Személyi jövedelemadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1"

Átírás

1 Személyi jövedelemadó

2 Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap kiegészítés egyes külön adózó jövedelmeknél megmarad Hatályon kívül kerül az összjövedelem fogalma átmeneti szabályokban a kedvezmények érvényesítéséhez még alkalmazni kell

3 Nyugdíjjárulék plafon megszűnik A havi 202 ezer és 661 ezer forint keresők nettó előnye 4,32 % az adó csökkenése miatt. A havi 661 ezer forint felett a nyugdíjplafon megszűnése miatt növekedik összterhelés

4 78 %-os adóalap Ha a magánszemély maga kötelezett Szociális hozzájárulási adó, vagy 27% eho fizetésére, és azt számára nem térítik meg költségként nem számolhatja el A 14 százalékos eho magánszemély általi megfizetésének nincs korrekciós hatása pl. önkéntes pénztári támogatói adomány

5 Mikor érvényesíthető adókevezmény Belföldi magánszemély külföldön adóköteles jövedelme is van Belföldi jövedelmére ugyanarra az időszakra Kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha azonos vagy hasonló kedvezmény külföldön nem illeti meg

6 Nem belföldi magánszemély belföldi jövedelme is van Legfeljebb annyi adó terheli, mint a belföldi illetőségűt, de Adókedvezményt csak akkor érvényesíthet, ha összes jövedelmének legalább 75 százaléka belföldi, és A másik államban azonos, vagy hasonló kedvezményre Ugyanarra az időszakra nem érvényesíthet

7 Családi kedvezmény külföldi esetén Bármely külföldi állam joga szerinti ellátásra jogosult gyermek után igénybe vehető Ha a gyerek a belső szabályok alapján is jogosult lenne Ha a gyerek a belső szabályok alapján is figyelembe vehető lenne

8 Adóelőleg megállapítás - kedvezmények Belföldi illetőségű magánszemélynek külföldről is van jövedelme Külföldi illetőségű magánszemélynek belföldről (is) van jövedelme Adóelőleg megállapításához nyilatkozik a kifizetőnek Hatósági eljárásnál külföldi állam joga szerinti bevallás, határozat bemutatása

9 Átalányadó Akkor választható többek között az átalányadózás, ha a bevétel az előző adóévben és a mostaniban sem haladja meg a 15 millió forintot. Az átalányadózó állhat munkaviszonyban január 1-jétől Eddig a munkaviszony kizárta az átalányadó választását

10 Mezőgazdasági őstermelő Bevétel az ingó értékesítésből származó jövedelem Külön adózó jövedelemre vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja A január 1-je előtt kiváltott igazolványok december 31-ig hatályosak, tulajdonosaik jövő évben már három évig érvényes igazolványt válthatnak. A január 1- je és december 31. között kiadott igazolványok december 31-ig maradnak érvényesek. Hiányosság esetén negyedévente adatszolgáltatás NAV felé Őstermelői tevékenység a saját gazdaságban termelt gyümölcsből párlat készítése, bérfőzésben is Őstermelői adókedvezmény 100,000 Ft

11 Ingó-ingatlan hasznosítás Közös tulajdon hasznosítása esetén minden tulajdonosnak teljesíteni kell az adókötelezettséget (nem lehet a tevékenységet ténylegesen folytatóra terhelni) kivéve, ha okiratban szebályozzák. Áfa szempontjából továbbra is a tulajdonostársak közössége az adóalany

12 Béren kívüli juttatások közterhe Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 14 % Összes teher: 35,7 %

13 Összehasonlítás 1000 Ft juttatásnál Adómentes jövedelem 1000 Ft Béren kívüli juttatás 737 Ft Egyes más meghatározott juttatás 661 Ft Bér 585 Ft

14 Széchenyi Pihenő Kártya Igénybe vehető szolgáltatások köre bővül a szabadidő alszámlával kapcsolatban pl. sporthorgászat, korcsolyabérlet, uszodabérlet, színházbérlet, múzeumi belépő Kártyatulajdonos halála esetén zárolják a számlát a hagyatéki eljárás idejére. Ez alatt az utalványok nem járnak le. A pénz az örökösnek készpénzben is kiadható. H: november

15 Béren kívüli juttatások éves keretösszege A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintig adhatók, felette egyéb juttatás A keret a munkáltatónál eltöltött idővel arányosítandó A magánszemély halálakor nem kell időarányosítani 2012-re is alkalmazható

16 Erzsébet utalvány: Fogyasztásra kész étel vásárlására Melegkonyhás vendéglátó helyen étkezési szolgáltatásra használható Elektronikus formában is kibocsátható Havonta 8000 Ft adható (5.000 Ft)

17 Étkezési utalványok Nem minősül természetbeni juttatásnak a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány A magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme

18 Béren kívüli juttatások Természetbeni étkezés A munkáltató telephelyén működő étkezőhely nem csak a munkáltató munkavállalóit láthatja el Iskolakezdési támogatás Kizárólag utalvány formájában adható

19 Önkéntes pénztári szolgáltatások Önsegélyező pénztár új kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokat nyújthat: Beiskolázási támogatás Közüzemi díjak finanszírozása Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások Lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztés Otthoni gondozás Időgondozás Munkáltató tag célzott adományt adhat ezekre a célokra. (adomány adózási szabályai) Támogatói adományt 27 % eho terheli (eddig mentes) Önkéntes pénztár nem kifizető, a magánszemély fizeti az ehot

20 Nyugdíjszolgáltatás adómentessége Adómentes nyugdíjszolgáltatás Önkéntes nyugdíjpénztárból, Nyugdíj-előtakarékossági számláról A tagsági jogviszony kezdete, számla megnyitása a teljesítés évét megelőző 10. adóévben (eddig 3 év) Vagy jogosultság rokkanttá nyilvánítás miatt nyílik meg (eddig egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség is) január 1-ét megelőzően nyitott számlára még a régi szabály alkalmazható

21 adómentes juttatások Kifizető által nyújtott belépőjegy, bérlet sporteseményre kulturális szolgáltatás igénybevételére könyvtári beiratkozási díj Kulturális szolgáltatás: muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás Éves szinten 50 ezer forint egy kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatásra nem vonatkozik

22 Adómentes biztosítási díj Kockázati biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által fizetett díja adómentes, ha Havonta a minimálbér 30 %-át meg nem haladó díj Csoportos biztosításnál egy főre eső arányos rész a minimálbér 30 %-át meg nem haladó díj Esetleges díjvisszatérítés (csak a január 1. után adott) a díjat fizetőt illeti meg Adóköteles a teljes díj, ha a díjvisszatérítés a magánszemélyt illeti meg, és Mértéke meghaladja a fizetett díj 30 százalékát

23 Kockázati biztosítás fogalma Az a személybiztosítás, aminek Nincs lejárati szolgáltatása Nincs visszavásárlási értéke Vegyes biztosításból elkülönített kockázati biztosítási rész is Személybiztosítás: Életbiztosítás Életbiztosítás Járadékbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás

24 Teljes életre szóló biztosítás Kockázati biztosításnak nem minősülő halál esetére szóló biztosítás díja adómentes, ha Rendszeres díjfizetés (legalább évente egyszer) Díja nem több, mint a KSH által közétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értéke. Bevallási kötelezettség ( 08-ason)

25 Biztosító szolgáltatása teljes életre szóló biztosításnál Haláleseti szolgáltatás adómentes Ha a más által fizetett díj adómentes volt, egyéb jövedelemként adóköteles a Visszavásárlási értékből Nem haláleseti teljesítésből Szerződésmódosításból az adóköteles biztosítási díjat, és a biztosított által fizetett díjat meghaladó rész Adóköteles szolgáltatást 27 % eho is terheli

26 Teljes életre szóló kockázati élet- és balesetbiztosítás Átmeneti rendelkezés előtt adómentes díjrészhez kapcsolódó biztosítási teljesítésre a előtti szabályok alkalmazhatók Ha a magánszemély számára az kedvezőbb

27 Nem adóköteles biztosítás Díjfizető érdekkörébe tartozó felelősségbiztosítás A biztosító szolgáltatása a díjat fizető személyt illeti meg, de ha Nem a díjfizető válik jogosulttá, vagy Biztosított a szerződő helyébe lép, és Az addigi díjat nem téríti meg a díjfizetőnek Az addig megfizetett díj egyösszegben lesz adóköteles

28 Adóköteles biztosítási díj Jellemzői: magánszemély biztosított Más által fizetett díj Kivéve ha a biztosító szolgáltatása a díjfizetőt illeti Élet-, baleset-, betegségbiztosítás kifizetői adó (51,17) Minden más biztosítás nem önálló tevékenység bevétele magánszemély adózik

29 Biztosító szolgáltatása Személybiztosítás szolgáltatása adómentes, kivéve nem halál esetére nyújtott szolgáltatás Baleset és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás Adómentes, ha mértéke a napi 15 ezer forintot nem haladja meg Adóköteles jövedelem. Adókötelezettséget az elmaradt jövedelem jogcíme szerint kell meghatározni

30 Biztosító szolgáltatása Kamatjövedelem, ha Nem adómentes Nem más címen adóköteles Adómentes kamatjövedelem: Egyszeri díjas biztosításból ha a teljesítés év között, akkor 50 %, ha 5. év eltelte után következik be akkor 100 %, Rendszeres díjas biztosításból ha a teljesítés 50 %, 6. év után, de 10. év előtt 100 % ha 10. év eltelte után következik be

31 Egyszeri díj, rendszeres díj Nem minősül egyszeri díjas, rendszeres díjas biztosításnak (kamatadó mentesség szempontjából) Ha elvárt díjon felüli díjfizetés van, kivéve ha azt elkülönítetten önálló szerződésként tartják nyilván Rendszeres díjak növelésének mértéke meghaladja a KSH által közzétett, a díjnövelésé évét megelőző második év fogyasztói áremelkedésének 30 százalékkal növelt értékét Ezekre a kamatadó mentesség csak akkor, ha a befizetéstől az idő eltelt

32 Tartós befektetési számla Tartós befektetési 4 év Lekötési időszak megszakításának minősül, ha a nyilvántartásban lévő értékpapírt kicserélik, kivéve Csere papír a tartós befektetési számlán marad, vagy A kapott pénz a tartós befektetési számlán marad

33 Adómentességek Menedékjogról szóló tv. végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján nyújtott szolgáltatások Ikerintézményi (Twinning) program uniós forrásából magánszemélynek adott juttatás

34 Adómentességek Munkavállaló számára nyújtott szolgáltatás, ha a munkáltató eu-s pályázatból finanszírozza Minden munkavállaló Vagy a pályázat szerinti jogosult munkavállalók számára biztosítja A szolgáltatás megfelel a programtervnek Nem tevékenység ellenértéke 2012-re is alkalmazható

35 Szakszervezet béren kívüli juttatásnak minősülő juttatása nem adómentes

36 Adóbevallás A belföldön bevételnek nem számító külföldi jövedelmet tájékoztató adatként kell bevallani Ha egyébként nincs bevallási kötelezettség, emiatt nem kell bevallást adni

37 Adónyilatkozat Pontosító további szabályok: Belföldi illetőség Nem egyéni vállalkozó, bevallásköteles őstermelő Nem ekhozik Nincs külföldről származó jövedelem Nem ad rendelkező nyilatkozatot Nem szerez osztalékot, osztalékelőleget Munkáltató, kifizető tájékoztatási kötelezettsége megmarad 2012-re is alkalmazandó

38 Adónyilatkozat Kizárólag egy adóelőleg megállapításra kötelezett munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet, és Adóelőleg megállapításra nem kötelezett kifizetőtől kizárólag külön adózó jövedelmet szerzett

39 Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA

40 Kisvállalkozók tételes adója Alanya: Egyéni vállalkozó Egyéni cég Kkt kizárólag magánszemély tagok Bt kizárólag magánszemély tagok

41 Nem választhatja az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy a bejelentést megelőző két éven belül a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve, az a vállalkozás, amely a következő tevékenységeket folytatja a TEÁOR 2008 szerint: Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tevékenységek között se szerepeljen! Ha a választás évében bevétel keletkezett a fenti tevékenységekből

42 Bejelentése Bejelentése: bármelyik hónap 1. napjától Új vállalkozás: bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja

43 Kijelentkezés Kijelentkezés: bármelyik hónap első napjától Visszalépés: adóalanyiság megszűnését követő 24 hó elteltével

44 Kata alanyiság megszűnése Saját elhatározásból: - KATA alany döntése alapján megszünteti az adóalanyiságot, akkor a bejelentés hónapjának utolsó napjával, - a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megelőző nappal, - jogutód nélküli megszűnéssel, - a végelszámolási, a felszámolási eljárásnál kezdő időpontot megelőző nappal; - átalakulás esetén ha nem a megengedett forma a végeredmény, akkor az átalakulást megelőző nappal

45 Kata alanyiság megszűnése Mulasztási, jövedéki bírság jogerőre emelkedésének napjával Számla-nyugtaadási kötelezettség elmulasztásra Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatás Igazolatlan eredetű árú forgalmazása Felfüggesztés, adószám törlés jogerőre emelkedése napjával Negyedév végén 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozás Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző nappal Nem választható tevékenységből származó bevétel megszerzését megelőző nappal Átalakulást megelőző nappal, ha nem felel meg a feltételeknek

46 Kisadózó bejelentése Bejelentendő: kisadózók száma legalább egy egyéni vállalkozó maga személyesen közreműködő tag Mindenki más csak munkaviszonyban lehet Végrehajtható okirat Katás kisvállalkozásban a tag lehet: Bejelentett kisadózó Munkaviszonyban álló A vállalkozásban munkát nem végző (csendestárs)

47 Kisadózó jogállása Nem főállású kisadózó: 36 órás munkaviszonyban áll a hónap minden napján Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységű Uniós rendeletek alapján külföldön biztosított Kétoldalú egyezmény alapján más államban biztosítottak december 31-én I., II., III., csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül Rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota 50 százalékos, vagy kisebb mértékű Főállású: aki nem minősül nem főállású kisadózónak

48 Kisadózó vállalkozások ( KATA ) adózása Adómérték Tételes: Évi 6 millió Ft-os bevételig Főállású kisadózó után 50 eft/hó/fő Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25 eft/hó/fő Lineáris: 6 millió Ft-os bevételi határ átlépése esetén az értékhatár feletti rész 40 %-a!

49 Tételes adó mértéke A tételes adót minden megkezdett hónapra meg kell fizetni, akár egy napot is kisadózóként dolgozik

50 Százalékos adó mértéke Bevétel 6 millió forint feletti részére az adó 40 %, nincs felső érték-korlát. Ha az adóév minden hónapjára nincs tételes adó fizetési kötelezettség, akkor időarányosan csökken a 6 MFt havi 500 ezer forinttal, és az időarányosan számított bevételt meghaladó részre kell százalékos adót fizetni

51 Tételes adó megfizetése Tárgyhónapot követő hó 12-ig Nem kell megfizetni Táppénz, gyes, gyed, gyet, ápolási díj Katonai szolgálat Fogvatartott Egyéni vállalkozó szünetelése Kivéve, ha kisadózóként munkát végez Kieső időt be kell jelenteni következő hó 12. napjáig

52 Tételes adó fizetése kieső időre A tételes adót minden megkezdett hónapra meg kell fizetni Tételes adót nem kell fizetni, ha a hónap minden napja kiesik a kezdő hónap és állapot megszűnésének hónapja kieső napjainak összeszámítása ha több mint 30 nap, nem kell a megszűnés hónapjára adót fizetni

53 Kiváltott közterhek Vállalkozói személyi jövedelemadó Vállalkozói osztalékalap utáni adó Átalányadó Társasági adó Jövedelmet terhelő: Szja, járulék, eho Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Nem kiváltott közteher: helyi adó, cégautó adó Áfa (alanyi adómentességet választani kell, nem automatikus)

54 Ellátások, jövedelem Főállású kisadózó: biztosítottnak minősül Ellátás alapja Ft Nem főállású kisadózó: nem biztosított Jövedelem jövedelemigazoláson: bevétel 60 százaléka Több kisadózó esetén arányos része, legalább minimálbér

55 Bevétel Bármely jogcímen és formában megszerzett vagyoni érték, kivéve Áfa Kapott kölcsön, hitel Nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összege Nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, elemi kár kártérítése Pénzforgalmi szemlélet

56 Nem minősül bevételnek: az áthárított általános forgalmi adó, az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel), az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül, az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni, jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege

57 A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó, az MNB hivatalos devizaárfolyamán kell Ft-ra számítani

58 A bevételszerzés időpontja Főszabályként a pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja. Egyéb esetekben: Az igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne. Jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult. Az elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik

59 Nyilvántartás, bevallás Nyilvántartás: bevételi nyilvántartás, de törlés, módosítás csak naplózással Iratőrzés: 5 év Bevallás: adóévet követő február 25. Évközi megszűnésnél megszűnést követő 30. nap

60 Amennyiben rendelkezik gépjárművel Általános szabályok szerint gépjárműadó Amennyiben rendelkezik építménnyel, telekkel Általános szabályok szerint építményadó, telekadó Amennyiben rendelkezik cégautóval Általános szabályok szerint cégautóadó (1301) IPA Adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli, ha teljes évben kisadózó vállalkozásnak minősül. Bevallás adóalanyiság év közbeni megszűnése esetén IPA adóalanyisága bármely ok miatt megszűnik, a megszűnés hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül. KATA Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot/bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni (a lineáris adónál a befizetés is)

61 Áfa, Számlázás Áfában általános szabályok Alanyi adómentesség 6 millió forintig Számlázás áfa tv. szabályai szerint De számlára ráírni, hogy kisadózó Elmulasztása mulasztása bírsággal sújtható

62 Adatszolgáltatás Január 20-ig Kisadózó és a számlát befogadó Ha az egymás közötti ügyletek 1 millió forint felett/év

63 Munkaviszonytól elhatárolás Tartalom szerinti minősítés Vélelem, hogy 1 millió Ft felett munkaviszony Megdönthető, ha egynél több megvalósul: A kisadózó a tevékenységét nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette Éves bevétel 50 százalékát mástól szerezte Nincs utasítási jog a tevékenység végzésének módjára Tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll Tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és anyagok a kisadózóé Tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg Kapcsolt vállalkozásokat egybe kell számítani

64 Garanciális szabályok 14. (1) bekezdés szerint a kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni

65 Helyi adó - KATA Általános szabály, vagy Székhelye, telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5 2,5 millió Ft Nem egész évre naptári napokra arányosított része Előlegfizetés évente kétszer

66 Átállási szabályok Kata előtti időszak megszűnési szabályok szerint lezárandó (Kata tv. szerinti eltérésekkel) Kata időszaka alatt előző évek veszteségéből százalék elszámoltnak tekintendő Osztalékot kiváltó adó: mértéke 16 százalék, három év alatt fizetendő meg

67 EV esetén Szja KATA EV esetében a KATA szerinti adóalanyiság kezdő napját megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt EV-i tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az említett adóalanyiság kezdő napját. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adóalanyiság időtartamában felmerült, az adóalanyiság választását megelőző időszakra vonatkozó kiadásokat az egyéni vállalkozó oly módon számolhatja el, mintha azok a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdő napját megelőző napon merültek volna fel

68 EV esetén Szja KATA A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó EV a KATA szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében az Szja tv.-nek az EV-i tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírásai szerint megállapítja a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét, melyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként tartja nyilván, amíg adókötelezettségeit a KATA -ra vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti vagy az Szja tv. szerinti átalányadózást alkalmaz

69 A korábban Szja alanyként igénybe vett foglalkoztatási célú kedvezmény, kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozások adókedvezmény, vagy fejlesztési tartalék képzése esetén ezen kedvezményekhez kapcsolódóan,teljesíti KATA alanyként a feltételeket, vagy nem teljesítésre vonatkozóan visszafizeti az adókedvezményeket kamattal/késedelmi pótlékkal növelten, melyről Szja bevallást kell benyújtani

70 Amennyiben a KATA alanyának a korábbi Szja-s időszakból van áthúzódó elhatárolható vesztesége, akkor valamennyi KATA -s 12 hónap esetén a korábbi időszakról áthúzódó elhatárolt veszteségből %-ot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni

71 Tao alany - KATA Amennyiben a Tao alany a következő évben a KATA alanyként kíván működni, akkor a Tao-s időszak lezárásaként a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, vagyis bevallást benyújtani. Ebben az esetben a záró társasági adó bevallásban adóelőleget sem kell bevallani és megfizetni sem. De ha nem volt jogszerű a KATA alanyként történő bejelentkezés, akkor az adóelőleg-nemfizetés miatti jogkövetkezmények lehetnek! A KATA szerinti adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni az adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe

72 benyújtására előírt határidőig megállapítja az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját, mely után 16 %-os mértékű adót (Szja-t) fizet. Ezt az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában elkülönítetten kell bevallani, és három egyenlő részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig és az üzleti évet követő két adóévre - de legkésőbb a KATA szerinti adóalanyisága megszűnése évét követő év február 25-ig - az adóév február 25-ig megfizetni

73 Osztalékot kiváltó adóalap megállapítása Az adó alapja mérlegében kimutatott - eredménytartalék, - saját elhatározásból lekötött tartalék, - mérleg szerinti eredmény és - a jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség - csökkentve a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését) együttes könyv szerinti értékével

74 Az adózó választása alapján a megszűnéshez kapcsolódóan nem alkalmazza: KKV részére a beruházási kedvezmény Mikrovállalkozás létszámnövekedéséhez kapcsolódó kedvezmény Fejlesztési tartalék fel nem használt része Be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág kedvezménye

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben