A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster"

Átírás

1

2

3 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Árpád A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Előkészítés: Seszták Sándor Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Ára: 392 Ft Terjesztés: megrendelésre, illetve a könyv végén feltüntetett könyvkereskedőknél. Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatóságánál (1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban (1. a könyv végén), a hírlapkézbesítőknél, és vidéken a postahivatalokban, valamint a sorozat kiadójánál. (A megrendelőlapok az előfizetéshez a kötet végén találhatók.) Az előfizetési díj 400 Ft/kötet, negyed évre 1200 Ft, fél évre 2400 Ft.

4 A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat harminckilencedik kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Hangtalan sikoly A Jéghegyek Népéből származó Nataniel Gard egy hetedszülött férfi hetedik fia. Őt választották ki a Gonosz Tengel elleni végső harc vezetésére. Ám Nataniel még nem érett meg küldetésére, és nehéz feladatokon kell edzenie magát. Ellen Knutsen, aki szörnyű, titokzatos dolgokat élt át, maga is rejtélyes teremtés. Több közös vonásuk van Nataniellel, mint gondolták volna

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, többszáz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházta fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és ezután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Vagy talán mégsem így történt? Valójában úgy esett, hogy Gonosz Tengel felkereste az élet forrását, és ivott a gonoszság vizéből. Örök életet és az emberiség feletti hatalmat ígértek neki, ha ennek fejében eladja utódai lelkét a Gonosznak. De számára rossz idők jártak akkoriban a földön. Ezért csendes szendergésbe vonult vissza, hogy kivárja, amíg eljön az ő ideje. Az üst, amelyről annyit regéltek, nem is üst, hanem korsó, melyet elásott a gonoszság vizével. Most türelmetlenül vár a jelre, hogy felébressze szendergéséből. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról szól, legkivált családjának nőtagjaitól. Közülük az egyiknek, Shirának 1742-ben sikerült eljutnia az élet forrásához. Merített tiszta vizéből, amely

6 feloldja a sötét forrásvíz gonosz, hatalmát. De az elásott korsót senki nem találta meg idáig. A nemzetség tagjai attól félnek, hogy Gonosz. Tengel idő előtt felébred, még mielőtt megtalálnák. Annyit tudnak csupán, hogy valahol Dél-Európában rejtőzik, és csak egy varázserejű furulya képes felébreszteni. Ezért a Jéghegyek Népe retteg a furulyák szavától.

7 1. fejezet A FOGADÓBAN TÖLTÖTT harmadik éjszakán Ellen megint úgy rettegett, mint utoljára gyermekkorában, amikor az a szörnyű esemény történt. Mozdulatlanul, ugrásra készen ült az ágyában. Kétségbeesetten kutatta félelme ésszerű magyarázatát, de csak valami tompa, súlyos zihálást érzékelt, amelyet rejtélyes módon mintha az épület adott volna ki magából. Odakint az apró ablak fölött a cégér nyikorgott a szélben. Egyedül, egyedül, egyedül vagyok itt lüktetett a lányban. Egyedül vagyok egy nagy, alacsony, zegzugos, 250 esztendős házban, amelynek üresek az istállói, recsegnek a lépcsői, és csupa kicsi, ferde falú szobával van tele És ráadásul még ott az a szoba! AZ OSLÓI EGYETEM ELŐTTI LIGET kertvendéglőjében még minden nagyon kellemesnek ígérkezett: eszményi állás egy olyan fiatal lánynak, aki éppen most érettségizett, és egy kis pénzt akar keresni a nyáron. A napsütés bearanyozta a vidám színekben ragyogó napernyőket, a világos ruhákba öltözött vendégek beszélgetése és kacagása derűs morajlásban olvadt össze. Ebben a hangulatos kerthelyiségben igyekezett Vivi Ellenbe csepegtetni a maga túláradó önbizalmából. Tavaly ott mentünk el mellette magyarázta lelkesen Vivi. Fantasztikus helyen van. Igazi régimódi fogadó, olyan festői, hogy az egyszerűen nem igaz! Válaszolnod kell arra a hirdetésre! Ellen az Állást kínál rovatnál hajtotta össze az újságot. A portási teendőkkel mindenképpen elboldogulok

8 vetette oda könnyedén, egy pillanatra megfeledkezve arról, mennyire nincs gyakorlati érzéke. De rajtam kívül nyilván mások is jelentkeznek a hirdetésre. Egy olyan fogadóra, amely annyira messze van a rengetegben, nem pályáznak sokan mondta Vivi. Húsz mérföldes körzetben egyetlen város sem akad arra. Mindenütt csupa erdő, még hetekkel később is fenyőkkel álmodik az ember. Egy fogadó csak nem állhat az erdő kellős közepén? Persze hogy nem. A közelben van egy faluszerű izé, turistaközpont meg minden. A fogadó bizti a régi rév mellé épült. Remek a kaja, van egy marha nagy kandalló, és Megpályázom döntötte el a dolgot Ellen. Így tett, és meg is kapta az állást. Külleme alapján tökéletesen beillett szállodaportásnak. Nem túl szép, de barátságos és kedves, szögletes arcából hatalmas kék szempár nézett ártatlanul az emberekre. Mosolygós szája, kellemes hangja ugyancsak hozzájárult a sikerhez, akárcsak rakoncátlanul göndörödő hollófekete haja, amely nagyon csinossá tette, esőben azonban menthetetlenül összekócolódott. A munkaközvetítő irodában ülő embert csak Ellen külseje érdekelte. Észre sem vette a lány ideges kézmozdulatait és bizonytalan mosolyát, amellyel magányát és értetlenségét igyekezett eltitkolni az idegenek előtt et írtak, és Ellen még nem választott pályát. Mint a legtöbb fiatal, tele volt tervekkel, kezdeni akart valamit az életével. Olyan foglalkozásra vágyott, amelyben kipróbálhatja a képességeit, és eléri azt a fajta nyugalmat, amely akkor fogja el az embert, ha tudja, jó helyen kötött ki és teljesítette küldetését az életben.

9 Mindebben csupán az volt a bökkenő, hogy oly sok más kortársához hasonlóan egyelőre csak kereste azt a bizonyos mesebeli foglalkozást. Hiszen annyiféle pálya akad, és mi lesz, ha rosszul választ? Ezenkívül szeretett volna valami nagy dolgot véghezvinni Ám tervei rögtön zátonyra futottak azon a kegyetlen tényen, hogy nem volt pénze. Így ahelyett, hogy elindult volna a nagyszabású karrier felé vezető úton, elfoglalta a recepciós állást, amely tulajdonképpen semmiféle előmenetellel sem kecsegtetett. Valamiből azonban meg kell élni. Ennie és laknia csak kellett, ehhez pedig bizony pénzre volt szüksége. No meg a fogadóban eltöltendő néhány hónap nem lesz elvesztegetett idő. Biztosan olyan tapasztalatokra teszek majd szert, amelyeket utána kedvezően használhatok fel gondolta bizakodva. EHHEZ FOGHATÓ vad erdőséget még sohasem látott. Az autóbusz órákon át haladt a fenyőóriások között, a szűk völgyben néha-néha ritkásan épült emberi települések bukkantak fel a tisztásokon, hogy azután a rengeteg újra bezáruljon a jármű mögött. Végül apró falucskának nevezhető házcsoport tűnt Ellen szeme elé. A folyó partján fehérre festett, takaros kis fogadóra figyelt fel. Noha olyan alacsonyra épült, mintha földszintes ház volna, emelete is volt. A főépülethez istálló és hosszan elnyúló konyha csatlakozott, emehhez hátul ugyancsak emeletes részt toldottak. Az alacsony bejárat fölött, illetve az épület túlsó végén régies, ákombákom betűkből álló felirat messziről láthatóan hirdette, itt működik Az Ó Révhez czímzett Kortsma és Vendégfogadó. Nehogy bárkit is kétség fogjon el afelől, milyen célra szolgál a ház.

10 A hosszú úttól poros, elfogódott Ellen a söntésben találta meg a gondnokot. A szálloda vezetője, Sinclair asszony ötven év körüli, még csinos, ápolt aranyszőke hajú, határozott tekintetű hölgy volt. Kimérten barátságos modorban fogadta a lányt, majd körbevezette az épületben. Ellen a fogadó megtekintése közben igyekezett leplezni a rajta mindinkább elhatalmaskodó szorongást. Megnézték a jókora, bár alacsony mennyezetű ivót, vastag fatörzsekből ácsolt falain a régi szőnyegekkel, majd a nem túl feltűnően korszerűsített ebédlő következett, amely túl kicsinek bizonyult és bővítésre szorult. Egy pillantást vetettek a reménytelenül elavult konyhába, majd felmentek az emeletre vezető keskeny lépcsőn. Átható festékszag csapta meg az orrukat. Még nem nyitottunk ki magyarázta Sinclair aszszony. Az iparosok még a felső szint tatarozásával vannak elfoglalva. Az előző tulajdonos igazán kegyeletsértően járt el, amikor zuhanyozókat és vécéket szereltetett fel az emeleten. Egy XVIII, századi épület komfortosítása persze nem könnyű dolog, ilyen állapotban viszont nem maradhat! Ezzel kinyitotta a ferde tető alatti egyik szoba ajtaját; a berendezést nyugodtan lehetett volna nevezni az ízléstelenség netovábbjának. A padlót rikító színekben pompázó sakktáblás mintájú kő fedte, a falakat gondatlanul felragasztott tapéta borította. Betegesen zöld színét a vastagon felhordott ragasztó az illesztéseknél barnára változtatta. A zuhany halvány árnyalatú, mélabús halakkal díszített műanyag függöny mögött rejtőzött. A csövek mindenhol a falakon kívül húzódtak, a mosdókagylónál unalmasabb tucatárut pedig keresve sem lehetett volna találni. Ajjaj fintorgott Ellen.

11 Nem megmondtam? Ezen az emeleten fogadjuk a szállóvendégeket, de itt még nem mehetünk végig, mert minden tele van a mesteremberek holmijával. A folyosó legvégén levő szobába költözhetsz majd, ha elkészül. Addig a másik épületben laksz, amelyet meglehetősen rossz állapota miatt csak végszükségben használunk, amikor az összes többi szoba foglalt. Visszaértek a konyhába, majd a fogadó legrégibb részében folytatták útjukat. Hihetetlen, mennyi irodai munkát kell elvégeznünk mondta Sinclairné, miközben egy új lépcsőn kapaszkodtak fel. Ezért kellett ilyen korán beállnod. A többi személyzet tíz nap múlva, nyitásra érkezik. Ön is itt lakik a fogadóban? kérdezte óvatosan Ellen. Nem, nekem saját házam van a faluban. Aha mondta a lány. Többet nem mert kérdezni a főnökasszonytól. A mély ablakfülkékkel szegélyezett hosszú folyosón a lábuk alatt vastag deszkák recsegtek. Sinclairné minden bizonnyal megértette a fiatal nő aggodalmát, mert így szólt: Csak néhány napig leszel itt egyedül. Meglátod, milyen jól érzed majd magad. Az összes ajtót kulcsra zárhatod, hogy megkíméld magad a hívatlan látogatóktól. Most az eredeti fogadóban vagyunk. Az előző tulajdonos a háznak ezt a részét egyáltalán nem akarta használni, ami szerintem ostobaság volt tőle. Egyelőre ide költözhetsz nyitotta ki a következő ajtót. Az alacsony kis szobának egyetlen fala sem illeszkedett derékszögben. Az egyenetlen üvegtáblákkal fedett kis ablak az útra nyílott. Ellen felfigyelt rá, hogy a második cégér egyenesen az ablaka alatt lóg. Milyen kellemes hely suttogta, miközben megcsodálta a régimódi, rózsamintás ágyterítőt és a falakat

12 díszítő rézmetszeteket. Sinclairné már a folyosón járt. Ellen lehajolt az ajtónyílásban, és követte a gondnoknőt. A négyes és az ötös kétágyas szoba magyarázta a hölgy, sorban nyitogatva az ajtókat. A tizenegyes és tizenkettes gyermekes családok elhelyezésére szolgál. A két nő a folyosó benyílójába fordult. Ez csupa egyágyas: a hatos, hetes és a kilences. Itt van az egy szem fakád is. Az illemhely az emeleten található, a földszintet nem tudtuk jobban korszerűsíteni. Hát ez az ajtó Hova vezet? kérdezte Ellen, és a benyíló végén lévő alacsony, ferde, festetlen ajtóra mutatott. Nyilván ez a nyolcas szoba? Azt az ajtót nem használjuk felelte röviden a főnöknő, és gyorsan a lépcső felé indult. Ellen gyors pillantást vetett a lezárt ajtóra, mielőtt követte volna. A folyosó minden egyes milliméterét gondosan kifestették és fényesre sikálták azt a bizonyos ajtót viszont nem. Az épületben minden régi volt ám a benyíló végén lévő ajtót mintha ki sem nyitották volna az utolsó száz esztendő során. ODAKINT MÉG világos volt, a fogadót emberek zaja töltötte be. A mesteremberek beszéltek, kopácsoltak, a padlódeszkákat csiszolták, Ellen pedig buzgón igyekezett megismerkedni a portáshölgyre váró számtalan kötelességgel. Álmában sem gondolta volna, hogy ennyi dolga lesz, Sinclairnének pedig néha igazán nehezére esett, hogy leplezze Ellennek az irodai munkában való tapasztalatlansága miatt érzett bosszúságát. Aztán eljött a szürkület és az este, a ház fokozatosan elcsendesedett, s végül Sinclair asszony békülékeny

13 hangon elköszönt a lánytól, a lelkére kötve, hogy gondosan lakatolja le az ajtót. Ellen így is tett, majd a konyhában töltött magának egy pohár narancslevet, és kedvetlenül felment a nyaktörő lépcsőn, hogy nyugovóra térjen az épület legrégibb részében lévő, ferdefalú szobácskájában. Most sokkal tisztábban hallatszott a folyó egyhangú moraja. Valahol messze a fenyvesben rigó énekelt. Dala magányosan visszhangzott az alkonyi félhomályban Ha a faluban akadtak egyáltalán fiatalok, nem adtak magukról életjelt. Egyetlen autó, egyetlen motorkerékpár zaja sem hallatszott idáig A csendes koranyári estén egyetlen emberi hang sem ütötte meg a lány fülét. Ellen összehajtogatta a rózsamintás ágyterítőt, és közben arra gondolt, egyáltalán nem érzi jól magát az ódon vendégfogadóban. Ha kilépett az ajtón, zegzugos keskeny folyosóra ért, amelyen egymás után sorakoztak a zárt ajtók. Alatta, a most üresen álló szinten lakott egykor a fogadós odább pedig a konyha terpeszkedett, megint csak egy újabb üres épületszárnyig. Ezen túl következett az istálló, ahol hajdan a postalovak ropogtatták a zabot. Most, a huszadik század közepén egyedül a huszonegy esztendős Ellen Knutsen tartózkodott a fogadóban. Nem mintha félt volna a sötétségtől, de a hajdani emlékeket némán őrző ház nyomasztó légköre valahogy mégis kellemetlen érzéssel töltötte el. Ilyenkor szinte tapintható a magány gondolta Ellen rosszkedvűen. Rövid élete során sok kudarc érte, akár amikor javíthatatlan lelkesedéssel gyűjtést indított vagy jótékonysági bazárt szervezett együttérzéstől túlcsorduló szívét megdobogtató ügyek érdekében, akár amikor hangosan tiltakozott az igazságtalanságok ellen, és a gyengék pártját fogta. Mindez csak arra volt jó, hogy rájöjjön, nem érdemes semmibe venni a tömeg vélemé-

14 nyét, mert gyakran a tömegnek van igaza, aki pedig gyenge, méltatlan is a segítségre Jaj, hányszor sült fel! Mennyi megvetésben és gúnykacajban volt része, amiért tévútra vezette a jószándékú buzgalom! Milyen sokszor fogta el a reménytelenség, akárcsak ebben az órában! Ellen oly sokat adott volna magából csak még túlságosan fiatal volt ahhoz, hogy meg tudja ítélni a helyes arányokat. Mindez egyszerre zúdult rá, ahogyan a rigó dalát és a folyó egyhangú mormogását hallgatta. Az üres ház megannyi zöreje nyugtalan kamaszkorát juttatta eszébe. Családja múltján sötét folt éktelenkedett. Ez a szégyen különösen kislányként foglalkoztatta. Sohasem hozta összefüggésbe azzal a szörnyű élménnyel, amely egykor érte és amelyről soha senki előtt sem ejtett szót. Most viszont a hely és az idő egyaránt kínálkozott arra, hogy efféle emlékekkel gyötörje magát. Szerencsére azonban kimerült, így nem hánykolódott sokáig ébren, túlfűtött képzelete pedig nem erősítette fel a nem létező neszeket. Ahhoz sem volt elég ereje, hogy rémes képzelgéseknek adja át magát, mielőtt elnyomja az álom. MÁSNAP SÉTÁT TETT a faluban, ahol két helyen is be lehetett vásárolni: az egyik igen modern, nagy üzlet volt, a másik egyszerűbb, régimódi szatócsbolt. Ellen az utóbbiba tért be, de csakhamar belátta, mennyivel jobb lett volna, ha nem így dönt. A pult mögött álló hölgyet végtelenül kíváncsi természettel áldotta meg a sors. Nicsak, máris megjött az első turista? Nem, én a fogadóban dolgozom az egész nyári idényben.

15 Vagy úgy! Ha jól értem, felszolgáló? Nem, a portán leszek. Bár Isten a tudója, mi sül ki belőle. A munka sokkal nehezebb, mint gondoltam volna. A hölgy áthajolt a pulton, úgy kérdezte meg: Itt laksz a faluban? Ellennek harmadszor is nemmel kellett válaszolnia a boltosnő feltételezéseire: Nem, magában a fogadóban lakom. Tegnap érkeztem. Igaz, egy kissé egyedül érzem magam odakint. A boltosnő a pultra csapott. Uramatyám, az a bolond nőszemély hagyja, hogy egy ilyen fiatal lány egyedül lakjék abban az ócska kísértetházban? Ilyet sem hallottam még! Ellennek tátva maradt a szája. Kísértetház? No, a régi szárnyát szerencsére lezárták Arra gondol, amelyik közelebb esik az erdőhöz? kérdezte elsápadva a lány. De hiszen ott lakom! Micsoda! kiáltott fel a hölgy. Mi? Ott laksz? Nohát, annak a némbernek elment az esze! Nicolaysen sohasem engedte volna meg. Soha az életben! Most azután félhetek mondta idegesen, egyszersmind szemrehányón Ellen. Tényleg van ott kísértetjárás, vagy pedig nincs? A szatócsbolt tulajdonosnője kezdte felfogni, hogy elvetette a sulykot. Hm, kísértetjárás az igaz, hogy soha senki nem látott belőle semmit. Mégis, különös dolgok estek meg azon a helyen! Miféle különös dolgok? A hölgy hátranézett és suttogóra fogta a hangját, mintha attól tartana, hogy mások is meghallják. Csak annyit mondhatok: hozzá ne nyúlj ahhoz az

16 ajtóhoz! A folyosó legvégén lévő ajtóra céloz? kérdezte enyhe rossz érzéssel Ellen. Tulajdonképpen mi van vele? Hova nyílik? A boltosasszony bizalmasan előbbre hajolt. Senki sem tudja, hová. Egy teremtett lélek sem tudja! Bár kimérték, hogy odabent egy szobának kell lennie. Ellen felidézte magában a fogadó képét. Amennyire emlékszem rá, azon az oldalon nincs ablak, csak a manzárdtető. De miért nem nézik meg? A jelek szerint most következett a történet csúcspontja, mert a hölgy egészen berekedt izgalmában. Azt az ajtót a negyvenes évek eleje óta senki sem próbálta meg kinyitni. És aki megkísérelte, meghalt! Holtan rogyott össze, amikor be akarta törni az ajtót. Azoknak is végük lett, akik előtte próbálkoztak a kinyitásával. Elvitte őket a pestis, balesetet szenvedtek és így tovább. Ellen a pestis kétes hírére ügyet sem vetve igyekezett kihámozni a tényeket az elbeszélésből. Tehát az ajtót 1940 táján sem nyitották ki? Azt az ajtót sohasem nyitották ki. Senkinek sem sikerült. Ha még a németek sem tudták feltörni a háború alatt, akkor hogy sikerülhetett volna a rendes, törvénytisztelő polgároknak? Vagyis egy német katona megpróbálta kinyitni? Igen, százados volt az illető. Üvöltve hordta le az embereit, gyávának nevezte őket, és holtan rogyott öszsze éppen abban a pillanatban, amikor szét akarta lőni a zárat. Megütötte a guta. Nyilván túl sokat üvöltött mormogta Ellen, aki nem nagyon hitt az ajtóba bújt gonosz hatalomban. Nincs senki, aki épkézláb magyarázattal szolgálna, mi-

17 ért nem lehet kinyitni azt a bizonyos ajtót? A boltosnő fölényes mosolyra húzta el száját. Hogyne lenne! Azt mesélik, hogy valamikor a XVIII. század végén egy nemesember öngyilkosságot követett el az egyik szobában. Étlen-szomjan bezárkózott, és teljesen kiszáradt. Kész múmia lett belőle, amikor utoljára látták. Utoljára látták? Úgy érti, amikor kivitték a szobából és a fogadóból? Nem tudni! suttogta titokzatos hangon a nő. Csak azt rebesgetik, hogy amikor utoljára látták, úgy ki volt száradva, akár egy múmia. Állítólag szerelmi bánatában vetett véget az életének. Noha sohasem említették, nem nehéz kitalálni, melyik szobába zárkózhatott be. Tehát nem kísért? kérdezte mosolyát leplezni igyekezve Ellen. Hogy lehessen efelől biztos az ember? A háznak abban a részében hosszú ideje senki sem lakik. De kétség sem férhet hozzá, hogy azzal a bizonyos ajtóval hibádzik valami. Most meg az ostoba nőszemély rendbe hozatta a szomszédos szobákat. Csak nem képzeli, hogy akad, aki ott akarna megszállni? A NYÁRI NAP meleg fénye aranysárga és világoszöld színekbe burkolta a vidéket. Ellen a visszaúton jót derült az előbb hallott kusza kísértethistórián. A fogadóba érve megemlítette Sinclair asszonynak, miről beszélgetett a boltosnővel. Hallottam már mondta szűkszavúan a gondnoknő. Ostoba falusi rémtörténet! A fogadó előző tulajdonosa, Nicolaysen úr, rettenetesen komolyan vette a dolgot, de azt hiszem, Steen igazgató úr, aki megvette tőle, ésszerűbben gondolkodik. Mindenesetre magam tataroztattam ki a régi szárnyat. Remélem, te is józanul

18 állsz hozzá? Ma éjjel semmi különöset sem vettem észre, a kísértettörténetek pedig soha nem hatottak rám. Ellen gondolataiban ekkor jeges szél gyanánt söpört végig egy bizonyos emlék. Az, amit annak idején átélt Sinclair asszony rezzenéstelen arccal folytatta: Természetesen ki akartam nyittatni azt az ajtót, de az asztalosok óva intettek. Mivel nincs hozzá kulcs, annyiban hagytam a dolgot. A feltörése nem éri meg a fáradságot. Jómagam nem vagyok elég erős hozzá, segíteni pedig senki sem segített. Még arra sem voltak hajlandók, hogy bemázolják, így ezt is nekem kell elvégeznem majd ha egyszer ráérek. Egyébként szerintem hangulatossá teszi a régi szárnyat. Te persze könnyen beszélsz gondolta enyhe boszszúsággal Ellen. Te, akinek nem ebben a hodályban kell laknod. Az ajtó tényleg hangulatossá tette a fogadót, viszont a mesterkélten régies berendezés nem felelt meg a lány ízlésének. Ismét rátört az a rémes emlék, amelyre sohasem kapott magyarázatot. A macska rúgja meg, miért éppen most tolul fel az a szörnyű élmény? ELJÖTT a második éjszaka a fogadóban. Ellen a szobafoglalásoktól, felszolgálási díjaktól és számláktól zúgó fejjel bújt ágyba. Új hálóingét vette fel. Kissé felelőtlen vásárlás volt, ahhoz képest, hogy ennyire félreeső helyen akarta viselni, mégsem bírt ellenállni. Nászéjszakára való mondta az eladónő, Ellen pedig igyekezett olyan képet vágni, mintha éppen ezt keresné. Az igazat megvallva nemhogy vőlegénye, de még barátja sem volt. Az áttört fehér csipkés hálóing látványától azonban elállt a lélegzete, és úgy gondolta, ilyesmit

19 úgyis csak egyetlenegyszer szerez be az ember. Ebben a lélekölően elhagyott vadonban, ahogyan némi túlzással a környéket nevezte, a gyönyörű ruhadarab legalább örömmel töltötte el. Odakint süvített a szél, így a csend nem volt annyira nyomasztó. Odaát, a főépületben még egy-két szobafestő is túlórázott, ezért Ellen most nem szenvedett az egyedülléttől. Azzal a bizonyossággal szenderült álomba, hogy ezen a napon jó munkát végzett. Még Sinclair asszonnyal is viszonylag közel kerültek egymáshoz. A mesteremberek távozásakor Ellen már az igazak álmát aludta. Valamikor éjszaka félig felébredt valamilyen hangra, de túlságosan álomittas volt ahhoz, hogy érdekelje, honnan ered. Bosszúsan arra gondolt, hogy apjának meg kellene olajoznia az iroda nyikorgó ajtaját. Ezenkívül a garázs ajtaját sem kellene olyan erősen becsapnia, mert visszhangzik tőle az épület Három ízben tompán, súlyosan kongott valami. Talán megint az iroda ajtaja nyikorgott, talán nem; Ellen ilyen állapotban nem tudta megkülönböztetni az álmot a valóságtól. Amúgy kellemetlen álma volt. Azt álmodta, vagy inkább érezte, hogy nincs egyedül olyan helyen, ahol egyedül szeretne lenni. Ellen lerázta magáról az álmot, megfordult ágyában, és újra elaludt. A harmadik éjszakán történtek azonban teljesen felébresztették

20 2. fejezet MÁSNAP LÁTOGATÓJUK érkezett Steen, az új igazgató személyében, akit az előző tulajdonos, Nicolaysen is elkísért. A szeplős arcú Steen az a karrierista típus volt, akit minduntalan szívroham fenyeget, és egyetlen dolog érdekel az életben: a pénzkeresés. Némi zavarral hallgatta Sinclairné magyarázatát, hogy miért tatarozzák a fogadó legrégibb szárnyát, és miért nem festették ki azt a bizonyos ajtót, ám végül úgy vélte, a lezárt szoba nagyszerű reklám a fogadó számára. A külföldiek imádják a könnyfakasztó rémtörténeteket szögezte le elégedetten. Nicolaysent azonban felzaklatták a hallottak. Fogalmuk sincs róla, mit beszélnek! Nem tehetjük kockára a vendégeink életét! Knutsen kisasszony nem lakhat abban a szárnyban. Azonnal költöztessék át! Ellen kijelentette, hogy jól érzi magát és nem akar kényelmetlenséget okozni Sinclair asszonynak, amikor az összes többi szoba még nincs lakható állapotban. Ezenkívül egyáltalán nem óhajtja kinyitni azt a hírhedt ajtót, sőt a folyosónak arra a részére sem szükséges betévednie. Nicolaysen végül kedvetlenül engedett. Ideges, középkorú férfi volt, nikotintól megsárgult ujjakkal és remegő szemhéjjal. Kopasz feje búbját meghatározhatatlan színű hajkoszorú vette körül. Minthogy a faluban működő kis vegyi üzemet is ő vezette, annyira elhanyagolta a szállodát, hogy a végén el kellett adnia. Nagyon nehezen szánta rá magát, de a lelkiismeretes helybeliek már hangosan tiltakoztak, amiért az üresen álló ódon fogadó, a környék egyetlen műemléke egyre jobban pusztul.

21 Így egy évvel ezelőtt Steen úr vette meg az épületet, és rögtön felújíttatta a homlokzatot és a vendégszobákat. Most pedig a kisebb helyiségekre és a legrégibb szárnyra került sor. Steen csupán átutazóban járt erre, rögtön tovább is indult, Nicolaysen pedig visszatért az üzembe. A nap többi része rengeteg fejfájást okozó rutinfeladatokkal telt el. ELLEN NEM TUDTA, hány óra van, amikor felébredt, de mintha már elmúlt volna a nyári éjszaka legsötétebb szakasza. A szoba szürkés árnyalatba borulva kioltotta a lány új munkaruhájának, a szekrény szélére akasztott, egyszerűsített népviseletnek a színeit. Ellen úgy vélte, nyikorgás ütötte meg a fülét s erre eszébe jutott, hogy előző éjjel is észlelt valami hasonlót. Vajon ki járkál a fogadóban az éjszaka kellős közepén? Hiszen amikor az este bezárta az épületet és eloltotta a villanyt, az összes iparos eltávozott már. Ellen hirtelen összerezzent, és éberen figyelni kezdett. Az ágyban felülve, hangos szívverésére nem ügyelve hallgatózott. Idefent jár valaki! A folyosó deszkapadlóján óvatos léptek hallatszottak. Ki az? kérdezte félénken Ellen. Senki sem felelt. A léptek elhaladtak a lány ajtaja előtt, és a lépcső irányában kopogtak tovább. Csak nem a lépcső felé megy valaki? Honnan indult el az illető? És melyik ajtó nyikorgott az előbb olyan keservesen? Amikor a gondnoknő körbevezette Ellent a fogadóban, a lány felfigyelt rá, milyen gondosan beolajozták minden kis szoba ajtaját. De a folyosón legbelül Jaj, nem lehet! Micsoda ostobaság! Ekkor újra csend borult a házra. Aki az előbb végig-

22 haladt a folyosón, leért az alsó szintre. Ellen azonban nem nyugodott meg. Megint úrrá lett rajta az a fojtogató, emberfeletti rettegés, amely egyetlen alkalommal, gyermekkorában fogta el. Jaj ne, nem akarom még egyszer! könyörgött magában. Nem akarom újra átélni! Sokáig ebben a helyzetben hallgatózott. Zihált, keblét fájdalmas kétségbeesés marcangolta. Ellen igazából nem volt ijedős természetű, ám sok évvel ezelőtt átlépte az ésszel felfogható dolgok határát, most pedig úgy érezte, ismét megközelítette ezt a vonalat. Felrémlett benne a szatócsnő által elmesélt ostoba história, s megpróbált visszaemlékezni rá, mit is mondott pontosan a fecsegő asszonyság. De nem jutott a végére, mert alulról ismét lassú, puha léptek hallatszottak. Mindjárt sikítok gondolta Ellen. Gyors pillantást vetett az ablakra. Nem mászhatna ki rajta? De emlékezett, hogy az ablak alatt ágyásnak szánt kavicsokat halmoztak fel, ezenkívül a magasság is túl nagy volt. Nesztelenül mászott ki az ágyból, majd pulóvert és nadrágot húzott fel drága hálóingére. Gyorsan magára akarta kapni a harisnyáját és a cipőjét Vadul dobogott a szíve, miközben idegesen rángatta egyik kicsavarodott zokniját. Csigavér! Mindenre akad természetes magyarázat. Bárki járhat odakint. Egy iparos itt felejtett valamit, vagy pedig elaludt az egyik szobában, most meg a vécét keresi, netán Nyugalom! Ne törődj ezzel a természetellenes, fojtogató félelemérzettel, semmi baj, csillapodj le! Ellen mély lélegzetet vett. Felöltözve rögtön megnőtt az önbizalma. Nem érezte olyan kiszolgáltatottnak magát. Mozdulatlanul a szoba közepén állva igyekezett visszanyerni önuralmát, mia-

23 latt a lépések az ajtaja felé közeledtek. Ha igazán bátor lennék gondolta, akkor most kinéztem volna a kulcslyukon, nem Sinclairné vagy az egyik asztalos járkál-e odakint. Ennyire bátor azért mégsem vagyok. A léptek elhaladtak, megtorpantak Mindjárt meghalok gondolta Ellen a nyomasztó csendben. A hirtelen támadt fuvallattól nyikorogni kezdett a fogadó cégére. Az erdő és a folyó felől gyenge susogás hallatszott, az ódon ház belsejében azonban fenyegető csend honolt. Bárki is legyen, tudja, hogy itt vagyok gondolta a lány. Érzem, milyen félelem, csodálkozás, aggodalom, remény tölt el Vajon a saját érzelmeim, vagy a másokéi fenyegetnek, vagy pedig a kettő keveréke? Csak nem érzékelhetem mások érzéseit Úristen, nem akarom még egyszer átélni azt, ami oly régen esett meg! Nem akarok újra sikoltozva menekülni, mint akkor! De hiszen a legjobb úton vagyok arrafelé! Tudta, hogy az, aki odakint a folyosón jár, még mindig az ajtaja közelében álldogál. Léptei nagyon hirtelen némultak el. Most azonban újra hallotta őket. Görcsösen megmarkolta a vaságy hideg csövét. A csoszogó léptek ismét közeledtek. Azután megálltak. Ellen idegei acélrugóként feszültek meg. És ha az a lény bekukucskál a kulcslyukon? Oda sem merek nézni, mert hátha észreveszem a szemét? Micsoda butaság! Ilyen messziről? Egy percig mind a ketten várakozva álltak az ajtó el-

24 lentétes oldalán. Ellen nem is tudta, milyen gyermekesen kikerekedett a szeme és a szája. A szobára néma csend borult. Ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy megkérdezze: segíthetek valamit?, ám amikor kinyitotta a száját, egyetlen hang sem jött ki rajta. Azután meghallotta, amint valaki gyengén matat az ajtóval, és elszörnyedve látta, miként moccan meg az ajtó, mintha valaki nekidőlne. Majd valaki lassan lenyomta a kilincset. Ellen a torkára forrt rémülettől sikoltani sem bírt. Öntudatlanul görcsösen megmerevedett, s közben azért könyörgött, bárcsak kitartana a zár és az ajtó. Hirtelen engedett a keblét szorító nyomás, amelyet mélységes levertség követett. A kilincset markoló szorítás alábbhagyott, és a lény az ajtón végigcsúszó nesz tanúsága szerint reményvesztetten roskadt össze. Ellen bizonytalanul úgy vélte, mintha gyenge sóhajtást hallott volna. A lányt gúzsba kötő bénultság villámcsapásszerűen múlt el. Pár pillanatig fejveszetten remegett, amíg végre annyira összeszedte magát, hogy rájöjjön, mit kell tennie. A matrac és a paplan alól lerántotta az ágylepedőt, kiemelte az ablaktáblát, s némán fohászkodott, nehogy eltörjön az ősöreg keresztléc. Olvasta, sőt filmen látta is, miként ereszkedett le összesodort lepedőn a hős, de sohasem hitte volna, hogy ilyen nehézséget okoz az odaerősítése. Úgy találta, végtelenül hosszú időbe telik, és míg ő ideges ujjaival babrál a lepedővel, az behatolhat az ajtón. Ellen semmi pénzért sem fordult volna hátra. Végre megkötötte a lepedőt és kimászott az ablakon. Vagy elbír, vagy szétreped gondolta. Az utóbbi következett be. A korhadt léc hosszas recsegéssel tört el, de Ellen szerencsére idejében elenged-

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok Agatha Christie Az ABC gyilkosságok EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1991 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA FELELŐS VEZETŐ SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben