Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok"

Átírás

1 1 029 Aladzsity Istvan In vitro differenciáltatott R1 és HM-1 embrionális őssejtvonalak összehasonlító genetikai elemzése P Bacsó Renáta Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok 109 Bai Péter P003 A poli(adp-ribóz) polimeráz-2 és a PPARγ kölcsönhatása a zsriszövet fejlődésében 232 Balázs Margit E27 Melanoma progresszió genetikai markerei 058 Bálint András Ferenc Árpa ozmotikus stressz és szárazságtűrését befolyásoló P004 lókuszok térképezése több egyedfejlődési fázisban 207 Balogh András A CREB fehérje Ser-129 és Ser-133 aminosavainak szerepe P005 PC12 sejtek proliferációjában 244 Balogh Márta Fuzárium ellen rezisztenciát biztosító genetikai determináns P006 vizsgálata lucernában 040 Barna János Az Atg8/lgg-1 gén felhasználása a makroautofágia P007 vizsgálatára Caenorrhabditis elegansban 236 Barta Endre E57 Pozitív szelekció, génduplikáció, génkonverzió és egyenlőtlen crossing over a növényi pin2 géncsalád evolúciójában 236 Barta Endre E31 Transzkripciós szabályozás a promóter régióban az összehasonlító genomika legújabb eredményei tükrében ahogy egy bioinformatikus látja (30 ) 066 Batta Gyula A sep9 transzkripciós faktort kódoló gén funkcionális P008 vizsgálata a hasadóélesztőben 019 Bender Balázs BAC transzgénikus egerek előállítása a szarvasmarha FcRn E34 alfa lánc funkciójának és működésének vizsgálatához Egy alapító effektus nyoma hazai oláh cigány populációban 193 Béres Judit P009 a CCR5 HIV-koreceptor gén polymorphismus vizsgálatának eredményei 067 Berta Ágnes Ida A fototranszdukcióban résztvevő molekulák E19 elrendeződésének változása a fejlődő hörcsög retinában 147 Berzsenyi Sára P010 A retinsav hatása a gliagenezisre 099 Birkó Zsuzsanna A C faktor hatásának proteomikai analízise E29 streptomycesekben 053 Bodzsár Nóra Őshonos magyar tyúkállományok molekuláris genetikai E01 jellemzése mikroszatellit markerekkel 020 Botos Erzsébet Mária A caveolin-függő endocitózis citoplazmatikus állomásai: E12 caveoszóma vagy lizoszómális degradáció? Brandusené Radvánszky RNS interferncia technikai kérdések és megoldási 318 E25 Katalin lehetőségek (10 ) 057 Brunyánszki Attila Poli (ADP-ribóz) polimeráz-2 aktivitás kimutatása P011 differenciálódó preadipocitákban 214 Bukovinszki Ágnes Paprika BAC könyvtár alkalmazása rezisztenciáért felelős P012 genetikai determinánsok azonosítására

2 2 077 Burkovics Péter Az Ape2 egy antimutagén proofreader exonukleáz a P013 replikációs komplexben 117 Catunda Ana Paula Characterization and chromosomal assignment of the rabbit P014 Leukemia Inhibitory Factor receptor (LIFR) gene 235 Czikora István TIMAP fehérje vizsgálata human tüdő artéria endothel P015 sejtekben 021 Csáky-Szunyogh Melinda Foglalkozási ártalmak és fejlődési rendellenességek P016 kapcsolatának vizsgálata 146 Csala Miklós A glukuronid-transzportot facilitáló mikroszomális fehérje E47 azonosítása 071 Csányi Bernadett A primer laktóz intolerancia 13910C/T SNP vizsgálata P017 gyermek populációban és honfoglalás kori leletekben 054 Csikós György Az lqf gén és termékének szerepe az auto- és heterofág E64 folyamatokban. 224 Cba Tibor E23 Arabidopsist fertőző dohánymozaik vírus replikáz alegysége hatékonyan gátolja az RNAi alapú anti-virális silencing mechanizmust 045 Csősz Aranka Egy multidiszciplináris kutatás eredményei: honfoglalás E03 kori népesség archeogenetikai vizsgálata 027 Darvas Zsuzsanna P018 Hisztamin receptorok kimutatása vastagbél tumorokban 076 Deák Veronika P019 A 16-3 rhizobiofág h régiójának elemzése 075 Dobos Matild Diagnosztikus értékű rejtett rendellenességek azonosítása P020 fluoreszcens in situ hibridizációval 089 Doma Viktória A pajzsmirigyhormon szubsztitúció hatása az M/L-csapok P021 fejlődésére in vitro organotipikus retinakultúrában 230 Dudás Brigitta Szimbiotikus nitrogénkötés korai génjének (pdl) klónozása P022 és jellemzése 081 Endre Gabriella Egy új, a nitrogénkötő szimbiózis kialakulásához szükséges E54 gén azonosítása 169 Eördögh Réka Honfoglalás kori lovak mitokondriális DNS alapú P023 vizsgálata 243 Erdélyi Katalin P024 A poli(adp-ribóz) szerepének vizsgálata a sejthalálban 083 Érdi Balázs P025 Az FKBP39-Foxo jelátviteli út szerepe az autofágia szabályozásában 114 Fajka-Boja Roberta P026 A galektin-1 nem-konvencionális endocitózisa 017 Faluhelyi Nándor Fényváltozások hatása a csirke tobozmirigy in vitro P027 circadian melatonin szekréciójára 090 Fátyol Károly PCNA sumoiláció: DNS replikációs faktorok szabályozása P028 evolúciósan konzervált posztranszlációs módosítások révén 088 Ferenczi Szilamér Az Agrobacterium tumefaciens PemIK toxin-antitoxin E28 rendszerének jellemzése Meloidogyne fajok ellen rezisztenciát biztosító genetikai 225 Földi Tímea P029 determinánshoz kapcsolt molekuláris markerek azonosítása paprikán

3 229 Galbács Zsuzsanna Szőlőfajták genotípusának meghatározása DNS P030 markerekkel 138 Gali Himabindu Ubiquitin modification and Co-localization in the P031 replication foci of a Zinc finger carrying protein 091 Gárdonyi Márk P032 A búza Glu-1Bx túlexpresszió molekuláris háttere 208 Gáspár Imre E11 Citoplazma áramlás: tömegmozgás - tömegmozgatás 102 Gedai Anita A ddaam formin fehérje kifejeződése és szerepe a P033 Drosophila melanogaster hím genitália fejlődésében 107 Gócza Elen Egér embrionális őssejtek ivarsejt kiméra alkotó P034 képességének vizsgálata 073 Gombos Rita A Drosophila formin DAAM szerepe az embrionális P035 idegsejt nyúlványok növekedésében 269 Gyöngyösi Adrienn A humán PPARgamma receptor szabályozása P036 antigénprezentáló sejtekben Role of stage-specific embryonic antigen 1 (SSEA-1) in the 220 Hádinger Nóra P037 maintenance and neural differentiation of the embryonic NE-4C neural stem cells 047 Hajdú Ildikó Rad18 ubiquitin-ligáz és DNS hibajavító fehérje új szerepe P038 a DNS replikáciojában 028 Hajdú Zoltán A fejlődő madár szív CD45+ kollagéntermelő sejtjeinek E13 eredete 239 Hajósné Novák Márta Ds elem okozta mutáció és következményei autotetraploid P039 kukoricában Proteaszóma gátló (MG-132) és Src-inhibitorok (PP1, PP2) 024 Harci Alexandra P040 differenciációs hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben 241 Havelda Zoltán Az RNS interferencia szerepe a vírusfertőzésre adott E20 válaszokban és a fejlődési folyamatokban növényekben (30 ) Magasabbrendű kromatinszerkezet vizsgálata 211 Hegedűs Éva P041 Saccharomyces cerevisiae és Schizosaccharomyces pombe sejteken 149 Hoffmann Borbála A trehalóz-6-foszfát-szintáz (TPS1) gén hatása White Lady P042 burgony fajta fejlődésére, termésére és vízhasznosítására Különböző búzafajták (Triticum aestivum L.) 149 Hoffmann Borbála P043 vízállapotának, fotoszintézisének és produktivitásának alakulása vízhiányos kezelésben 137 Horti Csilla Hősokkfehérjék génexpressziójának vizsgálata hőtűrést P044 javító broiler tartástechnológiák án Az axonemalis dynein könnyű lánc 1 azonosítása és 212 Horváth Judit P045 vizsgálata primer ciliáris diszkinéziában szenvedő betegekben 240 Imre László Áramlási citometrián illetve, heteroduplex analízisen P046 alapuló molekuláris diagnosztikai módszerek fejlesztése 116 Ivics Zoltán E32 Targeted DNA transposition in human cells 3

4 072 Jankovics Ferenc Az interfázisos mikrotubulusváz szerepe az ecetmuslica E10 (Drosophila melanogaster) embrió háti záródásában 034 Jelitai Márta Membrán sajátságok változása a neuronális elköteleződés E16 án 125 Jenes Barnabás P047 Kloroplasztisz genetikai transzformációja rizsben 216 Jeney Apor P Juhász Gábor E61 Paradicsom foltos hervadás vírus (TSWV) ellen rezisztenciát biztosító genetikai determinánshoz molekuláris markerek azonosítása A Drosophila Atg7 vizsgálata: autofágia nélkül gyorsabban öregszünk? 033 Juhász Tamás P049 A PKCdelta szerepe a porcdifferenciációban 209 Karcagi Ildikó A minimál Esherichia coli törzs létrehozásának újabb P050 állomása 106 Karsai Ildikó A napi fotociklus és termociklus hatásának genetikai E04 vizsgálata az árpa (Hordeum vulgare L.) virágzásában 198 Katona Róbert E33 Lehet-e gyógyítani emlős mesterséges kromoszómával? 231 Katuláné Debreceni Diána P Katz Sándor P052 Mire képes a mesothel? Tiszafa populációk genetikai vizsgálata molekuláris markerekkel 135 Keller-Pintér Anikó A Syndecan-4 foszforilációjának szerepe az MCF7 sejtek E37 motilitásának szabályozásában 234 Kiss Andrea A miozin foszfatáz szerepe a retinoblasztóma fehérje P053 foszforilációjának szabályozásában 082 Kiss Ernő Microarray analysis of stressed Medicago sativa plants P054 under symbiotic and non-symbiotic conditions 065 Kiss Ibolya E38 Matrilin-2 szerepe a vázizom regenerációban 271 Kiss István E65 Kölcsönható gének Drosophilában: a p53-függő apoptózis szabályozása 204 Kiss Judit E60 Őssejt plaszticitás és mitokondrium biogenezis 204 Kiss Judit P055 A Novel Anti-Inflammatory Function of Human Galectin- 1: Inhibition of Hematopoietic Progenitor Cell Mobilization 060 Kiss Katalin P056 RhoA fehérje szerepe idegi növekedési faktor jelátvitelben 154 Kiss Zsuzsanna A C faktort termelő Streptomyces griseus 45H törzs P057 patogenitásának vizsgálata burgonyán 038 Kobolák Julianna Sejtmagátültetéses klónozással előállított egér embriókból E49 alapított embrionális őssejt vonalak genetikai jellemzése (30 ) 070 Kocsy Gábor A búza fagytűrésében szerepet játszó gének azonosítása E56 transzkriptom-analízissel 025 Komonyi Orbán A génműködés szabályozás és kromatin szerkezet P058 összefüggése a hiszton acetilációval 4

5 046 Kovács Attila Lajos E Kovács Ferenc E Kovács Károly P059 5 Mire jó a lizoszómális önemésztés? Az autofágia kutatás újabb eredményei és a folyamat jellemzése Caenorhabditis elegansban Tumorsejtek által termelt galektin-1 T sejtekre gyakorolt citotoxikus hatása Van-e rendezettség az operonok génrendjében? A kolinearitás hipotézis 035 Kozma Gabriella P060 A bxd PRE in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben 187 Kőhidai László P061 Aminosav és peptid természetű ligandumok kemotaktikus karakterét meghatározó fizikokémiai paraméterek A kemotaktikus jelleget leíró új, prediktív matematikai modell. 134 Kökény Szabolcs E26 Génszabályozás, Génfunkció, Applied Biosystems 043 Környei Zsuzsanna Astroglia-derived retinoic acid is a key factor in glia E17 induced neurogenesis 074 Kuczmog Anett Szőlő lisztharmat rezisztenciával kapcsolt SCAR markerek P062 azonosítása 084 Kurkó Dalma Quest for a specific parthyroid hormone receptor 2 P063 (PTH2R) antagonist 151 Lágler Richard Pleisztocén kori (Jégkorszak) Silene magvak morfológiai és P064 molekuláris elemzése Gén-transzformáció vagy génaktiváció? DHAC-indukált 151 Lágler Richard P065 DNS-demetiláció a gshi-szürkenyárban (Populus x canescens) - qrt-pcr elemzés 151 Lágler Richard SSR diverzitás a feketenyárban (P. nigra) - (ttctgg)5 deléció P066 a wpms-20 lókuszon A régészeti genetika születése Magyarországon - a köles (P. 151 Lágler Richard P067 miliaceum) SSR- és ISSR szekvencia-stabilitása a 4.- és 15. századtól napjainkig 052 Lajkó Eszter A GnRH-III fragmenseinek és konjugátumainak P068 kemotaktikus hatásvizsgálata Tetrahymena pyriformison 161 Láng Júlia Íz- és illatanyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata P069 egysejtű csillós modellen 115 Lele Zsolt N-cadherin function during neural cell differentiation in the E18 mammalian CNS 086 Lénárt Péter E40 A Polo-like Kinase 1 (Plk1) sejtosztódásban játszott szerepének viszgálata egy specifikus gátlószer, a BI 2536 segítségével 100 Lichner Zsuzsanna P070 Szívizom-specifikus mirns vizsgálata in vitro 078 Lippai Mónika Az AMPK Drosophila homológja szerepet játszik az P071 autofágiában 108 Liptói Krisztina Különféle embrionális rendellenességek lehetséges P072 genetikai okai baromfiban 044 Lizák Beáta A transzlokon és kis molekulák aspecifikus transzportja az E42 endoplazmás retikulumban

6 079 Lőw Péter P Magyar Éva Judit P074 Az ubiquitin-proteaszóma rendszer és az autofágia lehetséges kapcsolatának vizsgálata Drosophila melanogasteren Részleges endoplazmás retikulum stressz kiváltása zöldtea polifenolokkal a fehérjeérési és minőségellenőrzési folyamatok befolyásolásán keresztül 103 Margittai Éva E44 NADPH termelés az endoplazmás retikulum lumenében 213 Marincs Ferenc P075 Structure-Function Studies of Prokaryotic Transcription Factors Using Microarray Analysis. 213 Marincs Ferenc P076 Szárazságtűrő burgonyanövények transzkriptom analízise 221 Mátics Róbert P077 First microsatellite markers for the Barn Owl (Tyto alba) 036 Matta Csaba P078 Ionotrop purinoreceptorok szerepe a porcképződésben 039 Mészáros Klára P079 A VRN-H1 és VRN-H2 gének szerepe az árpa virágzási idejének meghatározásában 210 Mészáros Lídia E02 A függőcinegék csapodársága a DNS-ujjlenyomat tükrében 064 Mihály József E09 Új Drosophila szöveti polaritási gének Rab-ul ejtése 104 Miseta Attila A foszfoglükomutáz lehetséges szerepe a mániásdepressziós betegek lítium terápiájában E Molnár Dávid Microglia sejtek eredete a központi idegrendszerben: E15 csirke-fürj kiméra 031 Molnár Enikő Az Abd-B homeotikus gén domináns kölcsönhatóinak E06 azonosítása, Drosophilában 111 Molnár István E55 Intergenomikus kromoszóma átrendeződések kimutatása multikolor genomi in situ hibridizációval búza-ae. biuncialis amfiploidokban A Muscadinia rotundifolia eredetű Run1 génnel kapcsolt 228 Molnár Stella P080 DNS markerek alkalmazása lisztharmattal szemben rezisztens szőlő genotípusok szelekciójára 022 Molnár Viktor A hízósejtek hisztamintermelő képességének hatása a E52 daganatprogressziót befolyásoló tényezőkre 186 Molnár Zoltán In vitro tenyészetek indukciója génátvitelre Beta vulgaris L. P081 növényekből 018 Nagy András Dávid Az óragén-expresszió circadian ritmusának kialakulása P082 csirke tobozmirigy modellben 050 Nagy Andrea A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata P083 transzgenikus egerekben 023 Nagy Nándor E14 A vastagbél idegrendszer fejlődése 166 Nagy Olga P084 A lemming gén az APC/C komplex APC11 alegységét kódolja Drosophila melanogasterben 051 Oszvald Mária E05 1Dx5 HMW gén expressziója transzgénikus rizsben 6

7 056 Paholcsek Melinda P085 Aszpergillózist okozó gombafajok azonosítása PCR reakcióval 063 Papp Nóra P086 RAPD based genetic relationships between Salvia taxa 105 Pataki Renáta P087 Az alomot befolyásoló gének vizsgálata sertésben 122 Patakiné Várkonyi Eszter Előzetes vizsgálatok lúd embrionális sejtjeinek P088 mélyhűtésére 217 Patócs Barbara Ewing-sarcoma / ppnet molekuláris genetikai E51 diagnosztikája Magyarországon 062 Pintér Lajos Csirkelábak a replikációban: A Rad5 fehérje új típusú E35 helikáz aktivitása 032 Polgár Zsuzsanna Különböző maturációs környezet hatása nyúl petesejtek P089 érési dinamikájára 042 Pop Ferenc Sándor A Drosophila CalpA és CalpB gének genetikai és E08 molekuláris jellemzése 132 Pós Veronika Levélrozsda-rezisztencia proteomikai elemzése a búza P090 apoplaszton 233 Rákosy Zsuzsa Primer melanoma malignum klasszifikációja P091 génexpressziós mintázat alapján 101 Sáfrány Judit UV-B indukált génválaszban szerepet játszó promóter P092 elemek azonosítása Arabidopsis thaliana-ban 037 Schauer Tamás P093 A Drosophila Fcp1 in vivo funkciójának vizsgálata 085 Scneider Annamária P Sepsi Adél P Seres Andrea P Sigmond Tímea E Silhavy Dániel E Solomon Mamo P097 Különböző származású rozsfajták (Secale cereale L.) genetikai variabilitásának vizsgálata 1RS specifikus molekuláris markerekkel és in situ hibridizációval Egy levélrozsda rezisztens, magas fehérjetartalmú búza Thinopyrum ponticum (szinonima: Agropyron elongatum) részleges amfiploid molekuláris citogenetikai vizsgálata Összehasonlító genomika M. truncatula, P. sativum, C. arietinum és T. repens genomjai között Az öregedési folyamat szabályozása autofágiával C. elegansban A növényi génexpresszió minőségbiztosítási rendszerei, a nonsense-mediated decay rendszer Diverse and specific gene expression profiles of two mouse embryonic stem cell lines with and without treatment 110 Soltész Alexandra P098 A búza fagyállóságát befolyásoló Cbf gének azonosítása 030 Stark Borbála P Stranczinger Szilvia P Szabados László E53 Egy peptidil-aldehid Proteaszóma gátló (MG-132) jelátviteli hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben A Primula farinosa subsp. alpigena természetvédelmi célú populációgenetikai vizsgálata Arabidopsis stressz gének azonosítása egy új genetikai rendszer felhasználásával 7

8 068 Szakál Barnabás A transzléziós DNS polimerázok és a Rad5 fehérje emberi P101 homológjainak kölcsönhatása 189 Szalontai Bálint A Szarvasi-1 energiafű taxonómiai és összehasonlító P102 genetikai jellemzése RAPD markerekkel 121 Szatmári Anna-Mária A bioszintézis és érzékenység szabályozásának szerepe a P103 növényi szteroid hormonválasz kialakulásában 261 Szatmári István Humán dendritikus sejtek transzkripciós programjának E45 szabályzása nukleáris hormonreceptorok aktiválásával 218 Szegedi Krisztina A PRINS nem-kódoló RNS funkciójának vizsgálata E43 géncsendesítéssel 190 Székvölgyi Lóránt E36 Egyszál folytonossághiányok szerepe a kromatin hurkok kialakításában és patológiás génátrendezodésekben 215 Széll Márta E50 A p16 gén ritka, prolin-48-threonin aminosav cserét okozó ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedő magyar betegben és családjában 055 Szira Fruzsina Szárazságtűrés térképezésére alkalmas árpa populáció P104 kiválasztása több egyedfejődési fázisban történő teszteléssel 226 Szittya György Vírus eredetű kis RNS-ek elemzése dohányban 454 deep E21 sequencing technológiával 087 Szolnoki Zoltán Evaluation of the roles of common genetic mutations in P105 leukoaraiosis 080 Szukacsov Valéria P106 A sumoilált PCNA szerepe a DNS reparációban 260 Szűts Viktória IKr ionáram analízise (α- és ß-alegységek) humán és kutya P107 szívben 092 Takács Sándor A Prod fehérje szerepe az ecetmuslica telomerek E07 működésében 069 Takács Viktor Autofágia szerepe neurodegeneratív fenotípust muatató P108 mutáns és transzgénikus Drosophila törzsekben 048 Tóth Katalin Fehérje fehérje kölcsönhatások vizsgálata a szimbiotikus E30 nitrogénkötés jelátviteli útvonalában 157 Tóth Zoltán SNP-elemzés mai és középkori sárgadinnye (C. melo) P109 rdns ITS1-5.8S-ITS2 lókuszán A régészeti genetika születése Magyarországon - a (ctt) Tóth Zoltán P110 nssr lókusz evolúciója a sárgadinnyében (C. melo) a középkor óta A régészeti genetika születése Magyarországon - (ct)3 157 Tóth Zoltán P111 deléció és (ct)4 inverzió a görögdinnye (C. lanatus) (ct)26-30 nssr lókuszán a középkor óta 131 Urbán Veronika Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E58 őssejtterápiája I. A modell 124 Uher Ferenc Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E59 őssejtterápiája II. A mechanizmus 016 Vamsi Krishna Gali P112 Searching for calpain function in Drosophila melanogaster 8

9 227 Várallyay Éva E Varga Balázs Viktor P Varga Judit P Varga Kata P Végvári Dóra P116 Vírus által indukált géncsendesítés búzán Génfunkció vizsgálati módszer felállítása lisztharmat rezisztenciát kialakító gének azonosítására Sea urchin coelomocytes respond to damaging stimuli by secreting compound(s) with TNFa-like activity and immunreactivity Nitrogén-oxid szerepe PC12 patkány phaeochromocytoma sejtek apoptózisában Az APC/C komplex APC10/DOC1 alegységének jellemzése Drosophila melanogasterben Erythropoietin és erythropoietin receptor expresszió fejlődő patkány retinában 094 Villányi Zoltán E41 Importin-ß és a mitokondriumok biogenezise 222 Vőfély Gergő P117 Asztrogliasejtek retinsav-termelése és retinodreszponzivitása a posztnatális agyban és in vitro 9

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2004. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2011. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 0. augusztus Fotó: Juhász Balázs A Magyar Biokémiai Egyesület 0. évi Vándorgyűlése Pécs, 0. augusztus 8-3. Helyszín: Hotel Palatinus Beköszöntött

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme B rklinika tanterme Gyermekklinika tanterme

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010

PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 PHD TUDOMÁNYOS NAPOK 2010 2010. április 15-16. Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 2 PhD. Tudományos Napok 2010. 2010. április 15-16. ELŐSZÓ Nem túlzás az a megállapítás, hogy az évente megrendezett

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 4:429-508.

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2014; 4:429-508. FELELŐS SZERKESZTŐ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FŐSZERKESZTŐK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com Molnár Mária Judit molnarmj@gmail.com Nagy Bálint nagy.balint@noi.sote.hu

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben

IX. Kongresszusa. Absztrakt füzet. Szeged, 2012. augusztus 23 24 25.

IX. Kongresszusa. Absztrakt füzet. Szeged, 2012. augusztus 23 24 25. IX. Kongresszusa Absztrakt füzet Szeged, 2012. augusztus 23 24 25. European Journal of Fetal Medicine and Genomics Volume 1 special Issue 2 08/2012 ISSN: 2227-3441 Astraia software for women s health covers

Részletesebben

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14.

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. ELŐZETES PROGRAM 2011. október 12. (szerda) 13:30 13:40 Megnyitó / Opening ceremony 13:40. 15:00 Immunodermatology Chairs:

Részletesebben

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben!

Elnöki köszöntő. Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! Elnöki köszöntő Kedves Résztvevő! A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében köszöntelek a 17. Tavaszi Szél Konferencián Debrecenben! 2013-ban szervezetünk célul tűzte ki, hogy felfrissítse és nívósabbá

Részletesebben

Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI MENTORAINK. Szent-Györgyi MENTOR

Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI MENTORAINK. Szent-Györgyi MENTOR Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI AINK Szent-Györgyi ANDÓ ISTVÁN MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Immunológiai Csoport Cím: H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62. e-mail:

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

A konvergencia régiókban meghirdetett Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (A2-ELMH-13 kategória) támogatott pályázatai

A konvergencia régiókban meghirdetett Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (A2-ELMH-13 kategória) támogatott pályázatai A konvergencia régiókban meghirdetett Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (A2-ELMH-13 kategória) támogatott pályázatai A Magyary Kuratórium az alábbi pályázatok támogatásáról döntött (pályázati azonosítószám

Részletesebben

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6.

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. 15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days Kivonatfüzet Abstracts Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. Kivonatfüzet Kolozsvár 2014 április 4 6. Szervezők/Organizers: Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál:

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál: Magyar Onkológia Főszerkesztő: Dr. Tímár József Tel./Fax: (06-) 25-692 Mobil: (06-20) 825-9685 Szerkesztőség: Országos Onkológiai Intézet (Patogenetikai Osztály) 22 Budapest Ráth György u. 7 9. E-mail:

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 200. augusztus A Magyar Biokémiai Egyesület 200. évi Vándorgyűlése Budapest, 200. augusztus 25-28. Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa www.mmt.org.hu. A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése

Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa www.mmt.org.hu. A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa www.mmt.org.hu A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése és EU FP7 PROMISE Regional Meeting PROGRAM Helikon Szálló, Keszthely 2014. október

Részletesebben

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Előzetes program 2009. december 10. csütörtök 12.20 12.30 Megnyitó 12.30-14.05 Továbbképző előadások

Részletesebben

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése Programfüzet 008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Hungarian Society of Laboratory Medicine

Részletesebben

MTA Doktori Értekezés. Endokrin daganatok és immun-neuroendokrin kölcsönhatások molekuláris, bioinformatikai és klinikai vizsgálata

MTA Doktori Értekezés. Endokrin daganatok és immun-neuroendokrin kölcsönhatások molekuláris, bioinformatikai és klinikai vizsgálata MTA Doktori Értekezés Endokrin daganatok és immun-neuroendokrin kölcsönhatások molekuláris, bioinformatikai és klinikai vizsgálata Dr. Igaz Péter PhD Budapest 2011 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke

Részletesebben

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs Az őssejtek típusai, forrásai Szöveti (szomatikus) őssejtek a kutatásban és a gyógyításban Az emberi test szöveti

Részletesebben

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok. dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu.

ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok. dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu. ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok Név: dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu Tanulmányok 1991-1996 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest Kutató Biológus

Részletesebben

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András

KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András KIS RNS-MOLEKULÁK NEMCSAK TRANSZKRIPCIÓS ZAJ A GÉNSZABÁLYOZÁS ÚJ SZINTJE Molnár Viktor, Falus András A többsejtű szervezetekben az egyes szövetek közötti munkamegosztás meghatározott feladatokra specializálódott

Részletesebben