A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA"

Átírás

1 A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA (BÉCSI OSZTÁLYOZÁS) HATODIK KIADÁS MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE

2 ISBN XXXX Készült a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification), sixth edition, Geneva, 2007 c. kiadványa alapján

3 TARTALOM ELŐSZÓ... 1 A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT LÉTREHOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS... 3 A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK A KATEGÓRIÁK JEGYZÉKE A KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK JEGYZÉKE MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEKKEL A KATEGÓRIÁK, OSZTÁLYOK ÉS ALOSZTÁLYOK JEGYZÉKE MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEKKEL ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK PÉLDÁK AZ ÁBRÁS ELEMEKRE

4

5 Előszó A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS TÖRTÉNETE ELŐ SZÓ A Párizsi Unió több tagállama iparjogvédelmi hivatalának kérésére a BIRPI a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) elődje közös munkát kezdett a BIRPI Unióközi Koordinációs Bizottsága keretében megalakult Szakértői Bizottsággal a védjegyek ábrás elemei nemzetközi osztályozásának kidolgozására. Az osztályozást a Bécsi Diplomáciai Konferencián június 12-én aláírt megállapodás hozta létre. A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodásban részes országok (a továbbiakban Bécsi Megállapodás", illetve osztályozás") elfogadták és alkalmazzák a védjegyek ábrás elemeire vonatkozó egységes osztályozást. A Bécsi Megállapodás augusztus 9-én lépett hatályba. Részesei a következőországok (2007. január 1- jén): Ausztria, Bulgária, Franciaország, Guinea, Hollandia, Jamaika, Kuba, Kirgizisztán, Lengyelország, Luxemburg, Mexico, Moldova, Örményország, Románia, Saint Lucia, Szlovénia, Svédország, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Uruquay. A BÉCSI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGI TERÜLETE Az osztályozás célja lényegében a védjegy-elővizsgálat gyakorlati megkönnyítése és a nagy mennyiségű újraosztályozási munka megelőzése a nemzetközi dokumentumcsere során. Sőt mi több, a Bécsi Megállapodásban részes országoknak nem kell saját nemzeti osztályozást kidolgozniuk, illetve meglévő osztályozásukat napra készen tartaniuk. A Bécsi Megállapodás 4. cikke rendelkezik arról, hogy kifejezetten a Megállapodásban előírt követelményektől függően az osztályozás alkalmazhatósági területének az tekinthető, amelyet a Bécsi Megállapodásban részes valamennyi ország meghatároz, és külön rendelkezik arról is, hogy a szóban forgó országokat nem kötelezi a védjegyoltalom terjedelmének megállapítása tekintetében. Így ezen országok bármelyike az osztályozásnak jogi hatályt tulajdoníthat a Bécsi Megállapodás szerinti tisztán ügyviteli alkalmazáson túlmenően. A BÉCSI MEGÁLLAPODÁS SZERKEZETE Az osztályozás hierarchikus rendszert képez, amely az általánostól a különös felé halad és valamennyi ábrás elemet kategóriákba, osztályokba és alosztályokba sorolja. Ahol lehet, magyarázó jegyzékeket alkalmaz. Ezek vagy az osztályozásra mint egészre, vagy valamely adott kategóriára, osztályra vagy alosztályra vonatkoznak. Kétféle alosztály létezik. A fő alosztályokon kívül vannak az ábrás elemekre irányuló kiegészítő alosztályok, amelyeket már magukban foglalnak a fő alosztályok, ez azonban hasznosnak tekinthető valamely, az elővizsgálat megkönnyítésére szolgáló különleges kritérium szerinti csoportosítás szempontjából. Minden kategóriát, osztályt és alosztályt számmal láttak el, meghatározott kódrendszer szerint. Valamely alosztályban minden egyes ábrás elemre három számmal lehet hivatkozni: az első, 1 és 29 közé eső bármely szám, a kategóriát jelöli; a második, 1 és 19 közé eső bármely szám, az osztályra vonatkozik; a harmadik pedig, 1 és 25 közé eső bármely szám, az alosztályra utal. Pl. egy étkező kislány" ábrázolása a 2. kategóriához ( emberi lény"), az 5. osztályhoz ( gyerekek"), a 3. fő alosztályhoz ( lányok") és a 18. kiegészítő alosztályhoz ( étkező vagy italt fogyasztó gyermekek") tartozik. Az osztályok és alosztályok száma azon kategóriák és osztályok száma szerint változik, amelyekhez az előbbiek tartoznak. Az osztályokon és alosztályokon belül bizonyos számokat üresen hagytak, hogy szükség esetén új osztályok és alosztályok bevezetését lehetővé tegyék. E kiadvány az osztályozás 6. kiadását tartalmazza, amely összesen 29 kategóriát, 144 osztályt és 788 alosztályt, 879 kiegészítő alosztályt foglal magában. Bizonyos osztályokkal kapcsolatos ábrás elemekre vonatkozó példákat, a oldalon csupán tájékoztatási célból iktattak be, ezért ezek nem tekinthetők a osztályozás szerves részének. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS HASZNÁLATA A Bécsi Megállapodásban részes országok az osztályozást fő vagy kiegészítő rendszerként alkalmazhatják. Ily módon, ha célszerűnek tartják, lehetőségük nyílik a Bécsi osztályozással egyidejűleg nemzeti osztályozásuk további használatára átmeneti vagy folyamatos intézkedésként. 1

6 Előszó A Bécsi Megállapodásban részes illetékes hivatalok kötelesek feltüntetni védjegy-lajstromozási és -megújítási okirataikban és közleményeikben azon kategóriák, osztályok és alosztályok számát, amelyekbe az adott védjegyet besorolták. Az okiratok és közlemények" mindenekelőtt a védjegylajstromba való bejegyzést, a lajstromozási és megújítási okiratokat, továbbá a lajstromozásoknak és megújításoknak a hivatalos lapban vagy közlönyben való közzétételét jelentik. A lajstromozási okiratokban és közleményekben megjelenő kategóriák, osztályok és alosztályok számai előtt, a jobb megértés kedvéért, fel kell tüntetni a teljes megnevezést: Ábrás Elemek Osztályozása" vagy rövidítését. Ajánlatos kerek zárójelben, arab számmal megadni a Bécsi Osztályozás azon kiadását, amely szerint az ábrás elemeket osztályozták, pl. (4). Az osztályozás alosztályai elég részletesek, viszonylag kis számú ábrás elemet tartalmaznak. Ha nagy iparjogvédelmi hivatalok használják, megkönnyítik számunkra az elővizsgálatot, ugyanakkor talán túl részletesek azon hivatalok számára, amelyek viszonylag kevés védjegyet lajstromoznak. Ennélfogva a Bécsi Megállapodásban részes országok bejelenthetik, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy nem tüntetik fel az összes osztályt vagy közülük néhányat védjegylajstromozási és megújítási okirataikban vagy közleményeikben [a Bécsi Megállapodás 4. cikke (5) bekezdés]. Sőt mi több, a kiegészítő alosztályok, amelyek kódszáma előtt az osztályozásban A" van, nem kötelezőek minden esetben; a nemzeti hivatalok ezeket saját belátásuk szerint használhatják. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATAI A most közzétett osztályozás, a Bécsi Diplomáciai Konferencián június 12-én elfogadott változaton alapszik. A Bécsi Megállapodás hatálybalépése folyamán Ideiglenes Szakértői Bizottság alakult a Bécsi Diplomáicai Konferencián elfogadott megoldás értelmében június 8-án. A Bizottság 1975-ben és 1976-ban ült össze, hogy az osztályozás eredeti változatának módosítására és kiegészítésére javaslatot tegyen. Miután e javaslatokat az osztályozás eredeti változatába bedolgozták, ideiglenes kiadást tettek közzé 1977-ben. A Bécsi Megállapodás hatálybalépését követően a Megállapodás 5. cikke szerint megalakult Szakértői Bizottság májusában megtartott első ülésén jóváhagyta az Ideiglenes Szakértői Bizottság által javasolt módosítások és kiegészítések többségét. A Szakértői Bizottság a második, harmadik és negyedik ülésén júniusában, októberében2001. októberében és novemberében Genfben tartott ülésén számos módosítást és kiegészítést fogadott el. A Szakértői Bizottság októberében Genfben megtartott 3. ülésén további javaslatot fogadott el: elfogadta az osztályozás új formáját, amely az egyes osztályokon belül a kiegészítő alosztályoknak az osztály végén történő beiktatását, a fő alosztályok *-gal történő megjelölését, valamint a kiegészítő szekcióknak megfelelő fejléc alá történő elhelyezését jelenti. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS KIADÁSAI Az első kiadás 1973-ban, a második 1988-ban, a harmadik 1993-ban, a negyedik 1997-ben, az ötödik 2002-ben jelent meg. A jelen kötet az osztályozás angol változatának hatodik kiadása alapján készült, amelyet júniusában publikáltak. Az hatodikkiadás, amelynek hatálybalépési időpontja január 1., az előző kiadások helyébe lép. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS NYELVEI Az osztályozás angol és francia nyelven készült, mindkét szöveg egyaránt hiteles. A hatodik kiadás hivatalos szövegei más nyelveken is elkészülnek majd a Bécsi Megállapodás 3. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint. A Bécsi Osztályozás hatodik kiadása - mind a hiteles változatok, mind az egyéb nyelvű változatok legtöbbje - a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO) rendelhető meg (34, chemin des Colombettes CH-1211 Genf, 20, Svájc), illetve a WIPO honlapján a következő címen: 2

7 Bécsi Megállapodás Az június hó 12-én Bécsben kötött és október hó 1-jén módosított, A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT LÉTREHOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. cikk: Külön Unió létesítése; Nemzetközi osztályozás elfogadása 2. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának meghatározása és letétbe helyezése 3. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának nyelvei 4. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának használata 5. cikk: Szakértői Bizottság 6. cikk: Módosítások, kiegészítések és egyéb határozatok közlése, hatálybalépése és közzététele 7. cikk: A Külön Unió Közgyűlése 8. cikk: Nemzetközi Iroda 9. cikk: Pénzügyek 10. cikk: A Megállapodás felülvizsgálata 11. cikk: A Megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása 12. cikk: A Megállapodásban való részvétel feltételei 13. cikk: A Megállapodás hatálybalépése 14. cikk: A Megállapodás tartama 15. cikk: Felmondás 16. cikk: Viták 17. cikk: Aláírás, nyelvek, letéteményesi feladatok, közlések A Szerződő Felek, figyelembe véve az március 20-án aláírt, Brüsszelben december 14-én, Washingtonban június 2-án, Hágában november 6-án, Londonban június 2-án, Lisszabonban október 31-én és Stockolmban július 4-én felülvizsgált, az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós Egyezmény 19. cikkét, megállapodtak az alábbiakban: 1. cikk Külön Unió létesítése; Nemzetközi osztályozás elfogadása Az e Megállapodás alá tartozó országok Külön Uniót alkotnak és a védjegyek ábrás elemeire vonatkozó egységes osztályozást (a továbbiakban: ábrás elemek osztályozása") fogadnak el. 2. cikk Az ábrás elemek osztályozásának meghatározása és letétbe helyezése (1) Az ábrás elemek osztályozása magában foglalja a kategóriák, osztályok és alosztályok jegyzékét, amelyekbe a védjegyek ábrás elemeit beosztályozzák, esetenként magyarázó jegyzetekkel együtt. (2) Az ábrás elemek osztályozását egy hiteles példány tartalmazza angol és francia nyelven, amelyet a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Főigazgatója (a továbbiakban Főigazgató" és része. E tartalomjegyzék az olvasó eligazítását szolgálja, a Megállapodás aláírt szövegének nem 3

8 Bécsi Megállapodás Szervezet") írt alá és amelyet nála helyeztek letétbe amikor a jelen Megállapodás aláírásának lehetősége megnyílt. (3) Az 5. cikk (3) bekezdés (i) pontjában említett módosításokat és kiegészítéseket is egy hiteles példány tartalmazza angol és francia nyelven, amelyet a Főigazgató írt alá és nála helyeztek letétbe. 3. cikk Az ábrás elemek osztályozásának nyelvei (1) Az ábrás elemek Osztályozását angol és francia nyelven kell elkészíteni, mindkét szöveg egyaránt hiteles. (2) A Szervezet Nemzetközi Irodája ( a továbbiakban: Nemzetközi Iroda") készíti el, az érdekelt kormányok meghallgatásával, az ábrás elemek osztályozásának hivatalos szövegeit azokon a nyelveken, amelyeket a 7. cikkben említett Közgyűlés jelölhet meg annak a cikknek (2) bekezdése (a) pontja (vi) alpontjának megfelelően. 4. cikk Az ábrás elemek osztályozásának használata (1) A jelen Megállapodásban előírt követelményektől függően az ábrás elemek osztályozásának hatályát a Külön Unió országai határozzák meg. Az ábrás elemek osztályozása különösen nem kötelezi a Külön Unió országait a védjegyoltalom terjedelmének megállapítása tekintetében. (2) A Külön Unió országainak illetékes hivatalai jogosultak az ábrás elemek osztályozását fő vagy kisegítő rendszerként alkalmazni. (3) A Külön Unió országainak illetékes hivatalai a védjegy-lajstromozási és -megújítási okiratokban és közleményekben feltüntetik azon kategóriák, osztályok és alosztályok számát, amelyekbe e védjegyek ábrás elemei sorolandók. (4) A fenti számok előtt az ábrás elemek osztályozása" szavakat vagy e szavaknak az 5. cikkben említett Szakértői Bizottság által meghatározandó rövidítését kell feltüntetni. (5) Bármely ország, a részéről történő aláírás során, illetve a megerősítő vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésekor tehet olyan nyilatkozatot, hogy nem vállalja azt, hogy az összes alosztályt vagy közülük néhányat a védjegy-lajstromozási vagy -megújítási okiratokban vagy közleményekben feltünteti. (6) Ha a Külön Unió bármely országa valamely kormányközi hatóságot bíz meg a védjegyek lajstromozásával, az Uniónak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy ez a hatóság az ábrás elemek osztályozását a jelen cikknek megfelelően biztosítsa. 5. cikk Szakértői Bizottság (1) Szakértői Bizottság létesül, amelyben a Külön Unió valamennyi országa képviselteti magát. (2) (a) A Főigazgató meghívhat, a Szakértői Bizottság kérésére pedig meghívja a Szakértői Bizottság üléseire a Külön Unióban nem részes olyan országokat, amelyek a Szervezetnek, vagy az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós Egyezménynek tagjai, hogy megfigyelőkkel képviseltessék magukat. 4

9 Bécsi Megállapodás (b) A Főigazgató meghívja a védjegyterületre szakosodott azon kormányközi szervezeteket a Szakértői Bizottság üléseire, melyeknek legalább egy tagországa a jelen Megállapodás részese, hogy megfigyelőkkel képviseltessék magukat. (c) A Főigazgató meghívhatja, a Szakértői Bizottság kérésére pedig meghívja más kormányközi szervezetek és nemzetközi nem-kormányközi szervezetek képviselőit, hogy az őket érdeklő vitákban vegyenek részt. (3) A Szakértői Bizottság (i) elvégzi az ábrás elemek osztályozásának módosításait és kiegészítéseit; (ii) ajánlásokat tesz a Külön Unió országainak abból a célból, hogy számukra az ábrás elemek osztályozásának használatát megkönnyítse és egységes alkalmazását elősegítse; (iii) bármely intézkedést megtesz, melyek anélkül, hogy a Külön Unió vagy a Szervezet költségvetésére terhet rónának, hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlődő országok számára az osztályozás alkalmazását megkönnyítsék; (iv) jogosult albizottságokat és munkacsoportokat létesíteni. (4) A Szakértői Bizottság saját eljárási szabályzatot fogad el. Ez intézkedik a (2) bekezdés (b) pontjában említett azon kormányközi szervezeteknek a Szakértői Bizottság albizottságai és munkacsoportjai ülésein való részvétele lehetőségéről, amelyek lényegesen hozzájárulhatnak az ábrás elemek osztályozásának fejlesztéséhez. (5) Az ábrás elemek osztályozának módosításaira vagy kiegészítéseire vonatkozóan javaslatokat tehet a Külön Unió bármely országának illetékes hivatala, a Nemzetközi Iroda, a (2) bekezdés (b) pontja értelmében a Szakértői Bizottságban képviselt bármely kormányközi szervezet, továbbá bármely ország vagy szervezet, amelyet a Szakértői Bizotsság javaslattételre külön felkér. A javaslatokat a Nemzetközi Irodával közölni kell, amely továbbítja azokat a Szakértői Bizottság tagjainak és a megfigyelőknek, legkésőbb a Szakértői Bizottság azon ülése előtt két hónappal, amelyen az említett javaslatokat megtárgyalják. (6) (a) A Szakértői Bizottság minden egyes tagállama egy szavazattal rendelkezik. (b) szükséges. A Szakértői Bizottság határozataihoz a képviselt és szavazó országok egyszerű többsége (c) Bármely határozat, amelyet a képviselt és szavazó országok egyötöde úgy tekint, hogy az az ábrás elemek osztályozásának alapszerkezetében módosítást idéz elő vagy jelentős újraosztályozási költségeket von maga után, a képviselt és szavazó országok háromnegyedes többségét igényli. (d) A tartózkodás nem tekintendő szavazatnak. 6. cikk Módosítások, kiegészítések és egyéb határozatok közlése, hatálybalépése és közzététele (1) A Szakértői Bizottság minden olyan döntését, amely az ábrás elemek osztályozását érintő módosítások és kiegészítések elfogadására vonatkozik, továbbá a Szakértői Bizottság ajánlásait a Nemzetközi Iroda közli a Külön Unió országai illetékes hivatalaival. A módosítások és kiegészítések a közlés elküldésének napjától számított 6 hónap elteltével lépnek hatályba. 5

10 Bécsi Megállapodás (2) A Nemzetközi Iroda a hatályba lépett módosításokat és kiegészítéseket az ábrás elemek osztályozásába belefoglalja. A módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó közleményeket azokban a folyóiratokban kell közzétenni, amelyeket a 7. cikkben említett Közgyűlés megjelöl. 7. cikk A Külön Unió Közgyűlése (1) (a) A Külön Uniónak a Külön Unió országaiból álló Közgyűlése van. (b) A Külön Unió minden egyes országának kormányát egy-egy küldött képviseli, akit munkájában helyettes küldöttek, tanácsadók és szakértők támogathatnak. (c) Az 5. cikk (2) bekezdés (b) pontjában említett bármely kormányközi szervezet megfigyelővel képviseltetheti magát a Közgyűlés ülésein, és, ha a közgyűlés úgy határoz, azon bizottságok vagy munkacsoportok ülésein, amelyeket a Közgyűlés létrehozhat. (d) Minden egyes küldöttség költségeit az a Kormány fedezi, amely azt kinevezi. (2) (a) Az 5. cikk rendelkezéseinek fenntartásával a Közgyűlés: (i) foglalkozik minden olyan kérdéssel, amely a Külön Unió fenntartására és fejlesztésére, illetve a jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozik; (ii) útmutatást ad a Nemzetközi Irodának a felülvizsgálati értekezletek előkészítéséhez; (iii) megtárgyalja és jóváhagyja a Főigazgatónak a Külön Unióval kapcsolatos tevékenységét és jelentéseit, és a Külön Unió hatáskörébe tartozó kérdéseket illetően ellátja őt a szükséges utasításokkal; (iv) meghatározza a Külön Unió programját és elfogadja kétéves költségvetését, továbbá jóváhagyja zárszámadását; (v) elfogadja a Külön Unió pénzügyi szabályzatait; (vi) meghatározza az ábrás elemek osztályozása hivatalos szövegeinek az angol és francia nyelveken kívüli egyéb nyelveken való elkészítését; (vii) bizottságokat és munkacsoportokat hoz létre, amelyeket a Külön Unió célkitűzéseinek eléréséhez megfelelőnek tart; (viii) az (1) bekezdés (c) pontjában foglaltak fenntartásával meghatározza, hogy ülésein, illetve az általa létrehozott bármely bizottsági vagy munkacsoportüléseken mely, a Külön Unióban nem részes országok, továbbá milyen kormányközi és nemzetközi nemkormányközi szervezetek vehetnek részt megfigyelői minőségben; (ix) (x) megtesz minden más intézkedést a Külön Unió célkitűzéseinek megvalósítására; ellátja a jelen Megállapodásból adódó egyéb feladatokat. (b) Azokban a kérdésekben, amelyek a Szervezet által igazgatott más uniót is érintenek, a Közgyűlés, döntésének meghozatala előtt, meghallgatja a Szervezet Egyeztető Bizottságának véleményét. 6

11 Bécsi Megállapodás (3) (a) A Közgyűlés minden egyes tagországának egy szavazata van. (b) A Közgyűlés határozatképes, ha tagországainak fele jelen van. (c) Határozatképesség hiányában a Közgyűlés határozatot hozhat, de saját ügyrendi határozatainak kivételével az összes ilyen határozat csak az alábbi feltételekkel érvényes. A Nemzetközi Iroda az említett határozatot közli a Közgyűlésről távol maradt tagországokkal, és felkéri őket, hogy a közlés napját követő 3 hónapon belül írásban közöljék szavazatukat vagy tartózkodásukat. Ha e határidő lejártakor az így szavazó vagy tartózkodó országok száma legalább annyi, amennyi az ülésen a határozatképességhez hiányzott, az említett határozat érvényessé válik, feltéve, hogy a megkívánt többség továbbra is fennáll. (d) A 11. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával a Közgyűlés határozataihoz az összes szavazat kétharmada szükséges. (e) (f) A tartózkodások nem tekintendők szavazatnak. Egy küldött csak egy országot képviselhet, illetve csak annak nevében szavazhat. (4) (a) A Közgyűlés, minden második naptári évben egyszer ül össze rendes ülésszakra, a Főigazgató összehívására, és - kivételes esetektől eltekintve - a Szervezet Közgyűlésével azonos időszakban és helyen. (b) A Közgyűlés tagországai egy negyedének kérésére a Főigazgató a Közgyűlést rendkívüli ülésszakra összehívja. (c) Az ülésszakok napirendjét a Főigazgató készíti elő. (5) A Közgyűlés ügyrendjét maga állapítja meg. 8. cikk Nemzetközi Iroda (1) (a) A Külön Uniót érintő igazgatási feladatokat a Nemzetközi Iroda látja el. (b) A Nemzetközi Iroda elsősorban a Közgyűlés, a Szakértői Bizottság, valamint az általuk alakított bármely más szakértői bizottság és munkacsoport üléseit készíti elő és ellátja ezek titkársági teendőit. (c) A Főigazgató a Külön Unió legfőbb tisztviselője és ő képviseli a Külön Uniót. (2) A Főigazgató és az általa kijelölt tisztségviselő szavazati jog nélkül részt vesz a Közgyűlés, a Szakértői Bizottság, valamint az általuk alakított bármely más szakértői bizottság és munkacsoport valamennyi ülésén. A Főigazgató vagy az általa kijelölt tisztségviselő hivatalból ellátja e testületek titkári teendőit. (3) (a) A Nemzetközi Iroda a Közgyűlés útmutatásai szerint előkészíti a felülvizsgálati értekezleteket. (b) A Nemzetközi Iroda a felülvizsgálati értekezletek során tanácskozhat kormányszervezetekkel és a nemzetközi nem-kormányközi szervezetekkel. (c) A főigazgató és az általa kijelölt személyek szavazati jog nélkül részt vesznek a felülvizsgálati értekezletek tanácskozásain. (4) A Nemzetközi Iroda ellátja a rábízott egyéb feladatokat is. 7

12 Bécsi Megállapodás (1) (a) A Külön Uniónak költségvetése van. 9. cikk Pénzügyek (b) A Külön Unió költségvetése magában foglalja a Külön Unió saját bevételeit és kiadásait, a Szervezet által igazgatott uniók közös kiadásainak költségvetéséhez való hozzájárulását, valamint adott esetben a Szervezet Értekezletének költségvetése javára megállapított összeget. (c) Azokat a költségeket, amelyek nem kizárólag a Külön Unióra hárulnak, hanem a Szervezet által igazgatott egy vagy több más Unióra is, az Uniók közös költségeinek kell tekinteni. A Külön Uniónak az ilyen közös költségekben való részesedése a Külön Unió ezekben való érdekeltségével arányos. (2) A Külön Unió költségvetését a Szervezet által igazgatott többi Unió költségvetésével való összhangolás követelménye kellő figyelembevételével állapítják meg. (3) A Külön Unió költségvetésének forrásai a következők: (i) a Külön Unió országainak hozzájárulásai; (ii) az olyan szolgáltatások díja és költségei, amelyeket a Nemzetközi Iroda a Külön Unióval kapcsolatban nyújt; (iii) a Nemzetközi Iroda azon kiadványainak eladásából származó bevételek, illetve e kiadványok szerzői díja, amelyek a Külön Uniót érintik; (iv) (v) adományok, hagyatékok és támogatások; bérleti, kamat- és egyéb vegyes bevételek; (4) (a) A (3) bekezdés (i) alpontjában említett hozzájárulás meghatározása céljából a Külön Unió mindegyik országa ugyanahhoz az osztályhoz tartozik, mint az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Unióban, és évi hozzájárulását az ebben az Unióban a megfelelő osztályra meghatározott egységek száma alapján fizeti. (b) A Külön Unió minden országának a Külön Unió költségvetéséhez történő hozzájárulásának úgy kell aránylania az e hozzájárulások teljes összegéhez, ahogyan egységeinek száma az összes hozzájáruló ország egységeinek összességéhez aránylik. (c) A hozzájárulás minden évben január 1-jén esedékes. (d) Az az ország, amelyik hozzájárulásával hátralékban van, a Külön Unió egyetlen szervében sem gyakorolhatja szavazati jogát, ha a hátralék összege eléri vagy meghaladja az előző két teljes évre esedékes hozzájárulás összegét. A Külön Unió szerve mindazonáltal megengedheti az ilyen országnak a szavazati jog e szervben való gyakorlását, ha és ameddig meg van győződve arról, hogy a fizetési késedelem rendkívüli és elháríthatatlan körülményeknek tulajdonítható. (e) Ha a költségvetést az új költségvetési időszak kezdete előtt nem fogadják el, a költségvetés az előző év szintjén marad, ahogyan erről a pénzügyi szabályzat rendelkezik. (5) A Nemzetközi Irodának a Külön Unióval kapcsolatos szolgáltatásaiért járó díjak és költségek összegét a Főigazgató állapítja meg és jelenti be a Közgyűlésnek. (6) (a) A Külön Uniónak forgótőkealapja van, ez a Külön Unió országainak egyszeri befizetéséből áll. Ha az alap elégtelennek bizonyul, a Közgyűlés elrendelheti felemelését. 8

13 Bécsi Megállapodás (b) Minden ország forgótőkealap-befizetésének kezdeti összege vagy a befizetés megnövelt összegéből rá eső hányad arányos a kérdéses országnak abban az évben esedékes hozzájárulásával, amelyben az alapot létrehozták vagy felemelését elhatározták. (c) A befizetés mértékét és feltételeit a Főigazgató javaslatára a Szervezet Egyeztető Bizottsága állásfoglalásának meghallgatása után a Közgyűlés határozza meg. (7) (a) A Szervezet székhelyére vonatkozó egyezmény, amelyet azzal az országgal kötöttek, amelynek területén a Szervezet székhelye található, rendelkezik arról, hogy a forgótőkealap elégtelensége esetén ez az ország előlegeket folyósít. Az előleg összegét és folyósításának feltételeit az érintett ország és a Szervezet között esetenként kötött külön megállapodások határozzák meg. (b) Mind az (a) pontban említett ország, mind a Szervezet jogosult arra, hogy írásbeli közléssel felmondja az előlegnyújtásra vonatkozó kötelezettséget. A felmondás az értesítés évének végétől számított 3 év elteltével lép hatályba. (8) A pénzügyi ellenőrzést a Külön Unió egy vagy több országa vagy külső könyvszakértők végzik a pénzügyi szabályzat rendelkezéseivel összhangban. Ezeket, beleegyezésükkel, a Közgyűlés jelöli ki. 10. cikk A Megállapodás felülvizsgálata (1) E Megállapodást a Külön Unió országainak külön értekezlete időnként felülvizsgálhatja. (2) A felülvizsgálati értekezletek összehívásáról a Közgyűlés dönt. (3) A 7., 8., 9. és 11. cikk vagy felülvizsgálati értekezleten vagy a 11. cikk szerint módosítható. 11. cikk A Megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása (1) A 7., 8., 9. és a jelen cikk módosítására vonatkozó javaslatokat a Külön Unió bármely országa vagy a Főigazgató kezdeményezheti. Az indítványt a Főigazgató a Közgyűlés elé terjesztés előtt legalább hat hónappal közli a Külön Unió tagországaival. (2) Az (1) bekezdésben említett cikkek módosításait a Közgyűlés fogadja el. Az elfogadáshoz a leadott szavazatok háromnegyede szükséges, a 7. cikk és a jelen bekezdés módosításához azonban a leadott szavazatok négyötödére van szükség. (3) (a) Az (1) bekezdésben említett cikkek módosítása egy hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor a Főigazgató azoknak az országoknak háromnegyed részétől, amelyek a módosítás elfogadásának időpontjában a Külön Unió tagjai voltak, alkotmányos eljárásuknak megfelelő írásbeli elfogadó nyilatkozatot kapott. (b) Az említett cikkek így elfogadott módosítása minden olyan országra kötelező, amelyek a módosítás hatálybalépésekor a Külön Unió tagjai, feltéve, hogy minden olyan módosítás, amely a Külön Unió országainak pénzügyi kötelezettségét növeli, csak azokra az országokra kötelező, amelyek bejelentették, hogy a kérdéses módosítást elfogadják. (c) Az (a) pont rendelkezéseinek megfelelően elfogadott bármely módosítás minden olyan országra kötelező, amely azon időpont után válik a Külön Unió tagjává, amikor az (a) pont rendelkezéseinek megfelelően a módosítás hatályba lépett. 9

14 Bécsi Megállapodás 12. cikk A Megállapodásban való részvétel feltételei (1) Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményben részes bármely ország a jelen Megállapodás részesévé válhat: (i) (ii) az aláírást követően a megerősítési okirat letétbe helyezése vagy a csatlakozási okirat letétbe helyezése révén. (2) A megerősítési vagy csatlakozási okiratot a Főigazgatónál kell letétbe helyezni. (3) A jelen Megállapodásra vonatkozóan az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény Stockholmi szövegének 24. cikkében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) A (3) bekezdés semmiképpen sem értelmezhető úgy, mint amely magában foglalja a tényleges helyzetnek a Külön Unió valamely országa által történő elismerését vagy hallgatólagos elfogadását arra a területre vonatkozóan, amelyre a jelen Megállapodást egy másik ország az említett bekezdés folytán tette alkal-mazhatóvá. 13. cikk A jelen Megállapodás hatálybalépése (1) Az első öt ország vonatkozásában, amely megerősítési vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte, a jelen Megállapodás három hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor az ötödik megerősítési vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte. (2) Bármely más ország vonatkozásában, mely eltér azoktól az országoktól, melyekre nézve a jelen Megállapodás az (1) bekezdésnek megfelelően hatályba lépett, a Megállapodás három hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor megerősítésükről vagy csatlakozásukról a Főigazgatót értesítették, hacsak a megerősítési vagy csatlakozási okiratban nem jelöltek meg későbbi időpontot. Az utóbbi esetben a szóban forgó ország vonatkozásában a jelen Megállapodás az így megjelölt időpontban lép hatályba. (3) A megerősítés vagy csatlakozás önműködően maga után vonja ezen Megállapodás valamennyi rendelkezésének elfogadását és jogot ad a velejáró valamennyi előny igénybevételére. 14. cikk A Megállapodás tartama E Megállapodás tartama megegyezik az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményével. 15. cikk Felmondás (1) A Külön Unió bármely országa a jelen Megállapodást a Főigazgatónak címzett közléssel felmondhatja. (2) A felmondás a közlésnek a Főigazgató által történt kézhezvétele napját követő egy év elteltével lép hatályba. (3) Az ebben a cikkben szabályozott felmondási jogot egyik ország sem gyakorolhatja a Külön Unió tagjává válásának keltétől számított öt év eltelte előtt. 10

15 Bécsi Megállapodás 16. cikk Viták (1) A Külön Unió egy vagy több országa között felmerülő, a jelen Megállapodás értelmezését vagy alkalmazását érintő bármely, tárgyalás útján nem rendezett vita Nemzetközi Bíróság elé vihető a bírósági eljárási rendnek megfelelő kérelem útján, amennyiben az érintett országok a rendezés egyéb módjában nem állapodtak meg. A vitát Bíróság elé vivő országnak tájékoztatnia kell a Nemzetközi Irodát; a Nemzetközi Iroda az ügyet a Külön Unió többi országának tudomására hozza. (2) A jelen Megállapodás aláírásának, illetve megerősítési vagy csatlakozási okirata letétbehelyezésének időpontjában bármely ország nyilatkozhat, hogy az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem tartja saját magára nézve kötelezőnek. Az ilyen nyilatkozatot tevő ország és a Külön Unió bármely más országa között felmerült, bármely vita tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nyilatkozatot tett bármely ország, nyilatkozatát a Főigazgatónak címzett értesítés révén, bármikor visszavonhatja. 17. cikk Aláírás, nyelvek, letéteményesi feladatok, közlések (1) (a) A jelen Megállapodást egyetlen, angol és francia nyelven készült eredeti példányban kell aláírni, mindkét szöveg egyaránt hiteles. (b) A jelen Megállapodás aláírásra december 31-ig Bécsben nyitva marad. (c) A jelen Megállapodást, amennyiben aláírásra többé nem áll nyitva, a Főigazgatónál kell letétbe helyezni. (2) Az érdekelt kormányok meghallgatása után a Főigazgató gondoskodik hivatalos szövegek Közgyűlés által megjelölt egyéb nyelveken való létrehozásáról. (3) (a) A jelen Megállapodás szövegének általa hitelesített két példányát a Főigazgató elküldi a Külön Unióhoz tartozó minden ország kormányának, amelyek azt aláírták és, kívánságra, bármely más ország kormányának. (b) A jelen Megállapodás bármely módosításáról a Főigazgató általa hitelesített két másolatot küld a Külön Unióhoz tartozó minden ország kormányának és, kívánságra, bármely más ország kormányának. (c) A Főigazgató, kívánságra, az ábrás elemek osztályozásáról két, általa hitelesített angol és francia nyelvű másolatot ad bármely ország kormányának, amely a jelen Megállapodást aláírta vagy ahhoz csatlakozott. (4) A Főigazgató a jelen Megállapodást az Egyesült Nemzetek Titkárságánál bejegyezteti. (5) A Főigazgató az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény valamennyi tagországának kormányát értesíti alábbiakról: (i) az (1) bekezdés szerinti aláírásról; (ii) a 12. cikk (2) bekezdése szerinti megerősítési vagy csatlakozási okmányok letétbe helyezéséről; 11

16 Bécsi Megállapodás (iii) a jelen Megállapodás 13. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépés időpontjáról; (iv) a 4. cikk (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokról; (v) a 12. cikk (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokról és közlésekről; (vi) a 16. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokról; (vii) a 16. cikk (3) bekezdése szerint közölt nyilatkozatok visszavonásáról; (viii) a jelen Megállapodásokra vonatkozó módosítások 11. cikk (3) bekezdése szerinti elfogadásairól; (ix) a módosítások hatálybalépésének időpontjáról; (x) a 15. cikk szerinti módosításokról. 12

17 A Bécsi Osztályozás alkalmazására vonatkozó ajánlások A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK A Bécsi Megállapodás 5. cikkének megfelelően létrehozott Szakértői Bizottság májusi, júniusi és októberi ülésein azt ajánlotta a Bécsi Megállapodás tagországainak, hogy védjegylajstromozási és osztályozási okirataikban és közleményeikben a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását a következőképpen alkalmazzák. (a) A kategória és az osztály számait, illetve az osztály és alosztály számait ponttal, két különböző alosztály számait pedig vesszővel válasszák el (pl. a 3. kategória, 9. osztály, 10., 24. és 25. alosztályok meghatározását a következőképpen kell írni: CFE , 24, 25) ; továbbá, az alosztályok folyamatos sorának jelölésére kötőjelet kell használni (pl. a 3. kategória, 9. osztály, 16-tól 18-ig terjedő alosztályok meghatározást a következőképpen kell írni: CFE ); ha az alosztályok számát nem illesztik be az osztályozásba, a kategóriák és osztályok számait továbbra is ponttal kell elválasztani (pl. a 3. kategória, 9. osztály meghatározást a következőképpen kell írni: CFE 3.9). (b) Ha egy és ugyanazon lajstromozás osztályozásához több kategória és osztály száma szükséges, az osztályozást minden kategóriára és osztályra vonatkozóan külön kell jelölni, számsorrendben; a különböző megjelöléseket pontosvesszővel kell elválasztani (pl. CFE 1.1.2, 10, 25; ; vagy, ha az alosztályok számait nem illesztik be az osztályozásba: CFE 1.1; 1.15; 2.9). (c) A Bécsi Osztályozásnak azt a kiadását, amelynek alapján a védjegyek ábrás elemeit osztályozzák, arab számmal kerek zárójelben kell feltüntetni, pl. CFE (4). A Szakértői Bizottság 1987 májusában tartott ülésén elhatározta, hogy a Bécsi Megállapodás 4. cikke (4) bekezdésében említett rövidítést, tehát az CFE-t kell használni, ha valamely ország a Classification of the Figurative Elements szavak helyett rövidítés alkalmazása mellett dönt. 13

18

19 BÉCSI OSZTÁLYOZÁS

20

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV Változás az egyedi díj összegében: San Marino főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása

A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása A Párizsi Uniós Egyezmény 6 ter cikkének gyakorlati alkalmazása dr. Tóháti Márta Nemzetközi Védjegy Osztály Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Lajstromozást kizáró ok és

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

1975. évi 18. törvényerejű rendelet Hatályos: 1975. IX. 1-től. 1975. évi 18. törvényerejű rendelet

1975. évi 18. törvényerejű rendelet Hatályos: 1975. IX. 1-től. 1975. évi 18. törvényerejű rendelet 1975. évi 18. törvényerejű rendelet Hatályos: 1975. IX. 1-től 1975. évi 18. törvényerejű rendelet a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen Genfben,

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

1973. évi 11. törvényerejű rendelet

1973. évi 11. törvényerejű rendelet 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I.

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szabály Rövidített kifejezések E Szabályzat alkalmazásában (i) Megállapodás:

Részletesebben

2004. évi XLIX. törvény

2004. évi XLIX. törvény ( ) 2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA VÉDJEGYLAJSTROMOZÁS CÉLJÁBÓL (NIZZAI OSZTÁLYOZÁS) KILENCEDIK KIADÁS II. RÉSZ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE OSZTÁLYOK SZERINTI SORRENDBEN SZELLEMI TULAJDON

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei önkormányzat zászló használatáról**

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI

A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁLYOS RENDELETEI 2015. február 6. A Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés 1/1991. (II.2.) sz. rendelete Zala megye címerének és zászlajának alkotásáról, azok használatának szabályozásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról Jákfa község címere: Jákfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (IX. 12.) számú rendelete JÁKFA község címeréről, zászlajáról és azok használatáról I. rész Jákfa Község címerének leírása

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben