M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: /2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében szeptember 20-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Napirendi javaslat: 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartszept) * Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése (jogvmegszun)* (Az előterjesztés a közgyűlés üléséig készül el!) Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása (kvmod)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. Alapító okiratok módosítása a) A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítása (gyermifj)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke c) A Pécs Dómmúzeum Alapítvány Kuratóriumába tag delegálása (dommuzeum)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke * Az előterjesztés és mellékletei a oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 72/ /

2 2 5. Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésével kapcsolatban (mkorhaz2)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről (beszfelev)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 7. Faág Baráti Kör Egyesület ingatlanhasználati szerződésének módosítása (faagmodositas)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 8. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához (bursa08)* Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke 9. Tájékoztató az európai uniós támogatásokból megvalósuló projektekről (projekt)*: a) A Mecsek Gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgységi patakig projekt b) Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I., II., III. projekt c) Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 projekt Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (II. ütem) (szervint)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 11 Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (kozokt07szept)* Előterjesztő: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke 12. Interpellációk, bejelentések Pécs, szeptember 12. Dr. Hargitai János

3 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Lovász Ferencné vezető-főtanácsos Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: augusztus 30. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: augusztus 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

4 2 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 122/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról szóló beszámolót. A határozat 2. pontjában a közgyűlés előírta, hogy az új Zsolnay kiállítást, a címzett támogatásból felújított Zsolnay Múzeum épületében a rekonstrukció befejezését követő 6 hónapon belül nyissa meg az intézmény. Az épület műszaki átadása 2007 júliusában megtörtént, az új Zsolnay kiállítást szeptember végén tervezi megnyitni a múzeum vezetése. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 156/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával elfogadta a Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről című előterjesztést. A közgyűlés a határozat 3. pontjában döntött arról, hogy együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az egészségügyi integrációs folyamatban, a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megvalósuló Pécsi Regionális Egészségügyi Ellátórendszer kialakítása című projektben, valamint a kormányprogramhoz kapcsolódó, az ellátórendszer kapacitásainak átstrukturálását célzó pályázatok előkészítésében egy korszerű, finanszírozható, magas színtű szolgáltatórendszer kialakítása érdekében. A társulás május 31-ei társulási ülésen a projekt szakmai anyagagának elkészítője, a Budapest Investment Zrt. megbízottja bejelentette, a kormányzat összesen 90 milliárd forintot fordít az integrált egészségügyi ellátórendszerek kialakítására ban. A pályázati kiírás szerint csak egyetemek és regionális súlyponti kórházak pályázhatnak, az elnyerhető támogatás összege pályázatonként maximum 12 milliárd forint. A fentiekre tekintettel, az egyetemmel, valamint a pécsi egészségügyi intézményekkel az NFT II-ben tervezett eredeti integrációs elképzelések megvalósításának nincs reális lehetősége. A megyei önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház továbbműködtetésének lehetőségéről, az egyetemmel való együttműködés lehetséges megoldásairól önálló előterjesztés készül a közgyűlés szeptember 20-ai ülésére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2007. (II. 15.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Pécs, Apáca u. 8. szám alatti ókeresztény síremlékek üzemeltetésével a Pécs/Sopianae Örökség Kht-t bízza meg. Az üzemeltetési szerződést a közgyűlés felhatalmazásával aláírtam az üzemeltetővel. A határozat 2. pontjában a közgyűlés felkérte a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht-vel kössön megállapodást a világörökségi helyszín bemutatásának rendjére vonatkozóan. A Pécs, Apáca u. 8. szám alatti ingatlanon található ókeresztény temető látogatásának rendjéről a működés tapasztalatai alapján nem vált szükségessé megállapodást kötni, miután a működtetés rendje alapján az itt található ókeresztény sír csak csoportosan, kísérővel látogatható. Alkalmi látogatásokról van szó, melynek során az idegenvezető kulccsal jut be a helyszínre, így a látogatások nem zavarják sem a könyvtár látogatóit, sem munkatársait. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendelte a 45/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatával a belső ellenőrzési rendszer működtetésének kidolgozását az intézményeknél úgy, hogy a feladatellátást a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési cso-

5 3 portjának kell biztosítania. A munkavégzés személyi feltételrendszerének megteremtése részben megtörtént, egy belső ellenőri státusz betöltésre került 2007 júliusától. Az Ellenőrzési csoport egységes módszerek és elvek bevezetésével, alkalmazásával folyamatosan alakítja ki az intézményeknél a belső ellenőrzés rendszerét, amelyhez a hivatali szabályozás szolgál alapul. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztériumhoz a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatból adódó, a fekvőbetegeket ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására a fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház, valamint a tulajdonában lévő Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. vonatkozásában. A kórházra, valamint a kht-ra vonatkozó pályázatot a közgyűlés áprilisi ülését követő napon az Egészségügyi Minisztériumnak megküldtük. Az Egészségügyi Közlöny június 14- ei számában kihirdetésre került az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter döntése. Ennek értelmében a Baranya Megyei Kórház struktúra átalakításához a fenntartó a pályázott 82,8 millió forint helyett 77,6 millió forint, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. a rehabilitációs ágyszám-változások miatt 3 millió forint, az aktív ágyszám csökkentése miatti álláshely megszüntetések egyszeri terheinek fedezetére 19,8 millió forint támogatásban részesült. A pályázati kiírás szerint a támogatási összeget október 31-ig kell felhasználniuk a kórházaknak. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását az OEP ellenőrizni jogosult. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) évi munkájáról szóló beszámolót, és korszerűsítési törekvései tekintetében támogatásáról biztosította az intézményt. A határozatról az intézmény július 31-ig értesítést kapott. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 59/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával megválasztotta a bizottságok külső tagjait szeptember 1-i hatállyal. A bizottságok új tagjai 1 fő kivételével letették a törvény által előírt esküt, és szeptember 1. napjától bekapcsolódtak a bizottságok munkájába. A megválasztásukról szóló határozatot valamennyi külső tag részére megküldtük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában módosította a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodását. A határozat 3. pontjának megfelelően a július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának július 18-án megküldtük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat 3.) pontja értelmében a hatáskör-átruházásról szóló háromoldalú megállapodásokat jóváhagyás céljából megküldtem a három érintett kisebbség országos önkormányzatainak, amelyek közül a cigány és horvát országos önkormányzat elnöke már aláírta a megállapodást, a németek országos önkormányzata pedig várhatóan szeptemberben hozza meg döntését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 63/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával elfogadta a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében című előterjesztést. Az előterjesztés határozatának végrehajtásáról önálló előterjesztés készül a testület szeptember 20-ai ülésére.

6 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában módosította a fenntartásában lévő alábbi közoktatási intézmények alapító okiratát július 1. napjától: - Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló), - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad), - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló), - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), - Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) A módosított alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának július 18-án megküldtük. Az érintett intézmények igazgatói augusztus 31-ig gondoskodtak az intézmények szabályzatainak módosításáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát. A módosított alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának július 18-án megküldtük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 67/2007. (VI. 27.) Kgy. határozata értelmében a Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) alapító okirata módosításával az intézmény tevékenysége a fejlesztő iskolai oktatással bővült. A megyei főjegyző a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezettetéséről gondoskodott, továbbá az intézmény igazgatója elkészítette az intézményi szabályzatok módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 69/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjában a Mohács Város Önkormányzatától július 1. napjával átvett Dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) alapító okiratát kiadta, a határozatról az intézmények július 31-ig értesítést kaptak. Az önkormányzat a határozat 2. pontja alapján a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban működő 400 adagos konyhát július 1-jén átvette, a közgyűlés az átvett feladattal a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája (Mohács) intézmény feladatait bővítette. A határozatról és a módosított alapító okiratról az intézmény július 1-jéig értesítést kapott. A közgyűlés a határozat 3. pontjában az önkormányzat fenntartásába átvett Dr. Marek József Szakközépiskolát (Mohács) és Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumot (Mohács) megszüntette, az intézmények igazgatóinak magasabb vezetői megbízását visszavonta. A közgyűlés a megszüntetett intézmények jogutódjául július 2. napjától a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézményt jelölte ki. A Magyar Államkincstár a Megszüntető Okiratok alapján augusztus 1. napján igazolást adott ki a Baranya Megyei Önkormányzat Dr. Marek József Szakközépiskolája (Mohács) és a Baranya Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiuma (Mohács) törzskönyvi nyilvántartásból törléséről, és július 26. napján a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és

7 5 Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. A hivatal augusztus 8-án jelentette a változásokat a Közoktatási Információs Irodának, egyúttal kérte a megszüntetett intézmények OM azonosítójának visszavonását. A közgyűlés a határozat 4. pontjában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézmény alapító okiratát. A határozat 5. pontjának megfelelően a módosított alapító és megszüntető okiratait a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés végett a Magyar Államkincstár Dél- Dunántúli Regionális Igazgatóságának július 18-án megküldtük. A testület a határozat 7. pontjában elrendelte, hogy készüljön intézkedési terv a feladatellátáshoz igazodó racionálisabb és gazdaságosabb működést biztosító létszámstruktúra kialakítására mind a pedagógus, mind pedig a nem pedagógus munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan. Az intézkedési terv az ellátott feladatok változásával arányos létszámcsökkentést tartalmaz, mely függ a 2008/2009. tanévi beiskolázástól, valamint változhat a közoktatási intézmények működésére és a szakképzésre vonatkozó hatályba lépő jogszabályoktól. Az intézményben engedélyezett alkalmazotti létszámot a fenntartó a évi költségvetési rendeletében hagyja jóvá. A közgyűlés a határozat 8. pontjában felhatalmazott a Dr. Marek József Szakközépiskola fenntartói jogának átvételével összefüggésben az átvett egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, valamint az intézmény által használt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás aláírására. Az érintett felekkel a megállapodást június 30-án írtuk alá. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pécsi székhelyű intézmények gazdasági integrációjának felülvizsgálata tárgyában született 70/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy készüljön cselekvési program az érintett intézmények vezetőinek bevonásával az átszervezés bonyolítására, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtására. A hivatal által javasolt cselekvési program elkészült, az érintett intézményekkel történő egyeztetés folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 71/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával támogatta a Baranya Megyei Integrált Egészségügyi és Szociális Társulás létrehozását. A Társulási Megállapodást dr. Gábriel Róbert úrral, a Pécsi Tudományegyetem rektorával, valamint Tasnádi Péter úrral, Pécs város polgármesterével aláírtuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2007. (VI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjában döntött a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére közbeszerzési eljárás indításáról, és nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el ,- Ft értékben. A határozat 2. pontjában további árubeszerzést rendelt el bruttó forint értékben, nyílt közbeszerzési eljárás keretében, a jogszabályi ÁFA változásból adódó ÁFA különbözetre, amely minisztériumi engedélyhez kötött. A minisztériumi engedély az ÁFA különbözet felhasználására augusztus 21-én megérkezett. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a közgyűlési határozatnak megfelelően a 114/2007. (VI. 27.) KGFB határozatával jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját és ajánlati felhívását. A felhívás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok beadási határideje szeptember 10.

8 6 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával javaslatot tett a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepciójának az elfogadására. A közgyűlés határozata, továbbá a koncepció véleményezésében közreműködő görcsönyi Kastélypark Módszertani Otthon szakvéleménye a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke részére megküldésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában kialakította szakvéleményét a települési önkormányzatok tervezett közoktatási intézkedéseire vonatkozóan. A szakvéleményeket az érintett települések önkormányzata részére július 3-án megküldtük. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései Az általános tartalék terhére: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kht. termál medencéjének használatbavételi engedélyéhez szükséges felújítási munkálatokra ezer forint támogatás megelőlegezése történt (az a költségvetésben a beruházások között rendelkezésre áll, a költségvetés módosítás során az általános tartalék visszapótlása megtörténik). A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézménynél a Zsolnay Múzeum megnyitásával, költözésével kapcsolatos általános tartalékból megvalósuló kiadások: Zsolnay emlékszoba költözése a Múzeum Galériából a Káptalan u. 2. szám alá 984 ezer forint Kiállítás kivitelezéséhez kapcsolódó fordítás, fotók készítése, anyagköltségek, kis értékű eszközök 550 ezer forint 2 db információs pont felszerelése ezer forint Szatyor Győző grafikus és faműves szobrász jubileumi kiadványa megjelentetéséhez a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány részére 500 ezer forint Céltartalék felhasználások: A létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terheire elkülönített ból 6 intézmény részére történt átcsoportosítás a következők szerint: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Baranya Megyei Kórház Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Levéltár Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint

9 7 Az önkormányzati pályázati önrészek finanszírozására szolgáló keretből az állami gondoskodásból nagykorúságuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakástámogatására ezer forint elkülönítése történt. A vis-major felújítási keretből 2 intézmény (3 célra) részesült támogatásban a következők szerint: Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta tréninglakás fürdőszoba felújítás Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta gázbojler csere Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad balesetveszélyes tornatermi nyílászárók cseréje 320 ezer forint 350 ezer forint 430 ezer forint Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatására tervezett felhasználása: Köztisztviselők napjának megrendezésére a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak 576 ezer forint Országos tanulmányi versenyek megrendezésére a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának 100 ezer forint Pécsvárad Város Önkormányzatának - Augusztus 20-i megyei ünnepély megszervezésére 200 ezer forint - Pécsváradi Nyári Színház támogatására 400 ezer forint Elnöki keretből nyújtott támogatások: Diósviszlói Faluszépítő Egyesület működésének költségeihez 50 ezer forint, Belvárdgyula Egyházközség katolikus templom építésének költségeihez 100 ezer forint, Bóly Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának költségeihez 100 ezer forint; Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége Baranya Megyei Csoport részére az egyesület működéséhez 20 ezer forint, Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány fogorvosi berendezés költségeihez 30 ezer forint, Romonya Község Önkormányzatának nemzetközi fúvószenekari találkozó szervezési költségeihez 30 ezer forint, MTA Regionális Kutatások Központja részére falukonferencia megszervezésének költségeihez 80 ezer forint;

10 Dr. Sáity Borbála háziorvos szervezésével Semmelweis napi ünnepség költségeihez forint; Codex Consulting Kft. Pécsi Egyházmegyei Kalendárium című kiadvány költségeihez 50 ezer forint, Mohács és Térsége Ifjúsági Egyesület működési költségeihez 80 ezer forint, Magyar Nemzetőrség Baranya Megyei Szervezete részére csapatzászló készítésének költségeihez 40 ezer forint, Bogdása Község Önkormányzata falunapi rendezvénye költségeihez 80 ezer forint, Rádfalva Község Önkormányzata falunapi rendezvénye költségeihez 30 ezer forint, Egerági Üstökös Sport Egyesület rendezvényeinek költségeihez 30 ezer forint, Háborús Keresőszolgálat részére az egyesület működési költségeihez 40 ezer forint, Siklós Város Önkormányzata részére tudományos konferencia megrendezéséhez 30 ezer forint, Dél-dunántúli Lovasturizmus Egyesület részére III. Országos Gyermek Lovasfesztivál megrendezésének költségeihez 40 ezer forint, Zsongorkő Baráti Kör festőtábor megrendezésének költségeihez 40 ezer forint; Somberek Község Önkormányzata részére Múzeumi Esték program megvalósításának költségeihez 50 ezer forint, Magyar Cserkész Szövetség Magyar Dzsembori Csapat részére Angliai Cserkész Világtalálkozón baranyai cserkészek részvételének költségeihez 40 ezer forint; Sellye Református Társegyházközség részére hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozásához 50 ezer forint, Kölked Község Önkormányzata részére falunapi rendezvény költségeihez 50 ezer forint, Páholy Irodalmi Egyesület részére kulturális folyóirat kiadásának költségeihez 50 ezer forint, Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány részére Tettye Völgye Waldorf-óvoda létrehozásának költségeihez 100 ezer forint támogatás biztosítása. b) Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága június 27-i ülésén a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében döntött a következőkről:

11 9 A Baranya Megyei Kórházban zajló struktúraváltás megvalósításának elősegítésére a Baranya Megyei Önkormányzat, mint fenntartó, pályázatot nyújtott be az Egészségügyi Minisztériumhoz egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat benyújtásáról április 19.-én döntött a közgyűlés. A támogatás felhasználásáról október 30-ig el kell számolni. Az elnyert támogatás bruttó 77,6 millió forint, melyből négy épületen kívánunk megvalósítani átalakítási, illetve felújítási munkákat. Az összeg felhasználásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közgyűlés június 27-i ülésén elfogadta a kórház átalakítási, felújítási munkák engedélyokiratát. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési dokumentációt jóváhagyta. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 27-i ülésén döntött a BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskola címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére közbeszerzési eljárás indításáról. A bizottság jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlati felhívást és ajánlatkérési dokumentációt. A Zsolnay Múzeum rekonstrukcióhoz kapcsolódóan, a múzeum igényeinek megfelelően elkészült az első berendezéshez szükséges eszközlista. Beszerzésére hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással mely eljárás megindítása a közbeszerzési szabályzat III. fejezetének 4.) pontja alapján a közgyűlés elnökének hatásköre kerül kiválasztásra a nyertes szállító. A bizottság az árubeszerzés ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlattételi felhívását jóváhagyta. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács kettő csoportos gyermekotthon kialakításához december folyamán megvásárolta a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlant. A különféle szakhatósági előírásokat figyelembe véve a rendeltetésnek megfelelő használathoz az épületen jelentős átalakításokat és felújításokat kell végrehajtani. Az ingatlan engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi elkészültek, az építési hatóság május 2-án az építési engedélyt kiadta. A Közgyűlés a június 27-i ülésén a beruházás kivitelezésére a költségvetésében fedezetet biztosított, és a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. A bizottság az átalakítás kivitelezésére az ajánlatkérési dokumentációt és ajánlattételi felhívást elfogadta, annak tartalmát jóváhagyta. A bizottság megtárgyalta az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht július 4-i taggyűlésének napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1./ A Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítása igen 2./ A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása igen 3./ Az ügyvezető számára feladat meghatározása, melynek teljesítése esetén sikerdíjban részesülhet tartózkodás 4./ A taggyűlés nevében az ügyvezető részére előzetes jóváhagyásra, engedélyezésre jogosult személy kijelölése, valamint az ügyvezető megbízási szerződésének módosítása igen. A bizottság a 67/2007. (IV. 19.) KGFB határozatával fogadta el a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelésre kerülő önkormányzati biztos kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, amely felhívás a Közbeszerzési Értesítő május 11-i számában jelent meg. A bizottság a közgyűlés elnökével egyetértésben a Bíráló Bizottság javaslata alapján a TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft (1092 Budapest, Ferenc krt 40. II/16.), ajánlatát a Kbt. 70. (1) bekez-

12 10 dés alapján érvényesnek, a C.C. Audit Kft. (1148 Budapest, Fogarasi u. 58.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. A bizottság a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelésre kerülő önkormányzati biztos kiválasztására indult közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. A bizottság egyetértett azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad, 2 millió forintért értékesítse a használt VW típusú mikrobuszát. Egyetértett azzal is, hogy az intézmény a Pappas Autó Pécs Kft.-től bruttó ,- forintért Mercedes Benz Vito Kombi 109 CDI mikrobuszt vásároljon, tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelete a pécsváradi általános iskola számára új mikrobusz beszerzésére 6 millió forintot irányzott elő. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a júniusi ülésén fogadta el a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács kettő csoportos gyermekotthon kialakításához a különféle szakhatósági előírásokat figyelembe véve a rendeltetésnek megfelelő használathoz a vásárolt ingatlan átalakításának kivitelezésére az ajánlatkérési dokumentációt és ajánlattételi felhívást. A határidőre három vállalkozás nyújtotta be ajánlatát. A bizottság a július 20-ai ülésén az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett, Kőház Zrt. (Pécs, Nagy Jenő u. 12.) ajánlatát fogadta el, bruttó ,- Ft összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynek a Szigetvár-Becefa-Zsibót önkormányzati kommunális szennyvízhálózati rendszerhez történő csatlakozása érdekében, a belső hálózat kivitelezésére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 27-i ülésén a költségvetés ában 12 millió Ft fedezetet biztosított, és a beruházás engedélyokiratát a 81/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával hagyta jóvá. A kivitelező kiválasztása a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatásköre. A beruházás kivitelezésére kettő érvényes ajánlat érkezett. A bizottság a beérkezett ajánlatok közül az összességében legjobb ajánlatot tevő HVS-BAU Kft. (7754 Bóly, Hősök tere 1.) ajánlatát fogadta el bruttó ,- Ft összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendeletében a Csorba Győző Megyei Könyvtár hő-központjának (Pécs, Apáca u. 8.) részleges korszerűsítésére ezer Ft felújítási ot fogadott el. A kivitelező kiválasztása ez esetben is a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatásköre. A beruházás kivitelezésére öt szakcégtől kértünk ajánlatot, határidőre három ajánlat érkezett, melyek mind megfelelnek a műszaki tartalmi követelményeknek. A bizottság a legjobb árajánlatot tevő PÉTÁV Kft. (Pécs, Tüzér u ) ajánlatát fogadta el bruttó ,- Ft összegben. A mohácsi székhelyű Dr. Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium szakmailag és gazdaságilag július 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Szakközép- és Szakiskolájába tagozódott. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei tűz- és munkavédelmi feladatat szerződés alapján ellátó K-Flórián Kft. tűz- és munkavédelmi ellenőrzést tartott a két intézményben, ahol több hiányosság került feltárásra. A hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához ki kell egészíteni a K-Flórián Kft. szolgáltatási szerződését a két új telephellyel. A szolgáltató

13 11 árajánlata a két új telephelyre együttesen ,- Ft+ÁFA/hó, mely összeg a két új telephely nagyságára tekintettel arányos az elvégzendő feladatokkal. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a szolgáltatási szerződést terjessze ki a két intézményre ,- Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díjtöbbletért. A Régészeti Múzeum leromlott műszaki állapota miatt a Baranya Megyei Önkormányzat Norvég Alap pályázatot kíván benyújtani a teljes rekonstrukció támogatására. A koncepció benyújtási határideje: augusztus 31, (befogadásáról októberében döntenek) majd a tényleges pályázat benyújtási határideje december 31. Előnyt élvezhet az önkormányzat a pályázat elbírálásánál, ha decemberében pályázatához már a jogerős építési engedélyt is csatolja. A tervező kiválasztására hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az eljárás megindítása a közgyűlés elnökének hatásköre, az ajánlattételi felhívást és dokumentációt pedig a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hagyja jóvá. A bizottság az eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jóváhagyta, és a következő hat tervező szervezetnek megküldte: Bachman és Bachmann Kft, Dévényi és Társa Építész Kft, Pécsépterv Kft, Opus-V Kft, Kistelegdi Kft, Gettoplan Kft. A Gazdasági Bizottság az 1/2005. (I. 13.) GB határozatával fogadta el a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, tornaterem és tanműhely építése kivitelezőjének a Bayer Center Építőipari Kft.-t ( ,- Ft bruttó vállalási ár, ,- Ft tartalék kerettel). A munkálatokat január 25-én kezdték meg. A kivitelezés folyamán, előre nem látható körülmények miatt a kivitelező három alkalommal jelentkezett pótmunka igénnyel ( ,- Ft + ÁFA; bruttó ,- Ft; valamint bruttó ,- Ft összegben), melyeket a Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyott. A január 19-én lezajlott a műszaki átadás-átvételi eljárás során a felek több oldalas hibajegyzéket rögzítettek, melyek kijavítására a generálkivitelező ígéretet tett januárjától 2007 áprilisáig több alkalommal kísérelte meg a kivitelező a nagyobb hibák (beázás, vizesblokkok burkolása) kijavítását, de egyetlen alkalommal sem tudott I. osztályú minőségű javítást végezni, melyet a szerződésében vállalt. Ilyen előzmények után 2007 áprilisában a kivitelező értesítést kapott, hogy nem tartunk igényt további javításokra, és a garanciális visszatartás terhére idegen vállalkozóval javíttatjuk ki a hibákat. A javításokra a műszaki ellenőr bevonásával egy árazatlan kiírás készült, melyre három vállalkozótól az ajánlatkérés megtörtént. A bizottság a garanciális munkák kivitelezésére a Stierbau Kft. bruttó ,- Ft összegű, augusztus 24-i befejezési határidejű ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a augusztus 15-én tartott ülésén megtárgyalta a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht augusztus 16-i rendkívüli taggyűlése napirendi pontjait. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az 1. és 3. napirendi pontokat A Pécs 2010 Menedzsment Kht. társasági szerződésének módosítása; A Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása igen szavazatával támogassa. A 2. napirendi pontnál amelyben Mészáros András ügyvezető igazgató megbízási szerződésének módosítására tesz javaslatot a többségi tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tartózkodás szavazatot adjon le. A megbízási szerződés 9. pontja szerint döntést kell hozni az ügyvezetőt megillető sikerdíj kérdésében, melynek mértékét a évben kifizetett összes megbízási díj 40 %-ában javasolja megállapítani. A Baranya Megyei Kórházban történt struktúraváltás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat, mint fenntartó pályázatot nyújtott be az Egészségügyi Minisztériumhoz egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat benyújtásáról a 49/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatában döntött a közgyűlés. Az elnyert támogatás bruttó 77,6 MFt,

14 12 melyből négy épületen kívánnak megvalósítani átalakítási, illetve felújítási munkákat. A bizottság a 113/2007. (VI. 27.) KGFB határozatával hagyta jóvá a közbeszerzési eljárás ajánlatkérési felhívását és ajánlatkérési dokumentációját a felújítási munkákra. A dokumentációt öt ajánlattevő vásárolta meg, de a beadási határidőre csak egyetlen ajánlat érkezett, a PÉT Zrt-től, amely megfelelt az érvényességi kritériumoknak. A bizottság a 126/2007. (VIII. 15.) KGFB határozatával a Baranya Megyei Kórház struktúra átalakításához kapcsolódó építési átalakítási-felújítási munkákra a bíráló bizottság javaslata alapján a PÉT Zrt. bruttó ,- Ft. összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendeletben ,- Ft szerepel a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny keresztespusztai főépület tetőfelújítási munkáira. A munka nem közbeszerzésre kötelezett, így az önkormányzat a beruházási szabályzatra figyelemmel közvetlenül kért ajánlatot három szervezettől a munka elvégzésére. A beadási határidőre két vállalkozó adta le ajánlatát, amelyek megfeleltek az érvényességi kritériumoknak. A bizottság a 127/2007. (VIII. 15.) KGFB határozatával a bíráló bizottság javaslata alapján az összességében előnyösebb ajánlatot tett HVS-BAU Kft. bruttó ,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A bizottság június 27-én hagyta jóvá a Zsolnay Múzeum első berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlattételi felhívását. A felhívásra három ajánlat érkezett. A bizottság a bíráló bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő H-COPEX Kft. bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság a augusztus 27-én tartott ülésén megtárgyalta a Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság augusztus 28-i taggyűlésének napirendi pontját. A taggyűlés összehívására a Pécs Megyei Jogú Város javaslatára beterjesztett, a Kht. ügyvezető igazgatói tisztségére történő pályázat kiírásáról történő döntés miatt kerül sor, mivel dr. Ujvári Jenőnek, a Kht. jelenlegi ügyvezetőjének megbízása október 11-én lejár. A bizottság felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az ügyvezetői pozícióra az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti pályázat kiírására igen szavazatát adja le. A képviselő támogassa, hogy a beérkezett pályázatokat a társaság felügyelő bizottsága értékelje, és az értékelést követően tegyen javaslatot a taggyűlésnek a társaság ügyvezetőjének személyére és induló díjazására. A bizottság a 119/2007. (VI. 27.) KGFB határozatával a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelésre kerülő önkormányzati biztos kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. Az önkormányzati biztos kirendelésének jogszabályi feltételei változatlanul fennállnak, mert június 29-án a Baranya Megyei Kórház összes tartozása millió Ft, melyből a lejárt határidejű 815 millió Ft, a 30 napon túli 629 millió Ft (a 250 millió Ft önkormányzati kölcsön nélkül). A bizottság a Baranya Megyei Kórháznál önkormányzati biztosi feladatok ellátására vonatkozó hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás új ajánlattételi felhívását és a megbízási szerződés-tervezetet jóváhagyta. A bizottság a közgyűlés elnökével egyetértésben úgy döntött, hogy egy ajánlat benyújtása esetén is értékeli a határidőre beérkezett ajánlatot.

15 13 A bizottság meghozta döntését a Régészeti Múzeum ingatlan rekonstrukció engedélyezési tervezésére kiírt hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzés eljárásban. Az ajánlattételi határidőig öt tervező társaság nyújtotta be ajánlatát: Kistelegdi Építész-Tervező és Kereskedelmi Kft., Gettoplan Építész és Belsőépítész Bt., Dévényi és Társa Építész Kft., Bachman és Bachmann Kft., Opus-V Kft. A Bíráló Bizottság három ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött ki, melyet határidőre becsatoltak. Ezt követően alakította ki véleményét az ajánlatokról a Bíráló Bizottság és tett javaslatot a döntéshozóknak. A Bachman és Bachmann Kft. első indokolása az irreálisan alacsony árra vonatkozóan nem volt meggyőző, az indokolását felszólításra nem egészítette ki, ezért a Bachman és Bachmann Kft. ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdésének g) pontjára hivatkozással a bizottság érvénytelennek nyilvánította. A Dévényi és Társa Építész Kft. nyilatkozata a kizáró okokról nem teljes körű, hiányzik a 60. (1) bekezdés b), d), alpontjaira való utalás, valamint a 61. (1) bekezdés b), c), d) és e) alpontjaira vonatkozó nyilatkozat, tehát az ajánlat nem felel meg az ajánlatételi felhívásban és dokumentációban foglalt követelményeknek, ezért a Dévényi és Társa Építész Kft ajánlatát a bizottság a Kbt. 88. (1) f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította. A Kistelegdi Építész Tervező és Kereskedelmi Kft. ajánlatában a pénzügyi alkalmasság igazolására benyújtott évi beszámoló szerint a mérleg szerinti eredmény 0 Ft. A Kistelegdi Építész Tervező és Kereskedelmi Kft. nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi alkalmassági feltételnek, ezért a Bizottság a Kbt. 88. (1) e) pontja alapján a Kistelegdi Építész Tervező és Kereskedelmi Kft ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. A bizottság a Bíráló Bizottság javaslatával ellentétben a Gettoplan Kft-t nem hirdette ki nyertesként, mivel a Gettoplan Építész és Belsőépítész Betéti Társaság bruttó ezer Ft-os ajánlata elfogadásához szükséges pénzügyi fedezet sem pályázati forrásból, sem a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében nem biztosított. Ezért a Kbt. 92. c) pontjára hivatkozással egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, így a testület az eljárást eredménytelennek nyilvánította. A bizottság a 21/2007. (II. 6.) KGFB határozatával hirdette ki nyertes kivitelezőnek a Fehér T. és Társa Kft-t a Gyimothy villa felújítására, bővítésére. A kivitelező február 22- én megkezdte a kivitelezési munkálatokat. A bontások során eltérések mutatkoztak a kiviteli tervek és a tényleges szerkezeti, építészeti és gépészeti állapotok között. Kivitelező kérésére elkészültek a tervmódosítások. Ezt követően a kivitelező kezdeményezte a pótmunka elfogadását és a kivitelezési határidő módosítását. A bizottság a Fehér T. és Társa Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 29.) kérelmét a VÁTI jóváhagyás esetén elfogadta, a bruttó ,- Ft-os pótmunka igényét jóváhagyja a Gyimothy villa felújítására, bővítésére. A bizottság a befejezési határidő augusztus 31-ről október 20-ra történő módosításához hozzájárult. 3. A bizottságok tevékenysége: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Egyeztető Bizottsága július 12-i ülésén megtárgyalta a Pécs/Sopianae Örökség Kht. tulajdoni helyzetének vizsgálata, A Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. tulajdoni helyzetének vizsgálata, a Megállapodás a LAKMUSZ program végrehajtásáról, a Rácz Aladár Közösségi Ház működési támoga-

16 14 tása, valamint a Javaslat a Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma elnökének személyére című előterjesztéseket. A bizottság a 8/2007. ( ) EB. állásfoglalásával támogatta dr. Barics Ernő úrnak a Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma elnökévé történő megválasztását, továbbá javasolta, hogy a kuratóriumban a megalakult területi kisebbségi önkormányzatok 1-1 delegáltja is helyet kapjon. A többi előterjesztés tárgyában határozat, illetve állásfoglalás nem született. 4. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Iskola és iskolai sport projektcsoport 23. üléséről és a IX. Alpok-Adria sportünnepélyről 2. számú melléklet: Beszámoló az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának üléséről 3. számú melléklet: Beszámoló a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés Végrehajtó Bizottsága üléséről Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnöke és bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja. Pécs, augusztus 29. Dr. Hargitai János

17 1. számú melléklet Beszámoló az Alpok Adria Iskola és iskolai sport projektcsoport 23. üléséről és a IX. Alpok-Adria sportünnepélyről (Siófok, április ) Az Alpok-Adria Iskola és Iskolai sport projektcsoport idén IX. alkalommal rendezte meg sportünnepélyét Siófokon, valamint ezzel egy időben tartotta meg projektcsoporti ülését is. Az ülésen Magyarországról három megye képviselete vett részt (Baranya, Somogy és Vas). Az ülésen több probléma is felmerült. Elsődlegesen a következő két év programjairól történt egyeztetés, amely szerint minden évben két projektcsoporti ülés, egy sportünnepély, egy nyári és egy téli sporthét, és két előkészítő szeminárium kerül megrendezésre. Baranya tekintetében egy fontos dolog került előtérbe, miszerint 2008 októberében, amikor 30 éves fennállását ünnepli az Alpok-Adria szervezete Baranya megyében lehetne megszervezni a projektcsoporti ülést. Baranya már egyszer, ben sikeres ülést szervezett. Erről a megyén történő egyeztetés után a 2007 októberi projektcsoporti ülésen lesz döntés. A programok elfogadása után a 30 éves Alpok- Adria fontosságáról mondott pár szót Heinz Recla úr a projektcsoport elnöke. Ezt követően 5 előadást hallgattunk meg helyi és környékbeli testnevelő tanárok részéről Az iskolai sport minősége különös tekintettel a szabadidősportokra témában, amelyek során a szabadidősport fontossága került előtérbe. Felvetődött az ülésen, hogy mely régiókból érkeztek diákok a rendezvényre. Sajnálatos módon Baranya megyéből nem vett részt diákcsoport a sportünnepélyen financiális okok miatt. Előzetesen több vidéki önkormányzattal is tárgyaltam, de a kormányzati megszorítások miatt nem tudták támogatni a diákokat, hogy részt vegyenek ezen az ünnepélyen és képviseljék régiójukat. Ezáltal szóba került az ülésen az az ötlet, hogy a magyar diákok kevesebb pénzért tudjanak elutazni ezen rendezvényekre, hiszen egy magyar kisdiák sokkal nehezebben tudja kifizetni azt az összeget, amit egy osztrák vagy olasz könnyen kifizet. A következő két program közül az egyik a nyári sporthét Rovinjban, melyen kb. ezer diák fog részt venni. Sajnos ott is az egy hét ára 250 körül van, amit egy magyar diák támogatás nélkül nagyon nehezen tud megfizetni. Reméljük sikerül valami megoldást találni hogy a magyar diákok is könnyebben tudjanak részt venni ezen rendezvényeken. Az Alpok-Adria IX. sportünnepélyen 40 fellépést láthattunk különböző bemutatók során. Ezek közt volt modern tánc, hip-hop, néptánc, labdajátékos bemutató és ritmikus sportgimnasztika is. 10 különböző régió képviseltette magát kisebb-nagyobb csoportokkal. A rendezvények közötti időben a diákoknak közös foglalkozást biztosítottak, lehetőleg vegyesen, hogy minden régióból legyen részt vevő minden programban, és ezáltal biztosítani tudják az ismerkedés lehetőségét is különböző régiók és nemzetek között. A szállás a diákok számára tantermekben és tornacsarnokokban volt biztosítva. A gyerekek bevallása szerint egy nagyon érdekes és kalandos hétvégén vettek részt, amely során sok barátság és kapcsolat alakult ki a különböző régiók és nemzetek diákjai között. Tehát elmondhatjuk, hogy az Alpok-Adria IX. Sportünnepélyét is nagy sikerrel zártuk. Weisz Gergő Baranya megye delegáltja az Iskola és iskolai sport projektcsoportban

18 Beszámoló 2. számú melléklet az Alpok-Adria Munkaközösség Vezető Tisztviselők Bizottságának üléséről Eisenstadt, május 24. Az ülésen Baranya megyét Lászlóné dr. Kovács Ilona, a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője, és Szabó Réka Kata, nemzetközi referens képviselte. Az ülést levezető Dr. Heinrich Wedral úr Burgenland nevében minden munkaközösségi tagnak megköszönte a reformfolyamatok megvalósítása során tanúsított együttműködést, külön kiemelve a Főtitkárság és az Elnöki Testület tagjainak közreműködését. A köszöntőt követően a jelenlévők egyhangúlag fogadták el a napirendet és a legutóbbi ülésről készült jegyzőkönyvet. A munkaközösség új eljárási szabályzatának gyakorlatba történő átültetésével kapcsolatban elhangzó állásfoglalások sorát Lászlóné dr. Kovács Ilona felszólalása nyitotta. A baranyai észrevételek utaltak az eddigi pozitív eredmények mellett a fennálló nehézségekre is. Jelentős előrelépés, hogy lassanként újból élettel telik meg a szervezet, amit alátámaszt az a számtalan projektötlet is, amelyekre az elmúlt hónapokban tettek javaslatot a munkaközösség tagjai. Emellett azonban sajnos még mindig sok a félreértés az új eljárási szabályzatban bevezetett fogalmak (szakértői csoport, projektcsoport) értelmezésekor, továbbá sokak számára nem világos mit is kell érteni projektorientált tevékenység alatt. A többi résztvevő hozzászólásai is hasonló kettősséget tükröztek: a legtöbben pozitívan nyilatkoztak a megindult folyamatokról, azonban voltak, akik az Elnöki Testület részéről hiányolták a fő irányvonalak kijelölését, mások pedig a felmerült nehézségek mielőbbi tisztázását szorgalmazták. A szakértői csoportok és projektcsoportok létrehozására beérkezett javaslatokat az Elnöki Testületben történt előzetes egyeztetést követően az elnöklő Burgenland tartomány táblázatba foglalva terjesztette a testület elé. A dokumentum részletes megtárgyalása során a résztvevők megállapították, mely csoportok jogosultak jelenleg is hivatalosan tevékenykedni, melyek azok, amelyek a legközelebbi ülésig haladékot kaptak a részletes programok kidolgozására, illetve megfelelő létszámú résztvevő toborzására, és melyek azok, amelyek tevékenységét felfüggesztik. A Baranya megye által elnökölt Kisebbségi Projektcsoport így lehetőséget kapott, hogy a Vezető Tisztviselők Bizottságának őszi üléséig megfelelő számú partnert találjon a kisebbségi csoportokkal szembeni tolerancia erősítését célzó projektjéhez. Dr. Hellwig Valentin főtitkár úr részletesen tájékoztatta a résztvevőket a munkaközösség Főtitkárságának elmúlt időszakban folytatott tevékenységéről, illetve a szervezet pénzügyi helyzetéről. A Főtitkárság tevékenységének súlypontját a strukturális reform megvalósítása képezte. Emellett továbbra is folyamatosan frissítik a szervezet hivatalos honlapját, továbbá az ülésen bemutatták az új eljárási szabályzatot tartalmazó brosúra különböző nyelvi változatait is. A munkaközösség közös költségvetésével kapcsolatban fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a tagok létszámának csökkenése együtt járt a tagdíjak nagy mértékű csökkenésével, amit a plenáris ülés résztvevői nem kívántak tagdíjemeléssel kompenzálni, így jelenleg a korábbinál kevesebb pénz jut a közös projektek támogatására. A főtitkár úr emellett hangsúlyozni

19 2 kívánta az ügyviteli irodák szerepének felértékelődését, és arra kérte a munkaközösség tagjait, hogy munkatársaik számára tegyék lehetővé a felelősségteljes munkavégzést. A pénzügyi és védnökségi kérelmek tárgyalása az eddig megszokottnál is több feszültséggel járt, mire sikerült minden tag számára megfelelő megoldást találni. Ezt egyrészt a lecsökkent anyagi források, másrészt a tagok irreális elvárásai magyarázták. A Baranya megye által benyújtott támogatási kérelemnek köszönhetően idén 500 Euro támogatást kap a megyénkben megrendezésre kerülő nemzetközi természetismereti és alkotó gyermektábor. A Lugio Napokra vonatkozó támogatási kérelmet a program szervezői sajnos későn küldték meg az elnöklő régiónak, így az nem került be a támogatandó projektek közé. Ludwig Rader úr, a Stájer Tartományi Kormány képviseletében röviden ismertette a MATRIOSCA AAP Interreg III B projekt eddigi eredményeit. Az EU bővítése új lehetőségeket teremtett közös regionális projektek megvalósítására, és ezzel együtt uniós támogatások lehívására. A projekt célja az erre történő intézményi felkészülés, melyre összesen Eurot különítettek el. Ennek felét az Európai Unió biztosítja. A program első szakaszában elemzésre kerültek a nemzeti jogi keretek, melyek eltérő jellege miatt hatékonyabb megoldásnak tűnik egy uniós jogi alapon nyugvó együttműködés kialakítása. A második szakasz a szervezetfejlesztés lehetséges lépéseit határozta meg. Tekintettel arra, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség egyes tagjai is érintettek a projektben, bevonták a munkába az Ügyviteli Irodák vezetőit is. A következő lépésben a gyakorlati megvalósításra kerülhet sor, ami tulajdonképpen kistérségi léptékű, azaz bilaterális, határokon átnyúló együttműködéseket jelent. Ennek eredményeit szeptemberben lehet majd bemutatni. Burgenland tartomány javaslatára a témával legközelebb a munkaközösség Plenáris Ülése foglalkozik majd érdemben. Az ülés zárásaként kijelölték a vezető grémiumok legközelebbi üléseinek időpontját. A vezető Tisztviselők Bizottságának ülésére október én, a plenáris ülésre november én kerül majd sor május 30. Szabó Réka Kata nemzetközi referens

20 3. számú melléklet Beszámoló a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés Végrehajtó Bizottsága üléséről (Kapronca, június 27.) A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés (a továbbiakban DDSZEE) Végrehajtó Bizottságának (a továbbiakban VB) ez volt az első ülése, amióta Baranya megyétől 2007 márciusában az Eszék-Baranyai Gazdasági Kamara átvette a kétéves elnökséget. Részvevők: Magyarországról: Baranya Megyei Önkormányzat (dr. Szilágyi András), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (dr. Síkfői Tamás), Szekszárd Megyei Jogú Város (Kővári László), Horvátországból négy fő, Bosznia-Hercegovinából egy tag vett részt az ülésen. A legfontosabb döntések a következők voltak: 1. Munkabizottságok tagjainak kinevezése és a bizottsági elnökök megválasztása: Összesen hat bizottságot működtet a DDSZEE, ebből adódóan minden ország (Horvátország, Magyarország, Bosznia) kaphat bizottsági elnöki széket. Magyarország már korábban megtette arra a javaslatát, hogy a Gazdasági (Baranya elnökletével) és a Gazdasági infrastruktúra (Somogy) bizottságokat szeretné vezetni. Itt vita alakult ki a magyar és a bosnyák, illetve horvát tagok között a Gazdasági Infrastruktúra elnökségét illetően, ugyanis erre a bizottságra jelentette be igényét a bosnyák fél is. Végül érvelésünket nem figyelembe véve, mely szerint az európai uniós tag magyar fél rendelkezik a gazdasági infrastruktúra területén a legjobb információkkal, és ezért nekünk kellene ezt a bizottságot vezetni a horvátok is a bosnyákokat támogatták és leszavaztak bennünket. A következő bizottsági struktúra jött létre: Horvátország elnöklésével: Turisztikai Bizottság Informatikai Bizottság Bosznia és Hercegovina elnöklésével: Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági Infrastruktúra Bizottság Magyarország elnöklésével: Gazdasági Bizottság (Baranya) Kisebbségi Bizottság (Somogy) A VB kinevezte továbbá a DDSZEE főtitkárát és titkárait (országonként egy-egy fő). Magyarországról Szabó Réka Kata, a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi referense látja el ezt a feladatot.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben

10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi szervezetekbe delegált képviselőinek eddigi áldozatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 210-19/2009. MELLÉKLETEK: 12 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési kiírások kivitelezési munkák elvégzésére és bizottsági tag választás Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben