PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 38/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról. 39/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról. 40/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetője és hivatásos állományú tagjai teljesítménykövetelményeinek alapján képező évi célok meghatározásáról. 41/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az orvosi ügyelet évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 42/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Nevelési Intézmények fejlesztése ÉAOP /A/2 támogatási program pályázat benyújtásának szándékáról. 43/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat telekalakításhoz, területcseréhez való hozzájárulásról a RENO-VAKO Kft-vel. 44/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat folyószámla hitelkeret megújításának engedélyezéséről a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft számára. 45/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat feladatbővülésének támogatásáról a tanulásban akadályozott fiatalok részére bevezetendő Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program szerint, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról. 46/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja módosításának jóváhagyásáról. 47/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentés tudomásul vételéről, valamint a jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési terv elfogadásáról. 48/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Tedd szebbé városodat pályázat kiírásáról. 49/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról 4000 liter víztérfogatú gépjárműfecskendő, nagy értékű tűzoltási és mentési szakfelszerelés, egyéni védőruházat és védőfelszerelés beszerzésére. 50/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról a Püspökladányi Tűzoltó Laktanya felújítására. 51/I/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról. 51/II/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról. 52/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Rendőrkapitányság Baross u. 2. szám alatti épületében megvalósult és önkormányzati tulajdonban lévő elektromos kapunyitó szerkezetet, kiskaput elektromos zárral, és 2 db kamerát a hozzájuk tartozó berendezésekkel tartós használatba adására a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 53/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat a 30/2010. (III. 25.) számú önkormányzati testületi határozat módosításáról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István, Tóth Lajos alpolgármesterek, Petőné Papp Margit tanácsnok, dr. Felszeghy Szabolcs, Ökrös István, Sárvári János, Szabó Attiláné, Terdik Ferenc, Hegedűsné Varga Irén, Kovács Krisztina, Békési Zoltán, Makai Lajos, Dombi Imréné, Tóth László, Kiss Zsigmond képviselők, Keserű László jegyző, Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő. Igazoltan távol van: Katona Lajos, Márkus Gábor képviselők. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 16 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Szabó Attiláné képviselőt Petőné Papp Margit tanácsnokot javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Szabó Attiláné képviselőt és Petőné Papp Margit tanácsnokot jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A napirendhez öt új előterjesztés felvételét javaslom: - Előterjesztés 4000 liter víztérfogatú gépjárműfecskendő, nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés és egyéni védőruházat, védőfelszerelés beszerzésére. - Előterjesztés a Püspökladányi Tűzoltó Laktanya felújítására, bővítésére.

3 2 - Előterjesztés alapító okiratok módosítására. - Előterjesztés vagyontárgy tartós használatba adásáról. - Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásához. Aki a napirendet a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester 3. Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérleg beszámolójának jóváhagyására. Előadó: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 4. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadására. Előadó: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 5. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére teljesítmény-követelmény meghatározására. Előadó: Arnóth Sándor polgármester b) Beszámoló az orvosi ügyelet évi tevékenységéről. Előadó: Dr. Dankó Alpár István szakmai igazgató c) Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Nevelési Intézmények fejlesztésére ÉAOP /A/2. pályázati lehetőségről. Előadó: Arnóth Sándor polgármester

4 3 d) Előterjesztés a Püspökladány 513/5, 513/1 és 533/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő területcseréről. Előadó: Arnóth Sándor polgármester e) Előterjesztés folyószámlahitel megújítására. Előadó: Tóth Erzsébet ügyvezető f) Előterjesztés a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat intézményében megvalósuló feladatbővülésről. Előadó: Arnóth Sándor polgármester g) Előterjesztés a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosításáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester h) Előterjesztés számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Előadó: Arnóth Sándor polgármester i) Előterjesztés a város településtisztasági, településszépítő mozgalom indítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester j) Előterjesztés 4000 liter víztérfogatú gépjárműfecskendő, nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés és egyéni védőruházat, védőfelszerelés beszerzésére. Előadó: Arnóth Sándor polgármester k) Előterjesztés a Püspökladányi Tűzoltó Laktanya felújítására, bővítésére. Előadó: Arnóth Sándor polgármester l) Előterjesztés alapító okiratok módosítására. Előadó: Arnóth Sándor polgármester m) Előterjesztés vagyontárgy tartós használatba adásáról. Előadó: Arnóth Sándor polgármester n) Előterjesztés önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásához. Előadó: Arnóth Sándor polgármester

5 4 o) Előterjesztés aljegyző kinevezésére. (Zárt ülés) Előadó: Keserű László jegyző p) Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozására. (Zárt ülés) Előadó: Arnóth Sándor polgármester HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő Kívánok az elkövetkezendő időszakban sikeres és eredményes munkát, valamint méltóságot és felelősséget ehhez az országgyűlési képviselői munkához. MAKAI LAJOS képviselő Gratulálok polgármester úrnak, és kérem, hogy tegyen meg mindent képviselői körzete előbbrejutásáért. Sok sikert és jó egészséget kívánok. Köszönöm a jókívánságokat. Igyekszem az elvárásoknak megfelelni. 1. Napirend Kérdés ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Szeretném megkérdezni, hogy miről tárgyalt március 16-án Török László úrral, illetve április 14-én Terdik György és dr. Bujovszky István urakkal polgármester úr? SÁRVÁRI JÁNOS képviselő Az április 1-jei tárgyalással kapcsolatosan kérdezem, hogy mikor kezdődik el a TESCO Áruház építése, illetve mikor fejeződik be? az alábbi választ adta Ökrös István képviselő kérdésére Török László úrtól azt kértem, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a polgármesteri hivatal mennyiben felel meg a biztonságtechnikai előírásoknak.

6 Ez a tanulmány elkészült, nagyon tanulságos megállapításokat tartalmaz a személy- és vagyonvédelem, illetve az iratkezelés vonatkozásában. 5 Terdik György úr mezőgazdasági szakember, aki arra tett ajánlásokat, hogy a belvizes helyzetekben milyen lépéseket kellene az önkormányzatnak, az állami csatornakezelőknek, illetve a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulatnak tennie. Ezek a megfontolásra érdemes javaslatok önálló előterjesztésként fognak a képviselő-testület elé kerülni. Dr. Bujovszky István a berettyóújfalui kórház igazgatója, akinek lejárt az 5 éves mandátuma és szeretné az állást újra megpályázni. Azért keresett meg, hogy az elmúlt 5 évben merült-e fel a munkájával kapcsolatban észrevétel, kritika? Azt tudtam neki elmondani, hogy olyan kritika, amely az ő munkáját illetné, nem fogalmazódott meg. Sárvári János képviselő kérdésére Két hete megkezdődtek a TESCO Áruház építésének földmunkái. A komplexum átadását október közepére tervezik. ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Azzal a szándékkal tettem fel a kérdést a dr. Bujovszky István igazgató úrral történt megbeszéléssel kapcsolatban, hogy esetleg szóba került az utókezelő ügye. Azt az áldatlan állapotot, ami az utókezelő körül kialakult, hogy az egyik fele rendben van, a másik fele pedig az enyészeté, meg kellene szüntetni. Az utókezelő valóban egy hányatott sorsú épületegyüttes. A város gondoskodott a tulajdonában lévő rész felújításáról. Jelenleg ebben a részben folyik az eltérő nevelési igényű gyermekek oktatása. A másik rész a megyei önkormányzat tulajdonában van. Remélem, meg tudjuk majd szerezni. MAKAI LAJOS képviselő Többen is megkerestek azzal kapcsolatban, hogy a Farkasszigetben lévő jurtatábort, ami az óvodások, iskolások legszebb kirándulóhelye volt, szerez-

7 zük vissza. Mégiscsak furcsa, hogy a város területén lévő jurtatábort Hajdúdorogról irányítják. Mindenképpen megpróbáljuk ezt a vagyontárgyat itthon tartani. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. Interpellációkra adott válaszok Dr. Felszeghy Szabolcs képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. Szabó Attiláné képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 6 Az interpellációmra adott választ csak részben fogadom el. A padok kihelyezése megtörtént, de a Mikszáth és Ady E. utcák tekintetében azt kértem, hogy az utat ne az önkormányzat javíttassa meg, hanem a kár okozója. Erre vonatkozóan nem találok információt a válaszban. Történt-e ezzel kapcsolatban egyeztetés? Felajánlom, hogy a jövő hétre összehívunk egy találkozót egyeztetés céljából. BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő Így már elfogadom a választ. Terdik Ferenc képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. Interpellációk MAKAI LAJOS képviselő A Rákóczi u. 48. szám alatti ingatlan volt Kisbika Vendéglő előtt egy törmelékes betonterület van. Ezt a területet meg kellene tisztítani, a törmeléket

8 elszállítani, így bővülhetne a Rákóczi utcai parkosított terület nagysága. Jelenleg kamionok, tehergépkocsik, stb. használják, így elég szemetes a terület. 7 Megkérem Jeney Tibort, a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és következő képviselő-testületi ülésen visszatérünk erre a témára. ÖKRÖS ISTVÁN képviselő A Hősök tere 3. szám alatti társasház lakói hívták fel a figyelmemet a bekötőút állapotára. Ez volt az első társasház Püspökladányban, de a bekötőút soha nem volt megjavítva, alapja sincs. Egy kb. 30 m 2 -es területről van szó, amely az egyébként nagyon szép Hősök terének a legcsúnyább része. Amennyiben az útépítésbe beleférne ez a terület, akkor javaslom, hogy készüljön el. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok A közcélú munkások nagyon szépen kitakarították a Vásártér utcához tartozó csatornarészt. Ugyancsak közcélú munkásokkal a Vásártér utca másik oldalához tartozó árokrészt kellene megmélyíttetni. SZABÓ ATTILÁNÉ képviselő A temetőben a sok esőzés következtében feláztak azok az utak, amelyek nincsenek leaszfaltozva. Ahol nincs járda, ott valósággal megközelíthetetlenek a sírok. Az útépítések megvalósulásáig is jó lenne valamilyen módon rendbe tenni ezeket az utakat. HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő A Gabona útja egyszerűen járhatatlan, olyan sok a kátyú. Önkormányzati útról van szó, ezért minél hamarabb kezdenünk kell vele valamit. Megindult a temetőben a ritkítás. Ezt a munkát mindenképpen tovább kell folytatni, rendet kell ott rakni. Felkérem Tóth Erzsébetet, a Holding Kft ügyvezetőjét, intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a Hősök tere 3. szám előtti bekötőút javítása megtörténjen. Ezen

9 8 kívül vizsgálják meg a Vásártér utcai belvízelvezető árkok állapotát. Lehet, hogy nem is kell mélyíteni, elég a kitisztítása. A temetői utak állapota valóban kritikus. Év végére meg kell oldanunk, hogy mindenütt legalább útalap legyen. A Gabona útja valóban önkormányzati tulajdonú, amely olyan rossz állapotban van, hogy kátyúzni már nem lehet. A Gabona jelenlegi tulajdonosával előrehaladott tárgyalásokat folytatunk arra vonatkozóan, hogy az útépítés költségét felezzük meg. A kivitelezés még a hétvégén megkezdődik. 2. Napirend DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Kérdés DOMBI IMRÉNÉ képviselő A javaslatok között szerepel, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján gondoskodni kellene még helyettes szülőről. Hány szülőre lenne így szükség? NAGY ILDIKÓ intézményvezető az alábbi választ adta Dombi Imréné képviselő kérdésére Megvolt a két fő helyettes szülő, azonban az egyik munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva lemondott. Felvettük a kapcsolatot a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal annak érdekében, hogy járuljanak hozzá a képzés anyagi oldalához. Sajnos az anyagi forrásaik nekik is kötöttek, úgyhogy a tárgyalások még folynak. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Nagyon jónak tartom a beszámolót. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy minden évben részt veszek azon a tanácskozáson, ahol különösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáival, illetve a helyzetük javítására irányuló intézkedésekkel, javaslatokkal foglalkoznak. Ezek a tanácskozások

10 nagyon jók. Hiszem azt, hogy amennyiben ez így folytatódik, megtaláljuk a megoldást a problémáik enyhítésére. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Arnóth Sándor polgármester 9 3. Napirend KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a beszámolót részletesnek, alaposnak ítélte, elfogadásra javasolja. Kérdések HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő A beszámoló 3. oldalán lévő táblázat 13. sorában a rendkívüli bevételek között nagy az eltérés, hiszen míg 2008-ban ez az összeg 53 eft volt, addig 2009-ben eft. Mi tartozik ide? Ugyanennek a táblázatnak az utolsó sorában, az eredmények között is jelentkezik ez a nagy különbség, 2008-ban 463 eft, 2009-ben eft az összeg. Hogyan jött ki ez az eredmény, amelyhez nyilván a bevételeknek is köze van. Erre kérnék részletes magyarázatot. A kiegészítő melléklet 5. oldalán mit jelent a befejezetlen beruházás eft értékben.

11 10 A 6. oldalon a magyarázatok között olvashatjuk, hogy A jegyzett tőke összegéből eft, azaz 51% Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona. A Mappet Kft részére mikor kerül visszafizetésre a eft, illetve nyilvánvalóan azóta megnövekedett összeg? Mikor kerül az ügy tisztázásra? DR. DECZKY ZOLTÁN ügyvezető az alábbi választ adta Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére Bizottsági üléseken is felmerült, hogy mi ennek a rendkívüli eredménynek az oka? A magyarázat, hogy itt kell elszámolni a fürdő mellett építendő komplexum pályázathoz kapcsolódó bevételeket. A megállapodás szerint a kisebbségi tulajdonos biztosította az önerőt, mely nálunk bevételként kell, hogy megjelenjen. Szerencsére társasági adót nem kell utána fizetni. Az anyagi jellegű ráfordítások nagyságrendjére azt a tájékoztatást tudom adni, hogy mivel nonprofit kft vagyunk, nem úgy oldjuk meg az orvosi tevékenység finanszírozását, mint egy átlagos költségvetési szerv. Nálunk az orvosok vállalkozóként végzik tevékenységüket, így nem személyi ráfordításként jelennek meg a számviteli nyilvántartásban, hanem anyagi jellegű ráfordításként. Ennek legnagyobb összege az orvosok felé kifizetett közreműködői díj. Ezen kívül idetartozik egy informatikai típusú kifizetés is. az alábbi választ adta Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére A MAPPET Kft-vel ügyvédi szakaszban vagyunk. A kft jelezte, hogy június hónap elején 40 millió Ft + ÁFA értékű beruházást kíván végrehajtani az egészségügyi intézményben, amely egy általános felújítás elindítását jelentené. Egyelőre megvárjuk, hogy működik-e ez a dolog, ha nem, akkor megtörténik az elszámolás. A kft egyébként azt a munkát végezné el, amely nem része az egészségügyi pályázatunknak, de szükséges hozzá. Amennyiben az új Kormány nem vonja vissza a pályázatot, és sikerül ezeket a felújításokat véghezvinni, úgy az egészségügyi intézmény millió Ft-tal lesz gazdagabb. KOVÁCS KRISZTINA képviselő A szakmai működésről szóló beszámoló 3. oldalán lévő táblázatban láthatjuk, hogy az iskolaegészségügy a bevételnek mindössze 1%-át teszi ki, pedig nagy

12 11 szükség lenne a folyamatos szűrésre, mert a gyermekek egészségi állapota romlik. Van-e esély arra, hogy az iskolaorvosi tevékenységre forrást szerezzünk? DR. DECZKY ZOLTÁN ügyvezető Ezen a szakterületen a bevétel 100%-a átadásra kerül az iskolaorvosi feladatokat végző szakorvosoknak. Ez havi szinten 136 eft, amely már tartalmazza a járulékokat is. Ebből a megalázóan alacsony összegből kell a szűréseket és az adminisztrációt elvégezni. Ezt a nagyon fontos feladatot valamilyen módon kompenzálni kellene. HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő A szakorvosok OEP-finanszírozását milyen költségek terhelik? A havi elszámolásnál kimutatásra kerülnek-e azok a költségek, amelyek levonásra kerülnek az átutalásból? DR. DECZKY ZOLTÁN ügyvezető A bevétel és kiadás vonatkozásában átadásra kerül egy kimutatás, amelyből tételesen lehet látni, hogy milyen díjak kerültek levonásra. A bevételek pedig szintén ellenőrizhetőek. A szakorvosokat a gáz-, víz-, villany-, adminsztrációs költségek, stb. terhelik, vagyis minden olyan költség, amely a cég működésével kapcsolatos. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. 38/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Bevétel összesen: Költség és ráfordítás összesen: Adózás előtti eredmény: eft eft eft

13 Egyetért azzal, hogy a Kft az adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezze. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető igazgató Napirend KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az üzleti tervet, és azt elfogadásra javasolja. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság szintén javasolja az üzleti terv elfogadását. Kérdések HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő Úgy gondolom, hogy a fejlesztés nem azt jelenti, hogy pl. a szemészettől vagy a belgyógyászattól elveszünk órákat, majd hozzáadjuk egy másik rendelés óraszámához. Tapasztalhatjuk, hogy így is kevés ezen rendelések óraszáma. A fejlesztés azt jelenti, hogy új kapacitást kellene szerezni. Lesz-e erre más megoldás? A rendelőintézet fejlesztése a felügyelőbizottság anyaga szerint azt jelentené, hogy a rendelők bővítéséhez szükséges alapterületet a folyosó területéből vennék el. Ezzel én nem értek egyet. Feltételezem, hogy azért épült így a rendelőintézet, mert a betegek fogadásához az előírt légköbméternek meg kell lennie. Amennyiben bővítésre van szükség, miért nem inkább a gazdasági rész felé bővítünk, ahová a gyógyszertárat tervezték? ÖKRÖS ISTVÁN képviselő Igazgató úr véleményét szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy a realitások figyelembevételével mi a célszerűbb, a pályázat vagy az óraszám-igénylés?

14 DR. DECZKY ZOLTÁN ügyvezető az alábbi választ adta 13 Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére Természetesen az lenne logikus és ésszerű, hogy ha már fejlesztésre kerül sor, az a rendelőegység-bővítésen túl óraszámbővítéssel is járjon. Az egészségügyi kormányzat azonban úgy írta ki az európai uniós pályázatot, hogy óraszám bővítése nélkül kívánja az egészségügyi fejlesztéseket végrehajtani. Tehát úgy lehet új szakmát bevonni, ha a jelenleg meglévő óraszám átstrukturálásra kerül. Valóban jó lenne, ha a folyosó megmaradna és a rendelők is bővülnének. Ehhez a külső falakat kellene elmozdítani, ami fizikai képtelenség. A pályázat kötelező elemeként egy olyan számítógépes behívórendszer kerülne kiépítésre, amely azt a célt szolgálná, hogy a folyosón egy időben való tartózkodás jelentősen csökkenjen. Aki a évi üzleti tervet elfogadja, kérem szavazzon. 39/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető igazgató 5/a. Napirend MAKAI LAJOS képviselő A határozati javaslatot elfogadásra javaslom.

15 14 Büszkék vagyunk tűzoltóink szakmai felkészültségére, a csapatszellemre. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 40/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény 245/F. (2) bekezdése alapján figyelemmel a belügyminiszter 8/2002. (BK.4.) számú BM utasítására is a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetője és hivatásos állományú tagjai teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat évre az alábbiak szerint határozza meg: A tűzoltóság hatékony, törvényes működésének biztosítása. Az államigazgatási feladatok jogszerű, határidőre történő végrehajtása. A parancsnokság személyi állományának magas szintű, tervszerű kiképzése. A tűzoltóság tevékenyen vegyen részt a városunk életében, annak hírnevét szakmai köreiben öregbítse. Felkéri a Polgármestert, hogy a tűzoltóparancsnok részére az egyéni teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban foglaltak további végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: május 31. Felelős: Arnóth Sándor polgármester Lövei Csaba városi parancsnok 5/b. Napirend A napirend tárgyalásánál köszöntöm dr. Dankó Alpár István urat, az Orvosi Ügyelet Kft szakmai igazgatóját.

16 DR. DANKÓ ALPÁR ISTVÁN szakmai igazgató szóbeli kiegészítése 15 Sajnos az egészségügy helyzete egyáltalán nem könnyű. Ezen belül az ügyeleti ellátás talán még nehezebb helyzetben van. Ahhoz, hogy ez az ügyeleti rendszer működni tudjon, nagy szükség van a társaságunk és az önkormányzat közötti hatékony és kölcsönösen támogató együttműködésre. Ezt szeretnénk külön is megköszönni, és reméljük, hogy ez a jó kapcsolat megmarad a továbbiakban is. DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Az Egészségügyi, Szociális Bizottság az orvosi ügyelet évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az önkormányzat és az ügyeletet ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft által kötött szerződés kerüljön felülvizsgálatra, megoldást keresve az ügyeleti ellátás által le nem fedett 3 órás 7 és 8, valamint a 16 és 18 óra közötti időszak ellátásának biztosítására, illetve annak finanszírozására. Kérdések KOVÁCS KRISZTINA képviselő Több olyan esetet is jeleztek felém, hogy az ügyeleten nem vették fel a telefont. Hogyan fordulhat ez elő? Elegendő-e egy ügyeletes orvos éjszaka? Mi történik akkor, ha egyszerre sürgős eset is befut? Hogyan tudja ezeket egyedül ellátni az orvos? DOMBI IMRÉNÉ képviselő Az ügyelet működésének általános tapasztalatai között olvashatjuk, hogy problémát okoz az indokolatlan megjelenések jelentős száma, amely gyakran konfliktusokat okoz a betegek és az ellátó személyzet között. Mire gondol a beszámoló írója? HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő Mennyi az orvosi ügyelet önkormányzati finanszírozása, illetve mennyi az OEP-támogatás?

17 A helyi rendelőben végeznek-e egészségügyi tanácsadást, illetve pályázatkészítést? Olvashatjuk az anyagban, hogy ezzel is foglalkoznak. A háziorvosaink részt vesznek-e az ügyeleti ellátásban? Ha igen, hányan? Hogyan oldják meg, az ügyeleti ellátás által le nem fedett 3 órában az orvosi ellátást? Az Orvosi Ügyelet Kft részesül-e a rendelőintézet költségeiből? Ha igen, milyen arányban? DR. DANKÓ ALPÁR ISTVÁN szakmai igazgató az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére 16 Az ügyeleti idő az ÁNTSZ engedélye alapján délután 6 órától reggel 7 óráig tart. Délután 4 és 6 óra között, valamint reggel 7 és 8 óra között sem marad orvos nélkül a terület, az ügyeletet ekkor a háziorvosok biztosítják, akik bent tartózkodnak a rendelőben, kivéve, ha betegnél vannak. Tehát az ügyelethez tartozó terület ellátása 24 órában lefedett. A három óra lefedésére lehet további megoldásokat keresni, mi erre nyitottak vagyunk. Csak abban az esetben fordulhat elő, hogy az ügyeleten a telefont ne vegyék fel, ha valamilyen technikai jellegű probléma van akár a rendelő készülékében, akár a szolgáltatónál. Telephelyeinket folyamatosan ellenőrizzük telefonon, eddig ilyet egyetlen alkalommal sem tapasztaltunk. Ez egy olyan evidencia, amely áthághatatlan. Amennyiben ilyen előfordulna, az a legkomolyabb szankciót vonná maga után, azonnal szerződést bontanánk az adott közreműködővel, hiszen ezzel az ügyelet működését veszélyeztetné. Azt kérem, hogyha konkrét eset előfordul, azt jelezzék felénk. Az egészségügy nagyon komoly humánerőforrás-hiánnyal küzd. Nem egyszerű feladat szakmailag és emberileg is megfelelő hozzáállású orvost alkalmazni. Ez Püspökladányban szerencsére megvalósult. Nagyon ritkák az olyan helyzetek, amikor egy orvos ne tudná ellátni az ügyeleti tevékenységet. Amennyiben egyidőben több súlyos beteg ellátása válik szükségessé, akkor először is egy sorrendet állít fel az orvos az esetek súlyosságát figyelembe véve. Abban az esetben, ha így sem boldogul, akkor a Men-

18 tőszolgálat segítségét kéri, ahol a nap 24 órájában esetrohamkocsi áll rendelkezésre. Megjegyzem, hogy ez fordítva is szokott működni. NAGY SÁNDORNÉ irodavezető az alábbi választ adta 17 Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére Az önkormányzati költségvetés 2010-ben eft-ot biztosít az orvosi ügyelet ellátásához. DR. DANKÓ ALPÁR ISTVÁN szakmai igazgató az alábbi választ adta Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére Az ügyelet finanszírozása országos problémát jelent. Az ügyelet működtetésére a szolgáltató az OEP-től bizonyos összeget kap, mely néhány kivételtől eltekintve az országban sehol nem elegendő. Az ügyelet megfelelő működtetése az önkormányzatoktól komoly kiegészítést igényel, hasonló nagyságrendűt, mint az OEP-finanszírozás. Az egészségügy finanszírozása nagyon komolyan felülvizsgálandó kérdés. Dombi Imréné képviselő kérdésére Nagyon nehéz megmondani, hogy mi az indokolatlan hívás. Sajnos nagyon sokszor olyan problémával fordulnak hozzánk az emberek, ami inkább háziorvosi szinten kezelendő, vagy nem is egészségügyi, hanem szociális jellegű. Az az elvárásunk a közreműködőinkkel szemben, hogy amennyiben nem tudják minden kétséget kizáróan eldönteni, hogy a probléma a mi kompetenciánkba tartozó vagy sem, a beteget el kell látni. Ez így is szokott történni. Az indokolatlan hívás azért baj, mert veszélybe sodorhatja mások ellátását. A lakosság egészségügyi ismeretei nagyon szegényesek. Fontos lenne, hogy akár iskolában, akár iskolán kívül a lakosság megfelelő egészségügyi ismeretekhez, információkhoz jusson. A város honlapján elérhető az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató. Ahol emberek találkoznak, ott óhatatlanul előfordulnak konfliktusok. Ez bizonyos mértékben az orvosok hibája is. Törekszünk nagyon jó szakmai képességű és emberi hozzáállású orvosok alkalmazására, azonban néha az orvos is fá-

19 18 radt, ilyenkor talán nem úgy reagál, ahogyan kellene. Az ilyen helyzeteket igyekszünk a minimálisra csökkenteni. Előfordul az is, hogy a beteg komoly arroganciával jelenik meg az ügyeleten, illetve olyan problémával, ami nem tartozik az ügyelet kompetenciájába, pl. gyógyszert akar felíratni, táppénzes igazolást kér, stb. Ezek a konfliktusok általában helyi szinten kezelhetőek, számuk nem jelentős. Nagyon ritka esetben kerül csak ilyen eset a felügyeleti szervekhez. Tavaly - a 16 telephelyünket és közel 1 millió ellátást figyelembe véve összesen 6 panasszal találkoztunk. Aki a beszámolót az Egészségügyi, Szociális Bizottság kiegészítésével elfogadja, kérem szavazzon. 41/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az önkormányzat és az ügyeletet ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft által kötött szerződés kerüljön felülvizsgálatra, megoldást keresve az ügyeleti ellátás által le nem fedett 3 órás - 7 és 8, valamint a 16 és 18 óra közötti - időszak ellátásának biztosítására, illetve annak finanszírozására. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Arnóth Sándor polgármester 5/c. Napirend KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.

20 19 42/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be a Észak-Alföldi Operatív Program Nevelési Intézmények fejlesztése ÉAOP /A/2 támogatási programjára a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. sz. alatti közoktatási szervezet, Püspökladány, Karcagi u. 37. sz. alatti, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. sz. alatti, Mező Imre u. 49. sz. alatti és a Honvéd u. 12. sz. alatti tagóvodák fejlesztésére. A beruházáshoz szükséges Ft saját forrást az önkormányzat a évi és évi költségvetés terhére, pályázati alapból biztosítja. Határidő: szeptember 3. Felelős: Arnóth Sándor polgármester 5/d. Napirend A városnak szüksége van erre a területcserére ahhoz, hogy az 513/5. hrsz-ú ingatlanra megtörténhessen a közüzemi szennyvízvezeték elhelyezést biztosító szolgalmi jog bejegyzése. KISS ZSIGMOND képviselő A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a határozati javaslat elfogadását. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 43/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Püspökladány 513/5 hrsz-ú ingatlanból 577 m 2 az 533/1 hrsz-ú ingatlanba becsatolásra kerüljön,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben