BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI. Békéscsaba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI. Békéscsaba"

Átírás

1 BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI Békéscsaba Telekgerendás Szabadkígyós Kétsoprony Újkígyós Csabaszabadi

2 A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 A Békéscsabai kistérség (NUTS 4 szint) Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében található. A térség Budapesttől mintegy 200 kilométerre, Szegedtől 90 kilométerre, míg a romániai Aradtól alig 60 kilométerre fekszik. A kistérség központja Békéscsaba, Magyarország délkeleti kapuja, a román határ (Gyulavarsánd) mintegy 20 kilométerre, keleti irányban található. A Békéscsabai kistérség helye az országban Közlekedési helyzet, közlekedéshálózat, tömegközlekedés A Békéscsabai kistérség közlekedési helyzete nem csupán a megyén belül, hanem a régióban is kedvező. A 120-as számú vasúti fővonal a transzeurópai közlekedési hálózatok része, két országos két számjegyű főútvonal halad át rajta, s biztosít kapcsolatot Szeged, Debrecen, Kecskemét (Budapest), Arad (Románia) irányába. Az alsóbbrendű vasutak és útvonalak nemcsak befelé biztosítanak jó feltártságot a térségben, hanem a megye kisebb városai, szomszédos térségei fele is nyitottá teszik azt. Békéscsaba mellett nemzetközi kisgépek fogadására is alkalmas repülőtér működik. A tömegközlekedési feltártság kedvező a megyeszékhely és a községek közötti csillagszerű megközelítést tekintve.

3 A Békéscsabai kistérség településeinek elhelyezkedése 3 Demográfiai helyzet A kistérség települései közé tartoznak: Békéscsaba (megyeszékhely), Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós. A kistérség lakossága összesen fő.

4 4 Gazdasági helyzet A Békéscsabai kistérség természetföldrajzi adottságai az agrárgazdaságnak kedveznek. A kistérség fontos szerepet játszik az ország mezőgazdaságában; az agrárszektor súlya a helyi gazdaságon belül azonban egyre mérséklődik. A mezőgazdaságon belül meghatározó a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés nem jelentős. A térség egykor legnagyobb társadalmi bázissal rendelkező iparága, a feldolgozóipar helyzete az elmúlt években egyre romlott. A közelmúltban több nagy feldolgozóüzem is bezárt (Barnevál, tejüzem, konzervgyár, hűtőház). A legnagyobb létszámú vállalkozások a mezőgazdaság és feldolgozóipar mellett a textiliparban, a kereskedelemben, valamint a közösségi szolgáltatásban dolgoznak. Nagy hagyománya van a térség központjában a tégla- és nyomdaiparnak is. Békéscsaba a foglalkoztatási szerepkör szerint térségi központi szerepkörrel rendelkezik. A Békéscsabán működő 5149 kis- és középvállalkozás mellett országosan, sőt nemzetközileg elismert cégek is megtalálhatók (pl. Linamar Hungary Nyrt., Tondach Magyarország Zrt., Frühwald Kft., Csabahús Kft., Körös Volán Zrt., Hirschmann Kft., Budapest Bank Nyrt., Kner Packaging Kft., Wienerberger Zrt.).

5 5 Oktatás, képzés Békéscsabának a munkaerő-piaci szerepkör mellett kiemelt szerepe van az oktatásban, 16 szakképző intézményével, valamint egy felsőoktatási intézményével igazi diákvárosnak számít. A Békéscsabai Regionális Képző Központ (BRKK) több mint egy évtizede segíti a felnőttképzést Békés és Csongrád megyében. A munkaerő-piaci átképzésben részt vevő célcsoportok (az alacsony iskolai végzettségű fiatalok, a nők, a 45 év felettiek, a pályakezdő diplomások, a szakképzetlen álláskeresők és a munkaviszonyban álló, létszámleépítéssel érintett személyek) számára igyekeznek használható tudást biztosítani. A Békéscsabai kistérség gazdaságilag aktív népességének munkaerő-piaci alkalmazkodását, a szakképzés minőségi fejlesztését segíti a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ (KbTISZK) is. Az oktatott szakmacsoportok a gépészet, a kereskedelemmarketing, az elektronika-elektrotechnika, a vendéglátás-idegenforgalom és az informatika.

6 A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉG ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉSE 6 Erősségek A térség határain túlnyúló kapcsolatokkal, stabil piaci, technológiai és pénzügyi háttérrel rendelkező, a helyi gazdaságra multiplikatív hatást gyakorló középvállalati kör erősödése. A gazdaságfejlesztés intézményi és piaci szolgáltató hátterének (tudásés kapcsolati tőkék), valamint infrastrukturális feltételeinek (inkubátorház, ipari park, informatikai hálózatok stb.) fejlettsége, térségi ellátásra is alkalmas (bővíthető) kapacitásai. Kedvező természeti adottságok és jelentős humán tartalék (tudás, tapasztalat) a mezőgazdasági termeléshez. Sokszínű szabadidős és turisztikai kínálat a térség tágabb környezetében, amely tovább bővíthető a meglévő sokszínű, élő kulturális örökséggel (különös tekintettel a szlovákság hagyományaira) és a térségi rendezvényekkel, amelyek erősítik az itt élők kötődését is. Kedvező természeti/környezeti potenciál (növény- és állatvilág, felszíni vizek, talaj és levegő), ami alkalmas az öko-, a vízi, a horgász-, a vadász-, és a lovas turizmusra, természetjárásra, valamint egészséges életmód és lakókörnyezet kialakítására. A térség közlekedési helyzete (megyén és régión belül is) kedvező, belső feltártsága megfelelő, a térségközpont elérhetősége a kistelepülésekről kiváló, a közlekedési hálózat fejlesztése több ponton megindult. Az információs társadalom infrastruktúrája jól kiépült a térségben. Megfelelően kiépített környezetvédelmi vonalas infrastruktúrák és ehhez kapcsolódó lakossági ellátás (ivóvíz és gáz). Az aktív korú népesség viszonylag magas aránya, a képzett (szakmunkás, diplomás) munkaerő-tartalékok. Sokszínű, rugalmas és a munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó szakképzési képzési rendszer feltételeinek formálódása a térségben (TISzK).

7 Lehetőségek 7 Az egységes európai piac részeként javulhatnak a helyi gazdasági szereplők számára a forrásbe vonás, az együttműködés és a piacra jutás feltételei. Az Európai Unió ( as időszakra megfogalmazott) irányelveihez igazodó, területi kiegyenlítésre és a versenyképesség növe lésére irányuló hazai fejlesztési programok (NFT II; ROP, pólusprogramok) keretében lehetőség nyílik a térségi kis- és középvállalkozások innovációs képességének javítására, a vállalkozásösztönzésre (inkubáció). Az országos közlekedésfejlesztési tervek keretei között megvalósuló fejlesztések (az M44-es, békéscsabai repülőtér, vasút-rekonstrukció) eredményeként javul a térség elérhetősége, felértékelődik csomóponti (kapu-) szerepe, ami lökést adhat a logisztikai szerepkör fejlődésének, a külső (hazai, nemzetközi) befektetéseknek, és erősíti a helyi vállalkozások (szolgáltatók, tömegárut előállítók) versenyképességét. Az információs technológiák és felhasználásuk uniós programok által is ösztönzött fejlődése javíthatja a térségi szereplők versenyhelyzetét, és ösztönözheti új szolgáltató tevékenységek megtelepedését a térségben. Uniós és hazai pályázati forrásokra támaszkodva új, társulás típusú beruházásokkal lehetővé válik a környezetvédelmi infrastruktúrák (szennyvíz- és hulladékkezelés) továbbfejlesztése; míg a vidékfejlesztési támogatások révén, a fenntarthatóság elvén alapuló társadalom-környezet-gazdaság rendszer optimális kialakítása valósítható meg. A fogyasztói igények erős differenciálódása az Európai Unió piacán tartós keresletet jelenthet a térség egyes termékei iránt (pl. bio- és kézműipari termékek), hozzájárulva a gazdasági szerkezet átalakulásához. A részidős munkavállalás kiterjesztésével, a távmunkaprogram kiszélesítésével, a szociális gazdaság támogatásával a munkanélküliek és azon belül is a nők munkaerő-piaci helyzete kedvezően változhat, és javulhat a szociális és egészségügyi ellátás helyzete.

8 ÚJKÍGYÓS VÁROS 8 Földrajzi fekvése Újkígyós az Alföld tiszántúli területének délkeleti részén fekszik, a Körösök és a Maros között, Békés megyében, Békéscsabától délnyugatra 17, a gyógyfürdőjéről híres Gyulá- tól 26 kilométerre, Szegedtől pedig 98 kilométerre. Újkígyós 5551 lakosú szép, rendezett kisváros ben nyerte el a városi címet. A térség gazdasága A település eltartó képességét megalakulása óta elsősorban a mezőgazdaság biztosította, mely az 1990-es években bekövetkezett szerkezeti átalakulások ellenére még mindig jelentős szereppel bír a város életében. Újkígyós természeti adottságai közül első és legfontosabb helyen a világviszonylatban is kitűnő minőségű, átlagban 40 aranykorona körüli termőföldet kell megemlíteni. Az ipar a mezőgazdaság mellett szintén kiemelkedik, és a szolgáltató szektor is jelentős mértékben kap szerepet a település gazdaságában. A munkaerő-piaci lehetőségek Megnevezés Újkígyós Békés megye Népesség Foglalkoztatottak száma (fő) Munkanélküliek száma (fő) Munkanélküliségi ráta (%) 12,66 13,31 Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete (Ft) Regisztrált vállalkozások (db) 488 A munkanélküliek megoszlása iskolai végzettségük szerint Regisztrált munkanélküliek Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel Általános iskolai végzettséggel Szakmunkásképző végzettséggel Szakiskolai végzettséggel Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel Főiskolai végzettséggel Egyetemi végzettséggel

9 A településen működő nagyobb vállalkozások 9 ERGOFÉM Gyártó és Szolgáltató Kft. A vállalkozás fő tevékenységi körei a fémmegmunkálás, részegységek komplett gyártása, fémfelület-kezelés, ezen belül porszórt festés, lemezvágás CNC vezérlésű lézer lemezvágógéppel, CNC forgácsolás, irattári, levéltári és könyvtári polcrendszerek gyártása. Az igényeknek megfelelően kialakításra került egy korszerű festőüzem, amely környezetbarát technológiával végzi el a fémfelületek korrózióvédelmét. Kapcsolódik hozzá egy szemcseszóró be rendezés a felületek festés előtti előkészítésére. A vállal kozás a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával teljeskörűen végzi az alapanyag feldolgozását a 2D tervezés, lemezdarabolás, hajlítás, hegesztés, összeszerelés, festés, csomagolás munkafolyamatain keresztül, valamint igény szerint az áru kiszállítását is vállalja. Furnér-Pack Kereskedelmi Kft. Fő tevékenysége furnérozott bútorlapok, valamint idompréselt termékek gyártása (székülések, széktámlák, busztámlák). Ezenkívül színfurnérozott termékeket állít elő különböző késelt furnérborításokkal, valamint színfurnérozott faforgácslapokat, MDF, farost és rétegelt lemezeket. A Furnér-Pack közel 500 m 3 hámozott furnért és m 2 késelt furnért dolgoz fel évente. Balogh Zoltán faiskolája 1984-ben alapították, 1995 óta a Plant-Coop Kft.-vel és Labos Jánossal közös termelői és értékesítési társulást hoztak létre. Jelenleg 12 hektáron évente vírusmentes oltványt állítanak elő, 10 faj és közel száz fajta választékából. Emellett különböző társulások tagjaiként rendelkeznek magtermő, szemzőhajtást termő törzsültetvénnyel, vegetatív alma- és birsteleppel.

10 BENKÓ HÚS Kft. 10 Timotex Kft. A Benkó Hús Kft szeptember 1-jén alakult mint húsipari vállalkozás. Saját vágóhíddal és húsfeldolgozóval rendelkezik, ahol csak kimondottan magyar sertést és marhát vágnak. Az általuk gyártott termékek házi ízekkel, adalékanyag és kiegészítő ízfokozók hozzáadása nélkül készülnek. A cég fő profilja a tőke- és darabolt hús, illetve töltelék áru bolti kis- és nagykereskedelme. Ezenkívül bérvágást is végeznek partnerek és a lakosság részére egyaránt. Békés megyében 9 húsboltból álló üzletláncot működtetnek. A Timotex Kft ben alakult, elődje az 1991-ben alapított Kuvit Bt., amely kútfúrási tevékenységre szakosodott. Fő tevékenységük ivóvízkutak és vízhálózatok kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása, ezenkívül foglalkoznak környezetvédelmi feltárásokkal, monitoring rendszerek tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével. Részt vesznek több kommunális hulladéklerakó telepen megvalósuló biogáz-hasznosító rendszer tervezésében, kivitelezésében, illetve Szegeden a hasznosító erőmű üzemeltetésében is. A társaság igyekszik alkalmazkodni a gazdasági változásokhoz, ezért is bővíti tevékenységi körét, hogy több lábon állva biztonságos és tervezhető jövőt építhessen. Szakembereik többsége 20 éve egységes csapatban dolgozik. A vállalkozás jól felszerelt telephellyel rendelkezik. A kútfúrási tevékenység végzésére 4 db kútfúró berendezés áll rendelkezésre, érvényes bányakapitánysági engedéllyel. A fúróberendezések kapacitása: 1 db 250 m, 2 db 400 m, 1 db 600 m mélységű kutak kivitelezésére alkalmas. A vevői kör növelése mellett a lehető legmagasabb szintű minőségi szolgáltatás nyújtása, valamint megbízóik elnyert bizalmának hosszú távon történő megtartása érdekében bevezették az ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert.

11 SUSÁN-TRANS Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. 11 A cég 1988-ban kezdte meg működését egyéni vállalkozásként, 1db IFA típusú szerelvénnyel. A folyamatosan bővülő megrendelések és az árbevétel indokolta a géppark és a nemzetközi piac bővítését. A társaság január 27-én, Susán József Fuvarozó Egyéni Cég jogutódjaként jött létre, Ft alaptőkével. A piac elvárásához és a megrendelői igényekhez igazodva, a Susán-Trans Kft. folyamatosan bővítette a piaci részesedését és a fuvarfeladatok igényeihez az eszközállományt is fiatalította. Ezen időszakban a megbízói kör bővítése és megtartása volt a cél, amit bizonyítanak a többéves belföldi és külföldi vevői kapcsolatok (Eurosped Zrt., Axiál Kft., Pioneer Hi-Bred Zrt., GERIKER-LOG Kft., Frinsterwalder Spedicion GmbH, MUNAX s.r.l). A vállalkozás alkalmazotti létszáma 2010-ben 20 fő volt. Az eszközállomány 13 vontatóból és 14 db nemzetközi igényeket magas színvonalon kielégítő félpótkocsiból tevődik össze. A jelen törekvés az alkalmazotti állomány megtartása, az autópark folyamatos karbantartása, a belföldi és nemzetközi fuvarpiac megerősítése, megbízók bővítése megfelelő pénzügyi fegyelmezettség mellett. Újkígyósi Mezőgazdasági Szolgáltató Gazda Szövetkezet 18 alapító tag hozta létre, azóta évről évre új tagokkal növekedik a taglétszámuk jelenleg 37 fő. A szövetkezet fő tevékenysége a mezőgazdasági szolgáltatás (terménytárolás, szárítás, tisztítás), valamint szántóföldi növénytermesztés. 636 hektáron végeznek növénytermesztést. A legfontosabb termesztett növények: gabonafélék, héj nélküli olajtök, olajnapraforgó, ipari paradicsom. Jelenleg meglévő tárolókapacitásuk 1300 tonna.

12 Kígyós Fruit Kft. 12 A szántóföldi kultúrák termesztését végzi, továbbá a társaság integrálja az érdekeltségébe tartozó kistermelők gazdasági tevékenységét is. A cég 200 hektáron végzi tevékenységét, amelyből 44 hektár bérelt földterület. Legfőbb termékeik a karfiol, káposzta, zöldborsó, csemegekukorica, dinynye, meggy, amelyből a dinnye részben exportra kerül. Telephelyükön egy 1,2 tonna kapacitású hűtőtároló, egy 300 m 2 -es, illetve egy 700 m 2 -es tárolószín található. Csonka és Fia Kft. A vállalkozást 1991-ban alapították zöldség- és gyümölcsfélék felvásárlására, export-import értékesítésre. A kft. meghatározóan görögdinnyét vásárol fel és értékesít. Specialitása: mag nélküli görögdinynye termesztése és értékesítése, ezenkívül fagyasztott vöröshagymát szállít a skandináv országokba. Hűtőházuk alapterülete 540 m 2, elsősorban káposztát és vöröshagymát tárolnak. A településen számos civil szervezet és sportegyesület működik, melyek különböző programok szervezésében, lebonyolításában vesznek részt. Kígyósi Vadásztársaság A vadásztársaság 1953-ban alakult, alaptevékenysége bérelt területen tervszerű vadgazdálkodás, valamint tagjainak sportszerű vadászati lehetőség biztosítása. Újkígyós területe elsősorban apróvadas terület, vadászható vadfajok a mezei nyúl, a fácán és az őz. Vadgazdálkodási tevékenységen belül az egyesület bérvadászati lehetőséget biztosít a külföldi (olasz, spanyol) vadászok részére, ami elsősorban az őz vadászatát jelenti. A vadászterület nagysága jelenleg 7700 hektár.

13 Befektetési lehetőségek Újkígyóson 13 Általános feltételek Kedvező helyi iparűzési adó (1,2%). Vállalkozók kommunális adóját nem kell fizetni a településen. A városban az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében a közműhálózat lényegében teljesen kiépítettnek tekinthető. Vonatkozik ez az elektromos hálózatra és közvilágításra, az ivó- és szennyvízhálózatra, valamint a gázszolgáltatásra. A kommunális hulladék rendszeres elszállítása megoldott, a település utcái 100%-ban burkoltak. Újkígyóson a szabad munkaerő-kapacitás nagy, mivel az elmúlt években két termelőgyár (fafeldolgozó üzem, szigetelőlemez-gyár) felszámolásra került. 1. Ipari terület Újkígyós Város Önkormányzatának tulajdonában van 25,83 hektár zöldmezős beruházások megvalósítására alkalmas iparterület, melyet az önkormányzat bérbe adna vagy eladna befektetők számára. Az ipari park Újkígyós határában, a számú út mellett található. A terület beépíthetősége 30 százalék. Az infrastruktúra nincs bevezetve az iparterületre, de elhalad mellette a víz, a gáz, a szennyvíz, valamint az áram. A földterület mellett található egy 400 kw-os távvezeték, amely nagy áramigényű technológiák létesítését is lehetővé teszi. Az ipari terület parcellázható. Távolság Budapesttől 220 km Távolság az alábbi autópályáktól M0 autópálya 220 km 44-es, 47-es számú főutaktól való távolság M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya 240 km 220 km 100 km 220 km 250 km 14 km Távolság az alábbi határátkelőktől Osztrák határ 420 km Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ 260 km 260 km 30 km 140 km 320 km 200 km Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Debrecen 130 km Arad/Románia 100 km Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Szeged 100 km Távolság a legközelebbi vasútállomástól Szabadkígyós 7 km Rakodóvágányok száma Szabadkígyós 4 Vagonkapacitás Szabadkígyós 100 Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbusz-megállótól Nincs Nincs 100 méter

14 2. Strandfürdő és bányató (jelenleg nem üzemel) 14 Alapterület: 7352 m 2. Újkígyós belterületén, szilárd burkolatú út mellett fekszik. Egy kilométeren belül minden alapszolgáltatás elérhető. A Gyulai út, amely a 47. számú főközlekedési útra vezet, 30 méteren belül van. Autóbuszmegálló 2 percre található. A telek szabályos téglalap alakú, körbekerített, felszíne sík. Közműellátottsága: kommunális közműhálózatról. Két db saját és egy termálvíznyerő kúttal rendelkezik. Elektromos energia: V, gáz bekötve. Az ingatlan területén 2 nyitott medence található. Újkígyós alatt a Föld mélye igen jelentős termálkincset rejt, ennek kiaknázása érdekében az önkormányzat izlandi partnercég bevonásával innovatív terveket készített, amelyek magukban foglalják a Celsius-fokos termálvíz zárt rendszerben történő, fűtési célú felhasználását, valamint a közintézmények gázfűtésének kiváltását. A település különleges és kedvelt rekreációs területe az egykori bányató, mely a strandfürdő szomszédságában található. Jelenleg szabadidőparkként funkcionál, feladata a pihenés és a játék biztosítása. A park bejáratánál 350 m 2 - es aszfaltfelület biztosítja a parkolási lehetőséget. A tó körül elhelyezett, fából készült padok a természet közelségét élvezők passzív pihenését segítik elő, míg a kisebbek szórakozását a faanyagú játszóterek és a focipálya szolgálják. Kiterjedése 5,1 hektár, amelyből 0,5 hektár a vízfelület Újkígyós, Tormási u. 15. szám alatti ingatlan Terület: 9789 m 2, fedett épületek területe: 2821 m 2. Közművesített, parkosított ingatlan cca m 2 szilárd útburkolattal. Kereskedelmi tevékenységre szakosodott telephely. A területen találhatók: irodaház, tároló- és üzemi épületek, raktárépületek, acélvázas, zárt csarnoképület, szociális épület.

15 15 4. Valamikori Akvaline szigetelőlemez-gyár (2002 óta nem üzemel. Az ipari létesítmény eladó vagy bérbe vehető, termelő gépek nélkül) Telephely: 5661 Újkígyós, Kossuth út 110. számú ingatlan (Akvaline-telephely) Az ingatlan adatai: Méret: ipartelep m 2, udvar 1205 m 2. Épületek, méret: m 2. Közművek: Önálló főmérővel mért 380 V-os ipari áram 20 kv-os transzformátorról, 1600 kw/óra teljesítmény, visszatöltési lehetőség. NA 100-as gázfogadón keresztül 390 m 3 /h földgázt biztosít. Vízellátás: önálló vízmű, hidroglóbusz, 100 m 3. A bejáratnál található egy porta, ahol portai szolgálat működik, melyhez két darab karos sorompó tartozik, és egy digitális, 60 tonnás hídmérleg. Szociális helyiség minimum 100 fő részére megoldott, kisebb felújítást követően (mosdók, zuhanyzók, öltözök, öltözőszekrények). A telephely megközelíthető közúton busszal, személyautóval. A raktárak belmagassága változó, kb. 5 m-től 8 m-ig. Az épületek alakíthatók, változtathatók. Szinte korlátlan módon fejleszthető technológiailag, illetve más szempontok szerint is.

16 CSABASZABADI KÖZSÉG 16 Csabaszabadi Békéscsaba város egyik külterületi lakott helye volt évszázadokon keresztül. A településrész július 1-jével kivált Békéscsaba Megyei Jogú Városból, és önálló közigazgatási státuszt, községi rangot kapott. Békéscsaba megyeszékhelytől délnyugati irányban 16 kilométer távolságra helyezkedik el, lakosainak száma 376 fő. Ipari terület A jelenleg használaton kívüli, m 2 területű közművesített telek eredetileg állattartó telepként funkcionált, később ládaüzemként használták. A telken található hét földszintes épület 1970-ben épült, alapterületük összesen 1200 m 2.

17 Távolság Budapesttől 222 km Távolság az alábbi autópályáktól M0 autópálya 222 km 44-es,47-es számú főutaktól való távolság ELÉRHETŐSÉG: M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya Újkígyós Város Önkormányzata 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Telefon: 06-66/ Fax: 06-66/ Kapcsolattartó: Gedó Gyöngyi Angol szövegű levél fogadása: Telefon: 06-66/ km 222 km 102 km 220 km 250 km 15 km Távolság az alábbi határátkelőktől Osztrák határ 422 km Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ 262 km 262 km 28 km 140 km 320 km 200 km Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Szeged 95 km Távolság a legközelebbi vasútállomástól Békéscsaba 16 km Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbusz-megállótól Nincs Nincs 50 méter 17

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BESZTEREC, DEMECSER, KEMECSE, KÉK, NAGYHALÁSZ, NYÍRBOGDÁNY, TISZARÁD, TISZATELEK, VASMEGYER TELEPÜLÉSEKEN 2008. 1. Előszó Jelen tanulmány témája egy kilenc település alkotta

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Újhartyán Ipari Park befektetési stratégiája 2013

Újhartyán Ipari Park befektetési stratégiája 2013 Újhartyán Ipari Park befektetési stratégiája 2013 Készült az NKH A Befektetőbarát településekért program keretében elkészített Települési Befektetés ösztönzési stratégia keretében Ország Közepe Ipari Park

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Gekko Consulting Kft. Budapest, Istenhegyi u. 59-61. 2009. december TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 7 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. június 25. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. fejezet: A két kamara hatáskörébe tartozó régiók gazdasági

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 1.2 Hajdúnánás polgárainak bevonásával 2012. november 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 Készítette a Hajdúnánás polgárainak

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben