Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről"

Átírás

1 6 1. sz. melléklet Összefoglaló az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökről KÖZÉPSZINT TANTÁRGY írásbeli gyakorlati 1. Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótár 2. Horvát nyelv és irodalom horvát helyesírási szótár, szöveggyűjtemény (ha a feladat jelöli) 3. Román nyelv és irodalom román helyesírási szótár (4 db csoportonként), személyenként szöveggyűjtemény 4. Szerb nyelv és irodalom szerb helyesírási szótár (4 db csoportonként), személyenként szöveggyűjtemény (ha a feladat jelöli) 5. Német nemzetiségi nyelv és irodalom a vizsgázónak kell hoznia: csak a szövegalkotáshoz (2. rész) egy- és kétnyelvű szótár, szöveggyűjtemény (ha a feladat jelöli) 6. Szlovák nyelv és irodalom szlovák helyesírási szótár, egy- és kétnyelvű szótár, szöveggyűjtemény (ha a feladat jelöli) 7. Német nemzetiségi nyelv magnó 8. Horvát nemzetiségi nyelv magnó 9. Szlovén nemzetiségi nyelv magnó 10. Történelem a vizsgázónak kell hoznia: történelmi atlasz; a vizsgáztató intézmény biztosítja a 3 példány Magyar helyesírási szótárt. 11. Matematika a vizsgázónak kell hoznia: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 12. Angol nyelv magnó 13. Német nyelv magnó nyomtatott szótár az íráskészséghez 14. Francia nyelv magnó nyomtatott szótár az íráskészséghez 15. Olasz nyelv magnó kétnyelvű magyar-olasz középszótár az íráskészséghez 16. Spanyol nyelv magnó 17. Orosz nyelv magnó Kötelező tantárgyak

2 7 18. Élő idegen nyelv magnó nyomtatott szótár az íráskészséghez vagy Latin nyelv a vizsgázónak kell hoznia: latin-magyar szótár a fordításhoz (1. rész) Kötelező tantárgyak 19. Élő idegen nyelv magnó (3. rész), nyomtatott szótár az íráskészséghez 20. Fizika a vizsgázónak kell hoznia: vizsgázónként szükséges függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 21. Kémia a vizsgázónak kell hoznia: vizsgázónként függvénytáblázat periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 22. Biológia 23. Földrajz A központi feladatsor két részből áll: I. rész: segédeszköz NEM használható; II. rész: a vizsgázónak kell hoznia: használható eszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó 24. Ének-zene magnó vagy CD-lejátszó, hangolt zongora (dallamdiktáláshoz), személyi feltétel: az 1. részhez dallamdiktáló 25. Rajz és vizuális kultúra Portfoliónál a vizsgát megelőző, legfeljebb 2 tanév folyamán, ellenőrzött keretek között a jelöltek által készített és kiválogatott munkák kerülhetnek be. Projekt esetén a munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekről a jelölt önmaga gondoskodik. 26. Informatika a vizsgázónak kell hoznia: vonalzó számítógépterem, szoftverek, adathordozók; 27. Testnevelés normál méretű tornaterem kosárlabda palánkkal és gyűrűvel, kézilabdakapuval, felszerelhető röplabdahálóval; kosár-, kézi-, foci- és röplabdák (a labdajáték rész szabadtéri sportpályán is lebonyolítható), jelzőbóják; felszerelt (felszerelhető) tornaterem, melyben van 5 részes ugrószekrény, dobbantó, párhuzamos és felemáskorlát, gyűrű, alacsony és/vagy magas nyújtó, gerenda, tornaszőnyegek, 4-5 méteres mászókötél, ritmikus gimnasztika kéziszerek, magnézia, zene lejátszására alkalmas eszköz; minimum 200 méteres futópálya távolugró hellyel, magasugró hely mércével, léccel és leérkező hellyel, női és férfi dobószerekkel, súly (4-6 kg), kislabda, stopperóra, mérőszalag, rajtgépek; úszáshoz 25 m-es medence elválasztó kötelekkel; öltözködési és tisztálkodási lehetőség; 1-2 fő technikai személyzet, elsősegélyt nyújtó felszerelés; vizsgázónak kell hoznia: személyi sportfelszerelés, ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatánál) Választható közismereti tárgyak

3 8 28. Filozófia 29. Evangélikus hittan 30. Katolikus hittan 31. Református hittan 32. Természettudomány a vizsgázónak kell hoznia: függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 33. Latin nyelv a vizsgázónak kell hoznia: fordításhoz (1. rész) latin-magyar szótár 34. Emberismeret és etika 35. Társadalomismeret 36. Ember- és társadalomismeret, etika 37. Dráma 38. Mozgóképkultúra és médiaismeret a feladatsor tartalmaz egy videokazettára rögzített, néhány (kb. 5-15) perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet; vizsgacsoportonként szükséges eszköz a videolejátszó és tv vagy kivetítő. A vizsgázók a feladatlapokon lévő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatnak. 39. Német nemzetiségi népismeret 40. Cigány kisebbségi népismeret 41. Horvát népismeret 42. Román népismeret 43. Szlovák népismeret 44. Szlovén népismeret 45. Angol célnyelvi civilizáció 46. Francia célnyelvi civilizáció 47. Német célnyelvi civilizáció 48. Olasz célnyelvi civilizáció 49. Orosz célnyelvi civilizáció 50. Spanyol célnyelvi civilizáció 51. Belügyi rendészeti ismeretek 52. Katonai a vizsgahelyek berendezéséről, a vizsgához szükséges eszközökről a vizsgáztató intézmény gondoskodik 53. Utazás és turizmus térképek, menetrendek, prospektusok, internethasználat, táblázatok, könyvek stb. Ezek a választható gyakorlati-szóbeli vizsga segédeszközei. 54. Választható közismereti tárgyak Gazdasági ismeretek Számológép használata megengedett.

4 9 55. Egészségügyi semmilyen segédeszköz NEM használható 56. Szociális 57. Oktatási programozható számológép 58. Művelődési és kommunikációs 59. Gépészeti programozható számológép, körző, háromszögű és egyenes vonalzó, alakrajzsablonok, Négyjegyű függvénytáblázat (13129/I.) 60. Elektronikai programozható számológép 61. Informatikai 62. Vegyipari, négyjegyű függvénytáblázat 63. Építészeti és építési programozható számológép, négyjegyű függvénytáblázat, körző, vonalzók: derékszögű vonalzópár, léptékvonalzó 64. Könnyűipari 65. Faipari programozható számológép, Faipari képletgyűjtemény és táblázatok (NSZIsegédanyag), rajztábla, körző, vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, fejesvonalzó 66. Nyomdaipari 67. Közlekedési, ha a feladatlap előírja: számítógép 68. Környezetvédelmivízgazdálkodási 69. a) Közgazdasági (üzleti gazdaságtan) b) Közgazdasági (elméleti gazdaságtan) 70. Ügyviteli a vizsgázónak kell hoznia: saját helyesírási szótára, 71. Közgazdasági-marketing 72. Vendéglátó-idegenforgalmi 73. Rendészeti 74. Mezőgazdasági 75. Választható szakmai előkészítő tantárgyak Élelmiszeripari

5 Ábrázoló és művészeti geometria Művészeti tárgyak 77. Népművészet 78. A magyar népzene alapjai 79. Hangtani és akusztikai ismeretek 80. Hangkultúra 81. Művészettörténet 82. Anyanyelvi kommunikáció 83. Angol irodalom 84. Diakónia, ápolástan 85. Épületgépészeti programozható számológép, négyjegyű függvénytáblázat 86. Euritmia euritmia szaktanterem, világító rendszer, kosztümök, személyi feltétel: narrátor, zenei kíséret 87. Folklórismeret 88. Gépírás és információkezelés a vizsgázónak kell hoznia: ceruza számítógépterem, szoftverek (helyesírás ellenőrző program is), adathordozók, stopperóra, gyorsírófüzet, helyesírási, értelmező és idegen szavak szótára, 89. Környezettan 90. Közlekedésépítő programozható számológép, sz. Szilárdságtani táblázat 91. Mentálhigiéniai ismeretek 92. Mikrobiológia kísérleti eszközök, vegyszerek, segédanyagok, munkavédelmi és tűzvédelmi védőeszközök 93. Művészetek története 94. Pszichológia 95. Tánc- és mozgásművészet a vizsgázónak kell gondoskodnia: egy női és egy férfi táncpartnerről táncterem (rúd, tükör stb.), magnó, CDlejátszó, erősítő, hangfalak 96. Vendégfogadói ismeretek 97. Egyedileg akkreditált vizsgatárgyak Zenei angol, zene angolul a vizsgázónak kell hoznia mindkét részhez: egynyelvű- (értelmező), kétnyelvű szótár, zenei szakszótár

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 65. szám 10559 III. Kormányrendeletek A Kormány 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2014/2015. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK I. Jelentkezési útmutató I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre A 2014/2015. tanév

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL 1 ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL V í í! s" s" gyakorlati M#$%#& '%()* +, -&./#).0 DEFGHEFIJE Ti&;+'()(0 É)O -/($(' '%()* biztosítja: *-v,$#9,.:.&;.',-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 1., péntek Tartalomjegyzék 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 109/2012.

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének rendelkezeire,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM TÁNCSICS-MIHÁLY-GYMNASIUM MOOR A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata MÓR 2014. 1 1. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 1.1 A vizsgaszabályzat hatálya,

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 26. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Az adatok lezárva 2010. december 3-án. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

a 24/25-ös tanévre 200672 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145. 004 "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola 1147 Budapest, Miskolci utca 141-145.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben