TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. Rigóczki Csaba 10."

Átírás

1 palimadar1 9/30/08 10:15 AM Page 1 TÁRSADALOMFÖLDRAJZ Rigóczki Csaba 10.

2 A MAGYAR IPAR FÖLDRAJZA Örökség Magyarországon a II. világháború után állami tulajdonba került az ipar csaknem egésze. A tervgazdaság az alapanyaggyártó ágakat fejlesztette, és olyan iparágakat, amelyekhez nem voltak meg a természeti erõforrásaink. Eközben az infrastruktúra-fejlesztés meszsze elmaradt a kívánatostól. A növekedést eleinte az új munkaerõ munkába állítása biztosította. Az extenzív növekedés alapja a faluról városba áramló tömegek és a nõk munkába állása volt. Fajlagos energiafelhasználásunk nagyon magas volt, ami azt jelenti, hogy az egységnyi termék elõállításához viszonylag sok energiát fogyasztottunk. A rendszerváltás hajnalán egy fõre vetítve ugyanannyi energiát fogyasztottunk, mint Japán, csak ott ebbõl ötször annyi terméket állítottak elõ. A nagyüzemek uralták az ipart, hiányoztak a kisés középüzemek. Emiatt a nagyvállalatok állandóan nyersanyag- és alkatrészhiánnyal küzdöttek, kényszermegoldásokat alkalmaztak, ami gátolta a minõség javulását. Ezt nevezzük hiánygazdaságnak. A vállalatok nem voltak érdekeltek jó minõségû áru elõállításában, mert a nemzetközi munkamegosztásba a KGST-n keresztül kapcsolódtunk, és ott a rögzített árak, illetve az elõre lekötött szerzõdések miatt nem fizették meg a jobb minõségû terméket. Az üzemek legalább harmadával több munkást alkalmaztak, mint amennyi szükséges Milyen motívumokat ismersz fel Ózd címerében? Értelmezd lakóhelyed címerét! lett volna. Ez volt az ún. kapun belüli munkanélküliség. A jól mûködõ vállalatainktól az állam elvonta a nyereséget, és a veszteségesek támogatására fordította, a vállalatokat ez is ellenérdekeltté tette. A KGST-országok 1991-ben áttértek a dollárelszámolásra az addigi rubelelszámolásról (a rubel csak egymás között használatos, világpiaci árfolyamoktól elszakított valuta volt), nem sokkal késõbb pedig a KGST felbomlott. Megszûntek a korábbi szerzõdésekben lefektetett kötelezettségek, és valamennyi ország Nyugat felé fordult. A rendszerváltás elõtt a megfelelõ pénzintézetek sem alakultak ki (bankok, tõzsde, biztosítók). Az üzemek egész sora került a csõd szélére, és magasra szökött a munkanélküliség. A válságot némiképp ellensúlyozta, hogy a beinduló kisvállalkozások gyorsan reagáltak a megváltozott helyzetre. Az elbocsátottak jó része ezekben a kisvállalatokban talált munkát. 82

3 Iparágak és -ágazatok Energiagazdaság Energiahordozóink zömét villamos áram termelésére használjuk. A paksi atomerõmû adja a termelés 50%-át, a hõerõmûvek a másik csaknem 50%-ot. A kiskörei, tiszalöki és helyi vízerõmûvek részesedése nem meghatározó. A hõerõmûvek száma hazánkban közel 50, de közülük a tíz nagy adja a termelés legnagyobb részét. Az eddig említetteken kívül van néhány kisebb ipari erõmûvünk is, amelyek egy-egy üzemet szolgálnak ki. Import villamosenergia is érkezik Ukrajnából és Oroszországból a Vinyica Albertirsa 750 kv feszültségû távvezetéken keresztül. Kohászat A századelõn az alkalmazottak száma több tízezer fõ volt. A trianoni békediktátum után az üzemekbõl csak töredék maradt az ország területén, szinte teljesen nyersanyag nélkül. Fõbb központok: Diósgyõr Miskolc, Ózd és Salgótarján voltak. A második világháború után az ágazat erõltetett fejlesztésére került sor. A Dunán érkezõ szovjet vasércre és kokszra építettük kohászatunkat, ezért az új vas- és acélkohászati vertikum központja Dunaújváros (korábbi nevén Dunapentele) lett. Jelenleg az Északi-középhegységben az egyes üzemek kapacitása alig van kihasználva, több üzemcsarnokban állnak a gépsorok. Dunaújvárosban és Miskolcon (Diósgyõr) nyersvas-, acél- és hengereltáru-gyártás, Budapesten acél- és hengereltáru-gyártás, Ózdon és Salgótarjánban hengereltáru-gyártás említhetõ. Alumíniumipar A világ bauxittermelésének ranglistáján évtizedekig az elsõ tíz között jegyeztek bennünket. A bauxitvagyon egy része a karsztvíz alatt fekszik, intenzív karsztvízkiemelés volt szükséges, ami súlyos környezeti ártalmakkal járt. A szovjet magyar egyezmény szerint ki- Dunaújváros Miskolc Magyar kohászati üzemek nyersvas acél hengerelt áru Budapest Ózd Salgótarján A Vinyica Albertirsa 750 kv feszültségû távvezetéken a 90-es évekig kaptuk az áramot FELADAT EMELT SZINT Jelöld kontúrtérképen erõmûveinket! Jelöld kontúrtérképen a távvezeték vonalát! Önálló adatgyûjtéssel készíts prezentációt a Tisza-tóról és a komplex vízgazdálkodásról! Nagyobb hõerõmûveink: Százhalombatta (1900 MW, szénhidrogén) Tiszaújváros (860 MW, szénhidrogén) Visonta (800 MW, lignit) Oroszlány (235 MW, barnaszén) Pécs (230 MW, feketeszén) Kazincbarcika (170 MW, barnaszén) Várpalota (170 MW, barnaszén) Ajka (113 MW, barnaszén) Tatabánya (100 MW, barnaszén) Budapest-Kelenföld (100 MW, szénhidrogén) 83

4 Olajszállító tankhajó a kikötõben hászat Ijmuidenben, Dunkerque-ben, Marseille-ben, Tarantóban, Brémában jelentõs. A kõolaj szállítási költsége alacsonyabb, mint a kõolajtermékeké, ezért a kõolaj-finomítás és a petrolkémiai ipar legkedvezõbb telephelyei a tankhajókkal is megközelíthetõ, mély vizû kikötõk, ahonnan hosszú csõvezetékek indulhatnak a szárazföld belsejében épült finomítókhoz. Elosztókikötõ pl. Írországban Bantry Bay. A fõvárosok politikai, pénzügyi, kulturális központok. Széles és igényes a fogyasztópiac, a turistatömegek is sok pénzt hoznak, a szakképzett munkaerõ vonzza a dinamikus iparágakat. HÁTTÉR Európai mikroállamok Nyugat-Európában öt ilyen található, valamennyi az EU enklávéja (a területén belüli idegen ország). Egyik sem tagja az Európai Uniónak valószínûleg problémát is okozna, ha felvételüket kérnék, de kivételes szerzõdésekkel kapcsolódnak az EU vérkeringésébe. A felvételük azért okozna gondot, mert akkor vétójog vagy a közgyûlésben való egyenlõ képviselet volna a követelmény. Monacót azzal utasították el, hogy akkor két szavazata lenne Franciaországnak. Ettõl függetlenül egy kivétellel az Európa Tanács tagjai, egy kivétellel euró a pénznem, és ugyancsak egy kivétellel ENSZ-tagok. Andorra sokáig francia spanyol közös társhercegség volt. Spanyolország felvételekor lett a vámunió tagja. Liechtenstein Svájccal már 1923-ban vámuniós szerzõdést kötött, a II. világháborúból is kimaradt vele együtt. Az EGT (Európai Gazdasági Térség) tagja Svájccal együtt. Monaco 1865 óta áll Franciaországgal vámunióban. Sokan francia állampolgárok is, például a miniszterelnökök. Monaco egy kisebb adóparadicsom, de a törvényeket úgy fogalmazták meg, hogy a franciák nem tudják élvezni az itteni adókibúvót. San Marino már a korai középkor óta létezik, az es szerzõdés óta áll az olasz királyság oltalma alatt. Olaszországon keresztül csatlakozik a vámunióhoz. Vatikán (Szentszék) a világ legkisebb politikai egysége ben állapították meg területét, ami néhány palotából és a Szent Péter-székesegyházból áll. Vámszempontból is független. DERÍTSD KI AZ ALÁBBI JÁTÉKBAN, HOGY MELYIK ORSZÁGHOZ MILYEN INFORMÁCIÓK TARTOZNAK! 33 ezren lakják, egyedül itt nem az eurót használják, és ez nem Monaco vagy Vatikán. A katalánok többségben vannak. San Marinóban 160 ezren laknak. Vatikán 1929-ben meghatározott területén fõ lakik, az ENSZ-en kívüli. Andorrában euró a fizetési eszköz, de nem 2 km 2 -nyi területen. X km 2 -en kevesebben laknak, mint , de többen pár száz fõnél, és az állam a korai középkorban még nem létezett. Mindössze 2 km 2 -en több mint ember él, az állam nem tagja az Európa Tanácsnak. Ország Monaco Andorra Liechtenstein San Marino Vatikán Terület Népesség Tulajdonság 120

5 EMELT SZINT Ha emelt szintû érettségire készülsz, célszerû az alábbi kérdésekre is válaszolnod. Ehhez az elmúlt évek tanulmányaira és önálló gyûjtõmunkára is szükséged lesz. Mutasd be az idegenforgalom szerepét Franciaország gazdasági életében! Hasonlítsd össze Ausztria medence- és a magashegyvidéki területeinek gazdasági jellemzõit! Jellemezd Csehország nagytájait, mutasd be azok természeti erõforrásait! Jelöld kontúrtérképen a cseh gazdasági élet fõ központjait! Foglald össze a gyarmatosítás szerepét az Egyesült Királyság gazdaságának fejlõdésében! Mi az oka, hogy az Egyesült Királyság világgazdasági szerepe átalakult? Gyûjts forrásokat és azok elemzésével ismertesd a gazdasági szerkezetváltás sikeres és kevésbé sikeres útjait! Igazold a francia gazdaságpolitika és a mezõgazdasági termelés sajátos kapcsolatát! Összegezd a Földközi-tenger jelentõségét a déleurópai országok társadalmi-gazdasági életében! Jellemezd Horvátország eltérõ adottságú tájait, a gazdasági fejlõdés alapjait, gazdasági központjait! Ismertesd a nemzetiségek területi elhelyezkedését Horvátországban! Jellemezd Lengyelország nagytájait, ismertesd a tájak legfontosabb erõforrásait! Ismertesd a lengyel mezõgazdasági fejlõdés sajátos vonásait! Jelöld kontúrtérképen a lengyel gazdasági központokat! Mutasd be Németország szerepét, súlyát a világgazdaságban és az Európai Unióban! Támaszd alá példákkal a német ipar területi és szerkezeti átalakulási folyamatát, a déli tartományok gyors gazdasági fejlõdését! Mondj példákat az észak- és a dél-olasz területek közötti fejlettségi különbségek következményeire! Fogalmazd meg az észak-olasz ipari háromszög fejlettségének okait, és mutasd be gazdasági kapcsolatait! Mutasd be a mediterrán táj, a történelmi és a kulturális örökség szerepét Olaszország idegenforgalmában! Jellemezd a román gazdasági élet területi elhelyezkedését és ágazati szerkezetét! Mutasd be az idegenforgalmi és az egyéb adottságok szerepét Spanyolország gazdasági fejlõdésében! Mondj példákat a spanyol ipar vezetõ ágazataira! Hol vannak a gazdasági központok? Mutasd be Szerbia tájainak eltérõ természeti és társadalmi jellemzõit, mondj példákat azok következményeire! Ismertesd Szerbia iparának és mezõgazdaságának területi elrendezõdését, a Vajdaság gazdasági szerepét! Indokold Szlovákia természeti erõforrásainak és gazdaságának térbeli elhelyezkedését! Ismertesd Szlovénia társadalmi-gazdasági fejlõdését! Mondj példákat a vendégmunkások, a menekültek és a bevándorlók befogadásából adódó problémákra! Mutasd be a társadalmi-gazdasági fejlettségi különbségeket Európában, magyarázd meg az okait és következményeit! 121

6 TARTALOM ELÕSZÓ TERMÉSZETI MÛVI TÁRSADALMI KÖRNYEZET Használható erõforrások A természeti erõforrások Földrajzi hely földrajzi helyzet Fenntartható fejlõdés Hulladékgazdálkodás KICSIK ÉS NAGYOK GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK Kicsik és nagyok Gazdagok és szegények Államformák MAGYARORSZÁG TELEPÜLÉSEI Magyar tanyák Magyar falvak Apró- és óriásfalvak Városok A MEZÕGAZDASÁG FÖLDRAJZA A mezõgazdasági termelés típusai Növénytermesztés Állattenyésztés Erdõgazdálkodás Halászat MAGYARORSZÁG MEZÕGAZDASÁGA Az örökség Hol, mit termesztünk? A NÉPESSÉG A népesség földrajzi eloszlása A népességváltozás A népesség kor és nemek szerinti megoszlása Nemzetek és nyelvek Vallásföldrajz Világvallások MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGE A népesség földrajzi eloszlása A népességváltozás Vándorlás Magyarországon A magyar népesség összetétele Idegenforgalom AZ IPAR FÖLDRAJZA Kitermelõ ipar (bányászat) Az energiagazdaság Kohászat Gépipar Vegyipar A MAGYAR IPAR FÖLDRAJZA Örökség Iparágak és -ágazatok INFRASTRUKTÚRA Az infrastruktúra ágai, ágazatai Közlekedési és hírközlési infrastruktúra TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ Urbanizáció Városhalmazok születése INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Információs sztráda Információ az agyban Az összeszûkült Föld

7 A PIACGAZDASÁG A PÉNZ VILÁGA A pénz funkciói A pénz formája EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE EURÓPA Az Európai Unió története AZ EURÓPAI ORSZÁGOK FÖLDRAJZA Európa öröksége Európa népessége Európa mezõgazdasága Európa ipara A FÁK Európában szláv tagállamok A tagállamok népessége A tagállamok mezõgazdasága A tagállamok ipara ANGOL-AMERIKA FÖLDRAJZA Angol-Amerika öröksége Angol-Amerika népessége Angol-Amerika mezõgazdasága Angol-Amerika ipara Az USA külgazdasága LATIN-AMERIKA FÖLDRAJZA Latin-Amerika öröksége Latin-Amerika népessége Latin-Amerika mezõgazdasága Latin-Amerika ipara Külgazdaság DÉL- ÉS KELET-ÁZSIA FÖLDRAJZA Japán öröksége Japán népessége Japán mezõgazdasága Japán ipara Külgazdaság KÍNA ÉS INDIA FÖLDRAJZA Kína és India öröksége Kína és India népessége Kína és India mezõgazdasága Kína és India ipara Külgazdaság AZ ISZLÁM VILÁG FÖLDRAJZA Az iszlám világ öröksége Az iszlám világ népessége Az iszlám világ mezõgazdasága Az iszlám világ ipara Külgazdaság FEKETE-AFRIKA FÖLDRAJZA Fekete-Afrika öröksége Fekete-Afrika népessége Fekete-Afrika mezõgazdasága Fekete-Afrika ipara Külgazdaság MUTATÓ

8 AP

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve 2013 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal Péld 27, 33 Tanulmánykötet készítői: Bacsó Róbert, PhD Oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN

A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE A 2004 ES EU CSATLAKOZÁS UTÁN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment Szak Levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány A MAGYARORSZÁGI ACÉLPIACI SZEREPLŐK HELYZETE

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen Iparunk mintegy 150 éves történelme során sokat változott és számos kihívással nézett szembe. Ez idő alatt nemcsak a belpolitikában, a társadalomban és a gazdaságban mentek végbe hatalmas változások, hanem

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR GAZDASÁGTAN TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta. VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 1 A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben