A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye"

Átírás

1 A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtárának CD és DVD győjteménye 1., Atlas Hungaricus : Magyarország nyomtatott térképei, Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 1., Emese álma. Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 2., A Vazul-ág : Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 3., Lovagkirályok : Bp., , Városképek, 1900 : Magyarországi városok a századfordulón. Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 4., Pannon reneszánsz : Bp., , Astra. Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale din Romania. Bucuresti, , Sebı Ferenc: Népzenei példatár Kiegészítı melléklet a szerzı Népzenei olvasókönyv címő mővéhez. Bp , A magyar nép tánchagyománya. Szerk. Felföldi László, Karácsony Zoltán. Kiegészítı A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya címő könyvhöz. Bp., , Népi játékok. Szerk. Lázár Katalin. Kiegészítı a könyvhöz. Bp., , A magyar bor. Bp., (2 példányban) 13., A honfoglaló magyarság. Bp., , Mővészet és mesterség. Bp., , Regionális fejlesztés a jövı szolgálatában. Miskolc, , Rudas Péter: Állatorvosi élettan. Multimédia tananyag elıadáshoz, tanuláshoz, önteszthez. Bp., , Haensch, G. - Haberkamp de Antón, G.: Hétnyelvő mezıgazdasági szótár : német, angol, francia, spanyol, magyar, orosz, olasz. Bp., , A jobbágyfelszabadítás és hatása a paraszti kultúrára. Multimédia program az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából rendezett idıszaki kiállításhoz. Fıszerk.: Lange Péter. Katalógus szerk.: Balázs György. Bp., , Múzeumi séták Budapesten : Budapest museum. Szerk. Tószegi Zsuzsanna. Bp., , Múzeumi séták Budapesten : Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Szerk. Tószegi Zsuzsanna. Bp., , Prosit Bp (Zenei CD) 22., Erdı és nyelv : Válogatás a Keleti-Kárpátok belsı hajlata erdıgazdálkodásának magyar szókincsébıl. Szerk. Kádár Zsombor. (Erdészettörténeti közlemények, 43.) 23., ÁMÖ 2000 : Általános mezıgazdasági összeírás. Központi Statisztikai Hivatal. Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 5., Kereszt és félhold : Bp., , A magyar nép tánchagyománya. Szerk. Felföldi László, Karácsony Zoltán. Kiegészítı a könyvhöz. Bp., , Kincses Károly - Munkácsy Gyula - Nagy Gábor: Hogyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel? Kecskemét, , A januári belvízvédekezés fotói / Kaján Imre et al. Bp., , Magyar mezıgazdaság, / Központi Statisztikai Hivatal. Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 6., Kétfejő sas : A Habsburg-uralom Magyarországon, Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 7., Haza és haladás : A reformkortól a kiegyezésig Bp., , Ki kicsoda, 2001 : Fontos emberek lexikona. Bp., 2000.

2 32., Corpus Juris Hungarici CD. Szerk. Pomogyi László. - Bp., , Villány : Magyar borvidékek. Bp., , Bölcsıd e táj. Szerk. Vásárhelyi Judit. Bp , Lovas népbıl lovas nemzet / Somogyi György, Pataki Balázs, Szıllısy Gábor. Bp., , Boglári szüret / Kalász József. Balatonboglár, , Encyclopaedia humana Hungarica. 8., Kettıs kötıdés : Az Osztrák- Magyar Monarchia, Bp., , Encyclopaedia humana Hungarica. 9., A Dunánál : Magyarok a 20. században, Bp., , Magyar koronázási jelvények /Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., , Millenáris kiállítás képanyaga a Mezıgazdasági Múzeum győjteményeibıl. Bp , Magyar tudomány : anno, 2000, 2001, repertórium, tudósportrék / fıszerk. Csányi Vilmos. Bp., , FAKAT-CD 97-I. : Ki mit gyárt és forgalmaz a magyar fagazdaságban/ FAGOSZ. Bp., , RÓZSAVÖLGYI Márk: Ballroom dances. Festetics Quartet. Bp (Zenei CD) 44., BRAHMS: Hungarian dances. Budapest Festival Orchestra. Bp (Zenei CD) 45., LISZT Ferenc: Les Préludes ; Orpheus ; Tasso. Hungarian State Orchestra. Bp., (Zenei CD) 46., Szılı és bortermelés Magyarországon / Központi Statisztikai Hivatal. Bp., , Szılı és bortermelés Magyarországon / Központi Statisztikai Hivatal. Bp., , Statisztikai szakévkönyvek, 1997 / Központi Statisztikai Hivatal. Bp , Arcképcsarnok az agráriumot irányító miniszterekrıl, Bp., M. Mezıgazd. Múz., , Vajdahunyadvár : Történelmi hangjáték / rend. Bencze Izabella. Bp., (zenei cd) 51., Szigetvár : Történelmi hangjáték / rend. Bencze Izabella. Bp., (zenei cd) 52., Monostori Erıd : Történelmi hangjáték / rend. Bencze Izabella. Bp., (zenei cd) 53., A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Bp., , PETRIK Géza: Magyar könyvészet, Bp., , Elektronikus Régi Magyar Könyvtár. Bp., , BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 1. Bp., , A természet enciklopédiája / szerk. Molnár Katalin. Bp , BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 2. Bp., , BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 3. Bp., , Vasárnapi újság, Pest, Bp., , Hagyományok, ízek, régiók : Magyarország hagyományos és tájjellegő mezıgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek győjteménye. Bp., , EU csatlakozási szerzıdés. Bp., , Magyarország flórája és faunája. Élıhelytípusok és társulások / Seregélyes Tibor, Szollát György. Bp., [2003]. 64., Fejezetek a magyar tudomány-, technika- és kultúrtörténetbıl : Az Álmok álmodói világraszóló magyarok címő kiállítás alapján. Bp., , WEINER Leó: Hungarian peasant songs (zongoramővek). Bp (zenei cd) 66., A bırmővesség / szerk. Beszprémy Katalin. Bp. : Hagyományok Háza, Néprajzi Múz., , Pécs-baranyai történelmi arcképcsarnok / szerk. Ódor Imre, Lengvári István. Pécs, , Csatlakozási szerzıdés : május 1. Bp. : M. Hiv. Közlönyk., (Magyar közlöny, 2004/60. I. köt. melléklete)

3 69-70., Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban / összeáll. Fülöp Éva. Bp. : Arcanum, , A Magyar Mezıgazdasági Múzeum digitalizált mőtárgyai : 24. óra kulturális kincseink digitalizálása pályázat / szerk. Estók János. Bp. : M. Mezıgazd. Múz., (Tartalma: borcímkék, ifj. Vastagh György állatszobrai, oklevelek (1526 elıtti), plakátok, térképek, Georgica curiosa aucta c. könyv metszetei) 72., Az évi országos összeírás / szerk. H. Németh István. Bp. : MOL : Arcanum, (DVD-ROM) 73., KORENY Ágnes CSÁKÓ Beáta KAS Nóra: Az Európai Unió : tájékoztatási segédlet. Bp. : M. Könyvtárosok Egyes. : Országgyőlési Kvt., , Fonás, kötés, sodrás, pödrés a gyékény, szalma, csuhé megmunkálásának hagyományai / Nagy Mari et al. Bp. : Hagyományok Háza, db. 75., Magyarország mezıgazdasága, 2003 / KSH. Bp., , Awassi Rt. : Mezıgazdasági Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt. Bakonszeg, [2005]. 77., BOÉR Hunor TORÓ Attila: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, , XVI E Journées lyriques de chartres et D Eure-et-Loir (zenei CD) 79., Századok, : A Magyar Történelmi Tásulat közlönye. Bp. : Arcanum, , Magyar könyvészet, Bp. : Arcanum, , NÉMETH Imre: Gyomnövényismeret, gyomnövény határozó. Gödöllı : , MABI , 50 éves az ICID Magyar Nemzeti Bizottsága : Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián október 12. / szerk. Pálos László. Bp db dvd 84., Autonómiák Magyarországon, / ELTE. Bp. : L Harmattan K., : ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, , PÁLÓCZI HORVÁTH András: A középkori mezıgazdaság képi forrásai. Bp , Deák Ferenc munkái. - Bp. : Arcanum, [2006]. 87., A hódoltság kora : szakkönyv- és tanulmánygyőjtemény a törökkor történelmébıl. Bp. Arcanum, , Kossuth Lajos összes munkái. Bp. : Arcanum, [2006]. 89., Kossuth Lajos hírlapírói munkássága : Pesti Hírlap, : Hetilap, : Kossuth Hírlapja, Bp. : Arcanum, [2006]. 90., Madaraink : Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról ; Chernel István: Magyarország madarai ; 67 madárdal hangzó anyaga. Bp. : Arcanum, [2006]. 91., Magyar történeti életrajzok : A Magyar Történelmi Társulat sorozatának digitális változata : 58 jeles történelmi személyiség életrajza 7000 képpel. Bp. : Arcanum, [2006]. 92., Századok : A Magyar Történelmi Társulat közlönye, Bp. : Arcanum, , Virágaink : Hoffmann Wagner: Magyarország virágos növényei ; Rapaics: A magyarság virágai. Bp. : Arcanum, [2006]. 94., Königreich Ungarn : The first military survey : Die erste Militärische Aufnahme : Az elsı katonai felmérés, Bp. : Arcanum, [2006]. (dvd) 95., Königreich Ungarn : The second military survey : Die zweite Militärische Aufnahme : A második katonai felmérés, Bp. : Arcanum, (dvd) 96., Az 1956-os forradalom adattára : válogatás az 56-os Emlékbizottság támogatásával. Bp. : Arcanum, [2006]. (dvd) 97., Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis, / szerk. Hajdú Péter, Gergely Gábor. Bp. : MMgM, , Búza minıségi térkép, Bp., 2006.

4 99., Bércziné Szendrı Csilla Koczka Kálmánné Topor Gyuláné: Tojásdíszítés. Bp. : Lapoda, (Magyar kézmővesség) 100., Vince-napi bor- és gazdarandevú : Magyar Mezıgazdasági Múzeum, január / szerk. Pálos László. - Bp. : PVP Stúdió, (dvd) 101., A móri borvidék története / készítették: Apolczer Károly et al. Mór : Városi Televízió Kht., (dvd) (32 perc) 102., Százéves a Vajdahunyadvár : A Magyar Mezıgazdasági Múzeum ünnepi rendezvénye / szerk. Pálos László. Bp. : PVP Stúdió, (dvd) 103., Imeline lihtne maa Eestimaa : Estonia a land of simple treasures / rend. Rein Lepik. - [Tallinn], [2007]. (dvd) 104., Aquincum : Az Aquincumi Múzeum és állandó kiállítása / szöveg: H. Kérdı Katalin, Zsidi Paula. Bp. : BTM Aquincumi Múz., , Österreichisch Ungarischen Monarchie : The third military survey : Die dritte Militärische Aufnahme : A harmadik katonai felmérés, Bp : Arcanum, [2007]. (dvd) 106., Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában : E-térképtár. Bp. : Arcanum, (2 db dvd) , A Magyar Mezıgazdasági Múzeum közleményei. Repertórium, / összeáll. Haász Erzsébet Bp., (3 példányban) 110., A Szépmővészeti Múzeum állandó győjteménye / szerk. Bodnár Szilvia, Schlett Anna. Bp. : Szépmővészeti Múz., (dvd). Közös tokban: Dvořák: Újvilág szimfónia : parafrázis / átdolg. és elıad. Szilasi Alex zongoramővész 111., Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára / szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter. Bp. : MTA Történettud. Int., (Történelmi szemle 2007/2. számának melléklete) 112., Elektronikus ünnepi tanulmányok Somogyi Éva 70. születésnapjára / szerk. Ress Imre, Szabó Dániel. Bp. MTA Történettud. Int., (Történelmi szemle 2007/4. számának melléklete) 113., A Munkácsy Mihály Múzeum legszebb mőtárgyai és tárgyegyüttesei / rend. Plavecz Pál. Bp., (DVD) (28 perc) 114., Tradíció és innováció / Szent István Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Bp., (DVD) 115., Veres László: Üveg mővességünk a XVI-XIX. században. Bp., , Az Osztrák-Magyar-Monarchia elsı világháborús hadszíntéri térképei : Keleti front, front. Szerk. Jankó Annamária, Pollmann Ferenc. Bp., (DVD) 117., A magyar mezıgazdaság és élelmiszeripar számokban, 2007 / Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Bp., , Szent Imre 1000 éve / szerk. Kerny Terézia. Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., (DVD) 119., Beszámoló a évi tevékenységrıl / Országos Meteorológiai Szolgálat. Bp., , 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsıoktatás, / Debreceni Egyetem. Debrecen : , Collectio Diplomatica Hungarica : A középkori Magyarország digitális levéltára / Szerk. Rácz György. Bp. : MOL, (DVD) 122., Karacs Ferenc Múzeum : Virtuális Tárlatvezetı Program : O sváth Pál emlékkiállításával. Debrecen, , A Budapesti Történeti Múzeum plakátgyőjteménye / szerk. Balla Loránd. Bp. : Arcanum, (DVD) 124., Turul : A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye, Bp. : Arcanum, 2004.

5 125., Ünnepi szenátusi ülés : a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadó ünnepsége : Gödöllı, január 21. Gödöllı, (DVD) 126., Szent István Egyetem. Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. [Gödöllı, 2009.](DVD) 127., A magyar mezıgazdaság és élelmiszeripar számokban, 2008 / Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Bp., , Postamúzeum : Az év múzeuma 2002 / Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány. Bp., , Tokaj-Hegyalja ; Szılıültetvény telepítése ; A bor ; Szántás ; Aratás / Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Bp., (DVD) 130., Csonka János, / fıszerk. Horváth Péter. Bp. : BME : OMIKK, (A magyar tudomány és technika nagyjai, ISSN ; 3.) , OMÉK 2000 : 73. Országos Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár / szerk. Gödöllıi Agrárközpont Kht. Bp. : AMC, , Gyıri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár: Digitális katalógus / szerk. Székely Zoltán. Gyır, [2009]. 134., Válogatás múltunkból : Kétszáz éves az erdészeti felsıoktatás : Az OEE harmadik selmecbányai vándorgyőlés emlékére / Országos Erdészeti Egyesület. Bp., [2009]. 135., Eberhardt Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról = Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Bp. : Arcanum : Szépmővészeti Múzeum, , Egyházi és világi pincék borainak versenye : A Pécsi Egyházmegye alapításának ezredik évfordulója tiszteletére : április 25. május 9. [Pécs], , Ház és ember : A Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve, / szerk. Bereczki Ibolya. Szentendre : Szabadtéri Népr. Múz., (DVD) 138., Vasárnapi újság, Bp. : Arcanum, (merev lemez) Megjegyzés: a program 2 db olvasótermi gépre telepítve. 139., Pásztorvilág a Hortobágyon : Herdsmen s life in Hortobágy : Hirtenwelt in Hortobágy / Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Debrecen : Hortobágyi Nemzeti Park, (DVD) 140., Magyar szürke / szerk. Radisics Milán. [Bp.] : [2009]. Bonusz filmek: MagicEarth (20 perc) ; Tiszavirágzás (6 perc). (DVD) 141., Csík zenekar: Tiszta szívvel. Bp. : Fonó Budai Zeneház, (zenei cd) 142., Ifjú Muzsikás: Hunzene. Bp. : Süss Fel Nap Kiadó, (zenei cd) 143., Muzsikás: Dúdoltam én: Sebestyén Márta. Bp. : Hungaroton Gong Kft., (zenei cd) 144., A vizeskantától a díszvázáig : A feketekerámia évszázadai Szentesen : Kiállítási dvd katalógus / a kiáll. rend. és a katalógust összeáll. Mód László. Szeged : Móra F. Múz., (DVD) 145., Mezıhegyesi Ménesbirtok Zrt. 225 éves / készítette Babilon Médiaügynökség. Székesfehérvár, (DVD) 146., Mezıhegyes : / József Attila Általános Mővelıdési Központ. Mezıhegyes, , Magyar népi kerámia a Déri Múzeumban, Debrecen. 2. / P. Szalay Emıke azonos címő kötete gazdagon illusztrált változata. Debrecen : PW Stúdió, , Fancsik János: Salgótarjáni képes kórháztörténet. Salgótarján : Nógrád M. Múz., Szerv., (Nógrádi digitális múzeum, 1.) (DVD) 149., Nonius senior / rend. Radó Gyula. Bp. : Bubryák Stúdió, (DVD) 150., Nonius senior / rend. Radó Gyula. Bp. : Bubryák Stúdió, (DVD) 151., A magyar mezıgazdaság és élelmiszeripar számokban, 2009 / Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Bp., 2009.

6 152., A hagyományok ízek régiók (HÍR) Védjegy konferencia kiadványa. Bp , Magyarország mezıgazdasága, 2010 : Általános mezıgazdasági összeírás : elızetes adatok. Bp. : KSH, , Gyuris György: Erdei Ferenc munkássága : Bibliográfia és eseménytár. Szeged : Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, [2009]. 155., Budai bürger, pesti polgár : polgári értékrend, polgári mentalitás a 19. századi Pest- Budán : Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, május szeptember 19. : 3D virtuális séta. [Bp. : BTM, 2011.] 156., Bereczki Máté és Dörgı Dániel levelezése, köt. / szerk. és jegyzetekkel ellátta Tolnay Gábor. Bp. : M. Mezıgazd. Múz., , IX. Mézfesztivál, Inám, / riportokat készítette: Szatmári Sarolta ; közremőködött: Hladony Sándorné et al. ; producer: Vetı Miklós. Inám, (DVD) 158., Kovácsolt és öntöttvas edények országos győjteményi katalógusa / szerk. Kiss Kitti. Szentendre : Szabadtéri Népr. Múz., (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai ; 2.) (DVD) 159., Magyarország tiszti cím- és névtára, Bp. : Arcanum, (merev lemez) Megjegyzés: a program 2 db olvasótermi gépre telepítve. 160., Károlyi Sándor gróf, / rendezı-szerkesztı: Birinyi József. Bp. : Media Flash Reklám és Televíziós Szolgáltató Mőhely, (DVD) 161., A magyarországi nitrogénmőtrágya-ipar bölcsıje : a péti Nitrogénmővek 80 éve / kész. Babilon Médiaügynökség Kft. Székesfehérvár, (DVD) 162., A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának és az Országos Magyar Vadászkamara Kulturális Bizottságának tudományos konferenciája a Vadászati Világkiállítás 40. évfordulóján : [2011. november 11. : Budapest, Mezıgazdasági Múzeum]. Bp. : Orsz. M. Vadászkamara, (DVD) 163., A szóra bírt mőtárgy : 101 mőtárgy elemzı bemutatása magyar és angol nyelven, képekkel, szakirodalommal : új szerzemények, új eredmények az 50 éves Magyar Nemzeti Galériában / szerk. Buzási Enikı et al. Bp. : MNG, , Darányi Ignác az Új Mezıgazdasági Magazinban : / Produced by Aszódi János (DVD) 165., Mezıségi magyar népzene. 1., Hallod, babám mit fütyürész a rigó! / közread. Kallós Zoltán ; közremőködık: Tüske zenekar. Válaszút, (zenei cd) 166., Észak-mezıségi magyar népzene : Bonchida Válaszút / szerk. Kallós Zoltán. - Bp. : Fonó Budai Zeneház, (zenei cd) 167., Borászati lapok, Bp. : Arcanum, (HDD) Megjegyzés: az adatbázis 2 db olvasótermi gépre telepítve 168., Kertészeti folyóiratok (Tartalma: Kert, ; Kertészet, ; Kertészeti lapok, ; Kertészeti szemle, ) Bp. Arcanum, (HDD) Megjegyzés: az adatbázis 2 db olvasótermi gépre telepítve 169., Lippóczy Norbert. Részlet a Kossuth Rádió Gondolatjel c. mősorából, jan. 13. (kb. 10 perces hangfelvétel) 170., Sinkó Katalin: Ideák, motívumok, kánonok II. : tanulmányok a századi képkultúra körébıl. Bp. : MNG, , Girókuti P. Ferencz: A magyar dinnyészet törzskönyve. [1875]. (Kézirat) A könyvtár video dokumentumai 1., Juhtenyésztés Magyarországon. Szerk., rend., Gyulai György. Duna TV Videotár. Bp., 1998.

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

CD-Rom címe: Raktári jel:

CD-Rom címe: Raktári jel: CD-Rom címe: Raktári jel: 3D Garden Desinger 3 (Kerttervező) CR 47 3D Interior Desinger 2 (Lakberendezés) CR 48 A 20. század enciklopédiája 1. köt. CR 346 A 20. század enciklopédiája 2. köt. CR 347 A Földtani

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest 5. sz. táblázat Támogatások Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kedvezményezett neve 2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611 610 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 611 Tájékoztató a Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 14., csütörtök

A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 14., csütörtök A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 14., csütörtök 14.30 Teátrum 16.30 Teátrum 18.30 2 stand Pódiumbeszélgetés a könyvfesztivál díszvendégével, Per Olov Enquisttel A svéd íróval

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067 Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 1070 Iparmûvészeti Szakmai

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. oldal HATÁROZATOK 110/2009. (VIII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 4241 64/2009. (VIII. 26.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról...

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

2009. október november

2009. október november 2009. október november 1 Múzeumok őszi fesztiválja A Múzeumok Õszi Fesztiváljának koordinátora a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumi Oktatási és Képzési Központja. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Dr. Cseri

Részletesebben