J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 6 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Kiss András képviselő Mertusné Varga Katalin alpolgármester Suga László képviselő Csorba Tibor képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Távol maradt: Dobosné Dr. Bezsilla Anna képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Toldi-Tóth Gábor Szekeres József kapitányságvezető rendőrőrs parancsnok - a 2. napirendi ponthoz: Lénárt Imre Polgárőr Egyesület elnöke - - jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta:

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Előterjesztő Dávid István polgármester Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban írásban Tagintézmények közös fenntartásának évi elszámolása. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban 5. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Dávid István polgármester írásban 6. Javaslat a szociális étkezés évi intézményi térítési díjának megállapítására. 7. A évi ellenőrzési jelentés. 8. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. 9. Javaslat folyószámlahitel igénylésére. Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester Dávid István polgármester írásban írásban írásban írásban 10. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására. Dávid István polgármester írásban Indítványok, javaslatok 11.1 Javaslat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igénylésére. Dávid István polgármester írásban 11.3 Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk.rendelet módosítására Rudolftelep község rendezési tervének véleményezése

3 3 I. N A P I R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Dr. Tóldi-Tóth Gábor kapitányságvezető a beszámolót kiegészítve elmondta, hogy Szuhakálló községet - nem kétségbe vonva autonómiáját - Múcsony nagyközséggel egységként kezelik, közbiztonsági szempontból. Ennek sok oka van, egyrészt földrajzi közelsége, másrészt azonos típusúak a bűncselekmények. Múcsonyban körzeti megbízotti iroda kialakítására került sor. Ennek egyik próbalehetőségét valósították meg április-május hónapban, a két körzeti megbízottat kiemelték az őrs rendszeréből, nem jártak be az őrsre Múcsonyban kezdtek reggel az irodában informatikai eszközzel próbálták ellátni őket. A vagyonelleni bűncselekmények szinte napirenden voltak Múcsonyban ez generálta ezt a megoldást, melyet azonban hosszú távon fenntartani nem tudnak, csak jelenleg eseti jelleggel működik ez a módszer. Szuhakálló így profitált abból a kedvezőtlen bűnügyi helyzetből, ami Múcsonyt érintette. Múcsony bekerült egy olyan országos programba, ahol heti három alkalommal fokozott ellenőrzési kampány folyik, amely jelenleg is tart. Egy akciócsapat került felállításra, kutyás rendőrt alkalmaznak. Ezáltal jelentős a javulás Múcsonyban, ennek a hozadéka Szuhakállóban is érzékelhető. Elmondta, hogy példaértékűnek tartja azt a hozzáállást - és ezt minden fórumon hangsúlyozni is szokta - amit a település, a polgárőrség tesz a község közbiztonsága érdekében. Jó lenne, ha minél több tag lépne be az egyesületbe. A rendőrség és az egyesület együtt jól működik, a jövőben ez csak javulni fog, jobb eredmény elérése a cél. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei év eredményei viszont már számszakilag nem kedvezőek, melynek több oka van. A vagyonelleni bűncselekmények 60 % körül szokott mozogni már most meghaladja a 70 %-ot is. Kazincbarcikán 2 db fémhulladék gyűjtő hely nyílt meg, ezáltal 50 %-kal nőtt a fémlopások száma. Egy járőrpár a méhtelep bejáratánál áll és folyamatosan igazoltatja, a beszállítókat. A település közbiztonságát befolyásolhatja még, hogy Múcsony pályázatot adott be egy új körzeti iroda kialakítására, ha nyer a pályázat, megoldódik az informatikai probléma, a helyi ügyeket helyben is el tudják intézni. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy negatív értelemben érinti a települést az előterjesztésben szereplő emberek ügye, kilétükről a folyamatban lévő büntetőeljárásokról lehet-e tudni valamit. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy egy évvel ezelőtt az időskorúak sérelmére legelőször Kurityánban követtek el bűncselekményt, később bántalmazásra is sor került. Ezek az ügyek kezdtek beindulni Múcsonyban, Izsófalván is. Rendkívül kevés kiindulópont volt ezekben az ügyekben a nyomozós során. A tettesek az első komolyabb hibát Sajónémetiben követték el, ahol lehetővé vált a bizonyítékok összegyűjtése. Az elkövetők Szuhakállóba illetve Múcsonyba valók. 1 fő végrehajtandó

4 4 szabadságvesztését tölti, a többiek előzetes letartóztatásban vannak. Az eljárás halad tovább egyre több bizonyítékot tudnak gyűjteni. Ezek a bűnözők fejlettebb bűnözési körben csiszolódnak Budapesten, később ők képezik ki, a következő elkövetői generációt. Dávid István polgármester elmondta, hogy tavalyelőtt kérte a rendőrség az önkormányzattól szolgálati lakás biztosítását a körzeti megbízottak részére; erről azóta semmilyen információt, visszajelzést nem kaptak. Két szobás ingatlant fel tudnak ajánlani, bízhatnak-e abban, hogy lesz saját körzeti megbízottjuk, aki itt fogja a szolgálati idejét eltölteni. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető elmondta, hogy nincsenek olyan munkatársaik, akiknek a lakhatása ne lenne megoldott, a szolgálati lakásra nem volt igény. A településnek tulajdonképpen most is van körzeti megbízottja. A Sajókazai Rendőrőrshöz 11 település tartozik, közülük 9 fő körzeti megbízott. Ha a 9 fő körzeti megbízott csak a saját településén teljesítené a szolgálatát, semmilyen más tevékenységet nem tudnának ellátni. Dávid István polgármester kérdezte, hogy mi lesz a járásközpontokkal Sajókaza Putnok járásközponthoz fog-e tartozni. Ha ez a járásközpont így fog létrejönni, akkor Sajókazán lesz-e tovább rendőrőrs. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy még nem dőlt el, hogy, melyik település hová fog tartozni. 13-án volt egy értekezleten, ahol a belügyminiszter úr elmondta, hogy át kell alakítani a rendőrséget. A Rudabányai Rendőrőrs illetékességi területének nagy része megy Putnokhoz, kisebb része marad itt. Több rendőr nem lesz, létszámbővítésről szó sincs. Jelen pillanatban fő között mozog egy-egy kapitányság személyi állománya az országban. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 180 fő körül van, tehát a rendszer alján helyezkedik el; a középút fő körül lenne. Kiss András képviselő visszatartó ereje. kérdezte, hogy a három csapás törvénynek van-e érezhető, Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy életfogytiglan vagy 10 év környékén kapnak büntetést, épp ennek következtében a már említett legsúlyosabb ügyek elkövetői. Suga László képviselő megköszönte a beszámolót. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy tudja, hogy korlátozottak a rendőrség humán erőforrási lehetőségei és hogy ennek ellenére intenzíven részt vesznek a község életében. Az iskolarendőrrel nagyon jó volt a kapcsolatuk és érzékelhető a hiánya. Elmondta, hogy nincs semmilyen problémájuk a tagiskolában, mely indokolná a rendőri jelenlétet, de az előadásokat a gyerekek nagyon szerették, s azok a prevenció terén nagyon hatékonyak voltak. Szeretné kérni, hogy az iskolarendőri tevékenység továbbra is működjön az iskolában. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy államigazgatási főiskolára jár az iskolarendőr; egy személy majd átmenetileg betölti ezt az állást és később lesz majd egy végleges megoldás talán nyár környékén. Elmondta, hogy a humán erőforrás 100 %-ig feltöltött, az állomány jelentős része, %-a azonban képzetlen és képzetlen rendőr szolgálatot nem teljesíthet. Dávid István polgármester kérdezte, hogy korábban felmerült egy közlekedési park kialakításának a lehetősége, kérdezte, hogy ez milyen stádiumban tart, esetleg az önkormányzattal közösen lehet-e pályázni.

5 5 Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető válaszában elmondta, hogy saját részéről nem tett le a pályázatról, meghiúsulásának egyedül finanszírozási okai lehetnek. Dávid István polgármester elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség között. Megköszönte a rendőrség, a rendőrségi vezetők munkáját, a település közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységét. Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy második felében valamennyi településen lakossági fórum megtartását kezdeményezik, ahová szívesen várják az érdeklődőket. A képviselő-testület az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István polgármester elmondta, hogy a testületen belül 4 polgárőr is jelen van, ők ismerik a polgárőrség működését. Mertusné Varga Katalin alpolgármester megköszönte a beszámolót, a lakosság részéről érkeznek visszajelzések arról milyen jó a polgárőrség munkája; a problémákat megoldják, és szeretné, ha bővülne a polgárőrség tagjainak létszáma. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

6 6 23/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szuhakállói Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által év során biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának évi elszámolása. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy jó, hogy nem kell pénzt hozzátennie az önkormányzatnak a tagintézmények működéshez, ennek oka lehet a gyerek létszám növekedése, de a finanszírozási feltételek változása is. Dávid István polgármester marad. válaszában elmondta, hogy reméli, hogy ez így is Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a finanszírozás változott, de negatív irányban. Az a év során is érzékelhető volt, az évben is tapasztalható és ezután is ez várható; túl sok jóra nem lehet számítani. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az tény, hogy a közoktatás központi finanszírozásából jelentős forrásokat vontak ki 2010-től. Míg a 2009-es költségvetésben, a teljesítménymutatós finanszírozáshoz E Ft együttható társult, addig ez 2010-től, már csak E Ft. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

7 7 24/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Tagintézmények évi közös fenntartásának elszámolása. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 452 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv., előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.)

8 8 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. (1) Az 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1). és (3). bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft (2) A Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-4.; 5., 8-9. és 12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3) A rendelet 6. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve: Szuhakálló, április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

9 9 V. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy az ÖNHIKI-s pályázatból elnyert támogatásokat milyen célra kapta az önkormányzat, azokat milyen célra lehetett felhasználni. Dávid István polgármester kérte, hogy a kérdésre a jegyző adjon választ. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ahogyan az előterjesztésben is szerepel, hogy az önkormányzat évben két fordulóban nyújtott be ÖNHIKI-s pályázatot. Ilyen támogatási igényt csak az önkormányzat nyújthat be év során, az I. ütemben elnyert E Ft támogatásból 500 E Ft-ot felhalmozott számlatartozásokra teljesítésére, míg E Ft-ot közös fenntartású intézmények finanszírozására biztosított a központi költségvetés. A II. ütemben elnyert E Ft támogatást az étkeztetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó számlatarozásokra, az ÉHG felé fennálló tarozásra és a közös fenntartású intézmények finanszírozására lehetett fordítani, míg további, 239 E Ft a közös fenntartású intézmények finanszírozásához került biztosításra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a számlatartozások kifizetésre kerültek-e, illetve a közös fenntartású intézmények üzemeltetésére, fenntartására került-e ebből a támogatásból felhasználásra. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a évi költségvetésben a tagóvodai, tagiskolai költségvetést úgy fogadta el a testület, hogy ahhoz E Ft önkormányzati finanszírozást Szuhakálló önkormányzatának biztosítania. A 3. napirendben tárgyalt tagintézményi elszámolás tartalmazza, hogy Szuhakálló milyen összeget fordított erre a célra. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő az ÖNHIKI-s támogatás. kérdezte, hogy akkor mire lett fordítva Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzat évi költségvetésben jóváhagyott működési célú hiány fedezetére kerültek az ÖNHIKI-s támogatások felhasználásra. Suga László képviselő elmondta, hogy 2011-ben eldöntöttük, hogy nem megyünk bele olyan fejlesztésekbe, aminek nem látjuk a végét, de nagyon szerények is a fejlesztések. Jól állna az önkormányzat, ha a folyószámlahitelt ki tudná fizetni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy úgy gondolkodnak akár csak az előző testület, nem költenek el egyetlen forintot sem rossz helyre. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

10 10 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CLXIX. tv, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - intézményi működési bevétel E Ft - önkorm. sajátos működési bevétel E Ft - felhalmozási és tőkejellegű bevétel E Ft hagyja jóvá. (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal 920- E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft - működési célú hitel E Ft (3) A költségvetés pénzmaradványa: E Ft. hagyja jóvá.

11 11 (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6.sz. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (15) A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (16) A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 13 sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (17) A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (18) Az Önkormányzat és intézményei évben vállalkozási tevékenységet nem végeztek, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (19) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni.

12 12 (2) A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletét. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve:Szuhakálló, április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális étkezés évi intézményi térítési díjának megállapítására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy jó ötletnek, kezdeményezésnek tartja, hogy a szociális étkezés térítési díját csökkentik, ezzel segítik az embereket, hiszen látható, hogy milyen napi problémákkal küzdenek. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy a Startmunka kapcsán az elkerülő út melletti részt is beültették konyhakerti növényekkel, ez is jelentős segítség a konyhának, ez összegben nem olyan nagy összeg, viszont a gesztus, jelentős. Suga László képviselő kérdezte, hogy az adagok száma miért csökkent ennyire. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy ez egyrészt egy természetes folyamat következménye, mivel több, ellátást igénybe vevő idős ember elhunyt az elmúlt 2 évben,de sokan döntöttek úgy, hogy ezért a térítési díjért nem kérik az ellátást ben 4049 adag közel 20 fő étkezését jelentette. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy teljes térítési díjat jelenleg 3 fő fizet, többen jelentős mértékű kedvezményre jogosultak, az önkormányzati rendelet kritériumai alapján. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy megkérdezte ő is az élelmezésvezetőtől a csökkenés okát, ő is azt mondta, hogy sokan elhunytak, illetve más formában oldják meg az étkezésüket. Bízik benne, hogy a térítési díj csökkenésével bővül majd az ellátotti létszám. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

13 13 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény 62. (2). Bekezdésében valamint 91. (1) a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. (2) valamint 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek: 22. (2) (2) Az óvodai konyha által biztosított élelmezési ellátások napi térítési díját az alábbiak szerint szabályozza: szociális étkeztetés napi 551 Ft 2. A rendelet 2012.május 1-jével lép hatályba. Dávid István sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Kihirdetve:Szuhakálló,2012.április 19. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző VII. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

14 14 Suga László képviselő elmondta, hogy az derült ki az ellenőrzésből, hogy jól működik a hivatal, szabályosan, a törvényeknek megfelelően. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy nagyon részletes belső ellenőrzési jelentés ismerhettek meg, úgy gondolja, hogy a hivatal jól működik és az intézmények kapcsolata is jó a dolgozókkal. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: évi ellenőrzési jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő elmondta, hogy ha nyer a szennyvízberuházás pályázata, sor kerülhet a közbeszerzési terv módosítására Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az Állomás út felújítására, a Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítésre vonatkozó beruházás is közbeszerzés köteles, ha nyer a pályázat illetve, a Szuha-patak rendezésre irányuló beruházás is az lehet, nyertes pályázat esetén. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 26/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

15 15 IX. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámlahitel igénylésére. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy úgy tűnik, hogy ettől a folyószámlahiteltől az önkormányzat nem tud megszabadulni. Suga László képviselő Kiss András képviselő önkormányzatoknak. elmondta, hogy a költségvetést is így kell elfogadni. elmondta, hogy a jövőben nem igazán lehet hitelt felvenni az Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen ismertette az ún. stabilitási tv. szerint az önkormányzati hitelfelvétel korlátait. A törvény nem tiltja meg a hitelfelvételt, csak bizonyos feltételekhez köti. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 27/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Folyószámla hitel felvétele Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Rt.-től Ft rövid lejáratú hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év május 1. napjától kívánja igénybe venni és december 31. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: A 9/2001. (IV. 10.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezik apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők:

16 16 Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Bolt Tároló és udvar Ingatlan címe Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.18. Szuhakálló Bajcsy-Zs.u.16. Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték eft 385/2 1/ /3 1/ / Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. X. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására. Előadó: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy jó ez az Esélyegyenlőségi Program még, mivel olyan dolgok, adatok is vannak benne, amelyek már nem is élnek. Dávid István polgármester megfelelő. válaszában elmondta, hogy egyenlőre év végéig Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ezek statisztikai adatok, a legfrissebb adatok évi. Ezek az adatok önkormányzati adatszolgáltatáson alapulnak. Olyan jogszabályok szerepelnek benne, amelyek már nem is hatályosak. A KVTÖKT Társulási Iroda vezetője is utalt arra, hogy az Esélyegyenlőségi Program különböző okok miatt majdnem 2 éves késéssel készült el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 28/2012.( IV. 18) szá mú Kép vi selő -t es tületi határozat Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi

17 17 Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programját jóváhagyja, elfogadja. Felelős. polgármester Határidő: értelemszerűen XI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Javaslat a az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás igénylésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselő kérdezte, hogy mire lehet pályázni. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy az előterjesztésben megjelölt két célterület szerint igényelhet támogatást az önkormányzat. Az első célterületen belül önkormányzati ingatlanok felújítása, átalakítása, önfenntartást segítő gépek beszerzése pályázható jelenleg. A második célterületen belül, beltéri-, kültéri anyagbeszerzés, közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díja pályázható. Suga László képviselő a támogatást. kérdezte, hogy pl. a tornaterem festésre fel lehet-e használni Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az igényt nem érdemes elaprózni. Olyan célt érdemes meghatározni ami értelmes, egyszerűen elszámolható, megvalósítható és szüksége van rá a településnek. Ilyen lehet pl. az előterjesztésben szereplő ingatlan felújítás, illetve az ahhoz kapcsolódó bel- és kültéri anyagbeszerzés. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Kossuth út 5. sz. alatti ingatlan felújítására a tervezői költségvetés elkészült, de azt még át kell dolgoztatni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a Bajcsy-Zs. úti járda létesítéséhez szükséges anyagra lehet-e pályázni. Dávid István polgármester válaszában elmondta, hogy ha már eldőlt volna, hogy a benyújtott ÉMOP-os pályázat nem nyert, akkor lehetséges lenne. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy kizáró ok-e, hogy folyamatban lévő pályázattal rendelkezik az önkormányzat, melynek az elutasítása valószínűsíthető, a polgármester úr által korábban adott tájékoztatás szerint. Dr. Herczeg Tibor jegyző ok. elmondta, hogy a jelenlegi igénylésnél ez nem kizáró

18 18 Mertusné Varga Katalin alpolgármester lenne a gyerekek miatt. elmondta, hogy a járda valóban fontos Dávid István polgármester elmondta, hogy a járda ügyében a lépéseket megtette nem lehetetlen, hogy támogatást nyer a pályázat. A Belügyminisztérium úgy indította el a Startmunka Programot, hogy 3 éves lesz. Ha a Bajcsy-Zsilinszky úti járda építésére benyújtott pályázat nem nyer, akkor jövőre a Startmunka pályázatban fogják szerepltetni. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedő gyerekek biztonsága érdekében ez nem mindegy. Kérdezte, hogy az Állomás úti felújítása, aszfaltozása engedélyhez kötött-e, Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem szükséges engedély a felújításhoz. Suga László képviselő kérdezte, hogy az 5,5 M forintot teljes összegben a Kossuth u.5.sz. alatti ingatlanra használnák-e fel. Dávid István polgármester elmondta, hogy a csűr épületét is zárttá kell tenni; a lakóház állapota közismert, szerinte ez az összeg nem is lesz elég. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy nem biztos, hogy 5,5 M forintot nyer az önkormányzat, ekkora összeg igényelhető. Jelen ismeretek szerint, ha pl. 3 M Ft támogatást kap az önkormányzat, akkor is a projektben megfogalmazott cél megvalósításához szükséges összeggel kell elszámolni. El kell dönteni, hogy mi az a munka, amit az önkormányzat indokoltnak tart megvalósítani, és ennek a költségeit kell a tervezői költségvetéssel alátámasztani. Kiss András képviselő elmondta, hogy túlzásokba nem érdemes esni. Dávid István polgármester elmondta,hogy nagy szükség lenne erre az ingatlan felújítására, mivel a műhely nagyon kicsi, nem tudják a gépeket tárolni. Kiss András képviselő hozzászólásában elmondta, hogy csak nyerhetne a felújítással az önkormányzat. Mertusné Varga Katalin alpolgármester elmondta, hogy jó lenne, ha minél kevesebb pénzt kellene az önkormányzatnak hozzátennie. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy fennáll-e elviekben annak lehetősége is, hogy 1 M Ft támogatást kap az önkormányzat és 4,5 M forintot kell önkormányzati forrásból biztosítani. Kérdezte, hogy bármilyen mértékű saját forrásra honnan lesz a fedezet. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha méltánytalan helyzetbe kerül az önkormányzat, vagyis az igényelt támogatás töredékét kapja csak meg és valóban a teljes összeg felhasználásával kell elszámolnia, lehet olyan lehetőség, hogy nem veszi igénybe az önkormányzat a támogatást. Egyébként az esetleges saját forrást évi vagy évi költségvetésében kell az önkormányzatnak biztosítania. Hogy erre milyen átcsoportosításból biztosít forrást az önkormányzat, az más kérdés, hiszen a saját bevételek növekedésére nem lehet számítani. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta:

19 19 29/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 20. pontja alapján, az 5/2012.(III.1.) BM. rendeletben szabályozottak szerint, felzárkóztatási támogatást igényel, az I. célterület keretében önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése támogatási jogcímen; az önkormányzat tulajdonát képező, Szuhakálló 150. hrsz. alatti; természetben Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatt található, lakóház, udvar elnevezésű ingatlanon található épületek és építmények felújítására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igényléséhez, a következő nyilatkozatot teszi a.) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő közötti. b.) Az önkormányzat szerepel a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet, az országos átlagot legalább 1.75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében. c. Az önkormányzat a Kazincbarcikai Kistérséghez tartozik, mely kistérség hátrányos helyzetű. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igényelhető támogatás nagyságrendjére tekintettel, a tervezői költségvetés szerinti igénylés benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, május 2-ig Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igénylésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 30/2012.( IV. 18.) szá mú Képvi selő -t estület i hat ároz at Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.

20 20 melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. a.) Önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen, április 30-ig Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) önk. rendelet módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben