A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA"

Átírás

1 A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA (BÉCSI OSZTÁLYOZÁS) HATODIK KIADÁS MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZELLEMI TULAJDON VILÁGSZERVEZETE

2 ISBN XXXX Készült a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification), sixth edition, Geneva, 2007 c. kiadványa alapján

3 TARTALOM ELŐSZÓ... 1 A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT LÉTREHOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS... 3 A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK A KATEGÓRIÁK JEGYZÉKE A KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK JEGYZÉKE MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEKKEL A KATEGÓRIÁK, OSZTÁLYOK ÉS ALOSZTÁLYOK JEGYZÉKE MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEKKEL ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK PÉLDÁK AZ ÁBRÁS ELEMEKRE

4

5 Előszó A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS TÖRTÉNETE ELŐ SZÓ A Párizsi Unió több tagállama iparjogvédelmi hivatalának kérésére a BIRPI a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) elődje közös munkát kezdett a BIRPI Unióközi Koordinációs Bizottsága keretében megalakult Szakértői Bizottsággal a védjegyek ábrás elemei nemzetközi osztályozásának kidolgozására. Az osztályozást a Bécsi Diplomáciai Konferencián június 12-én aláírt megállapodás hozta létre. A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodásban részes országok (a továbbiakban Bécsi Megállapodás", illetve osztályozás") elfogadták és alkalmazzák a védjegyek ábrás elemeire vonatkozó egységes osztályozást. A Bécsi Megállapodás augusztus 9-én lépett hatályba. Részesei a következőországok (2007. január 1- jén): Ausztria, Bulgária, Franciaország, Guinea, Hollandia, Jamaika, Kuba, Kirgizisztán, Lengyelország, Luxemburg, Mexico, Moldova, Örményország, Románia, Saint Lucia, Szlovénia, Svédország, Törökország, Trinidad és Tobago, Tunézia, Uruquay. A BÉCSI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGI TERÜLETE Az osztályozás célja lényegében a védjegy-elővizsgálat gyakorlati megkönnyítése és a nagy mennyiségű újraosztályozási munka megelőzése a nemzetközi dokumentumcsere során. Sőt mi több, a Bécsi Megállapodásban részes országoknak nem kell saját nemzeti osztályozást kidolgozniuk, illetve meglévő osztályozásukat napra készen tartaniuk. A Bécsi Megállapodás 4. cikke rendelkezik arról, hogy kifejezetten a Megállapodásban előírt követelményektől függően az osztályozás alkalmazhatósági területének az tekinthető, amelyet a Bécsi Megállapodásban részes valamennyi ország meghatároz, és külön rendelkezik arról is, hogy a szóban forgó országokat nem kötelezi a védjegyoltalom terjedelmének megállapítása tekintetében. Így ezen országok bármelyike az osztályozásnak jogi hatályt tulajdoníthat a Bécsi Megállapodás szerinti tisztán ügyviteli alkalmazáson túlmenően. A BÉCSI MEGÁLLAPODÁS SZERKEZETE Az osztályozás hierarchikus rendszert képez, amely az általánostól a különös felé halad és valamennyi ábrás elemet kategóriákba, osztályokba és alosztályokba sorolja. Ahol lehet, magyarázó jegyzékeket alkalmaz. Ezek vagy az osztályozásra mint egészre, vagy valamely adott kategóriára, osztályra vagy alosztályra vonatkoznak. Kétféle alosztály létezik. A fő alosztályokon kívül vannak az ábrás elemekre irányuló kiegészítő alosztályok, amelyeket már magukban foglalnak a fő alosztályok, ez azonban hasznosnak tekinthető valamely, az elővizsgálat megkönnyítésére szolgáló különleges kritérium szerinti csoportosítás szempontjából. Minden kategóriát, osztályt és alosztályt számmal láttak el, meghatározott kódrendszer szerint. Valamely alosztályban minden egyes ábrás elemre három számmal lehet hivatkozni: az első, 1 és 29 közé eső bármely szám, a kategóriát jelöli; a második, 1 és 19 közé eső bármely szám, az osztályra vonatkozik; a harmadik pedig, 1 és 25 közé eső bármely szám, az alosztályra utal. Pl. egy étkező kislány" ábrázolása a 2. kategóriához ( emberi lény"), az 5. osztályhoz ( gyerekek"), a 3. fő alosztályhoz ( lányok") és a 18. kiegészítő alosztályhoz ( étkező vagy italt fogyasztó gyermekek") tartozik. Az osztályok és alosztályok száma azon kategóriák és osztályok száma szerint változik, amelyekhez az előbbiek tartoznak. Az osztályokon és alosztályokon belül bizonyos számokat üresen hagytak, hogy szükség esetén új osztályok és alosztályok bevezetését lehetővé tegyék. E kiadvány az osztályozás 6. kiadását tartalmazza, amely összesen 29 kategóriát, 144 osztályt és 788 alosztályt, 879 kiegészítő alosztályt foglal magában. Bizonyos osztályokkal kapcsolatos ábrás elemekre vonatkozó példákat, a oldalon csupán tájékoztatási célból iktattak be, ezért ezek nem tekinthetők a osztályozás szerves részének. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS HASZNÁLATA A Bécsi Megállapodásban részes országok az osztályozást fő vagy kiegészítő rendszerként alkalmazhatják. Ily módon, ha célszerűnek tartják, lehetőségük nyílik a Bécsi osztályozással egyidejűleg nemzeti osztályozásuk további használatára átmeneti vagy folyamatos intézkedésként. 1

6 Előszó A Bécsi Megállapodásban részes illetékes hivatalok kötelesek feltüntetni védjegy-lajstromozási és -megújítási okirataikban és közleményeikben azon kategóriák, osztályok és alosztályok számát, amelyekbe az adott védjegyet besorolták. Az okiratok és közlemények" mindenekelőtt a védjegylajstromba való bejegyzést, a lajstromozási és megújítási okiratokat, továbbá a lajstromozásoknak és megújításoknak a hivatalos lapban vagy közlönyben való közzétételét jelentik. A lajstromozási okiratokban és közleményekben megjelenő kategóriák, osztályok és alosztályok számai előtt, a jobb megértés kedvéért, fel kell tüntetni a teljes megnevezést: Ábrás Elemek Osztályozása" vagy rövidítését. Ajánlatos kerek zárójelben, arab számmal megadni a Bécsi Osztályozás azon kiadását, amely szerint az ábrás elemeket osztályozták, pl. (4). Az osztályozás alosztályai elég részletesek, viszonylag kis számú ábrás elemet tartalmaznak. Ha nagy iparjogvédelmi hivatalok használják, megkönnyítik számunkra az elővizsgálatot, ugyanakkor talán túl részletesek azon hivatalok számára, amelyek viszonylag kevés védjegyet lajstromoznak. Ennélfogva a Bécsi Megállapodásban részes országok bejelenthetik, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy nem tüntetik fel az összes osztályt vagy közülük néhányat védjegylajstromozási és megújítási okirataikban vagy közleményeikben [a Bécsi Megállapodás 4. cikke (5) bekezdés]. Sőt mi több, a kiegészítő alosztályok, amelyek kódszáma előtt az osztályozásban A" van, nem kötelezőek minden esetben; a nemzeti hivatalok ezeket saját belátásuk szerint használhatják. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATAI A most közzétett osztályozás, a Bécsi Diplomáciai Konferencián június 12-én elfogadott változaton alapszik. A Bécsi Megállapodás hatálybalépése folyamán Ideiglenes Szakértői Bizottság alakult a Bécsi Diplomáicai Konferencián elfogadott megoldás értelmében június 8-án. A Bizottság 1975-ben és 1976-ban ült össze, hogy az osztályozás eredeti változatának módosítására és kiegészítésére javaslatot tegyen. Miután e javaslatokat az osztályozás eredeti változatába bedolgozták, ideiglenes kiadást tettek közzé 1977-ben. A Bécsi Megállapodás hatálybalépését követően a Megállapodás 5. cikke szerint megalakult Szakértői Bizottság májusában megtartott első ülésén jóváhagyta az Ideiglenes Szakértői Bizottság által javasolt módosítások és kiegészítések többségét. A Szakértői Bizottság a második, harmadik és negyedik ülésén júniusában, októberében2001. októberében és novemberében Genfben tartott ülésén számos módosítást és kiegészítést fogadott el. A Szakértői Bizottság októberében Genfben megtartott 3. ülésén további javaslatot fogadott el: elfogadta az osztályozás új formáját, amely az egyes osztályokon belül a kiegészítő alosztályoknak az osztály végén történő beiktatását, a fő alosztályok *-gal történő megjelölését, valamint a kiegészítő szekcióknak megfelelő fejléc alá történő elhelyezését jelenti. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS KIADÁSAI Az első kiadás 1973-ban, a második 1988-ban, a harmadik 1993-ban, a negyedik 1997-ben, az ötödik 2002-ben jelent meg. A jelen kötet az osztályozás angol változatának hatodik kiadása alapján készült, amelyet júniusában publikáltak. Az hatodikkiadás, amelynek hatálybalépési időpontja január 1., az előző kiadások helyébe lép. A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS NYELVEI Az osztályozás angol és francia nyelven készült, mindkét szöveg egyaránt hiteles. A hatodik kiadás hivatalos szövegei más nyelveken is elkészülnek majd a Bécsi Megállapodás 3. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint. A Bécsi Osztályozás hatodik kiadása - mind a hiteles változatok, mind az egyéb nyelvű változatok legtöbbje - a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO) rendelhető meg (34, chemin des Colombettes CH-1211 Genf, 20, Svájc), illetve a WIPO honlapján a következő címen: 2

7 Bécsi Megállapodás Az június hó 12-én Bécsben kötött és október hó 1-jén módosított, A VÉDJEGYEK ÁBRÁS ELEMEINEK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁT LÉTREHOZÓ BÉCSI MEGÁLLAPODÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. cikk: Külön Unió létesítése; Nemzetközi osztályozás elfogadása 2. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának meghatározása és letétbe helyezése 3. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának nyelvei 4. cikk: Az ábrás elemek osztályozásának használata 5. cikk: Szakértői Bizottság 6. cikk: Módosítások, kiegészítések és egyéb határozatok közlése, hatálybalépése és közzététele 7. cikk: A Külön Unió Közgyűlése 8. cikk: Nemzetközi Iroda 9. cikk: Pénzügyek 10. cikk: A Megállapodás felülvizsgálata 11. cikk: A Megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása 12. cikk: A Megállapodásban való részvétel feltételei 13. cikk: A Megállapodás hatálybalépése 14. cikk: A Megállapodás tartama 15. cikk: Felmondás 16. cikk: Viták 17. cikk: Aláírás, nyelvek, letéteményesi feladatok, közlések A Szerződő Felek, figyelembe véve az március 20-án aláírt, Brüsszelben december 14-én, Washingtonban június 2-án, Hágában november 6-án, Londonban június 2-án, Lisszabonban október 31-én és Stockolmban július 4-én felülvizsgált, az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós Egyezmény 19. cikkét, megállapodtak az alábbiakban: 1. cikk Külön Unió létesítése; Nemzetközi osztályozás elfogadása Az e Megállapodás alá tartozó országok Külön Uniót alkotnak és a védjegyek ábrás elemeire vonatkozó egységes osztályozást (a továbbiakban: ábrás elemek osztályozása") fogadnak el. 2. cikk Az ábrás elemek osztályozásának meghatározása és letétbe helyezése (1) Az ábrás elemek osztályozása magában foglalja a kategóriák, osztályok és alosztályok jegyzékét, amelyekbe a védjegyek ábrás elemeit beosztályozzák, esetenként magyarázó jegyzetekkel együtt. (2) Az ábrás elemek osztályozását egy hiteles példány tartalmazza angol és francia nyelven, amelyet a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Főigazgatója (a továbbiakban Főigazgató" és része. E tartalomjegyzék az olvasó eligazítását szolgálja, a Megállapodás aláírt szövegének nem 3

8 Bécsi Megállapodás Szervezet") írt alá és amelyet nála helyeztek letétbe amikor a jelen Megállapodás aláírásának lehetősége megnyílt. (3) Az 5. cikk (3) bekezdés (i) pontjában említett módosításokat és kiegészítéseket is egy hiteles példány tartalmazza angol és francia nyelven, amelyet a Főigazgató írt alá és nála helyeztek letétbe. 3. cikk Az ábrás elemek osztályozásának nyelvei (1) Az ábrás elemek Osztályozását angol és francia nyelven kell elkészíteni, mindkét szöveg egyaránt hiteles. (2) A Szervezet Nemzetközi Irodája ( a továbbiakban: Nemzetközi Iroda") készíti el, az érdekelt kormányok meghallgatásával, az ábrás elemek osztályozásának hivatalos szövegeit azokon a nyelveken, amelyeket a 7. cikkben említett Közgyűlés jelölhet meg annak a cikknek (2) bekezdése (a) pontja (vi) alpontjának megfelelően. 4. cikk Az ábrás elemek osztályozásának használata (1) A jelen Megállapodásban előírt követelményektől függően az ábrás elemek osztályozásának hatályát a Külön Unió országai határozzák meg. Az ábrás elemek osztályozása különösen nem kötelezi a Külön Unió országait a védjegyoltalom terjedelmének megállapítása tekintetében. (2) A Külön Unió országainak illetékes hivatalai jogosultak az ábrás elemek osztályozását fő vagy kisegítő rendszerként alkalmazni. (3) A Külön Unió országainak illetékes hivatalai a védjegy-lajstromozási és -megújítási okiratokban és közleményekben feltüntetik azon kategóriák, osztályok és alosztályok számát, amelyekbe e védjegyek ábrás elemei sorolandók. (4) A fenti számok előtt az ábrás elemek osztályozása" szavakat vagy e szavaknak az 5. cikkben említett Szakértői Bizottság által meghatározandó rövidítését kell feltüntetni. (5) Bármely ország, a részéről történő aláírás során, illetve a megerősítő vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésekor tehet olyan nyilatkozatot, hogy nem vállalja azt, hogy az összes alosztályt vagy közülük néhányat a védjegy-lajstromozási vagy -megújítási okiratokban vagy közleményekben feltünteti. (6) Ha a Külön Unió bármely országa valamely kormányközi hatóságot bíz meg a védjegyek lajstromozásával, az Uniónak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy ez a hatóság az ábrás elemek osztályozását a jelen cikknek megfelelően biztosítsa. 5. cikk Szakértői Bizottság (1) Szakértői Bizottság létesül, amelyben a Külön Unió valamennyi országa képviselteti magát. (2) (a) A Főigazgató meghívhat, a Szakértői Bizottság kérésére pedig meghívja a Szakértői Bizottság üléseire a Külön Unióban nem részes olyan országokat, amelyek a Szervezetnek, vagy az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Uniós Egyezménynek tagjai, hogy megfigyelőkkel képviseltessék magukat. 4

9 Bécsi Megállapodás (b) A Főigazgató meghívja a védjegyterületre szakosodott azon kormányközi szervezeteket a Szakértői Bizottság üléseire, melyeknek legalább egy tagországa a jelen Megállapodás részese, hogy megfigyelőkkel képviseltessék magukat. (c) A Főigazgató meghívhatja, a Szakértői Bizottság kérésére pedig meghívja más kormányközi szervezetek és nemzetközi nem-kormányközi szervezetek képviselőit, hogy az őket érdeklő vitákban vegyenek részt. (3) A Szakértői Bizottság (i) elvégzi az ábrás elemek osztályozásának módosításait és kiegészítéseit; (ii) ajánlásokat tesz a Külön Unió országainak abból a célból, hogy számukra az ábrás elemek osztályozásának használatát megkönnyítse és egységes alkalmazását elősegítse; (iii) bármely intézkedést megtesz, melyek anélkül, hogy a Külön Unió vagy a Szervezet költségvetésére terhet rónának, hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlődő országok számára az osztályozás alkalmazását megkönnyítsék; (iv) jogosult albizottságokat és munkacsoportokat létesíteni. (4) A Szakértői Bizottság saját eljárási szabályzatot fogad el. Ez intézkedik a (2) bekezdés (b) pontjában említett azon kormányközi szervezeteknek a Szakértői Bizottság albizottságai és munkacsoportjai ülésein való részvétele lehetőségéről, amelyek lényegesen hozzájárulhatnak az ábrás elemek osztályozásának fejlesztéséhez. (5) Az ábrás elemek osztályozának módosításaira vagy kiegészítéseire vonatkozóan javaslatokat tehet a Külön Unió bármely országának illetékes hivatala, a Nemzetközi Iroda, a (2) bekezdés (b) pontja értelmében a Szakértői Bizottságban képviselt bármely kormányközi szervezet, továbbá bármely ország vagy szervezet, amelyet a Szakértői Bizotsság javaslattételre külön felkér. A javaslatokat a Nemzetközi Irodával közölni kell, amely továbbítja azokat a Szakértői Bizottság tagjainak és a megfigyelőknek, legkésőbb a Szakértői Bizottság azon ülése előtt két hónappal, amelyen az említett javaslatokat megtárgyalják. (6) (a) A Szakértői Bizottság minden egyes tagállama egy szavazattal rendelkezik. (b) szükséges. A Szakértői Bizottság határozataihoz a képviselt és szavazó országok egyszerű többsége (c) Bármely határozat, amelyet a képviselt és szavazó országok egyötöde úgy tekint, hogy az az ábrás elemek osztályozásának alapszerkezetében módosítást idéz elő vagy jelentős újraosztályozási költségeket von maga után, a képviselt és szavazó országok háromnegyedes többségét igényli. (d) A tartózkodás nem tekintendő szavazatnak. 6. cikk Módosítások, kiegészítések és egyéb határozatok közlése, hatálybalépése és közzététele (1) A Szakértői Bizottság minden olyan döntését, amely az ábrás elemek osztályozását érintő módosítások és kiegészítések elfogadására vonatkozik, továbbá a Szakértői Bizottság ajánlásait a Nemzetközi Iroda közli a Külön Unió országai illetékes hivatalaival. A módosítások és kiegészítések a közlés elküldésének napjától számított 6 hónap elteltével lépnek hatályba. 5

10 Bécsi Megállapodás (2) A Nemzetközi Iroda a hatályba lépett módosításokat és kiegészítéseket az ábrás elemek osztályozásába belefoglalja. A módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó közleményeket azokban a folyóiratokban kell közzétenni, amelyeket a 7. cikkben említett Közgyűlés megjelöl. 7. cikk A Külön Unió Közgyűlése (1) (a) A Külön Uniónak a Külön Unió országaiból álló Közgyűlése van. (b) A Külön Unió minden egyes országának kormányát egy-egy küldött képviseli, akit munkájában helyettes küldöttek, tanácsadók és szakértők támogathatnak. (c) Az 5. cikk (2) bekezdés (b) pontjában említett bármely kormányközi szervezet megfigyelővel képviseltetheti magát a Közgyűlés ülésein, és, ha a közgyűlés úgy határoz, azon bizottságok vagy munkacsoportok ülésein, amelyeket a Közgyűlés létrehozhat. (d) Minden egyes küldöttség költségeit az a Kormány fedezi, amely azt kinevezi. (2) (a) Az 5. cikk rendelkezéseinek fenntartásával a Közgyűlés: (i) foglalkozik minden olyan kérdéssel, amely a Külön Unió fenntartására és fejlesztésére, illetve a jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozik; (ii) útmutatást ad a Nemzetközi Irodának a felülvizsgálati értekezletek előkészítéséhez; (iii) megtárgyalja és jóváhagyja a Főigazgatónak a Külön Unióval kapcsolatos tevékenységét és jelentéseit, és a Külön Unió hatáskörébe tartozó kérdéseket illetően ellátja őt a szükséges utasításokkal; (iv) meghatározza a Külön Unió programját és elfogadja kétéves költségvetését, továbbá jóváhagyja zárszámadását; (v) elfogadja a Külön Unió pénzügyi szabályzatait; (vi) meghatározza az ábrás elemek osztályozása hivatalos szövegeinek az angol és francia nyelveken kívüli egyéb nyelveken való elkészítését; (vii) bizottságokat és munkacsoportokat hoz létre, amelyeket a Külön Unió célkitűzéseinek eléréséhez megfelelőnek tart; (viii) az (1) bekezdés (c) pontjában foglaltak fenntartásával meghatározza, hogy ülésein, illetve az általa létrehozott bármely bizottsági vagy munkacsoportüléseken mely, a Külön Unióban nem részes országok, továbbá milyen kormányközi és nemzetközi nemkormányközi szervezetek vehetnek részt megfigyelői minőségben; (ix) (x) megtesz minden más intézkedést a Külön Unió célkitűzéseinek megvalósítására; ellátja a jelen Megállapodásból adódó egyéb feladatokat. (b) Azokban a kérdésekben, amelyek a Szervezet által igazgatott más uniót is érintenek, a Közgyűlés, döntésének meghozatala előtt, meghallgatja a Szervezet Egyeztető Bizottságának véleményét. 6

11 Bécsi Megállapodás (3) (a) A Közgyűlés minden egyes tagországának egy szavazata van. (b) A Közgyűlés határozatképes, ha tagországainak fele jelen van. (c) Határozatképesség hiányában a Közgyűlés határozatot hozhat, de saját ügyrendi határozatainak kivételével az összes ilyen határozat csak az alábbi feltételekkel érvényes. A Nemzetközi Iroda az említett határozatot közli a Közgyűlésről távol maradt tagországokkal, és felkéri őket, hogy a közlés napját követő 3 hónapon belül írásban közöljék szavazatukat vagy tartózkodásukat. Ha e határidő lejártakor az így szavazó vagy tartózkodó országok száma legalább annyi, amennyi az ülésen a határozatképességhez hiányzott, az említett határozat érvényessé válik, feltéve, hogy a megkívánt többség továbbra is fennáll. (d) A 11. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával a Közgyűlés határozataihoz az összes szavazat kétharmada szükséges. (e) (f) A tartózkodások nem tekintendők szavazatnak. Egy küldött csak egy országot képviselhet, illetve csak annak nevében szavazhat. (4) (a) A Közgyűlés, minden második naptári évben egyszer ül össze rendes ülésszakra, a Főigazgató összehívására, és - kivételes esetektől eltekintve - a Szervezet Közgyűlésével azonos időszakban és helyen. (b) A Közgyűlés tagországai egy negyedének kérésére a Főigazgató a Közgyűlést rendkívüli ülésszakra összehívja. (c) Az ülésszakok napirendjét a Főigazgató készíti elő. (5) A Közgyűlés ügyrendjét maga állapítja meg. 8. cikk Nemzetközi Iroda (1) (a) A Külön Uniót érintő igazgatási feladatokat a Nemzetközi Iroda látja el. (b) A Nemzetközi Iroda elsősorban a Közgyűlés, a Szakértői Bizottság, valamint az általuk alakított bármely más szakértői bizottság és munkacsoport üléseit készíti elő és ellátja ezek titkársági teendőit. (c) A Főigazgató a Külön Unió legfőbb tisztviselője és ő képviseli a Külön Uniót. (2) A Főigazgató és az általa kijelölt tisztségviselő szavazati jog nélkül részt vesz a Közgyűlés, a Szakértői Bizottság, valamint az általuk alakított bármely más szakértői bizottság és munkacsoport valamennyi ülésén. A Főigazgató vagy az általa kijelölt tisztségviselő hivatalból ellátja e testületek titkári teendőit. (3) (a) A Nemzetközi Iroda a Közgyűlés útmutatásai szerint előkészíti a felülvizsgálati értekezleteket. (b) A Nemzetközi Iroda a felülvizsgálati értekezletek során tanácskozhat kormányszervezetekkel és a nemzetközi nem-kormányközi szervezetekkel. (c) A főigazgató és az általa kijelölt személyek szavazati jog nélkül részt vesznek a felülvizsgálati értekezletek tanácskozásain. (4) A Nemzetközi Iroda ellátja a rábízott egyéb feladatokat is. 7

12 Bécsi Megállapodás (1) (a) A Külön Uniónak költségvetése van. 9. cikk Pénzügyek (b) A Külön Unió költségvetése magában foglalja a Külön Unió saját bevételeit és kiadásait, a Szervezet által igazgatott uniók közös kiadásainak költségvetéséhez való hozzájárulását, valamint adott esetben a Szervezet Értekezletének költségvetése javára megállapított összeget. (c) Azokat a költségeket, amelyek nem kizárólag a Külön Unióra hárulnak, hanem a Szervezet által igazgatott egy vagy több más Unióra is, az Uniók közös költségeinek kell tekinteni. A Külön Uniónak az ilyen közös költségekben való részesedése a Külön Unió ezekben való érdekeltségével arányos. (2) A Külön Unió költségvetését a Szervezet által igazgatott többi Unió költségvetésével való összhangolás követelménye kellő figyelembevételével állapítják meg. (3) A Külön Unió költségvetésének forrásai a következők: (i) a Külön Unió országainak hozzájárulásai; (ii) az olyan szolgáltatások díja és költségei, amelyeket a Nemzetközi Iroda a Külön Unióval kapcsolatban nyújt; (iii) a Nemzetközi Iroda azon kiadványainak eladásából származó bevételek, illetve e kiadványok szerzői díja, amelyek a Külön Uniót érintik; (iv) (v) adományok, hagyatékok és támogatások; bérleti, kamat- és egyéb vegyes bevételek; (4) (a) A (3) bekezdés (i) alpontjában említett hozzájárulás meghatározása céljából a Külön Unió mindegyik országa ugyanahhoz az osztályhoz tartozik, mint az ipari tulajdon oltalmára létrejött Párizsi Unióban, és évi hozzájárulását az ebben az Unióban a megfelelő osztályra meghatározott egységek száma alapján fizeti. (b) A Külön Unió minden országának a Külön Unió költségvetéséhez történő hozzájárulásának úgy kell aránylania az e hozzájárulások teljes összegéhez, ahogyan egységeinek száma az összes hozzájáruló ország egységeinek összességéhez aránylik. (c) A hozzájárulás minden évben január 1-jén esedékes. (d) Az az ország, amelyik hozzájárulásával hátralékban van, a Külön Unió egyetlen szervében sem gyakorolhatja szavazati jogát, ha a hátralék összege eléri vagy meghaladja az előző két teljes évre esedékes hozzájárulás összegét. A Külön Unió szerve mindazonáltal megengedheti az ilyen országnak a szavazati jog e szervben való gyakorlását, ha és ameddig meg van győződve arról, hogy a fizetési késedelem rendkívüli és elháríthatatlan körülményeknek tulajdonítható. (e) Ha a költségvetést az új költségvetési időszak kezdete előtt nem fogadják el, a költségvetés az előző év szintjén marad, ahogyan erről a pénzügyi szabályzat rendelkezik. (5) A Nemzetközi Irodának a Külön Unióval kapcsolatos szolgáltatásaiért járó díjak és költségek összegét a Főigazgató állapítja meg és jelenti be a Közgyűlésnek. (6) (a) A Külön Uniónak forgótőkealapja van, ez a Külön Unió országainak egyszeri befizetéséből áll. Ha az alap elégtelennek bizonyul, a Közgyűlés elrendelheti felemelését. 8

13 Bécsi Megállapodás (b) Minden ország forgótőkealap-befizetésének kezdeti összege vagy a befizetés megnövelt összegéből rá eső hányad arányos a kérdéses országnak abban az évben esedékes hozzájárulásával, amelyben az alapot létrehozták vagy felemelését elhatározták. (c) A befizetés mértékét és feltételeit a Főigazgató javaslatára a Szervezet Egyeztető Bizottsága állásfoglalásának meghallgatása után a Közgyűlés határozza meg. (7) (a) A Szervezet székhelyére vonatkozó egyezmény, amelyet azzal az országgal kötöttek, amelynek területén a Szervezet székhelye található, rendelkezik arról, hogy a forgótőkealap elégtelensége esetén ez az ország előlegeket folyósít. Az előleg összegét és folyósításának feltételeit az érintett ország és a Szervezet között esetenként kötött külön megállapodások határozzák meg. (b) Mind az (a) pontban említett ország, mind a Szervezet jogosult arra, hogy írásbeli közléssel felmondja az előlegnyújtásra vonatkozó kötelezettséget. A felmondás az értesítés évének végétől számított 3 év elteltével lép hatályba. (8) A pénzügyi ellenőrzést a Külön Unió egy vagy több országa vagy külső könyvszakértők végzik a pénzügyi szabályzat rendelkezéseivel összhangban. Ezeket, beleegyezésükkel, a Közgyűlés jelöli ki. 10. cikk A Megállapodás felülvizsgálata (1) E Megállapodást a Külön Unió országainak külön értekezlete időnként felülvizsgálhatja. (2) A felülvizsgálati értekezletek összehívásáról a Közgyűlés dönt. (3) A 7., 8., 9. és 11. cikk vagy felülvizsgálati értekezleten vagy a 11. cikk szerint módosítható. 11. cikk A Megállapodás egyes rendelkezéseinek módosítása (1) A 7., 8., 9. és a jelen cikk módosítására vonatkozó javaslatokat a Külön Unió bármely országa vagy a Főigazgató kezdeményezheti. Az indítványt a Főigazgató a Közgyűlés elé terjesztés előtt legalább hat hónappal közli a Külön Unió tagországaival. (2) Az (1) bekezdésben említett cikkek módosításait a Közgyűlés fogadja el. Az elfogadáshoz a leadott szavazatok háromnegyede szükséges, a 7. cikk és a jelen bekezdés módosításához azonban a leadott szavazatok négyötödére van szükség. (3) (a) Az (1) bekezdésben említett cikkek módosítása egy hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor a Főigazgató azoknak az országoknak háromnegyed részétől, amelyek a módosítás elfogadásának időpontjában a Külön Unió tagjai voltak, alkotmányos eljárásuknak megfelelő írásbeli elfogadó nyilatkozatot kapott. (b) Az említett cikkek így elfogadott módosítása minden olyan országra kötelező, amelyek a módosítás hatálybalépésekor a Külön Unió tagjai, feltéve, hogy minden olyan módosítás, amely a Külön Unió országainak pénzügyi kötelezettségét növeli, csak azokra az országokra kötelező, amelyek bejelentették, hogy a kérdéses módosítást elfogadják. (c) Az (a) pont rendelkezéseinek megfelelően elfogadott bármely módosítás minden olyan országra kötelező, amely azon időpont után válik a Külön Unió tagjává, amikor az (a) pont rendelkezéseinek megfelelően a módosítás hatályba lépett. 9

14 Bécsi Megállapodás 12. cikk A Megállapodásban való részvétel feltételei (1) Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményben részes bármely ország a jelen Megállapodás részesévé válhat: (i) (ii) az aláírást követően a megerősítési okirat letétbe helyezése vagy a csatlakozási okirat letétbe helyezése révén. (2) A megerősítési vagy csatlakozási okiratot a Főigazgatónál kell letétbe helyezni. (3) A jelen Megállapodásra vonatkozóan az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény Stockholmi szövegének 24. cikkében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) A (3) bekezdés semmiképpen sem értelmezhető úgy, mint amely magában foglalja a tényleges helyzetnek a Külön Unió valamely országa által történő elismerését vagy hallgatólagos elfogadását arra a területre vonatkozóan, amelyre a jelen Megállapodást egy másik ország az említett bekezdés folytán tette alkal-mazhatóvá. 13. cikk A jelen Megállapodás hatálybalépése (1) Az első öt ország vonatkozásában, amely megerősítési vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte, a jelen Megállapodás három hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor az ötödik megerősítési vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte. (2) Bármely más ország vonatkozásában, mely eltér azoktól az országoktól, melyekre nézve a jelen Megállapodás az (1) bekezdésnek megfelelően hatályba lépett, a Megállapodás három hónappal azon időpont után lép hatályba, amikor megerősítésükről vagy csatlakozásukról a Főigazgatót értesítették, hacsak a megerősítési vagy csatlakozási okiratban nem jelöltek meg későbbi időpontot. Az utóbbi esetben a szóban forgó ország vonatkozásában a jelen Megállapodás az így megjelölt időpontban lép hatályba. (3) A megerősítés vagy csatlakozás önműködően maga után vonja ezen Megállapodás valamennyi rendelkezésének elfogadását és jogot ad a velejáró valamennyi előny igénybevételére. 14. cikk A Megállapodás tartama E Megállapodás tartama megegyezik az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményével. 15. cikk Felmondás (1) A Külön Unió bármely országa a jelen Megállapodást a Főigazgatónak címzett közléssel felmondhatja. (2) A felmondás a közlésnek a Főigazgató által történt kézhezvétele napját követő egy év elteltével lép hatályba. (3) Az ebben a cikkben szabályozott felmondási jogot egyik ország sem gyakorolhatja a Külön Unió tagjává válásának keltétől számított öt év eltelte előtt. 10

15 Bécsi Megállapodás 16. cikk Viták (1) A Külön Unió egy vagy több országa között felmerülő, a jelen Megállapodás értelmezését vagy alkalmazását érintő bármely, tárgyalás útján nem rendezett vita Nemzetközi Bíróság elé vihető a bírósági eljárási rendnek megfelelő kérelem útján, amennyiben az érintett országok a rendezés egyéb módjában nem állapodtak meg. A vitát Bíróság elé vivő országnak tájékoztatnia kell a Nemzetközi Irodát; a Nemzetközi Iroda az ügyet a Külön Unió többi országának tudomására hozza. (2) A jelen Megállapodás aláírásának, illetve megerősítési vagy csatlakozási okirata letétbehelyezésének időpontjában bármely ország nyilatkozhat, hogy az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem tartja saját magára nézve kötelezőnek. Az ilyen nyilatkozatot tevő ország és a Külön Unió bármely más országa között felmerült, bármely vita tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nyilatkozatot tett bármely ország, nyilatkozatát a Főigazgatónak címzett értesítés révén, bármikor visszavonhatja. 17. cikk Aláírás, nyelvek, letéteményesi feladatok, közlések (1) (a) A jelen Megállapodást egyetlen, angol és francia nyelven készült eredeti példányban kell aláírni, mindkét szöveg egyaránt hiteles. (b) A jelen Megállapodás aláírásra december 31-ig Bécsben nyitva marad. (c) A jelen Megállapodást, amennyiben aláírásra többé nem áll nyitva, a Főigazgatónál kell letétbe helyezni. (2) Az érdekelt kormányok meghallgatása után a Főigazgató gondoskodik hivatalos szövegek Közgyűlés által megjelölt egyéb nyelveken való létrehozásáról. (3) (a) A jelen Megállapodás szövegének általa hitelesített két példányát a Főigazgató elküldi a Külön Unióhoz tartozó minden ország kormányának, amelyek azt aláírták és, kívánságra, bármely más ország kormányának. (b) A jelen Megállapodás bármely módosításáról a Főigazgató általa hitelesített két másolatot küld a Külön Unióhoz tartozó minden ország kormányának és, kívánságra, bármely más ország kormányának. (c) A Főigazgató, kívánságra, az ábrás elemek osztályozásáról két, általa hitelesített angol és francia nyelvű másolatot ad bármely ország kormányának, amely a jelen Megállapodást aláírta vagy ahhoz csatlakozott. (4) A Főigazgató a jelen Megállapodást az Egyesült Nemzetek Titkárságánál bejegyezteti. (5) A Főigazgató az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény valamennyi tagországának kormányát értesíti alábbiakról: (i) az (1) bekezdés szerinti aláírásról; (ii) a 12. cikk (2) bekezdése szerinti megerősítési vagy csatlakozási okmányok letétbe helyezéséről; 11

16 Bécsi Megállapodás (iii) a jelen Megállapodás 13. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépés időpontjáról; (iv) a 4. cikk (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokról; (v) a 12. cikk (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokról és közlésekről; (vi) a 16. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokról; (vii) a 16. cikk (3) bekezdése szerint közölt nyilatkozatok visszavonásáról; (viii) a jelen Megállapodásokra vonatkozó módosítások 11. cikk (3) bekezdése szerinti elfogadásairól; (ix) a módosítások hatálybalépésének időpontjáról; (x) a 15. cikk szerinti módosításokról. 12

17 A Bécsi Osztályozás alkalmazására vonatkozó ajánlások A BÉCSI OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK A Bécsi Megállapodás 5. cikkének megfelelően létrehozott Szakértői Bizottság májusi, júniusi és októberi ülésein azt ajánlotta a Bécsi Megállapodás tagországainak, hogy védjegylajstromozási és osztályozási okirataikban és közleményeikben a védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását a következőképpen alkalmazzák. (a) A kategória és az osztály számait, illetve az osztály és alosztály számait ponttal, két különböző alosztály számait pedig vesszővel válasszák el (pl. a 3. kategória, 9. osztály, 10., 24. és 25. alosztályok meghatározását a következőképpen kell írni: CFE , 24, 25) ; továbbá, az alosztályok folyamatos sorának jelölésére kötőjelet kell használni (pl. a 3. kategória, 9. osztály, 16-tól 18-ig terjedő alosztályok meghatározást a következőképpen kell írni: CFE ); ha az alosztályok számát nem illesztik be az osztályozásba, a kategóriák és osztályok számait továbbra is ponttal kell elválasztani (pl. a 3. kategória, 9. osztály meghatározást a következőképpen kell írni: CFE 3.9). (b) Ha egy és ugyanazon lajstromozás osztályozásához több kategória és osztály száma szükséges, az osztályozást minden kategóriára és osztályra vonatkozóan külön kell jelölni, számsorrendben; a különböző megjelöléseket pontosvesszővel kell elválasztani (pl. CFE 1.1.2, 10, 25; ; vagy, ha az alosztályok számait nem illesztik be az osztályozásba: CFE 1.1; 1.15; 2.9). (c) A Bécsi Osztályozásnak azt a kiadását, amelynek alapján a védjegyek ábrás elemeit osztályozzák, arab számmal kerek zárójelben kell feltüntetni, pl. CFE (4). A Szakértői Bizottság 1987 májusában tartott ülésén elhatározta, hogy a Bécsi Megállapodás 4. cikke (4) bekezdésében említett rövidítést, tehát az CFE-t kell használni, ha valamely ország a Classification of the Figurative Elements szavak helyett rövidítés alkalmazása mellett dönt. 13

18

19 BÉCSI OSZTÁLYOZÁS

20

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x AZ ALAPOKMÁNY SZÖVEGE 1 ELŐSZÓ Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg; És mivel találhatók még olyan munkafeltételek,

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés A Magas Szerződő Felek 2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya Bevezetés emlékeztetve az 1951. december 5-én, Brüsszelben megrendezett Migrációs Konferencián

Részletesebben

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992)

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) Preambulum Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) EURÓPA TANÁCS Európa Szerződések ETS No. 148 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Strasbourg, 1992.X.2. Az Európa

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

1988. évi 3. törvényerejű rendelet

1988. évi 3. törvényerejű rendelet 1988. évi 3. törvényerejű rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

2000. évi XIX. törvény

2000. évi XIX. törvény 2000. évi XIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8. cikkében

Részletesebben

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Az Egyezmény részes államai tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett

Részletesebben

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére,

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére, EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL Jelen Egyezményhez csatlakozó

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben