1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete"

Átírás

1 1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete A gazdasági vállalkozás fogalma : Gazdasági vállalkozáson olyan egyéni vagy társas szervezetet értünk, melynek a piaci környezetben önálló célja van, és ennek elérésére folytatja tevékenységét úgy, hogy környezetéből input tényezőket vesz fel, és erőforrás-átalakító rendszere segítségével output tényezőket bocsát ki. A vállalkozások célja : Minden legális keretek között működő gazdasági vállalat célja a gazdálkodás olyan megszervezése, hogy az a piaci igényekhez, jogi és gazdasági szabályokhoz igazodva biztosítsa a vállalkozás fennmaradásának és megerősödésének érdekében a jövedelemszerzést. A jövedelemszerzés útja a termékek ill. szolgáltatások értékesítése, ahol az árbevételben nyereség realizálódhat. A vállalkozások környezete : Gazdaságirányító szervek Gazdasági szabályozók Bemenet VÁLLALAT Kimenet - pénz - késztermék - anyag, energia - szolgáltatás - munkaeszköz - árbevétel - munkaerő - nyereség - információ - információ PIAC A vállalkozások környezetét bővebb bontásban a következő szegmensekre oszthatjuk fel : 1) piaci környezet Részei :- beszerzési piac - értékesítési piac - tőke- és pénzpiac - munkaerőpiac Jellemzői :- változékonyság - komplexitás - korlátozó hatás 2) tudományos-technikai környezet Jellemzői :- az új tudományos eredmények megjelenésének gyakorisága - ezek gyakorlati alkalmazásának üteme - a fejlődés irányának kiszámíthatósága - a technika komplexitása 1

2 3) társadalmi-gazdasági környezet Hatása :- a szervezet vezetőinek kiválasztása - a szervezet struktúrája - a szervezetek mérete - az irányítás módja, stb... 4) - kulturális környezet Például: Japán: a közösség elsőbbsége az egyénnel szemben, puritán életmód, a szervezet céljaival való nagyfokú azonosulás "Nyugat" : individualitás, az egyéni szabadság és függetlenség eszméje Vannak azonban olyan körülmények, mikor a szervezetek számára nem áll fenn az alkalmazkodás szükségszerűsége, ill. kényszere. A piaci környezethez való alkalmazkodás például csak olyan társadalmi-gazdasági körülmények mellett érvényes, mikor a piac a szervezetek tevékenységének legfőbb értékmérője. A tudományos-technikai környezethez való alkalmazkodás feltételei valójában a piaci viszonyok függvényei. (csak akkor fontosak a szervezet számára, ha azok a szervezet eredményes működésének feltételét képezik.) A társadalmi-gazdasági környezethez való alkalmazkodás pedig voltaképpen attól függ, hogy a szervezet mennyiben tudja befolyásolni társadalmi környezetét. 2

3 2. tétel A tisztességes piaci magatartás A vállalkozások célja : Minden gazdasági vállalat célja a gazdálkodás olyan megszervezése, hogy az biztosítsa a vállalkozás fennmaradásának és megerősödésének érdekében a jövedelemszerzést. A szabad piacon való helytállás versenyt jelent, s a verseny lehetőséget ad arra is, hogy a riválisokat "nemtelen" eszközökkel is le lehessen győzni, kihasználva gyengeségüket. Vannak vállalkozások, melyek úgy gondolkodnak, hogy "Az üzlet az üzlet", tehát a sikeresség feltétele, hogy a gazdálkodás során annak minden erkölcsi vonatkozástól el kell tekinteni, s nem ismerni "sem Istent, sem embert". Ez arról árulkodik, hogy az ilyen vállalatok rövid távon gondolkodnak és stratégia nélkül próbálják meg a vállalkozást irányítani. Beleesnek azonban abba a csapdába, hogy ha egy vállalatról negatív kép alakul ki a piacon, akkor az hosszú távon szinte minden esetben a gazdálkodás hanyatlásához, s végül bukásához vezet. Más cégek azonban felismerték, hogy az eredményes üzleti tevékenység számára nemhogy nem ártalmas az erkölcsi tényezők figyelembevétele, hanem ellenkezőleg : egyik alapfeltétele. A koncepció tengelyében az az elképzelés áll, hogy a vállalat jó hírneve mind a partnerek, mind a vásárlók körében lényegesen nagyobb érték, mégpedig profitban kifejeződő érték, mint hogyha ez etikátlan termelés, árak, tisztességtelen verseny miatt elvész. (A japán gazdaság versenyképességének és üzleti sikereinek egyik kulcsát sokan abban látják, hogy a vállalatok belülről rendkívül hagyományos erkölcsi értékekre épülnek.) A hiteles és megnyerő kép kialakítására tehát minden esetben célszerű odafigyelni. 3

4 A HVG márc. 12-i száma közzétette azt az etikai térképet, melyet a londoni Üzleti Etikai Intézet állított össze a gazdasági élet erkölcsi buktatóiról. Ebből a legfontosabbak : 1) kapcsolat a fogyasztókkal termékfelelősség (a vállalatnak jó minőségű, megbízható és biztonságos terméket kell kínálnia) reklámozás (hamis, túlzó állítások, ill. lényeges adatok eltitkolása a termékről vagy a vállalatról tilos nem kapható áru/szolgáltatás reklámozása, megtévesztő áru-összehasonlítás) információk a fogyasztókról ( a vállalatok kötelesek a fogyasztókról kapott adatokat bizalmasan kezelni) 2) kapcsolat a versenytársakkal verseny (a vállalat törekszik a tisztességes verseny betartásának szabályaira) hírnévrontás (tartózkodni kell a versenytársak közvetlen, vagy akár csak közvetett lejáratásától) üzleti titok megsértése (Olyan információ, melynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik.) bojkottra felhívás (a gazdasági kapcsolat létrejöttének akadályoztatása, vagy felbontása) összejátszás, manipuláció (pl. árverésen, versenytárgyaláson) árukapcsolás (valamely áru értékesítéséhez más áru értékesítését kötik feltételként) 3) kapcsolat az alkalmazottakkal személyiségi jogok (az emberi méltóság tiszteletben tartásával) diszkrimináció (a cég foglalkoztatási politikája nem tartalmazhat faji, nemi, vallási, nemzetiségi, vagy egészségügyi diszkriminációt) munkahelyi környezet (megfelelő szinten tiszta, biztonságos és egészséges) bérezés és egyéb juttatások (összhangban kell állnia az egyéni erőfeszítésekkel és az iparág fizetési színvonalával) 4) kapcsolat a természeti környezettel környezetvédelem (a vállalat felismeri felelősségét a természeti erőforrások használata, a környezet megváltoztatása és a káros anyagok kibocsátása terén) állatkísérletek (a vállalat csak akkor végezzen állatokon terméktesztelést és egyéb kísérleteket, ha az elkerülhetetlen; az állatvédelmi előírások betartása feltétlen parancs) 4

5 3. tétel A piaci verseny szabadsága A piaci verseny szabadsága elsősorban a következő területeken jelent szabad "mozgást" : piaci terület (hazai, nemzetközi) beszerzési területek értékesítési csatornák a műszaki fejlődés áramlása új piaci szereplők megjelenése A piaci verseny szabadságának korlátozására irányulhatnak : 1., Kartell-megállapodások A kartell több vállalat szerződéses megállapodása a piac elosztására, a beszerzési és eladási árak közösen történő kialakítására, a termelés esetleges korlátozására. A kartell-megállapodás lehet - vertikális (pl. minimális árra vonatkozóan) F - horizontális (nem beszállítói kapcsolatban lévő vállalkozásoknál) TILOS az a kartell-megállapodás, amely a piaci verseny szabadságának korlátozására irányul, így a fentiek értelmében tiltott a(z) : árkartell, piaci területek felosztása beszerzési források elzárása értékesítési csatornák elvágása műszaki fejlesztés akadályozása új piaci szereplők megjelenésének akadályoztatása Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hivatott a piaci verseny szabályainak ellenőrzésére, bírálatára és felügyeletére, esetenként a bíróságok segítsége mellett. A GVH a tisztességes megállapodásokkal köttetendő egyezményt negatív jelzéssel látja el, ami azt jelenti, hogy az nem irányul a verseny szabadságának korlátozására. A GVH szerint egy megállapodás akkor minősül tisztességesnek, ha a kartell-megállapodásban elvárt előnyök meghaladják a vele járó hátrányokat, és ez igazolható. 2., A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés Gazdasági erőfölényben van az az eladó, akinek az áruját máshonnan nem, vagy csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel lehet megszerezni EGY TÖBB SOK Eladók Vevők EGY M M M TÖBB M O O SOK M O SZ a vevő vagy megrendelő, aki által megrendelt árut másnak nem, vagy csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel lehet eladni akinek az adott piacon való részesedése meghaladja a 30 %-ot az a legfeljebb három vállalkozás, amelynek a piaci részesedése meghaladja az 50 %-ot akik között az adott piaci helyzetben nincs verseny A törvény tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Például : 5

6 szerződéses előny kikényszerítését szerződésektől való indokolatlan elzárkózást, visszautasítást hátrányos piaci helyzet előidézését a versenytárs számára a másik fél döntésének tisztességtelen befolyásolását A fentiek értelmében a törvényhozás bizonyos szervezeti egyesüléseket engedélyhez köt. Engedélyköteles az egyesülés, amennyiben : gazdasági erőfölény kialakulása állhat fenn (a piaci részesedés meghaladja a 30 %-ot) az éves árbevétel az illető cégeknél az előző évben összesen meghaladja a 10 M. Ft-ot a szavazók száma több, mint 50 % szerződés alapján szerzett joggal rendelkeznek irányítási rendszerben szerzett tulajdonságai alapján a társi szerzőn kívül, vagy amellett külön jogaik és kötelességeik vannak vagy egyéb bizonyítható módon létrejön a döntő befolyásolás 6

7 5. tétel A vállalkozás folyamata A vállalkozásszervezés fogalma : A vállalkozásszervezés nyereség, jövedelem, ill. vagyon szerzésére irányuló olyan üzleti tevékenység, melyben a termék ill. szolgáltatás piaci áron cserél gazdát. A vállalkozásszervezés lépései : 1) ÖTLET Az ötlet a gazdálkodásnak a pénzszerzésre irányuló lehetőségét adja meg. Piaci környezetben eladható dologról van szó! Az ötlet irányulhat : termelő tevékenységre / termék előállítására / - beruházási javakat - fogyasztási cikkeket termelhetünk. kereskedelmi tevékenységre nagykereskedelmi kiskereskedelmi úton. szolgáltatásra anyagot igénylő a., közületi anyagot nem igénylő b., lakossági 2) PIAC A piac vizsgálatakor az ötlet megvalósulásának piaci körülményeit elemezzük. igény és kereslet felmérése (igény kereslet! Az igények hosszabb távon válnak fizetőképes keresletté.) vevőkör meghatározása - lakóhely szerint (pl. város v. falu) - életkor szerint, stb. mennyiség megállapítása - térbeli - időbeli eloszlás szempontjából konkurencia behatárolása árak (gazdaságossági kérdés) innováció ciklusideje A piac fő tulajdonságai (igények diverzifikálódása, gyors változás) a vállalkozástól nagyfokú rugalmasságot igényelnek, vagyis olyan képességet, amely a változásokra történő gyors reagálást jelenti. A rugalmasság "mérése" :- képes-e valaki változtatni egyáltalán - s ha igen, mennyi idő alatt 3) TERMÉK a., Vizsgálnunk kell, hogy a vevők miért akarják megvenni a terméket, vagyis a termék funkcióit. (Funkcióanalízis : a termék azon tulajdonságait vizsgálja, melyek alkalmasak a vevők igényeinek kielégítésére.), Vizsgálnunk kell továbbá, hogy a vállalkozás hogyan tudja ezt a meghatározott funkciókkal ellátott terméket a vevők ren- delkezésére bocsátani. (beszerzés és saját gyártás vizsgálata) Lehetséges megoldások :, a terméket legyártom (saját gyártás), a terméket megvásárolom, a fentiek kombinációja A beszerzés és a saját gyártás vizsgálatának szempontjai :, minőség, megbízhatóság, rugalmasság ill. ennek megbízhatósága, szállítási feltételek, költségek vizsgálata (előállítási, beszerzési, elosztási, reklám és marketing, stb...) 7

8 4) HÁTTÉR Elsősorban az eszközökre, valamint az ezek működtetéséhez szükséges szervezetekre vonatkozik. Csoportosításuk :, Befektetett eszközök Tartósan állnak a vállalkozás rendelkezésére. Pl.: gépek, berendezések ingatlanok, stb..., Forgóeszközök Értéküket egy termelési periódusban adják át a terméknek. Pl.: anyag- és árukészlet, Humán "eszközök"- létszám - szervezet, mely az a struktúra, ami a szervezetben lévő embereket összeköti - valamint az ezek működtetéséhez szükséges működési szabályzat 5) ISMERETEK A vállalkozáshoz szükséges ismeretek - technikai, technológiai, műszaki, a termékre, és annak előállítására vonatkozóan. - kereskedelmi (marketing) - pénzügyi-elszámolási, gazd1asági - jogi (ügyvitel, adminisztráció) - önismeret! 6) ÜZLETI TERV Az üzleti terv voltaképpen egy jövőkép felrajzolása a fentiek alapján. 7) START Az indítás feltételeinek meghatározása és biztosítása.a., Saját forrás nélkül a vállalkozást nem szabad beindítani. (Saját forrás az a vagyon melyet a vállalkozás alapítói bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére.), Külső forrás lehet pénzintézet (hitel), vagy más gazdasági szervezet. 8) MŰKÖDTETÉS Célja a megtérülés és az újraindítás feltételeinek biztosítása. Vezetésirányítás :- tervezés (előrelátás) - szervezés (stratégiai és operatív) - irányítási döntések és utasítások meghozatala, koordinálása - ellenőrzés 9) TERMÉK Az új, kialakult terméknek (mely nem biztos, hogy olyan, mint a 3. pontban) van - költsége - és piaci ára. 10) PIAC Többé-kevésbé ugyanaz a piac, mint a 2. pontban, ahol Á - K = Ny rentabilitás Be - Ki = P likviditás Az üzleti terv két fejezete ezek alapján a nyereségterv és a likviditási terv. 8

9 9. tétel ÜZLETI TERVEZÉS Az üzleti terv fogalma : Üzleti terven olyan megvalósíthatósági tanulmányt értünk, mely tartalmazza egy konkrét vállalkozás létrehozásához adott és megteremtett gazdasági, kereskedelmi, jogi, technikai-technológiai, szakmai és szervezeti háttér pontos elemzését, valamint a vállalkozás első néhány éves gazdálkodásának várható részletesebb előrejelzését. Az üzleti terv célja : Egyrészt a hitelezők számára információk biztosítása, másrészt a vállalkozó számára áttekintő kép a gazdálkodás nyereségéről-veszteségéről, hasznáról, és a felmerülő egyéb kérdésekről. Az üzleti terv felépítése : Bemutatkozó rész A cég bemutatása - társasági forma - alaptőke nagysága és annak összetétele - tulajdonosok száma, neve, szakmai tapasztalataik, stb... A piac bemutatása - beszerzési piac (árak stabilitása, szállítói kapcsolatok, kedvezmények, stb...) - értékesítési piac (potenciális és tényleges piac) - piaci stratégiánk - várható piaci részesedésünk A termék bemutatása - funkcióanalízis - minőségi paraméterek - egyebek A vállalkozó és csapatának bemutatása - a vállalkozó képzettsége, szakmai múltja, tapasztalatai - egyéb tapasztalatok és gyakorlatok - társak és alkalmazottak bemutatása az előbbiek szerint A vállalkozás egyéb körülményeinek ismertetése - helyiség - telephely ill. székhely - stb... Tőkeszükséglet elemzése Összefoglaljuk, milyen tőkére van szüksége az adott vállalkozásnak összesen. Ezután leírjuk, milyen forrásokkal rendelkezünk mi magunk, és milyen egyéb, külső forrásokat kell igénybe vennünk a gazdálkodás megkezdéséhez. Kamat- és visszafizetési feltételek ismertetése, előzetes számítások. Nyitómérleg Kiindulási időpontnak azt az időpontot tekintjük, amikortól a hitel felvételét tervezzük. A mérleg bal oldali oszlopában megnézzük, mink van, jobb oldali oszlopában megnézzük, mi hiányzik, mik a tartozásaink. A kettő különbözete adja meg vagyonunkat, eszközeinket, vagy mínusz előjel esetén, hiányunkat. 9

10 Nyereség - veszteség számítás Ez a számítás arra ad összefoglaló választ, hogy hogyan alakul a vállalkozás eredménye, dinamikája az éves termelés során. Arra épül, hogy bizonyos időszakonként számba vesszük, milyen árbevételre számíthatunk, milyen egyéb bevételeink lehetnek, és ebből kivonjuk az adott időszak költségeit. A különbözet megmondja, hogy az adott időszakban működésünk pozitív számot eredményezett-e, azaz nyereséges volt-e, vagy nem. Cash-flow elemzés alapján bontásban A tényleges készpénzforgalom követésére alkalmas kimutatás, melyet célszerű az óvatosság elve rátartással elkészíteni. Ajánlott minimális havi szerepeltetni tényleges pénzforgalmi adatainkat. Készítése kétféle lehet : - bankok számára, amikor is a bankhitelt és törlesztést nem szerepeltetjük a táblázatban, csak a kamat-, és egyéb bankköltségeket tüntetjük fel Ez a kimutatás ezért értelemszerűen tartalmazhat negatív értékeket is. - a magunk számára, mikor is mindent számba veszünk. Ez a kimutatás negatív értéket már nem tartalmazhat! Fedezeti pont számítás A fix és változó költségeknek az árbevétellel való együttes vizsgálata mutatja meg, hogy az adott termék árbevételének mekkora hányada nyújt fedezetet a vállalkozás állandó költségeire. A számítás módja a következő : x = c/ (p-a) és p = a + c/x ahol x : a keresett fedezeti pont p : a darabonkénti egységár a : változó tőke c : állandó tőke Zárómérleg A vállalkozás év égi eredményének összevont kimutatására szolgál. Felépítése a nyitómérlegéhez hasonló. 10

11 33. tétel EGYÉNI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA A vállalkozó : Olyan devizabelföldi természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat a saját nevében, saját kockázatára, rendszeresen és haszonszerzés céljából. Az alapítás feltételei : - cselekvőképesség - állandó lakhely - nincs kizáró ok, vagyis - bűncselekményt nem követett el - nincs eltiltás vagy tilalom alatt - nem korlátlanul felelős valamely más társaságban A vállalkozói igazolvány megszerzésének lépései: - be kell meni a helyi önkormányzathoz, ahol a vállalkozás indul - be kell menni az APEH-hoz és le kell adni az új típusú adatlapot, cserébe az APEH adószámot ad nekünk, valamint hitelesíti pénztárkönyvünket - újra be kell menni a helyi önkormányzathoz, és bemutatni, hogy az APEH-hoz bejelentkeztünk - az önkormányzat adja a vállalkozói igazolványt (annak számával együtt) - be kell jelentkeznünk a TB-hez - és a KSH-hoz A vállalkozás működésének előírásai : - hatósági engedély (Köjál, Tűzoltóság, stb.) - megfelelő képesítés - személyes közreműködési kötelezettség - korlátlan felelősség - cégtábla kirakása 11

12 34. tétel AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA ÉS ALAPELVEI Az egyéni vállalkozó az e tevékenységét érintő bevételeiről, költségeiről és vagyonának változásáról az SZVTelőírásai alapján köteles nyilvántartást vezetni, és évente beszámolót készíteni. A beszámoló tartalma és formája a könyvvezetési módtól függ. A kötelezettségeket előíró jogszabályok : XVIII. törvény a számvitelről módosítás : IL., 1993 CVIII trv. Számvitel: olyan nyilvántartási, elszámolási és beszámolási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat a vállalkozások és a nem nyereségorientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl. Fô részei, területei: a) beszámolás b) könyvvezetés c) bizonylati rend d) könyvvizsgálat e) közzététel Könyvvitel: A számvitel része. Rendszeres elszámolás amely az eszközök, források állományát, ezek változását mennyiségben, értékben, folyamatosan nyilvántartja. Feladatai: a) Eszközök és források nyitó és záró állományának meghatározása (leltár, mérleg) b) Eszközök és források változásának folyamatos feljegyzése (folyamatos könyvelés) c) Megfelelô adatok szolgáltatása a termelés költségeinek vizsgálatához (önköltségszámítás) valamint a gazdasági eredmények megállapítása (eredmény-kimutatás) Az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezetheti az ún. egyszeres és a kettős könyvvitel szabályai szerint is. A könyvvezetések és a beszámolók rendszere : Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Bevétel nyilvántartás - Egyszerűsített mérleg - Egyszerűsített éves beszámoló - Éves beszámoló - Összevont, konszolidált beszámoló - Nem kell beszámolót készíteni 12

13 A KETTŐS KÖNYVVITEL Vezetése kötelező, amennyiben az éves nettó árbevétel két egymást követő évben nagyobb, mint 50 Mft. Az elismert teljesítés elvéből indul ki, vagyis abból, hogy a vállalkozó kezelésében ill. tulajdonában lévő E-ről és azok F-ról, valamint a gazdasági műveletekről olyan nyilvántartást vezet, amely az E-ben és F-ban bekövetkezett változásokat folyamatosan, áttekinthetően mutatja. Beszámolási formái : 1) Egyszerűsített éves beszámoló Két egymást követô évben, a mérleg fordulónapján a három mutató közül kettô nem haladhatja meg a határértéket: a mérleg fôösszege 150 M Ft éves nettó árbevétel 300 M Ft a tárgyévben az átlagos foglalkoztatotti létszám 100 fô Rt nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Összetétele: mérleg eredmény-kimutatás Ez a három dolog alkotja a beszámolót kiegészítô melléklet Ezeket kell beküldeni 2) Éves beszámoló Két egymást követô évben, a mérleg fordulónapján a fenti három mutató közül kettô meghaladja a határértéket. Összetétele: mérleg feltételes, részletes eredmény-kimutatás II kiegészítô melléklet üzleti jelentés 3) Összevont, konszolidált éves beszámoló Akkor készítjük, ha a vállalkozó tevékenységébôl eredôen más vállalatnál vagy többségi részesedéssel rendelkezik, vagy döntô irányítást, ellenôrzést gyakorol egy vagy több vállalkozó fölött. Összetétele: összevont mérleg összevont eredmény-kimutatás összevont kiegészítő melléklet 13

14 EGYSZERES KÖNYVVITEL Gyakorlatilag pénzforgalmi könyvvitelt jelent, mivel csak a pénzeszközökről és azok forrásairól, változásairól vezet pénzforgalmi nyilvántartást. Az egyszeres könyvvitel a pénzügyi teljesítés elvébôl indul ki. Ez a pénzügyi realizációs elv. Lényege, hogy bevételnek csak a ténylegesen befolyt, kiadásnak csak a ténylegesen kiadott tételek minősíti. Az egyszeres könyvelés idősoros könyvelés. Fajtái : - naplófőkönyv Ez a technika a pénzforgalomnak csak meghatározott részletezését teszi lehetővé.(kevés bankszámla, követelések és kötelezettségek kevés fajtája és kis száma, bevételek-kiadások elnagyoltabb bontása). Ezeket a részle- tezéseket vagy a naplófőkönyvhöz kapcsolódóan vezetett analitikus nyilvántartások útján valósítják meg. - pénztárkönyv Ez a lehetséges legegyszerűbb pénzforgalmi könyvviteli technika, ezért alkalmazása is korlátozott. 1., Mivel a jegyzett tőke és a tőketartalék nyilvántartására nem alkalmas, ezért csak egyéni vállalkozók alkalmazhatják, akiknél ez nem szerepel. 2., Mivel csak a pénztári pénzforgalom nyilvántartására való, elvileg csak azon vállalkozók alkalmazhatják, akik csak készpénzforgalmat bonyolítanak le, tehát nincs bankszámlájuk. 3., Nem nyújt lehetőséget követelések és kötelezettségek nyilvántartására, ezért csak olyanok alkalmazhatják, akiknél erre nincs szükség. - bevételi- és bevételi költségnyilvántartás Az önálló tevékenységet végző magánszemély (egyéni vállalkozó) vezeti, aki - nem alanya az ÁFÁ-nak, - alkalmazottat, segítő családtagot nem foglalkoztat, - valamint az SZJA törvény szerint elszámolt ktg-ei az előző évben nem haladták meg a Ft-ot, és az adóévben is csak Ft-ig számol el költséget. Beszámolási formája : egyszerűsített mérleg 14

15 17. tétel Az eszközértékelés célja, tartalma és módszerei /A vállalkozás elszámolásának részletező NYILVÁNTARTÁSAI/ A könyvviteli elszámolások, vagyis a gazdasági műveletek bizonylatokkal alátámasztott adatainak összesítései általában összevont adatokat tartalmaznak. A vezetés és irányítás azonban részletes mennyiségi és értékadatokat biztosító nyilvántartásokat is igényelnek a gazdálkodó szervezetektől, - egyrészt a pénzügyileg realizált eredmény megállapításához (tárgyi eszközök értékcsökkenése, immateriális javak) - másrészt a vállalkozás valós helyzetének felméréséhez. (vevők követelései, szállítókkal szembeni kötelezettségek) A könyvviteli technikák közül a kettős könyvelés és annak beszámolói eleget tesznek ennek a feltételnek, ám a pénzügyi realizációs elven alapuló egyszeres könyvvitel tiszta formában nem felel meg eme követelménynek : - a tárgyi eszközök és immateriális javak - melyek jellemzően tartósan több cikluson keresztül szolgálják a vállalkozás tevékenységét - költség elszámolását nem lehet ellenértékük kifizetéséhez kötni, hanem értéküket amortizálni kell. Mivel az egyszeres könyvvitel nem terjed ki ennek nyilvántartására és értékcsökkenésük elszámolására e feladatot külön nyilvántartás keretében kell megoldani. - a pénzügyi teljesítés elve nem alkalmazható a vásárolt készletek vonatkozásában sem, hiszen beszerzési értékük kifizetését sem költségelszámolási, sem vagyoni szempontból nem lehet felhasználásnak tekinteni. Ennek a megoldása szintén egy külön nyilvántartás feladata. Annak érdekében, hogy az 1X könyvvitel a SZVT.-ben meghatározott céloknak megfeleljen, a pénzforgalmi könyvvitelt további kapcsolódó nyilvántartásokkal kell kiegészíteni, hogy ezek, valamint a leltárak alapján a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet adó beszámoló készülhessen. Ilyen célra alkalmasak a részletező (analitikus) nyilvántartások, melyek nem az eszközök és források egészéről, hanem azok meghatározott csoportjairól szolgáltatnak mennyiségi és értékadatokat. 15

16 Az analitikus és szintetikus(összevont) nyilvántartásoknak egyeznie kell egymással, hiszen ami a szintetikus elszámolásban összevontan jelenik meg, azt tartalmazzák az analitikus nyilvántartások részletezve. Minden vállalkozónak olyan analitikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyre értelemszerűen szüksége lehet, de általában vezetni kell : a vevőkkel szembeni követelésekről - vevő azonosító adatai ( név, cím, bankszámlaszám,...) - vevő tartozásai - vevőktől kapott előlegek - befolyt összegek - határidőre ki nem egyenlített tartozások szállítókkal szembeni kötelezettségek - szállító azonosítói - szállító által benyújtott, vevő által elismert számlák összege - a számlakiegyenlítés esedékességi időpontja - adott előlegek - tartozások kiegyenlítésének módja, dátuma - határidőig ki nem fizetett tartozások értéke tárgyi eszközökről - beszerzési ár - beszerzési időpont - azóta elszámolt értékcsökkenés - aktuális érték immateriális javakról - nyitó bruttó érték - bruttó érték növekedése és csökkenése - értékcsökkenési leírás - nyitóértéke, növekedése és csökkenése személyi jövedelmekről gépjármű útnyilvántartásról saját készletekről 16

17 34. tétel AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS BEVÉTELEINEK ÉS KTSGEINEK ELSZÁMOLÁSA Bevétel : időpontja/) az egyéni vállalkozás bevétele az adóévben megszerzett készpénz, jóváírás, természetbeni juttatás vagy bármely más vagyoni érték. (Jóváírás : a bevétel akkor történik, mikor a számlán jóváírják, ill. a kiadás akkor, amikor a bank lehívja /a tényleges teljesítmény Jellemző bevételek : - értékesítés árbevétele (termék/szolgáltatás ellenértéke Áfa nélkül, felárak, engedmények figyelembevételével) - tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése esetén kapott ellenérték - a vállalkozás tulajdonát képező vagyontárgyaknak a vállalkozás által természetben történő kivonása (úgy kell elszámolni, mintha azokat értékesítették volna) - a pénzforgalmi könyvvitelben nyilvántartott kötelezettségekkel és követelésekkel kapcsolatos árfolyamnyereség - káreseményekkel kapcsolatos bevételek - nyilvántartott, hitelezési veszteségként leírt követelésekből befolyt összeg - bírság, kötbér, késedelmi kamat címén kapott összeg - kamatbevételek - állami költségvetéstől kapott támogatás (nem beruházásokhoz!) - kapott osztalék, részesedés - deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége - értékpapírok, befektetések eladásának árfolyamnyeresége - az előző évekkel kapcsolatos ktg-ek ill. ráfordítások között elszámolt adók visszatérített összege - a GT-ba apportként bevitt vagyontárgyak értéke Nem bevételnek számító pénzmozgás : - hitel vagy kölcsön (törlesztésre v. felvételre kerülő) - a vállalkozásba bevitt vagyon : a vállalkozásba befektetett vagyoni érték kivonásakor nem keletkezik bevétel, kivéve akkor, ha a befektetéskor ezt az összjövedelemből levonták, valamint, ha a befektetéskor ill. azt megelőzően nem adózott jövedelemből vásárolták. - bűncselekményből származó vagyoni érték annak tényleges elkobzásakor - pénzváltásból származó jövedelem - alkalmazottak elszámolása az előleggel 17

18 Költség : kiadás az egyéni vállalkozás bevétele az adóévben felmerült és igazolt költség és A költségelszámolás alapelvei : - a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, az adóévben felmerült költségek teljes egészében elszámolhatók - a tevékenységgel arányosan számolható el olyan ktg., mely nem kizárólag a bevételszerző tevékenység érdekében merült fel - nem számolhatók el egyáltalán ktg-ként azok a tételek, melyeket a törvény korlátoz, vagy ténylegesen megtilt. - költség csak egyszeresen számolható el - az egyéni vállalkozás megkezdésekor az indítástól visszaszámítva három évig a vállalkozás érdekében beszerzett és számlával igazolt eszköz és áru ktg-ként elszámolható Jellemző költségek : - anyag- és árubeszerzés ktg-ei - alkalmazottakkal kapcsolatos ktg-ek (bér, TB-járulék, kiegészítő fizetések baleseti kártérítés, étkezési hozzájárulás...) - segítő családtag foglalkoztatásával felmerülő költségek - szavatossággal jótállással kapcsolatos kiadások - biztosítási díjak - pénzintézeti hitel kamata - bizonyos adók és járulékok, mint pl. helyi adók, import után fizetett vám és annak illetéke, vagyonszerzési illeték, perktg, kötbér) - üzlethelységgel, műhellyel kapcsolatos ktg-ek (bérleti díj, rezsiktg) - távközlési eszközök használatának költsége - közművelődés költségei - utazás és szállítás költségei - Tb - alvállalkozási díjak - érdekképviseleteknek fizetett összeg - reprezentációs ktg - göngyölegek elszámolása - javítás, karbantartás, felújítás - eltulajdonított készletek, eszközök - reklámktg - közérdekű kötelezettségvállalás 18

19 36. tétel A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A gazdasági társaságok fogalma : Gazdasági társaságon olyan szervezeteket értünk, melyekre az alábbi négy tulajdonság jellemző : - üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása, - az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulás biztosítása, - a tagok közös kockázatvállalása, elkülönülten A gazdasági társaságok fajtái : JELLEG FELELŐSSÉG személyegyesülé s - a saját cégnév alatti jogalanyiság, jogképesség. (Ez azt jelenti, hogy a társaságnak tagjaitól is lehetnek jogai és kötelezettségei.) - közkereseti társaság (KKT) - betéti társaság (BT) - egyesülés - közös vállalat (KV) - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) KKT BT KFT RT E KV személy- tőkeegyesülés személyegyesülé egyesülés s korlátlan korlátlan + korlátolt személyés tőkeegyesülé s TŐKE min 1 MFt IRÁNYÍTÁS, ELLENŐRZÉS üzletvezető ügyvezet (ügyvezető) ő személ y- és tőkeegyesül és korlátolt korlátolt korlátlan korlátla n min10 MFt igazgatós ág igazgatótanács igazgat ó- tanács FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ~ ~ ~ + ~ ~ KÖNYVVIZSGÁLÓ ~ ~ ~ + ~ ~ KILÉPÉS - BELÉPÉS egyszerű egyszerű üzletrész részvénye egyszerű eladása bizonyos k adásavétele szabályo k szerint egyszer ű 19

20 38. tétel GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI A gazdasági társaságok fogalma : Gazdasági társaságon olyan szervezeteket értünk, melyek : - üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, - az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást biztosítják, - a tagok közösen vállalják a kockázatot, - a saját cégnév alatti jogalanyiság, jogképesség jellemzi. (Ez azt jelenti, hogy a társaságnak tagjaitól elkülönülten is lehetnek jogai és kötelezettségei.) Ahhoz, hogy egy gazdasági társaságot létrehozzunk, jogi szempontból a következő feladataink vannak : - társasági szerződés megkötése (Rt-nél: alapszabály ; egyszemélyes Kft-nél alapító okirat) - cégbírósághoz való bejelentés - cégbejegyzés és annak közzététele Alapítók Lehet egyrészt - belföldi - külföldi másrészt - az állam - természetes személy (jogai és kötelezettségei vannak, perelhet és perelhető) - jogi személy (társaság, melynek jogai és kötelezettségei vannak, perelhet és perelhető -- ám a per általában átszáll természetes személyre) - nem jogi szervezettségű gazdasági társaság Társasági Szerződés A társasági szerződés a társaság leendő tagjainak azon önkéntes és egybehangzó akaratelhatározása, mely valamely gazdasági társaság megalapítására irányul. Alaki érvényességi feltételei : - a szerződés írásbafoglalása - valamennyi tag által történő aláírása - cégbejegyzés és annak közzététele Tartalmi érvényességi feltételek : - a társaság cégneve, székhelye, alakulásának időpontja - a tagok neve, lakcíme, esetleg munkahelye - a társaság tevékenységi köre - a társasági vagyon mértéke és a rendelkezésre bocsátás módja és időpontja - egyéb specifikus pontok, melyet a felek a társasági jogviszony szempontjából fontosnak tartanak - valamint mindaz, amit a gazdasági törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír Cégbejegyzés Kérelemre történik, melyet a cégformának megfelelő nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet teljesíteni. A kérelemhez mellékelni kell : A cégbejegyzés jellemzői : - Társasági szerződést - szükséges hatósági engedélyeket - a cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát. - a TSZ megkötésétől számított 30 napon belül meg kell kérni - előtte adószámot kell kérni (mivel 1994.jan.1-től beleírják) - arra az időpontra vonatkozik, melyet a tagok a TSZ-ben megjelöltek - ügyvédi ellenjegyzés szükséges hozzá - a társaság a cégbejegyzés előtt is megkezdheti működését, de csakis a tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége mellett 20

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben