Nyomhatározó zsebkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomhatározó zsebkönyv"

Átírás

1

2 Nyomhatározó zsebkönyv Szerzők Dr. Bleier Norbert Márkus Márta Illusztrátor Juhász Vera Lektorok Dr. Csányi Sándor Dr. Lanszki József Dr. Heltainé Sörös Anikó Minden jog fenntartva. A kiadó és a szerzők engedélye nélkül tilos a könyv egészének vagy egy részének bármilyen módon történő másolása, terjesztése, beleértve a fénymásolást és az elektronikus adathordozó eszközöket is. ISBN Kiadó Patamat Bt Vértessomló Óhegy 141. Felelős kiadó Márkus Márta Tördelés, nyomdai előkészítés Dr. Márkus Bálint Borítóterv Juhász Vera Kiss Balázs Nyomdai munkálatok Sollers Nyomdaipari Kft, Tata Dr. Bleier Norbert, Juhász Vera, Márkus Márta 2014 Készült példányban, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

3 Bevezetés Honnan tudhatjuk, hogy állatok élnek a természetben? Egy átlagos lakásban körülnézve, rögtön meg tudjuk állapítani, hogy lakják-e vagy sem. Az összegyűrt párnák, a széthagyott újságok, a morzsa a padlón vagy a bekapcsolva hagyott TV mind-mind arról árulkodik, hogy még ha pillanatnyilag nem is látjuk de itt biztosan él valaki. A hozzáértők azt is hamar meg tudják mondani, hogy a hely egy pedáns idős néni, egy agglegény, vagy netán egy többgyermekes család otthona. A jelek árulkodóak, de csak azok számára, akik értik ezt a nyelvet és tudják, hogy mit és hol kell keresni. Hasonló a helyzet amikor az erdőt-mezőt járjuk. Gyakran előfordulhat, hogy akár egy egész napos kirándulás során nem látunk egyetlen emlősállatot sem és úgy tűnik, mintha nem is élnének ott. Ha viszont a nyomolvasásban jártas ember megy végig ugyanazon az úton, szinte biztos, hogy számos kisebb-nagyobb nyomot, állattól származó jelet vesz észre, és kis szerencsével ezek alapján akár magát az állatot is megtalálhatja. A hátrahagyott nyomok tehát sok mindent elárulnak a hozzáértők számára, de tudni kell, hogy merre keressük a azokat, mit vegyünk szemügyre közelebbről. Egy kis gyakorlattal bárki hamar elsajátíthatja e jelek felismeréséhez és értelmezéséhez szükséges alapokat. A hóban, az út porában, vagy a tócsák szélén megmaradt lábnyomok, az ürülék vagy a hullaték kupacok, a fák kérgén megtapadt szőrszálak, vagy éppen a kotorékok és egyéb üregek mind-mind 1. kép: Őz nyomai puha sárban. olyan jelek (nyomjelek), melyek a vadon élő állatok mindennapi életéről mesélnek. Mindezek egy érdekes és izgalmas világba engednek bennünket bepillantani. E történetek megfejtésében lehet hasznos ez a könyv. Segítségével kirándulásaink alkalmával remélhetően többet tudunk majd felfedezni a bennünket körülvevő páratlanul izgalmas és sokszínű élővilágból. Miről szól a Nyomhatározó zsebkönyv? Ez egy ismeretterjesztő könyv, mellyel elsősorban a kíváncsi természetjáróknak kívánunk támpontot nyújtani, és a felfedezés élményéhez szükséges alapvető tudnivalókat szeretnénk bemutatni. Célunk az, hogy a könyv használata segítsen észrevenni az erdő lakóinak rejtett életéről árulkodó legjellemzőbb, legérdekesebb nyomokat, jeleket. Az útmutatást fényképekkel, magyarázó áb-

4 Tudományos háttér Az emlősök különböző csoportjaiban így az emberben is a test és a végtagok csontos felépítése alapvetően hasonló. Ez néhány esetben könnyedén észrevehető (pl. a csimpánz és ember), a legtöbbször azonban kevésbé szembetűnő (pl. a gímszarvas és kutya). A hasonló felépítés a közös ősre vezethető vissza. Évmilliók alatt az egyes fajok és fajcsoportok a különböző életfeltételekhez alkalmazkodva számos átalakuláson mentek keresztül. Így jöttek létre a ma látható változatos formák. Az emlősök lábának felépítése ami mindenkinél ugyanolyan Hasonlóan az ember kezéhez és lábához, bármelyik emlősállat mellső, illetve hátsó végtagjának csontos felépítése a gerinc felől a végtagok vége felé haladva egyre apróbb csontokból tevődik össze, az alábbiak szerint: 1. Egy hosszú csöves csont: mellső lábon a felkarcsont, hátsó lábon a combcsont (az 1. ábrán pirossal jelölve). 2. Ez alatt egy ízület után a súly két csontra tevődik át: a mellső lábon a könyökízület alatt az orsócsontra és a singcsontra, a hátsó lábon a térdízület alatt a sípcsontra és a szárkapocscsontra (az 1. ábrán sárgával jelölve). 3. A két csont alatti ízület sok apró csonttal teremt kapcsolatot, melyek több sorban álló apró kockához hasonlóak. Ezek a csontok egymáshoz képest majdnem minden oldalra képesek valamilyen mértékben elmozdulni. Ez a felépítés teszi lehetővé a boka, illetve a csukló többirányú mozgathatóságát, illetve az ujjak elágazódását, és azok változatos mozgathatóságát. A kéz- és lábtőcsontok alkotta ízület-együttest (az 1. ábrán fehérrel jelölve) a mellső lábon csukló- 1. ábra. Az emberi kéz és láb csontos felépítése. Az egyes színek jelentése a további ábrákon is következetes, magyarázata a szövegben olvasható.

5 A lábnyom határozás menete A Határozókulcs használata során a lábnyomot látva egyszerűen csak válaszolni kell a határozókulcs kérdéseire. A válasz minden esetben kétféle lehet (igen-nem), melyek közül mindig a jobban illeszkedőt kell választani, majd a válasz mellé írt útmutatás szerint válaszolni a további kérdés(ek)re egészen addig, míg el nem jutunk a meghatározott fajig (lásd a példaábrát alul). A megadott oldalszámon, a fajleírások fejezetben található fotók segítségével ellenőrizhetjük a meghatározás helyességét. Néhány további megjegyzés a határozókulcs használatához 1. A kulcs kizárólag lábnyomok (talpés csülöklenyomatok) határozására alkalmas. (Ezért a határozókulcsban a nyom szó alatt mindig az állat egy lábának a lenyomatát értjük.) 2. Egy lábnyom is elég lehet a határozáshoz, de biztosabb az eredmény, ha néhány méteren keresztül az állat mind a négy lábának nyomait és azok egymáshoz képest való elhelyezkedését (azaz a csapát) is vizsgálni tudjuk. 3. A határozás során elsősorban a nyomok formája és arányai a döntőek, a méret - különböző korcsoportok jelenléte esetén - legtöbbször másodlagos. Az itt megjelölt méretek a kifejlett állatok átlagos talp/csülök méreteit mutatják, egyes esetekben tehát ettől kisebb és nagyobb méretű nyomok is előfordulhatnak. 4. Az átlagosan 2 cm-nél kisebb nyomok nem találhatók meg ebben a határozókulcsban, mivel az apró nyomot hagyó állatok olyan kis testtömegűek, hogy nyomaik csak a legritkább esetekben, és csak ideális körülmények között (pl. kemény talajt fedő vékony porrétegben vagy puha sárban, friss hóban) maradnak meg, ott is általában csak rövid ideig. X A kérdések mindig a talált nyom egy-egy jellemző tulajdonságára kérdeznek rá: ahogy haladunk előre a határozásban, annál aprólékosabb részleteket kell vizsgálni. A válaszok közül mindig a jobban illeszkedőt kell választani, ehhez nyújtanak segítséget a rajzok. A továbbhaladáshoz követni kell a válaszhoz rendelt utasítást (utolsó sor). Ez vagy a következő megválaszolandó kérdésre mutat rá, vagy megjelöli, hogy a fajleírások fejezetben hol találjuk a kérdések alapján azonosított fajt. IGEN A válasz helyességét megerősítő néhány mondat, illetve konkrét faj esetén sematikus nyomrajz. Válaszhoz rendelt utasítás: pl.: fajleírás oldalszáma NEM Az eltérésre rámutató néhány tulajdonság vagy hasonlat. Válaszhoz rendelt utasítás: pl.: következő kérdés száma 21

6 25 határozókulcs A nyom hosszúkás, csapája páros vagy ferde páros lépés. A talpat és az ujjpárnákat is szőr fedi, ezért a nyom eléggé elmosódott. Nyuszt IGEN NEM A karmok koszorúján belül legalább a talppárna foltja jól elkülöníthető Nyest Fajleírások 67. oldal Fajleírások 64. oldal 26 A csapán a mellső és a hátsó lábak nyomai hasonlóak. Az egész nyom tömzsi, kerekded, melyből a sarok hátranyúló része ritkán látszik. IGEN A talp körül elhelyezkedő 5 ujj közül gyakran csak a középső három látszik, mérete 2-3 cm. Sün NEM A csapán a mellső és a hátsó lábak nyomai jól elkülöníthetőek, mivel a hátsó lábak talppárnáján jól látható a sarkak hátranyúló része. A mellső lábak talppárnája jóval rövidebb a hátsókénál. Fajleírások 82. oldal Ugorj a 27. kérdésre! 27 Az ujjak elkülönültek, hosszúkásak, elhelyezkedésük aszimmetrikus (a hüvelykujj jóval rövidebb mint a többi négy). A talppárna sarok felőli része is élesen kirajzolódik. Mosómedve IGEN NEM Az ujjak szétállóak, de közöttük úszóhártya feszül a talppárna a sarok felé elkeskenyedik, kontúrjai nem mindig kivehetők. Hód Fajleírások 77. oldal Fajleírások 79. oldal 30

7 Fajleírások Párosujjú patások Gímszarvas Cervus elaphus 6. kép. Gímszarvas tehén a borjával 9. ábra. A gímszarvas lábnyoma Rendszertani besorolás Emlősök (Mammalia) osztálya, párosujjú patások (Artiodactyla) rendje, kérődzők (Ruminantia) alrendje, szarvasfélék (Cervidae) családja. Átlagos méretei Testhossz: cm, marmagasság: cm, testsúlya a tehenek esetében: kg, bikák esetén: kg. Védelmi helyzet Meghatározott idényben vadászható. Hazai elterjedése Az Alföld középső területeitől eltekintve szinte mindenhol előfordul. Jellemző élőhelye Lombos-elegyes erdők. Megjelenése Robosztus megjelenésű állat (főleg a bikák), szőre télen szürkésbarna, nyáron inkább vörhenyes. A combok hátulsó felső része fehér szőrrel borított (ezt nevezi a vadásznyelv tükörnek), melyre rá- 7. kép. Gímszarvas bika 31

8 Megjelenése Termete tömzsi, teste durva szőrrel borított, melynek színe a feketétől a barnásvörösön át egészen a homokszínűig változhat, farka vékony, egyenes. A kanok és a kocák a testméreteken túl a koca kisebb, alacsonyabb az agyar alapján különíthetők el. A kanok felső és alsó szemfoga gyorsabban nő, egymással párhuzamos felfelé hajló ívet képezve kinő a szájból. A két fog állandóan egymáshoz dörzsölődik a rágás, és az egyéb szájmozgások alatt, így az agyar folyamatosan éles marad. Lábnyom Párosujjú patás, nyoma viszonylag nagy, a középső ujjak hossza akár 8 cm is lehet. Mind a négy ujj patája látszik, a fűkörmök a középső ujjak patáinak síkja mögött, de azoktól oldalt helyeződve, vékony (rövid) íves lenyomatként látszanak. 39. kép. Vaddisznónyom (a kemény talaj miatt a fűkörmöknek csak a külső éle látszik, de jól láthatóan a paták vonalától kijjebb helyeződve látszanak) 37. kép. Vaddisznó koca 38. kép. Vaddisznó konda 40. kép. Vaddisznónyom (jól látszik a bal oldalon a fűköröm félhold alakú lenyomata) 44

9 kép. Néhány hetes (balra) és néhány hónapos (jobbra) vörös róka kölyök a szuka vesz részt, de előfordul, hogy előző évben született lánya besegít. Természetes ellenségei Magyarországon nagyon ritkák a rókát elejteni képes nagyragadozók (farkas, hiúz), zsákmányként jellemzően nem szerepel ragadozók étlapján. Az aranysakál megjelenése óta azonban komoly versenytársa akadt. A hazai állomány helyzete Állománya folyamatosan nő, ez több okra vezethető vissza. Vadgazdálkodási szempontból jelentős ragadozó faj, bundájáért (gereznájáért) főleg csak télen vadásszák. Mivel létszáma igen magas, szinte mindenhol igyekeznek állományát csökkenteni. Különösen fontos ez azokon a területeken, ahol jelentős az apróvadállomány, vagy ahol olyan fokozottan védett fajok (pl. túzok, vízimadarak) élnek, melyek lehetséges zsákmányállatai a rókának. Nagyon fontos, hogy a rókák több olyan betegséget terjeszthetnek, ami az emberre is veszélyes lehet (köztük a veszettséget, ami gyógyíthatatlan). Ezért bár tartósan az ember közelében élő rókák hamar barátságossá válnak, SEMMIKÉPPEN ne bátorítsuk őket ebben, NE etessük, NE barátkozzunk velük. Egyéb nyomjelek 57. kép. Vörös róka kotoréka mezőgazdasági táblán 53

10 Tápláléka Igazi mindenevő kisragadozó. Az élőhelytől és az évszaktól függően tápláléka széles skálán mozoghat. Természetes körülmények között túlnyomórészt kisemlősöket, énekes madarakat, ritkábban madártojást eszik. Rendszeresen fogyaszt vadon termő és kerti gyümölcsöket is. A gerincesek mellett megeszi az ízeltlábúakat és nem veti meg a dögöt sem. Falvakban a kártevő rágcsálók (vándorpatkány, házi egér) mellett kistestű háziállatokat, baromfitojást előszeretettel fogyaszt. A nagyvárosokban is megtalálja a táplálékát, egereket, madarakat, házi kedvencek ételmaradékát. Szaporodási viselkedése A nászidőszak júliustól szeptemberig tart. A nászjáték elemei agresszív formákból állnak össze, a párok kergetőznek, a hím nyaktájon harapással rögzíti a nőstényt mindezt hangos, nyávogó, morgó vijjogó hangok kíséretében. Az anya testében az embriók hosszú időre nyugalmi állapotba kerülnek. A kölykök csak április május folyamán születnek meg, ám az eltelt 8-9 hónapból mindössze 1,5-2 hónap az igazi vemhesség ideje. A nőstény egyedül neveli 2-4 kölykét, melyek 4-5 hónaposan válnak önállóvá és 2-3 éves korukban lesznek ivarérettek. Természetes ellenségei A hazánkban élő ragadozók közül a nagyobb madarak, mint például a baglyok, sasok fogyasztanak nyestet, de alkalmanként a róka, vagy az aranysakál is elkap egyet-egyet. A hazai állomány helyzete Állománya stabil. A városi élettér meghódítása következtében jelenlétével bosszúságot, vagy kárt is okozhat például a házak szigetelőanyagának megbontásával, illetve megrághatja az autók szabadon elérhető vezetékeit is. Ugyanakkor a betegségeket terjesztő és kártevőnek számító vándorpatkány kíméletlen üldözője. Egyéb nyomjelek 80. kép. A nyest ürüléke (ez éppen csipkebogyó magokat tartalmaz) 81. kép. A sorozatos felüljelölés során kialakult nyestürülék-kupac 66

11 Fogalomtár Agancsdörzsölés, agancsverés A szarvasfélék elsősorban a fiatal fák törzsét vagy az ágait agancsukkal dörzsölik, aminek következtében a kéreg és gyakran a háncs is teljesen leszakad. Ez sokszor nagyobb távolságról is jól látható a fehéredő fatörzs vagy ágak következtében. Agyarazás A vadkanok az agyarukat (szemfogaikat) fák törzsének feszítik és kisebb darabokat hasítanak ki belőle, amiket megtalálhatunk a fák törzse körül. Bakzás (bagzás) A nyulak párzási viselkedését nevezzük bakzásnak. Jó nyulas területeken ekkor akár 6-8 mezei nyúl is kergetőzik egymást szorosan követve. Barcogás A dámszarvas párzási időszakát, illetve a dámbika ebben az időszakban adott speciális hangadását barcogásnak nevezzük. Barcogóteknő A dámszarvas bikák a párzási időszakban (október) lábukkal sekély gödröt kaparnak, amelybe belefekszenek, vizeletükkel rendszeresen jelölik és jellegzetes barcogó hangjukat hallatják. Ezt a gödröt nevezzük barcogóteknőnek. Barkás agancs A növekedésben lévő agancs, melyet erekkel és idegekkel sűrűn átszőtt szőrös bőrréteg borít. Becsúszó Esetenként a vidra kotorékának víz felé eső kijárata és a víz felszíne közötti rövid, lejtős csapa, ahol az állat nem feltétlenül a lábain halad előre, hanem a ha- 92 sán csúszva. Ezért kitaposott csapa helyett csak egy simára csúszkált vályú látható. Bélsár Az állatok emésztése során visszamaradó, a testükből kiürítésre kerülő salakanyagot jelentő összefoglaló elnevezés. Boszorkánygyűrű vagy ördöggyűrű Az őz üzekedési időszakában (július vége, augusztus eleje) egy-egy nyugalmas tisztáson vagy bokor körül, búzatarlón vagy lucernatáblán, kör alakban letaposott növényzet. Ez az őzek kergetőző párzási viselkedése során úgy alakul ki, hogy a bak hajtja, űzi a sutát, folyamatosan lépked, szalad utána. Mivel a suta sokszor körbe-körbe fut egy területen, így azt látványosan kitapossák. Bőgés A gímszarvas párzási időszakban (szeptember) megfigyelhető jellegzetes viselkedését nevezzük röviden bőgésnek, a bikák ekkor jellegzetes, erőteljes hangot hallatnak (bőgnek). Búgás A vaddisznó párzási időszakban (november-december) megfigyelhető jellegzetes viselkedését nevezi a vadásznyelv búgásnak. Cökotróf Nyulak első emésztése folyamatának végterméke (lágy bélsár), amelyet a hatékonyabb emésztés érdekében újra elfogyasztanak. Csánk Az ujjon és az ujjhegyen járó emlősállatok hátsó lábán, a földre érő lábvég feletti ízület egészét nevezzük csánknak, melyet a lábtőcsontok alkotnak. A láb-

12 Köszönetnyilvánítás Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alapot, amiért támogatta a könyv létrejöttét, Dr. Szemethy Lászlót és Dr. Heltai Miklóst a kézirat összeállításához adott ötletekért és a szakmai tanácsokért, Dr. Lanszki Józsefet és Dr. Csányi Sándort a szakmai lektorálásért. Köszönet jár Dr. Heltainé Sörös Anikónak és Tóth Bálintnak a nyelvtani és irodalmi kritikáikért. Továbbá itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szóval vagy tettel bármilyen formában segítették a kötet létrejöttét: Bleierné Hornok Ritának, Szilágyi Zsoltnak, Bedő Péternek, Szabó Lászlónak, Dr. Márkus Bálintnak, Huszár Mátyásnak és sok-sok mindenkinek. Felhasznált és ajánlott irodalom Bang, P. and Dahlstrom, P. 1990: Animal tracks and signs, Collins, London, 243 pp. Bihari, Z. Csorba, G. és Heltai, M. (szerk.) 2007: Magyarország emlőseinek atlasza, Kossuth Kiadó, Budapest, 360pp. Bihari, Z. Antal, Zs. és Gyüre, P. (2008) Természetvédelmi ökológia, Debreceni Egyetem, 60 pp. Náhlik, A. 1990: Nyomkalauz, Venatus Lap- és Könyvkiadó, 74 pp. Reichholf, J. 1996: Emlősök, Magyar Könyvklub, Budapest, 287 pp. Szederjei, Á. 1961: Vadcsapáson, Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 194 pp. 98 Az illusztrációk készítői Az ábrákat és rajzokat Juhász Vera készítette. A képek szerzői (betűsorrendben): Biró Bálint: Dr. Bleier Norbert: 1-3, 5-16, 18-22, 26-48, 51-54, 60, 64-65, 69, 74-76, 78, 83-84, 86-92, 94, , Haarberg Orsolya: 107, 109 Jakub Kubala: 49 Kalafut Péter: 73 Dr. Lanszki József: 55, 57-59, 61-63, 77, 79-82, 85, 93, , 108, Dr. Márkus Bálint: 4, 56, 70-72, 104, 125, Márkus Márta: , 124 Dr. Szemethy László: 23-25, 50, Szolnoki Ádám: 17 Ternyik Noémi: 126

13 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Honnan tudjuk, hogy állatok élnek az erdőben? 5 Miről szól a Nyomhatározó zsebkönyv? 5 Hogyan érdemes használni a könyvet? 6 Ami megkönnyíti a nyomozást 7 Tudományos háttér 9 Az emlősök lábának felépítése ami mindenkinél ugyanolyan 9 A láb felépítésének különbségei - hogyan alakulnak ki a különböző lábnyomok? 10 A belső csontos váz változékonysága 11 A végtagok külső megjelenésének változatossága 12 A járás módjai - hogyan alakul ki a csapa? és a lábnyomokon túl 15 A lábnyom határozás menete 21 Határozókulcs 22 Fajleírások 31 Párosujjú patások 31 Gímszarvas Cervus elaphus 31 Dámszarvas Dama dama 35 Muflon Ovis aries 38 Európai őz Capreolus capreolus 40 Vaddisznó Sus scrofa 43 Ragadozók 47 Vadmacska Felis silvestris 47 Közönséges hiúz Lynx lynx 49 Vörös róka Vulpes vulpes 51 Aranysakál Canis aureus 54 Szürke farkas Canis lupus 57 Nyestkutya Nyctereutes procyonoides 60 Barna medve Ursus arctos 62 Nyest Martes foina 64 Nyuszt Martes martes 67 Borz Meles meles 69 Házi, vagy közönséges görény Mustela putorius 72 Mezei- vagy molnárgörény Mustela eversmannii 72 Közönséges vidra Lutra lutra 74 Észak-amerikai mosómedve Procyon lotor 77 Rágcsálók 79 Eurázsiai hód Castor fiber 79 Sünalakúak 82 Keleti sün Erinaceus roumanicus 82 Nyúlalakúak 84 Üregi nyúl Oryctolagus cuniculus 84 Mezei nyúl Lepus europaeus 86 Háziállatok 89 Kutya 89 Házi macska 90 Juh, szarvasmarha, kecske 90 Ló 91 Fogalomtár 92 Köszönetnyilvánítás 98 Felhasznált és ajánlott irodalom 98 Az illusztrációk készítői 98 Tartalomjegyzék 99 99

14 A szerzőkről Dr. Bleier Norbert Vadbiológus, a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetében dolgozik oktató-kutatóként. Vadászcsalád sarjaként gyermekkora óta járja az erdőt és a mezőt. Amatőr természetfotós és aktív vadász. Kedvenc időszaka a gímszarvas nász, a szarvasbőgés, ekkor minden idejét igyekszik a gemenci erdőben tölteni. Márkus Márta Zoológus, környezetvédelmi mérnök és 2006 között dolgozott a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetében a hazai nagyragadozók védelméért indított LIFE Nature programban. Szakmabeli felmenők nélkül, magától lett természetjáró, meggyőződéses környezet- és természetvédő. Jelenleg más területen dolgozik, de szakmai tevékenységét igyekszik fenntartani: ennek bizonyítéka ez a könyv. 101

15 A vadon minden egyes nap új történetet ír az erdő talajára. A nyomolvasás igazi varázsát ezeknek a meséknek a megfejtése nyújtja. Kim A. Cabrera Ezzel a könyvvel elsősorban a kíváncsi természetjáróknak kívánunk támpontot nyújtani és a felfedezés élményéhez szükséges alapvető tudnivalókat szeretnénk bemutatni. Célunk az, hogy a könyv használata segítsen észrevenni az erdő lakóinak rejtett életéről árulkodó legjellemzőbb, legérdekesebb nyomokat, jeleket. Az útmutatást fényképekkel, magyarázó ábrákkal és rajzokkal igyekeztünk mindenki számára könnyen érthetővé tenni.

Kutya. Farkas. Bevezető

Kutya. Farkas. Bevezető 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bevezető A jelen kiadvány főként 7 éven felüli gyerekek részére készült. Elsősorban az erdélyi dombvidék azon emlőseinek nyomait és életjeleit

Részletesebben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben

Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium szakmai programja Otthon, édes otthon az aranysakál hazai története az elmúlt évtizedekben KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

2. Irodalmi áttekintés

2. Irodalmi áttekintés 5 1. Bevezetés A rejtőzködő életmódjuk miatt nehezen kutatható közepes testméretű ragadozó emlősök és a csúcsragadozók természetvédelmi, valamint gazdasági jelentőségére az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

PUSZTADOKTOR MAGAZIN PUSZTADOKTOR MAGAZIN VI. évfolyam 9-11. szám a Madárkórház Alapítvány magazinja 2011. szeptember-november A Szellővé vált Csutka kiröptetése Bogyó Mérföldkő a darvak színes gyűrűs jelölésében Madarak és

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra

Akadémiai doktori értekezés tézisei. Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Akadémiai doktori értekezés tézisei Ragadozóemlős populációk és közösségek ökológiája, különös tekintettel a táplálkozási kapcsolatokra Lanszki József Kaposvár 2013 I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS dc_538_12 2

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

Farkasok A LÁTHATÁRON. Csalafinta. színek, formák, illatok UV fény. új megvilágításban. Etiópia. magasföldjén

Farkasok A LÁTHATÁRON. Csalafinta. színek, formák, illatok UV fény. új megvilágításban. Etiópia. magasföldjén 2014/1. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALA PÍTVA : 1935 Farkasok A LÁTHATÁRON Csalafinta színek, formák, illatok UV fény új megvilágításban Somvirágzás idején Etiópia magasföldjén

Részletesebben

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet Tenyésztési Program 2014. január HUNGÁRIA PULI KLUB 2234 Maglód, Sugár u. 52 www.puli.hu Hungária Puli Klub Tenyésztési Program Oldal 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ONLINE. Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése. www.hazikedvencek.hu. 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár

ONLINE. Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése. www.hazikedvencek.hu. 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár 3. évfolyam 2. szám 2012. nyár A felelős állatbarátok magazinja ONLINE www.hazikedvencek.hu Kutya-macska barátság e Kutyák nyári fürdőzése e Macskafajták e Állattartási szabályok e Az óvilági csíkos mókus

Részletesebben

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten

Részletesebben

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára 2013 TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék Bevezető 1. A Natura 2000 bemutatása 1.1. A

Részletesebben

nagy tollfülek keskenyebb szárny sárgás

nagy tollfülek keskenyebb szárny sárgás Baglyok II. Az erdei fülesbagoly (Asio otus) az egyik leggyakoribb bagolyfajunk. Szigorúan éjszakai aktivitású ragadozó. A másik nagyon gyakori rokonától, a macskabagolytól még éjjel röptében is viszonylag

Részletesebben

TermészetBúvár. Nyusztok. Sósság a természetben Vírusok a biológia szolgálatában Chambal India szentélye Szalakóta madarat tolláról

TermészetBúvár. Nyusztok. Sósság a természetben Vírusok a biológia szolgálatában Chambal India szentélye Szalakóta madarat tolláról 69. évfolyam 2014/5. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár Alapítva: 1935 téli készülődés az erdőben Nyusztok Sósság a természetben Vírusok a biológia szolgálatában Chambal India szentélye

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/6. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Az év természetfotói AZ ÉV MADARA A BÚBOSBANKA GÉNCSENDESÍTÉSSEL A VÍRUSOK ELLEN A DUNA BÖLCSŐJE A FEKETE-ERDŐ

Részletesebben

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink:

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink: Bemutatóhelyeink: Alcsúti Arborétum Telefon: 22/353-219 e-mail: info@alcsuti-arboretum.hu www.alcsuti-arboretum.hu Királyréti Erdei Iskola 2624 Szokolya, Királyrét Telefon: 27/585-625 e-mail: kiralyret@dinpig.hu

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus

HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. november december I. évfolyam 4. szám 495 Ft TALÁLKOZÁS a puffogó viperával HERMAN OTTÓ, az ösztönös zoológus ÓRIÁSVIDRA, a piráják réme állatvilág művészszemmel

Részletesebben

HÓDOK AZ ÓVILÁGBAN. Bozsér Orsolya. WWF füzetek 19. Budapest, 2001.

HÓDOK AZ ÓVILÁGBAN. Bozsér Orsolya. WWF füzetek 19. Budapest, 2001. HÓDOK AZ ÓVILÁGBAN Bozsér Orsolya WWF füzetek 19. Budapest, 2001. ÍRTA ÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKAT KÉSZÍTETTE: BOZSÉR ORSOLYA 6347 ÉRSEKCSANÁD, ADY ENDRE U. 5. TEL./FAX: (79) 466-120 MOBIL: (30) 392-3359 E-MAIL:

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák

Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák Elbûvölô macskák A macskák fajtái, származásuk a macskák viselkedése és élettana hogyan tartsunk macskát? Általános iskolai segédanyag Elbûvölô

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben