BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI. Békéscsaba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI. Békéscsaba"

Átírás

1 BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÉRSÉGI JELLEMZŐI ÚJKÍGYÓS ÉS CSABASZABADI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEI Békéscsaba Telekgerendás Szabadkígyós Kétsoprony Újkígyós Csabaszabadi

2 A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 A Békéscsabai kistérség (NUTS 4 szint) Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében található. A térség Budapesttől mintegy 200 kilométerre, Szegedtől 90 kilométerre, míg a romániai Aradtól alig 60 kilométerre fekszik. A kistérség központja Békéscsaba, Magyarország délkeleti kapuja, a román határ (Gyulavarsánd) mintegy 20 kilométerre, keleti irányban található. A Békéscsabai kistérség helye az országban Közlekedési helyzet, közlekedéshálózat, tömegközlekedés A Békéscsabai kistérség közlekedési helyzete nem csupán a megyén belül, hanem a régióban is kedvező. A 120-as számú vasúti fővonal a transzeurópai közlekedési hálózatok része, két országos két számjegyű főútvonal halad át rajta, s biztosít kapcsolatot Szeged, Debrecen, Kecskemét (Budapest), Arad (Románia) irányába. Az alsóbbrendű vasutak és útvonalak nemcsak befelé biztosítanak jó feltártságot a térségben, hanem a megye kisebb városai, szomszédos térségei fele is nyitottá teszik azt. Békéscsaba mellett nemzetközi kisgépek fogadására is alkalmas repülőtér működik. A tömegközlekedési feltártság kedvező a megyeszékhely és a községek közötti csillagszerű megközelítést tekintve.

3 A Békéscsabai kistérség településeinek elhelyezkedése 3 Demográfiai helyzet A kistérség települései közé tartoznak: Békéscsaba (megyeszékhely), Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós. A kistérség lakossága összesen fő.

4 4 Gazdasági helyzet A Békéscsabai kistérség természetföldrajzi adottságai az agrárgazdaságnak kedveznek. A kistérség fontos szerepet játszik az ország mezőgazdaságában; az agrárszektor súlya a helyi gazdaságon belül azonban egyre mérséklődik. A mezőgazdaságon belül meghatározó a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés nem jelentős. A térség egykor legnagyobb társadalmi bázissal rendelkező iparága, a feldolgozóipar helyzete az elmúlt években egyre romlott. A közelmúltban több nagy feldolgozóüzem is bezárt (Barnevál, tejüzem, konzervgyár, hűtőház). A legnagyobb létszámú vállalkozások a mezőgazdaság és feldolgozóipar mellett a textiliparban, a kereskedelemben, valamint a közösségi szolgáltatásban dolgoznak. Nagy hagyománya van a térség központjában a tégla- és nyomdaiparnak is. Békéscsaba a foglalkoztatási szerepkör szerint térségi központi szerepkörrel rendelkezik. A Békéscsabán működő 5149 kis- és középvállalkozás mellett országosan, sőt nemzetközileg elismert cégek is megtalálhatók (pl. Linamar Hungary Nyrt., Tondach Magyarország Zrt., Frühwald Kft., Csabahús Kft., Körös Volán Zrt., Hirschmann Kft., Budapest Bank Nyrt., Kner Packaging Kft., Wienerberger Zrt.).

5 5 Oktatás, képzés Békéscsabának a munkaerő-piaci szerepkör mellett kiemelt szerepe van az oktatásban, 16 szakképző intézményével, valamint egy felsőoktatási intézményével igazi diákvárosnak számít. A Békéscsabai Regionális Képző Központ (BRKK) több mint egy évtizede segíti a felnőttképzést Békés és Csongrád megyében. A munkaerő-piaci átképzésben részt vevő célcsoportok (az alacsony iskolai végzettségű fiatalok, a nők, a 45 év felettiek, a pályakezdő diplomások, a szakképzetlen álláskeresők és a munkaviszonyban álló, létszámleépítéssel érintett személyek) számára igyekeznek használható tudást biztosítani. A Békéscsabai kistérség gazdaságilag aktív népességének munkaerő-piaci alkalmazkodását, a szakképzés minőségi fejlesztését segíti a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ (KbTISZK) is. Az oktatott szakmacsoportok a gépészet, a kereskedelemmarketing, az elektronika-elektrotechnika, a vendéglátás-idegenforgalom és az informatika.

6 A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉG ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉSE 6 Erősségek A térség határain túlnyúló kapcsolatokkal, stabil piaci, technológiai és pénzügyi háttérrel rendelkező, a helyi gazdaságra multiplikatív hatást gyakorló középvállalati kör erősödése. A gazdaságfejlesztés intézményi és piaci szolgáltató hátterének (tudásés kapcsolati tőkék), valamint infrastrukturális feltételeinek (inkubátorház, ipari park, informatikai hálózatok stb.) fejlettsége, térségi ellátásra is alkalmas (bővíthető) kapacitásai. Kedvező természeti adottságok és jelentős humán tartalék (tudás, tapasztalat) a mezőgazdasági termeléshez. Sokszínű szabadidős és turisztikai kínálat a térség tágabb környezetében, amely tovább bővíthető a meglévő sokszínű, élő kulturális örökséggel (különös tekintettel a szlovákság hagyományaira) és a térségi rendezvényekkel, amelyek erősítik az itt élők kötődését is. Kedvező természeti/környezeti potenciál (növény- és állatvilág, felszíni vizek, talaj és levegő), ami alkalmas az öko-, a vízi, a horgász-, a vadász-, és a lovas turizmusra, természetjárásra, valamint egészséges életmód és lakókörnyezet kialakítására. A térség közlekedési helyzete (megyén és régión belül is) kedvező, belső feltártsága megfelelő, a térségközpont elérhetősége a kistelepülésekről kiváló, a közlekedési hálózat fejlesztése több ponton megindult. Az információs társadalom infrastruktúrája jól kiépült a térségben. Megfelelően kiépített környezetvédelmi vonalas infrastruktúrák és ehhez kapcsolódó lakossági ellátás (ivóvíz és gáz). Az aktív korú népesség viszonylag magas aránya, a képzett (szakmunkás, diplomás) munkaerő-tartalékok. Sokszínű, rugalmas és a munkaerőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó szakképzési képzési rendszer feltételeinek formálódása a térségben (TISzK).

7 Lehetőségek 7 Az egységes európai piac részeként javulhatnak a helyi gazdasági szereplők számára a forrásbe vonás, az együttműködés és a piacra jutás feltételei. Az Európai Unió ( as időszakra megfogalmazott) irányelveihez igazodó, területi kiegyenlítésre és a versenyképesség növe lésére irányuló hazai fejlesztési programok (NFT II; ROP, pólusprogramok) keretében lehetőség nyílik a térségi kis- és középvállalkozások innovációs képességének javítására, a vállalkozásösztönzésre (inkubáció). Az országos közlekedésfejlesztési tervek keretei között megvalósuló fejlesztések (az M44-es, békéscsabai repülőtér, vasút-rekonstrukció) eredményeként javul a térség elérhetősége, felértékelődik csomóponti (kapu-) szerepe, ami lökést adhat a logisztikai szerepkör fejlődésének, a külső (hazai, nemzetközi) befektetéseknek, és erősíti a helyi vállalkozások (szolgáltatók, tömegárut előállítók) versenyképességét. Az információs technológiák és felhasználásuk uniós programok által is ösztönzött fejlődése javíthatja a térségi szereplők versenyhelyzetét, és ösztönözheti új szolgáltató tevékenységek megtelepedését a térségben. Uniós és hazai pályázati forrásokra támaszkodva új, társulás típusú beruházásokkal lehetővé válik a környezetvédelmi infrastruktúrák (szennyvíz- és hulladékkezelés) továbbfejlesztése; míg a vidékfejlesztési támogatások révén, a fenntarthatóság elvén alapuló társadalom-környezet-gazdaság rendszer optimális kialakítása valósítható meg. A fogyasztói igények erős differenciálódása az Európai Unió piacán tartós keresletet jelenthet a térség egyes termékei iránt (pl. bio- és kézműipari termékek), hozzájárulva a gazdasági szerkezet átalakulásához. A részidős munkavállalás kiterjesztésével, a távmunkaprogram kiszélesítésével, a szociális gazdaság támogatásával a munkanélküliek és azon belül is a nők munkaerő-piaci helyzete kedvezően változhat, és javulhat a szociális és egészségügyi ellátás helyzete.

8 ÚJKÍGYÓS VÁROS 8 Földrajzi fekvése Újkígyós az Alföld tiszántúli területének délkeleti részén fekszik, a Körösök és a Maros között, Békés megyében, Békéscsabától délnyugatra 17, a gyógyfürdőjéről híres Gyulá- tól 26 kilométerre, Szegedtől pedig 98 kilométerre. Újkígyós 5551 lakosú szép, rendezett kisváros ben nyerte el a városi címet. A térség gazdasága A település eltartó képességét megalakulása óta elsősorban a mezőgazdaság biztosította, mely az 1990-es években bekövetkezett szerkezeti átalakulások ellenére még mindig jelentős szereppel bír a város életében. Újkígyós természeti adottságai közül első és legfontosabb helyen a világviszonylatban is kitűnő minőségű, átlagban 40 aranykorona körüli termőföldet kell megemlíteni. Az ipar a mezőgazdaság mellett szintén kiemelkedik, és a szolgáltató szektor is jelentős mértékben kap szerepet a település gazdaságában. A munkaerő-piaci lehetőségek Megnevezés Újkígyós Békés megye Népesség Foglalkoztatottak száma (fő) Munkanélküliek száma (fő) Munkanélküliségi ráta (%) 12,66 13,31 Alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete (Ft) Regisztrált vállalkozások (db) 488 A munkanélküliek megoszlása iskolai végzettségük szerint Regisztrált munkanélküliek Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel Általános iskolai végzettséggel Szakmunkásképző végzettséggel Szakiskolai végzettséggel Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel Főiskolai végzettséggel Egyetemi végzettséggel

9 A településen működő nagyobb vállalkozások 9 ERGOFÉM Gyártó és Szolgáltató Kft. A vállalkozás fő tevékenységi körei a fémmegmunkálás, részegységek komplett gyártása, fémfelület-kezelés, ezen belül porszórt festés, lemezvágás CNC vezérlésű lézer lemezvágógéppel, CNC forgácsolás, irattári, levéltári és könyvtári polcrendszerek gyártása. Az igényeknek megfelelően kialakításra került egy korszerű festőüzem, amely környezetbarát technológiával végzi el a fémfelületek korrózióvédelmét. Kapcsolódik hozzá egy szemcseszóró be rendezés a felületek festés előtti előkészítésére. A vállal kozás a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával teljeskörűen végzi az alapanyag feldolgozását a 2D tervezés, lemezdarabolás, hajlítás, hegesztés, összeszerelés, festés, csomagolás munkafolyamatain keresztül, valamint igény szerint az áru kiszállítását is vállalja. Furnér-Pack Kereskedelmi Kft. Fő tevékenysége furnérozott bútorlapok, valamint idompréselt termékek gyártása (székülések, széktámlák, busztámlák). Ezenkívül színfurnérozott termékeket állít elő különböző késelt furnérborításokkal, valamint színfurnérozott faforgácslapokat, MDF, farost és rétegelt lemezeket. A Furnér-Pack közel 500 m 3 hámozott furnért és m 2 késelt furnért dolgoz fel évente. Balogh Zoltán faiskolája 1984-ben alapították, 1995 óta a Plant-Coop Kft.-vel és Labos Jánossal közös termelői és értékesítési társulást hoztak létre. Jelenleg 12 hektáron évente vírusmentes oltványt állítanak elő, 10 faj és közel száz fajta választékából. Emellett különböző társulások tagjaiként rendelkeznek magtermő, szemzőhajtást termő törzsültetvénnyel, vegetatív alma- és birsteleppel.

10 BENKÓ HÚS Kft. 10 Timotex Kft. A Benkó Hús Kft szeptember 1-jén alakult mint húsipari vállalkozás. Saját vágóhíddal és húsfeldolgozóval rendelkezik, ahol csak kimondottan magyar sertést és marhát vágnak. Az általuk gyártott termékek házi ízekkel, adalékanyag és kiegészítő ízfokozók hozzáadása nélkül készülnek. A cég fő profilja a tőke- és darabolt hús, illetve töltelék áru bolti kis- és nagykereskedelme. Ezenkívül bérvágást is végeznek partnerek és a lakosság részére egyaránt. Békés megyében 9 húsboltból álló üzletláncot működtetnek. A Timotex Kft ben alakult, elődje az 1991-ben alapított Kuvit Bt., amely kútfúrási tevékenységre szakosodott. Fő tevékenységük ivóvízkutak és vízhálózatok kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása, ezenkívül foglalkoznak környezetvédelmi feltárásokkal, monitoring rendszerek tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével. Részt vesznek több kommunális hulladéklerakó telepen megvalósuló biogáz-hasznosító rendszer tervezésében, kivitelezésében, illetve Szegeden a hasznosító erőmű üzemeltetésében is. A társaság igyekszik alkalmazkodni a gazdasági változásokhoz, ezért is bővíti tevékenységi körét, hogy több lábon állva biztonságos és tervezhető jövőt építhessen. Szakembereik többsége 20 éve egységes csapatban dolgozik. A vállalkozás jól felszerelt telephellyel rendelkezik. A kútfúrási tevékenység végzésére 4 db kútfúró berendezés áll rendelkezésre, érvényes bányakapitánysági engedéllyel. A fúróberendezések kapacitása: 1 db 250 m, 2 db 400 m, 1 db 600 m mélységű kutak kivitelezésére alkalmas. A vevői kör növelése mellett a lehető legmagasabb szintű minőségi szolgáltatás nyújtása, valamint megbízóik elnyert bizalmának hosszú távon történő megtartása érdekében bevezették az ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert.

11 SUSÁN-TRANS Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. 11 A cég 1988-ban kezdte meg működését egyéni vállalkozásként, 1db IFA típusú szerelvénnyel. A folyamatosan bővülő megrendelések és az árbevétel indokolta a géppark és a nemzetközi piac bővítését. A társaság január 27-én, Susán József Fuvarozó Egyéni Cég jogutódjaként jött létre, Ft alaptőkével. A piac elvárásához és a megrendelői igényekhez igazodva, a Susán-Trans Kft. folyamatosan bővítette a piaci részesedését és a fuvarfeladatok igényeihez az eszközállományt is fiatalította. Ezen időszakban a megbízói kör bővítése és megtartása volt a cél, amit bizonyítanak a többéves belföldi és külföldi vevői kapcsolatok (Eurosped Zrt., Axiál Kft., Pioneer Hi-Bred Zrt., GERIKER-LOG Kft., Frinsterwalder Spedicion GmbH, MUNAX s.r.l). A vállalkozás alkalmazotti létszáma 2010-ben 20 fő volt. Az eszközállomány 13 vontatóból és 14 db nemzetközi igényeket magas színvonalon kielégítő félpótkocsiból tevődik össze. A jelen törekvés az alkalmazotti állomány megtartása, az autópark folyamatos karbantartása, a belföldi és nemzetközi fuvarpiac megerősítése, megbízók bővítése megfelelő pénzügyi fegyelmezettség mellett. Újkígyósi Mezőgazdasági Szolgáltató Gazda Szövetkezet 18 alapító tag hozta létre, azóta évről évre új tagokkal növekedik a taglétszámuk jelenleg 37 fő. A szövetkezet fő tevékenysége a mezőgazdasági szolgáltatás (terménytárolás, szárítás, tisztítás), valamint szántóföldi növénytermesztés. 636 hektáron végeznek növénytermesztést. A legfontosabb termesztett növények: gabonafélék, héj nélküli olajtök, olajnapraforgó, ipari paradicsom. Jelenleg meglévő tárolókapacitásuk 1300 tonna.

12 Kígyós Fruit Kft. 12 A szántóföldi kultúrák termesztését végzi, továbbá a társaság integrálja az érdekeltségébe tartozó kistermelők gazdasági tevékenységét is. A cég 200 hektáron végzi tevékenységét, amelyből 44 hektár bérelt földterület. Legfőbb termékeik a karfiol, káposzta, zöldborsó, csemegekukorica, dinynye, meggy, amelyből a dinnye részben exportra kerül. Telephelyükön egy 1,2 tonna kapacitású hűtőtároló, egy 300 m 2 -es, illetve egy 700 m 2 -es tárolószín található. Csonka és Fia Kft. A vállalkozást 1991-ban alapították zöldség- és gyümölcsfélék felvásárlására, export-import értékesítésre. A kft. meghatározóan görögdinnyét vásárol fel és értékesít. Specialitása: mag nélküli görögdinynye termesztése és értékesítése, ezenkívül fagyasztott vöröshagymát szállít a skandináv országokba. Hűtőházuk alapterülete 540 m 2, elsősorban káposztát és vöröshagymát tárolnak. A településen számos civil szervezet és sportegyesület működik, melyek különböző programok szervezésében, lebonyolításában vesznek részt. Kígyósi Vadásztársaság A vadásztársaság 1953-ban alakult, alaptevékenysége bérelt területen tervszerű vadgazdálkodás, valamint tagjainak sportszerű vadászati lehetőség biztosítása. Újkígyós területe elsősorban apróvadas terület, vadászható vadfajok a mezei nyúl, a fácán és az őz. Vadgazdálkodási tevékenységen belül az egyesület bérvadászati lehetőséget biztosít a külföldi (olasz, spanyol) vadászok részére, ami elsősorban az őz vadászatát jelenti. A vadászterület nagysága jelenleg 7700 hektár.

13 Befektetési lehetőségek Újkígyóson 13 Általános feltételek Kedvező helyi iparűzési adó (1,2%). Vállalkozók kommunális adóját nem kell fizetni a településen. A városban az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében a közműhálózat lényegében teljesen kiépítettnek tekinthető. Vonatkozik ez az elektromos hálózatra és közvilágításra, az ivó- és szennyvízhálózatra, valamint a gázszolgáltatásra. A kommunális hulladék rendszeres elszállítása megoldott, a település utcái 100%-ban burkoltak. Újkígyóson a szabad munkaerő-kapacitás nagy, mivel az elmúlt években két termelőgyár (fafeldolgozó üzem, szigetelőlemez-gyár) felszámolásra került. 1. Ipari terület Újkígyós Város Önkormányzatának tulajdonában van 25,83 hektár zöldmezős beruházások megvalósítására alkalmas iparterület, melyet az önkormányzat bérbe adna vagy eladna befektetők számára. Az ipari park Újkígyós határában, a számú út mellett található. A terület beépíthetősége 30 százalék. Az infrastruktúra nincs bevezetve az iparterületre, de elhalad mellette a víz, a gáz, a szennyvíz, valamint az áram. A földterület mellett található egy 400 kw-os távvezeték, amely nagy áramigényű technológiák létesítését is lehetővé teszi. Az ipari terület parcellázható. Távolság Budapesttől 220 km Távolság az alábbi autópályáktól M0 autópálya 220 km 44-es, 47-es számú főutaktól való távolság M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya 240 km 220 km 100 km 220 km 250 km 14 km Távolság az alábbi határátkelőktől Osztrák határ 420 km Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ 260 km 260 km 30 km 140 km 320 km 200 km Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Debrecen 130 km Arad/Románia 100 km Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Szeged 100 km Távolság a legközelebbi vasútállomástól Szabadkígyós 7 km Rakodóvágányok száma Szabadkígyós 4 Vagonkapacitás Szabadkígyós 100 Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbusz-megállótól Nincs Nincs 100 méter

14 2. Strandfürdő és bányató (jelenleg nem üzemel) 14 Alapterület: 7352 m 2. Újkígyós belterületén, szilárd burkolatú út mellett fekszik. Egy kilométeren belül minden alapszolgáltatás elérhető. A Gyulai út, amely a 47. számú főközlekedési útra vezet, 30 méteren belül van. Autóbuszmegálló 2 percre található. A telek szabályos téglalap alakú, körbekerített, felszíne sík. Közműellátottsága: kommunális közműhálózatról. Két db saját és egy termálvíznyerő kúttal rendelkezik. Elektromos energia: V, gáz bekötve. Az ingatlan területén 2 nyitott medence található. Újkígyós alatt a Föld mélye igen jelentős termálkincset rejt, ennek kiaknázása érdekében az önkormányzat izlandi partnercég bevonásával innovatív terveket készített, amelyek magukban foglalják a Celsius-fokos termálvíz zárt rendszerben történő, fűtési célú felhasználását, valamint a közintézmények gázfűtésének kiváltását. A település különleges és kedvelt rekreációs területe az egykori bányató, mely a strandfürdő szomszédságában található. Jelenleg szabadidőparkként funkcionál, feladata a pihenés és a játék biztosítása. A park bejáratánál 350 m 2 - es aszfaltfelület biztosítja a parkolási lehetőséget. A tó körül elhelyezett, fából készült padok a természet közelségét élvezők passzív pihenését segítik elő, míg a kisebbek szórakozását a faanyagú játszóterek és a focipálya szolgálják. Kiterjedése 5,1 hektár, amelyből 0,5 hektár a vízfelület Újkígyós, Tormási u. 15. szám alatti ingatlan Terület: 9789 m 2, fedett épületek területe: 2821 m 2. Közművesített, parkosított ingatlan cca m 2 szilárd útburkolattal. Kereskedelmi tevékenységre szakosodott telephely. A területen találhatók: irodaház, tároló- és üzemi épületek, raktárépületek, acélvázas, zárt csarnoképület, szociális épület.

15 15 4. Valamikori Akvaline szigetelőlemez-gyár (2002 óta nem üzemel. Az ipari létesítmény eladó vagy bérbe vehető, termelő gépek nélkül) Telephely: 5661 Újkígyós, Kossuth út 110. számú ingatlan (Akvaline-telephely) Az ingatlan adatai: Méret: ipartelep m 2, udvar 1205 m 2. Épületek, méret: m 2. Közművek: Önálló főmérővel mért 380 V-os ipari áram 20 kv-os transzformátorról, 1600 kw/óra teljesítmény, visszatöltési lehetőség. NA 100-as gázfogadón keresztül 390 m 3 /h földgázt biztosít. Vízellátás: önálló vízmű, hidroglóbusz, 100 m 3. A bejáratnál található egy porta, ahol portai szolgálat működik, melyhez két darab karos sorompó tartozik, és egy digitális, 60 tonnás hídmérleg. Szociális helyiség minimum 100 fő részére megoldott, kisebb felújítást követően (mosdók, zuhanyzók, öltözök, öltözőszekrények). A telephely megközelíthető közúton busszal, személyautóval. A raktárak belmagassága változó, kb. 5 m-től 8 m-ig. Az épületek alakíthatók, változtathatók. Szinte korlátlan módon fejleszthető technológiailag, illetve más szempontok szerint is.

16 CSABASZABADI KÖZSÉG 16 Csabaszabadi Békéscsaba város egyik külterületi lakott helye volt évszázadokon keresztül. A településrész július 1-jével kivált Békéscsaba Megyei Jogú Városból, és önálló közigazgatási státuszt, községi rangot kapott. Békéscsaba megyeszékhelytől délnyugati irányban 16 kilométer távolságra helyezkedik el, lakosainak száma 376 fő. Ipari terület A jelenleg használaton kívüli, m 2 területű közművesített telek eredetileg állattartó telepként funkcionált, később ládaüzemként használták. A telken található hét földszintes épület 1970-ben épült, alapterületük összesen 1200 m 2.

17 Távolság Budapesttől 222 km Távolság az alábbi autópályáktól M0 autópálya 222 km 44-es,47-es számú főutaktól való távolság ELÉRHETŐSÉG: M1 autópálya M3 autópálya M5 autópálya M6 autópálya M7 autópálya Újkígyós Város Önkormányzata 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Telefon: 06-66/ Fax: 06-66/ Kapcsolattartó: Gedó Gyöngyi Angol szövegű levél fogadása: Telefon: 06-66/ km 222 km 102 km 220 km 250 km 15 km Távolság az alábbi határátkelőktől Osztrák határ 422 km Szlovák határ Ukrán határ Román határ Szerb határ Horvát határ Szlovén határ 262 km 262 km 28 km 140 km 320 km 200 km Távolság a legközelebbi nemzetközi repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi civil/cargo repülőtértől Debrecen 130 km Távolság a legközelebbi folyami kikötőtől Szeged 95 km Távolság a legközelebbi vasútállomástól Békéscsaba 16 km Közvetlen vasúti kapcsolat a telephelyen Iparvágány a területen Távolság a legközelebbi autóbusz-megállótól Nincs Nincs 50 méter 17

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól.

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól. Solti AgroPark A mezôgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat? Raktárt keres, telephelyet létesítene? Olcsóbban szeretné megoldani a logisztikai feladatokat? Netán vasúton és vízen is szállítana árut

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Telephely megnevezése: Sátoraljaújhelyi Ipari Park - Zöldmezős terület ELHELYEZKEDÉS Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén

Telephely megnevezése: Sátoraljaújhelyi Ipari Park - Zöldmezős terület ELHELYEZKEDÉS Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Telephely megnevezése: Sátoraljaújhelyi Ipari Park - Zöldmezős terület Cím (utca, hsz. vagy hrsz.): Petróleumgyár u. 15., 1825 Hrsz. Tulajdonos(ok) neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Telefon: 47/

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

Ipari parkok, Fejlesztési területek. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.

Ipari parkok, Fejlesztési területek. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010. Ipari parkok, Fejlesztési területek Science Building K+F, innováció Dél-nyugati zóna Fejlesztési területek Ipari parkok ipark Pécs Pécsi Ipari Park PEIK Gazdasági erőforrások Pannova Ipari Park Ipari parkok

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009.

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok,

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Békéscsaba A dinamizálódó határmenti város

Békéscsaba A dinamizálódó határmenti város befek tetői útmutató Békéscsaba A dinamizálódó határmenti város B e f e k t e t é s G a z d a s á g F e j l e s z t é s I n n o v á c i ó Békéscsaba Közlekedési csomópont, jó elérhetőség Határmenti város

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme 2013. május A Zalai Baromfifeldolgozó bemutatása A Zalai Baromfifeldolgozó üzem építése a Pacsa ipari parkban zöldmezős beruházással MVH és munkahelyteremtő

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Újpest gazdasági szerepe

Újpest gazdasági szerepe 2015. március 5. Újpest gazdasági szerepe 1. ábra Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 2012-ben, kerületenként, ezer Ft Forrás: TEIR A helyi GNP a vizsgált időszakban 66%-os növekedést mutatott, mely

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

3,5 / m 2 tól! LION IRODAHÁZ. Irodaház XIII. kerületben. Megfizethető irodák a Váci-folyosón 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b Irodaház XIII. kerületben 3,5 / m 2 tól! Általános leírás Az irodaház a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésétől 100 méterre helyezkedik el (3-as metró Dózsa György úti megállóhelye), de mégis nyugodt,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 872 350 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.04-14-000376 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p281609

PÁLYÁZAT. Irányár: 872 350 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.04-14-000376 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p281609 PÁLYÁZAT Ingatlanok, eszközök Irányár: 872 350 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.04-14-000376 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p281609 Pályázat kezdete: 2016. január 8. 10 óra 00 perc Pályázat

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben