Utazási irodák valutaváltási tevékenységének szabályai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utazási irodák valutaváltási tevékenységének szabályai"

Átírás

1 Palencsárné Kasza Marianna Utazási irodák valutaváltási tevékenységének szabályai A követelménymodul megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztés A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 UTAZÁSI IRODÁK VALUTAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYAI ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Ön egy szálloda recepcióján dolgozik, vendége érdeklődik, hogy a szállodában az Eurót milyen árfolyamon váltják be és a környéken milyen valutaváltó-helyek üzemelnek? Érdeklődik az iránt is, Magyarországon milyen feltételekkel lehet valutaváltó vállalkozást üzemeltetni, mivel ő egy ilyen tevékenységet végző cég tulajdonosa és kíváncsi a más országban működő feltételekre. Adjon minél konkrétabb felvilágosítást! SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM ALAPFOGALMAK Az utazási irodák szolgáltatásaik zökkenőmentes biztosítása miatt foglalkoznak valutaváltási tevékenységgel is, bár az utóbbi időben egyre több utazási iroda szüntette meg ezt tevékenységét, az egyre szigorodó jogszabályok miatt. A valutaváltásból származó bevételük is csökken, hiszen az Euró egységes bevezetése óta több nemzeti valuta eltűnt és ezek beváltásakor keletkező jövedelmek is eltűntek, illetve lecsökkentek. Ma az Eurót megvásárolva, több országban is van lehetőségünk fizetési eszközként használni. A valutaváltás a vállalkozások mellék üzletágaihoz tartozik. A valutaváltás kapcsán először is tisztázni kell néhány alapfogalmat, mely ismerete nélkül nem képzelhető el a témakör tárgyalása, ezek a következőek: 1

3 Valuta: egy adott ország fizetőeszköze egy másik országban. A forint fizetőeszköz, de valutának Magyarországon nem minősül, külföldön viszont igen. Deviza: külföldi fizetőeszközre szóló követelés, mely megjelenhet csekken, bankszámlán. Árfolyam: "8. A konvertibilis deviza, valuta forintra, illetőleg a forint konvertibilis devizára, valutára történő átszámításánál alkalmazandó árfolyam tekintetében az MNB jegybanki rendelkezésben előírást adhat."1 Az árfolyam kifejezi, hogy az egyik nemzeti valuta egy egységéért mennyi külföldi valutát vásárolhatunk, pl. 1 Euró 286 Ft. Vételi árfolyam: Az, az árfolyam, amelyen a valutaváltás során a valutát az ügyféltől felvásárolja a bank, vagy a valutaváltással foglalkozó vállalkozás. Vételi árfolyammal számolnak a bankok devizavásárlás esetén is. Mindig ez az árfolyam az alacsonyabb. Eladási árfolyam: Az, az árfolyam, amelyen a valutaváltás során a valutát az ügyfél részére értékesíti a bank vagy a valutaváltással foglalkozó vállalkozás. Ez az árfolyam az alacsonyabb. Középárfolyam: A vételi és eladási árfolyam számtani átlaga. A középárfolyamot sok esetben adminisztratív célból számolják, bizonyos esetekben a valutavásárlást ezen az árfolyamon könyvelik. Devizabelföldi: - az a természetes személy, aki magyar állampolgár és rendelkezik személyét azonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) - vállalkozás, ha székhelye Magyarországon található - külföldi vállalkozás magyarországi telephelye Devizakülföldi: - az a természetes személy, aki nem rendelkezhet magyar állampolgársággal és magyar hatóság által kiadott személyét azonosító igazolványokkal sem, - vállalkozás, ha székhelye külföldön található, - magyar vállalkozás külföldön működő telephelye. Devizahatóság: Magyarországon a devizahatóság a Magyar Nemzeti Bank, melynek joga van ellenőrizni a devizajogszabályokhoz kapcsolódó előírások betartását évi XCV. Törvény a devizáról második rész harmadik fejezet 8 2

4 Konvertibilis valuta, deviza: minden olyan valuta és deviza, mely megtalálható a Magyar Nemzeti Bank hivatalos valuta- és devizaárfolyamában. A konvertibilis valuta bármely országban beváltható más valutára, a kibocsátó bank vállalja, hogy a valutát bármikor visszavásárolja. Kulcsvaluta: az konvertibilis valuta, amelyet széles körben keresnek, és a világgazdaságban meghatározó a szerepe, ilyen kulcsvalutának tekinthetjük a dollárt, eurót, angol fontot, aranyat, japán jent. Tartalékvaluta: azok a konvertibilis valuták, amelyekben több ország kormánya tartja a deviza- és valutatartalékait. Ezek a valuták egyben fizetőeszközök is, mint például az amerikai dollár. A tartalékvaluták értéküket tartósan megőrzik. Nem konvertibilis valuta, deviza: azok a valuták, amelyeknél a kibocsátó bank nem vállalja a konvertibilitással kapcsolatos kötelezettségeket, azaz nem vállalja, hogy bármikor az adott valutát visszavásárolja. A forint konvertibilitása: Az január 1-én lépett hatályba, a devizáról szóló évi XCV. Törvény, mely eleget tett az IMF (International Monetary Fund - Nemzetközi Valutaalap) VIII. cikkelyének és 4. bekezdésében foglaltaknak, azaz a folyó fizetési műveletek területén a forint szabad átválthatóságát biztosította mind a deviza belföldiek mind a deviza külföldiek számára. Az IMF minősítése alapján a magyar fizetőeszköz lett a 113. konvertibilis pénz a világon. Fennmaradtak azonban még 1996-ban korlátozások. A 88/2001. (VI.15.) Korm. rendelet június 16-i hatálybalépésével a belföldiek és a külföldiek szabadon vásárolhatnak belföldön és külföldön forint ellenében devizát és valutát. Megszűntek a devizára és valutára vonatkozó korábbi korlátozások, azaz a forint teljes konvertibilitása megvalósult. Mi is az IMF? "A Nemzetközi Valutaalap (angolul International Monetary Fund, IMF) egy nemzetközi pénzügyi szervezet. Székhelye Washington. A tagok meghatározott kvóta (gazdasági súlyuk) szerint járulnak hozzá az alaphoz, és a szervezettől kölcsönöket vehetnek fel adósságaik törlesztéséhez."2 2 A Nemzetközi Valutaalap fogalma a Wikipédia szerint: (2010. március 12.) 3

5 A VALUTAVÁLTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA Magyarországon jelenleg a valutaváltási tevékenységet a 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről szóló rendelet szabályozza. A pénzváltási tevékenységet az utazási irodák, mint a hitelintézetek ügynökei folytathatják. A tevékenységre engedélyt kell kérniük a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől (PSZÁF). A Felügyelet az engedély magadása előtt az Országos Rendőr-főkapitányságtól kér értékelést, mely véleményében a bűnügyi, közbiztonsági szempontokat értékeli. A kérelmet az alábbi okiratok csatolása mellett kell beadni: "3. (1) A hitelintézet ügynökének a pénzváltási tevékenység engedélyezése iránt a Felügyelethez benyújtott kérelemhez mellékelni kell: - a) a kérelmező alapító okiratát, - b) a kérelmező bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést - ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság átvette - vagy már bejegyzett cég esetében harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, - c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az alapításban részt vevő személynek, már működő cég esetén a kérelmezőnek az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs, - d) a tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot, - e) a kérelmező szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzés rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza, - f) a középtávú - az első három évre vonatkozó - üzleti tervet, - g) annak igazolását, hogy a kérelmező rendelkezik a pénzváltási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, - h) a folytatni kívánt pénzváltási tevékenységre vonatkozó, a hitelintézet által jóváhagyott általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot, - i) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzváltási tevékenységét mikor kívánja megkezdeni, - j) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban vagy MNB rendelkezésben meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére felkészült."3 A fenti feltételek mellet be kell nyújtani még a következő igazolásokat is: - Hitelintézettel kötött szerződés a pénzváltási tevékenységről. - Vezető beosztású személy személynek rendelkeznie kell 30 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvánnyal /2001. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről, Általános szabályok, 3.. 4

6 - Vezető beosztású személy esetében kizáró tényező, ha a benyújtást megelőző két évben büntetve volt gazdasági bűncselekményért, illetve a kérelem benyújtását megelőző 5 évben vezetője volt, vagy egyéni vállalkozóként folytatott olyan vállalkozást, mely illegálisan folytatott pénzügyi tevékenységet pl. pénzváltást, vagy engedélyét az MNB vagy a PSZÁF visszavonta. Erről a vezető beosztású dolgozó nyilatkozata szükséges. - A pénzváltási tevékenységet végző személynek rendelkeznie kell szakirányú tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvánnyal, azaz OKJ Valutapénztáros és valuta-ügyintéző bizonyítványát kell csatolni. - Egy idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik a pénzváltási tevékenységet végző személy, a nyelvvizsga bizonyítványt kell csatolni. A Felügyelet nem adja meg, vagy működés közben visszavonhatja az engedélyt, ha a feltételeknek nem felel meg a kérelmező, vagy ellenőrzés során olyan hiányosságokat talál, amely kizárja a tevékenység folytatását, vagy a beadott iratok nem felelnek meg a valóságnak, vagy nem jelenti be a változásokat a megfelelő időben. Tárgyi feltételek a tevékenységhez - a pénzváltási tevékenység végzésére alkalmas üzlethelyiség, ezt a tulajdonlappal vagy bérleti szerződéssel lehet igazolni - a biztonságos pénztároláshoz szükséges páncélszekrény, - a valuták és a csekkek forgalomképességének ellenőrzéséhez szükséges segédeszközök: valuta- és csekktájékoztató, technikai segédeszközök (UV-lámpa, nagyító), - legalább egy telefon fővonal, távközlési szolgáltatóval kötött szerződés meglétével igazolható - árfolyamjegyzék, - az ügyfelet érintő, a pénzváltással összefüggő előírásokat angol és német nyelven tartalmazó tájékoztató tábla, - A pénzváltók köteles olyan technikai eszközöket telepítésére, mely alkalmas arra, hogy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben történő folyamatokat filmszalagon rögzíti és 50 napig meg kell őriznie, majd megsemmisíteni azokat. A kamera elhelyezéséről tájékoztatni kell az ügyfeleket. Bizonylatok a valutaváltás tevékenységéről Minden egyes valutavételről vagy valutaeladásról bizonylatot kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a következő adatokat. - ügyfél devizajogi státuszát (devizabelföldi vagy devizakülföldi) - ügylet kelte - pénzváltó neve, székhelye, telephelye - felszámított jutalékot, ha van ilyen - pénzváltást végző személy nevét, kézjelét 5

7 - alkalmazott árfolyamot - megvásárolt valuta összegét, árát forintban kifejezve VALUTAÁRFOLYAMOK SZÁMÍTÁSA, ÁTVÁLTÁS A Magyar Nemzeti Bank minden munkanapon órakor közzéteszi az aznapi hivatalos árfolyamait, a valutaváltók ez alapján változtatnak valutaárfolyamaikon. A Magyar Nemzeti Bank jegyzi mind a konvertibilis, mind a nem konvertibilis valuták árfolyamát is. 4 Magyar Nemzeti bank hivatalos valutaárfolyama 2010.március 12. Deviza jelölése Deviza megnevezése Egysége Ft-ban kifejezett értéke AUD ausztrál dollár 1 177,36 CHF svájci frank 1 182,23 EUR euro 1 265,99 GBP angol font 1 292,79 HRK horvát kuna 1 36,64 JPY japán yen ,03 NOK norvég korona 1 33,19 RUB orosz rubel 1 6,59 SEK svéd korona 1 27,43 USD USA dollár 1 193,31 A valuta és devizaárfolyamok állandóan változnak. A valuták, devizák felértékelődnek és leértékelődnek. Az árfolyamváltozásnak több oka lehet, a pénzügyi piac reagál a gazdasági változásokra, mesterségesen okozott árfolyamváltozások is szerepet játszhatnak. Az árfolyamváltozások hatásaival, okaival a pénzügy tantárgy foglalkozik részletesebben. Mintapélda Számolja ki mennyi forintot kellett fizetni 150 Euró beváltásánál a fenti árfolyam szerint, illetve mennyi forintot kapott, aki 230 Svéd koronát váltott vissza forintra? Ft-ért mennyi horvát kunát tudott vásárolni? Mintapélda megoldása 1 Euro 265,99 Ft 4 Az MBN , hivatalos valutaárfolyama alapján. 6

8 150 Euro = 150 x 265,99 = ,5 Ft~ Ft 150 euró beváltásakor Ft-ot kellett fizetni. 1 svéd korona 27,43 Ft 230 SEK = 230 x 27,43 = 6308,9 Ft ~ 6310 Ft A 230 svéd korona visszaváltásakor 6310 Ft-ot kapott a visszaváltó személy. 1 horvát kuna 36, : 36,64 = 1228,16 HRK ~1228 HRK Ft-ért 1228 horvát kunát vásárolhatunk az adott árfolyam alapján. VALUTAÁRFOLYAM-VÁLTOZÁS HATÁSAI AZ IDEGENFORGALOMRA 1. A forint leértékelés A forint leértékelése azt jelenti, hogy egy egységnyi valutáért több forintot kell fizetnünk, vagyis a külföldi valuta többe kerül, mint a leértékelés előtt. A valutaárfolyamok növekednek, pl. az euró árfolyama 265 Ft volt a leértékelés előtt, majd a leértékelés után 270 Ft lett. Hatásai: A belföldi lakosok kiutazáskor rosszabbul járnak, mivel a leértékelés következtében ugyanannyi külföldi valutát drágábban tudnak megvásárolni. A beutazó külföldi állampolgárok, viszont jól járnak, mivel ugyanannyi valutájukért többet tudnak fognak kapni forintban. A forint leértékelése ezért a beutazó turizmust ösztönzi. 2. A forint felértékelése A forint felértékelése akkor történik, ha a magyar gazdaság teljesítménye nő, a forint többet ér, mint a korábbi időszakban, vagyis az árfolyamok csökkenek. A forint felértékelése után kevesebbet kell fizetnünk egy egységnyi külföldi valutáért. Pl. a felértékelés előtt 1 euró 280 volt, majd a felértékelés után csak 275 Ft-ba kerül. Hatásai: A belföldi lakosok kiutazáskor jobban járnak, mivel ugyanannyi külföldi valutát olcsóbban megvásárolni, azaz ösztönzi a kiutazó turizmust. A beutazó külföldi állampolgárok nem örülnek ennek a folyamatnak, mivel ők ugyannyi behozott valutáért kevesebb forintot kapnak a beváltáskor, tehát rosszabbul járnak. 7

9 VALUTÁK BIZTONSÁGI JELEI A bankok kibocsátott papír pénzeszközökbe azonosító elemeket építenek be amely, lehetővé teszi, hogy a hamis pénzeket kiszűrjék a valutaváltáskor, illetve a pénzhamisítók helyzetét nehezítsék. A Magyar Nemzeti Bank által papírpénzként forgalomba hozott pénzekbe a következő biztonsági előírásokat is beépítették. (a teljesség igénye nélkül): 1. A bankjegyet fény felé tartva a rányomtatott híres ember arcképével ellentétes oldalon megjelenik ugyanaz az arckép, de ellentétes oldalra néz, ezt vízjelnek nevezzük. 2. A bankjegyeken található számok vörös színűek és 2 db betűből és hét számból állnak. A bankjegyet UV-lámpa alá tartva, a vízszintes számok narancsszínben fluoreszkálnak, míg a függőleges számok vörös színben. 3. A fény felé tartva mindkét oldalról láthatunk egy biztonsági fémszálat a bankjegy belsejében, az egyik oldalán egy feltűnő fémcsík jelzi a bankjegy értékét, hiszen ez a szám van rajta, ez változó mintákat mutathat a különböző évben kiadott bakjegyek esetében. 4. A bankjegyek jobb sarkán fönt és bal sarkán fönt a fény felé tartva az ábratöredékek egy összefüggő "H" betűt adnak ki. 5. A vízjel mezőben UV- lámpa alatt egy-egy ábra jelenik meg, mely szabad szemmel nem látható csak az UV fényben Ft-os bankjegyen korabeli öltözetben sétáló pár képe jelenik meg. 6. A papír anyagában UV- lámpa alatt látható kék, vörös és zöld fluoreszkáló jelzőrostok találhatóak. 7. A vakok számára a bankjegyek egyik szélén kitapintható jelek találhatóak, így ők is tudják azonosítani a bankjegyeket. A Magyarországon jelenleg forgalomban lévő bankjegyek: A 200 Ft-ost már kivonták a forgalomból, de még a bankok visszaváltják: ban kibocsátott 200 forintos előoldala 8

10 500 forintos bankjegy forintos hátoldala ban kibocsátott 500 forintos bankjegy előoldala forintos bankjegy hátoldala 9

11 1000 forintos bankjegy 2000 forintos bankjegy ben kibocsátott 1000 forintos bankjegy előoldala forintos bankjegy hátoldala ban kibocsátott 2000 forintos bankjegy előoldala 10

12 5 000 forintos bankjegy forintos bankjegy hátoldala ben kibocsátott 5000 forintos bankjegy előoldala forintos bankjegy hátoldala 11

13 forintos bankjegy forintos bankjegy ban kibocsátott forintos bankjegy előoldala forintos bankjegy hátoldala ben kibocsátott forintos bankjegy előoldala 12

14 forintos bankjegy hátoldala AZ EURO, MINT AZ EGYSÉGES EURÓPAI VALUTA Az Euro gondolata már az Unió létrejötte után felvetődött, de a bevezetésére tett intézkedések elhúzódtak. Az "Euró" név az Európa Tanács december i Madridban megtartott ülésén keletkezett. Az Euró grafikai szimbóluma a görög epszilon betűből származik és az Európa szó első betűjére utal január 1-je a legfontosabb dátum, mert ekkor vezették be az Unió több, pontosan 12, országában a közös valutát, az eurót. Ezek az országok: Németország, Belgium, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország. Majd január 1-jén Szlovénia is bevezette az eurót. A 2008-as év január 1-jén Ciprus és Málta, majd január 1-jén Szlovákia is bevezette az eurót. Az euró bankjegyeket pályázat útján terveztette meg az Unió, a győztes Robert Kalina, az Osztrák Nemzeti Bank művésze lett. Pályázatában a bankjegyeket az " Európa stílusai, korszakai" gondolat köré csoportosította. Grafikái a hét kultúrtörténeti periódust ábrázolják. A bankjegyek a következőek: 5 ; 10, 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 500. A bankjegyek címleteik alapján különböző méretűek és színűek. A fémpénzek is azonosak az Európai Unió országaiban, de érdekességük, hogy az egyik oldaluk, az előoldaluk mindenhol egyforma, a másik pedig nemzetenként eltérő. A fémpénzek terveit Luc Luycx a Belga Királyi Pénzverde művésze készítette. Az érmesorozat a következő címletekből áll 1cent, 2 cent; 5 cent; 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 2. TANULÁSIRÁNYÍTÓ 1. Gondolja át, miért fontos az utazási irodák munkájában a valutaváltás? 2. Ön mikor vásárolna valutát, ha tudja, hogy külföldre fog utazni és van egy hónapja felkészülni az útra? 3. Olvassa el az alapfogalmakat és tanulja meg könyv nélkül, ezek a fogalmak segítenek tájékozódni a feladatok megoldása közben és a témakör megértésében! 13

15 4. Oldja meg az feladatokat! 5. Magyarországon jelenleg a valutaváltási tevékenységet a 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről szóló rendelet szabályozza. Az információtartalomban megtalálja törvényi előírások legfontosabb pontjai, szabályait. Olvassa el a szabályozásra vonatkozó előírásokat! Többszöri elolvasás után próbálja meg rögzíteni azokat. Ezekez az előírásokat nem kell könyv nélkül tudnia, hiszen mindenkinek a rendelkezésre állnak a törvényi szabályozások és szükség esetén meg tudja keresni, és értelmezni azokat. Próbálja meg áttekinteni milyen igazolásokat mire használhat fel! 6. Oldja meg a 4. feladatot, mely összefoglalóan tartalmazza az előírásokat, döntse el a tesztkérdések esetében melyek a helyes válaszok! 7. Valutaárfolyamokat tanulmányozza a csatolt táblázatban! Keressen az Interneten különböző Bankok honlapjain aktuális valuta- és devizaárfolyamokat! Hasonlítsa össze ezeket, milyen különbségeket talál az egyes valuták és az egyes bankok esetében? 8. Számolja ki a mintafeladatokat és értelmezze, melyik esetben melyik árfolyammal számolják a valuta vételét és eladását! Ne feledje el, a Bank a saját szemszögéből írja ki a vételi és eladási árfolyamokat. A Bank vásárláskor a vételit alkalmazza, de az ügyfél tulajdonképpen eladja a valutáját. Az eladási árfolyamot a saját tulajdonában lévő valuták értékesítésekor alkalmazza. Az ügyfél tulajdonképpen vásárolja a valutát. 9. Oldja meg az feladatot! Az 5. feladatot számolja át a feladat megoldása napján érvényes napi árfolyamokon is! Vizsgálja meg hogyan változtak az eltelt időszakban a valutaárfolyamok! Keressen az interneten olyan banki oldalakat, ahol a valuta vagy devizaárfolyamok változását grafikon segítségével is bemutatják! Hasonlítsa össze a különböző bankok grafikonjait! 10. Az országok saját bankjegyeik kibocsátásakor mindig odafigyelnek a hamísíthatóság kérdésére. Igyekeznek olyan módszereket alkalmazni, ami egyre nehezebben hamisíthatóvá teszi a bankjegyeket. Vizsgálja meg ezeket a biztonsági jeleket a magyar forint segítségével. A külföldi valutákra vonatkozó biztonsági előírások ismerte a valutapénztáros és valuta ügyintéző szakképesítés követelményei közé tartozik. Vizsgálja meg a magyar bankjegyekben megtalálható, hamisítás elleni azonosítókat! Vegyen elő papírbankjegyeket és nézze meg alaposan azokat! 11. Oldja meg a feladatokat a különböző papír bankjegyekkel kapcsolatosan! 12. Keressen információt az Interneten az Euró biztonsági jeleiről, a Magyar Nemzeti Bank honlapján talál információkat ezzel kapcsolatban! 14

16 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? A valuta minden ország fizetőeszköze, tehát mi is valutával fizetünk a boltokban. Igaz - Hamis A tartalékvaluta olyan fizetőeszköz, amelyet az otthonunkba tartunk spórolás miatt. Igaz - Hamis A deviza külföldi fizetőeszközre szóló követelés, mely lehet csekk is. Igaz - Hamis Az euró bevezetése miatt még több nemzeti valuta keletkezett Európában. Igaz - Hamis Az árfolyam azt jelenti, hogy a mai napon mennyit ér a valuta az amerikai dollárhoz képest. Igaz - Hamis A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a magyar devizahatóság. Igaz - Hamis A Magyar Nemzeti Bank ellenőrizheti a valutaváltók tevékenységét. Igaz - Hamis Devizakülföldi az a magyar állampolgár, aki külföldre kirándul. Igaz - Hamis A nem konvertibilis valutát a kibocsátó bank nem garantálja, hogy bármikor visszavásárolja. Igaz - Hamis 2. feladat Magyarázza meg az alábbi fogalmak jelentését! Valuta: 15

17 Deviza: Árfolyam: Vételi árfolyam: Eladási árfolyam: Devizabelföldi: Devizakülföldi: Konvertibilis valuta, deviza: Nem konvertibilis valuta, deviza: 16

18 3. feladat Válaszoljon a következő kérdésekre! Mi az IMF? Mikor vált korlátozottan konvertibilissé a forint? Mikor vált teljesen konvertibilissé a forint? 4. feladat Válassza ki a megoldások közül a helyes választ! Húzza alá! 1. Magyarországon jelenleg a valutaváltási tevékenységet a rendelet szabályozza. a) 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről b) 297/2003. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről c) 217/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet a pénzváltási tevékenységről 2. Pénzváltási tevékenységet az utazási irodák a következő feltétellel folytathatják. a) Magyar Nemzeti Bankkal szerződést kell kötnie b) A Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyeletével köt szerződést 17

19 c) Az általa kiválasztott bankkal szerződést köt, és mint ügynök folytathat tevékenységet 3. A pénzváltási tevékenység kérelméhez csatolni kell a következő dokumentumokat is. a) A kérelmező cég alapító okiratát b) A kérelmező cég vezetőjének szakmai önéletrajzát c) A kérelmező cég alkalmazottainak fényképes erkölcsi bizonyítványát 4. A PSZÁF a következőt jelenti a) Pénzügyi Szervezetek Általános Szövetségének Felügyelete b) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete c) Pénzügyi Szövetségek Állami Felelős Szervezte 5. Milyen végzettséggel és nyelvismerettel kell rendelkeznie a valutaváltást végző alkalmazottnak? a) Valutapénztáros, középfokú nyelvvizsga b) Valutapénztáros és valuta-ügyintéző, alapfokú nyelvvizsga c) Idegenforgalmi ügyintéző, alapfokú nyelvvizsga 6. Milyen tárgyi feltételekkel kell, hogy rendelkezzen a valutaváltást végző cég? a) Üzlethelyiség, páncélszekrény, UV-lámpa, telefonfővonal, árfolyamjegyzék, ártájékoztatás, kamera 18

20 b) Üzlethelyiség, páncélszekrény, Infra - lámpa, telefonfővonal, árfolyamjegyzék, ártájékoztatás, kamera c) Üzlethelyiség, páncélszekrény, UV - lámpa, mobiltelefon, árfolyamjegyzék, ártájékoztatás, kamera 5. feladat A következő valutaárfolyamok a CIB Bank hivatalos valutaárfolyamai én. Számolja ki a következő valutaváltás értékeit: 1. Mennyi forintot kellett 230 svájci frankért fizetni ezen a napon? Ft-ért mennyi kanadai dollárt tudott vásárolni a Kanadába utazó turista? lengyel zlotyt mennyiért tudott megvásárolni a kiutazó turista? 4. Mennyi forintot kapott az amerikai turista 420 amerikai dollárért? Pénznem rövidítése A CIB Bank hivatalos valutaárfolyama március 12-én Pénznem megnevezése Vételi árfolyam AUD Ausztrál dollár CAD Kanadai dollár CHF Svájci frank CZK Cseh korona DKK Dán korona EUR EURO GBP Angol font Eladási árfolyam HRK Horvát kuna JPY Japán jen (100) NOK Norvég korona PLN Lengyel zloty RON Román lej

21 SEK Svéd korona USD USA dollár feladat Írja le, milyen hatásai vannak a forint leértékelésnek és felértékelésnek! Ft leértékelés hatásai: Ft felértékelés hatásai: 5 n_id=goqpwlbdlymb9avmd401anew&flashversion=9&b=36&w=1024&h=768 ( ) 20

22 7. feladat Fogjon a kezébe egy 1000 Ft-os bankjegyet és egy UV lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van. 8. feladat Fogjon a kezébe egy Ft-os bankjegyet és egy UV-lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van? 9. feladat Fogjon a kezébe egy Ft-os bankjegyet és egy UV-lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? 21

23 UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van? 10. feladat Fogjon a kezébe egy Ft-os bankjegyet és egy UV-lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van? 11. feladat Fogjon a kezébe egy Ft-os bankjegyet és egy UV-lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van? 22

24 12. feladat Fogjon a kezébe egy 500 Ft-os bankjegyet és egy UV-lámpát vizsgálja meg a következő azonosító jeleket! Keresse meg hol található a biztonsági fémszál? UV-lámpa alatt a vízjel mezőben milyen ábra látható? UV- lámpa alatt számolja meg mennyi jelzőrost található az adott bankjegyben? Ki található a bankjegy címoldalán és a hátoldalán, milyen ábra van? 13. feladat Írja le röviden az Euró bevezetésének történetét! 14. feladat Írja le melyik országban mikor került bevezetésre az euró! 23

25 15. feladat Ön Franciaországba utazik és vált be, 256 Ft-os áron, a kiutazás után hazatérve t hoz haza, melyet visszavált 276 Ft-os áron, mert forintra van szüksége. Számolja ki, mennyibe kerül a 2000, illetve mennyi pénzt kap vissza a hazaérkezés utáni visszaváltás alkalmával. Mennyit kapott volna, ha az árfolyam nem változik? Nyert vagy veszített az átváltás miatt? 16. feladat Egy Ottó nevű német turista 1200 hozott magával Magyarországra, a beváltáskor az árfolyam 286 Ft volt. Kollégájának, Thomasnak ajánlotta az országot és egy hónap múlva ő is eljött Magyarországra, ő 1750 kézpénzt hozott magával és 277 Ft-os árfolyamon váltotta be. Ki mennyi forintot kapott az - ért? Melyik turista járt jobban? Mennyi forintot kaptak volna, ha a másik időpontban jártak volna hazánkban? Melyik mennyit nyert vagy veszített a változó árfolyamok miatt? 24

26 MEGOLDÁSOK 1. feladat Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? A valuta minden ország fizetőeszköze, tehát mi is valutával fizetünk a boltokban. Hamis A tartalékvaluta olyan fizetőeszköz, amelyet az otthonunkba tartunk spórolás miatt. Hamis A deviza külföldi fizetőeszközre szóló követelés, mely lehet csekk is. Igaz Az euró bevezetése miatt még több nemzeti valuta keletkezett Európában. Hamis Az árfolyam azt jelenti, hogy a mai napon mennyit ér a valuta az amerikai dollárhoz képest. Hamis A Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete a magyar devizahatóság. Hamis A Magyar Nemzeti Bank ellenőrizheti a valutaváltók tevékenységét. Igaz Devizakülföldi az a magyar állampolgár, aki külföldre kirándul. Hamis A nem konvertibilis valutát a kibocsátó bank nem garantálja, hogy bármikor visszavásárolja. Igaz 2. feladat Magyarázza meg az alábbi fogalmak jelentését! Valuta: egy adott ország fizetőeszköze egy másik országban, a forint fizetőeszköz, de valutának Magyarországon nem minősül, külföldön viszont igen. 25

27 Deviza: külföldi fizetőeszközre szóló követelés, mely lehet csekk, bankszámla stb. Árfolyam: "8. A konvertibilis deviza, valuta forintra, illetőleg a forint konvertibilis devizára, valutára történő átszámításánál alkalmazandó árfolyam tekintetében az MNB jegybanki rendelkezésben előírást adhat." Az árfolyam kifejezi, hogy az egyik nemzeti valuta egy egységéért mennyi külföldi valutát vásárolhatunk. Vételi árfolyam: Az, az árfolyam, amelyen a valutaváltás során a valutát az ügyféltől felvásárolja a bank vagy a valutaváltással foglalkozó vállalkozás. Mindig ez az árfolyam az alacsonyabb. Eladási árfolyam: Az, az árfolyam, amelyen a valutaváltás során a valutát az ügyfél részére értékesíti a bank vagy a valutaváltással foglalkozó vállalkozás. Devizabelföldi: az a természetes személy, aki magyar állampolgár és rendelkezik személyét azonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), vállalkozás, ha székhelye Magyarországon található, külföldi vállalkozás magyarországi telephelye. Devizakülföldi: az a természetes személy, aki nem rendelkezhet magyar állampolgársággal és nincsen magyar hatóság által kiadott személyét azonosító igazolványokkal sem, vállalkozás, ha székhelye külföldön található, magyar vállalkozás külföldön működő telephelye. Konvertibilis valuta, deviza: minden olyan valuta és deviza, mely megtalálható a Magyar Nemzeti Bank hivatalos valuta- és devizaárfolyamában. A konvertibilis valuta bármely országban beváltható más valutára, a kibocsátó bank vállalja, hogy a valutát bármikor visszavásárolja. Nem konvertibilis valuta, deviza: azok a valuták, amelyeknél a kibocsátó bank nem vállalja a konvertibilitással kapcsolatos kötelezettségeket, azaz nem vállalja, hogy bármikor az adott valutát visszavásárolja Ezek a nem konvertibilis valuták. 26

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016 MEGÚJUL A FORINT MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016 2OOO FORINTOS BANKJEGY BIZTONSÁGI SZÁL bal szélén, a vízjelmezőtől balra található a tagolt formájú,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Forintbankjegyek valódiságvizsgálata UV-fény segítségével

Forintbankjegyek valódiságvizsgálata UV-fény segítségével Forintbankjegyek valódiságvizsgálata UV-fény segítségével A forintbankjegyek tartalmaznak kétféle UV-fényben, az ún. UV-A és UV-C fénytartományokban 1 egyaránt ellenőrizendő ún. bifluorenszcens biztonsági

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2009. évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt. 2009. december 31. napjáig hatályos, 2.

Részletesebben

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Forgalmazott konvertibilis fizetıeszközök... 3 3. Konvertibilis fizetıeszközök forgalmazása... 3 4. Árfolyamjegyzés... 4 5.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2016.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés. Képzési program 2012.

Valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés. Képzési program 2012. 51 343 04 0000 00 00 Valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés Képzési program 2012. 1. A szakképesítés megnevezése: Valutapénztáros és valutaügyintéző A szakképesítés azonosító száma: 52 343 04

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről

MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről 2009 Magyarországon 1946. augusztus 1-jén vezették be a forint pénzrendszert.

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA Új Vállalati Ügyfelek részére ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB Közzététel:

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

ÉRTÉKELŐLAP. Sorszám A vizsgázó neve Tétel. Dátum: aláírás

ÉRTÉKELŐLAP. Sorszám A vizsgázó neve Tétel. Dátum: aláírás 1. Határozza meg a pénzváltás fogalmát, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosultak körét! Részletezze a pénzváltási tevékenységről szóló Kormányrendelet alapján a pénzváltás személyi és tárgyi feltételeit!

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Teljesítési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2017.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY DEVSZLA-1/2015/H Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2015.06.22. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem C 313 E/180 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Európai fizetési meghagyás iránti kérelem I. MELLÉKLET A Formanyomtatvány Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló /2006/EK európai parlamenti

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 343 04 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

A kitöltött engedélykérelem benyújtása történhet személyesen vagy postai úton, vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikusan e-nyomtatványon.

A kitöltött engedélykérelem benyújtása történhet személyesen vagy postai úton, vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikusan e-nyomtatványon. TÁJÉKOZTATÓ A KONTINGENTÁLT VÁLLALKOZÁSI EXPORT SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÉRELMEK ÉS TELJESÍTÉSI NYILATKOZATOK KITÖLTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL Az áruk, szolgáltatások

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

MEGNEVEZÉS. díjmentes

MEGNEVEZÉS. díjmentes Hirdetmény A külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2014. március 25-től MEGNEVEZÉS DÍJ (USD) 1. Számla nyitási díj díjmentes

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2005. (VI. 27.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2005. (VI. 27.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2005. (VI. 27.) MNB rendelete a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai és egyéb feladatokról A Magyar Nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított és forintosokkal?

1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított és forintosokkal? 1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított 2 000 és 5 000 forintosokkal? A megújított 2000 és 5000 forintosok 2016. november 15-től törvényes fizetőeszközzé válnak, a készpénzforgalomban azonban

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12.

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12. Cím: 9100 Tét, Fő u. 86. Telefon: (96) 561240 Email: kozpont@tet.tksz.hu Deviza számlavezetési kondíciók: HIRDETMÉNY A Téti Takarékszövetkezet Devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési megbízások benyújtásának és

Tájékoztató A fizetési megbízások benyújtásának és A Gyulai Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával (pénzforgalmi számla, lakossági fizetési számla) Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. 1. Készpénzfizetés:

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben