HALLATLAN KÖZHASZNÚ NONPROFIT ALAPÍTVÁNY ABCDEFGH IJKLMNO QRSTUVWX ISMERTETO FÜZET.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLATLAN KÖZHASZNÚ NONPROFIT ALAPÍTVÁNY ABCDEFGH IJKLMNO QRSTUVWX ISMERTETO FÜZET. www.hallatlan.hu www.hallatlan.eu www.facebook."

Átírás

1 HALLATLAN KÖZHASZNÚ NONPROFIT ALAPÍTVÁNY ABCDEFGH JKLMNOP hal RSTUVWXY lat ABCDEFG lan IJKLMNO ISMERTETO FÜZET QRSTUVWX

2 Bemutatkozás A Hallatlan Alapítvány 2005-ben alakult, többek között azzal a céllal, hogy segítse a jelnyelv társadalmi elismertségét, ezáltal a hallássérültek integrációját a különböző fejlesztések eredményeképpen előálló eszközök és alkalmazások segítségével. Az Alapítvány weboldalai, a hallatlan.hu és a hallatlan.eu az elmúlt évek során a hazai jelnyelvoktatás fontos bázisává és a felhasználók mindennapi eszközévé váltak. A honlapok főbb szolgáltatásai között megtalálható a többnyelvű internetes szótár, a minden hétköznap megjelenő jelnyelvi híradó és a keresztrejtvény. A gyakorló jelnyelvi tolmácsok munkájuk során gyors és közvetlen segítséget, támogatást kaphatnak az elektronikus jelnyelvi szótár használatával. A fórumon és a csevegő szobán keresztül lehetőség nyílik a halló és a hallássérült felhasználók közti kommunikációra. Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai hozzá nem értés jele. Forrás: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar Nyelv. Akadémiai kiadó, Budapest, 2006.

3 A jelnyelv, mint idegen nyelv A 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon közel siket és nagyothalló ember él. Mivel a népszámlálás során ezt az adatot nem kötelező közölni, valószínűleg többen vannak, de pontos adatokkal nem redelkezünk. Hazánk harmadik legnagyobb kisebbségének közös nyelve a magyar jelnyelv, melynek létjogosultságát sokáig csak egy szűkebb szakmai kör ismerte el. Hosszú évek munkája után, 2009-ben az Országgyűlés a magyar jelnyelvet Magyarország egyik hivatalos nyelveként fogadta el, 2011-ben pedig az Alaptörvénybe is belefoglalták a magyar jelnyelv védelmét a magyar kultúra részeként. A jelnyelvvel és a siketséggel kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban, ami sokszor negatív hozzáállást és rossz attitűdöket szül. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk a jelnyelv népszerűsítését és társadalmi támogatottságának erősítését. Úgy gondoljuk, hogy honlapjaink, a hallatlan.hu és a hallatlan.eu által lehetőség nyílik a siketek világával való megismerkedésre és a korábbi, esetleges téves elképzelések eloszlatására. Tapasztalataink azt mutatják, hogy felhasználóink sokkal elfogadóbbak lettek, nem csupán a másfajta kommunikációval, de fogyatékossággal élő embertársaikkal szemben is. A jelnyelvi tanfolyamok szintén szerves részét képezik Alapítványunk szolgáltatásainak. Annak érdekében, hogy oktatóink munkáját segítsük, lehetőséget nyújtunk nekik és más, a jelnyelvoktatásban részt vevő siket és nagyothalló személyek számára is, hogy oktatói szupervízión vegyenek részt. Az Alapítványt számos díjjal jutalmazták, többek között 2006-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, 2009-ben Az Év Honlapja díjat, illetve 2011-ben az innovatív szociális projekteket jutalmazó SozialMarie díjat. Legutóbb a World Summit Award (WSA) nemzetközi versenyen, a 105 országból érkezett, 460 előválogatott pályamű közül kerültünk ki győztesen az e- inclusion kategóriában.

4 Online média A h a l l a t l a n. e u h o n l a p a jelnyelvoktatásban és tanulásban érdekeltek, a jelnyelv iránt érdeklődők és jelnyelvhasználók számára kínál oktatási anyagokat, online jelnyelvi szótárt és közösségi platformot. A honlapon a jelnyelvi jelek folyamatosan ismétlődő videók formájában jelennek meg. Lényeges újítás, hogy a jelelő személy két irányból szemből és oldalról is megtekinthető, valamint a videó alatt látható az adott jelben használandó kézforma is. A címszavak szerint kategorizált tartalom könnyíti a tájékozódást és az egyes témák (pl.:utazás, közlekedés, egészség, hivatal, család) iránt érdeklődők fókuszált nyelvtanulását. Látogatóink igényei szerint folyamatosan bővítjük a jelkincstárat újabb jelek, kifejezések, összetett mondatok feltöltésével. A hallatlan.hu mindamellett, hogy egy négynyelvű (magyar, angol, német, spanyol) tematikus jelnyelvi szótárt kínál, számos egyéb internetes szolgáltatással (fórum, csevegő szoba, online kvíz, stb.) kívánja a jelnyelvtanulás iránt érdeklődőket segíteni és ösztönözni a tanulásban. Az Alapítvány 2014-ben megnyerte az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatát (Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása). Ennek keretein belül valósul(t) meg az online jelnyelvi híradó, a jelnyelvi oktatók szupervíziója, valamint az Alapítvány munkáját segítő eszközök beszerzése. Jelnyelvi híradóink minden hétköznap saját szerkesztésű hírekkel, jelnyelvi adatközlők segítségével láthatóak.

5 A közérdekű információk akadálymentesítésével lehetővé tesszük, hogy a siket és nagyothalló emberek számára is elérhetővé váljanak a világ eseményei. KERESZTREJTVÉNY 13 TÍPUS 99 KIFEJEZÉS A z i n t e r a k t í v j e l n y e lv i keresztrejtvényt a világon elsőként jelentettük meg, mely találmányunk hivatalos szerzői jogvédelem alatt áll. A hagyományos keresztrejtvény mintájára készült, használata egyszerű. Többször lejátszható videókon kell felismerni a szavak illetve az ábécé betűinek jelnyelvi megfelelőjét. A rejtvény amellett, hogy játékos formában ad lehetőséget a jelnyelv tanulására, a siketek magyar helyesírásának fejlődését is segíti. Az okostelefonok széles körű elterjedése miatt fejlesztettük ki a honlap mobilalkalmazását, így a jelnyelvi szótár internet-hozzáféréssel rendelkező telefonnal bárhol elérhető. Honlapunk jelenleg közel regisztrált taggal rendelkezik (6-66 éves korosztály), mely tagság naponta átlagosan 4 fővel bővül, és látogatottsága megközelíti a napi 700 főt.

6 Az egyik legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon rajongói oldal formájában népszerűsítjük az Alapítvány tevékenységeit és szolgáltatásait, valamint napi rendszerességgel osztunk meg közel követőnkkel hallássérültekkel kapcsolatos híreket, eseményeket. MAGYARORSZÁG 273 VÁROSÁBÓL 19 MEGYÉJÉBOL A VILÁG 6149 VÁROSÁBÓL 167 ORSZÁGÁBÓL Képzéseink A Hallatlan Alapítvány tanfolyamain eddig több mint fő vett részt, és részesültek közvetlen jelnyelvi képzésben anyanyelvi oktatóinktól. A tanfolyamok jelenleg négy oktatóval, minden hétköznap A1, A2, B1 szinteken folynak, mely szinteket a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret ajánlásához igazítottuk. A közeljövőben tervezzük a B2 és C1 szintű jelnyelvi tanfolyamok elindítását is ben a jelnyelvi oktatóknak ismét szupervíziós képzést indítottunk, ami az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Célunk az, hogy a jelnyelvoktatásban résztvevő siket és nagyothalló személyek olyan mentálhigiénés szolgáltatásban részesüljenek, ami segít a kiégés ('burn out' szindróma) megelőzésében, illetve a konfliktusok hatékony kezelésében.

7 A szupervíziókon a siket és nagyothalló oktatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megbeszéljék egymással illetve a szupervízorral az oktatás során tapasztalt nehézségeiket, problémáikat. Az induló tanfolyamokra a hallatlan.hu honlapon, illetve személyesen az Alapítvány irodájában lehet jelentkezni. Offline média A Hallatlan Alapítvány g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t e t e t t Jelnyelv Alapfokon és Jelnyelv Középfokon DVD-k és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetek olyan témaköröket dolgoznak fel, amelyek nélkülözhetetlenek a siketekkel folytatott kommunikációban. A DVD lemezeken az adott témaköröknek megfelelő szavak mellett gyakorló mondatok is segítséget nyújtanak a tanulásban. A multimédiás tananyag segítségével a tanulók sokkal hatékonyabban sajátíthatják el a jelnyelvet és annak fontos nyelvtani elemeit: a mimikát, továbbá az osztályozók és a proformok helyes használatát. Ezen kiadványaink 2007-ben az egészségügy-esélyegyenlőség kategóriában részesültek elismerésben a digitális tartalmak versenyében az efesztiválon szeptemberében megjelentettük új kiadványunkat A1 Munkatankönyv DVD melléklettel címmel, amely korszerű formában, részletes nyelvtani magyarázatokkal, színes illusztrációkkal segíti a jelnyelv tanulását.

8 A Jelelj Velünk CD-rom 2008 decemberében a MATISZ efestivalon, esélyegyenlőség kategóriában az első helyezést érte el. Mivel a siket és nagyothalló gyermekek számára különösen fontos a jelnyelv gyermekkorban történő megismerése és elsajátítása, ezért a H a l l a t l a n A l a p í t vány elkészített egy kifejezetten gyermekeknek szóló CD-ROM-ot, Jelelj Velünk! címmel. A kiadványt vizuális e l e m e k k e l, m o z g ó - képekkel és animációkkal színesítettük. Ez a gyermekeknek szánt jelnyelvi oktató CD-ROM egyedülálló módon, gyermekközpontú tematikával és vizuális megjelenéssel segíti a kicsik hatékony jelnyelvtanulását. Ezt megelőzően Magyarországon a pedagógusoknak, óvónőknek nem volt ehhez hasonló segédanyaguk, amellyel ép és halláskárosult gyerm e k e k k e l e g y a r á n t megismertethették volna a jelnyelvet. A kiadvány a hallatlan.eu oldalon is megtalálható, illetve hamarosan elkészülünk egy továbbfejlesztett, tabletekre telepíthető változatával is.

9 Mobil alkalmazásaink Több mint készüléken. Okostelefonokra, tabletekre telepíthető jelnyelvi szótár alkalmazásunk számos kiegészítő funkcióval bővült. A videókon látható jelnyelvi kifejezésekhez kibővített információk érhetőek el, valamint az adott jel kivitelezéséhez tartozó kézformák grafikái is megjelennek. A tolmács térben elforgatható, így oldalról is megtekinthetőek a jelek, a mozdulat pontosabb értelmezhetőségét elősegítve. Az önálló gyakorlást, akárcsak a honlapon, a mobil alkalmazásban is egy kvízjáték teszi játékossá. A jelenleg elérhető 2500 kifejezésből véletlenszerűen lejátszott videókat kell értelmezni, majd a 4 válasz közül kiválasztani a helyeset. Segítségként kérhetjük a lehetséges válaszok lefelezését, illetve hogy melyik kategóriához tartozó jelet látjuk éppen. A kategorizált tartalom segíti a fókuszált tanulást, illetve az alkalmazásban induló tanfolyamainkról is találhatóak friss információk. A videók letölthetők, így csökkenthető a mobil adatforgalom így akár offline üzemmódban, internetkapcsolat nélkül is használható a program. A felhasználók a készülékek kameráját használva saját jelnyelvi kifejezéseket is rögzíthetnek, melyeket leírással ellátva elküldhetnek nekünk, ezzel lehetőséget biztosítva a jelnyelv közösségi alapon történő fejlesztéséhez.

10 Online tolmácsszolgáltatás 2013 júniusában indult online jelnyelvi tolmács-szolgáltatásunk. A hagyományos tolmácsszolgálattal szemben tolmácsaink interneteléréssel rendelkező eszköz segítségével itt azonnal elérhetőek, a nap 24 órájában, várakozási és utazási költségek és idő nélkül. Siket ügyfeleink számára ez óriási előnyt jelent, a szolgáltatás főként az önálló életvitelüket, mindennapi ügyeik gyorsabb, hatékonyabb intézését teszi lehetővé. Ugyanakkor egy sürgősségi hívás esetén akár életet is menthet az azonnal elérhető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. A másik oldalon lényegesen hatékonyabban dolgozhatnak tolmácsaink is, hiszen kizárólag a tolmácsolással tölthetik munkaidejüket. Elsőként a Péterfy Sándor utcai Kórházban tettük elérhetővé új szolgáltatásunkat egy kihelyezett tableten keresztül, így oda érkező betegnek nem szükséges saját készülékkel rendelkeznie, az orvos és a beteg közötti kommunikációt Alapítványunk azonnal elérhető jelnyelvi tolmácsai akadálymentesítik. Immáron 9 Vodafone üzletben is megtalálhatóak a kihelyezett tabletek, így az oda betérő siket ügyfelek saját internet-eléréssel rendelkező készülék nélkül is akadálymenetesen kommunikálhatnak az ügyintézővel.

11 A csend szerethető, a jelnyelv megtanulható. Nyiss a Világra! REKLÁMFILM FACEBOOK Android ios

12 Ezen tájékoztató kiadvány a kódszámú, Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai támogatása című pályázati program támogatásával készült. hal lat lan Minden jog fenntartva! Adószám: Számlaszám: OTP / IBAN: HU Fax: Oktatási központ címe: 1085 Budapest, Rigó utca emelet

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása Informatika a látássérültekért Alapítvány A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása 1 Tartalom Í. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 4 II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 6 1. Informatikai

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Jancsi Beáta: Öt évvel a csatlakozás után: fordítás az Európai Bizottságnál

Jancsi Beáta: Öt évvel a csatlakozás után: fordítás az Európai Bizottságnál A cikk célja, hogy áttekintést adjon az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Magyar nyelvi osztályának munkájáról a Magyarország uniós csatlakozása óta eltelt öt év hozta változások tükrében. A cikk

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - SINOSZ 2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2009 január 01-2009 december 31 közötti időszak állami támogatás felhasználásához kapcsolódó szakmai programokról a 4060-2/2009FOFŐ

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

Sporttal kapcsolatos kommunikáció a fogyatékossággal élők felé

Sporttal kapcsolatos kommunikáció a fogyatékossággal élők felé Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011. január-december A SINOSZ 51833-0/2011 SZ. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA A programok megvalósulását a NEFMI támogatta. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június Megválasztották az EUD elnökségét Sporthorgász OB és CSB Tiszakécskén hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június 6 Jeles jövőt akarunk! 4 Önismereti játék Kaposváron 2013 az egyenlő esélyek

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

iskola Microsoft Innovatív Pedagógus Program Microsoft Innovatív Iskola Program

iskola Microsoft Innovatív Pedagógus Program Microsoft Innovatív Iskola Program www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2014/1. 580 Ft Microsoft Innovatív Pedagógus Program A képzés, mely a mindennapi tanításra épül, sok százezer tanár tapasztalatát egyesíti,

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben