GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, november 12. Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

2 Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ rendelkezése alapján a Közgyűlést tájékoztatni kell a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett szervezeti egységek végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint adták meg: 278/2011. (X. 28.) sz. kgy. határozat Tárgy: Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló pályázatról. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal "Megyei és települési fenntartású ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatására" című pályázati kiírására pályázatot nyújtson be, melynek az Önkormányzat határidőre eleget is tett. A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága ,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte április 18-án. 35/2012. (II. 24.) sz. kgy. határozat Tárgy: Előzetes településfejlesztési döntés kérése a Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút - Holt Mosoni Duna - Mosoni Duna - Rába - 1. számú főút - közigazgatási határ által határolt terület településszerkezeti terv módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének a Győr Megyei Jogú Város 14. sz. főút - Holt Mosoni Duna - Mosoni Duna - Rába - 1. számú főút - közigazgatási határ által határolt területre történő módosításának kezdeményezését. A településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos államigazgatási eljárása lezárult. A szerkezeti terv módosítást Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 194/2013. (IX. 27.) Kgy. határozatával és a 30/2013. (IX. 27.) Ök. rendelettel fogadta el. 36/2012. (II. 24.) sz. kgy. határozat Tárgy: Előzetes településfejlesztési döntés kérése sz. építési övezet közterület szabályozási szélesség módosításának elindítása tárgyában. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a településfejlődésre kiható és a módosítás várható hatásai alapján a győri sz. építési övezet közterület szabályozási szélesség módosításának tárgyában a településrendezési eszköz módosítási eljárásának megkezdését. A Győr, Mészáros Lőrinc úti közterület szabályozási szélesség 1

3 módosítása elindításának tárgyában a rendezési tervmódosítás államigazgatási eljárása lezárult. A szabályozási terv módosítást Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 14/2013 (III. 29) Ök. rendelettel fogadta el. 72/2012. (III. 30.) sz. kgy. határozat Tárgy: Előzetes településfejlesztési döntés kérése a 01478/16, 01478/17 és 01478/18 hrsz.-ú ingatlant érintő rendezési terv módosítás elindításának tárgyában. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetes településfejlesztési döntésében támogatja a 01478/16, 01478/17 és 01478/18 (Győr-külterület, Ménfőcsanak és Győrújbarát határa) hrsz.-ú ingatlanok tárgyában a településrendezési eszköz módosítási eljárás megkezdését. A rendezési terv módosítás elindításának tárgyában a módosítás államigazgatási eljárása lezárult. A módosítást Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 194/2013. (IX. 27.) Kgy. határozatával és a 30/2013. (IX. 27.) Ök. rendelettel fogadta el. 125/2012. (V. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 11865/1 hrsz.-on található kollégiumi épület bérbeadása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult győri 11865/1 hrsz.-ú, Győr, Bácsai út 55. sz. ingatlanon található volt kollégiumi épület 350 m 2 nagyságú területrészét bérbe adja 5 évre. A bérlő Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjával a vonatkozó bérleti szerződés április 15-én került aláírásra. 131/2012. (V. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: Gördülő Beruházási Terv elfogadása a Győr városi szennyvíztisztító telep ISPA/Kohéziós Alap támogatással megvalósult beruházás üzemeltetésével kapcsolatban. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy a évi Gördülő Beruházási Terv keretében beszerzett eszközöket, kivitelezett létesítményeket bérbe adja a Pannon-Víz Zrt. részére. A szerződés a Pannon-Víz Zrt.-vel április 3-án megkötésre került. A tervben rögzített beszerzések és munkálatok befejezési határideje április /2012. (V. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázathoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás aláírása. TÁMOP B-12/2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Győr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége által, A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése c. konstrukcióra kiírt BŰN+ELŐZÉS-Győr c pályázati felhívásra. Az elkészített pályázati anyag az előírt határidőig benyújtásra került, azonban támogatásban forráshiány miatt mindeddig nem részesült. 2

4 137/2012. (V. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: A 202/2011. (VI. 24.) Kgy. sz. határozat módosítása Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésével kapcsolatosan. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállalt arra, hogy a Győr Megyei Jogú Város kerékpárfogalmi hálózatának fejlesztése című, NYDOP-4.3.1/B azonosító számú pályázat keretében, a pályázat tárgyát képező beruházást a határozatban feltüntetett helyrajzi számokon valósítja meg. Valamennyi beruházási helyszínen október 31. napjáig megvalósult a fejlesztés. 157/2012. (VI. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló keret felosztása. Az egyházak támogatására szolgáló pályázat kihirdetését követően 27 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team döntött és javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. Ezt követően a pályázók a döntésről levélben értesítést kaptak. A nyertes pályázók (26 db) listája a honlapon közzétételre került, valamint júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást. Az eltelt idő óta valamennyi megállapodás visszaérkezett, a támogatási összeg átutalása megtörtént. A megállapodás értelmében a cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig el kellett számolni a támogatási összeg célirányos felhasználásáról. E feltételnek az összes szervezet határidőben eleget tett. Egy szervezet kérte a megállapodás módosítását az elszámolási határidő meghosszabbítására vonatkozóan. Így február 28. napjáig kellett benyújtania elszámolását, amelynek eleget tett. 158/2012. (VI. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Egyházak támogatására szolgáló keret felosztására. A társadalmi szervezetek támogatására szolgáló pályázat kihirdetését követően 168 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team döntött és javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. Ezt követően a pályázók a döntésről levélben értesítést kaptak. A nyertes pályázók (141 db) listája a honlapon közzétételre került, valamint a szervezetek júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást. Az eltelt idő óta valamennyi szervezet - kettő kivételével - a megállapodást visszaküldte, a pénz átutalása megtörtént. A megállapodás értelmében a cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig el kellett számolni a támogatási összeg célirányos felhasználásáról. E feltételnek a szervezetek határidőben eleget tettek. Kilenc szervezet kérte a megállapodás felhasználási célra vonatkozó módosítását, valamint 3 szervezet az elszámolási határidő módosítását kérte, így ezen szervezetek február 28. napjáig számoltak el a támogatási összeg célirányos felhasználásáról. Egy szervezet nem számolt el a pályázati cél megvalósulásáról az összeg visszautaltatása jelenleg folyamatban van. Továbbá egy szervezet írásban mondott le a részére megítélt támogatásról. Mindezek tükrében ,- Ft összegű maradvány keletkezett. Négy szervezet a pályázati cél megvalósulásához nem használta fel a kötelező 20%-os önrészt, ezért a fel nem használt önrész kamatokkal megnövelt összege visszautalásra került. Az összes visszafizetés ,- Ft. 3

5 199/2012. (IX. 21.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnál időszakos férőhelyszám bővítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, Stromfeld u. 5. sz alatti telephelyén november 1-jétől április 30-ig 60 férőhelyes időszakos menedékhely működjön. A működéshez szükséges előirányzat és létszám biztosításra került. 203/2012. (IX. 21.) sz. kgy. határozat Tárgy: Előzetes településfejlesztési döntések, szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetes településfejlesztési döntéseket hozott a szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Az SZTM sz. (Győrszentiván, Árnyas út 41425/2. hsz.) rendezési tervmódosítás államigazgatási eljárása lezárult. A módosítást Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2013. (III 29.) határozatával és a 14/2013. (III. 29.) rendelettel fogadta el. Az SZTM sz. rendezési tervmódosítás államigazgatási eljárása lezárult. A módosítást Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 14/2013. (III. 29.) rendelettel fogadta el. Az SZTM sz. rendezési tervmódosítási eljárás az ellentétes vélemények miatt megszüntetésre került. 205/2012. (IX. 21.) sz. kgy. határozat Tárgy: Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf köztéri műalkotás áthelyezése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult a Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf emlékmű 7468 hrsz.-ú ingatlanra történő áthelyezéséhez. A köztéri műalkotás áthelyezésére a Dunakapu tér rekonstrukciója beruházás megfelelő készültségi állapotában kerül sor, az áthelyezéshez szükséges intézkedések megtörténtek. 256/2012. (XI. 30.) sz. kgy. határozat Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntéseket fogadott el határozatában. A helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatosan a Kisalföld Volán Zrt.-vel a megállapodás és a közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításáról szóló szerződés december 14-én aláírásra került. A vonalhálózat és a menetrend megújításához szükséges döntés-előkészítő anyag összeállításáról és a Közgyűlés elé terjesztéséről a végrehajtásért felelős osztály határidőben gondoskodott, és a március 29-i ülésre beterjesztésre került Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára címmel. A Közgyűlésen a napirend megszavazásakor döntés született arról, hogy a téma a május 31-i ülésen kerüljön megtárgyalásra. A napirendről történő levétel oka az volt, hogy közvetlenül az ülés előtt, az anyag bizottságok általi megtárgyalását követően új körülmények, elvárások merültek fel, melyek kidolgozásához további időre volt szükség. Az anyag a május 31-i ülésen elfogadásra került a 122/2013. (V. 31.) Kgy. határozat 1. pontjában. A közlekedési szolgáltató 4

6 kiválasztásához szükséges pályázati felhívás és pályázati kiírás összeállításáról és a Közgyűlés március 29-i ülése elé terjesztéséről a végrehajtásért felelős osztály határidőben gondoskodott, de a napirend elfogadása során olyan döntés született, hogy a Közgyűlés május 31-i ülésének napirendjét képezze az anyag. 258/2012. (XI. 30.) sz. kgy. határozat Tárgy: Javaslat a győri 6682/A/5; 6929/A/2; 6930/A/3; 7434/A/5; 7434/A/6; 7434/A/7; 7434/A/9; 7434/A/10; 7434/A/11; 7434/A/12 és 7434/A/13 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése társasházi lakások értékesítését hagyta jóvá. 1. A győri 6682/A/5 hrsz.-ú társasházi lakás esetén a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződésben biztosított jogával élve az ügyfél kérte, hogy későbbi időpontban vásárolhassa meg az ingatlant. Az ügyirat január 25-i határidővel irattárba került. 2. A győri 6929/A/2 hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződése augusztus 15-én aláírásra került. 3. A győri 6930/A/3 hrsz.-ú társasházi lakás esetén a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződésben biztosított jogával élve az ügyfél kérte, hogy későbbi időpontban vásárolhassa meg az ingatlant. Az ügyirat február 29-i határidővel irattárba került. 4. A győri 7434/A/5 hrsz.-ú társasházi lakás ügyirata az adásvételi szerződés megkötése céljából dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd részére átadásra került, ahol az ügyfél a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződésben biztosított jogával élve kérte, hogy későbbi időpontban vásárolhassa meg az ingatlant. Az ingatlan megvásárlására május 8-ig van lehetősége. 5. A győri 7434/A/6 hrsz.-ú társasházi lakás ügyirata az adásvételi szerződés megkötése céljából dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd részére átadásra került, ahol az ügyfél a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződésben biztosított jogával élve kérte, hogy későbbi időpontban vásárolhassa meg az ingatlant. Az ingatlan megvásárlására április 25-ig van lehetősége. 6. A győri 7434/A/7 hrsz.-ú társasházi lakás adásvételi szerződése május 14-én aláírásra került. 7. A győri 7434/A/9 hrsz.-ú társasházi lakás adásvételi szerződése január 29-én aláírásra került. 8. A győri 7434/A/10 hrsz.-ú társasházi lakás adásvételi szerződése július 9-én aláírásra került. 9. A győri 7434/A/11 hrsz.-ú társasházi lakás adásvételi szerződése december 17-én megkötésre került. 10. A győri 7434/A/12 hrsz.-ú társasházi lakás ügyirata az adásvételi szerződés megkötése érdekében átadásra került dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd részére, ahol az ügyfél a bérleti jogviszonyt megszüntető és elővásárlási jogot alapító szerződésben biztosított jogával élve kérte, hogy későbbi időpontban vásárolhassa meg az ingatlant. Az ingatlan megvásárlására április 24-ig van lehetősége. 11. A győri 7434/A/13 hrsz.-ú társasházi lakás adásvételi szerződése december 17-én aláírásra került. 5

7 281/2012. (XI. 30.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat alapító okiratának módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat alapító okiratának módosítását. A módosított alapító okiratról az intézmény értesítése és a törzskönyvi nyilvántartásban történt átvezetésről az intézkedés megtörtént. 283/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat Tárgy: Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazta a polgármestert, hogy a 24/2012. (II. 24.) kgy. sz. határozat 1. sz. mellékletében foglalt még meg nem kötött megállapodásokat a továbbiakban is azzal az önkormányzattal írja alá, amely teljesíti a határozatban megfogalmazott feltételeket. A 112 önkormányzatból nem köthet megállapodást 14 önkormányzattal, mert azok nem fizették meg az Alapító Okirat szerinti önrészt. Rajtuk kívül nem kötött megállapodást Pannonhalma, Gönyű, Töltéstava, Győrasszonyfa és Győrújfalu önkormányzata sem. Az összes többi önkormányzattal a megállapodás aláírásra került. 292/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 4409/6/A/26 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 4409/6/A/26 hrsz.-ú, Győr, Álmos u. 9. I/2. társasházi lakás értékesítését. Mivel a vételre jogosult elhunyt, a lakást január 31-én a GYŐR-SZOL Zrt. átvette. 293/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 3967/A/3 hrsz-ú társasházi lakás értékesítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés jóváhagyta a győri 3967/A/3 hrsz.-ú, Győr, Bem tér 16. I/3. társasházi lakás értékesítését. A megvásárlására jogosult ügyfél a vételár miatt reklamációt nyújtott be, a vételár felülvizsgálata november 11-én megtörtént. A társasház vételárának módosításáról szóló előterjesztés a decemberi Közgyűlés elé kerül beterjesztésre. 297/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat Tárgy: A "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével" című, KEOP kódszámú pályázati felhíváson való részvétel. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat benyújtását hagyta jóvá. Az Új Széchenyi Terv Zöld Gazdaság Fejlesztési Programjában meghirdetett, Távhőszektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című kiírásra Győri szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása című, KEOP-5.4.0/ jelű pályázatot nyújtott be a GYŐR-SZOL Zrt. 6

8 A KEOP Irányító Hatóságának vezetője a pályázatot ,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A döntésről szeptember 10-én kapott értesítést az Önkormányzat. Jelenleg a támogatási szerződés aláírásának előkészítése folyik. 304/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat Tárgy: Közérdekű kötelezettség-vállalás szervezése Győr gazdasági fejlődését elősegítő, a város érdekeit szolgáló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közérdekű kötelezettség-vállalás szervezéséről döntött Győr gazdasági fejlődését elősegítő, a város érdekeit szolgáló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban. A közérdekű kötelezettség-vállalás megszervezésre került, a feltételrendszer biztosítása adott. 1/2013. (I. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságának állam által részben történő átvállalásához szükséges döntések meghozatala. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánította, hogy adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Az Önkormányzat adósságállományának állam által részben történő átvállalásával összefüggő, a kijelölt állami szervek által irányított egyeztetések - melynek eredményeként az állam az Önkormányzat hitelállomány adósságából 3,443 milliárd Ft rendezését vállalta - az előírt határidőig, június 30-ig lezajlottak. Az átvállalt tartozás (kötelezettség) állomány mértékéig az Önkormányzat mérlege módosításra került. 3/2013. (I. 25.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 7215/A/6 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 7215/A/6 hrsz.- ú, Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 20. II/5. társasházi lakás értékesítését. Az adásvételi szerződésének megkötésére szeptember 13-án került sor. 12/2013. (II. 22.) sz. kgy. határozat Tárgy: A sportról szóló 10/2008. (IV. 1.) R. rendelet módosítása, valamint Győr Megyei Jogú Város évi élősport támogatására fordítandó összegek meghatározása és a pályázati kiírás elfogadása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi élősport támogatására fordítható összeg felosztásáról és a pályázati kiírás elfogadásáról döntött. A határozatban foglaltaknak megfelelően felosztásra került a mindenkori költségvetés legalább 1%-ának élősport támogatására fordított összege. Egyesületi sporttámogatásra 325 millió forint került felosztásra, míg egyéb sporttámogatásra 65 millió forint. A felosztásnak megfelelően a pályázati úton támogatott sportágak pályázatának meghirdetése, kiírása határidőre megtörtént az alábbiak szerint: pályázati úton támogatott sportágak számára 240 millió forint, egyéni sportolók részére 15 millió forint, 7

9 egészségkárosultak támogatására 3 millió forint. A sportról szóló törvény módosítása miatt a Győri ETO KC esetében az egyesület támogatására reklámszerződés került megkötésre 70 millió forint értékben. A szeniorsport támogatására 2,5 millió forint került felosztásra 7 fő részére óraszám arányosan. A megbízási szerződések megkötésre kerültek az éves tornafoglalkozások megtartására. A városban megrendezésre kerülő diáksport és a sportrendezvények év közbeni pénzügyi forrása biztosított a Sportügyi Osztály költségvetésének előirányzata terhére. 24/2013. (II. 22.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Győr, Kazinczy u. 3. sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek a Gyermekek Háza részére történő üzemeltetésbe adása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, Kazinczy u. 3. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek a Gyermekek Háza részére történő üzemeltetésbe adását. Az üzemeltetésre vonatkozó szerződés módosítása az Önkormányzat és a Gyermekek Háza között aláírásra került. Szintén aláírásra került az Önkormányzat és az Ady Endre Közművelődési Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosítása is. Az Egyesület és a Rába Dal- és Társaskör, a Paál László Képzőművész Kör, valamint az Érem és Régiséggyűjtők Klubja a Kazinczy u. 3. sz. alatti ingatlannak a határozatban pluszként biztosított emeleti 25,03 m 2 alapterületű és tetőtéri 155 m 2 alapterületű helyiségeit birtokba vette. 30/2013. (II. 22.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása a Sajó Károly Kárpátmedencei Környezetvédelmi csapatverseny támogatása kapcsán. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetvédelmi alapból történő felhasználásról határozott. A KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. a ,- Ft támogatási összeget eredményesen, az előírt feladatnak megfelelően, vagyis a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntőjének lebonyolítására használta fel, melyről határidőre beszámolt és pénzügyileg elszámolt. 34/2013. (II. 22.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. KEOP /A kódszámú pályázati konstrukción való részvétel, valamint a 240/2012. (X. 26.) Kgy. határozat visszavonása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megújuló energiaforrások alkalmazására kiírt pályázaton való részvételről határozott. A Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című, KEOP /A kódszámú támogatási konstrukcióra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által február 25-én benyújtott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Honvéd ligeti épülete helyi villamosenergia-igényének részbeni kielégítése megújuló energiaforrásokkal és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ helyi villamosenergia-igényének részbeni kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű pályázatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség április 30-án kelt levelében foglaltak szerint nem részesültek támogatásban. 8

10 72/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: Nyizsnyij Novgoroddal történő testvérvárosi megállapodás előkészítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult ahhoz, hogy Borkai Zsolt polgármester tárgyalásokat folytasson az oroszországi Nyizsnyij Novgorod város vezetésével testvérvárosi kapcsolat létesítéséről, és felhatalmazta a polgármestert a testvérvárosi megállapodás előkészítése érdekében Nyizsnyij Novgorodba utazásra. A polgármester április 23-tól április 27-ig Nyizsnyij Novgorodba utazott, hogy előkészítse a testvérvárosi megállapodást. A tárgyalások sikeresen zárultak, és a Közgyűlés a 161/2013. (VI. 28.) sz. határozatban felhatalmazta Borkai Zsolt polgármestert a Győr és Nyizsnyij Novgorod közötti testvérvárosi megállapodás aláírására. Az előzetes egyeztetések alapján az ünnepélyes aláírásra november 27-én kerül sor. 73/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Győri Nemzeti Színház számára szerzői jogdíjelőleg kifizetésének engedélyezése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Nemzeti Színház részére jogdíjelőleg kifizetését engedélyezte. A Győri Nemzeti Színház részéről az engedélyezett GBP + áfa összegnek megfelelő - a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamán számított - jogdíjelőleg kifizetése a Benny Anderson - Tim Rice - Björn Ulvaeus: Sakk című musical szerzői jogtulajdonosainak, a mű felhasználási jogának megadásáról szóló szerződés aláírása napján megtörtént. 76/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése március 29-től március 28-ig terjedő határozott időre megválasztotta a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait és elnökét, valamint felhatalmazta a polgármestert a társaság módosított alapító okiratának aláírására, egyúttal felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat módosításának cégbírósági átvezetéséről. Az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagok - az Alapító Okirat módosítása mellett - cégnyilvántartásba történő bejegyzése május 31-i dátummal megtörtént. 78/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az állami vagyonkörbe tartozó győri 8710/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes igénylése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állami vagyonkörbe tartozó győri 8710/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes igényléséről határozott, viszont a 190/2013. (IX. 12.) Kgy. határozatával hatályon kívül helyezte a 78/2013. (III. 29.) Kgy. határozatot. Az ingatlan igényléséről az 1/14/08/2013. PM. h. rendelkezik. A polgármesteri határozatról szóló tájékoztatót a Közgyűlés 190/2013. (IX. 12.) Kgy. határozatával hagyta jóvá. Az igénylés megtörtént, elbírálása folyamatban van. 9

11 80/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 7357/A/9 hrsz.-ú társasházi lakás vételárának módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése módosította a győri 7357/A/9 hrsz.- ú társasházi lakás vételárát. A Győr, Kisfaludy út 31. I/2. sz. társasházi lakás elővásárlási jog alapján ,- Ft vételáron elidegenítésre került. Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja október 2. 81/2013. (III. 29.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az állami vagyonkörbe tartozó győri 4873 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes igénylése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az állami vagyonkörbe tartozó győri 4873 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes igényléséről. A közgyűlési határozat április 22-én megküldésre került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem tudja a vagyonkezelői jogot töröltetni, mivel annak jogosultja jogutód nélkül megszűnt. Jelenleg az MNV Zrt. azt vizsgálja, hogy milyen módon és melyik állami szerv közreműködésével töröltethető az 1968-ban bejegyzett vagyonkezelői jog. Amennyiben ez a jogi kérdés tisztázódik és elhárul a vagyonkezelői jog törlése előtti akadály, az MNV Zrt. meg fogja keresni az Önkormányzatot az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatban. 88/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A évben indított SZTM számú Győr- Gyirmót területét érintő egyedi kérelem rendezési tervi módosítása, valamint az építési szabályzat módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az építési szabályzat módosítását. A jóváhagyott SZTM számú Győr-Gyirmót területét érintő rendezési tervmódosítás a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban az átvezetés megtörtént, és a módosított dokumentumok az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek megküldésre kerültek. 89/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Fogyatékos személyek átmeneti ellátását biztosító intézmény alapítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy május 1-jei hatállyal a Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza elnevezéssel új, önállóan működő intézmény jöjjön létre az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményből történő kiválással. Az EESZI alapító okiratának módosítása megtörtént, és a Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza alapító okirata május 1. napjával hatályba lépett. Az átmeneti gondozóház pénzügyi-gazdasági adminisztrációs feladatait az EESZI biztosítja. Az intézmény vezetésével közgyűlési döntés alapján megbízott igazgató kinevezése november 1-jével megtörtént. Az álláshelyek változásával kapcsolatos intézkedések és a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés megtörtént. 10

12 90/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a fenti tárgyú beszámolót és tájékoztatót. Az anyagok április 24-én megküldésre kerültek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 93/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szervezeti átalakításának tapasztalatai alapján irányító szervi döntések meghozatala. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendelte, hogy az irányítói jogkörébe tartozó Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum május 15. határidővel létszámcsökkentést hajtson végre. Az intézmény a döntésről értesült, és a határozatnak megfelelően határidőre megtette a szükséges munkajogi intézkedéseket. 94/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Önkormányzat irányítói jogkörébe vételére és az általa ellátott feladatokhoz kötődő állami vagyon tulajdonjogával kapcsolatos kérdések rendezése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kifejezte azon szándékát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, hogy amennyiben a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. ingó- és ingatlan vagyona átvételének jogi feltételei megvalósulnak, akkor az Önkormányzat tulajdonába veszi. A közgyűlési határozat alapján az MNV Zrt. kérte, hogy az Önkormányzat az érintett vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásnak kezdeményezéséről szóló további közgyűlési döntést csak azt követően hozzon, ha az ingatlan vagyonkezelője, azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy az ingatlan a feladatellátásához nem szükséges. 96/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása a Püspökerdő évi fejlesztésének támogatásával kapcsolatosan. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő pénzeszköz felhasználásról. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésre, a pénzösszeg utalásra került. Támogatott az ,- Ft-ot az előírt feladatnak megfelelően, a Püspökerdő évi fejlesztéséhez (tornapálya, tanösvény, tűzrakóhely felújítása) használta fel, melyről határidőre elszámolt. 11

13 97/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása Madarak és Fák Napja rendezvény támogatásával kapcsolatosan. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő pénzeszköz felhasználásról. A Kisalföld Erdőgazdaság Zrt.-vel a pénzeszköz átadási megállapodás aláírásra, a ,- Ft pedig utalásra került. A Püspökerdőben tartandó Madarak és Fák Napja rendezvény sikeres volt, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a támogatási összeget az előírt feladatnak megfelelően használta fel, melyről határidőre elszámolt. 99/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A köznevelési rendszer átalakításával kapcsolatban szükségessé vált ingó- és ingatlanvagyon átadása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köznevelési rendszer átalakításával kapcsolatban szükségessé vált ingó- és ingatlanvagyon átadásáról döntött a határozatában. Az az ingatlan vagyon, amit január 1-jét megelőzően az egyes főigazgatóságok és intézmények tartottak nyilván, január 1. napjával az I.-II.-III. számú Gazdasági Működtető Központ, az Óvodák Gazdasági Működtető Központja és a GYŐR- SZOL Zrt. részére került technikai kezelésbe adásra. Az ingatlanvagyon technikai kezelésbe adása, valamint az intézmények erről szóló értesítése május 7-ig megtörtént. Az ingó vagyonelemek átadását az ingó vagyontárgyak nyilvántartását végző intézmények hajtották végre. Az utolsó átadásra szeptember 30-án került sor. 100/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Iparvágány építéséhez szükséges ingatlan biztosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése iparvágány építéséhez szükséges ingatlan biztosításáról határozott. Az Önkormányzat tulajdonában lévő győri hrsz.-ú, 2 ha 8321 m 2 nagyságú ingatlan teljes területének, valamint a győri 5387/165 hrsz.-ú, 1 ha 8624 m 2 nagyságú ingatlan 185 m 2 területrészének a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. üzemetetésébe adására vonatkozó szerződés június 24-én aláírásra került a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet technikai kezelésének változatlanul hagyása mellett. 102/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése és az alapító okirat módosításának jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a GYŐR-SZOL Zrt. törzstőke emelését és az alapító okiratának módosítását. A döntésről érintett fél értesítése megtörtént, a törzstőke emelés összege átutalásra került a társaság részére. Az alapító okiratban a módosítások átvezetésre kerültek. A törzstőke emelés cégbírósági bejegyezése megtörtént. 12

14 103/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értékesítése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben fennálló 100%-ot képviselő ,- Ft névértékű üzletrészének, annak névértéken történő értékesítéséhez. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 100% üzletrészének értékesítése a GYŐR-SZOL Zrt. részére megtörtént. A változás cégbírósági bejegyzése május 17-i keltezéssel megtörtént. 105/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése június 1-jétől május 31-ig terjedő 3 éves időtartamra megválasztotta a Xantus János Állatkert Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját, valamint felhatalmazta a polgármestert a társaság módosított Alapító Okiratának aláírására, illetve felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon. A változás-bejegyzési kérelem május 30-án került benyújtásra a cégbírósághoz, a bejegyző végzés azonban még nem született meg. 107/2013. (IV. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 2672/55/A/71 hrsz.-ú, Győr, Lajta u. 33. VI. emelet 1. szám és 2672/28/A/85 hrsz.-ú Győr, Ikva u. 38. XI. emelet 31. szám alatti lakások cseréje. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a győri 2672/28/A/85 hrsz.- ú (Győr, Ikva u. 38. XI. emelet 31. szám alatti) lakás GYŐR-SZOL Zrt. technikai kezeléséből történő kivonásáról és a Vagyongazdálkodási Osztály kezelésébe adásáról, valamint jóváhagyta nevezett lakás győri 2672/28/A/85 hrsz.-ú ingatlannal való cseréjét azzal, hogy a győri 2672/28/A/85 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a lakások közötti ,- Ft értékkülönbözetet, valamint a lakáscserével kapcsolatban felmerült költségeket megfizetik az Önkormányzat és a GYŐR-SZOL Zrt. részére. Fentiekkel egyidejűleg a Közgyűlés hozzájárult, hogy a győri 2672/28/A/85 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásban a Honvédelmi Minisztériumot rendelkezési (bérlőkijelölési) jog illesse meg. Az ingatlancseréről szóló aláírt szerződések jóváhagyás céljából október 1-jén kerültek elküldésre a Honvédelmi Minisztérium részére. 111/2013. (IV. 23.) sz. kgy. határozat Tárgy: Tájékoztató a Dunakapu téri beruházásról és a Dunakapu tér és környezetének felújítására vonatkozó beruházási engedélyokiratának módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Dunakapu tér és környezetének felújítására vonatkozó beruházási engedélyokirat módosítását. A beruházási munkák a határozat 1. sz. mellékletében (Beruházási Engedélyokirat) írtak szerint megkezdődtek. 13

15 116/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszámfejlesztése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy az I. sz. Gazdasági Működtető Központ álláshelyeiből 4 álláshely átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez június 1-jétől. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 8 órára számított engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát az érintett intézményekben módosította. Az engedélyezett álláshelyek számáról az intézmények értesítése, a létszámváltozásból adódó intézkedések, valamint az intézmények költségvetéseiben az átcsoportosítás, a határozatnak megfelelően megtörtént. 117/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Gazdasági működtető központok engedélyezett álláshelyeinek száma. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a korábbi határozatokkal jóváhagyott engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának július 1-jétől történő módosításáról az I. számú és a II. számú Gazdasági Működtető Központokra vonatkozóan. Az engedélyezett álláshelyek számáról az intézmények értesítése, a létszámváltozásból adódó intézkedések a határozatnak megfelelően megtörténtek. 118/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az óvodák 2013/2014-es nevelési évi közalkalmazotti létszámának változtatása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény előírásainak megfelelően döntött az óvodák engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának változásáról a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan. Az engedélyezett álláshelyek számáról az intézmények értesítése megtörtént. A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvénynek a 2. számú mellékletét, amely a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát írja elő az óvodákban, időközben a évi CXXIX törvény 43. (2) bekezdése módosította. Az intézmények vezetőinek értesítése a megváltozott törvényi előírásokról megtörtént, az intézményekben az álláshelyek betöltése már a módosított létszámelőírásoknak megfelelően történt. A törvénymódosítással előírt óvodai közalkalmazotti álláshelyek számának intézményenkénti rögzítése a szeptemberi közgyűlés elé került jóváhagyásra. 119/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Az egészségügyi, szociális integrált pénzügyi-gazdasági egység és a FÁG, valamint az egészségügyi, szociális integrált pénzügyi-gazdasági egység és az EBI közötti munkamegosztási megállapodás megkötésének jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az önállóan működő, teljes jogkörrel rendelkező Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás megkötését. A Közgyűlés által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás megkötése - az Integrált Pénzügyi-Gazdasági Egység és a 14

16 Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza, illetve az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat között - a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. 120/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Dublini Nyilatkozat az Európai Korbarát Városokról és Közösségekről elfogadása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy döntött, hogy csatlakozik a Dublini Nyilatkozat az Európai Korbarát Városokról és Közösségekről 2013 aláíróihoz. A közgyűlési felhatalmazás alapján, a polgármester úr által a nyilatkozat aláírása június 12-én megtörtént. A nyilatkozatban megfogalmazott vállalások teljesülése folyamatos. 122/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a helyi autóbuszközlekedésre vonatkozó vonalhálózatot és menetrendet. Az új vonalhálózat és a menetrend augusztus 1-jétől bevezetésre, a közszolgáltatási szerződés 4. számú módosításáról szóló szerződés június 27-én aláírásra került. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről a végrehajtásért felelős osztály határidőben gondoskodott. A pályázati felhívás azonban csak június 18-án jelent meg a Hivatalos Értesítőben, a június 6-i határidő helyett, a hivatalnak fel nem róható okból. A beérkezett pályázat bírálatáról a Közgyűlés határidőben döntött a 197/2013. (IX. 27.) Kgy. sz. határozatának 1. pontja alapján. 127/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Városfejlesztő társaság kijelölése, valamint az Önkormányzat és a Győr Projekt Kft. közötti szerződések megkötése. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése városfejlesztő társaságnak, illetve a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztési, bonyolítói feladatok ellátására a GYŐR PROJEKT Kft.-t jelölte ki, egyúttal felhatalmazta a polgármestert és a tulajdonosi jogok gyakorlójaként a GYŐR PROJEKT Kft.-t a közszolgáltatási szerződés, valamint együttműködési szerződés, illetve azok szükségessé váló módosításának aláírására. A közszolgáltatási szerződés és az együttműködési szerződés június 4-én került aláírásra. 128/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A évi EYOF megrendezésének évi támogatása kapcsán kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat megadása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazta a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetőjét, hogy a évi támogatási szerződés aláírásához írásban nyilatkozzon az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, hogy az EYOF projekt során megvalósuló létesítmények sportcélú fenntartását, üzemeltetését tizenöt évig biztosítja. A nyilatkozat május 31-i keltezéssel megszületett, ezt követően megküldésre került a Minisztérium részére. 15

17 130/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése, és az alapító okirat módosításának jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a GYŐR-SZOL Zrt. törzstőke emelését és az alapító okiratának módosítását. A törzstőke emelés összege átutalásra került. Az Alapító Okirat módosítása megtörtént. A cégbíróság szeptember 11-i dátummal bejegyezte a törzstőke emelést a cégnyilvántartásba. Az Önkormányzat tulajdonában álló Nádorvárosi, Révfalusi, Templom úti és Újvárosi temető felújítására I-III. negyedévben nettó 7.147,- eft összeg került kifizetésre. A munkák még teljes körűen nem készültek el, így további kiadások várhatók. A Richter János Hangverseny terem és Konferencia terem padlózatának felújítása és a nézőtéri zsöllye székek cseréje elkészültek, aktiválásuk megtörtént nettó ,- eft összegben. A 8112/1 hrsz.-ú uszoda felújítási munkálataira I-III. negyedévben nettó ,- eft került kifizetésre. A felújítás még folyamatban van. A Győr-Likócson található 0680 hrsz. komposztáló telepen só tárolására alkalmas épület felépítésére szeptember 4-i dátummal a vállalkozási szerződés megkötésre, a vállalkozó részére a szerződéskötést követő 10 napon belül pedig 10 millió forint előleg kifizetésre került. 135/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Közterületek elnevezésének jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Győr-Szentivánon és Győr- Kismegyeren található közterületek elnevezését hagyta jóvá, melyről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek és közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása, továbbá a címjegyzékbe történő bejegyzése megtörtént. 137/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az irányítói jogkörébe tartozó dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratát. A módosított alapító okirat a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában átvezetésre került. 138/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ és a kulturális ágazat intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ és a kulturális ágazat intézményei közötti munkamegosztást. Az erről szóló megállapodások az érintett kulturális intézmények és a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ között megkötésre kerültek. 16

18 143/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-től júliusi 1. és december 20. közötti időszakra vonatkozóan folyószámla hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen. Az Önkormányzat és számlavezetője (OTP Bank Rt.) között a határozatban foglalt időszakra vonatkozóan, maximum 1,5 milliárd Ft hitelkeret erejéig, a folyószámla-hitel szerződés megkötése megtörtént. 144/2013. (V. 31.) sz. kgy. határozat Tárgy: A győri 7505, 7868, 7869, 7870/1, 7871, 8111/1 hrsz.-ú ingatlanok használatának biztosítása szennyvíz nyomóvezeték és átemelő építése céljából a Pannon-Víz Zrt. részére. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingatlanok ingyenes használatáról döntött közműépítés céljából. A határozatban feltüntetett ingatlanokat érintő szennyvízvezetési szolgalmi jogot alapító megállapodás aláírásra került július 31-én. 172/2013. (VI. 28.) sz. kgy. határozat Tárgy: Ingatlancserék jóváhagyása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában álló győri 0113/1, 0114/4, 0118, 0120/1, 01499, 01500/6, 01501, 01502, 01503, és hrsz.-ú ingatlanok, összesen m 2 nagyságú területrészeinek nettó ,- Ft értéken és az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az IMMOCHAN Magyarország Ingatlan-üzemeltető és Bérbeadó Kft. tulajdonában álló 0114/3, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 01498/3, 01500/3, 01500/4, 01500/5, 01500/7, 01500/8, 01500/9 hrsz.-ú ingatlanok, összesen 7967 m 2 területrészeinek nettó ,- Ft értékén történő cseréjéhez az ingatlanok közötti ,- Ft értékkülönbözet Önkormányzat részére történő megfizetésével. Az ingatlanok cseréjéről szóló szerződés tervezetét a Vagyongazdálkodási Osztály elkészítette, a tervezet szövegének egyeztetése az érdekeltek között folyamatban van. 177/2013. (VI. 28.) sz. kgy. határozat Tárgy: 11865/1 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása a Vagyongazdálkodási Osztály részére. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingatlannak a Vagyongazdálkodási Osztály részére történő technikai kezelésbe adásáról határozott. A Győr, Bácsa út 55. szám (11865/1 hrsz.) alatti középiskola, általános iskola és udvar megnevezésű ingatlant a Vagyongazdálkodási Osztály szeptember 1-jétől kivonta a II. számú Gazdasági és Működtető Központ technikai kezeléséből. Az ingatlan technikai kezelője jelenleg a Vagyongazdálkodási Osztály. 17

19 182/2013. (VI. 28.) sz. kgy. határozat Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházásának kezdeményezése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházásának kezdeményezéséről döntött. A Vagyongazdálkodási Osztály július 3-i levelében megküldte a győri 5470/10, 5756/2, 5778/5 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló közgyűlési határozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, aki augusztus 12-i levelében azt a tájékoztatást adta, hogy az igénylés megfelel a jogszabályi feltételeknek, az ingyenes átadáshoz szükséges eljárás lefolytatását megkezdték. 186/2013. (VI. 28.) sz. kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói beosztásának betöltése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Levéltára magasabb vezetői feladatainak ellátásával 5 éves időtartamra Bana József urat bízta meg. Az igazgató úr megbízásával kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban átvezette. 205/2013. (IX. 27.) sz. kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győri ETO FC Kft. közötti haszonélvezeti jogot alapító szerződés módosítása. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult a GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. és az Önkormányzat között április 19-én létrejött és május 31-én módosított haszonélvezeti jogot alapító megállapodás ismételt módosításhoz. A módosítás értelmében az Önkormányzat haszonélvezeti joga az újonnan épült győri 5761/6/G hrsz. alatti szállodára nem terjed ki. A haszonélvezeti jogot alapító megállapodás módosításának aláírása, ügyvédi ellenjegyzése október 14-én megtörtént. 240/2013. (X. 18.) sz. kgy. határozat Tárgy: Közterületek elnevezése. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közterületek (Tóparti utca, Keréktó utca, Kisrét utca, Nagyrét utca, Horgony utca) elnevezéséről határozott. A határozatban foglaltakról az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek, közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása megtörtént, a címjegyzékbe pedig bejegyzésre kerültek. ***** 18

20 HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. G y ő r, november 12. Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette a főosztályok és osztályok közreműködése, tájékoztatása alapján a Jogi és Önkormányzati Osztály. 19

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 8/2015.

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére 193/2014. (IX.04.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez. A képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 159-8/2008. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez A képviselő-testület

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Ügyiratszáma: /2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó

Ügyiratszáma: /2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó Ügyiratszáma: 204-17/2008.XIII. Ügyintéző: Kovács István/Béresné B E S Z Á M O L Ó hez a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Kádár Csaba Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Szám: 1128-17/2017. TÁJÉKOZTATÓ a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2016. (XII.15.) 33/2014. (VI.30.) 6/2012. (II.24.) 39/2014. (X.31.)

47/2016. (XII.15.) 33/2014. (VI.30.) 6/2012. (II.24.) 39/2014. (X.31.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. február 08-i nyílt és zárt ülésén

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

2016. szeptember 27-én (kedd) 9.00 órára

2016. szeptember 27-én (kedd) 9.00 órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben