J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 6 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Kiss András képviselő Mertusné Varga Katalin alpolgármester Suga László képviselő Csorba Tibor képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Távol maradt: Dobosné Dr. Bezsilla Anna képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Toldi-Tóth Gábor Szekeres József kapitányságvezető rendőrőrs parancsnok - a 2. napirendi ponthoz: Lénárt Imre Polgárőr Egyesület elnöke - - jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta:

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Előterjesztő Dávid István polgármester Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban Tagintézmények közös fenntartásának évi elszámolása. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban 5. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Dávid István polgármester írásban 6. Javaslat a szociális étkezés évi intézményi térítési díjának megállapítására. 7. A évi ellenőrzési jelentés. 8. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. 9. Javaslat folyószámlahitel igénylésére. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban írásban írásban 10. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására. Dávid István polgármester írásban Indítványok, javaslatok 11.1 Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igénylésére. Dávid István polgármester írásban 11.3 Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk.rendelet módosítására Rudolftelep község rendezési tervének véleményezése

3 3 I. N A P I R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Dr. Tóldi-Tóth Gábor kapitányságvezető a beszámolót kiegészítve elmondta, hogy Szuhakálló községet - nem kétségbe vonva autonómiáját - Múcsony nagyközséggel egységként kezelik, közbiztonsági szempontból. Ennek sok oka van, egyrészt földrajzi közelsége, másrészt azonos típusúak a bűncselekmények. Múcsonyban körzeti megbízotti iroda kialakítására került sor. Ennek egyik próbalehetőségét valósították meg április-május hónapban, a két körzeti megbízottat kiemelték az őrs rendszeréből, nem jártak be az őrsre Múcsonyban kezdtek reggel az irodában informatikai eszközzel próbálták ellátni őket. A vagyonelleni bűncselekmények szinte napirenden voltak Múcsonyban ez generálta ezt a megoldást, melyet azonban hosszú távon fenntartani nem tudnak, csak jelenleg eseti jelleggel működik ez a módszer. Szuhakálló így profitált abból a kedvezőtlen bűnügyi helyzetből, ami Múcsonyt érintette. Múcsony bekerült egy olyan országos programba, ahol heti három alkalommal fokozott ellenőrzési kampány folyik, amely jelenleg is tart. Egy akciócsapat került felállításra, kutyás rendőrt alkalmaznak. Ezáltal jelentős a javulás Múcsonyban, ennek a hozadéka Szuhakállóban is érzékelhető. Elmondta, hogy példaértékűnek tartja azt a hozzáállást - és ezt minden fórumon hangsúlyozni is szokta - amit a település, a polgárőrség tesz a község közbiztonsága érdekében. Jó lenne, ha minél több tag lépne be az egyesületbe. A rendőrség és az egyesület együtt jól működik, a jövőben ez csak javulni fog, jobb eredmény elérése a cél. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei év eredményei viszont már számszakilag nem kedvezőek, melynek több oka van. A vagyonelleni bűncselekmények 60 % körül szokott mozogni már most meghaladja a 70 %-ot is. Kazincbarcikán 2 db fémhulladék gyűjtő hely nyílt meg, ezáltal 50 %-kal nőtt a fémlopások száma. Egy járőrpár a méhtelep bejáratánál áll és folyamatosan igazoltatja, a beszállítókat. A település közbiztonságát befolyásolhatja még, hogy Múcsony pályázatot adott be egy új körzeti iroda kialakítására, ha nyer a pályázat, megoldódik az informatikai probléma, a helyi ügyeket helyben is el tudják intézni. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy negatív értelemben érinti a települést az előterjesztésben szereplő emberek ügye, kilétükről a folyamatban lévő büntetőeljárásokról lehet-e tudni valamit. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy egy évvel ezelőtt az időskorúak sérelmére legelőször Kurityánban követtek el bűncselekményt, később bántalmazásra is sor került. Ezek az ügyek kezdtek beindulni Múcsonyban, Izsófalván is. Rendkívül kevés kiindulópont volt ezekben az ügyekben a nyomozós során. A tettesek az első komolyabb hibát Sajónémetiben követték el, ahol lehetővé vált a bizonyítékok összegyűjtése. Az elkövetők Szuhakállóba illetve Múcsonyba valók. 1 fő végrehajtandó

4 4 szabadságvesztését tölti, a többiek előzetes letartóztatásban vannak. Az eljárás halad tovább egyre több bizonyítékot tudnak gyűjteni. Ezek a bűnözők fejlettebb bűnözési körben csiszolódnak Budapesten, később ők képezik ki, a következő elkövetői generációt. Dávid István polgármester elmondta, hogy tavalyelőtt kérte a rendőrség az önkormányzattól szolgálati lakás biztosítását a körzeti megbízottak részére; erről azóta semmilyen információt, visszajelzést nem kaptak. Két szobás ingatlant fel tudnak ajánlani, bízhatnak-e abban, hogy lesz saját körzeti megbízottjuk, aki itt fogja a szolgálati idejét eltölteni. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy nincsenek olyan munkatársaik, akiknek a lakhatása ne lenne megoldott, a szolgálati lakásra nem volt igény. A településnek tulajdonképpen most is van körzeti megbízottja. A Sajókazai Rendőrőrshöz 11 település tartozik, közülük 9 fő körzeti megbízott. Ha a 9 fő körzeti megbízott csak a saját településén teljesítené a szolgálatát, semmilyen más tevékenységet nem tudnának ellátni. Dávid István polgármester kérdezte, hogy mi lesz a járásközpontokkal Sajókaza Putnok járásközponthoz fog-e tartozni. Ha ez a járásközpont így fog létrejönni, akkor Sajókazán lesz-e tovább rendőrőrs. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy még nem dőlt el, hogy, melyik település hová fog tartozni. 13-án volt egy értekezleten, ahol a belügyminiszter úr elmondta, hogy át kell alakítani a rendőrséget. A Rudabányai Rendőrőrs illetékességi területének nagy része megy Putnokhoz, kisebb része marad itt. Több rendőr nem lesz, létszámbővítésről szó sincs. Jelen pillanatban fő között mozog egy-egy kapitányság személyi állománya az országban. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 180 fő körül van, tehát a rendszer alján helyezkedik el; a középút fő körül lenne. Kiss András képviselő visszatartó ereje. kérdezte, hogy a három csapás törvénynek van-e érezhető, Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy életfogytiglan vagy 10 év környékén kapnak büntetést, épp ennek következtében a már említett legsúlyosabb ügyek elkövetői. Suga László képviselő megköszönte a beszámolót. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy tudja, hogy korlátozottak a rendőrség humán erőforrási lehetőségei és hogy ennek ellenére intenzíven részt vesznek a község életében. Az iskolarendőrrel nagyon jó volt a kapcsolatuk és érzékelhető a hiánya. Elmondta, hogy nincs semmilyen problémájuk a tagiskolában, mely indokolná a rendőri jelenlétet, de az előadásokat a gyerekek nagyon szerették, s azok a prevenció terén nagyon hatékonyak voltak. Szeretné kérni, hogy az iskolarendőri tevékenység továbbra is működjön az iskolában. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy államigazgatási főiskolára jár az iskolarendőr; egy személy majd átmenetileg betölti ezt az állást és később lesz majd egy végleges megoldás talán nyár környékén. Elmondta, hogy a humán erőforrás 100 %-ig feltöltött, az állomány jelentős része, %-a azonban képzetlen és képzetlen rendőr szolgálatot nem teljesíthet. Dávid István polgármester kérdezte, hogy korábban felmerült egy közlekedési park kialakításának a lehetősége, kérdezte, hogy ez milyen stádiumban tart, esetleg az önkormányzattal közösen lehet-e pályázni.

5 5 Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy saját részéről nem tett le a pályázatról, meghiúsulásának egyedül finanszírozási okai lehetnek. Dávid István polgármester elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség között. Megköszönte a rendőrség, a rendőrségi vezetők munkáját, a település közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységét. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy második felében valamennyi településen lakossági fórum megtartását kezdeményezik, ahová szívesen várják az érdeklődőket. A képviselő-testület az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy a testületen belül 4 polgárőr is jelen van, ők ismerik a polgárőrség működését. Mertusné Varga Katalin alpolgármester megköszönte a beszámolót, a lakosság részéről érkeznek visszajelzések arról milyen jó a polgárőrség munkája; a problémákat megoldják, és szeretné, ha bővülne a polgárőrség tagjainak létszáma. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

6 6 23/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szuhakállói Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által év során biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának évi elszámolása. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy jó, hogy nem kell pénzt hozzátennie az önkormányzatnak a tagintézmények működéshez, ennek oka lehet a gyerek létszám növekedése, de a finanszírozási feltételek változása is. Dávid István polgármester marad. válaszában elmondta, hogy reméli, hogy ez így is Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a finanszírozás változott, de negatív irányban. Az a év során is érzékelhető volt, az évben is tapasztalható és ezután is ez várható; túl sok jóra nem lehet számítani. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az tény, hogy a közoktatás központi finanszírozásából jelentős forrásokat vontak ki 2010-től. Míg a 2009-es költségvetésben, a teljesítménymutatós finanszírozáshoz E Ft együttható társult, addig ez 2010-től, már csak E Ft. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

7 7 24/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Tagintézmények évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 452 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv., előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.)

8 8 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. (1) Az 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1). és (3). bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft (2) A Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3) A rendelet 6. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve: Szuhakálló, április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

9 9 V. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy az ÖNHIKI-s pályázatból elnyert támogatásokat milyen célra kapta az önkormányzat, azokat milyen célra lehetett felhasználni. Dávid István polgármester kérte, hogy a kérdésre a jegyző adjon választ. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ahogyan az előterjesztésben is szerepel, hogy az önkormányzat évben két fordulóban nyújtott be ÖNHIKI-s pályázatot. Ilyen támogatási igényt csak az önkormányzat nyújthat be év során, az I. ütemben elnyert E Ft támogatásból 500 E Ft-ot felhalmozott számlatartozásokra teljesítésére, míg E Ft-ot közös fenntartású intézmények finanszírozására biztosított a központi költségvetés. A II. ütemben elnyert E Ft támogatást az étkeztetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó számlatarozásokra, az ÉHG felé fennálló tarozásra és a közös fenntartású intézmények finanszírozására lehetett fordítani, míg további, 239 E Ft a közös fenntartású intézmények finanszírozásához került biztosításra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a számlatartozások kifizetésre kerültek-e, illetve a közös fenntartású intézmények üzemeltetésére, fenntartására került-e ebből a támogatásból felhasználásra. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a évi költségvetésben a tagóvodai, tagiskolai költségvetést úgy fogadta el a testület, hogy ahhoz E Ft önkormányzati finanszírozást Szuhakálló önkormányzatának biztosítania. A 3. napirendben tárgyalt tagintézményi elszámolás tartalmazza, hogy Szuhakálló milyen összeget fordított erre a célra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő az ÖNHIKI-s támogatás. kérdezte, hogy akkor mire lett fordítva Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzat évi költségvetésben jóváhagyott működési célú hiány fedezetére kerültek az ÖNHIKI-s támogatások felhasználásra. Suga László képviselő elmondta, hogy 2011-ben eldöntöttük, hogy nem megyünk bele olyan fejlesztésekbe, aminek nem látjuk a végét, de nagyon szerények is a fejlesztések. Jól állna az önkormányzat, ha a folyószámlahitelt ki tudná fizetni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy úgy gondolkodnak akár csak az előző testület, nem költenek el egyetlen forintot sem rossz helyre. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

10 10 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - intézményi működési bevétel E Ft - önkorm. sajátos működési bevétel E Ft - felhalmozási és tőkejellegű bevétel E Ft hagyja jóvá. (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal 920- E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft - működési célú hitel E Ft (3) A költségvetés pénzmaradványa: E Ft. hagyja jóvá.

11 11 (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6.sz. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (15) A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (16) A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 13 sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (17) A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (18) Az Önkormányzat és intézményei évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (19) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni.

12 12 (2) A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletét. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve:Szuhakálló, április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális étkezés évi intézményi térítési díjának megállapítására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy jó ötletnek, kezdeményezésnek tartja, hogy a szociális étkezés térítési díját csökkentik, ezzel segítik az embereket, hiszen látható, hogy milyen napi problémákkal küzdenek. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy a Startmunka kapcsán az elkerülő út melletti részt is beültették konyhakerti növényekkel, ez is jelentős segítség a konyhának, ez összegben nem olyan nagy összeg, viszont a gesztus, jelentős. Suga László képviselő kérdezte, hogy az adagok száma miért csökkent ennyire. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy ez egyrészt egy természetes folyamat következménye, mivel több, ellátást igénybe vevő idős ember elhunyt az elmúlt 2 évben,de sokan döntöttek úgy, hogy ezért a térítési díjért nem kérik az ellátást ben 4049 adag közel 20 fő étkezését jelentette. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy teljes térítési díjat jelenleg 3 fő fizet, többen jelentős mértékű kedvezményre jogosultak, az önkormányzati rendelet kritériumai alapján. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy megkérdezte ő is az élelmezésvezetőtől a csökkenés okát, ő is azt mondta, hogy sokan elhunytak, illetve más formában oldják meg az étkezésüket. Bízik benne, hogy a térítési díj csökkenésével bővül majd az ellátotti létszám. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

13 13 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény 62. (2). Bekezdésében valamint 91. (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. (2) valamint 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek: 22. (2) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés napi 551 Ft 2. A rendelet 2012.május 1-jével lép hatályba. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve:Szuhakálló,2012.április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző VII. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

14 14 Suga László képviselő elmondta, hogy az derült ki az ellenőrzésből, hogy jól működik a hivatal, szabályosan, a törvényeknek megfelelően. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy nagyon részletes belső ellenőrzési jelentés ismerhettek meg, úgy gondolja, hogy a hivatal jól működik és az intézmények kapcsolata is jó a dolgozókkal. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: évi ellenőrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy ha nyer a szennyvízberuházás pályázata, sor kerülhet a közbeszerzési terv módosítására Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az Állomás út felújítására, a Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítésre vonatkozó beruházás is közbeszerzés köteles, ha nyer a pályázat illetve, a Szuha-patak rendezésre irányuló beruházás is az lehet, nyertes pályázat esetén. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 26/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

15 15 IX. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámlahitel igénylésére. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy úgy tűnik, hogy ettől a folyószámlahiteltől az önkormányzat nem tud megszabadulni. Suga László képviselő Kiss András képviselő önkormányzatoknak. elmondta, hogy a költségvetést is így kell elfogadni. elmondta, hogy a jövőben nem igazán lehet hitelt felvenni az Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen ismertette az ún. stabilitási tv. szerint az önkormányzati hitelfelvétel korlátait. A törvény nem tiltja meg a hitelfelvételt, csak bizonyos feltételekhez köti. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 27/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Rt.-től Ft rövid lejáratú hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év május 1. napjától kívánja igénybe venni és december 31. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: A 9/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezik apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők:

16 16 Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16. Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték eft 385/2 1/ /3 1/ / Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. X. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy jó ez az Esélyegyenlőségi Program még, mivel olyan dolgok, adatok is vannak benne, amelyek már nem is élnek. Dávid István polgármester megfelelő. válaszában elmondta, hogy egyenlőre év végéig Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezek statisztikai adatok, a legfrissebb adatok évi. Ezek az adatok önkormányzati adatszolgáltatáson alapulnak. Olyan jogszabályok szerepelnek benne, amelyek már nem is hatályosak. A KVTÖKT Társulási Iroda vezetője is utalt arra, hogy az Esélyegyenlőségi Program különböző okok miatt majdnem 2 éves késéssel készült el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 28/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi

17 17 Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programját jóváhagyja, elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen XI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Javaslat a az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő kérdezte, hogy mire lehet pályázni. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben megjelölt két célterület szerint igényelhet támogatást az önkormányzat. Az első célterületen belül önkormányzati ingatlanok felújítása, átalakítása, önfenntartást segítő gépek beszerzése pályázható jelenleg. A második célterületen belül, beltéri-, kültéri anyagbeszerzés, közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díja pályázható. Suga László képviselő a támogatást. kérdezte, hogy pl. a tornaterem festésre fel lehet-e használni Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az igényt nem érdemes elaprózni. Olyan célt érdemes meghatározni ami értelmes, egyszerűen elszámolható, megvalósítható és szüksége van rá a településnek. Ilyen lehet pl. az előterjesztésben szereplő ingatlan felújítás, illetve az ahhoz kapcsolódó bel- és kültéri anyagbeszerzés. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Kossuth út 5. sz. alatti ingatlan felújítására a tervezői költségvetés elkészült, de azt még át kell dolgoztatni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a Bajcsy-Zs. úti járda létesítéséhez szükséges anyagra lehet-e pályázni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy ha már eldőlt volna, hogy a benyújtott ÉMOP-os pályázat nem nyert, akkor lehetséges lenne. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy kizáró ok-e, hogy folyamatban lévő pályázattal rendelkezik az önkormányzat, melynek az elutasítása valószínűsíthető, a polgármester úr által korábban adott tájékoztatás szerint. Dr. Herczeg Tibor jegyző ok. elmondta, hogy a jelenlegi igénylésnél ez nem kizáró

18 18 Mertusné Varga Katalin alpolgármester lenne a gyerekek miatt. elmondta, hogy a járda valóban fontos Dávid István polgármester elmondta, hogy a járda ügyében a lépéseket megtette nem lehetetlen, hogy támogatást nyer a pályázat. A Belügyminisztérium úgy indította el a Startmunka Programot, hogy 3 éves lesz. Ha a Bajcsy-Zsilinszky úti járda építésére benyújtott pályázat nem nyer, akkor jövőre a Startmunka pályázatban fogják szerepltetni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedő gyerekek biztonsága érdekében ez nem mindegy. Kérdezte, hogy az Állomás úti felújítása, aszfaltozása engedélyhez kötött-e, Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem szükséges engedély a felújításhoz. Suga László képviselő kérdezte, hogy az 5,5 M forintot teljes összegben a Kossuth u.5.sz. alatti ingatlanra használnák-e fel. Dávid István polgármester elmondta, hogy a csűr épületét is zárttá kell tenni; a lakóház állapota közismert, szerinte ez az összeg nem is lesz elég. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem biztos, hogy 5,5 M forintot nyer az önkormányzat, ekkora összeg igényelhető. Jelen ismeretek szerint, ha pl. 3 M Ft támogatást kap az önkormányzat, akkor is a projektben megfogalmazott cél megvalósításához szükséges összeggel kell elszámolni. El kell dönteni, hogy mi az a munka, amit az önkormányzat indokoltnak tart megvalósítani, és ennek a költségeit kell a tervezői költségvetéssel alátámasztani. Kiss András képviselő elmondta, hogy túlzásokba nem érdemes esni. Dávid István polgármester elmondta,hogy nagy szükség lenne erre az ingatlan felújítására, mivel a műhely nagyon kicsi, nem tudják a gépeket tárolni. Kiss András képviselő hozzászólásában elmondta, hogy csak nyerhetne a felújítással az önkormányzat. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy jó lenne, ha minél kevesebb pénzt kellene az önkormányzatnak hozzátennie. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy fennáll-e elviekben annak lehetősége is, hogy 1 M Ft támogatást kap az önkormányzat és 4,5 M forintot kell önkormányzati forrásból biztosítani. Kérdezte, hogy bármilyen mértékű saját forrásra honnan lesz a fedezet. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha méltánytalan helyzetbe kerül az önkormányzat, vagyis az igényelt támogatás töredékét kapja csak meg és valóban a teljes összeg felhasználásával kell elszámolnia, lehet olyan lehetőség, hogy nem veszi igénybe az önkormányzat a támogatást. Egyébként az esetleges saját forrást évi vagy évi költségvetésében kell az önkormányzatnak biztosítania. Hogy erre milyen átcsoportosításból biztosít forrást az önkormányzat, az más kérdés, hiszen a saját bevételek növekedésére nem lehet számítani. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

19 19 29/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontja alapján, az 5/2012.(III.1.) BM. rendeletben szabályozottak szerint, felzárkóztatási támogatást igényel, az I. célterület keretében önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése támogatási jogcímen; az önkormányzat tulajdonát képező, Szuhakálló 150. hrsz. alatti; természetben Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatt található, lakóház, udvar elnevezésű ingatlanon található épületek és építmények felújítására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igényléséhez, a következő nyilatkozatot teszi a.) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő közötti. b.) Az önkormányzat szerepel a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet, az országos átlagot legalább 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében. c. Az önkormányzat a Kazincbarcikai Kistérséghez tartozik, mely kistérség hátrányos helyzetű. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igényelhető támogatás nagyságrendjére tekintettel, a tervezői költségvetés szerinti igénylés benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, május 2-ig Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igénylésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 30/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.

20 20 melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, április 30-ig Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk. rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben