M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 24-én /csütörtökön/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. N A P I R E N D: 1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról./az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Előadó: Kondora István polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Előadó: Kondora István polgármester 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Előadó: Kondora István polgármester 4. Tájékoztatás a Sárvári Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetéről és a tervezett beruházásról. Előadó: Vancsura Miklós igazgató 5. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbításához hozzájárulás. Előadó: Vancsura Miklós igazgató 6. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvári Gyógyfürdő Kft. vízbázis átalakítási tervéhez. Előadó: Vancsura Miklós igazgató 7. Nyilatkozat az Önkormányzati Kórház Sárvár kapacitás-átcsoportosítási kérelméről. Előadó: Vancsura Miklós igazgató 1

2 8. Ideiglenes kapacitás-átvétel engedélyezése az Önkormányzati Kórház Sárvár részére. Előadó: Vancsura Miklós igazgató 9. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Alapító Okiratának módosítása. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 10. Önkormányzati rendeletalkotás a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 11. Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvár Víz Kft közötti megállapodás érdekeltségi hozzájárulás kiegészítéséről. Előadó: Kondora István polgármester 12. Tagi kölcsön biztosítása a Sárvár Távhő Kft. részére. Előadó: Baranyai József FEB elnök 13. Sárvár Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata. Előadó: dr.kulcsár László szakreferens 14. Beszámoló a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvételéről. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 15. dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó: Kondora István polgármester 16. A sárvári 1462 hrsz-ú ingatlan /Katóköz u. 5./ 77 m2-es területének megvásárlása. Előadó: Kondora István polgármester 17. A sárvári 141/1/A/2 hrsz-ú /Batthyány u. 1./ volt vöröskeresztes bolt ingatlan értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester 18. Tulajdonosi hozzájárulás: a/ A 6. számú vizműkút megszüntetéséhez. 2

3 Előadó: Kondora István polgármester b/ A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő gyógyvize minősítésére vonatkozó adatok kiadásáról az ECONET Kft. részére. Előadó: Kondora István polgármester c/ A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő gyógyvize minősítésére vonatkozó adatok kiadásáról a Vármellék Kft. részére. Előadó: Kondora István polgármester 19. Egyebek. Napirend után: kérdések, bejelentések Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó:dr.Szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök Sárvár, november 17. Kondora István polgármester 3

4 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... 5 Beszámoló a képviselő testület október 20 - i i ülése óta történt jelentősebb eseményekről... 7 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről TÁJÉKOZTATÓ az intézmények saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntéseiről / Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról / Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Tájékoztatás a Sárvári Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetéről és a tervezett beruházásról / Napirendi pont A Sárvár Gyógyfürdő Kft. folyószámla hitelének meghosszabbítása.43 6/ Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvári Gyógyfürdő Kft. vízbázis átalakítási tervéhez / Napirendi pont Nyilatkozat az Önkormányzati Kórház Sárvár kapacitásátcsoportosítási kérelméről / Napirendi pont Ideiglenes kapacitás-átvétel engedélyezése az Önkormányzati Kórház Sárvár részére / Napirendi pont Az Önkormányzati Kórház Sárvár Alapító Okiratának módosítása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a menetrend szerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.67 11/ Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvár Víz Kft közötti megállapodás érdekeltségi hozzájárulás kiegészítéséről / Napirendi pont Tagi kölcsön biztosítása a Sárvár Távhő Kft. részére / Napirendi pont Sárvár Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata / Napirendi pont Beszámoló a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvételéről / Napirendi pont dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása / Napirendi pont A sárvári 1462 hrsz-ú ingatlan /Katóköz u. 5./ 77 m2-es területének megvásárlása / Napirendi pont A sárvári 141/1/A/2 hrsz-ú /Batthyány u. 1./ volt vöröskeresztes bolt ingatlan értékesítése / Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás megadása: a/ A 6. számú vizműkút megszüntetéséhez b/ A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő gyógyvize minősítésére vonatkozó adatok kiadásáról az ECONET Kft. részére c/ A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő gyógyvize minősítésére vonatkozó adatok kiadásáról a Vármellék Kft. részére / Napirendi pont Egyebek

5 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. JELENTÉSa lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 119/2010. /V.20./ számú határozatában a képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött a Nádasdy Tamás Általános Iskola felújítására. A pályázat ,-Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása április 18-án megtörtént. A felújított épület ünnepélyes átadására november 9-én került sor, az ünnepségen jelen volt Harangozó Bertalan kormánymegbízott. A közreműködő szervezet november 3-án kelt levelében arról értesítette az önkormányzatot, hogy a 2. számú kifizetési kérelem és kapcsolódó pénzügyi elszámolások vizsgálatát elvégezte, és ,-Ft összegű támogatás átutalásáról intézkedett. 67/2011./III.24./ számú határozatában a képviselő-testület a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján pályázat benyújtásáról döntött korábbi létszámcsökkentési döntéseinek támogatására. A Magyar Államkincstár november 7-én kelt levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Bíráló Bizottság az igénylés II. ütemében beadott pályázat alapján ,-Ft összegű támogatást állapított meg az önkormányzat részére. A támogatás az október havi nettó finanszírozás keretében érkezett meg az önkormányzat számlájára. 157/2011. /IX.12./ számú határozatában a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati intézményen belül működtetett Tourinform Iroda működtetését a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. részére január 1. napjától határozatlan időre átadja. Az átadási szándék bejelentése a Magyar Turizmus Zrt. felé, a szükséges dokumentumok egyidejű megküldésével megtörtént, a szerződésmódosítást a Magyar Turizmus Zrt november 4-én megküldte az önkormányzat részre. A háromoldalú megállapodás aláírása valamennyi fél részéről megtörtént. 180/2011. /IX.22./ számú határozatában a képviselő-testület az ingatlan-nyilvántartásban a Sárvár, 141/1/A/2 hrsz-ú (Batthyány u. 1.) volt vöröskeresztes bolt ingatlant értékesítésre kijelölte, és az ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséről döntött, az ingatlan kikiáltási árát ,- Ft összegben állapította meg. Az árverés kitűzött időpontja október 13. csütörtök 9.30 óra volt. Az árverési hirdetmény a határozat alapján, az abban megjelölt fórumokon közzétételre került, azonban az árverés érdeklődés hiányában meghiúsult. 181/2011. /IX.22./ számú határozatában a képviselő-testület az ingatlan-nyilvántartásban a Sárvár 74/3 hrsz-ú, természetben Sárvár, Batthyány u. 14. szám alatt az udvari részen található lakóház, udvar megjelölésű ingatlant értékesítésre kijelölte, és az ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítéséről döntött, az ingatlan kikiáltási árát ,- Ft összegben állapította meg. Az árverés kitűzött időpontja október 13. csütörtök 9.00 óra volt. 5

6 Az árverési hirdetmény a határozat alapján, az abban megjelölt fórumokon közzétételre került, azonban az árverés érdeklődés hiányában meghiúsult. Sárvár, november 16. dr. Szijártó Valéria s.k. jegyző 6

7 Beszámoló a képviselő testület október 20 - i i ülése óta történt jelentősebb eseményekről Október 20 án került átadásra a október 4-i kolontári vörösiszap katasztrófa felszámolásában végzett munkájáért 31 sárvári tűzoltó részére a dr. Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott Rendkívüli helytállásért vörösiszap katasztrófa érdemjel. A október 4 i vörösiszap katasztrófa elhárításáért, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállásáért kapott elismerést Kovács Levente sárvári tűzoltó parancsnok, valamint Kovács Imre pv. alezredes. Október 21 én a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának ünnepi állománygyűlésén Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, főigazgató adta át Pajor Andrásnak, a Vas Megye Önkormányzata Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága elnökének Pintér Sándor belügyminiszter által kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseképpen adományozott aranygyűrű emléktárgyat. E napon fejeződött be a Nádasdy Ferenc út Esze Tamás utca kereszteződése körforgalmának útépítése. A parkosítási munkálatok pedig folyamatban vannak. A beruházás ünnepélyes átadására november 30 án 16 órakor kerül sor. Október 22 én az 1956 os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából délelőtt a városi köztemetőben az önkormányzat képviselői megkoszorúzták Török István sírját. A megemlékezés délután az 1956 os emléktáblánál folytatódott szintén koszorúzással. A Kossuth téren Máhr Tivadar alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A megemlékezésen fellépett Horváth Róbert vermondó, Hirschberg Anna, a Savaria Szimfónikusok tagja, a Néptánckör és a Konkoly Együttes. Abai Imre vértanú plébános domborművénél társadalmi szervezetek, pártok és intézmények helyezték el koszorúikat. Közreműködött a Koncertfúvószenekar. Az est folyamán a Nádasdy - vár dísztermében Hirschberg Henrik zongoraművész adott koncertet az ünnep és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére. E napon folytatódott az egészséges életmódot népszerűsítő Mozdulj Sárvár! rendezvénysorozat a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! című programmal. A nevezők futó és görkorcsolya versenyszámokban mérhették össze ügyességüket. A versenyt a Tinódi DSE szervezte. A dobogós helyezést elért versenyzőknek járó kupákat a rendezvény ötletgazdája, Máhr Tivadar alpolgármester adta át. E napon az Evangélikus Gyülekezet szervezésében a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából, a Protestáns Napok keretében, a Hadtörténeti Múzeum és a Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör anyagából bélyegkiállítás nyílt. A kiállítást Szabó Ferenc, a pápai bázisrepülőtér tábori lelkésze ajánlotta az érdeklődök figyelmébe. Október 23 án Rábasömjénben az 1956 os forradalom és szabadságharc ünnepén felavatásra került a Pintér László fafaragó által készített életnagyságú Mindszenty József esztergomi érsekről készített szobor. 7

8 Október 26 án a Esték a galériában rendezvénysorozat keretében Pápes Éva meseszimbólum kutató tartott előadást Álom és mese valóság és mese címmel. Október 27 én delegáció érkezett Sárvár németországi testvérvárosából, Steinheim an der Murr - ból Thomas Rosner polgármester vezetésével. Október 28 án szlovén delegáció látogatott Sárvárra. A szlovén küldöttség és Sárvár Város Önkormányzatának képviselői a köztemetőben és az internálótábor falán elhelyezett emléktáblánál rótták le kegyeletüket a II. világháború délszláv áldozati előtt. E napon a Nádasdy várban inmár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az AZK- JAM, ahol az 1990-es évek kultzenéiből hallgathattak meg válogatást a legkülönbözőbb karakterű zenészektől az érdeklődök. Október 29 én a városközpontban ismét lezajlott a Simom - Júdás napi országos vásár. Ezen naphoz kapcsolódóan bukovinai bált rendezett a Néptánckör. November 1 jén délután a Mindenszentek napi megemlékezésre került sor a városi köztemetőben a Koncertfúvószenekar közreműködésével. Az önkormányzat részéről Kondora István polgármester és Sütő Károly aljegyző a megemlékezés koszorúját és mécsesét helyezte el a II. világháború magyar áldozatainak az emlékművénél, a második világégés szerb és szlovén áldozatainak a sírjainál, valamint a szovjet katonák emlékművénél. Az elhunytakért Orbán István kanonok mondott imádságot. November 6 án Galeria Arcis kiállítótermében megnyílt Németh János festőművész és pedagógus kiállítása. A művészt Kondor János, a művelődési központ igazgatója üdvözölte. A művész több mint 20 éve rajzolja és festi az európai hírű kőszegi "Szőlő Jövésnek Könyvét". A megnyitó kezdetén a művész unokája olvasott fel egy lírai írását. A tárlatot Balogh Péter építész, a Rumi Rajki Műpártoló Kör elnöke nyitotta meg. November 9 én sor került a A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola felújítása a hatékony tanulási környezet kialakításáért projekt keretében felújított intézmény ünnepélyes átadására. Az ünnepélyen megjelent vendégeket köszöntötte Kondora István polgármester, beszédet mondott Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Az épületet megáldotta Orbán István kanonok, valamint Gyarmati István és Szentgyörgyi László lelkészek. November 8 án a Városháza Széchenyi termében jó sportoló diákok köszöntésére került sor. November 10 én megnyílt a Nádasdy Ferenc Múzeumban Pajor András Kisvárosi ünnepek című fotókiállítása. A kiállítást köszöntötte Kondora István polgármester és Takács Zoltán igazgató nyitotta meg. A megnyitón fellépett Jankovics Zoltán hegedűművész. November 11 én a könyvtárban a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár és a Sárvári Városszépítő Egyesület rendezésében megnyílt a Polgár Zsolt gyűjteményéből összeállított Sárvári Emlékek V. című kiállítás, amelyet Nagy Miklós vezető tanácsos ajánlott a közönség figyelmébe. E napon a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjét ünnepelve inmár 15. alkalommal lampionos felvonulás indult a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola főbejáratától a Szent László plébánia templomba. 8

9 E napon Debbie Davies Trio adott koncertet a Tinódi Gimnázium dísztermében. November 12 én a Nádiverebek együttes fennállásának 5. évfordulója alkalmából adott hangversenyt a Nádasdy vár dísztermében. Az együttest a jubileum alkalmából Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte. November 14 én Simaságon a Szociális Munka Napja alkalmából átadásra került Horváth Miklós, az Önkormányzati Kórház Sárvár Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály és Betegotthon szociális otthoni gondozója részére a Képviselő testület 189/2011. /IX. 22./ számú határozatával adományozott Szegedi Kőrös Gáspár Érdemérem. November hónap első felében a Magyar Páneurópa Unió Sárvári Regionális Szervezete az ez évben elhunyt örökös elnökére, dr. Habsburg Ottóra emlékezett az alábbi előadásokkal a Nádasdy vár dísztermében: Időpont Előadó Előadás címe November 4. Katona Attila történész, tanszékvezető egyetemi tanár Az Osztrák Magyar Monarchia, mint stabilizáló európai nagyhatalom a November 11. Sárvár, november 15. Dr. Gróf Bethlen István, a Magyar Páneurópa Unió országos elnöke kiegyezéstől Trianonig Habsburg Ottó politikai tevékenysége Magyarországért páneurópai szemmel Kondora István s.k. polgármester 9

10 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/ , Tel.: 95/ , TX.: TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről I. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) számú rendelet 18.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra, II. a rendelet 18.. (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra, III. a rendelet 18.. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzatmódosítás jogát esetenként e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. Az e hatáskörökben szeptember 1-je és november 10-e között hozott döntések a következők: I. Polgármester Polgármesteri Hivatal részére - karbantartási anyagok, alkatrészek beszerzésére (bruttó) 95 e Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szúnyogirtásra tervezett előirányzat terhére, Polgármesteri Hivatal részére - helyi lakásfenntartási támogatás előirányzatának kiegészítésére 600 e Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a tanévkezdési támogatásra tervezett előirányzat maradványa terhére, 10

11 II. E hatáskörben hozott döntés nincs. III. Polgármester Polgármesteri Hivatal részére - orvosi rendelő október-december havi bérleti díjára 540 e Ft, - útszóró-só vásárlására (bruttó) e Ft, - Csónakázó-tónál csapadékcsatorna kiváltására (bruttó) 681 e Ft, Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - 311/2011. (X. 6.) számú bizottsági határozat Gondozási és Családsegítő Központ részére - létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások megtérítésére 359 e Ft, - 344/2011. (XI. 10.) számú bizottsági határozat Nádasdy Tamás Általános Iskola részére - kistérségi támogatás előirányzatának csökkenésére pótköltségvetési kérelemre a évi fel nem használt pénzmaradvány terhére e Ft Sárvár, november 15. K o n d o r a István sk. 11

12 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/ , Tel.: 95/ , TX.: TÁJÉKOZTATÓ az intézmények saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntéseiről A Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) számú rendelet 17.. (1-9) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 17.. (8) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 30 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az e hatáskörben hozott döntések alapján a évi költségvetési rendelet módosítása a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglalt időpontokban történik meg. Az e hatáskörökben szeptember 1-e és október 31-e között hozott döntések a következők: I. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (költségvetési rendelet-módosítást igényelnek) 1. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Városgazdálkodás Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevétel (közcélú) e Ft működési célú végleges pénzeszköz-átvétel (OFA) 869 személyi juttatás e Ft munkáltatót terhelő járulékok 329 e Ft Összesen: e Ft e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése dologi kiadás e Ft működési célú végleges pénzeszköz-átadás e Ft Összesen: e Ft e Ft 2. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Városi Bölcsőde tényadatok alakulása 12

13 Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése személyi juttatás e Ft munkáltatót terhelő járulékok 300 e Ft dologi kiadás e Ft Összesen: e Ft e Ft 3. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Gondozási és Családsegítő Központ tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevétel (közcélú) 104 e Ft személyi juttatás 92 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 12 e Ft Összesen: 104 e Ft 104 e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése személyi juttatás e Ft munkáltatót terhelő járulékok 388 e Ft dologi kiadás e Ft Összesen: e Ft e Ft 4. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola többletbevételek, tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése saját működési bevétel (ECDL) 760 e Ft működési célú végleges pénzeszköz-átvétel 20 támogatásértékű működési bevétel (közcélú. szakképzés) 855 e Ft Támogatásértékű felhalmozási bevétel (szakképzés) e Ft személyi juttatások 770 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 87 e Ft dologi kiadások 778 e Ft felhalmozási kiadások e Ft Összesen: e Ft e Ft 5. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Városgazdálkodás 13

14 Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola többletbevételek, tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevételek (ösztöndíj,közcélú) e Ft személyi juttatások 391 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 3 e Ft dologi kiadások 81 e Ft ellátottak pénzbeni juttatásai e Ft Összesen: e Ft e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése személyi juttatások e Ft munkáltatót terhelő járulékok 500 e Ft dologi kiadások e Ft Összesen: e Ft e Ft 6. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola többletbevételek, tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése támogatásértékű működési bevételek (közcélú) 84 e Ft személyi juttatások 74 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 10 e Ft Összesen: 84 e Ft 84 e Ft 7. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Nádasdy Tamás Általános Iskola többletbevételek Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevételek (közcélú, táborozás) 71 e Ft személyi juttatások 19 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 2 e Ft ellátottak pénzbeni juttatásai 50 e Ft Összesen: 71 e Ft 71 e Ft 8. 14

15 Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Vármelléki Óvoda többletbevételek Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevételek (közcélú) 12 e Ft személyi juttatások 11 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 1 e Ft Összesen: 12 e Ft 12 e Ft 9. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Petőfi úti Óvoda többletbevételek Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevételek (közcélú, logopédus) 117 e Ft személyi juttatások 95 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 22 e Ft Összesen: 117 e Ft 117 e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése dologi kiadások e Ft felhalmozási kiadás e Ft Összesen: e Ft e Ft 10. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár többletbevételek Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevételek (közcélú, NKA) 984 e Ft személyi juttatások 74 e Ft munkáltatót terhelő járulékok 10 e Ft dologi kiadások 900 e Ft Összesen: 984 e Ft 984 e Ft 15

16 11. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Önkormányzati Kórház Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: többletbevételek, tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése támogatásértékű működési bevétel e Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft működési célú végleges pénzeszköz-átvétel e Ft személyi juttatások e Ft munkáltatót terhelő járulékok 329 e Ft dologi kiadások e Ft felhalmozási kiadás e Ft Összesen: e Ft e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése felhalmozási kiadás személyi juttatások e Ft dologi kiadások e Ft e Ft Összesen: e Ft e Ft 12. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Sárvár város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: többletbevételek, tényadatok alakulása Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése intézményi működési bevételek e Ft dologi kiadások e Ft felhalmozási kiadás e Ft Összesen: e Ft e Ft Sárvár, november 15. K o n d o r a István sk. 16

17 1/ Napirendi pont Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról. /Az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ Könyvvizsgálói vélemény Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a I.-III. negyedéves költségvetési beszámolóról TERVEZET Elvégeztük Sárvár város Önkormányzatának I-III. negyedéves beszámolójának vizsgálatát, amely teljesítésként e Ft bevételi, e Ft kiadási főösszeget tartalmaz. Az I.-III. negyedéves beszámoló előterjesztése a Polgármester, az elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk az I.-III. negyedéves beszámoló véleményezése. Az I.-III. negyedéves beszámoló az eredeti költségvetéssel és módosításokkal azonos, az Áht. által meghatározott szerkezetben tartalmazza Sárvár város Önkormányzatának költségvetési teljesítését. A beszámolóban szereplő módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege azonos a Képviselő-testület által szeptember 30-ig elfogadott módosított előirányzatokkal. A I.-III. negyedéves beszámoló és a kapcsolódó előterjesztés tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, működési és felhalmozási célú bontásban és kiemelt előirányzatonként. Bemutatja az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként, a Cigány, valamint a Lengyel Települési Kisebbségi Önkormányzat teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként. Tételesen célonként és feladatonként taglalja a felújítási és felhalmozási kiadásokat. Sárvár Város Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodását és pénzügyi helyzetét az alábbi tényezők határozták meg: Az előző évek pénzmaradványa 681,1 millió Ft amely jelentős mértékben segíti a gazdálkodást A 2011 év folyamatban lévő beruházásai, azok mellett, hogy évben jelentős nagyprojektek fejeződtek be (jelenleg is 5 nagyobb volumenű beruházás pénzügyi elszámolásai folynak, mind kifizetések, mind támogatás folyósítások tekintetében). Az Önkormányzat helyi adóinak bevétele 155 millió Ft-tal haladja meg az időarányos módosított előirányzatot A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél a módosított előirányzathoz képest időarányosan 63 millió Ft-os lemaradás van, amelyből év végéig biztosan realizálódik a vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadásból származó bevétel ( e Ft). Az Önkormányzat gazdálkodását 250 millió Ft-os hitelkeret segíti Az Önkormányzat bevételeit 75,3 %-ra, a kiadásait 70,7 %-ra teljesítette. A bevételekből kiszűrve az előző évi pénzmaradványokat és a finanszírozási bevételeket (hitel, önkormányzati társulás) 74,5 %-os a teljesítés, míg a kiadásokból kiszűrve a Sárvár, Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás beruházását a teljesítés 69,1 %-os. 17

18 Az Önkormányzat bevételei közül a működési bevételek (mind az intézményi működési bevételek, mind a sajátos működési bevételek) az időarányost jóval meghaladóan teljesültek. A támogatások az időarányos szinten, míg a többi bevételi jogcím az időarányos szint alatt teljesült. A kiadások teljesítésénél az év végéig várható problémákkal már most szembesít a beszámoló, azáltal hogy bemutatja: A személyi juttatások és járulékai jogcímen keletkezett megtakarítás (időarányosan 118 millió Ft) nem elégséges a dologi kiadásoknál jelentkező többletkiadások fedezetére A dologi kiadások teljesítése 94 %-os, amely az időarányos szintet 254 millió Ft-tal haladja meg. Az intézmények jó részénél póttámogatás szükséges a költségvetési év likviditási gondjainak megoldásához. Ezen póttámogatási igények 36,8 millió Ft-ot tesznek ki jelenleg. Az intézmények gazdálkodását az előterjesztés oly módon mutatja be, hogy láttatja mind a bevételek mind a kiadások tekintetében a kiemelt előirányzatok szerinti teljesítéseket. Itt láthatóak részletesen az előirányzat túllépések, illetve az év végére várható tendenciák, amelyeket a költségvetésnek kezelnie szükséges. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Meggyőződésünk, hogy az elvégzett munka megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához. Véleményünk szerint, a Sárvár város Önkormányzat I.-III. negyedéves költségvetési beszámolója a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei I.-III. negyedéves pénzügyi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Sárvár, november 07. Klíring Kft. Horváth Márta bejegyzett könyvvizsgáló társaság bejegyzett könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: kamarai tagsági száma: Pápa, Mozsár u Sárvár, Rákóczi u. 13/H. 18

19 POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. T Á J É K O Z T A T Ó az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló bizottsági döntéseiről. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 333/2011. /XI.10./ számú bizottsági határozatával javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztéssel megegyező tartalommal a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 75/2011.(XI.10.) számú bizottsági határozatával javasolja az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés képviselő-testület elé terjesztését és annak előterjesztéssel azonos tartalmú tudomásul vételét. A Humán Erőforrás Bizottság 283/2011. /XI.7./ számú határozatával javasolja a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az számú táblázatokban foglaltakkal megegyező tartalommal fogadja el. Sárvár, november 15. Fitosné Kanta Valéria s.k. irodavezető 19

20 2/ Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ TERVEZET Könyvvizsgálói vélemény Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a évi költségvetési koncepcióról Elvégeztük Sárvár város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójának véleményezését, amely e Ft bevételi és egyező kiadási főösszeget tartalmaz. A koncepció előterjesztése a Polgármester, a koncepció elfogadása a Képviselő-testület feladata. A mi feladatunk a koncepció tervezetének véleményezése. A véleményünket megalapozó vizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A standardok értelmében meg kell győződnünk arról, hogy a koncepció tervezete nem tartalmaz a jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási, bevételi terv előirányzatai biztosítják-e az egyensúlyt. Megállapítások a koncepcióról A koncepció megalapozását jelentő törvények nagy része csak javaslat formájában áll rendelkezésre. Nehezítette a munkát, hogy az egész államháztartási rendszer teljesen átalakul. Az önkormányzat a koncepciókészítés alapelveinek megfogalmazott feltételeknél a saját céljait, anyagi-gazdasági alapjait hangsúlyozta. A koncepció a jelenleg ismert törvényjavaslatra, a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekre, a 2011-es tényszámokra, az intézmény és hivatali tervezetekre, elképzelésekre alapozva került összeállításra. A évi koncepció szerkezete jelentősen változik az előző évhez képest. A fejlesztési kiadások 6,3%-os arányt képviselnek az összes kiadásból az előző évi 29%-kal szemben. Ez, valamint a működési kiadások csökkenése együtt a költségvetési főösszeg közel 30% csökkenését is jelenti. A bevételek 54%-a állami támogatás, 30%-a helyi adó és átengedett adó, a saját és intézményi bevételek 15%-ot tesznek ki. Minden bevételi csoportban csökkennek a évi számok a évhez képest. A számok összeállításánál az óvatosság elve érvényesült. Az alapvető célok egyike a hitelek, kötvények törlesztő részleteinek és kamatainak pontos, határidőben való visszafizetése. Másik fontos terület a működőképesség biztosítása a megkezdett fejlesztések folytatása és befejezése. A koncepció számszerűsítve bemutatja a bevételeket, kiadásokat. Előzetes számításokkal megalapozott mérleget készít és részletezi a kiadásokat intézményenként és kiemelt előirányzatonként, a bevételeket intézményenként és forrásonként. Bemutatja a normatívák alakulását három éves összehasonlításban, összességében, 2010., és évet fajlagosan. A felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, a céltartalékot feladatonként tartalmazza az előterjesztés, mellékeli a részvények, részesedések, értékpapírok állományát, részletezi a hiteleket fajtánként, évenként, továbbá a kibocsátott kötvények tőke és kamattörlesztéseit, valamint a kezességvállalások mértékét, állományát, összeállította az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határát évre. 20

21 A évre jelzett pénzügyi helyzet értékelése Az Önkormányzat évre egy olyan egyensúlyos költségvetési koncepciót állított össze, amelyben a folyó évi bevételekből fedezni kívánja a működési kiadásokat, a fejlesztési kiadásokat és kiemelten a hitel és kötvénytőke és kamat törlesztési kötelezettségeket. Nem kívánja igénybe venni az eddigi tartalékait a pénzmaradványt. Ez a tervezés több évre előregondolkodik, hiszen a további években is lesznek törlesztési kötelezettségek, lesznek és lehetnek városfejlesztési kötelezettségek, amelyekhez anyagi eszközök szükségesek. Az Önkormányzat finanszírozási hitelfelvételt, bevételt nem tervez, pénzmaradvány felhasználást nem tervez. A folyó évi bevételből gazdálkodja ki a tárgyévi felhalmozási kiadásokon felüli törlesztési kötelezettségeket. Az önkormányzat 250 millió folyószámlahitel kerettel rendelkezik. Ennek felhasználása csak átmeneti finanszírozási problémák kezelésére szolgál. A koncepció határozati javaslata a költségvetés-készítés szempontjai között előírja: - a bevételi források emelési lehetőségeinek megkeresését, - a kiadások szükségességét, a hatékonyabb, ésszerűbb megoldási lehetőségek átgondolását, - a feladatellátás felülvizsgálatát, figyelembe véve o az elhagyható, megszüntethető feladatokat, o a nem kötelező feladatokat, o a kötelező feladatellátás ésszerűsítését. Az Önkormányzat évi koncepcióban megfogalmazott céljai nyomán pénzügyi helyzete egyensúlyban marad, adósságot keletkeztető kötelezettségei nem nőnek. Az Önkormányzat vagyona a befejeződő beruházások, felújítások nyomán nő. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a korábbi megtakarítások és tartalékoknak köszönhetően stabil. A évi előterjesztett koncepció, a határozati javaslatok megszabják a évi költségvetés készítés irányelveit és meghatározzák az elvégzendő munkákat. A koncepcióban megfogalmazott összegzés után, a határozati javaslat szerinti feladatok elvégzése biztosítja Sárvár város évi költségvetési tervezési munkálatainak megalapozását. Véleményünk szerint, a Sárvár város Önkormányzat évi költségvetési koncepció tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, megtárgyalásra alkalmas, és jó alapot szolgáltat a évi költségvetési munkák elvégzéséhez. Sárvár, november 09. Klíring Kft. Horváth Márta bejegyzett könyvvizsgáló társaság bejegyzett könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: kamarai tagsági száma: Pápa, Mozsár u Sárvár, Rákóczi u. 13/H. 21

22 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, Várkerület 2-3. Tel: 95/ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a november 10-i ülésén megtárgyalta Sárvár város Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját. Az Önkormányzat évi koncepciójának bevételi és kiadási főösszege e Ft, a tervezet hiánnyal, az előző években keletkezett megtakarítások felhasználásával nem számol. A koncepció az önkormányzat Gazdasági Ciklusprogramjára épül. Fő célkitűzései a működőképesség megtartása és a folyamatban lévő fejlesztések befejezése mellett, a pénzügyi stabilitás biztosítása, a 2012-től megnövekvő tőketörlesztések pontos teljesítése, és a meglévő megtakarítások megőrzése. Az önkormányzat évi koncepcióját nagymértékben meghatározza a makrogazdaság jelenlegi helyzete, a várható szerkezetátalakítások és gazdasági, jogszabályi változások. Az új Alkotmány hatályba lépése, az önkormányzati törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás új rendszerének kialakítása, az ágazati törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása gyökeres változásokat hozhat az önkormányzat gazdálkodásában is. E változások egy része várhatóan év közben valósul meg, az erre való felkészülés jelentős többletfeladatokat ró az önkormányzatra. A koncepció jól kidolgozott, a bevételeket, kiadásokat részletesen taglalja. Előzetes számításokkal megalapozott mérleget készít és részletezi a kiadásokat intézményenként és kiemelt előirányzatonként, a bevételeket intézményenként és forrásonként. Bemutatja a normatívák számszerű és fajlagos alakulását három éves összehasonlításban. A felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, a céltartalékot feladatonként tartalmazza az előterjesztés, és mellékeli a részvények, részesedések, megtakarítások állományát is. Bemutatja a hiteleket fajtánként, évenként, továbbá a kibocsátott kötvények tőke és kamattörlesztéseit, tájékoztat a kezességvállalások mértékről és állományáról. A évi bevételi főösszeg e Ft, melynek 54 %-a központi költségvetési forrásokból, 30 %-a helyi és átengedett adóbevételekből, 16 %-a pedig az önkormányzat és intézményei működési bevételeiből tevődik össze. A jövő évi koncepció a bevételekkel óvatosan kalkulál, csak a biztos bevételekkel számol. A kiadási oldalon az önkormányzati intézmények fenntartási, működési költségei, a folyamatban lévő fejlesztésekkel, valamint a gazdasági ciklusprogramban meghatározott beruházások és felújítások évi ütemével kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Az 3,8 milliárd Ft-os költségvetés 84 %-át a működtetési kiadások, 6 %-át a felhalmozási és felújítási kiadások, 7 %-át a fennálló hitelek és a kötvény tőketörlesztése, 3 %-át pedig a célfeladatokra tervezett tartalékok teszik ki. 22

23 A fejlesztési feladatokra e Ft-ot tartalmaz a koncepció, melyből e Ft az uniós és egyéb központi forrásokkal támogatott felhalmozásokra, e Ft az új köztemető kialakítás költségeire, e Ft pedig a 2012-ben prioritást élvező feladatok előkészítésére és kivitelezésére áll rendelkezésre. Az adósságszolgálatra, a tőke- és kamattörlesztésekhez a szükséges forrás biztosított. A jövő évben belépő kötvénytörlesztéssel a kötelezettségeink e Ft-ot tesznek ki. A kiadások elsősorban a működési kiadások területén meghozott szigorú takarékossági intézkedések, feladatelhagyások és szűkítések következtében a megnövekvő adósságszolgálati terhek teljesítéséhez nem kell a meglévő megtakarításainkat felhasználni. A fentiekben foglaltak és a könyvvizsgálói jelentés azon megállapítása alapján, miszerint a koncepció tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, megtárgyalásra alkalmas, és jó alapot szolgáltat a évi költségvetés elkészítéséhez, a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának képviselő-testület elé terjesztését és annak elfogadását, azzal, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a költségvetés készítéséig szükséges a bevételek, és a kiadások alakulásának, az ellátandó feladatok körének, módjának, mértékének felülvizsgálata. Sárvár, november 17. Papp József sk. bizottsági elnök 23

24 POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. T Á J É K O Z T A T Ó az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapításával kapcsolatos bizottsági döntésekről. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 334/2011. /XI.10./ számú bizottsági határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadni a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 76/2011.(XI.10.) számú bizottsági határozatával javasolja az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciója megállapításával kapcsolatos előterjesztés és a tervkoncepcióval kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés képviselő-testület elé terjesztését és annak előterjesztéssel megegyező tartalmú jóváhagyását. A Humán Erőforrás Bizottság 284/2011. /XI.7./ számú határozatával javasolja Sárvár város évi költségvetési koncepciójának képviselő-testület elé terjesztését és elfogadását, azzal hogy a évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak, azonban a költségvetés elkészítéséig a) az intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a bevételek emelési lehetőségeit, b) tervezetek felülvizsgálatával át kell tekinteni a tervezett kiadások jogosságát, szükségességét, a feladatok hatékonyabb, ésszerűbb megoldásának lehetőségeit, c) az intézményeknek figyelemmel a 2012-ben várható jogszabályi háttér változására ki kell dolgozniuk az elhagyható, megszüntethető feladatokat, a nem kötelező ellátásokat, ki kell alakítaniuk a feladatellátás azon formáit, kereteit, amelyek ilyen finanszírozás mellett fenntarthatóak. Sárvár, november 15. Fitosné Kanta Valéria irodavezető 24

25 3/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. /Az előterjesztés megtalálható a sarvar.hu honlapon a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság előterjesztéseinél./ POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. T Á J É K O Z T A T Ó az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági döntésekről. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását az előterjesztéssel megegyező tartalommal a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését és a tervezettel azonos tartalmú önkormányzati rendelet megalkotását. Sárvár, november 15. Fitosné Kanta Valéria s.k. irodavezető 25

26 4/ Napirendi pont Tájékoztatás a Sárvári Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetéről és a tervezett beruházásról. SÁRVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT I-III. negyedévi tájékoztató 26

27 Összefoglaló elemzés 2011 évben a látogatószámok jelentősen megemelkedtek, a megelőző évhez képest 40%-kal több vendég érkezett a fürdőbe I-III. negyedévben ezer Ft bevételt realizáltunk. Ez ezer Ft növekedést jelent az előző évi bevételekhez képest, a 2011 évi tervet 11,5 %-kal léptük túl ben csökkentek a fajlagos költségek, az energiaracionalizáló beruházások hatására a közüzemi költségek a terv szintje alatt maradtak. Az egyéb anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításaink a tervezett szerint alakultak. A bevételek és költségek kedvező alakulása az üzemi eredmény jelentős növekedését okozta évi ezer Ft-hoz képest 2011-ben ezer Ft üzemi eredményt értünk el, ami a tervnél 63,3 %-kal magasabb. A várható éves eredményünkben ezer Ft üzemi eredményt terveztünk, melyben céltartalékot 250 Ft/CHF és 300 Ft/EUR árfolyam alapján képeztünk a következő évre jutó árfolyam veszteségekre. (1. sz. melléklet) A fürdő napi pénzállománya jelenleg Ft és EUR, ami összesen Ft. Ezen összegen felül rendelkezésre áll 150 millió Ft folyószámlahitel. A pénzállomány nagy részét lekötött betétben tartjuk, jelenleg Ft-ot és eurót év végéig euró kötvénytörlesztés és euró kamatfizetés lesz esedékes, melyre fedezetet nyújt a lekötött euró összeg. (2. sz. melléklet) A fentiekre alapozva készítettük el az 5 éves tervet, az árfolyam ingadozások miatt két változatban. Az első változatban 230 Ft/CHF és 276 Ft/EUR, a második változatban 250 Ft/CHF és 300 Ft/EUR árfolyammal számoltunk. Látható, hogy az óvatos tervezés (a bevételeknél csak a Fürdő fejlesztési projektben vállalt bevétel növekménnyel számoltunk, áremelés nélkül) és a magas árfolyamok ellenére is eleget tudunk tenni pénzügyi kötelezettségeinknek. A táblázatok adataiból látszik, a kalandpark önrészére, valamint az új kút fúrásához szükséges forrás rendelkezésre áll. Részletesebb számításokat a 2012 évi terv készítése során végzünk. (3-4. sz. melléklet) Sárvár, november 4. Készítette: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Muth Viktória mb. gazdasági igazgató 27

28 A tétel megnevezése 2010.I- III.név.TÉNY I- III.név terv 2011.I- III.név.TÉNY 2010.év.TÉNY 2011.év.TERV 2011.év. Várható 01. Fürdő belépések bevétele Belépők Bérletek Park Inn belépők 01. Szauna Szauna Park Inn szauna 01. Egyéb bevételek Fürdő Öltözőszekrény Köntös,törölköző,nyugágy,napernyő 01. Wellnes Wellnes kezelések Park Inn wellnes 01. Gyógyászat fizetős Gyógykezelések Park Inn gyógykezelések 01. Gyógyászat OEP 01. Wellness és Gyógycsomagok

29 Szálloda Kemping 01. Szálloda árbevétele Szállásdíj Reggeli Vacsora, vendéglátás Minibár Egyéb 01. Kemping Szállásdíj+mobil házak Területdíj Áramdíj 01. Fitnesz-Uszoda 01. Bérbeadás árbevétele Bérleti díj Bérlők közüzemi díjai 01. Egyéb árbevétel I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) III. Egyéb bevételek

30 05. Anyagköltség Uszodavegyszer Áramdíj Vízdíj Gázdíj Egyéb alapanyagok 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Karbantartás Hírdetés,marketing, rendezvény Takarítás Járóbeteg ellátás Mosoda Biztonsági szolg. Diákmunka Egyéb szolgáltatás 07. Egyéb szolgáltatások értéke Biztosítási díjak Bankköltség Kötvény jegyzési díja Kötvény forgalmazói díj Egyéb #HIV!

31 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Vitál Med reggeli Vitál Med vacsora, vendéglátás Thai masszázs Továbbszámlázott közüzemi díjak Fodrász,pedikűr, kozmetika, egyéb IV. Anyagjellegû ráfordítások ( ) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegû egyéb kifizetések 12. Társadalombiztosítási járulék V. Személyi jellegû ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Céltartalék képzése Vissza nem igényelhető ÁFA Iparűzési adó Egyéb adók Bírságok, kés.kamatok A. Egyéb ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.- VIII.)

32 Pénzállomány 306,05 252,03 Megnevezés HUF EUR CHF Házipénztár Huf Házipénztár Eur OTP Huf OTP Eur FHB Eur - Raiffeisen huf Raiffeisen eur Raiffeisen chf Raiffeisen Bankkártya Lekötés Összesen: Felhasználható Összesen Ft-ban: Ft Felhasználható Ft-ban: Ft Folyószámlahitel keret: Ft Lekötések: Ft lekötve: Raiffeisen Eur lekötve: FHB Eur lekötve: Raiffeisen Tőke törlesztések és kamat fizetések: Kemping hitel kamat: kb Eur Gyógyforrás kötvény törlesztés: Chf = kb Eur Kötvény kamatok: kb Chf = kb Eur 32

33 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év Nyitó pénzkészlet Folyószámlahitel Bevétel Értékesítés Bevétele 25%-áfás Értékesítés Bevétele mentes Fejlesztés többletbevétele Bevétel Áfája Kiadás Anyag Ig.vett szolg Egyéb ktg Közvetített szolg Bér(bér+járulék+egyéb.szem.) Kiadás Áfája Apehnek Fizetendő Áfa Egyéb ráfordítások Fejlesztés üzemeltetési költsége Bruházás és felújítás Hitelkamat Hiteltörlesztés Záró pénzkészlet Folyószámlahitel A tervezés során alkallmazott szempontok: Az értékesítés bevételénél a 2011 éves szintet terveztük a további években A fejlesztés többletbevételével és üzemeltetési költségeivel külön soron terveztünk A bevételeknél és kiadásoknál a 25%-os Áfa kulccsal terveztünk A költségeket évesen 5%-os inflációval megemeltük az előző évihez képest A bérköltséget 6%-al megemeltük az előző évihez képest Beruházásra és felújításra évesen 30 M Ft-ot terveztünk A devizában törlesztendő hiteleket és kamatokat300 Ft/Eur és 250 Ft/Chf árfolyamon terveztük A kamatlábakat a 2010 éves szinten terveztük 33

34 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év Nyitó pénzkészlet Folyószámlahitel Bevétel Értékesítés Bevétele 25%-áfás Értékesítés Bevétele mentes Fejlesztés többletbevétele Bevétel Áfája Kiadás Anyag Ig.vett szolg Egyéb ktg Közvetített szolg Bér(bér+járulék+egyéb.szem.) Kiadás Áfája Apehnek Fizetendő Áfa Egyéb ráfordítások Fejlesztés üzemeltetési költsége Bruházás és felújítás Hitelkamat Hiteltörlesztés Záró pénzkészlet Folyószámlahitel A tervezés során alkallmazott szempontok: Az értékesítés bevételénél a 2011 éves szintet terveztük a további években A fejlesztés többletbevételével és üzemeltetési költségeivel külön soron terveztünk A bevételeknél és kiadásoknál a 25%-os Áfa kulccsal terveztünk A költségeket évesen 5%-os inflációval megemeltük az előző évihez képest A bérköltséget 6%-al megemeltük az előző évihez képest Beruházásra és felújításra évesen 30 M Ft-ot terveztünk A devizában törlesztendő hiteleket és kamatokat 276 Ft/Eur és 230 Ft/Chf árfolyamon terveztük A kamatlábakat a 2010 éves szinten terveztük 34

35 PROJEKT VÁZLATTERV Megnevezés: Sárvár Fürdő élmény- és kalandpark szolgáltatásfejlesztési projekt Projektgazda: Sárvár Gyógyfürdő Kft A projekt célja A projekt célja, hogy olyan szolgáltatást hozzon létre, mely tovább bővíti Sárvár város és a Gyógyfürdő vonzerejét, növeli szabadidős és rekreációs tevékenységeinek számát. A tervezett erdei Kalandpark bővíti a turisztikai látványosságokat, próbára hívja az embereket kortól és nemtől függetlenül. A kötélpályát igénybevevő személyek számára kézzelfogható élményt ad az erő, ügyesség és a kinesztetikus érzetek képességeinek tárházából. A lombkoronákon megjelenő játéktér attraktív látványosság is egyben, mely a mai speciális biztosító felszerelésekkel, teljes biztonsággal üzemeltethető. A kalandpark aktivitásai jól egészítik ki a fürdő rekreációs szolgáltatásait, továbbá tágítják a nyári főszezont. A kalandpark (kötélpálya, íjászat, tanösvény, csapatépítő tréningkert) tartalmas aktív programot biztosít kora tavasztól késő őszig a látogatóknak, alternatívát teremtve a szabadidő-eltöltés fogyasztásorientált formáival szemben. Az innovatív megoldásaival a kalandpark aktivitásai jól kiegészítik a fürdő rekreációs szolgáltatásait. Hiánypótló szerepe megkérdőjelezhetetlen Sárvár térségében. Célcsoport - A Sárvári Gyógyfürdőbe látogató hazai és nemzetközi vendégek - Sárvár város és közvetlen térségében található szálláshelyek vendégei - Sárvár város polgárai éves korosztály - Iskolások, kirándulók 35

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben