KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 7. szám I április 8. I Megjelenik: kéthetente. Hattyúdal A Magyar Költészet Napja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 7. szám I 2008. április 8. I Megjelenik: kéthetente. Hattyúdal A Magyar Költészet Napja"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 7. szám I április 8. I Megjelenik: kéthetente Hattyúdal A Magyar Költészet Napja

2 KÉPES HÍREK Év Homlokzata pályázat 2007 A megújuló belsõ Józsefváros egyik kiemelkedõen sikeres építészeti alkotása, a Futó utca szám alatt épült 73 lakásos épület nyerte el idén az Év Homlokzata pályázat fõdíját, társasház kategóriában. Pályázó: Hajnal Zsolt Hajnal Építésziroda Kft., kivitelezõ: Hérosz Zrt., tervezõ: Hajnal Zsolt, Kendelényi Péter, Harangi László Barna. Az Év Homlokzata pályázatot öt évvel ezelött a Baumit Kft. hívta életre, hogy építészeti, gazdaságossági és mûszaki szempontok alapján díjazza a legjobb és legszebb homlokzatokat, és támogassa tervezõk, kivitelezõk modern és egyedi törekvéseit. Az idei felhívásra majd száz pályázat érkezett be, három kategóriában (Családi ház, Társasház/Lakópark és Mûemlék épület/középület). A Társasház kategória nyertese a Futó utcai épület, ahol az egyszerû beépítéshez, nagyvonalúan tagolt, érzékeny arányokra épülõ tömegformálás társul. A már Futó utcai házként emlegetett épület építészeti érdemeihez hozzájárul az utcai homlokzattagolás, és a belsõ udvar világának megformálásában jelentõs szerepet betöltõ vakolatarchitektúra. Az utcai és a belsõ udvar homlokzatának szín és felületképzése, a remek kontrasztok és a finom felületjátékok emelték ki az épületet a többi pályamû közül. nyz József-bál 2008 Március 29-én este új helyszínen, a Nemzeti Múzeum dísztermében, kupola és kandalló-csarnokában rendezte meg hagyományos József-bálját Budapest Józsefváros Önkormányzata. Az esten a XX. századi Divat-salon ihletésû divatbemutató, a Pesti nõ lányok design-kalandozásai bõvítették az eddig megszokott és hagyománnyá vált programokat, de charleston tánclecke keretében a vendégek is gyakorolhatták a régi társasági bálok jellemzõ táncát. Az est fõvédnöke dr. Kovács Tibor a Nemzeti Múzeum fõigazgatója, házigazdája Csécsei Béla Józsefváros polgármestere volt. Az est exclusiv és emelkedett hangulatát nem csak a múzeum patinás környezete, de a kötelezõen elõírt báli öltözet és a borsosárú belépõk is biztosították. Szerkesztõségi látogatás A Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium induló kölyök-újságának lelkes szerkesztõi, riporterei, újságírói tettek látogatást a Józsefváros szerkesztõségében. A fiatal tollforgatók felkészülten faggatták szerkesztõségünk munkatársait az újságkészítés rejtelmeirõl. Ny. Lengyel-magyar nap A Józsefvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a kerületben élõ lengyel és lengyel kötõdésû mûvészek közös grafika, plakát- és festészeti kiállítására hívta Józsefváros lakóit. A Tisztviselõtelepen megnyitott tárlat a március 23-i Lengyel-magyar nap alkalmából az önazonosság, és a kultúrák közötti kapcsolat megõrzésére kívánta felhívni a figyelmet. Ny 2

3 Társasházi tulajdonosok, közös képviselõk figyelmébe ÜGYINTÉZÕ Kerületünkben is súlyos gondot jelentenek az elhasználódott gázvezetékek. A felújítások és rendszeres ellenõrzések elmaradásának oka többnyire az, hogy a társasházaknak nincs pénze. A felújítás érdekében a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. a fõvárosi szolgáltatók közül elsõként valósított meg együttmûködést önkormányzatunkkal. A március 13-án aláírt megállapodás alapján pályázat került kiírásra társasházak részére gáz alap és felszálló vezetékeik felújítása céljából. A Fõvárosi Önkormányzat is kiírta a Fõvárosi Rehabilitációs Keretbõl juttatandó támogatás pályázatát a társasházak részére. Anyaga a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. Bárczy István u. 3. szám) térítésmentesen vehetõ át. A kerületi társasházak a 7/2008.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet szabályainak betartásával a vehetnek részt a pályázaton. A pályázatokat a kerületi önkormányzathoz kell benyújtani 2 példányban, a fõvárosi kiírás szerinti idõpontig. Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a Fõvárosi Önkormányzat pályázatán való részvételre 40 M Ft vissza nem térítendõ támogatást és 40 M Ft visszatérítendõ támogatást (kamatmentes kölcsön) fedezetet különített el a társasházak részére. Csécsei Béla polgármester Gáz alap-, és felszállóvezeték pályázat VIII. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. támogatásával A képviselõ-testület a társasházak általános felújításához, gázvezeték felújításához önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008.(II.27) sz. rendelete 1.(3) bekezdése és 4.-ban rögzített szabályok szerint pályázatot ír ki társasházak, lakásszövetkezetek részére gáz alap- és felszálló vezetékek felújítására. Erre a célra a képviselõtestület idei költségvetésében 10 millió forintot különített el. Ezt az összeget a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. közérdekû kötelezettségvállalás (adomány) címén további 10 millió forinttal kiegészítette, így összesen 20 millió forint visszatérítendõ támogatás áll rendelkezésre. A pályázati feltételeket, a benyújtás, elbírálás, valamint a támogatás felhasználásának szabályait az önkormányzat rendelete tartalmazza. A pályázati dokumentáció benyújtásának, beérkezésének határideje: május óra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály, Tulajdonosi Jogokat Koordináló Csoporthoz kell benyújtani postán, vagy személyesen (1082 Budapest, Baross u III. em szoba). A pályázati anyagot döntésre a Polgármesteri Hivatal készíti elõ, és a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport bírálja el. Az elbírálás határideje május 30. A pályázat lebonyolításának módja: Az önkormányzati rendelet szabályai szerint lehetõség van arra, hogy amennyiben külsõ pályázat kiírásra kerül, továbbá a társasház kéri, a pályázat egyéb, külön kiírás szerint- jelen pályázat esetében elsõsorban a Fõvárosi Rehabilitáció keretre kiírt pályázatra - külsõ támogatások megszerzése érdekében továbbításra kerüljön. A pályázatot 1 példányban, külsõ pályázat továbbítása esetén 2 példányban kell benyújtani. Jelentkezési adatlap - mely a rendelet 2. számú melléklete a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály, Tulajdonosi Jogokat Koordináló Csoportnál és az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály Irodáiban ingyenesen kapható vagy az önkormányzat honlapjáról (www.jozsefvaros.hu) letölthetõ. A Fõvárosi Rehabilitáció Keret pályázatán való részvétel esetén a pályázati dokumentációnál kiíró szabályait is figyelembe kell venni, a kiírás szerinti jelentkezési adatlapot is csatolni kell. Az önkormányzat a nyertes társasház megbízott képviselõjével köt szerzõdést. Amennyiben a társasház neki felróható okból a szerzõdést határidõre nem írja alá, az elnyert támogatást elveszíti. A rendelet és a pályázati kiírás szabályainak be nem tartása a pályázat érvénytelenségét eredményezi. Minden pályázó értesítést kap az õt érintõ döntésrõl. A pályázat bírálata a Józsefváros újságban és az Önkormányzat honlapján megjelenik. A pályázattal kapcsolatban, hivatali munkaidõben további felvilágosítást ad: Gazdálkodási Osztály Tulajdonosi Jogokat Koordináló Munkacsoport Dengel Zoltánné csoportvezetõ (1082 Budapest, Baross u III. em. 323 szoba, telefon). ÜGYINTÉZÕ 3

4 MEMENTO Gyászhír Szabó Lajos, a Józsefvárosi Kulturális és Sport kht. ügyvezetõ igazgatója március 25-én, hoszszú, súlyos betegség után elhunyt. A gyászhír mindannyiunkat megrendített, pedig sejtettük, hogy már nem lesz visszaút. Lajos hosszú hónapok óta orvostól orvosig járt, de jó kedélyét, bizakodását nem veszítette el. Nem fordult magába, nem vonult vissza munkájától, a kórházból is irányította munkatársait. Tudjuk legalábbis elvben -, hogy halandók vagyunk, de mégis úgy teszünk, mintha örökké élnénk. Lajos is úgy élt, úgy dolgozott mintha minden tervét az örökkévalóságnak készítette volna. A veszteségre nem lehet felkészülni - és nem lehet a fájdalomra sem. Nem lehet felkészülni arra, hogy többé nem telefonál, nem jelenik meg, hogy nevetését nem halljuk. Nem lehet elfogadni, hogy vidám hangjával, jellegzetes bajuszával többé nem jelenik meg a szerkesztõségben, nem robban be hozzánk, hogy legújabb terveirõl beszámoljon. Mert tervei voltak csaknem az utolsó pillanatig. Életpályája csúcsának érezte az Orczy-park vezetését, és óriási kihívásnak a park rendbe tételét. Ehhez már hozzá is kezdett aki arrafelé jár, az látja az elsõ eredményeket: a karbantartott utakat, a megújuló növényzetet. Gazdája lett az Orczynak, a sajátjának érezte, és mindent megtett érte, amit csak lehetett. Aki ismerte, tudja: harcos típus volt, olyan, aki mindig kiállt a véleménye mellett, aki nem ijedt meg semmilyen hatalomtól, ha úgy érezte: neki van igaza. Óriási igazságérzete vitte bele a politikába: a rendszerváltás után Érden önkormányzati képviselõvé választották. Az elvek és a tettek embere volt, de nem hiányzott belõle a vidámság sem. Baráti társaságokban kinyílt, megmutatkozott kedves, szórakoztató énje is. Igazi barát volt. Megbecsülte a hûséget, és õ is hû volt. Lehetett rá számítani. Életét a közmûvelõdés ügyének szentelte. Számos mûvelõdési ház élén alakította a helyi kulturális és közéletet, építette a kis közösségeket, védte az értékeket. De õt nem védte meg semmi. Sem a munka, sem a remény, sem a szeretet. Életének volt értelme, gazdag tartalma. Halálának is kell, hogy legyen ha nem is tudjuk, mi lehet az. Sosem fogjuk elfelejteni. Nyugodjék békében. Koncz Mária A Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat felvételt hirdet két fõ határozott idejû családgondozói munkakör betöltésére A munkakör betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az 1/2000 ( I.7. ) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakképesítések valamelyikének megléte. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: a helyismeret, a szakmai gyakorlat, a számítógép-kezelõi ismeret és a pályázatírási gyakorlat Szakmai feladatok: az évi III. törvényben (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról), a 1/2000. SzCSM rendeletben meghatározottak szerint. A munkakör határozott idõtartamra szól, a törvényi elõírásoknak megfelelõen 3 hónap próbaidõvel. Illetmény, egyéb juttatások: az évi XXXIII. törvény szerint. A pályázathoz csatolni kell: a részletes szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettségeket, szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, motivációs levelet és a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázati anyagot zárt borítékban személyesen vagy postai úton Családgondozói pályázat" megjelöléssel kérjük a Józsefvárosi Családsegítõ Szolgálat címére (1081 Budapest, Népszínház u. 22.), az intézményvezetõnek címezve eljuttatni. Határidõ: május 16. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap. A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pályázó értesítést kap. A pályázat elbírálását 3 tagú bizottság végzi. További információ Váradi Gizella intézményvezetõtõl kérhetõ a es telefonszámon. 4

5 MANDÁTUM Pásztor Lászlóné dr. Most induló, Mandátum címû rovatunkban helyi önkormányzati képviselõk számolnak be az elmúlt idõszakban végzett munkájukról, terveikrõl. Önkormányzati képviselõként a Költségvetési valamint a Városépitészeti és Környezetvédelmi bizottságokban dolgozom. Ebbeni minõségemben alapvetõ feladatomnak tartom, hogy az adott lehetõségeken belül segítsem megvalósítani az önkormányzat költségvetési célkitûzéseit, valamint Józsefváros városképi és épített adottságainak további fejlesztését, és az ezek védelmét szolgáló jogi szabályozások, rendelkezések kezdeményezését. A Képviselõtestület által március l-én elfogadott gazdasági programjában megfogalmazott célokat figyelembe véve, a következõ, a lakosság komfortérzetét javító feladatok megvalósításában szeretnék,közremûködni: 1./ Bûnmegelõzés: Jogosnak és fontosnak tartom, hogy kidolgozásra kerüljön Józsefváros bûnmegelõzési programja, a Magdolnanegyed bûnmegelõzési részprogramjának figyelembe vételével. A legutolsó program fordulóján került kidolgozásra, majd megvalósulásra, azóta sok minden megváltozott a kerületben. A program választ adhat arra, hogy szükség van-e és mely területeken további térfigyelõ kamerák telepítésére, a rendõri jelenlét fokozására, vagy egyéb, a közbiztonságot javító intézkedésekre. 2./ Környezetvédelem: Célja: az épített és természetes környezet védelme. Eszközei lehetnek: a/ az egyes objektumok tulajdonosi rehabilitációja és szükségszerinti õrzésének biztosítása. b/ a közterületi szemetes és kutyaürülék tárolók számának a tényleges helyzetnek, illetve felméréseknek megfelelõ növelése és az eddigieknél gyakoribb ürítése. c/ az önkormányzati vagy társasházak bérlõinek illetve tulajdonosainak érdekeltté tétele, pl. a gyakori közterületi szennyezõdést elõidézõ, kiadáscsökkentési okokból be nem szerzett szemetes kukák beszerzéséhez önkormányzati hozzájárulás biztosítása az erre kidolgozandó támogatási rendszer alapján. 3./ Köztisztaság: Józsefváros köztisztasági és közterületi feladatainak sok a gazdája, és ehhez képest a feladat ellátásához szükséges koordináció is megoszlik a fõvárosi, illetve a kerületi illetékesek között. Ez a tény önmagában még nem jelentene problémát, de kétségtelen, hogy a hatékonyságot nem szolgálja. Idõszerûnek tartom megszervezni az egységes irányítási és koordinációs rendszert, amelynek programgazdája kerületünk lehet. Véleményem szerint a feltételek adottak. Az híres, neves somogyi iskola Hunyadi-napokon való jeleskedésérõl Már hónapokkal ennek elõtte összvegyülekezék sok kiváló fehérszemély és férfiú, hogy méltóképp legyen megünneplése nagy királyunk, Hunyadi Mátyás 550 évvel ezelõtti trónra ülésének. Ceremónia-mestereink, Rózsa Viktor tanár úr és Turcsányiné Boros Aliz tanárnõ mit meg nem tevének a pazar pompáért. Tehették, sokan jeleskedtek névvel, név nélkül ezen nemes ügy szolgálatjában a nagyoktól a legkisebbekig. Feljöve azon hétfõ, mely húsvétnak hétfõjét eggyel elõzi meg. Sok jeles ifjú iskolánk szemefénye küldte meg ekkorra címerét heroldunknak, jelezvén, mérkõzni kíván nagy királyunk emlékére. Elsõ próbája volt a vitézek erejének az rémségespompás Váci úti Reneszánsz Panoptikum. Kérdések hada görgete akadályt a sok nemes vívó lépte elé, de bátran megfeleltek rá. Másod napon valamely ördöngös szerkezettel bájolta el a média istennõje fiaink tekéntetét: film a neve, mely Mátyás királyról mesélt. Harmad napra hagyá mind erejének java részét, tudván ekkor lészen a kopjatörés, s ki rosszul osztja be erejét, kiütik nyergébõl azt. Az címeres tornateremben gyülekezék mind, aki számít. Varga Sándor úr, iskolánk vezetõje szóla, s inte az nemes hadviselésre. Oh, mint virágba öltözött mezõ olyan volt ezen társaság. Megtisztelte körünket alpolgármesterünk, dr. Kocsis Máté, emelve a nap fényét. A nap hevében állták a sarat fiaink s leányaink. S íme a gyõztes csapat elõállt, a neve volt Hunyadi János, míg õt a többiek szép renddel követték. Követték, mert vezetett az út nagy lakomához: egykori urunk, Mátyás képmásával ékített cukros süteményhez, mely eledelül szolgált a nemes mérkõzõknek. Mondom nektek: Isten áldása volt e napokon! Tímár László tanár krónikás A Somogyi Béla Utcai Általános Iskola diákjai a Hunyadi-napok záró vetélkedõjén 5

6 KÖZTÉR Iskola a tûréshatáron Az Erdélyi utcai Lakatos Menyhért iskolában történt tanárverés ismételten ráirányította a figyelmet a pedagógusok kiszolgáltatott helyzetére, az egyre erõsödõ gyerekkori agresszióra, és a liberális oktatáspolitika hiányosságaira. Szakmai vélemények szerint a magyar oktatás legnagyobb problémája, a diákok túl korai és túlzottan nagy szabadsága, és a tanárok fegyelmezési eszközeinek hiánya. Az elmúlt évtizedek alatt a pedagógus szakma tekintélye jelentõsen csökkent, a tanárok jogai csorbultak, és személyes kiszolgáltatottságuk miatt is nehezen tudnak fegyelmet tartani és példát mutatni a diákoknak. Amostani helyzet tarthatatlan, ebben egyetértenek szakemberek, tanárok és szülõk. A tanároknak lassan semmilyen kényszerítõ eszköze nincs, a fegyelem és a rend fenntartására, az elmúlt évek jogszabály-módosításai pedig a diákok és a szülõk elõtt morálisan és szakmailag is leértékelte õket állítja Kerpen Gábor a PDSZ elnöke. Az egyik legkárosabb ilyen intézkedés az volt, amikor ban Magyar Bálint szülõi beleegyezéshez kötötte az alsó tagozatban a diákok évfolyamismétlését. A józsefvárosi tanárverés nem egyedi eset, ezért is nehéz eldönteni, hogy miért pont ez az ügy kapott ekkora nyilvánosságot. Magyarországon a tanárokat ért inzultusok szinte mindennapossá váltak, de jelentõs részük nem kerül nyilvánosságra, a pedagógus és az intézmény jó hírének védelmében. Pedagógusok elmondása szerint a média által bemutatott esetek csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt hetekben napvilágot látott tanárbántalmazások bizonyítják, nem elszigetelt problémáról beszélünk. A Nógrád megyei Õrhalomban az iskolaigazgatót verte meg egy házaspár, akik azon háborodtak fel, hogy fegyelmezetlenül viselkedõ lányukat a pedagógus elültette helyérõl. Kaposváron egy 17 éves diáklány esete borzolta a kedélyeket, aki leköpte tanárát, diáktársait pedig rendszeresen terrorizálta. Újpesten bilincsben vitte el a rendõrség azt a 15 éves kamaszt, aki rátámadt tanárára, az eset után a diákot kitiltották a kerület összes önkormányzati iskolájából. Józsefvárosi tanárbántalmazás Megrúgta, tarkón csapta, és fémcsõvel fenyegette tanárát egy 16 éves diák a józsefvárosi iskolában. A fizikaórán készült mobiltelefonos videofelvétel szerint a diák, trágár szavak kíséretében azt mondta: Te nekem ne merjél rossz jegyet adni!, majd rátámadt a láthatóan megrettent idõs tanárra. Ezt követõen megrugdosta, lökdöste és egy fém csapteleppel fenyegette az idõs fizikatanárt. Az érintett pedagógust annyira megviselte az eset, hogy benyújtotta felmondását. A videó tanúsága szerint a brutális jelenetet a fiú osztálytársai nevetgélve nézték végig. Az eset után, az iskola igazgatónõje, Süveges Éva fegyelmi vizsgálatot indított, a rendõrség pedig közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az intézmény vezetõje elsõ nyilatkozataiban a gyerek tettét azzal magyarázta, hogy Zolika nagyon eleven és csak produkálta magát, mert szeret szerepelni. A felelõsséget pedig a fizikatanárra hárította, aki alkalmatlan a rend fenntartására. Az ügyben folyó vizsgálaton a nyilvánosság kizárásával több órán át hallgatták meg az érintetteket. Az esemény végén Süveges Éva, az intézmény vezetõje elmondta, a tantestület úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít a tanuló ellen. A meghallgatás idején az intézmény elõtt várakozó újságírókat az utca túloldaláról fiatalokból álló kis csoport trágár szavakkal illette és provokálta. képünk illusztráció Tiltakozó nyilatkozat Tanárok, közgazdászok, filozófusok, közéleti személyiségek vallási, ideológiai és szakmai hovatartozásukat félretéve közös nyilatkozatot írtak alá. Véleményük szerint a pedagógusszakma erkölcsi és anyagi ellehetetlenítése, és az ostobán értelmezett szabadságfelfogás vezetett ahhoz, hogy a katedra ma már veszélyes üzemmé vált, s a tanári hivatás lábbal tiprása nem számít kivételnek ra ez a tett (a tanárverés), ha nem is legitimmé, de majdhogynem szokványos történéssé, színes hírré változott. Ez az, ami ellen vallási, ideológiai és szakmai hovatartozásunk különbségeit félretéve a legkeményebben tiltakozunk! Védjük meg a pedagógusokat! olvasható a nyílt levélben. A levél szerzõi követelik: a mindenkori kormányzat biztosítsa a pedagógusi hivatás korszerû anyagi és erkölcsi feltételeit. Amilyen a mai magyar iskola, olyan lesz a magyarság holnapja, s az oktatásba fektetett beruházásnál értékesebb tõke nem létezik! Nincs egészséges, életképes társadalom a tudás újratermelését, a szocializáció korszerû mintáit biztosító, megbecsült pedagógusok nélkül. Gyermekeink és a haza jövõje a tét. A közlemény zárszavában a szerzõk össznemzeti egyetértésen alapuló kormányzást követelnek az oktatásügyben és elégtételt a megalázott pedagógusoknak. NYZ Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a tantestület a tanárverõ diákot fegyelmi büntetésként eltanácsolta az iskolából. 6

7 Bizonyított a Vajda A kerület legjobban teljesítõ iskolájának bizonyult a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola a nyolcadikososok szövegértési és matematikai kompetenciamérésen. A évi mérés eredményét elemezve kiderül, hogy a tanulók szövegértési kompetenciái elmaradnak ugyan a budapesti átlagtól körülbelül az országos átlagnak felelnek meg -, a kerületi átlagot azonban jóval meghaladják. Az adatokat figyelembe véve szembetûnõ, hogy a tanulók szociokulturális háttere a szövegértés tekintetében sokkal inkább meghatározza az elért eredményeket, mint a matematikai kompetenciák tekintetében. Mintagyerek-recept Vajda Lilien a karate magyar bajnoka, Európa-bajnoki ezüstérmes. A Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója kitüntetést 2007-ben adományozták Liliennek, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 5. osztályos tanulójának. Iskoláját idén is a legmagasabb szinten képviseli, mind a tanulás, mind a sportolás területén Mintagyerek - mondják róla iskolájában és a családjában egyaránt. Higgyünk benne, hogy ez van olyan szenzáció, mintha valaki széttombolná, szétbalhézná az iskolát. Hogyan lesz követendõ példává egy gyerek? Szerencsés születési adottságokon múlik - szabadkozik Vajda Lilien édesanyja, amikor nevelési módszereirõl faggatom. Persze, nem az öthúszassal érkeztem, így tudom, hogy nagy adag önfeláldozás, energia, következetesség kell egy mai tinédzser lábra-állításához. Szilárd erkölcsi normák, életeszmények és személyes példák nélkül a dolog nem mûködik, s bizony a kétkeresõs családmodell minden, csak nem ideális háttér, hogy abban éltanuló-élsportoló nevelõdjön. Aztán kiderül, hogy a szülõi figyelem, együtt-gondolkodás, bizalom nélkül semmilyen recept nem mûködik. Ezt már Lilien édesanyja vallja, s hozzáteszi, hogy saját nyolcórás munkája mellett ez másodpercre beosztott munkaprogramot jelent. Lilien a karate so-to-kán ágában versenyez. Itt csak a testre centizett ütésfajták pontozhatók, a fejre irányított ütéseket csak mímelni szabad. Ezt Lilien és anyukája felváltva magyarázzák nekem, a hozzánem értõnek, aki szájtátva hallgatom, hogy a fejet ért ütések miatt büntetõpont jár. Lilien édesanyjának lánya egyik nemzetközi versenyén a nézõtéren kellett elszenvednie, hogy egy, gyerekénél negyven kilóval súlyosabb versenyzõ a mérkõzés elsõ percében lebombázta Lilien fejét. Megkapta a büntetõpontját, de a csöppnyi magyar kislány szédelegve versenyezett és gyõzött. Mit érez ilyenkor egy édesanya? Lepofozná a bírót? kérdezem. Ez a sport az önfegyelemrõl szól. Ez pedig arra is vonatkozik, aki engedte, támogatta, elkísérte õt, aki osztozott sikereiben, csalódásaiban, és aki folyamatosan arról beszélt a gyereknek, hogy a sport csak kiegészítõje a tanulásnak. Lilien édesapja a megélhetési gondok miatt lót-fut; ügyvezetõ igazgató egy vendéglátással kapcsolatos vállalkozás élén, KÖZTÉR "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007" pályázatot célja: a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolása, az eredményes tanulásra és magasabb szintû sportolásra való ösztönzés, az utánpótlás-nevelés célkitûzéseinek segítése, a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. Vajdáné pedig önálló vállalkozó. Liliennek van egy jóval idõsebb egyetemista bátyja is. Ez tehát Lilien életének háttere. No meg az iskola, amelyik egyénekre szabott életcélokat fogalmaz és támogat. Látja, az idõsebbik gyerekem, a fiam kapcsán nem tartana ennyire minta-anyukának, pedig szinte ugyanezt csináltam. Õ éppen most hagyott abba egy németországi fõiskolát. Nem találja a helyét, mozgásban vannak a céljai, s e közben még mindig én vagyok a megértõ háttér - mondja Vajdáné, s újra szabadkozik, amikor percekre beosztott napi teendõit sorjázom és csodálom. A Vajda Általánost dicséri, ahol tucatnyi további érdekességeket kínálnak. Például énekkart, aminek Lilien sem tud ellenállni. Sok szülõ a maga meg nem valósult álmai szerint látná boldognak a gyerekét bölcselkedem. Lilien minden célját õ maga tûzte ki. Õ választotta a karatét is. Mi leszel, ha nagy leszel? teszem fel a legsutább kérdést. Karate-világbajnok és sztár-ügyvéd!- mondja Lilien felcsillanó szemekkel. Lehet, hogy Vajda Liliennél ez tényleg csak az elhatározáson múlik? hegyi A képviselõ-testület április 9-i ülésén dr. Kocsis Máté alpolgármester az erõszakmentes konfliktuskezelési program iskolai bevezetésére tesz javaslatot. A program mind a pedagógusok, mind a tanulók számára útmutatást és gyakorlati foglalkozásokat kínál a gyakoribb konfliktushelyzetek kezelésére, megoldására. Amennyiben a testület elfogadja a javaslatot, az önkormányzat trénerek bevonásával indítja meg a tréninget. Ez a diákok számára iskolán kívüli, hétvégi foglalkozásokat jelent, amelyeken szabadidõ értelmes eltöltéséhez is indíttatást kapnak. A diákokon és a pedagógusokon kívül a szülõk számára is rendeznek programokat. 7

8 INTERJÚ KÖLTÉSZET NAPJA Hattyúdal? Beszélgetés Oláh Jánossal, a Magyar Napló fõszerkesztõjével Két kerület határán, a Ferenc körút elején, egy régi bérházba költözött nemrégiben a Magyar Napló szerkesztõsége. Az épület valaha jobb napokat látott, errõl tanúskodik a lépcsõházat díszítõ kaptár-mozaik és a lépcsõfordulók kõbõl hattyú-intarziái. Az egykori jólétrõl már csak ezek árulkodnak; a ma hangulatát hívebben fejezi ki az olajfestékes furnérlábazat és az ajtókra szerelt rács. A szerkesztõség azonban barátságos, és barátságosan fogad a fõszerkesztõ is. A Magyar Napló, a Magyar Írószövetség Lapja október 13-án indult; ha megérjük, októberben leszünk húsz évesek megy vissza a kezdetekhez a fõszerkesztõ. Miért fogalmaz feltételes módban? akasztom meg a visszaemlékezést. Mert szeptemberig kapjuk meg a megjelenéshez szükséges támogatást. A Nemzeti Kulturális Alaptól függünk, mint számos más kulturális intézmény. Az idén az alap kerete növekedett, a mi támogatásunkat mégis csökkentették. Minek szólt ez a döntés? A lapnak vagy az ügynek? Nem hiszem, hogy nekem; nem vagyok én olyan fontos. Különben a támogatások odaítélésének nincsenek normatív szempontjai, és semmi köze a teljesítményhez. A kiadott kéziratmennyiség, a publikálók száma vagy a szerzõk elismerései alapján lehetne valami mércét alkotni. Ha lenne ilyen mérce, hová helyezné ezen a Magyar Naplót? Az elsõ három hely valamelyikére. Az említett mutatók alapján ez járna. A támogatás csökkentése kapcsán szóba került az ügy. Mi is ez valójában? Mi a Magyar Napló feladata? Hogy jó kéziratokat közöljön. Ilyen egyszerû volna? Igen is, meg nem is. Mi minden kéziratot közlünk, ami irodalmi minõséget hoz, függetlenül a szerzõ egyéb jellemzõitõl, mint kor, elismertség, irányultság stb. Ez a hozzáállás eredményezte, hogy nálunk a kezdõk, a fiatalok könnyebben jelennek meg, mint más fórumokon. Számos ifjú tehetség nálunk publikált elõször aztán a nagyobb anyagi elismerés miatt másutt, többnyire a Napló szellemi irányultságával ellentétes nézeteket valló mûhelyekben folytatta. Feladatunknak tekintjük, hogy a magyar irodalom folytonosságát megõrizve mondjunk véleményt mai világunkról, Horváth János nézetét vallva mi is azt gondoljuk, hogy a magyar irodalom nem más, mint a múlttal folytatott párbeszéd. Megpróbáljuk a méltatlanul mellõzött népi írók - például Illyés Gyula, Sinka István, Kodolányi János, Várkonyi Nándor, Németh László, Tamási Áron értékrendjét visszailleszteni a magyar irodalmi tudatba. Az irodalmi lap- és a könyvkiadás mellett programokat szervezünk, így az irodalmi életben, közéletben is jelen vagyunk. A polcokon sorakoznak a határon túli mai magyar irodalom képviselõinek kötetei. Gondolom, nem az üzleti siker reménye vezérelte kiadásukban a Magyar Naplót. Évente kötetet adunk ki, van hogy ennek fele is határon túli szerzõké. Nemrég jelentettük meg Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai, Ferenczes István csíkszeredai, Lõrincz György székelyudvarhelyi író mûvét, kiadtuk Iancu Laura, csángóföldi költõ verseit és Cseder Levente novelláit. Elõkészületben van Kontra Ferenc újvidéki író regénye. Személyes és szoros kapcsolat fûz minket a Felvidékhez, Erdélyhez is a határon túli magyar irodalom teljes metszetét, értékeit megpróbáljuk itthon képviselni. Nem lehet túl jövedelmezõ vállalkozás. Fõleg ma, amikor azt látjuk, hogy néhány léha pesti ponyvához milyen óriási marketingmunka és médiatámogatás kapcsolódik, ezekrõl az értékes alkotásokról pedig egy hangot sem lehet hallani. Kétségtelen, hogy vannak futtatott szerzõk, akiknek népszerûsítési kampányához mi még csak közelíteni sem tudunk, de azért az is túlzás, hogy a mi kiadványainkról egy hangot sem lehet hallani. Tény, hogy a problémafeltáró és elemzõ irodalmat nem nagyon szereti a TV lektûrön edzõdõ, szellemileg eltespedt közönség, de azért vannak híveink. 8

9 INTERJÚ Nem mindenki elégszik meg az elõrerágott politikailag korrekt közhelyekkel. A Költészet Napján muszáj megkérdezni: ezek után van még közönsége a versnek? Régen a napilapokban, a rádióban, a televízióban rendszeresen jelentek meg versek. Mára szinte mindenhonnan kitiltották. A könyvesboltok polcaira is csak elvétve jutnak el mai költõk verseskötetei. Ennek ellenére van érdeklõdés a költészet iránt. Verses rendezvénysorozatunkon, az Írószövetségben mindig szépszámú közönség vesz részt. Minden hónap második szerdáján este hat órától - egy órán át - hallgathatnak verset az érdeklõdõk. Ezek az esték a legmeggyõzõbb cáfolatai annak a hiedelemnek, hogy manapság a vers senkit sem érdekel. Ha száz fórumról kitiltották, akkor megjelenik a százegyediken, és ott is közönséget vonz maga köré, a magyar verset, úgy látszik, csak a magyar nyelvvel együtt lehet teljesen kiirtani. Koncz Mária A Magyar Napló Költészet Napi programjai: Az Év versei 2008 címû antológia bemutatója április 9-én, 18 órakor kezdõdik a Magyar Írószövetség klubjában (Budapest VI., Bajza utca 18.). A kötetben 78 költõ tavaly megjelent versei olvashatók. A legidõsebb szerzõ, a századik életévében lévõ Anavi Ádám (született 1909-ben Tordán, a legfiatalabb Nagy Kata 22 éves (született 1986-ban, Temesváron). Az esten közremûködnek Császár Angela és Szatmári Attila színmûvészek, Dinnyés József elõadómûvész. A Magyar Napló most adta ki Mario Luzi, olasz költõ Fenn égõ, sötét láng címû verseskötetét, melynek bemutatója a Költészet Napján, április 11-én, pénteken 18 órakor az Olasz Kultúrintézetben (Budapest VIII., Bródy Sándor utca 8.) lesz. Szénási Ferenccel, a kötet fordítójával Erõs Kinga szerkesztõ beszélget. A bemutatón közremûködik Gyabronka József színmûvész. A matematika izgalmas Beszélgetés Cseszlainé Harsányi Tünde munkaközösség-vezetõvel Ön a józsefvárosi általános iskolások természettudományos mûveltségének egyik irányítója, a tanárok munkájának összehangolója. Hogyan került a Józsefvárosba? 1992-ben végeztem Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola tanító-matematikatanár szakán. Pályakezdõként kerültem a Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskolába, és jól éreztem itt magam. Sok segítséget kaptam az iskola akkori igazgatójától, Tarnai Györgynétõl és a kollégáimtól. A 2001/2002-es tanévben lettem a VIII. kerületi matematika munkaközösség vezetõje. Nagy felelõsséget jelentett munkájukat koordinálni, szakmai továbbképzésüket segíteni. A matematika sokunk számára titokzatos terület, ha õszintén akarunk fogalmazni, a száraz tények birodalma. Ön is így gondolja? - Valóban, sokan azt hiszik, hogy a matematika száraz és unalmas tudomány. Pedig ha elmerülünk benne, tele van izgalommal. Olyan, mint a nyomozás, újra és újra a felfedezés örömével lep meg. Mindig újabb sikerélményekhez juttat a megoldás izgalma. A tanítás során is ebben látom a legfontosabb feladatunkat, hogy megszerettessük tanulóinkkal a matematikát. Sikerüljön átélniük a felfedezés izgalmát, megtapasztalni a logikus gondolkodás utáni sikert. Jelenleg a természettudományos tantárgyak összevonása van napirenden. Ön szerint jobb, hogy az iskolában is egységben szemléljük a természetet? Nálunk, a Józsefvárosban már 2007 februárjától, a munkaközösségek összevonása révén összekapcsoltuk a matematika, fizika, kémia tudományokat, és még a technikát is ide kapcsoltuk. Ebben Lukácsi István, a Vajda iskola tanára segíti munkánkat. Ez az egységes személet határozza meg céljainkat: a képességfejlesztést, az érdeklõdés felkeltését. Ezeket segítik a közös rendezvények, elõadások, bemutató órák, versenyek, megbeszélések. Úgy gondolom, jól együttmûködünk, megosztjuk tapasztalatainkat. Kik voltak a tanulmányi versenyeken a legügyesebbek? A kerületi matematikaversenyt 7. osztályban Regõs Imola nyerte a Somogyi Béla Utcai Általános Iskolából. A 8. osztályosok közül Moldován Péter lett az elsõ a Deák Diák Általános Iskolából. Az Öveges József fizikaversenyt 7.-ben Cseh Dóra nyerte, a Losonci Téri Általános Iskolából, míg a 8. osztályosok versenyében Kisparti Tamás végzett az élen, szintén a Losonci iskolából. A Hevesy György kémiaverseny 7. osztályos gyõztese Sztaniszlovszki Bálint, szintén losoncis diák, míg a 8. osztályosok között Lakatos Vivien lett az elsõ, a Somogyiból. Februárban a kerületben két helyszínen zajlott a Zrínyi Ilona-matematikaverseny, az egyik a Fazekas Gimnázium és másik a Práter volt. Technika tantárgyból is szerveztünk versenyt, a csapatversenyben a losoncisok, práteresek és a jókaisok voltak a legügyesebbek. Fontos még megemlíteni, hogy a Budapesti Közlekedésbiztonsági Versenyen a Losonci Téri Általános iskola 8. osztályos tanulója V. helyezést ért el. Milyen versenyek elõtt állnak a diákok? A második félév programjához tartozik még az 5. és 6. osztályosok kerületi matematikaversenye, technikából kerékpáros ügyességi verseny, valamint egy elõadás a kollégák részére, a most õket leginkább foglalkoztató kérdésrõl, a nem szakrendszerû oktatásról. Novák Imre 9

10 FÓKUSZBAN SZOLGÁLTATÁSOK Nem tudunk bánni a pénzzel, vagy rosszabb esetben nincs mivel bánni Magyarországon az emberek többsége túlvállalja magát. Sok esetben akár több kölcsönt, hitelt is fizet (pl. tv, autó, lakás) egyszerre, nem gondolva arra, hogy a több évre felvett, nagyobb összegû hitelek esetén legalább biztosítást kössön. Alábbi cikkünkben a hitelekrõl igyekszünk átfogó képet adni. Nemzetközi felmérések és statisztikák bizonyítják, hogy a magyar európai összehasonlításban a legkevésbé takarékos nemzetek közé tartozik. Nem tudunk bánni a pénzzel, vagy rosszabb esetben nincs mivel bánni A helyzet aggasztó, hiszen egyre inkább magunknak kell gondoskodni gyerekeink tanításáról, nyugdíjunkról, miközben az öngondoskodás nálunk még igencsak gyerekcipõben jár. Egy átlagos magyar háztartás ma a jövedelmének 12 százalékát fordítja hiteltörlesztésre, míg a megtakarítás mindössze 7 százalék körül van. A legnagyobb hiba a pénzügyi tudatosság hiánya mondta el lapunknak Mosolygó György pénzügyi tanácsadó. Nyugat-Európában elfogadott szokás, hogy az emberek jövedelmük 10%-át félreteszik, és bármi történjék, csak a maradék összeggel gazdálkodnak. Általánosan elfogadott szemlélet, hogy egy család nem maradhat tartalék nélkül. tette hozzá. Ezzel szemben a magyar néha a semmibõl is bátran vállalja a hitelt Mûszaki cikkeket, bútorokat vásárolunk áruhitelre, csak a karácsonyi idõszakban átlagosan százezer forintra adósodunk el családonként. A vásárlási lázat persze a bankok és áruházak akciókkal segítik: van ingyenhitel és a halasztott hitel, választékból nincs hiány. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hitelt olyan dologba lenne érdemes fektetnünk, ami megõrzi az értékét. Csupán életmódunk, kedvtelésünk finanszírozása nem ilyen, ez kifejezetten adósságspirálba hajszolja a hitelfelvevõt így Mosolygó György. Hiteldömping Az egyik legnépszerûbb hazai konstrukció a halasztott fizetésû, egyben kamat- és díjmentes végtörlesztési opciót is kínáló áruhitel. Az elsõ törlesztõ részletet csak a szerzõdés aláírását követõen, három hónap múlva kérik, ráadásul két hónapon belüli végtörlesztés esetén a hitel THM-je nulla százalék. A másik kedvelt forma a garanciás áruhitel. Ennek lényege, hogy egy biztosítótársasággal együttmûködve a termék gyári jótállásán túl plusz egy év garanciát biztosítanak. Ez a konstrukció emellett négyhavi fizetési halasztást is kínál, az akció ezer forint közötti összegre vonatkozik. A piaci verseny kényszerítette ki a 0% önerõ, vagy 10% befizetésével, akár casco nélküli autófinanszírozást. Ilyenkor a hitelfelvevõnek szinte nincs mit vesztenie, hiszen nem a saját tõkéjét bukja el. Amennyi törlesztõ részletet befizetett, azt egyfajta bérleti díjnak tudja be. A legtöbb probléma ebbõl származik. Ez nem feltétlenül rosszhiszemûség, hanem csak az élethelyzetünk változhat meg gyökeresen. Gyakori téma, hogy mekkora a magyar családok eladósodása, mert sokan azt hiszik: az eladósodás mértéke szinte már kritikus. Dr. Ékes Ildikó, az Ecostat Gazdasági és Társadalomkutató Intézet osztályvezetõje egy televíziós mûsorban ugyanakkor elmondta: a hitelek összege a megtakarítások egyharmadát teszi ki. A szekértõk úgy saccolnak, hogy a magyar lakosság 8000 milliárd forintos hitelállománnyal és 24 ezer milliárd forintos megtakarítással rendelkezik. Ugyanakkor Dr. Ékes Ildikó megemlítette azt is: nem tudni pontosan, hogy ezen összeg miként oszlik el a társadalom különbözõ csoportjai között. Egyébként ez önmagában még nem jelentene hatalmas gondot, hiszen az Európai Unióban vagy éppen az Egyesült Államokban a lakosság eladósodása lényegesen nagyobb arányú. A magyar fizetni szeret, és nem spórolni Úgy általában semmire sincs pénzünk, mégis szeretünk költekezni. A La Fontaine-i szereposztásban a magyarok a tücskök, míg más nemzetek a hangyák derül ki a Magyar Cetelem Bank Zrt. által végzett felmérés eredményeibõl. A magyarok fogyasztási hajlandósága magasabb az Európai Unió átlagánál annak ellenére, hogy pesszimistán állnak az ország helyzetéhez. A tavalyi évben 13 országban végzett kutatásból kiderült az is: Magyarországon a megtakarítási szándék roppant alacsony. A megkérdezettek mindössze 2 százaléka mondta, hogy növeli megtakarításait 2008 elsõ félévében, ellenben 59 százalék azon igyekszik, hogy többet költhessen, mint eddig. A 13 európai ország és Oroszország átlagát nézve a megkérdezettek 7 százaléka reméli biztosan, hogy növeli megtakarításait, és csak 35 százalék gondolja úgy, hogy többet fog költeni. Magyarország hitelállománya Hazánk fogyasztási hitelállománya 2007-ben 9,52 milliárd euróra rúgott (háztartásonként ez 2500 eurót jelent), ami 2007-ben, az elõzõ évhez képest 38 százalékos növekedés. A legnagyobb arányban a jelzálogalapú személyi kölcsönök állnak, ezt követi a fedezet nélküli személyi kölcsön, a folyószámlahitel, majd az áruhitel. A tendenciákat tekintve az e-kereskedelem nagy ütemben fejlõdik Európában, a legaktívabb fogyasztók a fiatalok, és minden országban a közép- és a felsõbb osztály fogyaszt többet az internet segítségével. 10

11 SZOLGÁLTATÁSOK FÓKUSZBAN A magyar lakosság csak ahhoz képest van eladósodva, hogy mennyire bizonytalanok a munkahelyek és mennyire bizonytalan a gazdaság állapota. Tegyük hozzá: ez épp elég Kockázati felár Hogyan lehetséges, hogy Magyarországon mégis a külföldiek juthatnak kedvezõbb hitelekhez? kérdezzük Mosolygó Györgyöt. Hitelek tekintetében valóban magasabb összegeket vehetnek fel, sõt jobb kamatfeltételekkel az euroövezet állampolgárai, de ennek mi magunk magyarok vagyunk az okai. Ugyanis amikor egy bank hitelt nyújt felénk, a felszámított kamat és a kezelési költségekbe bele kell kalkulálnia azt is, hogy hányan nem fizetik viszsza a kölcsönt, és mennyit bukik ezen a pénzintézet. Ez a kockázati felár nálunk lényegesen magasabb, mint az euroövezetben. Egy példa: sajnos az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönök kb. 40%-a problémás, minõsített ügylet. Ha már hitel kell, érdemes a hitelfedezeti biztosításokról is tudni. Ezek általában egyszeri díjas biztosítások, amely akkor szolgáltat, ha az adós meghal, mielõtt adósságát rendezte volna. Szolgálhat akár klasszikus életbiztosításként (havonta, félévente, évente kell fizetni), amelynek hozamát megkapja az ügyfél a szerzõdés lejártakor. Ennek fontosságára egy, néhány napja történt tragédia hívta fel ismét a figyelmet: egy 33 éves, 3 gyermekes taxis édesapa halt meg taxizás közben, autóbalesetben. Az autó és a lakás hitelbõl volt, és nem volt sem casco, sem életbiztosítása. Így a családnak a fájdalom mellett a több milliós adóssággal is meg kell birkóznia. LL Hiteláldozat Túl könnyû hitelt felvenni, az egyik bank nem tud, vagy nem akar tudni a másik hitelintézetnél felvett kölcsönökrõl, így akár több banknál is könnyen eladósodhatunk - kezdi beszélgetésünket B. Béla, aki sok más honfitársunkhoz hasonlóan adósságcsapdába keveredett. Az adósság miatt, el kellett adnia feje fölül lakását, de a kölcsönöktõl még így sem szabadult meg. Trükközni kell kicsit és máris több helyrõl lehet kölcsönt felvenni, a lényeg, hogy a folyószámla, amire a fizetésünk érkezik, rendben legyen, de már ez sem mindenhol feltétel - avat be a hitelfelvétel kiskapuiba és az adósságspirál elsõ körébe B. Béla. - Személyi kölcsönt a legkönnyebb felvenni, de itt a legnagyobb a törlesztõ részlet, az ingatlanvásárlásokhoz felvett hitelekkel sincs azonban minden rendben - folytatja ben döntöttem úgy, hogy eladom egyszobás lakásomat és vásárolok itt, a Józsefvárosban egy lakást vállalati hitel és banki kölcsönt segítségével. Minden olyan egyszerûnek tûnt. Gondoltam, hogy a BKV-tól, ahol villamosvezetõként dolgozom, kamatmentesen 2 millió forintot felveszek és 7 milliót egy hitelintézettõl, amit a saját 1 milliós tõkémmel kiegészítek, és már meg is van a lakásvásárláshoz szükséges 10 millió forint. A probléma ott kezdõdött, hogy a bank addig nem akarta odaadni a hitelt, amíg a vállalati kölcsön nem érkezik meg. A vállalati kölcsön átfutási ideje közel fél év - ezt nem tudtam kivárni, ezért a banktól kellett 8,9 millió forint, svájci frank alapú hitelt felvennem harminc évre. Arra azonban nem számítottam és a bankban sem hívták fel a figyelmemet, hogy nem a felvett összeget kell visszafizetnem, hanem a mindenkori árfolyam szerinti összeget. Ez azt jelenti, hogy most a felvett 8,9 millió forint helyett 10, 5 millió forinttal tartozom a banknak. A harminc évre felvett 8.9 millió forint után fél évig havonta 52 ezer forintot fizettem, majd ezt felemelték 62 ezer forintra. A rezsim havonta 40 ezer forint körül mozog, a fizetésem viszont csak 120 ezer, úgyhogy választhattam: vagy elveszik a lakást, vagy újabb hitelt veszek fel. Ekkor egy másik banktól személyi kölcsönt vettem fel, noha tudom, hogy a személyi kölcsön után a legmagasabb a kamat, de a lakásomra már nem vehettem fel több hitelt. Az összegyûlt kamatokat végképp nem tudtam fizetni, ezért úgy döntöttem, hogy mielõtt a bank elárverezné - 60 százalékos névértéken - a lakásomat, inkább eladom, és a befolyt összegbõl visszafizetem a kölcsönöket. Ekkor jött a hidegzuhany, a bank ugyanis nem az eredetileg felvett 8,9 millió forintot követelte tõlem, hanem 10,5 milliót az árfolyam változása miatt. A lakáseladásból befolyt öszszeg viszont csak az ingatlanvásárlásra felvett összeget fedezte, a személyi kölcsönöket már nem. Most albérletet keresek, aminek a havi bérleti díja mellett a személyi kölcsön kamatait is fizethetem. Nincs önálló lakásom, csak tartozásom - ez lett a lakásvásárlás vége. Egy álommal kevesebb, viszont tudom, hogy hitelt, fõleg deviza alapút nem veszek fel többet, legalábbis addig, ameddig Magyarországon nem vezetik be az eurót. Lejegyezte: Nyerges Zoltán 11

12 FÓKUSZBAN SZOLGÁLTATÁSOK Budapest Bank fiók nyílt az Arena Cornerben Március 27-én Csécsei Béla, Józsefváros polgármestere és Szentpétery Viktor, a Budapest Bank fiókhálózati értékesítési vezetõje ünnepélyes keretek között megnyitotta a pénzintézet legújabb fiókját az Arena Corner irodaházban, ahol hat hónapig különleges kedvezményekkel várják a városrész régi és új ügyfeleit. Az avatási ünnepség keretében Tálos Renata kirendeltségvezetõ 500 ezer forint értékû szakképzési támogatást adott át a Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola és Gimnázium igazgatójának. Veszteséges az Aréna? Az Ügetõ helyén épült Arena Pláza 180 bérlõjének egyharmada türelmetlenül várja, hogy az üzletközpontban végre felpezsdüljön a forgalom, s kezdjen megtérülni a beruházás. Van olyan vélemény, hogy rossz a reklámtevékenység, sok az építési hiba, és sokan azt is állítják, hogy a több nagy pláza közelében felépült óriási bevásárlóközpont tervezésekor túlbecsülték a várható forgalmat. A tulajdonos és üzemeltetõ AAIM szerint minden plázának mintegy másfél év kell ahhoz, hogy kialakítsa saját vevõkörét, s ez az idõszak még nem ért véget. Az Arena kisebb pénzû bérlõi azt is kifogásolják, hogy a világcégek számára más árakon, olcsóbban adták az üzleteket. A forgalom felfutását tulajdonos és bérlõ azért is várja, mert a közeli WestEnd és az Árkád építésének második ütemét is erre a tavaszra hirdetik. A helyzet a sok az eszkimó és kevés a fóka szólással jellemezhetõ, és a fóka esetében bátran gondolhatunk az egyre dráguló életre és az egyre nehezebben megélõ, vásárlóerõvel alig rendelkezõ kerületiekre. h. Mi marad a részletfizetések után? (2. rész) Zábó Gyula énekes, a Magyar Rádió Énekkara tagja Rejtvényekbe illõ kérdés, hogy ha az emberek szinte utolsó fillérig a részletfizetési és kommunális csekkekre fizetik ki a pénzüket, voltaképpen mibõl élnek? Mi is folyamatosan éljük fel, amink van. A lakbér huszonegy, tizenöt felett volt a gázszámla, ugyanennyi a villany, víz, szemét, közös költség, akkor a telek fizetnivalói, de ezzel úgy vagyok, hogy ha ez nem lenne, akkor vigasztalan lenne az egész. Ott mindig feltöltõdöm, s van erõm reménykedni. A meghirdetett pénzkölcsönöknek ellent kell állni! Nagy igazság, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! Aztán, hogy ez a takaró gyerekpaplan? Nekünk ez jutott! Csáki Ingrid tanuló, Than Károly Gimnázium Én csak jövõre válok le a családtól, addig besegítek, ahogy tudok. Ha azt látom, hogy megint elszállt a havi bevétel, már indulok is diákmunkára, ami gyorséttermi munkából áll. A szüleim kiborítékolják a rezsit, s nem marad szinte semmi. Számomra is rejtély, hogy hogyan oldottuk meg, de eddig valahogy mindig túléltük a nehézségeket. A mi családunk öszszetartó, és a gond mindenki gondja. El tudom képzelni azokat a családokat, ahol nem mûködik az egymásért csináljuk - reflexe. Az pokol lehet és a veszekedések örök forrása.. Szabó Zoltán villanyszerelõ Hatféle hitelt fizetek. Lakáshitel, rezsi-kiegészítõ, autórészlet, mûhelybérlet, közös-költség, tandíj. Szakadásig dolgozom, kétszázötvennek kell összejönnie a családban, hogy nullszaldósok legyünk. Hogy mi marad? Hát az, amit a plusz-munkából összehordok. A nejem lebénult, rokkantságin van. A gyerekek megértették, hogy el kell tartsák magukat, hozzám hiába jönnek mobiltelefon-ügyben, bérlet-ügyben vagy programköltségekért. A bizonytalansági tényezõ a legalattomosabb méreg. Hogy meddig bírom egészséggel? A Béres-csepp is drága. H.I.- Nyári Gyula 12

13 MOZAIK Bemutatkozott az elsõ Corvin Irodaház Március 27-én kéttucatnyi újságíró jelenlétében a Futureal csoport vezetõi mutatták be a Corvin-sétány elsõ elkészült irodaépületét. A hétemeletes, modern épület kiindulópontja lesz a 36 méterre szélesedõ parkos sétánynak és a fedett bevásárló utcának is. Az épület mûszaki átadása elõtt Tatár Tibor, a Futurealcsoport vezérigazgatója és Vas László projektigazgató ismertette az épület mûszaki tulajdonságait, késõbb Varga Judit, a bérbeadási program vezetõje készített mérleget az irodaház bérléséért folyó versengésrõl. A sajtótájékoztató az épület szintjeinek bejárásával folytatódott, amelynek során az újságírók megtapasztalhatták a XXI. századi technológiával készült épület mûszaki tulajdonságait. A hét emelet alatt l9000 négyzetméteres, háromszintes, 342 autó befogadására alkalmas mélygarázs és bicikli-tároló létesült, mely utóbbi mellett zuhanyozó és öltözõszobák szolgálják a kerékpáron érkezõket. Kétszáz férõhelyes étterem és kávézó, parkosított teraszok, telepíthetõ vizesblokkok, mozgatható falak csábítják a bérbe vevõ vállalatokat - éjjel-nappal mûködõ portaszolgálat, szelektív hulladékgyûjtés, energiatakarékos világítás és napkollektoros melegvízellátás mellett. Az újságírók kérdései között szerepelt, hogy az országban, Európában, illetve a világban tapasztalható gazdasági viszszaesés hogyan befolyásolja a Corvin-sétány építését. A válaszoló Takács Tibor vezérigazgató szerint a Futureal Csoport jelenét és jövõjét sem befolyásolja az Amerikából indult pénzügyi válság, sõt, a cégcsoport tõkeereje romániai terjeszkedést is lehetõvé tett. A Corvin-sétány lakásépítési programjában már a tervezõ-asztalon elkelnek a lakások. Egy másik újságírói kérdésre adott válasz szerint a Futureal átvállalt az önkormányzattól olyan kötelezettségeket, melyek a közterületek teljes újjáépítésére vonatkoztak, így lesz munkaterület a Kisfaludy, a Vajdahunyad és a Futó utca is. A tájékoztató szerint szeptemberéig a Nagykörút és a Nagytemplom utca közti sétány valamennyi épülete elkészül. hegyi Intelligens Épület Konferencia a BMF-en. Május 13-án a Budapesti Mûszaki Fõiskolán az épületautomatikához kapcsolható, megújuló energiaforrásokról, hatékonyságuk növelésérõl, az épületinformatikai rendszerekrõl tartanak tanácskozást. Ezen szó lesz az épületüzemeltetés hatékonyságáról a villamosenergia ellátásban, az épületfelügyeleti rendszerekrõl, az épületgépészet és szabályzástechnika gyakorlatáról, valamint a napenergia hasznosításáról is. Tûzraktár helyett The Gallery. A Gestor Real Estate Ingatlanfejlesztõ Kft szerezte meg a 70-es években még 3000 fõnek munkahelyet nyújtó Labor Mûszeripari Mûvek gyárának területét. A Tûzraktár a közelmúltban romkocsmáknak, dj partiknak és a szerteágazó civil kulturális életnek volt felkapott helyszíne. A The Gallery-re keresztelt projekt elsõsorban irodák létrehozását tervezi a Tûzoltó utcát határoló épületben. Arányában kevesebb, de luxuslakások kialakítására is sor kerül, a Tûzoltó utca legfelsõ, visszaléptetett emeletén. Felépül egy háromcsillagos szálloda, a Thaly Kálmán utca felé, és a korábbi zárványt a jövõben a tágas parkos udvaron keresztül passzázs szövi öszsze az Üllõi úttal, ami egy másik beruházó által tervezett ötcsillagos szálloda mentén halad majd. Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. Telefonos tanácsadás, idõpont egyeztetés hétköznap ig. Tel.: 06-20/

14 HELYTÖRTÉNET Gschwindték a Józsefvárosban AGschwindt-féle szesztermékek elõkelõ helyet foglaltak el a magyar ipar történetében. Az alapító Gschwindt Mihály az 1850-es években megvette Günther Pál gyárát, és megalapította az elsõ szeszfinomítót Magyarországon, egy kétemeletes épülettömbben, a mai Üllõi út és József körút sarkán. Nemcsak szeszes italokat és élesztõt gyártott, más vállalkozásai is voltak ben a gyárban létrehozta Józsefváros elsõ tisztasági fürdõjét, ahol a 80-as években már esztendõnként hetvenezren élvezték a fenyõfürdõt és az iszapzuhanyt. Fia, György a 14. volt a fõvárosi adófizetõk rangsorában, 17 ingatlanának többsége a Józsefvárosban helyezkedett el. Termékei egyre népszerûbbek lettek, különlegességeket gyártott, az Aqua Vita zárdai recept alapján külön, zárt helyiségben készült. 250 alkalmazott dolgozott itt, amikor - idén 100 éve -, 1908-ban lebontották az immár a város belsejébe került gyárat. A szeszfeldogozó üzem a Külsõ-Ferencvárosba, más részlegek Budafokra költöztek. Az üres telek egy évtizedig vándorcirkuszoknak adott helyet, sportpálya, telente korcsolyázó terület volt, majd lakóházak és a Corvin mozi épült fel a forgalmi középpontban. Viszont a Gschwindt-familia lakóháza amelyet nemcsak azért nevezhetünk palotának, mert a kerület felsõ részén, az un. Mágnásfertályban építette a feltörekvõ polgárcsalád - ma is áll a Nemzeti Múzeummal szemben, igaz már csak egy kései leszármazottjuk található lakói között. Annakidején a palota alagsorában hangversenyeket tartottak, ez volt a szakértõk szerint a fõváros legjobb akusztikájú magán-zeneterme, késõbb elõkelõségek laktak itt; gróf Szapáry, Teleki Tibor koronaõr is volt a bérlõk között. Gschwindt György szobra a kapu felõl néz a megváltozott Puskin (akkor még Esterházy) utcára ben építette P. Tóth Sándor építõmester a likõrgyáros részére. Háromemeletes ház, erõsen gótizáló elemekkel, a késõeklektikus épület mintegy bevezetõje a szecessziónak. Érdemes benyitni kapuján, a lépcsõkorlát szépen faragott kõ, a lakásajtók is mûvészi kivitelûek, a kézfogó süllyesztett márvány. Noha üzemeiket áttelepítették még a Nagykörösi Konzervgyár is az övék volt a Gschwindt-család szerette a Józsefvárost: itt laktak és a Kerepesi temetõben állítottak családi sírboltot. Gondoljunk rájuk tisztelettel! Róbert Péter A Józsefvárosi Színház története Elõször 1913-ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség elõtt a Baross utca 127., késõbb a Kálvária tér 6. sz. alatt. A gyorsan fejlõdõ nagyvárosi polgárság mozi iránti igényével szemben nem tudta felvenni a harcot, és még ugyanabban az évben megszûnt. Helyét a mozgókép-vetítés foglalta el. A színház 1933-ban újjá alakult: ebben az idõben népszerû operetteket és meseoperetteket játszottak. A mûsorban szerepelt többek között Kálmán Imre Csárdáskirálynõje, Fényes Szabolcs Mayája, valamint a gyerekek kedvence, a Pinokkió ig, az államosításig Erdélyi Mihály vezette az 548 férõhelyes, filléres alapon mûködõ színházat. Hétköznapokon kettõ, vasárnaponként pedig három elõadást tartottak. A színház igen népszerû volt, mégis 1949 után öt évig zárva tartott tõl 1960 õszéig a Józsefvárosi Színház helyén a Budapest Varieté mûködött. Az Országos Cirkusz Vállalat kezelése alatt látványos kabaré-varieté elõadásokat tûztek mûsorra, és vittek sikeresen színre. A nagyarányú látogatottságot és a közönség szeretetének elnyerését a társulat Szenes Ivánnak, a vezetõnek és Karádi Béla rendezõnek köszönhette tól újabb két év szünet következett tõl 1978-ig az Állami Déryné Színház budapesti bemutató színháza lett. Ez a társulat 1951-ben alakult budapesti székhellyel, és rögtön csatlakozott azokhoz a színi együttesekhez, amelyek a falvakba, kisebb városokba juttatták el a kultúrát. Fõvárosi központjukból kiindulva 8-10 társulattal járták az országot. Felmérések szerint 1957 és 1971 között elõadást tartottak. Kertész László rendezésében elõadták többek között a Bánk bánt, Szophoklész Antigonéját. Donizetti Szeszélyes esküvõjét. Az Állami Déryné Színház és a Huszonötödik Színház egyesülésébõl jött létre az úgynevezett Népszínház, amelynek a következõ öt évben kamaraszínházaként mûködött. A színháznak volt külön operatagozata, valamint Stúdió Színpada az Asbóth utca 20. sz. alatt. Fennállásuk idején 350 színdarabot mutattak be, kb. 40 ezer elõadásban tól Józsefvárosi Színház néven önálló társulatú színház, amely 1991-ben nevét Budapesti Kamaraszínházra változtatta, és amelynek három elõadóhelye közül ez, a Kálvária téri volt az egyik. A színház arculatot is váltott, ugyanis a vidéket járó tagozatok megszûntek. Az épület a fõvárosi tulajdonból átkerült a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonába, és jelenleg kulturális célú hasznosítását várja. Berki Imre 14

15 KULTÚRA Novákok Carmenje Novák Péter Novák Ferenc Kossuth díjas ahhoz a kékfestõvel leterített kerek asztalhoz terel, ami mellett az utóbbi évtizedekben kulturális életünket alapvetõen meghatározó alkotások alapötletei születtek, viták kerekedtek. Ezen asztal körül generációnk sok jeles kultúrmunkása érvelt, csapkodta az asztalt, vagy egyetértett, s akkor valami fluidum áradt szét a Népszínház utca hatodik emeletérõl. A magyar kulturális életre ható kezdeményezések ezek után vagy megjelentek az értékõrzés, értékalkotás palettáján, vagy elbuktak a hagyományos virtus magyar akadálypályáján: nyírjuk ki, nehogy már neki sikerüljön! Novák Ferencet, a népszerû Tatát szelíden ugratom: Könynyû egy olyan fészekalja kakasának lenni, ahol a család minden tagja avatott, elismert alkotómûvész, a családfõ és az édesanya, Foltin Jolán egyaránt Kossuth díjas, Novák Eszter neves színházi rendezõ, Novák Péter pedig az utolsó reneszánsz alkotó, aki a mûvészet minden területének ismerõje, táncmûvész, koreografus, szövegíró, dramaturg. A kitüntetések, elismerések, díjak özöne már kinõtte a lakást. Novák Ferenc megmagyarázza a jelenséget. Itt, Józsefvárosban olyan benyomások, élmények érték a gyerekeket, amelyeket semmilyen gazdag kerület elit-iskolájában nem szerezhettek volna meg. A pórusaikban vitték magukkal a tíz kisebbséggel, tucatnyi vallási közösséggel színezett józsefvárosiság élményét, s nem tekintették kötelezõnek az asztalról lecsurgó nézetek, felfogások nyûgét, lázadtak keményen. Novákok maradtak, miközben megformázták új önmagukat A Magyar Carmen születése Mitõl idõszerû a Carmen?- kérdezem. Amitõl a Rómeo és Julia, a Pillangókisasszony. Hogy emberi viszonylatokat, forrpontig hevült indulatokat, ütközéseket fejez ki a mûvészetek nyelvén, s mindig új eszköztára adódik, ahogy az emberi generációk követik egymást. Valamikor gyûjtõútjaim során, valahol Szatmárban adódott, hogy az énekes anyagközlõk meséket, történeteket is mondtak, s ott jegyeztem fel az ottani dohányfûzõ munkáslány esetét. Az elsõ világháború elõtt történt, hogy a katonák kirámolták a kocsmát, majd részegen a falu népességének szétverésére váltottak. A történet ottani Carmenje védelmére kelt a falusi öregeknek, ami miatt a katonák internacionális egyetértésben meggyalázták a leányt, amit a szerelme úgy bosszult meg, hogy leszúrta azt az õrmestert, aki lekászálódott a leányról. A történet félelmetesen hasonlít a spanyol eredetihez, az európai szájhagyomány része, illetve illusztráció arra, hogy az ember és indulatvilága nem változik, és náció-semleges. A történetet olyan társaságban meséltem, ahol jelen volt Presser Gábor és a fiam is, és õk azonnal ráharaptak. Upor László dramaturg is beleszeretett. Ez négy éve volt, mostanra hordták ki - de Istenemre érdemes megnézni!- És meghallgatni - teszem hozzá - hiszen a Novákok felfogásában az élõ, hangzó zene egyenrangú szereplõ a tánccal! A néphagyomány, egyetemes egész E felfogás utolsó mohikánjaként tartják számon Novák Ferencet udvarolok egy kicsit. Korai a glória, de a halotti koszorú is - mondja a Tata. - Minden tanítványom ebben a Újsághír: A Magyar Kultúra Napja ez évi eseménysorozatának részeként kerül bemutatásra a Nemzeti Táncszínházban a Kárpát medencei énekes és táncos hagyományok alapján alkotott Magyar Carmen címû produkció, amelyben Novák Ferenc Kossuth díjas koreográfus alapötletére Novák Péter és Upor László készített forgatókönyvet, illetve koreográfiát. A mû Presser Gábor zenéjére fogalmazza újra Prosper Merimeé örökérvényû meséjét, a megalázott cigánylány védelmére sietõ katona halálát. szellemben alkot. A tiszta forrást nem reprodukálni akarja a színpadon, hanem továbbfejleszteni, felhasználni, élni vele, még hozzá igényes zenei környezetben; mert a színpad nem múzeum. Innen, a Népszínház utcából milyen a magyar kultúra képe? Novák Eszter Elszomorító. Értékpusztulás, közöny, hozzá nem értés munkál. Megesszük a jövõnket. Nálunknál fejlettebb demokráciákban az oktatás és a kultúra költségei szentek, mert az a záloga a jövõnek. Nálunk a piros ceruzák elsõnek a képzés és a kultúra rovatait húzzák át. Példát is mondok. Száznyolcvanezer gyerek táncolt a szakképzõ iskolákban. Most leszállították a fejkvótát, azonnal kiesik ötvenezer diák, és ez már késõbb nem pótolható, színtiszta veszteség. Szajkózzák, hogy kevés a gyerek, mars ki a pedagógusokkal, mert fölöslegesek. Klebelsberg Kúnó igazsága, hogy ha egy pedagógus kevesebb gyerekkel foglalkozik, akkor elmélyültebb, hasznosabb a tanár-diák kapcsolat, jobb az eredmény. Novák Ferenc 15

16 KULTÚRA - Ez a monológ jó pont az egyik politikai oldalon, vétek a másikon. Nem zavarja? - Politikai meggyõzõdésem van és volt. Viszont még akkor sem léptem be a pártba, amikor ez szabad kártyát jelentett az érdekérvényesítés nagy mecscseiben. Híres nagy renitensként éltem az életem, mindig kimondtam a véleményemet. A Népszínház utcai ház hatodik emeletérõl nézünk le Józsefvárosra. Mi jut eszébe? - Talán éppen a Magyar Kultúra Napja táján nem ünneprontás, ha arra gondolok: öszszeránthatná az önkormányzat azt a szellemi erõt, amely itt húzódik meg a tetõk alatt. Nem szerénytelenség, de regiment nagy tudású, nagy- tapasztalatú kultúr szaki él, alkot, gondolkozik, lázad, akar valamit ebben a kerületben. Lehet, hogy ha összetrombitálnák õket a kultúra jegyében, esetleg nem fognák be pörös szájukat más közéleti ügyekben sem. De ez nem lehet kockázati tényezõ egy olyan testületi erõ számára, mely értékmentésre és értékteremtésre adta a fejét. Látja, megint dohogok, de reménykedem is. A Carmen elõadásán találkozzunk! Hegyi Imre Fotók: Nyári Gyula, Foltin Jolán A Polgárok Háza programjai Április 10. csütörtök 18.00: Civil Akadémia. Fóthi Ákos egyetemi docens: Felsõfokú oktatás, a bolognai folyamat ; és Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár: Versenyképesség, gazdasági növekedés, életminõség és a gumigyárak címû elõadása Érdeklõdni: Légrády Eszter (30/ ); Április 11. péntek óra: Wass Albert mesemondó verseny a Kráter Irodalmi és Mûvészeti Mûhely Egyesület szervezésében a Költészet Napja alkalmából Április 14., 28. hétfõ óra: Kézmûves foglalkozás Bara Mária vezetésével Részvételi díj: 2500 Ft. Információ, jelentkezés: Bara Mária (20/ ) Április 15. kedd 17.00: az Intarziakészítõk Országos Egyesülete kiállítása Köszöntõt mond: Dr. Vargay Zoltán, az Egyesület alelnöke, közremûködik: Semes-Bogya Eszter faszobrász, népdalénekes. Április 16. szerda 18.00: Hóhér, vigyázz! Portréfim Wittner Máriáról Filmvetítés; elõtte beszélgetés Wittner Máriával és a film alkotóival: Siklósi Beatrix-szal és Matúz Gáborral. Kérjük, 300 Ft adománnyal járuljon hozzá a rendezvény költségeihez! Részvételi szándékát szíveskedjen jelezni: ; Április 17. csütörtök 18.00: VIII. Polgári Piknik a VIII. ker. Fidesz-KDNP szervezésében. Információ: Kaiser, József (30/ ) A Józsefvárosi Zeneiskola jubileumi hangversenye Április 18-án, pénteken 18 órakor az Uránia Filmszínházban (1088 Budapest Rákóczi út 21.) A hangversenyt megnyitja: Csécsei Béla Józsefváros polgármestere, ünnepi beszédet mond: Katona Gáborné a Józsefvárosi Zeneiskola igazgatója. A mûsort vezeti: Izsák Imre Vezényel: Munia Zoltán Belépõjegyek vásárolhatók: a Józsefvárosi Zeneiskolában (1082 Bp. Nap u. 33.) és a zenetanároknál. Belépõjegy ára: 600.-Ft. Mátyás, az igazságos király Mesejáték A furfangos és igazságos Mátyás király álruhát öltve bejárja országát. Vándorlása közben találkozik népével, a szegény emberekkel és gazdagokkal egyaránt, és próbára teszi becsületességüket. Csattanós tréfái megnevettetik és elgondolkodtatják az ifjú nézõket, hogy mit jelent az igazságosság és tisztesség. Idõpont: április 19. szombat, Helyszín: Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület, 1085 Rigó utca 6-8. Belépõjegy: 500 Ft (nagycsaládosoknak 250 Ft) Tel.:

17 PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás Irodalom Fotó Mozi-koncert XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás - Ötszáz kép - ötszáz megismételhetetlen pillanat Az elmúlt év legjobb sajtófotóit felvonultató tárlaton a 2007-es esztendõ emlékezetes eseményei, arcai, hangulatai "köszönnek vissza". Drámai és örömteli pillanatok, küzdelmek, ünnep és gyász, hétköznapi élethelyzetek és soha többé, ugyanígy tetten nem érhetõ mûvészeti és sportteljesítmények, természeti csodák. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Fotóriporterek Társasága ebben az évben is a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezi meg a XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítást, amely március 29 - május 1. között látogatható. Józsefvárosi esték Talán jó mégis az ember A józsefvárosi esték sorozat következõ alkalma a Költészet Napjához is kapcsolódik, ekkor született irodalmunk két kiemelkedõ személyisége József Attila és Márai Sándor. A Talán jó mégis az ember címû összeállítással, Márai Sándorra emlékeznek a rendezvény szervezõi. Két kitûnõ és népszerû elõadó, Sára Bernadette és Cseke Péter tolmácsolják az író mûveit. Elõadás: április óra Helyszín: Apáczai Kiadó Színházterme (VIII. József körút 63.) 100 éves a Nyugat A százéves Nyugatra emlékezõ kiállítás nyílt a Petõfi Irodalmi Múzeumban. A huszadik századi magyar színház-, zeneés filmkritika története is összefonódott a Nyugattal. A folyóirat és könyvkiadó több mint három évtizedes történetét, az alapító alkotók gyakran konfliktusokkal teli mûhelymunkáját, mûvészek, zenészek és szerkesztõk ösztönzõ sokféleségét fényképek, kéziratok, kották, relikviák festmények, játékos adatbázisok, archív film- és hangfelvételek egymásra rímelõ világával mutatják be. A kiállítás megtekinthetõ: március 28. december 31. Petõfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest Károlyi Mihály u. 16.) U2 3D Valójában egy külön kategóriát kellene kitalálni ennek a mûfajnak, mert az élmény olyan, amit eddig nem ismertünk. Kedves józsefvárosiak, 3D -ben (három dimenzióban) utazzunk el Dél- Amerikába és ugráljunk a több százezres (!) közönséggel a U2 együttes egyedülállóan látványos koncertjén wattos hangerõvel! Ott állhatunk a színpadon Bono mellett, átélhetjük, hogy százezrek állnak velünk szemben és imádnak minket (rögtön érthetõvé válik, hogy bizony az igazi sztárok kiválasztottak ). A 18 digitális kamera által felvett koncertekrõl olyan, minden érzékszervünket és pszichénket felajzó élményt szerezhetünk, ami miatt el kell ismernünk, szerencsések vagyunk, mi a XXI. század Föld nevû bolygójának lakói. A teljes árú jegy ára: 1750 Ft, nagyon jutányos ahhoz képest, hogy az élmény megközelíti egy valós, akár hétszázezer forint értékû utazás élményét, a dél-amerikai repülõjegy, egy ott eltöltött hétvége és a koncertjegy árával számolva. Hogy valóban az emberiség történelmének egy zseniális állomására érkeztünk, azt bizonyítja az is, hogy a filmet a National Geographic neve jegyzi. A film azoknak is élmény, akik nem ismerik annyira a zenekart, de azoknak, akik kifejezetten szeretik is a U2 slágereket, szinte kötelezõ látványosság. Jegyrendelés (tel.): , IMAX Aréna Pláza, www. imax.hu 1089 Bp. Orczy út 1. Telefon: , Fax: Táncház az ÜSZTÜRÜ zenekarral április 13-án és 27-én 17 órától 18 óráig Gyerek-táncház, 18 órától 21 óráig Felnõtt-táncház. Belépõdíj 500 Ft. Vezetõ: Kis István és Kis Demeter Erika Április 12-én, szombaton 9-12 óráig BABA- MAMA BÖRZE. Elcserélheti, eladhatja gyermeke használt, kinõtt és megunt ruháit, játékait. Asztalfoglalás a /113-as telefonszámon. A vásárlóknak a belépés ingyenes! Április ig óráig Vasútmodell-kiállítás és játszóház az ALOE Vasútmodell Klubbal közös rendezésben. Belépõdíj: gyermek: 300 Ft, felnõtt: 500 Ft, családi: Ft. Csütörtök- pénteki napokon óvodai és iskolai csoportok jelentkezését várjuk a /113-as melléken. Április 30-án, szerdán óráig Anyák-napi Játszóház Belépõ: 300 Ft Tanfolyamok: Kreatív-Mozgás-Zene-Tánc foglalkozás a Tánc-Lánc Egyesület szervezésében. Várjuk a 2,5-8 éves korú gyerekeket és szüleiket. Minden szerdán: tól ig 2,5-4 éves korosztály, ig-ig 4-8 éves korosztály. Vezeti: Harsányi Ildikó Jazz-balett ovisoknak és kisiskolásoknak: szerda - péntek óráig, Ft/hó Karate tanfolyam ovisoknak és kisiskolásoknak péntekenként óráig, Ft/hó Nõi alakformáló torna hétfõn és szerdán óráig, Ft/ 10 alkalmas bérlet Hastánc Joós Judittal szerdánként ig, tandíj: Ft/ alkalom Latin Cardio kedden 9-10 óráig, csütörtökön óráig, tandíj: 800 Ft/ alkalom Tánciskola kezdõknek csütörtökönként óráig. Tandíj: Ft/hó Táncklub minden kedden 19-tõl 21 óráig. Vezeti: Herb János Táncterápia Nagy Márton vezetésével kéthetenként pénteken ig Jógatorna Etka anyó erõgyûjtõ módszerével hétfõnként óráig vagy csütörtökönként óráig, tandíj: Ft/ 10 alkalom Tanfolyamainkról részletes tájékoztatást a /113-as telefonszámon kérhetnek. 17

18 TANÁCSADÓ Mit tehetünk a gyermekagresszió ellen? Kiss Márta iskolapszichológus: Riasztó tendencia, hogy egyre gyakrabban tapasztalható az önfegyelem és az egymás tiszteletének hiánya az iskolában, de a társadalom egyéb színterein is. Ez a jelenség már tíz éve elkezdõdött, sõt, a legjobb iskolákban is történt baleset, ám az iskolavezetõk legtöbbje, az elég nagy a köpenyem, eltakarom elvet alkalmazta. Magyarán: nem romboljuk az iskola presztízsét tanárveréssel, drogproblémával, megszabadulunk a problémás kamasztól, és megy az élet tovább... Igen ám, de minél jobban toljuk a labdát a víz alá, az annál erõsebben ugrik a felszínre. A problémák gyökere majdnem mindig a családban keresendõ, illetve a család hiányában. Az érzelmi támogatást, a biztonságot ugyanis egyedül a család biztosítja, az az egyetlen vár, ahová baj esetén vissza lehet futni. Ezen kívül szerencsés esetben minden nap otthon kaphat képet a helyes férfi és nõi szereprõl a gyermek. Az agresszív viselkedés ellen egyszerû és bevált receptet tudok javasolni. Legyen aktív a gyermek! Legyen értelmes elfoglaltsága, viszont választhasson a tevékenységek között! Pl. a sportok közül, hiszen a mozgás köztudottan csökkenti a sresszt. A számítógép csodálatos dolog, de a fizikai képességek háttérbe szorulnak. A sport agressziót vezet le, és mindenre megtanít írta Ernest Hemingway, és igazat kell neki adnunk. Minél többet beszélgessünk! A problémákat felszínre kell hozni, hogy megoldódjanak. Manapság elfoglaltak és zárkózottak vagyunk, így kevesebbet tudunk meg egymásról. Nagyon sok érzékeny, tehetséges gyermek akad, akiknél csoportos terápiát kellene alkalmazni. Sokszor a rendszeres párbeszéd a legjobb megoldás! Nagyon fontos a fegyelem és egymás tisztelete. Napjainkban a tárgyi ismeretek mellett legalább anynyira lényeges az önismeret, a viselkedéskultúra, a társadalmi szabályok ismerete. Számos iskolában a kommunikáció és a konfliktuskezelés együtt jár. Mindez csak kiscsoportban oktatható, lényege, hogy szerep- és szituációjátékokkal neveljünk. A XXI. század egyik legfontosabb üzenete számunkra a verseny. Emellett hiszem: emberi lényeg, hogy megölelhetünk-e valakit, kapunk-e jó szót, akár egy bizalmas kacsintást. És még egy tanács: ha a gyermekünknél tapasztalt agresszió kóros, ne féljünk szakemberhez fordulni! Kell a korlát, hogy ne essünk el Mayer Ildikó pedagógus: Úgy látom, hogy a mai gyerekek kevés idõt töltenek a szülõkkel, éppen ezért nincs lehetõségük megtapasztalni a helyes normákat. Ma mindenki rohan, tévézik, mobilozik vagy t küld. A média pedig közben extrém módon neveli a gyerekeket. A másik problémának azt tartom, hogy a gyerekek olyan szabadságot kaptak ellentétben a tanárokkal, ami a felnõtt korban is rengeteg problémát okoz. Ma pl. egy gyerek szemrebbenés nélkül nemet mer mondani a tanárának, és valószínû, hogy a szülõnek is, ha az megkéri valamire. Ugyanakkor egy alkalmazott a munkahelyén tiszteletben kell tartsa a fõnöke utasításait, mert ha nem így tesz, másnap hármat találnak helyette. Mi lesz a mai gyerekekkel, ha hozzászoknak a nagy szabadsághoz? Az is problémát okoz, ha a szülõ nem partnere a tanárnak, az osztályfõnöknek. Ha mindig a gyereket védi, a tanár tekintélyét veszélyezteti, és ráadásul a gyerek is kihasználja a helyzetet. Sokszor elõfordul, hogy az anyuka igazolja a gyerek többszöri hiányzását, különbözõ indokok kitalálásával, amirõl sok esetben az apuka sem tud. Úgy gondolom, a mai világban, amikor a szülõ nagyon kevés idõt tud a gyerekével tölteni, még inkább fontos lenne az iskolával együttmûködni. Hallottam egy szülõt, aki azt mondta: azért küldte a gyermekét az iskolába, hogy neveljék. Higgyék el, mi ezt szívesen és örömmel tesszük, csak egyetlen kérésünk van: a nevelésben a szülõ is legyen partner. LL Józsefvárosi Galéria 12-én 16 órakor A Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub zenés mûsoros klubdélutánja Tavaszi szél vizet áraszt.., címmel 19-én 15-tõl 21 óráig nótahangverseny. A mûsort tánc és tombola követi. A nótakör mûvészeti vezetõje: Fényes György 23-án 15 órakor A Városvédõ Csoporttal közös elõadás: A gyárak államosítása Józsefvárosban 60 éve címmel. Elõadó: dr. Róbert Péter, tanár Kiállítás Karátson Gábor Kossuth-, Munkácsy-, József Attila- és Arany János-díjas festõmûvész, író Bibliai akvarellek (Mosesnec elsõ könyve, mellyet közönséges newel, magyarol, Teremtésrõl való könywnec neveznec, és a Szent Márk írása szerint való evangelium) címû kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ április 25-ig munkanapokon 9-18 óráig. Színház Április 13-án, vasárnap 10 órakor Makk tündér csodái.zenés bábjáték a Fabula Bábszínház elõadásában az Apáczai Kiadóban (VIII. József krt. 63), belépõ: 600 Ft. Jegyek kaphatók a Józsefvárosi Galériában Józsefvárosi Ifjúsági Információs Iroda Tel.: Szolgáltatások: ingyenes internet hozzáférés, CD jogtár használata, utazási kedvezményre jogosító kártyák igénylése. Információk: kulturális programokról, képzésekrõl, utazási és szállás lehetõségekrõl, kedvezményekrõl, szervezetek, alapítványok, segélyszolgálatok címeirõl, diákmunkáról, albérleti lehetõségekrõl. Április 11-én és 25-én óra között dr. Kovács Gabriella Eszter ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást nyújt polgári jogi, családjogi (házassági bontóper, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj) és büntetõjogi ügyekben. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17 óráig Zászlókiállítás Állandó kiállítás: Hat földrész országai Idõszakos: Bemutatkozik Laosz és Vietnam. Konkoly-Thege György fotói. Megtekinthetõ május végéig. Nyitva: kedd, szerda, csütörtök, péntek óráig. 18

19 POSTALÁDA Olvasói levelek Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját. Rámpát! Elõször akkor írtam, amikor az egész ország a frissen megszületett metrót ünnepelte. Akkor is megszakadtam, amikor a babakocsit az ölembe emelve lemásztam az aluljáró lépcsõjén. Megírtam valamelyik újságnak, hogy megbuktatnám a tervezõt, mert egyszerûen anyakínzás, szülõbosszantás a babakocsival való utazás. Most másodszor írok, igaz közben nagyszülõ lettem. A Blaha aluljárón szuszogtam a babakocsival az ölemben, a kocsiban a kétéves unokámmal, és megállapítottam, hogy az ügyben semmi nem történt. Nincs egy csúszda vagy rámpa, amin feltolhatnám a kocsit. Továbbá nincs, illetve kipusztult a segítõkészség, mert bizony senki nem kérdezte, mama segíthetek-e? Gyerekes anya, illetve nagymama ne metrózzon! Hallottam, hogy az új metróvonal liftekkel segíti majd a gyerekkocsis közlekedést. Félek, hogy ha olcsóbbá kell tenni a metrót, ez lesz az elsõ, amit kihúznak a tervekbõl. Az eltelt évtizedekbõl joggal gondolhatom, hogy ez a kérdés abszolúte nem fontos. Tényleg? Kalkovics Jánosné József körúti olvasójuk Tisztelt Szerkesztõség! Ma délelõtt én készítettem ezt a fotót. Az itt látható táblákat - kivéve az egyirányú utca táblát - a Víg utcai építkezések miatt helyezték ki, hogy a nagyméretû jármûvek be tudjanak kanyarodni. Az építkezések régen befejezõdtek, az épületek átadva. Kérdésem: Ki a szabálytalanabb? Aki azért felelõs, hogy a táblák indokolatlanul még mindig ott vannak, vagy az, aki ugyan senkit sem zavarva, a táblák rendelkezése ellenére ott parkol? Tényleg indokolt volt megbilincselni? Az illetékesek válaszát kíváncsian várom. (Mellesleg, a képen parkoló, a közlekedést valóban zavaró autót senki sem büntette meg!) Korbuly Miklós Bp. Vásár utca 4. Szabad-e javasolni? Az újság témái között többen szívesen látnánk pár ismertetõ sort a magyar filmmûvészet egyik még köztünk élõ csillagáról, Vay Ilus színmûvésznõrõl, aki a magyar hangosfilm történetének egyik elfeledhetetlen alakja, s itt él közöttünk a Baross utcában. Bevásárló úton szoktam találkozni vele, mindenkihez van pár jó szava, kedves, egyszerû józsefvárosi. A legnagyobbakkal szerepelt együtt majdnem valamennyi magyar filmben. Komikai szerepekben láthattuk, de például a Józsefvárosi Színházban, a Kálvária téren nem létezett elõadás nélküle. Úgy hírlik, hogy nyolcvanöt éves. Szerintem ez elég ok, hogy a kerületiek nevében az életérõl kérdezzék. Sárosi Józsefné Baross utcai olvasójuk Reklámújság és a kisember Elképedek, hogy mennyire elborít mindent a reklámújságok tömege! Nem is érdemes belegondolni, hogy mibe kerül ez az országnak, s ugyanakkor mennyi belõle a kimutatható haszon. Az én postaládámba dugig tömik, s a postai levelek, közéjük keveredve, sokszor nyomtalanul tûnnek el. Ahogy eltûnik, illetve ide se érkezik a Józsefváros újság, mert a terjesztését a jelek szerint nem tudják rendes vállalkozásra bízni. Ha a reklám-lapok dobozába teszik, onnan markolják össze a papírgyûjtõk. Ha a terjesztõ bejut a kapun, rendszerint a kuka tetejére teszi csomóban, s nem törõdik vele, hogy lesz valaki, aki felnyitja a kukát, s belevágja az egészet. A személyes postára méretezett kapualji ládákba nem fér bele. Szívesen olvasnék lakossági ötleteket, hogy a mi házunk is átvehesse. És ha a kerületi újság a végén mégis célba ér, még mindig ott marad a hetente összegyûlõ sok mázsa szórólap és reklám, ami borzasztó papírpocsékolás. Akad olyan józsefvárosi lapolvasó társam, aki tudja, hogy ennek a pénzkidobásnak mely hivatal, vezetõ, szakreferens az illetékese? Szabados Ferenc Fiumei úti olvasójuk Menkó László rajzai 19

20 SPORT Papp Laci, az örök bajnok Nyolcvankét éve március 25-én született Papp László az ökölvívás koronázatlan királya, minden idõk legsikeresebb magyar bokszolója, aki sportteljesítményének, különleges adottságainak és szerény, önzetlen jellemének köszönhetõen már életében legendává vált. Az újkori olimpiák történetében Papp László volt az elsõ ökölvívó, aki három aranyérmet szerzett. Az 1948-as londoni nyári ötkarikás játékokon lett elõször olimpiai bajnok középsúlyban, az 1952-es olimpián szintén középsúlyban, míg 1956-ban már nagyváltósúlyban szerzett aranyat, emellett kétszer lett Európa legjobbja. Amatõrként 193 mérkõzésen 183 gyõzelmet aratott 2 döntetlen és 8 vereség mellett ben profinak szerzõdött, ahol huszonkilenc alkalommal lépett szorítóba, ebbõl huszonhetet megnyert és kétszer döntetlent ért el. A hivatásosok között egészen az Európa-bajnoki címig jutott. Papp László az amatõrök között mindent elért, amit csak lehetett, mégis csalódott volt, hogy a profi világbajnoki címért kiírt mérkõzésére annak idején nem engedték kiutazni. Az akkori pártvezetés 1964-ben közölte vele, hogy be kell fejeznie profi pályafutását. Késõbb edzõként dolgozott a Ferencváros, a Budapesti Honvéd és Óbuda csapatainál, valamint 1969 és 1992 között megszakításokkal tevékenykedett a válogatott szövetségi kapitányaként. Általános köztiszteletnek örvendett, mindenki szerette, mert szerény, önzetlen, igazi sportember volt, és a számtalan kecsegtetõ külföldi ajánlat ellenére itthon maradt. Hazáját soha nem hagyta cserben. A szorítóban fantasztikus teljesítményre volt képes, és életútjával, becsületességével igazi példakép, bajnokokat nevelõ edzõ, kapitány volt. Ifj. Papp László édesapjáról írt könyvének elõszavában Gyurkovics Tibor így ír az örök bajnokról: Papp László fenomén, jelenség, ami által különbözik a többi embertõl, akik élik a maguk életét becsületesen, tisztességesen, de van, akinek adatik valami. Papp Lászlónak, azt hiszem, adatott valami, amit teljesen szétboncolni nem lehet, amit képességnek mondanak, ami a szervezet fölépítésébõl adódik. Én azt hiszem, ez genetikusan meg van határozva. Predesztinálva van arra, hogy jó ökölvívó legyen. Ezt az adottságot az ember örökli, hosszúhosszú nemzedékeken keresztül. Az ökölvívás nemcsak a kézfejben, nem a vállizomzatban, nem az ütõképességben van, hanem a fejben. Laci gondolkodott a ringben, õ a fejével dolgozott, mikor ütlegelt, akkor is. Ugyanakkor benne volt a csak azért is megmutatom felfogásból eredõ akaraterõ. nyz Apróhirdetés VEGYES FOGSORJAVÍTÁS megvárható Orczy út 29. Nyitva: 8-16 óráig. Tel: BARÁTSÁGOS FOGÁSZAT, barátságos áron. Porcelántömés: Ft., korona: Ft. Tel.: MULTISZERVÍZ! Villanyszerelés, vízszerelés, hûtõgépek, mosógépek, bojlerek szerelése, szakszerû javítása. Tel.: INGATLAN DANKÓ U. 35 nm-es lakásomat nagyobbra cserélném, ráfizetek / TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk, gyakorlati tapasztalattal, referenciával: 06 (20) ELCSERÉLNÉM önkormányzati, üllõi úti, 56 nm-es, gázfûtéses, második emeleti, galériás lakásomat kisebbre. Tel.: (12 óra után) ELCSERÉLNÉM 82 m2, két szobás, utcai önkormányzati lakásomat kisebb nm-re, vagy eladnám a bérleti jogát. Tel.: TÁRSASHÁZAK közös képviseletét - könyvelését külön is vállaljuk. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. GE- NERÁL Kft Üllõi út 69. (Klinikák metróállomásánál) Tel./Fax.: Az Örmény Kultúra Hetének rendezvényei április 17-én kezdõdnek a Magyarok Házában az örmény képzõmûvészek kiállításával. Ettõl kezdve egész héten, több helyszínen zajlanak a programok. A II. kerületi Polgármesteri Hivatalban 18- án egész nap filmvetítés, 21-én a Pestújhelyi közösségi Házban minatúra-kiállítás, 22-én a Budapesti Kamaraszínház Ericcson Stúdiójában a Keresztút címû monodráma elõadása, 23-án pedig Alex Száva örmény népdalestje várja az érdeklõdöket a Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri székházában. Természetesen Józsefváros sem maradhat ki a programból: 24-én az Urániában emlékesten mutatják be A Musza Dagh negyven napja címû híres, amerikai filmdrámát Kabír Bedi fõszereplésével. Különleges élményt kínál a Fészek Étteremben 25-én az erdélyi örmény konyha fogásait felsorakoztató est, amelyen igazi különlegességként a zseniális Yengibarian David harmonikázik. A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala április 15-én (kedden) h-ig kiszállásos Véradónapot szervez a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat segítségével, mivel kevés vér áll rendelkezésükre a beteg gyermekek részére. A véradás helye: Polgármesteri Hivatal VIII. Baross u as tanácsterem (III. emelet) Gyermekeink számára életet jelenthet, szükség esetén a súlyos, nagy vérveszteséggel járó baleset, mûtét, az életet veszélyeztetõ fertõzõ betegség, vagy vérképzõrendszeri betegség alkalmával adott vér. A véradáson részt vevõ polgárok ásványvizet, csokoládét és egy 500 Ft-os étkezési utalványt kapnak. A véradásra kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat. 20

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 30. napján tartandó ülésére! Készítette: dr. Pécsi Mária pályázati referens te 004 G Tárgy: Javaslat

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben