Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Becsülettel elvégeztük a dolgunkat"

Átírás

1 május Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst minõsítéssel díjazta a csapatot! Szinte hihetetlen, hogy ez a siker is a mienk... Ajánló 5. oldalon TÁMOGATÁSÁVAL Becsülettel elvégeztük a dolgunkat Az elmúlt héten, pénteken ülésezett az RMDSZ Szilágy Megyei Küldöttgyûlése. A 258 tagból eljött az ülésre 205, tehát teljes mértékben határozatképes volt az ülés. A teremben nem jutott mindenkinek hely, szerencsére sikerült székeket kölcsönkérni. Az ülés Seres Dénes elnök beszámolójával kezdõdött, amelyben áttekintette és elemezte az elõzõ küldöttgyûlés után történteket. A Szövetség megyei szervezete nagyon jól mûködött, ezért megköszönte mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy az is, hogy nagyon kemény év következik, de vállalni kellett, mert az elõzõ évben egyáltalán nem sikerült semmit elérni az érdekérvényesítés terén. A kormányzati szerepvállalás politikai fegyver az érdekérvényesítésre. Ennek eredményeként sikerült enyhítenünk némileg a megszorításokat, és legnagyobb sikerünk az oktatási törvény, amely igazi áttörés az eddigi helyzethez képest. Országos szinten mintegy 1000 iskola szûnt meg, Szilágy megyében 15, de ebbõl csak 1 volt magyar. Most csak bekövetkezik? Egyetlen válasz van: súlyosodik a gazdasági válság is, hiszen bizonytalan politikai környezetben nagyon óvatossá válik minden beruházó és termelõ. A Szövetség programja nem hangzatos beszédekre épül, hanem az emberek igényeire. Volt már egy szûk felmérés ezen a téren, és egyértelmûen a magyarok az infrastrukturális javításokat tették az elsõ helyekre, az autonómia kérdése a hatodik helyre szorult még a székelyföldiek körében is. elmúlt három év minden választásán a megyei szervezet országosan a legjobb eredményt érje el. Ennek következtében a munkánk mértéke szerinti képviseletet küldhettünk a kongresszusra. A Szilágy megyeieken kívül csak a Maros megyeiek voltak többen. Sikeres volt a 2008-as év, de a következõ esztendõben már nem voltunk tagja a kormánykoalíciónak. Ennek következtében minden magyart leváltottak a hivatalokból, és ez minden szintén megtörtént. Ekkor már érzõdött a gazdasági válság elõszele, de az akkori kormánypárt nem vette figyelembe. Változást hozott a 2010-es év, a politikai paletta is sokat változott. Számoltunk azzal rajtunk múlik, hogy ezt a helyzetet ki is használjuk. A gazdasági helyzetben már némi javulás érzõdik, de ezt a lakosság csak késõbb fogja érzékelni. Egyelõre kényszerpályán van az ország, az EU-ban nálunk a legmagasabb a költségvetési deficit 14%. Mindezek ellenére az önkormányzataink érzékelik, hogy a beruházások folytatódtak a 2010-es évben is. Többen kritizálták a kormányzati szerepvállalást ebben a helyzetben, de valós és hatékony alternatívát senki nem tudott javasolni ahhoz, hogy eredményes legyen az érdekérvényesítés. Mi történik, ha a kormányválság, vagy az elnöki válság Most újabb konzultáció készül, országosan kérdõívet osztanak ki, ebbõl mintegy jut Szilágy megyének. A több oldalas kérdõív minden fontos kérdést érint, ezzel a fiatalok feljárják közösségeinket. Tehát a megyében mintegy családhoz gyakorlatilag mindenkihez eljut az a lehetõség, hogy kifejtse véáleményét, rangsorolja az általa fontosnak tartott dolgokat. Seres Dénes mindenkit arra kért, hogy segítsék a fiatalok munkáját, mert a Szövetség stratégiája és taktikája a kérdõívek feldolgozása nyomán fog alakulni. (Folytatás a 3. oldalon) Nyílt év Nyílt - napok Az RMDSZ Fõtitkárságához hasonlóan, a Szövetség Szilágy megyei szervezete is Nyílt Év-Nyílt Napok program keretén belül, megnyitja kapuit és minden érdeklõdõ számára betekintést nyújt a szervezet mindennapi életébe, munkájába, megvalósításaiba és programjaiba ezáltal is közelebb hozva a szervezetet az emberekhez. Alternatív 6. oldalon Milyen kávé? IKV! Na de milyen kávé az, amelynek nincs ott a zacc az alján? A szervezõk azt közölték, hogy korosztályonként csak egy diákot engedhetünk a megyébõl tovább az országos szakaszra az idei foghíjas költségvetés miatt. Közéletünk 5. oldalon Támogatási RMPSZgyorstalpaló Hivatalossá vált: az Iskola Alapítvány helyett idén a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) bonyolíthatja a magyar kormány által lóhalálában, május 4-én meghirdetett Szülõföldön magyarul pályázatot.

2 2. Hirdetés A Szilágy Társaság felhívása A,,XXII. Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedõt június 4-én Szilágynagyfaluban rendezzük, közösen a polgármesteri hivatallal és a Petri Mór Általános Iskolával, I-IV; V-VIII; IX-XII. és felnõtt korosztályok elõadói számára. Kérjük, hogy minden versenyzõ elõre küldje be a rendezõ Szilágy Társaság címére, az általa kiválasztott tíz szilágysági magyar népdal, népballada címét, amibõl õ választ ki elõadásra egyet és a zsûri a másikat. Jelentkezni lehet még Gönczi Sándor tanár úrnál: Petri Mór Általános Iskola - Szilágynagyfalu. Bibliográfia: Almási István: Szilágysági magyar népzene; Kallós Zoltán: Balladák könyve; Gáspár Attila: Mint a rozmaring a jó földbe; Szilágysági gyerek vagyok (Gáspár Attila szerkesztésében, Zilah 2000; 2005); Balogh Dezsõ: Szilágysági népdalcsokor (Zilah, 1973); Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok; Magyar Zoltán: Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágyság Tamás Gábor Helyszín: Zilah, Szakszervezetek Mûvelõdési Háza Idõpont: június 6., 19 óra Belépõ: 20 RON/felnõttek, 15 RON/diákok Jegyek kaphatók a helyszínen, illetve a jegypénztárnál. Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, EGYESÜLET 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ igazgató. Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: Közéleti, közmûvelõdési hetilap ISSN MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 (Folytatás az 1. oldalról) Mi az emberek véleményét képviseljük, továbbra is ezt tesszük. jelentette ki az elnök. Politikai vonatkozásban kijelentette, hogy megfelelõ kommunikáció létezik minden politikai erõvel, kivétel a Nagy Románia Párt típusú alakulatokkal. De minden párttal szemben a saját közösségeink érdekeit képviseljük. Ez pedig a modernizáció, intézményrendszereink fejlesztése. Ha jobb és civilizáltabb körülményeket teremtünk, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a gazdaság is fejlõdik, és a fiatalok sem fognak elvándorolni. Nyilvánvaló, hogy ebben még nagyon sok dolgunk van, de szépen sorban, mindenre sor kerül, ha megmarad a parlamenti képviselet megfelelõ eszköze erre. Az RMDSZ-re mindenfelõl nagy nyomást gyakorolnak. Az ellenzéki pártok ki akarnak vonni minket a kormányból, a kormánypárt meg akar tartani. Nem beszélve azokról, akik eddig nem tettek semmit, most pártot alapítanak, külön utakon járnak. Ezzel nincs semmi baj. De az emberek érdekeit kell szem elõtt tartani! Az RMDSZ eddig is mindent megtett minden egyes emberért. Az iskolai támogatást minden egyes magyar családhoz eljuttattuk a legeldugottabb faluban is. Ezt sehol nem tudták megoldani, sem Ukrajnában, sem Szolvákiában, de mi ezt megoldottuk! Ez most már nem jól van, most a pedagógusok szövetségét bízták meg ezzel, de még nem tudja senki, hogyan is fog ez történni, milyen módon, és hogyan jön a családokhoz a pénz, ha az OTP Bankhoz megy minden, ott nyitott számlára. Most nem lehet tudni, lesz-e ebbõl valami... Lerombolták, ami jól mûködött, kérdés mi lesz helyette. Tehát a továbbiakban a Szövetségünk nem tudja vállalni a felelõsséget emiatt. Ezt el kell mondani az embereknek. Mi eddig becsülettel elvégeztük a dolgunkat. A demagóg szövegek egyesek számára jól hangzanak, de nem társul mellé egyetlen elképzelés sem arról, hogyan kívánják megvalósítani. 20 éve csak az változott Erdélyben, amit az erdélyi magyarság, az RMDSZ meg tudott oldani. Még a két ország közötti jó viszony, a feszültségek csökkenése is nekünk köszönhetõ. A mi dolgaink egyelõre Bukarestben dõlnek el, hiszen Romániában élünk, itt születtünk. Ezt lerombolni bûn a közösséggel szemben. Igaza van a véleményvezérnek, aki kijelentette, hogy õk romokat építenek. Szilágy Róbert István ügyvezetõ elnök beszámolójában a szervezet mûködésének számadatait ismertette. Az oktatási támogatási pályázatot a megyében mintegy család kérelmét, és mintegy 300 egyetemista diák kérelmét kezelték, és mindenki megkapta a neki járó összeget. Mindezen kívül többszáz pedagógusi illetve diák- illetve magyar igazolványt kezeltünk és jutattunk el az igénylõkhöz. Ezt a jogot megvonták tõlünk, az információs rendszert is lekapcsolták, mindenkit a kolozsvári konzulátushoz kell irányítani az ilyen ügyekben. Sikerült teljes mértékben mozgósítani a fiatalságot, nagyon pezsgõ ifjúsági élet van, egymást érik a rendezvények. Az egyesületekben egyszerre több pályázat is folyik. Több képzést tartottunk a fiatalok számára, amelyen a pályázatok írását és lebonyolítását ismertettük, és ennek már mutatkozik az eredménye. Sikerült megtervezni és mûködtetni a megyei szervezet honlapját a világhálón. Ezt folyamatosan frissítjük, eddig több mint látogatója volt honlapunknak. Újraszerveztük a tagnyilvántartást, eddig több mint tagsági füzetet osztottunk ki. Az Erdélyi Konzultáció keretében szilágysági magyar véleményét fogjuk összegezni, és eljuttatjuk az elnökséghez. A hozzászólások alkalmával többen hangsúlyozták: kinek az érdeke, hogy megossza az erdélyi magyarságot? Egyik hozzászóló szerint Szlovákiát akarnak csinálni Erdélybõl is. Mindenütt sikerült megosztani a magyarságot, Szlovákiában, Ukrajnában is, Szerbiában is, csak Erdélyben nem sikerült, ezt akarják most pótolni. Ez a románok érdeke is, nem csoda, ha támogatják az új párt bejegyzését. Kérdés, hogy ki és miért támogatja azt, hogy nem legyen a magyarságnak parlamenti képviselete. Az ügyvezetõ elnök ismertette az alapszabályzat módosításait. Azért volt erre szükség, mert a kongresszus módosította az országos szervezet alapszabályzatát, most ehhez kellett igazítani a megye szabályzatot is. Strukturális változás csak az országos szervezetet érint a fõtitkárság bevezetésével. A megyei alapszabályzatban a hatáskörök módosultak, bõvültek, ugyanakkor sok bizonytalan helyzetet kellett pontosítani. A küldöttgyûlés egyhangúlag elfogadta a módosításokat, ezeket a következõ számban részletezzük. Az ülés folytatásaként titkos szavazással Közéletünk Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 3. megválasztották a Szövetségi Képviselõk Tanácsának tagjait. Ezek szerint a hivatalból tagok mellett Boncidai Csaba (Perecsen), Pop Imre (Kraszna) és Dombi Attila (Sarmaság) fogja képviselni a megyei szervezetet. A Kulturális Autonómia Tanácsban Szilágy megyét négy személy fogja képviselni: Berki Edit (Sarmaság), Bogya Miklós (Kraszna), Széman Péter (Szilágysomlyó), Varga András (Szilágycseh). Csóka Tibor a Regionális Önkormányzati Tanács alakulóülésének küldöttei megválasztását vezette. A Partiumi Önkormányzati Tanácsban Szilágy megyét az elnökség illetve 6 most megválasztott tag képviseli, illetve hat póttagot. Tehát Szilágy megyét ebben a testületben Csóka Tibor elnök (a megyei tanács alelnöke), Pop Imre alelnök (Kraszna polgármestere), Varga András alelnök (Szilágycseh polgármestere), Sojka Attila titkár (Zilah alpolgármestere), Faluvégi Ferenc elnökségi tag (Kárásztelek polgármestere) mellet a most megválasztottak fogják képviselni: Marina Ida polgármester (Bagos), Boncidai Csaba polgármester (Perecsen), Dobrai Ferenc polgármester (Haraklány), Szabó Levente polgármester (Kémer), Csapó Károly polgármester (Debren), Dombi Attila polgármester (Sarmaság). A póttagok: Kiss Juhász Csaba polgármester (Sámson), Gergely Csaba alpolgármester (Benedekfalva), Seres Árpád alpolgármester (Magyarkecel), Molnár Józef polgármester (Szilágyszeg), Dénes András alpolgármester (Varsolc), Katona Farnas Sándor alpolgármester (Szilágynagyfalu).

4 4. Vidékeink Egy y fesztivál margójár gójára április 28 és május 1. között került sor a X. Jubileumi Színjátszó Fesztiválra Vasváron. E rangos rendezvény Magyarországszerte nagyon kedvelt, hiszen minõségi elõadások, érdekes beszélgetések, komoly szakmai kiértékelõ mellett van ennek a helynek egy különlegessége : egy sziget, ahol mindenki otthon érezheti magát, a rengeteg park, zöldövezet, rendezett utcák terek, csend, tiszta levegõ, kedves emberek mind-mind elmondhatók Vasvárról. A Tinikomédiások színjátszó csoport idén elõször jutott el a rendezvényre a Magyar Szín-Játékos Szövetség meghívására. 10 órás utazás után érkeztünk meg, és a látvány, ami fogadott, mesébe illõ volt, hatalmas fák, zöld fû, madárdal, mosolygós arcok, emléksálak, programjavaslatok, minden pontosan megszervezve, minden a helyén. A fesztiválon 24 csapat, 28o színjátszó vett részt. A zsûri tagjai: Szûcs Katalin Ágnesszínikritikus, Pataki András rendezõ, a zsûri elnöke, Katona Imre rendezõ. Ami az elõadásokat illeti, nagyon színes volt a paletta: rockopera, bohózat, dráma, abszurdjáték, musical, vígjáték, tragikomédia, kihallgatás dráma. Elmondhatjuk, hogy igazi színházi továbbképzõn vehettünk részt. Pénteken került ránk a sor, mondanunk sem kell, mekkora izgalom elõzte meg a fellépést. Nagyon hálás közönségnek játszottunk, rengeteg tapsot és gratulációt kaptunk, és hát a zsûri kiértékelõje minden várakozásunkat felülmúlta... Annyira pozitívan értékelték a csapat munkáját, hogy az örömtõl könnyes volt a szemünk, csillogott Április 23.-án újból megperdült a zsoboki hirdetõ kezében a dob, és a falu férfitársaságát közmunkára hívta (Zsobok Sárvásár megyei út javítására). Szombat reggel a megbeszélt találkahelyen szép számban gyülekeztek Zsobok lakosai lapátokkal, talicskákkal felszerelkezve. A társaság ki is vonult a sárvásári faluhatárba, ahonnan kezdõdik a megyei út, és elkezdték a gödrök betömését és a szemét összeszedését. Segítségükre szolgált, hogy a faluból egy traktor is érkezett, ami a gödörtömõ anyagot a lerakás helyétõl a gödrökig szállította. Az aprókövet, amivel ez a munkálat megvalósult, a falu pénzébõl rendelte meg Gál-Máté István tanácsos egy bánffyhunyadi cégtõl. Jó volt látni a zsobokiak arcán a lelkesedést, hogy újból jó lesz az út, amin közlekedhetnek Bánffyhunyad és Kolozsvár irányába. Ez a lelkesedés még akkor volt meg, amikor az utat németországi segítséggel megépítették az arcunk. Szombat éjszaka indultunk haza, nem várhattuk meg a díjkiosztót, amire csak vasárnap délután került sor. Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst minõsítéssel díjazta a csapatot! Szinte hihetetlen, hogy ez a siker is a mienk... Álljon itt a diákok vallomása a fesztiválról: Csodálattal figyeltük a város szépségét, a tisztaságot, a mindent körülvevõ zöld természetet. Érdeklõdéssel hallgattuk a város történetét, kíváncsian vettünk részt a Útjavítás Zsobokon 1995-ben új nyomvonalra, mivel a régi út szinte használhatatlan volt. Az új út megvalósulása németországi támogatással (az ottaniak százezer márkával járultak hozzá a munkálatokhoz) és a zsoboki emberek anyagi és fizikai hozzájárulásával jött létre ban bekerült a megyei útosztály nyilvántartásába, mint N103-as megyei út 6,6 km hosszúsággal. Ennek ellenére továbbra is a zsobokiak javítják, mivel a megyei útosztály nem rendelkezik anyagi forrásokkal, amivel karbantartaná. A munkálatok kora délután értek véget, amikor a fáradozó munkásemberek leültek a falu végén, és elfogyaszthattak ki-ki egy pohár pálinkát vagy egy-egy pohár sört. Reményeink szerint és a megyei elöljárók ígérete szerint, idén az N103-as út a megye határáig aszfaltozva lesz, így a zsobokiak csak a Kolozs megyére esõ szakaszát kell majd karbantartsák. Gál Máté István városnézõ programban, megtekintettük a zenélõ kutat, a lelátót, a múzeumot, a kolostort, az erdei kerekszínpadot, a halastavat, a kígyót, ami a város jelképe. Felemelõ érzés volt egy csodálatos mûvelõdési házban játszani, tapsolni másoknak és örülni a tapsnak. Rendkívüli hétvége volt számunkra. (X. B.) Az elõadások színvonalasak voltak, mindegyikbõl kaptunk valami maradandót, mindegyiknek megvolt a maga különlegessége. Jó volt új arcokat látni és a régieket üdvözölni. Még az esõs idõ sem vette el a kedvünket, jól szórakoztunk, sokat nevettünk énekeltünk, hosszasan beszélgettünk a többi csapat tagjaival. Május 4-én, délután, a Kálvineum adott otthont a várva várt gyerektáncháznak. Közel 50 gyermek énekelte a már ismert népi játékokat, és tanulta el az újabb táncokat, a végére szüleiket is beédesgetve a gyermeki önfeledtségbe. Pihenõt tartva fiatal zenészeink mutatkoztak be hangszereikkel: Major Arnold (hegedû), Antal Krisztina (brácsa), Szikszai Tamás (harmonika). Aki lemardat a mulatságról, nem kell búsuljon, hiszen népi játék- és néptáncoktatást tartunk minden szerdán tól óvodásoknak, 17,30-tól kisiskolásoknak. Pár szóban bemutatnám egyesületünket is, amely március 15.- én alakult meg. Egyesületünk célja, hogy segítse és ápolja a hagyományokkal rendelkezõ népi kultúra fenntartását, a népszokások megõrzését, értékeinek továbbvitelét. Gyermek-táncházaink által a kisebb korosztályokkal megismertetjük a magyar népzenét, népdalokat és a szilágysági néptánc alapvetõ lépéseit, amire a nagyobb korosztályoknál építeni lehet a különbözõ táncrendek oktatását, biztosítva ez által a már mûködõ táncegyüttesek utánpótlását. Az elõzõ években, a zilahi iskolákban, egy-egy osztály keretén belül történt néptáncoktatás kisebb nagyobb Reméljük Vasvár jövõre is vár bennünket. (XI. B.),,A szállásunk gyönyörû helyen volt, zöld övezet, madárdal, fácánének, tiszta levegõ. Mintha egy üdülõhelyen lettünk volna. A zsûri kiértékelõje annyira meglepett, hogy nem akartunk hinni a fülünknek, nagyon boldogak voltunk. Minden kitünõ volt, a szállás, a kaja, a programok. Szerencsések vagyunk, hogy a csapathoz tartozunk. (IX. B.) A tizenkettedikeseknek ez volt az utolsó nagy utazása a csapattal. Élménydús és felejthetetlen volt. Örülünk, hogy egy ilyen rendkívüli rendezvényen vehettünk részt. Nagyon fogtok hiányozni Tinikomédiások! Soha nem hittem, hogy ilyen sokat fog jelenteni a csapat. Ott álltunk egymással szemben, és kiáltottuk, hogy Tinikomédiások Soha sem éreztem ilyen erõsnek a köteléket, mint akkor... Nagyon sok mindent kaptam a csapattól és mindenkitõl külön-külön is. Köszönöm nektek. Örülök, hogy én is Tinikomédiás lehettem, a fellépések, az együtt töltött esték mind felejthetetlenek maradtak a számomra. Olyan hihetetlen, hogy eltelt ez a 4 év, amit a csapattal töltöttem, még friss emlékeim vannak arról a napról, amikor beválogattak a csapatba. A közös játék, a fellépések, a fesztiválok nagymértékben megváltoztatták a személyiségemet, sokkal nyitottabb lettem az emberek iránt. A vasvári fesztivál is felejthetetlen marad a számomra. Örülök, hogy közöttetek lehettem, veletek játszhattam. Hajrá Tinikomédiások! XII B. Köszönet a helyi tanácsnak a támogatásért, a szülõknek a megértésért, kívánunk minden színjátszónak sok sikert a dolgozatírásokhoz, és további sikeres fellépéseket határainkon innen és túl. Ozsváth Ilona csapatvezetõ tanár Élõzenés gyer erektánc ektáncháza házat tartott tott a Táncoska Egyesület megszakításokkal, különbözõ oktatók (néptáncos fiatalok) segítségével. Szülõk, tanítók és nem utolsó sorban gyerekek kérésének teszünk eleget elindítva az óvodás és kisiskolásoknak szóló néptáncoktatást, biztosítva a folyamatosságot úgy a helyszín, mint az oktatókat illetve. Oktatunk mi, az egyesület alapító tagjai: Rózsa Róbert és felesége, Etelka (egykori Terbetés illetve Höcögõs táncosok). Eddigi foglalkozásaink az alaplépések elsajátításával, számtalan gyermekjáték megismerésével, önfeledt játékával telt el. Költségeinket (pl. hangosítás beszerzése, plakátok nyomtatása) a szülõk adományai biztosították, a jövõre nézve, további kiadásainkat (pl. zenészek honoráriuma, ruházat varratása) pályázati úton valamint az önkormányzat segítségével szeretnénk megvalósítani. A néptáncoktatás célja elsõsorban nem a színpadi produkció létrehozása, hanem a teljes személyiség kibontakoztatása, komplex készség- és képességfejlesztés, a közösség építése. A gyermekek ismerjék meg környezetük hagyományait, és érzelmileg kötõdjenek ahhoz, a tanultakat építsék be mindennapi játékukba, tevékenységükbe, a táncot használják önkifejezési formaként. Rózsa Etelka

5 Ajánló 5. A könyv a legsz gszebb b ballagási ajándék! A Báthory István Alapítvány Szilágysomlyó és környéke EMKE Magyar Ház Szeretettel hív és vár mindenkit a Báthory István Könyvtár napjára május 20, péntek délután órai kezdettel a Szilágysomlyói EMKE Magyar Házba A rendezvény témája: Szentimrei megemlékezés a család évében H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion könyvekbõl, illetve Szabó Zsolt fõszerkesztõ a Mûvelõdés könyvekbõl A megemlékezést Wágner Péter grafikus MEZÕSÉGI ÚTIRAJZOK c. grafikai kiállításának megnyitójával kezdjük, majd a MEZÕSÉG, történelem, örökség társadalom címû könyv bemutatására kerül sor. A program keretében átadásra VIII. Pünkösdi Kupa MEGHÍVÓ kerülnek a Kiváló Közmûvelõ EMKE díszoklevelek A könyv a legszebb ballagási ajándék! A TÖVISHÁT TÁRSASÁG Szeretettel hív és vár mindenkit május 21, szombat délelõtt 10 órai kezdettel a Szilágycsehi Magyar Házba A rendezvény témája: Szentimrei megemlékezés a család évében H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadó igazgatója válogat a legújabban megjelent Kriterion könyvekbõl, illetve Szabó Zsolt fõszerkesztõ a Mûvelõdés könyvekbõl A megemlékezést Wágner Péter grafikus MEZÕSÉGI ÚTIRAJZOK c. grafikai kiállításának megnyitójával kezdjük, majd a MEZÕSÉG, történelem, örökség társadalom címû könyv bemutatására kerül sor. Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete, Debren Község Polgármesteri Hivatala, az RMDSZ dobai szervezete és a Pro Doba Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, hogy vegyen részt nézõként és szurkolóként, a magyar közösségek amatõr öregfiú játékosainak tornáján Dobán, május 21 -én délelõtt 8 00 órai kezdettel. Jelentkezni május 18(szerda) óráig Csapó Károly polgármesternél vagy Kovács Kuruc János tanár úrnál lehet. Sorsolás ugyanazon a napon órától az RMDSZ zilahi szervezetének székházában lesz. Várjuk mindazokat, akik szeretik a sportot, a barátságot, és akiknek nem az eredmény, hanem a találkozas és az együttlét a fontos. A legjobbaknak kitüntetés jár, utána mindenki résztvehet a közös zenés mulatságunkon. A szervezõk nevében Csapó Károly polgármester, telefon: 0260/668803, 0745/ Kovács Kuruc János, telefon: 0757/ Szilágyság-kutatás Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezetének vádorgyûlésére május 14-én, szombaton, d.e. 10 órától kerül sor Szilágyballán a VIII. Szilágyság-kutatás napjára, melynek témája: A szõlõ és a bor Szilágyság történelmében. Elõadások: A Harangszó májusi második számából A nagybánya-óvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának szolgálatait ismerteti a királyhágómelléki reformátusok lapjának májusi második száma. A Harangszó további írásaiban olvashatunk a keresztyén politizálás kihívásairól, valamint az érszõllõsi református vegyeskar évfordulójáról. Az érszõllõsi Immanuel vegyeskar 15 évvel ezelõtti alakulására és szolgálataira emlékezik Sántha Levente. A szerzõ emellett az évfordulón tartott hálaadó istentiszteletrõl is beszámol, a lap címoldalán közölt írásában. A vezércikket ezúttal Berke Sándor, tenkei lelkipásztor jegyzi. Írásának címe: A kegyelem megragadása. A helyi református templom mûemlék jellegû értékeinek megõrzése céljából szerveztek jótékonysági estet Szilágysomlyón derül ki Szõnyi Levente írásából. Van-e esélye a keresztyén politizálásnak? E kérdést igyekeztek megválaszolni a a tenkei mûvelõdési kör legutóbbi rendezvényének meghívottjai. A Református élet rovat másik cikkében az erdõhegy-kisjenõi gyülekezet presbitereinek Kolozsváron tett kirándulásáról számol be Csanádi János. A lap diakóniai rovatában a nagybányaóvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának alakulását, céljait és tevékenységét ismerteti Lakatos Nella. A Szatmári és a Zilahi Egyházmegye presbiteri konferenciájáról olvashatunk a Presbiter oldalon, mely öt éve van jelen a lap hatodik oldalán. A Mozaik-oldal színes kínálatában szerepel a Nepáli nagylójegyzetek címû sorozat, Makay Botond anekdotája, valamint Boros J. Attila hitvédelmi sorozatának, az álomfejtésrõl szóló része. A lap Kitekintõ rovatában a londoni magyar reformátusok ünnepségérõl számol be Salánki István, a gyülekezet lelkésze. A Harangszó megrendelhetõ és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható. Péntek János Milyen tanulságai vannak legutóbbi, a felsõoktatásra irányuló elemzésünknek a mezõgazdasági szakoktatás vonatkozásában. Széman Péter A bor tréfás története Csávossy György A bor dicsérete Szabó T. E. Attila A bor a régi magyar gyógyításban. Zsigmond Attila A szõlõ és bor egyháztörténeti vonatkozásai. Egyed Ákos A szõlõterület kiterjedése és a szõlõtermesztõ gazdaságok száma Szilágy vármegyében a 19. század végén. Kovács Adorján Adottságok a szilágysági szõlõ- és bortermesztésben. Múlt, jelen, jövõ. Talpas János A szilágysági szõlõgazdaságok lehetõségei a turizmusban. Pécsi L. Dániel A szõlõ és bor címerképi elõfordulásai a kezdetektõl napjainkig. Történelmi, egyháztörténeti vonatkozások bemutatásával. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezete Nyílt év - Nyílt - napok Május elsejétõl beindult a Nyílt év - Nyílt napok program Szilágy megyében. Az RMDSZ Fõtitkárságához hasonlóan, a Szövetség Szilágy megyei szervezete is Nyílt Év-Nyílt Napok program keretén belül, megnyitja kapuit és minden érdeklõdõ számára betekintést nyújt a szervezet mindennapi életébe, munkájába, megvalósításaiba és programjaiba ezáltal is közelebb hozva a szervezetet az emberekhez, akik számára oly sokszor távolinak tûnik az RMDSZ élete. Nyílt Év Nyílt - Napok program a nyitottság, szakmaiság és átláthatóság jegyében zajlik és célja, hogy a jelentkezõk gyakorlatban is megismerkedjenek az RMDSZ életével és munkájával és nemcsak a sajtóból vagy hallásból ismerjék meg azt a szervezetet amely nap mint nap a szilágysági magyar közösséggel foglalkozik. A program rövid leírása: A jelentkezõk egy hetes (öt munkanap + hétvégi rendezvények) ismeretszerzésen vesznek részt az RMDSZ Szilágy megyei szervezeténél. Az egy hetes idõtartam alatt az érdeklõdõk betekinthetnek a megyei iroda tevékenységébe, ezáltal átfogó képet kapva a megyei szervezet munkájáról, de ugyanakkor a program részét képezi az aktuális eseményeken és rendezvényeken való jelentét és a helyszíni feladatokban való közremûködés. Szakmai gyakorlatok és látogatások Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete a Nyílt Év-Nyílt napok program keretén belül szakmai gyakorlatokat biztosít több kommunikáció, politológia, közigazgatás, újságírás, közkapcsolatok és szociológia szakos egyetemi hallgatók vagy a fent említett szakok iránt érdeklõdõ diákok számára. A program keretén belül az állami intézménylátogatások alkalmával sor kerül, a helyi önkormányzatok, a megye tanács, a prefektusi intézmény, dekoncentrált intézmények mûködésének megismerésére, valamint sikerül bemutatni az RMDSZ tisztségviselõk tevékenységét. A program idõpontjai: - május jelentkezési határidõ május június jelentkezési határidõ május július jelentkezési határidõ július augusztus jelentkezési határidõ augusztus 8. - szeptember jelentkezési határidõ szeptember október jelentkezési határidõ október 3. - november jelentkezési határidõ október december jelentkezési határidõ november 28. A programon való részvétel feltételei: - 18 év fölötti életkor; - közép- vagy felsõfokú végzettség; - felhasználói szintû számítógépes ismeretek. A jelentkezési ûrlap megtalálható az RMDSZ honlapján: klikk: A program népszerûsítésében valamint a programban résztvevõk toborzásában közremûködik a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT). Szilágyi Róbert István ügyvezetö elnök

6 6. Alternatív tantárgyverseny Lehet, hogy azok, akik még nem hallottak errõl a versenyrõl, visszakérdeznek, hogy miféle kávéról beszélek, de az irodalomkedvelõket az IKV legalább annyira felpörgeti, mint mást a koffein. Az IKV (Irodalmi Kreativitás Verseny) immáron tizenhatodjára kerül megszervezésre a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) által. Volt szerencsém idén is javítani a helyi és a megyei szakaszon egyaránt és még mindig, ha mesélem, hogy javítottam az IKV-n, a fenti kérdés a válasz. A verseny megyei szakasza április 29- én volt, a zilahi Silvania Fõgimnáziumban, melyen összesen tizenöt diák vett részt. Két korosztály versenyzett, szokás szerint: a osztályosok és a osztályosok. Õket háromtagú diákzsûri értékelte: Nagy Erika Andrea (Gheorghe Pop de Bãseºti Iskolacsoport, Szilágycseh), Szilágyi Barna (Zilahi Református Wesselényi Kollégium), Széles Gergõ (Silvania Fõgimnázium, Zilah). A osztályosok kategóriájában az elsõ helyezett Bodoki-Halmen Zsolt lett a zilahi Silvania Fõgimnáziumból. Második helyezést ért el István Zsuzsánna (Silvania Fõgimnázium, 9. osztály), a harmadik pedig Sípos Virág (Gheorghe ªincai Pedagógiai Líceum, 10. osztály) lett. A osztályosok kategóriájában elsõ Tõtõs Dorottya, a Silvania Fõgimnázium végzõs diákja, második Vida Emese a szilágysomlyói Simoin Bãrnuþiu Fõgimnázium végzõse, harmadik Mihály Emese (11. osztály) ugyanabból az iskolából. Ezúton is gratulálok nekik, és a két elsõ helyezettnek sok sikert kívánok az országos szakaszhoz. Az olvasók és feltehetõleg a többi versenyzõ számára közzé tesszük a két díjnyertes dolgozatot. A tételek -amelyeket kidolgoztak- a következõek voltak: - Kezdetben cipõkopogások hallatszanak, egyre ütemesebben, amíg óraketyegéssé alakulnak. Utána kép: Templomtorony, óra. årj forgatókönyvet az idézet alapján! - Az idézet alapján szabadon írj, amit akarsz! az én pillangóm álmodott is repült is és belefáradt úgy emlékszem meghaltam mikor a pillangó felébredt - Csendfaragó címmel írj verset! A IX-X. osztályos korcsoport gyõztesének, Bodoki-Halmen Zsoltnak az írásai: 1. Valamikor megszülettem. Fájdalmak között hagytam el addigi menedékem. Megszabadultam mondták. A helyet benõtte a gaz, a döglõdõ állatok halni jártak oda, minden rothadni kezdett, majd életem elején koporsóba tették és útját a végtelen felé irányították. Apám attól a naptól kezdve nem szeretett. Elraboltad tõlem életem értelmét mondta. sokszor. szomorúan. Elindultam, és a társaság helyett, melynek utamon követni, irányítania kellett volna, magány virágzott lépteim nyomán. Magány és álom. Álmok, hogy valamikor szeretetet találok, hogy egy napon tisztásra bukkanok, ahol sátrak vannak felállítva, és emberek fogadnak mosollyal arcukon. - Ülj le! mondják majd, és én örökké velük maradok. Milyen kávé? IKV! Tisztás helyett temetõkre, mocsarakra és romokra bukkantam. A talaj feltörte lábamat. Láttam egy ülésre alkalmas helyet, és gondolkozás nélkül ott voltam, már ültem is. A romok közé hanyatlottam a fáradtságtól. Elaludtam, megint ugyanaz az álom: hegyen vagyok, kiérek egy csúcsra, ahol egy vándor a távoli felleg- lepte hegyormokat nézi. Rám tekint, megölel, és együtt indulunk lefele. Kicsúszott lábam alól egy kõ és zuhanni kezdtem. Felmarkol a sötétség: felébredtem. A romok közül néztem az égre, rémülten. Elém szállt egy pillangó. Szárnyai áttetszõek voltak, villogtak a napfényben. Cikázott szemeim elõtt, majd rám szállt. Meglobbantotta szárnyait utoljára, majd megnyugodott. Társam lett. Felálltam és õ vállamon maradt. Elindultam, mellettem röpdösött, a táj zöldebbnek látszott, mindenhol rügyeket vettem észre. Néha szóltam is hozzá. Kértem, ne hagyjon el soha, vagy ha menne, vigyen magával. Az én pillangóm álmodott is, repült is, és belefáradt. Úgy emlékszem meghaltam, mikor a pillangó felébredt. Meghaltam és valahogy mégis itt röpködök a nap alatt, villogtatom szárnyaim, libbenek a fuvallatok tempójára. Néha hiányzik a váll, de helyette zöld hajtások nyújtanak pihenõt. Csak tudnám, hogy ez meddig tart 2. Csendfaragó Morajlik, krákog, dobban, dúdol. Reccsen, csattog, köhög, zúg. Zizzen, tapsol, füttyög, roppan. Süvít, trappol, kurjant, él. Durran, sustorog, mozzan, pattan. Csobban, mocorog, rezzen, fúj. toppan, kopog, süpped libben lélegzik, suhog búg: tél. A XI-XII. osztályos korcsoport gyõztesének, Tõtõs Dorottyának az írásai: 1. Kezdetben cipõkopogások hallatszanak, egyre ütemesebben, amíg óraketyegéssé alakulnak. Utána kép: Templomtorony, óra. A háttér sûrû ködbe burkolózik, mintha a magányos torony egy csésze tejben-zsírban-lebegne. Az óra szépen kidolgozott, ám rozsdás mutatói makacsul állnak. Tizenegy. Ötvenkilenc. A ketyegés halkul, majd erõsödik, lüktet, és vele együtt a kép is. A torony óbor színû törött cserepei úgy hullámzanak akár egy (a) vörös tenger, ellentmondva minden írott és íratlan törvénynek. A pulzáló óraketyegés mögött halk esõ hangját hallani: kip-kop. Tik-tak. A két külön ütem egyesülni látszik, egy új hangot szülve. Amint a szívverés felerõsödik, a kép közeledni kezd, míg a törött óralap mögött melyben a nézõ talán megpillantja tükörképét láthatóvá válik az óraszerkezet. Csend. Mintha a poros fogaskerekeket is pókok szõtték volna, leheletvékony üveglemezek forgatnák az idõt, de minden mozdulatlan. Fény alig szûrõdik be a dohos fal repedésein. Egy rozoga lépcsõ vezet le a mélybe, nem látni pontosan hova. A vastag porban parányi lábnyomok látszanak. A fogaskerekek labirintusába vezetõ nyomokat követve láthatóvá válik, mi hiányzik a templomtoronyból: a harang. A kép középpontjába ismét a lépcsõ kerül, melyrõl idõközben eltüntek a lábnyomok. Egy ágyúdörgésként ható reccsenés töri meg a csendet, majd újabb s újabb, míg a lépcsõ aljáig vezeti a kép a nézõ tekintetét. Hatalmas ajtó, mely nyikorogva tárul fel. A csillagos éjszakában megkondul a harang... Kilenc. Tíz. Tizenegy. A szürke kisváros macskaköves utcái néptelenek. Az utcák egy hídnál talákoznak, melyen egy kõszobor áll, és bámulja a lassan csordogáló vizet a színes kavicsok között. Nem hallani miként csobog a víz. A szobor hirtelen megrázza magát, mint aki fázik, és egy kavicsot dob a vízbe. A patak megdermed. A rideg szikla unottan tekint mozdulatlan tükörképére. Mozdulatait mélyrõl jövõ morajlás kíséri. Csontok helyett évezredes kövek ropognak, súrlódnak, szikráznak a sötétben. A szobor hangos robajjal indul el a kirakat felé. Gyenge fény és erõtlen dallam szivárog ki a függönyök mögül. A kõszobor egyetlen romboló sóhaja végzett az ártatlan élettel. Úgy aludt ki akár egy gyertya, mely leég három nap virrasztás után. A kõarc a templontorony felõ fordul. Tizenegy. Egy. Elindul, elvész a sötétben. Földön tomboló mennydörgés minden lépte a lépcsõn felfele. A kép mozdulatlan, az üres és néma város hídja áll a középen. Hirtelen minden elsötétül, mikor a százéves harang egyetlen egyet jajdulva szûnik meg létezni a kõszobor haragja alatt. Csend. A kép lassan világosodik. Ismét köd borít mindent. Halványan kivehetõ egy alak a hídon. Amint a perspektíva közelít, kirajzolódik egy õsrégi szobor. Mozdulatlanul õrködik egy városnyi romos épület és egy elromlott toronyóra fölött. Tizenegy. Tizenhárom. Látszólag évszázadok óta egyetlen lakója a városnak. Távolról csengõszó hallatszik. A csengettyû vidám nevetése egyre közeledik, míg egy gyermekkézben megállapodva feltûnik a templomtorony hatalmas ajtaja elõtt. A csilingelõ jókedv gyorsan szalad föl a lépcsõn, amint felér, odakinn megmozdul az imént még poros immár csillogó óramutató, lenn lassan forognak az üveg fogaskerekek. A gyermek önfeledtan bújócskázik tükörképével. A kép távolodik, láthatóvá válik a csillogó toronyóra. Tizenegy. Ötven. Az élet szinte visszhangzik a város fölött. A távolodó képen még észrevehetõ miként mozdul meg valami a hídon és már tizenegy ötvenkilenc. Elsötétül a kép és egy utolsó csengõszó menekül meg. Megjelenik a cím fehér betûkkel: Kõszent a hídon. Vége. 2. Élménybeszámoló halálomról (a dátumra sajnos nem emlékszem) Ott kezdeném, hogy mindenkinek vannak álmai. Látszólag. Mint kiderült, nekem nincsenek álmaim, az álmaimnak vagyok én. Persze errõl fogalmam se volt míg... míg meg nem haltam. Az ember nagyratörõ, ambiciózus, azt hiszi, õ irányítja a világot, meg az álmait. De meddig? kérdem én, aki már mindenen túl van, amin élõ túl lehet a gyengébbek kedvéért: én, aki meghaltam. Eleinte nekem is volt egy pillangóm. Kedves, kék szárnyakkal ami szintén ámítás volt, ugyanis lepkém szárnyai kívülrõl kékek, belülrõl feketék repkedett be elsõ álmomba. Elõbb havonta egyszer, ha rossz napom volt, majd hetente, végül naponta. Semmilyen álmoskönyv nem segített már rajtam. Ha behunytam szemem, már jött is, hirtelenül, finomkodva, erõszak látszatát sem keltve. Most akár azt is mondhatnám: Ha akkor tudtam volna... De nem mondom, mert nem tudtam, még csak nem is sejtettem. Az sem volt gyanús, mikor a pillangóm elkezdett álmodni. Ha nekem lehet, neki miért ne? Õ is csak hozzám tartozik. Tartozott. Tartoztam én hozzá. Gyönyörködtem benne, egy ideig...az én pillangóm álmodott is, repült is, és belefáradt, úgy emlékszem meghaltam, mikor a pillangó felébredt... Szegény pillangó... belefáradt. Mibe is? Hogy hirtelen ily sok szabad idõm lett aki meghalt, nem siet sehova-, gondolkodni kezdtem, és feltettem magamnak a kérdést: Végül ki álmodott kit? Én a pillangót, vagy õ engem? Mert nem mindegy. Valamelyikünk léte a másik létezésének lehetõségeként feltételeként- szemlélve... Álnok pillangó. Méghogy lélek. B. a saját sírját ásta a levegõbe, az enyémet egy pillangó ásta, vagy repülte vagy álmodta. Igazán nem is számít. Egyszerûen útban voltam neki. Megölt. Pont. Pont. Pont. De ha most is álmodik? Mindenkinek vannak álmai. Nekem is meg kellene jelennem az õ álmaiban. Ha egy macska álmodhat egy pillangóról, fordítva is lehetséges. Nem? Különben is egy lepke, hogy vehetné el egyszerre kilenc életem, csupán egy álomban. Még van nyolc darab. Az mindenféleképpen több, mint szerencsétlen pille egyetlen élete. (Ez úton indokolnám a kérvényemben megfogalmazottakat. Kérem, ez tévedés. Én nem haltam meg igazából.) Tehát mindenkinek vannak álmai... és nem az a legrosszabb, ha megfosztanak álmaidtól. Neeem... Lesznek más álmaid! Az a legrosszabb amikor az álmaid fosztanak meg önmagadtól. Vigyázni kell velük, mert egyszer szeszélyesekké válnak, azt mondják, elfáradtam, és követelik a helyünket. De te, kis pille, csak aludj, aludj és álmodj, én majd ébren leszek. Na de milyen kávé az, amelynek nincs ott a zacc az alján? A szervezõk azt közölték, hogy korosztályonként csak egy diákot engedhetünk a megyébõl tovább az országos szakaszra az idei foghíjas költségvetés miatt. Valószínûleg odafent is elhangzik a visszatérõ kérdésünk, amikor kérvényezik, hogy támogassák az IKV országos szakaszát. Pedig tizenhat év szervezés és munka után rájöhetnének, hogy ez egy jó verseny, olyan rendezvény, ami a tehetséges diákokat közelebb hozza az irodalomhoz, és a megszokott tantárgyversenyektõl is eltér. Reméljük, ez a felismerés hamarosan bekövetkezik, és megoldódik a probléma. Köszönjük mindenkinek a részvételt, szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõ diákot jövõre is. Széles Gergõ Silvania Fõgimnázium, XII. B

7 Társadalom 7. Tanácsk anácskozás a felek elekez ezeti eti oktatásról tásról Az erdélyi magyar történelmi egyházak és az RMDSZ képviselõi az új oktatási törvényrõl, annak a felekezeti oktatásra vonatkozó vetületeirõl tanácskoztak múlt pénteken délelõtt, Kolozsvárott. A szakmai beszélgetés résztvevõit a házigazda Bálint Benczédi József unitárius püspök köszöntötte, aki annak fontosságát hangsúlyozta, hogy közös dolgaink megbeszélése, az egyeztetés, a közös álláspont kialakítása rendkívül fontos az erdélyi magyar történelmi egyházak számára. Kelemen Hunor szövetségi elnök üdvözölte a kezdeményezést, mint mondta, a szándékok találkoztak, hiszen az RMDSZ számára is rendkívül fontos a tanácskozás, az egyeztetés ben a kisebbségi jogok területén végzett munkánk egyik legnagyobb eredménye az oktatási törvény elfogadása volt. A jogszabály kidolgozásakor is egyeztetett a Szövetség az egyházak képviselõivel, most, amikor ennek konkrét alkalmazásáról van szó, ismét szükségessé vált a párbeszéd, az egyeztetés. Én azt szeretném, ha nem csak a felekezeti oktatás kérdésében ülnénk egy asztalhoz, hanem azt javaslom, hogy rögzítsünk rendszeres találkozókat, amelyeken az erdélyi magyar közösség minden életterületét érintõ kérdést megbeszélhetünk fogalmazott Kelemen Hunor. Markó Béla miniszterelnök-helyettes elmondta, az Oktatási Minisztérium hamarosan létrehoz egy bizottságot, amely minden püspökséggel külön-külön tárgyal a felekezeti oktatásról. Ennek a bizottságnak a tagjai lesznek Pásztor Gabriella államtanácsos és Király András államtitkár is. Markó Béla szerint ennek az egyeztetésnek az a legfontosabb célja, hogy a felekezeti oktatás kapcsán egységes álláspontot fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy a törvény alkalmazásakor mindenki pontosan tudja, milyen cselekvési terv mentén halad a munka. Az erdélyi magyar egyházak képviselõi elsõsorban üdvözölték az oktatási törvény azon elõírását, hogy a vallásóra bekerült a kötelezõ törzsanyagba, ugyanakkor számos kérdést fogalmaztak meg a felekezeti, egyházi iskolák és óvodák létrehozásáról, felmerült továbbá az egyházi népiskolák létrehozásának szükségessége is, amelyek leginkább a szórványvidéken mûködhetnének sikeresen. A tanácskozáson jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök, Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Király András oktatásügyi államtitkár, Nagy Zoltán államtitkár, Pásztor Gabriella államtanácsos, Kötõ József parlamenti képviselõ és Lakatos András, az RMDSZ oktatási fõosztályának vezetõje. Az erdélyi magyar történelmi egyházak részérõl jelen volt dr. Jakubinyi György római-katolikus érsek, Papp Géza, az erdélyi református egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi József unitárius püspök valamint egyháztanácsosok, képviselõk. (Tájékoztató, május 6.) Támogatási RMPSZ-gyor orstalpaló Hivatalossá vált: az Iskola Alapítvány helyett idén a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) bonyolíthatja a magyar kormány által lóhalálában, május 4-én meghirdetett Szülõföldön magyarul pályázatot. Hivatalossá vált: az Iskola Alapítvány helyett idén a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) bonyolíthatja a magyar kormány által lóhalálában, május 4-én meghirdetett Szülõföldön magyarul pályázatot. A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. azután döntött így, hogy elterjedt a hír: várhatóan szeptemberig csúszik a magyar oktatási intézményekben tanuló diákok számára kiírt támogatás pályáztatása. A legújabb döntés azonban lehetõvé teszi, hogy két hónap késéssel mégis elinduljon a pályázat. A kérelmeket június 30-ig lehet benyújtani. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos az MTI-nek elmondta, a korábbi esztendõk tapasztalatai alapján körülbelül 5-6 milliárdos támogatással számolnak. A forrásokat koordináló Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. vezetõje elmondta, szeretnék a jelenlegi rendszert modernizálni. Mint kifejtette, eddig a támogatásokat jelentõs arányban Erdélyben például 80 százalékban készpénzben fizették ki, s a járulékos és postaköltségek, illetve az egyéb lebonyolítói költségek elérték a százalékot. Ulicsákék azt szeretnék, ha az érintettek közvetlenül, bankszámlára kapnák meg a támogatásokat, ezért tárgyalásokat folytatnak, hogy minél kedvezõbb feltételek mellett, akár ingyenesen bankszámlát nyithassanak a támogatási összeg fogadására, ami mellé ingyenesen bankkártya is járna, s az utalás is térítésmentes lenne. Ulicsák Szilárd jelezte: ezentúl nem a határon túli szervezetek számára fogják átutalni a támogatásokat. Ezek a szervezetek a szakmai munkát végzik, szórják a pályázati ûrlapokat az iskolákban, feldolgozzák az adatokat, és jelzik a támogatásra javasoltak körét. A rendszer így sokkal átláthatóbbá válik állította az illetékes. Ulicsák úgy fogalmazott, a korábban kissé mesterségesen létrehozott alapítványok helyett Erdélyben a Romániai Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a Csíkszeredában megtartott sajtótájékoztató után elmondta a szövetség álláspontját a magyar kormány által az anyaország határain kívül rekedt, magyar nyelven tanuló iskolásoknak és óvodásoknak folyósított oktatási-nevelési támogatás ügyében. Az RMPSZ-t szerdán értesítették hivatalosan arról, hogy minket bíz meg a magyar kormány pályázati ûrlapok kiküldésével, Magyar Pedagógusszövetség, Felvidéken a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség, míg Kárpátalján a korábbi döntésnek megfelelõen Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványa végzi a munkát. Újdonság, hogy idéntõl már a magyar óvodásoknak is jár nevelési-oktatási támogatás Napok alatt készült fel az RMPSZ Burus Siklósi Botond, az RMPSZ közelmúltban kinevezett elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, tagszervezeteik felkészültek arra, hogy mihamarabb lebonyolítsák a rendkívüli adminisztrációval járó pályáztatást. A szulofoldonmagyarul.ro tájékoztatása szerint a pályázati ûrlapok letölthetõek a jelzett webhelyen és beszerezhetõek a tagszervezeteknél is. Burus napokkal ezelõtt lapunknak még arról beszélt, hogy senki nem kereste meg a pedagóguszövetséget, nem tudnak részleteket a támogatások sorsáról. Az Új Magyar Szó megkereste az RMPSZ Kolozs és Maros megyei szervezeteit is, de ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem áll módjukban ûrlappal kiszolgálni a hozzájuk fordulókat. Horváth Gabriella, az RMPSZ Maros megyei megbízottja elmondta: a pályázatról sem tud többet elmondani, mint ami a hivatalos közleményben megjelent, a szervezet képviselõinek is csak a hét végén tartanak gyorstalpaló eligazítást. Nem oda Buda! Az oktatási nevelési támogatásra kiírt pályázat lebonyolítását eddig az Iskola Alapítvány végezte többek között ezt a szervezetet minõsítette Ulicsák mesterségesen létrehozottnak. Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány igazgatója megkeresésünkre ismételten hangsúlyozta: kormányközi megállapodás szükséges ahhoz, hogy a magyar állam kiterjessze a támogatási rendszerét Romániára, és a jelenleg érvényben lévõ kormányközi megállapodás révén az Iskola Alapítvány jogosult a lebonyolításra. Budapestnek tehát meg kell gyõznie a román kormányt, (amelynek tagja az RMDSZ is szerk. megj.): egyezzen bele a 2003-ban kötött kétoldalú megállapodás olyan irányú módosításába, hogy Romániában ne az Iskola Alapítvány, hanem az RMPSZ bonyolítsa a támogatási programot. Nagy Zoltán az ÚMSZ-nek elmondta: amikor Budapesten a magyar kormány részérõl arról tájékoztatták, hogy az Iskola Alapítvány helyét egy másik szervezet veszi át, feltette a kérdést az illetékeseknek: hogyan képzelik el a lebonyolításhoz szükséges nemzetközi jogi egyezmények egyoldalú módosítását? Azt a választ kaptam, hogy diplomáciai úton kívánják rendezni az ügyet elevenítette fel lapunknak Nagy a budapesti találkozó részleteit. Az Iskola Alapítvány igazgatója egyébként úgy tudja, a június eleji kisebbségügyi román magyar vegyes kormánybizottság napirendre tûzi ezt a kérdést. Irodahálózat magánlakásokkal Az ÚMSZ által megkérdezett Burus nem tudott a felmerülõ nemzetközi jogi problémáról. Az RMPSZ vezetõje lapunknak úgy fogalmazott, bennünket a kiíró Bethlen Gábor Alap kért fel, és ha a pályáztatásnak bármiféle jogi akadálya lett volna, arról az illetékesek tudnának. Az RMPSZ-nek egyébként május 4-én reggel még összesen négy megyei szervezete volt (Csíkszeredában, Nagyváradon, Kolozsváron és Szovátán), míg ugyanaznap délutánra Erdély szinte összes megyéjében megszülettek a helyi szervezeteik, elérhetõségekként családi lakások és iskolák címeit, vagy csak mobilszámokat tüntetve fel. Az RMPSZ ilyen rövid idõ alatt, a június végi határidõig képtelen lesz lebonyolítani a pályáztatást, mivel nem rendelkezik megfelelõ infrastruktúrával és személyzettel fejtette ki Nagy Zoltán a Transindexnek. Nagy afelõl is kételkedett, hogy hatékony lehet a kifizetés módjaként kizárólag a banki utalást lehetõvé tenni. Így felmerül a kérdés, hogy hogy oldják meg a támogatás eljuttatását azok számára, akik többtucatnyi kilométerre laknak az elsõ bankfióktól tette hozzá. (Baloga-Tamás Erika, Antal Erika, Sipos M. Zoltán, ÚMSZ) Az RMPSZ nem kérte a pályáza yázatok lebony bonyolítását olítását Victor Ponta PSD-elnök szerint Románia érdekeivel ellentétes, Traian Bãsescuállamfõ és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közötti egyezség értelmében jön létre az Erdélyi Magyar Néppárt.,,Traian Bãsescu és Orbán Viktor között létezik egy Románia és RMDSZ-ellenes egyezség, amelynek értelmében a két országvezetõ támogatja a Tõkés által vezetett párt létrejöttét - jelentette ki Victor Ponta kolozsvári sajtótájékoztatóján. összesítésével és elküldésével. A pénzügyi dolgok értendõ itt a támogatás folyósításának módozata nem ránk tartoznak. (...) Az RMPSZ nem kérte azt, hogy ránk bízzák ennek a pályázatnak a lebonyolítását. Idén a magyar kormány a szakmai szervezetekre, esetünkben az RMPSZ-re bízta ezt. (...) Az oktatási adatbázist mi 2003-ban átadtuk az Iskola Alapítványnak. Úgy lenne Ponta véleménye szerint Traian Bãsescu Európa-szerte támogatók nélkül maradt, az egyetlen szövetségese Orbán Viktor.,,Merkel és Sárközy, Európa két legfontosabb országának, Németországnak és Franciaországnak vezetõje gyakorlatilag mindennemû kapcsolatát megszakította Romániával. Orbán maradt Bãsescu egyetlen politikai támogatója, ebben a kontextusban egyértelmû, hogy létezik egy egyezség kettõjük között. Ennek az egyezségnek pedig sarkalatos sportszerû, hogy most õk visszaadják az idõ közben átalakított vagy új adatbázist. Nem okoz számunkra gondot az sem, ha ez nem történik meg: új adatbázist állítunk majd össze. Egyébként a régi is megvan nekünk, de az már elavult. A Szövetség jelenlegi infrastruktúrája megfelelõ a pályázat ránk esõ részének a lebonyolítására összegzett Burus-Siklódi Botond. (Részlet a Szabadságban közölt cikkbõl) Ponta: Bãsescu és Orbán egyezségeként ezségeként jön létre az Erdél délyi Magyar ar Néppárt pontja Tõkés pártjának támogatása. Orbán erdélyi szavazatokat szeretne gyûjteni a magyarországi szavazásokkor, Bãsescu Tõkés László és Orbán Viktor révén nyomást gyakorolna az RMDSZ-re annak érdekében, hogy a Szövetség kormányon maradjon - vélekedett Ponta. Hangsúlyozta, a Szociál-Liberális Szövetség (USL) elképzelhetõnek tartja az együttmûködést az RMDSZ-szel, azonban az Erdélyi Magyar Néppárttal nem szövetkezne. (napocanews)

8 8. Technika PaperPhone: bemutatták tták az elsõ hajlékony mobiltelefont ont Nem papírból van, mégis PaperPhonenak hívják megalkotói azt a hajlékony mobiltelefont, amivel a mai modern telefonok legtöbb funkciója elérhetõ számolt be a HWSW. A kanadai Kingstonban található Queen s University Human Media laboratóriumának professzora egy jövõ heti konferencián mutatja be azt a mobiltelefon-prototípust, melyet a hajlékony alkatrészek, így elsõsorban a kijelzõ okán PaperPhone-nak kereszteltek el. Roel Vertegaal professzor szerint tíz év múlva teljesen természetes lesz a koncepció, olyannyira, hogy addigra minden mobiltelefont lehet majd gyûrögetni, hajtogatni. Dulakodás az Ipad 2-ért Pekingben A kínai sajtó szerint lázadás közeli állapot alakult ki a legnagyobb pekingi Appleáruháznál az Ipad 2 táblagépekért sorban állók között írja az [origo]. Négy ember megsérült a dulakodásban, és egy üvegajtó is megsérült. Úgy tûnik, a dulakodást az váltotta ki, hogy egy külföldi Apple-alkalmazott elkezdte lökdösni és ütlegelni azokat, akik szerinte elõrefurakodtak a sorban. A Beijing News azt írta, hogy a külföldi alkalmazott végül bemenekült az áruházba, a tömeg pedig utánaeredt, betörte a bejárati üvegajtót, és a biztonsági õrökre is rátámadt. Az Ipad 2 bemutatása óta Kínában hatalmas sorok alakultak ki a táblagépet árusító boltok elõtt: sokan pénzért állnak sorban, mások pedig nagy haszonnal továbbadják a Ipadeket. (origo) Az amerikai ûrkutatási hivatal (NASA) ismét átütemezte az Endeavour ûrrepülõgép indítását, és az újabb startidõpontot május 16-ra tûzte ki pénteken. Az Endeavour indítását eredetileg április 29-re tervezték, de három órával a start elõtt az 1. számú segédhajtómû fûtõberendezésén elektronikai meghibásodást észleltek, ezért május 2-ra halasztották az indítást. A hiba elhárításának az elhúzódása miatt azonban ekkor sem lõtték fel az ûrrepülõgépet. Akkor május 8-ra, majd 13-ra tették át az indítás idõpontját. A NASA pénteki Bõvül a YouT outube ube A Google tovább bõvíti online filmkínálatát jelentette be Salar Kamangar, a YouTube vezetõje. Az ITCafé szerint a keresõóriáshoz tartozó videómegosztó háromezer olyan tételt tett elérhetõvé, melyeket már nem ingyenesen, hanem kölcsönzési díj fejében lehet megtekinteni. Kamangar szerint a cél az, hogy a nézõket elhódítsák a tévécsatornáktól. A hajlékony mobiltelefon-prototípus leginkább egy kis tárcában elhelyezett mûanyagfóliára emlékeztet, a fólia azonban valójában az eszköz kijelzõjeként szolgál, a legtöbb áramköri elem pedig éppúgy flexibilis, mint maga a megjelenítõ. Vertegaal a The Vancouver Sunnak elárulta, a mobil 95 milliméteres képátlójú kijelzõje a manapság egyre divatosabb e- könyvolvasóknál is alkalmazott e-ink megoldást használja, a telefonnal pedig éppúgy lehet hívásokat bonyolítani, vagy akár zenét hallgatni, mint a legtöbb modern mobillal. A hajlékony kijelzõ sem öncélú technológiai fejlesztés, hanem az intuitív kezelési felületnek is része: a kijelzõn Jön a kulcstartónyi, tónyi, 25 dolláros mini PC Egy 700 MHz-es ARM11 processzor, 128 megabájt RAM valamint egy grafikus csip a 1080p felbontás érdekében: így néz ki a mini PC, mely 25 dollárba kerülne. A számítógépet David Braben ismert játékfejlesztõ, a Rollercoaster Tycoon megálmodója alkotta, azért, mert véleménye szerint az iskolák leginkább felhasználókat képeznek, akik jól kezelik a szövegszerkesztõt, azonban keveset foglalkoznak a számítógép felépítésével és a programozással. A kütyü kulcstartó-méretû, egy HDMIportra kell rákötni a tévét, a billentyûzetet pedig egy USB-port segítségével lehet csatlakoztatni. A fejlesztõ szándéka szerint a mini PC-t ingyen kaphatnák meg a gyerekek, hogy szabadon kísérletezzenek vele. (index.hu) Ismét kitolták az Endeavour indításának idõpontját közlése szerint azonban május 16-ig nem indíthatják el az Endeavourt. A mérnökök fogadkoznak, hogy addigra kiküszöbölik az indítást gátló makacs mûszaki gondot. Az eredeti, április 29-i startnál a floridai Kennedy Ûrközpontban jelen lett volna Barack Obama amerikai elnök és családja, valamint a legénység parancsnokának, Mark Kellynek a felesége, a lábadozó Gabrielle Giffords demokrata képviselõnõ is, akit januárban fejbe lõtt egy merénylõ. Az eseményre összesen 750 ezer embert vártak. Az Endeavournek ez lesz a 25-ik, A világon elsõként 3G-s hívást indított, Facebook-profilt frissített és twitterezett a Mount Everestrõl Kenton Cool írja az [origo]. A hegymászó útját a Samsung szponzorálta, így Cool egy Samsung Galaxy S II-t használt. Úgy tûnik, ez volt az elsõ elhelyezett filmréteg képes érzékelni, hogyan hajlítja meg a felhasználó a panelt, és ennek megfelelõen tud utasításokat adni a telefon szoftverének. A prototípusnál elég például függõlegesen tartva meghajlítani a kijelzõt a hívásindításhoz. Vertegaal szerint ráadásul ez még csak a kezdet, a késõbbiekben csak a fejlesztõk fantáziája szabhat határt a felhasználási lehetõségeknek. Az egyetemi kutatóközpont által készített prototípus ugyanakkor egyelõre nagyon távol áll attól, hogy kereskedelmi termék váljon belõle. A professzor becslése szerint a kommersz piac meghódítása több százmilliós további fejlesztést és beruházást feltételez. (hwsw) Kiber- támadások Az Akamai Technologies legutóbbi jelentése szerint már nem az Egyesült Államokból, hanem Oroszországból indul a legtöbb kibertámadás írja a PCWorld. Az Akamai State of the Internet címû jelentése nem kérdõívekbõl, hanem az Akamai Internet Platform szerverekhez kapcsolódó több százmillió kapcsolódás részletes adataiból dolgozik. Az eredmény szerint Oroszországból indul a támadások 12 százaléka, az Egyesült Államok pedig visszaesett az ötödik helyre. Az ötös topban Tajvan, Brazília és Kína szerepel még. A támadások jellege is változóban: a leginkább támadott 10 port célzottsága 87 százalékról 72 százalékra esett vissza. A 9415-ös port használata ugyanakkor erõsödött: ezt rendszerint egy Koobface vírus variáns használja, a kínai nyelvû Tencent QQ azonnali üzenetküldõ klienshez kapcsolódóan. (pcworld) egyben az utolsó útja. A NASA várhatóan júniusban még elindítja az Atlantist, és ennek visszatérte után befejezõdik az 1981 áprilisában kezdõdött amerikai ûrrepülõgépprogram. Az Endeavour egy olyan berendezést szállít majd a Nemzetközi Ûrállomásra, amely a kozmikus sugárzás elemi részecskéit méri. A héttonnás berendezés elkészítése 14 évet vett igénybe, és 1,5 milliárd dollárba került. A 14 naposra tervezett út során az ûrsikló legénységének négy ûrsétát kell majd végrehajtania. (mti/reuters) Premier emier: : mobiltelefonálás, onálás, twittelés a Mount Ever erestrõl estrõl 3G-s hívás a csúcsról. Az alaptáborban már mûködik egy ideje az Ncell nevû nepáli szolgáltató mobilcellája, melyet azért telepítettek, hogy a hegymászóknak ne kelljen mûholdas mobiltelefonokat magukkal cipelniük. (origo) Horoszkóp oszkóp Kos Ragyogó ötletekkel állsz elõ a munkahelyeden, és még ahhoz is van tehetséged, hogy a fõnököd támogatását megnyerd. Hamarosan érezni fogod a megbecsülést, ami akár egy elõléptetéssel is együtt járhat. A kreativitásod most óriási tõke lehet számodra! Bika Amikor esténként hazamész, akkor örülsz, hogy végre letehetted a napi munkát. Ilyenkor szívesen vagy együtt kedveseddel és családtagjaiddal. Igazi biztonságot jelent számodra az otthoni hangulat. Elgondolkodhatnál, hogy egy hosszú hétvégét szervezz, ami alkalmat ad a pihenésre. Ikrek Sajnos túl sok munka hárul rád otthon is. Nagyon unod már, hogy kedvesed egyáltalán nem veszi ki a részét a háztartási teendõkbõl. Tiszta vizet kellene öntened a pohárba, mondd el, hogy elégedetlen vagy. Találd meg a legjobb pillanatot a beszélgetéshez! Rák A magánéletedben leginkább a baráti kapcsolataid lesznek lényegesek. Szívesebben töltöd az idõdet velük, több szabadságra vágysz. Kedvesed nem örül ennek. Ha féltékenykedni kezd, akkor kezeld a helyzetet türelemmel! Fontos, hogy Õt is megértsd! Oroszlán A magánéletedben jellemzõ lehet, hogy nincs elég türelmed kedvesedhez, talán még rá is mutatsz a rossz szokásaira. Ne pellengérezd ki a hibáit, hiszen akkor biztos, hogy összevesztek. Ha most megsérted, akkor a szokásosnál is nehezebb lesz kiengesztelni. Szûz Néha nem árt, ha tisztázod kedveseddel, hogy kinek mi a dolga a háztartásban. Ellenkezõ esetben elvárja majd, hogy mindenrõl te gondoskodj. Ha így lesz, akkor egyre dühösebb leszel. Mérleg Mutasd ki párod felé, hogy fontos neked a szerelmetek, neked is tenned kell a kapcsolatotokért! Ne felejtsd el, hogy kedvesednek sok pozitív visszajelzésre van szüksége. Fontos, hogy érezze: még mindig vonzónak találod õt. Ez jót tesz a kapcsolatodnak. Skorpió Ezen a héten a régi sérelmeket megpróbálod elfelejteni. Legyél egy kicsit nagyvonalúbb! A sértõdöttség sehová sem vezet! Nyilas Jól be tudod osztani a feladatokat. A lassabb, ám összeszedett munkatempó lehet a sikereidnek a kulcsa. Mutasd meg a fõnöködnek, hogy bármilyen feladatot nyugodt szívvel rád bízhat. A magánéletedben sok színes programra lehet alkalmad, amelyeket megoszthatsz kedveseddel is. Bak Most olyan támogatókat is találsz, akik mindent megtesznek, hogy elõre juthass. A kapott szívességeket persze idõvel illik viszonozni! Fontos, hogy ne felejtsd el, melyik kolléga állt ki melletted! A magánéletedben fontos lehet, hogy kimutasd: fontosak családtagjaid problémái. Vedd észre azt is, ha tesznek valamit, hogy neked könnyebb legyen. Vízöntõ Magánéletedben lehetnek feszült pillanatok, hirtelen robbannak ki a viták. Fontos, hogy ne láss,,ellenséget kedvesedben. Halak A magánéletedben próbáld meg észrevenni az alkalmakat, amikor némi önfeledtségre is juthat idõ. Ha van hobbyd, akkor szánj rá néhány órát! A háztartási teendõket, pedig osszátok meg kedveseddel. Ha közösen fõzõcskéztek, akkor alkalmatok lesz beszélgetni is.

9 A boldogság titka: csak a jóra a emlékezni ezni A boldogság titka: csak a jóra emlékezni, a rosszat meg feledni - ezt a hangulatjavító receptet ajánlják amerikai kutatók. A San Franciscó-i Egyetem pszichológusai 750 önként jelentkezõ diák személyiségjegyeit és viszonylagos boldogságszintjét vizsgálgatták. Arra jutottak, hogy a kellemes nosztalgiára hajlamosak elégedettebbek életükkel, mint azok, akik eltúlozzák múltbeli kudarcaikat, vagy/és túl sokat rágódnak rajtuk. Az elsõ csoportba a nyitott személyiségûek tartoznak, az utóbbiba pedig leginkább a neurotikus alkatúak. A kutatók öt önértékelõ teszttel mérték, hogy melyik alany mennyire extrovertált, Ámokfutó görkor orcsol csolyás Hatvan kilométeres sebességgel görkorcsolyázott autóúton egy férfi Nagy- Britanniában, miközben lefotózta egy gyorshajtókra vadászó kamera. A 28 éves illetõ egyáltalán nem bánta a felvételt: eleve,,fényképezkedni akart. Láthatósági mellényt vett magára, hogy mozgását a kamera könnyebben érzékelhesse, sõt egy lejtõt is kihasznált ahhoz, hogy jókora lendülettel érkezzen a készülék elé. Büntetéstõl nem kell tartania: Nagy- Britanniában nem tilos túllépni a megengedett sebességet görkorcsolyával vagy biciklivel, ahogy gyalog sem. Csakis motorizált jármûvek vezetõi büntethetõk - adta hírül a The Daily Telegraph címû brit lap. (mti) - Elsõ gyerekem tíz hónapos volt, amikor a papírpelenkák használatáról áttértünk a moshatóra. Azóta sem bántam meg, mert tudom, hogy a mosható pelenkák egészségesebbek, környezet- és pénztárcakímélõk (ez utóbbi akkor igaz, ha az embert nem kapja el a hév és nem vásárol össze mindenféle pelenkát). - mondja Gödri Réka szakértõ rovatunk gyermeknevelési tanácsadója. A mosható pelenkák egészségesebbek, mert nem tartalmaznak zselét (polyakril golyócskák), ami a vizelet hatására kioldódva a baba bõrébe szívódik, és mert többségük természetes anyagból készül. Az eldobható pelenkákban található zselé miatt, az elsõ vizelet után a pelenka légmentesen elzáródik, tehát a kisbaba bõre nem tud szellõzni. A mosható pelenkák használatával környezetünket is kíméljük. Míg az eldobható pelenkákból darabra van szükség egy gyermek pelenkázásához, születéstõl a szobatisztaságig, mosható pelenkából mindössze darabbal is boldogulhatunk. Gondoljuk el, milyen különbséget jelent ez ami a pelenkázás során keletkezõ hulladékot illeti: 1 tonnányi, 100 év után sem lebomló szemét, szemben a néhány hónap alatt lebomló kis kupaccal. Az sem mellékes, hogy a mosható pelenkázás során a szennyezõdés oda kerül, ahol a helye van: a csatornázási rendszerbe, míg az eldobható pelenkák tartalmukkal együtt kerülnek a szemétdombra, ahol fertõzési forrásokká is válhatnak. Sokan hozzák fel érvként a mosható pelenkák neurotikus, befogadó személyiségû, lelkiismeretes és barátságos, majd megvizsgálták,,idõnézetüket, nevezetesen, hogy a múlt, a jelen vagy a jövõ felé fordulnak inkább. Mindezek után az alanyoknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy Jobban megviseli a szülõk válása a lánygyermekeket, mint a fiúkat - derült ki egy izraeli tanulmányból.,,elsõsorban a nõkre gyakorol egy életen át tartó, szinte minden területre kiterjedõ negatív hatást a szülõk válása - fejtette ki a kutatás vezetõje a Jediot Achronot címû izraeli lapnak. - Az elvált szülõk gyermekeire általánosságban jellemzõ, hogy hajlamosak hamarabb befejezni iskolai tanulmányukat, és kevesebb szakmai sikert érnek el. Az ilyen lánygyermekeknél ezen felül minden területen alacsonyabb az általános rátermettség érzése, mint a fiúknál. milyen fényben látják múltjukat: kedvezõben vagy sem. A végeredmény egyértelmûen azt mutatta, hogy a nagyon nyitott személyiségek boldogabbak, a rossz emlékekre is derûsen gondolnak vissza, míg a neurotikus alkatúak épp az ellentéteik. A kutatók szerint az egész vizsgálat eredménye azt sugallja, hogy boldogabbá tehetik magukat a múltjukat,,rossz szemmel nézõk, ugyanis nem kell egész személyiségüket megváltoztatniuk - ami elég nehéz feladat - ahhoz, hogy közérzetük javuljon, hanem elég, ha idõnézetüket javítják - amit sokkal könnyebb megtenni - adta hírül a The Daily Telegraph címû brit lap. A lány gyer erek eket et jobban ban megviseli a válás használata ellen a mosás által okozott szennyezést. Nos, ez nem állja meg a helyét. A mosható pelenkát használó szülõk többsége környezetkímélõ mosószerekkel mossa nem csak a pelenkákat, hanem a család ruháit is, ezáltal is hozzájárulva a környezet tisztán tartásához. A mosható pelenkák használata gazdaságosabb az eldobható pelenkáknál. Az egész pelenkás idõszakra elegendõ mosható pelenkát megvásárolhatjuk körülbelül tíz havi eldobható pelenka árából. Ha a mosás árát is beleszámítjuk, még mindig jelentõsen olcsóbban jöhetünk ki. A mai mosható pelenkák látványnak sem utolsók: színesek, mintásak, puhák, szépek. Öröm kézbe venni õket. Ha már eldöntöttük, hogy mosható Tal Schemer-Elkajam pszichológus véleménye szerint a lányokat azért érinti meg jobban a válás, mert érzelmi szinten sokkal jobban kötõdnek a szüleikhez.,,szüleik kevésbé sikeres modelljét látva a lányok magukra vonatkoztatva vonnak le negatív következtetéseket - mondta a szakértõ. A fiúk önértékelését ezzel szemben elsõsorban függetlenségük és a szülõktõl való elszakadás alakítja, így a válás kevesebb romboló hatást fejt ki életükre. A pszichológus vizsgálatai során összesen 509, 17 és 25 év körüli önkéntest kérdezett meg. A kutatásban részt vevõk fele elvált szülõk gyermeke volt. Mosható pelenkát az eldobható helyett ett pelenkát szeretnénk használni, fejtörést okozhat, hogy milyet is válasszunk a piacon kapható rengetegféle közül, ezért röviden ismertetem a mosható pelenkák fajtáit. Amikor mosható pelenkára gondolunk, egy két részbõl álló rendszerben kell gondolkoznunk: nedvszívó és vízzáró rész. Ez a két rész lehet különálló, ez esetben prefoldról (téglalap alakú többrétegû pelenka pamutból vagy bambuszból) vagy nadrágpelenkáról (az eldobható pelenkákhoz hasonló szabású pelenka, ami pamutból, bambuszból vagy más anyagokból készül, és tépõzárral vagy patenttel illeszthetõ a kisbabára) és nedvességzáró pelenka külsõrõl (ez szintén az eldobható pelenkákhoz hasonló szabású, készülhet laminált poliuretánból vagy gyapjúból) van szó. Ha a nedvszívó és vízzáró rész egyben van, akkor All-in-one (AIO), azaz minden az egyben pelenkáról beszélünk. Az AIO pelenkák hasonlítanak leginkább az eldobható pelenkákra, egy darabban lehet õket a babára adni, a nedvszívó és vízzáró rész egybe van varrva. Ma már olyan AIO pelenkák is vannak, melyeket ugyan egy darabban adhatunk a babára, de mosáshoz szét lehet õket szedni. Ilyenek a zsebes pelenkák (ezek egy két rétegû külsõbõl állnak, valamint a két réteg által képezett zsebbe helyezhetõ nedvszívó betétekbõl) vagy a külsõbõl és patenttal rögzíthetõ belsõbõl álló pelenkák. Mielõtt egy nagyobb szettbe beruháznánk, érdemes többfélébõl venni egy-egy darabot próbaképpen, és abból venni majd többet, amelyik fajta nekünk a leginkább tetszik. Kaleidoszkóp 9.,,Hétfejû ember sírját tárták ták fel magyar régészek,,hétfejû idõs ember sírját tárták fel Aquincumban, az elhunytat hat emberfejjel, valamint egy lófejjel temették el.,,a sír a Kr.u. II., de inkább a III. századra keltezhetõ. Ez az egyik legfurcsább temetkezés, amelyet valaha láttam - mondta az MTI-nek Lassányi Gábor ásatásvezetõ régész, aki a szokatlan leletrõl az ELTE-n rendezett nemzetközi konferencián számolt be. A Kr.u. II-III. század már a klasszikus római korszak Pannonia életében, mely a Severus-császárok uralkodása idején élte virágkorát. Ekkor érte el Aquincum legnagyobb kiterjedését, ez volt a leggazdagabb idõszak a város életében.,,a III. század közepétõl sok támadás éri Pannoniát, a birodalom egyensúlya is megingott. Mivel katonai szempontból nagyon nagy jelentõségû volt Európának ez a régiója, nagy létszámú katonaság állomásozik itt, ennek ellenére már sok bizonytalanság jellemezi a tartomány életét - magyarázta a régész, hozzátéve, hogy ez a térség császárcsináló régióként is mûködött.,,fõleg Pannonia déli részérõl nagyon sok katonacsászár származott - jegyezte meg. Pannoniában sokszínû népesség élt, a bennszülött kelták mellett a birodalom minden szegletébõl származó emberek telepedtek le. Aquincum környékén az antropológusok nagyon nagy számban mutattak ki a Meditteráneumból származó egyéneket, ezek aránya különösen magas volt a nõk körében. Az idõs, év körüli férfi átlagos aquincumi lakosnak mondható. Szegényesen eltemetett idõs ember, akinek a csontjain antropológiai szempontból semminemû különleges testi elváltozás nem volt kimutatható - mondta Lassányi Gábor. Annál különlegesebb volt az idõs férfi végsõ nyughelye: a koponyákat tartalmazó gödröt pontosan a sír fölé, annak hantjába ásták bele úgy, hogy a holttestet nem bolygatták meg. Összesen öt, két párhuzamos sorba rendezett, állkapocs nélküli emberi koponyát találtak, amelyek egy szintén állkapocs nélküli lókoponyát vettek körül. Az emberi koponyák, amelyeken semmilyen halál elõtti sérülés nem látható, különbözõ korú és nemû személyektõl származnak. Valószínûnek látszik, hogy azokat már korábbi sírokból kiásva, már csak koponyaként helyezték a gödörbe. Hogy a lókoponya milyen állapotban került a földbe, nem tudtuk megállapítani - hangsúlyozta Lassányi Gábor, aki szerint valamilyen alvilággal kapcsolatos szertartás keretében kerülhettek a koponyák a földbe. Hozzátette: a mai Szerbia római kori temetõiben az as években kerültek napvilágra koponyás temetkezések. A Pannoniától délre lévõ Felsõ-Moesia (Moesia Superior) tartomány székhelyének, Viminacium nekropoliszában került elõ több ehhez hasonló koponyatemetkezés. A szerb kollégáknak sincs magyarázata erre a rítusra. Most újra elõvették ezeket a sírokat, úgy tûnik, a mi,,hétfejû öregemberünk végsõ nyughelye azoknak a temetkezéseknek lehet a párhuzama. Már felvettem a szerb kollegákkal a kapcsolatot - tette hozzá Lassányi Gábor. Részletesen a,,hétfejû idõs ember sírjáról a Sírásók naplójában (http://sirasok.blog.hu) olvasható. (mti)

10 10. Sportvilág - Humor Az európai szövetség Blatter ttert t támogatja tja Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) arra bíztatja 53 tagszervezetét, hogy Joseph Blattert támogassa a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöki posztjáért folyó küzdelemben. Michel Platini UEFA-elnök és a szövetség irányítói pénteken keltezett levelükben egységesen támogatták Blatter megválasztását és,,nyomatékosan azt ajánlották a tagszövetségeknek, hogy hasonlóan cselekedjenek. A június 1-jén sorra kerülõ elnökválasztáson a FIFA-t 1998 óta irányító Blatter Mohamed Bin Hammammal, az ázsiai szövetség elsõ emberével küzd majd meg. Amikor a hétvégi forduló összefoglalóját kedden kell megírni, mert öt meccset is hétfõn rendeztek; amikor másfél hónapja szinte minden napra jut egy bajnoki és már a leghûségesebb szurkolók sem tudják követni, melyik meccs melyik fordulóhoz tartozik; amikor munkanapokon délután kettõkor kezdõdnek a mérkõzések, de a döntéshozók nem értik, hol vannak a nézõk; amikor a szezon során négy csapat is idegenben játssza a hazai meccseit; amikor a zöld asztalnál dõlnek el pontok; amikor egy-egy gárda kerete félévente szinte teljesen kicserélõdik, és amikor egy klub egy év alatt hatszor cserél edzõt, akkor ne csodálkozzunk, hogy két fordulóval a vége elõtt a Galac vezeti a labdarúgó bajnokság tabelláját. Amely gárda, ha másban nem is, de kontinuitás tekintetében mindenképpen élen jár. És azon se csodálkozzunk, hogy a második helyezett Temesvár úgy áll a listavezetõ mögött egy ponttal, hogy csak meccsei felét tudta megnyerni. És azon se csodálkozzunk, hogy a címvédõnek ugyanannyi pontja van, mint az újoncnak - de legalább többször váltott edzõt. Három fordulóval a vége elõtt még három csapat volt versenyben a bajnoki címért, ám a Vaslui botlott Ploiesti-en, bár Temwanjera révén már negyed órát követõen elõnybe kerültek a moldvaiak, a hosszabbítás perceiben egy kavarodást követõen az Astra egyenlíteni tudott. A labda ráadásul a Vaslui-i kapusról került a hálóba, így elmondható, hogy a zöld-sárgák nem a szerencse kegyeltjei. Minden másként alakulhatott volna, ha a szezon elején a Vaslui egy kísérleti edzõ (bár Lopez Caro a Real Madrid kispadján is ült, Romániában sem tudott bizonyítani) vezetésével az elsõ hat forduló után nem egyetlen gyõzelemmel állt volna a 14. pozícióban. Ezt a ballépést kihasználta a Temesvár és a Galac. Mindkét gárda olyan csapatot gyõzött le, amelyekrõl egész tavasszal tudni lehetett, hogy ki fognak esni. Amíg a bánságiak simán, 3-1-re gyõzték le az Urziceni-t, addig az acélosok csak a hosszabbítás pillanataiban gyûrték le az Branesti-t. Ezek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy õk a szerencse kegyeltjei - sõt, sokak szerint nem csak Fortunáé. Hosszabbításban nyert a Galac a Branesti otthonában A Rapid az elmúlt A Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) vasárnap jelentette be, hogy egységesen Blattert támogatja, míg az Észak- és Közép-Amerikát, illetve a Karibi térséget tömörítõ labdarúgó szövetség (CONCACAF) még nem döntött arról, melyik jelölt mellé áll. Ugyanakkor a Kelet-ázsiai Labdarúgó Szövetség (EAFF) Mohamed Bin Hammamot támogatja és a dél-ázsiai futballszövetség (SAFF) - bár hivatalosan nem fogalmazta meg - gyakorlatilag szintén a katari sportvezetõt részesíti elõnyben. A svájci sportdiplomata negyedik elnöki ciklusára készül, míg kihívója a FIFA történetének elsõ ázsiai vezetõje lehet. Miért vez ezet et a Galac? hetekben legyõzte a Temesvárt és a Steauát, de a Branesti és a Sportul után nem bírt a Marosvásárhellyel sem (1-1); a hatodik edzõjét fogyasztó Steaua gól nélküli döntetlent ért el Medgyedesen, az erdélyi kiscsapat pedig közel áll ahhoz, hogy a rekordbajnokot megelõzve bejusson az Európa-ligába; a címvédõ CFR 2-2-es döntetlent ért el a Beszterce ellen, a vendégek ezzel az egy ponttal gyakorlatilag bebiztosították bennmaradásukat, kihasználva, hogy a Craiova kikapott a Dinamótól. A bajnoki cím sorsa nagyban függhet az utolsó elõtti fordulótól, amikor is a Galac a Temesvárt fogadja, a hazaiak gyõzelem esetén bajnokok. Ha nem sikerül nyerniük, akkor az Astra lehet a mérleg nyelve, a Ploiesti-iek a tavasszal ikszeltek a Vaslui és a Temesvár ellen is, elmondhatják tehát magukról, hogy partiban voltak a bajnokaspiránsokkal. Nehéz meccs vár az utolsó fordulóban a Temesvárra is, amely az egyik õsi ellensége, a Dinamo ellen nyerheti meg történelme elsõ bajnoki címét. Ami a tabella többi részét illeti, a Vaslui (59 pont), a Rapid és a Dinamo (53), a Steaua (51) és a Medgyes küzd az Európaligáért, míg az alsóházban a Sportul (20), a Branesti (22), az Urziceni (25) matematikailag kiesett, míg a Craiován (29) csak a csoda segíthet: öt pontos hátrányát kellene ledolgoznia a Besztercével szemben. A 32. forduló eredményei: Rapid - Marosvásárhely 1-1 gólok: Grigore (34.) illetve Dan (84.) Sportul - Brassó 1-2 gólok: Irimia (34.) illetve Cardoso (32.), Mateiu (42.) Pandurii - Kolozsvári Universitatea 2-0 gólok: Rada (20.), Bratu (58.) Medgyes - Steaua 0-0 Kolozsvári CFR - Beszterce 2-2 gólok: Bud (61.), Muresan (71.) illetve Nalati (10.), Tudose (45.) Branesti - Galac 1-2 gólok: Zuluf (69.) illetve Bus (32.), Paraschiv (90.) Temesvár - Urziceni 3-1 gólok: Magera (12.), Cisovszky (17.), Zagrean (76.) illetve Cisovszky (25., öngól) Craiova - Dinamo 0-2 gólok: Koné (5.), Bakaj (39.) Astra - Vaslui 1-1 gólok: Kuciak (94., öngól) illetve Temwanjera (15.) Kocsis Zoltán Rajok Az elsõs Kolompár Rómeónak mondja a tanárnõ: -Beszélni akarok az apáddal! -Az nem lesz nehéz tanárnõ, tessék átmenni ide, a negyedik B-be, oda jár már 10 éve. Titkárnõ Fiatal titkárnõ jelentkezik az igazgatónál. Az igazgató ránéz, benyúl a fiókjába, és elõvesz egy bikinit, majd odanyújtja a lánynak: - Elõször ezt töltse ki, aztán majd meglátjuk. Házi malac Történt egyszer, hogy egy srác felnevelt egy árva vaddisznót. Az állat úgy ragaszkodott a sráchoz, mint egy kutya. Egyszer elmentek vadászni, és a srác lõtt egy vaddisznót. Vitte a vállán. Mögötte ballagott a saját házivaddisznója. Hazafelé tartva találkoztak egy turistacsoportal, akik meglepve kérdezték: mi történik itt? Mire a srác: - Az egyik vadmalacot lelõttem, a másik megadta magát. Csak optimistán - Holnap csak neked fogok játszani! - mondja az ifjú zongoramûvész a szerelmének. - Jaj, ne légy már ennyire pesszimista - feleli a lány. - Lehet, hogy még egypáran eljönnek. Balaton A Balatonban mindenütt leér a lábam, legfeljebb a fejem nem lóg ki. Razzia A rendõr a razzia során így szól egy huligánhoz: - Hol a munkahelye? - Erre-arra. - Dolgozik egyáltalán? - Egyszer-másszor. - És mit? - Ezt-azt. - Õrizetbe veszem! - És mikor engednek ki? - Elõbb-utóbb. Inkognito... Jönnek! Nyuszika rohan az erdõben és irdatlanul üvöltözik: -Segítséég, segítséég, jönnek a kommunisták!lelõnek minden farkast! Meglátja ezt a róka és utána kiállt a nyuszikának: -Dehát nyuszika, te nyúl vagy, nem pedig farkas! Mire nyuszika futás közben: -Tévedtek õk már nagyobbat is... Defekt Az autószerelõ kérdezi a kuncsafttól: - Hogy tudott ennyire tönkremenni a gumija? - Ráhajtottam egy borosüvegre. - Nem vette észre, hogy ott egy üveg? - Hogyan? Egy részeg ember zsebében volt. Fagyi Férfi odalép egy fagyizó nõhöz: - Nem szeretném, ha félreértene, de nyalhatnék egyet? Nõ nyújtja a fagyit... A férfi felsóhajt: - Félreértett. Apja fia Két részeg fazon ül a kocsmában a pultnál. Egyszer az egyik odafordul a másikhoz: - Tegnap megdugtam anyádat! A kocsmában síri csend lesz, majd a másik pár másodperces szünet után megszólal: - Menj haza, apa! Részeg vagy. A rendõr gyereke -Miért sír a rendõr gyereke a mezõn? -??? -Mert ásott egy gödröt, és nem tudja hazavinni. Interjún A fõnök a sok jelentkezõ közül kiválasztja a legcsinosabbat, s felveszi titkárnõnek. Azt mondja neki: - A fizetése egyelõre egy szoknya, de majd gyakran felemelem...! Vigyázz! Két szõke nõ együtt autókázik. Az egyik megszólal: - Vigyázz, mert ez egy nagyon éles kanyar! - Én vigyázzak? Hát nem te vezetsz?

11 Hirdetés 11. RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Az egyszerûsített magyarországi honosításhoz szükséges okiratok fordítását vállalom az Igazságügyi Minisztérium jogosítványával. Érdeklõdni 16 óra elõtt a es és 16 óra után a es telefonszámon lehet. Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! május 13., péntek: Szervác május 14., szombat: Bonifác május 15., vasárnap: Zsófia, Izsák május 16., hétfõ: Mózes, Botond május 17., kedd: Paszkál, Andor, Ede május 18., szerda: Erik, Alexandra, Erika május 19., csütörtök: Ivó, Milán, Buda * Eladó Szilágysomlyón két szobás kertes ház, víz és csatorna bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámon lehet. * Egy 50 éves nõtlen férfi élettársat keres. Egy komoly, õszinte és becsületes nõt. Egyedül élek, senkim sincsem. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * MBT jó állapotban lévõ kerékpár eladó. Irányár: 450 RON. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Többéves tapasztalattal idõs család gondozását vállalom. Õszinteséget kérek. Telefon: * Kiadó szoba Zilahon a központban. Komoly, nem dohányzó személy jelentkezését várom. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó 748 négyzetméteres telek Krasznán. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Krasznán, a központhoz közel. Érdeklõdni lehet a ös telefonszámon. * Mérlegképes könyvelõ, magán (I.I., A.I., P.F.A. stb.) és jogi személyek könyvvitelét vállalom. Érdeklõdni lehet a és telefonszámokon. * Eladó 3 szobás tömbházlakás a stadion környékén, kiválló kilátás, két erkély, padlás, pince. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó kétszobás tömbházlakás ultraközponti fekvéssel, garázzsal vagy anélkül. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet. * Eladó Debren községben, Nagydobán a 22. szám alatt egy 100 négyzetméter alapterületû es építésû, ben teljesen felújított ház, amely egy 10 áras telken van. Helyiségek: 2 szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, dupla pince, nyárikonyha, melléképületek. Irányár: RON.Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Eladó Szilágybagos központjában téglából épült 3 szobás, konyhás, pincés ház, 20 ár összterületen. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó 500 bála lucerna és réti széna Varsolcon. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Vérvölgyön a 25. szám alatt. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet. * Sarmaságon a Vadgalamb utcában családi ház melléképületekkel és nagy kerttel eladó. Víz, villany, telefon, csatorna, aszfaltos út van. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámokon lehet. * Igényes kidolgozású, szép makramé terítõk eladók. Megtekinthetõk a weboldalon. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Jó állapotban lévõ 1998-as gyártású Dacia eladó. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó ház Szilágyballán a 323. szám alatt. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet.

12 12. Reklám Costea P.. Dorel el I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon OMS Hungária Kft. Felhívás Az es évek zilahi Meszes és Vörös Csillag labdarúgó csapatainak veteránjai találkát adnak június 11-én a megyei tanács székháza elõtt. Érdeklõdni a vagy a os telefonszámokon lehet. Állásajánlat Bukaresti raktárral rendelkezõ, autószervízek számára SZERSZÁMKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG területi képviselõt keres az egész országban történõ munkavégzésre. Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - mûszaki ismeretek - jó román nyelvtudás. Tel Kolozsvári Fiókvállalata értesíti Zilah lakosságát arról, hogy megkezdték az ivóvíz és csatornázási rendszer felújítási és kibõvítési munkálatokat a városban a következõ utcákban: Traian, Rozelor, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Andrei Muresan, Merilor, Voievodu Gelu, 9 Mai, Béke (Pãcii), Nãzuintei, Maxim Gorki, Dacia, Bãii, Trandafirilor, Olarilor, Malom, Kraszna, Prunilor. Ezúton is elõre elnézést kérünk a lakosságnak okozott kényelmetlenségért. Köszönjük megértésüket! Mûködik a La trei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 108-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 150 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ vagy a 0751/ es telefonszámot. Felszolgálót alkalmazunk! Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg Panoráma Panzió és Étterem. 19./2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Psz/23/7/2016.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 38/2016. (V.23.) Képviselő-testületi Határozat 39/2016.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend:

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend: én megtartott nyílt ülésének könyvéből. 28/2015.(III.31.) számú határozata Napirend: 1. 2014. évi költségvetés módosítása 2. 2015. évi költségvetés elfogadása 3. Második negyedéves programok 4. Egyebek

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben