PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában"

Átírás

1 MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, április

2

3 MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, április

4 XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, április A kongresszust rendezi: Babeş Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Kolozsvári Akadémiai Bizottság Házigazdák: Dr. Soós Anna, egyetemi docens, a BBTE rektorhelyettese Dr. Fazakas Emese, egyetemi docens, a BBTE BTK dékánhelyettese Programbizottság: Dr. Benő Attila Dr. Fazakas Emese Dr. Fóris Ágota Dr. Klaudy Kinga Dr. Prószéky Gábor Dr. Sárdi Csilla Dr. Szőllősy-Sebestyén András Dr. Zsemlyei Borbála Szervezőbizottság: Dr. Fazakas Emese, elnök Dr. Prószéky Gábor, a MANYE elnöke Dr. Benő Attila Dr. Zsemlyei Borbála Katona Hajnal Tünde, titkár Bátori Gyopár, Bényei-Csáky Szabolcs Levente, dr. Biró Enikő, Borbély Lajos, Both Csaba Attila, Dimény Hajnalka, Fodor Klára, Furu Adél, Homa Ildikó, Ivácsony Zsuzsanna, Józsa Klára Lídia, Kádár Réka Katalin, Kovács Kinga Tünde, Láng Adrienn Ivett, Lingvay Julianna, Madarász Melinda-Orsolya, Makkai Tamara-Csilla, Máthé Zsolt, Molnár Erika, Román Ilona, Talpas Botond, Tulit Gyopár

5 A konferencia programjának áttekintése április 24., csütörtök Helyszín: BBTE főépület (Mihail Kogălniceanu/Farkas u. 1. szám) 11,00 15,00 Regisztráció (előcsarnok) 14,00 14,30 Megnyitó (Aula Magna) 14,30 15,00 Plenáris előadás: Nyelvészek felelőssége (Szilágyi N. Sándor, egyetemi tanár, BBTE) 15,00 15,30 Plenáris előadás: Az emberi nyelvfeldolgozás egy lehetséges számítógépes modellje felé (Prószéky Gábor, egyetemi tanár, PPKE) 15,30 15,45 Kávészünet 15,45 16,00 A Brassai-díj átadása 16,00 16,30 Brassai-előadás: A terminológia szerepe a többnyelvű Európában (Fóris Ágota, egyetemi docens, KRE) Helyszín: BBTE BTK (Horea út 31. szám) 17,00 19,00 Regisztráció (előcsarnok) 17,30 18,50 Szekcióülések Helyszín: BBTE, Piramis (Emmanuel de Martonne/Színház u. 1. szám) 20,00 22,00 Fogadás

6 A konferencia programjának áttekintése április 25. (péntek) Helyszín: BBTE BTK 8,30 12,00 Regisztráció (előcsarnok) 8,40 10,20 Szekcióülések 10,20 10,40 Kávészünet 10,40 12,00 Szekcióülések 12,00 13,00 Ebédszünet 13,00 21,00 Alternatív program április 26. (szombat) Helyszín: BBTE BTK 8,40 10,20 Szekcióülések 10,20 10,40 Kávészünet 10,40 11,40 Szekcióülések 11,40 12,00 Kávészünet 12,00 12,30 Plenáris előadás: Könyvszöveg a digitális korban (Kis Ádám)

7 A szekciók összefoglaló táblázata Sorszám 1. Szekció Dátum Időpont Anyanyelv-pedagógia többségi és kisebbségi helyzetben április április ,30 18,50 9,00 12,00 2. Fordítástudomány április április ,30 18,50 8,40 11,40 3. Stilisztika és szövegtan április ,30 18,50 4. Magyar mint idegen nyelv tanítása április 25. 9,00 11,40 5. Idegennyelv-tanítás április 25. 8,40 10,20 6. Szociolingvisztika kisebbségi nyelvek nyelvi kisebbségek április 25. 8,40 11,40 7. Lexikográfia és terminológia április 25. 9,00 11,40 8. Fordító- és tolmácsképzés április 26. 8,40 10, Alkalmazott nyelvészet és korpusznyelvészet Mentalitás, attitűd és gendernyelvészet április 26. 9,00 11, április 26. 8,40 10, Nyelvpolitika április 26. 8,40 10, Kontextus és nyelvhasználat április 26. 9,00 11,20

8 1. Anyanyelv-pedagógia többségi és kisebbségi helyzetben Helyszín: 306-os terem árpilis 24. (csütörtök) Elnök: Kádár Edit 17,30 17,50 Biró Enikő: Kétnyelvűek nyelvtanulási hiedelmei és a nyelvtanulási motivációk 17,50 18,10 Gróf Annamária: A magyar nyelv oktatása a szlovéniai Muravidéken 18,10 18,30 Bús Enikő: 9. évfolyamos diákok fogalmazásainak vizsgálata (helyesírás és központozás, az idegen nyelvtudással való összefüggésben) 18,30 18,50 Kádár Edit: Tananyagfejlesztés új utakon április 25. (péntek) Elnök: Gaál Zsuzsanna 9,00 9,20 Gaál Zsuzsanna: Narrativitás és szövegértés 9,20 9,40 Már Orsolya: Névtan az anyanyelvi oktatásban 9,40 10,00 Rostás Édua: Magyar nyelv oktatása multikulturális iskolai környezetben 10,00 10,20 Kiss Renáta: Az olvasás korai szakaszának online diagnosztikus mérési lehetőségei 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja Elnök: Vukov Raffai Éva 10,40 11,00 Biró Andrea: A magyar, spanyol és katalán nyelvek szimultán elsajátításának vizsgálata 11,00 11,20 Bartha Krisztina: Kétnyelvű gyermekek beszédértési folyamatai az iskolai tannyelv függvényében 11,20 11,40 Vukov Raffai Éva: A szociolingvisztikai alapismeretek szerepe a kisebbségi tanítóképzésben 11,40 12,00 Kiss Renáta Tóth Eszter: Vizsgálat két nyelvészeti diszciplína határán Pszicholingvisztikai és szövegnyelvészeti megközelítés a diákok képességeinek értékelése során

9 2. Fordítástudomány Helyszín: Shakespeare terem árpilis 24. (csütörtök) Elnök: Ajtay-Horváth Magda 17,30 17,50 Ajtay-Horváth Magda: Két város regénye két fordításban 17,50 18,10 Bozai Ágota: Többnyelvű hapax legomenonok és egyéb szójátékok fordításának műveletei 18,10 18,30 Nagy János: A tematikus szakasz elemeinek helyváltoztatása magyarról németre fordított szépirodalmi szövegek bekezdéseiben 18,30 18,50 Pusztai Varga Ildikó: A versfordítás kulturális vonatkozásai április 25. (péntek) Elnök: Szabómihály Gizella 8,40 9,00 Nagy Sándor István: A fordítások a szövegek szövetsége 9,00 9,20 Papp Andrea: A jó munkához (fordításhoz) idő kell? 9,20 9,40 Sárosdyné Szabó Judit: Kultúra közvetítése közmondásokon keresztül 9,40 10,00 Lukács András: Ahány nyelv, annyi útikalauz? A szerzői hang az angol és a magyar nyelvű útikönyvekben 10,00 10,20 Szabómihály Gizella: A közös történelem mint fordítási probléma 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja Elnök: Klaudy Kinga 10,40 11,00 Heltai Pál: Transzfer és kódváltás 11,00 11,20 Robin Edina: Nyelvi babona a fordításban 11,20 11,40 Klaudy Kinga: A fordítástudomány interdiszciplináris kapcsolatairól

10 3. Stilisztika és szövegtan Helyszín: 146-os terem árpilis 24. (csütörtök) Elnök: Sándor Katalin 17,30 17,50 Kiss Tímea: A halottak élén című kötet versszövegeinek alakzatai 17,50 18,10 Boda István Károly Porkoláb Judit: A hipertextuális szövegértelmezés lehetőségei. Füst Milán Ha csontjaimat meg kelletik adni (Arany) 18,10 18,30 Lócsi Dóra: Argumentációs technikák a reklámokban interkulturális kontextusban 18,30 18,50 Tóth Eszter: Nyelvészek az igazságszolgáltatásban Névtelen fenyegető levelek nyelvi profiljának összehasonlítása 4. Magyar mint idegen nyelv tanítása Helyszín: 146-os terem április 25. (péntek) Elnök: H. Varga Márta 9,00 9,20 Bácsi János: Hány nyelvet beszélünk az oktatásban? 9,20 9,40 Márton Emese: Magyart mint idegen nyelvet tanuló orvostanhallgatók grammatikai és pragmatikai hibái 9,40 10,00 H. Varga Márta: A névszói egyes szám funkciói a magyarban 10,00 10,20 Halász Renáta Koppán Ágnes: Magyar orvosi szaknyelv oktatása külföldi hallgatóknak a célnyelvhasználati szituáció elemzése 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja Elnök: Magyari Sára 10,40 11,00 Liebhardt Zsolt: A MagyarOK I. kötetében megjelenő interkulturális, pszicholingvisztikai és pragmatikai tartalmak elemzése 11,00 11,20 Magyari Sára: Kultúratanítás a magyar mint idegen nyelv oktatásában 11,20 11,40 Fazakas Emese: A magyar kultúra közvetítésének régi és új módozatai a magyar mint idegen nyelv tanításban

11 A konferencia részletes programja 11,40 12,00 Pelcz Katalin: Mindent a fülnek? A hallás utáni értés nyelvi inputjának felhasználási lehetőségei 5. Idegennyelv-tanítás Helyszín: Grimm terem április 25. (péntek) Elnök: T. Nagy László 8,40 9,00 Dégi Zsuzsanna: A román nyelv szerepe az angol mint idegen nyelv tanulásában 9,00 9,20 T. Nagy László: Számítógéppel támogatott nyelvtanulás, idegen nyelvek tanulása, technológiai kérdések, kommunikáció 9,20 9,40 Kolos Lilla: Módszertani és technológiai útkeresés az angol mint idegen nyelv tanításban egy egyetemi előkészítő program általános angol óráin 9,40 10,00 Meggyesné Hosszú Tímea Lesznyák Márta: A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 10,00 10,20 Nagy Judit: Az angol nem anyanyelvi változatainak érthetősége: normák, attitűdök és a hallás utáni szövegértés viszonya 6. Szociolingvisztika kisebbségi nyelvek nyelvi kisebbségek Helyszín: Brassai terem április 25. (péntek) Elnök: Szoták Szilvia 8,40 9,00 Szoták Szilvia: A német magyar nyelvi érintkezés hatásai az Őrvidéken 9,00 9,20 Uhrin Erzsébet: A magyarországi szlovákok kommunikációjának néhány összefüggéséről 9,20 9,40 Erdély Judit: Kapcsolattartási nyelvi szokások a kétnyelvűségben 9,40 10,00 Fazakas Noémi: A területi és társadalmi nyelvváltozatok hatása a romániai magyar audiovizuális műsorok nyelvhasználatára 10,00 10,20 Benő Attila: Többirányú lexikai átvétel a mai magyar nyelvváltozatokban

12 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET Elnök: Tódor Erika Mária 10,40 11,00 Kovács Gabriella: Iskolai nyelvhasználat a határon túl 11,00 11,20 Tódor Erika Mária: Kié az iskola? Nyelvi tájkép és nyelvhasználati szokások erdélyi magyar tannyelvű iskolákban 11,20 11,40 Schmidt Ildikó: A külföldiekre vonatkozó integráció szabályozásának változásai Magyarországon 7. Lexikográfia és terminológia Helyszín: Kisch terem április 25. (péntek) Elnök: Sturcz Zoltán 9,00 9,20 Bérces Edit: Határon túli magyar sportszótár-szükségletek elemzése 9,20 9,40 Sulyok Hedvig: Gálna, pólé, ternyő: növénynevek egy 16. század végén keletkezett szótárban 9,40 10,00 Hajdicsné Varga Katalin: A hazafias-honvédelmi nevelés szó- és kifejezéstára (különös tekintettel a Katonai alapismeretek című tankönyvre) 10,00 10,20 Sturcz Zoltán: Brassai szerepe gazdasági szaknyelvtörténetünkben 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja Elnök: Hidasi Judit 10,40 11,00 Sermann Eszter: Definíciótípusok a terminológiai adatbázisokban 11,00 11,20 Both Csaba Attila: A magyar és román nyelvészeti terminológia néhány aspektusának vizsgálata 11,20 11,40 Hidasi Judit: Rokonsági megnevezések és megszólítások magyar japán összevetésben

13 8. Fordító- és tolmácsképzés Helyszín: Shakespeare terem április 26. (szombat) Elnök: Sárosi-Márdirosz Krisztina 9,00 9,20 Bakti Márta Lesznyák Márta: A fordítók és tolmácsok kulturális és interkulturális kompetenciája 9,20 9,40 Lesznyák Márta: Fordítóképzésben részt vevő hallgatók metaforafordítási stratégiái 9,40 10,00 Imre Attila: A fordító újabb kihívásai 10,00 10,20 Sárosi-Márdirosz Krisztina: Az erdélyi fordítóképzés néhány aspketusa 9. Alkalmazott nyelvészet és korpusznyelvészet Helyszín: 306-os terem április 26. (szombat) Elnök: Szentgyörgyi Rudolf 9,00 9,20 Borgulya Ágnes: A stresszhelyzetek és a szabályozott szituációk szerepe a kultúraközi kommunikációban 9,20 9,40 Homa Ildikó: A lelki egészség értelmezése a HIT kognitív metaforáinak és biblikus hasonlatainak kontextusában 9,40 10,00 Szentgyörgyi Rudolf: Többnyelvűség és kommunikáció a középmagyar kori Magyarországon. Újabb eredmények a boszorkányperek többnyelvűségének vizsgálatában 10,00 10,20 Tamás Csilla: A deverbális igeképzők használati köre a században a SzT. adatai alapján 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja Elnök: Máthé Dénes 10,40 11,00 Kovács Máté: Webelemzés nyelvészeti szemszögből: módszertani megfontolások, kérdések és perspektívák 11,00 11,20 Ligeti Nagy Noémi: Szövegkorpuszok pontosabb annotációja gépi elemzéshez

14 A konferencia részletes programja 11,20 11,40 Aradi András: A létigével alkotott határozói igeneves szerkezetek vizsgálata a Magyar Nemzeti Szövegtár felhasználásával 10. Mentalitás, attitűd és gendernyelvészet Helyszín: 146-os terem április 26. (szombat) Elnök: Kegyesné Szekeres Erika 8,40 9,00 Mózes Dorottya: Gender, rassz és nyelv a posztkolonialista irodalomban 9,00 9,20 Kegyesné Szekeres Erika: A gender-szerepek nyelvi megformálásának és tudatosításának eszközei a populáris műfajokban 9,20 9,40 Marthy Annamária: A nők és a férfiak kérésstratégiái különböző szituációkban 9,40 10,00 Bakonyi István: Az orosz mentalitás metamorfózisa 10,00 10,20 Klippel Rita: Magyarok egymásról 11. Nyelvpolitika Helyszín: Grimm terem április 26. (szombat) Elnök: Tóth Szergej 8,40 9,00 Szilvási Zsuzsanna: A norvégiai számik nyelvi jogai és nyelvhasználati gyakorlata 9,00 9,20 Ortutay Katalin: A francia polgári forradalom nyelvi ideológiája és a kisebbségi nyelvek 9,20 9,40 Szilágyi Kósa Anikó: A magyarországi (német) nemzetiségi oktatás aktuális kérdései 9,40 10,00 Tóth Szergej: Oroszországi diglosszia és bilingvizmus. Bevezetés 10,00 10,20 Gúti Erika: A belga etno-regionalizmus

15 12. Kontextus és nyelvhasználat Helyszín: Kisch terem április 26. (szombat) Elnök: Schirm Anita 9,00 9,20 Hardiné Magyar Tamara: Ferenc pápa két beszédének összehasonlítása a nyelvhasználati vizsgálódások segítségével 9,20 9,40 Schirm Anita: Diskurzusjelölők határon innen és túl 9,40 10,00 Wirt Patrícia: A köznyelvben váltakozó e-ző és ö-ző morfémák: Egy kérdőíves vizsgálat eredményei 10,00 10,20 Tóth Kocsis Csilla: A verbális agresszió 10,20 10,40 KÁVÉSZÜNET A konferencia részletes programja 10,40 11,00 Földvári István: A hálózatok tudománya mint analógiás lehetőség a szinonimitás és általában a nyelv(használat) működésének magyarázatára 11,00. 11,20 Arató Mátyás: A beás cigányok körében végzett dialektuskutatás előzetes eredményei Felhívjuk a konferencia résztvevőinek figyelmét arra, hogy az előírt 20 percből 15 perc az előadásra, 5 perc a kérdésekre, hozzászólásokra szánt idő.

16 BBTE BTK A szárny, földszint / B szárny, I. emelet BBTE BTK A szárny, I. emelet / B szárny, II. emelet

17 BBTE BTK A szárny, II. emelet / B szárny, III. emelet Jelmagyarázat L Lépcső R Regisztráció as (Zaciu) terem 2 Shakespeare terem os terem 4 Brassai terem 5 Grimm terem 6 Kisch terem os terem

18 Hasznos információk Étkezési lehetőségek a BBTE BTK közelében Éttermek: Capriccio Bistro, távolság: kb. 100 m Marty Boulevard, távolság: kb. 300 m Gente Senior pizzázó, távolság: kb. 300 m Étkezdék, gyorsétkezdék: Pizzeria OK, távolság: kb. 20 m kínai gyorsétkezde, távolság: kb. 100 m Pénzváltó irodák Macrogroup P-ţa Muzeului (Karolina tér) 6. Iuliu Maniu (Szentegyház u.) 7. Sakercomp Bolyai János (Tivoli u.) 1A Hasznos telefonszámok Nova Taxi Taxi Diesel Rapid Taxi Pro Napoca Vip Nova Taxi A taxitarifák Kolozsváron egységesek: - nappali árak (6,00 22,00 óra): indulás 2,25 lej; fuvardíj 2,25 lej/km - éjjeli árak (22,00 6,00 óra): indulás 2,50 lej; fuvardíj 2,50 lej/km Segélyhívó szám 112 Magyar Főkonzulátus ügyelet:

19 Szerkesztette és tördelte: Katona Hajnal Tünde Nyomtatta: BBTE, Kommunikáció és PR Iroda A XXIV. MANYE-KONGRESSZUS TÁMOGATÓI

20 MANYE-KONGRESSZUSOK Nyíregyháza Szeged Miskolc Budapest (BMF) Veszprém Nyíregyháza Budapest (KKF) Szombathely Veszprém Székesfehérvár Pécs Szeged Győr Nyíregyháza Miskolc Gödöllő Siófok Budapest (BBI) Eger Debrecen Szombathely Szeged Budapest (ELTE) Kolozsvár

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín:

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: M E G H Í V Ó a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program 8:30-10:00 Regisztráció, sajtótájékoztató 10:00-10:15 Megnyitó 10:15-10:45 Plenáris előadás Illésné Kovács Mária dékán,

Részletesebben

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra Iskolakultúra Repertórium XIV. évfolyam, 2004 Fõszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Takács Viola Olvasószerkesztõ: Reményi József Tamás Rovatvezetõk: Andor Mihály, Csányi Erzsébet (Újvidék), Csíkos Csaba,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences

Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences Alkalmazott tudományok főiskolája university of applied sciences Alkalmazott Tudományok II. Fóruma 2 nd Forum of applied sciences 2015. március 12-13. A KONFERENCIA PROGRAMJA 2015. március 12. 2015. március

Részletesebben

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend

MOK 2010. Részletes Program. Új marketing világrend MOK 2010 Új marketing világrend Részletes Program A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 16. országos konferenciája Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2010. augusztus 26-27. 1 2010.

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MULTIKULTURALITÁS A XXI. SZÁZADBAN - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2015. MÁJUS 8. Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1.

PROGRAMFÜZET MULTIKULTURALITÁS A XXI. SZÁZADBAN - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2015. MÁJUS 8. Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főszervező: Rudnák Ildikó PhD, tanszékvezető E-mail: rudnak.ildiko@gtk.szie.hu, telefon: +36-20/913-4175 Konferencia-szervező: Dús Miklós E-mail: dus.miklos@gtk.szie.hu, telefon: +36-20/270-6474 Társadalomtudományi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA , MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 2014. október 27. november 27. MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben