Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester Németh Csaba alpolgármester Bódai Tibor képviselő Décsy László képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Pap György pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Tamás Péter képviselő, Balogh Anikó képviselő, Rácz Lajos képviselő Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes- mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 4 képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendre, melyben az 1. napirend keretében a költségvetési rendelet módosítást levenni javasolta napirendről. A képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester 5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 1

2 Napirend tárgyalása: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester: Felkérte Wolf Istvánnét napirend ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban várja a képviselők kérdéseit. Németh Csaba alpolgármester: Most látta, hogy három részre kell szétszedni a költségvetést. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A bevételeket és kiadásokat meg kell bontani kötelező feladatra, önként vállalt feladatra és állami feladatra. Németh Csaba alpolgármester: Ennek nincs is értelme az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Akkor is így kell elkészíteni, ez az előírás. Bódai Tibor képviselő: Időarányos volt a költés az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 95 millió forint előirányzatból 45,5 millió forint volt a teljesítés. Németh Csaba alpolgármester: Az általános iskolai kiadás a múlt évről húzódott át? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: decemberéről áthúzódó tételek ezek, szerinte ezt a KLIK-nek kellett volna kifizetni, mert a költségvetési év decembertől novemberig tart. A közművelődésen belül van a TIOP pályázat. 17 óra 45 perckor Balogh Anikó képviselő megérkezett és a Képviselő-testület 5 főre kiegészülve folytatta munkáját. Németh Csaba alpolgármester: 5386 eft, ez nem kevés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: eft a felhalmozási kiadás, a szakfeladatos táblán megtalálható. Décsy László képviselő: Felvetése, hogy az ÁMK-s pályázatokkal kapcsolatban hívjanak össze fórumot a projektben résztvevőkkel, az elszámolást készítőkkel, a pénzügyesekkel és a Képviselő-testülettel. A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyetértett. Németh Csaba alpolgármester: A SHIP projekt miből kerül finanszírozásra? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Minden pályázatnak elkülönített számlája van és a kifizetés arról történik. A SHIP projekt számlájáról az Önkormányzat leveszi azt a bér és dologi költséget, amit az Önkormányzatnak kell fizetni. 2

3 Németh Csaba alpolgármester: Mennyi forgóeszköz kell? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: eft havonta. Németh Csaba alpolgármester: Ki a kötelezettségvállaló? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az ÁMK vezetője. Németh Csaba alpolgármester: Mennyire befolyásolja az Önkormányzatot ennek finanszírozása? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Változó, ha van pénze az Önkormányzatnak, nem számít, ha nincs akkor gondot okoz. Balogh Anikó képviselő: Mennyi pályázat van most? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Kettő, de van amelyik nem az Önkormányzaton keresztül bonyolódik. Bódai Tibor képviselő: Meddig fog tartani? Horváth Tibor polgármester :A TIOP idén zárul november 30. napjával. Balogh Anikó képviselő: Januártól a könyvtár KLIK-hez tartozik, a művelődésszervező nem mehet be. Horváth Tibor polgármester : A KLIK működteti a könyvtárat. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Viszont a vagyont az Önkormányzat nem adta át. Horváth Tibor polgármester : Amit most vesznek eszközt a SHIP irodában lesznek elhelyezve. 10 számítógép, szerver, programok lettek beszerezve, a pályázat összege 10 millió Ft volt. Németh Csaba alpolgármester: Nem is tudott eddig erről. Horváth Tibor polgármester : Előveszi a testületi jegyzőkönyvet és átküldi. Régen beadott pályázat, ami eddig tartaléklistán volt. Önrész nem kellett hozzá és tavaly év végén indult el. Németh Csaba alpolgármester : Most kerültek a gépek beszerzésre? Horváth Tibor polgármester : Azért, hogy ne kelljen egyben 10 millió forintot kifizetni, vettek 5 gépet, kifizették, leigényelték a támogatást és a következő gépet már ebből vették meg. Németh Csaba alpolgármester: Megkérdezték tőle többen is, hogy az ÁMK vagyonbiztosítását most rendezi az Önkormányzat, nem tud róla. Horváth Tibor polgármester : Kért árajánlatot, következő ülésen fogják tárgyalni. Szükséges lenne, hogy különböző hozzáférés legyen az ÁMK-n belül, mert sokan be tudnak menni az épületbe. Bódai Tibor képviselő: Mennyire fognak információt kapni az iskobától? 3

4 Horváth Tibor polgármester : Mondták, hogy kellene riasztó, amíg nem konkrét a dolog, nincs értelme beszélni róla.a KLIK vezetője megnézte a lapostető szigetelését és csatorna javítás szükségességét. Németh Csaba alpolgármester: 4 méter csatorna és 10 millió forintos számítógépterem között van különbség. Horváth Tibor polgármester : Tavaly beszéltek róla és Képviselő-testületi döntés nem kellett hozzá. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Aki az iskolában felel a pályázatokért év elején vázolja a terveket és év végén számoljon be róla. A költségvetésben be volt tervezve a számítógépes terem. Horváth Tibor polgármester : A pártházban hasonló beruházás lesz, hivatalos megnyitó után lesz oktatás. Egyenlőre még a közbeszerzés zajlik, 10 számítógép és egy interaktív tábla már itt van, ez is körülbelül 8 millió Ft. Az ÁMK féléves beszámolójával kapcsolatosan több kérdés nem hangzott el. Horváth Tibor polgármester felkérte Wolf Istvánnét az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az Önkormányzatnál is ugyanaz a feladat szerinti kötelező bontás van, a részletes adatok a szakfeladatos táblában találhatók, melyet ismertet. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 139/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete a.) a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. b.) Sármellék község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: ,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével, ,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, ,- eft teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Tibor polgármester Melléklet a 139/2013. sz. határozat a.) pontjához: I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 4

5 1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5

6 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek 563 VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 Függő átfutó kiadások G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Kötelező feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5)

7 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

8 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) félévi beszámoló Sorszám Ámk. Sármellék Önként vállalt feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. 3.melléklet Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 8

9 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányító szervtől kapott támogatás működési VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) félévi beszámoló ÁMK Sármellék Állami feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 9 4.melléklet Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

10 szám e.i. e.i. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 0 10

11 kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Ámk Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet Felhalmozási kiadás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás VI.30- ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) 11

12 Felújítási kiadások célonként Beruházási kiadások feladatonként Szellemi term.vásárlása Ügyviteli és szám.techn.eszk.vásárlása Ber.besz.árába beszámítandó áfa ÖSSZESEN: Melléklet 139/2013.sz. határozat b.) pontjához: I. félévi beszámoló Sorszám Sármellék Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. 1.melléklet Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás I. Általános és céltartalék Működési kiadások (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK

13 1. Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. 160 Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. 171 Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányítószervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) E. Finanszírozási bevételek (C+D) Függő, átfutó bevételek VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) Működési célú hitel törlesztése (éven túli) Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

14 G. H. Függő, átfutó kiadások Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) Tárgyévi bevételek 208 összesen (B+E) I. félévi beszámoló Sármellék község önkormányzata Kötelező feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 660 d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások 140 (1+.+5) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. 165 Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 14

15 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 VII. Hitelek felvétele 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. 165 Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Állami feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője

16 Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁSOK 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. V. A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások

17 7. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 0 0 VI. Irányítószervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 0 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Önként vállalt feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 4.mellé Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesí 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások

18 (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek ( ) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási támogatások Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) V. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 18

19 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) I. félvi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Szakfeladat száma Megnevezés Működési kiadások szakfeladatonként 19 Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadások 5.melléklet Víztermelés, ellátás, közkutak Települési hulladék kezelése 0 Összes működési kiadás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Közutak fenntartásának finanszírozása Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Általános igazgatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátápkhoz Települési kisebbségi önkorm Máshova nem sorolt Mezőgazdasági támogatások Közvilágítás Intézményi működési bevétlelek Községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók oktatása Háziorvosi alapellátás Fogorvosi ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúsági eü. Gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (alanyi jogon) Rendelkezésre állási tám Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Átmeneti segély mozáskorl Közgyógyellátás 0

20 Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Falugondnoki szolgáltatás Közfoglalkoztatás Könyvtár Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Versenysport tevékenysége és támogatása Köztemető fenntartása és működtetése Kötelező feladatok összesen: Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (alanyi jogon) Átmeneti segély Egyéb önkorm.ellátás (gyermekétkeztetés) Zöldterület kezelés Általános igazgatás Községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Közgyógyellátás Államigazgatási feladatok összesen: Általános igazgatás Községgazdálkodás Versenysport tevékenysége és támogatása Egyéb hallgatói támogatások (Bursa) Önként vállalt feladatok összesen: Összesen I. félévi beszámoló Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet Felhalmozási kiadás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás VI.30- ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Felújítási kiadások célonként Óvoda felújítás Beruházási kiadások feladatonként Hangosító berendezés(rácz L. tiszt.díjából) Fűkasza Berendezés, felszerelés,bútor ÖSSZESEN:

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben