Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.) TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Czakó Gábor szerint a reneszánsz végén megtört az egyház kamattilalma, a kamatos kamat révén a pénz istenné emelkedett. Minél közelebb áll valaki az értékteremtéshez, annál kevesebbet keres, s minél távolabb annál többet. A t ke a demokrácia fölött áll, miközben a sajtószabadság a nép más javaival együtt a ke tulajdona. A közvélemény is, hiszen a sajtó, a reklám, a butító iskola és a szórakoztatás képes a valóság leváltására. Tolvajokat, bunkókat, cédákat emel példaképpé. A gender mainstreaming a válogatható nemekkel hovatovább fölülírja a biológiait. Amilyen fickósan kitiltotta köreib l a Mindenhatót a szcientifista tudomány, oly alázatosan engedi be az Antikrisztus pokoli tudománytalanságait. A kapzsiság si b ne immár erény és törvény. Ez a gazdaság a halál és a kárhozat civilizációjának életrendje. (MN 27) Bogár László szerint egy, a folyamatok lényegét megérteni képes nép és egy anyagi és kulturális értelemben egyaránt komoly értékek felett rendelkez nemzetállam kombinációja komoly veszélyforrást jelentett volna a birodalom számára. A legfontosabb feladat az volt, hogy az állam egészét mint a történelmi rossz megtestesülését mutassák be. A liberalizálás, deregulálás, privatizálás hármas jelszó a radikális államtalanítás stratégiája. Arról nem beszéltek, hogy a banki, biztosítási, energetikai, távközlési, informatikai, kereskedelmi és médiarendszerünk, közm hálózatunk, élelmiszer-ipari és gyógyszeripari komplexumaink feletti ellen rzés teljes elvesztése milyen katasztrofálisan kiszolgáltatott helyzetbe juttat majd minket. Arra sem volt válasz, hogy ha egy külföldi állam jó gazda, akinek megéri magyar rendszereket vásárolni és profitábilisan m ködtetni, akkor miért pont a magyar államnak nem jó üzlet ez. Mint ahogy arra sem, hogy miért kaptak a magyar állami vagyont privatizáló külföldi vállalatok majdnem annyi anyagi támogatást a magyar államtól, mint amennyi t két összesen behoztak. Nem ártana feltárni azt a nemzetpusztítást, amit a birodalom és SZDSZ nev ügynökhálózata véghezvitt. És végre stratégiai bizonyítékkal szolgálni arra, hogy az elmúlt húsz év magánkezeihez képest az állam a legjobb tulajdonos. (MH 27) Scheiring Gábor szerint a spekulációs (Tobin) adó a nemzetközi pénzügyek instabilitását okozó rövid távú átutalásokat megdrágítva h theti a túlf tött pénz- és kepiacokat, miközben a reálgazdasághoz szükséges pénzügyi szolgáltatásokat nem korlátozza. A Fidesz korábbi retorikája alapján nagyobb kormányzati együttm ködési készségre számítottak. Orbán Viktor több alkalommal nyilatkozott úgy, hogy programjuk a spekulációs típusú, rövid távra tervez kapitalizmus helyett a termel 1

2 kapitalizmust támogatja. Joggal vélhették, hogy a nagy kockázatú pénzügyi és t zsdei veletek megrendszabályozása és megadóztatása része a Fidesz gazdaságfilozófiájának. Ráadásul a nemzetközi klíma még soha nem volt ilyen kedvez a spekulációs adó bevezetéséhez. Hogy a kormány mégis a lefelé tartó adóversenyben akar kit nni, vagy az, hogy nemrég létrehozták az úgynevezett szabályozott ingatlanpiaci társaságokat, azt mutatja, hogy a spekulatív nemzetközi pénzt ke idecsalogatására tettek fel mindent, ahelyett, hogy a fenntartható gazdaságfejlesztésre törekednének, azaz a min ségi, a helyi gazdaságba beágyazott termel két akarnák megkötni. A kés i kapitalizmus a rendelkezésre álló munkaer töredékével képes el állítani az igények kielégítéséhez elegend áru- és szolgáltatás-mennyiséget. Az egyik megoldás nyilván a munkaid csökkentése lehet, amire Franciaországban már történt kísérlet. A feltörekv országok versenye nem ebbe az irányba hat inkább a munkaer kizsákmányolása fokozódik. Csökkenteni kell a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékokat, hogy jobban megérje a keintenzív termelés helyett a munkaer re építeni. Ehhez egy ökológiai adóreform is kapcsolódna, mert az államnak a jóléti szolgáltatások nyújtásához szüksége van bevételekre de els sorban nem a munkát, hanem a környezeti szempontból káros tevékenységeket kell megadóztatni. (lehetmas.hu) Karsai László szerint a rabló, területszerz és népirtó háborúban június 22-ig Németország legf bb szövetségese a Szovjetunió volt. Ha a Szovjetunió nem köt paktumot Németországgal, akkor lehet, hogy Hitler nem is vezényli támadásra csapatait, talán nem kockáztatta volna a kétfrontos háborút. Sztálin inkább akart Hitler cinkosa, mint katonai ellenfele lenni. (Nb 21) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA A költségvetés számairól közzétett kormányhatározat alapján a következ két év egyik legnagyobb vesztese az egészségügy. Az E-Alap kiadásai az idei évre tervezett 1459 milliárdról jöv re 1385 milliárdra csökkennek, és ez az összeg 2013-ban tovább apad 1366 milliárd forintra. Az egészség-gazdaságtani szakmai kollégium jelezte az egészségügyért felel s államtitkárnak, ha a kormány nem tud a meglév nél több közpénzt átcsoportosítani az egészségügyhöz, úgy a szolgáltatási csomagot kell sz kítenie. - Az államtitkárság szerint jöv re 300 milliárd forintos uniós forrás érkezik az ágazatba, amit kiegészít az egészségügyi termékadóból várható összeg. (Nb 22) Megkezd dnek az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett tagok reálhozamainak kifizetései, a tagok átlagosan hetvenhatezer forintot kapnak. A több mint hárommillió visszalépett közül ötszázhatvanezernek nemhogy reálhozama nem termel dött, befizetéseik egy része is hiányzik. Selmeczi Gabriella szerint egy tíz évre lekötött bankbetét nagyobb hasznot hozott volna a magánnyugdíj-pénztári befizetéseknél. (MH 23) - A megkérdezettek kétharmada az államtól várja az öregkor pénzügyi biztonságának megteremtését, még a éves korosztályban is 57 százalék említi ezt az els helyen. Az egyén öngondoskodásának els dlegességével csak a megkérdezettek 28 százaléka értett egyet. (NG 22) 2

3 Sió László, a Fidesz oktatási szakpolitikusa a tankötelezettség leszállításánál sokkal nagyobb kockázatnak látja a szakképzés átalakítására vonatkozó terveket. Tömegesen léptetnénk be nagyon kicsi közismereti tudással rendelkez gyerekeket egy hároméves szakképzési rendszerbe, ahol nem lesz esélyük arra, hogy releváns szakmai tudást szerezzenek. Ideig-óráig, egy adott szituációban képesek lesznek talán munkát vállalni, de utána nem tudják frissíteni a tudásukat, és kipotyognak majd a rendszerb l. Sok százezres munkát vállalni nem tudó tömeget visszük magunkkal tovább, és tartjuk el segélyekkel. (Nb 26) Csakhogy ma ezek a tudatlan gyerekek, még miel tt gyakorlati képzésükre sor kerülne, kihullanak a rendszerb l, így sem elméleti, sem gyakorlati képzettségre nem tesznek szert. Ideig-óráig sem képesek munkát találni, egyb l segélyekkel kell eltartani ket. Bódis József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke szerint a rektori konferencia gazdasági bizottsága nagyon jó koncepciót dolgozott ki az államilag finanszírozott képzésre. Minden kreditnek lenne ára, ha valaki teljesíti, nem fizet. Ha nem teljesíti, akkor a következ t már csak térítés fizetés árán tudja felvenni. Ez jó alapgondolat, nem tandíj, de mégis arra ösztönözne, hogy egy ötéves képzést ne nyolc-tíz év alatt végezzenek el. Növelni lehetne a hallgatók létszámát is, úgy, hogy az államnak nem jelentene nagyobb terhet. A hallgatói létszám tekintetében uniós vállalásaink vannak, el kell érnünk a negyven százalékot 2020-ig. Általánosságban nem igaz, hogy túlképzés van és a diplomások nem tudnak elhelyezkedni. Ez egy rossz szlogen. (Nb 23) - Visszafogná a kormány a diplomások nagymérték elvándorlását, ennek egyik lehetséges módja, hogy az államilag finanszírozott képzésben részt vev hallgatókkal szerz dést kötnek, amely tartalmazza, hogy a diploma megszerzése után bizonyos ideig Magyarországon kamatoztatják tudásukat. (MH 27) Hoffmann Rózsa szerint a jöv ben nyelvvizsga nélkül senki sem mehet egyetemre. Medgyes Péter, az ELTE Angol Amerikai Intézetének egyetemi tanára a nyelvi oktatás tarthatatlan helyzetéért a középiskolai nyelvi képzést tartja felel snek. Szerinte arról nem beszél az államtitkár, mit tesz azért a minisztérium, hogy javítsa a középiskolai nyelvi képzést. Ha semmit, akkor csak az elitgimnáziumok jól eleresztett diákjai tudnak majd eleget tenni ennek a követelménynek. Úgy tudni, hogy az oktatásért felel s államtitkárság meg akarja szüntetni a nyelvi el készít évfolyamokat a középiskolákban. A nyelvi el készít bevezetésének egyik célja az volt, hogy minél több diák tegyen középiskolai tanulmányai végén nyelvvizsgát, függetlenül a családja társadalmi státuszától. Ha ezt megszüntetik, azzal százezrekt l veszik el a nyelvtudás megszerzésének lehet ségét, emellett tömegesen bocsátják majd el az iskolák a nyelvtanáraikat. (Nb 27) Mendrey László, a PDSZ elnöke szerint bár az érdekvédelmi szervezetek nyitottan, az együttm ködés szándékával nyújtottak kezet a kormányzat felé, sokszorosan csalódtak. A nemzeti együttm ködés rendszere kimerült a kérd íves felmérésekben, melyekr l mindig gy zelmi jelentéseket kaptunk, de a tényekr l semmit sem hallottunk. (Nv 26) Lovas István szerint nincs még egy európai ország, amelyben a miénkhez hasonló durvasággal és minden alapot nélkülözve is lehet támadni a kormányt és annak tagjait anélkül, hogy az elkövet knek bármilyen valós retorziótól kellene tartania. Mennyire 3

4 szabad a nyugati demokráciák sajtója, amelyr l legjobb amerikai szakért k állítják, hogy az minél jobban úszik a pénzben, mint ez történik az elmúlt évtizedek páratlan médiakoncentrációja során, annál szegényebb lesz a demokrácia? Ha a demokrácia olyan kormányzati forma, amelyben a szuverén hatalom a népé, és ezt a hatalmat az általa választott tisztségvisel k gyakorolják, miként állíthatja bárki, hogy a negyedik hatalmi ág demokratikus? (MN 21) CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Komoly csapást mérhet a szakszervezetekre a kormány a jöv év elején hatályba lép új munkatörvénykönyvvel. A tervezet eltörli a szakszervezet tisztségvisel inek eddig járó munkaid -kedvezményt, így a jöv ben legfeljebb önkéntes alapon, munkaid n kívül végezhetik az érdekképviseleti munkát. Ráadásul a szakszervezeti tisztségvisel ket ezután csak minimálisan védi a törvény a munkáltatókkal szemben. Ezzel párhuzamosan csorbul a szakszervezetek ellen rzési joga is. Eddig részletes betekintést kaphattak a cég helyzetébe és terveibe, a munkáltató pedig nem tagadhatta meg a tájékoztatást. Az új tervezet alapján megtagadhatja. Az új javaslatból kikerült a szakszervezeteknek az a joga, hogy kifogást emeljenek a munkáltató jogellenes döntéseivel szemben. A jelenlegi szabályozás szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztetés befejezéséig vagy a bíróság döntéséig nem lehet végrehajtani, a tervezet alapján ennek a jöv ben nem lesz akadálya. A munkavállalók alapértelmezett képvisel i a munkáltatókkal szemben a jöv ben az üzemi tanácsok lesznek, melyek elnökének és tagjainak megmarad a munkaid kedvezménye. Az üzemi tanács a szakszervezetnél kisebb érdekérvényesítésre képes szervezeti forma: nem tagozódik nagyobb szervezetbe, s nincs vagyona. Nincs sztrájkjoga sem: munkabeszüntetés esetén pártatlan, semleges magatartásra köteles. (hvg.hu) A foglalkoztatás rugalmasságát segíti az új munka törvénykönyve, amely több lehet séget kínál a munkaadók és munkavállalók közti kölcsönösen el nyös megállapodásra nyilatkozta Dávid Ferenc VOSZ-f titkár. (VG 25) A Munkástanácsok elutasítja a tervezett módosításokat. A magyar gazdaság nem a munkavállalók túlzott jogai miatt került az elmúlt években ilyen helyzetbe, a foglalkoztatás eddig is extrém rugalmas volt. (MN 26) Az LMP szerint az eddigi munka törvénykönyve se védte kell en a munkavállalókat, de az új koncepció még ahhoz képest is határozott visszalépést jelent. (MN 25) Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint a tervezet rendkívüli mértékben teszi kiszolgáltatottá a munkavállalókat, a foglalkoztatási szabályok egyoldalú, csak a munkáltatók számára el nyös módú átírása és keresetük "törvényes" csökkentése miatt. Elfogadhatatlan a szakpótlék- és a visszamen leges alapszabadság-csökkentés. (Nv 22) Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke kifogásolta az el terjesztés azon elemeit, amelyek csökkentik a jövedelmet, a pihen id t, a munkaid t viszont növelik. (MN 25) Bertha Szilvia (Jobbik) szerint miközben a kormány munkahelyteremtésr l beszél, addig éppen arra teremt kereteket, hogy a növekv munkanélküliséget ne újabb munkaer alkalmazásával végeztessék el a foglalkoztatók. A tervezet törvény szintjén is lehet vé tenné, hogy az emberek végletekig történ kizsigerelése még csak ne is legyen büntethet. (MN 26) Torkos Matild (a Magyar Nemzet publicistája!!) szerint a 4

5 munkavállalói jogokat ilyen brutálisan csorbítani igyekv törvénytervezet el terjeszt inek illik belenézni a dolgozók és érdekképvisel ik szemébe. A nemzetgazdasági tárca által társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezet készít i mintha megfeledkeztek volna a bérb l és fizetésb l él milliók öntudatos közösségér l. Felfoghatatlan, hogy vajon miért akarnak mindenáron beletáplálni a bérb l és fizetésb l él emberekbe is egyfajta forradalmi hevületet akkor, amikor nagy részük már ma is kiszolgáltatott helyzet bérrabszolgaként éli meg munkavállalói létét, vagyis szinte már csak a láncait veszítheti el. A kormány a jelek szerint nem több frontot nyitott a nagy rendrakás érdekében, hanem egyet, de azt mindenki ellen, a saját öntudatos választói ellen is. (MN 25) Gaskó István szerint a szakpótlék elvétele százalékos keresetcsökkenést fog okozni az amúgy is alacsony kereset ek között. Ráadásul az eddig járó 3 havi többletvégkielégítés is csökkenne. A Szociális Konzultáció els kérdésére a válaszadók több mint kilencven százaléka úgy reagált, hogy vezessék be a védett kort. Mivel a kormány olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést, hogy ezzel indította a Szociális Konzultációt, meglep fordulat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetéb l kikerült, hogy csak különösen indokolt esetben lehet rendes felmondással elbocsátani ezeket az embereket. (Nb 23) A Liga szerint a kabinet arcon csapta mindazokat, akik bíztak a szociális konzultációban: nemhogy a védett kort nem vezetik be, hanem még a jelenlegi csekély felmondási védelem sem illetné meg a nyugdíj el tt állókat. (Nv 22) A kísérleti léggömbre zúdult összt z némi korrekcióra késztette a kormányt. Szijjártó Péter szerint a szociális konzultációban az emberek világosan elmondták, hogy mit akarnak, és a kormány ennek megfelel en fog eljárni. A védett kor intézményét már mindenki egy garantált jogintézményként veheti figyelembe. Lázár János szerint a Fidesz munkaanyagnak tekinti az NGM javaslatát, s ha kell, akkor vitatkoznak azzal. (Nb 26) Gaskó szerint a kisgyerekesekre vonatkozó szabályok is érthetetlenek annak fényében, hogy a kormány folyamatosan a gyermekvállalási kedv növelésér l beszél. (Nb 23) A védelmi id szak alatt is közölhetik a munkáltatók a 3 évnél fiatalabb gyermeket nevel szül kkel, hogy nem kívánják ket tovább foglalkoztatni. (Nv 22) Ónody-Molnár Dóra szerint a családpolitikai szemlélet társadalompolitika ma ott tart, hogy megszüntetnék a gyesen lév kismamák munkajogi védettségét. Mivel a gyerekvállalás iránti hajlandóságot leginkább a munkahellyel kapcsolatos biztonság, illetve bizonytalanság érzése befolyásolja, ezért a munkavállalók kiszolgáltatottságát növel változások a lehet leghátrányosabban érintik a kormány kitüntetett céljának elérését. (Nb 26) Kristóf Attila (a Magyar Nemzet vezet publicistája) szerint ha a hatalom érzéketlenséget mutat, és erejét fitogtatja, s nem veszi tudomásul, hogy egyéni érdeksérelmeit l senki nem tekint el készségesen, nagy hibát követ el, s az önmaga elé állított erkölcsi (szolidaritási) mércét semmibe veszi. Ha a kormány az er t és határozottságot nem vegyíti fokozott empátiával, s nem keresi a megegyezés, megértés útját, az sz valóban forró lehet. (MN 23) Braunmüller Lajos szerint a pozitív hatáshoz arra is szükség lenne, hogy küszöbön álljanak a jobb id k. A kormányzat egyéb lépései miatt azonban a vállalkozásokra elvárt béremelés is nehezedik jöv re, miközben az erre fedezetet nyújtó gazdasági 5

6 felpezsdülést senki nem szavatolja számukra. A versenyképességet el segít rugalmasság és a versenyképességet rontó béremelési kényszer több cégnél valószín leg csak egyetlen kijáratot hagy szabadon: az elbocsátást. Ha a tervezetb l törvény lesz, mindez könnyebbé válik, mint valaha. (VG 26) - Az MSZP szerint a módosítással a kormány azt kompenzálná a háromszázezer forint alatt keres k esetében el írt béremelést nem teljesít vállalatokat a jöv évt l kezdve szankcionálni fogják. (MN 26) Ferge Zsuzsa szerint 20 év alatt a tulajdonosi t ke és a hatalmi t ke jelent s szerepcseréje vagy legalábbis új egyensúlya jött létre: a gazdasági t ke vált a folyamatok f meghatározójává. A leggazdagabb magyar vagyona 2010-ben 200 milliárd fölött volt - nagyjából annyi, mint a legszegényebb egymillió egész évi jövedelme. A jövedelmi-vagyoni egyenl tlenségek mögött egyfel l önös-elkapkodott privatizációs politika, gátlástalan spekuláció és korrupció húzódik meg, másfel l az a folytatólagos közfelel tlenség, amely nem látta át, milyen tartós katasztrófához vezet több mint egymillió munkahely elvesztése. A hatalom sok esetben elfogadja a kés érdekek dominanciáját a széles értelemben vett közérdek kárára (pl. egykulcsos adó, érdekegyeztetési fórumok gyengítése, a t két jobban kiszolgáló, évre leszorított iskolai korhatár.) Az Eurostat 2009-es adatai szerint Magyarország a GDP 0,98 százalékát fordította munkaer -piaci programokra, a 27 Európai Uniós tagállam átlagban 2,18 százalékot. A 2011-es "koncepció" az összes kiadást, és ezen belül a minimális megélhetésre, a képzésre, a közmunkára fordítható összegeket egyaránt tovább csökkenti. A következményeknek - tömegek életkilátásai romlása, a mélyszegénység újratermelése, b nözés, élez konfliktusok - nagy lesz a társadalmi ára. (Nv 23) 70 ezer embert érint, a hátrányos helyzet ek elhelyezkedését célzó programról döntött a kormány. Ha a munkáltató 50 év feletti dolgozót vesz fel egy évre, az els négy hónapban a dolgozó bérének és járulékának 100 százalékát, a második négy hónapban 50 százalékát, a harmadik négy hónapban a járulékok 100 százalékát kapja meg támogatásként. 35 ezer ember az elhelyezkedésüket segít képzésben is részt vesz. (VG 21) Pintér Sándor szerint a határ rségnek kiválóan felszerelt, kiképzett, harcedzett határvadász századai voltak, amelyek beintegrálhatók lettek volna a Készenléti Rend rségbe. Ehelyett feloszlatták ket. Ez nagyon rossz döntés volt, hiszen az elmúlt egy év fényesen bebizonyította, hogy ott, ahol a készenléti rend rség egységei eltöltenek pár hetet, jelent sen javul a közbiztonság. Évek óta körözött b nöz ket fogtak el. Életvitelszer en mások javainak fosztogatásából él társaságokat értek tetten. Szükség van rájuk, s t növelni kell a létszámukat. A Készenléti Rend rség azért van, hogy mindig oda vezényeljék, ahol csapater ben hatékonyan tudnak m ködni. (Nb 25) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Varga Mihály elismerte, hogy a kormány gazdasági tervei nem tarthatók és jöv re valószín leg rendkívüli intézkedésekre lesz szükség. Lehetségesnek nevezte, hogy 0,3-0,5 százalékponttal is alacsonyabb lesz a növekedés a tervezetnél, felül kell vizsgálni a 6

7 konvergencia-programot, az Új Széchenyi Tervet és a Széll Kálmán tervet. Ha a mostani frankárfolyam tartós marad, akár 0,3-0,5 százalékponttal is ronthatja a gazdaság növekedési képességét. Ennek ellenére Varga "kicsit túlzónak" tartja, hogy az elemz k szerint jöv re további 600 milliárd forintot kell majd megspórolni. (Nv 23) Varga azt javasolta: tartsuk az államadósságot a 80 százalék alatt, és az államháztartási deficitet nyomjuk 3 százalék alá. Így is megszorításokra lesz szükség, de kisebbre, mint ha er nket az államadósság voluntarista csökkentésére pazaroljuk. (Nv 25) Tukacs István (MSZP) egyetért Varga Mihállyal abban, hogy az államadósság jelenlegi ütem csökkentése közgazdaságilag értelmetlen, hiszen feleslegesen fékezi a gazdaságot, miközben elviselhetetlen terhet ró a legnehezebb körülmények között él kre. (Nv 26) Zsebesi Zsolt szerint józan politikai er k nem helyeslik Magyarország további eladósítását, de azt sem, hogy az emberek határtalan megnyomorításával próbáljunk meg elérni egy voluntarista célt, amit semmilyen józan gazdaságpolitikai számítás nem támaszt alá. (Nv 25) Zsebesi szerint az igazságtalan 16 százalékos személyi jövedelemadó és a 10 százalékos társasági adó nem indította be a gazdaságot. A szerény magyar növekedést az exportnak köszönhetjük. Munkahelyek a láthatáron sincsenek. A stagnáló fogyasztás, a kevés új munkahely, a megalapozatlan adócsökkentések miatt visszaesett az állam adóbevétele. Jöv re megint lyuk tátong az államháztartásban, amit valahogy be kell tömni. Varga Mihály szerint fordulatra van szükség. Ennek érdekében: hagyjunk fel az adósságcsökkentés értelmetlen szajkózásával! A 77 százalékos államadósságot tartani és olcsóbban finanszírozni kell. Az adósságcsökkentésre szánt pénzt pedig gazdaságélénkítésre fordítani. Varga azt mondja: az adósságot 80 százalék alatt kell tartani, és az államháztartási deficitet 3 százalék alatt. Éljen Varga Mihály! (Nv 25) Róna Péter szerint tavaly a globális cégek 94,6 milliárd forintot vittek ki adózatlanul az országból royalty, oktatási programok és egyéb más hasonló jogcímeken. Rendbe kell tenni az adórendszert. Nem válságadó kell, hanem a royaltyt is be kell vonni az adóalapba. A kisvállalkozók az ilyen legális kiskapus könyvelési trükkök miatt nem tudnak versenyezni a nagyokkal. (MH 21) Elképzelhet olyan helyzet, hogy az állam értékesítse a nemrégiben szerzett Molpakettjének egy részét, hiszen nem tudjuk mi fog történni a devizafinanszírozásban vagy a devizapiacokon mondta a Gazdasági Rádiónak Varga Mihály. (MN 23) BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, A jegybank monetáris tanácsa egyhangúlag tartotta a hatszázalékos alapkamatot. Az inflációs és a reálgazdasági érvelés alapján nem lehetne kizárni a kamatvágás lehet ségét, ám a tavaly gyakran hangsúlyozott az elmúlt id szak során viszont elfeledett érv, a kockázatkerülés és a küls kitettség megakadályozza a monetáris enyhítést. Az inflációs cél akár a korábban várthoz képest hamarabb is teljesülhet, ami felvethetné a kamatcsökkentés lehet ségét, ám a pénzügyi stabilitási kockázatok akadályozzák a monetáris politika enyhítését véli Suppan Gergely a Takarékbank elemz je. (NG 27) - Róna Péter szerint a pénzügyi rendszer, a monetáris politika nem szolgálja, hanem megfojtja a magyar gazdaság érdekeit, versenyhátrányt okoz

8 4000 milliárd forintot tartanak a pénzintézetek MNB kötvényekben, minden kockázat nélkül. Jelenleg az ideális jegybanki alapkamat maximum három százalék lenne. (MH 21) Boros Imre szerint százezrével vállalták az emberek hazánkban kényszer l vagy vállalkozó kedvb l az üzleti életet, jórészt t ke nélkül. Ezek a kisvállalkozói egzisztenciák együtt a legnagyobb foglalkoztatók. A kehiányt sokan közülük ingatlannal fedezett hitelekkel, lízingekkel pótolták, amik most sorban d lnek be. A kicsik bed lését gyorsítja, hogy a beszállítóknak a nagyok egyszer en nem fizetnek. A vállalkozási hitelek fedezeteként igénybe vett ingatlanok nem szerepelnek a sokat hangoztatott százezer feletti problémás, kilakoltatás-veszélyes otthonok között, de a veszély ugyanaz, s t súlyosabb, mert a család együtt bukja vállalkozását, otthonát és egzisztenciáját. A baj potenciális méreteire csak abból lehet következtetni, hogy a hazánkban bejegyzett több százezer vállalkozás zöme olyan, ahol a tulajdonos felel ssége korlátlan, tehát anélkül is felel teljes családi vagyonával, ha éppen nincs az ingatlan megterhelve. A hozott intézkedések még a sz kebben vett lakáshitelproblémákat sem oldják meg, mert nincs elég pénz erre a kormány zsebében. A bankok továbbra is kivonják a pénzt a gazdaságból. Kockázatot nálunk nem vállalnak. Azzal vannak elfoglalva, hogy a hazaiakat a házból, a cégb l kitúrják. Nem is kell nekik kockázatot vállalni, mert a jegybank el zékenyen fogadja be százmilliárdjaikat messze az infláció feletti kamatokon. A bankok nem azért gy jtenek betéteket, hogy azokat a gazdaságba hitelezzék, hanem azért, hogy a jegybankba tegyék. A jegybank nem ellátja a gazdaságot pénzzel, hanem kiszárítja a pénzforrásokat. Ha nincs a kormánynak elég pénze, és a bankok sem hiteleznek, a probléma kezelésére csak egy megoldás marad, megkurtítani azok hasznát, akik eddig a bajok okozásából zsírosan profitáltak, és ezután a növekv nyomorból akarnak hasznot húzni. Mindez nem megy konfliktus nélkül, de az sem, ha újabb félmillió középosztálybeli zuhan a roncstársadalom vigasztalanságába. (MN 21) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentésében kiszámítható gazdaságpolitikát szorgalmaz, és azt javasolja a magyar kormánynak, hogy ha fontos döntéseket hoz, akkor azt érdemi konzultáció el zze meg az érintettekkel. Magyarországnak szüksége van egy hosszú távú, átfogó, politikai ciklusokon átível ország stratégiára. Az államháztartási hiánycél kijelölése, vagy az államadósság csökkentése nem tekinthet stratégiai célnak. (Nv 22) Tehervasúti körökb l származó értesülés szerint eld lt, hogy a távol-keleti áruforgalom európai belép pontja nem Záhony, hanem a szlovákiai Ágcserny lesz. Ezzel a záhonyi térség végleg leértékel dik. (MN 21) MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK A gmo-botrányban érintett két vállalkozás a Pioneer és a Monsanto miatt hivatalos tájékoztatást kért az Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége. A Pioneer 8

9 visszautasítja a génszennyezés szándékosságával kapcsolatos találgatásokat. Különösen azért, mert így a saját érdekeit szolgáló, a hazai termel kkel gm-mentes vet megtermelésre alapozott üzletága évi 1,3 millió zsákos, több mint száz millió forintos exportját is veszélyeztetné. (NG 25) Hazánk egyáltalán nem szorul vet magimportra. A mostani szennyezést egyértelm en a külföldön el állított és itthon eladott vet mag okozta. Romániából és Horvátországból behozott Pioneer és Monsanto magokat vetettek a gazdák. (MN 26) A szeptember 30-ig beadott kárigényeket az év végéig az állam megtéríti. A kormány egy engedményezési szerz déssel átvállalja az érintett forgalmazókkal kapcsolatos jogviták lefolytatását, illetve ezen eljárások vége el tt megtéríti a gazdák kárát. (NG 27) Termelési alapok, agrárpiac, stratégia és nemzetközi kapcsolatok e területekért felelt az a négy osztályvezet, akit menesztettek a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A tárca a történteket belügynek tekinti, ezért nem magyarázza. Hogy a minisztérium m ködését alapvet en meghatározó feladatkörök irányítóinak miért kell távozniuk, arról teljes csend. Tamás Gábor szerint amikor egy éve a VM új irányítóinak neve ismertté vált, az ellentét kódolva volt, mert a meghatározó államtitkárok mindegyike pontosan körülírható érdekkörb l érkezett. Az egyik nyitottabb a nagyüzemi gazdálkodás felé, a másik a sokszín ökogazdálkodás hittérít jeként lett ismert, a harmadik elkötelezett zöldpolitikus. Valószín, hogy az eredménytelenségért, a stratégiai mélység bels viták okozta patthelyzetért kellett nbakokat keresni. Csakhogy egy ilyen intézkedés a vezet k között meghatározó ügyekben meglév feloldhatatlan szemléletbeli ellentétein semmit nem lazít. (Nb 23) Dóczi Kálmán zöldségkertész szerint az uniós földalapú támogatások lehívása válik lassan a mez gazdaság tevékenységévé. Egy falu határát a jelenlegi technológia szintjén akár néhány ember képes megm velni, ami a vidék teljes pusztulásához vezethet. Az itt felhasznált drága gépeket mind importálják, ezek megtérülése nem valószín. Beszerzésük állami hozzájárulással lehetséges, vagyis mi is a külföldi gépgyárakat támogatjuk. Magyarország egyik kitörési pontja az állattenyésztés, a kertészet, a vet magtermesztés, a biotermelés és az ehhez kapcsolódó beszállító- és feldolgozóipar fejlesztése lenne, ami megoldaná a sok százezer képzetlen munkanélküli foglalkoztatását is. Két hektár növényházban több embert lehet foglalkoztatni, mint 3000 hektár szántón, és a termelés ingadozása is sokkal kisebb. Ehhez földrészünkön a magyar Alföld rendelkezik a legjobb adottságokkal. Mégsem történik semmi, s t a hanyatlás felgyorsulva folytatódik. A döntések a leger sebb érdekérvényesítésre képes csoportok javára történnek. Ez pedig a nagyüzemi lobbi és az unió elvárása. A nagybani piacokat Hollandiában a termel k szervezetei m ködtetik, nálunk a piacot üzemeltet k el tt egyetlen cél lebegett: minél több pénzt kicsikarni a termel kb l. (MN 26) Szeremley Béla, a Hangya Szövetkezeti Együttm ködés elnöke szerint az elmúlt tíz évben négyezermilliárd forintot fordított az állam agrár- és vidékfejlesztésre, amib l szinte semmi nem jutott azokra a célokra, amelyek érdemben tudnák enyhíteni a munkanélküliséget, a falvakban él k rossz szociális helyzetét. A termékpályák egészét érint érdekeltségi rendszerhez kell hozzányúlni. E nélkül nincs helyben tartott értéktöbblet. Olyan szövetkezeti modellváltás szükséges, amely kiterjed az élelmiszeriparra, a kereskedelemre és a hitelezésre. Csak egy intézményében átgondolt, 9

10 sokágú nemzeti összefogás képes megtörni a multinacionális t keérdekeltség lobbik erejét. Dániában mindegyik termel számára kötelez a szövetkezeti tagság. A t kealapú agrártársaságok lényege viszont az, hogy egyetlen ember birtokolhat másokkal szemben jelent s vagyonokat. A demokratikus testületi döntések alapján m köd szövetkezetben nem a t ke a legfontosabb, hanem a beszállító tulajdonosok személyes érdekeltsége. (MN 25) - Scheiring Gábor örül, hogy a fenntartható vidékfejlesztésnek Ángyán József személyében elkötelezett képvisel je van a kormányban. Ugyanakkor tudják, hogy a mennyiségi alapú támogatások hívei is ott vannak a kormány közelében. Egyel re még reménykednek, de azért vannak komoly kétségeik. (lehetmas.hu) KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA Az Alkotmánybíróság elutasította az alkotmánymódosítások alkotmányellenességének kimondását szorgalmazó indítványokat. Ugyanakkor hangsúlyozza: Amennyiben magába az alkotmányba épít be az alkotmányozó hatalom olyan szabályokat, amelyek az alkotmányos jogállamot és az alkotmányos demokráciát, az alapjogok védelmének szintjét rontják, csökkentik vagy garanciákat építenek le, az Alkotmánybíróság nem élhet az alkotmányba foglalt rendelkezések megsemmisítésének jogával, de jelezheti, t különösen széls esetben jelezni is köteles ezt a tényt még az alkotmányozó hatalom számára is. Az alkotmányos jogvédelem egyszer már elért szintje és garanciális rendszere nem csökkenthet, csak egészen kivételes esetben más alapjog védelme érdekében, a szükségesség-arányosság mércéjének figyelembe vételével. Az ennek nem megfelel alkotmányvédelmi szint csökkentése ellentmond az alkotmányos jogállam követelményének. Ha az alkotmányozó hatalom egy korábban megsemmisített törvényszöveget úgy kíván ismét elfogadtatni, hogy azt beemeli az alkotmányba, kivonva ezzel annak felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság hatásköréb l, ez az alkotmányozó és törvényhozó hatalomnak olyan beavatkozása a hatalmi ágak egyensúlyát biztosító rendszerébe, amely alkotmányos alapjogok súlyos sérelmével járhat. Az Alkotmánybíróság hatalma vészesen meggyengül, és nem tudja alapjogvédelmi feladatait ellátni, sérül az alkotmányos alapjogok védelme, a társadalom tagjai kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. (Nb 23) Kristóf Attila szerint a földi uraknak bármely magas pozícióban rá kell jönniük, hogy a hízelgés b n, a talpnyaló nem jár egyenes úton. Egy kiváló embert is hülyévé lehet hízelegni, mivel tettei feletti kontrollját a nagy tömjénfüstben meg riznie szinte lehetetlen. Aki hagyja magát hájjal kenegetni, s azt netán élvezi is, bizonyos személyi kérdésekben el bb-utóbb képtelen lesz elfogulatlanul és helyesen dönteni: elnyeli a hízelg k hada. S mivel a legrafináltabb talpnyalók máshoz nem is értenek igazán, a szakértelem, a tudás, a tehetség, a rátermettség, a nyíltság, a kritikai hajlam háttérbe szorul. A kegyosztás transzcendens körökben érdemek alapján történik, a képmutatást Jézus az egyik legalantasabb emberi magatartásként bélyegzi meg. (MN 27) Korszakváltás zajlik, a régi nyugati életmód fenntarthatatlan, hamarosan jön az összeomlás. Az újonnan felépül korszakban az államnak új szerepe lesz a gazdaságban, csak az állam képes visszavezetni a munka világába az onnan kiesetteket. Magyarország minden más európai országot megel zve adta meg a helyes választ e korszakváltásra, ennek a szellemében születtek az utóbbi id szak f bb döntései. Err l 10

11 beszélt Orbán Viktor Tusnádfürd n. Török Gábor politológus szerint lehet akár örülni az egyre jobban megismert víziónak, az id mutatja majd csak meg, hogy helyes alapvetésekre épült-e az orbáni stratégia. A problémákat mégsem lehet adócsökkentéssel orvosolni, mert ett l, mint az kiderült mára, nem indult be a gazdaság. (Nb 26) - Tamás Gáspár Miklós szerint Orbán Viktor éppen azzal került hatalomra, hogy kilátásba helyezte a jóléti állam visszaállítását Magyarországon. Most azonban el kellett magyaráznia, hogy ez miért nem történhet meg mégsem. (Nb 26) Hack Péter szerint így fordítható le magyar nyelvre Orbán beszéde. Ami következik, a Fidesz nem akarja megszorításnak nevezni, holott valójában az, a miniszterelnök beszéde ennek a folyamatnak ágyazott meg. A többi európai országban is szükségképpen hasonló lépések következnek, mert a magas nyugdíjak, a fizetések, a színvonalas oktatás és az egészségügyi ellátás költségeit ezek a gazdaságok sem tudták kitermelni. A Fideszszavazóknak a miniszterelnök próbálta elmagyarázni, hogy a korkedvezményes nyugdíjak és a szociális ellátások megkurtításával még nem vagyunk túl a nehezén. Az viszont kérdéses, hogy a kormány továbbra is ragaszkodik-e az egykulcsos adóhoz, amelyr l mára egyértelm en kiderült, hogy tévedés volt. A lakosságnál maradó jövedelmek nem növelték a fogyasztást, nem teremtettek munkahelyeket, növelik ugyanakkor a társadalmi feszültségeket. Ha a kormány képes lesz ezt korrigálni, akkor van Magyarországnak esélye arra, hogy elkerülje Görögország sorsát. (Nb 26) Scheiring Gábor szerint a gazdasági csodaszernek kikiáltott egykulcsos adó megbukott. A legfrissebb, júliusi jegybanki el rejelzés szerint a Széll Kálmán-terv megszorításait 560 milliárddal kell megfejelni. A kabinetnek két választása van: vagy újabb, az eddig bejelentett megszorításokkal azonos nagyságrend további elvonásokhoz kezd, vagy visszavonja az egykulcsos adót. Az LMP az utóbbit támogatja, szerintük többkulcsos, igazságos adórendszerre, ökológiai adóreformra és zöld munkahelyteremtésre van szükség. (lehetmas.hu) Molnár Zsolt (MSZP) szerint a kormány a gazdagokat gazdagabbá, a szegényeket pedig szegényebbé teszi. Ezt alátámasztja az egykulcsos adózás, az adókedvezmények átalakítása, a t zsdén szerzett jövedelmek adójának csökkentése, Európa legszigorúbb munkanélküli-támogatási rendszere. Ez perverz, az ország jöv jét felszámoló politika, amit a következ kormánynak korrigálnia kell, hogy visszaálljunk a biztonság, a fenntartható fejl dés, a kiszámítható demokrácia pályájára. (MH 22) Vámos György szerint a jó érzés magyar zsidók nem engedhetik meg azt a pert, amelyben egy chicagói bíróságon holokauszttúlél k leszármazottai 240 millió dollár vagyoni, és egymilliárd dollár nem vagyoni kártérítést követelnek a MÁV-tól. Nemcsak a nagyméret anyagi követelés miatt, ami most, a válság idején egyenesen végzetes lehet, hanem mert a népirtásban való aktív részvétel, a kollektív b nösség vádját végre le kellene mosnunk Magyarországról és a magyar népr l. Meg kell sz njön végre Magyarországon a holokauszt mint zsarolásra alkalmas eszköz állandó felemlegetése, s meg kell sz nnie annak is, hogy e gyászos eseményekkel egymást tartsuk sakkban. Miként létezik az, hogy hatvanhét évvel a szörny ségek után a kilencvenötöknek most jutott eszükbe perelni? Érdekes módon éppen most, hogy nem egy háttér-világuralom kedvére való kormánya van az országnak, felbukkant kilencvenöt zsidó, valahol a világ másik végén, és perel. Nem t rhetjük tovább a 11

12 felbujtókat, akik mikor néhány hétre, hónapra vagy akár évekre is lecsillapodik a hangulat e témában, hirtelen el kerülnek, és belerúgnak egy nagyot Magyarországba. Nekünk, zsidóknak egyszer és mindenkorra az ismeretlen felbujtókat kell elutasítanunk, mert nem t rhetjük tovább, hogy egy demokráciában, a zavaros húsz év után, a huszonegyedik évben is tovább tartson hazánk állandó meggyalázása. (MH 21) Németh Sándor vezet lelkész szerint a Fidesz mostani regnálása alatt a Hit Gyülekezetét nem érte a kormány részér l atrocitás. A hivatalos, egyházügyi egyeztetésen semmiféle feltétel, vagy követelmény nem hangzott el. Orbán Viktor csupán annyit mondott, hogy ha a Hit Gyülekezete körül lesz bármiféle törvénysértés, akkor számoljanak azzal, hogy határozottan fel fognak lépni velük szemben. Ha minden rendben lesz körülöttük, akkor nem kell aggódniuk. A Gyülekezet által birtokolt ATV irányultságával kapcsolatban a tulajdonosi kör összesen négy dolgot kért a kezdet kezdetén; ne engedjék be a szexipart, ne legyen trágárság, se okkultizmus, és vallási, etnikai közösségekkel szembeni uszítás sem. (Nv 22) Krekó Péter, a Political Capital kutatási igazgatója szerint a kutatásokból az látszik, hogy a közvélemény jelent s része szimpatizál a Jobbik nézeteivel, így a választók pillanatnyilag nem a mérsékelt irányba nyomják a Jobbikot. (Nb 22) Tétényi Éva esztergomi polgármester kezdeményez szerepet vállalna egy szakmai programpontokra épít, országos közéleti mozgalom m ködésében. Ennek azért is lehet létjogosultsága, mert a választók többsége már egyik párttal sem rokonszenvez. (MH 26) Bokros Lajos szerint, amikor az euró szilárdsága forog kockán, Görögország ég, Olaszországot nyaldossák a lángok, feltételezi bárki is józan ésszel, hogy egy apró tagállam kisszer belharcai Európában bárkit is érdekelnek? Magyarország akkor lenne téma, ha cs d szélén állna. (168 óra) (Rossz hír a brüsszelbe, Washingtonba oly szívesen szaladgálóknak ) EURÓPA 68 áldozatot követelt Anders Behrink Breivik, egy iszlámellenes és idegengy löl norvég férfi ámokfutása, melyet interneten publikált naplója szerint évek óta tervezgetett. Egy autóba rejtett, házi készítés bombát robbantott fel a kormányzati negyed közepén, amely hét ember halálát okozta. Míg az ország a mentést szervezte, Breivik elautózott a 30 kilométerre fekv Utoya-szigetre, ahol a kormányzó Munkáspárt tartotta éves ifjúsági táborát. Rend rnek öltözve tüzet nyitott. A norvég rend rség speciális csapatai érkezése után Breivik azonnal megadta magát, addigra azonban már több tucat fiatalt megölt. A férfi beismerte tettét: szörny nek, de szükségesnek nevezte a vérengzést. Úgy gondolja, jogos keresztes háborút folytat az iszlám ellen. A norvég törvények értelmében maximum 21 évnyi börtön vár rá. - Dési András szerint Breivik abban is különbözik a radikális muzulmán merényl kt l, hogy eszében se volt a mártíromság. A testére nem pokolgépet aggatott, hanem golyóálló mellényt. Nem lett öngyilkos a helyszínen, hanem bevárta a rend röket. Nem a gyors halált kereste, hanem minél több fiatalt akart megölni. (Nb 25) 12

13 Bayer Zsolt szerint Breivik, mint minden tömeggyilkos, megideologizálta tettét. S az az ezerötszáz oldal tartalmaz vaskos igazságokat. Európának a lelke beteg. A politikai establishment pedig úgy tesz, mintha minden rendben lenne, és mondja fel monoton hangon az ostoba píszí szöveget a másságról és annak tiszteletér l. És egy mai európai tizenéves a hihetetlen és kétségbeejt m veletlenségével ezerötszázszor több igazságot fog találni Breivik szövegében, mint a politikusok valóságtól elrugaszkodott semmitmondásában. Szembe kell nézni Európa beteg lelkével és a neoliberalizmus, a kés világrendszer, a multikulturalizmus tarthatatlanságával. Mert valahol, sok-sok helyen sok-sok eljövend Breivik lövi már csúzlival a madarakat (MH 26) Bruce Bawer, az Amíg Európa aludt: Hogyan rombolja le belülr l a radikális iszlám a Nyugatot? cím, a Breivik naplójában sokat idézett könyv szerz je szerint sokkal nehezebb lesz a norvég mészárlás után a multikulturalizmus válságának valóban létez problémáiról beszélni. Jevgenyij Gyjakonov Üzbegisztánból Oslóba menekült újságíró szerint ha a norvég hatalom továbbra is elhallgatja a bevándorlók egyes csoportjainak er szakos fellépését, akkor Breiviknek több követ je is akadhat. Norvégiában nem szabad etnikai bandákról beszélni, pedig mindenki tudja például, hogy a szomáliaiak tartják kezükben a drogkereskedelmet, rabolnak és védelmi pénzt szednek. (MN 28) Aczél Endre szerint miközben Afganisztán és Líbia miatt a fél világ Norvégia alkaidás megbüntetését várta, lehet, hogy az ország valójában palesztin szimpátiái miatt élte meg második világháború utáni történetének legnagyobb tragédiáját. Stoltenberg miniszterelnök elkötelezett palesztinbarát, Norvégia a független Arab-Palesztina egyoldalú elismerése és az ENSZ-be való felvétele mellett van. (168 óra) A JTA zsidó hírügynökség szerint a norvég zsidó közösség attól fél, hogy az Izraelt támogató gyilkos miatt a jelenleginél is er sebb antiszemitizmusra számíthatnak. Az Utoya szigeten a támadás idején a fiatalok éppen az Izrael elleni bojkottról tárgyaltak. (MN 28) A német egyesítés emlékére alapított, az Európa er sítése terén végzett tevékenység elismeréseként évente adott Quadriga-díjra a kuratórium többek közt a palesztin kormányf, Szalam Fajad mellett Vlagyimir Putyint tartotta érdemesnek. Stier Gábor szerint a kérdés megosztotta Németországot, amely szokás szerint hagyományos érdekei és a racionalitás, valamint a jó és mindenkivel szemben kompenzáló liberális énje között vívódott. A korábban kitüntetett Václav Havel is a díj visszaadásával fenyeget zött. A döntését néhány nappal korábban még az orosz kormányf történelmi érdemeivel indokló kuratórium pedig önmagát nevetségessé téve visszakozott, s a mindennek megfelelni akaró, Európát lassan romlásba dönt politikai korrektség jegyében úgy döntött, hogy idén nem osztják ki a díjat. Az Oroszországban még mindig ellenséget látó atlantisták és a liberális jogvéd k most diadalmasan d lhetnek hátra. Egy ilyen díj ugyanis az orosz demokrácia minden bukdácsolása ellenére is legitimálná, hogy az angolszász típusú liberális demokráciamodell mellett létjogosultsága van a társadalmi-politikai berendezkedést illet en más elképzeléseknek is. Emellett a múltból él hivatásos atlantisták aligha örülnének annak, ha sokan elgondolkodnának azon, mi szüksége van Európának Amerikára, ha Oroszország már nem jelent veszélyt. Különösen kockázatos felismerés lenne ez annak fényében, hogy a transzatlanti szolidaritást hangsúlyozó Washington sokszor önmaga gyengíti ezt az összetartozást, 13

14 amikor egyre nyíltabban csak eszközként használja mások, többek közt Oroszország ellen gyengül öreg barátját, miközben jó ideje a maga útját járja. Európa látványosan gyengül, és új er források, szövetségek nélkül menthetetlenül marginalizálódik. Ám az Európai Unió ennek ellenére is csak lassan és nehezen látja be, hogy számára Oroszország immár nem veszélyt, hanem jóval inkább esélyt jelent. (MN 26) Aczél Endre szerint az új romániai megyerendszer alapvet en forgatná fel a népességi arányokat nem csak a Székelyföldön, a Partiumban is. Ott, ahol az átalakítás után húsz százalék alá csökkenne a magyarság aránya, többé nem volna kötelez kétnyelv táblákat kihelyezni, anyanyelven ügyeket intézni. Ilyenformán a kisebbségi törvény, amelyet Basescu csereként ajánlott fel az RMDSZ-nek az új megyerendszer elfogadásáért, automatikusan kiüresedne. (Nb 27) Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kifejtette: Brüsszelben az autonómia témájának napirendre kerülése a magyar jelenlétnek köszönhet. Azonban a magyarság nem ámíthatja magát azzal, hogy Brüsszel majd megoldja a helyzetét. (Nv 23) - Csutak István, az RMDSZ régióátalakítási tervezetének szerz je szerint az unió számára az a lényeg, hogy hatékonyan, célszer en használják fel a forrásokat, nem az a fontos, milyen nyelven. Ha a magyarok értelmesen elmagyarázzák, hogy átalakítási elképzelésünk hatékony forrásfelhasználást, fejlesztéspolitikát jelent, akkor Brüsszel sem akad fenn a törekvések etnikai vonatkozásán. A vidékfejlesztésben vannak olyan hívószavak, mint a helyi identitás meg rzése, amit a Székelyföldnek mint régiónak keményen ki kell használnia. Mert erre fogékony az unió, nem a székely zászló kit zésére. Nem azt kell mondani, hogy magyar vagyok a románok ellenében, hanem hogy rendelkezem helyi identitással, és hagyjátok, hogy ezt hozzáadott értékként bevigyem az unióba, gazdagítva azt. Hargita, Kovászna és Maros megye mind a 118 települése a romániai szegénységi küszöb alatt teng dik, itt a legalacsonyabbak az átlagkeresetek. És erre Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester nem úgy reagált, hogy akkor tegyünk valamit értük, hanem hogy tilos Székelyföldet szegénynek nevezni. (HVG) alatt, részlegesen és csak néhány napra, de gyakorlatilag engedi cs dbe menni az Európai Unió Görögországot, ez azonban a korábbi félelmekkel szemben nem dönti romba az euróövezetet. A ki nem mondott cs ddel szinte mindenki jól jár: a hitelez k még tolerálható veszteségekkel megússzák a kalandot, Görögország adósságterhei remélhet leg teljesíthet szintre süllyednek vissza, és így az euróövezeti adófizet kre is kisebb teher hárul. (VG 25) Zsebesi Zsolt szerint Brüsszelben megmentették az eurózónát, az eurót, és Görögországot. A privát bankok és az eurózóna tagországai mellett Görögország is jól jött ki a dologból. (Nv 22) Olyan kötvénycserén dolgoznak, amelyben a lejáró görög állampapírok helyett felkínált újak visszafizetését közvetve, az EFSF-en keresztül, az eurózóna tagországai garantálják. Ez már elég lenne az Európai Központi Banknak ahhoz, hogy akkor is elfogadja a papírokat fedezetként a forrásért hozzá forduló bankoktól, ha a hitelmin sít k amúgy fizetésképtelennek nyilvánítanák Görögországot. Berlin elérte, hogy Párizs lemondjon az európai szint bankadó bevezetésér l. (NG 22) Néhány döntés valódi változást eredményezhet. Az egyik ilyen megoldás az Európai Pénzügyi Stabilitási Alap m ködési kereteinek b vítését jelenti. Az alap hitelkereteket nyújthat, a bajba kerül államoknak, így akadályozva meg, hogy spekuláció célpontjává váljanak. (MN 22) 14

15 Stabilitási Alap lehet séget kapott szükség esetén görög állampapírok vásárlására. Az eurózóna tagországai a ment hitelek kamatainak 4,5 százalékról, 3,5 százalékra csökkentésével és a 7 és féléves futamid 15 évesre hosszabbításával fogják megkönnyíteni Görögország, Írország és Portugália helyzetét. A nemzetközi hitelmin sít k ezt az eljárást részleges fizetésképtelenségnek fogják ítélni, de ez nem nagyon érdekelt senkit. A bankok 17 milliárd euróval szálltak be. A privát bankok, amelyek önként vesznek részt a ment akcióban, átalakíthatják lejárat el tt álló, és értéküket vesztett görög államkötvényeiket, biztonságosabb, kés bb lejáró papírokra, amivel megmenekülnek a közvetlen veszteségt l, és az esetleges lemin sítésekt l. A hírek hatására általános optimizmus lett úrrá el a devizapiacokon, a svájci frankot nagy tételben kezdték eladni a spekulánsok, a forint sokat javított pozícióján. (Nv 22) Komoly mértékben csökkentek az adósságtörlesztési kockázatbiztosítási tranzakciók árazásai: a görög szuverén kötvények cs d elleni biztosításának középárfolyama 1660 bázispont környékén mozgott a pénteki londoni kereskedésben el nap még 2000, hét elején pedig történelmi rekordmagasságban, 2500 bázispont felett járt. Portugália és Írország CDS-középárfolyamai is jelent sen, 830, illetve 790 bázispont alá süllyedtek hét elején még bázispont között mozogtak. (VG 25) Ismét lerontotta a görögök adóssági besorolását a Moody s hitelmin sít három fokozattal. Barcza György, a K&H Bank vezet elemz je szerint Görögország jobb helyzetbe került az új segélycsomagnak köszönhet en, ezért a hitelmin sít knek inkább felmin síteniük kellett volna. (MN 26) Zsebesi Zsolt szerint végül sikerült megmenteni a nagy európai bankokat attól, hogy a spekulációs célból vásárolt, mert nagy hozammal kecsegtet görög államkötvényeiket le kelljen húzniuk a WC-n. Elkerülte az euró zóna számos tagországa, hogy egy azonnali görög államcs d miatt búcsút kelljen vennie a már korábban Görögországba pumpált milliárdoktól. A magánbankok is készek voltak a kasszához fáradni. A jelenlegi elértéktelenedett görög állampapírjaikért cserébe jobbakat kaptak, és így megúszták, hogy lemin sítsék ket, ami megcsapolta volna a nyereségüket, és a menedzsment euró milliókban számolt prémiumát. Görögország járt a legkevésbé jól, az új segélycsomagot is vissza kell egyszer adni. A görög polgárnak még egy lyukat, de inkább kett t kell vágnia a nadrágszíján. (Nv 23) Lóránt Károly szerint az unió továbbra sem kíván foglalkozni azokkal a gazdasági egyensúlytalanságokkal, amelyek az adósság felhalmozódásához vezettek. Ha egy országban olyan mérték kereskedelmi többlet keletkezik, mint a németeknél, annak valahol hiányként is jelentkeznie kell, s ennek a folyamatnak az egyik áldozata Görögország. (MN 26) Bogár László úgy véli, az eurózóna vezet i a mai napig nem néztek szembe a problémák valódi okaival. A Görögországnak megítélt pénzeket nem a görög társadalom kapja, hanem a pénzügyi hatalom, amelyik a fizetési nehézségekkel küzd államokat adósságcsapdába kergeti azáltal, hogy egyre drágábban és drágábban hajlandó finanszírozni ket. (MN 22) Róna Péter szerint az eurózóna két részre fog szakadni. Lesz egy kemény csoport: Németország, Franciaország, a Benelux államok, Ausztria és Finnország az eurót megtartják, aki pedig kihullik, visszatér a korábbi saját fizet eszközéhez. (MH 21) Az eurózóna rendezett kettéválásának teóriájáról ír esszéjében Ambrose Evans-Pritchard, a Telegraph nemzetközi gazdasági rovatának elemz je. E szerint Európa jobban járna, ha 15

16 az EMU er ltetése helyett egy északi és a déli valutaunió jönne létre. Ez csak úgy képzelhet el, hogy Németország fogja szatellit országait, és kilép az európai monetáris unióból. Hátramaradna egy latin blokk az euróval, amely gyorsan leértékel dne a jüannal, a jennel, a vonnal, a zlotyival szemben. A blokk országai versenyképesebbé válnának és a latin euróban számolt adósságuk csökkenne. A Németországot, Hollandiát, Finnországot, Ausztriát, Szlovákiát és talán Flandriát összefogó teuton unió bankjai nagyot buknának a latin unió államainak kötvényein. T keinjekciókra és esetleg államosításra szorulnának. Ennek teljes költsége azonban messze elmaradna attól 2-3,5 ezer milliárd eurótól, amire a jelenlegi eurózóna rendbetételének árát teszik. (NG 22) NEMZETKÖZI GAZDASÁG A dohai szabadkereskedelmi tárgyalások áprilisi összeomlása után a WTO f titkára, Pascal Lamy javasolta egy mini-doha megállapodás elfogadását, hogy a kevésbé vitatott pontokat rögzítsék, és a sok sikertelenség után valamilyen haladást tudjanak felmutatni. Amerikai, kínai, és dél-afrikai tárgyalók azonban egybehangzóan pesszimizmusuknak adtak hangot az egyezség lehet ségével kapcsolatban. A fejlett és a fejl világ közötti hatalmi és gazdasági egyensúly eltolódása indokolja az egy helyben állást, valamint az, hogy egyszer en túl nagyok az érdekellentétek, és számos kérdésben az országok inkább védeni akarják hazai piacaikat. (NG 25) AMERIKA A demokraták terve 2,7 ezermilliárd dollárral csökkentené a szövetségi államadósságot a következ tíz évben. Ezermilliárdot ebb l Amerika háborúinak a leépítése tenne ki. (Nb 27) A republikánus frakció mély vágásokat követel a szociális kiadásokból, hallani sem akar adóemelésekr l, ugyanakkor szívósan védi a katonai-ipari komplexum profitforrásait a költségvetésben. (MN 27) Obama szerint a republikánusok, akik ellenzik az adóemelést, a gazdagokat védik. Hogyan is kérhetünk meg egy diákot, hogy több tandíjat fizessen, ha el bb nem kérjük meg a fedezeti alapok menedzsereit: ne a titkárn iknél alacsonyabb kulcson adózzanak? vetette fel. (Nb 27) Szabó Anna szerint az Egyesült Államokban a 4000 milliárdos költségcsökkentés politikai veszteségét senki nem szeretné vállalni. Eközben a döntéshozók nagyon is tisztábban vannak azzal, hogy a megegyezést mindenképpen tet alá kell hozniuk. Az utóbbi harminc évben 35 olyan törvényt hoztak, amely az éppen aktuális adósságplafont megemelte. A különbség annyi, hogy 1981-ben ezermilliárd dollár volt a plafon, most pedig milliárd. A szemünk el tt folyó politika játszma tétje tehát nem a közvetlen cs dveszély elhárítása, hanem az elkerülhetetlen költségcsökkentés elfogadtatása a közvéleménnyel, valamint az ezzel kapcsolatos politikai felel sség átruházása a másik félre. Az adósságvita nem más, mint a Wall Street-i forgatókönyv alapján íródott színjáték, az amerikai lakosságnak. A politikát ugyanis már rég foglyul ejtette a pénzügyi lobbi, és ezen sem a válság, sem az Obama-kormány nem változtatott. Az elnök pénzügyi tanácsadói egyt l egyik egy sz k pénzügyi elit neveltjei, és már a hitelválság idején is fontos állami pozíciókat töltöttek be. Azok, aki most cs dt l védelmezik Amerikát, néhány éve még a pénzügyi szabályozás lazítása mellett érveltek, 16

17 amely korlátlan spekulációhoz, a fedezetlen hitelezéshez, végül több pénzintézet összeomlásához vezetett. Ugyanez a lobbi támogatta az alacsony kamatokat, amely révén boldog-boldogtalan hitelt vehetett fel. A következ évtizedek rovására virágzott a jóléti társadalom. A mai pénzügyminiszter, Timothy Geithner a válság el tt a jegybank New York-i elnöke volt, a t zsdei felügyelet jelenlegi elnöke korábban állami ment övre szorult nagybankot vezetett. Bush gazdasági tanácsadója ugyanaz a Lawrence Summers volt, aki mostanáig Obamának segített, a korábban rossz kamatpolitikát folytató Fed elnöke pedig helyén maradhatott. A lényeg mit sem változott. A Wall Street irányította politika végérvényesen hátat fordított a társadalomnak, amelyt l most azért kér áldozatot, mert nem zabolázta meg id ben a pénzügyi szektort. (MN 26) A VILÁG TÖBBI RÉSZE Afganisztán nem írja alá az Egyesült Államokkal a tervezett hosszú távú partnerségi szerz dést, ha Washington nem fogadja el a Kabul által megszabott feltételeket közölte Hamid Karzai afgán elnök. A külföldi er k nem vehetnek rizetbe embereket, és be kell fejezniük az afgán otthonok elleni éjszakai támadásokat. (MN 27) A líbiai polgárháború Afrikai Unió által ajánlott rendezési terve mellett tette le voksát Kína derült ki Hu Csin-tao kínai és Jacob Zuma dél-afrikai elnök pekingi tárgyalásán. A konfliktust nem Kadhafi kiiktatásával, hanem azonnali zszünettel és az ezredes és a lázadók közötti párbeszéddel kellene megoldani. Az afrikai országoknak afrikai észjárással kell megoldani a problémát mondta Hu. (MH 22) 17

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6.

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. A görög válság és az euró jövője Védett bacilus Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. Görögországnak a következő egy hónapon belül 11 milliárdra euróra van szüksége, egy éven belül pedig összesen 45-re,

Részletesebben

Az államháztartási folyamatok kockázatai

Az államháztartási folyamatok kockázatai Az államháztartási folyamatok kockázatai Karsai Gábor vezérigazgató-helyettes GKI Gazdaságkutató Zrt. A Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai konferenciája Budapest, 2015. október

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ 2014. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kockázatok és lehetőségek Gazdaságpolitikai teendők Irányvonalak a jövőre nézve Kockázatok és lehetőségek Csak némileg javul a nemzetközi

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon 06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon Műsorvezető: - Nemcsak az ország hátrányos kistérségeiben, de a közép-magyarországi régióban is probléma azoknak a munkavállalóknak az elhelyezkedése,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

Berta Dávid Kicsák Gergely: A évi alacsony államháztartási hiányhoz a jegybank programjai is hozzájárulnak

Berta Dávid Kicsák Gergely: A évi alacsony államháztartási hiányhoz a jegybank programjai is hozzájárulnak Berta Dávid Kicsák Gergely: A 2016. évi alacsony államháztartási hiányhoz a jegybank programjai is hozzájárulnak 2016-ban historikusan alacsony lehet a magyar államháztartás hiánya, melyhez a Magyar Nemzeti

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Mibe fog ez nekünk kerülni?

Mibe fog ez nekünk kerülni? Mibe fog ez nekünk kerülni? Mesterházy Attila a Wall Street Journalnak (WSJ) adott interjújában 2015 elejére javasolja Magyarország belépést az euró előszobájának tartott EMR 2 rendszerbe. A méltányos

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése 2012 Összefoglaló tanulmány Készítette: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens Dr. Révész Balázs, egyetemi docens Kiss

Részletesebben

Mit mondanak az elemzők? 2012.11.27 16:54

Mit mondanak az elemzők? 2012.11.27 16:54 1 / 7 2012.11.28. 6:12 BEFEKTETÉS DEVIZA/KÖTVÉNY INGATLAN MAKROGAZDASÁG TŐZSDE VÁLLALATOK Tovább vágott a jegybank! - Megint a külső tagok domináltak 2012.11.27 16:54 Novemberben sem ért véget a monetáris

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Az állam és az adóssága

Az állam és az adóssága 2010 március 31. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A rendszerváltás (?) óta tudjuk, Magyarország azért (is) van rossz gazdasági helyzetben,

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben. Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben az előző

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után A 2000-es évek pénzügyi válságát követően sok előre meghatározott szolgáltatás nyújtását ígérő szakmai nyugdíjrendszer

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 2 1

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Budapes. Gazdasági Fórum 2011 október 27. Romhányi Balázs A lényeg A magyar költségvetési poli.ka legnagyobb baja, hogy nincs. A költségvetési poli.ka lényege

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A GKI konferencián megkérdeztük Ma délutánra a Monetáris Tanács ülése után a jelenlegi 5,25%-hoz képest hogyan változik a jegybanki alapkamat? 25 bázi

A GKI konferencián megkérdeztük Ma délutánra a Monetáris Tanács ülése után a jelenlegi 5,25%-hoz képest hogyan változik a jegybanki alapkamat? 25 bázi Utak és irányok merre tovább Magyarország? Konferencia, Óbudai Egyetem Egy tündérmese nyomában Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2013. április 5. A GKI konferencián megkérdeztük Ma

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek Szapáry György Kecskemét 2016.09.16. Szapáry, 2016 1 Tévhit 1 és tény Tévhit: a válság költségvetési és szuverén adósság válság volt, vagyis a

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17.

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné Kalmár

Részletesebben