Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Becsülettel elvégeztük a dolgunkat"

Átírás

1 május Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst minõsítéssel díjazta a csapatot! Szinte hihetetlen, hogy ez a siker is a mienk... Ajánló 5. oldalon TÁMOGATÁSÁVAL Becsülettel elvégeztük a dolgunkat Az elmúlt héten, pénteken ülésezett az RMDSZ Szilágy Megyei Küldöttgyûlése. A 258 tagból eljött az ülésre 205, tehát teljes mértékben határozatképes volt az ülés. A teremben nem jutott mindenkinek hely, szerencsére sikerült székeket kölcsönkérni. Az ülés Seres Dénes elnök beszámolójával kezdõdött, amelyben áttekintette és elemezte az elõzõ küldöttgyûlés után történteket. A Szövetség megyei szervezete nagyon jól mûködött, ezért megköszönte mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy az is, hogy nagyon kemény év következik, de vállalni kellett, mert az elõzõ évben egyáltalán nem sikerült semmit elérni az érdekérvényesítés terén. A kormányzati szerepvállalás politikai fegyver az érdekérvényesítésre. Ennek eredményeként sikerült enyhítenünk némileg a megszorításokat, és legnagyobb sikerünk az oktatási törvény, amely igazi áttörés az eddigi helyzethez képest. Országos szinten mintegy 1000 iskola szûnt meg, Szilágy megyében 15, de ebbõl csak 1 volt magyar. Most csak bekövetkezik? Egyetlen válasz van: súlyosodik a gazdasági válság is, hiszen bizonytalan politikai környezetben nagyon óvatossá válik minden beruházó és termelõ. A Szövetség programja nem hangzatos beszédekre épül, hanem az emberek igényeire. Volt már egy szûk felmérés ezen a téren, és egyértelmûen a magyarok az infrastrukturális javításokat tették az elsõ helyekre, az autonómia kérdése a hatodik helyre szorult még a székelyföldiek körében is. elmúlt három év minden választásán a megyei szervezet országosan a legjobb eredményt érje el. Ennek következtében a munkánk mértéke szerinti képviseletet küldhettünk a kongresszusra. A Szilágy megyeieken kívül csak a Maros megyeiek voltak többen. Sikeres volt a 2008-as év, de a következõ esztendõben már nem voltunk tagja a kormánykoalíciónak. Ennek következtében minden magyart leváltottak a hivatalokból, és ez minden szintén megtörtént. Ekkor már érzõdött a gazdasági válság elõszele, de az akkori kormánypárt nem vette figyelembe. Változást hozott a 2010-es év, a politikai paletta is sokat változott. Számoltunk azzal rajtunk múlik, hogy ezt a helyzetet ki is használjuk. A gazdasági helyzetben már némi javulás érzõdik, de ezt a lakosság csak késõbb fogja érzékelni. Egyelõre kényszerpályán van az ország, az EU-ban nálunk a legmagasabb a költségvetési deficit 14%. Mindezek ellenére az önkormányzataink érzékelik, hogy a beruházások folytatódtak a 2010-es évben is. Többen kritizálták a kormányzati szerepvállalást ebben a helyzetben, de valós és hatékony alternatívát senki nem tudott javasolni ahhoz, hogy eredményes legyen az érdekérvényesítés. Mi történik, ha a kormányválság, vagy az elnöki válság Most újabb konzultáció készül, országosan kérdõívet osztanak ki, ebbõl mintegy jut Szilágy megyének. A több oldalas kérdõív minden fontos kérdést érint, ezzel a fiatalok feljárják közösségeinket. Tehát a megyében mintegy családhoz gyakorlatilag mindenkihez eljut az a lehetõség, hogy kifejtse véáleményét, rangsorolja az általa fontosnak tartott dolgokat. Seres Dénes mindenkit arra kért, hogy segítsék a fiatalok munkáját, mert a Szövetség stratégiája és taktikája a kérdõívek feldolgozása nyomán fog alakulni. (Folytatás a 3. oldalon) Nyílt év Nyílt - napok Az RMDSZ Fõtitkárságához hasonlóan, a Szövetség Szilágy megyei szervezete is Nyílt Év-Nyílt Napok program keretén belül, megnyitja kapuit és minden érdeklõdõ számára betekintést nyújt a szervezet mindennapi életébe, munkájába, megvalósításaiba és programjaiba ezáltal is közelebb hozva a szervezetet az emberekhez. Alternatív 6. oldalon Milyen kávé? IKV! Na de milyen kávé az, amelynek nincs ott a zacc az alján? A szervezõk azt közölték, hogy korosztályonként csak egy diákot engedhetünk a megyébõl tovább az országos szakaszra az idei foghíjas költségvetés miatt. Közéletünk 5. oldalon Támogatási RMPSZgyorstalpaló Hivatalossá vált: az Iskola Alapítvány helyett idén a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) bonyolíthatja a magyar kormány által lóhalálában, május 4-én meghirdetett Szülõföldön magyarul pályázatot.

2 2. Hirdetés A Szilágy Társaság felhívása A,,XXII. Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedõt június 4-én Szilágynagyfaluban rendezzük, közösen a polgármesteri hivatallal és a Petri Mór Általános Iskolával, I-IV; V-VIII; IX-XII. és felnõtt korosztályok elõadói számára. Kérjük, hogy minden versenyzõ elõre küldje be a rendezõ Szilágy Társaság címére, az általa kiválasztott tíz szilágysági magyar népdal, népballada címét, amibõl õ választ ki elõadásra egyet és a zsûri a másikat. Jelentkezni lehet még Gönczi Sándor tanár úrnál: Petri Mór Általános Iskola - Szilágynagyfalu. Bibliográfia: Almási István: Szilágysági magyar népzene; Kallós Zoltán: Balladák könyve; Gáspár Attila: Mint a rozmaring a jó földbe; Szilágysági gyerek vagyok (Gáspár Attila szerkesztésében, Zilah 2000; 2005); Balogh Dezsõ: Szilágysági népdalcsokor (Zilah, 1973); Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok; Magyar Zoltán: Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágyság Tamás Gábor Helyszín: Zilah, Szakszervezetek Mûvelõdési Háza Idõpont: június 6., 19 óra Belépõ: 20 RON/felnõttek, 15 RON/diákok Jegyek kaphatók a helyszínen, illetve a jegypénztárnál. Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, EGYESÜLET 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ igazgató. Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: Közéleti, közmûvelõdési hetilap ISSN MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 (Folytatás az 1. oldalról) Mi az emberek véleményét képviseljük, továbbra is ezt tesszük. jelentette ki az elnök. Politikai vonatkozásban kijelentette, hogy megfelelõ kommunikáció létezik minden politikai erõvel, kivétel a Nagy Románia Párt típusú alakulatokkal. De minden párttal szemben a saját közösségeink érdekeit képviseljük. Ez pedig a modernizáció, intézményrendszereink fejlesztése. Ha jobb és civilizáltabb körülményeket teremtünk, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a gazdaság is fejlõdik, és a fiatalok sem fognak elvándorolni. Nyilvánvaló, hogy ebben még nagyon sok dolgunk van, de szépen sorban, mindenre sor kerül, ha megmarad a parlamenti képviselet megfelelõ eszköze erre. Az RMDSZ-re mindenfelõl nagy nyomást gyakorolnak. Az ellenzéki pártok ki akarnak vonni minket a kormányból, a kormánypárt meg akar tartani. Nem beszélve azokról, akik eddig nem tettek semmit, most pártot alapítanak, külön utakon járnak. Ezzel nincs semmi baj. De az emberek érdekeit kell szem elõtt tartani! Az RMDSZ eddig is mindent megtett minden egyes emberért. Az iskolai támogatást minden egyes magyar családhoz eljuttattuk a legeldugottabb faluban is. Ezt sehol nem tudták megoldani, sem Ukrajnában, sem Szolvákiában, de mi ezt megoldottuk! Ez most már nem jól van, most a pedagógusok szövetségét bízták meg ezzel, de még nem tudja senki, hogyan is fog ez történni, milyen módon, és hogyan jön a családokhoz a pénz, ha az OTP Bankhoz megy minden, ott nyitott számlára. Most nem lehet tudni, lesz-e ebbõl valami... Lerombolták, ami jól mûködött, kérdés mi lesz helyette. Tehát a továbbiakban a Szövetségünk nem tudja vállalni a felelõsséget emiatt. Ezt el kell mondani az embereknek. Mi eddig becsülettel elvégeztük a dolgunkat. A demagóg szövegek egyesek számára jól hangzanak, de nem társul mellé egyetlen elképzelés sem arról, hogyan kívánják megvalósítani. 20 éve csak az változott Erdélyben, amit az erdélyi magyarság, az RMDSZ meg tudott oldani. Még a két ország közötti jó viszony, a feszültségek csökkenése is nekünk köszönhetõ. A mi dolgaink egyelõre Bukarestben dõlnek el, hiszen Romániában élünk, itt születtünk. Ezt lerombolni bûn a közösséggel szemben. Igaza van a véleményvezérnek, aki kijelentette, hogy õk romokat építenek. Szilágy Róbert István ügyvezetõ elnök beszámolójában a szervezet mûködésének számadatait ismertette. Az oktatási támogatási pályázatot a megyében mintegy család kérelmét, és mintegy 300 egyetemista diák kérelmét kezelték, és mindenki megkapta a neki járó összeget. Mindezen kívül többszáz pedagógusi illetve diák- illetve magyar igazolványt kezeltünk és jutattunk el az igénylõkhöz. Ezt a jogot megvonták tõlünk, az információs rendszert is lekapcsolták, mindenkit a kolozsvári konzulátushoz kell irányítani az ilyen ügyekben. Sikerült teljes mértékben mozgósítani a fiatalságot, nagyon pezsgõ ifjúsági élet van, egymást érik a rendezvények. Az egyesületekben egyszerre több pályázat is folyik. Több képzést tartottunk a fiatalok számára, amelyen a pályázatok írását és lebonyolítását ismertettük, és ennek már mutatkozik az eredménye. Sikerült megtervezni és mûködtetni a megyei szervezet honlapját a világhálón. Ezt folyamatosan frissítjük, eddig több mint látogatója volt honlapunknak. Újraszerveztük a tagnyilvántartást, eddig több mint tagsági füzetet osztottunk ki. Az Erdélyi Konzultáció keretében szilágysági magyar véleményét fogjuk összegezni, és eljuttatjuk az elnökséghez. A hozzászólások alkalmával többen hangsúlyozták: kinek az érdeke, hogy megossza az erdélyi magyarságot? Egyik hozzászóló szerint Szlovákiát akarnak csinálni Erdélybõl is. Mindenütt sikerült megosztani a magyarságot, Szlovákiában, Ukrajnában is, Szerbiában is, csak Erdélyben nem sikerült, ezt akarják most pótolni. Ez a románok érdeke is, nem csoda, ha támogatják az új párt bejegyzését. Kérdés, hogy ki és miért támogatja azt, hogy nem legyen a magyarságnak parlamenti képviselete. Az ügyvezetõ elnök ismertette az alapszabályzat módosításait. Azért volt erre szükség, mert a kongresszus módosította az országos szervezet alapszabályzatát, most ehhez kellett igazítani a megye szabályzatot is. Strukturális változás csak az országos szervezetet érint a fõtitkárság bevezetésével. A megyei alapszabályzatban a hatáskörök módosultak, bõvültek, ugyanakkor sok bizonytalan helyzetet kellett pontosítani. A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a módosításokat, ezeket a következõ számban részletezzük. Az ülés folytatásaként titkos szavazással Közéletünk Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 3. megválasztották a Szövetségi Képviselõk Tanácsának tagjait. Ezek szerint a hivatalból tagok mellett Boncidai Csaba (Perecsen), Pop Imre (Kraszna) és Dombi Attila (Sarmaság) fogja képviselni a megyei szervezetet. A Kulturális Autonómia Tanácsban Szilágy megyét négy személy fogja képviselni: Berki Edit (Sarmaság), Bogya Miklós (Kraszna), Széman Péter (Szilágysomlyó), Varga András (Szilágycseh). Csóka Tibor a Regionális Önkormányzati Tanács alakulóülésének küldöttei megválasztását vezette. A Partiumi Önkormányzati Tanácsban Szilágy megyét az elnökség illetve 6 most megválasztott tag képviseli, illetve hat póttagot. Tehát Szilágy megyét ebben a testületben Csóka Tibor elnök (a megyei tanács alelnöke), Pop Imre alelnök (Kraszna polgármestere), Varga András alelnök (Szilágycseh polgármestere), Sojka Attila titkár (Zilah alpolgármestere), Faluvégi Ferenc elnökségi tag (Kárásztelek polgármestere) mellet a most megválasztottak fogják képviselni: Marina Ida polgármester (Bagos), Boncidai Csaba polgármester (Perecsen), Dobrai Ferenc polgármester (Haraklány), Szabó Levente polgármester (Kémer), Csapó Károly polgármester (Debren), Dombi Attila polgármester (Sarmaság). A póttagok: Kiss Juhász Csaba polgármester (Sámson), Gergely Csaba alpolgármester (Benedekfalva), Seres Árpád alpolgármester (Magyarkecel), Molnár Józef polgármester (Szilágyszeg), Dénes András alpolgármester (Varsolc), Katona Farnas Sándor alpolgármester (Szilágynagyfalu).

4 4. Vidékeink Egy y fesztivál margójár gójára április 28 és május 1. között került sor a X. Jubileumi Színjátszó Fesztiválra Vasváron. E rangos rendezvény Magyarországszerte nagyon kedvelt, hiszen minõségi elõadások, érdekes beszélgetések, komoly szakmai kiértékelõ mellett van ennek a helynek egy különlegessége : egy sziget, ahol mindenki otthon érezheti magát, a rengeteg park, zöldövezet, rendezett utcák terek, csend, tiszta levegõ, kedves emberek mind-mind elmondhatók Vasvárról. A Tinikomédiások színjátszó csoport idén elõször jutott el a rendezvényre a Magyar Szín-Játékos Szövetség meghívására. 10 órás utazás után érkeztünk meg, és a látvány, ami fogadott, mesébe illõ volt, hatalmas fák, zöld fû, madárdal, mosolygós arcok, emléksálak, programjavaslatok, minden pontosan megszervezve, minden a helyén. A fesztiválon 24 csapat, 28o színjátszó vett részt. A zsûri tagjai: Szûcs Katalin Ágnesszínikritikus, Pataki András rendezõ, a zsûri elnöke, Katona Imre rendezõ. Ami az elõadásokat illeti, nagyon színes volt a paletta: rockopera, bohózat, dráma, abszurdjáték, musical, vígjáték, tragikomédia, kihallgatás dráma. Elmondhatjuk, hogy igazi színházi továbbképzõn vehettünk részt. Pénteken került ránk a sor, mondanunk sem kell, mekkora izgalom elõzte meg a fellépést. Nagyon hálás közönségnek játszottunk, rengeteg tapsot és gratulációt kaptunk, és hát a zsûri kiértékelõje minden várakozásunkat felülmúlta... Annyira pozitívan értékelték a csapat munkáját, hogy az örömtõl könnyes volt a szemünk, csillogott Április 23.-án újból megperdült a zsoboki hirdetõ kezében a dob, és a falu férfitársaságát közmunkára hívta (Zsobok Sárvásár megyei út javítására). Szombat reggel a megbeszélt találkahelyen szép számban gyülekeztek Zsobok lakosai lapátokkal, talicskákkal felszerelkezve. A társaság ki is vonult a sárvásári faluhatárba, ahonnan kezdõdik a megyei út, és elkezdték a gödrök betömését és a szemét összeszedését. Segítségükre szolgált, hogy a faluból egy traktor is érkezett, ami a gödörtömõ anyagot a lerakás helyétõl a gödrökig szállította. Az aprókövet, amivel ez a munkálat megvalósult, a falu pénzébõl rendelte meg Gál-Máté István tanácsos egy bánffyhunyadi cégtõl. Jó volt látni a zsobokiak arcán a lelkesedést, hogy újból jó lesz az út, amin közlekedhetnek Bánffyhunyad és Kolozsvár irányába. Ez a lelkesedés még akkor volt meg, amikor az utat németországi segítséggel megépítették az arcunk. Szombat éjszaka indultunk haza, nem várhattuk meg a díjkiosztót, amire csak vasárnap délután került sor. Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst minõsítéssel díjazta a csapatot! Szinte hihetetlen, hogy ez a siker is a mienk... Álljon itt a diákok vallomása a fesztiválról: Csodálattal figyeltük a város szépségét, a tisztaságot, a mindent körülvevõ zöld természetet. Érdeklõdéssel hallgattuk a város történetét, kíváncsian vettünk részt a Útjavítás Zsobokon 1995-ben új nyomvonalra, mivel a régi út szinte használhatatlan volt. Az új út megvalósulása németországi támogatással (az ottaniak százezer márkával járultak hozzá a munkálatokhoz) és a zsoboki emberek anyagi és fizikai hozzájárulásával jött létre ban bekerült a megyei útosztály nyilvántartásába, mint N103-as megyei út 6,6 km hosszúsággal. Ennek ellenére továbbra is a zsobokiak javítják, mivel a megyei útosztály nem rendelkezik anyagi forrásokkal, amivel karbantartaná. A munkálatok kora délután értek véget, amikor a fáradozó munkásemberek leültek a falu végén, és elfogyaszthattak ki-ki egy pohár pálinkát vagy egy-egy pohár sört. Reményeink szerint és a megyei elöljárók ígérete szerint, idén az N103-as út a megye határáig aszfaltozva lesz, így a zsobokiak csak a Kolozs megyére esõ szakaszát kell majd karbantartsák. Gál Máté István városnézõ programban, megtekintettük a zenélõ kutat, a lelátót, a múzeumot, a kolostort, az erdei kerekszínpadot, a halastavat, a kígyót, ami a város jelképe. Felemelõ érzés volt egy csodálatos mûvelõdési házban játszani, tapsolni másoknak és örülni a tapsnak. Rendkívüli hétvége volt számunkra. (X. B.) Az elõadások színvonalasak voltak, mindegyikbõl kaptunk valami maradandót, mindegyiknek megvolt a maga különlegessége. Jó volt új arcokat látni és a régieket üdvözölni. Még az esõs idõ sem vette el a kedvünket, jól szórakoztunk, sokat nevettünk énekeltünk, hosszasan beszélgettünk a többi csapat tagjaival. Május 4-én, délután, a Kálvineum adott otthont a várva várt gyerektáncháznak. Közel 50 gyermek énekelte a már ismert népi játékokat, és tanulta el az újabb táncokat, a végére szüleiket is beédesgetve a gyermeki önfeledtségbe. Pihenõt tartva fiatal zenészeink mutatkoztak be hangszereikkel: Major Arnold (hegedû), Antal Krisztina (brácsa), Szikszai Tamás (harmonika). Aki lemardat a mulatságról, nem kell búsuljon, hiszen népi játék- és néptáncoktatást tartunk minden szerdán tól óvodásoknak, 17,30-tól kisiskolásoknak. Pár szóban bemutatnám egyesületünket is, amely március 15.- én alakult meg. Egyesületünk célja, hogy segítse és ápolja a hagyományokkal rendelkezõ népi kultúra fenntartását, a népszokások megõrzését, értékeinek továbbvitelét. Gyermek-táncházaink által a kisebb korosztályokkal megismertetjük a magyar népzenét, népdalokat és a szilágysági néptánc alapvetõ lépéseit, amire a nagyobb korosztályoknál építeni lehet a különbözõ táncrendek oktatását, biztosítva ez által a már mûködõ táncegyüttesek utánpótlását. Az elõzõ években, a zilahi iskolákban, egy-egy osztály keretén belül történt néptáncoktatás kisebb nagyobb Reméljük Vasvár jövõre is vár bennünket. (XI. B.),,A szállásunk gyönyörû helyen volt, zöld övezet, madárdal, fácánének, tiszta levegõ. Mintha egy üdülõhelyen lettünk volna. A zsûri kiértékelõje annyira meglepett, hogy nem akartunk hinni a fülünknek, nagyon boldogak voltunk. Minden kitünõ volt, a szállás, a kaja, a programok. Szerencsések vagyunk, hogy a csapathoz tartozunk. (IX. B.) A tizenkettedikeseknek ez volt az utolsó nagy utazása a csapattal. Élménydús és felejthetetlen volt. Örülünk, hogy egy ilyen rendkívüli rendezvényen vehettünk részt. Nagyon fogtok hiányozni Tinikomédiások! Soha nem hittem, hogy ilyen sokat fog jelenteni a csapat. Ott álltunk egymással szemben, és kiáltottuk, hogy Tinikomédiások Soha sem éreztem ilyen erõsnek a köteléket, mint akkor... Nagyon sok mindent kaptam a csapattól és mindenkitõl külön-külön is. Köszönöm nektek. Örülök, hogy én is Tinikomédiás lehettem, a fellépések, az együtt töltött esték mind felejthetetlenek maradtak a számomra. Olyan hihetetlen, hogy eltelt ez a 4 év, amit a csapattal töltöttem, még friss emlékeim vannak arról a napról, amikor beválogattak a csapatba. A közös játék, a fellépések, a fesztiválok nagymértékben megváltoztatták a személyiségemet, sokkal nyitottabb lettem az emberek iránt. A vasvári fesztivál is felejthetetlen marad a számomra. Örülök, hogy közöttetek lehettem, veletek játszhattam. Hajrá Tinikomédiások! XII B. Köszönet a helyi tanácsnak a támogatásért, a szülõknek a megértésért, kívánunk minden színjátszónak sok sikert a dolgozatírásokhoz, és további sikeres fellépéseket határainkon innen és túl. Ozsváth Ilona csapatvezetõ tanár Élõzenés gyer erektánc ektáncháza házat tartott tott a Táncoska Egyesület megszakításokkal, különbözõ oktatók (néptáncos fiatalok) segítségével. Szülõk, tanítók és nem utolsó sorban gyerekek kérésének teszünk eleget elindítva az óvodás és kisiskolásoknak szóló néptáncoktatást, biztosítva a folyamatosságot úgy a helyszín, mint az oktatókat illetve. Oktatunk mi, az egyesület alapító tagjai: Rózsa Róbert és felesége, Etelka (egykori Terbetés illetve Höcögõs táncosok). Eddigi foglalkozásaink az alaplépések elsajátításával, számtalan gyermekjáték megismerésével, önfeledt játékával telt el. Költségeinket (pl. hangosítás beszerzése, plakátok nyomtatása) a szülõk adományai biztosították, a jövõre nézve, további kiadásainkat (pl. zenészek honoráriuma, ruházat varratása) pályázati úton valamint az önkormányzat segítségével szeretnénk megvalósítani. A néptáncoktatás célja elsõsorban nem a színpadi produkció létrehozása, hanem a teljes személyiség kibontakoztatása, komplex készség- és képességfejlesztés, a közösség építése. A gyermekek ismerjék meg környezetük hagyományait, és érzelmileg kötõdjenek ahhoz, a tanultakat építsék be mindennapi játékukba, tevékenységükbe, a táncot használják önkifejezési formaként. Rózsa Etelka

5 Ajánló 5. A könyv a legsz gszebb b ballagási ajándék! A Báthory István Alapítvány Szilágysomlyó és környéke EMKE Magyar Ház Szeretettel hív és vár mindenkit a Báthory István Könyvtár napjára május 20, péntek délután órai kezdettel a Szilágysomlyói EMKE Magyar Házba A rendezvény témája: Szentimrei megemlékezés a család évében H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion könyvekbõl, illetve Szabó Zsolt fõszerkesztõ a Mûvelõdés könyvekbõl A megemlékezést Wágner Péter grafikus MEZÕSÉGI ÚTIRAJZOK c. grafikai kiállításának megnyitójával kezdjük, majd a MEZÕSÉG, történelem, örökség társadalom címû könyv bemutatására kerül sor. A program keretében átadásra VIII. Pünkösdi Kupa MEGHÍVÓ kerülnek a Kiváló Közmûvelõ EMKE díszoklevelek A könyv a legszebb ballagási ajándék! A TÖVISHÁT TÁRSASÁG Szeretettel hív és vár mindenkit május 21, szombat délelõtt 10 órai kezdettel a Szilágycsehi Magyar Házba A rendezvény témája: Szentimrei megemlékezés a család évében H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion könyvekbõl, illetve Szabó Zsolt fõszerkesztõ a Mûvelõdés könyvekbõl A megemlékezést Wágner Péter grafikus MEZÕSÉGI ÚTIRAJZOK c. grafikai kiállításának megnyitójával kezdjük, majd a MEZÕSÉG, történelem, örökség társadalom címû könyv bemutatására kerül sor. Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete, Debren Község Polgármesteri Hivatala, az RMDSZ dobai szervezete és a Pro Doba Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, hogy vegyen részt nézõként és szurkolóként, a magyar közösségek amatõr öregfiú játékosainak tornáján Dobán, május 21 -én délelõtt 8 00 órai kezdettel. Jelentkezni május 18(szerda) óráig Csapó Károly polgármesternél vagy Kovács Kuruc János tanár úrnál lehet. Sorsolás ugyanazon a napon órától az RMDSZ zilahi szervezetének székházában lesz. Várjuk mindazokat, akik szeretik a sportot, a barátságot, és akiknek nem az eredmény, hanem a találkozas és az együttlét a fontos. A legjobbaknak kitüntetés jár, utána mindenki résztvehet a közös zenés mulatságunkon. A szervezõk nevében Csapó Károly polgármester, telefon: 0260/668803, 0745/ Kovács Kuruc János, telefon: 0757/ Szilágyság-kutatás Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezetének vádorgyûlésére május 14-én, szombaton, d.e. 10 órától kerül sor Szilágyballán a VIII. Szilágyság-kutatás napjára, melynek témája: A szõlõ és a bor Szilágyság történelmében. Elõadások: A Harangszó májusi második számából A nagybánya-óvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának szolgálatait ismerteti a királyhágómelléki reformátusok lapjának májusi második száma. A Harangszó további írásaiban olvashatunk a keresztyén politizálás kihívásairól, valamint az érszõllõsi református vegyeskar évfordulójáról. Az érszõllõsi Immanuel vegyeskar 15 évvel ezelõtti alakulására és szolgálataira emlékezik Sántha Levente. A szerzõ emellett az évfordulón tartott hálaadó istentiszteletrõl is beszámol, a lap címoldalán közölt írásában. A vezércikket ezúttal Berke Sándor, tenkei lelkipásztor jegyzi. Írásának címe: A kegyelem megragadása. A helyi református templom mûemlék jellegû értékeinek megõrzése céljából szerveztek jótékonysági estet Szilágysomlyón derül ki Szõnyi Levente írásából. Van-e esélye a keresztyén politizálásnak? E kérdést igyekeztek megválaszolni a a tenkei mûvelõdési kör legutóbbi rendezvényének meghívottjai. A Református élet rovat másik cikkében az erdõhegy-kisjenõi gyülekezet presbitereinek Kolozsváron tett kirándulásáról számol be Csanádi János. A lap diakóniai rovatában a nagybányaóvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának alakulását, céljait és tevékenységét ismerteti Lakatos Nella. A Szatmári és a Zilahi Egyházmegye presbiteri konferenciájáról olvashatunk a Presbiter oldalon, mely öt éve van jelen a lap hatodik oldalán. A Mozaik-oldal színes kínálatában szerepel a Nepáli nagylójegyzetek címû sorozat, Makay Botond anekdotája, valamint Boros J. Attila hitvédelmi sorozatának, az álomfejtésrõl szóló része. A lap Kitekintõ rovatában a londoni magyar reformátusok ünnepségérõl számol be Salánki István, a gyülekezet lelkésze. A Harangszó megrendelhetõ és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható. Péntek János Milyen tanulságai vannak legutóbbi, a felsõoktatásra irányuló elemzésünknek a mezõgazdasági szakoktatás vonatkozásában. Széman Péter A bor tréfás története Csávossy György A bor dicsérete Szabó T. E. Attila A bor a régi magyar gyógyításban. Zsigmond Attila A szõlõ és bor egyháztörténeti vonatkozásai. Egyed Ákos A szõlõterület kiterjedése és a szõlõtermesztõ gazdaságok száma Szilágy vármegyében a 19. század végén. Kovács Adorján Adottságok a szilágysági szõlõ- és bortermesztésben. Múlt, jelen, jövõ. Talpas János A szilágysági szõlõgazdaságok lehetõségei a turizmusban. Pécsi L. Dániel A szõlõ és bor címerképi elõfordulásai a kezdetektõl napjainkig. Történelmi, egyháztörténeti vonatkozások bemutatásával. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezete Nyílt év - Nyílt - napok Május elsejétõl beindult a Nyílt év - Nyílt napok program Szilágy megyében. Az RMDSZ Fõtitkárságához hasonlóan, a Szövetség Szilágy megyei szervezete is Nyílt Év-Nyílt Napok program keretén belül, megnyitja kapuit és minden érdeklõdõ számára betekintést nyújt a szervezet mindennapi életébe, munkájába, megvalósításaiba és programjaiba ezáltal is közelebb hozva a szervezetet az emberekhez, akik számára oly sokszor távolinak tûnik az RMDSZ élete. Nyílt Év Nyílt - Napok program a nyitottság, szakmaiság és átláthatóság jegyében zajlik és célja, hogy a jelentkezõk gyakorlatban is megismerkedjenek az RMDSZ életével és munkájával és nemcsak a sajtóból vagy hallásból ismerjék meg azt a szervezetet amely nap mint nap a szilágysági magyar közösséggel foglalkozik. A program rövid leírása: A jelentkezõk egy hetes (öt munkanap + hétvégi rendezvények) ismeretszerzésen vesznek részt az RMDSZ Szilágy megyei szervezeténél. Az egy hetes idõtartam alatt az érdeklõdõk betekinthetnek a megyei iroda tevékenységébe, ezáltal átfogó képet kapva a megyei szervezet munkájáról, de ugyanakkor a program részét képezi az aktuális eseményeken és rendezvényeken való jelentét és a helyszíni feladatokban való közremûködés. Szakmai gyakorlatok és látogatások Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete a Nyílt Év-Nyílt napok program keretén belül szakmai gyakorlatokat biztosít több kommunikáció, politológia, közigazgatás, újságírás, közkapcsolatok és szociológia szakos egyetemi hallgatók vagy a fent említett szakok iránt érdeklõdõ diákok számára. A program keretén belül az állami intézménylátogatások alkalmával sor kerül, a helyi önkormányzatok, a megye tanács, a prefektusi intézmény, dekoncentrált intézmények mûködésének megismerésére, valamint sikerül bemutatni az RMDSZ tisztségviselõk tevékenységét. A program idõpontjai: - május jelentkezési határidõ május június jelentkezési határidõ május július jelentkezési határidõ július augusztus jelentkezési határidõ augusztus 8. - szeptember jelentkezési határidõ szeptember október jelentkezési határidõ október 3. - november jelentkezési határidõ október december jelentkezési határidõ november 28. A programon való részvétel feltételei: - 18 év fölötti életkor; - közép- vagy felsõfokú végzettség; - felhasználói szintû számítógépes ismeretek. A jelentkezési ûrlap megtalálható az RMDSZ honlapján: klikk: A program népszerûsítésében valamint a programban résztvevõk toborzásában közremûködik a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT). Szilágyi Róbert István ügyvezetö elnök

6 6. Alternatív tantárgyverseny Lehet, hogy azok, akik még nem hallottak errõl a versenyrõl, visszakérdeznek, hogy miféle kávéról beszélek, de az irodalomkedvelõket az IKV legalább annyira felpörgeti, mint mást a koffein. Az IKV (Irodalmi Kreativitás Verseny) immáron tizenhatodjára kerül megszervezésre a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) által. Volt szerencsém idén is javítani a helyi és a megyei szakaszon egyaránt és még mindig, ha mesélem, hogy javítottam az IKV-n, a fenti kérdés a válasz. A verseny megyei szakasza április 29- én volt, a zilahi Silvania Fõgimnáziumban, melyen összesen tizenöt diák vett részt. Két korosztály versenyzett, szokás szerint: a osztályosok és a osztályosok. Õket háromtagú diákzsûri értékelte: Nagy Erika Andrea (Gheorghe Pop de Bãseºti Iskolacsoport, Szilágycseh), Szilágyi Barna (Zilahi Református Wesselényi Kollégium), Széles Gergõ (Silvania Fõgimnázium, Zilah). A osztályosok kategóriájában az elsõ helyezett Bodoki-Halmen Zsolt lett a zilahi Silvania Fõgimnáziumból. Második helyezést ért el István Zsuzsánna (Silvania Fõgimnázium, 9. osztály), a harmadik pedig Sípos Virág (Gheorghe ªincai Pedagógiai Líceum, 10. osztály) lett. A osztályosok kategóriájában elsõ Tõtõs Dorottya, a Silvania Fõgimnázium végzõs diákja, második Vida Emese a szilágysomlyói Simoin Bãrnuþiu Fõgimnázium végzõse, harmadik Mihály Emese (11. osztály) ugyanabból az iskolából. Ezúton is gratulálok nekik, és a két elsõ helyezettnek sok sikert kívánok az országos szakaszhoz. Az olvasók és feltehetõleg a többi versenyzõ számára közzé tesszük a két díjnyertes dolgozatot. A tételek -amelyeket kidolgoztak- a következõek voltak: - Kezdetben cipõkopogások hallatszanak, egyre ütemesebben, amíg óraketyegéssé alakulnak. Utána kép: Templomtorony, óra. årj forgatókönyvet az idézet alapján! - Az idézet alapján szabadon írj, amit akarsz! az én pillangóm álmodott is repült is és belefáradt úgy emlékszem meghaltam mikor a pillangó felébredt - Csendfaragó címmel írj verset! A IX-X. osztályos korcsoport gyõztesének, Bodoki-Halmen Zsoltnak az írásai: 1. Valamikor megszülettem. Fájdalmak között hagytam el addigi menedékem. Megszabadultam mondták. A helyet benõtte a gaz, a döglõdõ állatok halni jártak oda, minden rothadni kezdett, majd életem elején koporsóba tették és útját a végtelen felé irányították. Apám attól a naptól kezdve nem szeretett. Elraboltad tõlem életem értelmét mondta. sokszor. szomorúan. Elindultam, és a társaság helyett, melynek utamon követni, irányítania kellett volna, magány virágzott lépteim nyomán. Magány és álom. Álmok, hogy valamikor szeretetet találok, hogy egy napon tisztásra bukkanok, ahol sátrak vannak felállítva, és emberek fogadnak mosollyal arcukon. - Ülj le! mondják majd, és én örökké velük maradok. Milyen kávé? IKV! Tisztás helyett temetõkre, mocsarakra és romokra bukkantam. A talaj feltörte lábamat. Láttam egy ülésre alkalmas helyet, és gondolkozás nélkül ott voltam, már ültem is. A romok közé hanyatlottam a fáradtságtól. Elaludtam, megint ugyanaz az álom: hegyen vagyok, kiérek egy csúcsra, ahol egy vándor a távoli felleg- lepte hegyormokat nézi. Rám tekint, megölel, és együtt indulunk lefele. Kicsúszott lábam alól egy kõ és zuhanni kezdtem. Felmarkol a sötétség: felébredtem. A romok közül néztem az égre, rémülten. Elém szállt egy pillangó. Szárnyai áttetszõek voltak, villogtak a napfényben. Cikázott szemeim elõtt, majd rám szállt. Meglobbantotta szárnyait utoljára, majd megnyugodott. Társam lett. Felálltam és õ vállamon maradt. Elindultam, mellettem röpdösött, a táj zöldebbnek látszott, mindenhol rügyeket vettem észre. Néha szóltam is hozzá. Kértem, ne hagyjon el soha, vagy ha menne, vigyen magával. Az én pillangóm álmodott is, repült is, és belefáradt. Úgy emlékszem meghaltam, mikor a pillangó felébredt. Meghaltam és valahogy mégis itt röpködök a nap alatt, villogtatom szárnyaim, libbenek a fuvallatok tempójára. Néha hiányzik a váll, de helyette zöld hajtások nyújtanak pihenõt. Csak tudnám, hogy ez meddig tart 2. Csendfaragó Morajlik, krákog, dobban, dúdol. Reccsen, csattog, köhög, zúg. Zizzen, tapsol, füttyög, roppan. Süvít, trappol, kurjant, él. Durran, sustorog, mozzan, pattan. Csobban, mocorog, rezzen, fúj. toppan, kopog, süpped libben lélegzik, suhog búg: tél. A XI-XII. osztályos korcsoport gyõztesének, Tõtõs Dorottyának az írásai: 1. Kezdetben cipõkopogások hallatszanak, egyre ütemesebben, amíg óraketyegéssé alakulnak. Utána kép: Templomtorony, óra. A háttér sûrû ködbe burkolózik, mintha a magányos torony egy csésze tejben-zsírban-lebegne. Az óra szépen kidolgozott, ám rozsdás mutatói makacsul állnak. Tizenegy. Ötvenkilenc. A ketyegés halkul, majd erõsödik, lüktet, és vele együtt a kép is. A torony óbor színû törött cserepei úgy hullámzanak akár egy (a) vörös tenger, ellentmondva minden írott és íratlan törvénynek. A pulzáló óraketyegés mögött halk esõ hangját hallani: kip-kop. Tik-tak. A két külön ütem egyesülni látszik, egy új hangot szülve. Amint a szívverés felerõsödik, a kép közeledni kezd, míg a törött óralap mögött melyben a nézõ talán megpillantja tükörképét láthatóvá válik az óraszerkezet. Csend. Mintha a poros fogaskerekeket is pókok szõtték volna, leheletvékony üveglemezek forgatnák az idõt, de minden mozdulatlan. Fény alig szûrõdik be a dohos fal repedésein. Egy rozoga lépcsõ vezet le a mélybe, nem látni pontosan hova. A vastag porban parányi lábnyomok látszanak. A fogaskerekek labirintusába vezetõ nyomokat követve láthatóvá válik, mi hiányzik a templomtoronyból: a harang. A kép középpontjába ismét a lépcsõ kerül, melyrõl idõközben eltüntek a lábnyomok. Egy ágyúdörgésként ható reccsenés töri meg a csendet, majd újabb s újabb, míg a lépcsõ aljáig vezeti a kép a nézõ tekintetét. Hatalmas ajtó, mely nyikorogva tárul fel. A csillagos éjszakában megkondul a harang... Kilenc. Tíz. Tizenegy. A szürke kisváros macskaköves utcái néptelenek. Az utcák egy hídnál talákoznak, melyen egy kõszobor áll, és bámulja a lassan csordogáló vizet a színes kavicsok között. Nem hallani miként csobog a víz. A szobor hirtelen megrázza magát, mint aki fázik, és egy kavicsot dob a vízbe. A patak megdermed. A rideg szikla unottan tekint mozdulatlan tükörképére. Mozdulatait mélyrõl jövõ morajlás kíséri. Csontok helyett évezredes kövek ropognak, súrlódnak, szikráznak a sötétben. A szobor hangos robajjal indul el a kirakat felé. Gyenge fény és erõtlen dallam szivárog ki a függönyök mögül. A kõszobor egyetlen romboló sóhaja végzett az ártatlan élettel. Úgy aludt ki akár egy gyertya, mely leég három nap virrasztás után. A kõarc a templontorony felõ fordul. Tizenegy. Egy. Elindul, elvész a sötétben. Földön tomboló mennydörgés minden lépte a lépcsõn felfele. A kép mozdulatlan, az üres és néma város hídja áll a középen. Hirtelen minden elsötétül, mikor a százéves harang egyetlen egyet jajdulva szûnik meg létezni a kõszobor haragja alatt. Csend. A kép lassan világosodik. Ismét köd borít mindent. Halványan kivehetõ egy alak a hídon. Amint a perspektíva közelít, kirajzolódik egy õsrégi szobor. Mozdulatlanul õrködik egy városnyi romos épület és egy elromlott toronyóra fölött. Tizenegy. Tizenhárom. Látszólag évszázadok óta egyetlen lakója a városnak. Távolról csengõszó hallatszik. A csengettyû vidám nevetése egyre közeledik, míg egy gyermekkézben megállapodva feltûnik a templomtorony hatalmas ajtaja elõtt. A csilingelõ jókedv gyorsan szalad föl a lépcsõn, amint felér, odakinn megmozdul az imént még poros immár csillogó óramutató, lenn lassan forognak az üveg fogaskerekek. A gyermek önfeledtan bújócskázik tükörképével. A kép távolodik, láthatóvá válik a csillogó toronyóra. Tizenegy. Ötven. Az élet szinte visszhangzik a város fölött. A távolodó képen még észrevehetõ miként mozdul meg valami a hídon és már tizenegy ötvenkilenc. Elsötétül a kép és egy utolsó csengõszó menekül meg. Megjelenik a cím fehér betûkkel: Kõszent a hídon. Vége. 2. Élménybeszámoló halálomról (a dátumra sajnos nem emlékszem) Ott kezdeném, hogy mindenkinek vannak álmai. Látszólag. Mint kiderült, nekem nincsenek álmaim, az álmaimnak vagyok én. Persze errõl fogalmam se volt míg... míg meg nem haltam. Az ember nagyratörõ, ambiciózus, azt hiszi, õ irányítja a világot, meg az álmait. De meddig? kérdem én, aki már mindenen túl van, amin élõ túl lehet a gyengébbek kedvéért: én, aki meghaltam. Eleinte nekem is volt egy pillangóm. Kedves, kék szárnyakkal ami szintén ámítás volt, ugyanis lepkém szárnyai kívülrõl kékek, belülrõl feketék repkedett be elsõ álmomba. Elõbb havonta egyszer, ha rossz napom volt, majd hetente, végül naponta. Semmilyen álmoskönyv nem segített már rajtam. Ha behunytam szemem, már jött is, hirtelenül, finomkodva, erõszak látszatát sem keltve. Most akár azt is mondhatnám: Ha akkor tudtam volna... De nem mondom, mert nem tudtam, még csak nem is sejtettem. Az sem volt gyanús, mikor a pillangóm elkezdett álmodni. Ha nekem lehet, neki miért ne? Õ is csak hozzám tartozik. Tartozott. Tartoztam én hozzá. Gyönyörködtem benne, egy ideig...az én pillangóm álmodott is, repült is, és belefáradt, úgy emlékszem meghaltam, mikor a pillangó felébredt... Szegény pillangó... belefáradt. Mibe is? Hogy hirtelen ily sok szabad idõm lett aki meghalt, nem siet sehova-, gondolkodni kezdtem, és feltettem magamnak a kérdést: Végül ki álmodott kit? Én a pillangót, vagy õ engem? Mert nem mindegy. Valamelyikünk léte a másik létezésének lehetõségeként feltételeként- szemlélve... Álnok pillangó. Méghogy lélek. B. a saját sírját ásta a levegõbe, az enyémet egy pillangó ásta, vagy repülte vagy álmodta. Igazán nem is számít. Egyszerûen útban voltam neki. Megölt. Pont. Pont. Pont. De ha most is álmodik? Mindenkinek vannak álmai. Nekem is meg kellene jelennem az õ álmaiban. Ha egy macska álmodhat egy pillangóról, fordítva is lehetséges. Nem? Különben is egy lepke, hogy vehetné el egyszerre kilenc életem, csupán egy álomban. Még van nyolc darab. Az mindenféleképpen több, mint szerencsétlen pille egyetlen élete. (Ez úton indokolnám a kérvényemben megfogalmazottakat. Kérem, ez tévedés. Én nem haltam meg igazából.) Tehát mindenkinek vannak álmai... és nem az a legrosszabb, ha megfosztanak álmaidtól. Neeem... Lesznek más álmaid! Az a legrosszabb amikor az álmaid fosztanak meg önmagadtól. Vigyázni kell velük, mert egyszer szeszélyesekké válnak, azt mondják, elfáradtam, és követelik a helyünket. De te, kis pille, csak aludj, aludj és álmodj, én majd ébren leszek. Na de milyen kávé az, amelynek nincs ott a zacc az alján? A szervezõk azt közölték, hogy korosztályonként csak egy diákot engedhetünk a megyébõl tovább az országos szakaszra az idei foghíjas költségvetés miatt. Valószínûleg odafent is elhangzik a visszatérõ kérdésünk, amikor kérvényezik, hogy támogassák az IKV országos szakaszát. Pedig tizenhat év szervezés és munka után rájöhetnének, hogy ez egy jó verseny, olyan rendezvény, ami a tehetséges diákokat közelebb hozza az irodalomhoz, és a megszokott tantárgyversenyektõl is eltér. Reméljük, ez a felismerés hamarosan bekövetkezik, és megoldódik a probléma. Köszönjük mindenkinek a részvételt, szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõ diákot jövõre is. Széles Gergõ Silvania Fõgimnázium, XII. B

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz

Épül az összekötő út. Újra a legjobb! Egyetem lehet Egerben. Maratoni közgyűlés. Kaláka először. Vakáció. Nyári szünet sem lesz Egyetem lehet Egerben Elhárulhatnak a jogi akadályok az egri főiskola egyetemmé válásának útjából. Habis László és dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be a felsőoktatási

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben