i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m"

Átírás

1 i k e r i n t é z m é n y i p r o g r a m

2

3 Tartalomjegyzék I. Bevezető 4 II. A Twinning program általános bemutatása Mit kell tudnunk a programról? 5 1. Twinning program, mint az EU bővítési és partnerségi politikájának eszköze, missziója és céljai 5 2. A Twinning program főbb koordinátorai és szereplői 6 3. Szabályozási környezet 8 III. A pályázástól a megvalósításig 9 1. Részvétel a Twinning programban 9 2. A Twinning projektek humán erőforrás igénye 9 3. Főbb lépések a pályázati felhívástól a projekt kiválasztásáig A projekt keretében elszámolható költségek Amit a végrehajtásról és pénzügyi managementről tudni kell Twinning Light projektek 12 IV. Magyarország és a Twinning Helyzetelemzés Magyarország részvétele a Twinning programban Hazai trendek és statisztikák 14 V. Összefoglaló 17 VI. Twinning szótár 18 3

4 I. Bevezető A Twinning, vagyis ikerintézményi program, az EU bővítési és partnerségi politikájának egyik kiemelkedően fontos eszköze, amelynek keretében a tagországok közigazgatási és államigazgatási tudásuk, tapasztalataik átadásával a csatlakozásra váró országok felkészülését segítik. A programban közreműködő donor és a projektek szakmai hasznait élvező kedvezményezett országok közti tudás-átadás mindkét fél számára egyaránt nyereséggel jár. A donor erősíti nemzetközi intézményi munkakapcsolatait, a szakértőként bekapcsolódó munkatársak nemzetközi tapasztalatra, ismeretekre tesznek szert, megismerik más országok közigazgatási rendszereit, a fogadó ország pedig tapasztalt közigazgatási szakemberek közreműködésével fontos reformfolyamatokhoz kap gyakorlati segítséget. Magyarország 1998-tól egészen a 2004-es csatlakozásáig fogadó országként élvezte a Twinning előnyeit, majd a csatlakozással elnyerte annak lehetőségét, hogy donor tagállamként, nyertes pályázatokon keresztül, aktív szereplőjévé váljon a Twinning Program keretében zajló tudásátadási folyamatnak. Az elmúlt évek tapasztalatai megerősítették, hogy a magyar közigazgatás képes Twinning projektek elnyerésére, ugyanakkor azt is jelezték, hogy egyes szakmai területeken még jelentős további potenciál áll rendelkezésre, amelynek mobilizálása nemzetgazdasági érdek. Kézikönyvünk azzal a szándékkel született, hogy egyrészt a programot megismertesse a magyar közigazgatás lehető legszélesebb körével, másrészt, hogy a Twinning program működésével kapcsolatos legfontosabb információk csokorba szedésével erősítse a hazai pályázati aktivitást és annak eredményességét. 4

5 II. A Twinning program általános bemutatása Mit kell tudnunk a programról? 1. Twinning program, mint az EU bővítési és partnerségi politikájának eszköze, missziója és céljai A Twinning, vagyis ikerintézményi programot, mint fejlesztési eszközt az Európai Bizottság 1998-ban hozta létre. Célja, hogy az Európai Unió határain kívüli tagjelölt, potenciális tagjelölt valamint további partneri országokban a közigazgatás fejlesztését, az uniós joganyag átvételét és alkalmazását, a kormányzati és gazdasági stabilitást és együttműködést elősegítse. Az ikerintézményi program keretében az EU tagállamok államigazgatási szervei szakértők kiutaztatásával valósítanak meg a kedvezményezett ország intézményrendszerének kapacitásfejlesztését célzó, tudásátadásra és tapasztalatcserére épülő projekteket. A program deklaráltan nonprofit jellegű, a projektek finanszírozását az Európai Unió és a fogadó ország együttesen 100%-ban biztosítja. A program túl az új, személyes kapcsolatokon és az intézményfejlesztésen szolgálja a bilaterális, a gazdasági és biztonságpolitikai érdekeket is. A közvetlen kapcsolat egy kétirányú tanulási folyamatot teremt; a résztvevők kölcsönösen megismerik egymás közigazgatási struktúráit, az állam felépítését és eljárásrendjeit. Mód nyílik a közigazgatási szerkezet és gyakorlat alakítására, s a tagállami tapasztalatok hozzájárulnak a demokratikus intézményrendszer megerősítéséhez. A Twinning program mellett az Európai Unió más intézményfejlesztési eszközökkel is törekszik az európai tudásanyag gyakorlat-orientált átadására az EU határain kívüli államok részére. A TAIEX (Technikai Segítségnyújtás és Információcsere) program szoros kölcsönhatásban működik az ikerintézményi programmal, mintegy annak kistestvéreként, hasonló működési mechanizmusokkal. A TAIEX és Twinning projektek gyakran egymásra épülve, egymást kiegészítve kerülnek megvalósításra. 5

6 ÉS HERCEGOVINA Twinning SVÉDORSZÁG FINNORSZÁG IZLAND ÉSZTORSZÁG DÁNIA LETTORSZÁG LITVÁNIA OROSZORSZÁG ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOLLANDIA NÉMETORSZÁG LENGYELORSZÁG BELGIUM LUXEMBURG CSEH KÖZTÁRSASÁG SZLOVÁKIA UKRAJNA FRANCIAORSZÁG SVÁJC OLASZORSZÁG AUSZTRIA MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG ROMÁNIA MOLDOVA BOSZNIA SZERBIA BULGÁRIA KOSZOVÓ MACEDÓNIA MONTENEGRÓ GRÚZIA PORTUGÁLIA SPANYOLORSZÁG ALBÁNIA GÖRÖGORSZÁG TÖRÖKORSZÁG ÖRMÉNY AZERBAJDZSÁN ORSZÁG MÁLTA CIPRUS TUNÉZIA LIBANON IRAK MAROKKÓ IZRAEL JORDÁNIA ALGÉRIA LÍBIA EGYIPTOM SZAÚD-ARÁBIA 2. A Twinning program főbb koordinátorai és szereplői Az ikerintézményi program EU szintű, átfogó koordinálásáért felelős központi szerv az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága, brüsszeli székhellyel. A program nemzeti szintű koordinációját, a Nemzeti Twinning Koordinátorok (National Contact Point, NCP) látják el. Magyarország esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (NFÜ NEP IH) tölti be ezt a szerepet. Az NFÜ e minőségében egyrészt általános tájékoztatást ad a pályázásra jogosult intézmények az államigazgatás és a tágan vett közszféra szervei részére a programmal kapcsolatosan, másrészt igény esetén a pályázással kapcsolatos tanácsadást is nyújt. Az NFÜ a magyar pályázatok sikere érdekében szorosan együttműködik a Külügyminisztériummal. Ez utóbbi, elsősorban a kedvezményezett országokban működő magyar nagykövetségek bevonásával, a potenciális fogadóintézményekkel történő kapcsolatfelvétel segítésében vállal szerepet, illetve lobbi-tevékenység folytatásával támogatja a pályázatok sikerét. A KÜM felelős továbbá a kedvezményezett országok, a magyar intézmények szakmai 6

7 kompetenciáihoz illeszkedő fejlesztési elképzeléseinek feltérképezéséért, s a várható pályázati felhívások előrejelzéséért. A pályázásra jogosult intézmények ún. ikerintézményi felelőst kötelesek kijelölni, akin keresztül a Nemzeti Twinning Koordinátor kapcsolatot tart a szakértőt küldő intézménnyel. A Twinning programban, kedvezményezett országként (EU csatlakozás előtt álló országok), valamint donor országként (EU tagállamok) lehet részt venni. A program létrejöttekor a kelet-közép európai tagjelölt államok EUcsatlakozásra való felkészítését célozta. Magyarország maga is számos ikerintézményi projekt kedvezményezettje volt 2004-ig, melyek elsősorban a magyar intézmény- és jogrendszer, közösségi előírásoknak és elvárásoknak való megfeleltetését segítették. A bővítést követően az újonnan csatlakozott országok így Magyarország is immár tagállamként jogosulttá váltak szakértőket delegáló, donor országként részt venni a programban, miközben természetszerűleg a fogadó országok köre is megváltozott. Jelenleg a következő tagjelölt, potenciális tagjelölt országok, illetve az Európai Szomszédsági Politika hatálya alá eső államok tartoznak az ikerintézményi projektek kedvezményezett országai közé: 1. ábra: A Twinning program kedvezményezett országai 1 Horvátország Az EU bővítési politikájának hatálya alá eső (IPA) országok Tagjelölt országok Potenciális tagjelöltek Macedónia Törökország Montenegró Izland Albánia Bosznia és Hercegovina Szerbia Koszovó Cél: a közigazgatási intézmények fejlesztése, az EU joganyag átvétele decemberi állapot 7

8 Örményország Európai Szomszédsági Politika hatálya alá eső (ENPI) országok Keleti partnerség országai Mediterrán térség országai Azerbajdzsán Grúzia Moldova Ukrajna Algéria Tunézia Jordánia Libanon Marokkó Egyiptom Izrael Cél: az EU-val való fokozottabb együttműködés, a gazdasági integráció előmozdítása A közeljövőben várható, hogy a kedvezményezett országok köre kibővül Oroszországgal, Fehéroroszországgal, Palesztinával és Szíriával. 3. Szabályozási környezet Az ikerintézményi programot az Európai Unió két külkapcsolati pénzügyi eszköze, egyrészt az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), másrészt az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) finanszírozza. E két pénzügyi eszközre vonatkozó európai uniós jogszabályok fektetik le az ikerintézményi program átfogó szabályozási keretét. Az ikerintézményi projektek részletes végrehajtási szabályait az Európai Bizottság által kiadott Kézikönyv fekteti le. Ezt rendszerint kétévente frissítik. A Kézikönyv bemutatja a Twinning pályázati felhívások kidolgozásának, meghirdetésének, a donor államok kiválasztásának folyamatát, a szerződéskötés, a finanszírozás, a szakértői részvétel, az elszámolhatóság részletes szabályait, a Twinning projektet megvalósító intézmények kötelezettségeit. 8

9 III. A pályázástól a megvalósításig 1. Részvétel a Twinning programban A Twinning programban pályázati úton vehetnek részt a tagállamok közigazgatási szervei, illetve azok szakértői. A megjelenő pályázati felhívásokat (Twinning Fiche) a Nemzeti Twinning Koordinátor küldi ki a szakmailag kompetens államigazgatási szervek ikerintézményi felelőseinek, akik azt továbbítják az illetékes szervezeti egységek felé. A Twinning pályázat benyújtását és a Twinning projekt megvalósítását az intézmények megtehetik önállóan, hazai vagy nemzetközi konzorcium vezetőjeként (Lead Partner) vagy partnereként (Junior Partner), illetve lehetőség van szakértők kölcsönzésére is (ez esetben a hazai intézmény a projektben formálisan nem vesz részt). A szoros pályázati határidők (6-8 hét) betartása, és a nemzetközi partnerekkel történő együttműködés kulcsfontosságú a sikerhez, melyben az NCP (Magyarországon az NFÜ NEP IH munkatársai) támogatják a pályázókat. 2. A Twinning projektek humán erőforrás igénye A Twinning projektben való részvételhez a pályázó intézménynek megfelelő szakértőket kell biztosítani, a pályázati felhívásokban vázolt részletes szakterület-specifikus követelményeknek megfelelően: Project Leader (PL): a küldő intézmény részéről adott projekt megvalósítását irányító vezető tisztviselő, az irányítással járó feladatokat a küldő intézményben látja el, csak a projektirányító bizottsági ülésekre utazik a kedvezményezett országba. Resident Twinning Advisor (RTA): hosszú távú ikerintézményi szakértő, aki az adott projekt teljes időtartama alatt a kedvezményezett országban tartózkodik (projektenként 1-2 fő). Short Term Experts (STE): egyes projekttevékenységekben való közreműködésre néhány napos néhány hetes időtartamra kiküldött rövid távú szakértők (projektenként legalább fő). 9

10 A Twinning projektek célja, hogy a küldő állam szakértői az európai uniós intézményrendszer kiépítésével, működtetésével kapcsolatos tapasztalatokat adjanak át a kedvezményezett ország szakembereinek. A projekt végrehajtásában a szakértők és a kedvezményezett intézmény szorosan együttműködnek. 3. Főbb lépések a pályázati felhívástól a projekt kiválasztásáig Projekt beazonosítása: a kedvezményezett ország beazonosítja azon szükségleteit, amelyhez kapcsolódóan EU-szakértelmet igényel, majd ennek megfelelően az Európai Bizottság közreműködésével elkészíti a Twinning pályázati felhívást, vagyis a Twinning Fiche-t. Pályázati felhívás köröztetése: A Twinning Fiche megküldésre kerül az EU tagállamok Nemzeti Twinning Koordinátorai részére. Pályázatok benyújtása: a tagállam, vagy tagállamok konzorciuma elkészíti, és a Nemzeti Twinning Koordinátoron keresztül benyújtja a kedvezményezett ország által vázolt cél elérését szolgáló javaslatát. (Pályázóként tehát mindig a tagállam jelenik meg, és nem a projektet megvalósító küldő intézmény(ek)) Tagállami Partner kiválasztása: a kedvezményezett ország értékeli a javaslatokat, és a pályázók szóbeli meghallgatását követően dönt arról, hogy mely tagállammal kívánja a projektet megvalósítani. Twinning szerződés előkészítése és megkötése: a tagállam és a kedvezményezett ország közösen állítja össze a Twinning szerződést, beleértve a részletes munkatervet és költségvetést. Ezt az Európai Bizottság és a kedvezményezett ország adminisztratív irodája felülvizsgálja, és jóváhagyásuk esetén a Twinning szerződés aláírásra kerül. 4. A projekt keretében elszámolható költségek A projekt költségvetése a Twinning szerződés előkészítése során kerül kidolgozásra a részletes munkatervvel összhangban. A Twinning program keretében a küldő intézmény projekttel kapcsolatos költségeit az Európai Unió 100%-ban finanszírozza. 10

11 A projektvezetőhöz, valamint a rövid és hosszú távú szakértőkhöz kapcsolódóan elszámolhatóak az illetmények vagy szakértői díjak, a kedvezményezett ország árszínvonalától függő napidíjak, szállás / lakhatás és utazás valamint adott esetben a kiköltözés költségei. Emellett elszámolhatóak még képzésekhez, szemináriumokhoz kapcsolódó helyszíni költségek, pl.: tolmácsolás, terembérlés. A küldő intézmény költségeinek kompenzálását egy átalányalapú költségtérítés, az úgynevezett Twinning menedzsment költség kompenzáció biztosítja (Twinning Management Costs Compensation, vagyis TMC). Ez tehát szabad felhasználású összeg, mellyel tételesen elszámolni nem kell, azonban nyereséget a küldő intézménynek nem eredményezhet, és felhasználásának a projekthez kell kapcsolódnia (pl. a donor intézménynél felmerült többletmunka költségei, helyettesítési pótlékok, Twinning költségvetésben nem tervezett tevékenységek finanszírozása, bankköltségek, stb.). 5. Amit a végrehajtásról és pénzügyi managementről tudni kell A projektek a tagállam és a kedvezményezett ország projekt vezetőjének közös irányítása alatt kerülnek végrehajtásra, a két fél által közösen kidolgozott munkaterv és költségvetés mentén. A munkaterv az alábbi tevékenység típusokat foglalhatja magába: a tagállam által delegált hosszú távú szakértő (RTA) teljes munkaidős tevékenysége; rövid távú szakértők, rövid és középtávú megbízásai; szemináriumok, műhelymunkák, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, képzések; oktatók képzése; immateriális javak beszerzése vagy létrehozása (szoftver, dokumentáció, stb.); kommunikációs, disszeminációs tevékenységek; egyéb, a projekt sikeréhez szükségesnek ítélt szolgáltatások. 11

12 A munkaterv részletezi, az elvárt eredmény eléréséhez szükséges valamennyi intézkedést, azok végrehajtásának sorrendjét és a megvalósításért felelős személyeket. Az ikerintézményi projektek a két fél kölcsönös elkötelezettségét feltételezik, beleértve a kedvezményezett ország által végzendő munkát (pl. a megfelelő törvények elfogadását) és a donor által vállalt segítségnyújtást, képzéseket és know-how átadását. A munkaterv kialakításánál a legnagyobb hangsúlyt a kedvezményezett ország által bevezetendő reformokhoz szükséges feladatokra kell helyezni, amelyek megvalósítása az ikerintézményi projekt sikere szempontjából is alapvetően fontos. A projektek szakmai és pénzügyi előrehaladásának nyomon követése negyedéves jelentések, valamint záró jelentés alapján történik, melyeket az Európai Bizottság delegációja, illetve a kedvezményezett ország adminisztratív irodája ellenőriz. A végrehajtási időtartam első 12 hónapjára vonatkozó költségek 80%-a előlegként kerül jóváírásra. Ezt követően a további kifizetésekre a jelentésekben foglalt, a költségek felmerülését igazoló dokumentációval alátámasztott kifizetési kérelmek ellenében, a végső kifizetésre pedig a záró jelentés elfogadását követően kerül sor. 6. Twinning Light projektek A Twinning projekteken belül megkülönböztetjük a normál és az ún. Twinning Light projekteket. Ez utóbbi projekttípus elsősorban speciális intézkedés végrehajtását, kisebb intézmények fejlesztését szolgálja. Míg a normál twinning projektek jellemzően EUR körüli költségvetéssel, hónap alatt valósulnak meg, a Light projektek kisebb költségvetésűek (max EUR) és rövidebb időtartamúak (max 6. hónap). Emellett a Twinning Light projektek esetében nem szükséges hosszú távú szakértő (RTA) kiküldése, vagyis a projekt teljes egészében rövid távú szakértői (STE) kiküldetésekkel valósul meg. Továbbá nincs lehetőség több tagállam konzorciumi formában történő pályázására. 12

13 IV. Magyarország és a Twinning Helyzetelemzés 1. Magyarország részvétele a Twinning programban Magyarország 1998-tól kedvezményezett országként vett részt az ikerintézményi programban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően jogosulttá váltunk, hogy donorként Twinning projekteket valósítsunk meg a helyünkre lépő tagjelölt, potenciális tagjelölt és partnerségi országok intézményeinek fejlesztése érdekében től 2011 szeptemberéig Magyarország 31 ikerintézményi projekt megvalósítását nyerte el, ebből 5 projektet önállóan pályázva, 7 projektet pedig több tagállamból álló konzorcium vezetőjeként. A projektek közel kétharmadában, összesen 19 projektben, valamely más tagállam junior partnereként vettek részt a magyar intézmények. Ugyanezen időszakban 9 rövid távú ikerintézményi projekt (Twinning Light) megvalósítását nyerte el magyar intézmény (önállóan, mivel rövid távú ikerintézményi projektek esetén konzorciumi pályázás nem megengedett). 2. ábra: Magyarország által elnyert Twinning projektek között Twinning Light Junior partnerként Vezető partnerként vagy önállóan A évi adat szeptember 30-i állapot alapján. A grafikonból kitűnik, hogy a fogadó országként szerzett Twinning tapasztalatok birtokában, és már tagállami kompetenciákkal is bírva, a csatlakozást követő es években volt a legintenzívebb a 13

14 magyar ikerintézményi aktivitás, melyet visszaesés követett ben ismét jelentős fellendülés következett be, mely az NFÜ NEP IH intézkedéseinek, az új kormányzati, külpolitikai és külgazdasági stratégiáknak és az EU magyar elnökség hatásainak tudható be. A költségvetési megszorítások és a pénzügyi források általános szűkössége szintén ösztönzést jelent az uniós költségvetésből finanszírozott ikerintézményi projektekben való részvételre. Fontos megemlíteni, hogy a már említett TAIEX projektekben való magyar szakértői részvétel a Twinning projektek előszobájaként működhet, hiszen hozzásegíthet ahhoz, hogy az ikerintézményi tevékenység kedvezményezett országainak pozitív képe alakuljon ki a magyar szakértői kapacitásokról és kompetenciákról és így előmozdítsa a sikeres Twinning pályázást. 2. Hazai trendek és statisztikák A nyertes magyar projektek kedvezményezett országok szerinti földrajzi megoszlását az alábbi ábra mutatja: 3. ábra: Magyar Twinning projektek kedvezményezett országok közti megoszlása között Vezető partnerként vagy önállóan Junior partnerként Albánia Bosznia-Hercegovina Horvátország Koszovó Macedónia Moldova Montenegró Románia Szerbia Törökország Ukrajna

15 Az adatok azt mutatják, hogy Magyarország elsődlegesen az IPA, vagyis az előcsatlakozási alapokból részesülő országokban aktív, ami földrajzi helyzetünk, külpolitikai érdekeltségeink, és a csatlakozási folyamat kapcsán szerzett tapasztalataink alapján korántsem meglepő. Ezen belül, miközben a külpolitikai szempontból kitüntetett figyelmet élvező Horvátország, Szerbia és Montenegró nem emelkedik ki a mezőnyből, addig Törökország talán meglepetésre igen. Ez természetesen az egyes kedvezményezett országok által indított Twinning projektek számának is betudható, mely tekintetben Törökország a legaktívabbnak mondható. Az ENPI, vagyis a szomszédsági és partnerségi politika hatálya alá eső országok közül magyar intézmények eddig csak Ukrajnában és Moldovában valósítottak meg ikerintézményi projektet, mindkét országban junior partnerként. A 2011-es év első háromnegyed évének adatait vizsgálva azt látjuk, hogy a 7 nyertes Twinning projekt 9 benyújtott pályázatból született (vezetőként vagy juniorként, együttesen). A magyar intézmények találati aránya tehát kifejezetten jónak mondható. A benyújtott pályázatok magas arányú sikeressége köszönhető annak, hogy egy jól behatárolható intézményi kör az, amely visszatérően, így sok tapasztalatot felhalmozva vesz részt ikerintézményi projektek megvalósításában. A magyar részvétellel megvalósuló Twinning projektek több mint fele a tágan vett bel- és igazságügy (ideértve a parlamentek fejlesztését vagy a kábítószer-ellenes küzdelmet is) területén valósult meg. További sikeres ágazatként a pénzügy és az agrárium (mezőgazdaságés vidékfejlesztés) említhető. A közlekedés illetve a kohéziós politika területén egy-egy sikeres magyar pályázásról számolhatunk be. Látnunk kell ugyanakkor, hogy az IPA térség országaiban a bel- és igazságügyi, valamint pénzügyi témájú felhívások után a legtöbb Twinning projekt környezetvédelmi területen jelenik meg. Magyarország környezetvédelmi témájú Twinning projektben 2011-ig nem vett részt, noha e terület biztosan rejt magában kiaknázható erőforrásokat. Mind az IPA, mind az ENPI országok esetében magas a kereskedelmi és ipari témájú Twinning projektek száma is, így ezekben az ágazatokban is szükséges a magyar kapacitások 15

16 feltérképezése, mozgósítása. A közlekedés, valamint az IPA térségben a társadalom-politika területén szintén indokolt a magyar aktivitás fokozása. Mind földrajzi, mind ágazati lefedettség tekintetében tehát további fejlődési lehetőségeket rejt magában a hazai Twinning aktivitás. Ennek kihasználása érdekében a Nemzeti Twinning Koordinátor kiemelt célja a pályázásra jogosult intézmények minél szélesebb körének megismertetése az ikerintézményi programban való részvétel lehetőségeivel, előnyeivel. 16

17 V. Összefoglaló Az Európai Unió várható további bővülése, illetve az EU-t körülvevő országokban a stabilitás megteremtésének és megőrzésének fontossága a Twinning együttműködés iránti igény növekedését vetíti előre az elkövetkezendő időszakban. Magyarország földrajzi helyzete és friss csatlakozási tapasztalatai több területen is felértékelhetik a magyar tudást és az eddigi sikerterületek mellett olyan új irányokat nyithatnak meg a hazai intézmények számára, mint pl. a környezetvédelem, a vízügyek, az ipar és kereskedelem, a közlekedés vagy a társadalom-politika. A megvalósításra került Twinning projektekben közreműködő magyar közigazgatási szakemberek egybehangzóan pozitívan értékelték az eddigi tapasztalatokat. Véleményük szerint a projektek minden esetben kölcsönös tanulást és információcserét jelentenek, valamint az új minőségű munkakapcsolatokon keresztül tartós intézményi együttműködést alapozhatnak meg. Kiemelték, hogy a szakértők új ismereteket, átadható, a hazai közigazgatásban is alkalmazható tudást szerezhetnek. Egyetértettek abban is, hogy a sikeres projektek révén javul Magyarország és a magyar közigazgatási gyakorlat reputációja, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a projektek lebonyolítása rendkívül felelősségteljes feladat, amely a közreműködő szakértők szakmai és közigazgatási kompetenciáin túl, a donor intézmény folyamatos, magas színvonalú támogatását, koordinációs tevékenységét igényli. Bízunk abban, hogy a jelen kézikönyv hasznos információkat nyújt a jövőbeli még eredményesebb pályázáshoz, amelyhez az NFÜ, mint Nemzeti Twinning Koordinátor minden szükséges segítséget megad. 17

18 VI. Twinning szótár AO (Administrative Office): Adminisztratív iroda, a kedvezményezett ország közigazgatásának szerve, amelyet az ikerintézményi projektek általános eljárási, pénzügyi és szerződéses irányítására jelölnek ki. Felelősségeinek tényleges hatásköre változó, a földrajzi területtől és az alkalmazható irányítási rendszertől függően. BC (Beneficiary Country): kedvezményezett ország (az IPA vagy ENPI programok támogatásában részesül). CFCU (Central Financing and Contracting Unit): Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, a kedvezményezett ország pénzügyminisztériumának keretében működik, az uniós programok esetében a szerződéskötésért és kifizetésért felelős egység. ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument): Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz IPA (Instrument for Pre-accession Assistance): Előcsatlakozási Támogatási Eszköz MS Partner (Member State Partner): tagállami partner, az ikerintézményi vagy rövid távú ikerintézményi projektek lebonyolítására önállóan vagy szakértők bevonásával, de junior partner nélkül pályázó intézmény. NCP (National Contact Point): Nemzeti Twinning Koordinátor, minden tagállamban és kedvezményezett országban kijelölt kapcsolattartó, aki az ikerintzéményi tevékenység teljes körű koordinációjáért felel az adott országban. PL (Project Leader): projektvezető, a küldő intézmény, mint tagállami partner részéről adott projekt megvalósítását irányító vezető tisztviselő. 18

19 RTA (Resident Twinning Advisor): hosszú távú ikerintézményi szakértő, aki az adott projekt teljes időtartama alatt a kedvezményezett országban tartózkodik. STE (Short Term Experts): egyes projekttevékenységekben való közreműködésre néhány napos néhány hetes időtartamra kiküldött rövid távú szakértők. TAIEX Programme (Technical Assistance and Information Exchange): Technikai Segítségnyújtás és Információcsere Program TMC (Twinning Management Costs Compensation): ikerintézményi menedzsment költségek kompenzációja a pályázat megvalósítási jogát elnyerő intézmény számára a ledolgozott szakértői napok után automatikusan járó, a szakértői díjak 150%-ának megfelelő szabad felhasználású összeg, amely a projekt kivitelezése során felmerülő irányítási, adminisztrációs költségek fedezését szolgálja Twinning Contract: Ikerintézményi szerződés az ikerintézményi projektről kötött szerződéses megállapodás Twinning Fiche: Twinning pályázati felhívás Twinning Light Project (rövid távú ikerintézményi projekt): az ikerintézményi programon belül megvalósított, ám az ikerintézményi projektnél kisebb költségvetésű és időtartamú projekttípus, mely során a küldő állam szakértői az európai uniós intézményrendszer kiépítésével, működtetésével kapcsolatos tapasztalataikat adják át a kedvezményezett ország szakembereinek Twinning Manual (Ikerintézményi Kézikönyv): az ikerintézményi program szabályrendszerét tartalmazó, az Ikerintézményi Koordináló Egység által elkészített hivatalos dokumentum 19

20 Elérhetőségek: Nemzeti Twinning Koordinátor: twinning_program Európai Bizottság DG Enlargement (IPA térség) institution_building/twinning_en.htm DG Develeopment and Cooperation EuropeAid (ENPI térség) twinning_en.htm Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A kiadvány elkészítésében közreműködött: Grants Europe Consulting Kft Budapest, Németvölgyi út

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya. Ikerintézményi Stratégia

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya. Ikerintézményi Stratégia Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya Ikerintézményi Stratégia Készítette: NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya Jóváhagyva: Az EKTB szeptember 25-i

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKMAPOLITIKAI RENDSZERÉBEN KÉZIKÖNYV AZ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKTEKHEZ

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKMAPOLITIKAI RENDSZERÉBEN KÉZIKÖNYV AZ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKTEKHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKMAPOLITIKAI RENDSZERÉBEN KÉZIKÖNYV AZ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKTEKHEZ ÁTDOLGOZOTT KIADÁS (2005. május) A kézikönyv célja átfogó és hasznos gyakorlati

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai 2014. június 06-2015. május 20-ig A táblázatban szereplő tételek csak az elszámolt és lezárt utakat tartalmazzák. Utazás Napidíj költsége

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Tartalom IPA Az IPA célja Az IPA támogatási területei Az IPA által támogatott országok IPA II támogatási

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 147. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 7., szerda. Tartalomjegyzék. 311/2012. (XI. 7.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 147. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 7., szerda. Tartalomjegyzék. 311/2012. (XI. 7.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 7., szerda 147. szám Tartalomjegyzék 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 73/2012. (XI. 7.) OGY határozat 74/2012.

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Motorral a Fekete-tenger körül 2011

Motorral a Fekete-tenger körül 2011 A nevem Pap György, 2011 óta foglalkozom motoros kalandtúrákkal. Rendszerint egyénileg utazom, bár az utolsó kalandra a kutyám, Brigi is elkísért. Saját stílusom esetenként az extrém túrázáshoz közelít,

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.10. COM(2012) 581 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (IPA) FELÜLVIZSGÁLT TÖBBÉVES INDIKATÍV PÉNZÜGYI

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

AZ UNIÓ BŐVÍTÉSE JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK ELŐZMÉNYEK

AZ UNIÓ BŐVÍTÉSE JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK ELŐZMÉNYEK AZ UNIÓ BŐVÍTÉSE 2013. július 1-jén Horvátország az Európai Unió 28. tagállamává vált. Horvátország csatlakozása, amely Románia és Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozását követte, a hatodik bővítés volt.

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre 2010. október 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ATTITŰDÖK

KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ATTITŰDÖK GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ATTITŰDÖK KORRUPCIÓVAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁGON www.transparency.hu Készítette: Dr. Burai Petra

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben