Az Európai Tanács stratégiai EU-programja terrortámadás Európa ellen 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Tanács stratégiai EU-programja terrortámadás Európa ellen 1"

Átírás

1 Az Európai Tanács stratégiai EU-programja terrortámadás Európa ellen 1 Az Európai Tanács június 27-én elfogadott Stratégia tennivalók az unió számára változó időkben c. programja az Európai Uniónak adott, nemzetek feletti (föderatív) érdekérvényesítéssel elért politikai és gazdasági hatalom erőszakos megtartására vonatkozó utasítás, tehát terrortámadás *. A terrortámadás levezénylésére az Európai Tanács Jean-Claude Junckert jelölte. * A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, melynek elsődleges célja félelem, zavar keltése és ennek révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célok elérése, vagy a hatalom megtartása. (http://hu.wikipedia.org/wiki/terrorizmus) A 2014-es európai választások összehangolatlan, de közös lázadást jeleznek a tagállami kormányok, valamint az európai integrációs folyamatnak a válság utáni prioritásai ellen. összegezte a legnagyobb baloldali brit napilap, a The Guardian a május i EPválasztások eredményét. 2 A tiltakozó EP választás (protest-választás) ennek az ideológiai és gazdasági rendszerváltásnak az első lépéseként értékelhető, amely veszélyesen hígítja a jelenlegi USA-EU-NATO erőtengelyt 3. A kérdés az volt, hogy az integrációs folyamattal szembeni közös lázadás összehangolatlansága és a pártok választáskori ígéret-hazugságai (ez utóbbi a szabadság, az emberi jogok és a termőföld megvédésében csúcsosodtak ki, hiszen ezeket nem lehet megvédeni, mert már nincsenek, tehát csak visszavenni lehet) mennyire csökkentik az USA- EU-NATO erőtengely gyöngülését. A továbbiak elé egy gondolat: Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (http://nemzetiegyseg.com/ujparadigma.pdf) című jogszabálytervezet gyűjtemény megjelenése után egy korombeli, közismert politikus a következőt mondta: Eddig azt lehetett mondani, hogy a szocializmus egyetlen alternatívája a kapitalizmus. Könyveddel ezt az állítást cáfoltad meg. Azóta hét év telt el. Szeretném, ha írásaim hatására ezt a véleményt mindenki megértené és elfogadná, és azokat a Szent Korona által közvetített gondolkodási mód minta (paradigma) átadásaként értékelné.

2 I. Az EU nemzetek feletti érdekképviselete Az Európai Tanács június 27-én az ortodox föderalista Junckert jelölte az Európai Bizottság elnöki posztjára, vagyis a lázadás hiányosságai nemhogy nem gyöngítették (a Bildenberg csoport szóhasználatával: hígították) a globális diktatúrát, de erősítették. Az Európai Tanács Stratégia tennivalók az unió számára változó időkben c. programja utasítás az Európai Bizottság és az Európai Parlament számára. Ennek végrehajtását vállalta Juncker, aki a megbízatás elfogadásával bizonyította, hogy megerősíteni szándékozik az EU stratégiai célját, az integrációt (vagyis a nemzetek feletti érdekérvényesítést, a föderalista paradigmát) a stratégiai prioritások megkeményítésével. Annak bizonyítására, hogy stratégiai prioritások megkeményedtek, hasonlítsuk össze az EP 6. és 7. ciklusának stratégiai prioritásait: 6. ciklus (Barroso) 4 7. ciklus (Juncker) 5 1. a foglalkoztatás, az EU gazdasága erősebb és versenyképesebb legyen, miközben a munkahelyek száma növekedjen 2. az innováció, az EU mostaninál nagyobb súllyal legyen jelen a világban 3. az oktatás, képes legyen megvédeni polgárait és jogaikat, 4. a társadalmi befogadás erősödjön a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás 5. az éghajlat/energiapolitika elinduljon az energiaunió megteremtése előretekintő klímaprogrammal párosítva 1-hez Az erősebb és versenyképesebb gazdaság a válságot okozó kínálati túlsúly portfóliótisztítását 6 jelenti, a kereslet célirányos manipulálásával, vagyis tényleges munkahelyteremtés nem jön létre. 2-höz A minőségi változtatás (innováció) helyére léptetett mennyiségi növelés nem csökkenti, hanem növeli a túlkínálatot, és ezzel a válságot. 3,4-hez Az oktatás nem kiemelt prioritású, ezzel a jövő minőségi változása válik megalapozatlanná. A társadalmi befogadás kikerült a prioritások közül, ami figyelemmel az EU igen alacsony társadalmi tőkéjére 7 az EU számára részben előnyös, mert a hazugságok, félrevezetések leleplezésének kisebb a lehetősége, részben pedig hátrányos, mert növeli a bizonytalanságot, ami törvényszerűen a társadalmi tőke csökkenését eredményezi. Az oktatás és a társadalmi befogadás helyére került a polgárok és jogok védelme, valamint a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás erősödése. Ezek teljesíthetetlen ígéretek, hiszen az embert és az államot a válságban lévő gazdaságnak alárendeli a Lisszaboni Szerződés, így a személyhez fűződő szabadságjogok nem érvényesülhetnek. Ami nincs, azt nem lehet sem védeni, sem erősíteni. A polgárok érdekérvényesítését, jogaik érvényesíthetőségét, a szabadságot, a biztonság feltételeit - 2 -

3 és az jogszolgáltatás igazságszolgáltatássá válását vissza kell állítani ahhoz, hogy azokat védeni és ezt követően erősíteni lehessen. 5-höz: A prioritás lényegében nem változott, viszont arra utal, hogy a Barroso-éra alatt az energetikai és környezetvédelmi kérdések megoldása el sem kezdődött. Az energiaunió Renzi ellenmodelljének egy konföderációra mutató része 8. Nyilván ennek prioritások közé felvétele volt az ára annak, hogy Renzi Jenckelt támogassa. Annak kicsi a valószínűsége, hogy a Juncker-korszak alatt ezek a kérdések megoldódnak (vagy akár megoldásuk megkezdődik), tekintettel a mind keményebbé váló hidegháborúra, amelyben Oroszországgal szemben az EU (az USA előretolt helyőrségeként) lényeges erőfitogtatóvá vált, az ukrán válság kirobbantásával. A stratégiai prioritások megkeményítése nem más, mint vétkes hazardírozás. Az Európai Tanács tagjai nem vették figyelembe azt, hogy a mögöttük álló társadalmi tőke végtelenül kevés egy ilyen döntés meghozatalához. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Az európai polgárok akaratának (társadalmi tőke) érvényesülése az Európai Parlamentben (politikai tőke) a 7. ciklus 2014-es alakuláskor 34% 32% 47% 37% 19% 31% Föderalisták Euszkeptikusok Konföderalisták Politikai tőke (előjelzés) Társadalmi tőke Forrás: Viszonyunk az Unióhoz: euroszkeptikusok, mérsékelt EU-támogatók és föderalisták electoral impact on political groups of the 7th European Parliament (previous session) - és Országok szerinti eredmények - (többi ország esetén hu helyett az ország rövidítése) Az EP választásokkor tapasztalt integrációs folyamat elleni lázadás összehangolatlan volt, és a mandátumot kapott képviselők július 1-éig tartó helyfoglalása eltérhet a választásokon ígértektől. Ennek következtében az EP által képviselt politikai tőke nagysága eltérhet a választáson kifejezettől, de ez az eltérés nem lehet olyan mértékű, hogy az előző ciklus összetétele megismétlődjön

4 II. Az EU nemzetek feletti érdekképviseletének hatása Magyarországra Orbán Viktor eszmei tőkéje az euszkepticizmus és az EU-hűség skrizofenitását mutatja. Ennek megfelelően politikai tőkéjének alapját egy kisebbség társadalmi tőkéje adja. A demokrácia megcsúfolása, hogy ez a törpeség óriássá tudott válni Magyarországon, és kétharmados többséget jelent a magyar Országgyűlésben és 12:9-es többséget Magyarország EP képviseletében. A politikai tőke és a társadalmi tőke kapcsolata a magyar Országgyűlésben 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 44,87% 28,19% 66,83% 25,57% 16,07% 19,10% 20,22% 12,70% 11,56% 5,34% 3,35% 2,51% Választók %-a Szavazásra jogosultak %-a (társadalmi tőke) Mandátum % (politikai tőke) 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% A politikai tőke és a társadalmi tőke kapcsolata Magyarország EP képviseletében 51,49% 14,83% 57,14% 14,68% 4,23% 14,29% 10,92% 3,14% 9,52% 9,76% 2,81% 9,52% 7,22% 2,08% 4,76% 5,01% 1,44% 4,76% Választók %-a Szavazásra jogosultak %-a (társadalmi tőke) Mandátum % (politikai tőke) Az eszmei tőke kettős tudata a tőke (értsd: az eszmei tőke anyagi része) egyre több hátrányos következményét tárja fel, de az ok változtatását nem tűzi ki célul. Egyedül a tőke szabad mozgása liberális alapelvből a termőföld kivételét szorgalmazza nyíltan a Jobbik és burkoltan a FIDESZ 9, a tőke többi része és a másik három tőkerész (áru, szolgáltatás, munkaerő) mozgásának változatlanul hagyásával

5 Az eszmei tőke önellentmondásosságát jellemzik Orbán Viktor alábbi gondolatai, amelyekkel zömében az ellenzéki pártok is egyetértenek: - A Fidesz "nem Juncker miatt" érte el ezt az eredményt. Éppen "ellenkezőleg: megígértem a választóimnak, hogy Juncker útját állom. A választási ígéretem és az európai alapszabályok megszegése lenne, ha mégiscsak Juncker urat jelölném, csak azért, mert az Európai Néppárt más pártjai ezt akarják" - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az ilyen magatartás "lerombolná az Európai Unió alapjait" 11 - az euró gyengülése fejezi ki leginkább Európa hanyatlását 11, - hogyan fordulhat elő, hogy "320 millió amerikai erősebb, mint 500 millió európai" 11 (ld. Iraki válság) 12 - nem személyekkel kell foglalkozni, hanem az Európai Unió működését szabályozó szerződésekkel, amelyek egyensúlyt hoznak létre az egyik oldalon Brüsszel és az Európai Parlament (EP), és a másik oldalon a tagállamok között 11 - A szerződések a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről úgy rendelkeznek, hogy az állam-. illetve kormányfők tesznek személyi javaslatot a pozíció betöltésére, és nem a pártok, "méghozzá függetlenül attól, hogy ki volt a csúcsjelölt" 11 Az eszmei tőke skrizofén jellegét szüntetné meg a föderatív szemlélet felváltása a konföderatív paradigmával, vagyis gondolkodásunk megváltoztatása 11 és az ezt tükröző új alkotmány 13. A szavazók változtatást sürgetnek 14 orbánviktori fordulat arra utal, hogy a kínálat által manipulált kereslet rendszerében feloldhatatlan a szegénység 15 ). Amíg ez a kettősség meg nem szűnik, addig nem kerülhetnek a pártok (miniszterelnökként Orbán Viktor) stratégiai prioritásai közé a globális föderatív diktatúra általuk is érzékelt - alábbi következményeinek felszámolása: - bankrendszer 16 annak válságával 17, - családok támogatása 11. Juncker június 27-i stratégiai tervében szereplő prioritások és Orbán Viktor (lényegében a pártok egységes akaratát is tükröző) stratégiai prioritásai a következők szerint kapcsolódnak egymáshoz: ciklus (Juncker) 5 Orbán Viktor által fémjelzett magyar hatalom prioritásai az EU gazdasága erősebb és versenyképesebb legyen, miközben a munkahelyek száma növekedjen az EU mostaninál nagyobb súllyal legyen jelen a világban képes legyen megvédeni polgárait és jogaikat erősödjön a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás magyar közmunkaprogram 14, munkához juttatni az állástalanokat 14 érvényesíteni érdekeinket a saját földrészünkön 11 szuverenitás és a nemzeti érdekek védelme 18 a kisebbségi és őslakos népek jogainak biztosítása 19, ukrán helyzet 20 ukrajnai válság 11 bevándorlás 11 a nemzetgazdaságok nagyobb mozgástere 14 bátran bele kell nyúlni a bankok szabályozásának világába 14 reklámadó 11, - 5 -

6 ciklus (Juncker) 5 Orbán Viktor által fémjelzett magyar hatalom prioritásai radikális európai energiaár-csökkentés elinduljon az energiaunió (magyar rezsicsökkentés logikájával) 14 megteremtése előretekintő Oroszország-EU-konferencia Ukrajna, klímaprogrammal párosítva Magyarország és az egész EU energiaellátása biztonságba helyezéséért 14 kötelességüknek tartják megvédeni a magyarok érdekét, a hazai vállalkozásokat és a magyar földet 9 Az Európai Tanács programba foglalt utasítás-pontjainak elemzését a Barroso és a Juncker program összehasonlítása tartalmazza. Az alábbiakban ezek figyelembe vételével elemzem az Orbán Viktor által fémjelzett magyar hatalom prioritásait. 1-hez: A konföderatív szemlélet a települések minőségi és mennyiségi értékteremtő egységként kezelését jelenti. A magyar közmunkaprogram ennek csak a mennyiségi részét tartalmazza, így csak kényszerintézkedésnek tekinthető. Az EU portfólió-tisztítási prioritásával az állástalanokat nem lehet munkához juttatni, legfeljebb a közmunkaprogram kényszerintézkedésével. 2-höz: Az EU stratégiai prioritása az, hogy az EU mostaninál nagyobb súllyal legyen jelen a világban. Ez föderatív szemlélet, a nemzetek feletti érdekérvényesítést jelenti. A magyar hatalom stratégiai prioritása ennek ellentmond: saját érdekeink érvényesítését határozza meg, ami konföderatív alapszemlélet, de csak akkor, ha Magyarország érdekeinek nemzetközi érvényesítése a települések és a társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összehangolására épül. Ugyanis a magyarság és más nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása kötelezővé teszi, hogy magyarság alatt csak az államalapító és az államalkotó nemzetek tagjait értsük. A saját kifejezés tehát megszorítóan kiterjesztő, nem kozmopolitásítható. Csak ezzel a szemlélettel teszünk eleget annak a követelménynek, hogy magyar érték csak magyar érdeket szolgáljon. 3-4-hez: Az Európai Tanács programja iránymutatást tartalmaz. Részeit irányelvekként kell kifejteni. A képes legyen megvédeni polgárait és jogaikat és erősödjön a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás prioritás ellentmond az első és második prioritásnak, ugyanis a nemzetek fölötti érdekérvényesítés jelentő föderatív szemlélet emberek feletti érdekérvényesítést is jelent. Így hát az EU-ban a polgárok személyi szabadsága és jogai védelmének irányelvei értelemszerűen nem tartalmazhatnak olyan védelmi intézkedéséket, amelyek egy meg nem lévő állapotra vonatkoznak. Az ezeket a prioritásokat kifejtő irányelv törvényszerűen hasonló lesz a szubszidiaritást meghatározó EUASz 5. cikkéhez 21, vagyis csak szavakban érvényesül, gyakorlati megvalósításának meghiúsítását az EU legfőbb törvénye (a Lisszaboni Szerződés) biztosítja. A magyar hatalom több prioritást határoz meg a polgárok és jogaik védelmével és a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás érvényesítésével kapcsolatban

7 Alaphibája ezeknek az, hogy az EU alapelveivel ellentétesek, mert olyan konföderatív megfogalmazásokat tartalmaznak, amelyek rámutatnak az eszmei tőke tudathasadásosságára. Olyan elveket sértenek, amelyeket (jogharmonizációval EUMSz 288. cikk 22 ) a 2004 óta hozott törvények (beleértve az Alaptörvényt is) tartalmaznak. A legnagyobb ellentmondás a prioritások és az Alaptörvény E) cikke 23 tartalmazza: (2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. A magyar hatalom által meghatározott, de EU tagként nem teljesíthető prioritások, elsősorban az Alaptörvény E) cikke, a Lisszaboni Szerződés EUMSZ 26. cikk 9 (négy liberális alapelv), EUMSZ 3. cikk (kizárólagos hatáskörök, kiegészítve a mezőgazdasággal), EUASZ 5. cikk (szubszidiaritás megcsonkítása), valamint a 13 tiltó rendelkezés következtében szuverenitás és a nemzeti érdekek védelme, - a kisebbségi és őslakos népek jogainak biztosítása, - ukrajnai válság (kárpátaljai magyarok), - bevándorlás (itt a vendégjogot kellene érvényesíteni, ami ellentmond a negyedik liberális alapelvnek). - a nemzetgazdaságok nagyobb mozgástere, - bátran bele kell nyúlni a bankok szabályozásának világába, - reklámadó. 5-höz: A programban szereplő energiaunió Renzi megfogalmazásában célzott együttműködésként jön létre, összehangoltan érvényesülő természetbarát kivitelezésben. Ez a konföderatív gondolkodási mód érvényesülését jelenti. A magyar hatalom prioritásai között keleti nyitás részeként - ez a következő pontokban szerepel: - Radikális európai energiaár-csökkentés (magyar rezsicsökkentés logikájával). A magyar rezsicsökkentés alapja az energiaár extrafrofit-megszűntetése az energiaszolgáltatás államosításával. A kőolaj és a földgáz behozott termék. Az atomerőművek működtetéséhez ugyancsak export fűtőanyag szükséges. Pusztán gazdasági gondolkodással is érezhető, hogy az energiaár nem EU- vagy magyar kompetencia, hanem az exportár függvénye. - Oroszország-EU-konferencia Ukrajnáról. A jelenleg használt energiahordozók elsődleges beszállítója Oroszország, tehát az EU és Magyarország gazdasági érdeke a hidegháború megszűntetése. Ez jelenleg kilátástalan az EU ukrajnai provokációja (és az ez által kiváltott helyzet) miatt, ugyanakkor Putyin nyitottságot mutató megnyilvánulása optimizmusra ad okot 25. Az Oroszország-EU konferencia kapcsolatot kezdetét jelentheti az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió között, aminek alapját képezheti, hogy mindkét - 7 -

8 szervezet a négy liberális alapelvet követi 26. Meg kell jegyezni, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióról megjelent hírek már nem az integrációról, hanem a célzott területekre vonatkozó koordinációról szólnak Magyarország és az egész EU energiaellátása biztonságba helyezése. A magyar hatalomnak ez a prioritása csak konföderatív eszközzel, az energiahordozók értékcsere útján történő beszerzésével teljesíthető biztonságosan, ahogyan a BRICS államok árucseréje történik. Az itt mutatkozó hibapont az USA és az EU érdeke a hidegháború fenntartásában. Tekintettel arra, hogy az EU stratégiai prioritása nem mutat jelt ennek feloldására, a magyar prioritás teljesítése sem lehetséges EU tagállamként. 6-hoz: Az Európai Tanács programja nem tartalmaz iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a termőföld kikerülne a tőke fogalmi köréből. A magyar hatalom prioritásai között szerepel a magyar föld megvédésének kötelezettsége 9. Ennek a prioritásnak a végrehajtási módjára nem tesz javaslatot a kormány, szerinte a hatályos földforgalmi törvény 28 alkalmas a magyar föld megvédésére. Hogy ez még sincs így, bizonyítja a FIDESZ EP-képviselője, Pelczné asszony, aki szerint kötelességüknek tartják megvédeni a magyarok érdekét, a hazai vállalkozásokat és a magyar földet. (Ha a földforgalmi törvény biztosítja, hogy a magyar föld magyar kézben legyen és a magyar érdekeket szolgálja, akkor mit kell védeni?) A Jobbik és a földvédők a magyar termőföld megvédésének alapkérdéseként tekintik a termőföld kivételét a szabad mozgású anyagi tőke fogalomköréből. Ez a föderalisták szerint az EU-t veszélyeztető szélsőség, amely ha kiteljesedik a Szent Korona Értékrend szerint legveszélyesebb szélsőséggé válhat. A kiteljesedés a föderális liberális-kapitalista szemlélet (és ezzel a nyugati civilizáció paradigmája) felváltását jelenti a konföderatív gondolkodási mód mintára, amely kizárja azt is, hogy Magyarországra érvényesüljön a jogharmonizációs kényszer, ami magyar törvénnyé teszi a nemzetek feletti érdekérvényesítést 29. Az Európai Tanács által megfogalmazott és a magyar hatalom által támogatott prioritások közötti eltérés azt bizonyítja, hogy eszmei tőkéjének kettős személyisége miatt véli úgy Orbán Viktor, hogy a nemzeti hatáskörök uniós elvonását, az EU alapszerződésének "lopakodó" módosítása okozza, hiszen a nemzeti hatásköröket a Lisszaboni Szerződés vonta el, és ezt az Alaptörvény szentesítette E) cikkével. Az EU csupán alkalmazta az alapszerződését, és ezt az alkalmazást az EUMSz 288. cikke 22 szerint a tagállamok kötelesek beépíteni ( jogharmonizálni ) saját jogrendszerükbe. Orbán Viktor lopakodó elméletének oka felelősség-áthárítás, ugyanis a Magyar Országgyűlés december 22-én megerősítette az akkor még egységes szövegbe foglalás nélküli Lisszaboni Szerződést, vagyis a nemzeti hatáskörök elvonását

9 III. Az EU föderatív, f nemzetek feletti érdekképviseletének etének következménye az EP 7. ciklusában Az Európai Tanács terrortámadása meggyorsította az EU szétesését azzal, hogy az Európai Bizottság élére Juncker urat jelölte, aki vállalta, hogy az ET programjával szembeszegüljön a választásokon kifejezésre juttatott népakarattal. A hidegháborús taktikázás előkészíti Ukrajna, Moldova és Grúzia társadalmi, gazdasági és politikai válságba sodrását, felszínre hozza, és társadalmi válsággá fokozza Lengyelország, Románia és Szerbia belső társadalmi ellentéteit. A magyar választók közvetlen népakarat kifejezéséhez való joga érvényesítésének (népszavazás) megtiltása életünket alapvetően meghatározó kérdésekben, ezzel a nemzetközi szervezeti tagságunkból eredő hátrányos következmények megakadályozásának ellehetetlenítése belátható időn belül (a kialakult folyamat felgyorsulása következtében 2017-ig) kikényszeríti a nemzetek feletti érdekeket érvényesítő föderatív rendszer felváltását a nemzeti érdekek összehangolására épülő konföderatív rendszerrel. Az Európai Tanács döntésében megmutatkozó felelőtlenség a társadalmi tőke által nem támogatott politikai tőke terrortámadása Európa ellen, mivel a kisebbség érdekeinek érvényesítésével a politikai és gazdasági hatalmat erőszakkal akarja megtartani. Erre eszközként akarja felhasználni az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet. Szándékát akkor tudja megvalósítani, ha az Európai Parlamentbe került képviselők többsége szavazógéppé alázódik. A most folyó lobbiharc eredménye csak július elseje után válik nyilvánossá a frakciók megalakulásával, és a frakciók közötti kompromisszum-pontok felvázolásával. Az Európai Tanácsnak a hatalom gőgjével meghozott felelőtlen döntése arra enged következtetni, hogy megfelelő erő fog rendelkezésre állni a terrortámadás véghezviteléhez. Európa nemzeteinek önvédelmi kötelessége ellentmondani és ellenállni a föderatív diktatúra terrortámadásnak. Kelt Szegeden, Napisten havának 30. napján. dr. Halász József 1 A tanulmány megállapításait címenként az alábbi anyagok támasztják alá: (Csoportosítási címszavak: EU, Ukrajna, Moldova, Grúzia, Oroszország elleni szankciók) EU EU-csúcs - Új stratégiát fogadott el az EU számára az Európai Tanács - EU-tisztújítás - Az ellenzéki pártok üdvözlik Juncker jelölését, Orbán szerint erőteljes jelzést kellett adni - EP-képviselők szerint közelebb kell hozni az uniót az emberekhez - Ukrajna, Moldova, Grúzia EU-csúcs - Aláírták a társulási megállapodásokat - Ukrán válság - Oroszország: súlyos következményei lesznek az EU-val kötött ukrán, grúz és moldáv megállapodásoknak - -

10 A Keleti Partnerség európai integrációja: lépés az ismeretlenbe - Keleti-Partnerseg-europai-integracioja-lepes-az-ismeretlenbe-8670/ Oroszország elleni szankciók Ukrán válság - EU-csúcs - Moszkva hétfőig kapott haladékot - Brüsszel kelletlenül, de elismeri Moszkva igazát - Putyin: az EU és Oroszország közötti választás erőltetése megosztotta Ukrajnát - Putyin felszólította a világot, hogy fogjon össze a válság színe előtt / 2 EP-választás - Brit sajtó: "Európa jobbra rántotta a kormányt" - 3 Official Bilderberg 2014 membership list released - membership-list-released/ 4 Europa és Az Európa 2020 stratégia Magyarországon - 5 EU-csúcs - Új stratégiát fogadott el az EU számára az Európai Tanács 6 Portfólió Szó szerinti jelentése: tárca. Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját is (valakinek nemcsak egyfajta részvénye van, hanem több cég papírjait is megvásárolta). Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfóliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfólió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. 7 Megjegyzés: A nyugati civilizáció paradigmáját követő hivatalos tudomány művelőinek rá kellett jönniük arra, hogy a lényeges fogalmak anyagi értelmezésével nem lehet a föderatív rendszerből eredő hátrányos következményeket orvosolni, ezért feloldják az anyagi értelmezést az okból eredő általános következmények ál-rendszerbe csoportosításával. Ez vonatkozik a tőke kifejezésre is. Ezért a tőke szót a továbbiakban A tőke kifejezés ősi civilizáció szerinti, eredetet visszahozó értelmezése c. munkában leírtak szerint használom (http://nemzetiegyseg.com/atokekifejezes pdf) 8 Soros: Oroszország egy fasiszta állam - m= &utm_campaign=newsletter2014_06_20&type-id=hvgeconomy&userid=f91b9153&utm_content=normal 9 Pelczné: a szabad nemzetek Európájáért dolgozunk majd cikk (2) A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben e szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 38. cikk (1) Az Unió közös mezőgazdasági és halászati politikát határoz meg és hajt végre. A belső piac kiterjed a mezőgazdaságra és a halászatra, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelmére. A közös agrárpolitikára vagy a mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat, valamint a mezőgazdasági, illetve az

11 agrár- kifejezéseket úgy kell értelmezni, mint amelyek a halászatot is magukban foglalják, figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzőit. Mezőgazdasági termékek a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az ezekhez a termékekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékei. (2) Ha a cikk másként nem rendelkezik, a belső piac létrehozására illetve működésére megállapított szabályokat a mezőgazdasági termékekre is alkalmazni kell. (3) A cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékeket az I. melléklet sorolja fel. (4) A mezőgazdasági termékek belső piaca működésének és fejlődésének együtt kell járnia egy közös agrárpolitika létrehozásával. (A Lisszaboni Szerződés Az Európai Unióról működési szabályzata (EUMSz) az ukrajnai válságot, amelynek kulcskérdése szerinte az, hogy "miként tehetjük végre világossá, hogy Európa az európaiaké". Nem szabad hagyni, hogy Európa sorsát ismét Moszkva és Washington határozza meg, ezért az európaiaknak kell rendezniük az ukrajnai válságot. "Meg kell tanulnunk érvényesíteni az érdekeinket a saját földrészünkön. Európa azonban pillanatnyilag nem képes erre" "a hidegháború már régen kézzel fogható", és egy ország sem tett annyira sokat a még nagyobb baj elkerüléséért, mint Németország. "a férfiak ordítanak, de gyakran nem történik semmi", a nők viszont nem kiabálnak, "mégis legtöbbször az történik, amit őt akarnak" a bírálatok forrása az a meggyőződése, hogy Európában sürgős irányváltásra van szükség, különben összedől "az európai ház". Magyarország például "tudatosan törekszik államilag támogatott munkahelyek teremtésére, hogy munkához juttassa az állástalanokat", amit "az EU rendszeresen bírál". Magyarország továbbá az Egyesült Államok szintjére akarja csökkenteni az energia árát, hogy "versenyképessé tegye Európát", ami szintén konfliktushoz vezet Brüsszellel. a képzett munkaerő hiányát nem lehet bevándorlással enyhíteni. bevándorlás "helyett a családok támogatására törekszem, a férfi és nő gyermekeket nemző házasságára" "a gondolkodásunk megváltoztatása nélkül nem tudjuk fenntartani az életszínvonalunkat Európában" azon kell gondolkodni, hogyan fordulhat elő, hogy "320 millió amerikai erősebb, mint 500 millió európai" Európa azzal foglalkozik, hogy "megmentse a valutáját az összeomlástól" - mondta a kormányfő, aki szerint az euró gyengülése fejezi ki leginkább Európa hanyatlását. a reklámadót sokan a sajtószabadság elleni támadásként értékelik, hangsúlyozta, hogy nem a sajtószabadságról van szó, hanem vállalkozások - különösen televíziók és nagy kiadóvállalatok - nyereségéről. Az ilyen cégek - köztük külföldi befektetők érdekeltségei - "óriási nyereséget" termelnek, és a kilencvenes évek közepe óta léteznek tervek ennek a nyereségnek a "megfelelő adóztatásáról". Jean-Claude Juncker vagy Martin Schulz kerüljön az Európai Bizottság elnöki tisztségébe, azt mondta, hogy nem személyekkel kell foglalkozni, hanem az Európai Unió működését szabályozó szerződésekkel, amelyek egyensúlyt hoznak létre az egyik oldalon Brüsszel és az Európai Parlament (EP), és a másik oldalon a tagállamok között. A szerződések a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről úgy rendelkeznek, hogy az állam-. illetve kormányfők tesznek személyi javaslatot a pozíció betöltésére, és nem a pártok, "méghozzá függetlenül attól, hogy ki volt a csúcsjelölt". a Fidesz "nem Juncker miatt" érte el ezt az eredményt. Éppen "ellenkezőleg: megígértem a választóimnak, hogy Juncker útját állom. A választási ígéretem és az európai alapszabályok megszegése lenne, ha mégiscsak Juncker urat jelölném, csak azért, mert az Európai Néppárt más pártjai ezt akarják" - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az ilyen magatartás "lerombolná az Európai Unió alapjait". Orbán-interjú a Bildben: "Megígértem a választóimnak, hogy Juncker útját állom" (további hivatkozásként: ** ) Tony Blair: A jelenlegi iraki iszlamista felkelésnek nem az az oka, hogy a nyugati szövetségesek 2003-ban katonai beavatkozással eltávolították Szaddám Huszein néhai iraki elnök rezsimjét

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára Nyitóbeszéd az

Részletesebben

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Hírlevél 2008. október 18. - október 24.

Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Öt magyar párt újra közösen emlékezett az 1956-os forradalomra az Európai Parlamentben

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Gondolatok a NATO-csúcstalálkozó után Hogyan tovább globális partnerség? A schengeni határnyitás elsődleges tapasztalatai Muszlim

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. A Balkán 2011-ben Ablak a világra 2012. január 3. Írták: Csicsai Máté Csontos Zsuzsanna Farkas Enikő Mátraházi Tibor Milanov Viktor Molnár Tamás Szerkesztette: Milanov Viktor Ugrósdy

Részletesebben

Nem én kiáltok, a föld dübörög

Nem én kiáltok, a föld dübörög Nem én kiáltok, a föld dübörög Barátom, drága, szerelmes barátom, Akár borzalmas, akár nagyszerű, Nem én kiáltok, a föld dübörög. (József Attila: Nem én kiáltok) 2011. Áldás havának 19. napjától minden

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben