Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok"

Átírás

1 1 029 Aladzsity Istvan In vitro differenciáltatott R1 és HM-1 embrionális őssejtvonalak összehasonlító genetikai elemzése P Bacsó Renáta Géncsendesítési rendszer paradicsom hormonválaszának P002 módosítása céljából 238 Bacsó Zsolt E46 Raftok legyünk vagy szabadok 109 Bai Péter P003 A poli(adp-ribóz) polimeráz-2 és a PPARγ kölcsönhatása a zsriszövet fejlődésében 232 Balázs Margit E27 Melanoma progresszió genetikai markerei 058 Bálint András Ferenc Árpa ozmotikus stressz és szárazságtűrését befolyásoló P004 lókuszok térképezése több egyedfejlődési fázisban 207 Balogh András A CREB fehérje Ser-129 és Ser-133 aminosavainak szerepe P005 PC12 sejtek proliferációjában 244 Balogh Márta Fuzárium ellen rezisztenciát biztosító genetikai determináns P006 vizsgálata lucernában 040 Barna János Az Atg8/lgg-1 gén felhasználása a makroautofágia P007 vizsgálatára Caenorrhabditis elegansban 236 Barta Endre E57 Pozitív szelekció, génduplikáció, génkonverzió és egyenlőtlen crossing over a növényi pin2 géncsalád evolúciójában 236 Barta Endre E31 Transzkripciós szabályozás a promóter régióban az összehasonlító genomika legújabb eredményei tükrében ahogy egy bioinformatikus látja (30 ) 066 Batta Gyula A sep9 transzkripciós faktort kódoló gén funkcionális P008 vizsgálata a hasadóélesztőben 019 Bender Balázs BAC transzgénikus egerek előállítása a szarvasmarha FcRn E34 alfa lánc funkciójának és működésének vizsgálatához Egy alapító effektus nyoma hazai oláh cigány populációban 193 Béres Judit P009 a CCR5 HIV-koreceptor gén polymorphismus vizsgálatának eredményei 067 Berta Ágnes Ida A fototranszdukcióban résztvevő molekulák E19 elrendeződésének változása a fejlődő hörcsög retinában 147 Berzsenyi Sára P010 A retinsav hatása a gliagenezisre 099 Birkó Zsuzsanna A C faktor hatásának proteomikai analízise E29 streptomycesekben 053 Bodzsár Nóra Őshonos magyar tyúkállományok molekuláris genetikai E01 jellemzése mikroszatellit markerekkel 020 Botos Erzsébet Mária A caveolin-függő endocitózis citoplazmatikus állomásai: E12 caveoszóma vagy lizoszómális degradáció? Brandusené Radvánszky RNS interferncia technikai kérdések és megoldási 318 E25 Katalin lehetőségek (10 ) 057 Brunyánszki Attila Poli (ADP-ribóz) polimeráz-2 aktivitás kimutatása P011 differenciálódó preadipocitákban 214 Bukovinszki Ágnes Paprika BAC könyvtár alkalmazása rezisztenciáért felelős P012 genetikai determinánsok azonosítására

2 2 077 Burkovics Péter Az Ape2 egy antimutagén proofreader exonukleáz a P013 replikációs komplexben 117 Catunda Ana Paula Characterization and chromosomal assignment of the rabbit P014 Leukemia Inhibitory Factor receptor (LIFR) gene 235 Czikora István TIMAP fehérje vizsgálata human tüdő artéria endothel P015 sejtekben 021 Csáky-Szunyogh Melinda Foglalkozási ártalmak és fejlődési rendellenességek P016 kapcsolatának vizsgálata 146 Csala Miklós A glukuronid-transzportot facilitáló mikroszomális fehérje E47 azonosítása 071 Csányi Bernadett A primer laktóz intolerancia 13910C/T SNP vizsgálata P017 gyermek populációban és honfoglalás kori leletekben 054 Csikós György Az lqf gén és termékének szerepe az auto- és heterofág E64 folyamatokban. 224 Cba Tibor E23 Arabidopsist fertőző dohánymozaik vírus replikáz alegysége hatékonyan gátolja az RNAi alapú anti-virális silencing mechanizmust 045 Csősz Aranka Egy multidiszciplináris kutatás eredményei: honfoglalás E03 kori népesség archeogenetikai vizsgálata 027 Darvas Zsuzsanna P018 Hisztamin receptorok kimutatása vastagbél tumorokban 076 Deák Veronika P019 A 16-3 rhizobiofág h régiójának elemzése 075 Dobos Matild Diagnosztikus értékű rejtett rendellenességek azonosítása P020 fluoreszcens in situ hibridizációval 089 Doma Viktória A pajzsmirigyhormon szubsztitúció hatása az M/L-csapok P021 fejlődésére in vitro organotipikus retinakultúrában 230 Dudás Brigitta Szimbiotikus nitrogénkötés korai génjének (pdl) klónozása P022 és jellemzése 081 Endre Gabriella Egy új, a nitrogénkötő szimbiózis kialakulásához szükséges E54 gén azonosítása 169 Eördögh Réka Honfoglalás kori lovak mitokondriális DNS alapú P023 vizsgálata 243 Erdélyi Katalin P024 A poli(adp-ribóz) szerepének vizsgálata a sejthalálban 083 Érdi Balázs P025 Az FKBP39-Foxo jelátviteli út szerepe az autofágia szabályozásában 114 Fajka-Boja Roberta P026 A galektin-1 nem-konvencionális endocitózisa 017 Faluhelyi Nándor Fényváltozások hatása a csirke tobozmirigy in vitro P027 circadian melatonin szekréciójára 090 Fátyol Károly PCNA sumoiláció: DNS replikációs faktorok szabályozása P028 evolúciósan konzervált posztranszlációs módosítások révén 088 Ferenczi Szilamér Az Agrobacterium tumefaciens PemIK toxin-antitoxin E28 rendszerének jellemzése Meloidogyne fajok ellen rezisztenciát biztosító genetikai 225 Földi Tímea P029 determinánshoz kapcsolt molekuláris markerek azonosítása paprikán

3 229 Galbács Zsuzsanna Szőlőfajták genotípusának meghatározása DNS P030 markerekkel 138 Gali Himabindu Ubiquitin modification and Co-localization in the P031 replication foci of a Zinc finger carrying protein 091 Gárdonyi Márk P032 A búza Glu-1Bx túlexpresszió molekuláris háttere 208 Gáspár Imre E11 Citoplazma áramlás: tömegmozgás - tömegmozgatás 102 Gedai Anita A ddaam formin fehérje kifejeződése és szerepe a P033 Drosophila melanogaster hím genitália fejlődésében 107 Gócza Elen Egér embrionális őssejtek ivarsejt kiméra alkotó P034 képességének vizsgálata 073 Gombos Rita A Drosophila formin DAAM szerepe az embrionális P035 idegsejt nyúlványok növekedésében 269 Gyöngyösi Adrienn A humán PPARgamma receptor szabályozása P036 antigénprezentáló sejtekben Role of stage-specific embryonic antigen 1 (SSEA-1) in the 220 Hádinger Nóra P037 maintenance and neural differentiation of the embryonic NE-4C neural stem cells 047 Hajdú Ildikó Rad18 ubiquitin-ligáz és DNS hibajavító fehérje új szerepe P038 a DNS replikáciojában 028 Hajdú Zoltán A fejlődő madár szív CD45+ kollagéntermelő sejtjeinek E13 eredete 239 Hajósné Novák Márta Ds elem okozta mutáció és következményei autotetraploid P039 kukoricában Proteaszóma gátló (MG-132) és Src-inhibitorok (PP1, PP2) 024 Harci Alexandra P040 differenciációs hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben 241 Havelda Zoltán Az RNS interferencia szerepe a vírusfertőzésre adott E20 válaszokban és a fejlődési folyamatokban növényekben (30 ) Magasabbrendű kromatinszerkezet vizsgálata 211 Hegedűs Éva P041 Saccharomyces cerevisiae és Schizosaccharomyces pombe sejteken 149 Hoffmann Borbála A trehalóz-6-foszfát-szintáz (TPS1) gén hatása White Lady P042 burgony fajta fejlődésére, termésére és vízhasznosítására Különböző búzafajták (Triticum aestivum L.) 149 Hoffmann Borbála P043 vízállapotának, fotoszintézisének és produktivitásának alakulása vízhiányos kezelésben 137 Horti Csilla Hősokkfehérjék génexpressziójának vizsgálata hőtűrést P044 javító broiler tartástechnológiák án Az axonemalis dynein könnyű lánc 1 azonosítása és 212 Horváth Judit P045 vizsgálata primer ciliáris diszkinéziában szenvedő betegekben 240 Imre László Áramlási citometrián illetve, heteroduplex analízisen P046 alapuló molekuláris diagnosztikai módszerek fejlesztése 116 Ivics Zoltán E32 Targeted DNA transposition in human cells 3

4 072 Jankovics Ferenc Az interfázisos mikrotubulusváz szerepe az ecetmuslica E10 (Drosophila melanogaster) embrió háti záródásában 034 Jelitai Márta Membrán sajátságok változása a neuronális elköteleződés E16 án 125 Jenes Barnabás P047 Kloroplasztisz genetikai transzformációja rizsben 216 Jeney Apor P Juhász Gábor E61 Paradicsom foltos hervadás vírus (TSWV) ellen rezisztenciát biztosító genetikai determinánshoz molekuláris markerek azonosítása A Drosophila Atg7 vizsgálata: autofágia nélkül gyorsabban öregszünk? 033 Juhász Tamás P049 A PKCdelta szerepe a porcdifferenciációban 209 Karcagi Ildikó A minimál Esherichia coli törzs létrehozásának újabb P050 állomása 106 Karsai Ildikó A napi fotociklus és termociklus hatásának genetikai E04 vizsgálata az árpa (Hordeum vulgare L.) virágzásában 198 Katona Róbert E33 Lehet-e gyógyítani emlős mesterséges kromoszómával? 231 Katuláné Debreceni Diána P Katz Sándor P052 Mire képes a mesothel? Tiszafa populációk genetikai vizsgálata molekuláris markerekkel 135 Keller-Pintér Anikó A Syndecan-4 foszforilációjának szerepe az MCF7 sejtek E37 motilitásának szabályozásában 234 Kiss Andrea A miozin foszfatáz szerepe a retinoblasztóma fehérje P053 foszforilációjának szabályozásában 082 Kiss Ernő Microarray analysis of stressed Medicago sativa plants P054 under symbiotic and non-symbiotic conditions 065 Kiss Ibolya E38 Matrilin-2 szerepe a vázizom regenerációban 271 Kiss István E65 Kölcsönható gének Drosophilában: a p53-függő apoptózis szabályozása 204 Kiss Judit E60 Őssejt plaszticitás és mitokondrium biogenezis 204 Kiss Judit P055 A Novel Anti-Inflammatory Function of Human Galectin- 1: Inhibition of Hematopoietic Progenitor Cell Mobilization 060 Kiss Katalin P056 RhoA fehérje szerepe idegi növekedési faktor jelátvitelben 154 Kiss Zsuzsanna A C faktort termelő Streptomyces griseus 45H törzs P057 patogenitásának vizsgálata burgonyán 038 Kobolák Julianna Sejtmagátültetéses klónozással előállított egér embriókból E49 alapított embrionális őssejt vonalak genetikai jellemzése (30 ) 070 Kocsy Gábor A búza fagytűrésében szerepet játszó gének azonosítása E56 transzkriptom-analízissel 025 Komonyi Orbán A génműködés szabályozás és kromatin szerkezet P058 összefüggése a hiszton acetilációval 4

5 046 Kovács Attila Lajos E Kovács Ferenc E Kovács Károly P059 5 Mire jó a lizoszómális önemésztés? Az autofágia kutatás újabb eredményei és a folyamat jellemzése Caenorhabditis elegansban Tumorsejtek által termelt galektin-1 T sejtekre gyakorolt citotoxikus hatása Van-e rendezettség az operonok génrendjében? A kolinearitás hipotézis 035 Kozma Gabriella P060 A bxd PRE in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben 187 Kőhidai László P061 Aminosav és peptid természetű ligandumok kemotaktikus karakterét meghatározó fizikokémiai paraméterek A kemotaktikus jelleget leíró új, prediktív matematikai modell. 134 Kökény Szabolcs E26 Génszabályozás, Génfunkció, Applied Biosystems 043 Környei Zsuzsanna Astroglia-derived retinoic acid is a key factor in glia E17 induced neurogenesis 074 Kuczmog Anett Szőlő lisztharmat rezisztenciával kapcsolt SCAR markerek P062 azonosítása 084 Kurkó Dalma Quest for a specific parthyroid hormone receptor 2 P063 (PTH2R) antagonist 151 Lágler Richard Pleisztocén kori (Jégkorszak) Silene magvak morfológiai és P064 molekuláris elemzése Gén-transzformáció vagy génaktiváció? DHAC-indukált 151 Lágler Richard P065 DNS-demetiláció a gshi-szürkenyárban (Populus x canescens) - qrt-pcr elemzés 151 Lágler Richard SSR diverzitás a feketenyárban (P. nigra) - (ttctgg)5 deléció P066 a wpms-20 lókuszon A régészeti genetika születése Magyarországon - a köles (P. 151 Lágler Richard P067 miliaceum) SSR- és ISSR szekvencia-stabilitása a 4.- és 15. századtól napjainkig 052 Lajkó Eszter A GnRH-III fragmenseinek és konjugátumainak P068 kemotaktikus hatásvizsgálata Tetrahymena pyriformison 161 Láng Júlia Íz- és illatanyagok kemotaktikus hatásának vizsgálata P069 egysejtű csillós modellen 115 Lele Zsolt N-cadherin function during neural cell differentiation in the E18 mammalian CNS 086 Lénárt Péter E40 A Polo-like Kinase 1 (Plk1) sejtosztódásban játszott szerepének viszgálata egy specifikus gátlószer, a BI 2536 segítségével 100 Lichner Zsuzsanna P070 Szívizom-specifikus mirns vizsgálata in vitro 078 Lippai Mónika Az AMPK Drosophila homológja szerepet játszik az P071 autofágiában 108 Liptói Krisztina Különféle embrionális rendellenességek lehetséges P072 genetikai okai baromfiban 044 Lizák Beáta A transzlokon és kis molekulák aspecifikus transzportja az E42 endoplazmás retikulumban

6 079 Lőw Péter P Magyar Éva Judit P074 Az ubiquitin-proteaszóma rendszer és az autofágia lehetséges kapcsolatának vizsgálata Drosophila melanogasteren Részleges endoplazmás retikulum stressz kiváltása zöldtea polifenolokkal a fehérjeérési és minőségellenőrzési folyamatok befolyásolásán keresztül 103 Margittai Éva E44 NADPH termelés az endoplazmás retikulum lumenében 213 Marincs Ferenc P075 Structure-Function Studies of Prokaryotic Transcription Factors Using Microarray Analysis. 213 Marincs Ferenc P076 Szárazságtűrő burgonyanövények transzkriptom analízise 221 Mátics Róbert P077 First microsatellite markers for the Barn Owl (Tyto alba) 036 Matta Csaba P078 Ionotrop purinoreceptorok szerepe a porcképződésben 039 Mészáros Klára P079 A VRN-H1 és VRN-H2 gének szerepe az árpa virágzási idejének meghatározásában 210 Mészáros Lídia E02 A függőcinegék csapodársága a DNS-ujjlenyomat tükrében 064 Mihály József E09 Új Drosophila szöveti polaritási gének Rab-ul ejtése 104 Miseta Attila A foszfoglükomutáz lehetséges szerepe a mániásdepressziós betegek lítium terápiájában E Molnár Dávid Microglia sejtek eredete a központi idegrendszerben: E15 csirke-fürj kiméra 031 Molnár Enikő Az Abd-B homeotikus gén domináns kölcsönhatóinak E06 azonosítása, Drosophilában 111 Molnár István E55 Intergenomikus kromoszóma átrendeződések kimutatása multikolor genomi in situ hibridizációval búza-ae. biuncialis amfiploidokban A Muscadinia rotundifolia eredetű Run1 génnel kapcsolt 228 Molnár Stella P080 DNS markerek alkalmazása lisztharmattal szemben rezisztens szőlő genotípusok szelekciójára 022 Molnár Viktor A hízósejtek hisztamintermelő képességének hatása a E52 daganatprogressziót befolyásoló tényezőkre 186 Molnár Zoltán In vitro tenyészetek indukciója génátvitelre Beta vulgaris L. P081 növényekből 018 Nagy András Dávid Az óragén-expresszió circadian ritmusának kialakulása P082 csirke tobozmirigy modellben 050 Nagy Andrea A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata P083 transzgenikus egerekben 023 Nagy Nándor E14 A vastagbél idegrendszer fejlődése 166 Nagy Olga P084 A lemming gén az APC/C komplex APC11 alegységét kódolja Drosophila melanogasterben 051 Oszvald Mária E05 1Dx5 HMW gén expressziója transzgénikus rizsben 6

7 056 Paholcsek Melinda P085 Aszpergillózist okozó gombafajok azonosítása PCR reakcióval 063 Papp Nóra P086 RAPD based genetic relationships between Salvia taxa 105 Pataki Renáta P087 Az alomot befolyásoló gének vizsgálata sertésben 122 Patakiné Várkonyi Eszter Előzetes vizsgálatok lúd embrionális sejtjeinek P088 mélyhűtésére 217 Patócs Barbara Ewing-sarcoma / ppnet molekuláris genetikai E51 diagnosztikája Magyarországon 062 Pintér Lajos Csirkelábak a replikációban: A Rad5 fehérje új típusú E35 helikáz aktivitása 032 Polgár Zsuzsanna Különböző maturációs környezet hatása nyúl petesejtek P089 érési dinamikájára 042 Pop Ferenc Sándor A Drosophila CalpA és CalpB gének genetikai és E08 molekuláris jellemzése 132 Pós Veronika Levélrozsda-rezisztencia proteomikai elemzése a búza P090 apoplaszton 233 Rákosy Zsuzsa Primer melanoma malignum klasszifikációja P091 génexpressziós mintázat alapján 101 Sáfrány Judit UV-B indukált génválaszban szerepet játszó promóter P092 elemek azonosítása Arabidopsis thaliana-ban 037 Schauer Tamás P093 A Drosophila Fcp1 in vivo funkciójának vizsgálata 085 Scneider Annamária P Sepsi Adél P Seres Andrea P Sigmond Tímea E Silhavy Dániel E Solomon Mamo P097 Különböző származású rozsfajták (Secale cereale L.) genetikai variabilitásának vizsgálata 1RS specifikus molekuláris markerekkel és in situ hibridizációval Egy levélrozsda rezisztens, magas fehérjetartalmú búza Thinopyrum ponticum (szinonima: Agropyron elongatum) részleges amfiploid molekuláris citogenetikai vizsgálata Összehasonlító genomika M. truncatula, P. sativum, C. arietinum és T. repens genomjai között Az öregedési folyamat szabályozása autofágiával C. elegansban A növényi génexpresszió minőségbiztosítási rendszerei, a nonsense-mediated decay rendszer Diverse and specific gene expression profiles of two mouse embryonic stem cell lines with and without treatment 110 Soltész Alexandra P098 A búza fagyállóságát befolyásoló Cbf gének azonosítása 030 Stark Borbála P Stranczinger Szilvia P Szabados László E53 Egy peptidil-aldehid Proteaszóma gátló (MG-132) jelátviteli hatásainak vizsgálata patkány feokromocitóma (PC12) sejtekben A Primula farinosa subsp. alpigena természetvédelmi célú populációgenetikai vizsgálata Arabidopsis stressz gének azonosítása egy új genetikai rendszer felhasználásával 7

8 068 Szakál Barnabás A transzléziós DNS polimerázok és a Rad5 fehérje emberi P101 homológjainak kölcsönhatása 189 Szalontai Bálint A Szarvasi-1 energiafű taxonómiai és összehasonlító P102 genetikai jellemzése RAPD markerekkel 121 Szatmári Anna-Mária A bioszintézis és érzékenység szabályozásának szerepe a P103 növényi szteroid hormonválasz kialakulásában 261 Szatmári István Humán dendritikus sejtek transzkripciós programjának E45 szabályzása nukleáris hormonreceptorok aktiválásával 218 Szegedi Krisztina A PRINS nem-kódoló RNS funkciójának vizsgálata E43 géncsendesítéssel 190 Székvölgyi Lóránt E36 Egyszál folytonossághiányok szerepe a kromatin hurkok kialakításában és patológiás génátrendezodésekben 215 Széll Márta E50 A p16 gén ritka, prolin-48-threonin aminosav cserét okozó ivarsejtvonal-beli mutációja egy multiplex primer melanomában szenvedő magyar betegben és családjában 055 Szira Fruzsina Szárazságtűrés térképezésére alkalmas árpa populáció P104 kiválasztása több egyedfejődési fázisban történő teszteléssel 226 Szittya György Vírus eredetű kis RNS-ek elemzése dohányban 454 deep E21 sequencing technológiával 087 Szolnoki Zoltán Evaluation of the roles of common genetic mutations in P105 leukoaraiosis 080 Szukacsov Valéria P106 A sumoilált PCNA szerepe a DNS reparációban 260 Szűts Viktória IKr ionáram analízise (α- és ß-alegységek) humán és kutya P107 szívben 092 Takács Sándor A Prod fehérje szerepe az ecetmuslica telomerek E07 működésében 069 Takács Viktor Autofágia szerepe neurodegeneratív fenotípust muatató P108 mutáns és transzgénikus Drosophila törzsekben 048 Tóth Katalin Fehérje fehérje kölcsönhatások vizsgálata a szimbiotikus E30 nitrogénkötés jelátviteli útvonalában 157 Tóth Zoltán SNP-elemzés mai és középkori sárgadinnye (C. melo) P109 rdns ITS1-5.8S-ITS2 lókuszán A régészeti genetika születése Magyarországon - a (ctt) Tóth Zoltán P110 nssr lókusz evolúciója a sárgadinnyében (C. melo) a középkor óta A régészeti genetika születése Magyarországon - (ct)3 157 Tóth Zoltán P111 deléció és (ct)4 inverzió a görögdinnye (C. lanatus) (ct)26-30 nssr lókuszán a középkor óta 131 Urbán Veronika Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E58 őssejtterápiája I. A modell 124 Uher Ferenc Streptozotocin indukált (1-es típusú) diabetes E59 őssejtterápiája II. A mechanizmus 016 Vamsi Krishna Gali P112 Searching for calpain function in Drosophila melanogaster 8

9 227 Várallyay Éva E Varga Balázs Viktor P Varga Judit P Varga Kata P Végvári Dóra P116 Vírus által indukált géncsendesítés búzán Génfunkció vizsgálati módszer felállítása lisztharmat rezisztenciát kialakító gének azonosítására Sea urchin coelomocytes respond to damaging stimuli by secreting compound(s) with TNFa-like activity and immunreactivity Nitrogén-oxid szerepe PC12 patkány phaeochromocytoma sejtek apoptózisában Az APC/C komplex APC10/DOC1 alegységének jellemzése Drosophila melanogasterben Erythropoietin és erythropoietin receptor expresszió fejlődő patkány retinában 094 Villányi Zoltán E41 Importin-ß és a mitokondriumok biogenezise 222 Vőfély Gergő P117 Asztrogliasejtek retinsav-termelése és retinodreszponzivitása a posztnatális agyban és in vitro 9

VII. Magyar Genetikai Kongresszus /XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Balatonfüred Hotel Füred / 2007. április 15-17.

VII. Magyar Genetikai Kongresszus /XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok Balatonfüred Hotel Füred / 2007. április 15-17. 286 Ábrahám Tamás Szeged 182 Ádám Géza Szeged 029 Aladzsity Istvan Gödöllő 128 Alföldi Lajos Szeged 311 Andrásfalvy Márton Budapest 223 Bacsó Renáta Budapest 238 Bacsó Zsolt Debrecen 109 Bai Péter Debrecen

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

név város prezentáció Nr. a prezentáció címe

név város prezentáció Nr. a prezentáció címe Ádám Csaba poszter PG01 Új típusú foszfoprotein foszfatázok tesztisz specifikus expressziója Bagyinszky Éva poszter Enterohaemorrhágiás Escherichia coli (EHEC) specifikus profágok kimutatásán alapuló PG12

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 Budapest 6. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 05. február 7-8. ii Szerkesztőbizottság Kiss Levente Horváth

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu. http://www.brc.hu/ Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör Tudományos Diákköri felelős: Dr. Kiss Antal Telefon: Email: Az Intézet honlapja: kiss.antal(at)brc.mta.hu http://www.brc.hu/ Farmakogenomikai kutatások

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Ph.D. tézisek A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Írta: Juhász Szilvia Témavezető: Dr. Haracska Lajos Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2008. évi Vándorgyűlése Szeged, 2008 aug. 31-szept. 3. A résztvevők névsora (utolsó módosítás: 2008. augusztus 13.

A Magyar Biokémiai Egyesület 2008. évi Vándorgyűlése Szeged, 2008 aug. 31-szept. 3. A résztvevők névsora (utolsó módosítás: 2008. augusztus 13. 199 Ádám Attila Budapest 085 Ádám Csaba Debrecen 215 Babocsai Olga Budapest 155 Bacsó Zsolt Debrecen 157 Bagosi Zsolt Szeged 029 Balikó Gabriella Szeged 017 Balogh Gábor Szeged 049 Bárkai Tünde Budapest

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév Tanuló neve Felvételt nyert Helység Iskola típusa Szak Ágazat, csoport Antal Regina Kisújszállás szakközépiskola* kögz.ágazat Bakos Dávid Márk Kunhegyes szakiskola* húsipari termékgyártó Balla Dávid Károly

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Pecsétszám Teljes név Választási körzet 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi

Pecsétszám Teljes név Választási körzet 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi 53763 Dr. Abonyi Katalin Kiskunhalasi 32501 Dr. Ádám Zoltán Kiskunhalasi 73668 Dr. André Kinga Kiskunhalasi 50788 Dr. Balázs Éva Kiskunhalasi 52981 Dr. Balázs Gizella Kiskunhalasi 46953 Dr. Balázsik Andrea

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 A Gabonakutató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 című rendezvényére.. KILENC ÉVTIZED ÉS A JELENLEGI KUTATÁSI EREDMÉNYEK Időpont: 2014. november 18. (kedd) 10.30 17.30 2014.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Tantárgy címe: Transzdifferenciáció és regeneratív medicina Dr. Balogh Péter és Dr. Engelmann Péter

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Tantárgy címe: Transzdifferenciáció és regeneratív medicina Dr. Balogh Péter és Dr. Engelmann Péter Előadás Előadás címe Dia Dia címe száma 1. Őssejtek és transzdifferenciáció: bevezetés, alapok 2. Őssejt-típusok, fenntartásuk és homeosztázisuk 3. Regeneráció állatmodellekben 2. Alapfogalmak 3. Őssejt-kutatás

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Élettudományi Kollégium 2014/1 K

Élettudományi Kollégium 2014/1 K KISOR K 112807 Ábrahám István: A nem-klasszikus ösztrogén jelátvivő pályaaktivátorok neuroprotektív mechanizmusa basalis előagyi kolinerg neuronokban: új hatóanyagok vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem)

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat Munkahely neve 1. Ácsné Pesti Orsolya 1003619 Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertár 2. Ádám Mihályné 1004020

S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat Munkahely neve 1. Ácsné Pesti Orsolya 1003619 Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertár 2. Ádám Mihályné 1004020 S.sz. Teljes év MESZK kártyaszá Tagozat Munkahely neve 1. Ácsné Pesti Orsolya 1003619 Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertár 2. Ádám Mihályné 1004020 Gyógyszertári asszisztens Magitar Patika 3. Ágoston

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben