Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök cím: Sápi Zsombor cím:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogosult Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Lajosmizse (út, utca) Szabadság tér (házszám) 13. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Lajosmizse (út, utca) Arany János utca (házszám) 14. Telefon: Fax: Hivatalos honlap: - A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Sápi Zsombor SE elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Sápi Zsombor cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Fekete István Ált Isk. Sportcsarnok Lajosmizse Önkormányzat Fekete István Ált Isk. 18 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Buzás János Ált Iskola Nyárlőrinc Együttműködési megállapodás az utánpótlás fejlesztése érdekében Mórics Zsigmond Általános Iskola Hetényegyháza Együttműködési megállapodás az utánpótlás fejlesztése érdekében Móra Ferenc Általános Iskola Kerekegyháza Együttműködési megállapodás az utánpótlás fejlesztése érdekében 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 3.1 MFt 0.93 MFt 136 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 5.71 MFt 9.8 MFt 20.4 MFt 8.1 MFt MFt 360 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt összesen: MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 7.3 MFt 20.5 MFt 4.83 MFt 7.8 MFt 14.7 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.79 MFt 1.8 MFt 3.3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt összesen: 5.62 MFt 16.9 MFt 38.5 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 3.43 MFt 14.3 MFt 32.2 MFt 4.83 MFt 7.8 MFt 10.3 MFt

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Mizse Kézilabda Club sportfejlesztési programjának legfőbb célja a klub utánpótlás bázisának szélesítése a férfi szakosztályon belül. Kiemelt céljaink az alábbi mérföldkövekre bonthatók: Utánpótlás fejlesztés (MKSZ stratégia és 2.1.3) Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sport számára, bevonva őket a kézilabda sportágba, a helyi kézilabda tömegbázisának jelentős növelése, további gyermek bevonásával évadban. Szivacskézilabda alapjainak oktatása már az óvodákban is megindult őszétől! Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. Tehetségkutatás, Lajosmizse vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a kézilabdával való megismertetése, a sport megszerettetése, Iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. A kézilabdázás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. Céljaink közt szerepel minél több helyi rendezésű minden korosztályt érintő kézilabda torna rendezése, melyeknek méltó, a kor követelményeihez igazodó sportcsarnok fog otthont adni. Az Erima Gyermekbajnokság megyei, régiós, országos döntőinek megpályázása a kézilabda sportág helyi és kistérségi népszerűsítése érdekében, illetve célunk hasonló rendezvényeken az ország különböző pontjaim - korosztályos csapatainkkal való részvétel. Fontos szerepet szánunk programunkban összhangban a szövetség képzési tervével iskoláinkban a sportolás és a tanulás összehangolására, a sportolói pályafutás felépítésére, illetve, tekintettel arra, hogy nem mindenki élethivatásaként fogja a kézilabdát magáénak tudni, a civil életre való felkészítésre, karöltve iskoláink pedagógusaival és nevelőivel. Az utánpótlás nevelésben vállalt szerepünk elengedhetetlen velejárója a sportszakemberek motivációs tényezőinek javítása, a szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése. Fenti folyamatok nélkülözhetetlen velejárója az utánpótlással foglalkozó szakemberek rendszeres, folyamatos továbbképzésé, szakanyagok beszerzésé, bel és esetlegesen külföldi tanulmányutak szervezése. Célunk, hogy a minőségi utánpótlás nevelésben résztvevő szakembereink az erkölcsi megbecsülésen túl megfelelő anyag elismerésben is részesülhessenek, hiszen teljes értékű, koncentrált munkavégzést csak úgy tudunk tőlük elvárni, ha egzisztenciális létüket szem előtt tartva elismerjük munkájukat. Egészség megőrzés, szabadidő kézilabdázás (MKSZ stratégia 2.1.4) A tehetséges gyermekek mellet szívesen foglalkozunk mindazokkal a gyermekekkel, aki a kézilabdát választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása, és első lépésként a szivacs kézilabdával való megismertetése. E tevékenységünk keretei között kiemelkedő célunk a helyi és a városkörnyék diák sportegyesületeinek kézilabda szakosztályaiban edző és versenyző gyerekek bevonása, integrálása a Mizse Kézilabda Clubba és folyamatos versenyeztetése az Erima Gyermekbajnokság korosztályos versenyeiben, valamint versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. A Mizse Kézilabda Club sportfejlesztési programjának legfőbb célja a klub utánpótlás bázisának szélesítése a férfi szakosztályon belül. Kiemelt céljaink az alábbi mérföldkövekre bonthatók: Utánpótlás fejlesztés (MKSZ stratégia és 2.1.3) Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sport számára, bevonva őket a kézilabda sportágba, a helyi kézilabda tömegbázisának jelentős növelése, további gyermek bevonásával évadban. Szivacskézilabda alapjainak oktatása már az óvodákban is megindult őszétől! Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. Tehetségkutatás, Lajosmizse vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a kézilabdával való megismertetése, a sport megszerettetése, Iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. A kézilabdázás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. Céljaink közt szerepel minél több helyi rendezésű minden korosztályt érintő kézilabda torna rendezése, melyeknek méltó, a kor követelményeihez igazodó sportcsarnok fog otthont adni. Az Erima Gyermekbajnokság megyei, régiós, országos döntőinek megpályázása a kézilabda sportág helyi és kistérségi népszerűsítése érdekében, illetve célunk hasonló rendezvényeken az ország különböző pontjaim - korosztályos csapatainkkal való részvétel. Fontos szerepet szánunk programunkban összhangban a szövetség képzési tervével iskoláinkban a sportolás és a tanulás összehangolására, a sportolói pályafutás felépítésére, illetve, tekintettel arra, hogy nem mindenki élethivatásaként fogja a kézilabdát magáénak tudni, a civil életre való felkészítésre, karöltve iskoláink pedagógusaival és nevelőivel. Az utánpótlás nevelésben vállalt szerepünk elengedhetetlen velejárója a sportszakemberek motivációs tényezőinek javítása, a szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése. Fenti folyamatok nélkülözhetetlen velejárója az utánpótlással foglalkozó szakemberek rendszeres, folyamatos továbbképzésé, szakanyagok beszerzésé, bel és esetlegesen külföldi tanulmányutak szervezése.

4 Célunk, hogy a minőségi utánpótlás nevelésben résztvevő szakembereink az erkölcsi megbecsülésen túl megfelelő anyag elismerésben is részesülhessenek, hiszen teljes értékű, koncentrált munkavégzést csak úgy tudunk tőlük elvárni, ha egzisztenciális létüket szem előtt tartva elismerjük munkájukat. Egészség megőrzés, szabadidő kézilabdázás (MKSZ stratégia 2.1.4) A tehetséges gyermekek mellet szívesen foglalkozunk mindazokkal a gyermekekkel, aki a kézilabdát választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása, és első lépésként a szivacs kézilabdával való megismertetése. E tevékenységünk keretei között kiemelkedő célunk a helyi és a városkörnyék diák sportegyesületeinek kézilabda szakosztályaiban edző és versenyző gyerekek bevonása, integrálása a Mizse Kézilabda Clubba és folyamatos versenyeztetése az Erima Gyermekbajnokság korosztályos versenyeiben, valamint versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Szeretnénk megvalósítani a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő sportcsarnokot, hazai és nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására. A csarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására az MKSZ ide vonatkozó stratégiája szerint. A sportcsarnok megvalósítása után lehetőségünk nyílna nemzetközi, illetve magyar válogatott mérkőzések megrendezésére, mely lökést adna a kézilabda további fejlődésének. A tervezésnél figyelembe vettük a Szövetség es évadra kiadott irányelveit is! (MKSZ stratégia 2.2.3) Szeretnénk megvalósítani a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő sportcsarnokot, hazai és nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására. A csarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására az MKSZ ide vonatkozó stratégiája szerint. A sportcsarnok megvalósítása után lehetőségünk nyílna nemzetközi, illetve magyar válogatott mérkőzések megrendezésére, mely lökést adna a kézilabda további fejlődésének. A tervezésnél figyelembe vettük a Szövetség es évadra kiadott irányelveit is! (MKSZ stratégia 2.2.3) Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A sportfejlesztési programunk időtartama a teljes pályázati időszakon végigvonulva, egyben folytatva a már megkezdett utánpótlás-fejlesztésünket. Infrastrukturális beruházásunkat kezdéssel tervezzük, hogy a 2013/2014 es verseny évadot, már az új létesítményünkben tudjuk kezdeni. A megvalósítás ütemezése: Utánpótlás-nevelési program 2013 július június 30. Infrastrukturális beruházás (sportcsarnok építés) július 30. A sportfejlesztési programunk időtartama a teljes pályázati időszakon végigvonulva, egyben folytatva a már megkezdett utánpótlás-fejlesztésünket. Infrastrukturális beruházásunkat kezdéssel tervezzük, hogy a 2013/2014 es verseny évadot, már az új létesítményünkben tudjuk kezdeni. A megvalósítás ütemezése: Utánpótlás-nevelési program 2013 július június 30. Infrastrukturális beruházás (sportcsarnok építés) július 30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége március 26-án kelt határozatában előírta a TAO-támogatáshoz kapcsolódó sportágfejlesztési program iránti kérelem elbírálása kapcsán alkalmazandó célokat és irányokat. Tekintettel a stratégia kiegészítésére szolgáló függelékre, a Mizse KC szakmai tervei maximálisan ehhez igazítottan kerültek kialakításra. 1. Ingatlan fejlesztés (MKSZ alapján) Terveink között szerepel egy a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő bruttó forint értékű munkacsarnok felépítése. A munkacsarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására, energetikai és gépészeti megoldások alkalmazásával. A munkacsarnok elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas arra, hogy az utánpótlás nevelés városi, sőt térségi centrumává váljon. Jelenleg nincs a térségben olyan komplex létesítmény, amely képes lenne e célok támogatására. A sportcsarnok tervezése során külön figyelmet fordítunk: a mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre, a biztonságos és kényelmes sportolás ás versenyzés feltételeinek biztosítására, az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, pályaborítás, stb.) a szövetség és az IHF által megkövetelt technikai feltételek biztosítására, a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére, annak ellenére, hogy az ingatlan tömegközlekedéssel a város talán egyik legjobban megközelíthető helyszíne. Tervünk nagyságához mérten nyilvánvalóan Lajosmizse és Bács-kiskun megye vezetőivel is szükséges volt az előzetes egyeztetéseket lefolytatni. Elmondhatjuk, hogy mind a megye sportért felelős vezetői, mind a város prominensei egyöntetűen támogatják elképzeléseinket, míg a térség gazdasági társasági TAO rendszer keretében kívánják céljainkat támogatni. Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációját mellékeljük, egy úttal jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknél! 2. Utánpótlás fejlesztés Mizse KC több évtizede meghatározó egyesülete Bács-kiskun megye és az ország sportéletének. Tovább szeretnénk erősíteni az egyesület ismertségét és nyitni a kistérség irányába, megismertetni, népszerűsíteni a kézilabdát, amely az elmúlt évtizedek nemzetközi porondon kivívott sikereivel méltán a legsikeresebb labdajátékok közé sorolhatja magát Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: MKC utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba. Kiválasztási módszertan fejlesztése. Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése összhangban az MKSZ képzési tervével. Edzők, sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének erősítése. ek vásárlása. A modern orvos és természettudomány eszközeinek lehetőségeinkhez mérten való alkalmazása. (szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb.) Saját rendezésű torna megszervezése, idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel. A sikeres felkészülés alapjának tekinthető edzőtábor szervezése. Személyi jellegű ráfordításokkal összefüggő fejlesztések. Sportfejlesztési tervünk részletei: Utánpótlás versenyeztetés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.1.) A junior és serdülő csapataink sikeresen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban. Részt veszünk az ERIMA utánpótlás bajnokságban. A 8-9 éves gyerekekkel részt kívánunk venni a szivacskézilabda versenyrendszerében. Tekintettel arra, hogy a térségben az egyesületünk a legjelentősebb, hagyományokkal rendelkező kézilabda bázis, ahol az utánpótlás korú gyermekek szervezetten, magas szinten kézilabdáznának, így reális célnak tűnik a csapataink létszámának növelése. Utánpótlás létszámnövelés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.2.) Célkitűzéseink központjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll. Korábban együttműködési megállapodást kötöttünk Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, 3 iskolával és további megállapodások megkötése előtt állunk környező kerületek általános iskoláival. Szeretnénk kialakítani egy korszerű kiválasztási rendszert, mely az óvodai szinttől már látókörbe helyezi a gyermeket. Kiválasztási rendszerünk segítségével és tudatos neveléssel támogatjuk a sportolói pálya tudatos felépítését. Célunk megvalósítását támogatja a mindennapos testnevelés intézményének bevezetése (kötelező óraszám növelése), aminek valóra válásával realitássá válik az iskolai jelenlétünk megerősítése. Eredményeink eléréséhez elengedhetetlen a nevelő edzők, testnevelők anyagi elismerése, hiszen ők a kulcs az utánpótlás nevelés terén. Magas szintű szakmai munkát várunk el munkatársainktól, szigorú számonkérést szeretnénk megvalósítani, erősítve a sportág átláthatóságát. Nyilvánvalóan ilyen tartalmú elvárásokat csak akkor tudunk megfogalmazni, ha sportszakembereink megfelelő anyagi elismerésben is részesülnek. Természetesen a motiváció, mint kulcskérdés, nem csak az anyagiak terén fontos az erkölcsi elismerés legalább olyan fontos a közösség erősítése érdekében. Sportszakember képzés

5 Az MKSZ képzési stratégiájával összhangban szeretnénk minden szakemberünket képezni, kötelező részvétellel az MKSZ licensz-szerző továbbképzésén, valamint a szivacs és gyermek korosztályokkal foglalkozó szakembereket az őszi régiós továbbképzésen, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, mely ma már elengedhetetlen követelmény. (MKSZ UP stratégia ) Szakmai kapcsolatok és az információ áramlás fejlesztése A kapcsolatok területén együttműködésre törekszünk a hazai sport élet minden szereplőjével, várjuk és elfogadjuk sportszakmai iránymutatásukat, hiszen a célunk közös: a kézilabda sport felvirágoztatása, aminek az alapja az utánpótlás. Kapcsolat a családokkal nevelési feladatok megosztása Tekintettel arra a tényre, hogy a gyermekek iskola utáni szabad idejűket a terveink szerint a sportpályáinkon töltik, kiemelt szerepet kell vállalnunk a gyermek nevelésében. A családok életét úgy szolgálja leginkább a sport, hogy a nevelés terén besegít a gyakran túlterhelt szülök számára. Sportági kommunikáció (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.5.) Sportágunk kommunikációjának jelentősen javulnia kell a térségben és a városban egyaránt. Fontos értéket, az egészségmegőrzés értékét kell kommunikálnunk a környező települések felé is, amit meg is kívánunk tenni a következő időszakban. Hazai kapcsolatok (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.6.) Fő célkitűzésünk a magyar kapcsolatok fejlesztése, újbóli kapcsolatfelvétel a korábbi sportbarátainkkal, ami nélkülözhetetlen folyamat annak érdekében, hogy a MKC tényező legyen az országban. Kiemelt partnernek tekintjük e körben a Bács-kiskun megyei önkormányzatokat, valamint a hazai klubokat is. Tárgyi eszközök területén költségvetésünkben megjelölt eszközök az eredményes felkészülést segítik. Fiatal csapatunk esetében kulcskérdés a megfelelő fizikai/izomzati felépítés, mely a tervezett eszközök segítségével megvalósítható. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyeken való minél jobb szerepléshez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk csapatunk számára. Gyógyászati segédeszközök, krémek, vitaminok stb. beszerzése a játékosaink egészségi állapotát javítják, illetve preventív célokat is szolgálnak. Az így csapat forrásból - beszerzett vitaminokkal, táplálék kiegészítőkkel elérhető, hogy a játékosok ne saját maguk, adott esetben kétes forrásból szerezzék be ezeket. A keletkezett sportsérülések is egyszerűbben kezelhetők, illetve a megelőzés is hatékonyabb, ha rendelkezünk ezekkel az eszközökkel. Utazási költség mértéke az ERIMA bajnokság versenyeztetési rendjéhez igazodik. Hosszú távon szeretnénk a térség egyik utánpótlás központjává válni. Tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg bérleti szerződés keretei között oldjuk csarnok szükségleteinket, bérleti díjat kell hogy fizessünk, ami komoly anyagi kötelezettséget ró klubunkra. Utánpótlást nem érintő személyi költségek Egyesületünk sportszakemberei az MKSZ szabályzatával összhangban kerültek meghatározásra. Esetükben havi bruttó bért terveztünk, ami igazodik az MKSZ által megállapított fizetési sapkához. A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége március 26-án kelt határozatában előírta a TAO-támogatáshoz kapcsolódó sportágfejlesztési program iránti kérelem elbírálása kapcsán alkalmazandó célokat és irányokat. Tekintettel a stratégia kiegészítésére szolgáló függelékre, a Mizse KC szakmai tervei maximálisan ehhez igazítottan kerültek kialakításra. 1. Ingatlan fejlesztés (MKSZ alapján) Terveink között szerepel egy a kor követelményeinek, a város és a térség igényinek megfelelő bruttó forint értékű munkacsarnok felépítése. A munkacsarnok kialakításánál különös figyelmet fordítunk fenntarthatóság rendszerének kialakítására, energetikai és gépészeti megoldások alkalmazásával. A munkacsarnok elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas arra, hogy az utánpótlás nevelés városi, sőt térségi centrumává váljon. Jelenleg nincs a térségben olyan komplex létesítmény, amely képes lenne e célok támogatására. A sportcsarnok tervezése során külön figyelmet fordítunk: a mozgáskorlátozottak kulturált bejutására és elhelyezésére, az akadálymentesítésre, a biztonságos és kényelmes sportolás ás versenyzés feltételeinek biztosítására, az eredményes felkészüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítására (öltözők, vizes blokk, pályaborítás, stb.) a szövetség és az IHF által megkövetelt technikai feltételek biztosítására, a kulturált és biztonságos parkolási lehetőségének megteremtésére, annak ellenére, hogy az ingatlan tömegközlekedéssel a város talán egyik legjobban megközelíthető helyszíne. Tervünk nagyságához mérten nyilvánvalóan Lajosmizse és Bács-kiskun megye vezetőivel is szükséges volt az előzetes egyeztetéseket lefolytatni. Elmondhatjuk, hogy mind a megye sportért felelős vezetői, mind a város prominensei egyöntetűen támogatják elképzeléseinket, míg a térség gazdasági társasági TAO rendszer keretében kívánják céljainkat támogatni. Az ingatlan részletes műszaki terveit és költségkalkulációját mellékeljük, egy úttal jelezzük, hogy mind a Tao forrást biztosító gazdasági társaságok, mind pedig az önerő rendelkezésre állása biztosított egyesületünknél! 2. Utánpótlás fejlesztés Mizse KC több évtizede meghatározó egyesülete Bács-kiskun megye és az ország sportéletének. Tovább szeretnénk erősíteni az egyesület ismertségét és nyitni a kistérség irányába, megismertetni, népszerűsíteni a kézilabdát, amely az elmúlt évtizedek nemzetközi porondon kivívott sikereivel méltán a legsikeresebb labdajátékok közé sorolhatja magát Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: MKC utánpótlásbázisa létszámának növelése, az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba. Kiválasztási módszertan fejlesztése. Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának fejlesztése összhangban az MKSZ képzési tervével. Edzők, sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének erősítése. ek vásárlása. A modern orvos és természettudomány eszközeinek lehetőségeinkhez mérten való alkalmazása. (szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb.) Saját rendezésű torna megszervezése, idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel. A sikeres felkészülés alapjának tekinthető edzőtábor szervezése. Személyi jellegű ráfordításokkal összefüggő fejlesztések. Sportfejlesztési tervünk részletei: Utánpótlás versenyeztetés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.1.) A junior és serdülő csapataink sikeresen szerepelnek a korosztályos bajnokságokban. Részt veszünk az ERIMA utánpótlás bajnokságban. A 8-9 éves gyerekekkel részt kívánunk venni a szivacskézilabda versenyrendszerében. Tekintettel arra, hogy a térségben az egyesületünk a legjelentősebb, hagyományokkal rendelkező kézilabda bázis, ahol az utánpótlás korú gyermekek szervezetten, magas szinten kézilabdáznának, így reális célnak tűnik a csapataink létszámának növelése. Utánpótlás létszámnövelés (MKSZ UP stratégiai céljaival összhangban (2.1.2.) Célkitűzéseink központjában az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll. Korábban együttműködési megállapodást kötöttünk Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, 3 iskolával és további megállapodások megkötése előtt állunk környező kerületek általános iskoláival. Szeretnénk kialakítani egy korszerű kiválasztási rendszert, mely az óvodai szinttől már látókörbe helyezi a gyermeket. Kiválasztási rendszerünk segítségével és tudatos neveléssel támogatjuk a sportolói pálya tudatos felépítését. Célunk megvalósítását támogatja a mindennapos testnevelés intézményének bevezetése (kötelező óraszám növelése), aminek valóra válásával realitássá válik az iskolai jelenlétünk megerősítése. Eredményeink eléréséhez elengedhetetlen a nevelő edzők, testnevelők anyagi elismerése, hiszen ők a kulcs az utánpótlás nevelés terén. Magas szintű szakmai munkát várunk el munkatársainktól, szigorú számonkérést szeretnénk megvalósítani, erősítve a sportág átláthatóságát. Nyilvánvalóan ilyen tartalmú elvárásokat csak akkor tudunk megfogalmazni, ha sportszakembereink megfelelő anyagi elismerésben is részesülnek. Természetesen a motiváció, mint kulcskérdés, nem csak az anyagiak terén fontos az erkölcsi elismerés legalább olyan fontos a közösség erősítése érdekében. Sportszakember képzés Az MKSZ képzési stratégiájával összhangban szeretnénk minden szakemberünket képezni, kötelező részvétellel az MKSZ licensz-szerző továbbképzésén, valamint a szivacs és gyermek korosztályokkal foglalkozó szakembereket az őszi régiós továbbképzésen, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, mely ma már elengedhetetlen követelmény.

6 (MKSZ UP stratégia ) Szakmai kapcsolatok és az információ áramlás fejlesztése A kapcsolatok területén együttműködésre törekszünk a hazai sport élet minden szereplőjével, várjuk és elfogadjuk sportszakmai iránymutatásukat, hiszen a célunk közös: a kézilabda sport felvirágoztatása, aminek az alapja az utánpótlás. Kapcsolat a családokkal nevelési feladatok megosztása Tekintettel arra a tényre, hogy a gyermekek iskola utáni szabad idejűket a terveink szerint a sportpályáinkon töltik, kiemelt szerepet kell vállalnunk a gyermek nevelésében. A családok életét úgy szolgálja leginkább a sport, hogy a nevelés terén besegít a gyakran túlterhelt szülök számára. Sportági kommunikáció (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.5.) Sportágunk kommunikációjának jelentősen javulnia kell a térségben és a városban egyaránt. Fontos értéket, az egészségmegőrzés értékét kell kommunikálnunk a környező települések felé is, amit meg is kívánunk tenni a következő időszakban. Hazai kapcsolatok (Összefüggés az MKSZ UP stratégiai céljaival (2.2.6.) Fő célkitűzésünk a magyar kapcsolatok fejlesztése, újbóli kapcsolatfelvétel a korábbi sportbarátainkkal, ami nélkülözhetetlen folyamat annak érdekében, hogy a MKC tényező legyen az országban. Kiemelt partnernek tekintjük e körben a Bács-kiskun megyei önkormányzatokat, valamint a hazai klubokat is. Tárgyi eszközök területén költségvetésünkben megjelölt eszközök az eredményes felkészülést segítik. Fiatal csapatunk esetében kulcskérdés a megfelelő fizikai/izomzati felépítés, mely a tervezett eszközök segítségével megvalósítható. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyeken való minél jobb szerepléshez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk csapatunk számára. Gyógyászati segédeszközök, krémek, vitaminok stb. beszerzése a játékosaink egészségi állapotát javítják, illetve preventív célokat is szolgálnak. Az így csapat forrásból - beszerzett vitaminokkal, táplálék kiegészítőkkel elérhető, hogy a játékosok ne saját maguk, adott esetben kétes forrásból szerezzék be ezeket. A keletkezett sportsérülések is egyszerűbben kezelhetők, illetve a megelőzés is hatékonyabb, ha rendelkezünk ezekkel az eszközökkel. Utazási költség mértéke az ERIMA bajnokság versenyeztetési rendjéhez igazodik. Hosszú távon szeretnénk a térség egyik utánpótlás központjává válni. Tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg bérleti szerződés keretei között oldjuk csarnok szükségleteinket, bérleti díjat kell hogy fizessünk, ami komoly anyagi kötelezettséget ró klubunkra. Utánpótlást nem érintő személyi költségek Egyesületünk sportszakemberei az MKSZ szabályzatával összhangban kerültek meghatározásra. Esetükben havi bruttó bért terveztünk, ami igazodik az MKSZ által megállapított fizetési sapkához. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Lajosmizse Kézilabda Club sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabda sportág művelése által. A helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek integrálása az egyesületbe, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanulása az egyik komoly cél. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkenése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a megfelelő szakember ellátottsággal az egyesület így a város is megtarthatja értékeit, amely által a felnőtt csapatok helyi játékosokra épülhetnek. A felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet az NB I/B-ben, hiszen utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja a minőségi játékosokat. A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Mizse Kézilabda Club helyi megítélése is jelentősen javulhat és a mérkőzések nézőszámának jelentős javulása, a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének javulása tovább erősítheti a program által megteremtendő kézilabda bázist. A fő kockázati tényező továbbra is a helybe kinevelt tehetségek megtartása lesz, hiszen a feltételrendszerek javulásával egyenes arányosságban nő a tehetséges utánpótláskorú kézilabdázók száma, amely felkelti majd a magasabb osztályú csapatok érdeklődését. Azonban az amatőr szerződések megkötése által, a helyi kézilabda magasabb szintre hozásával, a sportlétesítményi háttér megteremtésével az értékek megtarthatók, megőrizhetők. A Lajosmizse Kézilabda Club sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabda sportág művelése által. A helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek integrálása az egyesületbe, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanulása az egyik komoly cél. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkenése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a megfelelő szakember ellátottsággal az egyesület így a város is megtarthatja értékeit, amely által a felnőtt csapatok helyi játékosokra épülhetnek. A felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet az NB I/B-ben, hiszen utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja a minőségi játékosokat. A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Mizse Kézilabda Club helyi megítélése is jelentősen javulhat és a mérkőzések nézőszámának jelentős javulása, a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének javulása tovább erősítheti a program által megteremtendő kézilabda bázist. A fő kockázati tényező továbbra is a helybe kinevelt tehetségek megtartása lesz, hiszen a feltételrendszerek javulásával egyenes arányosságban nő a tehetséges utánpótláskorú kézilabdázók száma, amely felkelti majd a magasabb osztályú csapatok érdeklődését. Azonban az amatőr szerződések megkötése által, a helyi kézilabda magasabb szintre hozásával, a sportlétesítményi háttér megteremtésével az értékek megtarthatók, megőrizhetők. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

7 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezé s Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tóth Edmond Edző B EKHO Ft Ft Ft Technikai vezet ő Egyéb Technikai vezető EKHO Ft Ft Ft Dr. Takács Vilmos Egyéb Orvos Normál Ft Ft Ft Sápi Zsombor Egyéb Ügyvezető Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

8 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Egyéb Kondi terem berendezés A jobb, magasabb szintű teljesítmény elérését szolgálja hosszútávon, mely segít céljaink elérésében Ft Egyéb csarnok berendezés A jobb, magasabb szintű teljesítmény elérését szolgálja hosszútávon, mely segít céljaink elérésében Ft Személyszállítási eszközök kisbusz 9 személyes Célunk megvalósításához, miszerint a térségben kiemelt szerepet tölt be egyesületünk kézilabda sportág utánpótlás fejlesztésben, elengedhetetlen két gépjármű beszerzése, mellyel a gyerekeket az edzések, mérkőzések helyszínéül szolgáló sportlétesítmények és a mérkőzések tornák, egyéb felkészüléshez kapcsolódó eseményre szállítjuk Ft, sportfelszerelés Kézilabda cipő Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés labda Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés kézilabda mez meccs Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés kézilabda nadrág meccs Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés edzőpóló Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés kapusnadrág Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés kapusmez Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés szabadidő melegítő alsó-felső Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft, sportfelszerelés eredményjelző tábla Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek legyenek Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. TEB Sportcsarnok építés 6050 Lajosmizse Mizsei u Ft Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft

9 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

10 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior Nincs Nincs Nincs Nincs Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

11 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Kézilabda cipő db Ft Ft Zokni db Ft Ft Kabát db Ft Ft Sapka db Ft Ft Bemelegítő jogging db Ft Ft Gálamelegítő db Ft Ft Labda db Ft Ft Kézilabda mez meccs db Ft Ft Kézilabda nadrág meccs db Ft Ft Sporttáska nagy db Ft Ft Szabadidőpóló db Ft Ft Széldzseki alsó-felső nemzeti db Ft Ft Rövidnadrág db Ft Ft Edzőpóló db Ft Ft Kapusnadrág db Ft Ft Kapusmez db Ft Ft Papucs db Ft Ft Labdazsák db Ft Ft Törölköző db Ft Ft Wax 05 kg db Ft Ft Labdapumpa db Ft Ft Kompresszor db Ft Ft Síp db Ft Ft sport bólya db Ft Ft Kulacs db Ft Ft Stopperóra db Ft Ft Fitness labda db Ft Ft Gumiszalagok db Ft Ft Mágnes tábla db Ft Ft Medicinlabda db Ft Ft súlyzó db Ft Ft Ugrókötél db Ft Ft Nagy taktikai tábla/csapat db Ft Ft Kapuháló db Ft Ft Pályatartozék Filcek db Ft Ft Tape BSN 2.5 cm db Ft Ft Tape BSN 4 cm db Ft Ft Tape BSN 5 cm db Ft Ft Fagyasztó spray db Ft Ft Jégzselé db Ft Ft

12 Jégakku db Ft Ft Ragtapasz db Ft Ft Masszázskrém db Ft Ft Bemelegítő krém db Ft Ft Massage ágy db Ft Ft Orrtampon db Ft Ft Sebösszehúzó tapasz db Ft Ft Vérnyomásmérő db Ft Ft Lemosó spray db Ft Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség Junior Junior Fekete István Ált. Isk. Sportcsarnok Ft Ft Fekete István Ált. Isk. Sportcsarnok Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Szekeres László Edző EKHO Ft Ft Ft Farkas Tamás Egyéb EKHO Ft Ft Ft Horváth Zoltán Egyéb EKHO Ft Ft Ft Péli Viktor Egyéb Normál Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Szekeres László Farkas Tamás C OKJ-s edző Horváth Zoltán OKJ-s edző Péli Viktor Technikai vezető U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft

13 AJT program költségei Ft összesen: Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

15 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft

16 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Lajosmizse (helység), 2013 (év) 11 (hó) 20 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Alulírott Sápi Zsombor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a zetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Lajosmizse (helység), 2013 (év) 11 (hó) 20 (nap)

18 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

19 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok Kelt: Lajosmizse (helység), 2013 (év) 11 (hó) 20 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

20 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő % % % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő % % % % % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FKSC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse KC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

1 / 12 2012.10.12. 11:17

1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 / 12 2012.10.12. 11:17 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Rinyamenti Kézilabda Club RKC 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tigrisek SC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím:

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Zsombo Sport Egyesület Zsombó SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Sárréti Gyöngyhalász GYSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím:

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: MIKLÓS Kézilabda Club Miklós KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: CSUKA 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím:

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba DKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím:

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Alsóörsi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím:

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sportegyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 17 2012.06.12. 14:03

1 / 17 2012.06.12. 14:03 1 / 17 2012.06.12. 14:03 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kántor Anikó Sportegyesület KASE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 19 2013.11.22. 12:07 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tigris Kosárlabda Klub Tigrisek 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GERLAI SPORTEGYESÜLET GERLAI SPORTEGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Iktatószám: ki/jh01-1176/2013 Bácsbasket Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Pécs Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportegyesület Tarján Tarján KSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

2 / 11 2014.05.12. 14:29

2 / 11 2014.05.12. 14:29 1 / 11 2014.05.12. 14:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Műegyetemi Atlétikai és Football Club MAFC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím:

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 18 2012.08.28. 13:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Korlátolt

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány GYFKKA 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Egri Vitézek Hockey Club EVHC 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jégkert Sportegyesület Jégkert SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 19 2013.04.30. 13:52 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület Óbudai KS Se 2 Gazdálkodási

Részletesebben

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: SOLTVADKERTI KÉZISULI UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET SKUSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Cunder Kézisuli. Molnár Csaba. Alelnök E-mail cím: Erdei krisztián E-mail cím:

Cunder Kézisuli. Molnár Csaba. Alelnök E-mail cím: Erdei krisztián E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1 / 11 2014.04.22. 12:21

1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 / 11 2014.04.22. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show... / 20 2014.12.16. 9:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület KLKS 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, 10 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

SZESE. Elnök. Décsi Gábor. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SZESE. Elnök. Décsi Gábor. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

1 / 10 2013.11.25. 13:43

1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 / 10 2013.11.25. 13:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Herkules Diáksport Egyesület HDSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfphpm01-03269/2015/mksz

be/sfphpm01-03269/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Testedző Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

Sontra László elnök. Sontra László

Sontra László elnök. Sontra László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Sárospataki Rákóczi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.12.18. 10:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaföldvár FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1728

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1451 Áfa

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 11 2013.11.04. 18:48

1 / 11 2013.11.04. 18:48 1 / 11 2013.11.04. 18:48 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-03044/2015/mksz

be/sfphpm01-03044/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÓKSI SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

1 / :42

1 / :42 1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3

Részletesebben

1 / 11 2014.10.02. 11:29

1 / 11 2014.10.02. 11:29 1 / 11 2014.10.02. 11:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-03006/2015/mksz

be/sfphpm01-03006/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi KK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 18 2014.10.03. 10:50

1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeghalmi Női kézilabda Gyermek ifjúsági és Szabadidősport Egyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-03485/2015/mksz

be/sfphpm01-03485/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 18 2013.04.30. 16:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft.

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászapáti Futball Klub Kft. 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

file:///c:/users/encsi/downloads/p%c3%a1ly%c3%a1zat%20k%c3%a9zi%20t%c3%a1bl%c3%a1zat.htm 1/8

file:///c:/users/encsi/downloads/p%c3%a1ly%c3%a1zat%20k%c3%a9zi%20t%c3%a1bl%c3%a1zat.htm 1/8 Kérem várjon! 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:bb Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve:bb SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben