Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei"

Átírás

1 Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei (Szakmai beszámoló a projekt hatásosságának mérése, kérdőívek készítése, feldolgozása, eredmények ismertetése című szerződéshez) A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 1/12

2 Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei Pitlik László, RIIRCORE VII. Tartalomjegyzék Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei.1 (Szakmai beszámoló a projekt hatásosságának mérése, kérdőívek készítése, feldolgozása, eredmények ismertetése című szerződéshez)...1 Csuszka Füzetek hatásának értékelési elvei, didaktikai módosítások lehetőségei.2 1. Helyzetértékelés A teljesítmény értékelés tapasztalatai Konklúziók A tanári kérdőívek tapasztalatai Javaslatok további felmérésekre A jelenlegi kérdések hasonlóságelemzési átdolgozása Milyen tények kellenek az oktatásban, amikre már lehet elemzéseket alapozni?! Eredmények... 9 A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 2/12

3 1. Helyzetértékelés A Csuszka Füzetek és az erre alapozó oktatás normál tudásfelmérő tesztekkel került értékelésre korcsoportonként, amelyek kidolgozásában közreműködtünk megrendelővel közösen. Ezen tesztek helyes megoldásához tételes tudásra volt szükség. A helyes válaszokat levezetni nem, csak eltalálni lehetett. Célunk az volt, hogy a hagyományos tanmenet szerint kidolgozott kérdőívek mellett egy lehetséges fejlesztési lehetőségre, a következtetés alapú logikára, az úgynevezett hasonlóság elemzés alkalmazhatóságára keressünk lehetőséget kifejezetten gyakorlati környezetben. A hagyományos oktatási, didaktikai logika mentén felépített kérdőívek esetében a kérdések egy részét még a véletlen találgatás szintjén sem tudhatják a gyerekek megválaszolni, hiszen lexikális tudásra van szükség, mindez a hagyományos tanmenet szerint félreértésre, ill. meg nem értésre utalhat. Ennek alapján a Csuszka Füzetek fejlesztésekor részletesebb magyarázatok, ill. nem a tételes tudást felmérő kérdések kialakítása javasolható. A tanári kérdőív a képzés és a felmérés összefüggésrendszerét igyekezett feltárni. A válaszok (pontozás) és a kommentárok egymástól való logikai eltérései az Olvasó/Szakértő számára irányt mutatnak további, tisztázásra váró kérdések megfogalmazására. Módszertani megjegyzés: az adatrögzítés során a hibás válasz és a válasz meg nem adása elkülönítendő, kivéve akkor, ha kizárható a válaszok hiánya. 1.1 A teljesítmény értékelés tapasztalatai 1. ábra: A 25 kérdéses felmérés leggyengébben megválaszolt kérdései A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 3/12

4 F E L A D A T L A P Válaszolj a feltett kérdésekre igen, avagy nem szóval. Igaz-e, hogy: A Mikulás rénszarvasainál a nőstény állatoknak is van agancsuk? Az akác díszfaként került hazánkba? Ősi háziállatunk, a kuvasz a szarvasmarhák terelésére szolgált? A dámszarvas ugyancsak őshonos a Kárpát-medencében? Az erdőben a fák déli, mohás oldala alapján tájékozódhatunk? A térképek függőleges oldala az észak-déli irányt mutatja?. Egy számlapos órával is meghatározhatók az égtájak? A kutya őse az aranysakál? A madarak gyűrűzésénél azok befogására lépet használnak? A bagoly éjjeli állat lévén, nappal rosszul lát? A szarvasmarhákat is használták igavonásra, szántásra? A törpelovakat, a pónikat a bányákban alkalmazták? A holló a legnagyobb énekesmadarunk? Az öszvérek szaporulatait teherhordásra alkalmazták? A házi kedvenc tengerimalacot őshazájában fogyasztják? A kecskék ősei a korzikai muflonok voltak? A komposztálás a szemét hasznosításának módja? Az aszalás a gyümölcs és zöldségfélék tartósítási módja? A sok csomagolóanyag is káros lehet a Föld egészségére?. A Cserhát leggyakoribb fafaja a csertölgy, melytől nevét kapta? A mezőgazdasági növények közül megyénk fő terméke a burgonya? A galóca gombák közül vannak ehetőek? A vízzel való takarékosság is része környezetünk védelmének?. A fácánok nem őshonosak a Kárpát-medencében? A szarvasok szarvasak? Mint a sárgával kiemelt (kritikus) kérdések alapján vélelmezhető, több típusproblémára is rá lehet mutatni a hagyományos lexikális tudást feltételező logika szerint: bagolyra, a csertölgyre, az öszvérre és a galócákra vonatkozó kérdés cseles, de tények hiányában nem levezethető a szarv és az énekesmadárság kérdése tipikus terminológiai kérdés a komposztálás nagyon komplex jelenségkört érintő kérdés 2. ábra: A TOTÓ leggyengébben megválaszolt kérdései A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 4/12

5 1. Hazánk legkisebb madara 1. ökörszem 2. királyka x. fülemüle 2. Hazánk legnagyobb rovarevő emlőse 1. vakond 2. hörcsög x. sün 3. A Föld legnagyobb szárnyfesztávolságú madarai 1. albatroszok 2. ölyvek x. pingvinek 4. Magyarország legnagyobb termetű rágcsálója 1. mezei nyúl 2. ürge x. hód 5. Legnagyobb énekesmadarunk 1. holló 2. énekes rigó x. szarka 6. Hazánk legkisebb emlőse 1. törpe egér 2. pirók egér x. törpe cickány 7. Eurázsia legnagyobb szárazföldi menyét-féle ragadozója 1. menyét 2. rozsomák x. hiúz 8. Földünk leggyorsabb szárazföldi emlőse 1. agár 2. gepárd x. hiénakutya 9. Hazánk legnagyobb bagoly faja 1. macskabagoly 2. kuvik x. uhu 10. Hazánkban a szarvas-félék legkisebb képviselője 1. gímszarvas 2. szika szarvas x. őz 11. Eurázsia és É-Amerika legnagyobb szarvas faja 1. rénszarvas 2. jávor szarvas x. dám szarvas 12. A Föld legnagyobb szárazföldi emlőse 1. indiai elefánt 2. afrikai elefánt x. óriás tapír 13. Hazánk legnagyobb ragadozó hala 1. leső harcsa 2. csuka x. réti csík +1 A Földünk legnagyobb menyét-féle ragadozója 1. nyuszt 2. tengeri vidra x. torkos borz A sárgával kiemelt részek ebben az esetben is típusproblémákra mutatnak rá: a menyétfélék és az énekesmadarak rendszertani kérdések az legkisebb madár eltalálása magolási probléma 1.2 Konklúziók Definíciós, rendszertani kérdések: Bár manapság már ezek a besorolások tudományos szempontból kiforrottnak is minősíthetők, mégis az ilyen kérdések hittétel jelleggel hatnak a tanulókra. A teologikus tudás kikényszerítése pedig nem igazán a tudományos ismeretterjesztés helyes eszköze. Az állatrendszertani logikák, kritériumok megértése nem várható el a vizsgált korosztálytól automatikusan. A megbízóval együttműködve kialakításra került a későbbiek folyamán olyan tesztlap, amely már a következtetés alapú logika (hasonlóság elemzés alapjai a gyermekek oktatásában) elemeire épül. Ennek megfelelően a következő tanévben a program fenntarthatási időszakában ezek alkalmazása fog előtérbe kerülni. A cseles kérdések esetében: A diáknak felmerülhet a gyanúja, hogy: miért is ne lehetne igaz, vagy éppen hamis az állítás. Miért ne létezhetne valahol ehető galóca, de éppenséggel lehet az is, hogy ez a gombacsoport tényleg nem ehető. Tények nélkül bármi lehet helyes. A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 5/12

6 Sokkal gyakorlatiasabb megközelítés, ha a kérdés a következőképpen kerül átfogalmazásra: Ha egy ismeretlen gomba X jellemzőjében hasonlít egy tudottan mérgező gombára, és 2X jellemzőjében egy ismerten nem mérgezőre, akkor megehető-e az ilyen gomba vészhelyzetben (vö. éhhalál)? Ahogy azt fentebb is jeleztük a hatásosság mérés keretében kialakított kérdőív minta adott megoldást a felvetett problémákra. 1.3 A tanári kérdőívek tapasztalatai A megjegyzés rovatban jelzett probléma egy többlépcsős tanulást tételez fel, mely azonban még mindig a tények rögzítését helyezi középpontba. Más kommentárok a rendelkezésre álló időt érezték kevésnek, mely ilyen tételes tudás elvárása esetén nem releváns szempont, hiszen valaki vagy tud valamit, vagy nem. A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 6/12

7 2. Javaslatok további felmérésekre A javaslatok lényege, hogy a lexikális tudást minimalizálja, az elemző készséget maximalizálja. A lexikális tudás helyesen szervezett online adatbázisok (tudásábrázolás) esetén szinte azonnal pótolható, azonban a problémamegoldó készség egyelőre semmilyen módon nem helyettesíthető. 2.1 A jelenlegi kérdések hasonlóságelemzési átdolgozása Szélsőértékek marketing erejének kiaknázása: a legkisebb és legnagyobb (ill. általában a leg állatok megismerése) jelentős sikerélménnyel bír, s jól meg is jegyezhető, kivéve akkor, ha a kérdésben rejtett csapdák vannak: pl. rovarevő emlős. Ez a csapdahelyzet nem más, mint olyan addicionális (jelen esetben rendszertani) tudás elvárása, mely adott keretek között nem feltétlenül zárható le didaktikailag sikeresen. A szélsőértékek megismerését adatbázisok kialakításával és okszerű lekérdezésük betanításával lehetne támogatni (pl. OLAP max(), min() függvényei) Tényszerű ismeretek helyett/mellett ezek levezetését támogató kompetenciák kialakítása: A kategóriánként legkisebb/legnagyobb állatok tételes ismerete átfogalmazható az alábbi módon hasonlóságelemzéssé: HA számos állat mérete (Y = pl. testtömeg /kg/, hossz /mm/, stb.) ismert, és ezen állatok élőhelyének leíró statisztikái is ismertek (Xi = napfényes órák száma, csapadék mennyisége, biomassza-hozam, evapotranspiráció, biodiverzitás, stb.), akkor építhető olyan szimulátor, mely megadja, hogy az ismert élőhelyek és ismert méretek alapján bármilyen más élőhelyen mekkora lehet egy-egy kategóriában a legnagyobb, ill. a legkisebb élőlény? Ezen szimulátor közös kialakítása és a becslési képesség fejlesztése fontosabb kompetencia, mint a tételes adatok ismerete. Ezen szimulátor alapján pl. a Loch Ness-i szörny potenciális mérete is elemezhető lenne tudományos alapon, mely téma talán kellően érdekes lenne a gyermekek/fiatalok minden korosztálya számára (vö. TOTÓ-kérdések, holló, ) A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 7/12

8 Valamilyen testrész/testalakulás léte, mérete, működése: Bármely testrész, életfunkció a méretekhez hasonlóan kezelhető hasonlóságelemzési probléma, vagyis ha bizonyos ökológiai/genetikai rendszerekben adott (méretű), másokban nem egyegy biológiai jelenség, akkor ezen tapasztalatok alapján vélelmezhető más helyzetekben ezek léte vagy mérete (vö. Mikulás-rénszarvas agancsa, bagoly látása, szarvasok szarvasak) Élőlények elterjedési körzete, egyedszáma: Az ökológiai (genetikai) keretfeltételek mellett az egyedek jelenléte, egyedszáma szintén becsülhető korábbi tapasztalatok alapján, ill. az összes tapasztalat alapján vizsgálható, hol a legkevésbé magyarázható egy-egy faj jelenléte, elterjedtsége. Ezen kakukktojások felismerése egyben arra is rámutat az elemzők számára, hogy a figyelembe vett magyarázó tényezők nem elegendők, vagyis más hatásmechanizmusok után is keresgélni kellene (vö. akác, dámszarvas elterjedése, burgonya hozama, fácánok) Fajok közötti kapcsolatok feltárása: HA ismert, milyen jellegű környezetben, milyen genetikai adottságú fajok milyen kapcsolatban állnak egymással, akkor bármely input-kombináció következménye modellezhető (pl. a kuvasz alkalmas-e nagy testű kérődzők esetén, szarvasmarha alkalmas-e igásállatnak, törpelovak vs. bányamunka, öszvér vs. teherhordás) Merre van észak? Ha adott térben bármely két pontot jellemző ökológiai leíró adatok közötti távolságot meghatározzuk (X), s ezen adatokhoz hozzárendeljük az északi irányhoz való közelség mértékét (0 fok, ha a két pont egymáshoz képest keletnyugati irányban felszik, 90 fok, ha egyik a másikhoz képest észak-déli viszonyt mutat), akkor bármilyen leíró adatok alapján alkotható egy ökológiai iránytű kisebbnagyobb pontossággal (vö. fák mohos oldala, égtájak, térképek) Genetikai hasonlóság: A genetikai hasonlóság vizsgálata furcsa módon nem hasonlóságelemzés, lévén itt az elnevezés megtévesztő: a helyes a genetikai azonosság vizsgálata lenne (vö. kutya vs. aranysakál, kecske vs. muflon) Adott célra szóba jöhető eljárások alkalmasságának (ár/teljesítmény viszonyainak) feltárása: HA egy adott cél közelítő elérésére több út is alkalmas, akkor ezen utakon elérthető állapotváltozások és ezek összköltsége egy olyan tanulási minta, mely alapján bármely állapotváltozási kombináció várható költsége megbecsülhető (vö. madarak vs. lép-csapda, komposztálási módok közgazdasági, ökológiai értékelése, aszalás lehetőségei, csomagolás vagy a vízgazdálkodási megoldások gazdasági/környezeti hatásai) Élelmezési célú alkalmasság: Kevésbé morfológiai, mint beltartalmi adatok alapján, de mindenképpen vélelmezhető, mely állat alkalmas egy másik állat vagy az ember számára táplálékként (vö. tengeri malacok, galócák) Etimológiai kérdésekre eddig nem ismert hasonlóságelemzési megoldás (vö. cserhát vs. csertölgy), bár a nyelvi eszközök (X) és ezek hatásai (Y) éppúgy modellezhetők, mint bármilyen más rendszer Hasonlóképpen az őshonosság kérdése nehezen értelmezhető akkor (vö. fácán), ha egy olyan fajt vizsgálunk, mely kellően A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 8/12

9 kozmopolita. Természetesen az ökológiai rendszerek idősoros elemzése alapján az őshonosság is elvileg vélelmezhető lehet A fenti típuskérdéseken túl (melyek a 25 kérdéses feladatlap alapján kerültek feltárásra) bármilyen más típushelyzet is bevonható az ökológiai érzékenység oktatásába. Egy speciális kérdéskör, mely az emberi kultúrák együttélését is közvetlenül érinti: a biodiverzitás kérdése. Vagyis milyen fajkombinációk képesek egyensúlyi rendszerek kialakítására? Milyen geno- /fenotípusok pusztulnak ki mások jelenléte esetén? Mely genomok mennyire kozmopoliták? 2.2 Milyen tények kellenek az oktatásban, amikre már lehet elemzéseket alapozni?! A fenti hasonlóságelemzési típushelyzetek alapján világosan látható, hogy minden olyan tényszerű tudás fontos, mely definíciókat, jelenségeket, mérési/megfigyelési eljárásokat ismertet meg az ezekkel dolgozni akarókkal. Számszerű adatok tényszerű ismerete helyett mindenkor adatbázisokra lenne szükség. A definíció jellegű ismeretek esetén ismét csak nem kizárt egy lexikon jellegű tudásábrázolás (vö. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/szak%c3%a9rt%c5%91i_rendszer), de ebben az esetben is a vitázó/ontológiai jellegű, s nem a kinyilatkoztató tudásátadás lenne ajánlatos. 2.3 Eredmények A fentiekben meghatározottak, illetve jelzett ismeretanyagok alapján kidolgozásra került egy alternatív kérdőív. A megrendelővel együttműködve az Erdei Tanórai kérdőíveit jelen vizsgálat keretében feldolgoztuk és elemeztük. A feldolgozás eredményeképpen létrejött adatbázist megosztottuk a megrendelővel és közösen értelmeztük azt. Összességében elmondható a tanári kérdőívek alapján, hogy a programba csatlakozáskor a kísérő tanárok hozzáállása pozitív volt. Negatív előrejelző tapasztalatokat senki nem érvényesített a kérdőívek tanúsága alapján. A tanórák végeztével elkészített kérdőívek alapján a megelőlegezett pozitív hozzáállás nem változott. Ennek megfelelően kísérő tanári szemszögből tekintve a tanóra eredményesen bonyolódott le. A diákok kérdőíveinek elemzése alapján elmondható, hogy a nyitó és záró kérdőív különbözősége nem ad egyértelmű összehasonlítási alapot. Ugyanakkor a következtetés alapú logika elemei jelentek meg a záró teszt alkalmával láthatóan. Mindezekkel együtt és az átdolgozott tesztlap alapján egyértelmű fejlődés mutatható ki a programban, amelynek konkrétumai csak a következő tanév után lesznek elemezhetőek. Átdolgozott alternatív tesztlap: A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 9/12

10 TERMÉSZETISMERETI FELADATLAP 1. Milyen állat jelenlétére számíthatunk a felsoroltak közül, ha az adott állat és élőhely a felsorolt ismérvekkel rendelkezik: - Őshonos állat - összefüggő, elegyes -, akár sík -, de elsősorban domb- és hegyvidéki erdő, dagonyázási lehetőséggel gímszarvas, dámszarvas, mezei nyúl, őz - Nem őshonos állat - elsődlegesen síkvidéki, mezőgazdasági területekkel, nádasokkal, fasorokkal, erdőfoltokkal tarkított -, száraz, de ivóvízzel rendelkező terület muflon, fácán, siketfajd, mezei nyúl - Betelepített vad - középhegységeink erdős, sziklás, sziklagyepes területei, felhagyott kőbányák borz, muflon, vaddisznó, uhu - Betelepített vad déli kitettségű, sík-, vagy dombvidéki, ligetes, elegyes, nem nagy kiterjedésű, nem nyirkos erdők gímszarvas, dámszarvas, mezei nyúl, őz 2. Gondolkodjatok, keressétek meg az összefüggéseket és az alábbi emlős állatfajok nevei után a megfelelő rovarba, rovatokba tegyetek a jellemzőiknek megfelelően X jelet. A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 10/12

11 Név - Erdei Vízi Kotorék Dago- Gumós Redős Taréjos Ragado- Kérődző Minden- állatfaj életmód életmód lakó nyázik fogazat fogazat fogazat zó evő Nyest Dámszarvas Vaddisznó Őz Borz Gímszarvas Róka Vidra Sakál Muflon 3. Milyen eseményre, (esetleg milyen várható eseményre) milyen állatfajra utalnak a természetben az alábbi életjelek, észlelések: - augusztus derekán-végén, erdőszélen, erdőben karvastagságú, vagy annál valamivel vastagabb fák kérge rojtosan, cafatokban lóg, le van dörzsölve A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 11/12

12 - nyár végén a halastavak, lassú folyású folyók partjain a hullámok által partra hordott tollak, pehelytollak tömege - halastavak, folyók partján sáros, lecsúszdázott partszakasz, a parton halmaradék, pikkelyek, halfejek, körülöttük esetleg úszóhártyás lábnyomok - tölgyek kérgébe, ágvillába ékelt nagy magyar gubacs, melynek belseje ki van vésve - nem sűrűn járt padláson egy eldugottabb sarokban kirágott, kilyukasztott tyúktojások halma, míg másutt ürülékek sokasága, melyben felfedezhetőek vad-, vagy kerti gyümölcsök magjai A projekttel kapcsolatos részletes információk, elérhetőségek: 12/12

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben Záró tanulmány A KKV-k innovációs és együttműködési képességének,

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák a vizsgázói teljesítmények tükrében

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák a vizsgázói teljesítmények tükrében Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák a vizsgázói teljesítmények tükrében Összegző tanulmány, bővített változat 2008 Írta: Dávid Gergely Benyújtva 2006. május 12.-én,

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet DIPLOMADOLGOZAT Óhegyi Erzsébet Gödöllő 2013 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TERM ÉSZETVÉDELM I M ÉRNÖK MESTERSZAK AZ ÁLLATFAJ-VISSZATELEPÍTÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSA Készítette:

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben