ARHITECTURA RELIGIOASĂ MEDIEVALĂ DIN TRANSILVANIA Simpozion ştiinţific internaţional Ediţia a VIII-a Satu Mare Papos, 8 10 martie 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARHITECTURA RELIGIOASĂ MEDIEVALĂ DIN TRANSILVANIA Simpozion ştiinţific internaţional Ediţia a VIII-a Satu Mare Papos, 8 10 martie 2013"

Átírás

1 ARHITECTURA RELIGIOASĂ MEDIEVALĂ DIN TRANSILVANIA Simpozion ştiinţific internaţional Ediţia a VIII-a Satu Mare Papos, 8 10 martie 2013 KÖZÉPKORI EGYHÁZI ÉPÍTÉSZET ERDÉLYBEN 8. nemzetközi tudományos konferencia Szatmárnémeti Papos március PROGRAM 7 martie március 7. Sosirea participanţilor, cazare: Hotel Astoria (Satu Mare, str. Ştefan cel Mare, nr. 2) Înregistrarea participanţilor ora 19.00, Cina A résztvevők érkezése, szállás: Hotel Astoria (Szatmárnémeti, Ştefan cel Mare u. 2. sz.) Regisztráció óra, Vacsora 8 martie március 8. Ora 9.00, Deschiderea conferinţei 9.00 óra, Megnyitó Cuvânt de salut / Köszöntő Adrian ŞTEF, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare / a Szatmár Megyei Tanács elnöke Liviu MARTA, director general al Muzeului Judeţean Satu Mare / a Szatmár Megyei Múzeum főigazgatója BENE János, director general al Muzeului Jósa András / a Jósa András főigazgatója Ora 9.20, Comunicări: Consideraţii şi reinterpretări istoriografice Moderator: Maria CRĂCIUN 9.20 óra, Előadások: Kutatástörténet és új értelmezések Elnök: Maria CRĂCIUN Florin MĂRGINEAN, Contribuții la geografia ecleziastică medievală a județului Arad. Stadiul cercetărilor / Megjegyzések a középkori egyházi építészet történetéhez Arad megyében. Kutatási helyzetkép KÖPECZNY Zsuzsa, Egyházi építészet a Temesközben. A kutatás története / Arhitectura ecleziastică în Banat. Istoricul cercetărilor Adrian A. RUSU, Fortificarea bisericilor din Transilvania la turnura secolelor XV-XVI / Erdélyi templomerődítések a század fordulóján BERTA Adrián: Az aracsi templom és kolostor kutatástörténete / Istoricul cercetărilor privind biserica şi mănăstirea de la Aracs Ora 11.00, Pauză de cafea Ora 11.20, Comunicări: Analize arhitecturale şi artistice. Studii de caz Moderator: Maria CRĂCIUN óra, Kávészünet óra, Előadások: Művészeti és építészeti elemzések. Esettanulmányok Elnök: Maria CRĂCIUN

2 SZAKÁCS Béla Zsolt, Válság és virágzás: építészet Szatmárban és környékén 1300 körül / Criză şi apogeu: arhitectura în Sătmar şi în împrejurimi în jurul anului 1300 Ileana BURNICHIOIU, Cruci de consacrare din Transilvania medievală. Studii de caz / Felszentelési keresztek a középkori Erdélyben. Esettanulmányok JANKOVICS Norbert, Állatalakos fonatmedalionokkal díszített kőemlékek Zalavártól Pankotáig / Fragmente de piatră decorate cu medalioane din vrejuri şi motive zoomorfe. De la Zalavár la Pâncota PAPP Szilárd, A Felvidék és Erdély közt: gótikus építészet Kárpátalján / Între Ungaria Superioară şi Transilvania: arhitectură gotică în Transcarpatia Ora 13.00, Prânz óra, Ebéd Ora 14.00, Comunicări Serii de monumente Moderator: PAPP Szilárd óra, Előadások Emlékcsoportok Elnök: PAPP Szilárd LASZLOVSZKY József, A Német Lovagrend második, Zsigmond-kori megtelepedése Erdélyben és építészeti emlékei Nagyszeben környékén / A doua aşezare a ordinului teuton în Transilvania în perioada regelui Sigismund de Luxemburg, şi monumente arhitecturale legate de aceasta în zona Sibiului BUZÁS Gergely, Egyhajós templomok a középkori Magyarország gótikus építészetében / Biserici uninavale în arhitectura gotică a Ungariei medievale SZŐKE Balázs, A székesfehérvári Szűz Mária prépostság Mátyás kori átépítésének hatása Erdélyben / Influenţele reconstrucţiei bisericii capitulare Sf. Fecioară din Székesfehérvár din vremea regelui Matia Corvin în Transilvania Ora 15.15, Pauză de cafea Ora 15.25, Comunicări Arhitectura ordinelor mendicante Moderator: PAPP Szilárd óra, Kávészünet óra, Előadások Koldulórendi építészet Elnök: PAPP Szilárd Sanda SALONTAI, Arhitectura fostei biserici franciscane din Târgu Mureş în lumina documentelor / A marosvásárhelyi volt ferences kolostor épülete a történeti források tükrében Corneliu GAIU, Conventul dominican din Bistriţa investigaţii arheologice / A besztercei domonkos kolostor régészeti kutatása LUPESCU Radu, A kolozsvári volt domonkos kolostornál ban végzett falkutatások eredményei / Cercetări de parament din anii la fostul convent dominican din Cluj Ora 16.40, Pauză de cafea Ora 16.50, Comunicări: Cercetări arheologice Moderator, Zeno PINTER óra, Kávészünet óra, Előadások: Régészeti kutatások Elnök, Zeno PINTER Daniela MARCU-ISTRATE, Bizanţ la nordul Dunării în jurul anului 1000: biserica de la Alba Iulia / Bizánc a Dunától északra az év körül: Gyulafehérvár korai temploma Dumitru ŢEICU, Despre datarea bisericii vechi rotonde de la Ilidia / Az illyédi régi körtemplom keltezéséről

3 Adrian IONIŢĂ, Cercetări arheologice mai vechi şi mai noi la biserica luterană de la Feldioara-Marienburg / A földvári lutheránus templom korábbi és újabb régészeti kutatása Gheorghe I. CANTACUZINO, Aspecte ale cercetării arheologice la unele biserici hunedorene / Egyes Hunyad megyei templomok régészeti kutatásáról Ora 18.30, Vernisajul expoziţiei Radu Popa ( ): istoric, arheolog, profesor. Expoziţie realizată în colaborare cu Institutul de Arheologie V. Pârvan, Bucureşti şi Asociaţia Culturală Hieronymus, Braşov. Cuvânt de deschidere: Gh. I. Cantacuzino Ora 19.00, Cocktail óra, Kiállításmegnyitó: Radu Popa ( ): történész, régész, tanár. A kiállítás létrehozásában közreműködött a V. Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest, és a Hieronymus Kulturális Egyesület, Brassó. Megnyitja: Gh. I. Cantacuzino óra, Koktél Ora 20.00, Cina óra, Vacsora 9 martie március 9. Ora 9.00, Comunicări: Cercetări arheologice 9.00 óra, Előadások: Régészeti kutatások EMŐDI Tamás CSÓK Zsolt, A somlyóújlaki templom évi kutatása / Cercetarea bisericii din Uileacu Şimleului în anul 2012 Ioan CRIŞAN, Biserica satului medieval Rădvani. Faze de construcţie / A középkori Radvány falu templomának építési fázisai Daniela MARCU-ISTRATE Gabriel IZDRĂILĂ Alexandru SIMON, Biserica ortodoxă Sfânta Paraschiva din Feleac (jud. Cluj): cercetări arheologice recente, 2011 / A feleki (Kolozs m.) Szt. Piroska ortodox templom újabb régészeti kutatásai, 2011 Dan CULIC, O biserică medievală dispărută. Ruina din hotarul satului Cheud (jud. Sălaj) / Egy eltűnt középkori templom. A kődi rom (Szilágy m.) Ora 10.30, Pauză de cafea Ora Comunicări: Cercetări arheologice óra, Kávészünet óra, Előadások: Régészeti kutatások JAKAB Attila, A porcsalmai (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) református templom kutatása / Cercetarea bisericii reformate din Porcsalma (jud. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria) Şerban POPESCU-DOLJ, Biserica veche din Viştea de Jos (jud. Braşov). Cercetări preliminare / Alsóvist (Brassó m.) régi temploma Ioan Marian ŢIPLIC Maria Emilia ŢIPLIC, Biserici dispărute Biserica fortificată de la Caşolţ (jud. Sibiu): cercetări arheologice, / Eltűnt templomok A szászhermányi erődtemplom (Szeben m.): régészeti kutatások, Ora 11.50, Pauză de cafea óra, Kávészünet

4 Ora 12.00, Comunicări: Cercetări arheologice óra, Előadások: Régészeti kutatások SOÓS Zoltán, Cercetarea arheologică şi arhitectura bisericii unitariene din Sânvăsii / A nyárádszentlászlói unitárius templom régészeti kutatása és építészeti jellemzői LÁSZLÓ Keve GYÖRFI Zalán, Consideraţii privind arhitectura ecleziastică a scaunului Mureş / Újabb adatok Marosszék egyházi építészetéhez Ora 13.00, Prânz Ora 14.00, Comunicări: Probleme conexe Moderator: Adrian A. RUSU óra, Ebéd óra, Előadások: Kapcsolódó kérdések Elnök: LUPESCU MAKÓ Mária, Pro reparatione et refectione monasterium... Célirányos kegyes adományok a középkori Erdélyben / Donaţii pioase cu destinaţie specială în Transilvania medievală Ciprian FIREA, Donatori şi memorie în bisericile medievale din Transilvania: o cercetare privind sursele vizuale şi documentare (sec. XIV-XVI) / Adományozók és emlékezetük az erdélyi középkori templomokban, a képi és az írott források tükrében ( század) Maria CRĂCIUN, Transformarea polipticelor cu reprezentări ale sfinţilor în epoca Reformei: cazul luteran / A szenteket ábrázoló szárnyasoltárok átalakítása a Reformáció korában: lutheránus példák SARKADI NAGY Emese, A műkereskedelem útvesztőiből. Erdélyi táblaképek külföldi magángyűjteményekben / Din labirintul comerţului cu antichităţi. Retabluri transilvănene în colecţii particulare din străinătate Ora 15.30, Pauză de cafea Ora 15.40, Comunicări: Probleme conexe Moderator: SZAKÁCS Béla Zsolt óra, Kávészünet óra, Előadások: Kapcsolódó kérdések Elnök: SZAKÁCS Béla Zsolt Anca NIŢOI, Reprezentări de cultură materială piese de armament şi echipament militar în pictura bisericii fortificate din Mălâncrav (jud. Sibiu) / Az anyagi kultúra elemei az almakeréki (Szeben m.) templom festményein fegyverzet és katonai ruházat KISS Lóránd, A boroskrakkói református templom falképei / Frescele bisericii reformate din Cricău SZABÓ Tekla, Boroskrakkó újonnan előkerült freskótöredékei. Adalékok Erdély italobizánci stílusú falképfestészetéhez / Frescele recent descoperite de la Cricău. Observaţii privitoare la pictura italobizantină din Transilvania LANGI József, Falképkutatási eredmények a viski és a huszti református templomban / Rezultatele cercetărilor de parament la bisericile reformate din Visc şi Hust Ora 17.20, Pauză de cafea Ora 17.30, Comunicări: Probleme conexe Moderator, LASZLOVSZKY József óra, Kávészünet óra, Előadások: Kapcsolódó kérdések Elnök: LASZLOVSZKY József MAGYAR Csaba, Szentélyrekesztők a középkori Magyarországon. A visegrádi Fő út sz. alatti templom

5 szentélyrekesztőjének rekonstrukciója / Lettnere în Ungaria medievală. Reconstrucţia lettnerului bisericii de la Visegrád, str. Fő, nr HALMOS Balázs MARÓTZY Kata: A gyulafehérvári székesegyház déli mellékhajófalának felmérése és kutatása / Relevarea şi cercetarea paramentului navei laterale sudice a catedralei de la Alba Iulia SARKADI Márton, Kérdések az ún. első gyulafehérvári székesegyház déli oldalához kapcsolódó körkápolna kronológiájával kapcsolatban / Probleme privind cronologia rotondei de pe latura sudică a aşanumitei prime catedrale de la Alba Iulia Maria Emilia ŢIPLIC Radu CREŢULESCU Sebastian ŞERBAN, Reconstituiri 3D de arhitectură medievală ecleziastică Biserica din Roşia (jud. Sibiu) / Középkori egyházi épületek 3D rekonstrukciója A veresmarti (Szeben m.) HEGYI Géza, A 14. századi erdélyi plébániahálózatról /Despre reţeaua parohiilor din Transilvania în secolul al XIV-lea Dan POP SZŐCS Péter Levente, Cercetări arheologice în zona Turnului Sf. Ştefan din Baia Mare. Consideraţii preliminare / A nagybányai Szt. István torony környezetében végzett régészeti kutatások. Előzetes beszámol Ora Prezentare de carte óra, Könyvbemutató A gyulafehérvári székesegyház főszentélye [Corul Catedralei de la Alba Iulia]. Szerk./Ed. Papp Szilárd. Budapest: Teleki László Alapítvány, Prezintă / bemutatja: LŐVEI PÁL istoric de artă / művészettörténész Ora 20.00, Cina óra, Vacsora 10 martie március 10. Orele : Excursie de studiu Ruta: Satu Mare Csengersima Zajta Vámosoroszi Kisszekeres Nagyszekeres Fehérgyarmat Mátészalka Papos Ora 14.00, Masa de prânz Papos Ora 15.00, Masă rotundă; închiderea conferinţei Ora 16.00, Plecarea participanţilor óra: Tanulmányi kirándulás Útvonal: Szatmárnémeti Csengersima Zajta Vámosoroszi Kisszekeres Nagyszekeres Fehérgyarmat Mátészalka Papos óra, Ebéd Papos óra, Kerekasztal; a konferencia zárása óra, A résztvevők hazautazása Prezentare poster / Poszter bemutató: Tóth Boglárka, Botár István, Grynaeus András: A csíkszentdomokosi "Mária megkoronázása" táblakép dendrokronológiai vizsgálata În cursul conferinței va funcționa un stand pentru publicații de specialitate / A konferencia folyamán a szakkönyvek szemléjére is sor kerül Traducător română-maghiară, maghiară-română / román-magyar, magyar-román tolmács: Csortán Ferenc

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

IRODALOM. * (Szerkesztette Csutak Vilmos) Sepsiszentgyörgy,

IRODALOM. * (Szerkesztette Csutak Vilmos) Sepsiszentgyörgy, IRODALOM. * Andreescu C.: Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII XIV. Cercetări Istorice, VIII IX. 1932 33. Arion Dinu C.: Incercare asupra dominiului eminent din principatele Munteniei

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND BEVEZETŐ INTRODUCERE INTRODUCTION 2 3 Székelyföld Románia középső részének jól körülhatárolható történelmi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

A MAROSSZENTANNA ČERNJACHOV-KUL TÚ RA HÁ ROM TE MET KE ZÉ SE A RUGONFALVA-REFORMÁTUS PAPILAK LELŐHELYEN

A MAROSSZENTANNA ČERNJACHOV-KUL TÚ RA HÁ ROM TE MET KE ZÉ SE A RUGONFALVA-REFORMÁTUS PAPILAK LELŐHELYEN Körösfői Zsolt Acta Siculica 2008, 189 207 A MAROSSZENTANNA ČERNJACHOV-KUL TÚ RA HÁ ROM TE MET KE ZÉ SE A RUGONFALVA-REFORMÁTUS PAPILAK LELŐHELYEN Kutatástörténet 1971. áp ri lis 11-én a rugonfalvi re

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE A. Teza de doctorat Aspecte epidemiologice și psihologice în tulburările de alimentație, Universitatea Debrecen, Ungaria, 2011

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. Pákei Lajos felmérése. Balogh 1944. után. 35. Udvari ablakkeretek Wolphard István címerével és monogramjával.

KÉPJEGYZÉK. Pákei Lajos felmérése. Balogh 1944. után. 35. Udvari ablakkeretek Wolphard István címerével és monogramjával. KÉPJEGYZÉK 1. Ajtókeret Bernardus Piktor feliratával. 1514. Múzeum. Kovács Zsolt 2. Rotterdami Erasmus Epigrammatájának a címlapja. Bázel, Frobenius nyomda. 1518. 3. Sekrestyeajtó Johannes Klein kolozsvári

Részletesebben

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok 08_Feld_Istvan_27.qxd 2009.01.13. 17:07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ TISZTELT OLVASÓ! Ez évi 2. számunk sajnálatos módon egy tördelési és egy programhibából adódó oldalhiánnyal jelent meg, amiért is szíves elnézését kérjük. Mindkét hibát kijavítottuk, de Tóth Valéria cikkét

Részletesebben

az Ev Fája Romániában

az Ev Fája Romániában Szervező: Média támogató: az Ev Fája Romániában 2010 Ezt herdáljuk. A fákat, a vizeket, az állatokat. Akiktől mindig csak kapunk. S akiket a végsőkig kizsigerelünk. Schäffer Erzsébet Csak ha úgy szereted

Részletesebben

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA füzér vára füzérradvány Somoskő VÁRA SALGÓ VÁRA kisnána VÁRA cserépvár monok szerencs vára ónod vára diósgyőr vára abaújvár szádvár sátoraljaújhely regéc vára szendrő vára boldogkő vára edelény vára hollókő

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

VENDÉGKÖNYV. Újpesti Közművelődési Kör

VENDÉGKÖNYV. Újpesti Közművelődési Kör VENDÉGKÖNYV Újpesti Közművelődési Kör 2008-2013 Negyedszázad Örömmel ünnepelhetünk, hiszen 25 évesek lettünk! Nemrég emlékeztünk meg Körünk húsz éves évfordulójáról zenés-táncos esttel, óriási születésnapi

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25 név elért pontszám Herczku Péter 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor Iskola 7. Gabriella 3. és dr 50 Kanyuk Jánosné Szatvári Máté 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor

Részletesebben

2015/13. 20. 2015. június. Az éjszaka, amikor minden életre kel... facebook.com/muzeumokejszakaja

2015/13. 20. 2015. június. Az éjszaka, amikor minden életre kel... facebook.com/muzeumokejszakaja 2015/13. 20. Az éjszaka, amikor minden életre kel... 2015. június facebook.com/muzeumokejszakaja www.muzej.hu 1 2 Hirdetés (Turizmus Zrt.) Kedves Olvasó! Gróf Széchenyi István írta, hogy Egy nemzet ereje

Részletesebben

Magyar fiatalok a diákolimpiákon

Magyar fiatalok a diákolimpiákon 2014. OKTÓBER Magyar fiatalok a diákolimpiákon Mellékletünben a nemzetközi fizikai, informatikai, földrajzi és matematikai diákolimpiákon elért magyar eredményekről számolunk be. Fizikaverseny egy furcsa

Részletesebben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben

De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben De Camillis püspök első látogatása Szatmárnémetiben Ovidiu Gh i t t a Kölcsön kocsival és -lovakkal 1, csendben érkezett meg 1690. május 10-én De Camillis püspök Németibe, 2 amit abban az időben egy Szamos-ág

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben