R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013."

Átírás

1 R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

2 Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. Vác Város Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése: 1. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az 1., 1/a. 1/b. 1/c. sz. mellékletben részletezettek szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveletekkel eft összegben elfogadja. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi kiadásainak teljesítését a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4., 5., 6. sz. melléklet szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveltekkel eft összegben, továbbá az 7., 7/a., 8., 9., 10., 11/a., 11/b., 11/c., 12., 13., sz. mellékleteket elfogadja. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. Vác, április Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

3 Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 1/b. sz. melléklet A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 1/c. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2/a. sz. melléklet A Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2/b. sz. melléklet A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2/c. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai év 5. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése év 6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése év 7. sz. melléklet Vagyonkimutatás 7/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) 8. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről 9. sz. melléklet Közvetett támogatások 10. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat év 11/a. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítése)

4 11/b. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Vác Város Közvilágításának korszerűsítése) 11/c. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (Vác Főutca-Főtér program II/1. ütem) 12. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések 13. sz. melléklet Alapítványok támogatása évben 1. sz. függelék Elkülönített számlák évi teljesítése 2. sz. függelék Adóerő-képesség elszámolása évre 3. sz. függelék év Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

5 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése I. Működési bevételek Bevételi forrás megnevezése összegek 1.000,-Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Működési bevételek Közhatalmi bevételek ,9 Áru és készletértékesítés ellenértéke ,8 Szolgáltatások ellenértéke ,7 Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke ,7 Bérleti és lízing bevételek ,2 Intézményi ellátási díjak ,5 Egyéb bevételek ,2 ÁFA visszatérülés ,4 Kiszámlázott ÁFA ,0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ,0 Kamatbevételek ,2 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,6 OEP finanszírozás ,0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,7 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Magánszemélyek kommunális adója ,0 Vállalkozók kommunális adója Építményadó ,2 Iparűzési adó ,0 Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok ,8 SzJA helyben maradó része ,0 Jövedelemkülönbség mérséklése ,0 Gépjárműadó ,0 Idegenforgalmi adó ,7 Egyéb birságok ,5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 76 Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,2 Egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele ,7 Önkormányzatok működési támogatása Normatív hozzájárulások ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások - Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,0 - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,0 - Időskorúak járadéka ,0 - Rendszeres szociális segély ,0 - Ápolási díj ,0 - Lakásfenntartási támogatás (normatív) ,0 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0

6 - Óvodáztatási támogatás ,0

7 Bevételi forrás megnevezése összegek 1.000,-Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Központosított állami támogatás - Helyi közösségi közlekedés támogatása ,0 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,0 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása , évről áthúzódó bérkompenzáció ,0 - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésének támogatása ,0 Egyéb központi támogatás évi bérkompenzáció ,0 - Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása ,0 - ÖNHIKI támogatás ,0 - Erzsébet utalvány ,0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszköz értékesítés ,0 Volt laktanya területértékesítés Egyéb épület, építmény, telek, termőföld értékesítés ,8 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele Önkormányzati lakások értékesítése ,7 Privatizációból származó bevétel 42 Pénzügyi befektetések bevételei Tartós részesedések értékesítése ,2 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,8 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése ,9 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,4 Költségvetési bevételek összesen I. + II. + III ,9 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány működési célra ,0 Pénzmaradvány felhalmozási célra ,0 Költségvetési hiány külsőfinanszírozására szolgáló bevételek Hiteltörlesztés miatt külső forrás bevonás - működési Felhalmozási célú külső forrás bevonás ,0 Év végi folyószámla hitel állomány Bevételek mindösszesen ,0

8 Vác Város Önkormányzat 1/a.sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Intézmények megnevezése Közhatalmi bevételek Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház ,1 Bölcsödék és Fogyatékosok I ,1 Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona 32 Gazdasági Hivatal ,8 Madách Imre Gimnázium , ,2 Bernáth K. Kereskedelmi Szki. Boronkay Gy. Szakközépisk ,4 I. Géza Közgazdasági Szki , ,0 Madách I. Művelődési Közp ,1 Polgármesteri Hivatal ,9 Intézmény összesen: , , ,9 Vác Város Önkormányzat ,1 Mindösszesen , , ,7

9 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház , , Bölcsödék és Fogyatékosok I ,0 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,0 Idősek Otthona ,9 Gazdasági Hivatal , , ,2 Madách Imre Gimnázium , ,3 Bernáth K. Kereskedelmi Szki ,0 Boronkay Gy. Szakközépisk , , ,7 I. Géza Közgazdasági Szki , ,0 Madách I. Művelődési Közp , ,3 Polgármesteri Hivatal ,8 Intézmény összesen: , , ,1 Vác Város Önkormányzat , ,9 Mindösszesen , , ,5

10 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Egyéb bevételek ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház , ,0 Bölcsödék és Fogyatékosok I , ,4 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,1 Idősek Otthona ,1 Gazdasági Hivatal , ,9 Madách Imre Gimnázium ,8 Bernáth K. Kereskedelmi Szki ,0 Boronkay Gy. Szakközépisk , , ,3 I. Géza Közgazdasági Szki , , ,8 Madách I. Művelődési Közp , , ,5 Polgármesteri Hivatal , ,8 Intézmény összesen: , , ,4 Vác Város Önkormányzat , , ,4 Mindösszesen , , ,0

11 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Kamatbevételek Működési célú tám. értékű bev. Működési célra átvett pénzeszköz Intézmények megnevezése % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Jávorszky Ödön Kórház , Bölcsödék és Fogyatékosok I ,5 Szociális Szolgáltatások Háza ,9 Idősek Otthona , ,0 Gazdasági Hivatal , ,8 Madách Imre Gimnázium , ,8 Bernáth K. Kereskedelmi Szki , ,0 Boronkay Gy. Szakközépisk , ,3 I. Géza Közgazdasági Szki , , ,0 Madách I. Művelődési Közp , ,0 Polgármesteri Hivatal ,0 Intézmény összesen: , , ,9 Vác Város Önkormányzat , , ,0 Mindösszesen , , ,7

12 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú tám. értékű bev. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház Bölcsödék és Fogyatékosok I ,0 Szociális Szolgáltatások Háza ,0 Idősek Otthona ,0 Gazdasági Hivatal Madách Imre Gimnázium Bernáth K. Kereskedelmi Szki. Boronkay Gy. Szakközépisk ,8 I. Géza Közgazdasági Szki ,0 Madách I. Művelődési Közp. Polgármesteri Hivatal Intézmény összesen: , ,6 Vác Város Önkormányzat , Mindösszesen , , ,8

13 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Önkormányzat más jogcímű bev. Saját bevétel összesen OEP finanszírozás Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház , ,0 Bölcsödék és Fogyatékosok I ,1 Szociális Szolgáltatások Háza , ,0 Idősek Otthona ,5 Gazdasági Hivatal ,9 Madách Imre Gimnázium ,9 Bernáth K. Kereskedelmi Szki ,0 Boronkay Gy. Szakközépisk ,8 I. Géza Közgazdasági Szki ,8 Madách I. Művelődési Közp ,1 Polgármesteri Hivatal ,1 Intézmény összesen: , ,0 Vác Város Önkormányzat , ,2 Mindösszesen , , ,0

14 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Külső forrás Pénzmaradvány Bevétel összesen Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Jávorszky Ödön Kórház , ,9 Bölcsödék és Fogyatékosok I , ,0 Szociális Szolgáltatások Háza , ,2 Idősek Otthona , ,4 Gazdasági Hivatal , ,8 Madách Imre Gimnázium , ,7 Bernáth K. Kereskedelmi Szki , ,0 Boronkay Gy. Szakközépisk , ,0 I. Géza Közgazdasági Szki , ,2 Madách I. Művelődési Közp , ,7 Polgármesteri Hivatal ,1 Intézmény összesen: , ,6 Vác Város Önkormányzat , , ,5 Mindösszesen , , ,0

15 Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként év 1/b. sz. melléklet Adatok: Ft-ban Intézmények megnevezése Áru és készletértékesítés % Szolgáltatások ellenértéke % Továbbszámlázott szolgáltatás % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Alsóvárosi Óvoda 2 Deákvári Óvoda ,8 Kisvác-Középvárosi Óvoda 23 Árpád Fej. Általános Iskola Földváry K. Általános Iskola Juhász Gy. Általános Iskola 1 Petőfi S. Általános Iskola ,8 Radnóti M. Általános Iskola 15 Bartók Béla Zeneiskola 21 Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal , ,0 Mindösszesen , ,5

16 Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként év Adatok: Ft-ban Intézmények megnevezése Bérleti és lízingbevételek % Intézményi ellátási díjak % Egyéb bevételek % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Alsóvárosi Óvoda , ,4 Deákvári Óvoda , ,0 Kisvác-Középvárosi Óvoda , ,0 Árpád Fej. Általános Iskola , ,0 Földváry K. Általános Iskola , ,3 Juhász Gy. Általános Iskola , ,1 Petőfi S. Általános Iskola , ,0 Radnóti M. Általános Iskola , ,8 Bartók Béla Zeneiskola , , ,4 Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal , , ,5 Mindösszesen , , ,5

17 Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként év Adatok: Ft-ban Intézmények megnevezése Kiszámlázott ÁFA % Kamatbevételek % Működési célra átvett pénzeszköz % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Alsóvárosi Óvoda 2 Deákvári Óvoda 3 Kisvác-Középvárosi Óvoda 2 Árpád Fej. Általános Iskola ,9 Földváry K. Általános Iskola ,2 Juhász Gy. Általános Iskola 2 Petőfi S. Általános Iskola 2 Radnóti M. Általános Iskola 1 Bartók Béla Zeneiskola ,0 Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal , , ,7 Mindösszesen , , ,8

18 Gazdasági Hivatal gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként év Adatok: Ft-ban Adatok: Ft-ban Intézmények megnevezése Működési célú támogatás értékű bev. % Pénzmaradvány % ÖSSZESEN % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Alsóvárosi Óvoda ,9 Deákvári Óvoda ,6 Kisvác-Középvárosi Óvoda ,0 Árpád Fej. Általános Iskola ,1 Földváry K. Általános Iskola ,7 Juhász Gy. Általános Iskola ,8 Petőfi S. Általános Iskola ,9 Radnóti M. Általános Iskola ,2 Bartók Béla Zeneiskola ,6 Központi Irányítás / Gazdasági Hivatal , ,7 Mindösszesen , ,8

19 A Madách Imre Művelődési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 1/c.sz. melléklet Adatok: Ft-ban Áru és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingbevételek Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Madách Imre Művelődési Központ , , Vác Városi Levéltár ,1 Katona Lajos Városi Könyvtár ,3 Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ,6 Összesen , , Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevételek ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Madách Imre Művelődési Központ , , Vác Városi Levéltár 10 Katona Lajos Városi Könyvtár 65 Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 86 Összesen , , Kamatbevételek Működési célú tám. értékű bev. Működési célra átvett pénzeszköz Tárgyi eszköz értékesítés Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Madách Imre Művelődési Központ , ,0 Vác Városi Levéltár ,0 Katona Lajos Városi Könyvtár 11 Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ,0 Összesen , ,0 Felhalmozási célú tám. ért. bev. Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Pénzmaradvány ÖSSZESEN Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Madách Imre Művelődési Központ , Vác Városi Levéltár , Katona Lajos Városi Könyvtár , Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény , Összesen ,

20 elléklet k: Ft-ban % 129,3 129,3 % 102,5 102,5 % % 108,5 105,7 105,8 104,0 107,7

21 Vác Város Önkormányzat 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Cím Költségvetési szervek megnevezése Összegek: Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA Dologi és egyéb folyó kiadások Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház , , ,1 2. Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Int , , ,4 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,6 Idősek Otthona és Klubja , , ,5 3. Alapfokú oktatás: Önk. Gazdasági Hivatala , , ,9 4. Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium , , ,0 Bernáth K. Ker. Szakk. Isk , , ,9 Boronkay Műszaki Középisk , , ,9 I.Géza Közgazdasági Szakk , , ,2 5. Szórakoztató, kulturális és sporttev. Madách I. Művelődési Közp , , ,9 6. Igazgatás: Polgármesteri Hivatal , , ,8 Intézmény összesen , , ,4 Vác Város Önkormányzat , , ,3 Mindösszesen: , , ,8

22 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Ebből: Közüzemi díjak Ebből: élelmezési kiadások Ebből: karbantartás Cím Költségvetési szervek megnevezése Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház , ,0 2. Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Int , , ,5 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,6 Idősek Otthona és Klubja , , ,3 3. Alapfokú oktatás: Önk. Gazdasági Hivatala , , ,7 4. Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium , , ,4 Bernáth K. Ker. Szakk. Isk , ,0 Boronkay Műszaki Középisk , , ,8 I.Géza Közgazdasági Szakk , , ,0 5. Szórakoztató, kulturális és sporttev. Madách I. Művelődési Közp , ,5 6. Igazgatás: Polgármesteri Hivatal Intézmény összesen , , ,1 Vác Város Önkormányzat Mindösszesen: , , ,1

23 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Cím Költségvetési szervek megnevezése Összegek: Ft-ban Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz, pénzmaradvány átad., egyéb támogatás Speciális célú támogatások Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Int. Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona és Klubja 3. Alapfokú oktatás: Önk. Gazdasági Hivatala , Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium ,2 Bernáth K. Ker. Szakk. Isk , Boronkay Műszaki Középisk ,0 I.Géza Közgazdasági Szakk ,0 5. Szórakoztató, kulturális és sporttev. Madách I. Művelődési Közp. 6. Igazgatás: Polgármesteri Hivatal ,2 Intézmény összesen , ,9 Vác Város Önkormányzat , , ,9 Mindösszesen: , , ,9

24 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Működési célú hitel visszafizetés Működési kiadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás Cím Költségvetési szervek megnevezése Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház ,5 2. Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Int ,9 Szociális Szolgáltatások Háza ,8 Idősek Otthona és Klubja ,5 3. Alapfokú oktatás: Önk. Gazdasági Hivatala ,0 4. Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium ,6 Bernáth K. Ker. Szakk. Isk ,0 Boronkay Műszaki Középisk ,3 I.Géza Közgazdasági Szakk ,4 5. Szórakoztató, kulturális és sporttev. Madách I. Művelődési Közp ,1 6. Igazgatás: 0 Polgármesteri Hivatal ,1 Intézmény összesen ,5 Vác Város Önkormányzat , ,0 Mindösszesen: , ,0

25 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Felhalmozási célú kölcsön Felújítás Felhalmozás Cím Költségvetési szervek megnevezése Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 1. Egészségügyi ellátás: Jávorszky Ödön Kórház Szociális ellátás: Bölcsődék és Fogyatékosok Int , ,3 Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona és Klubja , ,6 3. Alapfokú oktatás: Önk. Gazdasági Hivatala ,4 4. Középfokú oktatás: Madách Imre Gimnázium ,0 Bernáth K. Ker. Szakk. Isk. Boronkay Műszaki Középisk ,3 I.Géza Közgazdasági Szakk ,3 5. Szórakoztató, kulturális és sporttev. Madách I. Művelődési Közp ,9 6. Igazgatás: Polgármesteri Hivatal Intézmény összesen , ,0 Vác Város Önkormányzat , , ,7 Összesen: , , ,9

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben