Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz"

Átírás

1 Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom: Az ÖKO iskolává válás keretében olyan meséket, verseket, mondókákat dolgozunk fel, melyek közelebb hozzák a gyermekekhez a természeti környezetet. Ismereteket szerezhetnek az állatokról, a növényekről, az emberek természettel való kapcsolatáról. Ennek során kiemelten foglalkozunk a természet szeretetével, védelmével és az emberek felelősségével. Matematika Az ÖKO iskolává válás keretében a tantárgy területén elsődleges feladatunk a gyerekek tevékenykedtetéséhez kötött (mérések, problémamegoldások, összehasonlítások, összefüggések, következtetések levonása,) gondolkodás fejlesztése, amely elősegíti a környezeti nevelésüket. Olyan, elsősorban szöveges feladatok összeállítása, melyekben a környezettudatosság jelenik meg. Környezetismeret Az ÖKO iskolává válás keretében a gyermekek saját környezetének megismerése a legfontosabb, ami nem csak a tankönyvi és a munkafüzeti feladatokon keresztül történik. A tanulókat fontos életkoruknak megfelelően tevékenykedtetni játékos feladatokkal: víz, föld, növények, állatok természetes anyagok vizsgálata, az időjárás változásának megfigyeltetése. A környezetünk szennyezésének hatása a Földre, az élőlényekre, élőhelyekre, az időjárásra stb. A helyi adottságokat kihasználva közvetlen tapasztaláshoz juttatjuk őket: (például: Állatkerti séta, látogatás az Állatszigetre, a Rex Kutyaotthonba, kirándulás a Farkaserdőbe, stb ) Ennek során ismereteket szerezhetnek az állatokról, a növényekről, az emberek természettel való kapcsolatáról. Kiemelten foglalkozunk a természet szeretetével, védelmével és az emberek felelősségével. A társadalmi környezet tanításánál (lakóhely, közlekedés, épített értékek, mesterségek, hagyományok ) is kitérünk az ember felelősségére, környezetalakító szerepének fontosságára, a gyermekek környezettudatos életmódra nevelésére. Ezen ismeretek évfolyamonként egymásra épülnek és bővülnek, kapcsolódva a mindenkori tananyaghoz. Vizuális kultúra Az ÖKO iskolává válás keretében az évszakok és ünnepek témakörben megismerkedünk a természet sokszínűségével. Az alkotásokhoz felhasználunk természetes anyagokat. Megismertetjük a gyerekeket a magyar népművészet területeivel, sokszínűségével. Beszélünk a hagyományok ápolásáról az értékek megőrzéséről.

2 Ének-Zene Az ÖKO iskolává válás keretében az ének-zene órákon a tanult dalokban megjelenik az állatok, növények szeretete, védelme. A népdalokon keresztül a hagyományok, a magyarság ápolása. Kapcsolódunk a tantárgy során a jeles napok, évszakok témaköréhez. Technika, életvitel és gyakorlat Az ÖKO iskolává válás keretében fontos a környezet óvása, ápolása, a természetes és környezetbarát anyagok használata. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét a takarékos anyaghasználatra, az anyagok újrahasznosítására, a szelektív hulladékgyűjtésre. Testnevelés Az ÖKO iskolává válás keretében hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód fontosságára. Megismertetjük a gyerekeket a sport egészségvédő szerepével, a különböző sportágakkal. Felkészítjük őket a balesetek megelőzésére, A tanítási órákon felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosságra. Erkölcstan Az ÖKO iskolává válás keretében erkölcstan órákon érintünk minden témát a környezettudatos életmódhoz kapcsolódóan. Megemlítjük a természetszeretetet, beszélünk a társadalmi problémákról, megismerjük más népek életét, lakóhelyünk környezetét. Minden órán valamilyen formában érintjük ezt a szerteágazó témát. Élő idegen nyelv: Környezeti nevelés az idegen nyelvi órákon: 3. osztály: Animals (making a poster: Animals of the forest ); Love of nature and pets Months and seasons (Colours of the seasons); rhymes and songs about nature 4. osztály: Have you got a pet? (making a poster: My favourite pet); Protect and save the nature and animals. Seasons, days of the week, months of the year Adjectives: useful, healthy, unhealthy, good, bad, etc.(describing a picture, comparing pictures)

3 Felső tagozat Magyar nyelv és irodalom Az irodalomtanítás kapcsolódási pontjai az öko-iskola programcsomagjához 5. osztály Ókor (mitológiai történetek): Milyen természeti jelenségek bukkannak fel? Hogyan befolyásolják a mitológiában szereplő természeti jelenségek az ezekkel együtt élő társadalom életét? (Összehasonlítási lehetőség, párhuzam: közismert magyar regék, mondák, népmesék természetvilága) 6. osztály Reneszánsz: Mi jellemezte a humanista ember természetszemléletét és életmódját? A reneszánsz kori társművészetek (festészet, öltözködés, díszítőművészet) alkotásai hogyan illusztrálják mindezt? Arany János:Toldi /Természeti képek, hangulati párhuzamok, népi életkép, népköltészeti hagyományok./ 7. osztály Romantika: Romantika és természetszemlélet. Falu és város viszonya. / életmód/ A hazafias költészet hogyan támaszkodik a természet, a táj bemutatására? 8. osztály Realizmus, szimbolizmus, avantgárd A 19. sz. második felének prózai tájábrázolása. Milyen lelki állapotot, hangulatot sugall, illetve teremt általa a szerző? Milyen tényezők keltik a falusi, vagy a városi táj jellegzetes hatását a művekben? A 20. sz. első felének magyar irodalma: Mi az összefüggés a magyar vidék és a magyar társadalom állapota között Mikszáth, Móricz és Ady művei szerint?

4 Történelem és állampolgári ismeretek (5.o) Az ókori keleti kultúrák kialakulása az öntözéses kultúrák, az első falvak, városok megjelenése, a társadalom rétegeinek megjelenése, a természet és a társadalom kapcsolatának vizsgálata (6.o) Hogyan alakította át a környezetét a középkori-újkori ember? Mocsárlecsapolások, erdőírtások, a két-háromnyomásos földművelés megjelenése. A középkor technikai újításai: szélmalmok, vízimalmok. (7.o.) Az első és a második ipari forradalom hatásai a gazdaságra, társadalomra, a mindennapi környezetre; a munkásosztály mindennapjai. (8.o) A 20. századi, nyugati, fogyasztói társadalom kialakulása, a globalizáció veszélyei s ennek összetevői: az anyagi javak növekvő birtoklása, a haszonelvűség, a reklámok, a pazarlás Élő idegen nyelv: Környezeti nevelés az idegen nyelvi órákon: 5. osztály: A year in my life ; Free time activities: What do you usually do? Places in a town/city/village (Asking and answering about where things are in a town.) Months and seasons (Drawing a picture) My favourite season is What can you do in winter/summer/spring/autumn? 6. osztály: Our school trip (Kirándulás képekben) Talking about your life Animals/Biology (Animal classification; Talking about favourite animals Geography: The weather (What s the weather like today? Holiday programmes. Comparing seasons, food, etc. Comparing your life.) Healthy lifestyle, shopping, making a shopping list. 7. osztály: Biology: Animal migrations (Find the reasons why animals migrate.) Science: The solar system; The future in space Geography: time zones (Why is the time different around the world) Making people aware? Problems and advice (a tudatos szemétgyűjtés és szelektálás fontossága) 8. osztály: You and your body; Looking after yourself; Are you a healthy eater? Giving advice about diets. A nutrition expert s advice. Biology: vitamins and minerals. Problems and treatments; Health and safety Write your project: A leaflet: teenage health / A poster: environmental problems Our environment / Climate change; Global warming: the biggest problem (Caring for the environment) How green are you? read the quiz and answer the questions

5 Matematika 5. osztály TÁMOP-os csoport 1. Feladat Az autónk 6 liter benzint fogyaszt 100 kilométeren. Egy liter benzin 263 Ft. Mennyi volt a kirándulás útiköltsége, ha 2300 km-t tettünk meg? Takarékos vagy nem takarékos az autó? Miért nem megyünk vonattal? 2. feladat: Egy úszómedence 50 m hosszú, 14m széles és benne180 cm mély víz van. Hány m 3 víz van a medencében? A medencében lévő víz mennyiségének kiszámítása után lehetőség nyílik gazdasági számításra is. Érdemes a feladat kapcsán a vízórával is megismerkedniük. Itt is szembesülnek a különböző mértékegységekkel, ezzel kapcsolatos a feladat második része. Feladatul adhatjuk, hogy nyomon kövessék egy ideig a vízóra állásának változását. Lehetőségük nyílik az adatokról táblázatot, grafikont készíteni, az eredményből következtetést levonni hosszabb időszakra. Víztakarékosság ivóvíz tisztavíz Mennyibe kerül egy medence feltöltése? Összehasonlítás a család havi vízhasználásával. 3. Feladat A nagyobb üzletekben a sajtok zsírtartalmát feltüntetik az árcédulán. Sajnos ugyanezt a felvágottak esetében nem írják ki. Így ennek külön utána kell nézni. Készíts olyan árcédulát, amelyen az egységár mellett az adott termék százalékos zsírtartalma is fel van tüntetve. Annyit tudunk, hogy 150 g gépsonkában 9 g, csabai kolbászban 51 g, kenőmájasban 34,5 g, téliszalámiban 55,5 g zsír van. Egészséges táplálkozás táplálkozási szokások 4. Feladat Azok a vásárlók, akik vigyáznak arra, hogy ne hízzanak el, bevásárláskor az egységár mellett azt is figyelik, hogy mennyi az áru zsírtartalma. A nagyobb élelmiszerüzletekben a sajtpultnál ezt megtehetik. Számold ki, mennyi zsírt ennél meg 150 g Trappista (45%-os), 120 g Anikó (40%), és 130 g Tolnai (18%) sajt elfogyasztása esetén. Egészséges táplálkozás a zsíros ételek hatása 5. Feladat Az iskolai büfét működtetők friss gyümölcsöt is szeretnének árulni, ezért felmérést végeztek a gyerekek körében arról, hogy melyik gyümölcsöt kedvelik leginkább. A felmérés eredményét táblázatban és grafikonon is közzétették. A B csoporttagok a táblázat alapján, C D csoporttagok pedig a grafikon alapján válaszoljatok a kérdésekre! Grafikon elemzés étkezési szokások - az iskolai büfé mennyire zöld?

6 Apáczai Tankönyvkiadó 1. Feladat Egy szemétgyűjtő tartály űrtartalma 200 I, hetente kétszer ürítik. Egy év alatt körülbelül hány m 3 hulladékot kell elszállítani, ha a tartály mindig tele van, amikor kiürítik? Miért fontos a szemét szállítás? Ha nem szállítanák el, mi történne? 2. Feladat Egy autó egyszeri tankolással 520 km-t tud megtenni. Hányszor kell teletankolni egy 6700 km-es úthoz? Ha egy autóbusznak is ugyanennyi tankolásra van szüksége, akkor melyik a környezetkímélőbb, ha figyelembe vesszük, hogy az autóban kevesebb ember utazhat. 3. Feladat Az újrahasznosított papír minden tonnája öreg fát kímél meg a kivágástól. Ennyi fa évente körülbelül 120 kg szén-dioxidot köt meg. Emellett a gyártás során 30 köbméter vizet, 5 köbméter hulladéklerakó helyet, 280 l kőolajat is meg lehet takarítani. Egy iskolában a gyerekek 2200kg papírt gyűjtöttek. Hány liter kőolajat spóroltak meg ezzel? Hány fát mentettek meg? Hány kg széndioxidot kötnek meg a megmentett fák? (5.oszt. tk.40. old. 17-es feladat) 4. Feladat Egy ember átlagosan az egy nap alatt fogyasztott víz mennyiség 1/3-át mosásra, tisztításra, 1/30-át ivásra,főzésre, a többit tisztálkodásra és WC-öblítésre használja. A teljes napi vízfogyasztásnak mekkora része ez? A csoportoddal gyűjtsetek legalább öt víztakarékossági tanácsot! 5. Feladat A kutyakölykök fejlődési szakaszai általában a 12. hét végéig a következők: az időszak ¼ részében a kutyák még teljesen önállótlanok, a következő 1/12 részében már figyelnek az őket körülvevő élőlényekre. Az ezt követő ¼ részben felfedezik tágabb környezetüket is, ekkor kell elválasztani őket az anyjuktól. Végül a kölyökkor legutolsó részében kell a gazdának megtanítani a kutyát a legkülönbözőbb feladatokra. Hányad része a tanítási időszak a kölyökkornak? Melyik korszak hány napig tart? Ezzel kapcsolatban, akinek van kutyája elmondhatja a tapasztalatait.

7 6. Feladat Édesanya a piacon szeret vásárolni, mert ott maga válogathatja ki azt, amit venni szeretne. Mennyit fizetett 2,4 kg almáért, ha az alma kg-ja 240ft volt? Leveszöldséget is válogatott és a mérleg azt mutatta, hogy a sárgarépa 78dkg (180ft/kg), a fehérrépa 37dkg (460ft/kg) míg a zeller negyed kg volt (520ft/kg). Mennyit fizetett a zöldségekért, ha egy karalábét is választott (150ft/db)? 2000ft-tal fizetett, mennyi pénzt kapott vissza? (Egészséges táplálkozás) 7. Feladat Egy kifejlett kuvasz 52kg, míg egy kifejlett tacskó 3,5kg tömegű. Hányszor nehezebb a kuvasz a tacskónál? Mennyivel nehezebb a kuvasz a tacskónál? 8. Feladat Egy személyautó m 3 kipufogógázával 4.5 mg korom kerül a levegőbe. Hány mg korommal szennyezi a levegőt 10 m 3 kipufogógáz? Környezetszennyezéssel kapcsolatban megbeszélhetjük, hogy miért használjunk inkább kerékpárt vagy járjunk gyalog, ha lehet. 9. Feladat Egy pohár joghurt 100g-ja 4g fehérjét, 15g szénhidrátot és 2.8g zsírt tartalmaz. Számítsd ki, hogy hány g van az egyes tápanyagokból 500g illetve 260g ilyen joghurtban. Beszélgetés az egészséges táplálkozásról. 10. Feladat Mennyibe kerül egy 12km hosszú út két oldalának fásítása, ha a facsemetéket 5,2m távolságra kell egymástól ültetni és egy csemete ára 1580ft? Miért fontos a fásítás, vagy, ha kivágunk egy fát, helyette újat ültessünk. Informatika 5. Hová kerül a számítógép, ha elromlik? Újrahasznosítás. Milyen anyagból készül a számítógép? Pontvelem program. 6. Energiasuli. Mennyi áramot fogyaszt egy asztali számítógép? Hibernálás. Képernyőkímélő.Mikor járunk el takarékosabban: ha 10 perc szünetre a gépet is kikapcsoljuk, vagy csak a monitort? 7. Mennyi papírt spórolunk, ha számítógépen dolgozunk? Ökológiai lábnyom teszt.

8 8. Hasonlítsuk össze a különböző típusú nyomtatókat (lézer, tintasugaras)! Milyen patront lehet újratölteni? Melyik a környezetkímélőbb megoldás? Ember a természetben; Természetismeret 5.o A környezetszennyezés (l evegő,víz,talaj)hatása az állatok életmódjára. A savas eső,városi levegő hatása a növényekre. Példák a fajok elvándorlására,kihalására,jövevényfajok térhódítására és hatásuk az őshonos élővilágra. 6.o. A természetes vizek öntisztulásában szerepet játszó növények. A rostos táplálkozás előnyei, a táplálékkiegészítők veszélyei. Gyógyító növények. Az allergia Ember a természetben: Földrajz Földrajz 7.évfolyam Afrika, A Szahel-övezet túllegeltetés elsivatagosodás Demográfiai robbanás élelmezési válság Globális problémák Földrajz 8.évfolyam Hazánk, Magyarország Hazánk természeti erőforrásai ppt készítés Hazánk ásványi nyersanyagai Nemzeti parkjaink Ember a természetben; Fizika Konkrét példák a fizika egyes területeihez

9 7. osztály Anyagok szerkezete nedvesítő és nem nedvesítő anyagok olajszennyezés a tengereken hatása az élővilágra Sebesség adattáblák vizsgálata, következtetések és számításos feladatok elvégzése Közlekedőedények - a vízbe került szennyezések nagy távolságra is eljuthatnak bekerülési helyüktől, hiszen a víz föld alatt is vándorol. Így bekerülhet a kútba és a talajba is, majd a növények felszívhatják (hajszálcsövesség!). Energia, energia megmaradás törvénye energiafajták (szén és kőolaj, atomenergia, megújuló energiafajták - előnyök és hátrányok vizsgálata) Hőtan halmazállapot-változások globális felmelegedés és várható következményei A hő terjedési módjai hősugárzás az üvegházhatás Belső energia meghatározása számításos feladatok a lakószoba ideális hőmérséklete, az energiaváltozások kiszámítása mennyit fűtünk feleslegesen? Energia takarékosság lehetőségek, új eredmények 8. osztály Elektromos áram áramforrások galvánelemek és a környezetszennyezés szelektív hulladékgyűjtés Elektromos áram hatásai izzólámpa és a led tudománytörténet: Bródy Imre és a Tungsram Háztartások elektromos energia felhasználása, villanyszámla elemzése takarékosság az árammal. Elektromos munka és teljesítmény fogyasztók teljesítménye - villanyszámlák értékelése, takarékossági lehetőségek. Elektromágneses indukció a váltakozó áram létrehozása erőművekben Erőművek fajtái, környezeti hatásai hőerőmű, atomerőmű Fénytan napelemek fénytörés különböző gázokban a szén-dioxid réteg káros hatásai Ember a természetben; Kémia 7. osztály: Megújuló energiaforrások, hatékony energiacsökkentés otthon és az iskolában. 8. osztály: A víz és a levegő tisztaságának megőrzése. Újrahasznosítás fontossága Ember a természetben; Biológia 7. osztály: Az élőhelyek tudatos védelme, a káros környezeti hatások elkerülése 8. osztály:környezet- és egészségtudatos életmódra nevelés

10 Művészetek; Ének-zene Az ének-zene tanítás kapcsolódási pontjai az öko-iskola programcsaládjához Ének-zene Csak tiszta forrásból Az alcím Bartók Béla: Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes szón van, hiszen Bartók tiszta forráson az ősi, érintetlen népzenét értette, s ezt tartotta mindenek fölötti értéknek. A tiszta forrás környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal. A természet és az ember kapcsolata az őskorig vezethető vissza. A hangszerek az őskorban a természetes anyagokból készültek: fából, kőből, bőrből, állati csontokból. Több régészeti lelet árulkodik erről, pl.: az istállós-kői barlangban talált háromlyukú furulya, a Deszna folyó völgyében talált kilenc csonthangszer (egész csontzenekar), a Jánoshidán előkerült madársíp, a Zengővárkony határában lelt kőlapok (fonolitharangok), Kínában fellelt fémlapocskákból álló zengő harangocskák. Az ókorból jól ismert lantok, furulyák, sípok, s az aquincumi víziorgona szintén a természet és az ember kapcsolatának ékes bizonyítéka. A gyermekjátékok és népdalok tanításakor számtalan lehetőségünk van, hogy környezetünkkel is törődjünk. Felismerhetjük a természet csodálatos voltát és felhívhatjuk a figyelmet a környezeti veszélyekre. Sok népdal kezdődik természeti képpel, így közvetlenül is módot ad arra, hogy környezetünkről beszélgessünk, énekeljünk. 5. évfolyam: (erdő gyümölcs) Erdő, erdő, de magos a teteje Erdő, erdő, erdő Hull a szilva Érik a szőlő 6. évfolyam: (gyümölcs virág) Ősszel érik babám Luca Panna Hej, tulipán Ej, haj, gyöngyvirág 7. évfolyam: (víz növényzet) Által mennék én a Tiszán Kiöntött a Tisza Sárgul már a fügefa levele Magos, a rutafa 8. évfolyam: (erdő állatvilág) Erdő mellett estvéledtem A cirusfa leveléstől, ágastól Bús gerlice madár Röpülj, páva, röpülj

11 Zenehallgatás: A. Vivaldi: A négy évszak G. F. Handel: Vízizene szvit J.Haydn: Évszakok F. Schubert: Pisztráng-ötös F. Schubert: Dalok Saint-Saens: Állatok farsangja M. P. Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen B. Smetana: Moldva Liszt Ferenc: Erdőzsongás J. Strauss: Kék Duna keringő C. Debussy: A tenger Bartók Béla: Cantata Profana Bartók Béla: Gyermekeknek Bartók Béla: Este a székelyeknél Bartók Béla: Tavasz Kodály Zoltán: Esti dal Művészetek; Vizuális kultúra Környezeti nevelés a rajz és vizuális kultúra órákon 5. évfolyam: A fa, mint természeti forma ábrázolása évszakokhoz kapcsolódóan, külön hangsúlyt helyezve a színekre. Meleg és hideg színek, - ősz és tél évszakok változása. A Víz Világnapjához kapcsolódva, a vizek és vízpartok élővilágának ábrázolása. A téma alkalom a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozására. Közvetlen lakóhelyünk képi ábrázolása az épített környezet témakörében - a jelen, majd elképzelés alapján a jövő lakóházának, városának megjelenítése.

12 6. évfolyam: Őszi termések, gyümölcsök ábrázolása tanulmányrajz formájában. Árnyék és önárnyék alkalmazása. Az emberi arc szerkezetének, felépítésének tanulmányozása farsangi maszkok készítése kapcsán./ papírmunkák / A Föld Napja alkalmából rajz /festmény/ készítése a környezetvédelemről. Az érintetlen természet és az emberi tevékenység következtében bekövetkezett változás pusztulás megjelenítése. 7. évfolyam: A falevél, mint természeti forma adja a keretet színkompozíciók készítéséhez. Az emberi test arányainak változása születéstől a felnőtt korig. Farsangi mulatság, táncoló alakok ábrázolása. Városi környezet, falusi környezet megjelenítése a perspektíva törvényeinek tanulmányozása kapcsán. 8. évfolyam: Lakószoba tervezése perspektíva alkalmazásával. Elképzelt, ideális lakótér, élettér. Bonyolult természeti formák ábrázolása tanulmányrajz kagylóról, csigáról, ásványokról, négy különböző technika alkalmazásával. / grafit, toll, festés, ragasztás / Tanulmányrajz a szabadban természeti környezet, épített környezet. Technika és gyakorlati ismeretek A technika tantárgy egészét átjárja a környezetvédelem, egészséges életmódra nevelés, takarékoskodás. Minden munkadarab készítésénél figyelünk a takarékos anyaghasználatra, a megmaradt anyagok újrahasznosítására. Külön gyűjtjük a papírt. 5. osztály: Ökosuli (Lakóházak alapjellemzői) Az építészet fejlődésén keresztül a fa, agyag és kő szerepének bemutatása; feldolgozott (átalakított) anyagok; környezetkímélő tervezés Energiasuli energiatakarékosság, biztonság Növények a lakásban és a kertben növények gondozása 6. osztály: Ökosuli (Technológiák, hulladék) Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése, alkalmazása Műanyagok - szelektív hulladékgyűjtés 7. osztály: Megújuló és nem megújuló készletek Alternatív energiaforrások, cserélhetőség helyettesíthetőség fogalma Ökosuli (Energiatakarékos házak) Napenergia felhasználása

13 8. osztály: Ökosuli (Környezetkímélő energiaforrások) Fogyasztói társadalom és a reklám Anyag és energiatakarékosság a háztartásban Erkölcstan -Közösségi szabályaink- 44 old -Ökológiai lábnyom-mekkora lábon élünk? (60 old) -Az ember és a technika (62.old). -Az ember felelőssége (64 old). -A világ és az ember (68 old). Célunk környezettudatos és felelős gyerekeket nevelni, megtanítani arra hogy óvják és védjék a környezetüket. Ráébreszteni arra őket, hogy a földet nem örökségül hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. A sok kicsi dolgokból, igazi nagy és értékes hasznos dolgok alakulhatnak amire már ők is oda tudnak figyelni- mutassanak példát nem csak a kisebbeknek hanem a felnőtteknek is azzal ahogyan viszonyulnak a környezetükhöz és a természethez. Erkölcstan 6.osztály (Apáczai Kiadó) Társadalmi egyenlőtlenségek (26 old) Gazdagok és szegények (29 old) A környezet hatása az emberre (43 old) Az ember hatása a természetre (48 old) Amire te is odatudsz figyelni (52 old) Energiatakarékosság Szürkevíz háztartás vízfogyasztása) Egyre messzebb, egyre gyorsabban (60 old) Reklámok és hatásuk. (72 old) Az ember és a természet erői (79 old). Nagyon fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt fektetünk arra,hogy nagyon kis odafigyeléssel is hatalmas megtakarításokat lehet elérni és a legkisebbek is tudnak tenni és kell is tenni a természetért és a környezetért. Az erkölcstan óra keretében a gyerek kapja meg azt a pluszt ami otthon nem biztos hogy minden esetben megkap és esetleg majd ő figyelmeztesse a felnőtteket arra ami az ő figyelmüket elkerülni. Tudatos vásárlás- újrahasznosított anyag vásárlása, semmi fölöslegesre nincs szükség amivel maguknak és a környezetüknek ártanak. Fő célunk az hogy a gyerekek az óráról mindig tele szívvel és élménnyel menjenek hazaérezzék azt hogy ők is tudnak tenni hasznos dolgot ami nem csak a jelenben hanem hosszútávon is hasznos és megtérül, amire büszkék lehetnek.

14 Testnevelés és sport Testnevelés tantárgy a fenntarthatóság jegyében Az iskolai környezettudatosságra nevelés nem évfolyamokra bontható feladat, hanem a teljes négy évet felölelő komplex tevékenység. Ezen 4 év alatt komoly hangsúlyt fektetünk az alábbiakra: öltözői rend /öltöző tisztasága, villanyhasználat energiatakarékosan mentálhigiéniára odafigyelés / megfelelő váltóruha, sport utáni tisztálkodás, WC használat ép testben ép lélek /rendszeres testmozgás előnyei, a friss levegőn végzett előnyei, jótékony hatásai, egészséges életmódra nevelés alternatívákat adunk a diákoknak, hogy hova érdemes hétvégenként kirándulni, biciklitúrára menni Hon- és népismeret (5.o.) A HÁZ - A magyar paraszti lakóházak külső és belső jellegzetességei (a természetes anyagok használata). ÜNNEPNAPOK A HÁZBAN- A karácsonyi ünnepkör és népszokások - Természeti jelenségekhez kötődő ünnepek. Osztályfőnöki órák (5.o.): Az egészséges életre nevelés, az egészséges táplálkozás, káros szenvedélyektől mentes élet. A tanulmányi kirándulás kapcsán beszélgetés a természetvédelemről Osztályfőnöki órák (6.o.): -Hazánk természeti kincsei és ezek védelme; a környezet épsége, megóvása, az emberiség összefogása a természet védelme érdekében. (ofő tanmenet óra) Osztályfőnöki órák (7.o) Megfelelő életvitel. Hazaszeretet. A hazaszeretet felé vezető út első lépése a közvetlen környezetünk megismerése és megszeretése. Vigyünk be az órára térképet arról a településről, településrészről és környezetéről, ahol élünk. Gyűjtsük össze a tanulók segítségével azokat a kulturális és természeti értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyek megőrzését fontosnak tartjuk, és jelöljük be ezek helyét a térképen. Osztályfőnöki órák (8.o.) Életvitel, egészséges táplálkozás, napirend, sport. Kirándulás a Mátrába: természetvédelmi és környezetvédelmi problémák felismerése.

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció.

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció. 15. ÉNEK-ZENE N. Békés Gyöngyi: Csak tiszta forrásból A cím Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Debrecen, 2009. Tartalom 1. Bevezetés..3 2. Az egészséges életmódra való nevelés története..4 3. Az egészségnevelés jogi háttere...7

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben