Atelier - ELTE szeptember 12. BTK Leltárlista T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely A magyar-katalán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán"

Átírás

1 T0064 Összes A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia Bingham (szerk.) A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Kisebbség, etnikum, regionalizmus Ádám Magda - Ormos Márta (szerk.) Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, Ádám Péter Francia - magyar kulturális szótár Antonioni, Michelangelo Írások, beszélgetések Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Ablonczy Balázs Teleki Pál Karácsony András Bevezetés a társadalomelméletbe Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Ft Aron, Raymond Demokrácia és totalitarizmus Alföldy Géza Római társadalomtörténet Anderle Ádám Spanyolország története Arendt, Hannah Múlt és jövő között : Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás Antalóczy Zoltán A XX. század végjátéka Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Burckhardt, Jacob Világtörténelmi elmélkedések : Bevezetés a történelem tanulmányozásába Bocatius János Öt év börtönben ( ) Bódig Mátyás Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata Bódy Zsombor Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete Bóka Éva Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században Bóka Éva Az európai egységgondolat fejlődéstörténete Benkő Elek Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Ancsel Éva Az ember mértékhiánya : Akadémiai Székfoglaló, II Ft 1/171. oldal

2 00030 Avineri, Shlomo A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei Ankersmit, Frank R. A történelmi tapasztalat : Frank R. Ankersmit székfoglaló beszéde a groningeni egyetemen Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Arendt, Hannah Eichmann Jeruzsálemben Allport, Gordon W. Az előítélet A. Szabó Magda - Ablonczy László Az "állj fel" torony árnyékában : Magyarok francia földön (szerk) Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam Bethlen István Bethlen István emlékirata Bloch, Marc A feudális társadalom Bloch, Marc Gyógyító királyok Bulla Béla - Mendöl Tibor A Kárpát-medence földrajz Bertényi Iván Magyarország rövid története Bednanics Gábor (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai Bándi László (szerk.) Történeti emlékek Veszprém megyében Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Esztergom vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun Ács Zoltán A harmadik honalapítás vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Benedek István (szerk.) Rendületlenül : A hazaszeretet versei /171. oldal

3 00058 Bölöny József Magyarország kormányai Bánk Dezső (szerk.) Filozófiai kisenciklopédia Belitzky János Sopron vármegye története Bartoniek Emma A magyar történettudomány kézikönyve Balogh Sándor Magyarország és szomszédai, Benda Kálmán Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben Barta Gábor Benda Kálmán(szerk) Moldvai csángó-magyar okmánytár Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Bultmann, Rudolf Történelem és eszkatológia Ft Bayer József A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról Bíró Gáspár (szerk.) Autonómia és integráció Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Berne, Eric Szex a szerelemben Bessenyei József A Héttorony foglya : Török Bálint Bellinger, Gerhard J. Nagy valláskalauz Ft Bényei Miklós Bocskai és a hajdúk : Válogatott bibliográfia Blazovich László etc (összeállította) Szent Istvántól Mohácsig : Források a középkori Magyarországról Bedő György (szerk.) 1847/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek Craciun, Bogdan - Bolovan, Ioan (szerk.) Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magnó Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Principatu Transylvaniae Benyóné Dr.Mojzsis Dóra (összeáll.) Régi magyar öltözködés : Viseletek dokumentumok és források tükrében Binzberger Viktor - Fehér Márta - Kuhn és a relativizmus Zemplén Gábor (szerk) Biczó Gábor (szerk.) Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője 3/171. oldal

4 00087 Binzberger Viktor-Fehér Márta-Zemplén Értelem és történelem Gábor (szerk) Bertényi Iván Királyok könyve: Magyarország és Erdély királyai és királynői, fejedelmei és kormányzói Bodor Antal Magyarország honismereti irodalma Balogh András (szerk.) Nemzet és nacionalizmus : [Ázsia, Afrika, Latin-Amerika] Brunner, Georg Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában Burke, Peter Az olasz reneszánsz : Kultúra és társadalom Itáliában Brown, Peter Az európai kereszténység kialakulása Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Balogh Margit - Gergely Jenő Egyházak az újkori Magyarországon : Kronológia Braun, Lucien A filozófiatörténet története Borsi-Kálmán Béla Nemzetfogalom és nemzetstratégiák : A Kossuth-emigráció és a Ft román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Bausinger, Hermann Népi kultúra a technika korszakában Bauman, Zygmunt A modernitás és a holokauszt Barthes, Roland Világoskamra : Jegyzetek a fotográfiáról Benda Kálmán Bocskai István Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Bibó István Válogatott tanulmányok Beke Kata Jézusmária, győztünk! Benjamin, Walter Egyirányú utca : Berlini gyermekkor a századforduló táján Berda Jószef Berda József válogatott versei Bourgogne, Bourgogne strázsamester emlékezései Napóleon oroszországi Adrien-Jean-Baptiste-François hadjáratáról Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Boros Zsuzsanna Vichy-Franciaország ( ) : A francia állam születése és a Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában "nemzeti forradalom" első időszaka Bozóki András Politikai pluralizmus Magyarországon Ft 4/171. oldal

5 00116 Braudel, Fernand Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század - I kötet : A mindennapi élet struktúrái : a lehetséges és a lehetetlen Bakay Kornél Feltárul a múlt? A múlt jövője Ballai Károly (szerk.) A magyar vendéglátóipar története Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Bethlen István Válogatott politikai írások és beszédek Biró József Erdély művészete Benjamin, Walter "A szirének hallgatása" : Válogatott írások Berger, Vincent Az emberi jogok európai bíróságának joggyakorlata Broad, William J. Teller háborúja : Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan Bartke István A társadalom és a gazdaság területi szerkezetének alapvonásai titkos története Barthes, Roland A szöveg öröme : Irodalomelméleti írások Barthes, Roland Sade, Fourier, Loyola Bán D. András Illúziók és csalódások : Nagy-Brittania és Magyarország, Briggs, Asa - Burke, Peter A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig Bolvári-Takács Gábor Múzsák a ködben : Tanulmányok a művészet és a hatalom Barta Gábor Nándorfehérvár, viszonyáról a 20. században Borhi László Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, : Borsi-Kálmán Béla Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században Borsi-Kálmán Béla Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár : Írások a "nemesi polgárosodás" témaköréből Bourdieu, Pierre A tudomány tudománya és a reflexivitás : a Collčge de France évi előadás-sorozata Bácskai Vera Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Balassa Iván A határainkon túli magyarok néprajza Bayer Zsolt 1956 : "Hogy legyen jel" Bárdi Nándor (szerk.) Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években /171. oldal

6 00142 Balla Bálint - Szöllősy Pál 50 év : Kende Tamás Vérvád : egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Fordulat a világban és Magyarországon, Gábor Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve Gilitze István P. Makó városának víz által való pusztulásáról Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája Für Lajos Magyar agrártörténeti életrajzok Fallenbüchl Zoltán Magyarország főméltóságai : [ ] : [Az udvari méltóságok archontológiája] Fedor János (szerk.) Az SZKP XX. kongresszusa, Fényes Elek Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leírása Farkas Emod Magyarország nagyasszonyai Engel Pál Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon Ecsedy István Békés megye régészeti topográfiája. A szeghalmi járás Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Juhász Lajos - Vida István Norvég követjelentések Magyarországról Izsák Lajos - Pölöskei Ferenc - Romsics Magyar miniszterelnökök Ignác - Urbán Aladár Hargita Árpádné Európa zsebkönyv : Az Európai Unió és Magyarország Heckenast Gusztáv A Habsburgok gazdaságpolitikája a században Hahner Péter (szerk.) A nagy francia forradalom dokumentumai Horváth Tibor Könyvtárosok Kézikönyve Laczkó Krisztina Helyesírás Gergely András Magyarország története a 19. században Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Illyés Gyula Ki a magyar Iványosi-Szabó Tibor (szerk.) Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez Kovacsics József Dr. Szentgotthárd és környéke : Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek ( ) : település- és népességtörténeti lexikon 6/171. oldal

7 00171 Ila Bálint Gömör megye Ivánfi Ede A magyar birodalom, vagy Magyarország s részeinek címerei Kiss Dezső (szerk.) Parasztsors - parasztgond, Kovács István (szerk.) Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába Bódy Zsombor -Ö. Kovács József Bevezetés a társadalomtörténetbe: hagyományok, irányzatok, Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába módszerek Heller, Mihail Orosz történelem Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Sonkoly Gábor Erdély városai a XVIII-XIX. században Lammel Annamária Parasztbiblia : Magyar népi biblikus történetek Litván György Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma L. Nagy Zsuzsa Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két világháború közötti Heller, Mihail Orosz történelem Magyarországon Kiss Gábor (szerk.) Magyar szókincstár : rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára Kristó Gyula (bevezetőt írta, a Kun László emlékezete forrásszövegeket vál. és a jegyzeteket összeáll.) Kristó Gyula (szerk.) A honfoglalás korának írott forrásai Kristó Gyula A magyar állam megszületése Thomka Beáta (szerk) Narratívák Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Ft Erdély rövid története Források a magyar népi demokrácia történetéhez Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kristó Gyula Magyar historiográfia /171. oldal

8 00202 Kósa László Magyar művelődéstörténet Kiss Attila Baranya megye X -XI. századi sírleletei Ft Kardos Tibor Ki volt Mátyás király? Kassák Lajos Csavargók, alkotók Kemény Zsigmond A mohácsi veszedelem okairól Keresztury Dezső A magyar önismeret útja Kodály Zoltán Magyarság a zenében Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Gergely Jenő A katolikus egyház Magyarországon 1944 után Makkai László Az európai feudális rendszer genezise, működése és fejlődése Györffy György Történelmi atlasz készítésének kérdéséhez Gyáni Gábor A szociálpolitika múltja Magyarországon Hajdu Tibor Tisztikar és középosztály a dualizmus korában Mócsy András Pannónia régészeti kézikönyve Magyar művelődéstörténet Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Mezey Barna (szerk.) A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény Magyarország zenetörténete A magyar helyesírás szabályai A magyar nevelés története A magyar nevelés története /171. oldal

9 00233 Magyarország zenetörténete Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum = Dictionarium Ungaricolatinum, in quo praeter dictionum Ungaricanum interpretationem Latinam... : suppeditabunt Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., és években : az évi államigazgatási beosztás szerint Pécsi Kis Péter Exegeticon Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Őri Péter A demográfiai viselkedés mintái a 18. században : Lélekösszeírások Pest megyében, Államéletrajzok Magyar Néprajz Magyar Néprajz Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Orbán Balázs Torda város és környéke Hungariae asservantur Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur Ránki György Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában Debrecen története Prinz Gyula Magyar föld, magyar faj Pajkossy Gábor Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény Szentpétery Imre A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása Szántó Kornél A katolikus egyház története Szakály Ferenc Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában Sz. Jónás Ilona (szerk.) Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Szigeti Gábor (szerk.) Aranybulla István király Intelmei Somogyi Éva A "közös ügyek", : abszolutista és alkotmányos Szántó Kornél A katolikus egyház története elemek a közösügyes politikában Magyar Géniusz Az évi népszámlálás vallási adatai /171. oldal

10 00259 Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből : [Szent Istvántól Antall Józsefig] Vida István Az állami-politikai vezető réteg összetétele az 1980-as évek Vay Ádám Vay Ádám verses önéletírása Valuch Tibor Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig II. Rákóczy György esküvője Vég Gábor Magyarország királyai és királynői Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Trencsényi-Waldapfel Imre A török ifjú éneke a Szigeti veszedelemben Tubero, Ludovicus Kortörténeti feljegyzések : Magyarország Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, II. Rákóczy György esküvője = Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről, Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről : század Müncheni kódex, 1466 : a négy evangélium szövege és szótára Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Angol-magyar nagyszótár Angol-magyar nagyszótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Finály Henrik, Dr. A latin nyelv szótára /171. oldal

11 00288 Angol-magyar kéziszótár Magyar-angol kéziszótár Haag, Herbert Biblia Lexikon Biedermann, Hans Szimbólumlexikon Baden, Sally Etnikumok enciklopédiája Közgazdasági kislexikon Margalits Ede Magyar közmondások és közmondásszerű szólások Magyar értelmező késziszótár Magyar értelmezo késziszótár Révai Nagy Lexikona Révai Nagy Lexikona Gyalay Mihály Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon Kovacsics József Veszprém megye helytörténeti lexikona Magyar Nagylexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar életrajzi lexikon Magyar életrajzi lexikon Zsidó lexikon Szathmári István Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve A keresztény muvészet lexikona Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Az emberiség krónikája Larousse memo : általános képes tematikus enciklopédia Ft Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Cremo, Michael A. Az emberi faj rejtélyes eredete /171. oldal

12 00321 Commager, Henry Steele A második világháború története Casetti, Francesco Filmelméletek Aron : Politikai szabadság és a körültekintés erkölcsisége Chomsky, Noam Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme Csoma Zsigmond Kertészet és polgárosodás : az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig : agrártörténeti, Csernus Sándor A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország : század Csizmadia Ervin Diskurzus és diktatúra Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Csíki Tamás Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon : a miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata, Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás A magyarországi németek kitelepítése és az évi népszámlálás Chadwick, Henry A korai egyház Changeux, Jean-Pierre A természet és a szabályok Cassirer, Ernst Kant élete és műve Cohn, Norman Európa démonai : A boszorkányüldözés története Carr, E. H. Mi a történelem? Cioran, E.M. Történelem és utópia Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Chadwick,Owen A reformáció Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Davies, Norman Európa története Dunaújváros története /171. oldal

13 00347 Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban Chaunu, Pierre A klasszikus Európa Chaunu, Pierre Felvilágosodás Chaunu, Pierre Felvilágosodás Dodds, E. R. A görögség és az irracionalitás Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete László Gyula Őseinkről : tanulmányok Domokos György Ottavio Baldigara : Egy itáliai várfundáló mester Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Delumeau, Jean Reneszánsz Delumeau, Jean A paradicsom története : A gyönyörök kertje Franciaország története Franciaország története Thomka Beáta (szerk) Narratívák A moldvai csángók Diederiks, H.A. Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet : A rurális társadalomtól a gondoskodó államig Duerr, Hans Peter Sem Isten - sem mérték : Anarchista észrevételek a tudat- és De Man, Paul Olvasás és történelem : Válogatott írások ismeretelméletről Derrida, Jacques A disszemináció Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Dányi Dezső Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig Dahl, Robert A. A pluralista demokrácia dilemmái Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Demeter M. Attila Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek 13/171. oldal

14 00377 Elias, Norbert A németekről. Hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században Davis, Natalie Zemon Martin Guerre visszatérése Descartes, René A filozófia alapelvei Dilthey, Wilhelm A filozófia lényege Duby, Georges Folytonos történelem Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Diószegi István A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, A kultúra kódjai : A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése Deleuze, Gilles Nietzsche és a filozófia Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Donáth Péter Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái : A totemisztikus rendszer Ausztráliában Donáth Péter A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből Eckhardt Sándor A francia szellem Egyed Ákos Falu, város, civilizáció : Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben Elias, Norbert A civilizáció folyamata Eco, Umberto A tökéletes nyelv keresése Elias, Norbert A szociológia lényege Durkheim, Emile A társadalmi munkamegosztásról Derrida, Jacques Az idő adománya : A hamis pénz Descartes, René Elmélkedések az első filozófiáról Diószegi István A Ferenc Fózsef-i kor : Magyarország története Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Erdei Gyöngyi Változatok a történelemre Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története Elster, Jon A társadalom fogaskerekei Endes Miklós Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története 14/171. oldal

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

Elôbb volt csatár, mint író Esterházy Péter. Könyvmolyképzô Kiadó A. Katona Ildikó. Murányi Gábor Betakarítás

Elôbb volt csatár, mint író Esterházy Péter. Könyvmolyképzô Kiadó A. Katona Ildikó. Murányi Gábor Betakarítás KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 11 1. SZÁM 006. JÚNIUS 94 FT WWW.KONYV7.HU 3 oldalas melléklettel 77. Ünnepi Könyvhét 5. Gyermekkönynapok 006. június 8 1. Murányi Gábor Betakarítás Kertész Ákos Párizsi szorongások

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/

Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ Cím Szerző Kiad.év Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Életfogytiglan. Roma gyerekek a magyar 2011 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Én is pisze, te is pisze /Videokazetta/ 1992 Új filmlexikon

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2006. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter Kertész Ákos A boldogság edénye Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ Tandori Dezsô Kapható,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben