A CSEND NYIRKOS KÖVÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSEND NYIRKOS KÖVÉN"

Átírás

1 A CSEND NYIRKOS KÖVÉN A csend nyirkos Kövén üldögélek zajtalan Hátamon a hideg borzongás futkos Kövér lábaival dübörög Végig a gerincemen Közben, mint szül vén hörög És torkában (mely lepusztult ezüstbánya) Összegyjtött száraz nyála Mint jeges izzadságcsepp Indul el homlokomról Barázdáimon verekszi át Magát kitartó vándor Bátor, mint egy gladiátor Kezem nem bántja És bár csiklandoz nem bánja Hosszú útja aztán véget ér Az orrom hegye a végállomás És máris jön a zuhanás Sikoly nélküli pusztulás Síremlék se áll neki Átlátszó elvész a színek közt És megvéd engem az Isten Megadsz nekem mindent Mégis azt kiáltom Nincs senkim Gyenge és szerencsétlen vagyok Pedig csak ostoba Mert itt a csoda A felismerés: megvan mindenem Te vagy a minden: a bánat A könny, a mosoly és az öröm Minden Én csak köszönöm június 2. Valahol én is elvesztem Pedig mi mindent elneveztem Most mégse ismer meg Semmi, amit alkottam Semmi, aminek a része voltam A vers is idegenkedve néz rám Beleborzong, mikor megérintem Vagy könnycseppel hintem Meg-megremeg gyerekcipells Aprócska hitem Hisz mindent nekem adtál Néha mégis csak a halál Amit közelinek érzek Helyet adok a félsznek A bánatnak, a kétség árjának Villanásaim szürkeségben járnak Elkomorul a lélek-tükör A bn-sereg meggyötör Ördögi íjászok tüzes nyilai Ell menekülnék Néha csak magam megadva A csatatér közepére ülnék És mégse Pajzsom magam elé rántom

2 ANGYALSZÁRNYAK Születtem Mint bg árva Omladozó falak közé zárva Otthonom volt a jászol Mely ma már gyászol Réseket ütöttek a falakba Jót akaró szentek és jómagam Kint robbant sok-sok akna Elhalkult a lépések zaja Nesztelenül jöttek Fejvadász tömegek Bnvesszkkel lttek És dörögtek az egek Mint meggyújtott gyutacsok Átfúrták bröm a bnök És hiába trök Mérgeznek, amíg élek Amíg sóhajt hallat a lélek Harcom elkeseredett De beragyogja az angyal-termet Szárnyaim megtépték Ellenséges lépést meglépték Most kezddik a csata Sejtjeim azonban készek Akár a jó, daliás vitézek A hét parancsszót tudom Felvettem pajzsom, kardom Melybe ezt vésték a mennyben: Gylöld a bnt, De szeresd az elesett bnöst Így indul az árva Angyalszárnyak közé zárva A végs csatába És tudom: nem hiába október 23. Világ: Ma romlott, hervadó virág Ggösen elhagyta Istenét És azt hiszi: üdvözülni fog Neki elég az alkohol, a drog Nekem nem kell ez az egész Elég az az apró rész Melyben ott ragyog Jézus Abban a szemben Láttam más szemet is Hirtelen jött metamorfózis Nem az ember volt benne A sátán kutyái táncoltak Minden jót lesáncoltak Én nemet mondok Azt hiszitek: bolondok Akik ezt teszik Tévedtek Egy nap Majd megtudja minden nép Hogy csak az a szép Ami az égbl jön Legyen az áldás vagy könny Én tudom már rég De küzdök a bnökkel még

3 BELEREMEG A MINDENSÉG Zuhanó cseppek Csapódnak a végtelenbe Beleremeg a mindenség Felsír a föld és az ég A teremtett világ megretten Mi is, mi ketten Zokogunk Pedig még nem is létezünk Csak isteni gondolatot képezünk De semmi többek Nem vagyunk Messze még az életre hívás Az els sírás Messze még az els érzés Az els öröm, az els kudarc Messze még az els harc Az els szerelem Sokszor félek Mert az enyém ilyen lélek De jól tudom Hogy ha Rád szegezdik A tekintet Akkor a szeszélyes ihlet Örömrl és Rólad szól Örökké Emeld fel szemem Hogy Rád nézzek április 13. Mégis megszületik a kegyelem Nem létezünk Mégis Meghalsz értünk, Jézus Fel nem foghatja emberi agy Hogy milyen csodás vagy Szívünk belészakadna Ha a túlzott Megértés mezején szaladna Sehol nem vagyunk Te mégis ránk gondolsz Hozzánk szólsz Értünk szenveded el Amit el kell Mert meg akarsz váltani Hozzánk kiáltani A szeretet dübörg szavaival Halálod nekünk az élet Szereteted éget S valóra válik az ígéret És kegyelmed által élünk Csak miattad remélünk Csodálatos a kegyelmed S nem kérsz érte semmit Csak hit lehet a válaszunk Nem cselekedet Csak hit lehet a felelet Nem tett

4 CSAK KÖSZÖNJÜK Köszönjük, Uram a csillagokat Fényeiden tekintetünk andaloghat S közben énekelhetünk dicsít dalokat Köszönjük Uram a kegyelmed A mindeneket elsöpr szerelmed Mely a hozzád vezet útra terelget Köszönjük Uram az éjszakát A csillogó Duna furcsa szagát Melyet a parton érezhetünk idkön át Köszönjük Uram a segítséged Melynek ereje lelkünkben éget S minek nem állíthat semmi se féket Köszönjük Uram június 27.

5 ÉJFÉLI KIÁLTÁS SZESZÉLYES KILÁTÁS Szaténszalag csavarodik A leveg dohos virágai között Az id és a tér közé költözött Emlék-kapukat dönget Álmodozó elméknél Halkan, dallamosan csönget Csak a költk nyitnak ajtót Szeszélyes lelkek Hagyják magukat felrobbanni Szívüket utolsókat dobbanni Ostoba szeszély Brutális veszély Ma is átéltem Így most is megértem Üvegemberek szeszélye Elég mindegyik papír-reménye Összetörik ket Nélkülözik az röket Illetve Miket beszélek? Hiszen amelyik lélek Jézust vallja Urának Életét adja Isten Fiának Annak nem kell r Se pisztoly, se tr Semmilyen fegyver Vagy mérgezett vegyszer Megvéd minket a mi Urunk Utunkon Vele futunk Új erre kapunk S ha bölcsek vagyunk Az egész maraton alatt Lelkünk Benne marad Elkapjuk a szaténszalagot Lelkünk felrobban De ettl csak jobban Tudjuk: jó úton járunk S újfent Feléd kiáltunk április 19.

6 HAJNALI IMA Pislákoló hajnalon Mikor még alszanak a fák Izzani kezdenek a szempillák És felpattan a szemhéj Pedig még uralkodik az éj Nagy szemekkel nézek a tájra És a mindenható Királyra Hitem által látom t A Teremtt Én nem vagyok több Csak egy zavarodott teremtmény Egy bonyolult, elvont költemény Szemem könnybe lábad És eltörik a mécses: látom hibámat Gyertyát gyújtok S vérz szívet nyújtok A kegyelmet adó Úrnak Imám mégsem magamért szól Hanem egy lányért Aki Téged jobban ért Neki ert és boldogságot kérek És, hogy a félelem-féreg Ne rágja lelkét soha Én nem kérek mást, elég a csoda A kegyelem tled Istenem Szkül szemem lecsukódik A gyertya csonkig ég Egyetlen csillag világít még Jézus rajtam tartja tekintetét És vigyázza lelkem szerelmét Aki még mély álmot alszik És a szeretet patakzik Alszom és nevetek Veletek angyalseregek Köszönöm, Uram július 5.

7 HELLÓ, VISZLÁT Hatalmasnak tn kísértések Veszik körbe aprócska fényem Halni készül az utolsó reményem Végéhez ér a regényem Úgy érzem Mézparancs minden szavuk Jó érzés és édes Mint a cukorban tocsogó krémes Nagyot harapnék belle Ha nem tudnám: méreg A cukormáz mögött féreg Rejtzik Mocsokban hemperegve ejtzik És várja Hogy bn árja Torkomon lecsúszva A lelkemig úszva pusztítson el Mindent, amit az Úr épített fel Csorog a nyálam Ostoba vagyok De mégsem, mégsem harapok Mert riadóznak az alapok Szólnak az angyalharangok Érces hangjai hallatán Messze hajítom a mérget Jön a többi Mind nézeget, méreget Helló, viszlát bnök Jöttök s gyorsan eltntök Mert én a Lélekben fürdök Nincs esélyük Néha-gyakran elbukok mégis Gyenge vagyok egyszer tézis Szívem gyakran hideg El-elpattan az ideg De harcolok tovább A fény katonái segítik utam A sötétség völgyén át Átrajzolják az éjszakát Vezet a fényed, Uram Mutatod az utam A bnöknek: helló, viszlát Az olvasónak: fényes éjszakát! június 1.

8 HIT, REMÉNY ÉS Voltam már értetlen bölcs Éretlen és savanyú gyümölcs Mindig lázadó tanítvány És apró folyadékkristály Most Hogy barázdáim Kusza gödreiben húsz év Ássa sírját A kór szépen meghámozza testem Kése durva és életlen A helyzet képtelen De mégis Ahogy testem romlik Lelkem is egyre omlik Mert egyek k ketten Ma még Amíg a láz ég a szellem körül Leválik a héj Amint eljön az éj Taszítanak azt árnyak És újra kinnek A megcsonkolt szárnyak Egy egy lehulló pihe vagy toll Ha fekete: vágy volt Ha szürke: álom De a fehér, a szeretet Akár a Hold Megmarad örökké Velük repülök, az Isten által Voltam étel és ital Öreg és fiatal Mégse voltam semmi Csak akkor léteztem Mikor szeretet volt szívemben november Korinthus 13 az Úr Igéje által megihletve

9 ISTEN-SZERELEM Isten-szerelemmel teli szívvel A lélek felfelé ível Boldog mintha most születne Els pillanatok felé ügetne Szaladna a tisztás felé Ugrana a mesebeli nagy halak mellé Pedig messze van már A jászol Mégis, mégis játszol Elcsodálkozom az Úron Túlcsordul a szeretete Szemcsarnokom szintén megtelt Addig sok mindent elnyelt De most ömlik a könny Ne lepdj meg: örömkönnyek Nyílnak az élet-könyvek Hetven éves költemények Átíródnak Jézus eltt hódolnak Fordulat állt be a mesében Mégse a Góliátok gyznek Mégse Hiába is ütköznek-üvöltöznek A kegyelem ellen nincs esélyük Fikarcnyi reményük Csak ez a szertelen szív Amely ellenük harcot vív Gyenge Mégis hiába a mérgezett penge Hit-pajzs védi és minden fegyver Nincs ellenszer Sokszor elbuktunk Mégis gyztünk Mennybe jutunk Néha a vereség is gyzelem április 25.

10 MAGAMBAN Csend van Csak néhány gép Zakatol halkan De munkájuk szép A magány Mint h kísér Úgy követ, mint él Semmitl sem fél árnyék Kinevetne, ha társra vágynék De nincsen nekem Vágyam semmi most Nem kívánok mámorost Se szenvedélyest Olyat, akit az éj fest Nincs vágyam szavakra Ezernyi bets alakra Nincsen nekem vágyam Csak egy jégcsapos ágyam S diderg álmaim kínlódnak k vágyakoznak De a Lélek üres Most nem, nem keres Csak rettent módon talál Léptei mögött ódon halál Akasztott vágyak sora Melyen megpihen az út pora S keresztezdéshez érve Hullok most térdre Hull a lelkem eléd ó Isten Kinél csodásabb nincsen Most mi legyen? Hogy ez így jó? Nem, ez a kígyó Hazudik, hazudik, hazudik Ez egyetlen esélye Aprócska reménye Hátha hiszek neki De ebbl nem eszik Társam, árnyékos magányom Ember-karddal gyzöm le S újfent térdre esek Kegyelmet remélve Akár halva, akár élve Nem tudom és csak lassan Fogom fel Hogy csak nekem kell Elfogadni a kegyelmet Mert azt már régen megadták Bizonyítják égi akták Csak fogadd el Csak fogadd el január 20. A magány felnevet És elsorol sok ezer nevet Kiket elmartam, elztem Fejük lándzsámra tztem Persze jogtalanul Apró böjt után mégis Kegyelmet remélek? Hát még az ég is Kacagna, ha nem sírna Ha szólni bírna Ne is reméljek én Poroszkálva az utak szélén Kegyelmet, irgalmat

11 Ments meg, Uram Ments meg önmagamtól Mely megismerésedben gátol Néha-gyakran a bnt választom Mert gyenge lelkemben a hit Amely most is Mégis ervel feléd vitt És lesütött, kisírt szemekkel Bocsánatod, kegyelmed kérem A feldobott érem Az Írásra mutat, Igédre Tudom, mit kell tennem Szavaiddal kell lennem Kend fel, Uram A Te Igédet ma este Hogy megértse azt Krisztus teste február 18.

12 NAGYON FÁJ Meghalni, Uram Ez az egyetlen vágyam Csupán ettl súlyos az ágyam Te vagy velem De mindenki ellenem Sík mez a csatatér Minden remény hazatér Az egyik oldalon: mindenki A másikon: Te és egy senki Egyedül vagyok Pedig velem vagy, Uram De mégis ködbe vész az utam Még sincs esélyem Ölj meg, csak ezt kérem Vedd az életem Folyjék ki sötét vérem Pusztítsd el teremtményed Mert bennem csak Halványul a fényed Nincsen nekem erény-seregem Csak mérgezett tengerem Nincs senkim És nincs semmim Tudom: életem annyi Mint néhány lyukas garas Vékony papír s nem ers vas De ne hagyd Ne hagyd itt, kérlek El soha nem érlek Ha nem viszel el Ragadj el a széllel Törj össze Ostorozz meg Szabadíts fel Ölj meg, Uram Mert ha nem teszed Apró szolgád felemeli a kezet Hogy átvágjon néhány eret S meghaljon végre Szeretlek, Uram De a fájdalomnak mikor lesz vége??? május 18.

13 NEM FÉLEK Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy (Zsoltárok 23, 4) Démonokkal teli sikátorban Érzem igazán Mily forró a földi katlan Nem vehetem lazán Hiszen farkasok között várom Én elveszett bárány Hogy véget érjen az álom Elmúljon a hiány És megtaláljon a pásztor Mint már sok százszor Körbevesz a sötétség Hirtelen nem is látszik az ég A vakság nem fogad magába Így is megroggyant már lába De eltntetné fényem hamar És ahogy a földet az avar Betakarna örökké S hideg méreggel oltaná el Fáklyám, melynek égni kell Érces hangok marják fülem És bnnel táncoló ütem Menekülnék messze Ha lelkemnek nem lenne esze Tudja jól: hiábavaló futni De csak egyet kell tudni Elég egyet, ami az Egyetlen biztos tény Egyetlen felemel fény Démonok, farkasok között Mikor a világba tél költözött Nem félek, nem félek én Lehetek a szakadék szélén Már nem félek Bátor lett a gyenge lélek És csodálatosan ers Nem félek, mert Te velem vagy Jöhet hó, jöhet fagy Nem félek Mert Te velem vagy január 27.

14 SISTERG LÉPÉSEK A metróállomásról jövök Léptek laza zaja mögöttem Bátorságban apróvá növök Közeled léptek Oszlophirdetést téptek De mellém sosem értek Elhalkul Majd távolodik a zaj Szívverésem nyugodttá alakul Már nincs mit hallani De a félelmet meg lehet vallani Hisz ott volt Ostobaság kacag a hold Van, aki vigyáz rám És sisterg lépéseink nyomát Megrzi majd a betontenger április 22. Földbe taposott üvegszilánkok Hunyni készül virágok És furcsa, kénes szag kísér Az utamon Megkísért a harag Mérgezett gondolat De valahol is lemarad Vagy csak irányt vált Hiába vetett, hányt Minden mocskot rám Védett és véd az Úr Kóbor macskák tnnek fel Árnyékom láttán hlnek el Riadtan menekülnek Vagy unottan az aszfalton ülnek Szemük követ Tágra nyitva kérdéseket lövet Lépteim után Nincs válasz Néznek tovább bután Hosszú még az út Mely az otthonig fut De én most is otthon vagyok Hiszen nincsenek fagyok Jézus bennem él És éget Félelemnek vetett véget Forró, túlcsorduló szeretet Amit belém ültetett

15 TENGERPARTI SÉTA Olvadt aranyban úszó lábnyomok Kacag a tengerparti homok A partra sodort napfény csak úgy ropog Szívünk kattog-zakatol-dobog A szereteted, Uram, éget Mámoros most az élet Játékos szélbe kap a haj Forró fémhúrokon születik a zaj Zenélnek a távolban a vének Idáig hallatszik az ének Téged dicsítenek Ezernyi hangszert összecsdítenek Hol ersödik, hol elhal a dallam Menjünk közelebb Hogy jobban halljam április 14.

16 ÚJJÁSZÜLETÉSNAPRA Szemhéjam tágra Nyílt hirtelen Rápillantott a világra Majd Egyetlen Urára Hunyorognom kellett Mert a fény csípte sötét lelkem De az is lehet Csak a szeretet égetett Akár sötét a lélek, akár nem S szereted, Uram elsöpör Hiába a pokoli r április 30. Kinyílt a szemhéj És hunyorogtam rád Furcsán vibrált az éj Éjszaka volt De máshogy világított a Hold Más lett minden A hatalmas Isten Munkája kivirágzott szememben Hiszen rájöttem Te vagy minden: A megtisztító fény Végskig kitartó remény Te vagy az éjjel és a nappal Az alkonyat és a hajnal Te vagy az élet Te vagy minden És Hozzád hasonló nincsen Homályosan, hunyorogva látok De már nem fog az átok Veled vagyok És védenek az angyalok Most Rögös, és keskeny úton futok De tudom: ha nem térek le S nem tévedek el: hozzád jutok Már vár a szoros kapu És a sok ezer angyal-tanú Futok feléd Térképem a jelek Megengeded, hogy utolérjelek

17 ÚT, IGAZSÁG, ÉLET Azt hiszed, hogy elhagyott Azt hiszed, szíve megfagyott Elveszett és nincs veled Az Egyetlen, aki kincs neked Ne légy ostoba Az élet lehet mostoha Vagy áldással teli Amely tetszésed nyeri akkor is ott lesz veled Csak kiáltanod kell Hogy nyissa a szemed fel az egyetlen Út Amely a mennybe fut az Igazság Amelytl összetörik Minden borzasztó gazság És az Élet Amely eltörli a véget Jézus Akinek szeretete éget És aki meghalt érted Hogy te élj És már soha ne félj Kegyelme nem hagy el Csak a karjaiba vesz fel A Szentlelke betölt S minden bnt elsöpört Szeretlek Jézus Az életem tiéd február 24.

18 ÚTVESZTBEN Hittem Hogy tombolnom kell Hogy méreg töltsön el Hogy éljek úgy Mint a többi állat Lerángatva ggös láncokat Eljárva izzadó táncokat Könnyebb utat járni Könny életre várni De eltörtek a karjaim S kinttek karmaim Állat lettem Mindent elvesztettem Amit egykoron Hajdanán magaménak hittem Most nincs más: por és korom A hamut csak elhintem Bocsáss meg Tékozló fiú vagyok Kit most megtaláltak Az angyalok Bocsáss meg Leteszem lelkem eléd A tiéd A tiéd vagyok október 13 Hazugság lenne mondani Hogy nem új utat kutattam Másoknak mást mutattam Én mégis ráléptem a bnre Biztos lábakkal lángoló fre Hittem Szép lesz, jó lesz Aztán mégis robbant a repesz És csattant a retesz Az ajtó bezárult Eddig volt mesés a múlt Dörömbölt, ordított a lelkem Testembe zárva Sírdogált a megvakult árva Kinek rémálom lett az álma A bn láncait hordta Ostorral csapkodták De nagy volt benne a dac Nem, nem A gg volt nagy benne Pedig csodás angyal lenne Most próbálok, harcolok Igét karcolok brömbe És csomagolok a bröndbe Visszatérek az útra Amit mutattál Visszatérek újra És el nem hagyom soha Hisz csak neked köszönhetem Hogy létezem Hogy itt van e csoda

19 VÁNDOROK Szakadatlan ég a tábortz Szikrák csatáznak körbe-körbe Gyermekfejek fúródnak anyai ölbe Gitározni tanulnak az ifjak Meghátrált szúnyog-sereg A forróságban elmereng Szárnyuk a szellben megremeg Messze Az erdben vándorok ballagnak Tücsökkoncertet hallanak Útjukat keresik Holdfény mellett lesik Hátha elkerül az irányjelz tábla Eddig hiába Értük is szól az ima Hogy elillanjon a hiba Megtalálják a kegyelmet Az életet, az egyetlen utat: Az Urat április 15.

20 ZENÉLÉS UTÁN, ÁLMODÁS ELTT Tömzsi ujjaim már elkoptak A felforrósodó fémhúrokon S most úgy látta jónak A fájdalom, hogy arrébb kullogjon Dühét töltse ki apró szúnyogon Akkor az találkozik a tenyérrel Amíg vígan betelne a vörös kenyérrel Nem éli túl szegény A randevút nem volt elég Kemény legény Ezért íródik a gyászregény Elpusztult a rovar És zokog az egész udvar Felsír minden szép és minden ótvar Távolról végignézem a jelenetet Csóválom a fejemet Nem is fogom fel Nem is foghatom fel az életet Csak nézek ki belülrl Nekem ütközik egy szellemi gyorsvonat Megfogan benne a gondolat: Teremtmény vagyok A hatalmas és szent Úr alkotása Istené, kinek hívása Édes szó, még ha fáj, úgyis jó Szeretetéhez nincsen hasonló S kegyelme betölt és felemel Szárnyakat ad így szabadít fel Bn-láncok és nehéz hazugságok Egykoron pikkelyként ragadtak rám Ma lepattogzanak brömrl Most beszélhetünk Igazi, mennyei örömrl Bevon engem ez a szent zománc Indulhat a zene s a dicsít tánc Elveszve az Úrban És benne megtalálva lenni: Így érdemes élni május 9.

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT

VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT VALAKI HOZZON MÁR EGY LÉTRÁT régi versek és új dalszöveg-fordítások írta: Bernáth Zsolt 2008. IMA Vigyázz rám Mikor elhanyatlok Árnyékként vetődöm Farkasokat hallok Fejemből Vigyázz rám Ha elragad a vihar

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

ÁLOMBAN (STATE OF DREAMS)

ÁLOMBAN (STATE OF DREAMS) ÁLOMBAN (STATE OF DREAMS) Felriadtam, valami elűzte álmom Hát nem furcsa ez az élet? Oly szép vagy, oly édes! Imádom nézni, ahogy alszol Egy milliót is megérne, ha megtudhatnám a nevedet Minden, amire

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Az alkalom énekei Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Jézus te vagy minden álmom Szükségem van rád Egyszerű dallam Homokba írva Megszabadítottál Fehéren feketén Utolsó Ádám Úgy elmondanám

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

Vízióim 207 jan. o1. Jól irtják a Nemzetet: Merész, ki szül ;- vagy elmehet Más országba cselédnek ;- Kik Hitet, s Hazát cserélnek

Vízióim 207 jan. o1. Jól irtják a Nemzetet: Merész, ki szül ;- vagy elmehet Más országba cselédnek ;- Kik Hitet, s Hazát cserélnek Vízióim 207 jan. o1. Európa közepe Sok Szeméttel van tele Nemcsak Pesten, a Duna parton Hol gyléseznek,- s nincsen pardon Kidolgozzák ; Hogyan nyúzzák Meg a :Népet Mely birka mód mégis béget S csak béget

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

JIOGMA2 lio. .IOT20qA. Pli. H f f /'TJ'T ',!

JIOGMA2 lio. .IOT20qA. Pli. H f f /'TJ'T ',! l. t^-«f I- * ^^^ *.^v- ** ^ '^^^ m '4 wím. jscher SÁNDOR >-' 1 JIOGMA2 lio.iot20qa Pli ',! H f f /'TJ'T 1. Sötét a város, rá feküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany

Részletesebben

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY ELSŐ SZÍN (A mennyekben. Az Úr dicstől környezetten trónján. Angyalok serege térden. A négy főangyal a trón mellett áll. Nagy fényesség.) ANGYALOK KARA

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben