Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz"

Átírás

1 Kiegészítés a Pedagógiai programhoz az Ökoiskolává váláshoz Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom: Az ÖKO iskolává válás keretében olyan meséket, verseket, mondókákat dolgozunk fel, melyek közelebb hozzák a gyermekekhez a természeti környezetet. Ismereteket szerezhetnek az állatokról, a növényekről, az emberek természettel való kapcsolatáról. Ennek során kiemelten foglalkozunk a természet szeretetével, védelmével és az emberek felelősségével. Matematika Az ÖKO iskolává válás keretében a tantárgy területén elsődleges feladatunk a gyerekek tevékenykedtetéséhez kötött (mérések, problémamegoldások, összehasonlítások, összefüggések, következtetések levonása,) gondolkodás fejlesztése, amely elősegíti a környezeti nevelésüket. Olyan, elsősorban szöveges feladatok összeállítása, melyekben a környezettudatosság jelenik meg. Környezetismeret Az ÖKO iskolává válás keretében a gyermekek saját környezetének megismerése a legfontosabb, ami nem csak a tankönyvi és a munkafüzeti feladatokon keresztül történik. A tanulókat fontos életkoruknak megfelelően tevékenykedtetni játékos feladatokkal: víz, föld, növények, állatok természetes anyagok vizsgálata, az időjárás változásának megfigyeltetése. A környezetünk szennyezésének hatása a Földre, az élőlényekre, élőhelyekre, az időjárásra stb. A helyi adottságokat kihasználva közvetlen tapasztaláshoz juttatjuk őket: (például: Állatkerti séta, látogatás az Állatszigetre, a Rex Kutyaotthonba, kirándulás a Farkaserdőbe, stb ) Ennek során ismereteket szerezhetnek az állatokról, a növényekről, az emberek természettel való kapcsolatáról. Kiemelten foglalkozunk a természet szeretetével, védelmével és az emberek felelősségével. A társadalmi környezet tanításánál (lakóhely, közlekedés, épített értékek, mesterségek, hagyományok ) is kitérünk az ember felelősségére, környezetalakító szerepének fontosságára, a gyermekek környezettudatos életmódra nevelésére. Ezen ismeretek évfolyamonként egymásra épülnek és bővülnek, kapcsolódva a mindenkori tananyaghoz. Vizuális kultúra Az ÖKO iskolává válás keretében az évszakok és ünnepek témakörben megismerkedünk a természet sokszínűségével. Az alkotásokhoz felhasználunk természetes anyagokat. Megismertetjük a gyerekeket a magyar népművészet területeivel, sokszínűségével. Beszélünk a hagyományok ápolásáról az értékek megőrzéséről.

2 Ének-Zene Az ÖKO iskolává válás keretében az ének-zene órákon a tanult dalokban megjelenik az állatok, növények szeretete, védelme. A népdalokon keresztül a hagyományok, a magyarság ápolása. Kapcsolódunk a tantárgy során a jeles napok, évszakok témaköréhez. Technika, életvitel és gyakorlat Az ÖKO iskolává válás keretében fontos a környezet óvása, ápolása, a természetes és környezetbarát anyagok használata. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét a takarékos anyaghasználatra, az anyagok újrahasznosítására, a szelektív hulladékgyűjtésre. Testnevelés Az ÖKO iskolává válás keretében hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód fontosságára. Megismertetjük a gyerekeket a sport egészségvédő szerepével, a különböző sportágakkal. Felkészítjük őket a balesetek megelőzésére, A tanítási órákon felhívjuk figyelmüket az energiatakarékosságra. Erkölcstan Az ÖKO iskolává válás keretében erkölcstan órákon érintünk minden témát a környezettudatos életmódhoz kapcsolódóan. Megemlítjük a természetszeretetet, beszélünk a társadalmi problémákról, megismerjük más népek életét, lakóhelyünk környezetét. Minden órán valamilyen formában érintjük ezt a szerteágazó témát. Élő idegen nyelv: Környezeti nevelés az idegen nyelvi órákon: 3. osztály: Animals (making a poster: Animals of the forest ); Love of nature and pets Months and seasons (Colours of the seasons); rhymes and songs about nature 4. osztály: Have you got a pet? (making a poster: My favourite pet); Protect and save the nature and animals. Seasons, days of the week, months of the year Adjectives: useful, healthy, unhealthy, good, bad, etc.(describing a picture, comparing pictures)

3 Felső tagozat Magyar nyelv és irodalom Az irodalomtanítás kapcsolódási pontjai az öko-iskola programcsomagjához 5. osztály Ókor (mitológiai történetek): Milyen természeti jelenségek bukkannak fel? Hogyan befolyásolják a mitológiában szereplő természeti jelenségek az ezekkel együtt élő társadalom életét? (Összehasonlítási lehetőség, párhuzam: közismert magyar regék, mondák, népmesék természetvilága) 6. osztály Reneszánsz: Mi jellemezte a humanista ember természetszemléletét és életmódját? A reneszánsz kori társművészetek (festészet, öltözködés, díszítőművészet) alkotásai hogyan illusztrálják mindezt? Arany János:Toldi /Természeti képek, hangulati párhuzamok, népi életkép, népköltészeti hagyományok./ 7. osztály Romantika: Romantika és természetszemlélet. Falu és város viszonya. / életmód/ A hazafias költészet hogyan támaszkodik a természet, a táj bemutatására? 8. osztály Realizmus, szimbolizmus, avantgárd A 19. sz. második felének prózai tájábrázolása. Milyen lelki állapotot, hangulatot sugall, illetve teremt általa a szerző? Milyen tényezők keltik a falusi, vagy a városi táj jellegzetes hatását a művekben? A 20. sz. első felének magyar irodalma: Mi az összefüggés a magyar vidék és a magyar társadalom állapota között Mikszáth, Móricz és Ady művei szerint?

4 Történelem és állampolgári ismeretek (5.o) Az ókori keleti kultúrák kialakulása az öntözéses kultúrák, az első falvak, városok megjelenése, a társadalom rétegeinek megjelenése, a természet és a társadalom kapcsolatának vizsgálata (6.o) Hogyan alakította át a környezetét a középkori-újkori ember? Mocsárlecsapolások, erdőírtások, a két-háromnyomásos földművelés megjelenése. A középkor technikai újításai: szélmalmok, vízimalmok. (7.o.) Az első és a második ipari forradalom hatásai a gazdaságra, társadalomra, a mindennapi környezetre; a munkásosztály mindennapjai. (8.o) A 20. századi, nyugati, fogyasztói társadalom kialakulása, a globalizáció veszélyei s ennek összetevői: az anyagi javak növekvő birtoklása, a haszonelvűség, a reklámok, a pazarlás Élő idegen nyelv: Környezeti nevelés az idegen nyelvi órákon: 5. osztály: A year in my life ; Free time activities: What do you usually do? Places in a town/city/village (Asking and answering about where things are in a town.) Months and seasons (Drawing a picture) My favourite season is What can you do in winter/summer/spring/autumn? 6. osztály: Our school trip (Kirándulás képekben) Talking about your life Animals/Biology (Animal classification; Talking about favourite animals Geography: The weather (What s the weather like today? Holiday programmes. Comparing seasons, food, etc. Comparing your life.) Healthy lifestyle, shopping, making a shopping list. 7. osztály: Biology: Animal migrations (Find the reasons why animals migrate.) Science: The solar system; The future in space Geography: time zones (Why is the time different around the world) Making people aware? Problems and advice (a tudatos szemétgyűjtés és szelektálás fontossága) 8. osztály: You and your body; Looking after yourself; Are you a healthy eater? Giving advice about diets. A nutrition expert s advice. Biology: vitamins and minerals. Problems and treatments; Health and safety Write your project: A leaflet: teenage health / A poster: environmental problems Our environment / Climate change; Global warming: the biggest problem (Caring for the environment) How green are you? read the quiz and answer the questions

5 Matematika 5. osztály TÁMOP-os csoport 1. Feladat Az autónk 6 liter benzint fogyaszt 100 kilométeren. Egy liter benzin 263 Ft. Mennyi volt a kirándulás útiköltsége, ha 2300 km-t tettünk meg? Takarékos vagy nem takarékos az autó? Miért nem megyünk vonattal? 2. feladat: Egy úszómedence 50 m hosszú, 14m széles és benne180 cm mély víz van. Hány m 3 víz van a medencében? A medencében lévő víz mennyiségének kiszámítása után lehetőség nyílik gazdasági számításra is. Érdemes a feladat kapcsán a vízórával is megismerkedniük. Itt is szembesülnek a különböző mértékegységekkel, ezzel kapcsolatos a feladat második része. Feladatul adhatjuk, hogy nyomon kövessék egy ideig a vízóra állásának változását. Lehetőségük nyílik az adatokról táblázatot, grafikont készíteni, az eredményből következtetést levonni hosszabb időszakra. Víztakarékosság ivóvíz tisztavíz Mennyibe kerül egy medence feltöltése? Összehasonlítás a család havi vízhasználásával. 3. Feladat A nagyobb üzletekben a sajtok zsírtartalmát feltüntetik az árcédulán. Sajnos ugyanezt a felvágottak esetében nem írják ki. Így ennek külön utána kell nézni. Készíts olyan árcédulát, amelyen az egységár mellett az adott termék százalékos zsírtartalma is fel van tüntetve. Annyit tudunk, hogy 150 g gépsonkában 9 g, csabai kolbászban 51 g, kenőmájasban 34,5 g, téliszalámiban 55,5 g zsír van. Egészséges táplálkozás táplálkozási szokások 4. Feladat Azok a vásárlók, akik vigyáznak arra, hogy ne hízzanak el, bevásárláskor az egységár mellett azt is figyelik, hogy mennyi az áru zsírtartalma. A nagyobb élelmiszerüzletekben a sajtpultnál ezt megtehetik. Számold ki, mennyi zsírt ennél meg 150 g Trappista (45%-os), 120 g Anikó (40%), és 130 g Tolnai (18%) sajt elfogyasztása esetén. Egészséges táplálkozás a zsíros ételek hatása 5. Feladat Az iskolai büfét működtetők friss gyümölcsöt is szeretnének árulni, ezért felmérést végeztek a gyerekek körében arról, hogy melyik gyümölcsöt kedvelik leginkább. A felmérés eredményét táblázatban és grafikonon is közzétették. A B csoporttagok a táblázat alapján, C D csoporttagok pedig a grafikon alapján válaszoljatok a kérdésekre! Grafikon elemzés étkezési szokások - az iskolai büfé mennyire zöld?

6 Apáczai Tankönyvkiadó 1. Feladat Egy szemétgyűjtő tartály űrtartalma 200 I, hetente kétszer ürítik. Egy év alatt körülbelül hány m 3 hulladékot kell elszállítani, ha a tartály mindig tele van, amikor kiürítik? Miért fontos a szemét szállítás? Ha nem szállítanák el, mi történne? 2. Feladat Egy autó egyszeri tankolással 520 km-t tud megtenni. Hányszor kell teletankolni egy 6700 km-es úthoz? Ha egy autóbusznak is ugyanennyi tankolásra van szüksége, akkor melyik a környezetkímélőbb, ha figyelembe vesszük, hogy az autóban kevesebb ember utazhat. 3. Feladat Az újrahasznosított papír minden tonnája öreg fát kímél meg a kivágástól. Ennyi fa évente körülbelül 120 kg szén-dioxidot köt meg. Emellett a gyártás során 30 köbméter vizet, 5 köbméter hulladéklerakó helyet, 280 l kőolajat is meg lehet takarítani. Egy iskolában a gyerekek 2200kg papírt gyűjtöttek. Hány liter kőolajat spóroltak meg ezzel? Hány fát mentettek meg? Hány kg széndioxidot kötnek meg a megmentett fák? (5.oszt. tk.40. old. 17-es feladat) 4. Feladat Egy ember átlagosan az egy nap alatt fogyasztott víz mennyiség 1/3-át mosásra, tisztításra, 1/30-át ivásra,főzésre, a többit tisztálkodásra és WC-öblítésre használja. A teljes napi vízfogyasztásnak mekkora része ez? A csoportoddal gyűjtsetek legalább öt víztakarékossági tanácsot! 5. Feladat A kutyakölykök fejlődési szakaszai általában a 12. hét végéig a következők: az időszak ¼ részében a kutyák még teljesen önállótlanok, a következő 1/12 részében már figyelnek az őket körülvevő élőlényekre. Az ezt követő ¼ részben felfedezik tágabb környezetüket is, ekkor kell elválasztani őket az anyjuktól. Végül a kölyökkor legutolsó részében kell a gazdának megtanítani a kutyát a legkülönbözőbb feladatokra. Hányad része a tanítási időszak a kölyökkornak? Melyik korszak hány napig tart? Ezzel kapcsolatban, akinek van kutyája elmondhatja a tapasztalatait.

7 6. Feladat Édesanya a piacon szeret vásárolni, mert ott maga válogathatja ki azt, amit venni szeretne. Mennyit fizetett 2,4 kg almáért, ha az alma kg-ja 240ft volt? Leveszöldséget is válogatott és a mérleg azt mutatta, hogy a sárgarépa 78dkg (180ft/kg), a fehérrépa 37dkg (460ft/kg) míg a zeller negyed kg volt (520ft/kg). Mennyit fizetett a zöldségekért, ha egy karalábét is választott (150ft/db)? 2000ft-tal fizetett, mennyi pénzt kapott vissza? (Egészséges táplálkozás) 7. Feladat Egy kifejlett kuvasz 52kg, míg egy kifejlett tacskó 3,5kg tömegű. Hányszor nehezebb a kuvasz a tacskónál? Mennyivel nehezebb a kuvasz a tacskónál? 8. Feladat Egy személyautó m 3 kipufogógázával 4.5 mg korom kerül a levegőbe. Hány mg korommal szennyezi a levegőt 10 m 3 kipufogógáz? Környezetszennyezéssel kapcsolatban megbeszélhetjük, hogy miért használjunk inkább kerékpárt vagy járjunk gyalog, ha lehet. 9. Feladat Egy pohár joghurt 100g-ja 4g fehérjét, 15g szénhidrátot és 2.8g zsírt tartalmaz. Számítsd ki, hogy hány g van az egyes tápanyagokból 500g illetve 260g ilyen joghurtban. Beszélgetés az egészséges táplálkozásról. 10. Feladat Mennyibe kerül egy 12km hosszú út két oldalának fásítása, ha a facsemetéket 5,2m távolságra kell egymástól ültetni és egy csemete ára 1580ft? Miért fontos a fásítás, vagy, ha kivágunk egy fát, helyette újat ültessünk. Informatika 5. Hová kerül a számítógép, ha elromlik? Újrahasznosítás. Milyen anyagból készül a számítógép? Pontvelem program. 6. Energiasuli. Mennyi áramot fogyaszt egy asztali számítógép? Hibernálás. Képernyőkímélő.Mikor járunk el takarékosabban: ha 10 perc szünetre a gépet is kikapcsoljuk, vagy csak a monitort? 7. Mennyi papírt spórolunk, ha számítógépen dolgozunk? Ökológiai lábnyom teszt.

8 8. Hasonlítsuk össze a különböző típusú nyomtatókat (lézer, tintasugaras)! Milyen patront lehet újratölteni? Melyik a környezetkímélőbb megoldás? Ember a természetben; Természetismeret 5.o A környezetszennyezés (l evegő,víz,talaj)hatása az állatok életmódjára. A savas eső,városi levegő hatása a növényekre. Példák a fajok elvándorlására,kihalására,jövevényfajok térhódítására és hatásuk az őshonos élővilágra. 6.o. A természetes vizek öntisztulásában szerepet játszó növények. A rostos táplálkozás előnyei, a táplálékkiegészítők veszélyei. Gyógyító növények. Az allergia Ember a természetben: Földrajz Földrajz 7.évfolyam Afrika, A Szahel-övezet túllegeltetés elsivatagosodás Demográfiai robbanás élelmezési válság Globális problémák Földrajz 8.évfolyam Hazánk, Magyarország Hazánk természeti erőforrásai ppt készítés Hazánk ásványi nyersanyagai Nemzeti parkjaink Ember a természetben; Fizika Konkrét példák a fizika egyes területeihez

9 7. osztály Anyagok szerkezete nedvesítő és nem nedvesítő anyagok olajszennyezés a tengereken hatása az élővilágra Sebesség adattáblák vizsgálata, következtetések és számításos feladatok elvégzése Közlekedőedények - a vízbe került szennyezések nagy távolságra is eljuthatnak bekerülési helyüktől, hiszen a víz föld alatt is vándorol. Így bekerülhet a kútba és a talajba is, majd a növények felszívhatják (hajszálcsövesség!). Energia, energia megmaradás törvénye energiafajták (szén és kőolaj, atomenergia, megújuló energiafajták - előnyök és hátrányok vizsgálata) Hőtan halmazállapot-változások globális felmelegedés és várható következményei A hő terjedési módjai hősugárzás az üvegházhatás Belső energia meghatározása számításos feladatok a lakószoba ideális hőmérséklete, az energiaváltozások kiszámítása mennyit fűtünk feleslegesen? Energia takarékosság lehetőségek, új eredmények 8. osztály Elektromos áram áramforrások galvánelemek és a környezetszennyezés szelektív hulladékgyűjtés Elektromos áram hatásai izzólámpa és a led tudománytörténet: Bródy Imre és a Tungsram Háztartások elektromos energia felhasználása, villanyszámla elemzése takarékosság az árammal. Elektromos munka és teljesítmény fogyasztók teljesítménye - villanyszámlák értékelése, takarékossági lehetőségek. Elektromágneses indukció a váltakozó áram létrehozása erőművekben Erőművek fajtái, környezeti hatásai hőerőmű, atomerőmű Fénytan napelemek fénytörés különböző gázokban a szén-dioxid réteg káros hatásai Ember a természetben; Kémia 7. osztály: Megújuló energiaforrások, hatékony energiacsökkentés otthon és az iskolában. 8. osztály: A víz és a levegő tisztaságának megőrzése. Újrahasznosítás fontossága Ember a természetben; Biológia 7. osztály: Az élőhelyek tudatos védelme, a káros környezeti hatások elkerülése 8. osztály:környezet- és egészségtudatos életmódra nevelés

10 Művészetek; Ének-zene Az ének-zene tanítás kapcsolódási pontjai az öko-iskola programcsaládjához Ének-zene Csak tiszta forrásból Az alcím Bartók Béla: Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes szón van, hiszen Bartók tiszta forráson az ősi, érintetlen népzenét értette, s ezt tartotta mindenek fölötti értéknek. A tiszta forrás környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal. A természet és az ember kapcsolata az őskorig vezethető vissza. A hangszerek az őskorban a természetes anyagokból készültek: fából, kőből, bőrből, állati csontokból. Több régészeti lelet árulkodik erről, pl.: az istállós-kői barlangban talált háromlyukú furulya, a Deszna folyó völgyében talált kilenc csonthangszer (egész csontzenekar), a Jánoshidán előkerült madársíp, a Zengővárkony határában lelt kőlapok (fonolitharangok), Kínában fellelt fémlapocskákból álló zengő harangocskák. Az ókorból jól ismert lantok, furulyák, sípok, s az aquincumi víziorgona szintén a természet és az ember kapcsolatának ékes bizonyítéka. A gyermekjátékok és népdalok tanításakor számtalan lehetőségünk van, hogy környezetünkkel is törődjünk. Felismerhetjük a természet csodálatos voltát és felhívhatjuk a figyelmet a környezeti veszélyekre. Sok népdal kezdődik természeti képpel, így közvetlenül is módot ad arra, hogy környezetünkről beszélgessünk, énekeljünk. 5. évfolyam: (erdő gyümölcs) Erdő, erdő, de magos a teteje Erdő, erdő, erdő Hull a szilva Érik a szőlő 6. évfolyam: (gyümölcs virág) Ősszel érik babám Luca Panna Hej, tulipán Ej, haj, gyöngyvirág 7. évfolyam: (víz növényzet) Által mennék én a Tiszán Kiöntött a Tisza Sárgul már a fügefa levele Magos, a rutafa 8. évfolyam: (erdő állatvilág) Erdő mellett estvéledtem A cirusfa leveléstől, ágastól Bús gerlice madár Röpülj, páva, röpülj

11 Zenehallgatás: A. Vivaldi: A négy évszak G. F. Handel: Vízizene szvit J.Haydn: Évszakok F. Schubert: Pisztráng-ötös F. Schubert: Dalok Saint-Saens: Állatok farsangja M. P. Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen B. Smetana: Moldva Liszt Ferenc: Erdőzsongás J. Strauss: Kék Duna keringő C. Debussy: A tenger Bartók Béla: Cantata Profana Bartók Béla: Gyermekeknek Bartók Béla: Este a székelyeknél Bartók Béla: Tavasz Kodály Zoltán: Esti dal Művészetek; Vizuális kultúra Környezeti nevelés a rajz és vizuális kultúra órákon 5. évfolyam: A fa, mint természeti forma ábrázolása évszakokhoz kapcsolódóan, külön hangsúlyt helyezve a színekre. Meleg és hideg színek, - ősz és tél évszakok változása. A Víz Világnapjához kapcsolódva, a vizek és vízpartok élővilágának ábrázolása. A téma alkalom a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozására. Közvetlen lakóhelyünk képi ábrázolása az épített környezet témakörében - a jelen, majd elképzelés alapján a jövő lakóházának, városának megjelenítése.

12 6. évfolyam: Őszi termések, gyümölcsök ábrázolása tanulmányrajz formájában. Árnyék és önárnyék alkalmazása. Az emberi arc szerkezetének, felépítésének tanulmányozása farsangi maszkok készítése kapcsán./ papírmunkák / A Föld Napja alkalmából rajz /festmény/ készítése a környezetvédelemről. Az érintetlen természet és az emberi tevékenység következtében bekövetkezett változás pusztulás megjelenítése. 7. évfolyam: A falevél, mint természeti forma adja a keretet színkompozíciók készítéséhez. Az emberi test arányainak változása születéstől a felnőtt korig. Farsangi mulatság, táncoló alakok ábrázolása. Városi környezet, falusi környezet megjelenítése a perspektíva törvényeinek tanulmányozása kapcsán. 8. évfolyam: Lakószoba tervezése perspektíva alkalmazásával. Elképzelt, ideális lakótér, élettér. Bonyolult természeti formák ábrázolása tanulmányrajz kagylóról, csigáról, ásványokról, négy különböző technika alkalmazásával. / grafit, toll, festés, ragasztás / Tanulmányrajz a szabadban természeti környezet, épített környezet. Technika és gyakorlati ismeretek A technika tantárgy egészét átjárja a környezetvédelem, egészséges életmódra nevelés, takarékoskodás. Minden munkadarab készítésénél figyelünk a takarékos anyaghasználatra, a megmaradt anyagok újrahasznosítására. Külön gyűjtjük a papírt. 5. osztály: Ökosuli (Lakóházak alapjellemzői) Az építészet fejlődésén keresztül a fa, agyag és kő szerepének bemutatása; feldolgozott (átalakított) anyagok; környezetkímélő tervezés Energiasuli energiatakarékosság, biztonság Növények a lakásban és a kertben növények gondozása 6. osztály: Ökosuli (Technológiák, hulladék) Gazdaságos, környezetkímélő tevékenységsor tervezése, alkalmazása Műanyagok - szelektív hulladékgyűjtés 7. osztály: Megújuló és nem megújuló készletek Alternatív energiaforrások, cserélhetőség helyettesíthetőség fogalma Ökosuli (Energiatakarékos házak) Napenergia felhasználása

13 8. osztály: Ökosuli (Környezetkímélő energiaforrások) Fogyasztói társadalom és a reklám Anyag és energiatakarékosság a háztartásban Erkölcstan -Közösségi szabályaink- 44 old -Ökológiai lábnyom-mekkora lábon élünk? (60 old) -Az ember és a technika (62.old). -Az ember felelőssége (64 old). -A világ és az ember (68 old). Célunk környezettudatos és felelős gyerekeket nevelni, megtanítani arra hogy óvják és védjék a környezetüket. Ráébreszteni arra őket, hogy a földet nem örökségül hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. A sok kicsi dolgokból, igazi nagy és értékes hasznos dolgok alakulhatnak amire már ők is oda tudnak figyelni- mutassanak példát nem csak a kisebbeknek hanem a felnőtteknek is azzal ahogyan viszonyulnak a környezetükhöz és a természethez. Erkölcstan 6.osztály (Apáczai Kiadó) Társadalmi egyenlőtlenségek (26 old) Gazdagok és szegények (29 old) A környezet hatása az emberre (43 old) Az ember hatása a természetre (48 old) Amire te is odatudsz figyelni (52 old) Energiatakarékosság Szürkevíz háztartás vízfogyasztása) Egyre messzebb, egyre gyorsabban (60 old) Reklámok és hatásuk. (72 old) Az ember és a természet erői (79 old). Nagyon fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt fektetünk arra,hogy nagyon kis odafigyeléssel is hatalmas megtakarításokat lehet elérni és a legkisebbek is tudnak tenni és kell is tenni a természetért és a környezetért. Az erkölcstan óra keretében a gyerek kapja meg azt a pluszt ami otthon nem biztos hogy minden esetben megkap és esetleg majd ő figyelmeztesse a felnőtteket arra ami az ő figyelmüket elkerülni. Tudatos vásárlás- újrahasznosított anyag vásárlása, semmi fölöslegesre nincs szükség amivel maguknak és a környezetüknek ártanak. Fő célunk az hogy a gyerekek az óráról mindig tele szívvel és élménnyel menjenek hazaérezzék azt hogy ők is tudnak tenni hasznos dolgot ami nem csak a jelenben hanem hosszútávon is hasznos és megtérül, amire büszkék lehetnek.

14 Testnevelés és sport Testnevelés tantárgy a fenntarthatóság jegyében Az iskolai környezettudatosságra nevelés nem évfolyamokra bontható feladat, hanem a teljes négy évet felölelő komplex tevékenység. Ezen 4 év alatt komoly hangsúlyt fektetünk az alábbiakra: öltözői rend /öltöző tisztasága, villanyhasználat energiatakarékosan mentálhigiéniára odafigyelés / megfelelő váltóruha, sport utáni tisztálkodás, WC használat ép testben ép lélek /rendszeres testmozgás előnyei, a friss levegőn végzett előnyei, jótékony hatásai, egészséges életmódra nevelés alternatívákat adunk a diákoknak, hogy hova érdemes hétvégenként kirándulni, biciklitúrára menni Hon- és népismeret (5.o.) A HÁZ - A magyar paraszti lakóházak külső és belső jellegzetességei (a természetes anyagok használata). ÜNNEPNAPOK A HÁZBAN- A karácsonyi ünnepkör és népszokások - Természeti jelenségekhez kötődő ünnepek. Osztályfőnöki órák (5.o.): Az egészséges életre nevelés, az egészséges táplálkozás, káros szenvedélyektől mentes élet. A tanulmányi kirándulás kapcsán beszélgetés a természetvédelemről Osztályfőnöki órák (6.o.): -Hazánk természeti kincsei és ezek védelme; a környezet épsége, megóvása, az emberiség összefogása a természet védelme érdekében. (ofő tanmenet óra) Osztályfőnöki órák (7.o) Megfelelő életvitel. Hazaszeretet. A hazaszeretet felé vezető út első lépése a közvetlen környezetünk megismerése és megszeretése. Vigyünk be az órára térképet arról a településről, településrészről és környezetéről, ahol élünk. Gyűjtsük össze a tanulók segítségével azokat a kulturális és természeti értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyek megőrzését fontosnak tartjuk, és jelöljük be ezek helyét a térképen. Osztályfőnöki órák (8.o.) Életvitel, egészséges táplálkozás, napirend, sport. Kirándulás a Mátrába: természetvédelmi és környezetvédelmi problémák felismerése.

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció.

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció. 15. ÉNEK-ZENE N. Békés Gyöngyi: Csak tiszta forrásból A cím Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő Hétfő 1. Környezet Magyar Matematika Magyar 2. Testnevelés Magyar Magyar Magyar 3. Magyar Matematika Magyar Testnevelés 4. Matematika Testnevelés Környezet Matematika 5. Matematika korrep. Korrep. Korrep.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar CSÜTÖRTÖK PÉNTEK "A" HÉT a b c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret Inf.(F)/Tech.(L) Testnevelés Testnevelés Természetismeret Ének Tanulás mestersége 6. Német Hon- és népismeret 7. fakultáció 1.

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5 ELÚSZIK A PÉNZÜNK Célok: A gyerekek értsék meg, hogy a víz korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló természetes erőforrás, melyet hajlamosak vagyunk jelentős mértékben pazarolni. Egyszerű mérésen keresztül

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az energiafajták

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Csoport 1.a Órák: 25 Csoport 1.a Órák: 25

Csoport 1.a Órák: 25 Csoport 1.a Órák: 25 Csoport a Órák: 25 Csoport a Órák: 25 2. magyar magyar 2. magyar magyar 3. magyar magyar magyar magyar 3. magyar magyar magyar magyar magyar 4. magyar környezetismeret ének-zene rajz magyar 4. ének-zene

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben