Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI"

Átírás

1 Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

2 Tartalom A témaválasztás, a dolgozat célja... 3 Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla?... 3 Szubkultúrába kerülés útjai.. 6 Sajátos szubkultúrák A manapság egyre jobban terjedő, véleménymegosztó, szubkultúra: az emo!... 8 Az emo történeti áttekintése, zenei hullámai... 8 Az emo kultúra Magyarországon... 9 Az emo, mint divat Az emo írásmód..11 Kik azok a poserek? 12 Az emót elutasítók véleménye, azaz mit mondanak az "antik"? A probléma vizsgálata, hipotézisek A vizsgált minta A kutatás választott módszerei Az eredmények bemutatása Mit mondanak a stílus követői? G története Konklúziók és a hipotézisek elemzése Összegzés Bibliográfia

3 A témaválasztás, a dolgozat célja A dolgozat témájául napjaink sajátos szubkultúráit, ezen belül az emót választottam. Célom, hogy dolgozatomban bemutassam, hogy mit tart a tudomány szubkultúrának, ezek közül melyek a legjellemzőbbek. Foglalkozom az egyre jobban terjedő emóval, annak jelentésével, történetével, magyarországi megjelenésével, és divattá válásával. Lakókörnyezetemben, Tapolcán éves fiatalok körében végzett vizsgálattal szerzett ismeretek birtokában szeretnék eloszlatni, vagy éppen megerősíteni minél többet az ezzel a témával kapcsolatban keringő vélekedések, tévhitek közül. Tanulmányaiból merítve és tapasztalatom szerint is mondhatom, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy a sztereotípiákat megerősítő, és nem az azokat cáfoló bizonyítékokat keressenek egy - egy probléma megítélésében. Interakcióik során ezen általánosító véleménnyel egyező információt fogják kiválasztani, amikor kapcsolatba kerülnek az előítéleteket viselő személyekkel. Még ha olyan információkhoz jutnak is, amelyek nyilvánvalóan nem felelnek meg ezen általánosító véleményeknek, azok akkor is változatlanul fennmaradhatnak, mert hajlamosak megmagyarázni a meg nem egyezést, a hétköznapi szabályoktól való eltérést. Törekvésem szerint az emo jelenség körül kialakuló előítéletekkel kapcsolatban is szeretnék a dolgozat végén válaszokra találni. Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla? Egy verőfényes napon, Nagy Sándor a Mediterránium meghódításának csúcsán, egy patakpartján békésen ülő férfihez lépett: Sándor vagyok, tehetek valamit érted? A férfi lassan kinyitotta a szemét, és csak ennyit mondott: Igen, kérlek, ne állj a rám vetülő fény útjába! Diogenész válasza egyértelműen jellemzi az ellenkultúrák állásfoglalását a mindenkori hatalomra vonatkoztatva: akadályozza az előre hatoló fényt. Ha Sándor nem mozdult volna Diogenészre eső fény útjából, a filozófus valószínűleg inkább elmozdult volna a hódító árnyékából, mintsem birokra kelt volna vele. Tehát az ellenkultúrák elsődleges célja nem a rombolás, egy külső hatalom gyeplőjének megszerzése, vagy hadviselés azok ellen, akik azt a kezükben tartják bár a történelem során előfordult, hogy ilyen jellegű törekvéseit is tapasztalhattuk. Az ellenkultúrák inkább főképp azt keresik, hogy hol, és milyen módon lehetséges élni egyéni alkotó akarattal, minél felszabadultabban a hatalom kényszerei alól. És mikor emberek az ilyen szabadságot elkötelezettséggel és erővel gyakorolják, szabaddá teszik 3

4 a fény útját, hogy a következő generációk sütkérezhessenek ragyogásában. (Goffman Ken 2004) A szubkultúra azonban megelégszik az ellenállás néhány szimbolikus formájával, vagy a stílust meghatározó tevékenységekkel (kitűzők, beszéd, nyelv, öltözködés, divat stb.). A gyermekkor és a felnőttkor közötti erőteljes átalakulási folyamatokat, biológiai és pszichoszociális kihívások tarkítják, amelyek fokozott adaptációra késztetik a fiatalokat. Sok esetben csak a problémákat látjuk, hiszen ebben a forrongó állapotban igen erős a változtatásra irányuló késztetés, az énhatárok feszegetése, a felnőttség viselkedési elemeinek próbálgatása. A fiatalok viselkedése pedig, korunk kultúrájának, társadalmi- gazdasági és társadalom- lélektani folyamatainak lenyomata. (Pikó 2005) Ahogyan a kultúra fogalmának meghatározásaiban is bővelkedik a tudomány, az ellenilletve a szubkultúrára vonatkozó megközelítéseknek is gazdag választéka áll rendelkezésünkre. Tanulmányaim szerint: a szubkultúrához tartozó kulcsszó a kirekesztettség, mely zömében jogi, vallási, nemi, etnikai vagy szexuális viszonyulás miatt jön létre. A szubkultúra tagjai szeretnének a többségi társadalomhoz tartozni, de ez utóbbi nem fogadja el őket. Tehát az el nem fogadás a többségi társadalmat jellemzi. Az ellenkultúra esetében pedig egy kisebbség tudatosan különíti el magát a társadalmi többségtől. Értékei, hagyományai ellen lázad, felkínál egy alternatív értékrendet, életmódot. A szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. A legegyszerűbb esetek a különböző anyanyelvű, különféle etnikumhoz tartozó, különböző vallású társadalmi csoportok szubkultúrái. A mai fejlett társadalmakban más elválasztó vonalak mentén is differenciálódhatnak kulturálisan a különböző csoportok: pl. életkor szerint (ifjúsági szubkultúrák), nemek szerint (női szubkultúrák), vagy a deviáns szubkultúrák (a bűnözők bizonyos csoportjai, kábítószer-fogyasztók, stb.). Az anómia és elidegenedés következménye a társadalomból való tényleges vagy szimbolikus kivonulás, hogy "a hasonló problémákkal találkozó, hasonlóképpen ezektől szabadulni igyekvő és egymással kölcsönös interakcióban álló fiatalok közös megoldást dolgoznak ki, mely szándékaiktól, motivációiktól és törekvéseiktől elválik." (Rácz (1989), hivatkozik Cohen, (1955). Szubkultúra: Egy nagy társadalmon belül élő kisebb társadalmi csoport kultúrája, mely eltér a többség kultúrájától. (Andorka, o.) "A kultúra egészének keretein belül, a szubkultúra sajátos életvitelt, ideológiát, viselkedési szabályt és normát jelent. A szubkultúra nincs teljes mértékben elszigetelve az 4

5 uralkodó kultúrától, így azok az értékek, szabályok és viselkedési formák, melyeket az uralkodó kultúra kialakított és tisztel ugyanúgy érvényesek rá. "A szubkultúrák azokat a jellegzetességeket fejezik ki, melyek a viselkedési formákat, öltözködést, ízlést, szórakozást, szabadidős tevékenységet, zenét, sportot meghatározzák." A szubkultúrát értékrendjének különbözősége határolja el a domináns és legitim kultúrától, melyet a szociológia gyakran nevez szülő- vagy anyakultúrának. "Az együttélés formája, kiváltképp az életstílus és a csoportok sorsa adják az alapot a szubkultúra kialakulásához, mely nem elszigetelődést jelent, hanem megelőlegezi a különbözőséget. A szubkultúrák azért keletkeznek, mert lehetetlen megteremteni ugyanazokat az életkörülményeket egy társadalom minden tagja számára." (Takács, , 162.o.) "A szubkultúra - Matza szerint - bizonyos "élvezeti" értékeket testesít meg." Ezek az ún. domináns kultúrából sem hiányoznak, csak ott rejtettek, háttérben maradnak. A szubkultúra ezeknek az értékeknek a karikatúraszerű megjelenítését szolgálja." (Rácz, o.) A legtöbb esetben nem is az az érdekes, amit egy-egy szubkulturális csoport tesz, hanem ahogyan teszi és amilyen szimbolikus jelentést tulajdonít a cselekedetnek. A szubkultúra fő terméke a csoport, illetve a résztvevők kollektív problémamegoldása. A folyamat nem feltétlenül a fiatalok problémáinak megoldását vagy feldolgozását jelenti, hanem sokszor csak az élményvilág publikus életre keltését A szubkultúrák nem helyezkednek szembe a globális rendszerrel, csak meghatározott értékek köré szerveződnek, amelyek kiváltképp fontosak a csoport tagjai számára, ám társadalmilag is elfogadottak. A szubkultúrák aktív törekvést képviselnek a kultúrában, az uralkodó kultúra ugyanis csak azt hajlandó elfogadni, ami már beépült a szociokultúrába. A szubkultúrák jelzik a hibát a rendszerben, jelzik az összhang megbomlását és beharangozzák a normák szimbolikus áthágását. (Rácz, 1998) A szubkultúra értelmezések két utat követnek. Az egyik a szembehelyezkedést, a valamivel szembeni többnyire a domináns középosztállyal szembeni lázadást emeli ki. A szubkultúra fő terméke a csoport, illetve a résztvevők kollektív problémamegoldása. A másik irányzat a szimbólumrendszer és a jelentéskészlet kialakulására helyezi a hangsúlyt, melyek a fiatalok másságának a hordozói. Ezen irányzat szerint a szubkultúra nem lázad valami ellen, hanem az eleve adott másságát fejezi ki. (Szabó, o.) 5

6 A szubkultúrába kerülés útjai A szociális vákuum és fojtogató kontroll sokszor egyidejűleg van jelen a fiatalok életében. Úgy érzik, sorsukat nem tudják befolyásolni, irányítani, mert azokat mások (intézmények, társadalmi elvárások) szabják meg, ezért szabadságuk korlátozott. Ezt a fojtogató érzést sokszor úgy élik meg, hogy az államhoz, rendőrséghez, kötik, ami elől menekülnek a szubkultúrába. Ezt az érzést külsőségekben is láthatóvá teszik, viszont ez nem nevezhető megoldásnak. Ezekben a szférákban nincsenek meghatározott normák, a fiatalok magányosak. Lehetséges ok egy kirekesztettség-érzés a kortársaktól különbözőnek érzik magukat valamilyen sikertelenség miatt. Elsősorban iskolai normákkal, értékrenddel, teljesítményorientáltsággal kerülnek ellentétbe. Más esetekben egyszerűen kilépnek egy alternatív valóságba, ez inkább a majdnem 20 éves fiatalokra. Az intézményekből kikerülve egy szubkultúrába kerülnek, mely egyfajta önszocializáció. Egyszerre jellemzi az individualizáció és valahova tartozás: ezek tulajdonképpen ellentmondó érzések, melyek pszichológiai szempontból teljesen normálisan előforduló serdülőkori konfliktusok. Ezt a szubkultúra a következőképpen oldhatja meg: a két ellentétes irányú vágy egyidejű megélésének lehetőségét a hagyományos/konvencionális csoportból való kilépés biztosítja, mely az individualizáció igényére a válasz, valamint az átlagos kortárs csoporttól igencsak különböző csoporthoz való tartozás adja meg a valahova tartozás igényét. Az öltözködésnek, külsőségeknek is felettébb fontos a szerepe, mely egyben jelenti az individuációt, vagyis az önkifejezést és egyben a másságot, és a valahova tartozást is. (Rácz 1998) Sajátos szubkultúrák Minden szubkultúrának megvannak a maga sztárjai, szórakozóhelyei, öltözködési és életvezetési szokásai. Ezek nélkül mindössze csoportosulásról beszélhetünk. A zene fontos, jellemző dolog. 1. Egy bizonyos zenei stílus kifejez valamiféle életérzést, életstílust, amivel a rajongók legalábbis nagyrészük és legalábbis valamennyire azonosul. 2. A szórakozóhelyek zenei alapon különülnek el egymástól, tehát a bulizó fiatal akarvaakaratlanul is, hasonló ízlésűek közé kerül. 6

7 Az utcán és a szórakozóhelyen látható fiatalok különböző közösségeit próbáltam számba venni, az alábbi eredménnyel: alternatívok: alapvetően a művészeteket önmagáért szerető, minden meghatározható irányvonaltól magát filozófiai szempontból függetlennek valló, humán szempontból művelt réteg ál-alternatívok: kevésbé meghatározható jellemzőkkel rendelkező csoport, fő meghatározó elemük, hogy külsőségekben egyéni stílust követnek, de gondolkodásukra a divat és a trendek jobban hatnak, mint az eredetiség poszt-rockerek: a néhai rock nemzedék leszármazottai, főként munkáscsaládok lemorzsolódott tagjai, vidéken nőnek fel punkok: társadalmilag az előző réteghez hasonlatosak, de ők rendelkeznek az államtagadásának ideológiájával skinheadek: szélsőjobboldali eszmék csírájából kinőtt, a haza és a nemzet felsőbbrendűségében hívő militáns társaság, az előző rendszerben magát ideológiai okokból üldözöttnek hívő, a magyarság "életterének" elvesztését és annak visszaszerzésének szándékát valló gyökerekkel poszt-darkosok és poszt-depesmódosok: a nyolcvanas évek elejei rituálés techno-kultuszban felnőtt és azok köré csapódott kisebb mértékben művelt, gárda, akikre az előző pontban említettek súlyos behatásokat gyakorolnak (itt megemlítendő a jelentős informatikus és műszakis bázis, amely a számítógép által vezérelt zene eredetéből származtatható) ganxstások: (black power), amerikai fekete gettók mintájára a külső kerületek fiatal etnikum ill. fél-etnikum tagjainak identitástudatát megjelenítő gondolat-, eszme- és stílusirányzat HC, Acid Jazz, Drum and Base irányzatok: neoliberális, humán műveltségű, megfelelő anyagi háttérrel rendelkező fiatalok rap, soul & funky: amerikanizálódott fehér fiatalok, kevésbé intellektuális, de sokszor vagyonos közegből aktuális fiú együttest imádó fanatikus lányok csoportja: ahogy a cím is mondja (társadalmilag inkább feljebb állnak). EMO-k: emocionális, túlérzékeny fiúk és lányok 7

8 A manapság egyre jobban terjedő, véleménymegosztó, szubkultúra: az emo! Mit is jelent a szó, emo? Az emo szó az angol emotional kifejezésből ered, ami érzelgősséget jelent. Általánosan úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez egy stílus, melyhez erősen kötődnek különböző stílusjegyek, mint például az öltözködés, a hajviselet, a zenei ízlés, stb. Az emo képviselőinek lelki világát a különböző vélekedések általában nagyon érzékenynek tartják. Emiatt ezek az emberek nem a megszokott módon tekintenek a világra. Máshogy gondolkodnak az élet és halál fogalmakról is. Szokatlan és feltűnő öltözködésük és hajviseletük felhívja a figyelmet egyfajta lázadó magatartásra, de ez egyszerre segélykiáltás is, a velük való foglalkozásra felhívva az emberek figyelmét. Az emótudat kisajátította magának a lelki szenvedést és a személyiséget felőrlő spleent (világfájdalmat), erényként állítva be azt az önmagukat kereső tizenéves fiúk és lányok számára. Az emo fiatalok érzékenyebbek az átlagnál, többet sírnak, zárkózottak, verseket írnak, elmondásuk szerint az emberek nemtörődömsége ellen lázadnak. Origo.hu (2007) Index.hu (2007) Az emo történeti áttekintése, zenei hullámai Az első hullám ( ) Az új műfaj jellemzői: A legelső zenekar hivatalosan a Rites of Spring, mert rájuk mondták először, hogy emocore, vagyis emotional (érzelmes) hardcore. Valószínűleg azért nevezték őket és más hasonló zenét játszó zenekarokat érzelmesnek mert a zenéjük jobban érthető és dallamosabb, mint korábbi zenekaroké. A közönség nem agresszív, a szövegek pedig érzelmes világot közvetítenek. Rövid időn belül az emo hangzása más együttesekre is hatással volt, úgymint a Moss Icon, a Nation of Ulysses, a Dag Nasty, a Soulside, a Shudder To Think, a Fire Party, a Marginal Man, a Gray Matter. Az emo kifejezést a Rites of Spring tagjai említették a Flipside Magazinnak adott 1985-ös interjújukban. 8

9 A második hullám( ) Ahogy ezek a zenekarok egyre népszerűbbé váltak a korai '90-es évek underground indie köreiben, számos új együttes jött létre. A Jimmy Eat World volt talán a legelső nagykiadós emo zenekar,de ők se jutottak be a mainstreambe. Az évtized végére az emo szó bekerült a mainstreambe nyarán, a Teen People magazin az emot a legújabb menő zenei stílusnak titulálta, és a The Promise Ringet említette, mint olyan bandát, amit figyelni érdemes. A harmadik hullám(2000- ) Három alkotóelem kellett az emo újrafogalmazásához és mainstreambe jutásához. A hangzást a Jimmy Eat World hozta (mint nagykiadós zenekar, ők jutottak el a legtöbb hallgatóhoz), a szövegeket (ezúttal szirupos, romantikus ömlengéseket) a Dashboard Confessional, egy Chris Carrabba nevű fiú szólóprojektje, a népszerűséget pedig mind a kettő. Harmadik hullámos emo az Alkaline Trio, a Hot Water Music, valamint a Lifetime örökségét előszeretettel használó Long island-i zenekarok: a The Movielife, a Brand New, a Taking Back Sunday és a Thursday (wikipedia hu.) Az emo kultúra Magyarországon Magyarországra nem jutottak el az első-második hullámos underground stílus, csak ritka kivétellel. A harmadik hullámmal és az interneten keresztül jutott be Magyarországra 2005 körül. Gábor Kálmán ifjúságkutató szerint a kilencvenes években, hazánkban is felgyorsult a fiatalok korai önállósodása, legalábbis a pénzköltés és szabadidőtöltés tekintetében. A szülőkkel egy lakáson osztozó, de önálló életvitel ma tizenkét-tizenhárom éves korban elkezdődik, és elhúzódik a harmincas évekre. A korai önállósodás része az is, hogy az iskolai és a szülői tekintély meggyengülésével párhuzamosan fölerősödik a média befolyása a fiatalok értékválasztására. A felkészületlen életkorban rájuk zúduló fogyasztói kultúra szinte maga alá temeti és kihasználja őket. (Gábor, Szemerszki (2006)) A Tokio Hotel-hisztéria hozta át az Elbán az emot, amikor a hétköznapi magyar fiatalok is tudomást szerezhettek a dologról. A Tokio Hotel valami olyan az emonak, ami a 9

10 Fekete Pákó a popnak: olcsó vicc balkáni kiegészítőkkel, ahol az eredeti háttér teljesen a semmibe vész. ( saját adat: részlet egy tizenegyedikes gimnazista kérdőívéből) Tokio hotel http//people.com/ 1. kép Az emo, mint divat Az emo jelenségkörről írt különböző tanulmányokban a szerzők egyetértenek abban, hogy a évesek körében ma az emo számít menőnek. Az emók túlnyomó többsége feltehetően csak a külsőségeket utánozza, míg egy ideologizáló kisebbség az öngyilkosságot és a homoszexualitást eszményíti. Úgy tűnik, a zeneipar és a média a mostani tinikben egy fogékony korcsoportot talált erre a kultúrára. Jelenleg a legsikeresebb magyar emo zenekarok: Anit Fitness Club és No, Thanx.. (Music Television (2008) A külsőségeiben és életérzésében egyaránt a tiniket megcélzó divat jellegzetes külső ismertetőjegyei között szerepel, az egyik legmeghatározóbb látvány a hajviselet. Ez néha extrém, teljesen egyedülálló hajkölteményeket foglal magába, sok esetben semmilyen szabályt nem követve. A frizura általában aszimmetrikus, sötét színű, fekete vagy sötétbarna, világosabb rózsaszín, vörös és a kék árnyalatú tincsekkel, néha felborotvált sávokkal. Az emo stílusú frizura elkészítéséhez tulajdonképpen nincs szükség semmilyen útmutatásra, a lényeg, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy neki tetszik. A 2. kép végeredmény legyen extrém, kihívó, és minél szokatlanabb. 10

11 A cipő márkája általában Converse, de gyakori a Vans, a DC és az Etnies is. Sokan saját maguknak készítenek ruhát vagy a már meglévőt alakítják át saját ízlésükre. Lányoknál előfordul a rikító színű nagy mintás miniszoknya, illetve az ugyanilyen színű/mintájú harisnya. Az emo stílushoz, hozzátartoznak a kiegészítők is, mint a smink, a testékszerek, a táskák, kitűzők, kendők, karkötők, övek, sál, napszemüveg. Tari (2008) Kép: http//xxwendeexx.mindenkilapja.hu Az emo írásmód Az emókra jellemzőek a rövidítések és selypítő, nyávogó hanghordozás. De ezek a furcsaságok nem csak a beszédjükben fordul elő, hanem az írásukban is. Néhány példa: Pontozás: nagyon.sokszor.a.szóköz.helyett.pontot.raknak.ebben.az.a.zavaró.hogy.se.nagybetűt. se.vesszőt.se.mondatvégi.írásjelet.nem.raknak. Egybeírás: előfordulhogyazegészszövegetegybeírjákdeeztáltalábancsakrövidebbszövegeknélteszik Kisbetű-nagybetű váltakozás: SoKsZoR FORduL ElŐ A kisbetű nagy BeTű VálTaKoZás. AmI valljuk be elég idegesítő, LeGaLáBbIs NekEm. Emo jelek: Vannak kifejezetten emók által használt szmájlik és jelek. Ilyen például a <3, ami szívet jelenti, a ^^ ami egy nagyon mosolygó valamit jelöl, csakúgy, mint az XD, amit írnak ikszdének is. A három x jelentése No alkohol, No cigaretta, No drog. Emo szavak, kifejezések: - Luw, law: az angol "love" szóból keletkezett, valószínűleg így: love -> lav -> law (-> luw) - - Cíp, cípecke: bármily meglepő, ez egy magyar szóból keletkezett, mégpedig a "szép"-ből, valószínűleg így: szép -> cép -> cíp (-> cípecke) - Köccy, köcce, köffi: csak megköszön valamit. Keletkezése: köszi -> köci -> köcci -> köccy (köcce) -> köffi Cuppy, cuppa, puxy, puxa, puxx: megpuszil. 11

12 Emo nevek: Az emo nevek között gyakran előfordul valamilyen étel neve, de megtalálható benne az emo, az emogirl és a princess szó, de szinte minden második emo lány neve Amy vagy Emily. - x-ek a név előtt és után. - <3 vagy ^^ a név után. Emo nevek az intenetről: XXXxxxBettyBaBBaxxxXXX /?/_ŚxXx_MaSnIs_?_PiCi_//--- ŚxxXEmilyXxxŚ, ŚxxXemogirlXxx XxNocikaxX EMO girl xx i'm a mother f******princess Észrevettem, hogy ez a szmájli használat egyébként elég ragályos. Nemrég írtam egy üzenetet az édesanyámnak és a végére oda biggyesztettem egy mosolygó fejet: :) Az amúgy fiatalos édesanyámnak fogalma nem volt mi bajom van, mi az a kettős pont zárójel a mondanivalóm végén. Kik azok a poserek? A szótár szerint olyan, aki egy stílusirányzatot divatból követ, nem meggyőződésből, s azért, mert hisz benne, és ez az életformája. ( Őket nevezik divat emóknak. Az interneten megfigyelhető, hogy a stílust követők mindegyike azt állítja ő az igazi emo, és rajta kívül mindenki más poser. Az emók elutasítják a posereket, lenézik őket. Néhány vélemény a kérdőívekből: Én személy szerint utálom a pózereket! Pl: Jajj de cutte kockás övcsid van, nekem is kell olyan!!!mert ettől azt hiszik, hogy kenik vágják az emo dolgokat.aztán vki leszólja hogy hülye emo,erre besértődik és másnap csilibili cuccokban pompázik Hát láccik azért h ki pózer és ki nem az a suliba is a 8.osok fele azzal piszkált h te emos vagy?? hagytam őket általába rájukse néztem aztán egyszer elegemlett és válaszolam nemvagyok emos nincs olyan emovagyok nemteccik nemkell rámnézni aztán 2csaj is azzal jött h te hülye emos mibajod van a világgal?? hát ahhoz képest most úgy egy hónappal később fekete fehér kockás emokra jellemző ruhákban járkálnak fufrutvágattak fekete körmeikvannak szal minden megvan ami egy emoban csak az életérzésük hiányzik vagyis nem igazi emok 12

13 Valószínűleg azért van ennyi pózer, mert most ez lett a divat ergo minden boltban emo cuccok vannak. De nyugi mindjárt kimegy a divatból, és akkor nyugodtan lehet hordani csőnacit anélkül hogy le pózereznének :) (Saját vizsgálati anyagok) Az emót elutasítók véleménye, azaz mit mondanak az antik? Magyar Anti- Emo Szövetség. Igen- igen létezik ilyen, sőt, hivatalos honlapjuk is van, ahol kezdésként ezt írják: Az oldalon nem lesz sok minden feltüntetve, csak apróságok, amiről a fórumon TI tudtok beszélgetni! Használjátok ki, mondjátok meg a magatokét!.. Nekünk nem azokkal az emós emberekkel van bajunk, akiket nem is ismerünk, hanem az egész stílussal, életfelfogással. És persze hogy vannak emósok, akik nem ilyenek. De a nagyrészük ilyen. Ennyi. És ne mondja senki, hogy nem bántottak minket az emósok. Nagyon sok stílusból másoltak, és akinek a stílusát ellopták, azt pont ugyanúgy emónak nézik, pedig semmi közük egymáshoz... (hc-sek, rockerek, punkok, stb) Szervezetünk célja az emósok elleni küzdelem! Ez a háború még várat magára, de mire eljön az idő, hogy örökre elpusztítsuk a Hello Kitty öves, jelvényes, tornacipős ferdehajú (nemritkán ferdehajlamú) egyéneket, készen kell állnunk! (Úgyhogy ha emo-s vagy és ezt olvasod, akkor kérlek, vágd fel az ereidet, abban úgy is jó vagy, hogy ne legyen olyan sok dolgunk, megértésedet köszönjük.) ( 3. kép 13

14 A probléma vizsgálata, hipotézisek Kérdőíves és interjúmódszerrel végzett vizsgálatom célja az volt, hogy közelebbről is megismerkedjek az emo világával. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy mi motiválja a fiatalokat arra, hogy vállalják az emo feltűnő külsőségeit, és az emósággal együtt járó szerepeket, valamint a környezetükben ezekkel kapcsolatban kialakuló előítéleteket. A motivációk, indokok mellett próbáltam választ kapni arra is, hogy mit szól a fiatalok közvetlen környezete, az iskolai, osztály közösség a nem éppen hétköznapi megjelenésükhöz. Az is felkeltette az érdeklődésemet, hogy a különböző társadalmi háttérből érkező fiatalok (város falu) között vannak- e az emóval kapcsolatos felfogásbeli különbségek, és találok-e érzékelhető eltérést a gimnáziumban illetve szakiskolába tanuló fiatalok között. Természetesen az osztályközösségek kikérdezése kapcsán azt is szerettem volna megtudni, hogy bizonyos értékekhez, például a tanuláshoz, a családhoz, barátokhoz való viszonyulásukban különböznek e kortársaiktól. Vizsgálataimat megelőzően a következő hipotéziseket vetettem fel: 1. Az osztályközösségek elfogadják az emo társaikat. 2. A vizsgált korosztály elfogadóbb a homoszexualitás iránt, mint a társadalom tobbsége. 3. Az emók megengedőbbek az autóagresszióval és az öngyilkossággal kapcsolatban 4. Az emo gondolatiságának és külsőségeinek inkább a városi fiatalok a követői 5. Az általános értékekkel való azonosulásokban az emo különbözik nem emo társaitól 14

15 A vizsgált minta Lakóhelyemen, a Veszprém megyei Tapolcán volt lehetőségem az érintett fiatalok csoportjait vizsgálni. Három önkormányzati iskolában, az osztályfőnökök segítségével sikerült a kérdőíveket eljuttatni az ott tanulókhoz, és kitöltetni. Iskola Osztály létszám(fő) Visszaérkezett Általános Iskola osztály Kérdőív Szakképző Iskola , illetve Technikus oszt Gimnázium osztály Összesen: Fiú-leány arány A vizsgált minta arányai 47% 53% Fiúk Leányok 30% 26% Általános iskolás Szakiskolás+ technikus 44% Gimnazista 1. ábra 2.ábra A 267 kérdőívből 197 tartalmazott használható adatokat. Az adatok feldolgozásánál és egymással való összehasonlításánál elsősorban a százalékértékekkel dolgoztam 15

16 A kutatás választott módszerei Kutatásaimhoz (az értékválasztások elemzésénél) kvantitatív és (az interjúelemzéseknél) kvalitatív módszereket egyaránt hasznosítani kívánom. A kérdőívben egyszerű feleletválasztós és nyitott szöveges kérdések, valamint értékelő skálák szerepeltek. A kérdőívek kitöltésére 2010 márciusában az osztályfőnöki órákon került sor a jelenlétemben. A fiatalok általában 20 perc alatt töltötték ki. A hét osztályban a kitöltésekhez - az egyeztetések miatt - összesen 4 hétre volt szükség. Az adatokat táblázatokba gyűjtöttem, ahol lehetséges és az elemzés szempontjából szükséges volt, ott diagramokban is bemutatom. Az interjúm segítségével félig strukturált módszerrel történt az adatgyűjtés, amelynek során két nagy kérdéscsoport köré építettem fel a beszélgetést. az első az emóvá válás körülményeit firtató kérdések körét tartalmazza, a második a megjelenéssel kapcsolatos reakciókat, és a társadalmi megítélés kérdéseit boncolgatták. Interjúalanyomat, G-t az interneten keresgélve találtam. Szimpatikusnak tűnt, ezért felkerestem az általa megadott címen. Ő válaszként megadta az msn címét. Elmondtam neki, hogy milyen dolgozathoz, milyen témakörben keresem a válaszokat. Azt mondta szívesen válaszol, és elmeséli a történetét. 16

17 Az eredmények bemutatása Az egyik fontos cél az volt, hogy kiderüljön, hogy a vizsgált mintában hányan vallják magukat emónak. Ez akár a külső jegyekből is megfigyelhető lett volna, de az iskolai környezetben erre nem volt lehetőség, illetve az iskolában való megjelenés is jelentős mértékben függ az előírásoktól és a tanárok megfogalmazott, vagy hallgatólagosan meglévő elvárásaitól is. 3. ábra Az általános iskolások közel 10 %-a mondta magáról, hogy emo. A szakiskola első osztályában ez az arány csökkent, majd a 16 éves kor körül közelítette a 20 %-ot. A 10. osztályos szakiskolások és a 9. osztályos gimnazisták aránya szinte megegyezett, majd a gimnázium 11. osztályában szinte eltűnt, 6 %-ra visszaesve. Feltételezem, hogy ez utóbbi adat részben a közelgő érettséginek is szól, de az értékválasztások között, a tanulás, mint érték ezen korosztályban megfigyelhető emelkedésével is alátámasztható a feltételezés. Érdekes kiegészítő adat lehet, az internetes - emóval foglalkozó - honlapokon tett megfigyelés, miszerint ezeken a helyeken elvétve lehet találkozni felnőtt (18 év feletti) kommentelőkkel. Személyes tapasztalatom, hogy az egyetemi éveim alatt az évfolyamtársaim között, vagy később a fiatalabb évjáratokban elvétve találkoztam emóssal. 17

18 4. ábra Érdekes adat a városban élő, vagy a környező falvakból bejáró tanulók aránya az emo identitást vállalók között. Minden iskolatípusban kétszeres a városi és vidéki fiatalok aránya. Jelen dolgozatnak nem témája, nem is vizsgáltam, de a jelentős eltérés mögött feltételezhető a falusi és városi szocializációs kultúra különbözősége, a falusi fiatalok közvetlenebb és erőteljesebb társadalmi kontrollja. 5. ábra A kutatás egyik fontos dimenziója az értékválasztás volt. A feladat szerint a fiatalok számára általában fontos értékekről kellett ötfokozatú skála segítségével véleményt nyilvánítani. A skála két szélső értéke a legfontosabb és az egyáltalán nem fontos volt. Az értékelésnél csak a középiskolások és szakiskolások adatait tudtam használni, és csak a legfontosabbnak választott értéket dolgoztam fel. Az emók adatait különválasztva hasonlítottam a nem emók, a többiek eredményeivel. Az elemzésnél jól megfigyelhetők az azonos hasábon megjelenő aránytalanságok és eltérések. Mindhárom csoportban magas a barátok, család, szerelem választása. Ezt követi a szabadidő, mint érték, majd a tanulás, pénz 18

19 és sport. Megfigyelhető, hogy a barátok mindhárom csoportban nagyjából azonos értékben jelenik meg, a család és a tanulás, mint érték néhány százalékkal erőteljesebb a gimnazisták körében, a szerelem az emók választásaiban magasabb, a sport ugyan a teljes választásban alul reprezentált, de a szakiskolások erőteljesebb értékválasztása kitűnik. A 6. ábrán az értékválasztás százalékos megoszlása szemléletesebben mutatja a három csoport saját értékskáláját. 6. ábra A szakiskolásoknál a barátok, család, szabadidő emelkedik ki a saját átlagból. A gimnazista csoportban a barátok, család, szerelem, tanulás, míg az emók esetében barátok, szerelem csúcs figyelhető meg. Az értékátlagtól való elmaradás is fontos tényező, hiszen a sport szinte alig jelenik meg főleg az emók és a gimnazisták értékei között, de a tanulás is jelentős elmaradást mutat a szakiskolások, de az emók választásaiban is. Viszonyulás az emo-hoz 16% 21% Kedveli az emókat 19% 38% Ellenszenvesek az emók 6% Az osztályközösségek viszonyulása az emo társaikhoz az alábbi (7. ábra) ábrán jól követhető. Választási lehetőség volt a szimpátia (kedveli az emókat), vagy a másik véglet, az ellenszenv, vagy unszimpátia. Lehetőség volt a kérdőíven a semleges álláspont, vagy vélemény kifejtésére is. Ennél a kérdésnél kellett, vagy lehetett az emót, mint identitást is felvállalni. 19

20 Az arányok szerint a közösségek megoszlanak, közel 40% ellenszenvesnek tartja őket, (a 16%-nyi emót) közel egyötöd elfogadó, de nem rokonszenvező és közel egyötöd kifejezetten rokonszenvezik velük. Hat százalék úgy nyilatkozott, hogy nem ismer ilyen fiatalt. Számtalan sztereotípia él a köztudatban az emókról. Az egyik ilyen az, hogy gyakran kísérelnek meg öngyílkosságot, vagy sértik meg magukat szándékosan (falcolnak). A kérdőíven az önmagukat emónak vallókat kérdeztem erről. Öngyilkoság, önsértés 4% 96% Már próbálkozott Elutasítja 8. ábra A válaszokból kitűnik, hogy mindösszesen 4 % (egy tanuló) az aki a közhiedelem szerint az emo kulturához, életérzéshez tartozó öngyilkosságot, vagy önsértést mint szándékot és cselekedetet elfogadja, sőt állítása szerint már próbálkozott is vele. Vélemények a fekete színről 4% 3% 14% 14% 14% 44% A fekete szín, mint az emóhoz köthető jelkép vagy szimbólum az emóval sztereotípiák kapcsolatos része. Kiváncsi voltam, hogy a kérdezett fiataloknak mit jelent a fekete szín, mi jut eszükbe először a szó hallatán. A válaszolók közel felének először a gyász, a halál jutott eszébe. Az emo csak 14 %-nál volt az első gondolat. Érdekes adat, hogy azok közül, akik emónak mondták magukat, csak néhányan jeleztek a fekete színre emót, ők is inkább halált, gyászt és depressziót írtak. 7% Halál, gyász Sötétség Semmi Emo Nem válaszol Depresszió, betegség Elegancia 20

Az EMO kultúra: Az ifjúsági (szub)kultúra napjainkban

Az EMO kultúra: Az ifjúsági (szub)kultúra napjainkban Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKAL0101 Magyarország kultúrája a XXI. század elején Dr. Agárdi Péter habil. CSc., egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Kultúra és szabadidő. Harmati Edina. Campus-lét Konferencia, december 3.

Kultúra és szabadidő. Harmati Edina. Campus-lét Konferencia, december 3. Kultúra és szabadidő Harmati Edina Campus-lét Konferencia, 2010. december 3. Az OTKA kutatás második munkacsoportja amellett, hogy az egyetemisták szakmai érdeklődését illetve elkötelezettségét kutatja,

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

BRAND MENEDZSEREK A KÖZÖNSÉG ELLEN?

BRAND MENEDZSEREK A KÖZÖNSÉG ELLEN? Bukovinszky Béla / Hegyalja Fesztivál Elektronikus zene VS rockzene? BRAND MENEDZSEREK A KÖZÖNSÉG ELLEN? Saját ízlése szerint választ egy brand menedzser? Megengedheti-e magának, hogy saját ízlése után

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535 kutatás közben 535 rán tanulmányozunk. Gyarmati Gyöngyi egy tanulmányában Barbara W. Sommer-Mary Kay Quinlandet idézi. Az amerikai szerzőpáros véleménye szerint a szóbeli közléssel járó kifejezőeszközök

Részletesebben

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok On-line kutatás a pedagógusok és szülők kommunikációjáról Lannert Judit 1 A kutatásról Majdnem 1500 fő (1469) válaszolt

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin? Nagy Zoltán Dr. habil. Kálmán Anikó A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI.

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben