SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN"

Átírás

1 A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FURJÁN ATTILA alezredes SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN "A tüzérség a felderítéssel megteremti a tűzharc alapjait és jelentősen hozzájárul a katonai szervezet vezetőjének a helyzetmegítéléséhez" [1] A NATO-hoz történő csatlakozással az Magyar Honvédség történetében is lezárult egy korszak. Az átszervezés célja egy kisebb, de ütőképesebb Honvédség létrehozása. A megkövetelt átalakítás a megoldásra váró problémák egész sorát veti fel a Magyar Honvédség egészére, így annak egyik alapvető fegyvernemére, a tüzérségre vonatkozóan is. Tudományos megalapozottságot kíván annak eldöntése, hogy milyen szervezeti, technikai fejlesztési döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy létszámában kisebb, ugyanakkor fegyverzeti és technikai eszközeit tekintve korszerűbb, az összfegyvernemi harc tűztámogatásában alapvető szerepet vállalni képes tüzérfegyvernem jöhessen létre, amely minden vonatkozásában megfelel a NATO tagságunkból adódó követelményeknek is. Klaus-Michael Schmidt a Soldat und Technik számában a tüzérség feladatait és fejlesztésének irányait vizsgálta a "tüzérségi rendszer" megközelítésének filozófiájából kiindulva. Rendszerszemléletének lényege, hogy a tüzérségi rendszer tagozódását feladatuk szerint analizálva osztályozta és a következő alrendszereket emelte ki: vezetés-tűzvezetés; felderítés-célmeghatározás; fegyverrendszer-lőszer (hatás); és harctámogatás. Úgy gondolom, hogy ezzel a rendszerszemlélettel teljes egészében egyet lehet érteni, és a tüzérség fejlesztési lehetőségének kapcsán mindegyik terület kutatására szükség van. Dolgozatomban a tüzérségi rendszer néhány megoldásra váró fontos

2 problémáira kívánok rávilágítani, hangsúlyozottan a felderítés-célmeghatározás témakörére vonatkozóan. "A tüzérség az ellenség ellen tűzzel, más csapatok tűztámogatásával valamint felderítéssel harcol.. A tüzérség a felderítéssel megteremti a tűzharc alapjait és jelentősen hozzájárul a katonai szervezet vezetőjének a helyzetmegítéléséhez." [2] - írta cikkében Klaus-Michael Schmidt. A hatásos tűzharc vezetésének lényeges előfeltétele a folyamatos, átfogó és nagykiterjedésű célfelderítés, amelynek túl kell terjednie a tüzérség maximális lőtávolságán. A tüzérfelderítés szervezeti felépítésének megváltoztatása, a felderítő eszközök korszerűsítése, egy integrált felderítő rendszeren belüli számítógépes céladatgyűjtés és feldolgozás lehetőségének megteremtése szükségszerű feladattá vált. A HADTEST SZINTŰ TÜZÉRSÉG ÁTSZERVEZÉS UTÁNI HELYZETE A szárazföldi haderő harctámogató csapatai közül az egyik meghatározó elemként a tüzércsapatok jönnek számításba. A tüzérség a szárazföldi haderőnem legnagyobb tűzerejű fegyverneme, az ellenség pusztításának egyik alapvető eszköze. Más fegyvernemekkel és szakcsapatokkal együttműködve képes megakadályozni az ellenség tűzfölényének kialakulását, folyamatos és hatásos tűzzel támogatni a csapatok hadműveletét, harctevékenységét. Képes tűzcsapásokat nagy pontossággal, rövid idő alatt előkészíteni és kiváltani, nagy távolságokra manővereket végrehajtani. A tüzérség alapvető feladatai: együttműködve más fegyvernemekkel és szakcsapatokkal az ellenség nagyfontosságú céljainak (High Value Target - HPT) felderítése, különböző objektumainak, céljainak megsemmisítése, semlegesítése, lefogása különböző tűznemek alkalmazásával, az ellenséges terület megvilágítása a kitűzött hadműveleti (harcászati) cél elérése érdekében. A szárazföldi haderőnem egyetlen tüzérszervezete a vegyes tüzér dandár, amely az átszervezést követően négy azonos szervezetű ágyútarackos tüzér- és két sorozatvető osztályból áll. Egy ágyútarackos tüzérosztály áll: egy törzsütegből; három azonos szervezetű tüzérütegből, ütegenként két tűzszakaszból, tűzszakaszonként 4-4 db 152 mm-es ágyútarackkal; Így egy ágyútarackos osztályban 24 db löveg található.

3 A sorozatvető osztály összetétele: törzsüteg; két azonos szervezetű sorozatvető üteg, ütegenként két tűzszakasz, tűzszakaszonként 4-4 db BM-21 sorozatvető harci gép. Így egy sorozatvető osztályban összesen 16 db sorozatvető harci gép van rendszeresítve. A dandár alapvető fegyverzete tehát a következő: ágyútarackos ütegenként 8-8 db 152 mm-es D-20-as ágyútarack, ami osztályonként db, a dandárnál pedig összesen 96 db tűzeszközt jelent; sorozatvető ütegenként 8-8 db BM-21 sorozatvető, ez osztályonként db, a dandárnál pedig összesen 32 db tűzeszközt testesít meg; A vegyes tüzérdandár képes az elsőlépcső gépesített lövészdandárok önjáró tüzérosztályai megerősítését teljes egészében végrehajtani, ugyanakkor a hadtest érdekű általános támogatás és általános támogatás megerősítés szabvány harcászati feladatok végrehajtását csak korlátozottan tudja megvalósítani. A tüzérdandár parancsnokság képes egyidőben a hadtest tűztámogató állományának kiegészítésére és a tábori tüzér vezetési pont működtetésére, ezzel a tűztámogatás összfegyvernemi harcba történő integrálására. A felderítő ütegbe szervezett rádiólokátor szakasz 2 db SZNÁR-10 rádiólokátor állomással rendelkezik. A szakasz rendeltetése elsősorban a mozgó földi (vízi) célok - különösképpen a menetoszlopok - felderítése és a tüzérségi tűzvezetés kiszolgálása. A hangfelderítő üteg rendeltetése az ellenség tüzér és aknavetőütegeinek felderítése, koordinátáinak meghatározása a lövegek (aknavetők) torkolatdöreje alapján, illetve a saját, általános támogató tüzérség tűzvezetésének kiszolgálása. A hadtest tüzérség alapvető feladata az ellenség tüzérütegeinek pusztítása. Mivel ezen célok vizuálisan többnyire nem megfigyelhetőek, ezért jelenleg a Magyar Honvédség-ben az egyetlen felderítési mód a hangfelderítés, amelyik ezen célokat képes felderíteni és a szükséges felderítési adatokat tudja biztosítani. A hadtestszintű tüzérfelderítés aktuális problémái A rádiólokátor szakasz szervezetében levő 2db SZNÁR-10 rádiólokátor állomás még szükségszerűen néhány évig megfelel a követelményeknek, korszerűségük tekintetében közepes szintre tehetők. Képesek kiszolgálni mind a sorozatvető, mind az ágyútarackos egységeket a maximális lőtávolságig.

4 Jól kiképzett kezelői állomány és kifogástalan technikai állapot mellett még mindig megbízhatóan alkalmazhatóak mind a mozgó célok - különösképpen a menetoszlopok - felderítésére, mind a tűzvezetés kiszolgálására. Hiányosságuk közé tartozik, hogy nem rendelkeznek digitális adattovábbítási lehetőséggel. Ezeket az eszközöket - véleményem szerint - digitális adatátviteli berendezésekkel felszerelni, illetve korszerűsíteni nem érdemes. Új, korszerű mozgócél-felderítő lokátor állomások beszerzése 5-6 éven belül szükséges. A hangfelderítő szakaszok szervezetében levő AZK-5 komplexum teljesen elavult, megbízhatatlan, amit a gyakorlatok sorozata is igazolt. Felújítása nem kifizetődő, ezért szükségtelen. A tűzvezetés kiszolgálásánál a hangfelderítő alegységek alkalmazása szükségszerű és indokolt továbbra is. Előnyeihez tartozik, hogy passzív rendszerű, így az elektronikai hadviselésnek (harcnak) nincs kitéve, nehezen felderíthető, ugyanakkor a rossz látási viszonyok között is képes felderíteni az ellenség tüzér- és aknavető eszközeit. Az ellentűz alkalmazásánál nélkülözhetetlen. Az AZK-5 hangfelderítő komplexumot két orosz fejlesztésű modernebb rendszer is követett, az AZK-7 és az AZK-10. Az AZK-10 már nemzetközi viszonylatban is korszerű hangfelderítő komplexumnak számít. A NATO tagállamokban az USA hadosztály-tüzérség célfelderítő ütegébe szervezett hangfelderítő szakasz az AN/TNS-10 hangfelderítő eszközzel, OL 274 típusú számítógéppel, digitális adatátviteli lehetőséggel a NATO-n belül is a technikai élvonalba tartozik. Az AZK-5 komplexum azonnali lecserélése és új, korszerű digitális adatátviteli lehetőséggel rendelkező hangfelderítő komplexum beszerzése szükséges. A zászlóalj szintű lézeres felderítő csoportok számára szükséges új, nagyobb teljesítményű lézertávmérők beszerzése, amelyek saját giroszkóppal rendelkeznek a tájolóirány meghatározásához, GPS és éjszakai figyelőműszer csatlakozási lehetőségük van és a digitális adatátvitel is megoldott. Ilyen korszerű eszköz pl. a német TZG-90 lézertávmérő. Korszerű éjjellátó optikai felderítő műszerek beszerzése és rendszeresítése is szükségessé vált, pl. ORT-T4 izraeli passzív rendszerű éjszakai felderítő műszer. Hiányosságként értékelem, hogy az ellenség tüzérségének és aknavetőinek felderítéséhez kizárólag az elavult hangfelderítő üteg "képes" adatokat szolgáltatni (még jelenleg is), a tüzérfelderítő rendszerből hiányoznak a tüzérfelderítő lokátorok. Szintén szükséges lenne a hadtest tüzérség megbízható célfelderítésének biztosítása érdekében a harcászati mélységben (30-40 km) alkalmazható pilótanélküli felderítő repülőeszközkomplexum rendszerbe állítása is. A felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása teljes egészében manuálisan történik, ami rendkívül lassú, nehézkes és fárasztó tevékenység sok hibalehetőséggel. A feldolgozás lassúsága következtében a felderítési adatok gyorsan időszerűtlenné válnak. A számítógépes feldolgozás megvalósítása sürgető feladattá vált.

5 A tűzvezető rendszer kizárólag a tüzérfelderítő erők által jelentett felderítési adatokra támaszkodott, amelyek korlátozott mélységből származtak, alig vagy el sem érték a tüzérségi eszközök maximális lőtávolságát. Más felderítési nemek - pl. csapatfelderítés, mélységi felderítés - adatait nem igényelte és nem használta fel. DANDÁR SZINTŰ TÜZÉRSÉG HELYZETE, AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A dandár tüzérsége egy közvetlen támogató önjáró tüzérosztályból áll, amelynek szervezetében három azonos szervezetű önjáró tüzérüteg található. Az önjáró tüzérüteg kettő azonos szervezetű tűzszakaszból áll, amelyben 4-4 db 2SZ1 típusú önjáró 122 mm-es tarack ("Gvozgyika") található. Így, ütegenként 8 db, a tüzérosztályban 24 db önjáró löveg lett szervezve. Az önjáró lövegek lőtávolságuknál fogva (15 km) biztosítják a dandár közvetlen tűztámogatását. A gépesített lövészdandár önjáró tüzérosztálya a tábori tüzérség harcászati feladatai közül a közvetlen támogatás feladatot hajtja végre a dandár érdekében, ami közvetlen és folyamatos tűztámogatást biztosít az összfegyvernemi dandár részére. A tüzérosztály az osztályparancsnok alárendeltségében marad, aki egyben a dandár tűzkoordinátora. "A közvetlen tűztámogatás a tábori tüzérség harcászati feladatainak egyike. A közvetlen támogató tüzéralegység folyamatos közvetlen tüzérségi tüzet biztosít a támogatott manővererő számára, összhangban annak harctevékenységi terveivel." [3] A dandár szintű tüzérfelderítés jellemzői Ahhoz, hogy a dandár tábori tüzérsége a közvetlen támogatását sikeresen teljesítse a felderítési adatokat pontosan és időszerűen biztosítani kell a tűzzel való pusztításhoz. A tüzérfelderítő erők gerincét a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportok alkotják. A dandár valamennyi százada - a harckocsiszázadok is - együttműködnek a harc folyamán ezen csoportokkal. "A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport rendeltetése a század felelősségi zónájában a tűztámogató eszközök alkalmazásának tervezése és koordinálása. A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport felelős a század felelősségi zónájában a célok kiválasztásáért, a célpont listában szereplő század vagy harccsoport érdekű célokra a tűzkiváltásáért, a tüzérségi tűz megfigyeléséért. A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport a felderítő rendszer része." [4]

6 A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport fő feladata a célok felderítése, jellegének, tevékenységének, pontos helyének, fontosságának és fedettségi fokának meghatározása, a tüzérségi tűz hatásosságának megfigyelése. Ezen kívül a századparancsnok felé javaslatokat dolgoz ki a század tűztámogatására vonatkozóan. Attól függően, hogy melyik dandár állományába tartozik, a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport BMP-vel, vagy BTR-80-al, illetve 1V14 önjáró mozgó figyelőponttal rendelkezik. Minden eszközben egy beépített és egy kihelyezhető lézertávmérő van tervezve. A BTR-80 és a BMP harcjárművekből kialakítandó mozgó figyelőpontokat szükséges felszerelni lézertávmérővel, éjszakai és nappali figyelésre alkalmas műszerekkel, navigációs berendezéssel és korszerű, a digitális adatátvitelt lehetővé tevő kommunikációs berendezéssel. Mozgó figyelőpontonként egy kihelyezhető lézertávmérő, a kitelepített figyelőponton folytatandó célfelderítés biztosítása miatt szükséges. Az 1V14 önjáró mozgó figyelőpont rendelkezik navigációs berendezéssel, lézertávmérővel, giroteodolittal és kombinált parancsnoki figyelő műszerrel, amelynek segítségével az éjszakai felderítés kb. 2 km-ig biztosítva van. A tüzérfelderítés rendszerén belül szintén új elemnek számít a lézeres felderítő csoport, amely tűztámogató és tűzmegfigyelő elem is. Végrehajthat dandár-, illetve zászlóalj érdekű felderítési és tűzmegfigyelési feladatokat. Képesnek kell lennie a célok jellegének, tevékenységének, pontos helyének, fontosságának a meghatározására, a tüzérségi tűz hatásosságának megfigyelésére, a tűz helyesbítésére. A jövő alkalmazását tekintve speciális lézer eszközei révén képes lesz arra, hogy az ún. "intelligens" lézervezérlésű lőszereket a célra vezérelje. Feladatai általában hasonlítanak a század tűztámogató csoport feladataihoz. Ismerniük kell a dandár, illetve zászlóalj harci alkalmazásának elveit, a tűztámogatás szabályait. "Tűzmegfigyeléseket végeznek, megfigyelés alatt tartanak nagy fontosságú dandár (zászlóalj) érdekű célokat, különös figyelmet érdemlő körleteket, utakat. Állandó összeköttetést tartanak a dandár tűztámogató tiszttel (zászlóalj tűztámogató tiszttel), jelentik a felderítési adatokat és a tűzmegfigyelés eredményét az önjáró tüzérosztály felderítő adatfeldolgozó részlegének." [5] A lézeres felderítőcsoport létszáma 6 fő, így felváltva folyamatosan képesek a felderítést végezni. Az állománytábla szerint BTR 80 vagy BMP-vel rendelkeznek. Legfontosabb eszközei közé tartozik a lézertávmérő. A tervezett szállítóeszközöket szükséges felszerelni navigációs berendezésekkel, giroteodolittal, kombinált figyelő műszerrel, amelyik éjszakai felderítésre is alkalmas. A lézeres felderítő csoportot alkalmazhatják dandár irányítás alatt, ilyenkor közvetlenül a dandár tűztámogató tisztnek van alárendelve, ő határozza meg a

7 települési helyüket és a dandár harcálláspontra a dandár tűztámogató részlegnek jelentik a felderítési és tűzmegfigyelési adatokat. Amennyiben zászlóalj irányítás alatt történik az alkalmazása, abban az esetben a zászlóalj tűztámogató tisztnek lesz közvetlenül alárendelve, ő határozza meg a települési helyét, feladatait és neki (a zászlóalj harcálláspontra) köteles jelenteni a felderítési és tűzmegfigyelési adatokat. A dandár így 9 század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoporttal és 3 lézeres felderítő csoporttal rendelkezik. Ezen alegységek az optikai felderítéshez tartoznak. Feltételezve, hogy az állománytáblában rögzített lézertávmérővel mindegyik csoport rendelkezni fog, képesek lesznek 2 km széles felderítési sávban a felderítést végrehajtani kb. 10 km mélységig. Dandár szinten így az optikai tüzérfelderítés képes lesz 24 km szélességig és kb. 10 km mélységig felderítést folytatni. A felderítőképesség növelésének egyik módja tehát a NATO struktúrájához hasonló tűztámogató és tűzmegfigyelő rendszer létrehozását követően, korszerű felderítő és adatátviteli eszközök rendszerbe állítása. A zászlóalj szintű tüzérség jellemzői A zászlóaljtüzérség egy 122 mm-es önjáró tarackos ütegből áll (8 db "Gvozgyika" önjáró löveg) és alapvető feladata a zászlóalj harcának közvetlen tűztámogatása. Ebből adódóan a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportok egyik fő feladata az üteg tüzérségi tűztámogatásához szükséges felderítési adatok biztosítása az ellenségről és a terepről, valamint az üteg tűzvezetésének kiszolgálása. Hiányoságként jelentkezik a felderítő eszközök korszerűtlensége, az automatizált tűzvezető rendszer hiánya. A dandár és zászlóalj szintű tüzérfelderítés aktuális problémái A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportok felderítő eszközei korszerűtlenek, elavultak, különösen lecserélésre szorul az OEM-2 sztereotávmérő. Az éjszakai felderítés feltételei hiányoznak. A dandár szintű felderítési rendszerből hiányoznak a mozgó célok (menetoszlopok) felderítésére és előremetszésére szolgáló mozgócélfelderítő lokátorok. Ugyancsak hiányoznak az aknavetők felderítésére szolgáló hangfelderítő alegységek, illetve a korszerű tűzeszközfelderítő lokátorok. KÖVETKEZTETÉSEK Ugyancsak lényeges hibának tartom, hogy az elmúlt években a felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása nem egy integrált felderítési rendszer keretén belül valósult meg, hanem a tüzérfelderítés a szervezetében lévő korlátozott mennyiségű és minőségű eszközeivel igyekezett a tüzérségi pusztításhoz szükséges felderítési adatokat prezentálni és a tűzvezetés

8 kiszolgálását biztosítani. A tűzvezetés hatékonysága érdekében nem használták fel más felderítési nemek által megszerezhető felderítési adatokat (pl. csapatfelderítés, mélységi felderítés). A felderítési adatok gyűjtését és feldolgozását teljesen manuális módon végezték, ami rendkívül lassú volt, és a felderítési adatok időszerűtlenségét vonta maga után. A tüzérfelderítés fejlesztésének lehetséges iránya A hadtest szintű tüzérfelderítés elvi és gyakorlati kérdései "A tűztámogatás (fire support) a megosztott irányzású tűzeszközök, harci repülőeszközök és más pusztító és nem pusztító erők és eszközök (műszaki, vegyivédelmi, ehc. stb.) összpontosítását és alkalmazásának koordinálását jelenti, az adott harci alkalmazási terv tűztámogatásában. A tűztámogatás magában foglalja a tábori tüzérséget, a légvédelmi tüzérséget - annak másodlagos feladataként - és a légi csapásmérő eszközöket." [6] -A nem pusztító eszközöket az elektronikai harceszközök, a katonai hírszerző szervezetek, valamint a világító és ködképző anyagok jelentik. Ezekből egyértelműen kitűnik, hogy a NATO elvek szerint a tűzpusztító eszközök alkalmazását az összfegyvernemi célok elérése érdekében egy integrált rendszeren belül tervezik. Az Magyar Honvédségben a tűztámogatás erőforrásai közé tartoznak: a tábori tüzérség tűzeszközei (lövegek és sorozatvetők), a harcászati légierő, a harci helikopterek, valamint ez elektronikai hadviselés eszközei. A tűztámogatás erőforrásainak hatékony koordinálása az erőforrások együttműködésének megvalósításán keresztül segíti a manővererők parancsnokát a maximális harci erő elérésében. Valamennyi harctevékenységi fajta során végrehajtandó feladatok közé tartozik a célok felderítése, azok helyének megállapítása, az összes rendelkezésre álló tűztámogatás integrálása (összehangolása), az ellenség közvetlen és megosztott irányzású tűzeszközeinek megsemmisítése, semlegesítése vagy lefogása, világítási és ködösítési feladatok biztosítása, harci helikopter bevetésénél az ellenség légvédelmének semlegesítése, a saját tüzérségi tűz hatásosságának a megfigyelése, helyesbítése. A felderítőképesség növelésének lehetősége és szükségessége Az összfegyvernemi célok elérése érdekében a tűztámogatásban részt vevő tűzpusztító eszközöket integrálják, ebből következik, hogy a különböző felderítési nemeket is egy integrált felderítési rendszeren belül kell feldolgozni és biztosítani a hozzáférhetőséget a döntést előkészítő törzsek és döntést hozó személyek részére.

9 A tábori tüzérség harcászati feladatai részletesen meghatározzák a tüzéralegységek tűztámogatási feladataik során végrehajtandó tevékenységeit, és egyben rögzítik viszonyukat a támogatott összfegyvernemi vagy megerősített tüzéralegységekkel. Hadtest szinten a tüzérség általános támogatás és megerősítés, valamint általános támogatási feladatokat kell, hogy végrehajtson. Hadtest szinten a tüzérfelderítő eszközök mennyiségi és minőségi követelményekben nem felelnek meg a NATO elvárásainak. A követelmény az, hogy a hadtest teljes sávjában a tüzérségi eszközök maximális határán túlmenően is biztosítani kell a felderítési adatokat a tűzzel való pusztításhoz. Ennek a követelménynek egyrészt úgy lehet eleget tenni, hogy fel kell használni más felderítési nemek (pl. csapatfelderítés, mélységi felderítés) által megszerezhető felderítési információkat, másrészt az általános támogatási feladat követelményeinek megfelelően új tüzérfelderítő szervezeti struktúrát kell kialakítani a szükséges felderítő eszközökkel. Új felderítő eszközök alkalmazásának szükségessége A vegyes tüzérdandár állományában a következő ábrán látható felderítő osztály létrehozását javaslom a feltüntetett felderítő alegységekkel és felderítő eszközökkel. 1.sz. ábra. A hadtest vegyes tüzérdandár felderítő osztálya

10 Az ARTHUR a felderítést 90 -os szektorban (16 alszektorral) 40 km mélységig folytatja. Lövedék észlelése esetén a lövedéket nyomon követi, pályáját azonnal kiszámítja és meghatározza az ellenséges üteg koordinátáit. A tüzérosztály tűzvezetési pontjával állandóan kapcsolatban levő lokátorállomás azonnal ellentűz csapását kezdeményezi. A tűzvezetés kiszolgálására képes. Kapacitása 100 célpont percenként. A célpontokat képes fontossági sorrendben tárolni és továbbítani, valamint digitális térképen megjeleníteni. Irányszögmeghatározási pontossága 1 vonás, az álláspontot 25 m-es pontosságon belül képes meghatározni. Az ARTHUR jelenleg teljes sorozatgyártás alatt áll. A német haderőben a hadosztály tüzérezredben a felderítés és a tűzvezetés kiszolgálása céljából pilóta nélküli felderítőeszköz (PNR) üteget szerveztek. Az USA hadosztálytüzérség célfelderítő ütegében nincs szervezve PNR, viszont a harcfeladat végrehajtása közben kap megerősítésül. A javasolt felderítő osztály szervezetébe feltétlenül szükséges lenne egy PNR üteget tervezni, a mélységben elhelyezkedő nagyfontosságú célok felderítése és a tűzvezetés kiszolgálása céljából. Pilóta nélküli felderítő eszközként a HM Haditechnikai Intézet által több éve fejlesztés alatt álló SZOJKA-III PNR-t, ennek fejlesztési sikertelensége esetén az izraeli-svájci fejlesztésű RANGER PNR-t vagy az ezekhez hasonló kategóriájú PNR-t tartanám alkalmasnak a rendszeresítéshez. A PNR alkalmazásának lehetősége a tüzérfelderítésben A pilóta nélküli repülőeszközök (a továbbiakban PNR-ek) alkalmazásának fő területe a felderítés, legfontosabb feladataik közé tartoznak a tűzzel való pusztításhoz szükséges felderítési adatok megszerzése az ellenségről és a terepről. A PNR-ek a felderítés területén reális alternatívát nyújtanak a hagyományos felderítő repülőgépekkel szemben. Hosszú ideig képesek az ellenséges terület felett tartózkodni, és sokkal jobb a túlélőképességük, mint a hagyományos repülőgépeké. Továbbá a PNR-ek nagy előnye, hogy pilóta nélküliek. Az emberi élet megkímélése pedig napjaink hadviselésében rendkívül fontos szemponttá lépett elő. Szojka III/TV többcélú, kis méretű pilóta nélküli repülőgép komplexum szektoros vagy körkörös TV kamerával felszerelt vizuális felderítő alapváltozat Az alapváltozat rendeltetése: a terep felderítése szektoros vagy körkörös TV kamera segítségével; a TV kamera valós idejű képének továbbítása a fedélzetről a földi irányító állomásra; a vett képek feldolgozása a földi irányító állomáson; a tüzérségi tűz helyesbítése a körkörös TV kamera alkalmazásának segítségével.

11 A számítógépes program lehetővé teszi négy pilóta nélküli repülőgép egyidejű irányítását. A repülőgépkomplexum összetétele: pilóta nélküli repülőgép; földi irányító állomás; indító állvány; szállító konténer; kutató gépkocsi. 2. sz. ábra. Szojka-III/TV PNR A harcoló csapatok célja, hogy manővereiket lehetőleg rejtetten hajtsák végre, és ennek legolcsóbb és leghatékonyabb módja az éjszaka történő manőverezés. Az előzőekben már említett optikai és elektrooptikai hasznos terhek viszont csak nappal és jó látási viszonyok között adnak kielégítő, értékelhető információt. Ezt a problémát azonban az infravörös technikára épülő eszközök (FLIR, IRLS) a PNRek fedélzetére történő telepítésével sikeresen megoldották, és így ezen eszközöket 24 órán keresztül bevethetővé tették. Ám ahol igazán jó minőségű képek szükségesek, ott továbbra is a hagyományos optikai eszközöket vagy a szintetizált apertúrájú radarokat kell alkalmazni. A felderítő PNR-eken alkalmazott előretekintő infravörös kamerák (FLIR) az elektromágneses spektrum emberi szem számára láthatatlan infravörös tartományában - jellemzően a 8-12 m hullámhosszon - működve lehetővé teszik a hőkép alapján történő éjszakai, illetve rossz látási viszonyok közötti felderítést, tűzvezetést és navigációt. A Szojka III/TV PNR komplexum harcászati jellemzői Az a minimális repülési távolság, ahol még megbízható híradó összeköttetés tartható 2000m-es repülési magasságon: 100 km.

12 A rendszer a pilóta nélküli repülőgép 600 méteren való repülése esetén lehetővé teszi a 2x4 méter nagyságú célok felismerését. A célok koordinátái meghatározásának pontossága GPS alkalmazásával 50 m, a földi navigációs rendszer alkalmazásával 100 m. Jelenleg komoly kísérleteket végeznek a pontosság további növelése érdekében. A leszállító ejtőernyő rendszer a PNR leszállását km/h repülési sebesség mellett minimum 100 méteres repülési magasságból biztosítja. A komplexum előkészítését 6 főből álló kezelőszemélyzet végzi. Az első PNR előkészítése legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A további felszállásokra való előkészítésre a kezelőszemélyzetnek legfeljebb 15 percre van szüksége. A PNR komplexum bontását a kezelőszemélyzet maximum 30 perc alatt végzi el. 3. ábra. A Szojka-III/TV PNR komplexum alkalmazási terve A komplexum műszaki jellemzői: Repülési idő Repülési távolság (2000 m-es magasságon) rádiótávirányítás üzemmódban) Repülési magasság Maximális sebesség Teljes súly Hasznos teher Hajtómű teljesítmény 7500 ford/percnél max. 3,5 óra max. 100km min. 50m max. 3000m 220 km/h 145 kg max. 20 kg 22.5 KW A PNR üteg szervezeti felépítését a következőképpen javaslom:

13 Légifénykép kiértékelő csoport létrehozását indokolja az is, hogy a PNR hasznos terheként légi fényképezőgép is elhelyezhető, illetve a NATO tagországokkal történő együttműködés keretén belül feldolgozásra is átadhatnak ilyen filmet. A felderítőképesség növelését jelentené még a javasolt hadtest szintű felderítő osztály tűzeszköz-felderítőlokátor szakaszából a közvetlen támogató tüzérosztály megerősítése egy aknavető felderítő lokátor részleggel. A tűzeszközfelderítőlokátorral a dandár sávjában jelentkező olyan nagy értékű célok, mint az aknavetők is felderíthetővé válnak, ezzel a dandár tüzérfelderítő képessége lényegesen megnőne. A dandár sávjában jelentkező mozgó célok felderítése céljából indokolt a közvetlen támogató tüzérosztály szervezetébe mozgócélfelderítő lokátort szervezni, alapvetően az előrevonási útvonalak figyelésére, menetoszlopok, szétbontakozó támadó csoportosítások, előrevonást végrehajtó aknavető alegységek, mozgó vezetési pontok felderítésére és a tűzvezetés kiszolgálására. A felderítő-képesség növelésének fontos módja a nem tüzérszervezetű felderítő források által megszerzett célfelderítéssel kapcsolatos információk felhasználása. Ide tartoznak a harcoló alegységek, amelyek közel helyezkednek el a harcérintkezés vonalához ezért megbízható forrásként szerepelnek. A dandár felderítő egységeitől is értékes felderítési információkat kaphatunk, mind a mozgó, mind más egyéb céladatokra vonatkozóan. Ezek a felderítési források a célfelderítési információkat a zászlóalj harcállásponton keresztül juttatnák el a dandár harcállásponton létrehozandó felderítő adatértékelő központnak, ahol azokat feldolgoznák. A felderítő-képesség növelésének fontos feltétele a helyes szervezeti struktúra kialakítása mellett a korszerű felderítőeszközök rendszerbeállítása és alkalmazása a harctevékenység folyamán. A lézeres felderítő csoportokhoz olyan korszerű lézertávmérő rendszerbeállítása szükséges, amellyel kb. 20 km-ig lehetséges a cél távolságát meghatározni, ezenkívül korszerű iránymeghatározási, álláspont bemérési és adattovábbítási lehetőséggel rendelkezik.

14 TZG-90 cél meghatározó, bemérő műszer A TZG-90 precíziós elektrooptikai műszer - a "TZG" Hordozható Célmeghatározó Bemérő eszközt jelent - a NATO legfejlettebb államaiban található: először Németországban, majd Franciaországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban kezdték el rendszeresítését. A többi NATO államban hadrendbe állítása folyamatban van. A korszerű műszer harcjárműre szerelve és három lábú állványon egyaránt alkalmazható. Alapvető rendeltetése az álláspont meghatározása, az ellenséges célok előremetszése és koordinátáinak megállapítása, valamint a tűzvezetés kiszolgálása, vagyis a saját tüzérségi robbanópontok koordinátáinak, illetve a céltól való távolság- és oldaleltérésének meghatározása. A TZG-90 célmeghatározó műszert személyesen is lehetőségem volt közelről tanulmányozni, és a gyakorlatban kipróbálni. A célok előremetszését ezzel a műszerrel sokkal gyorsabban és pontosabban végre lehet hajtani, mint jelenleg a tüzérfelderítő elegységeknél rendszeresített távmérőkkel. A műszerhez éjjellátó készülék is csatlakoztatható, amellyel 3000 m-ig lehet éjszakai körülmények között felderítést és célelőremetszést végezni. Csatlakoztatható hozzá egy rádió, amellyel a felderített és előremetszett célok koordinátáit lehet továbbítani az elöljáró adatfeldolgozó pontra, így a felderítési adatok gyűjtése és feldolgozása sokkal gyorsabb, pontosabb és szakszerűbb. 4. sz. ábra. TZG-90 lézertávmérő A század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoporthoz a TZG-90 lézertávmérő vagy kisebb teljesítményű (kb. 10 km-es mérési határral rendelkező) lézertávmérő felelne meg.

15 Több nyugati államban is rendszeresítették az LRF-A kisméretű lézertávmérőt, amelyet a tüzérfigyelőpontok alapvető eszközeként fejlesztették ki Ausztriában. A kisméretű lézertávmérő alkalmazható kézben, kis méretű állványon vagy járműre szerelve. A műszer éjjellátó teleszkóphoz kapcsolható. 5. sz. ábra. LRF-A lézertávmérő A távmérő legfontosabb technikai paraméterei: maximális mérési határ: 9995 méter, minimális mérési határ: 60 m, mérési pontossága: ±5 m, a műszer nagyítása: 7x, működési hőmérséklete: -40C C-ig. Az MT-18 típusú lézertávmérő hasonló méretadottságokkal rendelkezik, mint az LRF-A, azonban mérési képessége lényegesen jobb. Az izraeli hadseregben a felderítő alegységeknél és a tüzérfelderítő rajoknál alkalmazzák. Mérési távolsága 20 km-ig terjed, a mérési pontossága pedig ±10 m bármely távolságon sz. ábra. ORT-T4 éjszakai figyelőműszer és. MT-18 izraeli lézertávmérő Az éjszakai figyelőműszerekkel mind a század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoportokat, mind a lézeres felderítő csoportokat szükséges ellátni.

16 9. sz. ábra. RATAC-S mozgócél-felderítő rádiólokátor A RATAC-S hordozható, több célra felhasználható földi célfelderítő és célmeghatározó rádiólokátor állomás fejlesztését és gyártását a német ALCATEL SEL AG végzi. A RATAC-S koherens impulzusú, ikernyalábos monopulse rendszerű Doppler-lokátor, amely biztosítja az álló célok kiszűrését. A felderítési, célkövetési és tűzvezetési területet a kezelő a feladattól függően, 0 tól 360 ig és 0 km-től 38 km-ig több fokozatban állíthatja be. Lehetőség van szektoros kutatás beállítására is. Ebben az esetben az antennarendszer automatikusan keresi a mozgócélokat a legfeljebb 110 szélességű és 20 km mélységű szektorban. A kifinomult Doppler-technológiának köszönhetően a lokátor képes meghatározni a cél jellegét is. Így megkülönböztethető a gyalogos katona, a gumikerekes vagy lánctalpas harcjármű, a vonat, illetve a légcsavaros repülőeszköz mint követett cél. A RATAC-S képes felderítést folytatni a vizuális felderítést korlátozó természetes és mesterséges időjárási illetve légköri viszonyok között (pl. köd, sűrű eső, hóesés, éjszaka, füst, por). A lokátor felderítőképessége 90 -os felderítési szektor alkalmazása esetén: mozgó emberek 18 km-től,

17 könnyű, gumikerekes jármű 24 km-től, nehéz lánctalpas jármű 30km-től, helikopter 28 km-től, menetoszlop 38 km-től. Tüzérségi tűzvezetés esetén a robbanópontok ±10m-es pontossággal előremetszhetőek, így a tűzvezetés kiszolgálása is biztosítva van. A RATAC-S mozgócél-felderítőlokátor az ismertetett paraméterei és felderítőképessége alapján a gépesített lövészdandár közvetlen támogató tüzérosztály megbízható felderítő és tűzvezetés-kiszolgáló eszköze lehetne. Mivel aktív kisugárzása miatt az elektronikai hadviselésnek (harcnak) kitett eszköz, ezért harcjárműre szerelve - így a mobilitását fokozva - célszerű alkalmazni. Dandárszinten egy mozgócél-felderítő csoportot lenne célszerű létrehozni két lokátor állomással. Így - figyelembevéve a dandár felderítő századába szervezett 2 db. PSZNR-5 mozgócél-felderítőlokátort -, meg lenne oldva a dandár sávjában elhelyezkedő előrevonási utak figyelése és a mozgó célok felderítése. FELHASZNÁLT IRODALOM Katonai térképészeti ismeretek - I. (Tankönyv) ZMNE és az MH Térképészeti Hivatal kiadványa (1997) Az Egyesült Államok hadserege az Öböl-háborúban ZMNE kiadványa; Az Európában lévő fegyveres erők tüzérségi eszközei, azok jellemzői, azonosságok és eltérések tansegédlet. ZMNE kiadványa (1992) Magyar Hadtudományi Társaság, Hadtudományi lexikon, Budapest. (1995); Honvéd Vezérkar Katonai Felderítő Hivatal Felderítő szakkiképzési vázlatok (1995) MN Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökség kiadványa Helyi háborúk és fegyveres konfliktusok a 80-as évek elején (1984) Schwier, Cord.: A csúcstechnológia huszárai Truppenpraxis szám.; V. E. Sulgin, J. N. Feszenko, A..M..Zelenkov: Az ütegek elleni harc kérdéséhez korszerű viszonyok között Voennaja Müszl szám.; Armed Forces Journal International May. Christian Fromn: Das System artillerie, Report Verlag, A tüzérség rendszere, fordította Mlinárik László, Karl-Heinz Totz, Markus Hilbrecht: ABRA, das Artilleriebeobachtungs-radar heute. Whertechnische Report február. Mlinárik László: A német tüzérség tűztámogató rendszere, ZMNE Egyetemi Közlemények Raytheon Systems Company, Raytheon Battlefield Radar Sensors and Electronic Systems, California (USA)

18 Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet Pilóta nélküli felderítő repülőeszközök (Tanulmány) MH SZFVK Tüzérfőnökség kiadványa, A gépesített lövészdandár tűztámogatásának és a tüzéralegységek tűzvezetésének NATO elvek szerinti végrehajtása segédlet. Székesfehérvár Voenno-Isztoricseszkij zsurnal 1981 N11. ZMNE Az ellenség tűzzel való pusztítása tervezésének elméleti alapjai I.rész. (Tansegédlet) Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa A felderítés doktrínája Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM Tábori tüzérség célfelderítése Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM A hadtesttüzérség, a hadosztálytüzérség és a tábori tüzérdandár parancsnokságok harcászata, módszerei és eljárásai Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye; Marine Corhs Gazette July. Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM A felderítési adatok értékelése Az MH térképész Szolgálatfőnökség kiadványa A NATO térképek használata Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa A hadszintér felderítő előkészítése Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa -Az 1. gyaloghadosztály tűztámogatási kézikönyve Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM Hadosztálytüzérség, tábori tüzérdandár és tábori tüzérfőnökség (hadtest) (1996.) Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa -FM A hadtest hadműveletei (1996) Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa -FM A tábori tüzérség csöves tüzérosztályának harcászati elvei, alkalmazási módja Budapest Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM Felderítés és elektronikai hadviselés (1996) Honvéd Vezérkar Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport kiadványa FM Önálló dandárok és páncélos felderítő ezred ellátó zászlóaljai és osztályai Budapest (1996) [1] Klaus-Michael Schmidt, A tüzérség rendszere a Szárazföldi Haderő fegyverzete szempontjából, Soldat und Technik, 1996/5. szám. p Fordította Varga László. [2] Klaus-Michael Schmidt, A tüzérség rendszere a Szárazföldi Haderő fegyverzete szempontjából, Soldat und Technik, 1996/5. szám. p Fordította Varga László. [3]MH SZFVK Tüzérfőnökség kiadványa, A gépesített lövészdandár tűztámogatásának és a tüzéralegységek tűzvezetésének NATO elvek szerinti végrehajtása - Segédlet, Székesfehérvár p. 22. [4] MH SZFVK Tüzérfőnökség, A gépesített lövészdandár tűztámogatásának és a tüzéralegységek tűzvezetésének új elvek szerinti végrehajtása. Segédlet, Székesfehérvár p. 41.

19 [5] MH SZFVK Tüzérfőnökség, A gépesített lövészdandár tűztámogatásának és a tüzéralegységek tűzvezetésének új elvek szerinti végrehajtása. Segédlet, Székesfehérvár p. 57. [6] MH SZFVK Tüzérfőnökség kiadványa, A gépesített lövészdandár tűztámogatásának és a tüzéralegységek tűzvezetésének NATO elvek szerinti

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS)

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. FURJÁN ATTILA alezredes HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) A korszerű hadseregek működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN NAGY TIBOR dandártábornok 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM TŰZTÁMOGATÁSÁNAK HELYZETE, JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK A NEMZETI ÉS SZÖVETSÉGES FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN Köszönöm a megtiszteltetést,

Részletesebben

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FELHÁZI SÁNDOR mk. alezredes A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN ". minden elmélet első feladata, hogy rendbe szedje az összekavart (összekuszált) fogalmakat

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1

A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A TÜZÉRSÉG FELADATAI ÉS MODERNIZÁCIÓJA LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK LIPPAI PÉTER ŐRNAGY 1 A NÉMET TÜZÉRSÉG RENDSZERE ÉS A TÜZÉRFŐNÖK SZEREPE A Magyar Honvédség és ezzel együtt a magyar tüzérség is jelentős változások előtt áll. Ilyen

Részletesebben

A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN HADTUDOMÁNY Felházi Sándor A MAGYAR TÁBORI TÜZÉRSÉG AUTOMATIZÁLT HARC-, TŰZVEZETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE A XXI. SZÁZADBAN Az ahogyan a jövőről gondolkodtok, keretet szab annak, amit a jövőről gondoltok,

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI A KONFERENCIA VITAANYAGA ÉLES LAJOS mk. alezredes A TÜZÉROSZTÁLY HÍRADÁSA ÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az önjáró tüzérosztály harcával kapcsolatos alapvető feladatainak egyike a híradás megszervezése.

Részletesebben

A tudományos probléma megfogalmazása

A tudományos probléma megfogalmazása 1 Tézisfüzet Értekezés címe: A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője Doktorjelölt: Témavezető: Gulyás Géza alezredes Dr. Furján Attila A tudományos

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN

A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. ERDÉLYI SÁNDOR alezredes 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZKÉPESSÉGE MA ÉS AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN A jelenleg érvényben lévő Lőszabályzat 2 a következőket írtja: 14. A tűzképesség egy meghatározott

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A TELJES ELŐKÉSZÍTÉS MINT LŐELEM- MEGÁLLAPÍTÁSI MÓD ELEMZÉSE

A TELJES ELŐKÉSZÍTÉS MINT LŐELEM- MEGÁLLAPÍTÁSI MÓD ELEMZÉSE 70 Vezetés, felkészítés Kása István alezredes: A TELJES ELŐKÉSZÍTÉS MINT LŐELEM- MEGÁLLAPÍTÁSI MÓD ELEMZÉSE ÖSSZEFOGLALÓ: Dr. Szabó Tibor alezredes a Honvédségi Szemle 2015/2. számában matematikai alapon

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA

A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR Műszaki építőmérnöki tanszék A GYALOGSÁG ELLENI AKNÁK BETILTÁSÁNAK HATÁSA A FEGYVERES HARCRA Dr. habil.. LUKÁCS LÁSZLÓ CSc.

Részletesebben

A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata

A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata A tüzérfelderítés elveinek vizsgálata Gulyás Géza õrnagy Az érvényben lévõ szabályzataink szinte mind a háborús katonai mûveletekre vonatkoznak. A világ azonban megváltozott és vele együtt változik a Magyar

Részletesebben

A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN

A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK MILOS ATTILA alezredes 1 RUSZIN ROMULUSZ százados 2 A 101. SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS VEGYES TÜZÉRDANDÁR VEZETÉSI PONTJAI ÉS FELADATAI A HADTEST TŰZTÁMOGATÁSI RENDSZERÉBEN

Részletesebben

A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE

A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE A KONFERENCIA VITAANYAGA GULYÁS GÉZA százados 1 A GÉPESÍTETT- ÉS A KÖNNYŰ LÖVÉSZDANDÁR TÜZÉRFELDERÍTÉSE Igazi javítást nem mindig lehet a fennállónak csupán csak módosításával eszközölni, mert a fennálló

Részletesebben

pek a Magyar Honvéds

pek a Magyar Honvéds ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék Szárazf razföldi robotok és pilóta nélkn lküli li repülőgépek pek a Magyar

Részletesebben

TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ. a évben végzett tevékenységről

TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ. a évben végzett tevékenységről MAGYAR HADTUDOMÁNYII TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2002. évben végzett tevékenységről 2002 1 BESZÁMOLÓ a 2002. évben végzett tevékenységről I. A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában,

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A csapatok tevékenységeinek felosztása

A csapatok tevékenységeinek felosztása 60 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JANUÁR Juhász József A csapatok tevékenységeinek felosztása Jelen írás közlésével szerkesztõségünk folytatja azon cikkek publikálását, amelyek egy-egy szûken vett szakterület

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE

A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE DR. FÜZESI OTTÓ A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE A MH-ban jelenleg érvényben lévő szabályzatok, tankönyvek és képzési (kiképzési) jegyzetek többsége a sokéves hagyomány alapján használt kategóriákat

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON. II. rész

KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON. II. rész Méhes Lénárd mehes.lenard@hm.gov.hu KIS- ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK GYÁRTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE MAGYARORSZÁGON II. rész Absztrakt Cikksorozatomban a korunk és a jövő légi hadviselését

Részletesebben

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Dr. Szabó Tibor alezredes: A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER AZ A129 TÖRTÉNETE ÉS VÁLTOZATAI

AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER AZ A129 TÖRTÉNETE ÉS VÁLTOZATAI Dr. Szilvássy László 1 AZ A129 (T129) HARCI HELIKOPTER A doktori dolgozatomban részletesen foglalkoztam a harci helikopter modernizációval. Kutatásom során számos harci helikopter fedélzeti fegyverrendszerét

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel :

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Válasz a K1821., K/824., K/892. és K/925. szám ú írásbeli kérdésekre. Dr. Vadai Ágnes asszon y Országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képviselő Asszony! Az

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Elektronikai hadviselés alapfogalmai; Elektronikai hadviselés helye, szerepe

Részletesebben

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY . számú példány MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2001. évben végzett tevékenységről 2001 2 I. A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a 2001. évi Tudományos

Részletesebben

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása

Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Modern fegyverrendszerek bemutatkozása Az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék tüzér oktatói együttműködve a Hadtudományi Társasággal és a Pálos Mérnöki Iroda Kft-vel március 19-én

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REPÜLÕTISZTI INTÉZET REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27.SZÁM 1999/2. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 1999/2. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Lipics László r. őrnagy Kőszegi Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztályvezető 1 "We said why not get a jump start on the initiative

Részletesebben

A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE

A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE DR. KURTA GÁBOR A NATO HARCÁSZATI LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁNAK TERVEZÉSE A NATO harcászati légierő alkalmazását rendszerint az összhaderőnemi műveletek részeként, a társhaderőnemekkel szoros összhangban tervezik.

Részletesebben

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI

A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI HADITECHNIKA ÉS MINŐSÉGÜGY A MH KARBANTARTÓ ÉS JAVÍTÓ EGYSÉGEIRE VO- NATKOZÓ FOLYAMATOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LE- HETŐSÉGEI Zubkó Tibor-Labancz Sándor 1 Az átalakulóban lévő Magyar Honvédség javítókapacitása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A honvédség tervezett kommunikációs hálózata

A honvédség tervezett kommunikációs hálózata A honvédség tervezett kommunikációs hálózata Farkas Tibor hadnagy A digitális jelfeldolgozás megjelenésével, a digitális technika fejlõdésével egyre magasabb szintû szolgáltatásokkal lehet kiszolgálni

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG HONVÉD VEZÉRKAR KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 8. melléklet a 1518/137/26-201/2013. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG A 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes

Részletesebben

GROSENS. Lehetőség a precíz öntözésre.

GROSENS. Lehetőség a precíz öntözésre. GROSENS Lehetőség a precíz öntözésre www.grodan.com/grosens A precíz termesztés A precíz termesztés a leghatásosabb és leghatékonyabb termesztési forma, melynek középpontjában a minimális input anyagok

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1

FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA. Lits Gábor 1 FOLYÓIRATSZEMLE WIESEL-2 ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA Lits Gábor 1 Már több mint egy évtizede létezik a Bundeswehrben egy olyan átalakítási folyamat, melynek

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Feladat meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint a híradó és informatikai biztonság, a NATO biztonsági rendszerének ismertetése.

Részletesebben

KOMPATIBILITÁS ÉS NATO KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS

KOMPATIBILITÁS ÉS NATO KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS KOMPATIBILITÁS ÉS NATO KOMPATIBILITÁS Kovács József mérnök őrnagy egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Fedélzeti Rendszerek Tanszék A téma aktualitásának

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ részt

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató

A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató A Marcus-H harcászati szimulációban használt térinformatikai alapú kiértékelések. Bevezetés Szabó Tamás mk. alezredes, PhD hallgató Vélhetőleg sokan vagyunk olyanok, akik különböző harcászati (hadászati),

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA A KONFERENCIA VITAANYAGA NAGY TIBOR dandártábornok 1 A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA Samuel P. Huntington A nyugat nem egyetemes

Részletesebben

NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS

NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS NAPJAINK KATONAI MŰVELETEIBEN ALKALMAZOTT PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖK BEVEZETÉS Az elmúlt években (évtizedben) jelentősen megváltoztak a globális biztonságot veszélyeztető fenyegetések fajtái és ezek megnyilvánulási

Részletesebben

PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI ABV FELDERÍTÉSRE

PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI ABV FELDERÍTÉSRE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék PILÓTANÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA LÉGI

Részletesebben

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK

A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK Géczi József Dr. Békési László A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK A radarberendezéseket a légi közlekedésben működési elvük, adásmódjuk és elhelyezésük szerint osztályozzuk. Működésük szerint elsődleges

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI FEDÉLZETI ELEKTRONIKAI RENDSZEREK

A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI FEDÉLZETI ELEKTRONIKAI RENDSZEREK Dr. Kovács László A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI A repülés és így a modern katonai repülés is ma már elképzelhetetlen különböző elektronikai rendszerek és berendezések alkalmazása

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A REPÜLÕ CSAPATOK ALKALMAZÁSA A FELDERÍTÉSBEN

A REPÜLÕ CSAPATOK ALKALMAZÁSA A FELDERÍTÉSBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Horváth Zoltán mérnök õrnagy A REPÜLÕ CSAPATOK ALKALMAZÁSA A FELDERÍTÉSBEN Doktori (PhD) értekezés Tudományos vezetõ: Dr. Lükõ Dénes mérnök alezredes (CSc) -------------------------------------------

Részletesebben

Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben. Készítette: Dr. Restás Ágoston Budapest, február 23.

Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben. Készítette: Dr. Restás Ágoston Budapest, február 23. Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben Tartalom A kezdetek, avagy egy kis történeti áttekintés - ami eddig történt az előadó szemszögéből A drónok és szinonimáinak osztályozása, képességeik A katasztrófák

Részletesebben

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS

LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS Kovács László LÉGI ELEKTRONIKAI FELDERÍTÉS Amióta a repülőgép megjelent a harctér fölött, azóta a felderítők előszeretettettel használják ezt az eszközt feladataik végrehajtásához. Ma már a repülő eszközök

Részletesebben

A repülésirányítás korszerűsítéséről

A repülésirányítás korszerűsítéséről Seres György mérnök alezredes, A repülésirányítás korszerűsítéséről Az évről-évre növekvő légiforgalom egyre sürgetőbben veti fel a repülésbiztonság növelésének kérdését. A légtér jelenlegi telítettsége

Részletesebben