Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag 2005. november"

Átírás

1 Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 2. anyag november

2 2/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Az első levélre érkezett visszajelzések és megoldások alapján a következőkre hívom fel a figyelmeteket! A rajzos megoldások nagyon tetszettek és az internetes megoldások is jobbára tartalmazták az ábrákat. Aki nem tud számítógéppel rajzolni mint, ahogyan ez egyáltalán nem követelmény- a szabadkézi rajzot juttassa el a Treff címére postán, digitális fotón, szkennelve, akárhogyan mert az érettségin úgyis csak ceruzával, tollal rajzolhattok! Fontos, hogy mindenki rajzoljon valamit, mert ezt is gyakorolni kell! A folyamatábra sokkal jobban sikerült, mint gondoltam, aminek nagyon örülök, hiszen a kisérleti elrendezés kialakításának, és az eredmények értékelésének ez az egyik legfontosabb segítsége! A definíciók többé-kevésbé jól sikerültek, a mikrobiológia fogalma kicsit homályos!. A szövegértés-feldolgozás feladat közepesen sikerült ezért ebben a feladatlapban több ilyen feladatcsoport is lesz. A gyors ismétlőfeladatok az érettségiben is szereplő teszttípusú feladatok nem összefüggő számozással vannak ellátva, és a megelőző anyagrész gyors ismétlésére szolgálnak. Megoldásaikat az anyag végén találjátok! Kérlek titeket a visszaküldési határidő pontosabb betartására, hogy a kijavított megoldásokat a következő csomaggal minden esetben megkapjátok. Az adatlapok szerint sokan találtak új információt az érettségivel kapcsolatban, ezért továbbra is folyamatosan tájékoztatunk a biológia középszintű és emeltszintű érettségivel valamint az egyetemek elvárásaival kapcsolatban. Az érettségivel kapcsolatos következő információs blokk a decemberi anyagban lesz. Az érettségi mellett a hároméves-ötéves egyetemi képzéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés (használható-e valamire, miért vezetik be?), erről is bővebben írunk a következő anyagban. A visszaküldött adatfelmérő lapok alapján legtöbben a Lénárd-féle könyvet majd a Dr. Berend féle könyvet használjátok a felkészülés során. Ebben az anyagban még a Lénárd könyv hivatkozott szakaszait jelzem, a decemberi anyagban ezeket a többi könyv oldalszámaival is kiegészítem. TARTALOMJEGYZÉK 1. A követelményrendszer aktuális fejezetei Témavázlatok Szénhidrátok Fehérjék Az aminosavak Az ikerionos szerkezet Optikai izoméria Peptidkötés A fehérjék szerkezete A fehérjék csoportosítása: Nukleinsavak A DNS és RNS összehasonlító jellemzése A nukleinsavak szintézise A fehérjeszintézis nukleotidok Gyors ismétlő feladatok: Az anyagcsere folyamatai Felépítés és lebontás kapcsolata Felépítő folyamatok Lebontó folyamatok Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Mitokondrium Elhatárolás Gyors ismétlőfeladatok Mozgás Osztódás Sejtciklus Gyors ismétlőfeladatok Sejthalál A gyors ismétlőfeladatok megoldásai: Feladatlap Dr. Maróti-Agóts Ákos

3 2/8 anyag, 3. oldal 1. A követelményrendszer aktuális fejezetei szénhidrátok Ismertesse a szénhidrátok tulajdonságait (íz, oldhatóság, emészthetőség) az alábbi példákon: szőlőcukor, keményítő, glikogén, cellulóz. Ismertesse a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, hozzon rá példákat a makromolekula- alapegységek összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában fehérjék Ismertesse természetes előfordulásukat és az élő szervezetben betöltött szerepüket. Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz molekulájának vázát. Tudja a glükóz összegképletét és a poliszaharidok általános képletét. Végezze el a keményítő kimutatását jóddal, vizsgálatát mikroszkóppal. Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. Ismertesse és ismerje fel a fehérjék általános szerkezetét (peptidlánc). Tudja, hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak, s hogy a fehérje térszerkezete függ az aminosavsorrendtől. Jellemezze a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összhúzékony fehérjék, vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás, szabályozó fehérjék). Mondjon példát ezek előfordulására. Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói étrendünknek az esszenciális aminosavak. Mondjon példákat a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás- és hússütés). Ismerje az aminosavak általános képletét és a peptidképződést. Hozza összefüggésbe a stresszfehérjék (hősokkfehérjék) működését a sejt öngyógyító folyamataival. Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, nehézfémsók, mechanikai hatás). TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint nukleinsavak, nukleotidok Magyarázza, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerep. Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános, cukor-bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. Ismertesse a nukleotidok (NAD +, NADP +, ATP) biológiai jelentőségét. Értelmezzen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítására (Griffith és Avery, Hershey és Chase kísérlete).

4 2/8 anyag, 4. oldal TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 2.2. Az anyagcsere folyamatai Felépítés és lebontás kapcsolata Felépítő folyamatok Hasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények felépítő és lebontó folyamatait. Hasonlítsa össze az élőlényeket energiaforrás szempontjából (fototrófok, kemotrófok) és C-forrás szempontjából (autotrófok és heterotrófok). Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár. Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát. Ismertesse e folyamatok lényegét (reduktív, energia-felhasználó), és helyét. Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető szükségességét a földi életben. Értelmezze a fotoszintézis fény-, és sötétszakaszának fő történéseit: a víz fényenergia segítségével bomlik, molekuláris oxigén keletkezik, a H szállítómolekulára kerül, ATP keletkezik (fényszakasz); a szén-dioxid redukálódik a H és az ATP segítségével, glükóz, majd más vegyületek keletkeznek (sötét szakasz). Ismertesse az autotróf és a heterotróf lények nitrogénforrásait. TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint Lebontó folyamatok Ismertesse a biológiai oxidáció lényegét, bruttó egyenletét. Magyarázza az erjedés lényegét, ismertesse mindennapi felhasználását. Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából szén-dioxid keletkezik, a hidrogén szállítómolekulára kerül. Ismertesse a glikolízis összesített egyenletét, helyét. Értelmezze a citrátkör lényegét: a H szállítómolekulához kötődését, a széndioxid keletkezését, a folyamat helyét. Tudja, hogy a végső oxidáció során a szállítómolekulához kötött H molekuláris oxigénnel egyesül, víz és ATP keletkezik. Ismertesse a folyamat helyét a sejtben Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát, sejtközpontot, ostort, csillót, endoplazmatikus hálózatot, riboszómát, sejtmagot, mitokondriumot; sejtfalat, zöld színtestet, zárványt. Ismertesse e sejtalkotók szerepét a sejt életében. Vizsgálja és ismerje föl mikroszkópban a sejtfalat, színtestet, sejtmagot, zárványt elhatárolás Ismertesse a biológiai hártyák (membránok) szerepét (anyagforgalom, határolás, összekötés, jelölés, jelfogás) és felépítésének általános elvét. Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás lényegét (iránya, energiaigénye). Tudja, hogy az aminosavak lebomlásakor és átalakításakor a N ammónia, ill. karbamid formájában kiválasztódik, vagy más aminosavba kerül. Ismertesse a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, végrehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák, szállítók, pumpák), hajtóerőit.

5 2/8 anyag, 5. oldal TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint mozgás Hozzon példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. Hozza kapcsolatba a sejtmozgásokat a sejtvázzal. TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint anyagcsere Magyarázza a sejt belső hártyarendszerének funkcióját. Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét (biológiai oxidáció, fotoszintézis) osztódás Ismertesse a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz, DNSmegkettőződés, nyugalmi szakasz, osztódás). Ismertesse a kromoszóma fogalmát, az ember testi sejtjeinek és ivarsejtjeinek kromoszómaszámát. Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist. Ismertesse, hogy a meiózis folyamata miért eredményez genetikai változatosságot a sejtműködések vezérlése Magyarázza, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső ingerekre (valamilyen belső anyag koncentrációváltozása, működésének megváltozása: alakváltozás, elválasztás vagy elektromos változás). Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). Értelmezze a K Na-pumpa fontosságát. Magyarázza a programozott és nem programozott sejthalál különbségét. Hozzon ezekre példákat.

6 2/8 anyag, 6. oldal 2. Témavázlatok Tk Szénhidrátok Az élőlények számára tápanyagforrást, energiaforrást, vázanyagot, anyagcserefolyamatok anyagait jelenthetik. Szénhidrátok: szénből, hidrogénből és oxigénből felépülő szerves vegyületek. Kémiailag polihidroxi-aldehidek (aldózok), vagy polihidroxi-ketonok (ketózok), illetve ezek kondenzációval létrejött származékai. Csoportosításuk: funkciós csoport alapján: aldózok, ketózok szénatomszám alapján: triózok, tetrózok, pentózok, hexózok molekulák száma szerint: o MONOSZACHARIDOK Laktóz vagy tejcukor egy glükóz és egy galaktóz összekapcsolódásával jön létre. Redukáló. POLISZACHARIDOK Vízben nem vagy csak kolloidálisan oldódnak (keményítő), hidrolízissel további egységekre bonthatók, nem édesek. A cellulóz a Föld legelterjedtebb poliszacharidja, a növények vázanyaga, (a fa szárazanyagának 5%-a) több ezer β-glükóz összekapcsolódásával jön létre. El nem ágazó, a párhuzamos láncok közötti hidrogénkötések rendkívül stabillá teszik. (- lebontása nehéz, növényevők cellulózbontó baktériumok!). Hidrolízisével előbb cellobiózt, majd β-glükózt kapunk. A keményítő növényi tartalék tápanyag, a fotoszintézis végterméke. Több száz α-glükóz építi fel. EI nem ágazó amilózból és elágazó amilopektintből áll. Az amilóz-amilopektin arány 20-80%). A glikogén az állatok és az ember tartaléktápanyaga. Szintén α-glükózból épül fel, szerkezete az amilopektinhez hasonló, több elágazással. A kitin nitrogéntartalmú poliszacharid. A rovarok külső vázának, gombák sejtfalának anyaga. A cellulózhoz hasonló felépítése miatt rendkívül ellenálló. Monoszacharidok: 3-7 szénatomot tartalmazó egyszerű szénhidrátok. (a poliszacharidok monomerjei) Édes ízű, vízben jól oldódó, savas hidrolízissel tovább nem bonthatóak. Triózok: a glicerinaldehid, mint glicerinaldehid-foszfát anyagcsere folyamatokban közti termék. pentózok: ribóz az RNS, a dezoxiribóz a DNS alkotórésze Hexózok: a glükóz (más néven szőlőcukor) lényegében a vércukor, a szervezet legfontosabb mobilizálható szénhidrátforrása. Származékai az anyagcsere-folyamatok fontos köztesei (glükóz-foszfát). Kiemelt jelentóségű a poliszacharidok kialakításában. Az egyes és az ötös szénatom között kialakuló gyűrűvé záródás eredményeként glükozidos OH-csoport alakul ki, amikor ennek a csoportnak a térállása megegyezik a 6. szénatom térállásával (3-glükózról, ha ellentétes a-glükózról beszélünk. Ellentétben a glükózzal, ami aldohexóz, a fruktóz vagy gyümölcscukor (méz) ketohexóz. Foszfátszármazékai az anyagcsere fontos köztesei. DISZACHARIDOK Hidrolízissel két egyszerű cukorra bonthatók, vízben oldódnak, édesek. Egyszerű cukrokból vízkilépéssel jönnek létre. Fontos tápanyagok, poliszacharidok köztesei. Maltóz két a-glükóz összekapcsolódásával jön létre. A keményítő bontásának köztese. Redukáló. Cellobióz két (3-glükóz összekapcsolódásával jön létre a cellulóz bontásának köztese Redukáló. Szacharóz egy glükóz és egy fruktóz összekapcsolódásával jön létre. Nem redukáló. Nagy mennyiségben fordul elő a cukorrépában (répacukor) és a cukornádban, iparilag ezekből állítható elő. Cellulózbontó baktériumok: talajban szabadon és egyes növényevő állatok bélflórájában élő olyan baktériumok, amelyek képesek a cellulózt monoszacharid egységeire bontani. Kimutatásuk: Ezüsttükör próba: az aldehidcsoportot tartalmazó szénhidrát lúgos közegben az ezüstiont fémezüstté redukálja:

7 2/8 anyag, 7. oldal Fehling-próba: az aldehid csoportot tartalmazó szénhidrát lúgos közegben a Cu2+ -iont több lépésben Cu+ -ionná redukálja: Aldóz - ketóz elkülönítés o Szelivanov reakció: savas közegben a rezorcin ketózzal piros színű reakcióterméket ad. Keményítő kimutatása Lugol-oldattal: a Lugol-oldat kálium-jodidos jódoldat (KI+IZ). A jód beépül a keményítő amilóz helikális szerkezetébe, megváltozik a molekula fénytörése kék színreakciót kapunk. Melegítésre az oldat elszíntelenedik, majd lehűlés után visszaáll a már tapasztalt kék szín. Cukorfüggő társadalom november 15., hétfő 8:06 Magyar Rádió -Kossuth Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) november 14-én tartja a Diabétesz (cukorbetegség) Világnapot, ugyanis ekkor van az inzulin feltalálójának, Frederic Grant Banting Nobel-díjas kanadai orvosnak a születésnapja. A világban 150 millió cukorbeteg él, hazánkban 550 ezer a nyilvántartott cukorbeteg, ám számuk ennél jóval magasabb, hiszen sokan nem is tudják, hogy betegek. - Bizonyított tény, hogy azoknál a népeknél, akik nem fogyasztanak finomított cukrot, illetve finomított szénhidrátokat, tehát finomított lisztet sem, ott nem fordul elő a cukorbetegség - mondta el Benda Judit egészségtanácsadó. Mindig is édesített az emberiség, csak cukor helyett természetes édesítőszereket használtunk. Mézet használtunk, az a legősibb, illetve szárított és nyers gyümölcsöket. Ha mézet fogyasztunk, nem leszünk cukorbetegek, sajnos ha cukrot fogyasztunk, akkor cukorbetegek leszünk. A cukorbetegség első leírása Angliából származik, ugyanis Anglia mint gyarmattartó ország, annakidején már a XVI., XVII. században cukrot termesztetett a trópusokon. Cukornádból állították ugyanis elő annak idején kizárólag a cukrot. Sajnos, ezt írja le a Cukorblues című könyv, amely számomra egy egészen megdöbbentő adat, hogy annakidején a rabszolga-kereskedelem a cukorért folyt. Tehát azért kellett rabszolgákat tartani, hogy a trópusokon cukrot tudjanak termelni. Egy brit történész a következőket mondja erről: nem túlzás azt állítani, hogy a rabszolga-kereskedelem során 20 millió afrikai pusztult el, s kétharmaduk a cukor miatt. - Nagy ára volt akkor annak, hogy több száz évvel később itt a fél világ beteg legyen, nem? Van ebben némi cinizmus, hogy az ember ezt így mondja, de miért alakul ki tulajdonképpen a cukorbetegség?[/b] - A cukor egy teljesen természetellenes valami. A cukorrépa és a cukornád, amiből a cukrot kivonják, ezek természetes élelmiszerek, tehát ezekből a természetes élelmiszerekből kivonnak mindent, kivonják a fehérjéket, a zsírokat, az ásványi sókat, nyomelemeket, vitaminokat, rostos anyagokat és a többit és csak ez az úgynevezett diszacharid molekula, a szaharóz marad a kristálycukorban. Ilyen töménységben cukor a természetben nem fordul elő. Tehát ez egy teljesen természetellenes valami, hiányzanak belőle az életfontosságú anyagok, ezért amikor a szervezetbe kerül a cukor, nem úgy bomlik le, nem úgy szívja fel a szervezet, mint egy természetes élelmiszert. Ha egy almát elfogyasztok, az almában is van cukor, ezt az almát megrágom, lassan lenyelem, lassan jut be a tápcsatornába, lassan megemésztődik, bejut a szervezetbe. A cukrot nem kell megrágnom, a cukrot lenyelem, nagyon gyorsan fölszívódik, sokkal gyorsabban megemeli a vércukorszintet. Ezt a szervezet úgy éli meg, mint egy stresszt. Nagyon sok inzulint bocsát ki, hogy a normális szintre visszavigye a vércukorszintet, viszont túllő a célon természetesen, mert hogy nem tudja olyan pontosan szabályozni. Túllő a célon, ilyenkor lesüllyed a vércukorszint, ilyenkor érezzük azt, hogy ismét cukrot kell fogyasztanunk. - Egy önmagát gerjesztő folyamatról van szó. - Így van. A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek ez egy nagyon nagy megterhelés, hogy ilyen nagy mennyiségű inzulint és ilyen sokszor kell kibocsátania, amilyen gyakran mi cukrot eszünk. Ugye a civilizált ember folyamatosan cukrot fogyaszt, mert minden élelmiszerben található cukor. És ez azt eredményezi, hogy a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei kimerülnek. Az egész hormonháztartást megterheli ez és így alakul ki a cukorbetegség. - Az is egy érdekes kérdés, hogy tudjuk-e, vagy felismerjük-e időben azt, hogy veszélyeztetettek vagyunk vagy éppen már kezdődő cukorbajunk van? - A cukrot tartják a civilizációs betegségek kialakulásában a fő bűnösnek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összes betegségünk kialakulásában valamilyen módon szerepet játszik a cukor, a fogszuvasodástól a rákig, a skizofréniától a gyomorfekélyig, a cukor hatására, illetve a civilizációs táplálkozás hatására összeszűkül az állkapcsunk, ezért nem férnek el a szánkban a fogak. Hogy ez hogyan alakul ki? A cukor, illetve a civilizációs táplálék egy hiánytáplálék. Mi tulajdonképpen éhezünk a jólétben, mert hogy se a cukor, se a többi civilizációs táplálék nem tartalmazza azokat az életfontosságú anyagokat, amikre a szervezetnek szüksége lenne. - Ha mindezt tudjuk, akkor mégis miért fogyasztunk ennyi sok cukrot? - A cukor iránt ugyanolyan függőség alakul ki, mint az összes többi függőséget kialakító anyag iránt, mint például a nikotin, alkohol, a kábítószerek és a kávé. Tehát az a gyerek, akire azt mondják a szülők, hogy nem eszik semmit, az a gyerek biztos, hogy csak édességet eszik, egy cukorfüggő gyerek. Megjegyzem, hogy nem kevés gyerek cukorfüggő, sőt ez az egész társadalom cukorfüggő, merthogy ebben növünk föl. - Ebben nyilván érdekelt az élelmiszeripar is, nem? - Az élelmiszeripar abban érdekelt, hogy minél többet együnk, a cukoripar abban érdekelt, hogy minél több cukrot fogyasszunk. Rengeteg cukrot eszünk, körülbelül kilót egy évben. Szinte világelsők vagyunk a cukorfogyasztásban, holott a háború előtt még csak 10 kiló cukrot fogyasztottunk, száz évvel ezelőtt pedig 2 kilót. Ez az utóbbi időben nőtt meg ilyen rettentően. De nehogy azt higgyük, hogy ezt mind kristálycukor formájában esszük meg. Az összes élelmiszerünkben szinte el van rejtve a cukor. Az üdítőitalokban, a gyümölcslevekben. Ugye rá van írva, hogy eredeti szőlőlét tartalmaz és az ember előveszi a nagyítóját és elolvassa, hogy 1,2 százalék szőlőlevet tartalmaz és ezen kívül rengeteg cukrot és aromát. A péksüteményekben, a felvágottban, a cigarettában, a ketchupban, a mustárban - méghozzá nem is kevés. Például egy 3 decis ketchupban, amelynek tulajdonképpen savanyú az íze, 30 darab kockacukornyi menynyiség van benne. - Ezért szeretik a gyerekek annyira. - Igen. Rengeteg vizsgálatot végeztek a cukorral kapcsolatban, és az derül ki, hogy a gyerekkori hiperaktivítás, viselkedési anomáliák nagyon nagy része gyógyítható azzal, ha megvonják a gyerekek táplálékából a cukrot, illetve az adalékanyagokat tartalmazó élelmiszereket. Olyan gyerekeket vizsgáltak, akik kisegítő iskolába jártak és a táplálékukból megvonták egy ideig a finomított élelmiszereket, tehát a finomított lisztet, a cukrot és azt tapasztalták, hogy egy idő után a gyerekek képesek voltak arra, hogy a normál iskolában folytassák a tanulmányaikat. Ugyanilyen vizsgálatokat végeztek felnőttekkel is, börtönlakókkal, fiatalkorú bűnözőkkel, illetve idősebbekkel és azt tapasztalták, hogy a feltűnő viselkedési rendellenességek, az agresszivitás szemmel láthatóan csökkent, szinte megszűnt, a börtönlakók jobban el tudták foglalni magukat, olyannyira, hogy volt olyan intézmény, ahol a delikvensek maguk kérték, hogy megtarthassák ezt a táplálkozási formát. - Itt élünk akkor a saját jól kialakított kényelmes kis börtönünkben, cukorfüggők vagyunk és potenciális cukorbetegek. - Na most azt, hogy ezt nem tudjuk a cukorról, ennek az az oka, hogy amikor megeszünk egy szelet csokoládét, akkor nem esünk le holtan a székről, tehát nem kapunk sem szívinfarktust, se nem leszünk azonnal cukorbetegek. Ahhoz, hogy ezek a civilizációs károsodások létrejöjjenek, illetve előjöjjenek, észrevehetőkké váljanak, évtizedekre van szükség. Tehát a szervezet évtizedekig képes kompenzálni a létrehozott károkat. Nagy Katalin

8 2/8 anyag, 8. oldal 2.2. Fehérjék Aminosavakból felépülő sokrétű feladatot ellátó makromolekulák: a szervezet legfontosabb építőelemei, katalizátorok, szállítómolekulák stb. Jelentése: elsődleges, elsődleges fontosságú (PAULING; a polipeptidlánc felépítése, betegségek esetén fellépő rendellenességek kutatása, 1954 Nobel-díj. Jelentősek E. Fischer aminosav, fehérjekutatásai, 1902 Nobel-díj.) Az aminosavak Az aminosavak molekuláiban egyszerre fordul elő az aminocsoport (-NH2) és a karboxilcsoport (- COOH). CH 2 COOH NH 2glicin (amino-ecetsav) α -aminosav H 2 N CH 2 CH 2 CH 2 γ-amino-vajsav (GABA) γ-aminosav COOH A fehérjéket felépítő α-aminosavak esetében az aminocsoport és a karboxilcsoport ugyanahhoz a szénatomhoz kapcsolódik. Húsz fehérjealkotó aminosavat ismerünk, amelyeket oldalláncuk polaritása, savas ill. bázikus jellege szerint csoportosíthatunk. Esszenciális aminosavak: A fehérjékben előforduló egyes aminosavakat a szervezet nem tud szintetizálni, mert például gyűrűs molekulákat nem tud előállítani. Ezeket külső forrásből azaz a táplálékunkból fedezi, melyek ezért táplálékunk nélkülözhetetlen alkotórészei. Az emberben esszenciális aminosavak: valin, leucin, izo-leucin, lizin, fenil-analin, triptofán, metionin, treonin. A növekedésben lévő szervezetnek fokozott az esszenciális aminosavak iránti igénye! Itt érdemes elgondolkozni a vegetáriánus étkezés okozta esetleges hiányállapotok lehetőségén is! Az ikerionos szerkezet Az aminosavak aminocsoportja bázikus jellegű, tehát protont vehet fel, míg a karboxilcsoport savas jellegű, vagyis protont adhat le. Ezt az aminosavak szerkezetének felírásakor is feltüntethetjük: γ β α H 2 N CH R COOH H 3 N CH R ikerionos szerkezet COO Ennek a szerkezetnek biológiai jelentősége pufferkapacitásában rejlik. (Minden összekapcsolódás után marad szabad amino- illetve karboxilcsoport a polimerlánc két végén!) Optikai izoméria A fehérjealkotó aminosavak a glicin kivételével királis vegyületek, mert az α- szénatomhoz négy különböző csoport kapcsolódik. A α-szénatom konfigurációja az L- glicerinaldehidével analóg, vagyis a természetben csak L-aminosavak fordulnak elő. HOCH C 2 H 2 N COOH R COH COH HO C H H C OH CH 2 OH CH 2 OH L-glicerinaldehidD-glicerinalde COOH H 2 N C R CH 2 OH L-aminosav COOH R C NH 2 CH 2 OH D-aminosav Fontos az aminosavak ikerionos jellege, ami annak a következménye, hogy a karboxilcsoport hidrogénje könnyen átkerülhet az aminocsoport nemkötő elektronpárt tartalmazó nitrogénjére. Az így kialakult ikerionos szerkezetben stabilizáló tényező még, a karboxil csoporton belüli delokalizáció: Peptidkötés A peptidkötés az egyik aminosav aminocsoportja és a másik aminosav karboxilcsoportja között jön létre vízkilépéssel, kondenzációs reakció : O H 2 N COOH H N COOH 2 CH CH H N C N COOH + 2 CH CH + HO H R R' H R R' R COOH C CH 2 OH NH 2

9 2/8 anyag, 9. oldal Az aminosavak peptidkötéssel összekapcsolódva dipeptidet, tripeptidet... oligopeptidet hoznak létre. di-, tri-,...oligopeptid (max.10 aminosav) Peptidek: legfeljebb 50 aminosavrészből felépülő molekulák. Változatos szerepet töltenek be a szervezetben, pl. hormonok (inzulin, vazopresszin, oxitocin) vagy a redoxireakciók szabályozásában részt vevő glutation (GSH, γ-glutamil-ciszteinil-glicin). Fehérjék: a peptideknél több aminosavrészből felépülő makromolekulák. Alapvetően 20-féle aminosav építi fel. A kapcsolódási sorrend korlátlan, 100 aminosav 20 a századikon módon rakható sorba. A szervezetben különböző feladatokat látnak el (pl. vázfehérjék, szállító fehérjék, enzimek stb.). A fehérjék szerkezeténél négy szintet különítünk el: A fehérjék szerkezete Elsődleges szerkezet: az aminosavak minősége, kapcsolódási sorrendje. Az aminosavak szerkezetéből következően, (az egyetlen eltérés az oldalláncokban van!), az összes többi lehetséges szerkezetet megszabja! (elment - lement). A fehérjék térszerkezetét (másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezet) rögzítő kötéstípusok: kovalens kötés (S-S). ionos kötés (-C00~-NH3'), hidrogénkötés (-H-O- ), Másodlagos szerkezet: lehet a-hélix, ilyen pl. a haj, gyapjú, izom, vagy p-lemez (vagy redőzött struktúra). Ilyen a selyem. Harmadlagos szerkezet: gomolyag (globuláris) szerkezet, a biológiai hatás hordozója. Az enzimek működése ehhez a struktúrához kapcsolható. Negyedleges szerkezet: több fehérjemolekula összekapcsolódásával alakul ki (aktomiozin az izomban). Fontosak a multi-enzimkomplexek: bonyolult folyamatok irányítói A fehérjék csoportosítása: 1. Összetétel alapján a) protein (egyszerű fehérje) -~ aminosavak b)proteid (összetett fehérje) --> aminosav + egyéb anyag a képződő egyéb anyag szerint; 1. foszfoproteidek (foszfort tartalmaznak pl. a kazein), 2, kromoproteidek (színes anyagot tartalmaznak pl. a hemoglobin), 3. mukoproteidek (szénhidrátot tartalmaznak pl. a glikoproteidek), 4. lipoproteidek (zsírszerű anyagot tartalmaznak) 5. nukleoproteidek (nukleinsavat tartalmaznak pl. DNS), 6. metalloproteidek (különböző fémek komplexei pl. a hemoglobin). 2. Oldékonyság alapján: a) albuminok (vízben oldódnak: tojásfehérje, vérsavó) b) globulinok (sóoldatokban oldódnak: fibrin) Kísérletes kimutatások: Van der Waals-féle kölcsönhatás (-CH3-CH3). Kimutatások, vizsgálatuk:

10 2/8 anyag, 10. oldal Biuret-reakció: háromnál több aminosavat tartalmazó fehérjék lúgos közegben CuS04-al ibolyaszínű komplexet képeznek. Xantoprotein próba: az aromás aminosavat tartalmazó fehérjék tömény HN03-val sárga színreakciót adnak. Reverzíbilis kicsapás: könnyű fémsók (Na, K) fehérjék hidrátburkát vonják el, (kicsapódás), elegendő vizet adva a rendszerhez a fehérje viszszanyeri oldott állapotát, aktivitását. (117144) Irreverzíbilis kicsapás: a fehérje alapvető szerkezeti változásokat szenved. Ilyen hatásúak a nehéz fémsók (Pb, Cu, Hg), magas hőmérséklet (magas láz veszélyei!), tömény (ásványi, szerves) savak, lúgok, ezért veszélyesek, mérgezőek. (118145) 2.3. Nukleinsavak Az elnevezés eredete az, hogy 1869-ban MISCHER a gennysejtek magjában savas természetű anyagot talált J. WATSON, F. CRICK, (a képen) a DNS szerkezetének megfejtése A DNS és RNS összehasonlító jellemzése DNS RNS cukor dezoxiribóz ribóz bázisok A-T, G-C, A-U, G-C bázispárok foszforsav szerkezet kettős spirál egysoros fonál, helyenként önmagához kapcsolódva móltömeg: 1-I00 milliós 25 ezer-1 millió előfordulás: sejtmag, színtest, sejtmagvacska, citoplazma, mitokondrium riboszóma biológiai jelentőség: információtárolás ÖRÖKÍTŐ ANYAG információszállítás FEHÉRJESZINTÉZIS mrns, trns, rrns A DNS lánc kettős csavarjának sematikus képei: Ribóz: öt szénatomos aldóz cukor, melynek zártláncú konfigurációjú foszforsavas észtere fontos nukleinsav-alkotó. Dezoxiribóz: a ribózból redukcióval származtatható pentóz, melynek 2. szénatomján a hidroxil-csoport helyett csak egy hidrogénatom található. Ugyancsak fontos nukleinsav-alkotó.

11 2/8 anyag, 11. oldal (A. HERSEY, AVERY) A kísérletek leírása Baktériumtranszformáció Griffith angol kutató 1928-ban írta le baktériumokkal végzett kísérleteinek eredményeit. Az általa vizsgált baktériumnak (Streptococcus pneumoniae) két változata ismert. Az S-variáns egerekbe oltva tüdőgyulladást okoz, sejtjeit vastag tok veszi körül. Az R-variáns ezzel szemben nem kórokozó, sejtjeit nem védi tok. A kísérleteket az alábbi táblázat foglalja össze: Kísérlet Az egérbe oltott baktérium típusa Az állatok reakciója Az elhullott állatból kimutatott baktérium 1. élő R-variáns egészségesek - 2. élő S-variáns elpusztulnak élő S-variáns 3. elölt S-variáns egészségesek - 4. elölt S-variáns + élő R-variáns néhány elpusztul élő S-variáns Griffith meglepődve tapasztalta, hogy a hővel elölt S-variánssal és élő R-variánssal beoltott állatok egy része tüdőgyulladásban elpusztul, és szöveteikből élő S-variáns mutatható ki. A jelenséget baktériumtranszformációnak nevezte el. Feltételezte, hogy a hővel elölt S-variáns anyagai valamilyen módon átalakítják az R-variánsokat. Az elölt S-variáns örökítőanyagának egy része, amely a tokképzésért felelős enzimet kódolja, bejut az R-variánsba, így az S-variánssá alakul, tokja megvédi a gazdaszervezet immunrendszerétől. Hasonló folyamat az antibiotikumrezisztencia átadása plazmidok közvetítésével. A transzformációt a génsebészet területén is alkalmazzák A nukleinsavak szintézise A DNS szintézise: 1. A DNS kettős spirál szétnyílik, 2. A bázispárosodás szabályai szerint új szál szintetizálódik. A szintetizálódott DNS egyik szála régi, a másik szála új. Szükségesek: mintát adó DNS, nukleotidok, DNS polimeráz enzim, ATP. A megkettőződés egyszerre 5000 ponton is megindul. A szintézis esetleges hibáit egy reparáló, javító enzim kijavítja. Az RNS szintézise: 1. A DNS kettős spirál szétnyílik 2. A bázispárosodás szabályai szerint az egyik szálon új szál szintetizálódik. Szükségesek; mintát adó DNS, nukleotidok, RNS polimeráz enzim, ATP. A nukleinsavak információhordozók: Kísérletes igazolás: 1. Van örökítés baktérium transzformációs kísérlet. Lényege; a hővel elölt kórokozó (tokos) baktérium, a nem kórokozó (tok nélküli) baktériumot kórokozóvá tette. 2. A DNS örökít izotópos kísérlet. Lényege: A kén csak a fehérjében, foszfor csak a DNS-ben fordul elő. Olyan bakterimokkat fertőzve, amelyek egyik csoportja izotóp ként, a másik izotóp foszfort tartalmazott: a létrejövő új bakteriofágok foszfor aktivitást mutattak. DNS mint információhordozó 1. Évekkel később, 1944-ben Avery amerikai kutató és munkatársai igazolták, hogy a transzformációért felelős anyag a DNS. Avery és munkatársai 1944-ben publikált vizsgálata bizonyította: a kutató a tokos baktériumtörzs sejtjeit lipidoldószerrel feltárta, majd sejtmentes szűrletet készített belőlük. Ez a kivonat is képes volt kórokozóvá alakítani a nem kórokozó variánst. Ám amikor a szűrletet különféle enzimkivonatokkal kezelte, eltérést tapasztalt: szénhidrát- vagy fehérjebontó enzim alkalmazása nem befolyásolta a kísérlet eredményét, ha azonban dezoxiribonukleáz (DNS-bontó) enzimmel kezelte a kivonatot, az elveszítette az átalakító képességét! DNS mint információhordozó 2. A DNS információhordozó tulajdonságát támasztja alá az a jelenség is, hogy a bakteriofágok megfertőzik a baktériumokat. A vírusok közé tartozó bakteriofágok felépítésére a DNS-molekulájuk és az azt körülvevő fehérjeburok a jellemző. Működésük feltétele a baktérium-gazdasejt, amelyben élősködnek. Miután rátapadnak a baktériumok külső falára, DNS-tartalmuk bekerül a baktériumsejtbe, míg a fehérjeburok kívül marad. Olyan vírust állítottak elő, melynek fehérjéje 35-ös kén-, nukleinsava 32-es foszforizotópot tartalmazott, így nyomon lehetett követni jelenlétüket. A baktériumból kiszabaduló új vírusok csak a foszforizotópot tartalmazták - Salvador Luria, Max Delbrück. Alfred Hershey. A bakteriofágok felépítésére vonatkozó összes információt a bakteriofág DNS-molekulája tartalmazza. Ez a DNS bejutva a baktériumsejtbe a bakteriofág fehérjéinek előállítási programját hajtja végre, miközben a baktérium anyagait használja fel. A DNS-molekula tehát az élőlények öröklődő tulajdonságainak információhordozója.

12 2/8 anyag, 12. oldal Rejtelmes örökítőanyag Szonda, , szerk.: Gimes Júlia november 3., szerda 11:03 Valóban szemét-e a szemét, avagy mi történt azokkal az egerekkel, amelyekből eltávolítottak olyan örökítőanyag-darabokat, amelyek a géneket nem tartalmazó, a szakemberek által junk - nak, szemétnek nevezett DNS szakaszokon vannak. Örökítőanyagunk hosszú-hosszú DNS láncának 98 százalékát olyan szakaszok teszik ki, amelyek nem tartalmaznak géneket, azaz fehérjék minőségére és termeltetésére vonatkozó információkat. Ezért ezt a 98 százalékot a tudósok nemes egyszerűséggel junk -nak, szemétnek nevezik. Régóta folyik a vita, hogy a szemét valóban szemét-e, és ha nem az, márpedig nehéz elképzelni, hogy az elbűvölően tökéletes megoldásokat produkáló élet ennyi értelmetlen felesleget produkálna, szóval ha nem szemét, akkor mégis mit csinál? A Kaliforniai Berkeley Nemzeti Laboratórium kutatói olyan genetikailag módosított egértörzset hoztak létre, amelynek örökítőanyagából több mint egy millió egységnyi, több mint egymillió bázispárnyi DNS-t eltávolítottak. Az eljárással kiiktatták örökítőanyaguk 1 ezred részét. És hogy mi történt? Semmi. Az egerek köszönik szépen, jól vannak. A kutatók felismerésüket a legtekintélyesebb természettudományos folyóiratban, a Nature-ben jelentették meg. Venetiáner Pál biokémikust kértem: segítsen egy kicsit eligazodni a kérdésben. Akkor most szemét vagy nem szemét? - Ezek az egerek, amelyekből eltávolították ezeket a szakaszokat, ezek minden jel szerint teljesen normálisan éltek, szaporodtak, az élettartamuk és az egészségi állapotuk megkülönböztethetetlen volt a normálistól. Tehát ennek alapján a kísérletező kutatók azt a következtetést vonták le, hogy ez az úgynevezett szemét DNS, ez valóban szemét, vagyis nem szükséges az állatok normális működéséhez. De vannak kutatók, akik azt mondják, kizárt dolog, hogy ez valóban szemét volna, mások pedig azt mondják, hogy de, minden bizonnyal az. Na most, ez a kísérlet ennek az utóbbi iskolának szállít érveket, de természetesen szó sincs arról, hogy bizonyítaná. Ugyanis van egy csomó kísérlet az elmúlt időkből, hogy létfontosságú géneket is el lehet távolítani minden következmény nélkül, egyszerűen azért, mert van egy úgynevezett redundancia, tehát ugyanazt a funkciót több gén is kódolja. Tehát azok egyikét ha eltávolítják, a másik minden további nélkül a funkciót biztosítja. Természetesen ugyanez lehetséges, sőt, nagyon valószínű ennél a nem kódoló DNS-nél is. Az élet mindig minden körülmények között túlbiztosításokkal dolgozik. Tehát az, hogy egy ezrelék eltávolítása nem okozott semmi problémát, ez nem bizonyítja azt, hogy a 98 százaléknak vagy annak nagy részének nincs valamiféle lényeges szerepe. Tehát én egész biztos vagyok benne, hogy életképtelen volna egy magasrendű élőlény, ha a teljes szemét DNS-t eltávolítanák. A másik pedig az, hogy igaz ugyan, hogy ezek az egerek normálisan éltek, feltehetőleg az egér életkor végső határáig, sőt szaporodtak is, de ez evolúciós értelemben egy jelentéktelen időskála. Tehát az, hogy ezen az időskálán nem történt semmi baj, ez korántsem jelenti azt, hogy az evolúció ideje alatt nem volt ennek a régiónak igen jelentős, életképességi vagy előnyt biztosító funkciója. A DNS szerkezete a sejtben: Kromatin A sejt DNS-állományának hiszton és nem-hiszton fehérjékkel kialakított komplexe. Az eukarióták DNS-e mindig fehérjékhez kötődik. Ezek a fehérjék lehetnek bázikus jellegű ún. hisztonfehérjék, amelyek stabilizáló, szerkezetkialakító funkciójúak, illetve lehetnek inkább savas jellegű nem-hiszton fehérjék is, amelyek pedig a DNS megkettőződésében, RNS-másolat készítésében vagy a génaktivitás szabályozásában játszanak szerepet. A hisztonfehérjék a prokariótákból teljesen hiányoznak.

13 2/8 anyag, 13. oldal A hisztonoknak több altípusa létezik. Ezek közül a H2A, H2B, H3 és H4 jelűek 2-2 példánya (tehát összesen 8 db) egy hisztonmagot alkot, amelyre a DNS kétszeresen, egy 146 bázispárnyi hosszúságú szakaszával feltekeredik: (Ebből is látható, hogy a kromoszómaszám nem fejlettségi bélyeg, az emberben a kettő közötti, 46 db a testi sejtek kromoszómaszáma.) A kromoszómák az interfáziban nem különíthetők el, csak az osztódások alatt (főleg a középszakaszban) válnak jól láthatóvá. Kromatida A kromoszóma egy DNS-molekulát tartalmazó része. Magyarázat: A kromoszómák az osztódások elején 2 db DNS-molekulát tartalmaznak, ilyenkor kétkromatidás kromoszómának nevezzük. A kromatidákat az ún. centroméra (vagy elsődleges befűződés) köti össze: A kromatinnak ezt a komplex egységét nukleoszómának nevezik. A kromatin nagyon sok ilyen nukleoszómából épül fel, amelyeket átlag 54 bázispárnyi DNS-szakaszok kötnek össze, így egy gyöngysorhoz hasonló struktúra keletkezik: A nukleoszómához kapcsolódó H1 hiszton szerepe a kromatinállomány további feltekeredésének szabályozása. A sejtosztódások közötti ún. interfázisban a kromatin nagy része laza, letekeredett. Ilyenkor eukromatinnak hívjuk. Kisebb kromatinszakaszok még ilyenkor is tömör, feltekeredett állapotban vannak, ennek neve heterokromatin. (Azokra a szakaszokra jellemző ez, amelyek az adott sejttípus működéséhez szükségtelen géneket tartalmaznak, így, heterokromatinként ugyanis inaktívak.) Az osztódások alatt a kromatin teljes egészében heterokromatinná alakul, mert így könnyebben transzportálhatók a kromoszómák. Kromoszóma A sejt kromatinállományának egymástól különálló egységei. A kromatinállomány nem egyetlen DNS-molekulából áll, azok száma igen széles határok között változhat. Az egyik bél-orsógiliszta (Ascaris megalocephala) testi sejtje pl. mindössze 2db, az egyik haraszté (Ophioglossum reticulatum) pedig 1260 db egységre (kromoszómára) osztható. Az ábrán látható másodlagos befűződés nem minden kromoszómán látható, csak azokon, amelyek a magvacskával állnak kapcsolatban (a magvacska latin neve nukleólusz, ezért a nukleóluszorganizáló régió elnevezés). Az osztódások végén a kromoszómák kromatidái szétválnak egymástól, így ún. egykromatidás kromoszómák jönnek létre (ilyen kromoszómát mutat az ábra jobb oldali, B jelű része) A fehérjeszintézis A DNS központi szerepét a fehérjeszintézisben centrális dogmának nevezzük: DNS -~ RNS ~ fehérje -> tulajdonság Lépései: 1. Transzkripció; a sejtmagban a DNS szál szétnyílik, az aktív szálon mrns képződik. Az mrns a citoplazmában a riboszómára kerül. 2. Ezzel egy időben a citoplazmában aktivált aminosavak kapcsolódnak a trns-hez.

14 2/8 anyag, 14. oldal 3. Transzláció: a riboszómán a bázispárosodás szabályai szerint kapcsolódnak az mrns és a trns bázishármasai ~ kialakul egy aminosav sorrend, amit végső soron a DNS határozott meg. A genetikai kód jellemzői: 1. Bázishármasok, triplettek kódolnak 2. Degenerált: ugyanazt az aminosavat több kód is jelöli 3. Atfedésmentes: egy bázis egyszerre csak egy tripletthez tartozhat. 4. Vesszőmentes: lánc közben nincsenek értelmes szakaszok és csak az elején kezdődhet a leolvasás. 5. Általános érvényű: az adott jel minden élőlényben azonos aminosavat jelöl nukleotidok Építőegységek, az energiatárolás és -felszabadítás központi vegyületei. Szerkezetük: szerves bázisok; purin: adenin, guanin pirimidin: timin, uracill citozin pentóz: ribóz dezoxiribóz foszforsav ' Nukleotid típusú vegyületek ATP: az élőlények legfontosabb energia-tároló és -felszabadító vegyülete. Makroerg kötései (nagy energiájú) révén az első foszfátcsoport leválásával 30 kj/mól, mindkettő leválásával 36 kj/mól energia szabadítható fel ATP ADP+P AMP+P NAD, NADH NADP: a felépítő folyamatok proton- és elektronszállító koenzime. KoA: pl: acetilcsoportokát (CH3C0- ) szállít. KoA, koenzim A 2.5. Gyors ismétlő feladatok: (megoldások az anyag végén!) Ötféle asszociáció a) a guanin b) a citozin c) az adenin d) a timin 38. Az RNS-molekulában bázispárokat is képezhet

15 2/8 anyag, 15. oldal 39. az adeninnel két hidrogénkötést képes kialakítani 40. az uracilt helyettesítheti 41. a nuleotidban a gyűrűjének egy nitrogénatomjával kapcsolódik a pentóz 1-es szénatomjához 42. páratlanszámú nitrogén van a molekulájában 43. két nitrogénatomot találunk benne 44. az RNS- és a DNS-molekulában is megvan 45. kilencatomos gyűrgt tartalmazó szerves bázis Többszörös választás 46. Hogyan épülnek fel a nukleotidok? 1. a pentóz 1. szénatomjához kapcsolódik a foszforsav 2. a pentóz ribóz vagy dezoxiribóz lehet 3. a pentóz 5. szénatomjához a szerves bázis kapcsolódik 4. a bázisok purin vagy pirimidin alapvázúak Ötféle asszociáció A) az RNS B) a DNS C) mindkettő D) egyik sem 47. pentózában öt oxigént találunk 48. antiparalel (ellentétesen párhuzamos) a komplementer nukleotidsor 49. polinukleotid lánc alkotja 50. a purinbázisok mennyiségéből megadható a pirimidinek száma 51. több, különböző működésű típusa van 52. az egységek között S-3 foszforsavdiészter kötések vannak 53. érvényes az A + T = G + C 54. egyik nukleotidja energiaközvetítőként is szerepelhet a) a guanin b) a citozin c) az adenin d) a timin 55. kilencatomos gyűrűt tartalmazó szerves bázishoz kapcsolódhat 56. öt vagy több nitrogénatomot találunk a molekulájában 57. nukleotid típusú önálló vegyületben is előfordulhat 58. nitrogént tartalmaz 59. a DNS-molekulában megtalálható 60. molekulájában két gyűrű kondenzálódott (kapcsolódott össze) 61. az RNS egyik típusában sincs meg 62. metil-csoport van a gyűrűjén A KÖSZVÉNY A húgysav az anyagcserének egyik salakanyaga, s jobbára a vizelettel, kisebbrészt a széklettel ürül ki a szervezetből. Ha a testnedvekben kórosan töményebbé válik, a nátriumsója kicsapódik a lágy részekben meg az ízületekben, s az utóbbi miatt ízületi gyulladást kaphat az ember. A baj elhatalmasodását gyógyszeres és étrendi kezeléssel akadályozhatjuk meg. Minthogy a köszvény többnyire a láb nagyujjának tőízületi fájdalmával hívja fel magára a figyelmet, az orvosok ezt a betegséget podagrának (ez görögül azt jelenti: lábköszvény), míg az angolok a latin guta (= csepp) szóból eredeztetett goutnak nevezik, annak idején ugyanis úgy vélték, hogy a bajt az ízületbe jutó valamilyen méregcsepp okozza. Nos, nem jártak messze az igazságtól, hiszen az ízületben levő savós nedv folyadékcseppnek fogható fel, s köszvény esetén abban töményedik be és csapódik ki a méreg, vagyis a húgysav. Gazdagok betegsége Minthogy régen jobbára a jómódban élők (a húsféleségeket és belsőségeket, valamint a szeszes italokat bőségesen fogyasztó emberek) betegedtek meg köszvényben, e betegséget arthritis divitumnak, azaz a gazdagok ízületi gyulladásának is nevezték. Aligha véletlen, hogy sok híresség is akadt a benne szenvedők táborában. A feljegyzések szerint V. Károly német-római császár, II. Frigyes porosz király, Wallenstein herceg, az osztrák császári hadvezér, Newton, a jeles angol természettudós, a német filozófus Leibnitz, de Rubens, a kiváló flamand festő is egyaránt köszvényes volt. A betegség első részletes klinikai leírása a XVII. század végén élő, szintén köszvényben szenvedő Sydenham angol orvos nevéhez fűződik, ám ő még nem ismerte a baj okát, ekképp nem oki kezelést, hanem tapasztalati alapon kinint és tejkúrát ajánlott rá. Ezek ugyanis nem ártottak a betegnek, hiszen tejet látjuk majd bőségesen ihat a köszvényes ember. Egy évszázad múltán azonban, amikor fölfedezték a húgysavat, fény derült arra, hogy a baj igazi forrása e szerves anyagnak a kikristályosodó nátriumsója. Honnan származik a testfolyadékokban megjelenő húgysav? Főképp a nukleinsavakat (a riboés a dezoxiribonukleinsavat) alkotó purinbázisok (az adenin és a guanin) bomlásakor keletkezik, s rendesen deciliterenként 3 7 milligrammos töménységben fordul elő a vérben. Minthogy a fölöslegben képződő húgysav mint a bevezetőben említettük kiürül a testből, bajt nem okoz. Ha ellenben a vér és a többi testfolyadék húgysavszintje valamilyen ok miatt deciliterenként 7 milligramm fölé nő, a folyadék erre az anyagra nézve túltelítetté válik, s megjelennek benne a tű alakú nátrium-urát-kristályok. Rohamok támadnak A köszvény legjellemzőbb tünete a rendszerint egy, néha azonban több ízületben hirtelen, rohamszerűen támadó fájdalom. Ez, valamint az ízület megduzzadása és pirosra, szederjesre színeződése az ízületi gyulladásnak csalhatatlan jele. A fájdalom olyan heves lehet, hogy az ízület legkisebb mozgatása, sőt, a megérintése is kínokat okoz a betegnek. Még az alvó ember is felébred tőle. Az eseteknek mintegy a felében először az öregujj (a nagylábujj) tőízülete gyullad be, de a többi lábujj tőízülete és egyéb ízületek is megbetegedhetnek. Élet és Tudomány szám

16 2/8 anyag, 16. oldal A lábujj oldalán megjelenő húgysavas csomó Köszvény által megtámadott lábujjcsont Az ízületi gyulladásra, amely a betegségnek már a második szakasza, a fájdalom miatt maga a beteg is felfigyel, holott ezt már jóval megelőzi a vérnek magas, de tünettelen húgysavszintje. Ez azonban csak laboratóriumi elemzéssel mutatható ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél több húgysav van tartósan a vérben, annál nagyobb a köszvény kialakulásának esélye. Egy amerikai felmérés során kétezer egészséges ember vérét vizsgálták rendszeresen tizenöt éven át. Kiderült, hogy a 9 milligrammos húgysavszintűeknek 5 százaléka, a 7 és 9 milligramm közöttieknek 0,5 százaléka, a 7 milligrammnál alacsonyabb húgysavszintűeknek pedig 0,1 százaléka vált köszvényessé. Ez arra is felhívja a figyelmet, hogy a vérnek a rendesnél magasabb húgysavszintje nem kórjelző, hanem csak megerősíti a kórismét. Az első köszvényes roham legföljebb néhány napig tart, s utána hosszabb-rövidebb panaszmentes időszak következik. Ez a betegség harmadik szakasza, amely szerencsés esetben egyúttal az utolsó szakasz is. Előfordul ugyanis, hogy a betegnek nem lesz újabb rohama. Sokkal gyakoribb azonban, hogy fél és két év közötti idő múltán megint köszvényes roham tör a betegre. Kezelés híján nemcsak a rohammentes időszakok rövidülnek, hanem a betegség hamarább idültté válik, amikor is nátrium-urát-kristályokból álló csomók (szakmai szóval tofuszok) jelennek meg a lágy részekben és az ízületekben, s az ízületi porc és csont többé-kevésbé károsodik. Ez azért rossz, mert a több ízületre ráterjedő idült köszvényes gyulladás már a legkorszerűbb kezeléssel is nehezen orvosolható. Kikezdi a csontot A köszvény főképp a férfiak betegsége, de a változás korán túl levő nőket is fenyegeti. Ha a páciens hirtelen támadó lábízületi gyulladással keresi fel az orvosát, ez egymagában is fölveti a köszvény gyanúját, ám a megbizonyosodáshoz egyéb vizsgálatokra is szükség van. Eleinte a vér magas húgysavszintje perdöntő, de később az idült szakaszban a húgysavas csomók (a tofuszok) megjelenése és a röntgenvizsgálat is az orvos segítségére van. Ami ez utóbbit illeti, heveny köszvényes roham esetén nem sokat ér, hiszen akkor még nincsenek a beteg ízületben olyan maradandó elváltozások, amelyek egyértelműen a köszvényes eredet mellett szólnak. Az idült szakaszban azonban a röntgensugárral a tofuszok és a csontkárosodások is tetten érhetők, s ezek csalhatatlanul jelzik, hogy a betegnek köszvénye van. Idült köszvényre elsősorban azok számíthatnak, akik heveny betegségüket elhanyagolják (kezelés nélkül az esetek csaknem fele elég hamar idültté válik), ugyanis szakszerű kezeléssel a betegség nemcsak kordában tartható, hanem az enyhén károsodott ízület szerkezete is többé-kevésbé helyreállítható. Eltűnhetnek a húgysavas csomók, s javulhat az ízület működése. A köszvény kezelésében nagy szolgálatot tesznek a különféle gyógyszerek, de ezek kiválasztása és adagjuknak a meghatározása az orvos dolga. A beteg, persze, maga is sokat tehet azért, hogy baját megelőzze, valamint hogy tüneteit enyhítse vagy megszüntesse. Az önkezelésben nemcsak az orvos, hanem a dietetikus is nagy segítséget adhat neki. Jó hatású, ha a köszvényre hajlamos vagy a már tünetes ember sok (legalább napi három liter) enyhén lúgos folyadékot iszik (ez ugyanis akadályozza a húgysav kicsapódását), s lehetőleg kerüli azokat az ételeket és italokat, amelyek purinbázisokban gazdagok. Ilyenek a húskivonatok, a máj, a velő, a vese, bizonyos halféleségek (szardínia és szardella), a káposzta, a karfiol, a spárga, a paraj, a kakaó, a tea és a feketekávé. Ugyanakkor bőségesen fogyaszthatnak tejet, tejtermékeket, tojást és gyümölcsöket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akinek idejében kórismézik a baját, s rendszeresen szedi az orvos rendelte gyógyszereket, az az említett étrendi tanácsok megszívlelésével megakadályozhatja, hogy köszvényes rohama támadjon, vagy legalábbis nagymértékben késleltetheti annak megjelenését. A tünetes betegnek viszont az a haszna származik belőle, hogy nem rosszabbodik az állapota, ekképp rendes, minőségi életet élhet. Dr. Sz. É. kórismézik: orvosi szakkifejezés mely szerint az előzmények ismeretében a betegség tünetei alapján, következtetnek a betegségre, felismerik azt 2.6. Az anyagcsere folyamatai Felépítés és lebontás kapcsolata

17 2/8 anyag, 17. oldal Felépítő folyamatok Fotoszintézis o ez a folyamat a szénhidrátok bioszintézise o az egész élővilág számára fontos, mert csak igy képződhet szénhidrát o autotróf zöld növények a Nap energiáját közvetlenül képesek felhasználni o keletkező szénhidrátok minden egyéb szerves vegyület kiindulási vegyületei o a heterotróf állatoknak csak ez az energia szolgál energiaforrásul o a fotoszintézis a földi élet alapja Alapvetően szükségesek hozzá a: Fotoszintetikus pigmentekek o a látható fény ( nm) elnyelése o konjugált kettőskötésű rendszerek o ez a felépítés felelős a fényelnyelésért - delokalizált elektronok fotonok energiáját felveszik gerjesztett állapotba kerülnek megfelelő energiamennyiség esetén az elektronok leszakadnak vagy egy másik molekulának adják át energiájukat a felvett energia hasznosul a fotoszintézis során A fotoszintézis szakaszai 1. FÉNYSZAKASZ a fényenergia megkötése, kémiai energiává alakítása: A I. és II. fotonrendszerek gerjesztés hatására nagy energiájú elektronjaikat leadják egy elektronszállító rendszerre, az elektronok végül a NADP-re kerülnek. A fotonrendszerek elektronhiányait a víz bontásából, fotolíziséből pótolják. A felszabaduló O2 a légkörbe, a H+ a NADP-re kerül NADPH. A folyamatok során ATP termelődik. A gránum membránrendszeréhez kapcsoltan megy végbe. A fényszakasz folyamatai: A sötétszakasz folyamatai 2. SÖTÉT SZAKASZ: a pentóz-difoszfát megköti (fixálás) a légköri CO2-ot, majd gliceriasavfoszfáttá bomlik. A fényszakasz során keletkezett NADPH és ATP révén a glicerinsav-foszfát glicerinaldehid-foszfáttá redukálódik, ami: vagy egy körfolyamatban pentóz foszfáttá, ATP révén pentóz-difoszfáttá alakul és újabb C02 felvételére válik alkalmassá, vagy a glicerin-aldehidfoszfát egy fordított glükolízisbe glükózt, végső soron a fotoszintézis végtermékét: keményítőt adhat. A gránumok plazmaállományában játszódik le. A fotoautotróf asszimiláció (felépítési folyamat) lényege (bruttó egyenlete): C0 2 + H fényenergia C 6 H 2 O 6 + O 2 A kemoautotróf asszimiláció ettől csak abban különbözik, hogy az energia szervetlen vegyületek oxidációjából származik! A fényszakasz és a sötétszakasz kapcsolata:

18 2/8 anyag, 18. oldal Lebontó folyamatok A biológiai oxidáció Aerob lebontás, a tápanyag-molekulák (pl. a glükóz) lebontása széndioxidra és vízre. A legtöbb energiát szolgáltatja a szervezet számára (38 ATP). 1. Glükolízis: a glükóz lebontása piroszőlősavig. A citoplazmában megy végbe, aerob és anaerob körülmények között is. A folyamat 2 ATP-t és NADH-t termel. A folyamathoz szinte minden más anyag lebontása is bekapcsolódhat. (Glükolízis és hozzákapcsolódó folyamatok) 2. Citromsavciklus: a piroszőlősavból származó acetil-csoportok az oxál-ecetsavra kerülnek, s miközben az oxálecetsav visszaalakul, felszabadui COZ és nagy mennyiségű NADH. A folyamatot nevezik Szent-Györgyi - Krebs ciklusnak is. A mitokondriumok plazmaállományában játszódik le. 3, Terminális oxidáció: végső oxidáció, az előző folyamatokból származó hidrogének elégetése. A NAD által szállított protonok és elektronok a légzési oxigénre kerülnek. A mitokondriumok belső membrán rendrészéhez kapcsolódó enzimek révén játszódik le, (MITSCHELL kemiozmotikus elmélet) Itt 36 ATP keletkezik. Anaerob, a glükóz részleges lebontása piroszőlősavon át a speciális végtermékig. A 2 ATP a glükolízisben keletkezik. Típusa a végterméktől függvényében: tejsavas, vajsavas... (az ecetsavas erjedés aerob!) Az alkoholos erjedés során COZ keletkezik -~ mustgáz! Az anyagcsere-folyamatokban központi szerepet játszik az acetil KoA: a szénhidrátok, zsírok, fehérjék asszimilációja, disszimilációja fontos vegyülete Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Végső mérleg: C6H12O6 + O2 CO2 + H ATP 2.7. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) A sejtalkotók, és funkcióik: o sejthártya, amely a sejtet körülveszi o sejtplazma, amely a sejt döntő tömegét alkotja o sejtplazmában található sejtalkotók: o sejtmag (az emberi sejt e tekintetben 3-féle lehet: nincsen sejtmag (pl. vörösvérsejt), 1 magja van, pl. sima izomsejt, sokmagvú sejtek, pl. harántcsíkolt izomsejt) o endoplazmatikus retikulum, (csőrendszer, amely az anyagok felépítésében, szintézisében játszik szerepet, a sejten belüli molekulaelőállításban szerepel) o riboszómák (fehérjeszintézis helyszínei) o mitokondriumok (oxidatív energiaszolgáltató folyamatok helyszínei) o goldzsi készülék (sejtfolyadék háztartását befolyásolja) Erjedés

19 2/8 anyag, 19. oldal Mitokondrium ált. hosszúkásak, hengerszerűek o alak még azonos sejttípusok közt is eltérhet; az élet során is változhat o méret: 2-10 mikrométer o számuk: tág határok között mozog a sejtekben ostoros egysejtűek: 1 db; ember májsejtjei: több ezer db Kettős membránrendszer o külső membrán - a sejtplazmától határolja el o belső membrán - nagy belső felület (lemezeket, csöveket képez) kriszták: a belső membrán gyűrődései mátrix: folyékony alapállomány a kriszták között Elhatárolás A mitokondrium felépítése A kompartmentációról azaz a sejten belüli ekhatárolódásról olvassátok el a következő cikket: előzetesként ismétlés gyanánt: Monomolekuláris hártya: egyetlen molekularéteg alkotta filmszerű bevonat. Apoláros és poláros molekulacsoportok képezik az apoláros és poláros oldat határán. Természet Világa 2000/2 UDVARDY ANDOR: Sejten belüli transzportfolyamatok- Az évi élettani és orvosi Nobel-díj Az évi élettani és orvosi Nobeldíjat Günter Blobel, a Rockefeller Egyetem sejtbiológiai tanszékének vezetője kapta. Tudományos munkásságának középpontjában a sejten belüli transzportfolyamatok mechanizmusának vizsgálata állt. A sejt citoplazmájából a sejten kívüli térbe juttatott fehérjék szállításának vizsgálata alapján sikerült felismernie azokat az általános törvényszerűségeket, amelyek a sejt valamennyi transzportfolyamatára érvényesek. Munkássága elválaszthatatlanul összefügg egy új tudományág, a molekuláris sejtbiológia kialakulásával. Ez az új diszciplína elsősorban módszereiben különbözik a klasszikus molekuláris biológiától. A molekuláris sejtbiológia a makromolekulák szerkezetét és mûködését a sejt háromdimenziós terében, az ép sejt struktúrelemeivel történő kölcsönhatásaik közben tanulmányozza. Ennek az új tudománynak szellemi szemléleti és metodikai megalapozásában dr. Blobel érdemei elévülhetetlenek. Az élővilág, sejtjeik szerkezete alapján két nagy csoportra osztható: prokariótákraés eukariótákra. Ez a felosztás és nevezéktan a múlt század végén alakult ki, amikor a mikroszkópok felbontóképessége csak a legnagyobb és legszembetûnőbb sejtalkotórész, a sejtmag felismerését tette lehetővé. Így az igazi" sejtmagvú élőlényeket eukariótáknak, míg a többieket, az igazi sejtmaggal nem rendelkező élőlényeket prokariótáknak nevezték el. A mikroszkópia elmúlt százéves fejlődése, biokémiai és genetikai kutatásokkal karöltve bizonyította, hogy a prokarióták és az eukarióták sejtjeinek szerkezeti különbsége ennél sokkal nagyobb. Amíg prokariótákban a sejtet határoló membránon belül egyetlen közös térrészben játszódik le az életet fenntartó valamennyi kémiai reakció, addig az eukariótákban a sejten belül membránokkal tökéletesen elkülönített térrészek (kompartmentek) alakultak ki. Mindegyikben más és más, az élet fenntartásához szükséges kémiai reakció játszódik le, vagyis minden egyes kompartmentcsak bizonyos életfunkciók biztosítására alakult ki (1. ábra). Ez a szerkezeti különbség teszi lehetővé, hogy eukarióta sejtekben egymás mellett, azonos időben, egymást kizáró kémiai reakciók is lejátszódhassanak. Egyetlen példával érdemes szemléltetni a kompartmentáció előnyét. A lizoszóma az eukarióta sejtek citoplazmájában elhelyezkedő sejtszervecske (kompartment), melyben különböző, a sejt számára már feleslegessé vált kémiai anyag (cukrok, lipidek, fehérjék, nukleinsavak stb.) bontása zajlik. A bontást több tucat hidrolitikus enzim végzi, közös sajátosságuk, hogy csak savas kémhatású közegben képesek mûködni. A lizoszómákon belül egy speciális enzimrendszer tartja fenn a hidrolitikus enzimek számára optimális savas környezetet (ph 4-5), a lizoszómát körülölelő membrán viszont megakadályozza, hogy ez a savanyú kémhatású közeg a citoplazma többi részére terjedve gátolja azokat a kémiai reakciókat, melyek a citoplazma többi kompartmentjében játszódnak le, s enyhén lúgos kémhatású közeget (ph 7,2-7,5) igényelnek. A lizoszómák lejátszódó bontási folyamatainak fontosságát jól bizonyítja az a felismerés, hogy számos emberi genetikai betegségben, melyek homozigóta formában a beteg fiatalkori halálához vezetnek, a kárt bizonyos lizoszomális hidrolitikus enzimmutáció következtében kialakult mûködésképtelenség okozza. A kompartmentáció tehát lehetővé tette, hogy a citoplazmán belül teljesen eltérő kémhatású környezetet igénylő kémiai folyamatok - melyek mindegyike külön-külön létfontosságú a sejt számára - egy időben, egymás mellett, egymás zavarása nélkül játszódhassanak le. Az egymást kizáró kémiai reakciók egyidejû, szabályozott lebonyolítását biztosító elkülönülés" tehát óriási előnyt jelentett az eukarióta sejtszerkezetû élőlényeknek. E bonyolult sejtstruktúra kialakulása bizonyosan nagyon hosszú evolúció eredménye, melynek köztes eseményeit sajnos ma már nem lehet reprodukálni, a ma élő eukarióta sejtek, a legegyszerûbb egysejtû gombáktól az emberig, szerkezetükben nagyon hasonlóak abban a tekintetben, hogy az 1. ábránfeltüntetett valamennyi sejtszervecske megtalálható bennük. Ezek a kompartmentek nyilván nem egyszerre alakultak ki, az evolúció során biztosan voltak olyan élőlények, melyekben e nagyszámú különböző szervecskéknek csak egy része volt meg. A sejtmûködések elkülönülése a sejten belül

20 2/8 anyag, 20. oldal azonban nyilvánvalóan olyan nagy szelekciós előnyt biztosított, hogy a köztes sejtstruktúrájú élőlények szükségszerûen háttérbe szorultak az evolúció során, majd ki is pusztultak. A kompartmentáció nyújtotta óriási szelekciós előnynek természetesen megvolt az ára, amit az eukarióta sejtek még ma is, nap mint nap törleszteni kénytelenek. Elfogadva ugyanis, hogy minden sejtszervecske bizonyos kémiai folyamatok szelektív fenntartásáért felelős és ráadásul e folyamatok egy része még egymást kölcsönösen kizáró kémiai reakciókon alapul, fel kell tételezni, hogy a sejten belül mûködnek olyan szabályozómechanizmusok is, melyek biztosítják, hogy adott kémiai reakciót katalizáló enzim kizárólag csak az adott funkció fenntartásáért felelős sejtkompartmentbe jusson el. Vagyis a kompartmentalizáció szigorúan specifikus, és gyors sejten belüli transzportrendszerek létezését teszi szükségessé. Minden ilyen szállítórendszernek két fontos összetevője van: a szállítandó fehérjén lenni kell egy olyan jelnek, amely egyértelmûen meghatározza a célállomásként szolgáló sejtszervecskét, a sejten belül pedig léteznie kell egy olyan szállító apparátusnak, amely képes felismerni ezt a jelet, és e jel irányító hatását kihasználva garantálja a fehérje célkompartmentbe szállítását. ( ) Az eukarióta sejt kompartmentjei: A sejtmag, funkciója a DNS-ben tárolt genetikai információ átírása RNS-be (transzkripció). A sejtmagban található a sejtmagvacska (nukleolusz), ahol a riboszómális RNS-ek szintézise zajlik, nem különálló kompartment, mert nincs önálló membránnal határolva. Mitokondrium, funkciója az oxidatív energiatermelés. Az endoplazmatikus retikulum a szekretórikus és membránfehérjék posztszintetikus érési reakcióit katalizálja. Golgikomplex (cisz-, középső- és transz-golgi), funkciója a szekretórikus és membránfehérjék további posztszintetikus érési reakcióinak katalizálása. A lizoszóma a sejt számára feleslegessé vált anyagcseretermékeket bontja. Peroxiszóma, funkciója az oxidatív atmoszféra káros melléktermékeinek (hidrogénperoxid, reaktív oxigénszármazékok) semlegesítése. A citoplazma számos különböző kis molekulasúlyú anyagot, valamint makromolekulát szintetizál Gyors ismétlőfeladatok Ötféle asszociáció A) az endoplazmatikus hálózat B) a Golgi-készülék C) a lizoszóma D) a citoplazma E) a sejtmag 119. nukleinsavból és fehérjéből á116 plazma tölti ki 120. ez alakul ki az endocitózis során 121. a fehérjéket az endoplazmatikus hálózattól kapja 122. leggyakrabban tömlőszerű, öszszelapított zsákokhoz hasonlít a sejtmag környékén, maghártyává alakulhat 123. ionokat és kisebb szerves molekulákat oldott állapotban tartalmazó alapanyag 124. a sejttörmelék bontását végzi 125. az eukarióta sejt plazmáját behálózza 126. a sejten belüli anyagszállítás egyik központja minden eukarióta sejtben 127. alapja egy állandóan újrarendeződő, fehérjefonalakból álló szövedék 128. fehérjerendszere elősegíti a sejtalkotók sejten belüli mozgását Mozgás Az élõlények helyváltoztató mozgása. o féregmozgás- bőrizom tömlő o Az amõboid mozgás. o A csillós és az ostoros mozgás. o Az izmokkal történõ mozgás. o aktív szerve: izomzat, kiegyénült izmok o passzív szerve: belső váz, inak, izületek Az endocitózis és a sejten belüli emésztés 2.8. Osztódás sejtciklusban azaz a sejt életében: Sejtciklus interfázis i (két osztódás közötti szakasz) + osztódás - ebben zajlik a sejt élete (funkcionál a sejt) szakaszai: - G1: felkészülés a DNS szintézisére (hisztonfehérjék szintézise pl.) itt dől el, hogy tovább osztódik, vagy differenciálódik a sejt - S: a DNS-szintézis szakasza - G2: a két utódsejt kialakulásához szükséges organellumok szintézise pl.: mitokondriumok, plasztiszok... organelláris DNS megkettőződése M : osztódás (mitózis / meiózis)

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag 8. oktatócsomag A karbonsavak A szerves savak között a legfontosabbak a karbonsavak, amelyek karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. Léteznek több bázisú karbonsavak is, amelyekben több karboxilcsoport

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Emelt szintű biológia - Tanári segédlet 11. osztály Lektor: Dúcz Lászlóné Összeállította:

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35.

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35. TREFF Biológia kétszint érettségi felkészít levelez tanfolyam 1/8anyag,13.oldal 4. TÉMAVÁZLATOK Tk. II -35. 4.1. Az éllények rendszerezése A rendszerezés alapjai Arendszerezésszükségessége Linnémesterségesrendszere-

Részletesebben

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 4. anyag 2006. január Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 4. anyag 2006. január 4/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Negyedik anyagunk

Részletesebben

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet

BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 BIOLÓGIA 11. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai

Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai Képzési és Tanácsadási Kézikönyv A táplálkozástudomány alapjai A kézikönyv a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 TÁMOP 4.1.1/C - NyME - BGF - PTE - ZFOK - PFA - Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok

Dr. Prokisch József. Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok Dr. Prokisch József Funkcionális élelmiszerek hatóanyagai 1. Vitaminok 2010 Sorozatszerkesztő: Dr. Prokisch József egyetemi docens Debreceni Egyetem, Bio- és Környezetenergetikai Tanszék NanoFood laboratórium

Részletesebben

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára

Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Az elhelyezkedést és az önálló életvitelt segítő képzési program hajléktalan emberek számára Egészség, higiénia, elsősegélynyújtás, szenvedélybetegség 2011. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. oldal 1. Az ember

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont BIOLÓGIÁBÓL II. kategóriában

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Tartalomjegyzék Ajánlás Előszó Bevezetés A vérről és a vérképzésről A vér alkotóelemei és funkciói A vér sejtes (alakos) elemei A vér nem sejtes alkotórészei

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

Dializáltbetegekétrendje

Dializáltbetegekétrendje Dializáltbetegekétrendje Dializált betegek étrendje Szerkesztette: Papp Rita Szerzõk: Dr. Zakar Gábor, Bana Ágnes, Papp Rita Fresenius Kabi Hungary Kft., 2001. Minden jog fenntartva. A könyvben szereplõ

Részletesebben

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973

NNCL2213-648v1.0. Szent-Györgyi Albert. Az élő állapot. Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 NNCL2213-648v1.0 Szent-Györgyi Albert Az élő állapot Válogatott írások KRITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREST 1973 A SOROZATOT SZERKESZTI DANKANITS ÁDÁM MOLNÁR GUSZTÁV SZABÓ T. E. ATTILA TORÓ TIBOR AZ IDEGEN NYELVEN

Részletesebben

A borfogyasztás élettani hatásai, elemzései

A borfogyasztás élettani hatásai, elemzései A borfogyasztás élettani hatásai, elemzései Készítette: Kampits László Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Kőszeg 1 1. Bevezetés 1.1 Bor és egészség Az évszázadok során

Részletesebben

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke

Dr. Gothárd Csaba. Geoterápia. Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe. Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Dr. Gothárd Csaba Geoterápia Nyomelemek és ásványi anyagok élettani szerepe Vitaminok és egyéb kiegészítő tápanyagok élettani értéke Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Ásványi anyagok és nyomelemek 1.2.

Részletesebben

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor

BRT alapok. A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei. Lednyiczky Gábor BRT alapok A bioinformatikai rendszerterápia alapismeretei Lednyiczky Gábor Tartalomjegyzék 1. Az emberi szervezet működését irányító folyamatok 2. A mitogenetikus sugárzás, a biofotonok 3. Külső és belső

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

Azzá lettél, amit ettél..!

Azzá lettél, amit ettél..! Azzá lettél, amit ettél..! Ismerd fel! Fogadd el! Változtass! A kombuchagomba-tea, a papaya és a szerves jód gyógyászati alkalmazásának lehetőségei Prof. Dr. Török Szilveszter BEVEZETŐ Ez a kis füzet az

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz 20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben 20.1.1. A víz A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIA TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ Celldömölk, 2011 Biosz8.indd 1 AP 081131 ISBN 978-963-464-929-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása

Részletesebben

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz http://keptar.demasz.hu/arthp/html/l/leonardo/drawings/body/ 1 Mozgás 36. Az emberi csontváz (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben