isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!"

Átírás

1 isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ játszani hív. Játszani, játszani, békében játszani gyermekem veled hagy játsszam még, körültáncolom veled a világot most, mikor mindenki érzelme ég. Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyô illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok röpdösô fényei szobámból szálljatok mind tovább. Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! December táján Beszélgetés Hatvani Miklós polgármesterrel Év vége közeledik. Ilyenkor általában számvetést készítünk az elmúlt idôszakról, ugyanakkor már a jövôre is gondolunk. Polgármester úr a megválasztása után 2007-et a tervek, 2008-at az átmenet évének nevezte, a fejlôdésnek már-már látható nyomaival et nevezhetjük a megvalósítás, a beruházás évének. Hogyan tekint vissza városunk elsô számú vezetôje a 2009-es esztendôre? Mit ért el a város ebben az évben? Rendkívül nehéz, problémákkal, gondokkal terhes év után vagyunk. Ennek ellenére, ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnom, a városnak ez mégiscsak egy pozitív éve volt. Igaz, adódtak pillanatok, amikor azt hittem, hogy a saját magam és az általunk kitûzött eredményeket nem tudjuk megvalósítani, végül mégiscsak realizálódott az elképzelések nagy része. Rengeteg pályázaton indultunk sikerrel, nagyon sok fejlesztés megvalósult feszített tempóban. A teljesség igénye nélkül had soroljak fel néhányat: elkészültek a város fôútjai, a több évtizede várt körforgalom, belefogtunk az iskola rekonstrukciójába, ami igen biztató ütemben halad a kezdeti problémák megoldása után, és a menet közben felmerülô pótigények megvalósítása mellett. Nyertünk a szervezetfejlesztési pályázaton, így a hivatal dolgozóit tudjuk képeztetni, és az üléstermet sikerült informatikai téren korszerûsíteni. Sikeresen pályáztunk a bölcsôde és az orvosi rendelô felújítására, amelyeket jövôre fogunk valóra váltani. A napokban írtunk alá szerzôdést az Aulich utca új aszfaltszônyeggel történô ellátásáról, ami szintén 2010-ben épül meg.

2 Azt gondolom, a legfontosabb belterületi utakat ide számítva a fôutcákat is, huszonegy utcát láttunk el aszfaltszônyeggel, nyolcat kôzúzalékkal. A szennyvíztisztító bôvítésének elsô ütemében, jövô márciusig készen lesznek a tervek, tanulmányok, amelyekkel remélhetôleg megnyerjük a felépítéséhez is a pénzt. Ezek mind óriási eredmények. Nem utolsósorban említem a Testvértelepülések I. Fesztiváljához uniós forrásból elnyert összeget. S a minap érkezett az információ, hogy 60 millió forint támogatást nyertünk a két óvoda és iskola számára, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez és a nevelôk képzéséhez. Több pályázatunk is fut jelenleg, és bízom benne, hogy néhányon nyerünk még. Ez egy olyan eredményhalmaz, amely minket megelégedéssel tölthet el, örülhetünk ezeknek a sikereknek. A látható eredményeken túl mit tart még fontosnak, kiemelendônek? Két dolog az, ami számomra a látható eredményeken túl a legfontosabb: mûködik a város, ami óriási teljesítmény, hiszen máshol iskola- és óvodabezárások vannak, nem tudják fizetni a közvilágítást, téli idôben tanítási szünetet rendelnek el, mert nem tudják kifizetni a fûtést. Bennünket ezek a gondok hála Istennek még nem értek el. A másik, amit lokálpatriótaként nagyon fontosnak érzek, a helyi civil szervezetek hatékony mûködése. Naponta tapasztalom az emberek segítôkészségét, összefogását, a magánszemélyek adakozó szándékát, ha szükséges fizikai munkáját. A teljesség igénye nélkül, nagy eredménye a helyi civileknek a szlovák önkormányzat által felépített kápolna, ami látogatott pontja lett a városnak. Szintén összefogással készül a temetô oldalában a stáció, ami vallási turizmusra alkalmas hely lesz, és nem utolsósorban a kamarakórus minôsítô hangversenyén elért kimagasló eredményt említeném. Ezek mind azt bizonyítják, hogy Isaszegen nagyon sok jó szándékú, tehetséges ember él. Valóban tapasztalhattuk nem egy alkalommal az összefogás szép példáit egybecsengôen Polgármester úr szorgalmazásával a sok-sok tennivaló és nehézség mellett. Munkája során közvetlen munkatársai, képviselôtársai mennyire segítették a munkáját? Igazságtalan volnék, ha név szerint kiemelnék bárkit is, olyan sokan vannak, hogy egy lap erre kevés lenne. Természetesen ezt egyedül nem lehet elérni, háttér, csapat kell. A Képviselô-testület szinte teljes egészében mögöttem áll, a hivatali dolgozók s az isaszegi emberek többsége. Óriási segítséget kapok a városban élôktôl, a városért dolgozóktól, amit ezúton is megköszönök mindenkinek, és bízom benne, hogy ez sokáig így fog mûködni. Közösen, együtt építjük a várost, és remélem, minden évben meglesznek azok az eredmények, amelyek büszkévé tesznek bennünket. A költségvetési mutatók szerint a 2010-es esztendô sem lesz könnyû az önkormányzat számára. Mi, itt élôk persze azt szeretnénk, ha minden jobb, szebb és könynyebb lenne. A realitások talaján maradva Isaszeg mit tudhat megvalósítani 2010-ben? A 2010-es év rendkívül nehéz esztendô lesz. Minden évet így kezdünk, de tényleg egyre nehezebb a helyzet. Több fórumon elmondtam, a decemberi közmeghallgatáson is tájékoztatást adok az okokról. Óriási kiadási tételeink lesznek, ugyanakkor csökkenek az állami és a helyi bevételek, ami szinte arra kényszerít, hogy újragondoljuk az egész mûködésünket. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani a költségvetési egyensúly megtartását, azonban bizonyosan sok fejlesztés el fog maradni pénzhiány miatt, amit nem szeretnénk. December van, advent idôszaka, közeledik a karácsony, a szeretet, a megbékélés, az elcsendesedés ünnepe, amit elsôsorban a családunk, szeretteink körében töltünk el. Miként készül, hogyan ünnepel Hatvani Miklós? Minden magyar ember, így a családom életében is a karácsony a legnagyobb ünnep gyerekkorom óta. Közeledve az ötvenedik életévemhez ugyanazzal a töretlen lelkesedéssel és készülôdéssel várom. Születésemtôl fogva ugyanazok az események történnek nálunk, ugyanazokkal az ételekkel: szenteste százévek óta hús nélküli bablevest készítenek, és túrósguba a második fogás. Isaszeg felerészben tót, felerészben magyar település volt, s anyai nagyszüleimmel én is, a gyerekeim pedig velünk is így, ezekkel az ünnepi ételekkel nôttek fel. Másnap készül a halászlé. Mondtam pár éve a családnak, hogy legyen szenteste a halászlé, de leszavaztak, mondván: ha jó volt eddig, maradjon így. Gyerekeim hozzátették, hogy ôk is ugyanezt fogják fogyasztani a saját családjukkal majd. Természetesen nemcsak az ételekben van hagyományôrzés, minden karácsony szent napján, délután meglátogatjuk a még élô idôsebb rokonainkat, este elmegyünk az istentiszteletre, majd a karácsonyi ünnepi vacsorát követôen apróbb ajándékokkal lepjük meg egymást. Soha nem volt ajándékhalmaz, egyszerû ajándékok kerülnek a fa alá, nem a mennyiség és nagyság számít. Fontos számunkra, hogy 25-én a nôvérem családjával legyünk, minden egyes évben. Hogyan készül Isaszeg a karácsonyra? Mit kíván a polgármester a városlakóknak az ünnepekre? Az eddigiekhez hasonlóan feldíszítjük a várost. Új világító díszeket helyezünk el a város különbözô pontjain, amibôl az állomás környékére is fog jutni. Régi vágyam, amely ha az idén nem is, de jövôre remélem, megvalósul: tervezzük a Rákóczi utcában karácsonyi vásár megrendezését, amihez A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Fotók: dr. Székelyné Opre Mária. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/ web: A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. Hirdetésfelvétel: a 70/ telefonszámon vagy a címen minden hónap 20-áig. 2 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

3 keressük majd a vásárosokat ben szeretnénk tovább haladni a város feldíszítésével is még több útszakaszon. Engedjék meg, hogy karácsony alkalmával minden egyes isaszegi polgárnak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idôsnek békés, áldott karácsonyt, egyben boldog, sikerekben gazdag új esztendôt kívánjak szeretteik körében. Elképzeléseik és vágyaik valósuljanak meg 2010-ben. Ehhez adjon a Jóisten mindannyiunknak erôt és egészséget! Dr. Székelyné Opre Mária Tájékoztató a Képviselô-testület novemberi ülésein meghozott döntéseirôl A jelenleg hatályos 68 db önkormányzati rendeletünk közül ötöt érint az Európai Parlament, illetve a Tanács által elfogadott irányelv szerinti módosítás. A jogharmonizációs programba bekerült rendeletek a következôk: A városi zászló és címer használatáról, a környezetvédelemrôl, a hulladékgazdálkodásról, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról, a helyi közmûvelôdésrôl szóló rendelet. Módosításra került még a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet, a telekadóról, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról és a szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló rendelet is. Minden rendelet a helyben szokásos módon megtekinthetô, elolvasható a honlapon, a városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban. A Képviselô-testület két ülés között történt fontosabb eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette, a megtett intézkedéseket jóváhagyta. Elfogadta a Testület, hogy január 1-tôl a bevezetett helyi adónemekben (építményadó, telekadó magánszemélyek kommunális adója, helyi iparûzési adó, ideiglenes iparûzési adó, mezôôri járulék) adómérték-emelést nem rendel el, valamint új adónemet nem vezet be. Környezetvédelmi Alap létrehozásáról döntött a Testület a környezetvédelmi feladataik megoldásának elôsegítése érdekében. A Környezetvédelmi Alap létrehozásának szükségessége a nyertes szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázat feltételeinek teljesítése körébe tartozik. További a pályázati kiírásokban is követelményként jelenik meg. A rendelet hatályba lépését követôen a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási oldalait az önkormányzat költségvetési rendeletében szerepeltetni kell. Tudomásul vette a Testület az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási helyzetérôl szóló tájékoztatást. A évi költségvetés összeállításához meghatározta a feladatokat, amelyrôl a januári számban részletesebb tájékoztatást nyújtunk. Köszönettel elfogadta a Testület Spisák Istvánné (született Hajdú Erzsébet) Isaszeg, Aulich utca 8/C II. lh. fsz. 2 alatti lakos tulajdonában lévô, a Marcsányi Templom u. sarkán található 270 m 2 -es ingatlan 8/96 tulajdonrészének Isaszeg Város Önkormányzatának javára, közérdekû célra történô felajánlását. Tudomásul vette a Testület az önkormányzat tulajdonát képezô Suzuki Swift 1.3 GL típusú, KXB-047 forgalmi rendszámú, személygépkocsi haszonkölcsönbe adásáról szóló, október 07-én kelt szerzôdés megszûnését. A személygépkocsi értékesítését elrendelte a nyílt árverés szabályai szerint, amely e tájékoztatóban és a honlapon megtalálható. Meghatározta a Testület az önkormányzat intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának belsô ellenôrzésre vonatkozó évre elôirányzott ellenôrzési feladatait. A helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást, mint közszolgáltatást jelenleg az Isa-Group Kft. végzi, szerzôdésük határozott idejû, november 30-án lejárt. A helyi személyszállításra kiírt pályázati eljárást október 15-én kénytelen volt a Testület eredménytelennek nyilvánítani. Ebben az esetben a törvény lehetôséget biztosít arra, hogy az új pályázat lebonyolításáig, de legfeljebb egy év idôtartamra közvetlenül, pályáztatás nélkül bízhat meg szolgáltatót az önkormányzat. A Testület megbízta az Isa-Group Kft.-t továbbra is, akik hajlandók a jelenlegi feltételekkel egyezôen, közszolgáltatási szerzôdés szerint továbbra is ellátni ezt az igen kényes, a lakosság széles rétegét érintô feladatot. A szerzôdés december 1. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de maximum november 30. napjáig tarthat. A Testület a szolgáltatáshoz Ft + ÁFA/hó hozzájárulást biztosít. Könczöl Gábor önkormányzati képviselô lemondott a október és november havi tiszteletdíjáról a Csata Táncegyüttes és az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány támogatására. A soron következô képviselô-testületi ülés idôpontja: december óra. Helye a Polgármesteri Hivatal ülésterme, ahová tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket. Szilárdi László, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke VIII. évfolyam, 12. szám december 3

4 Események az iskolapad túloldalán Már nem újság és hír az, hogy a város legöregebb iskolája, a Damjanich János Általános Iskola új szárnnyal bôvül, a régi épület a tetôtéri informatikai szaktantermek évi, szintén pályázati pénzbôl történô megépítésének kivételével ismét megújul. Folyamatosan tudósítunk a beruházás elôrehaladásáról, most viszont elsôsorban arról kérdezem Koháry Orsolya igazgató asszonyt, mik az eddigi tapasztalatai az iskola belsô életérôl, mûködésérôl a több helyszínen történô tanításról. Felkészültek-e az intézmények a gyerekek több hónapos ott tartózkodására? Az építkezés eredetileg áprilisban kezdôdött volna, majd ez a közbeszerzés miatt folyamatosan csúszott. Júniusban azzal a hittel fejeztük be az évet, hogy már nyáron kezdôdik az építkezés, és csak egy hónapot kell a kölcsöntermekben eltöltenünk. Aztán ez hétrôl hétre tolódott. Bizony erre felkészülni így lehetetlenség volt. De a mûszaknak és a befogadóknak köszönhetôen végül is az osztályaink többsége jó elhelyezést kapott. Néhányan szerényebb körülmények között tanulnak, de a cél érdekében néha hoznunk kell áldozatokat is. Meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Gulyka atyának, a Nyugdíjas Baráti Körnek, a Családsegítônek, a Mûvelôdési Otthonnak, a vállalkozóknak, hogy náluk lakhatunk. Óriási segítség ez nekünk! Hogyan érinti a pedagógus kollegákat, a tanulókat és nem utolsósorban a szülôket ez a rendkívüli állapot? Mindennek van jó és nehéz oldala. A kollegáknak sok nehézséget okoz, hogy az elszórt épületek között kell a rövid szünet ideje alatt váltani. Nehézség, hogy az eszközöket csak nehezen tudjuk mozgatni az épületek között. A tanulók már jobb helyzetben vannak. A lehetô legkevesebb vándoroltatással oldottuk meg a napi programjaikat, így ôk egy helyben maradva, nyugalomban dolgozhatnak. Talán a Családsegítôben tanulók mennek többet az eddiginél, viszont nagyon nyugalmas környezetben vannak. Mindenhol biztosítottak az alapkövetelmények. Pozitívumként jelenik meg, hogy az egymástól elszigetelt udvarokon a gyerekek viszonya egymáshoz kedvezôbb. Nagyon sokat segítenek a technikai dolgozók is. Kiveszik részüket az iskola életébôl, besegítenek az adódó feladatok ellátásában. Sokkal kevesebb a tanulók közötti konfliktus, mint a nagy épületben szokott elôfordulni. A szülôknek sem jelent gondot ez az átmeneti állapot, megértôleg fogadják. Az iskola tanulói szempontjából legfontosabb a követelmények teljesítése, hiszen a közeljövôben már a továbbtanulást kell tervezgetni. Az iskola jó hírét, sikerességét csak eredményes mûködéssel lehet biztosítani. Igen, ez valóban így van. Mindenek elôtt ennek biztosítása a feladatunk. Minthogy a gyerekek nyugodt munkakörülmények között tanulnak, az alapvetô oktatási eszközök rendelkezésükre állnak, így nincs gond az oktatás színvonalával. A kollégák helyzete már más. Sokkal többet kell készüljenek, dolgozzanak azon, hogy a kiesô, megszokott eszközöket, módszereket kiváltsák adott helyzetben hatékony másféle megoldással. Nagyon sok projektoros, írásvetítôs, fénymásolt anyag kerül a gyerekek elé, és az elôzô évekhez hasonlóan indítottuk be a tanulmányi versenyeket. Vannak komoly iskolaszintû programok, elkezdtük a fizika-kémia tantárgycsoportos projektet, amely két hónapon át ölelte fel az órákat. A tanítási idôn kívüli programjaink is zökkenômentesen zajlanak. Ebben az évben a lovaglást vezettük be. 37 tanulónk lovagol egy gödöllôi lovardában heti egy alkalommal. Egyéb, tanításon kívüli programjainkat sem veszélyezteti a soklakiság. Teljes biztonsággal mondhatom, hogy a gyerekek színvonalas oktatást kapnak, az iskola pedagógiai programja, szokásos élete nem sérül a jelen helyzettel, csak néha kicsit más. A tantestület tôle telhetôen mindent megtesz az eredményesség, a gyermekek érdekében. Az intézmény vezetôjeként hogyan éli meg, miként értékeli ezt az idôszakot? Vezetôként, vezetôtársaimmal együtt bizony érdekes idôszak ez számunkra. Az elôkészület, az elhelyezés bonyodalmain túl a mindennapok levezénylése néha nagy kihívás. Az ügymenet biztosítása, a folyamatos és problémamentes irodai munka megoldása bizony kemény feladat. Értelemszerûen sokkal nagyobb gondot kell fordítanom a kollégákkal való személyes kapcsolattartásra, a kitartásuk erôsítésére, a gondjaik méltó orvoslására, hogy zökkenômentesen megoldjuk ezt az idôszakot. 4 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

5 Csekély mértékig, de részt vehettem a tervezésben, az elôkészületben. Most is heti rendszerességgel járok a kooperációkra, ahol nyomon követjük az építkezés elôrehaladását. Emellett is szükség szerint ott vagyok a munkálatoknál. Ez is sok idôt elvesz. Elvesz? Hiszen ez a dolgom! Egy iskolát vezetni nem csak a mindennapok munkáját jelenti, hanem a tervezést, az elôrelépést akár szakmai, akár infrastrukturális, annak kivitelezését is. Ezek az idôszakok igazán mozgalmasak és szépek: valami új születik az ember keze között. Hálás vagyok, hogy a Damjanich iskola megújulásának részese lehetek. Részese vagyok egyszerre az épület és a pedagógiai munka megújulásának. Közeledve karácsonyhoz, Igazgató asszony ossza meg gondolatait az olvasókkal. A karácsony a legmeghittebb ünnepünk: a születés, a megújulás ünnepe. A Damjanichnak ez az év még akkor is, ha az építkezés áthúzódik 2010-re az újjászületés éve, tanéve. Kicsit vajúdunk, de tudjuk, hogy csoda van készülôben. A karácsony, az óév búcsúztatója, valamint az új év köszöntése mindig elgondolkoztatja az embert. Értékelünk és tervezünk, fogadalmakat teszünk. Így vagyunk ezzel mi is. Gondolat, üzenet, ötlet? No, igen, hiszen az ünnep napjaiban nem vagyunk együtt. Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet. Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt, szép és tiszta kívánságokat, boldogságot, egészséget. Kívánom, hogy álmaink váljanak valóra, hogy az új iskolánk annyi örömet hozzon Isaszegnek, amennyit meg merünk álmodni belé! Dr. Székelyné Opre Mária Tisztelt Fogyasztók! Ûj helyen Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató május havi számában felhívtuk szíves figyelmüket arra a tényre, hogy a szennyvízcsatornában és az arra telepített hét szennyvíz-átemelôben magas a dugulások és meghibásodások száma. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a felhívásunk gyakorlatilag eredménytelen volt, sôt a már korábban is felsorolt, háztartásokban használt, dugulást okozó szilárd hulladékokon kívül (pl.: popsitörlôk, intimbetétek, törlôkendôk, felmosórongyok) többször megjelennek állati eredetûek is (pl. nyúzott nyúlbundák, csontok, belek, belsôségek) a szennyvízcsatornában és az átemelô telepeken. Kérjük Önöket, hogy a felsorolt anyagokat legyenek szívesek a szemétbe kidobni. Ismételten szeretnénk kiemelni, hogy ezek az anyagok nem bomlanak el, hanem dugulásokat és üzemzavart okoznak, és ezzel kellemetlen helyzetbe hozzák lakótársaikat, akiknek nem egyszer pincéjüket, udvarukat önti el a kiömlô szennyvíz. Gondoljunk arra, hogy egyikünk sem örülne annak, ha a saját fürdôszobájában, garázsában akár az udvarában tapasztalna hasonlót. Ennek a problémának a megoldása közös ügyünk, és csak odafigyelés kérdése, hogy a csatornát rendeltetésszerûen használjuk. Bízunk benne, hogy civilizált emberek lévén a fentieket nem nehéz megérteni és betartani. Köszönettel: az Isaszegi Vízmû Kft. Az Isaszegi Vízmû Kft. a Rákóczi utca 18. szám alatti felújított irodájában fogadja tisztelt ügyfeleit. Az ügyfélfogadás rendje és ideje változatlan maradt: H Cs: , P: Telefon: 28/ Hibabejelentés: víz: 30/ , szennyvíz: 30/ VIII. évfolyam, 12. szám december 5

6 Befektetôbarát az önkormányzat A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kezdeményezésére az ITD Hungary külföldi nagybefektetôk letelepítésében érdekelt és elkötelezett önkormányzatok részére felkészítô képzést indított. A programban résztvevô önkormányzatok megismerték a befektetôk által alkalmazott szelekciós elveket és döntéshozatali módszereket, s azokat az eszközöket, amelyekkel az ITD Hungary a befektetési folyamatokat serkenti és menedzseli. Lehetôségük volt továbbá ajánlott létesítményeiket az ITD Hungary e célra létrehozott adatbázisában is népszerûsíteni. Isaszegnek is elkészült az angol nyelvû, hivatalos honlapja. Elsôsorban azok a települések kapcsolódhattak a programba, amelyek a versenyképesség szempontjából logisztika, oktatás, munakerôpiac, ipari területek elérhetôsége és felszereltsége, stb. számíthatnak a reménybeli befektetôk figyelmére. Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala sikeresen részt vett a programon, és november 6-án a Befektetôbarát Településekért Program záróeseményén az Országház Delegációs termében átvehette Padányi József, mûszaki osztályvezetô személyében az ezért járó hivatalos oklevelet. Polgármesteri Hivatal Modernizálódunk Mint arról már többször is tájékoztattuk olvasóinkat, Polgármesteri Hivatalunk sikeresen pályázott az ÁROP-3.A.1 kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban címmel. Az elnyert támogatás összege Ft, amely 92%-os támogatásnak felel meg. A projekt keretében különbözô, a szervezetfejlesztéshez szorosan kapcsolódó szoftver beszerzésére került sor. Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer alapvetô jellemzôi: platformfüggetlenség, rugalmasság, webes alapú, kliens-szerveralkalmazás. A rendszerben a következô fô szolgáltatások érhetôk el: ülések elôkészítése, megtekintése, kézi döntésrögzítés és módosítás, egyszerû keresés, összetett keresés, jelentéssel kapcsolatos teendôk, gyorskeresés, testületi statisztikák stb. Mindemellett az E-közgyûlési menedzsment szoftver a jelenleg kapható legkorszerûbb, integrált testületi rendszer, amely nem csak önkormányzati testületek, de más demokratikus és tôkearányos döntéshozatali testületek munkáját egyaránt kiszolgálja az elôkészítéstôl a döntéshozatalig, majd a döntések végrehajtásáig és az internetes publikálásáig. A cikk melletti fotón látható az e pályázati keretbôl átalakított, korszerûsített ülésterem, ahol a Képviselô-testület tagjai kipróbálják és birtokba veszik az új eszközöket. Polgármesteri Hivatal 6 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

7 Meghívó Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete december 14-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban. (2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2.) A közmeghallgatás témakörei: Beszámoló az elmúlt idôszakban végrehajtott feladatokról, valamint a következô évre vonatkozó tervekrôl és elképzelésekrôl; A Képviselô-testület Bizottságainak munkájáról szóló tájékoztató; Közérdekû kérdések, bejelentések és javaslatok. Tisztelettel várunk minden érdeklôdôt Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete nevében: Hatvani Miklós, polgármester Ingóárverési hirdetmény Isaszeg Város Önkormányzata ingóárverést hirdet a tulajdonát képezô személygépjármû tulajdonjoga megszerzésére. A gépjármû nyílt árverés szabályai szerinti értékesítését Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 339/2009. (XI.19.) Kt. határozatával rendelte el. Az árverési eljárás során a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. ingóárverésre vonatkozó rendelkezései értelemszerûen kerülnek alkalmazásra. A megvásárolható személygépjármû típusa: Suzuki Swift 1.3 GL, elsô forgalomba helyezés idôpontja: , forgalmi rendszáma: KXB-047, motorszáma: G13BB809085, alvázszáma: TSMMAB35S A gépjármû motorhibás (üzemképtelen). Kikiáltási ár: bruttó Ft. Az árverésen Ft-os licitlépcsôk alkalmazhatók. A vételár kiegyenlítése: Az árverés nyertese az árverés napját követô elsô hétfôi vagy szerdai munkanapon köteles a teljes vételárat a hivatal házipénztárában befizetni. A gépjármû és okmányainak átadás-átvétele: Az árverés nyertese a gépjármûvet a vételár befizetését követôen azonnal, de legkésôbb az attól számított 30 napon belül köteles átvenni és elszállítani. Az átadás-átvételt az átadó dokumentálja. Az árverés helye: Isaszeg Városháza, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45., nagyterem. Az árverés ideje: január 14. csütörtök, óra. Az árverésen személyesen vagy megbízott vagy képviselô útján lehet részt venni. Az eredeti írásos megbízást, a képviseletre feljogosító eredeti írásos dokumentumot az árverés megkezdése elôtt át kell adni az árverés vezetôjének. A gépjármû megtekinthetô Isaszegen munkanapokon, munkaidôben az alábbi telefonszámon elôzetesen egyeztetett idôpontban: 28/ További információk a honlapon érhetôek el. Változatlan helyi adók A helyi adókról szóló évi C. tv. 6. c. pont alapján az Önkormányzat a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási körülményeihez és az adózók teherbíró képességéhez igazodóan a törvényben meghatározott felsô határokra, valamint építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adójában a meghatározott felsô határnak a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással korrigált értékére módosíthatja. Ha a Képviselô-testület január 1-tôl adómérték-emelést tart szükségesnek, az errôl szóló módosító rendelet elfogadására december végéig van lehetôség. A pénzügyi válság az önkormányzat gazdálkodásában a várható állami támogatások csökkenését idézte elô. Ugyanez a tendencia figyelhetô meg valamennyi adónem esetében is. Az óvatos költségvetési tervezés következtében ennek ellenére a tervezett adóbevételek teljesülni fognak. Az Isaszeg lakosságát sújtó központi intézkedések következtében a lakosság adóerô-képessége drasztikusan csökkent. A gazdasági válság hatása legerôteljesebben a nagyvállalkozások tekintetében figyelhetô meg. Fentiek következtében paradox helyzet állt elô a jövô évi költségvetés tervezésénél. Egyfelôl szükséges lenne a csökkenô állami támogatások saját bevétellel történô kompenzálása, másfelôl a saját bevételek realizálása, növelése pontosan a kialakult gazdasági környezet hatására, ami kilátástalannak tûnik. Képviselô-testületünk az Isaszegen élôket is érintô, folyamatos drágulásokat, az országosan is nehéz anyagi helyzetet szem elôtt tartva elvetette a helyi adók emelésének lehetôségét, valamint új adónem bevezetését. Reméljük, mindenki megelégedésére szolgál döntésük, és valóban könnyítik, de legalábbis nem nehezítik az itt élôk anyagi helyzetét. Polgármesteri Hivatal Tájékoztató A Szociális és Munkaügyi Miniszter évre meghatározott munkarendje alapján a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ünnepi munkarendje: december 19. (szombat): a hivatal óra között tart nyitva december : a hivatal szokásos munkarendben mûködik december 24. (csütörtök): pihenônap, a hivatal nem tart nyitva december : ügyeleti rendszerben óráig december 31. (csütörtök): a hivatal óráig tart nyitva. A 2010-es év elsô munkanapja január 4. (hétfô), Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a szokásos munkarendben várja tisztelt Ügyfeleit. Polgármesteri Hivatal VIII. évfolyam, 12. szám december 7

8 Karácsonyi üzenetek A Szentírás egyik evangéliuma a napkeleti bölcsek zarándoklásához kapcsolja Jézus születésének történetét. Itt arról olvashatunk, hogy láttuk az ô csillagát, amikor feltûnt, és eljöttünk, hogy imádjuk ôt (Máté 2,2/b) A lassan elmúló esztendôben gyakran álltunk mi is égre emelt tekintettel. S most is, hogy egy esztendô vége felé haladunk, s egy új esztendô kezdetén járunk, nézzünk az égre úgy, mint Ábrahám, vagy mint a Napkeleti bölcsek. Ünnepélyesen, hálával azért, hogy Isten megszámlálhatatlan sok csillagot gyújtott nekünk, amiért jó most hálát adni: megtartotta életed csillagát, szeretteid életét, törékeny testi erôd csillagfényét, a felemelkedését, ha gyász, vagy bánat sújtott, a reménység fényét. Ott ragyog tán elôtted a megmaradt munkalehetôség csillaga, vagy megerôsödött hited csillaga Számláld csak elô csöndes alázattal életed apró fényeit karácsony közeledtével! Ünnepi istentiszteleti rendünk: Az adventi vasárnapokon karácsonyt megelôzôen délelôtt 10 órakor tartjuk istentiszteleteinket. December 6-án 16 órakor szeretetvendégséget tartunk, melynek keretében Meister Éva marosvásárhelyi majd szolnoki színmûvész Psalmus Hungaricus címmel énekes, verses elôadást tart templomunkban. December 20-án 16 órakor gyermekkarácsonyi ünnepség. December 24-én 17 órakor ünnepi istentisztelet. December án 10 órakor ünnepi istentiszteleteket tartunk. December 31-én 18 órakor tartunk évzáró hálaadó istentisztelet. Áldott karácsonyt, és kegyelemteljes új esztendôt kívánok a református gyülekezet nevében. Bajusz Árpád, lelkipásztor A karácsony az újjászületés napja, amikor a betlehemi kicsi Jézus eljön közénk. Karácsonykor azért ajándékozunk, mert Isten is az ô egyszülött fiával ajándékozott meg bennünket, ezért elkötelezettek vagyunk. Ha mi is ilyen szeretettel ajándékozunk, boldoggá is tesszük mások karácsonyát. A legszebb ajándékok a megbocsájtó szeretet, az önzetlenség, a mosolygós tekintet és felelôsség magunkért, szeretteinkért. Legyen áldott, békés és kegyelmekben gazdag karácsonya minden isaszegi családnak! Imádságos szeretettel várjuk a hagyományos ünnepi szentmisékre a város minden lakóját! Gulyka József c. prépost, kerületi esperes, plébános A Hetednapi Adventista Gyülekezet december 19-én, szombaton délelôtt 11 órakor gyermekünnepélyt tart a Március 15. utca szám alatti adventista kápolnában A szeretet hangjai címmel. Ugyanezen a napon délután 3 órakor az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus ad koncertet ezen a helyen. A gyülekezet Isten szeretetére emlékezik e napon abban a hitben, hogy a karácsonyi ünnepkör központjában mennyei Atyánk adományozó szeretete áll (János evangéliuma 3,16). Jézus születése Isten szeretetének kinyilatkoztatása: Immánuel, Velünk az Isten! (Máté evangéliuma 1,23). Az emberré lett Istenrôl alkotott kép a keresztény hit páratlan üzenete. A pogány istenek önmagukkal vannak elfoglalva, és teljes közönnyel szemlélik az emberek fájdalmait. Jézus Krisztus azonban élô, érzô emberként jött a földre, hogy emberi természete által még jobban megértse az embert (Zsidókhoz írt levél 2:18). Testet öltésével megmutatta, hogy Isten szeret bennünket, és ezt a szeretetet kész volt tettekkel is alátámasztani. E szeretetrôl és tettrôl énekelnek a gyerekek, valamint a kórus tagjai. Gyülekezetünk szeretettel hívja és várja városunk lakóit, hogy együtt dicsôítsük Istent szeretetéért. A belépés mindkét rendezvényre ingyenes. Dr. Szilvási Józsefné, lelkész A karácsony a legnagyobb csoda, az Isten el-nem-múló mosolya. (Füle Lajos) Ez az év is oly gyorsan szalad, és immár újra karácsonyi hangulat lengi körül mindennapjainkat. Hamarosan itt az ajándékozás ideje. Évrôl évre megtapasztalható, hogy a karácsonyi hangulat az élet problémái ellen nem nyújt megoldást. A meghitt ünnepbôl sokszor nem marad más, csak egy-egy gyertyacsonk vagy száraz bejglivég. A fenyôfa lehullott tûleveleivel együtt talán a karácsonyi hangulat utolsó emlékét is kisöpörjük az életünkbôl. Ajándékaink elfogynak, elkopnak, értéküket vesztik. És mégis A karácsony a legnagyobb csoda! Jézus Krisztus örök ajándék Istentôl minden ember számára. Az ünnep a Megváltóval örök karácsonyt teremt a lelkünkben. Kívánjuk, hogy Isten ajándéka, az igazi szeretet és békesség töltse be szíveinket életünk minden napján. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Isaszegi Gyülekezete 8 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

9 Kiskarácsony, nagykarácsony Az isaszegi intézmények vezetése és munkaközössége a szülôk, szponzorok, és a fenntartójuk segítségét igénybe véve minden évben gondoskodnak arról, hogy a Mikulás vagy a Jézuska lerakjon valamit a gyerekeknek. De maguk a pedagógusok is sokat tesznek azért, hogy a gyerekek átérezzék az advent hangulatát, és lélekben is felkészítsék ôket az ünnepre. A Mikulás elmenetele után mindjárt karácsonyi hangulat uralkodik el az óvodákban, iskolákban. A gyerekek karácsonyi dalokat énekelnek, ajándékokat készítenek, a második otthonukat ünnepi díszbe öltöztetik. Ezúton az adventi készülôdést, programokat szedtük csokorba, amit olvasóink elé tárunk. A varázslatos Bóbita Óvodában Az óvodáskorú gyermekek számára a december egy varázslatos, élményekkel teli hónap. Örömmel és izgalommal várjuk a Mikulás megérkezését és a karácsony eljövetelét. Mint minden évben, az idén is sok verssel, énekkel, mondókával örvendeztetjük meg a Mikulás bácsit, aki személyesen látogat el mind az öt csoportunkba. Ebben az idôszakban a csoportok életét az ünnepekhez kötôdô foglalkozások, tevékenységek töltik ki. Az óvodát saját készítésû, téli hangulatot idézô díszekkel, gyermekrajzokkal, kézimunkákkal dekoráljuk. Hagyományainkhoz híven a karácsonyi ünnepség csoportonként külön-külön zajlik meghitt, családias hangulatban, amelyre a csoportok már december elsô napjaiban megkezdik a felkészülést. Adventi koszorút, asztali díszeket készítünk, mézeskalácsot sütünk, fenyôfát díszítünk együtt a gyerekekkel. A karácsonyi ünnepségeken a versek, énekek, dalos játékok mellett a pásztorjáték is szerepet kap. Mindezt jelmezbe öltözve, játékként adják elô, élik meg, ami irodalmi és zenei élményt is nyújt számukra. A Bóbita Óvoda vezetôje, nevelôtestülete és dolgozói nevében mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánunk! Szabóné Kiss Márta, megbízott óvodavezetô A Nagyszakállú, a Krampusz és a szélfogó a Hétszínvirág Óvodában Óvodánkba december 4-én érkezik a Mikulás. Több éves hagyományunk szerint a gyermekek közösen az óvoda udvarán énekelve, verselve várják. Ígéretet tesznek neki, hogy az elkövetkezendô évben is csak jól fognak viselkedni. Miközben a kis mûsorral meglepik Nagyszakállút, addig a Krampusz elhelyezi a csoportszobákban az ajándékokat, amit a gyermekek nagy örömmel fogadnak. Felemelô élmény 240 kisgyermek együttes, boldogságának, izgalmának megélése. Karácsony a legszemélyesebb családi ünnep. A gyermekek ráhangolódását ajándékok és díszek készítésével segítjük elô. Egész héten az ünnephez kapcsolódó gyermekdalokat, népdalokat, komolyzenei mûveket hallgatunk tevékenykedés közben. Óvodánk karácsonyi ajándéka ebben az évben az önkormányzattól annak a fôbejárati szélfogónak a megépítése, amivel több éve fennálló problémánk oldódik meg. A szélfogó biztosítja a folyosó hômérsékletének megtartását, védi a gyermekek egészségét. Az elektromos mûködtetésû ajtó pedig a biztonságot jelenti. Köszönjük a fenntartónknak az anyagi támogatást, a településüzemeltetés dolgozóinak a lelkiismeretes munkát. Köszönöm Szilárdi Lászlónak a kiszállított faoszlopokat, amelyek sportpályánk kerítését erôsítik. A Hétszínvirág Óvoda dolgozói nevében kívánok minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes ünnepeket. Skultétiné Pál Judit, óvodavezetô Mikulás-túra, karácsonyi vásár, hangverseny a Klapka Iskolában Szinte röpke pillangóként telt el az év, s most újra izgalommal teli várakozással tekintünk a Klapka György Általános Iskola és AMI diákjai és pedagógusai legöregebb hónapunk, a december szívet melengetô programjaira. Elmondhatjuk, hogy valamennyi már hagyomány intézményünkben. Elôször is jön a Mikulás. Vagy mi megyünk hozzá? Lehet, hiszen Sindely Julianna kolléganô szervezésében december 4-én 14 órakor Mikulás-túrára indulunk a gyerekekkel, amelynek végén találkozunk a Télapóval. Zsákjában sok-sok finomsággal vár ránk. Segítôi, a krampuszok is ott lesznek. December 11-én 14 órakor rendezzük az angol német karácsonyi partit. A diákok mindkét nyelven mûsorral kedveskednek a többieknek, s természetesen a Mikulásnak, aki ismét teli zsákkal érkezik hozzánk. Vetélkedô és közös éneklés teszi hangulatosabbá, meghittebbé a délutánt. Szervezôk: Erdélyi Katalin, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Kurunczi Imréné, Magyariné Szávai Krisztina, Molnárné Ruck Judit. December 17- én 18 órakor a Római Katolikus Templomban az emelt szintû ének-zene oktatásban részesülô tanulók adnak hangversenyt, s szebbnél szebb karácsonyi énekek csendülnek VIII. évfolyam, 12. szám december 9

10 fel békét, nyugalmat és szeretetet árasztva az emberek között. Hangszeres zenét és éneket oktató nevelôink készítik fel a gyerekeket. A legnagyobb öröm örömet szerezni másoknak. December 18-án karácsonyi vásár lesz iskolánkban, ahol mindenki találhat valami csekélységet, amivel szenteste megajándékozhatja szeretteit. December 22-én, a téli szünet elôtti utolsó tanítási napon osztálykarácsonyok lesznek. Osztálykeretben, meghitt hangulatban karácsonyozunk, apróságokkal lepjük meg egymást, énekelünk a tél örömeirôl, a jóságról, a szeretetrôl. Programjainkra mindenkit várunk. A Klapka György Általános Iskola és AMI békés karácsonyt és szeretetben, boldogságban bôvelkedô új évet kíván mindenkinek. Kurunczi Imréné, humán munkaközösség-vezetô Betlehemes és karácsonyi ajándék Damjanichban Márai Sándor szerint, a december Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött. Így érzünk mi is a Damjanich Iskolában, hiszen már december 4-én megérkezik tanulóinkhoz a Mikulás, akit minden kisgyermek várva vár A gyerekek nem a szépen kitisztított cipôjükbe, hanem Mikulástól személyesen kapnak ajándékot. Nagy örömet jelent számunkra, amikor a gyerekek tekintetében meglátjuk a csillogást, amint belép a tanterembe a nagy puttonyt cipelô Mikulás. December 14-én délután különleges karácsonyi ajándékokat készítünk a gyerekekkel, amikkel Szenteste meglepik szüleiket és testvéreiket. A kreatív ajándékötletek kitalálója és elkészülésének segítôje Pásztorné Barkóczi Éva, és a már nyugdíjas kollegánk, Bodrogi Erzsike. December 18-án az alsó tagozatos tanulók karácsonyi mûsorral kedveskednek szüleiknek. A félév során tanult táncok, versek, mesék, bábjátékok teszik színessé és varázslatossá a kora esti programot. A mûsort Harmati Ferencné állítja össze. December 22-én délelôtt osztály- és iskolakarácsonyt tartunk. Az osztály tanulói meglepik egymást apró ajándékokkal, közben karácsonyi dalokat hallgatnak, énekelnek. A tornateremben feldíszített karácsonyfa mellett az alsós osztályok betlehemest mutatnak be. Az osztályok együtt énekelnek, készülnek karácsonyra, búcsúztatják az óévet. A program felelôse a Diákönkormányzat. Kollégáknak, szülôknek, tanulóknak és mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendôt kívánok a Damjanich János Általános Iskola nevében. Koháry Orsolya, igazgató Ajándékcsomagok, mûsorok a Családsegítôben Isaszeg Városának Segítôkéz Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálata számos módon igyekszik szebbé tenni a városunkban élô nehéz sorsú emberek ünnepi készülôdését. Családsegítô Szolgálatunk az Élelmiszerbank segítségével decemberben élelmiszercsomagot juttat a rászorulóknak, emellett továbbra is folyamatosan zajlik a ruhaadományok osztása. A Bóbita Óvoda ovisai évrôl évre kedves mikulásmûsorral és saját készítésû ajándékaikkal lepik meg az Idôsek Klubjának tagjait, így idén is ellátogatnak hozzánk. Karácsony elôtt betlehemes játékkal kedveskednek klubtagjainknak az isaszegi iskolások, majd az ünnepek elôtt a Pünkösdi Közösség tagjai is meglátogatják klubunkat, és ajándékcsomagot nyújtanak át az idôseknek. Gyermekjóléti Szolgálatunk a téli szünetben ismét megrendezi a már hagyománynak számító karácsonyi játszóházat, ahol kézmûves programokkal és süteménysütéssel várjuk a hátrányos helyzetû isaszegi gyerekeket. Békés, boldog ünnepeket kívánunk! Segítôkéz Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat Ünnepi fények városunkban A karácsonyi ünnepi hangulat megteremtésén dolgozik többek között ezekben a napokban a városüzemeltetési osztály. Az idén szeretnénk még szebbé, ünnepélyesebbé tenni kisvárosunkat. Terveink szerint a Tóth Árpád utcában a szökôkútnál, a Mûvelôdési Otthon, valamint a Polgármesteri Hivatal elôtt állítunk fenyôfát. A hivataltól a körforgalomig a villanyoszlopokon 38 világító karácsonyi hópelyhet helyezünk el. Az emlékparkban a kandeláberekre kerül az üdvözlô üzenet. A dekorációs világítás felszerelését a városüzemeltetési osztályon dolgozók végzik el. Az új díszek energiatakarékos izzói tartósabbak, és csak a töredékét fogyasztják a hagyományos technológiával készülteknek. Reméljük, hogy ezzel a szép dekorációval is hozzá tudunk járulni Isaszeg város lakóinak ünnepi hangulatához. Polgármesteri HIvatal 10 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

11 A télre való készülôdés Bár már december van, a tél nem érkezett meg, a hó sem esett, de ha ez bekövetkezik, Isaszegen készen állunk a téli feladatok elvégzésére. Ellenôriztük a jármûvek állapotát, a raktárakat feltöltöttük a szükséges sóval és érdesítô anyagokkal. Jelenleg tárolónkban kb. 5 q sót tartalékolunk, ami indulásnak elegendô, ha szükséges folyamatosan pótoljuk. A városüzemeltetési osztály dolgozói a következô négy hónapban bármikor készen állnak a síkosságmentesítésre és a hó eltakarítására. Az osztálynál dolgozó 20 fôbôl megszerveztük a hóeltakarító csoportokat. A gépeink közül az MTZ-re, valamint a felújított Zetorra van felszerelve a két hótoló eke és hátsó sószóró, a harmadik új gépünkre a gréderlapból átalakított hóeke. Ám még ezzel a gépparkkal sem tudunk egy ekkora várost néhány óra alatt megtisztítani, ha nagy mennyiségû hó hullik. Elôször a legforgalmasabb tömegközlekedési útvonalakat takarítjuk. Ha viszont folyamatosan esik, akkor bizony elôfordulhat, hogy kisebb mellékutcákba csak másnap jutunk el, hiszen a város belterületi úthálózata mellett a külterületi tisztítása is fontos. Szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy ne hagyják utolsó pillanatra a téli hóeltakarító eszközök, szóróanyagok beszerzését, mert a járdák tisztítása az ingatlantulajdonosok feladata. Elkerülhetjük ezzel a baleseteket. Persze nem csak az utakon, a gyalogosközlekedésben okozhat problémát a téli idôszak. Az autóvezetôknek is idôben kell gondolni arra, hogy szakadó hóesésben ne induljanak el nyári gumival, mert így sajnos hamar bekövetkezhet a baj. Horváth István, városüzemeltetési osztályvezetô Szakmai nap a Klapka iskolában Tanterem-felújítás szülôi összefogással Iskolánk évek óta az Apáczai Kiadó bázisiskolája. Rendszeresen tartunk bemutató tanításokat az iskola és a környezô települések tanárainak. A szakmai továbbképzések részeként a kollégák megismerkednek a kiadó legújabb tankönyveivel, interaktív tananyagaival. November 4-én Kompetenciafejlesztés a magyarórákon címmel rendhagyó bemutató tanításra vártuk a kollégákat. Az órákat és a szakmai konzultációt Fülöp Mária tankönyvszerzô, az Apáczai Kiadó Aranytoll-díjas tankönyvírója tartotta. A 4.c osztályban fogalmazásórát láttunk, az 5.a osztályban a szövegértés és szövegalkotás fejlesztését nézhettük meg. Diákjaink akik a tanóra elôtt találkoztak elôször a számukra ismeretlen tanárnôvel remekeltek az órákon, bátran és okosan válaszoltak a kérdésekre. A kiváló bemutatóórákat szakmai konzultáció követte. Iskolánk tanárain kívül Pécelrôl és Csömörrôl fogadtunk vendégeket. Tavasszal matematikaórákra várjuk az érdeklôdôket. Balog Istvánné, igazgató A novemberi Önkormányzati Tájékoztatóban kollégáim beszámoltak arról a példamutató szülôi-nevelôi összefogásról, melynek eredményeképpen megszépült a Tóth Árpád úti épület környéke (kerítésfestés, virágok, bokrok ültetése). Október végén folytatódtak a felajánlott munkák. A felsô tagozatos diákok szülei is szívesen vállalták, hogy szebbé, hangulatosabbá varázsolják azt a környezetet, ahol gyermekeik tanulnak. Az ôszi szünetben amíg a tanulók pihentek lelkes csapat vette birtokba a Kossuth utcai épület tantermeit. Falakat festettek, lambériát és szekrényeket csiszoltak, lakkoztak, új sötétítô függönyöket varrtak. Olyan apuka is volt Ruda István, aki egy héten keresztül dolgozott az iskolában. A szülôk és tanárok közös munkájának eredményeként tanulóinkat a szünet után tiszta, felújított tantermek fogadták. Megköszönöm a következô szülôknek, hogy szabadidejüket feláldozva szépítették iskolánkat: 5.a: Lászlóffy Sándor; 5.b: Fenyvesi István és felesége, Képes Tamás és felesége; 5.c: Dudás László és felesége, Molnár Tibor és felesége, Molnár Zoltánné; 6.a: Abonyiné Gódor Boglárka, Bartos Zoltánné, Gódor József, Nagy Attila és felesége, Magyari Attila és felesége, Szôdi Sándor és felesége, Toró Dénes, Újvári Károly és felesége; 6.b: Ruda István. Balog Istvánné, igazgató VIII. évfolyam, 12. szám december 11

12 A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum decemberi programja Tervezett programkínálat: December : Rendhagyó fizikaóra 2009 a csillagászat éve jegyében December : Roma Advent és Ki mit tud December : Adventi készülôdés. Kézmûves foglalkozás, táncház, valamint Ruzsmarint János szívhistóriája címû mese-tor-túra interaktív játék várja a kicsiket és nagyokat. Mesepásztor: Teleki Ferenc, úti zenészek: Fodor Miklós és Barna Balázs December : Mikulás színház óvodásoknak a MASZK bábszínház elôadásában Betlehemi történet címmel December : A Klapka György Általános Iskola és AMI ütôhangszeres tanulóinak koncertje December : Városi Karácsony Adventi rege címû mûsorunkkal kívánunk kellemes, békés, örömökben gazdag karácsonyt a város lakóinak December : Damjanich János Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak karácsonya December : Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének karácsonya December : Csoportjaink karácsonyi batyus bulija December 31.: Csoportjaink Szilvesztere Szolgáltatások: December : KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás December : A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési Otthon elôterében Kiállítások: Bérces Rezsôné Advent havában címû kézimunka kiállítása tekinthetô meg az elôtérben Köszönjük Both Józsefnénak a városnak ajándékozott fenyôt, mely Tóth Lajos és munkatársai közremûködésének köszönhetôen Isaszeg karácsonyfájaként látható a Dózsa György Mûvelôdési Otthon elôtti téren. A Mûvelôdési Otthon december 28-tól 31-ig zárva tart! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/ vagy a 28/ telefonszámon, az isaszegmuv címen valamint a weboldalon is lehet. A programok változtatásának jogát fenntartjuk! Köszönet az adó 1%-ért! December : Bekopog a Mikulás a Baba-Mama Klubba December : Közmeghallgatás December : Véradás Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a Kört. A 2008-ban APEH által átutalt évi 1%-os adó összeg Ft- volt, melyet a évre tartalékoltunk. A Ft-ból a múzeum védelmi rendszerét kívánjuk korszerûsíteni, kiegészíteni, és egy takarítógépet szeretnénk vásárolni. A múzeum további fejlesztéséhez tisztelettel kérjük támogatásukat. Adószám: Advent havában címmel nyílt kiállítás november 20-án Béres Rezsôné szebbnél szebb kézimunkáiból. Munkáit látva ötletessége és kreativitása kimeríthetetlennek tûnik. A csodálatos horgolt díszek például eredetileg izzók. A pulóverek, terítôk, angyalkák, kalapok és a többi szemünk elé táruló csodálatos darab árasztja a szeretetet, amivel készült. Felhívja a figyelmet a karácsony igazi értelmére, és elgondolkodtat a valódi értékek megbecsülésérôl. A kiállítás december 20-ig tekinthetô meg a Mûvelôdési Otthon elôterében. 12 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

13 Szülôk-nevelôk bálja november 7-én a Damjanich János Általános Iskola dolgozói megrendezték évi hagyományos jótékonysági báljukat. Erre a napra ismét ünnepi díszbe öltözött az iskola tornaterme. A vendégek szórakoztatására, a Nyugdíjasok Baráti Köre fergeteges, igazi báli hangulatot teremtett. Az idén elsô ízben fellépett a bálon a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Társastánc csoportja is. Szenvedélyes latin-amerikai táncuk elnyerte kicsik és nagyok tetszését egyaránt. Köszönetet mondunk mindkét vendégszereplônek, hogy elfogadták meghívásunkat. A Csata Táncegyüttes kiskamasz, ifi és felnôtt csoportjai most is nagy sikert arattak. Különleges öröm, hogy a csoportokban viszontláthattuk régi tanítványainkat, akik szívesen táncoltak volt iskolájukért. Iskola dolgozóinak, és az adományozóknak, akik anyagilag hozzájárultak a bál sikeréhez: Faragó Attilának, Garasanin Sándornénak, Répási Tibornak és Mészáros Gusztávnak. Végül, de nem utolsósorban minden vendégünknek, aki elfogadták meghívásunkat, és a belépôjegy megvásárlásával hozzájárultak ahhoz, hogy épülô új iskolánkban iskolarádió mûködhessen. Rákóczi Katalin Könyvtári hírek A mûsorban iskolánk szinte valamennyi osztálya fellépett szórakoztató, táncos jeleneteket bemutatva. Az est fénypontja a 7 8. osztályosok keringôje volt, amelynek báját, szépségét Bánszkiné Varga Judit tanárnônek köszönték meg a gyerekek. A hajnalig tartó bálhoz a Pepita Zenekar biztosította a jó hangulatot. Köszönetet mondunk a bál elôkészítésében részt vett valamennyi dolgozónknak, a Szülôi Munkaközösségnek, Valkony Antal tanár úrnak. A Polgármesteri Hivatal, a Klapka A Jókai Mór Városi Könyvtárban a Karácsonyra az alábbiakkal készülôdünk: Az Aktualitások polcunkon megtalálhatóak az ünneppel kapcsolatos kézmûves, karácsonyi verseket és történeteket tartalmazó könyveink; Faliújságunkon karácsonyi ajándékötleteket ajánlunk olvasóinknak; Kivágható karácsonyi ablakdíszeket fénymásoltathatnak látogatóink; A gyerekeknek karácsonyi rejtvényt adunk fel, melyet a rejtvényládába kell bedobni, és a helyes megfejtôk között ajándékkönyvet sorsolunk ki. Az évi rendezvényeink sorában a Damjanich János Általános Iskola 8.a osztályosait láttuk vendégül egy rendhagyó irodalomórára. Magyartanáruk, Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna kezdeményezésére Ady Endre életérôl, munkásságáról Majsa Györgyné (Olga néni) gyermekkönyvtáros állított össze egy irodalmi vetélkedôt, ahol 5 csapat vetélkedett. Az elsô helyezettek A következô nemzedék csapat tagjai lettek Páll Eleonóra, Sárvári Natália, Kasuba Noémi, Hrustinszki Noémi, akik oklevelet és egy-egy Ady válogatott verseit tartalmazó CD-t kaptak jutalmul. A többi résztvevô pedig emléklapot vihetett haza. Öröm adni, öröm kapni, amelyhez hasonló örömöket kívánunk minden kedves olvasónknak. Kegyelemteljes karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Horváth Árpádné, könyvtárvezetô VIII. évfolyam, 12. szám december 13

14 Helyben Isaszegen Az Akkreditált Bag Band Bt. Autós Iskola December 10-én (csütörtökön) és január 21-én Signora szépségszalon Kozmetika Isaszeg, Görgey u. 8. tini és felnôtt kezelések ránctalanító kezelések csokoládés masszázs töltôdjön fel a csokoládé energiájával Átyim Anita, 70/ Ha garantált és tartós eredményeket szeretne hosszú távra, bízza magát a Signora szalon szakembereire, gondos kezeire! Kéz- és lábápolás SPA kezelések felsôfokon az erôsen igénybevett kéznek és lábnak pedikûr, manikûr, mûköröm Vidák Erika, 20/ A Lignifer Kft. telephelyén 2 különálló helyiség raktározás céljára kiadó 218 m 2 fûthetô, 70 m 2 nem fûthetô raktár. A telephely területe zárt, 24 órás ôrszolgálattal védett. Cím: 2117 Isaszeg, Ady Endre u. 47. Kapcsolat: Hegyi Péter: 28/ Traffipax információ 2009 december hónapra 01: Isaszeg, Pécel 02 03: Gödöllô 04: Vácszentlászló, Valkó 05: Isaszeg 06: Pécel 07: Gödöllô 08: Mogyoród, Kerepes 09: Nagytarcsa, Kistarcsa 10: Csömör, Kerepes 11 12: Isaszeg, Pécel 13: Isaszeg 14 15: Gödöllô decemberi állatorvosi ügyelet XII Dr. Michalik László Isaszeg, Ady Endre u. 1. XII : Dr. Rédling Tibor Kistarcsa, Váczi u. 2. XII : Dr. Mile Attila Pécel, Kálvin tér 2. XII : Dr. Csizmadi Sándor Kistarcsa, Malom u. 2. I. 1 3.: Dr. Sági László Pécel, Tarcsai u : Pécel 17: Isaszeg, Pécel 18: Gödöllô 19: Csömör, Kistarcsa 20: Mogyoród, Kerepes 21: Zsámbok, Dány 22 23: Gödöllô 24 26: 27: Kerepes, Kistarcsa 28: Mogyoród, Kerepes 29: Isaszeg, Pécel 30 31: Gödöllô 20/ / / / / / Dr. Szeredi Levente 2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. Telefon: 20/ Rendelési idô: Hétfô, szerda, péntek: óráig Kedd, csütörtök: óráig (sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is) igény esetén házhoz is megyek Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft. Gödöllô, Vasútállomás tel./fax: 28/ mobil: 30/ Nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszám: AL-0084 Tanuljon nálunk vezetni! Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN december 7-én és január 4-én 18 órakor. Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon. Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 20/ , és Csajkovszki Évánál a 30/ telefonszámon, Kis Sándor szakoktatónál (30/ ) jogosítvánnyal rendelkezôk számára gyakorlási lehetôség ügyében. Honlap: Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában! Gödöllô, Vasútállomás Hétfôtôl csütörtökig: 8 16 óráig, pénteken: 8 13 óráig. Telefon: 28/ , 30/ Iskolavezetô: Homoki László Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon! LAmédia Nyomdaipari Kft. telefon: 20/ web: cím: 2117 Isaszeg, Vörösmarty u. 5. Szolgáltatásaink: tervezés, nyomdai elôkészítés (logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése, tördelés, szkennelés) nyomtatás (névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.) reklámajándékok készítése (egyedi papírzacskók, hûtômágnesek, tollak, pólók, bögrék stb. emblémázása) minden, ami nyomda 14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

15 Anyakönyvi hírek a közötti idôszak eseményeirôl Születések: Pelles Zsófia Orgona utca 4. Orliczki Anton Dózsa György utca 90. Faragó Ricardó Rómeo Május 1. utca 57. Szilvási Dániel Ádám Bartók Béla utca 14. Tóth Norbert Madách utca 68. Oláh Krisztofer Március 15. utca 80. Rafael Krisztofer Benkovics utca 27. Kaszai Dorka Batthyány Lajos utca 21. Siklósi Jázmin Virág Szent László utca 9. Ács Zsombor Nagy Sándor utca 74. Barkóczi Kamilla Ilkamajor 0170/33 hrsz. Grósz Fanni Ilkamajor 170/70 hrsz. Palaga Laura Nagy Sándor utca 6. Bors Mira Kiara Ilkamajor 146/286 hrsz. Jagicza Bálint Külterület Barabás Zita Szenntgyörgypuszta Szûcs Dorián Magyar utca 21. Házasságkötések: Rab Éva és Kocsis István Makai Krisztina és Surák Attila 50 év egymás szeretetében: Palaga Julianna és Bajusz Mihály november 7-én kötöttek házasságot, és a Petôfi utca 14. szám alatt élnek. Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk! Halálesetek: Verseczki Istvánné Somogyi Magdolna (73) Liget tér 8. Szenner Ferenc (75) Béke tér 1. Szenczy Miklós Istvánné Karacs Mária (50) Petôfi utca 19. Brasnyó Péter Pálné Kiszel Katalin Rozália (66) Martinovics utca 16. Huszárik György (75) Petôfi utca 22. Malina Józsefné Ecseri Anna (82) Bercsényi utca 7. Paskai Antalné Szepesy Rozália (97) Mátyás király utca 71. Sárosdi Sándor (73) Liget utca 8. Turai Ferenc (55) Bem utca 25. Cserpnyák Hugóné Marosán Mária (70) Esze Tamás utca 6. Bene István (58) Árpád utca 26. Hóka Miklós (69) Damjanich utca 7. A családok gyászában részvéttel osztozunk. Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô Köszönetnyilvánítások Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Szenner Ferencet utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. Felesége és családja Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Huszkai Istvánt utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki. Élettársa és családja Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek december 01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Tordai Gábor 02. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Horváth Anna 03. Dr. Tordai Gábor 19. Dr. Kürti József 04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Kürti József 05. Dr. Mészáros Zsolt 21. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Mészáros Zsolt 22. Dr. Kürti József 07. Dr. Kürti József 23. Dr. Eszlári Egon 08. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Horváth Anna 09. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Tordai Gábor 26. Dr. Eszlári Egon 11. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Eszlári Egon 12. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Kürti József 13. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Tordai Gábor 14. Dr. Kürti József 30. Dr. Horváth Anna 15. Dr. Horváth Anna 31. Dr. Kürti József 16. Dr. Eszlári Egon január 01. Dr. Kürti József 06. Dr. Eszlári Egon 02. Dr. Mészáros Zsolt 07. Dr. Tordai Gábor 03. Dr. Mészáros Zsolt 08. Dr. Kürti József 04. Dr. Kürti József 09. Dr. Eszlári Egon 05. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Eszlári Egon Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: , mobil: 30/ Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 70/ A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig tól másnap reggel ig tart. Pénteken tól szombat reggel ig. A hétvégi ügyelet szombat tól hétfô ig tart. Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében ig. Gyógyszertárak nyitvatartása szombat vasárnap: Ezüstkehely Patika: páros héten 8 12 óráig, Liget Patika: páratlan héten 8 12 óráig. A mentôk ingyenes hívószáma: 104 Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/ helyi rendôri ügyelet közvetlen elérhetôsége: 70/ VIII. évfolyam, 12. szám december 15

16 Nincs karácsony nálunk nélkül szabad felhasználású hitelakció A fenti kondíciók tájékoztató jellegû adatok, nem minôsülnek ajánlattételnek, részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket. Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet Isaszegi kirendeltség Isaszeg, Kossuth L. u. 15. Telefon: hitelakció! ,-Ft hitelösszeg 3 éves futamidô esetén havi ,-Ft törlesztôrészlettel Kezelési költség (egyszeri): 3,0% Hitelbírálati díj: nincs THM: 18,03%* *A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Szépségház Isaszeg, Görgey u. 8. Masszázs, testtekercselés, nyomásterápiás készülék, LPG, infraszauna. Alakformálás, fogyasztás, narancsbôr kezelése, bôrfeszesítés, izomlazítás, ödéma kezelése. Telefon: 20/ Szolárium stúdió Az egészséges barnulás szigete Alakformáló álló szoláriumgép vibrotalppal, aromabreezzel. Klímás fekvô szoláriumgép váll- és nyakbarnítóval, aromabreezzel. Telefon: 20/ Üzletünkben ajándékutalványok kaphatók! 16 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

17 A biztonságos ünnepekért a legfontosabb, hogy ne legyünk közömbösek a másik ember iránt, figyeljünk egymásra és értékeinkre! Közelednek az ünnepek, nagy a sürgés-forgás az üzletekben, bevásárló helyeken. Figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk ôrizetlenül táskáinkat. Egy-egy jó vételnek tûnô termék ne vonja el olyannyira figyelmünket bevásárlókosarunkról, bevásárlókocsinkról, hogy az esetleg abban elhelyezett értékeinket szem elôl veszítsük. Táskánkat mindig tartsuk magunknál, annak cipzárját, csatját ne hagyjuk nyitva. A fizetést követôen tárcánkat azonnal tegyük lehetôleg belsô zsebbe, vagy a táskánk zárható részébe. Kifejezetten fontos, hogy a vásárlás befejeztével táskáinkat, csomagjainkat autónk csomagtartójába tegyük. Ne egy helyen tartsuk az elkölteni kívánt pénzünket, kisebb összegeket tartsunk csupán egy helyen, vagy bankkártyával intézzük vásárlásainkat. Ez esetén véletlenül se ôrizzük PIN kódunkat kártyánk mellett, azt próbáljuk memorizálni, vagy számunka könnyen megjegyezhetô számkombinációra változtatni. Télen, a teljes sötétség beálltakor még kevesen tartózkodnak lakásaikban, munkahelyük és otthonuk között közlekednek, ekkor intézik a bevásárlásokat. Nagy a forgalom ilyenkor az utakon, nem túl feltûnô az idegen, amit igyekeznek kihasználni azok az egyének, akik munka helyett inkább a más által megvásárolt értékekre pályáznak. Figyeljünk oda egymás lakására is, a szomszédok érezzenek felelôsséget a környezetükben lakók iránt. Amennyiben bármi gyanús tényt, körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendôrséget, ne önállóan próbáljanak meg cselekedni. Kiemelt figyelmet érdemelnek a környezetünkben élô idôs emberek, akik a csalók legkedveltebb célpontjai. Tél beálltával megjelennek a tûzifa árusításával foglalkozó, úgynevezett mozgó árusok. Több esetben elôfordult, hogy az ígértnél kevesebb fát hagytak a vásárlónál, így ô a kedvezô helyett jóval a piaci ár felett jutott tüzelôhöz. Vásároljunk megbízható helyrôl, hiszen minden településen vannak a lakosság által ismert, probléma esetén elérhetô közelségben lévô kereskedôk, akiknek nem célja vásárlóik megkárosítása. Sokszor az olcsóbb lesz a drága, ezért ne vásároljunk házalóktól, ne engedjünk idegent lakásainkba, de még udvarainkba sem. Amennyiben kerti munkát végzünk, esetleg havat söprünk, lakásunkat tartsuk illetéktelen személyektôl elzárva. Isaszeg és Pécel városában is történtek már az emberek jóhiszemûségét, segítôkészségét kihasználva elkövetett lopások, amelyek kis odafigyeléssel, óvatossággal elkerülhetôk lettek volna. Néhány, az életbôl merített példával szeretném érthetôbbé tenni hogyan jutottak nem kevés pénzhez a jóhiszemûségére alapozó tolvajok: krumpli, zöldség árusításával járták az utcákat ismeretlenek. A kiszemelt áldozathoz becsengetve, piaci áron alul kínálták eladásra terményüket, majd amikor az üzlet megköttetett, segítôkészségükrôl tanúbizonyságot adva a lakás kamrájába vitték a zsákot. A vételár kifizetésére már a lakáson belül került sor, ahol az ismeretlenek kifigyelték, honnan veszi elô a tulajdonos a megtakarított pénzét. Még távozásuk elôtt, a sértett figyelmét elterelve fosztották ki a gyanútlan embereket, több százezer forintot zsákmányolva. Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató A tolvajok kedvelt története még, hogy a kiszemelt áldozat egyik hozzátartozójára hivatkozva név nélkül tartozást szeretnének megadni, vagy a rokon által megrendelt árut hozták, amelyet kifizetni már nem kell, sôt még pénz is jár vissza. Nagy címletû pénzbôl kérnek visszajárót, és megfigyelik, honnan kerül elô a megtakarított pénz, amit aztán eltulajdonítanak. Ha pénzt akarnak nálunk váltani, nyugodtan küldjük a próbálkozó idegent postára, bankba. Amennyiben rosszullétre hivatkozva kérnek bebocsátást lakásainkba ismeretlenek, hívjunk hozzájuk mentôt, orvost, de lakásunkon kívül várakozzanak. Egy-egy pohár víz az utcán elfogyasztva éppúgy segíthet, mint a konyhában. Elôfordult, hogy közmûszolgáltató munkatársának adták ki magukat a csalók, és számla túlfizetésre hivatkozva hoztak vissza pénzt. Nem folytat ilyen jellegû tevékenységet egyik szolgáltató sem, a gyakorlat szerint a túlfizetést a következô számlában jóváírják, vagy postai kézbesítéssel juttatják vissza a lakosoknak. Ne higgyünk el mindent, legyünk óvatosak! A közelgô karácsony elengedhetetlen díszletei a karácsonyfák, adventi koszorúk, asztali díszek, gyertyák, csillagszórók, világító díszek. Utóbbiakat csak felügyelettel használjuk, ha elhagyjuk otthonunkat, ne hagyjuk ôket égve, hogy a karácsony tényleg egy szép ünnep és emlék legyen. Csak olyan izzósort használjunk, amely magyar nyelvû leírást is tartalmaz, és annak gyártója garanciát vállalt mûködésére. Elektromos eszközöket tilos közterületen, standokon árusítani. Mûködésük ki sem próbálható, és általában nem felel meg a szükséges biztonsági elôírásoknak, ezért csak megbízható helyrôl vásároljunk, hiszen itt is igaz, hogy sokszor az olcsóbb a drágább. Az év záróakkordja a szilveszteri mulatság, amikor elôszeretettel használunk különféle pirotechnikai eszközöket. Ezek a termékek nem rendeltetésszerûen használva sérülést okoznak, mûködésük leírását magyar nyelvû tájékoztató kell, hogy tartalmazza. Árusításuk szigorú szabályok szerint történhet, aminek a kabát alól, autó csomagtartójából történô árusítás nem felel meg. Játékos a lakosság számára engedélyezett pirotechnikai eszközök forgalmazása december 29-tôl 31-ig engedélyezett, felhasználásuk pedig december 31-én órától január 01-én óráig megengedett. A fel nem használt eszközöket a forgalmazó köteles visszavásárolni. A petárdák használata a korábbi évekhez hasonlóan idén is tilos! A rendôrség fokozottan ellenôrzi a pirotechnikai termékek forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos szabályok betartását. Az év hátralévô részében lehet számítani a bevásárló helyek, kereskedelmi és vendéglátó egységek, közterületek ellenôrzésére. Szigorúan fellép azokkal szemben, akik az ünnep szépségét és nyugalmát megzavarva, a törvénytisztelô lakosság karácsonyát, óévbúcsúztatóját igyekeznek tönkretenni. Ezúton kívánok a Péceli Rendôrôrs teljes személyi állomány a nevében Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! Mondok Zoltán rendôr százados, a Péceli Rendôrôrs parancsnoka VIII. évfolyam, 12. szám december

18 Január H K Sz Cs P Sz V Február H K Sz Cs P Sz V Március H K Sz Cs P Sz V Május H K Sz Cs P Sz V Június H K Sz Cs P Sz V Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. Telefon: 28/ web: Július H K Sz Cs P Sz V Április H K Sz Cs P Sz V Augusztus H K Sz Cs P Sz V Szeptember H K Sz Cs P Sz V Október H K Sz Cs P Sz V November H K Sz Cs P Sz V December H K Sz Cs P Sz V

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2011. március 5-én a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében "MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON" című nagysikerű előadást tartott Dr. PhS. Farkasinszky Tibor, az MTA közgazdaságtudomány kandidátusa,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben