Atelier - ELTE szeptember 12. BTK Leltárlista T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely A magyar-katalán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán"

Átírás

1 T0064 Összes A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia Bingham (szerk.) A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Kisebbség, etnikum, regionalizmus Ádám Magda - Ormos Márta (szerk.) Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, Ádám Péter Francia - magyar kulturális szótár Antonioni, Michelangelo Írások, beszélgetések Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Ablonczy Balázs Teleki Pál Karácsony András Bevezetés a társadalomelméletbe Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Ft Aron, Raymond Demokrácia és totalitarizmus Alföldy Géza Római társadalomtörténet Anderle Ádám Spanyolország története Arendt, Hannah Múlt és jövő között : Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás Antalóczy Zoltán A XX. század végjátéka Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Burckhardt, Jacob Világtörténelmi elmélkedések : Bevezetés a történelem tanulmányozásába Bocatius János Öt év börtönben ( ) Bódig Mátyás Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata Bódy Zsombor Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete Bóka Éva Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században Bóka Éva Az európai egységgondolat fejlődéstörténete Benkő Elek Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Ancsel Éva Az ember mértékhiánya : Akadémiai Székfoglaló, II Ft 1/171. oldal

2 00030 Avineri, Shlomo A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei Ankersmit, Frank R. A történelmi tapasztalat : Frank R. Ankersmit székfoglaló beszéde a groningeni egyetemen Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Arendt, Hannah Eichmann Jeruzsálemben Allport, Gordon W. Az előítélet A. Szabó Magda - Ablonczy László Az "állj fel" torony árnyékában : Magyarok francia földön (szerk) Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam Bethlen István Bethlen István emlékirata Bloch, Marc A feudális társadalom Bloch, Marc Gyógyító királyok Bulla Béla - Mendöl Tibor A Kárpát-medence földrajz Bertényi Iván Magyarország rövid története Bednanics Gábor (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai Bándi László (szerk.) Történeti emlékek Veszprém megyében Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Esztergom vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun Ács Zoltán A harmadik honalapítás vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Benedek István (szerk.) Rendületlenül : A hazaszeretet versei /171. oldal

3 00058 Bölöny József Magyarország kormányai Bánk Dezső (szerk.) Filozófiai kisenciklopédia Belitzky János Sopron vármegye története Bartoniek Emma A magyar történettudomány kézikönyve Balogh Sándor Magyarország és szomszédai, Benda Kálmán Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben Barta Gábor Benda Kálmán(szerk) Moldvai csángó-magyar okmánytár Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Bultmann, Rudolf Történelem és eszkatológia Ft Bayer József A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról Bíró Gáspár (szerk.) Autonómia és integráció Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Berne, Eric Szex a szerelemben Bessenyei József A Héttorony foglya : Török Bálint Bellinger, Gerhard J. Nagy valláskalauz Ft Bényei Miklós Bocskai és a hajdúk : Válogatott bibliográfia Blazovich László etc (összeállította) Szent Istvántól Mohácsig : Források a középkori Magyarországról Bedő György (szerk.) 1847/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek Craciun, Bogdan - Bolovan, Ioan (szerk.) Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magnó Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Principatu Transylvaniae Benyóné Dr.Mojzsis Dóra (összeáll.) Régi magyar öltözködés : Viseletek dokumentumok és források tükrében Binzberger Viktor - Fehér Márta - Kuhn és a relativizmus Zemplén Gábor (szerk) Biczó Gábor (szerk.) Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője 3/171. oldal

4 00087 Binzberger Viktor-Fehér Márta-Zemplén Értelem és történelem Gábor (szerk) Bertényi Iván Királyok könyve: Magyarország és Erdély királyai és királynői, fejedelmei és kormányzói Bodor Antal Magyarország honismereti irodalma Balogh András (szerk.) Nemzet és nacionalizmus : [Ázsia, Afrika, Latin-Amerika] Brunner, Georg Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában Burke, Peter Az olasz reneszánsz : Kultúra és társadalom Itáliában Brown, Peter Az európai kereszténység kialakulása Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Balogh Margit - Gergely Jenő Egyházak az újkori Magyarországon : Kronológia Braun, Lucien A filozófiatörténet története Borsi-Kálmán Béla Nemzetfogalom és nemzetstratégiák : A Kossuth-emigráció és a Ft román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Bausinger, Hermann Népi kultúra a technika korszakában Bauman, Zygmunt A modernitás és a holokauszt Barthes, Roland Világoskamra : Jegyzetek a fotográfiáról Benda Kálmán Bocskai István Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Bibó István Válogatott tanulmányok Beke Kata Jézusmária, győztünk! Benjamin, Walter Egyirányú utca : Berlini gyermekkor a századforduló táján Berda Jószef Berda József válogatott versei Bourgogne, Bourgogne strázsamester emlékezései Napóleon oroszországi Adrien-Jean-Baptiste-François hadjáratáról Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Boros Zsuzsanna Vichy-Franciaország ( ) : A francia állam születése és a Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában "nemzeti forradalom" első időszaka Bozóki András Politikai pluralizmus Magyarországon Ft 4/171. oldal

5 00116 Braudel, Fernand Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század - I kötet : A mindennapi élet struktúrái : a lehetséges és a lehetetlen Bakay Kornél Feltárul a múlt? A múlt jövője Ballai Károly (szerk.) A magyar vendéglátóipar története Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Bethlen István Válogatott politikai írások és beszédek Biró József Erdély művészete Benjamin, Walter "A szirének hallgatása" : Válogatott írások Berger, Vincent Az emberi jogok európai bíróságának joggyakorlata Broad, William J. Teller háborúja : Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan Bartke István A társadalom és a gazdaság területi szerkezetének alapvonásai titkos története Barthes, Roland A szöveg öröme : Irodalomelméleti írások Barthes, Roland Sade, Fourier, Loyola Bán D. András Illúziók és csalódások : Nagy-Brittania és Magyarország, Briggs, Asa - Burke, Peter A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig Bolvári-Takács Gábor Múzsák a ködben : Tanulmányok a művészet és a hatalom Barta Gábor Nándorfehérvár, viszonyáról a 20. században Borhi László Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, : Borsi-Kálmán Béla Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században Borsi-Kálmán Béla Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár : Írások a "nemesi polgárosodás" témaköréből Bourdieu, Pierre A tudomány tudománya és a reflexivitás : a Collčge de France évi előadás-sorozata Bácskai Vera Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Balassa Iván A határainkon túli magyarok néprajza Bayer Zsolt 1956 : "Hogy legyen jel" Bárdi Nándor (szerk.) Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években /171. oldal

6 00142 Balla Bálint - Szöllősy Pál 50 év : Kende Tamás Vérvád : egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Fordulat a világban és Magyarországon, Gábor Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve Gilitze István P. Makó városának víz által való pusztulásáról Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája Für Lajos Magyar agrártörténeti életrajzok Fallenbüchl Zoltán Magyarország főméltóságai : [ ] : [Az udvari méltóságok archontológiája] Fedor János (szerk.) Az SZKP XX. kongresszusa, Fényes Elek Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leírása Farkas Emod Magyarország nagyasszonyai Engel Pál Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon Ecsedy István Békés megye régészeti topográfiája. A szeghalmi járás Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Juhász Lajos - Vida István Norvég követjelentések Magyarországról Izsák Lajos - Pölöskei Ferenc - Romsics Magyar miniszterelnökök Ignác - Urbán Aladár Hargita Árpádné Európa zsebkönyv : Az Európai Unió és Magyarország Heckenast Gusztáv A Habsburgok gazdaságpolitikája a században Hahner Péter (szerk.) A nagy francia forradalom dokumentumai Horváth Tibor Könyvtárosok Kézikönyve Laczkó Krisztina Helyesírás Gergely András Magyarország története a 19. században Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Illyés Gyula Ki a magyar Iványosi-Szabó Tibor (szerk.) Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez Kovacsics József Dr. Szentgotthárd és környéke : Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek ( ) : település- és népességtörténeti lexikon 6/171. oldal

7 00171 Ila Bálint Gömör megye Ivánfi Ede A magyar birodalom, vagy Magyarország s részeinek címerei Kiss Dezső (szerk.) Parasztsors - parasztgond, Kovács István (szerk.) Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába Bódy Zsombor -Ö. Kovács József Bevezetés a társadalomtörténetbe: hagyományok, irányzatok, Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába módszerek Heller, Mihail Orosz történelem Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Sonkoly Gábor Erdély városai a XVIII-XIX. században Lammel Annamária Parasztbiblia : Magyar népi biblikus történetek Litván György Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma L. Nagy Zsuzsa Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két világháború közötti Heller, Mihail Orosz történelem Magyarországon Kiss Gábor (szerk.) Magyar szókincstár : rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára Kristó Gyula (bevezetőt írta, a Kun László emlékezete forrásszövegeket vál. és a jegyzeteket összeáll.) Kristó Gyula (szerk.) A honfoglalás korának írott forrásai Kristó Gyula A magyar állam megszületése Thomka Beáta (szerk) Narratívák Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Ft Erdély rövid története Források a magyar népi demokrácia történetéhez Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kristó Gyula Magyar historiográfia /171. oldal

8 00202 Kósa László Magyar művelődéstörténet Kiss Attila Baranya megye X -XI. századi sírleletei Ft Kardos Tibor Ki volt Mátyás király? Kassák Lajos Csavargók, alkotók Kemény Zsigmond A mohácsi veszedelem okairól Keresztury Dezső A magyar önismeret útja Kodály Zoltán Magyarság a zenében Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Gergely Jenő A katolikus egyház Magyarországon 1944 után Makkai László Az európai feudális rendszer genezise, működése és fejlődése Györffy György Történelmi atlasz készítésének kérdéséhez Gyáni Gábor A szociálpolitika múltja Magyarországon Hajdu Tibor Tisztikar és középosztály a dualizmus korában Mócsy András Pannónia régészeti kézikönyve Magyar művelődéstörténet Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Mezey Barna (szerk.) A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény Magyarország zenetörténete A magyar helyesírás szabályai A magyar nevelés története A magyar nevelés története /171. oldal

9 00233 Magyarország zenetörténete Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum = Dictionarium Ungaricolatinum, in quo praeter dictionum Ungaricanum interpretationem Latinam... : suppeditabunt Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., és években : az évi államigazgatási beosztás szerint Pécsi Kis Péter Exegeticon Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Őri Péter A demográfiai viselkedés mintái a 18. században : Lélekösszeírások Pest megyében, Államéletrajzok Magyar Néprajz Magyar Néprajz Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Orbán Balázs Torda város és környéke Hungariae asservantur Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur Ránki György Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában Debrecen története Prinz Gyula Magyar föld, magyar faj Pajkossy Gábor Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény Szentpétery Imre A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása Szántó Kornél A katolikus egyház története Szakály Ferenc Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában Sz. Jónás Ilona (szerk.) Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Szigeti Gábor (szerk.) Aranybulla István király Intelmei Somogyi Éva A "közös ügyek", : abszolutista és alkotmányos Szántó Kornél A katolikus egyház története elemek a közösügyes politikában Magyar Géniusz Az évi népszámlálás vallási adatai /171. oldal

10 00259 Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből : [Szent Istvántól Antall Józsefig] Vida István Az állami-politikai vezető réteg összetétele az 1980-as évek Vay Ádám Vay Ádám verses önéletírása Valuch Tibor Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig II. Rákóczy György esküvője Vég Gábor Magyarország királyai és királynői Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Trencsényi-Waldapfel Imre A török ifjú éneke a Szigeti veszedelemben Tubero, Ludovicus Kortörténeti feljegyzések : Magyarország Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, II. Rákóczy György esküvője = Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről, Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről : század Müncheni kódex, 1466 : a négy evangélium szövege és szótára Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Angol-magyar nagyszótár Angol-magyar nagyszótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Finály Henrik, Dr. A latin nyelv szótára /171. oldal

11 00288 Angol-magyar kéziszótár Magyar-angol kéziszótár Haag, Herbert Biblia Lexikon Biedermann, Hans Szimbólumlexikon Baden, Sally Etnikumok enciklopédiája Közgazdasági kislexikon Margalits Ede Magyar közmondások és közmondásszerű szólások Magyar értelmező késziszótár Magyar értelmezo késziszótár Révai Nagy Lexikona Révai Nagy Lexikona Gyalay Mihály Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon Kovacsics József Veszprém megye helytörténeti lexikona Magyar Nagylexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar életrajzi lexikon Magyar életrajzi lexikon Zsidó lexikon Szathmári István Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve A keresztény muvészet lexikona Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Az emberiség krónikája Larousse memo : általános képes tematikus enciklopédia Ft Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Cremo, Michael A. Az emberi faj rejtélyes eredete /171. oldal

12 00321 Commager, Henry Steele A második világháború története Casetti, Francesco Filmelméletek Aron : Politikai szabadság és a körültekintés erkölcsisége Chomsky, Noam Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme Csoma Zsigmond Kertészet és polgárosodás : az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig : agrártörténeti, Csernus Sándor A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország : század Csizmadia Ervin Diskurzus és diktatúra Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Csíki Tamás Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon : a miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata, Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás A magyarországi németek kitelepítése és az évi népszámlálás Chadwick, Henry A korai egyház Changeux, Jean-Pierre A természet és a szabályok Cassirer, Ernst Kant élete és műve Cohn, Norman Európa démonai : A boszorkányüldözés története Carr, E. H. Mi a történelem? Cioran, E.M. Történelem és utópia Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Chadwick,Owen A reformáció Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Davies, Norman Európa története Dunaújváros története /171. oldal

13 00347 Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban Chaunu, Pierre A klasszikus Európa Chaunu, Pierre Felvilágosodás Chaunu, Pierre Felvilágosodás Dodds, E. R. A görögség és az irracionalitás Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete László Gyula Őseinkről : tanulmányok Domokos György Ottavio Baldigara : Egy itáliai várfundáló mester Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Delumeau, Jean Reneszánsz Delumeau, Jean A paradicsom története : A gyönyörök kertje Franciaország története Franciaország története Thomka Beáta (szerk) Narratívák A moldvai csángók Diederiks, H.A. Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet : A rurális társadalomtól a gondoskodó államig Duerr, Hans Peter Sem Isten - sem mérték : Anarchista észrevételek a tudat- és De Man, Paul Olvasás és történelem : Válogatott írások ismeretelméletről Derrida, Jacques A disszemináció Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Dányi Dezső Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig Dahl, Robert A. A pluralista demokrácia dilemmái Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Demeter M. Attila Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek 13/171. oldal

14 00377 Elias, Norbert A németekről. Hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században Davis, Natalie Zemon Martin Guerre visszatérése Descartes, René A filozófia alapelvei Dilthey, Wilhelm A filozófia lényege Duby, Georges Folytonos történelem Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Diószegi István A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, A kultúra kódjai : A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése Deleuze, Gilles Nietzsche és a filozófia Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Donáth Péter Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái : A totemisztikus rendszer Ausztráliában Donáth Péter A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből Eckhardt Sándor A francia szellem Egyed Ákos Falu, város, civilizáció : Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben Elias, Norbert A civilizáció folyamata Eco, Umberto A tökéletes nyelv keresése Elias, Norbert A szociológia lényege Durkheim, Emile A társadalmi munkamegosztásról Derrida, Jacques Az idő adománya : A hamis pénz Descartes, René Elmélkedések az első filozófiáról Diószegi István A Ferenc Fózsef-i kor : Magyarország története Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Erdei Gyöngyi Változatok a történelemre Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története Elster, Jon A társadalom fogaskerekei Endes Miklós Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története 14/171. oldal

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Európai gazdaságtörténet

Európai gazdaságtörténet NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Európai gazdaságtörténet Idegenforgalmi szakmenedzser szak Nappali levelezı tagozat

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület történelem

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben