ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2013. április 18 19."

Átírás

1 ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA április ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

2 szakpszichoterapeuta, diagnoszta, reflexológus, apostille jogkörrel rendelkező, független orvosi tanácsadó a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója ANTIOXIDÁNSOK SZEREPE A GYÓGYÁSZATBAN

3

4

5 (Seaul, kutatásaink alapján módosított változat, 2012.) Az ember valamennyi sejtjének citoplazmájában nagy számban előforduló jellegzetes sejtszervecskék, a mitokondriumok (őssejt-energiagyárak) fontos szerepet játszanak a sejtlégzésben és az energiatermelésben. Az 1980-ban kezdődő (Seaul) szöuli kutatásaink azt bizonyítják, hogy ellentétben a tankönyvekben még tanított tétellel, miszerint az öröklési anyag, a DNS kizárólag a sejtmagban, a kromoszómákban fordul elő a mitokondriumok szintén tartalmaznak DNS-t. Ezt az alábbiakban könnyedén be fogjuk bizonyítani. A mitokondria szerkezete és funkciója megegyezik a sejtmag DNS-ével, tehát öröklési anyag. A mitokondriumok ősei eredetileg a többsejtű élőlények sejtjeit megszálló szimbionta (együtt élő) prokariota (baktériumszerű) szervezetek voltak. A ma élő soksejtűek mitokondriális DNS-ének mérete és az általuk hordozott gének száma erősen különböző. Más és más a legnagyobb a növények, a legkisebb az emlősök, és az ember mitokondriális DNS-e. Méréseink bizonyítják, hogy az emberi mitokondriális DNS mindössze nukleotidpár hosszúságú körkörös molekula, amely csak 37 gént tartalmaz, rendkívül kompakt elrendezésben, egymáshoz szinte hézagmentesen illeszkedve. A 37 gén közül 13 kódol fehérjéket. Ezek valamennyien a mitokondriumban helyet foglaló, az oxidációban és az energiatermelésben szerepet játszó nagy fehérje-komplexek alkotórészei, de a komplexeket alkotó fehérjék többségét a magi DNS kódolja és ezek a citoplazmában szintetizálódnak. A mitokondriálisan kódolt 13 peptidlánc nem egészen 20 százalékát adja e komplexeknek. A többi gén (22 szállító-rns-t kódoló és két riboszomális-rns-t kódoló gén) a mitokondrium saját fehérjeszintetizáló apparátusának létrehozásához járul hozzá. Az apparátus nagyobb része, mint például az összes riboszomális fehérjék, az aminosav-aktiváló enzimek, és az iniciációs és elongációs faktorok nukleárisan kódoltak, a citoplazmában szintetizálódnak, tehát kívülről kerülnek a mitokondriumba.

6 A kör tetején, a T és F gének között, a számozás kezdőpontját magában foglaló rész a nem kódoló, variábilis régió. 1. ábra. Az emberi mitokondriális DNS sematikus térképe. 2. A belső kör ezer nukleotidokban megadja a szekvencia hagyományos számozását. 3. A következő két körben a kis téglalapok a szállító RNS-géneket jelentik az adott RNS által szállított aminosavak egybetűs rövidítéseivel (A: alanin, C: cisztein, D: aszparaginsav, E: glutaminsav,f: fenilalanin, G: glicin, H: hisztidin, I: izoleucin, K: lizin, L: leucin, M: metionin, N: aszparagin, P: prolin, Q: glutamin, R: arginin, S: szerin, T: treonin, V: valin, W: triptofán, Y tirozin). A vastag fekete vonalak a polipeptideket és az RNS-eket kódoló gének. A rövidítések azt jelzik, hogy az adott peptid melyik mitokondriális fehérjekomplex része. CO: citokrom-c oxidáz, ND: NADH-dehidrogenáz, Cytb: citokrom-b, ATP-áz: ATP-szintetáz. OH és OL a két DNS-lánc replikációs kezdőpontját, HSP és LSP a két láncon történő RNS-szintézis (átírás, transzkripció) kezdőpontjait jelentik.

7 Ha a mitokondriumban lévő DNS ugyanúgy örökletes információt hordoz, mint a kromoszómák DNS-e, úgy gondolhatnánk, hogy rá is a genetika általános törvényei vonatkoznak. Ez azonban csak részben igaz. A mitokondriumok öröklődés-menetében ugyanis a magi örökléstől eltérő törvényszerűségek érvényesülnek. Lássuk tehát, melyek ezek a legfontosabb különbségek: 1. A petesejtben több százezer mitokondrium van, a spermiumban azonban csak alig néhány száz. A megtermékenyítés után valamilyen részleteiben még ismeretlen mechanizmus ezeket is elpusztítja, így a zigótában egyedül az anyától, a petesejtből származó mitokondriumok maradnak meg. A mitokondriális géneket tehát kizárólag az anyától kapja az utód, az ezek által meghatározott tulajdonságok csak anyai úton öröklődnek. 2. A mitokondriális DNS-ben a rekombináció ismeretlen fogalom. A két különböző DNS-molekulában megjelenő mutáció nem kerülhet átkereszteződés révén egyetlen molekulába. 3. A mitokondriális DNS mutációs rátája (gyakorisága) körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb, mint a kromoszomális DNS-é. Ennek a jelenségnek a feltevések szerint több oka lehet, a DNS-t károsító oxidációs termékek, szabad gyökök közvetlen közelsége, a védőfehérjék (hisztonok) hiánya, a helyreállító (repair) mechanizmusok hiánya, illetve tökéletlensége.

8 l4. A kromoszomális DNS (genom) az ivarsejtekben egy, a testi sejtekben két példányban található. Ezzel szemben egy átlagos sejtben több száz mitokondrium van, mindegyikben 5-10 DNS-molekulával, tehát a sejtenkénti példányszám ezres nagyságrendű. Ennek az a következménye, hogy ha a mitokondriális DNS replikációja, megkettőződése során mutáció lép fel, ez nem jár semmiféle közvetlen következménnyel, hiszen a sejtben lévő több ezer normális DNSmolekula mellett csak egy lesz mutáns. Hosszabb távon azonban már van esélye a mutáns felhalmozódásának, hiszen a sejtosztódások során a véletlen eloszlás jelentősen megváltoztathatja a mutáns és normál DNS-molekulák arányát. A mitokondriális genetikában ezért beszélünk heteroplazmiáról, azaz arról, hogy egy sejtben vagy organizmusban egymás mellett különböző arányokban előfordulhatnak vad-típusú és mutáns, sőt, különböző mutáns DNS-ek. Ha a mutáció a petesejt érésének (oogenezis) korai szakaszán következett be, akkor a véletlen szegregáció, esetleg valamilyen szelekciós mechanizmussal is megerősítve, elvezethet ahhoz, hogy a mutáns jelenléte kizárólagossá válik egy sejtben. Ha ez megtörténik, akkor természetesen ez jellemezni fogja e sejt valamennyi utódját is. Ilyenkor homoplazmiáról beszélünk.

9 5. Amennyiben egy mutációnak a fenotípusban is megnyilvánuló káros hatása van (ez többnyire az oxidáció, illetve az energiatermelés valamilyen zavarát jelenti, hiszen a mitokondriális DNS valamennyi génje közvetlenül vagy közvetve az oxidációban játszik szerepet), e hatás érvényesülése nyilvánvalóan attól függ, hogy a mutáció az adott sejt, vagy szerv mitokondriális DNSmolekuláinak mekkora hányadában van jelen, azaz milyen fokú a heteroplazmia. Ez az arány az előbbiek értelmében sejtenként, illetve szervenként más lehet ugyanazon egyedben is. Az is változhat, szervtől függően, hogy az adott mértékű heteroplazmia mennyiben okoz észlelhető fenotipikus hatást. Nyilvánvaló, hogy a károsodásra legérzékenyebbek a legintenzívebben energiafogyasztó sejtek (pl. látóideg, szívizom stb.). Ezért mutációnként, illetve szervenként és szövetenként más és más küszöb-értéke lehet annak, hogy a mutáció káros hatása megnyilvánul-e vagy sem. 6. A kromoszomális DNS-molekulák lineárisak, a mitokondriális DNS-ek viszont körkörösek (cirkulárisak).

10 2. ábra. A mitokondrium leegyszerűsített térbeli szerkezete

11 A mitokondriális genetika itt felsorolt különleges sajátosságai a kutatás számára számos érdekes elméleti, evolúcióbiológiai problémát vetnek fel. A következőkben azonban csak annak tárgyalására fogunk szorítkozni, hogy az emberre vonatkozóan milyen, gyakorlatilag is fontos ismereteket nyerhetünk a mitokondriális DNS vizsgálata révén. Az első természetesen az orvosi jelentőség. Tíz éve, 1988-ban mutatták ki első ízben, hogy egy jól ismert emberi kórkép, a többnyire fiatalkori megvakulással járó úgynevezett Leber-féle optikai neuropátia oka minden bizonnyal mitokondriális DNS-mutáció. Azóta igen nagyszámú patológiás jelentőségű mitokondriális DNS-mutációt azonosítottak, illetve valószínűsítettek. Az óvatos fogalmazás azért indokolt, mert aránylag sok esetet találunk az irodalomban, ahol a betegség és valamely mitokondriális mutáció együttes előpfordulását írják le, ez azonban még nem bizonyítja az oki összefüggést. A mitokondriális genetika sajátságai miatt igen ritka kivételnek tekinthető a mutáció és valamely betegség közötti egyértelmű összefüggés, tehát az, hogy az adott kórkép mögött mindig ott van ugyanaz a mutáció, illetve, hogy az adott mutáció mindig ugyanazon betegség megjelenésével jár. Emiatt a mitokondriális DNS-mutációk észlelésének, kimutatásának az orvosi laboratóriumi gyakorlatban korlátozottabb a jelentősége, mint a kromoszomális DNS-vizsgálatoknak. Mivel a legtöbb betegségokozó mutáció heteroplazmiás, s így a különböző szövetekben más-más eredményt mutathatnak a tesztek, ezek értelmezése esetenként igen nehéz. Egyes betegségek kimutatásában lehet diagnosztikus jelentősége a DNS-tesztnek, ilyen például a már említett Leber-féle optikai neuropátiát okozó mutáció, amely (illetve amelyek, mert több ilyet ismerünk) többnyire homoplazmiás, tehát bármely szövetmintából egyértelműen kimutatható és jelenléte genetikai tanácsadásra felhasználható.

12 A ma egyértelműen mitokondriális DNS-eredetűnek tartott betegségek szerencsére elég ritkák és a laikus közvélemény által kevéssé ismertek. Ilyen például a Leber-féle optikai neuropátia mellett a Leigh-szindróma, a Kearns Sayre-szindróma, a rojtos-vörös-rostos mioklónusos epilepszia, a Pearson-szindróma stb. Több, a felsoroltaknál jóval gyakoribb és fontosabb betegség esetében bizonyos mitokondriális mutációknak az egészséges kontrollokhoz képest magasabb arányú előfordulását mutatták ki, de ezekben az esetekben az ok-okozati összefüggés vitatott. Ilyen a cukorbaj (diabetes), a siketség egyes formái, egyes kardiomiopátiák (szívizom-elfajulás), az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór. Végül feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy a kutatók egy része a mitokondriális DNS-mutációk felhalmozódására vezeti vissza az emberiség legfontosabb, mindenkit érintő betegségét : az öregedést. Ez az elmélet pillanatnyilag sem nem igazolható, sem nem cáfolható. Kétségtelen tény, hogy a mitokondriális DNS-mutációk száma az öregedéssel nő. Az azonban nem bizonyítható, hogy ez a jelenség okozója-e vagy csak következménye az öregedésnek.

13 A mitokondriális DNS-re visszavezethető betegségek a nyugateurópai klinikai orvoslás szerint természetesen ugyanúgy nem gyógyíthatók jelenleg, ahogy más örökletes betegségek sem de valójában más a heloyzet. A géntechnológia nagy ígérete, a génterápia elvileg lehetőségeket kínál itt is az orvostudomány számára. A mitokondriális génterápia bizonyos szempontból könnyebb is lehet a kromoszomális génekénél. Elképzelhető például az, hogy szintetikus nukleotidanalógokkal specifikusan gátolható egy mutáns mitokondriális DNS megkettőződése, replikációja, úgy, hogy a normális vad-típusú molekula replikációja nincs gátolva. Ilyen módon gyakorlatilag kivédhető volna a betegségokozó mutáció hatása. Nemrégiben hozták létre az első állati modellrendszert, amellyel ezek a lehetőségek tanulmányozhatók és az első bíztató kísérletekről már beszámoltak. A gyakorlati megvalósítás természetesen még igen messze van.

14 orvostudomány szempontjából van jelentősége. Mint korábban említettük, a 37 gén jóformán hézagmentesen fedi le a mitokondriális DNS nagy részét. Van azonban egy mintegy ezer nukleotid hosszúságú szakasz, amelyen nincsenek gének, ezt szokás olykor variábilis régiónak nevezni. Az ezen a szakaszon bekövetkező mutációknak ugyanis általában nincs fenotipikus következménye, tehát evolúciós értelemben semlegesek. Mivel pedig a mutációs ráta magasabb a magi DNS-énél, ezért ennek a régiónak a szerkezete valóban igen változékony. Két egymással anyai ágon nem rokon egyed között biztosan számos ponton különbözik e szakasz nukleotid-sorrendje. A mitokondriális DNS egészére vonatkozóan elmondható, hogy két nem rokon egyed között legalább 70 helyen van különbség, az emberiség egymástól legtávolabb álló egyedei között pedig akár 500 nukleotidban. Ezek többsége a variábilis régióra koncentrálódik. Ennek a régiónak a nukleotid-sorrendjét a jelenlegi technikákkal aránylag könnyen és teljes egészében meg lehet határozni. Az eddig elmondottakból az következik, hogy a történeti antropológia, az emberi népességek leszármazásának, rokonságának, történeti keveredésének kutatásában, de az igazságügyi orvostani vizsgálatokban is felbecsülhetetlen értékű eszköz a mitokondriális DNS elemzése.

15 Különösen növeli a mitokondriális DNS-vizsgálatok ilyen felhasználhatóságát az a tény, hogy példányszáma sejtenként több ezer, ezért például fosszilis maradványok vizsgálata esetén lényegesen nagyobb esélyt kínál a használható szekvencia elemzésre, mint a magi DNS. A közelmúlt legszenzációsabb ilyen típusú eredménye a Neandervölgyi ősember mitokondriális DNS-ének az elemzése. Ebben az esetben magi DNS-t nem sikerült (nem sikerülhetett) használható formában felszaporítani, a mitokondriális DNS vizsgálata azonban eredményes volt és fontos tanulsággal szolgált. A kutatók az ősi csontmaradványból a mitokondriális DNS variábilis régiójának mintegy 300 nukleotid hosszúságú szakaszának szekvenciáját határozták meg és hasonlították össze közel ezer, a legkülönbözőbb népcsoportokhoz tartozó mai ember mitokondriális DNS-ével. Míg a mai embereknél ezen a szakaszon átlagosan nyolc nukleotidnyi különbséget találtak két egyed között, a Neander-völgyi ember szekvenciája 20 helyen különbözött a hozzá legközelebb álló mai emberétől, az átlagos különbség 25 nukleotid volt. Ennek alapján ki lehetett mondani, hogy a Neander-völgyi ősember minden bizonnyal nem tekinthető a mai, (az Isten által alkotott) ember elődjének.

16 Egy másik érdekes példa a közelmúltból: II. Miklós orosz cár maradványainak azonosítása. A cárnak tulajdonított csontokból izolált mitokondriális DNS-ben a kutatók egy jellegzetes heteroplazmiás mutációt találtak. Ez volt az azonosítás végső bizonyítéka, mert a cár testvérének, György nagyhercegnek mitokondriális DNS-ében ugyanezt a heteroplazmiás mutációt találták meg. Mitokondriális DNS-vizsgálat volt az alapja annak az 1987-es szenzációs bejelentésnek is, amely szerint a földet benépesítő (Isten által alkotott) mai emberek feltehetően egyetlen, ember leszármazottai Éva-hipotézis. Noha a közlemény következtetéseinek helyességét sokan támadták és vitatták, azóta számos egyéb vizsgálat megerősíteni látszik az eredményeket és ma a tudományos közvélemény nagy része elfogadja ennek a feltevésnek a lényegét, vagyis azt, hogy a mai emberiség ősei Ádámból és Évából kiindulva népesítették be a földet

17 MUNKATÁRSAK Dr. Kim Klinika Seaul

18 gyors reakciójú gáz. Az életadó oxigén szükséges, de lassan megöregít, megöl bennünket, belülről emészt fel, eloxidál, mert szabadgyökök képződnek bennünk. A szabadgyökök még a génjeinket is bombázhatják, károsíthatják. Egy mikroba, a mitokondria miniatűr energiaforrás. A mitokondriák, ezek az ősrégi baktériumok minden élőlény sejtjeiben jelen vannak. Védenünk kell a mitokondriákat ANTIOXIDÁNSOK alkalmazásával a gyógyászatban (Lásd a filmet!)

19

20

21

22 A szabad gyökök öregítenek. A megoldás egy olyan gyógyszer, amelynek az alapja = nagy dózisú antioxidánsok. MEGOLDÁS: FLANOX

23 FLANOX ANTIOXIDÁNS Az Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága által ajánlott KLINIKAILAG TESZTELT KÉSZITMÉNY

24 A FLANOX a Világ Legjobb Antioxidáns Terméke cimet nyerte el ben KUTATÁS, FEJLESZTÉS, TESZTELÉSEK: DR. JEKŐ JÓZSEF PH.D. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AGRÁR- ÉS MOLEKULÁRIS KUTATÓINTÉZET IGAZGATÓJA PERESZTEGI SÁNDOR HONORIS CAUSA PH.D. A DR. KIM & PERESZTEGI HUNGAGU

25

26 Hátralévő életünk értéke az egészségünkben rejlik, és a tudásvágyban, csak ezt talán eddig valahogy nem tartottuk igazán fontosnak. Mindenki azt hiszi, hogy van még bőven ideje.

27 Értékrend, amiben élünk Tanulj, hogy jó orvos lehess Dolgozz, szerezz jó praxist Takarékoskodj Tervezd meg nyugdíjadat

28 Az egyetlen pillanat, amelyet nem mulaszthatunk el, az új kutatási eredmények megismerésének pillanata. FLANOX

29 FLANOX Sikereket elérni az egyik, ha nem a legnagyszerűbb dolog, amit az ember életében véghez tud vinni. EGÉSZSÉGESSÉ VÁLNI - ez is egyfajta siker.

30 FLANOX sikerháromszög Egyedi termék Világszabadalom Nincsenek versenytársak Ár érték arány Karrier lehetősége az orvoslásban Biztonság Könnyen és gyorsan másolható tudás Jutalék az orvosoknak Tréningek - orvosok képzése

31 Mindenki tudja, hogy alkalmazottként nehezen lehet sikeressé válni. Mégis az emberiség döntő része alkalmazott. Az orvosi társadalom 90%-ában még a főorvosok is minimálbéres alkalmazottak.

32 Tőke Mi kell egy sikeres magánklinika alapításához?

33 Az idő mindenkinek egyformán telik. Mindenkinek 24 óra egy nap, akár szegény, akár gazdag. A legtöbb sikeres orvost az különbözteti meg a többi orvostól, hogy megtanultak olyan készítményeket alkalmazni, amelyek gyorsan és hatékonyan segítenek a betegeknek. FLANOX

34 2012 a FLANOX éve A FLANOX célja: 1. Prevenció (egyes rettegett betegségek megelőzése). 2. Öregedési folyamatok lassítása év ahogy a filmben is bizonyítást nyert. 3. Egészségi Tanácsadó orvosok és biogyógyászok folyamatos képzése 4. Független tanácsadó orvosok bevonása. 5. Nemzetközi orvosi karrier elérése 6. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó orvosoknak jogdíj típusú jövedelem biztosítása. FLANOX

35 WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION Az Európai Uniós Apostille Jogkörrel Rendelkező Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat ajánlása FLANOX A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Egyesült Nemzetek Szervezete 16 szakosított intézményének egyike. WIPO 1967-ben jött létre "ösztönző alkotói tevékenység elősegítése érdekében. Feladata - a szellemi tulajdon védelme az egész világon. VILÁGSZABADALOM Jelenleg 184 tagállama van, alkalmazott 24 nemzetközi egyezményben. A jelenlegi főigazgatója WIPO Francis Gurry, aki hivatalba lépett Október 01. Az ENSZ-tagok, valamint az Apostoli Szentszék is tagjai a WIPO szervezetének.

36 FLANOX Évben az Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága a Világ Legjobb Antioxidáns Terméke díjával tüntette ki

37 FLANOX CLINICAL TRIAL RESULTS Ingredients a 100% fruit concentrate: apple, elderberry, pomegranate, red grapes, acerola, wolfberry (goji), black blueberries, papaya, organic selenium, vegetable oil Does not contain preservatives. The data provided by the manufacturer on the packaging have proved to be credible. Free radicals can damage any part of our organism and therefore we may OXIDISE! The excellent antioxidant effects of the above listed fruits with a high content of flavonoids are widely known: these substances protect us from the adverse effects of ageing and deterioration of the organism. Stem molecules that we supply to our body by FLANOX can smartly communicate with cells of the body and re-establish the lost balance of cells. Due to their small size they are able to freely penetrate the cytoplasm of cells and recover the balance of the damaged cells and their parts by their free electrons. This way they are able to renew the normal cell activity and improve the exchange of information between the cells. Thanks to the high number of free electrons they are able to bind atoms, molecules or parts of molecules with harmful free radicals. In 40-50% of cases they reduce the reproduction of damaged cells and prevent the oxidation processes (ageing). FLANOX has a huge potential to extend our lives and protect our body against the most dangerous diseases. The results of the testing of patients have shown that the product is suitable for the alternative and complementary treatment of various medical conditions. Due to its anti-oxidative effects it can destroys tumour cells. Due to its content of vegetable oil and Omega 3 EPA it strengthens the heart functions and cleanses the venous system. It has a detoxicating effect. Due to the high content of selenium it enhances joint functions. The product is recommended to persons with oncological diseases, diabetes, cardiovascular and musculoskeletal diseases, to pregnant women, adolescents, people with lack of energy and to active sportsmen. Recommended daily dose for people with medical conditions: 2x12 ml before meal added to 1.5 dl of cold mineral water. The preparation is most effectively absorbed through the mucous membranes; therefore we recommend to drink it very slowly in small sips and to hold it shortly in the mouth before swallowing. Recommended daily dose for healthy people preventative care: 1x12 ml in the morning before meal added to 1.5 dl of cold mineral water.

38 VÝSLEDOK KLINICKÉHO TESTOVANIA Zloženie % ovocný koncentrát: jablko, arónia, baza čierna, granátové jablko, červené hrozno, acerola, kustovnica čínska (goji), čierne čučoriedky, papája, organický selén, rastlinný olej Neobsahuje konzervačné látky. Údaje uvedené výrobcom na obale sú preukázane dôveryhodné. Voľné radikály môžu poškodiť ktorúkoľvek časť nášho organizmu a preto OXIDUJEME! Vynikajúce antioxidačné účinky vyššie uvedených druhov ovocia s vysokým obsahom flavonoidov sú všeobecne známe: tieto látky nás chránia pred nežiaducimi účinkami procesu starnutia a poškodzovania organizmu. Kmeňové molekuly, ktoré sa pri užívaní FLANOXu dostávajú do organizmu, inteligentným spôsobom komunikujú s bunkami tela a upravia bunkovú rovnováhu. V dôsledku svojej malej veľkosti sú schopné voľne prenikať cytoplazmou buniek a bunkám a ich častiam vychýleným z rovnováhy dokážu pomocou voľných elektrónov vrátiť rovnováhu. Vďaka tomu sa upraví bunková činnosť a výmena informácií medzi bunkami. Vďaka vysokému počtu voľných elektrónov dokážu viazať škodlivé atómy, molekuly alebo časti molekúl s voľnými radikálmi. V 40-50% prípadov znižujú reprodukciu poškodených buniek a zabraňujú procesom oxidácie (starnutia). FLANOX má obrovský potenciál predĺžiť náš život a chrániť náš organizmus pred zákernými chorobami. Výsledky testovania pacientov preukázali, že prípravok je vhodný na alternatívnu a doplnkovú liečbu rôznych ochorení. Vďaka jeho antioxidačným účinkom ničí nádorové bunky. Vďaka obsahu rastlinného oleja a Omega 3 EPA posilňuje srdcovú činnosť a očisťuje cievny systém. Má detoxikačný účinok. Vďaka vysokému obsahu selénu zlepšuje kĺbovú činnosť. Prípravok odporúčame onkologickým pacientom, diabetikom, pri kardiovaskulárnych chorobách a ochoreniach pohybovej sústavy, tehotným ženám, dospievajúcim, ľuďom pociťujúcim nedostatkom energie a aktívnym športovcom. Odporúčaná denná dávka pre chorých: 2x12 ml pred jedlom pridať do 1,5 dl studenej minerálnej vody. Najúčinnejšie sa vstrebáva cez sliznicu a preto odporúčame piť pomaly po malých dúškoch a pred prehltnutím krátko podržať v ústach. Odporúčaná denná dávka pre zdravých preventívne: 1x12 ml ráno pred jedlom pridať do 1,5 dl studenej minerálnej vody.

39 KLINIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE Összetevők 100 %-os gyümölcssűrítmény: Alma, Arónia, (fekete berkenye), Fekete bodza, Gránátalma, Piros szőlő, Acerola, Goji, Fekete áfonya, Papaya, Szerves szelén, Növényi olaj Tartósítószert nem tartalmaz. A gyártó által a flakonon feltüntetett adatok hitelesnek bizonyultak. A szabad gyökök a szervezetünk bármely anyagában kárt okozhatnak, ezért ELOXIDÁLÓDUNK! A fent nevezett magas flavonoid tartalmú gyümölcsök kiváló antioxidáns hatása közismert, így ezek az anyagok védenek a nem kívánt öregedési és károsodási folyamatok lejátszódása ellen. A FLANOX fogyasztása során a szervezetbe jutó, a szervezet sejtjeivel intelligens módon kommunikáló ősi molekulák visszaállítják egyensúlyi helyzetükbe a sejtháztartást. Kis molekulatömegük révén szabadon átjutnak a sejtek citoplazmáján és az egyensúlyukból kibillentett sejteket, illetve azok alkotóelemeit a szabad elektronjaik révén egyensúlyi helyzetbe hozzák, melynek eredményeként helyreáll a sejtek működése és a sejtek közötti információ áramlás. Nagy számú szabad elektronjaik révén befogják a szervezetben jelen lévő szabad gyökkel rendelkező káros atomokat, molekula részeket, illetve molekulákat %-ban csökkentik a kóros sejtek szaporodását, valamint gátolják az oxidációs (öregedési) folyamatokat. FLANOX A FLANOX nagy eséllyel hosszabbítja meg életünket és szervezetünket megvédi a rettegett betegségektől. A betegeken való tesztelési eredmények azt bizonyítják, hogy a készítmény alkalmas különböző betegségek alternatív, kiegészítő kezelésére. Antioxidáns hatása miatt pusztítja a rákos sejteket. Növényi olaj és Omega 3 EPA tartalma miatt megerősíti a szívet és zsírtalanítja a keringési rendszert. Méregtelenítő hatású. Magas szelén tartalma miatt támogatja az ízületek jobb működését. A készítmény ajánlott daganatos betegeknek, cukorbetegeknek, szívbetegeknek, keringési rendellenességekben szenvedőknek, ízületi- és porcproblémákkal küszködőknek, kismamáknak, fejlődésben lévő gyermekeknek, energiahiányban szenvedőknek, aktív sportolóknak. Ajánlott adag betegeknek: 2x12 ml evés előtt 1,5 dl hideg ásványvízbe keverve nyálkahártyán szívódik fel a leghatékonyabban, ezért ajánlott nagyon lassan kortyolgatni, szájban tartani. Ajánlott adag egészségeseknek megelőzés céljából: 1x12 ml reggel, evés előtt 1,5 dl hideg ásványvízbe keverve.

40 Arónia, Fekete bodza, Gránátalma, Piros szőlő, Acerola, Goji, Fekete áfonya, Papaya, Szerves szelén, Növényi olaj Tartósítószert nem tartalmaz. A gyártó által a flakonon feltüntetett adatok hitelesnek bizonyultak. A szabad gyökök a szervezetünk bármely anyagában kárt okozhatnak, ezért ELOXIDÁLÓDUNK! A fent nevezett magas flavonoid tartalmú gyümölcsök kiváló antioxidáns hatása közismert, így ezek az anyagok védenek a nem kívánt öregedési és károsodási folyamatok lejátszódása ellen. FLANOX fogyasztása során a szervezetbe jutó, a szervezet sejtjeivel intelligens módon kommunikáló ősi molekulák (elsőbbségi sorrendben) rendezik a sejtek egyensúlyi helyzetének visszaállítását.

41 Kis molekula-tömegük révén szabadon átjutnak a sejtek citoplazmáján és az egyensúlyukból kibillentett sejteket, illetve azok alkotóelemeit a szabad elektronjaik révén egyensúlyi helyzetbe hozzák, vagyis visszaállítják az arany középutat, melynek eredményeként helyreáll a sejtek működése és a sejtek közötti információ áramlás. Igen nagy számú szabad elektronjaik révén megsemmisítik a szervezetben jelenlévő szabad gyökkel rendelkező káros atomokat, molekula részeket, illetve molekulákat %-ban csökkentik a kóros sejtek szaporodását, valamint gátolják az oxidációs (öregedési) folyamatokat.

42 A FLANOX nagy eséllyel hosszabbítja meg életünket és szervezetünket megvédi a rettegett betegségektől.

43 A betegeken való tesztelési eredmények azt bizonyítják, hogy a készítmény alkalmas különböző betegségek alternatív, kiegészítő kezelésére. Antioxidáns hatása miatt pusztítja a rákos sejteket. Növényi olaj és Omega 3 EPA tartalma miatt megerősíti a szívet és zsírtalanítja a keringési rendszert. Méregtelenítő hatású. Magas szelén tartalma miatt támogatja az ízületek jobb működését. A készítmény ajánlott daganatos betegeknek, cukorbetegeknek, szívbetegeknek, keringési rendellenességekben szenvedőknek, ízületi- és porcproblémákkal küszködőknek, kismamáknak, fejlődésben lévő gyermekeknek, energiahiányban szenvedőknek, aktív sportolóknak. Ajánlott adag betegeknek: 1x24 ml 1 liter ásványvízbe keverve és egész nap elkortyolgatni nyálkahártyán szívódik fel a leghatékonyabban, ezért ajánlott nagyon lassan kortyolgatni, szájban tartani. Ajánlott adag egészségeseknek megelőzés céljából: 1x12 ml ásványvízbe keverve.

44 Most, hogy mindent tudok itt lenne az ideje, hogy végre v orvosként többet t tegyek az emberek egészs szségéért! Ha mindössze a felét t megtenném m annak, amit tudok, a világ g egyik legsikeresebb orvosa lennék.

45 Értékek és érvek Az eszme, amely mögé érdemes felsorakozni. Biztonság Minőség Kiszámíthatóság Értékállóság Tisztesség és becsület Ez a FLANOX

46 Soha nem volt még ilyen mértékű érdeklődés egy készítmény iránt! Egyszerűen hihetetlen! FLANOX

47 FLANOX Egy jelenség!... mely feje tetejére állítja a világot! Az évtized legnagyobb lehetősége van kialakulóban. A válasz. Hogy mi van a háttérben? egyértelmű.

48 Minden idők leghatékonyabb készítménye. Egy olyan vásárlói rendszer teszi olcsóvá, bárki számára elérhetővé, mely még azokat is mozgásba lendíti, akik eddig mereven elutasítottak minden hasonlót.

49 FLANOX The Big Blumm A nagy felvirágzás!

50

51 Nem kell pénzt p befektetni! Tilos készk szítményt árusítani és ügynökösködni! Csak ajánlani lehet semmi több! t Nincs eladás, így reklamáci ció sem! Nincs havi vásárlv rlás! Annak ajánlom, akinek akarom, és s akkor, amikor akarom! Itt Én döntök, milyen gyorsan és mennyi idő alatt akarok fiatalabb és egészségesebb lenni.

52 Építsük fel a világ legnagyobb egészségi hálózatát! Döntsük le a falakat, melyet mások építenek körénk! Legyünk mi a nagy változás hírvivői! FLANOX Az Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága a Világ Legjobb Antioxidáns Terméke díjjal tüntette ki. ORVOSI TÁRSADALOM FIGYELEM! Adjunk a betegeknek valódi esélyt a gyógyulásra! FLANOX...

53

54

55 Köszönöm szíves figyelmüket! I say thank you for their kind attention! 난 그들의 그런 관심을 가져 주셔서 감사 해요! Jó egészséget kívánok! I wish good health! 좋은 건강을 원해!

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Magyar Williams Szindróma Társaság 2006 RITKÁK

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám LXV. ÉVFOLYAM 2014/1 2. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

Antioxidánsok: Az élõ sejtek energia termelõ szervecskéiben, a mitokondriumokban az energiafelszabadító folyamat során természetes módon keletkeznek peroxid és szuperoxid gyökök (szabadgyökök). Ezeket

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Fehér Attila Nagy István 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A

Részletesebben

Naprakész dietetika MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROGRAMFÜZET. 2012. november 17. Óbudai Társaskör

Naprakész dietetika MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROGRAMFÜZET. 2012. november 17. Óbudai Társaskör Naprakész dietetika A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Szakmai Továbbképzése A tét a jövőnk: A táplálkozás és a mozgás összhangjában A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE XIII. SZAKMAI KONFERENCIÁJA

Részletesebben

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3

RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK. Szerkesztette dr. Pogány Gábor és dr.somogyi Csilla ISBN: 963 06 0239 3 1 RITKÁK RITKA ÉS VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL ÉLŐK ÉS TÁMOGATÓ SZERVEZETEIK Készült a kiadványban szereplő szervezetek közreműködésével, a Nemzeti Civil Alapprogram, a civil szervezetek tartós területi

Részletesebben

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével

Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Cardiologia Hungarica Supplementum 2007; 37 : B3 X 2007 Locksley Hall Media Ionokról, elektrolitokról egy belgyógyász-kardiológus szemével Sikter András Szt. Rókus Kórház és Intézményei, Budagyöngye Kórháza,

Részletesebben

Törvény és jogszabály tiltja, hogy azt mondjam: egyen több vitamint

Törvény és jogszabály tiltja, hogy azt mondjam: egyen több vitamint - Egy különös riport Demecs Istvántól, a Natúr Hírek szerkesztőjétől - Törvény és jogszabály tiltja, hogy azt mondjam: egyen több vitamint A legújabb kutatási adatok szándékosan eltitkolva és minden nap

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. IV. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja SZTE SCIENCE CAFÉ Akik számolnak a járvánnyal! INDEX Antioxidánsok és E-számok NAGYÍTÓ A nonprofit

Részletesebben

Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése

Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése fordította: Tóth Attila az MWSzT felkérésére 2005 november Ritka betegségek: a kezelés fontosságának felismerése Joachim Rode EURORDIS Plateforme Maladies Rares 102 rue Didot 75014 Paris France Tel + 33

Részletesebben

Természetvédelem és ökológiai gazdálkodás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Projekt címe: Környezettudatos kampány a magyar

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Bártfai Liza Mosonmagyaróvár 2014 2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI

Részletesebben

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről Tudományos szerkesztők: Dr. Floyd E. Bloom Dr. Dennis W. Choi Ph.D. Dr. Joseph T. Coyle, Szerkesztő: Ben Mauk AZ EURÓPAI DANA

Részletesebben

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs Az őssejtek típusai, forrásai Szöveti (szomatikus) őssejtek a kutatásban és a gyógyításban Az emberi test szöveti

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Önnek új szagüzenete érkezett! A Nyugat zsákutcája. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 6. szám

E-mail: grandfer49@gmail.com. Önnek új szagüzenete érkezett! A Nyugat zsákutcája. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 6. szám Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 6. szám Önnek új szagüzenete érkezett!... 1 A Nyugat zsákutcája... 1 Tényleg van gyógyszer a vízben... 2 Négyzet alakú lyuk volt a Napon...

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata B I O K É M I A A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIX. évfolyam 2. szám 2015. június A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013.

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013. IV. évf. 2. szám 2013. április RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Fiatalokat is fenyeget a rák Illyés András Aki időt nyer, életet

Részletesebben