F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása 213. augusztus 213 első negyedévében folytatódott a tőkebeáramlás a fejlődő országokba a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) adatai alapján. Az Európát érintő forráskivonás legnagyobb vesztesei továbbra is az eurózóna periférikus államai, ugyanakkor az ún. PIIGS-országok esetében egyre inkább differenciált befektetői megítélés válik jellemzővé. A közép-kelet európai térségben kitettséggel rendelkező pénzintézetek körében megfigyelhető, hogy a régión belül reallokálják követelésállományukat. Ez az átrendeződés Szlovákia számára a legelőnyösebb, Magyarországot viszont hátrányosan érinti. A BIS felé adatokat közlő pénzintézetek a 211 végi kisebb visszaesést követően 212 óta folytatták a fejlődő országokkal szembeni követelésállományuk dinamikus növelését. A forráskihelyezés üteme a fejlődő ázsiai országok és az offshore központok irányába volt a legnagyobb, ezekben a térségekben 213 első negyedévének végére az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,5, ill. 7,1%-kal növelték követeléseiket a külföldi bankok. Ugyanezen időszak alatt az afrikai és közel-keleti országokba kihelyezett forrásállomány 4,-kal csökkent, azonban ebben a régióban nem figyelhető meg hosszú távú egyenletes trend, inkább a külföldi követelésállomány negyedévenkénti ingadozása tapasztalható (1. ábra). A feltörekvő gazdaságokba történő forráskihelyezéssel szemben a fejlett európai országokban összességében továbbra is inkább a kitettségek csökkentése és az alacsony kockázatvállalási hajlandóság a jellemző. A 213 év eleji adatokat a 28 eleji értékekkel összehasonlítva megállapítható, hogy ezen időszak alatt a külföldi források állománya csak Finnországban növekedett, és csupán mérsékelt visszaesés volt tapasztalható Dániában, Svédországban, Németországban és Franciaországban, a tőkekivonás pedig legnagyobb mértékben a PIIGS-országokat (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország) érintette. A külföldi bankok Görögországgal szembeni követelései 213 első negyedévében a 28 eleji érték csupán 2,-át tették ki, Írország és Spanyolország esetében ez a mutató pedig 42, ill. 46,1% volt (2. ábra). Továbbra is jelentősen bővülő építőipari, s javuló ipari teljesítmény... (4. oldal) Olcsóbb kölcsönök, csökkenő hitelezési aktivitás a bankrendszerben... (5. oldal) A lakosság befektetési alapokba csoportosítja át megtakarításait... (6. oldal) Kedvező folyamatok a hazai munkaerőpiacon... (7. oldal) Tartósan alacsony inflációs környezet Magyarországon... (8. oldal) Tovább csökkenő jegybanki alapkamat, gyengülő forint... (9. oldal) 1. ábra: Külföldi banki finanszírozás bővülése a fejlődő országokban és Japánban Növekvő költségvetési kiadások, emelkedő hosszú kötvényhozamok... (1. oldal) milliárd $ A tartalomból 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I Offshore központok Közép-Kelet Európa Fejlődő Dél-Amerika Fejlődő Ázsia Japán Afrika és Közel-Kelet 2. ábra: Az egyes európai országokkal szembeni követelésállomány 213 első negyedévében (28 I. negyedév=1) Görögország Írország Spanyolország Olaszország Portugália Ausztria Hollandia Nagy-Britannia Svájc 211.III Belgium 212.I Németország 212.III Franciország 213.I Svédország 5 Dánia Finnország milliárd $ Készítette: Gém Erzsébet Vezető közgazdász Mikesy Álmos Szabó Zsolt Stankovits Klaudia Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Gém Erzsébet Kapcsolat: 151, Budapest Nádor utca 31. Tel.: Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A 212-es adatok alapján a PIIGS-országokkal szembeni követelésállományok csökkenésének mérséklődése figyelhető meg, sőt Olaszország esetében 212 végén már éves alapon 3,7%-os forrásbevonás is végbe ment. Ezzel ellentétben, Görögországgal szembeni kitettségüket drasztikus mértékben csökkentették a külföldi pénzintézetek: 213 első három hónapjában a forráskivonás mértéke éves alapon 34, volt, amelyben a görög gazdasággal való szoros összefonódása miatt a ciprusi kedvezőtlen fejlemények és azok piaci megítélése is szerepet játszhatott. Mindezek azt mutatják, hogy a külföldi befektetők 211 közepe óta egyre kevésbé kezelik egységesen az eurózóna periférikus országait (3. ábra). A PIIGS-országokkal szemben legnagyobb követelésekkel Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc és az USA rendelkezik. Ezen országok bankjai a legnagyobb GDParányos forráskivonást 212 első negyedéve és 213 azonos időszaka között Írországban hajtottak végre, melynek jelentősebb hányadát az angol pénzintézetek ír gazdasággal szembeni kitettségeinek csökkentése jelentette. A Görögországból történő forráskivonás többségét a francia pénzintézetek hellén gazdasággal szembeni pozíciójának redukálása tette ki ugyanezen időszak alatt. Miközben a francia bankok Görögország mellett kisebb mértékben Portugáliában és Spanyolországban is mérsékelték követelésállományukat, addig Írországban valamelyest növelték. A német pénzintézetek ezzel szemben minden PIIGS-országból forráskivonást hajtottak végre, melynek mértéke Írországban volt a legjelentősebb, míg Olaszországban a legvisszafogottabb (4. ábra). A közép-kelet-európai kitettséggel rendelkező amerikai és nyugat-európai pénzintézetek 212 után 213 elején kis mértékben tovább csökkentették a térséggel szembeni követelésállományukat, az aggregált adatok mutatta kép mögött azonban országonként eltérő tendenciák húzódnak meg. Szlovákiában nagymértékű tőkebeáramlás volt tapasztalható az elmúlt naptári évben: a szlovák gazdaságban 213 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 17,-kal emelkedett a külföldi források állománya. Romániában, Csehországban és Lengyelországban ugyanezen időszak alatt egyaránt 9% körüli volt a csökkenés mértéke (-9,, -8,9% ill. -8,), míg Magyarországon volt a legmagasabb a tőkekivonás üteme (-19,) 212 és 213 eleje között. A magyarországi trend leginkább az évek óta tartó adósságleépítés, a lakossági devizahitelezés leállásának, a vállalati hitelezés visszaesésének, a kiszámíthatatlan szabályozói környezetnek és a bankszektort sújtó terheknek tulajdonítható (5. ábra). A hitelintézeteket és az egyéb szektorokat (egyéb pénzügyi intézmények, nem pénzügyi vállalatok, kormányzati szervek, háztartások) külön tekintve megállapítható, hogy régiós szinten a nem bankszektorral szembeni külföldi követelésállomány a tavalyi utolsó negyedévben látott növekedés után ismét viszszaesést mutat, és a hitelintézeti szektorból történő tőkekivonás mérséklődése is megtört az idei első negyedévben. A külföldi pénzintézetek magyarországi kitettségeiket mind a banki, mind a nem banki szektorban a régiós átlagnál nagyobb ütemben csökkentik 21 eleje óta, azonban miközben a nem banki szektorban ez a különbség a mérsékelődni látszik, a hazai hitelintézetek térséggel szembeni lemaradása erősödött az elmúlt évben (6. ábra). millió $ ábra: Külföldi bankok követelésállománya a régiós országokkal szemben 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Csehország Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia 3.ábra: Külföldi bankok PIIGS-országokkal szembeni követlésállományának változása éves alapon 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Spanyolország Görögország Írország Olaszország Portugália 4. ábra: Németország, Franciaország, Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia, és az USA követelésállományának GDP-arányos* változása a PIIGS országokkal szemben 212 és 213 eleje között -18,7% -11, 6. ábra: A külföldi követelések éves változása a bank- és nem bankszektorban Magyarországon és a régióban 27.I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Magyarországi nem bankszektor Régiós nem bankszektor -6, -4, Magyarországi bankszektor Régiós bankszektor -1,, IMF Írország Görögország Portugália Spanyolország Olaszország Svájc Németország Franciaország Nagy-Britannia Hollandia USA Egyenleg *A követelésállomány változást a 212 évi folyó áron számított GDP százalékában adtuk meg millió $ augusztus

3 A Magyarországgal szembeni külföldi követelésállomány közel 8-a négy országból, Ausztriából, Németországból, Olaszországból és Belgiumból származik. 29 előtt a német pénzintézetek rendelkeztek a legnagyobb magyarországi kitettséggel, a német forráskivonás intenzitásának következményeként 21-től kezdve az osztrák bankok követelésállománya lett a legmagasabb. 212 negyedik és 213 első negyedéve között a német pénzintézetek magyarországi kitettségüket 14,-kal csökkentették, amelynek következtében követeléseik volumene már az olasz bankok Magyarországgal szembeni pozíciójának mértékét is alig haladja meg. A 212 és 213 eleji értékeket összevetve megállapítható, hogy éves szinten az osztrák pénzintézetek még a németeknél is drasztikusabb mértékű forráskivonást végeztek (26, ill. 22,9%) (7. ábra). A vizsgált térségbeli országokkal szembeni külföldi követelések legnagyobb arányban Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Belgiumból, Görögországból és Hollandiából származnak. Miközben az osztrák pénzintézetek jelentősen csökkentették magyarországi kitettségeiket 212 eleje óta, addig régióval szembeni követelésállományuk összességében csak mérsékelten esett vissza, amely azt mutatja, hogy a külföldi pénzintézetek a régión belül is reallokálják (elsősorban Szlovákia javára) követelésállományukat. Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a német bankok esetében is, amelyek jelentős lengyel és magyar tőkekivonás mellett szintén növelték szlovákiai kitettségüket (8. ábra). millió $ 7. ábra: Külföldi bankok magyarországi követeléseinek állománya I 27.II 27.III 27.IV 28.I 28.II 28.III 28.IV 29.I 29.II 29.III 29.IV 21.I 21.II 21.III 21.IV 211.I 211.II 211.III 211.IV 212.I 212.II 212.III 212.IV 213.I Ausztria Németország Olaszország Belgium 8. ábra: Külföldi bankok* kelet-közép-európai régióval szembeni követelésállományának GDP arányosváltozása 212 első negyedéve és 213 első negyedéve között** Ausztria 2, Belgium -8,7% -2,7% -2,7% * Csak az alábbi országok bankjait tekintettük át: Ausztria, Belgium, Németország, Hollandia, Franciaország, Görögország, Magyarország Csehország Lengyelország -1,9% Forrás: BIS, IMF, MFB Románia Szlovákia Németország Franciaország Görögország Hollandia EGYENLEG **Lengyelország - Ausztria viszonylatában a 213. első negyedéves adat helyett a 212. második negyedéves adat szerepel adathiány miatt augusztus

4 Külkereskedelem és ipar Továbbra is jelentősen bővülő építőipari, s javuló ipari teljesítmény Az áprilisi 13,7%-os növekedést követően májusban,-kal zsugorodott a magyar export volumene (év/év), míg az import 2,-kal bővült (1. ábra). Az év első öt hónapjában a külkereskedelmi mérleg többlete 925,4 milliárd forint volt (398,4 millió euró), 86,9 milliárddal több, mint egy évvel korábban (2. ábra). A nyugat-európai feldolgozóipar várhatóan lassan magára talál, ami szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy júniusban a hazai ipari termelés az előzetes, naptárhatástól tisztított adat alapján éves szinten 1,7, az előző hónaphoz képest 1,-kal nőtt. A feldolgozóipari termelés 213. májusban 2,-kal csökkent (év/év). A hazai megrendelések,9%-os növekedést, míg a külföldi rendelések 4,1%-os visszaesést mutattak, az összes rendelésállomány viszont 1,-kal meghaladta az egy évvel korábbi szintet (3-4. ábra). Az építőipar teljesítménye 213. májusban 11,-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A jelentős mértékű bővülés elsősorban az ipari épületek kivitelezésének, valamint az út- és vasútépítés növekedésének volt köszönhető. A szerződések állománya 1,-kal haladta meg az év ötödik hónapjában az egy évvel korábbi szintet (5-6. ábra). 1. ábra: A külkereskedelmi termékforgalom alakulása Magyarországon 2. ábra: A külkereskedelmi mérleg alakulása Magyarországon (január-május) Import volumen (év/év, jobb t.) Export volumen (év/év, jobb t.) ,8-531,6-262,2-286,4 62,3-75,8 381,3 59,2 898,4 838,5 925, ábra: Az ipari termelés alakulása* Magyarországon *szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok ábra: Az építőipari megrendelések és termelés alakulása (év/év) Hónap/hónap (jobb t.) Év/év (bal t.) ábra: A feldolgozóipari termelés és megrendelések (év/év), valamint a hangulatindex* változása Feldolgozóipari termelés** (bal t.) Export megrendelések** (bal t.) * ESI (European Sentiment Index) ** 3 hónapos gördülő átlag Forrás: KSH, Európai Bizottság, MFB Belföldi megrendelések** (bal t.) ESI - Feldolgozóipar (jobb t.) 6. ábra: Az építőipari alágazatok termelésének alakulása* (előző év azonos időszaka = 1) *3 hónapos gördülő átlag * 3 hónapos gördülő átlag Tárgyhó végi szerződésállomány* (bal t.) Új szerződések* (bal t.) Építőipari termelés* (jobb t.) Épületek építése Egyéb építmények építése Speciális szaképítés Építőipar összesen augusztus

5 Vállalati forráshelyzet Olcsóbb kölcsönök, csökkenő hitelezési aktivitás a bankrendszerben A monetáris lazítás következtében a magyarországi vállalatok egyre alacsonyabb áron juthatnak forintban nyújtott banki kölcsönökhöz: az 1-5 éves hitelkamatok átlagos nagysága idén júniusra 8,11%-ra, az MNB 23-ig visszanyúló adatai alapján új mélypontra süllyedt, a minimum 5 éves futamidejű kölcsönöké pedig 26. májusi szintre, 7,8-ra mérséklődött, ugyanakkor a többi visegrádi országhoz képest finanszírozási oldalról továbbra is versenyhátrányban vannak a magyar vállalatok (1-2. ábra). A vállalati hitelezés a közép-kelet-európai régió legtöbb országában éves szinten stagnált júniusban, csupán Magyarországon és Szlovéniában volt jelentős, 1 körüli a visszaesés. Magyarországon a májusi, átmenetinek bizonyuló emelkedést követően júniusban ismét csökkent a hitelek állománya a tranzakciók eredményeként (-38,8 ), ugyanakkor a devizahitelek esetében 18,7 milliárd forintos volt a bővülés (3-4. ábra). A csökkenő kockázatvállalási hajlandóság következtében a bankrendszerben tovább süllyedt a hitel/betét ráta (május: 115,), s a vállalati hitelek körében új mélypontra, 14,-ra csökkent az öt évnél hosszabb futamidejű kölcsönök aránya (5-6. ábra) * 3 hónapos bankközi kamatok 1. ábra: Pénzpiaci kamatok*, valamint magyarországi vállalati** euró- és forinthitel kamatok Forrás: ECB, MNB, MFB ** különböző futamidejű vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába hó végi állománnyal súlyozva BUBOR EURIBOR Forinthitel - min. 5 éves Forinthitel éves Magyarországi euróhitel - min. 5 éves Magyarországi euróhitel -1-5 éves 3. ábra: A vállalati hitelállomány* éves szintű változása Közép-Kelet-Európában ábra: Minimum 5 éves, nemzeti valutában nyújtott vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába* Forrás: ECB, MNB, MFB * hó végi állománnyal súlyozva Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia Bulgária Románia 4. ábra: A vállalati hitelállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása * euróra konvertált állományok Devizahitel Forinthitel Összes hitel Forrás: ECB, MFB Csehország Lengyelország Románia Szlovákia Magyarország Szlovénia Forrás: MNB, MFB ábra: Részvénytársasági hitelintézetek* hitel/betét állományának aránya (23. június május) 6. ábra: Részvénytársasági hitelintézetek* nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hiteleinek állománya lejárat szerint 25 * MFB, EXIM, KELER nélkül Forrás: PSZÁF, MFB Vállalati hitel/betét arány Lakossági hitel/betét arány Összes hitel/betét arány Forrás: PSZÁF, MFB * MFB, EXIM, KELER nélkül 21% 2 19% 1 17% Lejárat nélkül 5 év felett 1-5 év 3-12 hó 1-3 hó -1 hó Lejárt 5 év feletti hitelek aránya (jobb t.) augusztus

6 Fogyasztás, keresetek, megtakarítás A lakosság befektetési alapokba csoportosítja át megtakarításait 213. júliusban az egy hónappal korábbi megtorpanást követően ismét javult a fogyasztói bizalom Magyarországon (1. ábra). A kiskereskedelmi forgalom májusban 2,-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, az áprilisi (kiugróan magas) értékhez képest viszont,-kal esett vissza. A júniusi előzetes adatok alapján viszont,-kal mérséklődtek a vásárlások éves szinten: az élelmiszerek értékesítése 1,9%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer-kiskereskedelem,-kal zsugorodott, míg az üzemanyagok eladása 2,-kal bővült (2. ábra). Az új gépkocsik eladásában egyelőre nem történt kedvező fordulat: az év első felében összesen db autót regisztráltak, 1,-kal kevesebbet, mint 212 hasonló időszakában (3. ábra). Az alacsony inflációs környezetnek köszönhetően a lakossági vásárlásokat továbbra is támogatja a keresetek reálértékének tartós emelkedése (4. ábra) májusban a lakosság pénzügyi eszközei 18,1 milliárd forinttal gyarapodtak. A betéti kamatok olvadása miatt a háztartások az eddig bankbetétekben tartott megtakarításaikat befektetési alapokba csoportosítják át (5-6. ábra). 1. ábra: Bizalmi indexek és konjunktúra kilátások Magyarországon Forrás: GKI, MFB Fogyasztói bizalom Konjunktúra kilátások Üzleti bizalom ábra: Kiskereskedelmi forgalom Magyarországon 1% -1% Hónap/hónap (bal t.) - Év/év (jobb t.) ezer darab ábra: Újgépkocsi-regisztrációk alakulása Magyarországon Gépkocsi-regisztrációk száma (bal t.) Év/év (3 hónapos gördülő átlag, jobb t.) 5. ábra: A háztartások pénzügyi eszközeinek alakulása (tranzakciók szerint) Forrás: ACEA, MFB 4. ábra: Kiskereskedelmi forgalom és nettó reálbérek változása (év/év) Kiskereskedelmi forgalom Nettó reálbérek ábra: A hazai befektetési alapok nettó tőkeáramlása és a rövid kötvényindex lakossági betétei kamatokhoz viszonyított alakulása Készpénz (forint) Belföldi bankbetétek Belföldi befektetési jegyek Összes pénzeszköz Forrás: MNB, MFB Készpénz (valuta) Nem részvény értékpapírok* Belföldi tőzsdei részvények *állampapírok, egyéb kötvények *3 hónapos gördülő átlag Forrás: BAMOSZ, MNB, ÁKK, MFB Nettó tőkeáramlás a befektetési alapokba (hónap/hónap)* RMAX kötvényindex átlagos éves hozama és a lakossági forintbetétek átlagos kamata közti különbség* 213. augusztus

7 Munkaerőpiac Kedvező folyamatok a hazai munkaerőpiacon Jelentős mértékben (-,6 százalékpont, év/év), 1,-ra csökkent a munkanélküliségi ráta az idei második negyedévben Magyarországon. A 29. ősz óta nem látott kedvező adat hátterében egyszerre állt a munkanélküliek számának csökkenése (-23, ezer fő, év/év), ill. a foglalkoztatottak számának (+55,2 ezer fő) bővülése (1. ábra). A javuló munkaerőpiaci folyamatok azonban változatlanul elsősorban a közfoglalkoztatás növekedésére vezethetőek vissza: a közmunkaprogramban résztvevők száma újabb rekordot (149,7 ezer fő) ért el májusban, ami éves szinten több mint 2-os növekedésnek felel meg (2. ábra). A bejelentett álláshelyek között továbbra is többségben vannak a támogatott munkahelyek, ugyanakkor 211. szeptember óta nem regisztráltak annyi új piaci (nem támogatott) állást, mint 213. júniusban (15,8 ezer db). A hazai munkerőpiac az idén elszakadni látszik a korábbi évekre jellemző pályától, ami biztató lehet a jövőre nézve (3-4. ábra). Szintén kedvező folyamat, hogy a munkanélküliség csökkenése nem csak a gazdaság néhány szegmensére korlátozódó elszigetelt tendencia, ugyanakkor különösen az észak- és dél-alföldi régióban még várni kell a pozitív fordulatra (5. ábra) májusban a bruttó átlagkeresetek 2,-kal, míg a nettó bérek 4,-kal nőttek éves szinten (6. ábra). 1. ábra: A gazdaságilag aktív népesség* és a munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon 2. ábra: A közfoglalkoztatás alakulása Magyarországon ezer fő ezer darab % 1 Foglalkoztatottak számának változása (év/év, bal t.) * a foglalkoztatottak és Munkanélküliek számának változása (év/év, bal t.) aktívan munkát keresők Munkanélküliségi ráta (jobb t.) (munkanélküliek) együttesen 3. ábra: Az összes bejelentett új álláslehetőségek és a nem támogatott új munkahelyek számának alakulása Bejelentett új lehetőségek száma (bal t.) Nem támogatott új munkahelyek száma (jobb t.) 9% 7% Forrás: NFSZ, MFB 5. ábra: A munkanélküliek számának alakulása iskolai végzettség, regionális és szektorális bontásban ezer darab ezer fő Bejelentett új nem támogatott álláshelyek (ezer darab) ábra: Keresetek alakulása a magyar gazdaságban (év/év, 3 hónapos gördülő átlag) Közfoglalkoztatottak száma (bal t.) Közfoglalkoztatottak számának változása (év/év, jobb t.) 4. ábra: A bejelentett új nem támogatott álláshelyek és a munkanélküliségi ráta alakulása (Beveridge-görbe) Forrás: ÁFSZ, KSH, MFB % 9% 1 11% 1 Munkanélküliségi ráta ezer fő Alapfok Középfok Felsőfok Közép-Mo. Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Mo. Észak-Alföld Dél-Alföld Mezőgazdaság Ipar Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltató szektor Piaci szolgáltatás Közszolgáltatás Iskolai végzettség Lakóhely régiója Szektor* *utolsó munkahely ágazat szerint Nettó bér* Nettó reálbér* Bruttó bér** * családi kedvezmények nélkül ** rendszeres havi bruttó bér: prémium, jutalom, egyhavi juttatás nélküli bruttó bér augusztus

8 Infláció Tartósan alacsony inflációs környezet Magyarországon A júniusi 12,9-ről 17,9 dollárra nőtt (+4,) júliusban a Brent-típusú kőolaj hordónkénti ára a világpiacon (1. ábra). Az infláció éves szinten 1, volt 213. júniusban az eurózónában, az USA-ban pedig 1,-kal (év/év) emelkedtek a fogyasztói árak. Ez utóbbi jelentős gyorsulást jelent a májusi 1, után, aminek a hátterében az üzemanyok drágulása állt, a monetáris politikai döntések szempontjából fontos maginflációs ráta azonban továbbra is stabil (2. ábra). A fogyasztói árindex a májusi 1,8-ról 1,9%-ra nőtt júniusban Magyarországon. A ráta emelkedését a változékonyabb áru termékek (üzemanyag, élelmiszerek stb.) okozták, miközben a maginfláció kétéves mélypontra (3,) süllyedt. A piaci szolgáltatásokon belül az előző hónaphoz képest szezonális okokból fakadóan az üdülési szolgáltatások drágultak nagyobb mértékben, míg éves összevetésben a pénzügyi szolgáltatások költsége alapvetően a tranzakciós adó áthárítása miatt közel 3-kal emelkedett (3-4. ábra). Az élelmiszerek drágulását elsősorban a növénytermesztés, azon belül is a gabonafélék termelői árindexének jelentős (2-ot meghaladó) megugrása okozta (5. ábra). Az inflációs alapmutatók a dezinflációs folyamat folytatódását, a pénzromlás ütemének további lassulását jelzik (6. ábra). 1. ábra: A CRB nyersanyagpiaci- és élelmszer-árindexének, valamint a kőolaj világpiaci árának alakulása 2. ábra: A fogyasztói árak (éves) változása az USA-ban, az eurózónában és Kínában , 5, Forrás: Reuters, MFB 7, 5, $/hordó 2, 2, 45 4 Forrás: Reuters, MFB 9 8,, CRB nyersanyagpiaci-árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) CRB élelmiszer-árindex (bal t.) -2, USA Eurózóna -2, 3. ábra: Az adóváltozás hatása a fogyasztói árindex alakulására (év/év) 4. ábra: Fogyasztói árak havi változása a főbb termékcsoportok szerint (213. június, hó/hó) Üzemanyag, Élelmiszerek, Ipari termékek Piaci javak,, 28.1 Forrás: MNB, MFB Változatlan adótartalmú fogyasztói árindex Fogyasztói árindex Maginfláció 5. ábra: Mezőgazdasági termékek termelői árindexe (213. január - május, előző év azonos időszaka = 1) Piaci szolgáltatások, Szabályozott árú termékek,1% Alkohol, dohány -, Szabadáras háztartási energia -1, Fogyasztói árindex, Forrás: MNB, MFB -2, -1, -1, -,,, 1, 6. ábra: Inflációs alapmutatók alakulása (év/év) Növénytermesztés Gabonafélék 12, 124,9% Ipari növények 116, Zöldség 17,9% Gyümölcs 15,1% Állattenyésztés 14, Élő állat 14,9% Állati termékek 11,9% Mzg.-i termékek összesen 114, % 28.1 Forrás: MNB, MFB Keresletérzékeny* infláció Indirekt adóktól szűrt maginfláció Ritkán változó árú termékek inflációja 1% *az adószűrt maginflációból a feldolgozott élelmiszer-árak alakulása is ki van szűrve augusztus

9 Árfolyamok Tovább csökkenő jegybanki alapkamat, gyengülő forint A március végén indult forinterősödési trend megtorpant az előző hónapban. A július 31-i 299,7 HUF/EUR árfolyam a magyar fizetőeszköz 1,-os gyengülését jelentette június végéhez képest, míg a svájci frankkal, ill. az amerikai dollárral szemben 1,8, ill.,1%-os ütemű volt a leértékelődés (1. ábra). A forint teljesítménye egyértelműen elszakadt a régiós tendenciáktól, mivel a lengyel zloty 2,3, a román lej 1,2, a cseh korona pedig,-ot erősödött az euróval szemben júliusban (2. ábra), s az év eleje óta a hazai deviza nem tudja kihasználni a viszonylag kedvező globális befektetői hangulatot (3. ábra). A magyar fizetőeszköz gyengülésében a csökkenő jegybanki alapkamat is szerepet játszik (4. ábra), mivel a külföldi befektetők számára a magyar eszközökön, különösen az állampapírokon egyre kisebb hozamprémium érhető el (5. ábra). A forintra ezenkívül júliusban kedvezőtlenül hatott a bejelentett kormányzati törekvés, miszerint a lakossági devizahiteleket a kormány végérvényesen ki kívánja vezetni a magyar pénzügyi rendszerből, ami várhatóan további terheket ró a hazai bankszektorra. A reálgazdasági kilátások év eleje ót tartó javulása egyelőre legfeljebb fékezi a forint gyengülésének ütemét (6. ábra). 1. ábra: A forint euróval, amerikai dollárral és svájci frankkal szembeni árfolyama 2. ábra: Közép-kelet-európai devizák euróárfolyamának változása 213. júliusban* forint gyengülése Forrás: ECB, MFB % euróval szembeni árfolyamerősödés 1 11% HUF/EUR (bal t.) HUF/USD (jobb t.) HUF/CHF (jobb t.) % 9 97% * =1 Forrás: ECB, MFB CZK/EUR HUF/EUR PLN/EUR RON/EUR % 9 97% 9 3. ábra: A forint/euró árfolyam és a Standard&Poor's 5 tőzsdeindex alakulása 4. ábra: A forint/euró árfolyam, az MNB alapkamat, ill. a piaci árazás alapján várt* jegybanki kamat pont, fordított skála Forrás: ECB, Reuters, MFB tőzsdeindex emelkedése HUF/EUR (bal t.) MNB alapkamat (jobb t.) Kamatvárakozások én (jobb t.) 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3, S&P 5 (bal t.) HUF/EUR (jobb t.) * BUBOR-fixingek és az 1, 3, 6, ill. 9 hónap múlva induló 3 hónapos határidős kamatláb-megállapodások (FRA-k) alapján Forrás: ECB, MNB, MFB ábra: A forint/euró árfolyam és a 3, ill. 12 hónapos magyar diszkontkincstárjegyek hozamfelára a hasonló futamidejű német kincstárjegyekhez képest Forrás: ÁKK, Reuters, MFB HUF/EUR árfolyam (bal t.) Hozamfelár (3 hónapos magyar és német DKJ hozamkülönbsége, jobb t.) Hozamfelár (12 hónapos magyar és német DKJ hozamkülönbsége, jobb t.) bázispont ábra: A forint/euró árfolyam és a magyarországi reálgazdasági kilátások megítélése (ESI-index) HUF/EUR (havi átlag, bal t.) ESI (jobb t.) reálgazdasági kilátások javuló megítélése Forrás: ECB, Európai Bizottság, MFB fordított skála augusztus

10 Az államháztartás helyzete és finanszírozása Növekvő költségvetési kiadások, emelkedő hosszú kötvényhozamok Az idei esztendő első felében a központi költségvetés hiánya 914,2 milliárd forint volt (az éves cél 14,-a), jelentősen több mint a 212. első hat hónapjában keletkezett 592,3 -os deficit. Az első félévben befolyt állami bevételek ugyan 288,5 milliárd forinttal meghaladták az egy évvel korábbit, viszont ugyanezen összevetésben a kiadások 61,4 milliárd forinttal emelkedtek, s a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok túlköltekezése magyarázza a kiadásnövekedés 94,1%-át (1. táblázat, 1. ábra). Júliusban a 1 éves országkockázati prémium 36-ról 354 bázispontra süllyedt, ugyanakkor a 1 éves átlagos kötvényhozam 6,12-ről 6,41%-ra emelkedett, a 15 évesé pedig 6,52-ről 6,91%-ra nőtt (2. ábra). Mivel a lazuló monetáris politika csak a rövid hozamokon érezteti hatását (a 3, 6 és 12 hónapos diszkontkincstárjegyek bázispont közötti mértékben csökkentek), a hozamgörbe meredekebbé vált az elmúlt hónapban (3. ábra). A közép-kelet-európai régióban a 1 éves lengyel, szlovák és román referenciahozam csökkent, a cseh pedig 3 bázisponttal 2,2-ra emelkedett júliusban, azaz a hosszú hozamok magyarországi emelkedése a költségvetési kockázatok erősödését is tükrözi (4. ábra). 1. táblázat: Az államháztartás központi alrendszerének előzetes mérlege: a bevételek alakulása ezer teljesítés (előzetes) I-VI. hó éves teljesítés %-a törvényi módosított előirányzat I-IVI. hó évi előirányzat %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9376,7 4299,2 45, 1232,4 4587,6 44, Gazdálkodó szervezetek befizetései 1157,2 423,4 36, 1451,3 461,3 31, Társasági adó 342,3 159,7 46,7% 32,8 151,7 47, Kisvállalkozásokat terhelő adók Banki és ágazati különadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó 146,5 38,5 26, 312,6 45,6 14, 25,6 22,6 9, 149, 75,3 5, 372,7 1872,9 5, 4286,9 1834, 42, 2747,4 1443,6 52, 2953,2 1314,2 44, Jövedéki adó 929,4 422,5 45, 947,1 411, 43, Lakosság befizetései 169,4 767, 47,7% 1657,8 814,9 49, Személyi jövedelemadó Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei Egészségbiztosítási Alap bevételei Forrás: NGM, MFB 11% 1 9% 7% 1498,4 717,8 47,9% 151,6 74,9 49, 2765,5 1378,3 49, 2847,3 157,3 52,9% 1744,3 866,4 49,7% 184,3 931,8 51, 3. ábra: Magyar állampapírok referenciahozama magyar szuverén adósság befektetésre nem ajánlott kategóriába való leminősítése Forrás: ÁKK, MFB hónapos 6 hónapos 12 hónapos 5 éves 1 éves 11% 1 9% 7% , 1, 1, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 7% 1% 1. ábra: A költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulása január és június között (milliárd forint) -783, -713,9-1 21,9-97,4-592,3-914,2 457,1 464,7 351,9 47, ,9 1 55,1 526, , 1 43, ,1 1 2, 924,5 79,4 423, ,9 767, 743,6 879, 983,2 1 97,8 1 31,6-48,9-443,4-428,6-464,3-516,4-645,8-64,4-637,9-692,6-629, -67,5-637, , ,1-1 34,7-965,8-99,6-899, , , , , , ,2-346,3-322,8-317,9-313,9-416, 461, , 814,9-388, A gazdálkodó szervezetek befizetései Fogyasztáshoz kapcsolt adók A lakosság befizetései Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb bevételek Nemzeti család- és szociálpolitikai alap A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Az államháztartás alrendszereinek támogatása Adósságszolgálat, kamattérítés Egyéb kiadások Egyenleg Egyenleg értéke 2. ábra: 1 éves magyar állampapírok referenciahozama és a 1 éves CDS-felár ábra: Közép-kelet-európai 1 éves államkötvények referenciahozama Forrás: ÁKK, Reuters, MFB Forrás: KSH, NGM, MFB % 1% Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia Románia Forrás: ÁKK, Reuters, MFB 1 éves kötvények referenciahozama (bal t.) 1 éves CDS-felár (jobb t.) bázispont augusztus

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR

F ó k u s z b a n. Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése 2. január F ó k u s z b a n Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR Az MFB-INDIKÁTOR konjunktúra mutató félév alatt

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása

F ó k u s z b a n. A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A külföldi bankok közép-kelet-európai régióval szembeni követeléseinek alakulása 28 szeptembere óta a közép-kelet-európai kitettséggel

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A tartalomból A gazdasági növekedés a harmadik negyedévben világszerte lassult, a konjunktúra indexek pedig egyre inkább megközelítik a 28. végi alacsony

Részletesebben

Munkaerőpiaci folyamatok az Európai Unióban

Munkaerőpiaci folyamatok az Európai Unióban A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Munkaerőpiaci folyamatok az Európai Unióban Az utóbbi két negyedévben csökkent a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban, és az eurózónában

Részletesebben

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Tovább fokozódó beruházási kedv, javuló finanszírozási klíma és erősödő vállalati forrásigény látszik az MFB 214. i vállalati felmérésének

Részletesebben

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló hétfő, 2013. augusztus 5. Vezetői összefoglaló Vegyes amerikai makroadatok jelentek meg, a munkanélküliségi ráta ötéves mélypontján tartózkodik, ugyanakkor a foglalkoztatottság bővülése elmaradt az elemzői

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 17.

Vezetői összefoglaló február 17. 2017. február 17. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 11,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,70 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 23.

Vezetői összefoglaló június 23. 2017. június 23. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 6,9 milliárd forintos, átlag alatti

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 7.

Vezetői összefoglaló március 7. 2017. március 7. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest egyaránt erősödött. A BUX 7,0 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években Az Európai Bizottság

Részletesebben

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. október 16. Vezetői összefoglaló A szerdai kereskedési napon rendkívül rossz hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Szerdán a 307-es szint fölé emelkedett az euró/forint kurzus; a

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 2.

Vezetői összefoglaló február 2. 2017. február 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében kis mértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 7,7 milliárd forintos,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 28.

Vezetői összefoglaló február 28. 2017. február 28. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben egyaránt erősödött. A BUX 10,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 27.

Vezetői összefoglaló október 27. 2016. október 27. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 8,9 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,46 százalékos erősödéssel

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Az infláció alakulása az Európai Unióban 213. október Az alacsony gazdasági aktivitás és a csökkenő nyersanyagárak az inflációs nyomás

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 2.

Vezetői összefoglaló március 2. 2017. március 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben közel változatlan maradt, míg a dollárhoz képest gyengült. A BUX 11,9 milliárd forintos,

Részletesebben

szerda, augusztus 14. Vezetői összefoglaló

szerda, augusztus 14. Vezetői összefoglaló szerda, 2013. augusztus 14. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zárt az összes vezető tengerentúli és európai részvényindex a keddi kereskedési napon a kedvező makrogazdasági adatok hatására. Kedden

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 3.

Vezetői összefoglaló március 3. 2017. március 3. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama vegyesen mozgott a vezető devizák ellenében. A BUX 11,5 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,56 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A dollár/euró árfolyam alakulásának háttere

F ó k u s z b a n. A dollár/euró árfolyam alakulásának háttere A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A dollár/euró árfolyam alakulásának háttere 212 júliusában több mint két éve nem tapasztalt szintre gyengült, majd augusztusban újra

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 9.

Vezetői összefoglaló február 9. 2017. február 9. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető deviza ellenében gyengült. A BUX 7,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,17 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 24.

Vezetői összefoglaló február 24. 2017. február 24. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 20,2 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 13.

Vezetői összefoglaló február 13. 2017. február 13. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest gyengült, a svájci frankkal szemben pedig erősödött. A BUX 10,9 milliárd forintos, átlag feletti

Részletesebben

Vezetői összefoglaló november 15.

Vezetői összefoglaló november 15. 2016. november 15. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval szemben stagnált, a svájci frank és a dollár ellenében pedig erősödött. A BUX 9,1 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Európai kilátások: az euróövezet gazdasági fellendüléséhez a növekedés belső motorjai egyelőre még gyengék. százalékpont

F ó k u s z b a n. Európai kilátások: az euróövezet gazdasági fellendüléséhez a növekedés belső motorjai egyelőre még gyengék. százalékpont A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európai kilátások: az euróövezet gazdasági fellendüléséhez a növekedés belső motorjai egyelőre még gyengék 213. szeptember Technikai

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

péntek, július 4. Vezetői összefoglaló

péntek, július 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. július 4. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai és amerikai részvényindexek is pozitív tartományban fejezték be a kereskedési napot. Az euró/forint árfolyam csütörtökön kora estére

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 12.

Vezetői összefoglaló június 12. 2017. június 12. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest kis mértékben gyengült, a svájci frankkal és a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 6,3 milliárd forintos,

Részletesebben

F ó k u s z b a n 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0, nyár. A tartalomból

F ó k u s z b a n 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0, nyár. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Rekord magasan az MFB-INDIKÁTOR: Tovább javult a makrogazdasági és a piaci környezet a vállalatok megíése szerint, eddig nem látott

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 27 és 214 között 21. április A Magyar Fejlesztési Bank fejlesztéspolitikai céljaiból adódóan

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján

Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 2013. őszi vállalati felmérésének eredményei alapján A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Növekvő beruházási kedv, javuló finanszírozási környezet és élénkülő forráskereslet az MFB 213. i vállalati felmérésének eredményei

Részletesebben

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. június 1. Vezetői összefoglaló Jelentős veszteséget könyvelhettek el a nemzetközi börzék pénteken. A 309-es szint közelében maradt az euró/forint kurzus. A BUX 0,3 százalékkal került lejjebb

Részletesebben

Vezetői összefoglaló július 4.

Vezetői összefoglaló július 4. 2016. július 4. Vezetői összefoglaló Hétfő reggel vegyesen teljesített a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 9,08 milliárd forintos átlag alatti forgalom mellett minimális, 0,01 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 9.

Vezetői összefoglaló június 9. 2017. június 9. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 9,4 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,71 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 10.

Vezetői összefoglaló március 10. 2017. március 10. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval szemben gyengült, a svájci frank és a dollár ellenében erősödött. A BUX 9,8 milliárd forintos, átlag feletti forgalom

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 10.

Vezetői összefoglaló október 10. 2016. október 10. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 6,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,14 százalékos emelkedéssel fejezte

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar - kínai külkereskedelem alakulása

F ó k u s z b a n. A magyar - kínai külkereskedelem alakulása A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése 213. április Készítette: F ó k u s z b a n A magyar - kínai külkereskedelem alakulása A magyar kivitel stagnált 212-ben, ugyanakkor a Kínába irányuló

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló

szerda, június 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. június 11. Vezetői összefoglaló Alacsony kereskedési hajlandóság mellett pozitív tartományban zárt a vezető nemzetközi tőzsdék többsége. A kedvező nemzetközi piaci hangulat nem ragadt át

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése. Forrás: ÁKK, ECB 2% 260. A tartalomból

F ó k u s z b a n. A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése. Forrás: ÁKK, ECB 2% 260. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A forint árfolyam előző hónapokban mutatott teljesítményének értékelése 212. február A Magyarországot ért adósságleminősítési hullám

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A fogyasztói bizalom alakulása Magyarországon

F ó k u s z b a n. A fogyasztói bizalom alakulása Magyarországon A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A fogyasztói bizalom alakulása Magyarországon 214. szeptember A második negyedévtől némileg mérséklődött az idén tavasszal nyolcéves

Részletesebben

Vezetői összefoglaló május 15.

Vezetői összefoglaló május 15. 2017. május 15. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, a dollár viszonylatában erősödött. A BUX 17,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 15.

Vezetői összefoglaló február 15. 2017. február 15. Vezetői összefoglaló Szerda reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest gyengült, a svájci frankkal szemben pedig stagnált. A BUX 10,9 milliárd forintos, átlag feletti

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, április 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. április 24. Vezetői összefoglaló Tegnap a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is negatív tartományban zártak a többségében kedvező makroadatok ellenére. Szerdán a forint

Részletesebben

szerda, április 15. Vezetői összefoglaló

szerda, április 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 15. Vezetői összefoglaló Kedden vegyesen teljesítettek az amerikai és az európai részvényindexek. Erősödni tudott a forint a dollárral és a svájci frankkal szemben is. A BUX záróértéke

Részletesebben

Vezetői összefoglaló december 1.

Vezetői összefoglaló december 1. 2016. december 1. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest nem változott jelentősen. A BUX 12,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Vezetői összefoglaló január 13.

Vezetői összefoglaló január 13. 2017. január 13. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, a dollárral szemben pedig kis mértékben erősödött. A BUX 10 milliárd forintos,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló április 28.

Vezetői összefoglaló április 28. 2017. április 28. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben egyaránt erősödött. A BUX 8,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett

Részletesebben

Vezetői összefoglaló december 12.

Vezetői összefoglaló december 12. 2016. december 12. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest kis mértékben gyengült, a svájci frankkal és a dollárral szemben erősödött. A BUX 8,1 milliárd forintos, átlag

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 19.

Vezetői összefoglaló június 19. 2017. június 19. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött, a dollár ellenében stagnált. A BUX 33,6 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

kedd, május 12. Vezetői összefoglaló

kedd, május 12. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. május 12. Vezetői összefoglaló Hétfőn veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kedd reggel fokozatosan gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam megközelítette

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A forint/euró árfolyam emelkedés háttere 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00

F ó k u s z b a n. A forint/euró árfolyam emelkedés háttere 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése 211. november Készítette: F ó k u s z b a n A forint/euró árfolyam emelkedés háttere A forint euróárfolyama október végén ismét 3 HUF/EUR fölé lendült,

Részletesebben

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 8. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai részvényindexek pluszban, az amerikai börzék mínuszban zártak. Erősödni tudott a forint az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 1.

Vezetői összefoglaló június 1. 2017. június 1. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében erősödött, a dollárhoz képest pedig gyengült. A BUX 18,2 milliárd forintos, jóval az átlag

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Az amerikai eszközvásárlási program visszafogásának hatása a feltörekvő gazdaságokra. milliiárd $ I 2008.

F ó k u s z b a n. Az amerikai eszközvásárlási program visszafogásának hatása a feltörekvő gazdaságokra. milliiárd $ I 2008. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Az amerikai eszközvásárlási program visszafogásának hatása a feltörekvő gazdaságokra 214. március A Fed 28 végén megkezdett és három

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 25.

Vezetői összefoglaló október 25. 2016. október 25. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euró és a dollár viszonylatában kis mértékben gyengült, a svájci frank ellenében enyhén erősödött. A BUX 9,9 milliárd forintos,

Részletesebben

hétfő, szeptember 7. Vezetői összefoglaló

hétfő, szeptember 7. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. szeptember 7. Vezetői összefoglaló Jelentős eséssel zárták a múlt hetet a vezető nyugat-európai és az amerikai tőzsdék is, a megjelent csalódást keltő német ipari megrendelési adatok és az

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2016 második negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2016 második negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 216 második negyedévében 216. szeptember 216. április-június között a magyarországi GDP a nyers adatok

Részletesebben

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. július 18. Vezetői összefoglaló Tegnap jelentős mínuszban zártak a vezető nemzetközi részvényindexek az ukrán-orosz határon lezuhant repülőgép hírének következtében, illetve az Oroszország

Részletesebben

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló Kedden mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék pirosba fordultak, zárásra valamennyi mutató esetében esést regisztráltak. Amerikában a cégek harmadik

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Vezetői összefoglaló december 16.

Vezetői összefoglaló december 16. 2016. december 16. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest erősödött, a dolláral szemben gyengült. A BUX 16,3 milliárd forintos, átlag feletti forgalom

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben