Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok"

Átírás

1 1 029 Aladzsity Istvan In vitro differenciáltatott R1 és HM-1 embrionális őssejtvonalak összehasonlító genetikai elemzése P Bacsó Renáta Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok 109 Bai Péter P003 A poli(adp-ribóz) polimeráz-2 és a PPARγ kölcsönhatása a zsriszövet fejlődésében 232 Balázs Margit E27 Melanoma progresszió genetikai markerei 058 Bálint András Ferenc Árpa ozmotikus stressz és szárazságtűrését befolyásoló P004 lókuszok térképezése több egyedfejlődési fázisban 207 Balogh András A CREB fehérje Ser-129 és Ser-133 aminosavainak szerepe P005 PC12 sejtek proliferációjában 244 Balogh Márta Fuzárium ellen rezisztenciát biztosító genetikai determináns P006 vizsgálata lucernában 040 Barna János Az Atg8/lgg-1 gén felhasználása a makroautofágia P007 vizsgálatára Caenorrhabditis elegansban 236 Barta Endre E57 Pozitív szelekció, génduplikáció, génkonverzió és egyenlőtlen crossing over a növényi pin2 géncsalád evolúciójában 236 Barta Endre E31 Transzkripciós szabályozás a promóter régióban az összehasonlító genomika legújabb eredményei tükrében ahogy egy bioinformatikus látja (30 ) 066 Batta Gyula A sep9 transzkripciós faktort kódoló gén funkcionális P008 vizsgálata a hasadóélesztőben 019 Bender Balázs BAC transzgénikus egerek előállítása a szarvasmarha FcRn E34 alfa lánc funkciójának és működésének vizsgálatához Egy alapító effektus nyoma hazai oláh cigány populációban 193 Béres Judit P009 a CCR5 HIV-koreceptor gén polymorphismus vizsgálatának eredményei 067 Berta Ágnes Ida A fototranszdukcióban résztvevő molekulák E19 elrendeződésének változása a fejlődő hörcsög retinában 147 Berzsenyi Sára P010 A retinsav hatása a gliagenezisre 099 Birkó Zsuzsanna A C faktor hatásának proteomikai analízise E29 streptomycesekben 053 Bodzsár Nóra Őshonos magyar tyúkállományok molekuláris genetikai E01 jellemzése mikroszatellit markerekkel 020 Botos Erzsébet Mária A caveolin-függő endocitózis citoplazmatikus állomásai: E12 caveoszóma vagy lizoszómális degradáció? Brandusené Radvánszky RNS interferncia technikai kérdések és megoldási 318 E25 Katalin lehetőségek (10 ) 057 Brunyánszki Attila Poli (ADP-ribóz) polimeráz-2 aktivitás kimutatása P011 differenciálódó preadipocitákban 214 Bukovinszki Ágnes Paprika BAC könyvtár alkalmazása rezisztenciáért felelős P012 genetikai determinánsok azonosítására

2 2 077 Burkovics Péter Az Ape2 egy antimutagén proofreader exonukleáz a P013 replikációs komplexben 117 Catunda Ana Paula Characterization and chromosomal assignment of the rabbit P014 Leukemia Inhibitory Factor receptor (LIFR) gene 235 Czikora István TIMAP fehérje vizsgálata human tüdő artéria endothel P015 sejtekben 021 Csáky-Szunyogh Melinda Foglalkozási ártalmak és fejlődési rendellenességek P016 kapcsolatának vizsgálata 146 Csala Miklós A glukuronid-transzportot facilitáló mikroszomális fehérje E47 azonosítása 071 Csányi Bernadett A primer laktóz intolerancia 13910C/T SNP vizsgálata P017 gyermek populációban és honfoglalás kori leletekben 054 Csikós György Az lqf gén és termékének szerepe az auto- és heterofág E64 folyamatokban. 224 Cba Tibor E23 Arabidopsist fertőző dohánymozaik vírus replikáz alegysége hatékonyan gátolja az RNAi alapú anti-virális silencing mechanizmust 045 Csősz Aranka Egy multidiszciplináris kutatás eredményei: honfoglalás E03 kori népesség archeogenetikai vizsgálata 027 Darvas Zsuzsanna P018 Hisztamin receptorok kimutatása vastagbél tumorokban 076 Deák Veronika P019 A 16-3 rhizobiofág h régiójának elemzése 075 Dobos Matild Diagnosztikus értékű rejtett rendellenességek azonosítása P020 fluoreszcens in situ hibridizációval 089 Doma Viktória A pajzsmirigyhormon szubsztitúció hatása az M/L-csapok P021 fejlődésére in vitro organotipikus retinakultúrában 230 Dudás Brigitta Szimbiotikus nitrogénkötés korai génjének (pdl) klónozása P022 és jellemzése 081 Endre Gabriella Egy új, a nitrogénkötő szimbiózis kialakulásához szükséges E54 gén azonosítása 169 Eördögh Réka Honfoglalás kori lovak mitokondriális DNS alapú P023 vizsgálata 243 Erdélyi Katalin P024 A poli(adp-ribóz) szerepének vizsgálata a sejthalálban 083 Érdi Balázs P025 Az FKBP39-Foxo jelátviteli út szerepe az autofágia szabályozásában 114 Fajka-Boja Roberta P026 A galektin-1 nem-konvencionális endocitózisa 017 Faluhelyi Nándor Fényváltozások hatása a csirke tobozmirigy in vitro P027 circadian melatonin szekréciójára 090 Fátyol Károly PCNA sumoiláció: DNS replikációs faktorok szabályozása P028 evolúciósan konzervált posztranszlációs módosítások révén 088 Ferenczi Szilamér Az Agrobacterium tumefaciens PemIK toxin-antitoxin E28 rendszerének jellemzése Meloidogyne fajok ellen rezisztenciát biztosító genetikai 225 Földi Tímea P029 determinánshoz kapcsolt molekuláris markerek azonosítása paprikán

3 229 Galbács Zsuzsanna Szőlőfajták genotípusának meghatározása DNS P030 markerekkel 138 Gali Himabindu Ubiquitin modification and Co-localization in the P031 replication foci of a Zinc finger carrying protein 091 Gárdonyi Márk P032 A búza Glu-1Bx túlexpresszió molekuláris háttere 208 Gáspár Imre E11 Citoplazma áramlás: tömegmozgás - tömegmozgatás 102 Gedai Anita A ddaam formin fehérje kifejeződése és szerepe a P033 Drosophila melanogaster hím genitália fejlődésében 107 Gócza Elen Egér embrionális őssejtek ivarsejt kiméra alkotó P034 képességének vizsgálata 073 Gombos Rita A Drosophila formin DAAM szerepe az embrionális P035 idegsejt nyúlványok növekedésében 269 Gyöngyösi Adrienn A humán PPARgamma receptor szabályozása P036 antigénprezentáló sejtekben Role of stage-specific embryonic antigen 1 (SSEA-1) in the 220 Hádinger Nóra P037 maintenance and neural differentiation of the embryonic NE-4C neural stem cells 047 Hajdú Ildikó Rad18 ubiquitin-ligáz és DNS hibajavító fehérje új szerepe P038 a DNS replikáciojában 028 Hajdú Zoltán A fejlődő madár szív CD45+ kollagéntermelő sejtjeinek E13 eredete 239 Hajósné Novák Márta Ds elem okozta mutáció és következményei autotetraploid P039 kukoricában Proteaszóma gátló (MG-132) és Src-inhibitorok (PP1, PP2) 024 Harci Alexandra P040 differenciációs hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben 241 Havelda Zoltán Az RNS interferencia szerepe a vírusfertőzésre adott E20 válaszokban és a fejlődési folyamatokban növényekben (30 ) Magasabbrendű kromatinszerkezet vizsgálata 211 Hegedűs Éva P041 Saccharomyces cerevisiae és Schizosaccharomyces pombe sejteken 149 Hoffmann Borbála A trehalóz-6-foszfát-szintáz (TPS1) gén hatása White Lady P042 burgony fajta fejlődésére, termésére és vízhasznosítására Különböző búzafajták (Triticum aestivum L.) 149 Hoffmann Borbála P043 vízállapotának, fotoszintézisének és produktivitásának alakulása vízhiányos kezelésben 137 Horti Csilla Hősokkfehérjék génexpressziójának vizsgálata hőtűrést P044 javító broiler tartástechnológiák án Az axonemalis dynein könnyű lánc 1 azonosítása és 212 Horváth Judit P045 vizsgálata primer ciliáris diszkinéziában szenvedő betegekben 240 Imre László Áramlási citometrián illetve, heteroduplex analízisen P046 alapuló molekuláris diagnosztikai módszerek fejlesztése 116 Ivics Zoltán E32 Targeted DNA transposition in human cells 3

4 072 Jankovics Ferenc Az interfázisos mikrotubulusváz szerepe az ecetmuslica E10 (Drosophila melanogaster) embrió háti záródásában 034 Jelitai Márta Membrán sajátságok változása a neuronális elköteleződés E16 án 125 Jenes Barnabás P047 Kloroplasztisz genetikai transzformációja rizsben 216 Jeney Apor P Juhász Gábor E61 Paradicsom foltos hervadás vírus (TSWV) ellen rezisztenciát biztosító genetikai determinánshoz molekuláris markerek azonosítása A Drosophila Atg7 vizsgálata: autofágia nélkül gyorsabban öregszünk? 033 Juhász Tamás P049 A PKCdelta szerepe a porcdifferenciációban 209 Karcagi Ildikó A minimál Esherichia coli törzs létrehozásának újabb P050 állomása 106 Karsai Ildikó A napi fotociklus és termociklus hatásának genetikai E04 vizsgálata az árpa (Hordeum vulgare L.) virágzásában 198 Katona Róbert E33 Lehet-e gyógyítani emlős mesterséges kromoszómával? 231 Katuláné Debreceni Diána P Katz Sándor P052 Mire képes a mesothel? Tiszafa populációk genetikai vizsgálata molekuláris markerekkel 135 Keller-Pintér Anikó A Syndecan-4 foszforilációjának szerepe az MCF7 sejtek E37 motilitásának szabályozásában 234 Kiss Andrea A miozin foszfatáz szerepe a retinoblasztóma fehérje P053 foszforilációjának szabályozásában 082 Kiss Ernő Microarray analysis of stressed Medicago sativa plants P054 under symbiotic and non-symbiotic conditions 065 Kiss Ibolya E38 Matrilin-2 szerepe a vázizom regenerációban 271 Kiss István E65 Kölcsönható gének Drosophilában: a p53-függő apoptózis szabályozása 204 Kiss Judit E60 Őssejt plaszticitás és mitokondrium biogenezis 204 Kiss Judit P055 A Novel Anti-Inflammatory Function of Human Galectin- 1: Inhibition of Hematopoietic Progenitor Cell Mobilization 060 Kiss Katalin P056 RhoA fehérje szerepe idegi növekedési faktor jelátvitelben 154 Kiss Zsuzsanna A C faktort termelő Streptomyces griseus 45H törzs P057 patogenitásának vizsgálata burgonyán 038 Kobolák Julianna Sejtmagátültetéses klónozással előállított egér embriókból E49 alapított embrionális őssejt vonalak genetikai jellemzése (30 ) 070 Kocsy Gábor A búza fagytűrésében szerepet játszó gének azonosítása E56 transzkriptom-analízissel 025 Komonyi Orbán A génműködés szabályozás és kromatin szerkezet P058 összefüggése a hiszton acetilációval 4

5 046 Kovács Attila Lajos E Kovács Ferenc E Kovács Károly P059 5 Mire jó a lizoszómális önemésztés? Az autofágia kutatás újabb eredményei és a folyamat jellemzése Caenorhabditis elegansban Tumorsejtek által termelt galektin-1 T sejtekre gyakorolt citotoxikus hatása Van-e rendezettség az operonok génrendjében? A kolinearitás hipotézis 035 Kozma Gabriella P060 A bxd PRE in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben 187 Kőhidai László P061 Aminosav és peptid természetű ligandumok kemotaktikus karakterét meghatározó fizikokémiai paraméterek A kemotaktikus jelleget leíró új, prediktív matematikai modell. 134 Kökény Szabolcs E26 Génszabályozás, Génfunkció, Applied Biosystems 043 Környei Zsuzsanna Astroglia-derived retinoic acid is a key factor in glia E17 induced neurogenesis 074 Kuczmog Anett Szőlő lisztharmat rezisztenciával kapcsolt SCAR markerek P062 azonosítása 084 Kurkó Dalma Quest for a specific parthyroid hormone receptor 2 P063 (PTH2R) antagonist 151 Lágler Richard Pleisztocén kori (Jégkorszak) Silene magvak morfológiai és P064 molekuláris elemzése Gén-transzformáció vagy génaktiváció? DHAC-indukált 151 Lágler Richard P065 DNS-demetiláció a gshi-szürkenyárban (Populus x canescens) - qrt-pcr elemzés 151 Lágler Richard SSR diverzitás a feketenyárban (P. nigra) - (ttctgg)5 deléció P066 a wpms-20 lókuszon A régészeti genetika születése Magyarországon - a köles (P. 151 Lágler Richard P067 miliaceum) SSR- és ISSR szekvencia-stabilitása a 4.- és 15. századtól napjainkig 052 Lajkó Eszter A GnRH-III fragmenseinek és konjugátumainak P068 kemotaktikus hatásvizsgálata Tetrahymena pyriformison 161 Láng Júlia Íz- és illatanyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata P069 egysejtű csillós modellen 115 Lele Zsolt N-cadherin function during neural cell differentiation in the E18 mammalian CNS 086 Lénárt Péter E40 A Polo-like Kinase 1 (Plk1) sejtosztódásban játszott szerepének viszgálata egy specifikus gátlószer, a BI 2536 segítségével 100 Lichner Zsuzsanna P070 Szívizom-specifikus mirns vizsgálata in vitro 078 Lippai Mónika Az AMPK Drosophila homológja szerepet játszik az P071 autofágiában 108 Liptói Krisztina Különféle embrionális rendellenességek lehetséges P072 genetikai okai baromfiban 044 Lizák Beáta A transzlokon és kis molekulák aspecifikus transzportja az E42 endoplazmás retikulumban

6 079 Lőw Péter P Magyar Éva Judit P074 Az ubiquitin-proteaszóma rendszer és az autofágia lehetséges kapcsolatának vizsgálata Drosophila melanogasteren Részleges endoplazmás retikulum stressz kiváltása zöldtea polifenolokkal a fehérjeérési és minőségellenőrzési folyamatok befolyásolásán keresztül 103 Margittai Éva E44 NADPH termelés az endoplazmás retikulum lumenében 213 Marincs Ferenc P075 Structure-Function Studies of Prokaryotic Transcription Factors Using Microarray Analysis. 213 Marincs Ferenc P076 Szárazságtűrő burgonyanövények transzkriptom analízise 221 Mátics Róbert P077 First microsatellite markers for the Barn Owl (Tyto alba) 036 Matta Csaba P078 Ionotrop purinoreceptorok szerepe a porcképződésben 039 Mészáros Klára P079 A VRN-H1 és VRN-H2 gének szerepe az árpa virágzási idejének meghatározásában 210 Mészáros Lídia E02 A függőcinegék csapodársága a DNS-ujjlenyomat tükrében 064 Mihály József E09 Új Drosophila szöveti polaritási gének Rab-ul ejtése 104 Miseta Attila A foszfoglükomutáz lehetséges szerepe a mániásdepressziós betegek lítium terápiájában E Molnár Dávid Microglia sejtek eredete a központi idegrendszerben: E15 csirke-fürj kiméra 031 Molnár Enikő Az Abd-B homeotikus gén domináns kölcsönhatóinak E06 azonosítása, Drosophilában 111 Molnár István E55 Intergenomikus kromoszóma átrendeződések kimutatása multikolor genomi in situ hibridizációval búza-ae. biuncialis amfiploidokban A Muscadinia rotundifolia eredetű Run1 génnel kapcsolt 228 Molnár Stella P080 DNS markerek alkalmazása lisztharmattal szemben rezisztens szőlő genotípusok szelekciójára 022 Molnár Viktor A hízósejtek hisztamintermelő képességének hatása a E52 daganatprogressziót befolyásoló tényezőkre 186 Molnár Zoltán In vitro tenyészetek indukciója génátvitelre Beta vulgaris L. P081 növényekből 018 Nagy András Dávid Az óragén-expresszió circadian ritmusának kialakulása P082 csirke tobozmirigy modellben 050 Nagy Andrea A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata P083 transzgenikus egerekben 023 Nagy Nándor E14 A vastagbél idegrendszer fejlődése 166 Nagy Olga P084 A lemming gén az APC/C komplex APC11 alegységét kódolja Drosophila melanogasterben 051 Oszvald Mária E05 1Dx5 HMW gén expressziója transzgénikus rizsben 6

7 056 Paholcsek Melinda P085 Aszpergillózist okozó gombafajok azonosítása PCR reakcióval 063 Papp Nóra P086 RAPD based genetic relationships between Salvia taxa 105 Pataki Renáta P087 Az alomot befolyásoló gének vizsgálata sertésben 122 Patakiné Várkonyi Eszter Előzetes vizsgálatok lúd embrionális sejtjeinek P088 mélyhűtésére 217 Patócs Barbara Ewing-sarcoma / ppnet molekuláris genetikai E51 diagnosztikája Magyarországon 062 Pintér Lajos Csirkelábak a replikációban: A Rad5 fehérje új típusú E35 helikáz aktivitása 032 Polgár Zsuzsanna Különböző maturációs környezet hatása nyúl petesejtek P089 érési dinamikájára 042 Pop Ferenc Sándor A Drosophila CalpA és CalpB gének genetikai és E08 molekuláris jellemzése 132 Pós Veronika Levélrozsda-rezisztencia proteomikai elemzése a búza P090 apoplaszton 233 Rákosy Zsuzsa Primer melanoma malignum klasszifikációja P091 génexpressziós mintázat alapján 101 Sáfrány Judit UV-B indukált génválaszban szerepet játszó promóter P092 elemek azonosítása Arabidopsis thaliana-ban 037 Schauer Tamás P093 A Drosophila Fcp1 in vivo funkciójának vizsgálata 085 Scneider Annamária P Sepsi Adél P Seres Andrea P Sigmond Tímea E Silhavy Dániel E Solomon Mamo P097 Különböző származású rozsfajták (Secale cereale L.) genetikai variabilitásának vizsgálata 1RS specifikus molekuláris markerekkel és in situ hibridizációval Egy levélrozsda rezisztens, magas fehérjetartalmú búza Thinopyrum ponticum (szinonima: Agropyron elongatum) részleges amfiploid molekuláris citogenetikai vizsgálata Összehasonlító genomika M. truncatula, P. sativum, C. arietinum és T. repens genomjai között Az öregedési folyamat szabályozása autofágiával C. elegansban A növényi génexpresszió minőségbiztosítási rendszerei, a nonsense-mediated decay rendszer Diverse and specific gene expression profiles of two mouse embryonic stem cell lines with and without treatment 110 Soltész Alexandra P098 A búza fagyállóságát befolyásoló Cbf gének azonosítása 030 Stark Borbála P Stranczinger Szilvia P Szabados László E53 Egy peptidil-aldehid Proteaszóma gátló (MG-132) jelátviteli hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben A Primula farinosa subsp. alpigena természetvédelmi célú populációgenetikai vizsgálata Arabidopsis stressz gének azonosítása egy új genetikai rendszer felhasználásával 7

8 068 Szakál Barnabás A transzléziós DNS polimerázok és a Rad5 fehérje emberi P101 homológjainak kölcsönhatása 189 Szalontai Bálint A Szarvasi-1 energiafű taxonómiai és összehasonlító P102 genetikai jellemzése RAPD markerekkel 121 Szatmári Anna-Mária A bioszintézis és érzékenység szabályozásának szerepe a P103 növényi szteroid hormonválasz kialakulásában 261 Szatmári István Humán dendritikus sejtek transzkripciós programjának E45 szabályzása nukleáris hormonreceptorok aktiválásával 218 Szegedi Krisztina A PRINS nem-kódoló RNS funkciójának vizsgálata E43 géncsendesítéssel 190 Székvölgyi Lóránt E36 Egyszál folytonossághiányok szerepe a kromatin hurkok kialakításában és patológiás génátrendezodésekben 215 Széll Márta E50 A p16 gén ritka, prolin-48-threonin aminosav cserét okozó ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedő magyar betegben és családjában 055 Szira Fruzsina Szárazságtűrés térképezésére alkalmas árpa populáció P104 kiválasztása több egyedfejődési fázisban történő teszteléssel 226 Szittya György Vírus eredetű kis RNS-ek elemzése dohányban 454 deep E21 sequencing technológiával 087 Szolnoki Zoltán Evaluation of the roles of common genetic mutations in P105 leukoaraiosis 080 Szukacsov Valéria P106 A sumoilált PCNA szerepe a DNS reparációban 260 Szűts Viktória IKr ionáram analízise (α- és ß-alegységek) humán és kutya P107 szívben 092 Takács Sándor A Prod fehérje szerepe az ecetmuslica telomerek E07 működésében 069 Takács Viktor Autofágia szerepe neurodegeneratív fenotípust muatató P108 mutáns és transzgénikus Drosophila törzsekben 048 Tóth Katalin Fehérje fehérje kölcsönhatások vizsgálata a szimbiotikus E30 nitrogénkötés jelátviteli útvonalában 157 Tóth Zoltán SNP-elemzés mai és középkori sárgadinnye (C. melo) P109 rdns ITS1-5.8S-ITS2 lókuszán A régészeti genetika születése Magyarországon - a (ctt) Tóth Zoltán P110 nssr lókusz evolúciója a sárgadinnyében (C. melo) a középkor óta A régészeti genetika születése Magyarországon - (ct)3 157 Tóth Zoltán P111 deléció és (ct)4 inverzió a görögdinnye (C. lanatus) (ct)26-30 nssr lókuszán a középkor óta 131 Urbán Veronika Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E58 őssejtterápiája I. A modell 124 Uher Ferenc Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E59 őssejtterápiája II. A mechanizmus 016 Vamsi Krishna Gali P112 Searching for calpain function in Drosophila melanogaster 8

9 227 Várallyay Éva E Varga Balázs Viktor P Varga Judit P Varga Kata P Végvári Dóra P116 Vírus által indukált géncsendesítés búzán Génfunkció vizsgálati módszer felállítása lisztharmat rezisztenciát kialakító gének azonosítására Sea urchin coelomocytes respond to damaging stimuli by secreting compound(s) with TNFa-like activity and immunreactivity Nitrogén-oxid szerepe PC12 patkány phaeochromocytoma sejtek apoptózisában Az APC/C komplex APC10/DOC1 alegységének jellemzése Drosophila melanogasterben Erythropoietin és erythropoietin receptor expresszió fejlődő patkány retinában 094 Villányi Zoltán E41 Importin-ß és a mitokondriumok biogenezise 222 Vőfély Gergő P117 Asztrogliasejtek retinsav-termelése és retinodreszponzivitása a posztnatális agyban és in vitro 9

VII. Magyar Genetikai Kongresszus /XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Balatonfüred Hotel Füred / 2007. április 15-17.

VII. Magyar Genetikai Kongresszus /XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Balatonfüred Hotel Füred / 2007. április 15-17. 286 Ábrahám Tamás Szeged 182 Ádám Géza Szeged 029 Aladzsity Istvan Gödöllő 128 Alföldi Lajos Szeged 311 Andrásfalvy Márton Budapest 223 Bacsó Renáta Budapest 238 Bacsó Zsolt Debrecen 109 Bai Péter Debrecen

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

név város prezentáció Nr. a prezentáció címe

név város prezentáció Nr. a prezentáció címe Ádám Csaba poszter PG01 Új típusú foszfoprotein foszfatázok tesztisz specifikus expressziója Bagyinszky Éva poszter Enterohaemorrhágiás Escherichia coli (EHEC) specifikus profágok kimutatásán alapuló PG12

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 Budapest 6. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 05. február 7-8. ii Szerkesztőbizottság Kiss Levente Horváth

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/ Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör Tudományos Diákköri felelős: Dr. Kiss Antal Telefon: Email: Az Intézet honlapja: kiss.antal(at)brc.mta.hu http://www.brc.hu/ Farmakogenomikai kutatások

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK Lap: 1 FÉRFI 56 KG Ádám Róbert 82.09.15 Nyiregyházi Vas 55.950 90 95 100 118 122 x 122 222 1. 346.231 Molnár Ferenc 86.09.15 BKV Előre SC 54.850 73 76 x 76 100 105 x 105 181 2. 286.903 Soóky Gergely 93.09.19

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció. BGF Külkereskedelmi Kar Kollégium Szállás lista

XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció. BGF Külkereskedelmi Kar Kollégium Szállás lista 1. Ábrahám Krisztina versenyző E_BBTE 2. Andor Krisztina versenyző Pécsi Tudományegyetem 3. Angyal Ferenc versenyző Budapesti Műszaki Főiskola (Óbudai Egyetem) 4. Anyalaiová Júlia versenyző Széchenyi István

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat ötödik forduló 2016.06.19 Leány 1.6km 1. Korpás Fanni 8 5:52 SZVSI Szolnok SE1 / 1, 10 2. Bozsó Bogár 13 5:54 Budapest SE1 / 2, 7 3. Takó Lilla 11 6:21 Szolnok SE1 /

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

V. Rábapatonai Futó Körverseny

V. Rábapatonai Futó Körverseny 16 km abszolút eredménylista Hely Rsz Név Szév Nettó idő Tempó Város Nem Nem. hely Kategória Kat. hely Hátrány 1 1602 HEGEDÜS Tamás 1987 01:04:52 4:07 min/km Rábapordány Férfi 1 1976-1997 1 +00:00:00 2

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58 Szum 0 0 E F Intézmény Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 0 00 Elért maximum: Bejutási határ: 0 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Beregszászi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika. Ksz 3 Balogh Menyhért 2 Forró Anett 4 Bacsa Tamás 5 Mózes Árpád Benedek 9 Tallér Zalán 1 Porkoláb Anett 8 Tolnay Ráchel 6 Sümegi Dóra Baár-Madas Református Baksay Sándor Református Kunszentmiklós Kiss

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY A KÖZÉPISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMOS TANULÓI SZÁMÁRA 2012-2013 ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE Elérhető pontszám: 67 pont Megyei fordulóba jutás ponthatára: 50 pont Név Iskola

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája --------------------------------------------------------------- Kislab. Helyből Medicin Szökdel Gát Összesen célba távol 1 kg helyben futás

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B. 338. Záróvizsga időpontja: 2016. június 16. 8 00 óra Airault-Uri Andrea Marcsekné Vetési Júlia Pedagógus szakvizsga / fizika ismeretkör Pedagógus szakvizsga / fizika

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44

Férfi csapat. 14 km Csapat eredmények. Pannonhajsza Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10: Csapat: Yakuza Összidő: 07:34:44 1. Csapat: Margitsziget 14 Összidő: 07:10:42 1. 562 Mészáros Tamás 1987 01:46:57 2. 815 Szabó Zsolt 1984 01:47:11 3. 544 Martyin László 1991 01:48:11 4. 392 Karámos András 1989 01:48:23 5. 86 Bölcs Zoltán

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN HORÁNYI NÓRA SZTE - TTIK KÜLÖNDÍJ I ÁLLATÉLETTAN KŐVÁRI PETRA PTE - TTK ELSŐ ÁLLATÖKOLÓGIA, SZÜNZOOLÓGIA

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben