Atelier - ELTE szeptember 12. BTK Leltárlista T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely A magyar-katalán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán"

Átírás

1 T0064 Összes A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia Bingham (szerk.) A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom A. Gergely András Kisebbség, etnikum, regionalizmus Ádám Magda - Ormos Márta (szerk.) Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, Ádám Péter Francia - magyar kulturális szótár Antonioni, Michelangelo Írások, beszélgetések Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Ablonczy Balázs Teleki Pál Karácsony András Bevezetés a társadalomelméletbe Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Ft Aron, Raymond Demokrácia és totalitarizmus Alföldy Géza Római társadalomtörténet Anderle Ádám Spanyolország története Arendt, Hannah Múlt és jövő között : Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás Antalóczy Zoltán A XX. század végjátéka Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Alen, André - Ergec, Rusen A belga államszövetség az évi negyedik államreform után Burckhardt, Jacob Világtörténelmi elmélkedések : Bevezetés a történelem tanulmányozásába Bocatius János Öt év börtönben ( ) Bódig Mátyás Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata Bódy Zsombor Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete Bóka Éva Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században Bóka Éva Az európai egységgondolat fejlődéstörténete Benkő Elek Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Ancsel Éva Az ember mértékhiánya : Akadémiai Székfoglaló, II Ft 1/171. oldal

2 00030 Avineri, Shlomo A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei Ankersmit, Frank R. A történelmi tapasztalat : Frank R. Ankersmit székfoglaló beszéde a groningeni egyetemen Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon Arendt, Hannah A sivatag és az oázisok Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Assmann, Jan A kulturális emlékezet : Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban Arendt, Hannah Eichmann Jeruzsálemben Allport, Gordon W. Az előítélet A. Szabó Magda - Ablonczy László Az "állj fel" torony árnyékában : Magyarok francia földön (szerk) Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam Bethlen István Bethlen István emlékirata Bloch, Marc A feudális társadalom Bloch, Marc Gyógyító királyok Bulla Béla - Mendöl Tibor A Kárpát-medence földrajz Bertényi Iván Magyarország rövid története Bednanics Gábor (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai Bándi László (szerk.) Történeti emlékek Veszprém megyében Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Esztergom vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun Ács Zoltán A harmadik honalapítás vármegye Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Bhaktivedanta Swami, A. C. (ford.) A Bhagavad-Gita úgy, ahogy van Benedek István (szerk.) Rendületlenül : A hazaszeretet versei /171. oldal

3 00058 Bölöny József Magyarország kormányai Bánk Dezső (szerk.) Filozófiai kisenciklopédia Belitzky János Sopron vármegye története Bartoniek Emma A magyar történettudomány kézikönyve Balogh Sándor Magyarország és szomszédai, Benda Kálmán Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben Barta Gábor Benda Kálmán(szerk) Moldvai csángó-magyar okmánytár Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Benda Kálmán (főszerk.) Magyarország történeti kronológiája Bultmann, Rudolf Történelem és eszkatológia Ft Bayer József A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs válságról Bíró Gáspár (szerk.) Autonómia és integráció Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Berne, Eric Szex a szerelemben Bessenyei József A Héttorony foglya : Török Bálint Bellinger, Gerhard J. Nagy valláskalauz Ft Bényei Miklós Bocskai és a hajdúk : Válogatott bibliográfia Blazovich László etc (összeállította) Szent Istvántól Mohácsig : Források a középkori Magyarországról Bedő György (szerk.) 1847/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek Craciun, Bogdan - Bolovan, Ioan (szerk.) Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magnó Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Principatu Transylvaniae Benyóné Dr.Mojzsis Dóra (összeáll.) Régi magyar öltözködés : Viseletek dokumentumok és források tükrében Binzberger Viktor - Fehér Márta - Kuhn és a relativizmus Zemplén Gábor (szerk) Biczó Gábor (szerk.) Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője Banyár Magdolna Hari fia : George Harrison, egy keleti vallási hagyomány nyugati képviselője 3/171. oldal

4 00087 Binzberger Viktor-Fehér Márta-Zemplén Értelem és történelem Gábor (szerk) Bertényi Iván Királyok könyve: Magyarország és Erdély királyai és királynői, fejedelmei és kormányzói Bodor Antal Magyarország honismereti irodalma Balogh András (szerk.) Nemzet és nacionalizmus : [Ázsia, Afrika, Latin-Amerika] Brunner, Georg Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában Burke, Peter Az olasz reneszánsz : Kultúra és társadalom Itáliában Brown, Peter Az európai kereszténység kialakulása Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Buber, Martin Haszid történetek Ft Balogh Margit - Gergely Jenő Egyházak az újkori Magyarországon : Kronológia Braun, Lucien A filozófiatörténet története Borsi-Kálmán Béla Nemzetfogalom és nemzetstratégiák : A Kossuth-emigráció és a Ft román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában Ft Bazin, André Mi a film? Esszék, Tanulmányok Bausinger, Hermann Népi kultúra a technika korszakában Bauman, Zygmunt A modernitás és a holokauszt Barthes, Roland Világoskamra : Jegyzetek a fotográfiáról Benda Kálmán Bocskai István Bácskai Vera Városok Magyarországon az iparosodás előtt Bibó István Válogatott tanulmányok Beke Kata Jézusmária, győztünk! Benjamin, Walter Egyirányú utca : Berlini gyermekkor a századforduló táján Berda Jószef Berda József válogatott versei Bourgogne, Bourgogne strázsamester emlékezései Napóleon oroszországi Adrien-Jean-Baptiste-François hadjáratáról Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Boros Zsuzsanna Vichy-Franciaország ( ) : A francia állam születése és a Braudel, Fernand A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában "nemzeti forradalom" első időszaka Bozóki András Politikai pluralizmus Magyarországon Ft 4/171. oldal

5 00116 Braudel, Fernand Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század - I kötet : A mindennapi élet struktúrái : a lehetséges és a lehetetlen Bakay Kornél Feltárul a múlt? A múlt jövője Ballai Károly (szerk.) A magyar vendéglátóipar története Boyer, Paul Boszorkányok Salemben : A boszorkányság társadalmi gyökerei Bethlen István Válogatott politikai írások és beszédek Biró József Erdély művészete Benjamin, Walter "A szirének hallgatása" : Válogatott írások Berger, Vincent Az emberi jogok európai bíróságának joggyakorlata Broad, William J. Teller háborúja : Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan Bartke István A társadalom és a gazdaság területi szerkezetének alapvonásai titkos története Barthes, Roland A szöveg öröme : Irodalomelméleti írások Barthes, Roland Sade, Fourier, Loyola Bán D. András Illúziók és csalódások : Nagy-Brittania és Magyarország, Briggs, Asa - Burke, Peter A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig Bolvári-Takács Gábor Múzsák a ködben : Tanulmányok a művészet és a hatalom Barta Gábor Nándorfehérvár, viszonyáról a 20. században Borhi László Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, : Borsi-Kálmán Béla Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században Borsi-Kálmán Béla Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár : Írások a "nemesi polgárosodás" témaköréből Bourdieu, Pierre A tudomány tudománya és a reflexivitás : a Collčge de France évi előadás-sorozata Bácskai Vera Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Bácskai Vera Városok és polgárok Magyarországon Balassa Iván A határainkon túli magyarok néprajza Bayer Zsolt 1956 : "Hogy legyen jel" Bárdi Nándor (szerk.) Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években /171. oldal

6 00142 Balla Bálint - Szöllősy Pál 50 év : Kende Tamás Vérvád : egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Fordulat a világban és Magyarországon, Gábor Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve Gilitze István P. Makó városának víz által való pusztulásáról Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája Für Lajos Magyar agrártörténeti életrajzok Fallenbüchl Zoltán Magyarország főméltóságai : [ ] : [Az udvari méltóságok archontológiája] Fedor János (szerk.) Az SZKP XX. kongresszusa, Fényes Elek Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leírása Farkas Emod Magyarország nagyasszonyai Engel Pál Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori Magyarországon Ecsedy István Békés megye régészeti topográfiája. A szeghalmi járás Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Ft Juhász Lajos - Vida István Norvég követjelentések Magyarországról Izsák Lajos - Pölöskei Ferenc - Romsics Magyar miniszterelnökök Ignác - Urbán Aladár Hargita Árpádné Európa zsebkönyv : Az Európai Unió és Magyarország Heckenast Gusztáv A Habsburgok gazdaságpolitikája a században Hahner Péter (szerk.) A nagy francia forradalom dokumentumai Horváth Tibor Könyvtárosok Kézikönyve Laczkó Krisztina Helyesírás Gergely András Magyarország története a 19. században Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Jakó Zsigmond (szerk.) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei ( ) Ft Illyés Gyula Ki a magyar Iványosi-Szabó Tibor (szerk.) Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez Kovacsics József Dr. Szentgotthárd és környéke : Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek ( ) : település- és népességtörténeti lexikon 6/171. oldal

7 00171 Ila Bálint Gömör megye Ivánfi Ede A magyar birodalom, vagy Magyarország s részeinek címerei Kiss Dezső (szerk.) Parasztsors - parasztgond, Kovács István (szerk.) Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába Bódy Zsombor -Ö. Kovács József Bevezetés a társadalomtörténetbe: hagyományok, irányzatok, Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába módszerek Heller, Mihail Orosz történelem Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Hóman Bálint Magyar Történet Sonkoly Gábor Erdély városai a XVIII-XIX. században Lammel Annamária Parasztbiblia : Magyar népi biblikus történetek Litván György Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és irodalma L. Nagy Zsuzsa Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két világháború közötti Heller, Mihail Orosz történelem Magyarországon Kiss Gábor (szerk.) Magyar szókincstár : rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára Kristó Gyula (bevezetőt írta, a Kun László emlékezete forrásszövegeket vál. és a jegyzeteket összeáll.) Kristó Gyula (szerk.) A honfoglalás korának írott forrásai Kristó Gyula A magyar állam megszületése Thomka Beáta (szerk) Narratívák Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Magyarország társadalomtörténete : Szöveggyűjtemény Ft Erdély rövid története Források a magyar népi demokrácia történetéhez Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába Kristó Gyula Magyar historiográfia /171. oldal

8 00202 Kósa László Magyar művelődéstörténet Kiss Attila Baranya megye X -XI. századi sírleletei Ft Kardos Tibor Ki volt Mátyás király? Kassák Lajos Csavargók, alkotók Kemény Zsigmond A mohácsi veszedelem okairól Keresztury Dezső A magyar önismeret útja Kodály Zoltán Magyarság a zenében Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Monok István (szerk.) Magángyűjtemények Magyarországon, : könyvjegyzékek bibliográfiája Gergely Jenő A katolikus egyház Magyarországon 1944 után Makkai László Az európai feudális rendszer genezise, működése és fejlődése Györffy György Történelmi atlasz készítésének kérdéséhez Gyáni Gábor A szociálpolitika múltja Magyarországon Hajdu Tibor Tisztikar és középosztály a dualizmus korában Mócsy András Pannónia régészeti kézikönyve Magyar művelődéstörténet Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Ember Győző (szerk.) Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Magyarország Története Mezey Barna (szerk.) A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény Magyarország zenetörténete A magyar helyesírás szabályai A magyar nevelés története A magyar nevelés története /171. oldal

9 00233 Magyarország zenetörténete Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum = Dictionarium Ungaricolatinum, in quo praeter dictionum Ungaricanum interpretationem Latinam... : suppeditabunt Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., és években : az évi államigazgatási beosztás szerint Pécsi Kis Péter Exegeticon Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Őri Péter A demográfiai viselkedés mintái a 18. században : Lélekösszeírások Pest megyében, Államéletrajzok Magyar Néprajz Magyar Néprajz Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Orbán Balázs Torda város és környéke Hungariae asservantur Sajó Géza Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur Ránki György Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában Debrecen története Prinz Gyula Magyar föld, magyar faj Pajkossy Gábor Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény Szentpétery Imre A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása Szántó Kornél A katolikus egyház története Szakály Ferenc Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában Sz. Jónás Ilona (szerk.) Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény Szigeti Gábor (szerk.) Aranybulla István király Intelmei Somogyi Éva A "közös ügyek", : abszolutista és alkotmányos Szántó Kornél A katolikus egyház története elemek a közösügyes politikában Magyar Géniusz Az évi népszámlálás vallási adatai /171. oldal

10 00259 Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből : [Szent Istvántól Antall Józsefig] Vida István Az állami-politikai vezető réteg összetétele az 1980-as évek Vay Ádám Vay Ádám verses önéletírása Valuch Tibor Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig II. Rákóczy György esküvője Vég Gábor Magyarország királyai és királynői Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Világtörténet évszámokban Trencsényi-Waldapfel Imre A török ifjú éneke a Szigeti veszedelemben Tubero, Ludovicus Kortörténeti feljegyzések : Magyarország Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, II. Rákóczy György esküvője = Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről, Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről : század Müncheni kódex, 1466 : a négy evangélium szövege és szótára Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Szabó M. Attila Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Angol-magyar nagyszótár Angol-magyar nagyszótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Német-magyar szótár Finály Henrik, Dr. A latin nyelv szótára /171. oldal

11 00288 Angol-magyar kéziszótár Magyar-angol kéziszótár Haag, Herbert Biblia Lexikon Biedermann, Hans Szimbólumlexikon Baden, Sally Etnikumok enciklopédiája Közgazdasági kislexikon Margalits Ede Magyar közmondások és közmondásszerű szólások Magyar értelmező késziszótár Magyar értelmezo késziszótár Révai Nagy Lexikona Révai Nagy Lexikona Gyalay Mihály Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon Kovacsics József Veszprém megye helytörténeti lexikona Magyar Nagylexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Néprajzi Lexikon Magyar életrajzi lexikon Magyar életrajzi lexikon Zsidó lexikon Szathmári István Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve A keresztény muvészet lexikona Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Pecz Vilmos (szerk) Ókori lexikon Az emberiség krónikája Larousse memo : általános képes tematikus enciklopédia Ft Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Cremo, Michael A. Az emberi faj rejtélyes eredete /171. oldal

12 00321 Commager, Henry Steele A második világháború története Casetti, Francesco Filmelméletek Aron : Politikai szabadság és a körültekintés erkölcsisége Chomsky, Noam Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme Csoma Zsigmond Kertészet és polgárosodás : az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban, a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig : agrártörténeti, Csernus Sándor A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország : század Csizmadia Ervin Diskurzus és diktatúra Crary, Jonathan A megfigyelő módszerei : Látás és modernitás a 19. században Csíki Tamás Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon : a miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata, Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás Csontos László Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás A magyarországi németek kitelepítése és az évi népszámlálás Chadwick, Henry A korai egyház Changeux, Jean-Pierre A természet és a szabályok Cassirer, Ernst Kant élete és műve Cohn, Norman Európa démonai : A boszorkányüldözés története Carr, E. H. Mi a történelem? Cioran, E.M. Történelem és utópia Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Clark, Andy A megismerés építőkövei : Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás Chadwick,Owen A reformáció Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Darabos Pál Hamvas Béla: egy életmű fiziognómiája Davies, Norman Európa története Dunaújváros története /171. oldal

13 00347 Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban Chaunu, Pierre A klasszikus Európa Chaunu, Pierre Felvilágosodás Chaunu, Pierre Felvilágosodás Dodds, E. R. A görögség és az irracionalitás Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete László Gyula Őseinkről : tanulmányok Domokos György Ottavio Baldigara : Egy itáliai várfundáló mester Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Domokos Mátyás Leletmentés : Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Deák Ferenc Válogatott politikai írások és beszédek Delumeau, Jean Reneszánsz Delumeau, Jean A paradicsom története : A gyönyörök kertje Franciaország története Franciaország története Thomka Beáta (szerk) Narratívák A moldvai csángók Diederiks, H.A. Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet : A rurális társadalomtól a gondoskodó államig Duerr, Hans Peter Sem Isten - sem mérték : Anarchista észrevételek a tudat- és De Man, Paul Olvasás és történelem : Válogatott írások ismeretelméletről Derrida, Jacques A disszemináció Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Descola, Philippe A kulturális antropológia eszméi Dányi Dezső Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig Dahl, Robert A. A pluralista demokrácia dilemmái Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban Demeter M. Attila Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek 13/171. oldal

14 00377 Elias, Norbert A németekről. Hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században Davis, Natalie Zemon Martin Guerre visszatérése Descartes, René A filozófia alapelvei Dilthey, Wilhelm A filozófia lényege Duby, Georges Folytonos történelem Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Diószegi István A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, Duby, Georges A katedrálisok kora : művészet és társadalom, A kultúra kódjai : A 60 éves Kapitány Gábor köszöntése Deleuze, Gilles Nietzsche és a filozófia Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Deleuze, Gilles Spinoza és a kifejezés problémája Donáth Péter Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái : A totemisztikus rendszer Ausztráliában Donáth Péter A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből Eckhardt Sándor A francia szellem Egyed Ákos Falu, város, civilizáció : Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben Elias, Norbert A civilizáció folyamata Eco, Umberto A tökéletes nyelv keresése Elias, Norbert A szociológia lényege Durkheim, Emile A társadalmi munkamegosztásról Derrida, Jacques Az idő adománya : A hamis pénz Descartes, René Elmélkedések az első filozófiáról Diószegi István A Ferenc Fózsef-i kor : Magyarország története Duby, Georges Párbeszéd a történelemről Erdei Gyöngyi Változatok a történelemre Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története Elster, Jon A társadalom fogaskerekei Endes Miklós Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig Eliade, Mircea Vallási hiedelmek és eszmék története 14/171. oldal

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

Európai gazdaságtörténet

Európai gazdaságtörténet NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Európai gazdaságtörténet Idegenforgalmi szakmenedzser szak Nappali levelezı tagozat

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben