MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 37

2 TARTALOMJEGYZÉK 5. KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA?... 3 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 3 A témakör átfogó célja... 3 A témakör pedagógiai céljai PÉNZINTÉZETEK... 3 Pedagógiai áttekintés... 3 A sikeresség ismérvei... 4 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Magyar bankok feladat Banklegek feladat Bankok a Global 500- ból A BANKRENDSZER FELÉPÍTÉSE Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat A felépítés feladat Központi bank szerepköre feladat Központi és kereskedelmi bankok MIÉRT VAN SZÜKSÉG A BANKOKRA? MILYEN SZEREPET TÖLTENEK BE A BANKOK? Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Banki szolgáltatások feladat Bankok szerepköre BANKHASZNÁLATI ISMERETEK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Készpénz nélkül feladat Kártyafunkciók feladat Otthoni kutatás letölthető feladat feladat Előnyök és hátrányok feladat Bankkártya készül feladat Tibi és Sári megtakarítása - letölthető feladat feladat Folyószámla feladat A folyószámla ára PROJEKTFELADAT ÖSSZEFOGLALÓJA Összefoglalás Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Keresztrejtvény Összefoglaló kérdéssor Készpénz vagy bankkártya? című témakörhöz (TÁMOP / ) 2 / 37

3 5. KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A bankrendszer felépítésének és tulajdonviszonyainak bemutatásán keresztül megismerkedni a bankok világával. A bankok legfontosabb tevékenységének bemutatása. Alapvető bankkártya és folyószámla ismeretek nyújtása. A témakör pedagógiai céljai A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása, a hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása, valamint az érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi- gazdasági folyamatok megismerése iránt. A témakör lehetőséget biztosít az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetésére, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetésére. Elősegíti a tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerését, elfogadását, az előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítását, fejlesztését. Ismerje meg a tanuló a pénzkezelés, a bankkártya használat alapvető ismereteit, a lakossági folyószámlát, annak előnyeit és hátrányait, iilletve használatát. Ezzel legyenek alapvető ismeretei és jártassága a mindennapi pénzkezelés területén. Ismerje a banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeit. Képes legyen a pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, vagy audiovizuális médiaszövegek, a témakörhöz kapcsolódó, médiában megjelenő hírek elemzésére, megértésére. Mindezen ismeretek, jártasságok erősítsék, fejlesszék a tanulókat megalapozottabb pénzügyi döntések meghozatalához, mérlegelési képességeik fejlesztéséhez Pénzintézetek Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Földünk környezetünk Tantárgy (01) Földrajz Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi A pénzvilág alapvető folyamatainak, kapcsolódása (01) intézményrendszerének megismerése. Az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. (TÁMOP / ) 3 / 37

4 A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei (TÁMOP / ) 4 / 37 Témakörök: 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 1. Addig nyújtózkodj...) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) A tanulók ismerjék korunk, illetve lakóhelyük pénzintézeteit, a világ pénzügyi folyamatainak legbefolyásosabb irányítóit. 2 tanóra bankrendszer, központi bank, jegybank, kereskedelmi bank, mérlegfőösszeg, pénzforgalom, fiókintézet, Global 500. BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a pénz fogalmát; - a piac alapvető ismérveit; - a fogyasztást, mint mindennapos tevékenységet; - a bank fogalmát; - bankok neveit. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan, kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására; - a különböző honlapokról adatok gyűjtésére, az információk megszűrésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankok szerepe a világgazdaságban; - a bankok szerepe hazánkban; - a pénzintézetek legfontosabb mutatói; - bankok tulajdonviszonyai. Kimeneti készségek A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozottság a pénzintézetek tekintetében hazánkban és a világgazdaságban;

5 - - különböző pénzügyi szempontok alapján való rendszerezés, hasonlóságok és különbségek megállapítása; szövegértés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A témakör feldolgozását motivációs feladatokkal kezdjük, amiből kiderül a diákok tájékozottsága a pénzintézetekkel kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok érdeklődését felkeltsük. A téma feldolgozását kezdjük frontális beszélgetéssel: - Milyen Magyarországon működő bankokat ismertek? - Milyen bankokkal kerültetek kapcsolatba? - Soroljátok fel, hogy azon a településen, ahol éltek, milyen pénzintézetek működnek! Javasoljuk, hogy ezek kerüljenek fel a táblára, vagy a füzetbe vázlatként. (TÁMOP / ) 5 / 37

6 feladat Magyar bankok Javasoljuk a feladat kitöltését, utána a megadott link megnyitásával beszélgessünk a magyar tulajdon részarányáról, hogyan is áll ez az adott bankok esetében. Vonassunk le következtetést a tanulókkal. (Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a link az adott év adatait tartalmazza: as adatok. Újabb feladat lehet az aktuális adatok feldolgozása.) A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 6 / 37

7 feladat Banklegek A feladatot egyénileg vagy csoportoknak kiosztva is feldolgoztathatjuk. Megbeszélendők a feladatban előforduló fogalmak. A reklámok kapcsán beszélgethetnek a reklámok hatásairól, igazságtartalmáról. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 7 / 37

8 feladat Bankok a Global 500-ból A feladat célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a Global 500 fogalmával, és ebben a rendszerben el tudják helyezni a világ legnagyobb pénzintézeteit. A feladat megoldása közben a tanulók speciális honlapkezelési technikákban is jártasságot szereznek. A dinamikusan fejlődő országok világgazdaságban betöltött szerepére vonatkozó megállapításokat is kimondathatunk. - - Lehetőség van ezen a honlapon más feladatokat is végrehajtatni. Például: Össze lehet hasonlítani a es évhez képest milyen változások történtek a rangsorban. Milyen tendenciák figyelhetőek meg az elmúlt évben. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 8 / 37

9 A feladat továbbfejlesztése: Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 9 / 37

10 5.2. A bankrendszer felépítése Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Életvitel és gyakorlat Tantárgy (01) Technika, életvitel és gyakorlat Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi Korszerű pénzkezelés. A bank (célja, lehetőségei, kapcsolódása (01) előnyei, kockázata, fajtái). Bankhasználati ismeretek. Műveltségi terület (02) Ember és társadalom Tantárgy (02) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. kapcsolódása (02) A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeinek azonosítása. A tanegység kapcsolódás Témakör: más tanegységekhez 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 1. Addig nyújtózkodj, 3. Hitel ára) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek) A tanegység céljai Ismerje meg a tanuló a bankrendszer felépítését. A kétszintű bankrendszerben a központi és kereskedelemi bankok kapcsolatát, különbségeit. Időigény (perc / tanóra) 1 tanóra Kulcsfogalmak egyszintű bankrendszer, kétszintű bankrendszer. A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - az állam fogalmát szerepét; - az alapvető pénzügyi fogalmakat: deviza, valuta, hitel, számla; - a második világháború utáni magyar gazdaság átalakulásának folyamatát. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni, - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. (TÁMOP / ) 10 / 37

11 KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankrendszer felépítése; - a központi bank szerepe a gazdaságban; - a jegybankok szerepe a gazdaságban és a lakosság életében; - alapvető banki fogalmak. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - összehasonlítás képessége különböző szempontok alapján; - hasonlóságok és különbségek értékelése, rendszerezés; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozódás a pénzintézetek felépítésének tekintetében. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Az elméleti ismeretek feldolgozásával kezdjük a tanegység tárgyalását. (TÁMOP / ) 11 / 37

12 feladat A felépítés A feladat az elméleti résznek a feldolgozása a szövegértést és lényegkiemelést szolgálja. A feladat az elemek felhasználásával a bankrendszer felépítését mutatja be, ami segíti az ismeretek rögzítését. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 12 / 37

13 és zártvégű feladatok és az as feladatok az elméleti rész megértését ellenőrző zártvégű feladatok. Jól alkalmazhatóak földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során feladat Központi bank szerepköre Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 13 / 37

14 feladat Központi és kereskedelmi bankok Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 37

15 5.3. Miért van szükség a bankokra? Milyen szerepet töltenek be a bankok? Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági szerepeinek azonosítása. Műveltségi terület (02) Földünk környezetünk Tantárgy (02) Földrajz Évfolyam(ok) (02) évfolyam A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői. A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei feladatainak megismerése. Témakörök: 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 2. Hiteltípusok) 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek, 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) Bemutatni a gazdaságokban a pénzügyi tevékenység zavartalan működésének feltételét. A bankok közvetítőszerepének hangsúlyozása. A banki szolgáltatások és tevékenységek megismertetése. 1 tanóra pénzügyi közvetítő rendszer, bank, megtakarítók, forrásigénylők, államháztartás, vállalkozás BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - az alapvető fogalmakat (forráshiány, vállalkozás, államháztartás); - a pénz szerepét; - a piacgazdaság alapvető működését. (TÁMOP / ) 15 / 37

16 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - a páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni, - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bank gazdasági szerepe; - a banki tevékenységek; - a gazdaság szereplői közötti alapvető pénzügyi kapcsolatok (hitel, forráshiány); - a banki közvetítő szerep fontossága. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - ábraelemzés; - rendszerezés; - banki tevékenységek és szolgáltatások összehasonlítása különböző szempontok alapján; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése; - tájékozódás a gazdasági szereplők között. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Először a bevezető, témafelvető ábrákat elemezzük! A bevételek, kiadások egymáshoz viszonyított aránya eredményezhet forráshiányt vagy megtakarítást. A kettő közötti közvetítő szerepét a bankok töltik be. A megtakarítók pénztöbblettel rendelkeznek, mely a bankokon keresztül jut el azokhoz, akiknek szükségük van pénzre (amelyeket különböző szolgáltatások, fogyasztási cikkek megvásárlására fordíthatnak). (TÁMOP / ) 16 / 37

17 feladat Banki szolgáltatások A feladat megoldása alkalmas a banki szerepkörök összegyűjtésére. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 17 / 37

18 feladat Bankok szerepköre Ez a feladat a banki szerepkörök elemzésére alkalmas. A feladatok megoldása után javasoljuk az ábrán szereplő fogalmak (pl. készpénz, valuta, hitel hitelpapír, értékpapír, deviza, lízing, biztosítás stb.) pontos magyarázatát. (a fogalomtár tartalmazza a kifejezéseket.) A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 37

19 5.4. Bankhasználati ismeretek Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat Korszerű pénzkezelés. Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Földünk környezetünk Földrajz évfolyam A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a tőzsde működésének jellemzői. Témakörök: 2. Megtakarítások a jövőért (Tanegység: 2. Miért érdemes megtakarítani? 3. Döntési szempontok: Óvatos vagy merész? 4. Megtakarítások óvatos befektetőknek 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 3. A biztosítás biztonság (Tanegység: 5. Utazással kapcsolatos biztosítások) 4. Hitelből és kölcsönből? (Tanegység: 2. Hiteltípusok 3. Hitel ára, 4. A jövő kockázata) 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 5. Az Európai Unió és az európai állampolgárok) Készpénz nélküli, korszerű pénzhasználati lehetőségek bemutatása. A különböző kártya típusok megismerése. Biztonságos bankkártya használat tudatosítása. A lakossági folyószámla vezetéshez kapcsolódó alapvető információk elsajátítása. 3 tanóra bankkártya, lakossági és vállalkozói folyószámla, készpénz, pin kód, hitelkártya, átutalás, csekk, csoportos beszedés (TÁMOP / ) 19 / 37

20 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - bankkártya fogalmát; - az alapvető pénzmozgásokat a háztartásban, a gazdaságban; - a fizetési módokat; - a valuta, deviza, hitel fogalmát. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - érdemben reagálni problémákra; - tevékenységorientáltan tevékenykedni; - magas szintű szövegértésre, és ebből ábra készítésére; - kritikai módon gondolkozni; - saját vélemény megfogalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - a bankkártya felépítése; - bankkártya előnyei, hátrányai; - folyószámlak típusai, költségei; - folyószámla használat kínálta lehetőségek; - folyószámla kivonat megértése, elemzése; - bankkártya és más kártyák felismerése, alapvető tulajdonságaik ismerete és a szolgáltatási díjak összehasonlítása; - tájékozódás a gazdasági szereplők között. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - ábraelemzés; - rendszerezés; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség fejlődése. (TÁMOP / ) 20 / 37

21 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Motivációs beszélgetéssel vezessük be a témát: - Van- e már bankkártyád? - Ismered milyen egy folyószámla? - Szoktál takarékoskodni a zsebpénzedből? - Tudod, hogyan kell számlát nyitni? - Gondoltál már arra, hogy készpénz nélkül is tudsz fizetni? A motivációs beszélgetés után, tekintsük át az elméleti részt! Ez a tanegység jól alkalmazható földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során feladat Készpénz nélkül A feladat megoldása után, következtethetünk arra, hogy napjainkban a készpénz nélküli fizetési lehetőségek egyre inkább előtérbe kerülnek. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 21 / 37

22 feladat Kártyafunkciók Mindennapi életünkhöz hozzátartoznak a kártyák, melyeket egyre több élethelyzetben, különböző okokból és céllal használunk. (Például a kötelező belépőkártya is létezik.) A feladat lehetőséget teremt, hogy tovább beszélgessünk a kártyákról: hol fordulnak még elő, mire használjuk őket. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 22 / 37

23 feladat Otthoni kutatás letölthető feladat Feladat a tanuló részére: Nézd meg otthon milyen kártyákkal rendelkeztek! Készítsd el az otthoni kártyabankotokat, érdekességként csoportosítsd az előző feladat szempontjai szerint! Megjegyzés: Ezek személyes adatok, amelyek a tanulótól nem kérhetőek számon! Mindenképpen ügyeljünk a személyes adatok megfelelő kezelésére! feladat Előnyök és hátrányok Ez a feladat lehetőséget ad arra, hogy elbeszélgessünk a kártyák előnyeiről, hátrányairól. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 23 / 37

24 feladat Bankkártya készül Játékos feladat, amely bemutatja az érvényes bankkártya adatait. Ehhez kapcsolódóan lehet beszélgetni a kártyabiztonságról, elektronikus banki ügyintézésről, bankkártyák biztonsági funkcióiról, érzékeny adatok védelméről, stb. A helyes megoldás: A feladat nem ér azzal véget, hogy beikszeljük a jó megoldásokat, hanem folytatódik egy virtuális bankkártya létrehozásával. (TÁMOP / ) 24 / 37

25 A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 25 / 37

26 5.4.6 feladat Tibi és Sári megtakarítása - letölthető feladat Játékos feladat, amely arra tanít, hogy körültekintően kell bankot keresnünk megtakarításainknak feladat Folyószámla Ez a tanegység jól alkalmazható földrajz 10. évfolyam A világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 12. évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra tanegységek tárgyalása során. Ez egy a folyószámlához kapcsolódó szövegértési feladat. A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 26 / 37

27 feladat A folyószámla ára Első lépésként, töltsük le a bankszámlakivonatot! Tanulmányozása után következik a feladat megoldása. Javasoljuk az önálló tanulói kitöltést, és a párokban történő ellenőrzést. A helyes megoldás: Kitöltés után érdemes megbeszélni a következőket: - Milyen banki tranzakciók vannak? - A bankkártya használata hogyan segíti mindennapi életünket? (TÁMOP / ) 27 / 37

28 - - A bankhasználat költségekkel jár? A bankkártyás fizetés a szolgáltatónak, eladónak jelent költséget? A témakör feldolgozása során ne feledkezzünk meg a fogalmak tisztázásáról! Otthoni feladat Feladat: Kérj el egy folyószámla- kivonatot, nézd át, és beszéld meg a szüleiddel, milyen és mekkora költségei vannak a számlátoknak. A következő tanórán a konkrét adatok említése nélkül ugyanakkor megbeszélhető, hogy a feladatban lévő díjakon kívül, milyen egyéb költségeket számolhatnak fel a pénzintézetek, a különböző bankok eltérő díjszabásának összevetésére is lehetőség nyílik. Ezzel tudatosítható, hogy milyen fontos körültekintően bankot választani. Megjegyzés: Ügyeljünk a személyes, érzékeny adatok kezelésére, védelmére! Projektfeladat összefoglalója A projekt címe A komplex feladat (projekt) összefoglalója A komplex feladat (projekt) főbb módszertani lépései A komplex feladat (projekt) értékelési eszközei A komplex Keresd meg a legjobb folyószámlát! A tanulók feladata, hogy a településen található pénzintézetek közül válasszák ki a számukra legjobb ajánlatot. A feladathoz 3-4 fős csoportokat kell létrehozni, akik közösen dolgoznak. A feladat pénzintézet felkeresése és az ajánlatok összegyűjtése (legalább három kellene). A végén összehasonlító táblázatban kell bemutatni, milyen szempontok alapján választottak az ajánlatok közül. A projekt tevékenységei (ennél jóval részletesebben is lehetséges): 1. Csoportalakítás 2. Előzetes feladat: pénzintézetek felkutatása 3. Tájékozódás az internetes oldalon 4. Kutatási módszerek készítése, kérdések elvárások megfogalmazása 5. Személyes találkozás és ajánlat kérés 6. Előny hátrány táblázat elkészítése 7. Kiválasztás az ajánlatok közül 8. PPT készítése a többi csoportnak (4-5 oldal) 9. Közös értékelés: önértékelés és csoportos értékelés, tanári értékelés. Az értékelés kiemelt szempontjai: 1. A kérdések, elvárások megfogalmazása 2. Az előny hátrány táblázat elkészítése 3. A PPT készítése a többi csoportnak (4-5 oldal) 4. Közös értékelés, vita az ajánlatokról Összetett döntések meghozatala és választás. (TÁMOP / ) 28 / 37

29 feladat (projekt) speciális pedagógiai céljai Összefoglalás Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (02) Műveltségi terület (03) Tantárgy (03) Évfolyam(ok) (03) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (03) A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Logikus érvelés alkalmazása. A rendszerek közötti összefüggések megértése. Tudatos tervezés. Hozzáférés az információkhozés az adatok kritikai értékelése. A társas kommunikáció fejlesztése. Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. Földünk - környezetünk Földrajz évfolyam A monetáris világ A működő tőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta). A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése. A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése. Egyszerű valutaátváltási feladatok megoldása. Életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat A témakör tanegységei: kiemelten az alábbiak Korszerű pénzkezelés A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. Az első négy tanegység lényegesebb elemeinek összefoglalása, rendszerezése, a témakör elvégzésének értékelési lehetőségével. 30 perc (TÁMOP / ) 29 / 37

30 Kulcsfogalmak - bankrendszer, központi bank, jegybank, kereskedelmi bank, mérlegfőösszeg, pénzforgalom, fiókintézet, Global 500; - egyszintű bankrendszer, kétszintű bankrendszer; - pénzügyi közvetítő rendszer, bank, megtakarítók, forrásigénylők, - - A sikeresség ismérvei államháztartás; bankkártya, lakossági és vállalkozói folyószámla, készpénz, pin kód, hitelkártya, átutalás, csekk, csoportos beszedés. BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - a tanegységek fogalmait és lényegesebb összefüggéseit, adatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - a tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek - Nem ismeret átadó jellegű tanegység. Kimeneti készségek A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: - logikus gondolkodás, - rendszerezés, - választás, - fogalomalkotás, - összehasonlítás, - önértékelés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A keresztrejtvény típusú feladatok mindig a gyakorlás eszközei, jól alkalmazhatók a témakör végén a tanultak rögzítése céljából. A feladat nyíltvégű, rövid választ igénylő feladattípus. Alkalmazása lehetséges gyakorló feladatként, vagy akár ellenőrző feladatként is. A feladat megoldása során lehetőség nyílik fogalmak tisztázására. Kifejezetten egyéni önálló munkavégzésre készített feladatsorokat tartalmaz a tanegység. Mind a keresztrejtvény, mind pedig a tesztfeladatsor egyéni munkaformában feldolgozva reális képet adhat a témakör tanegységeinek feldolgozása során elsajátított ismeretekről. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek, illetve a világgazdaság jellemző folyamatai, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyból a pénzügyi és gazdasági kultúra tanegység kiegészítő részeként alkalmazható. Egyéni (TÁMOP / ) 30 / 37

31 feladatmegoldással javasolt kivitelezni a keresztrejtvény kitöltését, ez szummatív értékelésként is alkalmazható Keresztrejtvény A helyes megoldás: (TÁMOP / ) 31 / 37

32 Összefoglaló kérdéssor Készpénz vagy bankkártya? című témakörhöz 1. Milyen felépítésű a mai magyar bankrendszer? a) háromszintű b) kétszintű c) egyszintű 2. A felsoroltak közül melyik igaz a kereskedelmi bankokra? a) nonprofit b) profit orientált c) közvetett kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel 3. Melyek a jegybank alapvető feladatai a kétszintű bankrendszerben? a) bankjegy kibocsájtás b) részvények forgalmazása c) lakossági folyószámla kezelés 4. Melyik országnak van jegybankja? a) mindegyiknek b) csak a fejlett országoknak c) csak az EU tagoknak 5. Honnan származik a bank elnevezése? a) banca, középkori fizető eszköz nevéből b) banca pad/pult szóból, ahol a pénzt váltották c) firenzei kereskedőház nevéből 6. A felsoroltak közül melyik nem a központi bank szerepköre? a) betétgyűjtés b) árfolyam politika c) kötvénykibocsájtás 7. Milyen költségei lehetnek egy banki betétnek? a) számlavezetési díj b) jövedéki adó c) illeték fizetése 8. Mi a BUBOR? a) viszonyítási kamatláb b) inflációs ráta c) budapesti értéktőzsde indexe (TÁMOP / ) 32 / 37

33 9. Mit jelent a likviditás? a) hitelképesség b) fizetőképesség c) átválthatóság 10. Milyen készpénz nélküli fizetési lehetőségek vannak hazánkban? a) csekkfüzet b) hitelkártya c) csekk befizetés 11. Milyen előnyei vannak a készpénz nélküli fizetési módnak? a) kényelmes, biztonságos b) költsége van c) napi limitje van 12. Mi a THM? a) tőzsdei hozam mérőszáma b) teljes hiteldíj mutató c) teljesítési ( fizetési) határidő mutató 13. Mi nem szerepel a bankkártyán? a) aláírás b) születési dátum c) lejárati dátum 14. Hogy nevezzük a személyazonításhoz szükséges biztonsági számsort? a) PEEN kód b) PIN kód c) PYN kód 15. Mi a kamatos kamat? a) amikor kamat tőkésedik b) amikor dupla kamatot fizetnek c) amikor a kamatláb emelkedik 16. Hogy nevezzük készpénz kifizetésére használatos elektromechanikai berendezést? a) THM b) TKM c) ATM 17. Melyikre nincs szükség folyószámla megnyitáshoz? a) TAJ kártya b) lakcím kártya c) személyazonosító igazolvány (TÁMOP / ) 33 / 37

34 18. Hogyan lehet a legnagyobb nyereséget elérni? a) középtávú lekötéssel b) rövidtávú lekötéssel c) hosszú távú lekötéssel 19. Milyen lekötésnél van a legkisebb kockázata a kamat elvesztésének azonos futamidőre? a) ha egy összegben kötöm le és hirtelen szükségem van pénzre b) ha több egyenlő részletben kötöm le c) ha különböző összegekre bontva kötöm le 20. Milyen szolgáltatásokat nem vehetek igénybe a bankban? a) pénzügyi tanácsadás b) valuta váltás c) adókártya igénylés 21. Hány jegyű a PIN- kód Hazánkban? a) 5 b) 6 c) Magyarországon ki ellenőrzi a bankok gazdálkodását, törvényes működését? a) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete b) Nemzeti Bank c) Pénzügyminiszter 23. Hogyan zajlik az ügyfélfogadás a bankokban? a) érkezés után az egyik ügyintéző pulthoz kell állni b) sorszámot kell húzni, és várni a szólító jelre c) a biztonsági személyzet szólít 24. Az ügyfelek rábízzák a pénzüket a bankra, mit kapnak cserébe? a) hitelt b) kamatot c) költségmentes folyószámla kezelést 25. Mi a neve az Európai Unió legfontosabb Bankjának? a) Európai Központi Bank b) Európai Kereskedelmi Bank c) Európai Nemzetközi Bank (TÁMOP / ) 34 / 37

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 1. sz. melléklete 1. témakör GAZDÁLKODSZ A PÉNZZEL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 2. sz. melléklete 2. témakör MEGTAKARÍTÁS A JÖVŐÉRT A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak?

11. Pénzforgalom a bankszámlán. A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? A. Mi a bankszámlakivonat? B. Mit neveznek pénzforgalomnak? C. Milyen készpénz nélküli fizetési módok vannak? Egyenleg a kupac tetején Molnár apuka mindig zavarban van, amikor megérkezik postán a banki

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,20%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,20%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT,- JUTALÉK,- DÍJ MÉRTÉKEKRŐL L A K O S S Á G Érvényes: 2013.05.01-től Megnevezés BUDA

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. május 13-tól LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS LAKOSSÁGI SZÁMLÁK DÍJAK STANDARD FOLYÓSZÁMLA PRÉMIUM (Maestro vagy Visa Online

Részletesebben

Amit a THM-ről tudni kell

Amit a THM-ről tudni kell Krázi Miklós: Amit a THM-ről tudni kell Legtöbbünket könnyen megtéveszthetik a reklámok, hiszen a hitellehetőségek hirdetéseinél csak a kamatot vagy a gyors hitelbírálatot nézzük. Nem vagyunk tisztában

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel3 Megtakarítások3 Befektetések4 Biztosítás5 Fogalmak:6

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. 1 hónap Éves kamat Fix 4,0% EBKM 4,13% 2013.07.29-től visszavonásig Lakossági fizetési számla mellett leköthető betét. Az akciós kamat az első kamatperiódusra érvényes. A betét

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva

Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva Történelem, francia nyelv és etika tantárgyakból betervezett projektfeladatok témakörei évfolyamokra lebontva 9. évfolyam, történelem Témakör: Római kori magyar városok Választható altémák: egy-egy csoport

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16.

Makrogazdasági pénzügyek. Lamanda Gabriella november 16. Makrogazdasági pénzügyek Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. november 16. Miről volt szó? Antiinflációs monetáris politika Végső cél: Infláció leszorítása és tartósan alacsonyan tartása Közbülső

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben