Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján"

Átírás

1 2011. december XVII. évfolyam 12. szám Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét az ünnepnek. Mindenki ajándékok után rohangál, fut és a nagy hangzavarban, káoszban már csak kevesen hallják meg, hogy megszületik a fény, az élet, a világ világossága: a kis Jézus. A valódi ünnep az Õ megszületése. Még nem késõ, mindenki készítse fel szívét-lelkét, hogy beköltözhessen hozzá az Isten, a szeretet, és a családi béke. A legsötétebb napjait éljük az esztendõnek, de amikor felragyog a fény, még a halott természet is újra éled. Minél többen tudjuk lelkünkbe fogadni a kis Jézust, annál világosabb lesz a világ és minden rosszat legyõzhetünk. Kívánom mindenkinek Törtelen és a világ minden táján élõ testvéreinknek, hogy a szeretet, tehát az Isten beköltözhessen szívükbe, lelkükbe, családjukba és végre összefogjunk, mert ebben a nehéz idõben csak így maradhatunk fent, mint magyarok a világban. Tudnia kell mindenkinek, hogy bármilyen munkát végez, bárhogyan él, csakis Istennel együtt sikerülhet. Kérem, ne veszítsék el hitüket, a Magyarok Istene mindig velünk van! A karácsonyi harangszó vétkeinket és kívánságunkat messzi viszi, egészen Istenig, aki megbocsájt és szeretettel támogat ha tiszta szívvel kérjük. Egy verssel kívánok Istentõl áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és hitben megerõsödött, sikeres új esztendõt! Godó János polgármester Ligeti János: Karácsony éjszakáján Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján! Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján! Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért, Egymáshoz öleljen szülõt, barátot, testvért És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyõ alá állít, De lélekben itthon vannak mind egy szálig!... Kiket mint tékozló gyermekeket már elveszettnek hittünk. Ma hazahozza õket az egyszerû jászolba vetett hitünk És a magyar röghöz láncoló szeretet, Mely legyõz minden távot, tengert, gyûlöletet, Hogy öledbe hozza édes szülõ a gyermekedet. Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot. Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott! Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján, Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján! Egy karácsony az elsõ világháború végén Egy karácsony, amelyik más színt ad a mostaninak. Ami megláttatja velünk igaz valóságunkat, mielõtt elmerengnénk azon, milyen nehéz is a sorsunk, mennyi minden nem adatik meg számunkra, amit szeretnénk... Tormay Cecile Õ volt A nagy orosz mocsarak felõl repülõ fehér förgeteget hajtott a szél a határmenti városra. Az örvénylõ hóban meleg emberi hajlékok kitaszított fénye didergett remegve az ablakok elõtt. A házak alján kísértetiesen követték egymást a behavazott utcalámpák. Föllobbanó, eltûnõ apró fénypontok. Mintha viaszgyertyás körmenet kanyargott volna lefelé a hegyoldalon. A holtra fagyott folyó vén hídján két kicsiny lángsor szaladt át. A toronyóra tompán ütött. És ekkor egyszerre, mintha láthatatlan kezek tüzet csiholtak volna egy óriási fekete falon, lefutó ragyogások támadtak az éjszaka sötétjében: a templom csúcsíves ablakai élni kezdtek a zimankó alatt... Az emberek elbújtak, még kutya sem ugatott. Csak kinn az ország útján vergõdött a hóviharban egy magányos szekér a városvégi korcsma felé. A korcsma ivójában már sokan voltak. A nedves venyige füstölt, az ázott darócruhák gõzölögtek a pálinkaszagú melegben. A hosszú asztal körül Folytatása a 29. oldalon. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk Dér Irénrõl a 28. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, a 12/2011. (IX.9.) rendelettel módosított 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Petrik Gábor András radiológus szakorvos Ultrahang-diagnosztikai magánrendelés telefonos bejelentkezés alapján, a Ceglédi Toldy F. Kórház radiológiai részlegén. * felnõttek ill. gyermekek-csecsemõk vizsgálata (hasi szervek, lágyrészek, erek, mozgásszervek...) * újszülöttek általános szûrõvizsgálata * komplex emlõvizsgálat Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 12/ (IX.9.) rendelettel módosított 5/2011. (II.11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Képviselõ-testület a évi módosított bevételi elõirányzatok részletezését az 1. melléklet, a módosított kiadási elõirányzatok részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselõ-testület az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 4. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. (4) bekezdés c) pontjában az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. (4) bekezdés d) pontjában a eft szövegrész helyébe a 3001 eft szövegrész lép. A támogatások módosított elõirányzatainak részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. (4) A Rendelet 4. (5) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 4. (5) bekezdés b) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A véglegesen átvett pénzeszközök módosított elõirányzatainak részletezését az 1. melléklet V. pontja tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdésének a) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének b) pontjában az eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (2) bekezdésének c) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (2) bekezdés d) pontjában az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület a mûködési fenntartási kiadások szakfeladatonkénti módosított elõirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított elõirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület az átadott pénzeszközök részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ ÉPÍTÉSI TELEK összközmûves (áram, gáz, víz, csatorna), lakóház építési vagy telephely létesítés céljára eladó! Irányár: Ft Telefon: ,

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény 96. -ában, valamint az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a évi I. törvény 96. -ában, valamint az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Hivatali helyiség: Törtel Község Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent István tér 1. szám alatti hivatalos helyiségei és a Tanácskozóterem. 2. Hivatali munkaidõ: Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/ (III.25.) számú önkormányzati rendeletének 7. függelékében meghatározott munkaidõ. 2. Részletes rendelkezések. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 2. (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyzõ engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetõnél kell benyújtani. 3. (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhetõ, ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak. (2) Az engedélyezõ a kérelem benyújtását követõ 5 napon belül helyszínen köteles meggyõzõdni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint e rendelet elõírásainak. (3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelõ méretû és minõségû fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelését. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a kapcsolódó szolgáltatások díjai 4. (1) A hivatali munkaidõben a Házasságkötõ-teremben a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjmentes. (2) A hivatali munkaidõn kívül és hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, továbbá a hivatali munkaidõn kívül hivatali helyiségben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díj, amely 100%-ban az anyakönyvvezetõt illeti meg, a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 40%-a (3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõ két munkanapon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az errõl szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezetõ felé igazolni. 5. A hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi esemény lebonyolításában közremûködõ anyakönyvvezetõt választása szerint a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ egésze vagy egy része helyett az e rendelet 4. (2) bekezdésében meghatározott díjazás illeti meg. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 7. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ VÍZPARTI NYARALÓ Szalkszentmártonban, a Kiskunsági-Fõcsatorna partján eladó! Irányár: Ft Tel.:

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a vásárok és piacok rendjérõl Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/ (III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Törtel Község közigazgatási területén vásárt és piacot Törtel Község Önkormányzat mint fenntartó és üzemeltetõ (továbbiakban: üzemeltetõ) rendez, és tart fenn. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed vásáron és piacon értékesítõ tevékenységet folytatókra és vásárlókra. (2) Megrendezendõ piacok és vásárok típusai: a) Kõrösi út végén lévõ vásártér területén (hrsz.: 0248) országos állat- és kirakodó vásár, besorolása szerint alkalmi vásár, melynek idõpontja minden év március hótól november hóig, minden páratlan hónap második vasárnapjára esik és alkalmanként 5 órától 14 óráig tart. b) a Dózsa György u. 20. szám alatti Községi Piac területén (hrsz.: 1742/2), melynek idõpontja minden szombaton van és 6 órától 14 óráig tart. Besorolása szerint állandó piac. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) A kijelölt kistermelõi, õstermelõi ideiglenes elárusító helyekre: aa) Dózsa György út és a Kossuth Lajos út sarkán lévõ, kiépített buszmegállótól a Kossuth Lajos út irányába, a Kossuth Lajos út szélétõl 1,5 m-es távolságban elhelyezkedõ terület, ab) a Kossuth Lajos út elején a Coop Áruház elõtt elhelyezkedõ kiépített parkoló, ac) a temetõ bejárata elõtti terület. b) Az üzletek árusítására még akkor sem, ha azt vásár elnevezéssel szervezik. (3) Törtel községben a vásár- és piactér bekerített területén kívül közterületen árusítani tilos, kivétel ez alól az erre külön kiadott közterület-foglalási engedély alapján gyakorolt tevékenység. 3. (1) Az árusok a szakosított piactéren csak az árusított cikkek vagy azok többsége szerint kijelölt részen helyezkedhetnek el az alábbiak szerint: a) 1-13 számú sor: zöldség-, gyümölcs kiskereskedelem, dísznövény kiskereskedelem, zöldség és dísznövény õstermelõk. b) A piac jobb oldalán az üzletsor elõtti terület: iparcikk, c) számú sorokon: textil. d) Élõ baromfi árusítás az erre kijelölt helyen, csirkeudvarban lehetséges. (2) A rendelkezésre álló terület nagyságától függõen szükség szerint az igényeltnél kisebb hely is megállapítható, az árusítás korlátozható. 4. (1) A vásárokon és piacokon, tekintettel a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Korm. rendelet), az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági elõírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönzõ, megõrzõ, mutatványos, valamint helyben végezhetõ szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. (2) Az üzemeltetõ a vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet végzõkrõl a Korm. rendelet 7. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen köteles nyilvántartást vezetni. (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez kereskedelmi tevékenységet végzõ köteles üzemeltetõ részére adatot szolgáltatni, és a nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezõ változást üzemeltetõ részére haladéktalanul bejelenteni. 5. (1) Vásáron és piacon még mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben sem hozható forgalomba: a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakõ; b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény; c.) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minõsülõ termék; d.) mérgezõ és veszélyes anyag; e.) látást javító szemüveg, kontaktlencse; f.) polgári használatra szolgáló kézi lõfegyver, lõszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray; g.) A és B tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag; h.) kulturális javak; i.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma; j.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala elõzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. (2) Vásáron és piacon csak mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben hozható forgalomba: a.) fûszerpaprika-õrlemény; b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék; c.) növényvédõ szer; d.) barlangi képzõdmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedõ jelentõségû ásványi társulás, õsmaradvány; gázüzemû készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethetõ, illetve hálózati csatlakozási lehetõséggel rendelkezõ termékek (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetõ részek). 2. Árusítás ideje és rendje 6. (1) Vásáron a helyfoglalás állatok esetében az állatorvosi vizsgálat után az érkezés sorrendjében történik, külön elhelyezve a kirakodók és külön elhelyez- Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 4. oldalról. ve az állatot felhajtók. Az állatot felhajtók esetében külön területen az egypatájúak, a sertések, szarvasmarha, juh, kecske, stb. (2) A piacon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, kivéve a bérelt asztalokat, amelyek tekintetében a bérlõnek elsõbbsége van. (3) Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain árusítani, az utakat áruval, göngyöleggel eltorlaszolni, csoportosulni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni. (4) A vásártérre és a piactérre csak vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végzõ jármûvel hajthatnak be, más jármû behajtása vagy átmenõ forgalom tilos. (5) Vásáron és piacon fel-alá járkálva árusítani tilos, kivéve a külön engedélylyel rendelkezõ mozgóárusokat. (6) A vásárok nyitva tartásának rendjét a vásár forgatókönyvét képezõ vásári rend megállapítása elnevezésû dokumentumban minden vásárt megelõzõen a polgármester állapítja meg. (7) A piacon állandó helybérlettel rendelkezõ árusok leghamarabb a nyitást megelõzõen egy órával, legkésõbb a nyitástól számított egy órán belül foglalhatják el bérletes helyüket. (8) A piac nyitásától számított egy órán túl érkezõ árus, asztalbérlõ bérelt helyét nem követelheti, csak a még található üres helyet foglalhatja el. 3. Helyhasználat, a helyhasználat díja 7. (1) A vásáron az árusítás, vagy az árusítás céljára elfoglalt terület után helypénzt, a piacon helypénzt vagy bérleti díjat kell fizetni. (2) A helypénzt, vagy a bérleti díjat a ténylegesen elfoglalt terület vagy a felhozott áru mennyisége után, állatok esetében pedig a felhozott állat fajtája és darabszáma szerint kell fizetni. (3) A négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendõ helypénz, bérleti díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter vagy folyóméter egésznek számít. Amennyiben a helypénz megfizetése az 1. mellékletben foglaltak szerint folyóméter alapján történik, úgy a fizetendõ díj maximum 3 m-es kipakolási mélységig értendõ. (4) A helyhasználók részére a fenntartó a kifizetett helypénzrõl bizonylatot köteles adni. (5) A bizonylat a váltás napján érvényes, a helyfoglalástól a hely elhagyásig, mely idõtartam alatt az árusítók a bizonylatot kötelesek megõrizni, és az ellenõr kérésére felmutatni. Ellenkezõ esetben a szabályszerû díjat újból köteles megfizetni. (6) A piaccsarnok asztal bérletével kapcsolatos elõírások külön bérleti szerzõdésben kerülnek rögzítésre. 4. Egyéb rendelkezések 8. (1) A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt területet tisztán tartani, a helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán és sértetlen állapotban elhagyni. (2) Az árusítás befejezése után a bérleményen kívül hagyott árut, göngyöleget kizárólag az üzemeltetõ engedélyével lehet a vásár- vagy piactéren hagyni, mely esetben annak õrzésérõl az áru, göngyöleg tulajdonosának a kötelessége gondoskodni. (3) A piacon üzleti árusító hellyel, vagy egyéb bérleménnyel rendelkezõk abban az esetben, ha a bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más célból helyet foglalnak el, ezért a területért is díjat kötelesek fizetni. 5. Az áruk forgalmazására vonatkozó rendelkezések 9. (1) A vásár- és piactér igénybevétele során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, tûzrendészeti és köztisztasági jogszabályokban foglalt elõírásokat. (2) Az árusok a felhozott terményt, növényt, és állatot, ideértve a növényi eredetû terméket, szaporító anyagot, állati eredetû terméket, hatósági ellenõrzésre az elõírt igazolásokkal együtt az ellenõrzésre jogosult részére, annak kérésére, kötelesek bemutatni. (3) Az állatok vizsgálatához, azok megfékezését, rögzítését a felhajtó köteles elvégezni. (4) A piac területén gyûjtött gomba gombavizsgáló szakember hiánya miatt nem hozható forgalomba. 6. Rendészeti intézkedések 10. (1) A piac- és vásártéren lévõ építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési tárgyakat megrongálni, bepiszkolni, helyérõl eltávolítani tilos. (2) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. (3) A piac területére kerékpáron beszállított árut le kell pakolni, és a kerékpárt haladéktalanul ki kell vinni, az erre kijelölt helyen el kell helyezni. (4) A piactér árufeltöltõ útjára és a kirakodóvásártér-rész területére csak áruszállítás céljából lehet behajtani, legkésõbb a piac és vásár nyitását követõ egy órán belül. (5) A jármû vásártéren erre alkalmas helyein történõ elhelyezése esetén az 1. mellékletben megállapított díjat meg kell fizetni. (6) Az árusító köteles a helypénzszedõknek, piacfelügyelõnek, valamint a statisztikai adatgyûjtõnek az áru menynyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. (7) A piacon és vásártéren lármázni és botrányt okozni tilos. (8) A piac területén pavilon ideiglenes vagy állandó jelleggel történõ felállításához vagy mûködési engedély megadásához elõzetesen be kell szerezni az üzemeltetõ hozzájárulását. (9) A pavilont, sátrat, asztalt, egyéb tárgyat, melyet engedély nélkül helyeztek el, vagy engedély nélkül tárolnak a vásár- és piactér területén, a fenntartó elbonthatja a tulajdonos költségére, és azt visszatarthatja az elmaradt tartozás rendezésére. 11. (1) Szabálysértést követ el feltéve, ha súlyosabb elbírálás alá nem esik, és a szabálysértésekrõl szóló évi LXIX tv. 16. (2) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a vásár, illetve a piac területérõl három hónapra kitiltható az, aki a.) a helypénz fizetését megtagadja, b.) mástól kapott, vagy régi helypénzjegyet használ, c.) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg, d.) a felügyelõ a piac rendjére vonatkozó Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás az 5. oldalról. felszólításának nem tesz eleget, e.) ezen rendelet elõírásait megszegi. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (4) A vásárról és piacról kitiltottakról a fenntartó nyilvántartást vezet. 7. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet november 26. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzatának a vásár- és piactartás rendjérõl szóló, a 17/2004. (XII.9.) számú rendelettel módosított 8/2004. (VII. 23.) számú rendelete. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban! 1. melléklet a 17/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Napi helypénzek: állatok után darabonként: 1. ló, szarvasmarha ,- Ft 2. csikó, borjú, szamár ,- Ft 3. sertés 50 kg-tól felfelé ,- Ft 4. malac, kecske, juh ,- Ft 5. kismalac 20 kg-ig ,- Ft Baromfi piac: 1. pulyka, liba, kacsa, tyúk, gyöngyi, nagy nyúl... 50,- Ft 2. kisnyúl, napos liba, napos kacsa, napos pulyka és galamb, elõnevelt csirke... 15,- Ft 3. napos csirke (2 db)... 10,- Ft 4. tojás (10 db)... 15,- Ft 5. vágott és tisztított baromfi (1 db)... 20,- Ft Zöldség, gyümölcs és virág piac: 1. zöldség és gyümölcsfélék asztali napi díja ,- Ft/fm/nap 2. virág asztali napi díja ,- Ft/fm/nap Havi bérleti díj (asztalonként): I., II. X., XI., XII. hó ,- Ft/hó III., IV., V. hó ,- Ft/hó VI., VII., VIII., IX. hó ,- Ft/hó Iparcikk, élvezeti cikk, ruházati cikk asztalon árusítva ,- Ft/asztal Földön árusítva ,- Ft/fm Üres jármûvek helyfoglalási díja: tehergépkocsi 1,5 t felett ,- Ft tehergépkocsi 1,5 t alatt ,- Ft személygépkocsi ,- Ft személygépkocsi utánfutóval ,- Ft munkagép ,- Ft lovas kocsi ,- Ft kézi kocsi ,- Ft utánfutó ,- Ft 50 m 2 -ig 50,- Ft; feletti 60,- Ft/m 2 cirkusz Helyhasználat-helyfoglalás: Pecsenyesütõk, italmérõk, mutatványosok, kisiparosok, kiskereskedõk által sátrakkal elfoglalt terület után: havi bérlet sátranként 12 m 2 -ig ,- Ft havi bérlet sátranként 12 m 2 felett ,- Ft+20% napi bérlet m 2 -enként ,- Ft egyéb terület után igénybevétel esetén havi m 2 -ként ,- Ft Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a közterületek eltérõ használatáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezés 1. (1) A rendelet hatálya a Törtel község közigazgatási területén ingatlan nyilvántartási helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott ingatlanokra terjed ki. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, akik a közterület eredeti funkciójától eltérõ célra kívánják használni (továbbiakban: használó). 2. A rendelet alkalmazása szempontjából: a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény pontja szerinti földterület, melynek rendeltetése a telkek térbeli Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról. kapcsolatának, megközelítésének, a közúti gyalogos közlekedés (út, járda, stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidõ eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, mûvészeti alkotások elhelyezésének, a közmûvek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása. b) Idény-jellegû árusítás: az árusítás idõtartamára a közterületre kihelyezett, árusítóhelyre alapozott, idõszakonként megismétlõdõ, esetenként legfeljebb egy szezonra, illetõleg eseményre szóló kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység. c) Közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység. d) Üzlet elõtti kitelepülés: a közterülettel határos üzletek közterületen történõ árusítása, amennyiben a közlekedési feltételek biztosítottak. e) Árusító és egyéb pavilon: bármikor könnyen szétszerelhetõ, bármilyen anyagból készült szerkezet, vagy könnyen eltávolítható szabadon álló szerkezet. f) Hirdetmény: közzétételre szánt információt tartalmazó plakát, hirdetés, falragasz, matrica vagy egyéb felület. g) Hirdetõ: akinek érdekében a hirdetmény kihelyezésre került, vagy aki a hirdetmény kihelyezését megrendeli. h) Mozgatható hirdetõtábla: minden olyan hirdetõ berendezés, ami önálló és különálló, helyérõl aránytalan nehézségek nélkül, könnyen elmozdítható. i) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármû, illetve jármûre szerelt vagy általa vontatott eszköz. j) Mozgóárusítás: a kereskedõ vagy megbízottja olyan eszközt vesz igénybe, amely nem minõsül mozgóboltnak (pl.: tricikli, kosár, fagylaltos kocsi, stb.). k) Közúti közlekedési szolgáltatás: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározattak szerint kell értelmezni. l) Alkalmi rendezvény: kulturális program, vagy valamely ünnephez, évszakhoz kapcsolódó rendezvény, amely idõtartama legfeljebb 30 nap lehet. m) Üzemképtelen jármû: ma) hatósági jelzéssel nem rendelkezõ olyan jármû, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. mb) baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínrõl fõútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) jármû. mc) a használat folytán üzemképtelenné vált jármû. n) Községpontnak az alábbi területek minõsülnek: na) Szent István tér, nb) Szent István térhez becsatlakozó utcák 200 m-es hoszszúságban. o) Kijelölt kistermelõi, õstermelõi ideiglenes elárusító helyek: oa) Dózsa György út és a Kossuth Lajos út sarkán lévõ, kiépített buszmegállótól a Kossuth Lajos út irányába, a Kossuth Lajos út szélétõl 1,5 m-es távolságban elhelyezkedõ terület, ob) a Kossuth Lajos út elején a Coop Áruház elõtt elhelyezkedõ kiépített parkoló, oc) a temetõ bejárata elõtti terület. 2. A közterület használat engedélyezése 3. (1) A közterületet rendeltetésétõl eltérõen használni engedéllyel lehet. (2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. 4. Kötelezõ közterület használati engedélyt beszerezni az alábbi esetekben: a) az építési engedéllyel építhetõ létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy annak a közterületre való benyúlása esetén; b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkezõ közterület ideiglenes, vagy idényjellegû árusításra történõ igénybevételére; c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére; d) mozgatható hirdetõtáblákra méretüktõl függetlenül; e) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag, építési törmelék elhelyezésére; f) alkalmi és mozgóárusításra; h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó-ipari elõkert céljára, vagy üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára; k) kerékpártároló elhelyezéséhez; l) települési szilárd hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedény tartós kihelyezésére; m) film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerû használatát akadályozza. 5. Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni: a. a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban közút, járda területének elfoglalásához; b. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c. közmû és egyéb vezetékek különösen: elektromos, gáz, víz, távfûtõ, csatorna építéséhez, javításához; d. tüzelõ, vagy egyéb háztartási felszerelések tárolásához, feltéve, hogy az a 72 órát nem haladja meg és a közterület rendeltetésszerû használatát nem akadályozza; e. Törtel Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szervezésében megvalósuló rendezvényhez; f. a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez, g. távközlési- és postai berendezések, létesítmények elhelyezése; Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 7. oldalról. h. film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerû használatát nem akadályozza; i. a másként el nem hárítható mûszaki hiba megszüntetése. 6. (1) Nem adható közterület-használati engedély az alábbiakra: a) tûz- és robbanásveszélyes tevékenységre; b) erotikus termékek bemutatására és értékesítésére; c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetek; d) közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések és anyagok elhelyezésére; e) községképi követelményeket nem kielégítõ építmények, berendezések létesítésére; f) sátorgarázs létesítésére; g) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére 15 napnál hosszabb idõtartamra; h) gépjármû, félpótkocsi, utánfutó reklám célú elhelyezésére; i) jármûvek szerelésére, javítására, karbantartására, mosására. (2) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni az alábbi esetekben lehet: a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülõ árusítóhelyek közvetlen környékén; b) vendéglátó-ipari elõkertekben; c) minden év december 31-én 20:00 órától következõ év január 1-jén 6:00 óráig terjedõ idõszakban. 3. A közterület eltérõ használatára vonatkozó igénybejelentés tartalma 7. A közterület eltérõ használatára vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) Léptékes helyszínrajzot, a kérelemben szereplõ terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével, kivéve, ha a rendezvény helyszínén berendezési tárgyak nem kerülnek elhelyezésre. b) Az elhelyezni kívánt berendezés terveit olyan méretarányban kell elkészíteni, amely a részleteket is egyértelmûen ábrázolja (betûforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése). c) Amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomelterelési tervet. d) Közterületi értékesítés, idényjellegû árusítás, alkalmi árusítás, és üzlet elõtti kitelepülés esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet. e) Kulturális-, sport-, politikai- és egyházi rendezvények, cégbemutatók, alkalmi vásárok, mutatványos tevékenység esetén a terület takarítására vonatkozóan a rendezõ szerv nyilatkozatát. 4. A közterület-használati engedély kiadása 8. (1) A közterület eltérõ használatára vonatkozó engedélyt jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Törtel Község polgármestere adja. (2) A közterület-használati engedély határozott idõre adható. A határozott idõre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama öt év. (3) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. (4) Közterület eltérõ használatára 1 éven belül nem adható engedély annak, aki ellen az ezen rendeletben meghatározottak miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek. (5) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: a) a használó nevét és állandó lakóhelye (székhelye, telephelye) címét; b) a közterület-használat célját és idõtartamát, hogy az engedély milyen feltételek bekövetkeztéig érvényes; c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását; d) a közterület-használati díj fizetésének mértékét és módját. 6) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására engedély csak indokolt esetben adható. Az engedély megadása során figyelembe kell venni a rendezési terveket, a községképi és mûemlékvédelmi, a köztisztasági, környezetvédelmi, továbbá a közremûködõ szakhatóságok hozzájárulásában elõírt követelményeket. A jogosult köteles a közmûvek biztonságos üzemeltetésének feltételeirõl gondoskodni. Járdán és úttesten építési törmelék nem tárolható. 5. A közterület-használat díjának meghatározása 9. (1) A közterület használatáért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjakat kell fizetni. A közterület-használat díját az engedély megadását követõen csekk vagy számlázás alapján kell megfizetni. Amennyiben a tényleges használat kezdõ idõpontja az engedély keltétõl eltér, a díjfizetési kötelezettség kezdõ idõpontja a közterület foglalási engedélyben meghatározott idõtartam. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. (3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendõ díj szempontjából minimum 2 m 2 -nek tekintendõ. (4) Hirdetõ berendezések kihelyezésénél a hasznos felületet kell a díjszámításnál figyelembe venni. (5) Az engedélyezést követõen a használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha tevékenységét hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (6) Amennyiben közterület-használati engedélytõl eltérõen, illetve engedély hiányában használják a közterületet a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenõen az engedély nélküli használat tartamára az egyébként fizetendõ közterület-használati díjat is köteles megfizetni a használó. Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 8. oldalról. (7) A közterület-használat ingyenes amennyiben: a) a terület használatára az önkormányzat testülete által jóváhagyott és támogatott, nem bevétel szerzõ rendezvények megtartása céljából kerül sor; b) a használó a felújításra szoruló zöldfelületet az elõzetesen benyújtott terveknek megfelelõen felújítja és folyamatosan gondozza. 6. A közterület eltérõ használata 10. (1) Közterületet rendeltetésétõl eltérõen közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérõ módon nem lehet használni. (2) A használó köteles a közterület-használati engedélyt, valamint az egyéb bizonyítványokat (mûködési engedély, stb.) a helyszínen tartani és azokat a szakhatóságok vagy a rendõrség ellenõrzése esetén kérésre felmutatni. (3) Közterület-használati engedély nélkül és az engedélytõl eltérõ használat esetén, a közterület kezelõje amennyiben a használó felszólítás ellenére sem kéri meg az engedélyt, illetve a használatát nem szünteti meg az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíthatja és felelõsséggel tárolhatja. (4) Közterület eltérõ használatára vonatkozó engedély hiányában, vagy az abban kikötött feltételektõl eltérõ használat esetén, a Polgármesteri Hivatal illetékes megbízott dolgozója a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt, reklámtáblát, stb. felszólítás nélkül a kihelyezõ (tulajdonos) költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentõs mértékben korlátozza. (5) A közterületet rendeltetéstõl eltérõen csak úgy szabad használni, hogy a szomszédos területek rendeltetésszerû használatát ne zavarja. (6) Az eltérõ használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévõ létesítményekkel. Jó karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. (7) Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek feltételeirõl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt termékek forgalmazhatóak. (8) A község közterületén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata, a nap minden szakaszában. (9) Közterületi zenés rendezvények január 1-tõl június 30- ig óráig, július hó 1-tõl szeptember hó 30-ig óráig, október 1-tõl december 30-ig óráig tarthatók. Ettõl eltérni csak az Önkormányzat által elõre meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén lehet. (10) Gépjármûvek (tehergépkocsi, autóbusz, mezõgazdasági vontató, lassú jármû, jármûszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, munkagép, stb.) vonatkozásában tárolásnak minõsül, ha a jármû engedély nélkül egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik. Kivétel tehergépjármûvek esetén a ki- és bepakolási idõt meghaladó 1 óra. (11) Mutatványos, cirkuszi tevékenység végzésére csak olyan eszközök állíthatók fel, melyek az érvényben lévõ biztonságtechnikai elõírásoknak megfelelnek és errõl tanúsítvánnyal rendelkeznek. 11. (1) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék, szemét hulladéklerakóra történõ elszállításáról gondoskodni és az errõl szóló bizonylatokat 6 hónapig megõrizni. (2) A mobil, mozgatható árusító helyeket naponta az árusítás befejezése után közterületrõl el kell távolítani. 7. Árusító helyek létesítésének szabályai 12. (1) Kereskedelmi vendéglátó egység építése a 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet alapján történhet. (2) Az üzlettel rendelkezõ vállalkozó (kereskedõ) árukészletét (kizárólag az üzletben ténylegesen forgalmazott termékeket) közterület-használati engedéllyel az üzlet homlokzatával érintkezõ közterületen ideiglenesen, illetve idény jelleggel árusíthatja. (3) Idényjellegû kitelepüléssel történõ közterület-használatra csak egy szezonra köthetõ közterület-használati megállapodás. (4) A közút területére történõ kitelepülés a közút kezelõjének elõzetes hozzájárulásával engedélyezhetõ, a gyalogosés gépjármûforgalmat nem akadályozhatja. 8. Vendéglátó-ipari elõkert kialakításának és üzemeltetésének szabályai 13. (1) A község területén vendéglátó-ipari elõkert kialakítása és üzemeltetése idényjelleggel, április 1. október 30. közötti idõszakban engedélyezhetõ. (2) A vendéglátó-ipari elõkert korlátja csak élõnövényzettel, vagy virágládával díszített, részleges lezárású lehet. Mozgatásra zajt keltõ bútorokat zajcsökkentõ borítással kell ellátni. (3) Az engedélyezett elõkerten kívül további közterülethasználat nem engedélyezhetõ, az eltérõ használatot a rendelkezésre álló területen belül kell megoldani. (4) Vendéglátó-ipari elõkertek nyitva tartása óráig engedélyezhetõ. 9. Közterületen tartandó alkalmi rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei 14. (1) Alkalmi rendezvény megtartására vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Engedély csak abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölésre kerül: a) A fõrendezõ személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelõsséggel tartozik. Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 9. oldalról. b) A résztvevõk várható száma. c) A rendezvényt reklámozó táblák, transzparensek kihelyezésének helye. d) A rendezvény technikai jellegébõl adódó, szükséges technikai igények felsorolása, s azok biztosítási forrásának megjelölése. (2) Az alkalmi rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendezõ köteles gondoskodni, megfelelõ számú szeméttartó kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követõ nap 7.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelõ állapotban kell visszaállítani. (3) Az alkalmi rendezvény ideje alatt a megfelelõ számú illemhely biztosításáról a rendezõknek kell gondoskodnia. (4) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezõire is vonatkoznak. (5) A rendezvény ideje alatt a hangosító berendezések használatára a jelen rendelet 10. (8) és (9) bekezdéseiben meghatározottak a mérvadók. (6) Amennyiben az alkalmi rendezvény: a) egész, vagy több napos idõtartamú, b) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé, c) jármûvek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, az eltérõ használatra szóló kérelmet 25 nappal, egyéb esetben 20 nappal a kért idõpont elõtt kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából. 10. A közterület-használat megszûnése 15. (1) A közterület-használat megszûnik: a) a közterület-használati engedélyben meghatározott idõ lejártával, b) az engedély a tulajdonos részérõl történõ visszavonásával, c) engedélyes részérõl a közterület-használat megszüntetésével. (2) A használatba adó a közterület-használati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha: a) a használó a közterületet nem a közterület-használati engedélyben meghatározott célra és módon használja, b) a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszûnt, c) a közterület-használatot közérdekbõl kell megszüntetni. 11. Kistermelõi ideiglenes elárusításról 16. 1) A jelen rendelet 2. o) pontjában megjelölt kistermelõi ideiglenes elárusító területen hétfõtõl vasárnapig, szombat kivételével, 6:00-18:00 óráig lehet erre feljogosító közterület-foglalási engedély birtokában árusítani. 2) A kistermelõ a saját maga által termelt zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusíthatja. 3) A kistermelõ ingyenesen naponta legfeljebb 1 m 2 -es területet foglalhat el és legfeljebb 20 kg árut árusíthat. Minden további megkezdett m 2 -ért vagy további áruért 10 kg-onként e rendelet 1. mellékletében meghatározott napi díjat kell fizetni. 4) A kistermelõ köteles gondoskodni az árusítás során keletkezett hulladék folyamatos gyûjtésérõl, engedélyezett helyen való elhelyezésérõl. Az árusítás befejezése után a területet tisztán kell hátrahagyni. 12. Mozgatható hirdetõtábla elhelyezésére vonatkozó rendelkezések 17. 1) Mozgatható hirdetõtábla elhelyezésére legfeljebb 1 évre adható közterület foglalási engedély. 2) A hirdetmény nem sértheti és veszélyeztetheti az életet és testi épséget, a közerkölcsöt, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét. 3) A szükségtelenné vált hirdetményt az elhelyezõnek vagy a hirdetõnek a szükségtelenné válásától számított 15 napon belül el kell távolítania. 4) A közterületrõl haladéktalanul el kell távolíttatni a jogszabályba ütközõ, az engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározott feltételektõl eltérõ módon kihelyezett hirdetményt és az eltávolításra az elhelyezõt és a hirdetõt egyetemlegesen kell kötelezni. 5) A hirdetõ felelõs a hirdetmények szabályszerû elhelyezéséért. 13. Üzemképtelen jármûvekre vonatkozó rendelkezések 18. (1) Közterületen üzemképtelen jármû a KRESZ 59. (3) bekezdése kivételével megállapodás nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles a közterületrõl eltávolítani. (2) Ha a jármû csupán azért minõsül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, azt fõútvonalon nem szabad tárolni. (3) A használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs jármûveket, azok tulajdonosa saját ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületrõl ne legyen látható és a községképet ne rontsa. (4) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti. (5) A 18. (1) szerint üzemképtelen gépjármû tárolására közterület-használati engedély csak határozott idõre, rendkívül indokolt esetben legfeljebb 30 napra és csak mellékútvonalra adható. 19. (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû, valamint a mezõgazdasági vontató és annak tartozéka közterületen történõ elhelyezéséhez engedély nem adható. (2) Közterületen történõ elhelyezés valósul meg akkor is, ha a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû, valamint a mezõgazdasági vontató és annak tartozéka 21:00-06:00 óra között közterületen parkol. Folytatása a 11. oldalon.

11 HÍRADÓ 11. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 10. oldalról. 14. A közterület-használat ellenõrzése 20. A Polgármesteri Hivatal képviselõje, dolgozója a közterülethasználati engedély visszavonását és szabálysértési eljárást kezdeményez, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidõre a közterület használója: a) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik, b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, c) az engedélyben szereplõ terület környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol, d) az engedélytõl eltérõ terméket árusít, illetve helyez el, e) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi, f) a mobil, mozgó árusítóhelyet nyitvatartási idõn túl, közterületen tárolja. 15. Szabálysértés 21. (1) Szabálysértést követ el és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet a.) 3-7. és szakaszaiban a közterület rendeltetéstõl eltérõ használatára, a közterület-használati engedély beszerzésére, b.) 8. (3) bekezdésében a közterület-használati engedély átruházására, c.) 4. (3) bekezdésében a használt közterület folyamatos tisztán tartására, használat utáni visszaállítására, d.) szakaszaiban a magatartási szabályokra vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. e.) aki a 9. (1) bekezdésben elõírt közterület használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) Aki hirdetõtáblát, hirdetõ berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít, azzal szemben az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 8. szabályai szerint kell eljárni. 16. Átmeneti és záró rendelkezések 22. A közterület-használat közérdekbõl bármikor megszüntethetõ, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, idõarányos használati díj visszafizetése mellett. 23. A korábban visszavonásig kiadott közterület-foglalási engedélyek érvényességi idejét ezen rendelet érvénybe lépésétõl számítva a 8. (2) bekezdésben foglaltak szerint kell engedélyezettnek tekinteni. 24. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit december 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a Közterület használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 12/2008. (IX.11.) számú rendelettel módosított 7/1996. (V.31.) számú rendelete. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ 1. sz. melléklet Közterület-foglalási díj fizetési kötelezettség Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, portál, üzleti védõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõ berendezés, cég- és címtábla m 2 /év ,- Ft 2. Árusító és egyéb fülke, asztal, büfé kocsi a község központi területén m 2 /nap ,- Ft egyéb helyen m 2 /nap ,- Ft 3. Géperejû tehergépkocsi, pótkocsi, mezõgazdasági erõgépek, buszok (kivéve a buszpályaudvaron tartózkodó helyi és helyközi tömegközlekedésben résztvevõ autóbuszok) nem az építésügyi hatóság által kijelölt helyen tárolva Ft/hó személygépkocsi ,- Ft 0-2 tonnás tehergépkocsi ,- Ft 2-5 tonnás tehergépkocsi ,- Ft tehergépkocsi ,- Ft Építésügyi hatóság által kijelölt helyen tárolva: 0-5 tonnás tehergépkocsi ,- Ft 5 tonna feletti tehergépkocsi ,- Ft üzemképtelen jármû közterületi tárolása Ft/nap. 300,- Ft 4. Nem építési engedélyköteles tevékenységgel végzett építési munkával kapcsolatos állványzat, építõanyag törmelék Ft/ m 2 /hó 2 hónapig...110,- Ft 2 hónapon túl ,- Ft 5. Idényjellegû árusítás, alkalmi és mozgó árusítás Ft/m 2 /nap községpont területén ,- Ft egyéb helyen ,- Ft 6. Kistermelõi ideiglenes elárusítás 1 m 2 elfoglalt terület vagy 20 kg áru felett minden megkezdett m 2 után ,- Ft minden további megkezdett 10 kg áru után ,- Ft Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 11. oldalról. 7. Vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységhez közterülethasználat és üzlet elõtti kitelepülés Ft/m 2 /hó központi területen ,- Ft egyéb helyen ,- Ft üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakodás Ft/m 2 /nap ,- Ft 8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység Ft/m 2 /nap ,- Ft 9. Önálló hirdetõ berendezés, reklámtábla hirdetõ felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1-3 m 2 -ig ,- Ft 3 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1-3 m 2 -ig ,- Ft 3 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Mobil reklámtábla felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Fényreklámtábla felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2-3 m 2 -ig ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Helyi közutak, járdák építési munkával járó, nem közlekedési célú igénybevétele Ft/m 2 /nap Központi belterületi utak ,- Ft Központi belterületi lakó- és gyalogút, járda... 25,- Ft Egyéb belterületi út, földút... 85,- Ft Az építési munkával járó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén fizetendõ egyszeri minimális díj: ,- Ft Közterületen elhelyezett építmény elhelyezése Ft/hó központi területen ,- Ft egyéb helyen ,- Ft A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 2. sz. melléklet Közterület-használati engedély kérelem (2.200 Ft illeték) Alulírott... (név)... (lakcím)... (székhelye)... (számlaszáma)... (szül. hely, idõ)... (anyja neve)... (szem. ig. száma) azzal a kéréssel fordulok Törtel Község Önkormányzatához, hogy a... (utca, hsz., hrsz.) elõtti területen... (év)...(hó)... (nap) napjától... (év)...(hó)... (nap) napjáig, vagy visszavonásig...m 2 terület használatát engedélyezze. A közterület használat célja:... A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat fajtája, száma, kelte: Mellékletek: Kelt:... Kérelmezõ aláírása

13 HÍRADÓ 13. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 19/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja: 1. A R 18. -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: (4) A közszolgáltató jogosult a jelen rendelet 6. (9) bekezdésében meghatározott ellenõrzés hónapjára és azt követõen folyamatosan számlázni a közszolgáltatás díját, amennyiben az ellenõrzés során az ingatlan lakottnak bizonyul, melyet az ingatlan tulajdonos megfizet. 2. A rendelet további pontjai és mellékletei változatlanul maradnak. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2011. (XII.16.) sz. Önk. R e n d e l e t e a talajterhelési díjról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44./A (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21./A (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 2. a) pontjában meghatározott környezethasználóra. 2. Részletes rendelkezések 2. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli a törvény 11. (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót. (2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a törvény 11. (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót. (3) A törvény 11. (3) bekezdésében meghatározott felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megõrizni és ellenõrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 3. A talajterhelési díj alapja (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége (a vízszolgáltató Önkormányzati Kommunális és Víziközmû Üzemeltetõ Kft.; 2700 Cegléd Pesti út 65.) által kiszabott ivóvíz átalánydíj (vízdíj) csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (3) A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ a törvény 14. -ában meghatározott esetben. 4. Talajterhelési díj mértéke (1) A talajterhelési díj mértéke 180 Ft/ m 3 a törvény 12. (1)-(4) bekezdése alapján, melyet a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet számú számlájára kell megfizetni. 5. A díjfizetési kötelezettség bevallása (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérõl, továbbá az önkormányzat a díjvisszaigénylésérõl évente, a tárgyévet követõ év március 31-éig tesz bevallást a rendelet 1. számú mellékletét képezõ nyomtatványon, amelyet a települési adóhatóság részére nyújt be. (2) A kibocsátó kötelessége olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként egyértelmûen megállapítható. 6. Díjfizetési kötelezettség megszûnése (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszûnik, amely napon: a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszûnt, (b) a 2. (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, (c) a kibocsátó a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja. (2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszûnésérõl annak bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 3. Záró rendelkezések 7. (1) A jelen rendelet január 01-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a talajterhelési díjról szóló, 4/2005. (III.31.) számú rendelettel módosított 9/2004. (VII.23.) számú rendelete. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak Törtel, december 15. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ

14 14. oldal TÖRTELI A Megyenapon adták át a kitüntetéseket 352 évvel ezelõtt, december 4- én jött létre a mai Pest megye jogelõdje, Pest-Pilis-Solt vármegye. Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése ezt az évfordulót Megyenappá nyilvánította. Ez alkalomból december 2-án ünnepi közgyûlést tartottak és megyei kitüntetéseket adták át. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtelrõl Pásztor Józsefnét a köztisztviselõknek adható Nyáry Pál-Díjra és Mezei Györgyné tanítónõt az Arany János Pedagógiai-Díjra terjesztette föl Önkormányzatunk. Gratulálunk a kitüntetetteknek, munkájukhoz további sikereket és jó egészséget kívánunk! Pályájukról és a fölterjesztésrõl a következõ lapszámban olvashatnak ismertetõt. KMÉ Szelektíven Törtelen A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Törtelen március 1-tõl vezette be házhoz menõ szelektív gyûjtési rendszerét, mely lehetõvé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladékok teljes körû gyûjtését. A korszerû, házhoz menõ szelektív gyûjtés során a lakosok részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott zsákokban gyûjthetõ a csomagolási mûanyag, papír, fém, illetve italos karton hulladék, a zöld színû emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyûjtésére szolgálnak. A gyûjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól-decemberig terjedõ idõszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett idõpontokban és módon. FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyûjtési naptárát tartalmazó szelektív hírlevelünket lapunk következõ oldalán találja. HÁZHOZ MENÕ GYÛJTÉS IDÕPONTJAI Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási mûanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menõ gyûjtése elsõ negyedévéig az alábbi idõpontban történik: január 3. (kedd) február 7. (kedd) március 6. (kedd) A házhoz menõ szelektív gyûjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyûjtési naptárát keresse szelektív hírlevelünkben és a honlapon! KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok Fontos tudnivaló: A komposztálható hulladékok utolsó gyûjtési idõpontjában biztosított zöld cserezsákokat kérjük, gondosan õrizze meg, mert gyûjtõjáratunk csak 2012 tavaszán indul újra! A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok elsõ gyûjtési napja évben: április 13. (péntek) Törteli eredmények Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Törtelen a márciustól 1-tõl novemberig 30-ig terjedõ idõszakban a település összes háztartására vetítve 0,9 kg újrahasznosítható és 23,1 kg komposztálható hulladék került begyûjtésre házhoz menõ szelektív gyûjtés keretén belül. A házhoz menõ gyûjtésben minden törteli háztartás részt vehet, kérjük, éljen a lehetõséggel, mellyel nagyban hozzájárul környezetünk tudatos védelméhez! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Ezúton kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Tel.: 53/ honlap:

15 HÍRADÓ 15. oldal H Í R L E V É L Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl Érvényes: Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tûzte ki környezetünk tudatos védelmét, melynek érdekében évben 49 településen, így az Ön településén is bevezettük a házhoz menõszelektív hulladékgyûjtést. A gyûjtés sikeresnek bizonyul, egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásában keletkezõ, újrahasznosítható és komposztálható hulladékok elhelyezésére. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak velünk! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, mûanyag, fém, italos karton) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû zsákban keverten gyûjti és a hulladékgyûjtési naptárban szereplõ napokon kihelyezi az ingatlana elé. Gyûjtési idõszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Komposztálható hulladékok gyûjtése A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színû zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ módon. Gyûjtési idõszak: áprilistól decemberig 2 hetente, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. Zsákok begyûjtésének módja, plusz zsák igénylése A sárga (újrahasznosítható hulladék) és a zöld színû (komposztálható hulladék) zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került. Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és komposztálható hulladékokat bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti! Ezen felül plusz zsák igényelhetõ a helyi polgármesteri hivatalokban és a lakossági hulladékudvarokban. G Y Û J T É S I Ú T M U T A T Ó ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK SÁRGA ZSÁKBAN VAGY GYÛJTÕSZIGETEN, MINDIG TISZTÁN ÉS LAPOSRA HAJTOGATVA! P A P Í R Gyûjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva. Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv. M Û A N Y A G Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva. Színes- és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl. üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítõs, mosogatószeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok. F É M - É S I T A L O S K A R T O N D O B O Z Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva. Fém italos doboz (pl. üdítõs, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítõk dobozai (Tetra Pak jelzéssel), konzervdoboz. Ü V E G Gyûjtési módja: kiöblítve, csak a gyûjtõszigeten gyûjthetõ, zsákba helyezni tilos! Színes és színtelen öblös üvegek (pl. üdítõs, boros). KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK Fûkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás elõtt). Gyûjtési módja: zöld színû zsákban tisztán és egyéb hulladék nélkül. Ágnyesedék. Gyûjtési módja: zöld színû zsákban, vagy a zsák mellett max. 70 cm-es kötegekbe összekötve. Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével, és együttmûködik velünk! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Telefon: 53/ ; Honlap: Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés szállítási naptár TÖRTEL komposztálható újrahasznosítható (péntek) (kedd) JANUÁR 3 FEBRUÁR 7 MÁRCIUS 6 ÁPRILIS 13; 27 3 MÁJUS 11; 25 5 (szombat) JÚNIUS 8; 22 5 JÚLIUS 6; 20 3 AUGUSZTUS 3; 17; 31 7 SZEPTEMBER 14; 28 4 OKTÓBER 12; 26 2 NOVEMBER 9; 23 6 DECEMBER 7 4

16 16. oldal TÖRTELI Fabrikett garantáltan keményfából, Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-13, V: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Az ünnepek alkalmával a szeretet és a boldogság fénye ragyogjon be minden család otthonába. Ezúton köszönjük a megtisztelõ bizalmukat! Szálka 2004 Bt. az otthona melegének hivatalos szállítója 2012-ben is! Alágyújtós 360 Ft/db; Koromtalanító 600 Ft Ipari cirokseprû és hóseprû Ft Tõzegbrikett (10 kg/csomag) Ft Vastag akác Ft/q Eredeti német brikett (25 kg/cs.) Ft/cs. ragasztóanyag nélkül, 10 kg Ft Magyar diószén 30 kg zsák Ft Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy vagy bükk gurigában Ft/q Félig has. tölgy vagy bükk Ft/q Konyhakész tölgy vagy bükk Ft/q

17 HÍRADÓ 17. oldal NÉMET SZÉNBRIKETT kötegelt: 25 kg/köteg Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben. Samottlapok különbözõ méretben (méretre vágható). Koromtalanító adalék, csõtisztító kefe, samott liszt, alágyújtós. Ajánlataink Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 550 Ft; keményfa összetételû, megszokott, kiváló minõség; favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság; nagyobb fûtõérték (19,5 MJ/kg), kevés hamu; könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás; száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel. KÁLYHÁK, KANDALLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! METALIKA román kályha 5 kw Ft BAKONY kandalló 6 kw Ft MARS kandalló 6,5 kw Ft WAMSLER KAMINO íves kandalló 6 kw Ft Kenõanyagok: motorolajok, hidraulikaolajok, hajtómûolajok, adalékanyagok, akkumulátorok forgalmazása széles választékban! Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Minden kedves vásárlónknak meghitt karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

18 18. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Minden típusú kerékpár javítása, és felújítása. Kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, kulacsok, km-órák, stb.). Kerékpárok és motorgumik rendelhetõk. Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Januári nyitvatartási napok: hétfõ 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva szerda 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva 01. zárva csütörtök 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva 02. nyitva péntek 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva 03. nyitva szombat 7. nyitva 14. nyitva 21. nyitva 28. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNAK! CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

19 HÍRADÓ 19. oldal Tisztelt Lakosság! Háztartásigép-javítást vállalok: hagyományos és automata mosógép, mosogatógép, centrifuga, mikrohullámú sütõ, porszívó... stb., bojler javítás, tisztítás. Hívjon bizalommal! (hétvégén is) Kecskeméti László Telefonszám: 06-20/ Ügyvédi fogadónapomról értesítem a tisztelt lakosságot. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD magánjog közigazgatási jog büntetõjog 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Ügyfélfogadás elõzetes bejelentkezés alapján: hétfõ: 16:00 19:00 Telefon: 06 (30) , 06 (20) Honlap: Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ Pályázati jogi és üzletviteli tanácsadásomról értesítem a tisztelt lakosságot. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD európajogi (pénzügyi) szakjogász Európai uniós és hazai pénzügyi forrásokhoz vissza nem térítendõ támogatási pályázatok okiratainak szerkesztése és ehhez kapcsolódó jogi és üzletviteli tanácsadás gazdálkodó szervezeteknek (õstermelõ, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, bt., kft., zrt., egyesület, alapítvány, egyéb társadalmi szervezet) és magánszemélyeknek Törtel, Kõrösi u. 61. Bejelentkezés: Búcsús Tamás irodavezetõnél 06 (30) , 06 (53) INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap:

20 20. oldal TÖRTELI Várom Kedves Ügyfeleimet! Polgári perekkel Családi jogi perekkel (házassági bontóperek) Büntetõperekkel Szerzõdésekkel (adásvételi, tartási, öröklési) Végrendeletekkel Céges ügyekkel (cégalapítás, cégmódosítás) Dr. Ecsedi Renáta Tímea 06-30/ Szükséges tervezés, engedélyezés meglévõ épületek átalakításához, bõvítéséhez, fennmaradási engedélyezéséhez, új épületekhez, üzemekhez, üzlethelyiségekhez Földhivatali ügyintézés Szaktanácsadás Kivitelezés G o m b k ö t õ G i z e l l a építészmérnök és ingatlanszakértõ 30/ V a r g a Z o l t á n építészmérnök 70/

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÜZLETEN KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉSRÔL Tájékoztató füzet az üzleten kívüli értékesítésrôl Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben