sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)"

Átírás

1 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket, úgymint: páratlanul nehéz, dolgos, munkás, mozgalmas, stb. Úgyhogy ezt most nem írjuk, mert úgy is tudja mindenki. A pályavasutasok szempontjából az elmúlt év nagyon sûrû, eseményekkel tarkított volt (késõbb, még talán az is lehet, hogy sorsdöntõnek, vagy meghatározónak fogjuk minõsíteni!). A tevékenység kihelyezés mint áldozatát keresõ ragadozó madár addig-addig körözgetett a MÁV munkavállalók feje felett, amíg végül a Pályavasútra csapott le. (lehet, hogy valakik súgtak neki?) Ugyanis döntõen PML-es, TEB-es és a forgalom, tehát a pályavasúti üzletág dolgozóit érintette és sajnos érinti most is. Sajnos a vasutas szakszervezetek közötti kapcsolat, és néhány gyenge és rosszul idõzített akció miatt, a tevékenység-kihelyezést nem lehetett megakadályozni, így sikerünk csak arra korlátozódhatott, hogy -a törvény adta lehetõségekhez képest- a PVDSZ a legjobb feltételeket harcolta ki az érintett munkatársainknak! A dolgok jelenlegi állása szerint a be,- ki,- le,- fel,- meg,- el,- át,- rá,- ide,- oda,- szét,- össze,- vissza,- szervezéseknek még nem értünk a végére! Akinek eddig még nem volt világos, annak itt az ideje felismerni, hogy az egyéni ellenállás, zsörtölõdés, jólmegmondás bármilyen tökös dolog, nem vezet sehová, és fõleg nem eredményre! Érdekérvényesítésre, hatékony ellenállásra kizárólag a szakszervezeteken keresztül van mód és lehetõség! Adott esetben a szakszervezeten kívüliek is élvezhetik a szakszervezeti munka gyümölcseit, de velük nem szívesen cserélnénk el a lelkiismeretünket! Ha valaki komolyan gondolja, akkor azon a pár forint tagdíjon igazán nem múlhat! Mindenkinek joga van abban a szakszervezetben bíznia/avagy nem, hinnie/avagy nem, amelyikben csak akar/avagy nem, de legalább annyit érjen el, hogy az Õ általa választott érdekvédõk tényleg az Õ érdekeit védjék és ne a saját érdekeik, személyes sérelmeik alapján tárgyaljanak a munkavállalókat érintõ kérdésekben, mint azok, akik csak a szlogenek szintjén harcos érdekvédõk! Mi, a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete születésünk óta mások által is elismerten ezt gyakoroljuk de ehhez társak is kellenek! Ahogy a népi mondás tartja, meggyõzõdésünk hogy: a helyzet sz.r, de nem reménytelen! Ehhez persze minél elõbb és minél szorosabban össze kell fogni! (és az elmúlt évek szomorú tapasztalatai szerint lehet, hogy ez a legnehezebb!) Hiszen ez csak rajtunk/rajtatok, pályavasutasokon múlik!!! Megragadjuk a lehetõséget, és ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak, vasutas munkavállalónak és családjának jó egészséget, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet! Járási Ferenc & Szánthó Géza A Pályavasút jelene és jövõje / a pályavasúti vezetõk szemével Lapunk rendszeres olvasói már megszokhatták, hogy az év végi számunkban (immár öt éve!) a pályavasút vezetõitõl kérünk évértékelést, illetve a következõ év, évek terveirõl érdeklõdünk. (A pályavasút vezetõi közül a forgalmi igazgatóságtól lapzártánkig sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) Így Dr. Mosóczi László Pályavasúti fõigazgató, Szamos Alfonz PMLI igazgató és Jándi Péter TEBI igazgató (Azért sem írom ki! Mindenki magára vessen, aki nem ismeri szakmájának rövidítéseit!) értékelését olvashatjátok a 2004-es évrõl, illetve a tervezett intézkedésekrõl, a várható rövid és hosszabb távú elképzelésekrõl, tervekrõl! Minden vezetõnek ugyanazokat a kérdéseket tettük fel! -a szerk.- (a cikket lásd a oldalon)

2 2 HÉZAG NÉLKÜL PÉT HÍREK december Szentgyörgyi Mihály PMLI alelnök A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) november 30-i és december 7-i ülésein az alábbi napirendi pontok szerepeltek: Jutalom Karácsonyra A VDSZSZ nem írta alá a pályavasutasok év végi jutalmazását A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) hálózati szintû megállapodása értelmében az év végén - üzletági szinteken megkötött - a jogosultak körét és az elosztás elveit tartalmazó megállapodás alapján kerülhetett volna sor a vasutas munkavállalók jutalmazására. A jutalom forrása 472 millió forint volt. A hálózati megállapodás értelmében a Pályavasúti Üzletág eft létszámarányosan leosztott keretösszeget kapott jutalmazásra. A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács ( PÉT ) a többszöri egyeztetést követõen a jutalomkeret felosztását illetõen az alábbiakban állapodott meg: a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók 10 eft/fõ a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók eft/fõ a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók eft/fõ jutalomban részesülhetnek. Ez azt jelenti, hogy a maximális jutalmazási lehetõség biztosítása esetén: a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók 87%-a a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók 58%-a a munkaköri kategóriákba sorolt munkavállalók 17%-a részesülhet jutalomban. Elfogadásra került többek között az a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezeti ( PVDSZ ) javaslat is, hogy a jutalom személyre szóló megállapítása során elõnyben kell részesíteni azokat a jelenleg legfeljebb 13. munkaköri kategóriába ( MMK ) tartozó munkavállalókat, akik az év során magasabb munkaköri kategóriába tartozó munkakörbe soroltak, de alapbérük mértéke miatt - a vonatkozó szabályok szerint - béremelésben nem részesültek. Továbbá a jutalom személyre szóló megállapítása során javasoltuk elõnyben részesíteni azokat akik: a) legalább a 14.MMK-ba tartozó munkavállalókat, akik az év során magasabb munkaköri kategóriákba tartozó munkakörbe soroltak, de alapbérük mértéke - a vonatkozó szabályok szerint béremelésben nem részesültek. b) a kereskedelmi tevékenységet is végzõ forgalmi szolgálattevõket, c) akit a Gy /2004. sz. - az egyes bérelemek megszüntetésével kapcsolatos utasítás hátrányosan érint d) eddigi jó munkájuk elismerése, megköszönése érdekében a tevékenység kihelyezésben érintettek. A megállapodást egyedül a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) nem írta alá, ezzel veszélybe sodorva a pályavasutasok túlnyomó többségét érintõ év végi jutalom kifizetését! Az aláíró szakszervezetek támogatásával azonban a jutalom december 20-ig ki lesz fizetve az érintettek számára! Tevékenység-kihelyezés Mint az várható volt, a pályavasúti üzletág vezetése arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a pályások tevékenység-kihelyezésére kis csúszással december 8/9-i fordulónappal kerül sor. Az ezzel kapcsolatos vállalkozási szerzõdést november 30-án írta alá a MÁV Rt. és az érintett Kft-k. A budapesti, debreceni és miskolci régió 534 fõ érintett munkavállalóinak a napokban kezdik meg az errõl szóló értesítések kiosztását. Egyetértés volt abban, hogy a munkavállalónak nincs olyan kötelezettsége, hogy bármiféle olyan nyilatkozatot tegyen, hogy az intézkedéssel egyetért, vállalja vagy nem vállalja, illetve tudomásul vette-e, avagy sem. A szegedi és a szombathelyi régióba tartozó, és ebben érintett munkatársaink tevékenysége várhatóan február 1.-vel, a pécsieké pedig várhatóan április 1-vel kerül kihelyezésre. Eredményt hirdettek a felsõvezetékes tevékenység kihelyezésrõl is. Az északi régióban nem hirdettek nyertest, itt ismételt pályázat kiírására került sor. A keleti és nyugati régióban a pályázatot a VASÚTVILL Kft nyerte meg, így a MÁV tervei szerint az érintettek, -mintegy 450 fõ- december 31.-vel átkerül a Kft létszámába. A Kollektív Szerzõdés pályavasúti függeléke A már letárgyalt, számos -a pályavasutas munkavállalók számára kifejezetten- elõnyt tartalmazó üzletági függelék aláírása ismételten elmaradt, mert a VDSZSZ ezt sem volt hajlandó más szakszervezetekkel együttesen aláírni. Új vezetõk a területi közpotokban A PÉT ülésen megjelent szakszervezetek tájékoztatást kaptak a jövõben megváltozott rendben mûködõ területi központok, pályázaton nyertes, új vezetõinek személyérõl: Budapest Szombathely Pécs Miskolc Debrecen Szeged Lukács György Kövesdi Szilárd Veszprémi László Rónyai Gábor Orosi József Kiss Károly A szakmai helyettesek pályázatairól december közepén várható döntés.

3 2004. december HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Az év végi érdekegyeztetõ tárgyalások központi témája, hogy a következõ évben hogyan emelkedik a vasutasok keresete, milyenek lesznek a foglalkoztatás körülményei, és hogyan változik a kollektív szerzõdés. Ez évben e klasszikus témák közé egy-egy olyan napirend is keveredett, mely nem kevésbé fontos és hosszútávon komoly eredménnyel kecsegtethet, illetve majd hathat. A évekre szóló Együttmûködési megállapodás munka és egészségvédelmi fejezete tartalmazza egy egészségmegõrzõ program bevezetését elsõsorban a legveszélyeztetettebb munkakörökben foglalkoztatottakra. MÁV Rt. Egészség megõrzõ programja. A program elsõ ütemben a forgalmi szolgálattevõ, pályamester, pályamunkás, váltókezelõ kocsirendezõ, tolatásvezetõ, vonalgondozó, TEB mûvezetõ, szakmunkás, betanított munkás, mozdonyvezetõ, kocsivizsgáló, jármûszerkezeti lakatos, jegyvizsgáló, nehézgépkezelõ, raktárnok, állomási betanított munkás, áruátadó-átvevõ, darukötözõ, gurításvezetõ, sarus, váltótisztító, szállító és rakodómunkás munkakörökben foglalkoztatottakra vonatkozik. A programba bevont munkavállalók számára a MÁV Rt ben lehetõséget nyújt arra, hogy a Vasútegészségügyi Kht. Rehabilitációs célú fekvõbeteg ellátást nyújtó intézményeiben (Héviz, Harkány, Balatonfüred) 7 napos ellátást vegyenek igénybe egészségmegõrzés céljából. Az ellátás mintegy forintos költségét a MÁV Rt. fizetné, a munkavállalók részvétele önkéntes és az éves rendes szabadság terhére történik. A jelentkezõ munkavállalók havi ütemezésben (250 fõ/hó) vehetnék igénybe a szolgáltatást. A szakszervezetek alapvetõen pozitívan értékelték az elképzelést, pusztán a fizetett rendes szabadság igénybevételét kifogásolták. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) szerint a programot kísérleti jelleggel 2005-ben be kell indítani, és a tapasztalatok birtokában folyamatosan tovább kell fejleszteni. A keretösszeg forintra nõ. A választható elemek köre bõvül a 3-szor forintos ajándék és az egyszer forintos kultúra utalvány választásának lehetõségével Néhány egyéb apró de kedvezõ szabály megváltozik, így a csomagban történõ nyilatkozat lehetõsége megszûnik, rendes felmondás esetén a már kiadott java- Az idõsebb (45. év feletti nõk, 50. év feletti férfiak) munkavállalók felmondási védelme A napirend tárgyalását azok a szakszervezeti tapasztalatok indokolták, melyek a foglalkoztatási megállapodás idõsebbekre vonatkozó kitételének gyakorlati érvényesülését elégtelennek mutatták. A megállapodás kimondta, hogy a 45. életévét betöltött nõk és az 50. életévet betöltött férfiak munkaviszonyát a MÁV Rt. csak különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján szüntetheti meg. A tárgyalások során a szakszervetek azt állapították meg, hogy a mintegy 700 fõ rendes felmondással távozó vasutas munkavállaló közel fele e védett korosztályból kerül ki, amely önmagában bizonyítja, hogy a gyakorlatban nem sikerül érvényt szerezni a megállapodásban foglaltaknak. A PVDSZ azt javasolta, hogy a MÁV Rt. a végrehajtó humán szolgáltatók felé adjon ki útmutatót arra, hogy mi az egyedi elbírálás tartalma, milyen elvi lehetõségek vannak ennek gyakorlati megvalósítására és minden területen (régió) legyen kijelölt felelõse a létszámleépítéssel érintett idõsebbek munkavállalókkal történõ foglalkozásnak. Béren kívüli javadalmazások rendszere Ismeretes, hogy ez évben a VDSZSZ egyetértése hiányában a MÁV Rt. a három reprezentatív szakszervezet támogatásával kiadott utasítás alapján biztosította a vasutasok számára a biztosítási, a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat és a Választható Béren Kívüli Juttatások (VBKJ) rendszerét. Valamennyi tárgyaló fél egyetértett abban, hogy 2005-ben ezt el kellene kerülni. Szakszervezetünk javasolta, hogy a jövõ évi vasutas jövedelmekrõl szóló tárgyalások elsõ napirendi pontja a béren kívüli javadalmazások rendszerének továbbfejlesztése legyen. Tettük ezt azért, mert reménykedtünk abban, hogy ennek során a VDSZSZ is meggyõzhetõ lesz és a tavalyi megállapodáshoz történõ csatlakozásával a Kollektív Szerzõdés részeként stabilizálódik a VBKJ rendszer. (Ez különösen a tevékenység-kihelyezésben érintettek számára döntõ jelentõségû, hiszen a Kollektív Szerzõdést viszik magukkal a jogutódlás keretében.) Nos a VDSZSZ december 3- án csatlakozott a - többiek által tavaly decemberben aláírt! megállapodáshoz. (késõn érõ típus). Miután a évet a fentiek szerint sikerült elrendezni, láthattunk hozzá a évi módosítások megtárgyalásához. A tárgyalások eredményeként a MÁV és a szakszervezetek az alábbi módosításokkal értettek egyet: A munkavállaló nem baleseti halála esetére fizetett összeg forintra emelkedik. A rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások (segély) keretösszege 80 millió forintra nõ. A közeli hozzátartozóját eltemettetõ (temetési segély) forintot kaphat. Várható változások a Választható Béren Kívüli Javadalmazásban (VBKJ)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL december ( folytatás a 3. oldalról) dalmazás visszavételétõl eltekintenek és változik néhány elem kiosztásának rendje is. A tárgyaló felek egyetértésük jeleként a január 1-vel hatályos változásokat tartalmazó megállapodás szövegét leszignálták és kijelentették, hogy amennyiben az egyéb kérdésekben (béremelés, kollektív szerzõdés, stb.) megállapodnak ez már nem lesz akadálya az év végi megállapodások megkötésének. Tevékenység-kihelyezéssel érintett munkavállalók helyzete Novemberi számunkban részletesen ismertettük, hogy a tárgyalások eredményeként milyen megállapodásba foglalt feltételeket sikerült kiharcolni a kiszervezett dolgozók juttatásai tekintetében. Akkor még a megállapodás aláírásáról nem tudtunk beszámolni és most is csak részleges sikerrõl szólhat tudósítás. A megállapodást a MÁV Rt. a Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a VDSZSZ és a PVDSZ látta el kézjegyével. A Vasutasok Szakszervezete a megállapodást nem írta alá, mert értelmezésében az egyet jelentene a tevékenység-kihelyezés támogatásával és nem látja garantáltnak az érintettek vasúti szabadjegyét. A megállapodás aláírása hozzájárult ahhoz is, hogy a VDSZSZ kénytelen volt csatlakozni a tavalyi, a választható béren kívüli juttatások bevezetését rögzítõ megállapodáshoz. Ezzel a VBKJ a Kollektív Szerzõdés részévé vált és így megszûnhet az áldatlan vita arról, hogy a kiszervezettek számára milyen formában legyen biztosítva e munkavállalói jövedelem. Kollektív Szerzõdés. Új vagy módosított? A MÁV Rt. ebben az évben is kísérletet tett a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének szerkezeti átalakítására. Javaslata értelmében a MÁV Rt. társasági szintû Kollektív Szerzõdése egy keret szabályokat tartalmazó az eddigieknél szûkebb terjedelmû dokumentum lenne, amit tartalommal az üzletági szintû kollektív szerzõdések töltenének meg. Emellett javaslatukban számos barátságtalan szabálymódosítást is megfogalmaztak. (Csak a példa kedvéért: négyhavi munkaidõkeret lehetõsége, túlórakeret felemelése, túlóra pótlékolás átalakítása, készenléti díj csökkentése,stb.) A szakszervezetek egybehangzó álláspontja - bár eltérõ indokok alapján -az volt, hogy nem kívánnak az eddigieknél nagyobb teret adni az üzletági szintû megállapodásoknak. A szükséges módosításokat a jelenleg hatályos kollektív szerzõdésen kell végrehajtani. A PVDSZ arra figyelmeztette tárgyaló partnereit, hogy a kollektív szerzõdés hatálya december 31-én lejár, idõ hiányában már nincs lehetõség a jelenlegi KSZ nagyobb léptékû átalakítására, kérte, hogy a módosító javaslatok megtétele során mindenki tanúsítson önkorlátozást. Ennek szellemében tettük meg mi is javaslatunkat, amely a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tételére, a munkaidõ mértékének további 0,1 órával történõ csökkentésére, A középtávú megállapodás alapján az atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidõ) KSZ szabályaira a fix összegû pótlékok és juttatások karbantartására (inflációkövetés), kereskedelmi tevékenységet Lapzártánkig nem született egyezség a személy és számadó pénztárosi feladatokat eredeti munkakörük ellátása mellett ellátó forgalmi szolgálattevõk díjazásáról. Mint ismeretes szakszervezetünk egész évben folyamatos erõfeszítéseket tett az érintett forgalmistákat ért méltánytalanság megszüntetése érdekében. Tény, hogy a MÁV-nak soha nem sikerült egységes és megnyugtató megoldást találni e tevékenységre, de a nyár óta megfogalmazott álláspontja miszerint belefér a munkaidejükbe és kapják a 2 % jutalékot tarthatatlanságára talán ellátó forgalmi szolgálattevõk díjazására vonatkozott. A parttalan vitákból arra lehet következtetni, hogy a Kollektív Szerzõdés minimális módosításokkal ismét meghosszabbításra kerül. A jövõ évi vasutas bérekrõl Múlt havi számunkban tettük közzé a MÁV Rt évi bérpolitikára vonatkozó javaslatát és jeleztük, hogy az a tárgyalások hatására nyilvánvalóan változni, finomodni fog. A tárgyalások során megtették javaslatukat a szakszervezetek is. A PVDSZ az alábbiakat hozta tárgyaló partnerei tudomására: Szakszervezetünk javaslatait a MÁV Rt és a reprezentatív szakszervezetek között december 20-án létrejött együttmûködési megállapodásban foglaltak és a korábbi évek során szerzett tapasztalatok határozták meg. A bérnövekedés mértéke: A középtávú megállapodás értelmében a MÁV Rt-nél megvalósuló éves bérnövekedést az adott évre vonatkozó OÉT bérajánlás és a reform prémium adott évre vonatkozó százalékos mértéke határozza meg: évre az OÉT ajánlás: 6,00 százalék évi reformprémium: 3,50 százalék Jegyeladó forgalmisták rádöbbentették a szakszervezeti felszólamlások. Sajnálatos, hogy félév óta csak most, december közepén hajlandó számba venni a forgalmisták által kezelt pénztárak bevételét és megoldást keresni egy elfogadható jutalékolási rendszerre. A PVDSZ álláspontja, hogy az érintetteknek személyi alapbérük százalékának megfelelõ többletdíjazásban kellene részesülniük. A megoldás megtalálásában szakszerveztünk kész az együttmûködésre. Enzsöl

5 2004. december HÉZAG NÉLKÜL 5 Mindezek alapján évben a MÁV Rt-nél megvalósuló éves bérnövekedés minimális mértékére vonatkozó javaslatunk: 9,50 százalék. A minimális mértéket meghaladó bérnövekedés biztosítását az alábbiak indokolhatják: Az EU-s csatlakozás igényelte bérfelzárkóztatás megállapodásba foglalása A nemzetgazdasági átlagbértõl való elmaradás felszámolása Az új bértarifa-rendszer minimum értékeire történõ ráállás mielõbbi biztosítása Az alapbérek növekedése és a munkaköri kategóriákhoz tartozó bérminimumok korrekciója: A személyi alapbérek növekedésének mértéke haladja meg az átlagbér-növekedés mértékét. Ezt egyrészt a évben személyenként fizetett reformprémium (3,5 %) és alapbér kiegészítés (4,0 %), másrészt a év végén (bérmegtakarítás) jutalomként kifizetett összeg alapbéresítésével lehet biztosítani. Az alapbérek karbantartását a munkaköri kategóriákhoz tartozó minimális bérek infláció követõ emelésével is biztosítani kell. A személyi alapbéremelés végrehajtásának módja: A évi reformprémium és a bérkiegészítés kerüljön alapbéresítésre oly módon, hogy pótlékvonzatként csak a mûszakpótlék kerülhet figyelembe vételre. Az alapbéresítést követõen valamennyi 9 hónapnál hosszabb MÁV munkaviszonnyal rendelkezõ munkavállaló személyi alapbérét 3,00 százalékkal javasoljuk megemelni. A fentiek szerint alanyi jogon biztosított béremelés végrehajtását követõen vizsgálni kell a munkavállaló személyi alapbérének elmaradását a fenti korrigált kategóriánkénti minimálbérekhez és azon dolgozók alapbérét kell tovább emelni, akik személyi alapbére nem éri el a kategória alsó határát. E dolgozók esetében a további 3,0 százalékos átlagos alapbéremelés által meghatározott bértömeg felhasználásánál - azt kell érvényre juttatni, hogy a munkavállaló százalékos mértékben annál nagyobb béremelést kapjon, minél inkább elmarad a kategóriája szerinti minimumtól. Reformprémium biztosítása évben A munkavállalók alanyi jogon a évi átlagbérük 3,5 százalékának megfelelõ összegû reformprémiumban részesülnek az elmúlt években megszokott szisztéma szerint. A tárgyalások során a munkáltatói és a szakszervezeti javaslatok összehasonlításának eredményeként megállapítható volt, hogy az álláspontok nem állnak olyan távol egymástól, mint az a korábbi években volt tapasztalható. Egyetértés van abban, hogy évben a vasutas bérek 9,5 százalékkal nõnek, ebbõl 3,5 százalék a évi keresetek alapján folyósított reformprémium. Alapbéresítésre kerül a évben fizetett reformprémium, így az alapbérek növekedésének üteme várhatóan meg fogja haladni ezt a mértéket. A béremelés egy meghatározott hányadát alanyi jogon, a másik részét az új kategória határokhoz történõ ráállás jegyében kapják meg a munkavállalók. Ebbõl adódóan azok, akiknek személyi alapbére évben nem érte el a kategória alsó határát magasabb alapbéremelésre számíthatnak. Az egyes munkaköri kategóriákhoz tartozó minimumok még változhatnak, de jelenleg az alábbi javaslat fekszik a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács asztalán: Vita van még abban, hogy a bérfejlesztés mekkora hányada járjon alanyi jogon, és mekkora hányada szolgálja az alsó határokra történõ ráállást. Az összefüggés nyilvánvaló a tárgyalópartnerek elõtt, hogy minél nagyobb az alanyi jogú béremelésre fordított hányad, úgy csökkenek a kategóriánkénti minimális bérek értékei. Vita tárgya, hogy a szolgálati fõnökök kapjanak-e differenciálási lehetõséget vagy sem. Szándék van a bérkiegészítés, a telephelyen kívül végzett munka költségtérítése, a csoportvezetõi pótlék, a felsõvezeték-szerelõk jármûvezetõi pótléka, a 30 órán túli foglalkoztatás pótléka, a fûtési pótlék okmánykezelési pótlék, az építõipari különélési pótlék, a pótkocsi-vontatási, rakodási és autódarus pótlék alapbéresítésére is. Ezek megítélése és az alapbéresítés módja az egyes szervezetek részérõl eltérõ. Mindenesetre elképzelhetõ és a PVDSZ mindent elkövet annak érdekében hogy talán már a karácsonyfa alá oda lehet helyezni a évre vonatkozó bérmegállapodást. is. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: városi: ; vasúti: (üz.rögz./fax);

6 2004. december HÉZAG NÉLKÜL 7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2005-BEN A munkabér adójának, adóelõlegének kiszámítása azonos a évi számítással. A évben a személyi jövedelmek adókulcsai és adósávjai kedvezõbbek a évben alkalmazottaknál. Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: ,- Ft 18 % ,- Ft-tól ,- Ft és az ,- Ft-on felüli rész 38 %-a. A számított adó és az összevont adó alapja. Csökkenti az adóalapot a szakszervezeti tagdíj, amely a központi levonásnál azonnal érvényesül. Alkalmazotti kedvezmény: A számított adó 18 százalékkal, legfeljebb havi 9.000,- Ft-tal csökken ,- Ft összjövedelemig. Ha az összjövedelem az ,- Ft-ot meghaladja, de nem éri el az ,- Ftot akkor az ,- forintot meghaladó rész után a fenti kedvezmény folyamatosan csökkenõ mértékben vehetõ igénybe. A havi 9.000,- Ft-ot (évi ,- Ft-ot) csökkenteni kell az ,- forint feletti rész 18%-ával. Például: ,- Ft összjövedelem esetén csak havi 4.500,- Ft (évi ,- Ft) kedvezmény vehetõ igénybe. A 9.000,- forintot havi 1.260,- forinttal ki kell egészíteni ,- Ft éves keresetig. Az ,- Ft-ot meghaladó de az ,- Ft-t el nem érõ éves kereseteknél az ,- Ft-ot meghaladó rész 5 százalékával csökkenteni kell az 1.260,- Ft-ot. Az adókedvezmény csak abban a hónapban illeti meg az adózót, amely hónapban bér illette meg. Nagyon lényeges, hogy a munkáltatónak úgy kell az adóelõleget kiszámítania, mintha az adójóváírás nem illetné meg a dolgozót, bármekkora is a jövedelme, kivéve, ha õ maga kéri annak megállapítását. Súlyos fogyatékosság adókedvezménye: Aki ilyen orvosi igazolással rendelkezik, a havi minimálbér 5 % -ával egyenlõ összeggel kell csökkenteni a megfizetendõ adót. A jelenlegi teljes munkaidõs minimálbér összege ,- Ft. A havi adókedvezmény így a évben igénybe vehetõ 2.000,- Ft-ról havi 2.850,- Ft-ra emelkedett. Önkéntes biztosító pénztárba befizetés kedvezménye (nem változott): Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben magánszemély tag befizetése után évi ,- Ft, ha 2020 január 1. elõtt tölti be a nyugdíjkorhatárt akkor ,- Ft. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és az önsegélyezõ pénztárakba az adóévben magánszemély tag befizetése után évi ,- Ft, ha 2020 január 1. elõtt tölti be a nyugdíjkorhatárt akkor ,- Ft. Az összes igénybevett (mind három pénztárra vonatkozóan) adókedvezmény ezen a címen nem lehet több, mint évi 120 ezer forint, ha 2020 január 1. elõtt tölti be a nyugdíjkorhatárt akkor ,-Ft. Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös egészségpénztár tag egyéni számláján lévõ pénzének legalább 24 hónapra történõ lekötése estén, a lekötés évében, lekötött összeg 10 százaléka. Amennyiben a pénztártag a lekötés idõtartama alatt a lekötött pénzbõl akár részben is igénybe vesz, 20 % adót kell az egész lekötés után megfizetnie. Amennyiben az egészségpénztár tag a külön kormányrendeletben meghatározott prevenciós szolgáltatást vesz igénybe az egészségpénztáron keresztül, a pénztár által kifizetett összeg 10 százaléka adókedvezményként vehetõ igénybe. Az új kedvezmények nem növelik a ,- illetve ,- Ft-os igénybe vehetõ kedvezményeket. Nem képez adóköteles jövedelmet a munkáltató által a dolgozó részére az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba befizetett munkáltatói hozzájárulás. A munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakba együttesen befizetett összeg adómentes határa havonta a minimálbér 130 százalékával egyenlõ, ezt az összeget meghaladó rész jövedelemnek számít és adót, TB járulékot és munkavállalói járulékot kell fizetni utána. CSALÁDI KEDVEZMÉNY Az összevont adóalap adójából nem kell megfizetni a családi kedvezményt, melyet az eltartott gyermekek után havonta lehet érvényesíteni. Egy gyermek esetén Ft Kettõ gyermek esetén Ft Három gyermek esetén Ft Ha három gyermeknél több jogosult támogatásra, minden további gyermek után ,- forint adókedvezményt jelent. A kedvezmény abban a hónapban jár, amelyben a gyermek után családi pótlék, rokkantságijáradék, folyósításra kerül. Magzat esetében abban a hónapban jár az adókedvezmény, amelyben a várandósság, orvosi igazolás alapján legalább egy napig fenn áll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. Az adókedvezményt az a szülõ veheti igénybe, akinek a nevére a családi pótlékot folyósítják, magzat esetében a várandós nõ és a vele közös háztartásban élõ házastársa. Amennyiben az adókedvezményt annál a szülõnél érvényesítik, akinek az adója nem éri el a családi kedvezmény mértékét, a vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa veheti igénybe a fennmaradó részt, az adóév végén. Ebben az esetben a megosztásról az adóbevallásukban (munkáltatói elszámolásukban) nyilatkozatot adnak és egymás adóazonosító jelét feltüntetik. A fenti kedvezményeket az adóelõleg számításnál figyelembe kell venni. A személyi jövedelemadó törvény a fentiektõl eltérõen többféle adókedvezményt is ad. Ilyen az élet- és nyugdíjbiztosítás kedvezménye, a lakáscélú kedvezmények a közcélú adományok kedvezménye stb. Ezeknek az adókedvezményeknek közös jellemzõje, hogy csak az éves ( a bevallásban vagy a munkáltatóval történõ elszámoláskor) adóelszámolásnál érvényesíthetõk, ezek az adóelõleg összegét nem befolyásolják. A kedvezmények korlátozása: A családi kedvezmény teljes összege évi alatti öszszes

7 8 HÉZAG NÉLKÜL december keresetnél vehetõ igénybe. A ,- Ft feletti kereseteknél a ,- Ft feletti résznek legfeljebb a 20 %-a. A következõ öt féle kedvezmény együttesen nem haladhatja meg az úgynevezett ,- Ft évi adókedvezményt: a tandíj kedvezménye (36. ), a felnõttképzés díjának, valamint a magánszemély számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított egyes kiadásainak kedvezménye (36./A ), tevékenységi kedvezmények (39. ), közcélú adományok kedvezménye (41. ), biztosítások kedvezménye (42. ) A ,- Ft adókedvezmény a fenti esetekben teljes egészében csak évi ,- Ft keresetig vehetõ igénybe. A ,- és ,- Ft közötti évi keresetnél a ,- Ft feletti rész 20 százaléka, ,- Ft felett nem vehetõ igénybe kedvezmény A munkabér adóelõlegének kiszámítása a következõképpen történik: A munkavállaló munkabérének tizenkétszeresére esõ éves adó egy tizenketted részét kell adóelõlegként számításba venni. Ez az adóelõleg a levonás elõtt csak a törvény által kifejezetten engedett kedvezménnyel csökkenthetõ. A nem rendszeres bér kifizetése esetén meg kell határozni a várható adó összegét ezen kifizetés nélkül, valamint ennek figyelembevételével, és a két adóösszeg különbözetét kell levonni a nem rendszeres bér összegébõl. Az adóelõleg számításnál havonta a tárgyév eltelt idõszakára vonatkozóan a bérszámfejtõk a számfejtési program segítségével ellenõrzik és módosítják az adóelõleget a kereset ingadozása szerint. Ezért nincs az év végén adóelmaradásunk, vagy adótúlfizetésünk. A levonási táblázat SZJA elõleg rovatban lévõ adat ezért kis mértékben eltérhet. A levonási táblázat összeállításánál nem vettem figyelembe a családi kedvezményt. Fizetésünket természetesen az adóelõlegen kívül más állandó jellegû levonások is terhelik, ezek a következõk: - nyugdíjjárulék* 8,5 % - egészségügyi járulék 4,0 % - munkavállalói járulék 1,0 % Összesen: 13,5 % *A magánnyugdíj pénztártagoknál 2005-ben a 8,5 % -ból 8 %-ot a magánnyugdíjpénztárba, 0,5-ot tb alapba utalja a munkáltató. A ,- Ft feletti kereseteknél minden 1.000,-ból 485,- Ft nettó marad a dolgozónak! A levonási táblázat oszlopai: 1. Bruttó kereset 2. SZJA elõleg 3. A fenti állandó levonások (13,5 % ) 4. Nettó kereset (a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül). Összeállította: Remete Miklós Pihenjen Horvátországban vagy Montenegróban! Horvátország, Zadar egész évben üzemelõ jó felszerelt új apartmanok, a tengerparttól 700m-re vasútállomástól 5 km-re találhatók. (lásd a fényképet!) Árak: Elõszezon: 1.800,- Ft/fõ /éj Fõszezon: 2.700,- Ft /fõ/éj Montenegró Bár (a város kertvárosában) egész évben üzemelõ, jól felszerelt apartmanok tengerparttól 800m-re vasútállomástól 3 km-re. Árak: Elõszezon: 1.000,- Ft/fõ/nap Fõszezon: 1.500,- Ft/fõ/nap Mind a fõszezonban, mind az elõszezonban 7 év alatti gyermekeknek 50% kedvezmény van. A Horvátországi és a Montenegrói apartmanok tulajdonosai beszélnek magyarul. További információk, érdeklõdés: Kádár Antal: 70/ vagy MÁV telefonon: cím:

8 10 HÉZAG NÉLKÜL december A Pályavasút jelene és jövõje / a pályavasúti vezetõk szemével Dr. Mosóczi László Pályavasúti fõigazgató Hogyan értékeli a évet, az átszervezések illetve tevékenység-kihelyezés eddigi hatásait? A Pályavasúti Üzletághoz tartozó szakmai igazgatóságok a MÁV Rt. átalakítási programjában megfogalmazottaknak megfelelõen, ebben az évben is folytatták a megkezdett szervezet-átalakítási, hatékonyság növelési feladatokat. A PMLI területén csökkentettük az osztálymérnökségek számát, a TEB-nél szakaszokat vontunk össze, a forgalmi területeken pedig racionalizáltuk a csomópontokat és a hozzájuk tartozó állomások számát. A csomópont racionalizálás nem feltétlen jelent csak megszüntetést, hiszen a túlterhelt dombóvári és nagykanizsai csomópontok tehermentesítése érdekében Dombóváron újat hozunk létre a napokban. A hegyeshalmi és a gyõri, illetve a szolnoki és a ceglédi csomópontok viszont összevonásra kerülnek. Így biztosítjuk, hogy az összes csomópont átlagos terhelésû legyen. A Pályavasút átszervezését eredményezõ H4 projekt célja az egyszerûbb szervezet, az egységes pályavasúti szemlélet és a hatékonyabb munkavégzés. Több kollégám rengeteg munkája fekszik ebben a projektben. Igazgatósági és vezetõi értekezletek határozatai alapján el lett fogadva az új szervezeti struktúra, a besorolások, az MSzSz és a DHL. Kiválasztottuk az új területi vezetõket. Biztos vagyok benne, hogy eredményesen fogunk tevékenykedni ebben a formában 2005 januártól. A tevékenység kihelyezés volt a Pályavasút legfontosabb projektje ebben az évben. A pálya- és mérnöki létesítmények tervezhetõ karbantartása és felújítása, a felsõvezeték karbantartás és hibaelhárítás, a kisvillamos tevékenység és a takarítási feladatok kerültek át más esetenként külsõ vállalkozásokhoz. A projektet nem tudtuk ebben az évben teljesen befejezni, mivel voltak olyan területek vagy feladatok, melyek esetében nem tudtunk eredményt hirdetni. Ezeken a helyeken megismételjük a kiírásokat. A mostani állapot szerint 2005 június 30-ig befejezzük az összes tervezett tevékenység kihelyezést. A kihelyezések gazdasági hatása csak 2005-tõl jelentkezik, hiszen döntõ többségben 2004 végén hajtottuk végre az átadásokat. A Pályavasúti Üzletág 2005-ben és a késõbbiekben évenként mintegy másfél milliárd forint megtakarítást vár a mûködtetés ezen új formájával. Milyen intézkedések, és milyen ütemezésben várhatóak a Pályavasút területén a évben? Az outsourcing, mint említettem folyamatosan történik június 30-ig. Terveink szerint ekkor helyezzük ki a távközlési karbantartási és hibaelhárítási feladatokat ellátó egységeket és adjuk át a dolgozókat. A PMLI és a TEBI többi kihelyezési projektjei melyek az ez évben megkezdettek folytatásai január és április között fejezõdnek be. Ezek közel 900 dolgozót érintenek, a távközlés pedig 750-et. A H4 keretein belül adunk át dolgozókat más üzletágaknak, a maradó feladatokhoz szükséges létszám a mûködési struktúrát is figyelembe véve 2005 elsõ negyedévében véglegesítõdik. Minden pályavasúti üzletágnak át kell gondolni és át kell dolgozni, felül kell vizsgálni utasításaikat, normarendszereiket. A forgalmi területen megvizsgáljuk az éjszakai üzemszünetek szélesítésének a lehetõségeit. A 2004-ben megkezdett mûszaki fejlesztésekkel (mechanikus sorompók automatizálása, telefonközpontok korszerûsítése, KÖFI és távvezérlések bõvítése) szintén racionalizálni kívánjuk létszámunkat 2005 második felében. Az EU Twinning programjának keretében a spanyol vasutak szakértõi adnak számunkra tanácsokat feladataink elvégzéséhez és átadják otthoni tapasztalataikat, melyekkel az elmúlt években saját vasútjuk hatékonyságát is komoly mértékben javították. Ezek a változások milyen hatással lesznek az irányítása alatt álló szervezet munkavállalóira? A Társaság évi foglalkoztatási terve még nincs véglegesítve, ezért a Pályavasút sem alakította ki még a jövõ évi pontos akcióterveit. Nem ismerjük még pontosan az állam hozzájárulását a terveinkhez. A fentebb említett fõ projektek hatásaként (tevékenység kihelyezés, H4, utasítások, normarendszerek ésszerûsítése, stb) csökkenni fog a Pályavasút létszáma. Azon dolgozunk, hogy a kiszervezések folyamán dolgozóink jó körülmények közé kerüljenek, keresetük és egyéb juttatásaik ne csökkenjenek. Törekszünk arra is, hogy feladatokat és dolgozókat adjunk át más üzletágaknak. Megköszönve valamennyi munkatársam évben végzett munkáját, kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, nyugodt, sikerekben gazdag újévet. Szamos Alfonz Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága igazgató Hogyan értékeli a évet, az átszervezések illetve tevékenység-kihelyezés eddigi hatásait? A Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság a MÁV Rt. átalakítási programjában megfogalmazottaknak megfelelõen, folyó évben is folytatta évben megkezdett szervezet-átalakítási, hatékonyság növelési feladatait. Az elmúlt évben kidolgozott, az üzleti megvalósítás szintjén elhelyezkedõ, szervezeti egységeket érintõ szervezet-átalakítás II. ütem alapján január 1-jén 18 osztálymérnökséggel kezdtük meg tevékenységünket. A MÁV Rt február 16-i vezetõi értekezletén döntés született arról, hogy a MÁV Rt. területi központjaihoz (minden szervezeti egység számára) földrajzilag, ugyanazon szolgálati helyek tartozzanak. Vezetõi döntés alapján szükséges módosításokat végrehajtottuk, amely munkavállalóinkat csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának változását jelentette, feladataikban, tevékenységük végzésében változást nem eredményezett. A MÁV Rt. Igazgatóság márciusi értekezletének határozata alapján a MÁV Rt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének ellátása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni.. A pályázati kiírást megelõzõen gazdasági számításokat, elemzéseket

9 2004. december HÉZAG NÉLKÜL 11 végeztünk, meghatároztuk a kihelyezhetõ tevékenységek körét, a maradó feladatok felügyelet, hiba- és zavarelhárítás, gondozás elvégzéséhez szükséges normatív létszámot. A pályavasút pályafenntartási tevékenységének átalakítására az átalakítás peremfeltételeire készült elõterjesztést a MÁV Rt. vezetõi értekezlete június 21-én elfogadta. Az ajánlati felhívás megjelenését megelõzõen az érdekképviseleti szervezetek részére írásos anyagot adtunk át és PÉT ülés keretében a konzultációkat lefolytattuk. Az ajánlati felhívás leglényegesebb feltételei között, mint érvényességi feltétel szerepelt, hogy a nyertes a dokumentációban rögzített létszámnak megfelelõ munkaerõt, munkajogi jogutódlással, egy évig alkalmaz. Nyertes ajánlattevõ a Munka törvénykönyvérõl szóló évi XXII. Törvény 40/A, 85/ A és 85/B pontjai szerint jogutódlás szabályai szerint jár el. Ajánlattevõnek KSZ-el kell rendelkeznie. A beérkezett ajánlatok értékelését követõen Budapest 1, Budapest 2, Miskolc, illetve Debrecen területére tudtunk eredményt hirdetni, illetve a gyõztes pályázókkal szerzõdést kötni. Az eredményhirdetést követõen kezdõdtek meg a tevékenység kihelyezésben érintett területeken az érdekképviseletek, munkavállalók tájékoztatása, az átadandó (a tényleges létszám és a maradó tevékenységhez szükséges normatív létszám közötti különbség), illetve maradó létszám kiválasztása. A helyi tájékoztatókon a jogutód szervezetek minden esetben megjelentek, a felmerült kérdésekre választ adtak, illetve ismertették a jövõre vonatkozó elképzeléseiket. A tevékenység kihelyezési folyamat jelen szakaszában, mintegy 500 fõ kerül jogutód munkáltatóhoz. A szegedi, szombathelyi és pécsi régiókra új ajánlati felhívást adtunk ki. Terveink szerint, amennyiben érvényes ajánlat érkezik, szegedi és szombathelyi területen február elején, pécsi területen I. negyedév végén valósul meg a tényleges tevékenység kihelyezés. Milyen intézkedések, és milyen ütemezésben várhatóak a Pályavasút területén a évben? A PMLI területén, nagyobb munkavállalói csoportot érintõ intézkedés, az épület üzemeltetési feladatok elkerülésével az általános, betanított és segédmunkás munkakörökben volt. Az említett munkakörökben foglalkoztatottak a MÁV IK Kft-vel kötött megállapodás alapján jogutódlással kerültek a feladatot jövõben végzõ szervezethez. A megkötött megállapodással több, mint 170 fõ továbbfoglalkoztatását tudtuk rendezni évben, a már említett két projekten kívül, kiemelt projektként kell szólni a Pályavasúti Üzletág irányítási szervezetének, valamint az integrált területi központok kialakításának koncepcióját kidolgozó, a H4 munkacsoport tevékenységérõl, illetve annak bevezetését követõ hatásról. A koncepció szerint az integrált pályavasúti területi központok közvetlenül az üzletág vezetõ irányítása alatt mûködnek, ezáltal megváltoznak az irányítási funkciók, a szervezeti egységek feladat, felelõsség és hatásköre. Az új irányítási szervezet január 1-jétõl kezdi mûködését, az ehhez szükséges létszám meghatározása jelenleg folyamatban van. Ennek számszerû hatása még pontosítást igényel. Az integrált területi központok megalakulásával párhuzamosan a végrehajtási szervezetet is változtatni szükséges. Ezek a változások milyen hatással lesznek az irányítása alatt álló szervezet munkavállalóira? A jelenlegi osztálymérnökségek megszûnnek, feladataik egy része a területi központokhoz, más részük a végrehajtási szervezetekhez, illetve a helyükre lépõ mérnöki szakaszokhoz kerülnek év elsõ hónapjaira az alaptevékenység zavartalan végzésén túlmenõen az új szervezet véglegesítése, illetve a tevékenység kihelyezés lezárása alapvetõen determinálják feladatainkat. Az elõzõekben ismertetett, nem kis volumenû és jelentõségû változás kezelése az irányítási rend módosításának eredményes végrehajtása csak lelkiismeretes, felelõsségteljes, fegyelmezett munkával valósulhat meg. Megköszönve valamennyi munkatársam évben végzett áldozatos munkáját, kívánok jó egészséget, nyugodt, sikerekben gazdag újéve Jándi Péter Távközlõ, Erõsáramú és Biztosítóberendezési Igazgatóság igazgató Hogyan értékeli a évet, az átszervezések, illetve tevékenység-kihelyezés eddigi hatásait? Az idei év a 2003-ban kialakított társasági és üzletági stratégia megvalósításának elsõ teljes éve volt. A társüzletágakkal összhangban egységesítettük a területi irányítás határait, ehhez kapcsolódóan megszûntettük a szajoli erõsáramú osztálymérnökséget. Feladatait részben a budapesti, részben a szegedi területi központ erõsáramú osztálymérnökségei vették át. Csökkentettük a szakaszaink számát, és befejeztük a tiszta profilú karbantartó, hibaelhárító szervezetek kialakítását. A tavasz folyamán a távközlési és az erõsáramú tevékenység-kihelyezés elõkészítése végett gazdasági számításokat, elemzéseket végeztünk, meghatároztuk a kihelyezhetõ tevékenységek körét, illetve a tartósan MÁV Rt-n belül elvégzendõ feladatokat. A tevékenység-kihelyezésrõl szóló pályavasúti elõterjesztést a MÁV Rt vezetõi értekezlete június 21-én fogadta el. Augusztusban megjelent a távközlõ végberendezések és a felsõ-vezeték karbantartásra és hibaelhárításra vonatkozó közbeszerzési kiírásunk. A felsõ-vezeték esetében nyugati, északi és keleti régióra osztottuk az országot, és régiónként pályáztattuk. A felsõ-vezeték karbantartására vonatkozó pályázatok értékelése után a keleti és a nyugati régióban szerzõdést kötöttünk, mivel érvényes és üzletileg elõnyös ajánlatot kaptunk. Az északi régióban nem kaptunk érvényes ajánlatot, ezért itt érvénytelennek nyilvánítottuk az eljárást. A távközlõ végberendezésekre kiírt pályázatunkra nem érkezett értékelhetõ ajánlat. Az õsz folyamán az elsõ nagyobb munkavállalói kört érintõ intézkedésünk az ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó munkatársaink (takarítók és fûtõportások) IK Kft-hez történõ áthelyezése volt. Az év végétõl a kisfeszültségû üzemeltetést végzõ kollégáink szintén az IK Kft-ben folytatják tevékenységüket. Munkájukra immár megrendelõként és nem munkáltatóként továbbra is tartósan számítunk.

10 12 HÉZAG NÉLKÜL december (folytatás a 11. oldalról) Milyen intézkedések, és milyen ütemezésben várhatóak a Pályavasút területén a évben? A következõ évben folytatódik a felsõ-vezeték karbantartás és hibaelhárítás tevékenység-kihelyezése. Rövid idõn belül ismét kiírjuk az idén sikertelenül pályáztatott északi régiót, amelyre vonatkozó szerzõdést március 31-ig meg kívánjuk kötni. A távközlés területén a tevékenység-kihelyezés határideje június 30. Az idei tapasztalatokat felhasználva a hálózati elemek és a végberendezések karbantartását, hibaelhárítását nem választjuk ketté, a tevékenységet egyben kívánjuk kihelyezni. Szintén a távközlést érinti a váci, szolnoki, hatvani, nyíregyházi és békéscsabai telefonközpontok, valamint a hozzájuk tartozó mellékközpontok rekonstrukciója. A pályázat kiírása megtörtént, január 5-én bontjuk az ajánlatokat. A beruházás sikeres lezárása után nem csak a szolgáltatási színvonal emelkedik jelentõsen, hanem a létszám-hatékonyság is javul, hiszen az említett térségekben a korszerû, karbantartást szinte nem igénylõ berendezések mintegy húsz kollégánk munkáját váltják ki. Jövõre lendületet vesz az állomások visszaminõsítése, és a mechanikus sorompók automatizálása is, a hatékonyságjavulás azonban elsõsorban a forgalmi területen jelentkezik. A tevékenység-kihelyezés és a hatékonyság javító beruházások folytatása mellett a következõ év legnagyobb kihívása a H4-es projekt. Január elsejétõl mûködnek az integrált pályavasúti területi központok, amelyek számos feladatuk mellett a forrásfelhasználás regionális optimumát hivatottak megteremteni. Ezek a változások milyen hatással lesznek az irányítása alatt álló szervezet munkavállalóira? A fentebb említett tevékenységkihelyezés és a H4-es projekt keretében végrehajtott szervezeti átalakítás egy irányban hat. A korábbi közvetlen utasításos kapcsolatot felváltja egy piaci, vagy piaci jellegû kapcsolat. Piaci kapcsolatként értékelem a tevékenység-kihelyezést utáni szerzõdéses kapcsolatot, piaci jellegûként az üzemeltetési és a karbantartási osztály között lévõ megrendelõ teljesítõ viszonyt. A H4-es projektben megfogalmazott szervezeti átalakítás következtében a TEB Igazgatóság irányítói funkciója megszûnik, azonban felerõsödik a szabályozói tevékenység, amelynek keretében az idõnként fájóan elavult vagy teljesen hiányzó mûszaki utasításainkat, normatíváinkat kell megújítanunk, és napra készen tartanunk a TEB Technológiai Központ hathatós támogatásával. Végezetül engedjék meg, hogy a TEB szakszolgálat, a pályavasút és a Magyar Államvasutak minden munkatársának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendõt kívánjak. ÜT választás! A Magyar Államvasutak Rt. Balparti Biztosítóberendezési Osztálymérnökségén, január én egyszerre zajlanak le az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi Képviselõ választások. Pályavasutas Kolleganõk és Kollegák! Szavazataitokkal támogassátok a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének jelöltjeit! Hegedûs István TEB alelnök Továbbra is! Köztudott, hogy a Kisfeszültségû szakaszok, már novemberében, az Erõsáramú Osztálymérnökségek Keleti és Nyugati régiói pedig decemberében kiszervezésre kerültek. Ha már megakadályozni nem tudtuk, legalább a feltételek javítását sikerült elérnünk. A továbbiakban is számítunk a kiszervezett kollegák PVDSZ tagságára, mivel az alapszabályunk ezt lehetõvé teszi! Hegedûs István TEB alelnök Alapítvány a Pályavasutasokért A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házasilletve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: városi: ; vasútüzemi:

11 2004. december Ezt is jól elintéztük! HÉZAG NÉLKÜL FELHÍVÁS 13 MÁV Rt. Vezérigazgatóság Kompenzációs Fõosztály Apavári József fõosztályvezetõ 1062 Budapest Andrássy út Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr! Gerencsér Csaba, a Biztosítóberendezési Osztálymérnökség Pécs munkavállalója a mellékelt levélben kereste meg szakszervezetünket. A dolgozó panaszolja, hogy - annak ellenére, hogy április 1-vel új munkakörbe (biztosítóberendezési lakatosból biztosítóberendezési mûszerész) került - nem kapta meg a megállapodásaink szerint és a vonatkozó vezérigazgató-helyettesi utasítás szerint járó személyi alapbért. Tekintettel arra, hogy álláspontunk és a vonatkozó utasítások értelmében a munkavállaló részére új munkakörbe történõ beiktatástól jár És a válasz... Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc úr, elnök Budapest Bulcsú utca Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozva a 91/2004. számú levelében foglaltakra, az alábbiakról tájékoztatom. a 11. MÁV munkaköri kategória szerinti bér minimuma (78.000,-Ft/hó), telefoni egyeztetést folytattunk az osztálymérnökség vezetõjével. Az osztálymérnökség vezetõjével sikerült álláspontunkat elfogadtatni, de hatáskör hiányában pusztán csak a mellékelt (Gy /2004.) levél szerinti engedély megkérésére volt lehetõsége. Mivel a becsatolt dokumentumok alapján minden kétséget kizáróan jogos a munkavállaló panasza és tekintettel arra, hogy ügyét fél éve nem sikerült megoldani kérjük T. Fõosztályvezetõ Úr szíves soron kívüli intézkedését a munkavállaló bérének visszamenõleges rendezésére. Intézkedését elõre is és ezúton is megköszönöm. Budapest, október 28. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Gerencsér Csaba munkavállalót a munkáltató március 1-tõl biztosítóberendezési mûszerész munkakörbe helyezte, változatlan személyi alapbérrel, mely a munkakörhöz tartozó minimális személyi alapbért nem érte el. Munkaszerzõdés módosítás a munkavállalóval nem történt, azonban a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállaló átsorolására vonatkozóan (Gy /2004. számú levél) írásban nyilatkozatot tett, ezért a hatályos 4/2004. (III.26. MÁV Ért.13. ) HVH. sz. utasításnak megfelelõen, visszamenõleg, március 1-tõl a munkavállaló részére Ft személyi alapbért kell megállapítani. Ennek oka, hogy Gerencsér Csaba január 1. után került új munkakörbe, mely esetben a kategória minimum személyi alapbér megállapítása kötelezõ. A személyi alapbér különbözet visszamenõlegesen történõ kifizetése, valamint a munkaszerzõdés módosítás haladéktalan megkötése érdekében e levelemmel egyidejûleg intézkedtem a Pályavasúti Üzletág humán partner szervezet vezetõjénél, és a munkáltatói jogkör gyakorlónál. Budapest, november 12. Üdvözlettel: Apavári József Tisztelt Pályavasúti Kollégák! Jegyvizsgálóként dolgozó vasutas kollega vagyok. Munka mellett a Szegedi Tudományegyetem informatika könyvtár szakára járok, ahol ez az utolsó évem. Szakdolgozat és államvizsga elõtt állok. Készülõ szakdolgozatomhoz nagy szükségem lenne a Sínek Világa c. pályavasúti folyóirat 1980-as évekbeli számaira. Az összesre! Jelenleg a MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárban (Bp. Múzeum ut. 8) dolgozom fel ezeket, de nagy baj, hogy én szegedi vagyok és sajnos kevés a szabadidõm oda feljárkálni. Kérek mindenkit, akinek megvan egy-két évfolyam, vagy akár csak egy-két szám ebbõl az idõszakból és képes volna rövid idõre megválni tõle, az jutassa el hozzám, vagy értesítsen, és akár a világ végére is elmegyek érte! Aki nem tud, vagy nem akar megválni ezektõl a számoktól viszont van szkennere az néhány szám beszken-nelésével tudna nekem segíteni. Nagyon fontos lenne, és nagyon megköszönném! Üdvözlettel: Monoki Attila Cím: 6782 Mórahalom Szántóút 1/a tel.: 0620/ NO COMMENT! MÁV Rt. Vezérigazgatóság Központi Humánszolgáltató Szervezet Neushl Gyula, igazgató Budapest, Andrássy u Tisztelt Igazgató Úr! Tájékozatom, hogy a PVDSZ tisztségviselõi nem kívánják felvenni az év végi jutalmat, azt a nehéz élethelyzetbe került pályavasutasok megsegítésére ajánlják fel. Ezért arra kérem Önt, hogy a évi végi jutalom - szakszervezetünk tisztségviselõi számára biztosított - keretösszegét az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány számlájára átutaltatni szíveskedjék. Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Szíves közremûködését elõre és ezúton is köszönöm! Budapest, december 13. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök

12 14 HÉZAG NÉLKÜL P Ö K K Ö P A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely - szakszervezeti hovatartozás nélkül - a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! december a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan lehet belépni a PÖKKÖP-be? A munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére. A belépéshez, illetve az átlépéshez szükséges nyomtatványokat minden szolgálati helyre térítésmentesen megküldjük! Segély formája Segély összege Segély összege Születési segély Ft Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Ft * Ft Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Ft * Ft Beiskolázási segély Ft Ft Házasságkötési segély Ft Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Ft Temetési segély tag halála esetén Ft Ft eltartott, közeli hozzátartozó esetén Ft Ft Egyszeri árvasági segély Ft * Ft Betegségi segély (naponta) 500 Ft 500 Ft Kórházi, szanatóriumi segély elsõ 30 napra Ft Ft a 31. naptól - *1 500 Ft Munkanélkülivé válási segély Ft * Ft Gyermek üdülési segély Ft Ft Átmeneti kiegészítõ segély egyéni részegyéni rész Lakhatási támogatás egyenlege, egyenlege, Gyermeknevelési támogatás amely amely Ápolási 4 havonta 4 havonta Fenyõ igényelhetõ igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Szánthó Géza (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: városi: , Üzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége Tartalom Az országos elnökség felhívása az ipartestületekhez 2. oldal Vélemények a kormány munkájáról 3. oldal Adó- és járulékváltozások 4-11. oldal Nyugdíj-ügyek 13. oldal Sikertörténet 16. oldal Egészségmegõrzés

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

2015., 1. SZÁM. Postás Dolgozó. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja. Postások bravúrja. Postásokkal, postásokért, felelôsen!

2015., 1. SZÁM. Postás Dolgozó. A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja. Postások bravúrja. Postásokkal, postásokért, felelôsen! 2015., 1. SZÁM Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Tisztelettel köszöntjük a nôket! Gombóc a torkunkban 2. oldal Eredményesek veletek együtt lehetünk 3. oldal Postások bravúrja 10.

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben