Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján"

Átírás

1 2011. december XVII. évfolyam 12. szám Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét az ünnepnek. Mindenki ajándékok után rohangál, fut és a nagy hangzavarban, káoszban már csak kevesen hallják meg, hogy megszületik a fény, az élet, a világ világossága: a kis Jézus. A valódi ünnep az Õ megszületése. Még nem késõ, mindenki készítse fel szívét-lelkét, hogy beköltözhessen hozzá az Isten, a szeretet, és a családi béke. A legsötétebb napjait éljük az esztendõnek, de amikor felragyog a fény, még a halott természet is újra éled. Minél többen tudjuk lelkünkbe fogadni a kis Jézust, annál világosabb lesz a világ és minden rosszat legyõzhetünk. Kívánom mindenkinek Törtelen és a világ minden táján élõ testvéreinknek, hogy a szeretet, tehát az Isten beköltözhessen szívükbe, lelkükbe, családjukba és végre összefogjunk, mert ebben a nehéz idõben csak így maradhatunk fent, mint magyarok a világban. Tudnia kell mindenkinek, hogy bármilyen munkát végez, bárhogyan él, csakis Istennel együtt sikerülhet. Kérem, ne veszítsék el hitüket, a Magyarok Istene mindig velünk van! A karácsonyi harangszó vétkeinket és kívánságunkat messzi viszi, egészen Istenig, aki megbocsájt és szeretettel támogat ha tiszta szívvel kérjük. Egy verssel kívánok Istentõl áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és hitben megerõsödött, sikeres új esztendõt! Godó János polgármester Ligeti János: Karácsony éjszakáján Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján! Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján! Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért, Egymáshoz öleljen szülõt, barátot, testvért És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyõ alá állít, De lélekben itthon vannak mind egy szálig!... Kiket mint tékozló gyermekeket már elveszettnek hittünk. Ma hazahozza õket az egyszerû jászolba vetett hitünk És a magyar röghöz láncoló szeretet, Mely legyõz minden távot, tengert, gyûlöletet, Hogy öledbe hozza édes szülõ a gyermekedet. Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot. Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott! Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján, Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján! Egy karácsony az elsõ világháború végén Egy karácsony, amelyik más színt ad a mostaninak. Ami megláttatja velünk igaz valóságunkat, mielõtt elmerengnénk azon, milyen nehéz is a sorsunk, mennyi minden nem adatik meg számunkra, amit szeretnénk... Tormay Cecile Õ volt A nagy orosz mocsarak felõl repülõ fehér förgeteget hajtott a szél a határmenti városra. Az örvénylõ hóban meleg emberi hajlékok kitaszított fénye didergett remegve az ablakok elõtt. A házak alján kísértetiesen követték egymást a behavazott utcalámpák. Föllobbanó, eltûnõ apró fénypontok. Mintha viaszgyertyás körmenet kanyargott volna lefelé a hegyoldalon. A holtra fagyott folyó vén hídján két kicsiny lángsor szaladt át. A toronyóra tompán ütött. És ekkor egyszerre, mintha láthatatlan kezek tüzet csiholtak volna egy óriási fekete falon, lefutó ragyogások támadtak az éjszaka sötétjében: a templom csúcsíves ablakai élni kezdtek a zimankó alatt... Az emberek elbújtak, még kutya sem ugatott. Csak kinn az ország útján vergõdött a hóviharban egy magányos szekér a városvégi korcsma felé. A korcsma ivójában már sokan voltak. A nedves venyige füstölt, az ázott darócruhák gõzölögtek a pálinkaszagú melegben. A hosszú asztal körül Folytatása a 29. oldalon. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk Dér Irénrõl a 28. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, a 12/2011. (IX.9.) rendelettel módosított 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dr. Petrik Gábor András radiológus szakorvos Ultrahang-diagnosztikai magánrendelés telefonos bejelentkezés alapján, a Ceglédi Toldy F. Kórház radiológiai részlegén. * felnõttek ill. gyermekek-csecsemõk vizsgálata (hasi szervek, lágyrészek, erek, mozgásszervek...) * újszülöttek általános szûrõvizsgálata * komplex emlõvizsgálat Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 12/ (IX.9.) rendelettel módosított 5/2011. (II.11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontjában a eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Képviselõ-testület a évi módosított bevételi elõirányzatok részletezését az 1. melléklet, a módosított kiadási elõirányzatok részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselõ-testület az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 4. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 4. (4) bekezdés c) pontjában az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 4. (4) bekezdés d) pontjában a eft szövegrész helyébe a 3001 eft szövegrész lép. A támogatások módosított elõirányzatainak részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. (4) A Rendelet 4. (5) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 4. (5) bekezdés b) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A véglegesen átvett pénzeszközök módosított elõirányzatainak részletezését az 1. melléklet V. pontja tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdésének a) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (2) bekezdésének b) pontjában az eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (2) bekezdésének c) pontjában a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (2) bekezdés d) pontjában az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület a mûködési fenntartási kiadások szakfeladatonkénti módosított elõirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított elõirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Képviselõ-testület az átadott pénzeszközök részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ ÉPÍTÉSI TELEK összközmûves (áram, gáz, víz, csatorna), lakóház építési vagy telephely létesítés céljára eladó! Irányár: Ft Telefon: ,

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény 96. -ában, valamint az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a évi I. törvény 96. -ában, valamint az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló évi 17. törvényerejû rendelet 42/A. (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Hivatali helyiség: Törtel Község Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent István tér 1. szám alatti hivatalos helyiségei és a Tanácskozóterem. 2. Hivatali munkaidõ: Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/ (III.25.) számú önkormányzati rendeletének 7. függelékében meghatározott munkaidõ. 2. Részletes rendelkezések. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 2. (1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyzõ engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró anyakönyvvezetõnél kell benyújtani. 3. (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhetõ, ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak. (2) Az engedélyezõ a kérelem benyújtását követõ 5 napon belül helyszínen köteles meggyõzõdni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint e rendelet elõírásainak. (3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelõ méretû és minõségû fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelését. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a kapcsolódó szolgáltatások díjai 4. (1) A hivatali munkaidõben a Házasságkötõ-teremben a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjmentes. (2) A hivatali munkaidõn kívül és hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, továbbá a hivatali munkaidõn kívül hivatali helyiségben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díj, amely 100%-ban az anyakönyvvezetõt illeti meg, a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 40%-a (3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõ két munkanapon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az errõl szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezetõ felé igazolni. 5. A hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi esemény lebonyolításában közremûködõ anyakönyvvezetõt választása szerint a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ egésze vagy egy része helyett az e rendelet 4. (2) bekezdésében meghatározott díjazás illeti meg. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 7. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ VÍZPARTI NYARALÓ Szalkszentmártonban, a Kiskunsági-Fõcsatorna partján eladó! Irányár: Ft Tel.:

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a vásárok és piacok rendjérõl Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/ (III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Törtel Község közigazgatási területén vásárt és piacot Törtel Község Önkormányzat mint fenntartó és üzemeltetõ (továbbiakban: üzemeltetõ) rendez, és tart fenn. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed vásáron és piacon értékesítõ tevékenységet folytatókra és vásárlókra. (2) Megrendezendõ piacok és vásárok típusai: a) Kõrösi út végén lévõ vásártér területén (hrsz.: 0248) országos állat- és kirakodó vásár, besorolása szerint alkalmi vásár, melynek idõpontja minden év március hótól november hóig, minden páratlan hónap második vasárnapjára esik és alkalmanként 5 órától 14 óráig tart. b) a Dózsa György u. 20. szám alatti Községi Piac területén (hrsz.: 1742/2), melynek idõpontja minden szombaton van és 6 órától 14 óráig tart. Besorolása szerint állandó piac. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) A kijelölt kistermelõi, õstermelõi ideiglenes elárusító helyekre: aa) Dózsa György út és a Kossuth Lajos út sarkán lévõ, kiépített buszmegállótól a Kossuth Lajos út irányába, a Kossuth Lajos út szélétõl 1,5 m-es távolságban elhelyezkedõ terület, ab) a Kossuth Lajos út elején a Coop Áruház elõtt elhelyezkedõ kiépített parkoló, ac) a temetõ bejárata elõtti terület. b) Az üzletek árusítására még akkor sem, ha azt vásár elnevezéssel szervezik. (3) Törtel községben a vásár- és piactér bekerített területén kívül közterületen árusítani tilos, kivétel ez alól az erre külön kiadott közterület-foglalási engedély alapján gyakorolt tevékenység. 3. (1) Az árusok a szakosított piactéren csak az árusított cikkek vagy azok többsége szerint kijelölt részen helyezkedhetnek el az alábbiak szerint: a) 1-13 számú sor: zöldség-, gyümölcs kiskereskedelem, dísznövény kiskereskedelem, zöldség és dísznövény õstermelõk. b) A piac jobb oldalán az üzletsor elõtti terület: iparcikk, c) számú sorokon: textil. d) Élõ baromfi árusítás az erre kijelölt helyen, csirkeudvarban lehetséges. (2) A rendelkezésre álló terület nagyságától függõen szükség szerint az igényeltnél kisebb hely is megállapítható, az árusítás korlátozható. 4. (1) A vásárokon és piacokon, tekintettel a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Korm. rendelet), az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági elõírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönzõ, megõrzõ, mutatványos, valamint helyben végezhetõ szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. (2) Az üzemeltetõ a vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet végzõkrõl a Korm. rendelet 7. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen köteles nyilvántartást vezetni. (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez kereskedelmi tevékenységet végzõ köteles üzemeltetõ részére adatot szolgáltatni, és a nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezõ változást üzemeltetõ részére haladéktalanul bejelenteni. 5. (1) Vásáron és piacon még mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben sem hozható forgalomba: a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakõ; b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény; c.) kábítószernek és pszichotrop anyagnak minõsülõ termék; d.) mérgezõ és veszélyes anyag; e.) látást javító szemüveg, kontaktlencse; f.) polgári használatra szolgáló kézi lõfegyver, lõszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray; g.) A és B tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag; h.) kulturális javak; i.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma; j.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala elõzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. (2) Vásáron és piacon csak mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben hozható forgalomba: a.) fûszerpaprika-õrlemény; b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék; c.) növényvédõ szer; d.) barlangi képzõdmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedõ jelentõségû ásványi társulás, õsmaradvány; gázüzemû készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethetõ, illetve hálózati csatlakozási lehetõséggel rendelkezõ termékek (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetõ részek). 2. Árusítás ideje és rendje 6. (1) Vásáron a helyfoglalás állatok esetében az állatorvosi vizsgálat után az érkezés sorrendjében történik, külön elhelyezve a kirakodók és külön elhelyez- Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 4. oldalról. ve az állatot felhajtók. Az állatot felhajtók esetében külön területen az egypatájúak, a sertések, szarvasmarha, juh, kecske, stb. (2) A piacon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik, kivéve a bérelt asztalokat, amelyek tekintetében a bérlõnek elsõbbsége van. (3) Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain árusítani, az utakat áruval, göngyöleggel eltorlaszolni, csoportosulni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni. (4) A vásártérre és a piactérre csak vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végzõ jármûvel hajthatnak be, más jármû behajtása vagy átmenõ forgalom tilos. (5) Vásáron és piacon fel-alá járkálva árusítani tilos, kivéve a külön engedélylyel rendelkezõ mozgóárusokat. (6) A vásárok nyitva tartásának rendjét a vásár forgatókönyvét képezõ vásári rend megállapítása elnevezésû dokumentumban minden vásárt megelõzõen a polgármester állapítja meg. (7) A piacon állandó helybérlettel rendelkezõ árusok leghamarabb a nyitást megelõzõen egy órával, legkésõbb a nyitástól számított egy órán belül foglalhatják el bérletes helyüket. (8) A piac nyitásától számított egy órán túl érkezõ árus, asztalbérlõ bérelt helyét nem követelheti, csak a még található üres helyet foglalhatja el. 3. Helyhasználat, a helyhasználat díja 7. (1) A vásáron az árusítás, vagy az árusítás céljára elfoglalt terület után helypénzt, a piacon helypénzt vagy bérleti díjat kell fizetni. (2) A helypénzt, vagy a bérleti díjat a ténylegesen elfoglalt terület vagy a felhozott áru mennyisége után, állatok esetében pedig a felhozott állat fajtája és darabszáma szerint kell fizetni. (3) A négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendõ helypénz, bérleti díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter vagy folyóméter egésznek számít. Amennyiben a helypénz megfizetése az 1. mellékletben foglaltak szerint folyóméter alapján történik, úgy a fizetendõ díj maximum 3 m-es kipakolási mélységig értendõ. (4) A helyhasználók részére a fenntartó a kifizetett helypénzrõl bizonylatot köteles adni. (5) A bizonylat a váltás napján érvényes, a helyfoglalástól a hely elhagyásig, mely idõtartam alatt az árusítók a bizonylatot kötelesek megõrizni, és az ellenõr kérésére felmutatni. Ellenkezõ esetben a szabályszerû díjat újból köteles megfizetni. (6) A piaccsarnok asztal bérletével kapcsolatos elõírások külön bérleti szerzõdésben kerülnek rögzítésre. 4. Egyéb rendelkezések 8. (1) A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt területet tisztán tartani, a helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán és sértetlen állapotban elhagyni. (2) Az árusítás befejezése után a bérleményen kívül hagyott árut, göngyöleget kizárólag az üzemeltetõ engedélyével lehet a vásár- vagy piactéren hagyni, mely esetben annak õrzésérõl az áru, göngyöleg tulajdonosának a kötelessége gondoskodni. (3) A piacon üzleti árusító hellyel, vagy egyéb bérleménnyel rendelkezõk abban az esetben, ha a bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más célból helyet foglalnak el, ezért a területért is díjat kötelesek fizetni. 5. Az áruk forgalmazására vonatkozó rendelkezések 9. (1) A vásár- és piactér igénybevétele során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, tûzrendészeti és köztisztasági jogszabályokban foglalt elõírásokat. (2) Az árusok a felhozott terményt, növényt, és állatot, ideértve a növényi eredetû terméket, szaporító anyagot, állati eredetû terméket, hatósági ellenõrzésre az elõírt igazolásokkal együtt az ellenõrzésre jogosult részére, annak kérésére, kötelesek bemutatni. (3) Az állatok vizsgálatához, azok megfékezését, rögzítését a felhajtó köteles elvégezni. (4) A piac területén gyûjtött gomba gombavizsgáló szakember hiánya miatt nem hozható forgalomba. 6. Rendészeti intézkedések 10. (1) A piac- és vásártéren lévõ építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési tárgyakat megrongálni, bepiszkolni, helyérõl eltávolítani tilos. (2) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. (3) A piac területére kerékpáron beszállított árut le kell pakolni, és a kerékpárt haladéktalanul ki kell vinni, az erre kijelölt helyen el kell helyezni. (4) A piactér árufeltöltõ útjára és a kirakodóvásártér-rész területére csak áruszállítás céljából lehet behajtani, legkésõbb a piac és vásár nyitását követõ egy órán belül. (5) A jármû vásártéren erre alkalmas helyein történõ elhelyezése esetén az 1. mellékletben megállapított díjat meg kell fizetni. (6) Az árusító köteles a helypénzszedõknek, piacfelügyelõnek, valamint a statisztikai adatgyûjtõnek az áru menynyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. (7) A piacon és vásártéren lármázni és botrányt okozni tilos. (8) A piac területén pavilon ideiglenes vagy állandó jelleggel történõ felállításához vagy mûködési engedély megadásához elõzetesen be kell szerezni az üzemeltetõ hozzájárulását. (9) A pavilont, sátrat, asztalt, egyéb tárgyat, melyet engedély nélkül helyeztek el, vagy engedély nélkül tárolnak a vásár- és piactér területén, a fenntartó elbonthatja a tulajdonos költségére, és azt visszatarthatja az elmaradt tartozás rendezésére. 11. (1) Szabálysértést követ el feltéve, ha súlyosabb elbírálás alá nem esik, és a szabálysértésekrõl szóló évi LXIX tv. 16. (2) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a vásár, illetve a piac területérõl három hónapra kitiltható az, aki a.) a helypénz fizetését megtagadja, b.) mástól kapott, vagy régi helypénzjegyet használ, c.) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg, d.) a felügyelõ a piac rendjére vonatkozó Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás az 5. oldalról. felszólításának nem tesz eleget, e.) ezen rendelet elõírásait megszegi. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (4) A vásárról és piacról kitiltottakról a fenntartó nyilvántartást vezet. 7. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet november 26. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzatának a vásár- és piactartás rendjérõl szóló, a 17/2004. (XII.9.) számú rendelettel módosított 8/2004. (VII. 23.) számú rendelete. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban! 1. melléklet a 17/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelethez Napi helypénzek: állatok után darabonként: 1. ló, szarvasmarha ,- Ft 2. csikó, borjú, szamár ,- Ft 3. sertés 50 kg-tól felfelé ,- Ft 4. malac, kecske, juh ,- Ft 5. kismalac 20 kg-ig ,- Ft Baromfi piac: 1. pulyka, liba, kacsa, tyúk, gyöngyi, nagy nyúl... 50,- Ft 2. kisnyúl, napos liba, napos kacsa, napos pulyka és galamb, elõnevelt csirke... 15,- Ft 3. napos csirke (2 db)... 10,- Ft 4. tojás (10 db)... 15,- Ft 5. vágott és tisztított baromfi (1 db)... 20,- Ft Zöldség, gyümölcs és virág piac: 1. zöldség és gyümölcsfélék asztali napi díja ,- Ft/fm/nap 2. virág asztali napi díja ,- Ft/fm/nap Havi bérleti díj (asztalonként): I., II. X., XI., XII. hó ,- Ft/hó III., IV., V. hó ,- Ft/hó VI., VII., VIII., IX. hó ,- Ft/hó Iparcikk, élvezeti cikk, ruházati cikk asztalon árusítva ,- Ft/asztal Földön árusítva ,- Ft/fm Üres jármûvek helyfoglalási díja: tehergépkocsi 1,5 t felett ,- Ft tehergépkocsi 1,5 t alatt ,- Ft személygépkocsi ,- Ft személygépkocsi utánfutóval ,- Ft munkagép ,- Ft lovas kocsi ,- Ft kézi kocsi ,- Ft utánfutó ,- Ft 50 m 2 -ig 50,- Ft; feletti 60,- Ft/m 2 cirkusz Helyhasználat-helyfoglalás: Pecsenyesütõk, italmérõk, mutatványosok, kisiparosok, kiskereskedõk által sátrakkal elfoglalt terület után: havi bérlet sátranként 12 m 2 -ig ,- Ft havi bérlet sátranként 12 m 2 felett ,- Ft+20% napi bérlet m 2 -enként ,- Ft egyéb terület után igénybevétel esetén havi m 2 -ként ,- Ft Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a közterületek eltérõ használatáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Általános rendelkezés 1. (1) A rendelet hatálya a Törtel község közigazgatási területén ingatlan nyilvántartási helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott ingatlanokra terjed ki. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, akik a közterület eredeti funkciójától eltérõ célra kívánják használni (továbbiakban: használó). 2. A rendelet alkalmazása szempontjából: a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény pontja szerinti földterület, melynek rendeltetése a telkek térbeli Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról. kapcsolatának, megközelítésének, a közúti gyalogos közlekedés (út, járda, stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidõ eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, mûvészeti alkotások elhelyezésének, a közmûvek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása. b) Idény-jellegû árusítás: az árusítás idõtartamára a közterületre kihelyezett, árusítóhelyre alapozott, idõszakonként megismétlõdõ, esetenként legfeljebb egy szezonra, illetõleg eseményre szóló kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység. c) Közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység. d) Üzlet elõtti kitelepülés: a közterülettel határos üzletek közterületen történõ árusítása, amennyiben a közlekedési feltételek biztosítottak. e) Árusító és egyéb pavilon: bármikor könnyen szétszerelhetõ, bármilyen anyagból készült szerkezet, vagy könnyen eltávolítható szabadon álló szerkezet. f) Hirdetmény: közzétételre szánt információt tartalmazó plakát, hirdetés, falragasz, matrica vagy egyéb felület. g) Hirdetõ: akinek érdekében a hirdetmény kihelyezésre került, vagy aki a hirdetmény kihelyezését megrendeli. h) Mozgatható hirdetõtábla: minden olyan hirdetõ berendezés, ami önálló és különálló, helyérõl aránytalan nehézségek nélkül, könnyen elmozdítható. i) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármû, illetve jármûre szerelt vagy általa vontatott eszköz. j) Mozgóárusítás: a kereskedõ vagy megbízottja olyan eszközt vesz igénybe, amely nem minõsül mozgóboltnak (pl.: tricikli, kosár, fagylaltos kocsi, stb.). k) Közúti közlekedési szolgáltatás: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározattak szerint kell értelmezni. l) Alkalmi rendezvény: kulturális program, vagy valamely ünnephez, évszakhoz kapcsolódó rendezvény, amely idõtartama legfeljebb 30 nap lehet. m) Üzemképtelen jármû: ma) hatósági jelzéssel nem rendelkezõ olyan jármû, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. mb) baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínrõl fõútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) jármû. mc) a használat folytán üzemképtelenné vált jármû. n) Községpontnak az alábbi területek minõsülnek: na) Szent István tér, nb) Szent István térhez becsatlakozó utcák 200 m-es hoszszúságban. o) Kijelölt kistermelõi, õstermelõi ideiglenes elárusító helyek: oa) Dózsa György út és a Kossuth Lajos út sarkán lévõ, kiépített buszmegállótól a Kossuth Lajos út irányába, a Kossuth Lajos út szélétõl 1,5 m-es távolságban elhelyezkedõ terület, ob) a Kossuth Lajos út elején a Coop Áruház elõtt elhelyezkedõ kiépített parkoló, oc) a temetõ bejárata elõtti terület. 2. A közterület használat engedélyezése 3. (1) A közterületet rendeltetésétõl eltérõen használni engedéllyel lehet. (2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. 4. Kötelezõ közterület használati engedélyt beszerezni az alábbi esetekben: a) az építési engedéllyel építhetõ létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy annak a közterületre való benyúlása esetén; b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkezõ közterület ideiglenes, vagy idényjellegû árusításra történõ igénybevételére; c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére; d) mozgatható hirdetõtáblákra méretüktõl függetlenül; e) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag, építési törmelék elhelyezésére; f) alkalmi és mozgóárusításra; h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó-ipari elõkert céljára, vagy üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára; k) kerékpártároló elhelyezéséhez; l) települési szilárd hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedény tartós kihelyezésére; m) film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerû használatát akadályozza. 5. Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni: a. a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban közút, járda területének elfoglalásához; b. az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c. közmû és egyéb vezetékek különösen: elektromos, gáz, víz, távfûtõ, csatorna építéséhez, javításához; d. tüzelõ, vagy egyéb háztartási felszerelések tárolásához, feltéve, hogy az a 72 órát nem haladja meg és a közterület rendeltetésszerû használatát nem akadályozza; e. Törtel Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szervezésében megvalósuló rendezvényhez; f. a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez, g. távközlési- és postai berendezések, létesítmények elhelyezése; Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 7. oldalról. h. film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerû használatát nem akadályozza; i. a másként el nem hárítható mûszaki hiba megszüntetése. 6. (1) Nem adható közterület-használati engedély az alábbiakra: a) tûz- és robbanásveszélyes tevékenységre; b) erotikus termékek bemutatására és értékesítésére; c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetek; d) közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések és anyagok elhelyezésére; e) községképi követelményeket nem kielégítõ építmények, berendezések létesítésére; f) sátorgarázs létesítésére; g) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére 15 napnál hosszabb idõtartamra; h) gépjármû, félpótkocsi, utánfutó reklám célú elhelyezésére; i) jármûvek szerelésére, javítására, karbantartására, mosására. (2) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni az alábbi esetekben lehet: a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülõ árusítóhelyek közvetlen környékén; b) vendéglátó-ipari elõkertekben; c) minden év december 31-én 20:00 órától következõ év január 1-jén 6:00 óráig terjedõ idõszakban. 3. A közterület eltérõ használatára vonatkozó igénybejelentés tartalma 7. A közterület eltérõ használatára vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) Léptékes helyszínrajzot, a kérelemben szereplõ terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével, kivéve, ha a rendezvény helyszínén berendezési tárgyak nem kerülnek elhelyezésre. b) Az elhelyezni kívánt berendezés terveit olyan méretarányban kell elkészíteni, amely a részleteket is egyértelmûen ábrázolja (betûforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése). c) Amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomelterelési tervet. d) Közterületi értékesítés, idényjellegû árusítás, alkalmi árusítás, és üzlet elõtti kitelepülés esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet. e) Kulturális-, sport-, politikai- és egyházi rendezvények, cégbemutatók, alkalmi vásárok, mutatványos tevékenység esetén a terület takarítására vonatkozóan a rendezõ szerv nyilatkozatát. 4. A közterület-használati engedély kiadása 8. (1) A közterület eltérõ használatára vonatkozó engedélyt jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Törtel Község polgármestere adja. (2) A közterület-használati engedély határozott idõre adható. A határozott idõre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama öt év. (3) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. (4) Közterület eltérõ használatára 1 éven belül nem adható engedély annak, aki ellen az ezen rendeletben meghatározottak miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek. (5) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: a) a használó nevét és állandó lakóhelye (székhelye, telephelye) címét; b) a közterület-használat célját és idõtartamát, hogy az engedély milyen feltételek bekövetkeztéig érvényes; c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását; d) a közterület-használati díj fizetésének mértékét és módját. 6) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására engedély csak indokolt esetben adható. Az engedély megadása során figyelembe kell venni a rendezési terveket, a községképi és mûemlékvédelmi, a köztisztasági, környezetvédelmi, továbbá a közremûködõ szakhatóságok hozzájárulásában elõírt követelményeket. A jogosult köteles a közmûvek biztonságos üzemeltetésének feltételeirõl gondoskodni. Járdán és úttesten építési törmelék nem tárolható. 5. A közterület-használat díjának meghatározása 9. (1) A közterület használatáért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjakat kell fizetni. A közterület-használat díját az engedély megadását követõen csekk vagy számlázás alapján kell megfizetni. Amennyiben a tényleges használat kezdõ idõpontja az engedély keltétõl eltér, a díjfizetési kötelezettség kezdõ idõpontja a közterület foglalási engedélyben meghatározott idõtartam. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. (3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendõ díj szempontjából minimum 2 m 2 -nek tekintendõ. (4) Hirdetõ berendezések kihelyezésénél a hasznos felületet kell a díjszámításnál figyelembe venni. (5) Az engedélyezést követõen a használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha tevékenységét hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (6) Amennyiben közterület-használati engedélytõl eltérõen, illetve engedély hiányában használják a közterületet a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenõen az engedély nélküli használat tartamára az egyébként fizetendõ közterület-használati díjat is köteles megfizetni a használó. Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 8. oldalról. (7) A közterület-használat ingyenes amennyiben: a) a terület használatára az önkormányzat testülete által jóváhagyott és támogatott, nem bevétel szerzõ rendezvények megtartása céljából kerül sor; b) a használó a felújításra szoruló zöldfelületet az elõzetesen benyújtott terveknek megfelelõen felújítja és folyamatosan gondozza. 6. A közterület eltérõ használata 10. (1) Közterületet rendeltetésétõl eltérõen közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérõ módon nem lehet használni. (2) A használó köteles a közterület-használati engedélyt, valamint az egyéb bizonyítványokat (mûködési engedély, stb.) a helyszínen tartani és azokat a szakhatóságok vagy a rendõrség ellenõrzése esetén kérésre felmutatni. (3) Közterület-használati engedély nélkül és az engedélytõl eltérõ használat esetén, a közterület kezelõje amennyiben a használó felszólítás ellenére sem kéri meg az engedélyt, illetve a használatát nem szünteti meg az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíthatja és felelõsséggel tárolhatja. (4) Közterület eltérõ használatára vonatkozó engedély hiányában, vagy az abban kikötött feltételektõl eltérõ használat esetén, a Polgármesteri Hivatal illetékes megbízott dolgozója a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt, reklámtáblát, stb. felszólítás nélkül a kihelyezõ (tulajdonos) költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentõs mértékben korlátozza. (5) A közterületet rendeltetéstõl eltérõen csak úgy szabad használni, hogy a szomszédos területek rendeltetésszerû használatát ne zavarja. (6) Az eltérõ használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévõ létesítményekkel. Jó karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. (7) Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek feltételeirõl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt termékek forgalmazhatóak. (8) A község közterületén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata, a nap minden szakaszában. (9) Közterületi zenés rendezvények január 1-tõl június 30- ig óráig, július hó 1-tõl szeptember hó 30-ig óráig, október 1-tõl december 30-ig óráig tarthatók. Ettõl eltérni csak az Önkormányzat által elõre meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén lehet. (10) Gépjármûvek (tehergépkocsi, autóbusz, mezõgazdasági vontató, lassú jármû, jármûszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, munkagép, stb.) vonatkozásában tárolásnak minõsül, ha a jármû engedély nélkül egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik. Kivétel tehergépjármûvek esetén a ki- és bepakolási idõt meghaladó 1 óra. (11) Mutatványos, cirkuszi tevékenység végzésére csak olyan eszközök állíthatók fel, melyek az érvényben lévõ biztonságtechnikai elõírásoknak megfelelnek és errõl tanúsítvánnyal rendelkeznek. 11. (1) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék, szemét hulladéklerakóra történõ elszállításáról gondoskodni és az errõl szóló bizonylatokat 6 hónapig megõrizni. (2) A mobil, mozgatható árusító helyeket naponta az árusítás befejezése után közterületrõl el kell távolítani. 7. Árusító helyek létesítésének szabályai 12. (1) Kereskedelmi vendéglátó egység építése a 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet alapján történhet. (2) Az üzlettel rendelkezõ vállalkozó (kereskedõ) árukészletét (kizárólag az üzletben ténylegesen forgalmazott termékeket) közterület-használati engedéllyel az üzlet homlokzatával érintkezõ közterületen ideiglenesen, illetve idény jelleggel árusíthatja. (3) Idényjellegû kitelepüléssel történõ közterület-használatra csak egy szezonra köthetõ közterület-használati megállapodás. (4) A közút területére történõ kitelepülés a közút kezelõjének elõzetes hozzájárulásával engedélyezhetõ, a gyalogosés gépjármûforgalmat nem akadályozhatja. 8. Vendéglátó-ipari elõkert kialakításának és üzemeltetésének szabályai 13. (1) A község területén vendéglátó-ipari elõkert kialakítása és üzemeltetése idényjelleggel, április 1. október 30. közötti idõszakban engedélyezhetõ. (2) A vendéglátó-ipari elõkert korlátja csak élõnövényzettel, vagy virágládával díszített, részleges lezárású lehet. Mozgatásra zajt keltõ bútorokat zajcsökkentõ borítással kell ellátni. (3) Az engedélyezett elõkerten kívül további közterülethasználat nem engedélyezhetõ, az eltérõ használatot a rendelkezésre álló területen belül kell megoldani. (4) Vendéglátó-ipari elõkertek nyitva tartása óráig engedélyezhetõ. 9. Közterületen tartandó alkalmi rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei 14. (1) Alkalmi rendezvény megtartására vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Engedély csak abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölésre kerül: a) A fõrendezõ személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelõsséggel tartozik. Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 9. oldalról. b) A résztvevõk várható száma. c) A rendezvényt reklámozó táblák, transzparensek kihelyezésének helye. d) A rendezvény technikai jellegébõl adódó, szükséges technikai igények felsorolása, s azok biztosítási forrásának megjelölése. (2) Az alkalmi rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendezõ köteles gondoskodni, megfelelõ számú szeméttartó kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követõ nap 7.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelõ állapotban kell visszaállítani. (3) Az alkalmi rendezvény ideje alatt a megfelelõ számú illemhely biztosításáról a rendezõknek kell gondoskodnia. (4) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezõire is vonatkoznak. (5) A rendezvény ideje alatt a hangosító berendezések használatára a jelen rendelet 10. (8) és (9) bekezdéseiben meghatározottak a mérvadók. (6) Amennyiben az alkalmi rendezvény: a) egész, vagy több napos idõtartamú, b) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé, c) jármûvek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, az eltérõ használatra szóló kérelmet 25 nappal, egyéb esetben 20 nappal a kért idõpont elõtt kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából. 10. A közterület-használat megszûnése 15. (1) A közterület-használat megszûnik: a) a közterület-használati engedélyben meghatározott idõ lejártával, b) az engedély a tulajdonos részérõl történõ visszavonásával, c) engedélyes részérõl a közterület-használat megszüntetésével. (2) A használatba adó a közterület-használati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha: a) a használó a közterületet nem a közterület-használati engedélyben meghatározott célra és módon használja, b) a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszûnt, c) a közterület-használatot közérdekbõl kell megszüntetni. 11. Kistermelõi ideiglenes elárusításról 16. 1) A jelen rendelet 2. o) pontjában megjelölt kistermelõi ideiglenes elárusító területen hétfõtõl vasárnapig, szombat kivételével, 6:00-18:00 óráig lehet erre feljogosító közterület-foglalási engedély birtokában árusítani. 2) A kistermelõ a saját maga által termelt zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusíthatja. 3) A kistermelõ ingyenesen naponta legfeljebb 1 m 2 -es területet foglalhat el és legfeljebb 20 kg árut árusíthat. Minden további megkezdett m 2 -ért vagy további áruért 10 kg-onként e rendelet 1. mellékletében meghatározott napi díjat kell fizetni. 4) A kistermelõ köteles gondoskodni az árusítás során keletkezett hulladék folyamatos gyûjtésérõl, engedélyezett helyen való elhelyezésérõl. Az árusítás befejezése után a területet tisztán kell hátrahagyni. 12. Mozgatható hirdetõtábla elhelyezésére vonatkozó rendelkezések 17. 1) Mozgatható hirdetõtábla elhelyezésére legfeljebb 1 évre adható közterület foglalási engedély. 2) A hirdetmény nem sértheti és veszélyeztetheti az életet és testi épséget, a közerkölcsöt, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét. 3) A szükségtelenné vált hirdetményt az elhelyezõnek vagy a hirdetõnek a szükségtelenné válásától számított 15 napon belül el kell távolítania. 4) A közterületrõl haladéktalanul el kell távolíttatni a jogszabályba ütközõ, az engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározott feltételektõl eltérõ módon kihelyezett hirdetményt és az eltávolításra az elhelyezõt és a hirdetõt egyetemlegesen kell kötelezni. 5) A hirdetõ felelõs a hirdetmények szabályszerû elhelyezéséért. 13. Üzemképtelen jármûvekre vonatkozó rendelkezések 18. (1) Közterületen üzemképtelen jármû a KRESZ 59. (3) bekezdése kivételével megállapodás nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles a közterületrõl eltávolítani. (2) Ha a jármû csupán azért minõsül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, azt fõútvonalon nem szabad tárolni. (3) A használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs jármûveket, azok tulajdonosa saját ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületrõl ne legyen látható és a községképet ne rontsa. (4) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti. (5) A 18. (1) szerint üzemképtelen gépjármû tárolására közterület-használati engedély csak határozott idõre, rendkívül indokolt esetben legfeljebb 30 napra és csak mellékútvonalra adható. 19. (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû, valamint a mezõgazdasági vontató és annak tartozéka közterületen történõ elhelyezéséhez engedély nem adható. (2) Közterületen történõ elhelyezés valósul meg akkor is, ha a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû, valamint a mezõgazdasági vontató és annak tartozéka 21:00-06:00 óra között közterületen parkol. Folytatása a 11. oldalon.

11 HÍRADÓ 11. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 10. oldalról. 14. A közterület-használat ellenõrzése 20. A Polgármesteri Hivatal képviselõje, dolgozója a közterülethasználati engedély visszavonását és szabálysértési eljárást kezdeményez, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidõre a közterület használója: a) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik, b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, c) az engedélyben szereplõ terület környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol, d) az engedélytõl eltérõ terméket árusít, illetve helyez el, e) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi, f) a mobil, mozgó árusítóhelyet nyitvatartási idõn túl, közterületen tárolja. 15. Szabálysértés 21. (1) Szabálysértést követ el és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet a.) 3-7. és szakaszaiban a közterület rendeltetéstõl eltérõ használatára, a közterület-használati engedély beszerzésére, b.) 8. (3) bekezdésében a közterület-használati engedély átruházására, c.) 4. (3) bekezdésében a használt közterület folyamatos tisztán tartására, használat utáni visszaállítására, d.) szakaszaiban a magatartási szabályokra vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. e.) aki a 9. (1) bekezdésben elõírt közterület használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) Aki hirdetõtáblát, hirdetõ berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít, azzal szemben az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 8. szabályai szerint kell eljárni. 16. Átmeneti és záró rendelkezések 22. A közterület-használat közérdekbõl bármikor megszüntethetõ, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, idõarányos használati díj visszafizetése mellett. 23. A korábban visszavonásig kiadott közterület-foglalási engedélyek érvényességi idejét ezen rendelet érvénybe lépésétõl számítva a 8. (2) bekezdésben foglaltak szerint kell engedélyezettnek tekinteni. 24. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit december 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a Közterület használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 12/2008. (IX.11.) számú rendelettel módosított 7/1996. (V.31.) számú rendelete. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ 1. sz. melléklet Közterület-foglalási díj fizetési kötelezettség Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, portál, üzleti védõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõ berendezés, cég- és címtábla m 2 /év ,- Ft 2. Árusító és egyéb fülke, asztal, büfé kocsi a község központi területén m 2 /nap ,- Ft egyéb helyen m 2 /nap ,- Ft 3. Géperejû tehergépkocsi, pótkocsi, mezõgazdasági erõgépek, buszok (kivéve a buszpályaudvaron tartózkodó helyi és helyközi tömegközlekedésben résztvevõ autóbuszok) nem az építésügyi hatóság által kijelölt helyen tárolva Ft/hó személygépkocsi ,- Ft 0-2 tonnás tehergépkocsi ,- Ft 2-5 tonnás tehergépkocsi ,- Ft tehergépkocsi ,- Ft Építésügyi hatóság által kijelölt helyen tárolva: 0-5 tonnás tehergépkocsi ,- Ft 5 tonna feletti tehergépkocsi ,- Ft üzemképtelen jármû közterületi tárolása Ft/nap. 300,- Ft 4. Nem építési engedélyköteles tevékenységgel végzett építési munkával kapcsolatos állványzat, építõanyag törmelék Ft/ m 2 /hó 2 hónapig...110,- Ft 2 hónapon túl ,- Ft 5. Idényjellegû árusítás, alkalmi és mozgó árusítás Ft/m 2 /nap községpont területén ,- Ft egyéb helyen ,- Ft 6. Kistermelõi ideiglenes elárusítás 1 m 2 elfoglalt terület vagy 20 kg áru felett minden megkezdett m 2 után ,- Ft minden további megkezdett 10 kg áru után ,- Ft Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 11. oldalról. 7. Vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységhez közterülethasználat és üzlet elõtti kitelepülés Ft/m 2 /hó központi területen ,- Ft egyéb helyen ,- Ft üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakodás Ft/m 2 /nap ,- Ft 8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység Ft/m 2 /nap ,- Ft 9. Önálló hirdetõ berendezés, reklámtábla hirdetõ felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1-3 m 2 -ig ,- Ft 3 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1-3 m 2 -ig ,- Ft 3 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Mobil reklámtábla felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Fényreklámtábla felületenként Ft/év (egy felület) 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2-3 m 2 -ig ,- Ft Egynél több felületenként 1 m 2 -ig ,- Ft 1 m 2 -nél nagyobb ,- Ft Helyi közutak, járdák építési munkával járó, nem közlekedési célú igénybevétele Ft/m 2 /nap Központi belterületi utak ,- Ft Központi belterületi lakó- és gyalogút, járda... 25,- Ft Egyéb belterületi út, földút... 85,- Ft Az építési munkával járó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén fizetendõ egyszeri minimális díj: ,- Ft Közterületen elhelyezett építmény elhelyezése Ft/hó központi területen ,- Ft egyéb helyen ,- Ft A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 2. sz. melléklet Közterület-használati engedély kérelem (2.200 Ft illeték) Alulírott... (név)... (lakcím)... (székhelye)... (számlaszáma)... (szül. hely, idõ)... (anyja neve)... (szem. ig. száma) azzal a kéréssel fordulok Törtel Község Önkormányzatához, hogy a... (utca, hsz., hrsz.) elõtti területen... (év)...(hó)... (nap) napjától... (év)...(hó)... (nap) napjáig, vagy visszavonásig...m 2 terület használatát engedélyezze. A közterület használat célja:... A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat fajtája, száma, kelte: Mellékletek: Kelt:... Kérelmezõ aláírása

13 HÍRADÓ 13. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 19/2011. (XI.25.) sz. Önk. R e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja: 1. A R 18. -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: (4) A közszolgáltató jogosult a jelen rendelet 6. (9) bekezdésében meghatározott ellenõrzés hónapjára és azt követõen folyamatosan számlázni a közszolgáltatás díját, amennyiben az ellenõrzés során az ingatlan lakottnak bizonyul, melyet az ingatlan tulajdonos megfizet. 2. A rendelet további pontjai és mellékletei változatlanul maradnak. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, november 24. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2011. (XII.16.) sz. Önk. R e n d e l e t e a talajterhelési díjról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44./A (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21./A (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 2. a) pontjában meghatározott környezethasználóra. 2. Részletes rendelkezések 2. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség (1) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli a törvény 11. (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót. (2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a törvény 11. (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót. (3) A törvény 11. (3) bekezdésében meghatározott felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megõrizni és ellenõrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 3. A talajterhelési díj alapja (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége (a vízszolgáltató Önkormányzati Kommunális és Víziközmû Üzemeltetõ Kft.; 2700 Cegléd Pesti út 65.) által kiszabott ivóvíz átalánydíj (vízdíj) csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (3) A talajterhelési díj alapja csökkenthetõ a törvény 14. -ában meghatározott esetben. 4. Talajterhelési díj mértéke (1) A talajterhelési díj mértéke 180 Ft/ m 3 a törvény 12. (1)-(4) bekezdése alapján, melyet a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet számú számlájára kell megfizetni. 5. A díjfizetési kötelezettség bevallása (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérõl, továbbá az önkormányzat a díjvisszaigénylésérõl évente, a tárgyévet követõ év március 31-éig tesz bevallást a rendelet 1. számú mellékletét képezõ nyomtatványon, amelyet a települési adóhatóság részére nyújt be. (2) A kibocsátó kötelessége olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként egyértelmûen megállapítható. 6. Díjfizetési kötelezettség megszûnése (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszûnik, amely napon: a) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszûnt, (b) a 2. (2) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, (c) a kibocsátó a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja. (2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszûnésérõl annak bekövetkezésétõl számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 3. Záró rendelkezések 7. (1) A jelen rendelet január 01-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a talajterhelési díjról szóló, 4/2005. (III.31.) számú rendelettel módosított 9/2004. (VII.23.) számú rendelete. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak Törtel, december 15. Godó János sk. polgármester dr. Kecskeméti Gabriella sk. jegyzõ

14 14. oldal TÖRTELI A Megyenapon adták át a kitüntetéseket 352 évvel ezelõtt, december 4- én jött létre a mai Pest megye jogelõdje, Pest-Pilis-Solt vármegye. Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése ezt az évfordulót Megyenappá nyilvánította. Ez alkalomból december 2-án ünnepi közgyûlést tartottak és megyei kitüntetéseket adták át. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtelrõl Pásztor Józsefnét a köztisztviselõknek adható Nyáry Pál-Díjra és Mezei Györgyné tanítónõt az Arany János Pedagógiai-Díjra terjesztette föl Önkormányzatunk. Gratulálunk a kitüntetetteknek, munkájukhoz további sikereket és jó egészséget kívánunk! Pályájukról és a fölterjesztésrõl a következõ lapszámban olvashatnak ismertetõt. KMÉ Szelektíven Törtelen A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Törtelen március 1-tõl vezette be házhoz menõ szelektív gyûjtési rendszerét, mely lehetõvé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható hulladékok teljes körû gyûjtését. A korszerû, házhoz menõ szelektív gyûjtés során a lakosok részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott zsákokban gyûjthetõ a csomagolási mûanyag, papír, fém, illetve italos karton hulladék, a zöld színû emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyûjtésére szolgálnak. A gyûjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól-decemberig terjedõ idõszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett idõpontokban és módon. FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyûjtési naptárát tartalmazó szelektív hírlevelünket lapunk következõ oldalán találja. HÁZHOZ MENÕ GYÛJTÉS IDÕPONTJAI Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási mûanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menõ gyûjtése elsõ negyedévéig az alábbi idõpontban történik: január 3. (kedd) február 7. (kedd) március 6. (kedd) A házhoz menõ szelektív gyûjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyûjtési naptárát keresse szelektív hírlevelünkben és a honlapon! KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok Fontos tudnivaló: A komposztálható hulladékok utolsó gyûjtési idõpontjában biztosított zöld cserezsákokat kérjük, gondosan õrizze meg, mert gyûjtõjáratunk csak 2012 tavaszán indul újra! A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok elsõ gyûjtési napja évben: április 13. (péntek) Törteli eredmények Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Törtelen a márciustól 1-tõl novemberig 30-ig terjedõ idõszakban a település összes háztartására vetítve 0,9 kg újrahasznosítható és 23,1 kg komposztálható hulladék került begyûjtésre házhoz menõ szelektív gyûjtés keretén belül. A házhoz menõ gyûjtésben minden törteli háztartás részt vehet, kérjük, éljen a lehetõséggel, mellyel nagyban hozzájárul környezetünk tudatos védelméhez! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Ezúton kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Tel.: 53/ honlap:

15 HÍRADÓ 15. oldal H Í R L E V É L Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl Érvényes: Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tûzte ki környezetünk tudatos védelmét, melynek érdekében évben 49 településen, így az Ön településén is bevezettük a házhoz menõszelektív hulladékgyûjtést. A gyûjtés sikeresnek bizonyul, egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásában keletkezõ, újrahasznosítható és komposztálható hulladékok elhelyezésére. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak velünk! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is! Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, mûanyag, fém, italos karton) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színû zsákban keverten gyûjti és a hulladékgyûjtési naptárban szereplõ napokon kihelyezi az ingatlana elé. Gyûjtési idõszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Komposztálható hulladékok gyûjtése A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színû zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ módon. Gyûjtési idõszak: áprilistól decemberig 2 hetente, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. Zsákok begyûjtésének módja, plusz zsák igénylése A sárga (újrahasznosítható hulladék) és a zöld színû (komposztálható hulladék) zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került. Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és komposztálható hulladékokat bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti! Ezen felül plusz zsák igényelhetõ a helyi polgármesteri hivatalokban és a lakossági hulladékudvarokban. G Y Û J T É S I Ú T M U T A T Ó ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK SÁRGA ZSÁKBAN VAGY GYÛJTÕSZIGETEN, MINDIG TISZTÁN ÉS LAPOSRA HAJTOGATVA! P A P Í R Gyûjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva. Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv. M Û A N Y A G Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva. Színes- és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl. üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítõs, mosogatószeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok. F É M - É S I T A L O S K A R T O N D O B O Z Gyûjtési módja: kiöblítve, laposra taposva. Fém italos doboz (pl. üdítõs, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítõk dobozai (Tetra Pak jelzéssel), konzervdoboz. Ü V E G Gyûjtési módja: kiöblítve, csak a gyûjtõszigeten gyûjthetõ, zsákba helyezni tilos! Színes és színtelen öblös üvegek (pl. üdítõs, boros). KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK Fûkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás elõtt). Gyûjtési módja: zöld színû zsákban tisztán és egyéb hulladék nélkül. Ágnyesedék. Gyûjtési módja: zöld színû zsákban, vagy a zsák mellett max. 70 cm-es kötegekbe összekötve. Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével, és együttmûködik velünk! Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Telefon: 53/ ; Honlap: Házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés szállítási naptár TÖRTEL komposztálható újrahasznosítható (péntek) (kedd) JANUÁR 3 FEBRUÁR 7 MÁRCIUS 6 ÁPRILIS 13; 27 3 MÁJUS 11; 25 5 (szombat) JÚNIUS 8; 22 5 JÚLIUS 6; 20 3 AUGUSZTUS 3; 17; 31 7 SZEPTEMBER 14; 28 4 OKTÓBER 12; 26 2 NOVEMBER 9; 23 6 DECEMBER 7 4

16 16. oldal TÖRTELI Fabrikett garantáltan keményfából, Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-13, V: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Az ünnepek alkalmával a szeretet és a boldogság fénye ragyogjon be minden család otthonába. Ezúton köszönjük a megtisztelõ bizalmukat! Szálka 2004 Bt. az otthona melegének hivatalos szállítója 2012-ben is! Alágyújtós 360 Ft/db; Koromtalanító 600 Ft Ipari cirokseprû és hóseprû Ft Tõzegbrikett (10 kg/csomag) Ft Vastag akác Ft/q Eredeti német brikett (25 kg/cs.) Ft/cs. ragasztóanyag nélkül, 10 kg Ft Magyar diószén 30 kg zsák Ft Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy vagy bükk gurigában Ft/q Félig has. tölgy vagy bükk Ft/q Konyhakész tölgy vagy bükk Ft/q

17 HÍRADÓ 17. oldal NÉMET SZÉNBRIKETT kötegelt: 25 kg/köteg Kályha, kandalló, kazáncsövek minden méretben. Samottlapok különbözõ méretben (méretre vágható). Koromtalanító adalék, csõtisztító kefe, samott liszt, alágyújtós. Ajánlataink Fûtse kályháját, kandallóját, kazánját FABRIKETTEL! 10 kg-os kiszerelés: 550 Ft; keményfa összetételû, megszokott, kiváló minõség; favágás, szénhordás, salakolás helyett tisztaság; nagyobb fûtõérték (19,5 MJ/kg), kevés hamu; könnyû tárolás, 10 kg-os fóliázott csomagolás; száraz tüzelõanyag, annyit kap, amenynyit rendel. KÁLYHÁK, KANDALLÓK ÉRTÉKESÍTÉSE DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! METALIKA román kályha 5 kw Ft BAKONY kandalló 6 kw Ft MARS kandalló 6,5 kw Ft WAMSLER KAMINO íves kandalló 6 kw Ft Kenõanyagok: motorolajok, hidraulikaolajok, hajtómûolajok, adalékanyagok, akkumulátorok forgalmazása széles választékban! Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Minden kedves vásárlónknak meghitt karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

18 18. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Minden típusú kerékpár javítása, és felújítása. Kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, kulacsok, km-órák, stb.). Kerékpárok és motorgumik rendelhetõk. Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Januári nyitvatartási napok: hétfõ 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva szerda 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva 01. zárva csütörtök 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva 02. nyitva péntek 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva 03. nyitva szombat 7. nyitva 14. nyitva 21. nyitva 28. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNAK! CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

19 HÍRADÓ 19. oldal Tisztelt Lakosság! Háztartásigép-javítást vállalok: hagyományos és automata mosógép, mosogatógép, centrifuga, mikrohullámú sütõ, porszívó... stb., bojler javítás, tisztítás. Hívjon bizalommal! (hétvégén is) Kecskeméti László Telefonszám: 06-20/ Ügyvédi fogadónapomról értesítem a tisztelt lakosságot. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD magánjog közigazgatási jog büntetõjog 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Ügyfélfogadás elõzetes bejelentkezés alapján: hétfõ: 16:00 19:00 Telefon: 06 (30) , 06 (20) Honlap: Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ Pályázati jogi és üzletviteli tanácsadásomról értesítem a tisztelt lakosságot. DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉD európajogi (pénzügyi) szakjogász Európai uniós és hazai pénzügyi forrásokhoz vissza nem térítendõ támogatási pályázatok okiratainak szerkesztése és ehhez kapcsolódó jogi és üzletviteli tanácsadás gazdálkodó szervezeteknek (õstermelõ, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, bt., kft., zrt., egyesület, alapítvány, egyéb társadalmi szervezet) és magánszemélyeknek Törtel, Kõrösi u. 61. Bejelentkezés: Búcsús Tamás irodavezetõnél 06 (30) , 06 (53) INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap:

20 20. oldal TÖRTELI Várom Kedves Ügyfeleimet! Polgári perekkel Családi jogi perekkel (házassági bontóperek) Büntetõperekkel Szerzõdésekkel (adásvételi, tartási, öröklési) Végrendeletekkel Céges ügyekkel (cégalapítás, cégmódosítás) Dr. Ecsedi Renáta Tímea 06-30/ Szükséges tervezés, engedélyezés meglévõ épületek átalakításához, bõvítéséhez, fennmaradási engedélyezéséhez, új épületekhez, üzemekhez, üzlethelyiségekhez Földhivatali ügyintézés Szaktanácsadás Kivitelezés G o m b k ö t õ G i z e l l a építészmérnök és ingatlanszakértõ 30/ V a r g a Z o l t á n építészmérnök 70/

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon: (53) 360-049 Fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködik: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati R E ND E L E T E Egységes szerkezetben: 17/2014. (VIII. 04.) sz. önkormányzati

Részletesebben

24/2008.(IX.17.) rendelete

24/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről Módosítás: 11/2009.(V.13.) rendelet 26/2009.(XI.26.) rendelet Hatályos: 2009.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az az 1999. évi LXIX törvény,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok kft a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2.

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2. Városi Önkormányzat Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Abokom Nonprofit Kft.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított- 1990. évi LXV. törvény 16.. /1/ és 80../1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, összhangban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2011.(XI.25.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól Módosított rendelet

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004. (III. 31.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély 1 A jkv. 2. sz. melléklete Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IV. 23.) rendelete a közterületek használatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról 1 Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben