NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas"

Átírás

1 NOVA Lite ANA Plus Mouse Kidney & Stomach In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Termékkód: , , Javasolt alkalmazás NOVA Lite ANA Plus egy indirekt immunofluoreszcens teszt az anti-nukleáris antitestek (ANA), az antimitokondriális (AMA), az anti-simaizom (ASMA) és a gyomor parietalis sejt (GPA) antitest szűrésére és szemikvantitatív meghatározására humán szérumban. Az anti-nukleáris antitestek kimutatása más szerológiai vizsgálatok eredményével és a klinikai adatokkal együtt segíti a szisztémás lupus erythematosus (SLE) és más kötőszöveti vagy reumatikus betegségek diagnózisának felállítását. A teszt összegzése és magyarázata Az anti-nukleáris antitestek fogalommal különböző autoantitesteket jelölnek, amelyek a sejtmag alkotórészeivel reagálnak, ezen belül a nukleinsavakkal (DNA, RNA) valamint számos fehérjével és ribonukleoproteinnel. 1 Ezek az autoantitestek nagy gyakorisággal megtalálhatók a kötőszöveti vagy reumatikus betegségben, különösképpen a szisztémás lupus erythematosusban szenvedő betegekben. Tapasztalat szerint valamennyi SLE beteg ANA pozitív. Ez a nagy diagnosztikai érzékenység vezetett az ANA teszt beépítéséhez a szisztémás lupus erythematosusnak az American College of Rheumatology egyik albizottsága által 1982-ben átdolgozott klasszifikációs kritériumai közé (Revised Criteria for the Classification of Systemic Lupus Erythematosus). 2 Az ANA vizsgálat az SLE kitűnő szűrő módszere, (egy negatív teszteredmény gyakorlatilag kizárja az aktív SLE diagnózisát 3 ) specifikusnak azonban nem nevezhető. Más kötőszöveti betegségben - mint amilyen a rheumatoid arthritis, szkleroderma és a dermatomyositis - szenvedő páciensek gyakran ANA pozitívak, és alacsony ANA titer észlelhető más kóros állapotokban és a normál populációban is. 4 Pozitív ANA eredményt láthatunk súlyos égés után, vírusfertőzések kapcsán, és beszámoltak pozitív eredményekről egészségesekben is, különösen idősebb korban. A specificitás hiánya miatt javasolják minden egyes ANA pozitív minta végpontig történő titrálását, és további vizsgálatát specifikusabb tesztekkel duplaszálú DNS (dsdna) és extrahálható nukleáris antigének (ENA) elleni autoantitestek kimutatására. 1-3 Gyakran mutatnak ki magas AMA szinteket elsődleges biliaris cirrhosis-szal összefüggésben. Alacsony AMA-titerek tapasztalhatók egyéb májbetegségek, mint például krónikus aktív hepatitisz és cryptogen cirrhosis esetében 5,6. Magas ASMA titerek fordulnak elő a krónikus aktív hepatitisben szenvedő betegek 70%-ának szérumában. Emellett ezeknek a betegek 50%-a ANA pozitív volt, míg 25%-uk alacsony AMA titereket mutatott. Alacsony ASMA-titerek tapasztalhatók vírusfertőzés, malignancia esetén, illetve egészséges személyekben is. 5,7 GPA a vészes vérszegénységben szenvedő betegek szérumának 90%-ában előfordul. A pozitív GPA eredmény egyéb klinikai- és laboradatokkal együtt segít megkülönböztetni az autoimmun vészes vérszegénységet egyéb megaloblastikus anémiától. Jóllehet a 20 év alatti egészséges populáció kevesebb, mint 2%-ában mutatható ki, a GPA előfordulása a 40 évesnél idősebb nők esetén növekszik, a 60 éves kor felett normál populáció esetén pedig akár 16%-ban is jelen lehet. 8,9 Az indirekt immunofluoreszcencia az ANA, AMA, ASMA és GPA vizsgálatok referencia módszere. Általánosan használt szubsztrátjai rágcsálókból származó szövetek vékony metszetei, vagy különböző típusú sejtvonalak. A NOVA Lite ANA Plus teszt készítéséhez kiválasztott szubsztrát optimálisan fixált egér vese és gyomor metszetek. A konjugátum affinitás módszerrel tisztított anti-humán IgG. 1

2 A módszer elve Az indirekt immunofluoreszcens eljárás során a mintákat az antigén szubsztráttal inkubáljuk, majd a feleslegben maradt antitestet mosással eltávolítjuk. Ezután a szubsztrátot specifikus, fluoreszceinnel jelölt konjugátummal inkubáljuk, majd a reagens felesleget ismét lemossuk. Fluoreszcens mikroszkóppal megtekintve az autoantitest pozitív minták almazöld fluoreszcenciát mutatnak a sejt vagy a sejtmagok azon területein, ahol az autoantitest megkötődött. Reagensek 1. ANA Plus lemezek (egér vese/gyomor) 4 vagy 8 cella/lemez, deszikkánssal Csak kitekben: 2. Anti-humán IgG konjugátum (kecske), fluoreszceinnel jelölve, Evans Blue festéket és 0,09% nátrium-azidot tartalmazó pufferben 3. ANA homogén mintázat, 1 ampulla, 0,09% nátrium-azidot és humán szérum sejtmag elleni antitesteket tartalmazó puffer, előhígított 4. IFA System negatív kontroll, 1 ampulla, 0,09% nátrium-azidot és humán szérum sejtmag elleni antitesteket nem tartalmazó puffer, előhígított 5. PBS koncentrátum, 40x-es töménységű 6. Rögzítő médium, 0,09% nátrium-azidot tartalmaz 7. Fedőlemezek Figyelmeztetések 1. Az összes humán eredetű anyagot, amelyeket a kontrollok előállítása során ehhez a termékhez felhasználtak, az FDA által jóváhagyott módszerekkel ellenőrizték és negatívnak találták HIV, HBsAg, és HCV ellenes antitestekre nézve. Egy teszt módszer sem tud tökéletes bizonyosságot szolgáltatni afelől, hogy a termék mentes HIV, HBV,HCV vagy más fertőző ágensektől. Éppen ezért az ANA homogén mintázat és az IFA negatív kontroll potenciálisan fertőző anyagként kezelendő Az oldatok stabilizálására nátrium-azidot használtak. A nátrium-azid egy méreg, ami lenyelve, vagy szemen, bőrön keresztül felszívódva toxikus lehet. A nátrium-azid ólom- vagy réztartalmú vízvezetékcsövekkel reakcióba léphet, robbanásveszélyes fém-azidokat képezve. Ha a reagensek maradványait a lefolyóba önti, az azid-képződés megakadályozása céljából, öblítse le nagy mennyiségű vízzel. 3. A reagensekkel végzett műveletek során használjon megfelelő személyi védőeszközöket. 4. A kicseppenő reagenseket azonnal fel kell takarítani. A hulladékok eltávolításakor tartsa be az összes szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi előírást. Óvintézkedések 1. Ez a termék in vitro diagnosztikai alkalmazásra készült. 2. A rendszer egyes elemeinek más termékekkel történő helyettesítése téves eredményekhez vezethet. 3. Az IFA mérőhelyek nem tökéletes vagy hatástalan mosása magas hátteret okozhat. 4. A teszt adaptációja automatikus mintakezelő rendszerek, vagy más folyadékkezelő eszközök használatához, teljes egészében vagy részleteiben, a teszt eredményeinek eltérését okozhatja a manuális módszerhez képest. Minden laboratóriumnak a saját felelőssége az alkalmazott automatizált rendszer validálása annak érdekében, hogy az eredmények elfogadható tartományon belül legyenek. 5. A teszt teljesítményét több tényezõ befolyásolhatja. Ilyen a reagensek kezdeti hőmérséklete, a használatban lévő mikroszkóp lámpájának fényereje, a pipettázási technika pontossága és reprodukálhatósága, a mosás alapossága és az inkubációs idők hossza. A kapott eredmények megbízhatóságának és reprodukálhatóságának érdekében, nagy gondot kell fordítani a következetességre. 2

3 6. Fény hatására idővel az anti-humán IgG konjugátum színe megváltozhat Ez a színváltozás azonban a teszt működését nem befolyásolja hátrányosan. 7. A protokoll szigorú betartása javasolt. Tárolási körülmények 1. A kit valamennyi reagensét 2-8 C között tárolja. Nem fagyasztható. A reagensek az előírásoknak megfelelően kezelve és tárolva a feltüntetett lejárati időn belül stabilak. 2. A hígított mosópuffer 2-8 C között tartva 4 hétig stabil. A minta vétele és kezelése Ez az eljárás szérumminták vizsgálatára alkalmas. A vizsgálandó mintákhoz azidot vagy más tartósító anyagokat adni nem ajánlott, mert ezek torzíthatják a mérési eredményeket. Mikrobiológiai szempontból szennyezett, hőkezelt, vagy látható csapadékot, szilárd részecskéket tartalmazó minta nem használható. Kerülje az erősen hemolizált vagy lipémiás szérumok illetve minták használatát. Levétel után a szérumot az alvadéktól el kell választani. Az CLSI (korábban NCCLS) Document H18- A2 a minták tárolására a következő körülményeket javasolja: 1) Ne tartsa a mintákat 8 óránál hosszabb ideig szobahőmérsékleten. 2) Ha a vizsgálat nem végezhető el 8 órán belül, tartsa a mintákat hűtve, 2-8 C között. 3) Ha a teszt nem végezhető el 48 órán belül, vagy a minták szállítására van szükség, fagyassza le és tárolja a mintákat -20 C-on vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten. A lefagyasztott mintákat a kiolvasztás után, és a vizsgálat előtt alaposan fel kell keverni. A teszt kivitelezése A kitben rendelkezésre álló anyagok (kitek) mérőhelyes ANA Plus szubsztrát lemez (ANA Plus Substrate Slides) 1 15 ml FITC Anti-humán IgG konjugátum (FITC Anti-human IgG Conjugate) 1 0,5 ml ANA homogén mintázat (ANA Homogeneous Pattern) 1 0,5 ml IFA negatív kontroll (IFA Negative Control) 2 25 ml PBS koncentrátum (40x) (PBS Concentrate (40x)) 1 7 ml rögzítő médium (Mounting Medium) 1 20 db fedőlemez mérőhelyes ANA Plus szubsztrát lemez (ANA Plus Substrate Slides) 1 7 ml FITC Anti-humán IgG konjugátum (FITC Anti-human IgG Conjugate) 1 0,5 ml ANA homogén mintázat (ANA Homogeneous Pattern) 1 0,5 ml IFA negatív kontroll (IFA Negative Control) 1 25 ml PBS koncentrátum (40x) (PBS Concentrate (40x)) 1 7 ml rögzítő médium (Mounting Medium) 1 10 db fedőlemez A kitben rendelkezésre álló anyagok (lemez) x ANA Plus szubsztrát lemez (8 mérőhelyes) x ANA Plus szubsztrát lemez (4 mérőhelyes) 3

4 További szükséges anyagok, melyeket a kit nem tartalmaz Mikropipetták μl méréséhez Desztillált vagy ioncserélt víz Spriccflaskák vagy Pasteur-pipetták Nedveskamra 1 literes edény (a PBS hígításához) Coplin festőedény Fluoreszcens mikroszkóp 495 nm-es gerjesztési és 515 nm-es emissziós szűrővel Módszer Mielőtt hozzákezd: 1. Várjon, míg a minták és a reagensek elérik a szobahőmérsékletet (20-26 o C) és mindegyiket jól keverje meg. 2. A PBS koncentrátum hígítása: FONTOS: Hígítsa a PBS koncentrátumot 1:40 arányban úgy, hogy a PBS koncentrátumos üveg tartalmát 975 ml desztillált vagy ioncserélt vízhez adja. A PBS puffert használja a minták hígítására és mosópufferként. A hígított puffer 2 8 C között tartva 4 hétig stabil. 3. A betegek mintáinak hígítása: a. Előszűrés: Hígítsa a betegek mintáit 1:20 arányban a hígított PBS pufferrel (azaz, adjon 50 μl szérumot 950 ml PBS pufferhez). b. Titrálás: Készítsen 2-szeres (vagyis felező) hígítási sort minden egyes pozitív minta eredeti, szűrés céljára készített hígításából (azaz 1:40, 1:80,...) A teszt kivitelezése 1. A szubsztrát lemezek előkészítése: Hagyja a lemezeket szobahőmérsékletűre melegedni, mielőtt a tasakból kiveszi. Jelölje meg ceruzával, és helyezze egy alkalmas nedveskamrába. Cseppentsen egy-egy csepp (70-90 μl) hígítatlan pozitív és negatív kontrollt az 1-es illetve a 2-es mérőhelyre A maradék helyekre tegyen egy-egy csepp (70-90 μl) hígított beteg-mintát. 2. A lemezek inkubálása: Inkubálja a lemezeket percig nedveskamrában (egy zárt műanyag vagy üveg edény aljára helyezett megnedvesített papírtörlő képes fenntartani a megfelelő páratartalmat). Ne engedje a szubsztrátot kiszáradni a teszt kivitelezése közben. 3. A lemezek mosása: Az inkubáció után spriccflaska, vagy Pasteur pipetta segítségével óvatosan mossa le a szérumot a lemezről hígított PBS pufferrel. Úgy irányítsa a lemezt és a PBS puffer folyadéksugarat, hogy minimális legyen a minták mosással okozott átszennyeződése az egyes mérőhelyek között. Ne irányítsa a folyadéksugarat közvetlenül a szubsztrátra, mert az könnyen megsérülhet. Ha szükséges, helyezze a lemezeket további 5 percre hígított PBS pufferbe egy Coplin festőedényben. 4. A fluoreszcens konjugátum felvitele: Rázza le a fölösleges PBS puffert a lemezről. Tegye vissza a lemezt a nedveskamrába, és azonnal fedje be minden egyes mérőhely tartalmát egyegy csepp fluoreszcens konjugátummal. Inkubálja a lemezeket újabb percig. 5. A lemezek mosása: Ismételje meg a 3. lépést. 6. Fedés fedőlemezzel: A fedőlemezek elhelyezésének technikája laboratóriumonként változó; de javasoljuk az alábbi eljárást: a. Helyezzen egy fedőlemezt egy papírtörlőre. b. Vigyen fel rögzítő médiumot folyamatos vonalban a fedőlemez alsó szélére. c. Rázza le a PBS felesleget, és érintse a tárgylemez alsó szélét a fedőlemez széléhez. Óvatosan süllyessze a tárgylemezt a fedőlemezre úgy, hogy a rögzítő médium a lemez felső éle felé tudjon folyni, levegőbuborékok vagy zárvány képződése nélkül. 4

5 Minőség-ellenőrzés Az ANA homogén mintázatot és az IFA negatív kontrollt is fel kell tenni minden egyes lemezre, hogy ellenőrizhető legyen, hogy az összes reagens és az eljárás végrehajtása is kifogástalan volt a teszt kivitelezése folyamán. Alkalmas kiegészítő kontroll szérum készíthető kevert humán szérumminták szétosztásával, és -70 C alatt történő tárolásával. Annak érdekében, hogy a teszt eredményeit valósnak tekinthessük, valamennyi alább felsorolt kritériumnak teljesülnie kell. Ha ezek közül bármelyik nem teljesül, a teszt eredményeit érvénytelennek kell tekinteni, és az eljárást meg kell ismételni. 1. Az ANA homogén mintázatnak > 3+ értékűnek kell lennie. 2. Az IFA negatív kontrollnak negatív eredményt kell adnia. Az eredmények értelmezése Negatív reakció. A mintát akkor tekinthetjük negatívnak, ha a specifikus festődés megegyezik az IFA negatív kontroll festődésével, vagy annál gyengébb. A minták változó mértékű háttérfestődést mutathatnak, ez heterofil antitestek, vagy egyes citoplazma alkotórészek, például kontraktilis fehérjék ellen irányuló, alacsony koncentrációjú autoantitestek jelenlétének tulajdonítható. Pozitív reakció. A sejt alkotórészeinek specifikus festődése. Az antitest specificitásától függően különböző festési mintázat figyelhető meg. A fluoreszcencia mértékét vagy intenzitását a következő kritériumok alapján határozza meg: 4+ Ragyogó almazöld fluoreszcencia 3+ Fényes almazöld fluoreszcencia 2+ Világosan megkülönböztethető pozitív fluoreszcencia 1+ A leggyengébb specifikus fluoreszcencia, ami még lehetővé teszi a specifikus sejtmagi és/vagy citoplazmatikus festődés egyértelmű megkülönböztetését a háttérfluoreszcenciától. A mintázat értelmezése. A sejtmag és a citoplazma festődésének változatos mintázatai mutatkozhatnak a mintában jelenlévő autoantitestek típusától és relatív mennyiségétől függően. A festődési mintázatok alábbi típusait figyelhetjük meg: Homogén: A sejtmag tömör festődése a nukleolusok látható fedésével, vagy anélkül. Jelenlévő nukleáris antigének: dsdns, ssdns, hisztonok Kapcsolódó betegség: A nagy titerek SLE gyanúját vetik fel; az alacsonyabb titerek SLE-re vagy más kötőszöveti betegségekre utalnak. Perifériás: Tömör festődés, elsősorban a sejtmag külső régiói körül, a sejtmag közepe felé gyengülő intenzitással. Jelenlévő nukleáris antigének: dsdns, ssdns, hiszton Kapcsolódó betegség: A nagy titerek SLE gyanúját vetik fel; az alacsonyabb titerek SLE-re vagy más kötőszöveti betegségekre utalnak. Pettyezett/foltos: A sejtmag finom vagy szemcsés megjelenésű festődése, általában a nukleolusok fluoreszcens festődése nélkül. Jelenlévő nukleáris antigének: Sm, RNP, Scl-70, SS-A, SS-B és más, még nem karakterizált antigén/antitest rendszerek. Kapcsolódó betegség: Nagy titerek SLE-re (Sm antitest), kevert kötőszöveti betegségre (RNP antitest), szklerodermára (Scl-70 antitest), vagy Sjögren szindróma-sicca komplexre (SS-B antitest) utalnak; alacsony titerek más kötőszöveti betegség gyanúját keltik. Nukleoláris: Nagy, durva foltos festődés a sejtmagon belül, szám szerint általában kevesebb, mint sejtenként 6, esetlegesen előforduló finom pettyezettséggel, vagy anélkül. Jelenlévő nukleáris antigének: 4-6S RNA és más ismeretlen mag-antigének. Kapcsolódó betegség: Nagy titer szkleroderma és Sjögren szindróma esetén fordul elő. Mitokondriális (AMA): A vese disztális és/vagy proximális tubulusainak különálló, szemcsés festődése. A gyomor metabolikusan aktív parietális sejtjei nagy koncentrációban tartalmaznak mitokondriumot, ezek szintén pozitívan festődhetnek. Jelenlévő antigének: Különböző típusú mitokondriális antigének. Kapcsolódó betegség: A nagy titerek elsődleges biliaris cirrhosis-ra utalnak. 5

6 Simaizom (ASMA): A vese véredények belső izomrétegeinek és/vagy a gyomor izomrétegeinek diszkrét festődése az ASMA-ra jellemző. Jelenlévő antigének: Aktin Kapcsolódó betegség: A magas titerek krónikus aktív hepatitiszre, autoimmun hepaptitisztre utalnak. Gyomor parietális sejt (GPA): A parietális sejt citoplazma festődése. Ezek a sejtek a gyomor nyálkahártyájában találhatók. Mivel az AMA is megfesti a parietális sejteket, a vese tubulusokat is ellenőrizni kell mielőtt GPA tekintetében nyilatkoznánk. Ha minta GPA pozitív, a vese tubulusoknak negatívoknak kell lenniük. Jelenlévő antigének: Protonpumpa (H/K-ATPáz) Kapcsolódó betegség: Ezen antitestek vészes vérszegénység és atrófiás gasztritisz esetén figyelhetők meg. Fontos figyelmeztetni a felhasználót, aki elsősorban a mintázatra támaszkodik, hogy a nukleoláris és centromer mintázatok kivételével, amelyek esetében valamennyi antigén jól definiált és a mintázatuk jellegzetes, az antitest specificitásának meghatározása is szükséges. Mivel sok autoantitest illetve azok kombinációi indukálhatnak homogén vagy pettyezett mintázatot, utánvizsgálat végzését javasoljuk specifikus autoantitestre (mint például dsdns és ENA) minden pettyezett vagy homogén mintázatot adó szérumból. A módszer korlátai 1. Nagy titerű ANA kötőszöveti betegségre utal, de nem szabad diagnosztikai értékűnek tekinteni. Az ANA eredményt más szerológiai vizsgálatok eredményével, és a beteg átfogó klinikai kórtörténetével együtt kell értékelni. 2. Az ANA mintázatok gyakran változnak a minta végpontig történő titrálása közben. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy az alacsonyabb titerű antitestek koncentrációja a teszt diagnosztikai küszöbértéke alá csökken, ahogy egyre hígabb mintával dolgozunk. 3. Változatos külső tényezők befolyásolják a teszt érzékenységét, többek között az értékeléshez használt fluoreszcens mikroszkóp típusa, az izzó ereje és életkora, az alkalmazott nagyítás, a szűrőrendszer és a vizsgálatot végző személy. 4. Ha az 515 nm-es band pass szűrő helyett 515 nm-es barrier szűrőt használ, a festődésben nagyobb arányban találkozhat műtermékkel. 5. A lemezek jelölésére kizárólag ceruzát használjon. Bármilyen más íróeszköz használata festődési hibát, műterméket okozhat. 6. A lemezek mosására használt Coplin festőedényeknek valamennyi festékmaradványtól mentesnek kell lenniük. A festékmaradványt tartalmazó Coplin festőedények használata festődési műterméket okozhat. 7. Ezen teszt eredményeit a klinikai adatok, és más szerológiai tesztek eredményével együtt kell értékelni. 8. A teszt működési jellemzői a szérumtól eltérő mátrixok vizsgálatára nincsenek kidolgozva. A külön árúsított lemezek Analit specifikus reagens besorolásúak. Analítikai és működési jellemzői nincsenek megállapítva, kivéve ha a NOVA Lite ANA Plus készlet részét képezi. 6

7 Várható értékek A NOVA Lite ANA Plus teszt használatával, különböző kötőszöveti betegségekben, autoimmun májbetegségben, illetve vészes vérszegénységben szenvedő betegek, valamint 200 random kiválasztott véradó mintáit vizsgálták. Az eredmények az alábbiakban láthatók: NOVA Lite ANA Plus pozitívak* száma Betegcsoport Mintaszám: ANA AMA ASMA GPA SLE Gyógyszer-indukált Lupus Rheumatoid Arthritis Krónikus aktív hepatitisz Elsődleges biliaris cirrhosis Vészes vérszegénység Normális *A teljes pozitív mintaszám meghaladhatja az összes tesztelt minták számát, az egy mérőhelyen belül többféle mintázatot is mutató minták miatt. 7

8 Hivatkozások 1. Tan EM: Autoantibodies to nuclear antigens (ANA): Their immunobiology and medicine. Advances in Immunology 33: , Tan EM, et al.: The 1982 Revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 25: , Casalo SP, Friou GJ, Myers LL: Significance of antibody to DNA in systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism 7: , Wiik A: Antinuclear factors in sera from healthy blood donors. Acta Path Microbiol Scand. 84: , Peter JB, Dawkins RL: Evaluating autoimmune diseases. Diagnostic Medicine: 68-76, September-October, Doniach D, Roitt IM, Walker JG, Sherlock S: Tissue antibodies in primary biliary cirrhosis, active chronic (lupoid) hepatitis, cryptogenic cirrhosis and other liver diseases and their clinical implications. Clinical Experimental Immunology 1: , Toh BH: Smooth muscle autoantibodies and autoantigens. Clinical Experimental Immunology 38: , Cavallaro JJ, Palmen DF, Bigazzi PE: Immunofluorescent detection of Autoimmune Diseases, Immunology Series No. 7. Center for Disease Control, Atlanta GA, Loveridge N, Bitensky L, Chayen J, Hausamen TU, Fisher JM, Taylor KB, Gardner JD, Bottazzo GF, Doniach D: Inhibition of parietal cell function by human gammaglobulin containing gastric parietal cell antibodies. Clinical and Experimental Immunology 41: , Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Centers for Disease Control/National Institutes of Health, 2007, Fifth Edition. A terméket előállítja: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA United States of America Technical Service (U.S. & Canada Only) : Technical Service (Outside the U.S.) : Forgalmazásra jogosult az EU területén: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Germany Tel.: Fax.: HUN July 2010 Revision 1 8

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8 Egy második mosás után a pettét fotoreagens-keverékkel töltjük meg, amely az enzimmel megjelölt anti-ige antitesttel kémiailag reakcióba lép és ennek során fényt bocsát ki (kemilumineszcencia). Az egyes

Részletesebben

DR. BERKES ENIKŐ 2005 MOLSZE

DR. BERKES ENIKŐ 2005 MOLSZE KÜLÖNBÖZŐ ANA KIMUTATÁSI MÓDSZEREK M ÖSSZEHASONLÍTÁSASA MAGYAR MÓNIKA, M DR. BERKES ENIKŐ 2005 MOLSZE VIZSGÁLAT CÉLJAC 30 poliszisztémás autóimmun betegség gyanús páciens vérében vizsgáltuk meg a legfontosabb

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

Nem-konjugált Ösztriol

Nem-konjugált Ösztriol RK-3CTMCE150102 Nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet (REF: RK-3CT) A nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet humán szérum nem konjugált ösztriol tartalmának in vitro direkt meghatározására szolgál,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 6. szám 2014/1 Szakmai értékek megőrzése - Interjú Prof. Dr. Zeher Margittal a Klinikai Immunológia

Részletesebben

AMS 700 MS pumpával. péniszimplantátum termékvonal. Használati útmutató. Magyar AMS 700 MS pumpával Péniszimplantátum termékvonal Használati útmutató

AMS 700 MS pumpával. péniszimplantátum termékvonal. Használati útmutató. Magyar AMS 700 MS pumpával Péniszimplantátum termékvonal Használati útmutató AMS 700 MS pumpával péniszimplantátum termékvonal Használati útmutató Magyar AMS 700 MS pumpával Péniszimplantátum termékvonal Használati útmutató AMS 700 MS pumpával Péniszimplantátum termékvonal Használati

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Twinrix Felnőtt szuszpenziós injekció Hepatitis A (inaktivált) és hepatitis B (rdns) (HAB) vakcina (adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Kézikönyv a szolgáltató által kezdeményezett orvosi vizsgálathoz, szûrôvizsgálathoz és tanácsadáshoz

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia D E 17 UNIVERSITAS SCIENTIARUM MEDICINAE 69 S E M M E L W E I S N O M I N A T A VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Budapest, 2012. május 31 június 2. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. sz.

Részletesebben

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE

2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 2.5.33. Összes fehérje Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6. 2.5.33. -1 2.5.33. ÖSSZES FEHÉRJE 01/2008:20533 javított 6.0 Az alábbi meghatározási módszerek között több olyan található, amely kereskedelemből beszerezhető

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A humorális immunválasz coeliakiában Dr Korponay-Szabó Ilma Rita Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekegészségügyi Intézet és Heim ál Gyermekkórház,

Részletesebben

A SNAP technológia előnyei

A SNAP technológia előnyei Tartalomjegyzék A SNAP technológia előnyei Bevezetés... 3 ELISA módszer... 4-5 Retrovírus SNAP Feline Triple... 6 7 Hasnyálmirigy-gyulladás SNAP cpl... 8 9 Vektorok által terjesztett betegségek SNAP 4Dx...

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások Betegség/betegségcsoport:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

iu22 Bevezetés Ultrahang rendszer 4535 612 56711 Kiadás: A 2006. szeptember

iu22 Bevezetés Ultrahang rendszer 4535 612 56711 Kiadás: A 2006. szeptember iu22 Ultrahang rendszer Bevezetés Kiadás: A 2006. szeptember Copyright 2006, Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva Készült az USA-ban Gyártó: Philips Ultrasound 22100 Bothell-Everett

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal. Jánosi Anna DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fajspecifikus húsazonosítás polimeráz láncreakción alapuló technikákkal Jánosi Anna Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Budapest 2006 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek

GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek GasPak EZ Gázfejlesztõ tartályrendszerek 8010412/04 2007/09 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A GasPak EZ Gas Generating Container Systems (Gázfejlesztõ tartályrendszerek) többször használatos rendszerek, amelyekben

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590 Használati utasítás Testösszetételt elemző monitor BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Testösszetételt elemző monitor Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a testösszetételt

Részletesebben