MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 37

2 TARTALOMJEGYZÉK 5. KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA?... 3 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 3 A témakör átfogó célja... 3 A témakör pedagógiai céljai PÉNZINTÉZETEK... 3 Pedagógiai áttekintés... 3 A sikeresség ismérvei... 4 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Magyar bankok feladat Banklegek feladat Bankok a Global 500- ból A BANKRENDSZER FELÉPÍTÉSE Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat A felépítés feladat Központi bank szerepköre feladat Központi és kereskedelmi bankok MIÉRT VAN SZÜKSÉG A BANKOKRA? MILYEN SZEREPET TÖLTENEK BE A BANKOK? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Banki szolgáltatások feladat Bankok szerepköre BANKHASZNÁLATI ISMERETEK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Készpénz nélkül feladat Kártyafunkciók feladat Otthoni kutatás letölthető feladat feladat Előnyök és hátrányok feladat Bankkártya készül feladat Tibi és Sári megtakarítása - letölthető feladat feladat Folyószámla feladat A folyószámla ára PROJEKTFELADAT ÖSSZEFOGLALÓJA Összefoglalás Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Keresztrejtvény Összefoglaló kérdéssor Készpénz vagy bankkártya? című témakörhöz (TÁMOP / ) 2 / 37

3 5. KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A bankrendszer felépítésének és tulajdonviszonyainak bemutatásán keresztül megismerkedni a bankok világával. A bankok legfontosabb tevékenységének bemutatása. Alapvető bankkártya és folyószámla ismeretek nyújtása. A témakör pedagógiai céljai A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása, a hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása, valamint az érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok megismerése iránt. A témakör lehetőséget biztosít az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetésére, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetésére. Elősegíti a tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerését, elfogadását, az előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítását, fejlesztését. Ismerje meg a tanuló a pénzkezelés, a bankkártya használat alapvető ismereteit, a lakossági folyószámlát, annak előnyeit és hátrányait, iilletve használatát. Ezzel legyenek alapvető ismeretei és jártassága a mindennapi pénzkezelés területén. Ismerje a banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeit. Képes legyen a pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, vagy audiovizuális médiaszövegek, a témakörhöz kapcsolódó, médiában megjelenő hírek elemzésére, megértésére. Mindezen ismeretek, jártasságok erősítsék, fejlesszék a tanulókat megalapozottabb pénzügyi döntések meghozatalához, mérlegelési képességeik fejlesztéséhez Pénzintézetek Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Földünk környezetünk Tantárgy (01) Földrajz Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi A pénzvilág alapvető folyamatainak, kapcsolódása (01) intézményrendszerének megismerése. Az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. (TÁMOP / ) 3 / 37

4 A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei (TÁMOP / ) 4 / 37 Témakörök: 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 1. Addig nyújtózkodj...) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) A tanulók ismerjék korunk, illetve lakóhelyük pénzintézeteit, a világ pénzügyi folyamatainak legbefolyásosabb irányítóit. 2 tanóra bankrendszer, központi bank, jegybank, kereskedelmi bank, mérlegfőösszeg, pénzforgalom, fiókintézet, Global 500. BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a pénz fogalmát; - a piac alapvető ismérveit; - a fogyasztást, mint mindennapos tevékenységet; - a bank fogalmát; - bankok neveit. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására; - a különböző honlapokról adatok gyűjtésére, az információk megszűrésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankok szerepe a világgazdaságban; - a bankok szerepe hazánkban; - a pénzintézetek legfontosabb mutatói; - bankok tulajdonviszonyai. Kimeneti készségek A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozottság a pénzintézetek tekintetében hazánkban és a világgazdaságban;

5 - - különböző pénzügyi szempontok alapján való rendszerezés, hasonlóságok és különbségek megállapítása; szövegértés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A témakör feldolgozását motivációs feladatokkal kezdjük, amiből kiderül a diákok tájékozottsága a pénzintézetekkel kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok érdeklődését felkeltsük. A téma feldolgozását kezdjük frontális beszélgetéssel: - Milyen Magyarországon működő bankokat ismertek? - Milyen bankokkal kerültetek kapcsolatba? - Soroljátok fel, hogy azon a településen, ahol éltek, milyen pénzintézetek működnek! Javasoljuk, hogy ezek kerüljenek fel a táblára, vagy a füzetbe vázlatként. (TÁMOP / ) 5 / 37

6 feladat Magyar bankok Javasoljuk a feladat kitöltését, utána a megadott link megnyitásával beszélgessünk a magyar tulajdon részarányáról, hogyan is áll ez az adott bankok esetében. Vonassunk le következtetést a tanulókkal. (Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a link az adott év adatait tartalmazza: as adatok. Újabb feladat lehet az aktuális adatok feldolgozása.) A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 6 / 37

7 feladat Banklegek A feladatot egyénileg vagy csoportoknak kiosztva is feldolgoztathatjuk. Megbeszélendők a feladatban előforduló fogalmak. A reklámok kapcsán beszélgethetnek a reklámok hatásairól, igazságtartalmáról. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 7 / 37

8 feladat Bankok a Global 500-ból A feladat célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a Global 500 fogalmával, és ebben a rendszerben el tudják helyezni a világ legnagyobb pénzintézeteit. A feladat megoldása közben a tanulók speciális honlapkezelési technikákban is jártasságot szereznek. A dinamikusan fejlődő országok világgazdaságban betöltött szerepére vonatkozó megállapításokat is kimondathatunk. - - Lehetőség van ezen a honlapon más feladatokat is végrehajtatni. Például: Össze lehet hasonlítani a es évhez képest milyen változások történtek a rangsorban. Milyen tendenciák figyelhetőek meg az elmúlt évben. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 8 / 37

9 A feladat továbbfejlesztése: Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 9 / 37

10 5.2. A bankrendszer felépítése Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Életvitel és gyakorlat Tantárgy (01) Technika, életvitel és gyakorlat Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi Korszerű pénzkezelés. A bank (célja, lehetőségei, kapcsolódása (01) előnyei, kockázata, fajtái). Bankhasználati ismeretek. Műveltségi terület (02) Ember és társadalom Tantárgy (02) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. kapcsolódása (02) A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeinek azonosítása. A tanegység kapcsolódás Témakör: más tanegységekhez 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 1. Addig nyújtózkodj, 3. Hitel ára) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek) A tanegység céljai Ismerje meg a tanuló a bankrendszer felépítését. A kétszintű bankrendszerben a központi és kereskedelemi bankok kapcsolatát, különbségeit. Időigény (perc / tanóra) 1 tanóra Kulcsfogalmak egyszintű bankrendszer, kétszintű bankrendszer. A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - az állam fogalmát szerepét; - az alapvető pénzügyi fogalmakat: deviza, valuta, hitel, számla; - a második világháború utáni magyar gazdaság átalakulásának folyamatát. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni, - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. (TÁMOP / ) 10 / 37

11 KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankrendszer felépítése; - a központi bank szerepe a gazdaságban; - a jegybankok szerepe a gazdaságban és a lakosság életében; - alapvető banki fogalmak. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - összehasonlítás képessége különböző szempontok alapján; - hasonlóságok és különbségek értékelése, rendszerezés; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozódás a pénzintézetek felépítésének tekintetében. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Az elméleti ismeretek feldolgozásával kezdjük a tanegység tárgyalását. (TÁMOP / ) 11 / 37

12 feladat A felépítés A feladat az elméleti résznek a feldolgozása a szövegértést és lényegkiemelést szolgálja. A feladat az elemek felhasználásával a bankrendszer felépítését mutatja be, ami segíti az ismeretek rögzítését. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 12 / 37

13 és zártvégű feladatok és az as feladatok az elméleti rész megértését ellenőrző zártvégű feladatok. Jól alkalmazhatóak földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során feladat Központi bank szerepköre Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 13 / 37

14 feladat Központi és kereskedelmi bankok Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 37

15 5.3. Miért van szükség a bankokra? Milyen szerepet töltenek be a bankok? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeinek azonosítása. Műveltségi terület (02) Földünk környezetünk Tantárgy (02) Földrajz Évfolyam(ok) (02) évfolyam A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői. A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei feladatainak megismerése. Témakörök: 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 2. Hiteltípusok) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek, 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) Bemutatni a gazdaságokban a pénzügyi tevékenység zavartalan működésének feltételét. A bankok közvetítőszerepének hangsúlyozása. A banki szolgáltatások és tevékenységek megismertetése. 1 tanóra pénzügyi közvetítő rendszer, bank, megtakarítók, forrásigénylők, államháztartás, vállalkozás BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - az alapvető fogalmakat (forráshiány, vállalkozás, államháztartás); - a pénz szerepét; - a piacgazdaság alapvető működését. (TÁMOP / ) 15 / 37

16 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - a páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni, - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bank gazdasági szerepe; - a banki tevékenységek; - a gazdaság szereplői közötti alapvető pénzügyi kapcsolatok (hitel, forráshiány); - a banki közvetítő szerep fontossága. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - ábraelemzés; - rendszerezés; - banki tevékenységek és szolgáltatások összehasonlítása különböző szempontok alapján; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozódás a gazdasági szereplők között. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Először a bevezető, témafelvető ábrákat elemezzük! A bevételek, kiadások egymáshoz viszonyított aránya eredményezhet forráshiányt vagy megtakarítást. A kettő közötti közvetítő szerepét a bankok töltik be. A megtakarítók pénztöbblettel rendelkeznek, mely a bankokon keresztül jut el azokhoz, akiknek szükségük van pénzre (amelyeket különböző szolgáltatások, fogyasztási cikkek megvásárlására fordíthatnak). (TÁMOP / ) 16 / 37

17 feladat Banki szolgáltatások A feladat megoldása alkalmas a banki szerepkörök összegyűjtésére. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 17 / 37

18 feladat Bankok szerepköre Ez a feladat a banki szerepkörök elemzésére alkalmas. A feladatok megoldása után javasoljuk az ábrán szereplő fogalmak (pl. készpénz, valuta, hitel hitelpapír, értékpapír, deviza, lízing, biztosítás stb.) pontos magyarázatát. (a fogalomtár tartalmazza a kifejezéseket.) A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 37

19 5.4. Bankhasználati ismeretek Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat Korszerű pénzkezelés. Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz évfolyam A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde működésének jellemzői. Témakörök: 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani? 3. Döntési szempontok: Óvatos vagy merész? 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 3. A biztosítás biztonság (Tanegység: 5. Utazással kapcsolatos biztosítások) 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 2. Hiteltípusok 3. Hitel ára, 4. A jövő kockázata) 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 5. Az Európai Unió és az európai állampolgárok) Készpénz nélküli, korszerű pénzhasználati lehetőségek bemutatása. A különböző kártya típusok megismerése. Biztonságos bankkártya használat tudatosítása. A lakossági folyószámla vezetéshez kapcsolódó alapvető információk elsajátítása. 3 tanóra bankkártya, lakossági és vállalkozói folyószámla, készpénz, pin kód, hitelkártya, átutalás, csekk, csoportos beszedés (TÁMOP / ) 19 / 37

20 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - bankkártya fogalmát; - az alapvető pénzmozgásokat a háztartásban, a gazdaságban; - a fizetési módokat; - a valuta, deviza, hitel fogalmát. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni; - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankkártya felépítése; - bankkártya előnyei, hátrányai; - folyószámlak típusai, költségei; - folyószámla használat kínálta lehetőségek; - folyószámla kivonat megértése, elemzése; - bankkártya és más kártyák felismerése, alapvető tulajdonságaik ismerete és a szolgáltatási díjak összehasonlítása; - tájékozódás a gazdasági szereplők között. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - ábraelemzés; - rendszerezés; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése. (TÁMOP / ) 20 / 37

21 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Motivációs beszélgetéssel vezessük be a témát: - Van- e már bankkártyád? - Ismered milyen egy folyószámla? - Szoktál takarékoskodni a zsebpénzedből? - Tudod, hogyan kell számlát nyitni? - Gondoltál már arra, hogy készpénz nélkül is tudsz fizetni? A motivációs beszélgetés után, tekintsük át az elméleti részt! Ez a tanegység jól alkalmazható földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során feladat Készpénz nélkül A feladat megoldása után, következtethetünk arra, hogy napjainkban a készpénz nélküli fizetési lehetőségek egyre inkább előtérbe kerülnek. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 21 / 37

22 feladat Kártyafunkciók Mindennapi életünkhöz hozzátartoznak a kártyák, melyeket egyre több élethelyzetben, különböző okokból és céllal használunk. (Például a kötelező belépőkártya is létezik.) A feladat lehetőséget teremt, hogy tovább beszélgessünk a kártyákról: hol fordulnak még elő, mire használjuk őket. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 22 / 37

23 feladat Otthoni kutatás letölthető feladat Feladat a tanuló részére: Nézd meg otthon milyen kártyákkal rendelkeztek! Készítsd el az otthoni kártyabankotokat, érdekességként csoportosítsd az előző feladat szempontjai szerint! Megjegyzés: Ezek személyes adatok, amelyek a tanulótól nem kérhetőek számon! Mindenképpen ügyeljünk a személyes adatok megfelelő kezelésére! feladat Előnyök és hátrányok Ez a feladat lehetőséget ad arra, hogy elbeszélgessünk a kártyák előnyeiről, hátrányairól. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 23 / 37

24 feladat Bankkártya készül Játékos feladat, amely bemutatja az érvényes bankkártya adatait. Ehhez kapcsolódóan lehet beszélgetni a kártyabiztonságról, elektronikus banki ügyintézésről, bankkártyák biztonsági funkcióiról, érzékeny adatok védelméről, stb. A helyes megoldás: A feladat nem ér azzal véget, hogy beikszeljük a jó megoldásokat, hanem folytatódik egy virtuális bankkártya létrehozásával. (TÁMOP / ) 24 / 37

25 A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 25 / 37

26 5.4.6 feladat Tibi és Sári megtakarítása - letölthető feladat Játékos feladat, amely arra tanít, hogy körültekintően kell bankot keresnünk megtakarításainknak feladat Folyószámla Ez a tanegység jól alkalmazható földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során. Ez egy a folyószámlához kapcsolódó szövegértési feladat. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 26 / 37

27 feladat A folyószámla ára Első lépésként, töltsük le a bankszámlakivonatot! Tanulmányozása után következik a feladat megoldása. Javasoljuk az önálló tanulói kitöltést, és a párokban történő ellenőrzést. A helyes megoldás: Kitöltés után érdemes megbeszélni a következőket: - Milyen banki tranzakciók vannak? - A bankkártya használata hogyan segíti mindennapi életünket? (TÁMOP / ) 27 / 37

28 - - A bankhasználat költségekkel jár? A bankkártyás fizetés a szolgáltatónak, eladónak jelent költséget? A témakör feldolgozása során ne feledkezzünk meg a fogalmak tisztázásáról! Otthoni feladat Feladat: Kérj el egy folyószámla- kivonatot, nézd át, és beszéld meg a szüleiddel, milyen és mekkora költségei vannak a számlátoknak. A következő tanórán a konkrét adatok említése nélkül ugyanakkor megbeszélhető, hogy a feladatban lévő díjakon kívül, milyen egyéb költségeket számolhatnak fel a pénzintézetek, a különböző bankok eltérő díjszabásának összevetésére is lehetőség nyílik. Ezzel tudatosítható, hogy milyen fontos körültekintően bankot választani. Megjegyzés: Ügyeljünk a személyes, érzékeny adatok kezelésére, védelmére! Projektfeladat összefoglalója A projekt címe A komplex feladat (projekt) összefoglalója A komplex feladat (projekt) főbb módszertani lépései A komplex feladat (projekt) értékelési eszközei A komplex Keresd meg a legjobb folyószámlát! A tanulók feladata, hogy a településen található pénzintézetek közül válasszák ki a számukra legjobb ajánlatot. A feladathoz 3-4 fős csoportokat kell létrehozni, akik közösen dolgoznak. A feladat pénzintézet felkeresése és az ajánlatok összegyűjtése (legalább három kellene). A végén összehasonlító táblázatban kell bemutatni, milyen szempontok alapján választottak az ajánlatok közül. A projekt tevékenységei (ennél jóval részletesebben is lehetséges): 1. Csoportalakítás 2. Előzetes feladat: pénzintézetek felkutatása 3. Tájékozódás az internetes oldalon 4. Kutatási módszerek készítése, kérdések elvárások megfogalmazása 5. Személyes találkozás és ajánlat kérés 6. Előny hátrány táblázat elkészítése 7. Kiválasztás az ajánlatok közül 8. PPT készítése a többi csoportnak (4-5 oldal) 9. Közös értékelés: önértékelés és csoportos értékelés, tanári értékelés. Az értékelés kiemelt szempontjai: 1. A kérdések, elvárások megfogalmazása 2. Az előny hátrány táblázat elkészítése 3. A PPT készítése a többi csoportnak (4-5 oldal) 4. Közös értékelés, vita az ajánlatokról Összetett döntések meghozatala és választás. (TÁMOP / ) 28 / 37

29 feladat (projekt) speciális pedagógiai céljai Összefoglalás Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) Műveltségi terület (03) Tantárgy (03) Évfolyam(ok) (03) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (03) A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Logikus érvelés alkalmazása. A rendszerek közötti összefüggések megértése. Tudatos tervezés. Hozzáférés az információkhozés az adatok kritikai értékelése. A társas kommunikáció fejlesztése. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. Földünk - környezetünk Földrajz évfolyam A monetáris világ A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta). A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése. A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése. Egyszerű valutaátváltási feladatok megoldása. Életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat A témakör tanegységei: kiemelten az alábbiak Korszerű pénzkezelés A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. Az első négy tanegység lényegesebb elemeinek összefoglalása, rendszerezése, a témakör elvégzésének értékelési lehetőségével. 30 perc (TÁMOP / ) 29 / 37

30 Kulcsfogalmak - bankrendszer, központi bank, jegybank, kereskedelmi bank, mérlegfőösszeg, pénzforgalom, fiókintézet, Global 500; - egyszintű bankrendszer, kétszintű bankrendszer; - pénzügyi közvetítő rendszer, bank, megtakarítók, forrásigénylők, - - A sikeresség ismérvei államháztartás; bankkártya, lakossági és vállalkozói folyószámla, készpénz, pin kód, hitelkártya, átutalás, csekk, csoportos beszedés. BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a tanegységek fogalmait és lényegesebb összefüggéseit, adatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - a tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek - Nem ismeret átadó jellegű tanegység. Kimeneti készségek A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: - logikus gondolkodás, - rendszerezés, - választás, - fogalomalkotás, - összehasonlítás, - önértékelés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A keresztrejtvény típusú feladatok mindig a gyakorlás eszközei, jól alkalmazhatók a témakör végén a tanultak rögzítése céljából. A feladat nyíltvégű, rövid választ igénylő feladattípus. Alkalmazása lehetséges gyakorló feladatként, vagy akár ellenőrző feladatként is. A feladat megoldása során lehetőség nyílik fogalmak tisztázására. Kifejezetten egyéni önálló munkavégzésre készített feladatsorokat tartalmaz a tanegység. Mind a keresztrejtvény, mind pedig a tesztfeladatsor egyéni munkaformában feldolgozva reális képet adhat a témakör tanegységeinek feldolgozása során elsajátított ismeretekről. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek, illetve a világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyból a pénzügyi és gazdasági kultúra tanegység kiegészítő részeként alkalmazható. Egyéni (TÁMOP / ) 30 / 37

31 feladatmegoldással javasolt kivitelezni a keresztrejtvény kitöltését, ez szummatív értékelésként is alkalmazható Keresztrejtvény A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 31 / 37

32 Összefoglaló kérdéssor Készpénz vagy bankkártya? című témakörhöz 1. Milyen felépítésű a mai magyar bankrendszer? a) háromszintű b) kétszintű c) egyszintű 2. A felsoroltak közül melyik igaz a kereskedelmi bankokra? a) nonprofit b) profit orientált c) közvetett kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel 3. Melyek a jegybank alapvető feladatai a kétszintű bankrendszerben? a) bankjegy kibocsájtás b) részvények forgalmazása c) lakossági folyószámla kezelés 4. Melyik országnak van jegybankja? a) mindegyiknek b) csak a fejlett országoknak c) csak az EU tagoknak 5. Honnan származik a bank elnevezése? a) banca, középkori fizető eszköz nevéből b) banca pad/pult szóból, ahol a pénzt váltották c) firenzei kereskedőház nevéből 6. A felsoroltak közül melyik nem a központi bank szerepköre? a) betétgyűjtés b) árfolyam politika c) kötvénykibocsájtás 7. Milyen költségei lehetnek egy banki betétnek? a) számlavezetési díj b) jövedéki adó c) illeték fizetése 8. Mi a BUBOR? a) viszonyítási kamatláb b) inflációs ráta c) budapesti értéktőzsde indexe (TÁMOP / ) 32 / 37

33 9. Mit jelent a likviditás? a) hitelképesség b) fizetőképesség c) átválthatóság 10. Milyen készpénz nélküli fizetési lehetőségek vannak hazánkban? a) csekkfüzet b) hitelkártya c) csekk befizetés 11. Milyen előnyei vannak a készpénz nélküli fizetési módnak? a) kényelmes, biztonságos b) költsége van c) napi limitje van 12. Mi a THM? a) tőzsdei hozam mérőszáma b) teljes hiteldíj mutató c) teljesítési ( fizetési) határidő mutató 13. Mi nem szerepel a bankkártyán? a) aláírás b) születési dátum c) lejárati dátum 14. Hogy nevezzük a személyazonításhoz szükséges biztonsági számsort? a) PEEN kód b) PIN kód c) PYN kód 15. Mi a kamatos kamat? a) amikor kamat tőkésedik b) amikor dupla kamatot fizetnek c) amikor a kamatláb emelkedik 16. Hogy nevezzük készpénz kifizetésére használatos elektromechanikai berendezést? a) THM b) TKM c) ATM 17. Melyikre nincs szükség folyószámla megnyitáshoz? a) TAJ kártya b) lakcím kártya c) személyazonosító igazolvány (TÁMOP / ) 33 / 37

34 18. Hogyan lehet a legnagyobb nyereséget elérni? a) középtávú lekötéssel b) rövidtávú lekötéssel c) hosszú távú lekötéssel 19. Milyen lekötésnél van a legkisebb kockázata a kamat elvesztésének azonos futamidőre? a) ha egy összegben kötöm le és hirtelen szükségem van pénzre b) ha több egyenlő részletben kötöm le c) ha különböző összegekre bontva kötöm le 20. Milyen szolgáltatásokat nem vehetek igénybe a bankban? a) pénzügyi tanácsadás b) valuta váltás c) adókártya igénylés 21. Hány jegyű a PIN- kód Hazánkban? a) 5 b) 6 c) Magyarországon ki ellenőrzi a bankok gazdálkodását, törvényes működését? a) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete b) Nemzeti Bank c) Pénzügyminiszter 23. Hogyan zajlik az ügyfélfogadás a bankokban? a) érkezés után az egyik ügyintéző pulthoz kell állni b) sorszámot kell húzni, és várni a szólító jelre c) a biztonsági személyzet szólít 24. Az ügyfelek rábízzák a pénzüket a bankra, mit kapnak cserébe? a) hitelt b) kamatot c) költségmentes folyószámla kezelést 25. Mi a neve az Európai Unió legfontosabb Bankjának? a) Európai Központi Bank b) Európai Kereskedelmi Bank c) Európai Nemzetközi Bank (TÁMOP / ) 34 / 37

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 9. évfolyam A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tanterv a NAT gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek 2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek Kerettantervi megfelelés: Nincs választási lehetőség A tantárgyról általánosságban: Mivel a körülöttünk lévő világ megértése elképzelhetetlen a gazdaság jelenségeinek,

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A hazai pénzügyi infrastruktúra vizsgálata a lakossági fizetési szokások tükrében

A hazai pénzügyi infrastruktúra vizsgálata a lakossági fizetési szokások tükrében Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A hazai pénzügyi infrastruktúra vizsgálata a lakossági fizetési szokások tükrében Készítette: Márkus Nikolett Konzulens: Pál Zsolt 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Tanári kézikönyv Nemzetgazdaság és világgazdaság Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Minimum

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN VÁLLALKOZÓI ÉS ÉLETVITELI ISMERETEK TANÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A KMBK- PROGRAM (TANTERV- ÉS TANMENETJAVASLATTAL) Készítették: Dr. Némethné Jankó Szabó Klára Boncz Balázs

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

FAKT CSR Projekt Tananyaga

FAKT CSR Projekt Tananyaga FAKT CSR Projekt Tananyaga 1. A pénz Alapvető fogalmak Mi a pénz? (Tipikus kinek van ötlete? kérdés) Bevezetés, pénztörténet: Őskor: önellátó emberek, közösségek, megtermelik maguknak, amire szükségük

Részletesebben