KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2007. évi 9. szám október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés október 25-ei ülése SZEMÉLYI HÍREK 276/2007. (X. 25.) sz. KH Személyi változás a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságban (Dr. Dezsényi Attila) 3 277/2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága vezetıjének megbízása (Dr. Fülöp Éva Mária) 3 RENDELETEK 20/2007. (X. 25.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - többször módosított évi költségvetésérıl szóló 5/2007. (III. 1.) sz. ÖR módosításáról 4 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 21/2007. (X. 25.) sz. ÖR Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló ÖR módosításáról és kiegészítésérıl 5 22/2007. (X. 25.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) sz. ÖR módosításáról 6 23/2007. (X. 25.) sz. ÖR A megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) sz. ÖR módosításáról 9 HATÁROZATOK 256/2007. (X. 25.) sz. KH Sürgısségi indítványok napirendre tőzése /2007. (X. 25.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról oldal

3 258/2007. (X. 25.) sz. KH A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /2007. (X. 25.) sz. KH Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására /2007. (X. 25.) sz. KH Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására /2007. (X. 25.) sz. KH A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okirata /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása 15 (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 4. különszámában található.) 265/2007. (X. 25.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve /2007. (X. 25.) sz. KH Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl /2007. (X. 25.) sz. KH Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy 9/2007. Döntés a volt sportigazgatósági székház értékesítésére kiírt pályázatról /2007. (X. 25.) sz. KH A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (2) bekezdésében foglaltak január 1-jei hatályba lépése érdekében felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter felé /2007. (X. 25.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2007. (X. 25.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 21 (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 5. különszámában található.) 2. oldal

4 EGYEBEK A Tatai Mecénás Közalapítvány tájékoztatója a részükre felajánlott 1 % SZJA felhasználásáról, valamint a évi közhasznú beszámoló mérleg fıbb adatai 21 A Szakmai Képzésért Közalapítvány tájékoztatója a részükre felajánlott 1 % SZJA felhasználásáról, valamint a évi közhasznú beszámoló mérleg fıbb adatai 21 SZEMÉLYI HÍREK 276/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság nem közgyőlési tag tagjának bábolnai lakost megválasztja. Dr. Dezsényi Attila 2. Felkéri a Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a személyi változást a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4. számú függelékében vezesse át. Határidı: október 26. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 277/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága magasabb vezetıi feladatainak ellátásával Dr. Fülöp Éva Máriát bízza meg november 1. és október 31. közötti idıszakra. Illetményét november 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény (I. 10.) Kjt. 66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Munkáltatói döntésen alapuló illetmény rész: Illetménye összesen (kerekítve): Magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 275 %-a évi CXL. tv. 94. (6) bek. alapján illetménypótlék, mely a pótlékalap 50 %-a: Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 3. oldal

5 RENDELETEK 20/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló - többször módosított - 5/2007. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. (1) A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 3., 3/a., 4. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3., 3/a., 4. sz. melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjai helyébe a következı a), b), c) és d) pont lép: "3. (1) A Közgyőlés a) a megyei önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fıösszegét ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban állapítja meg; b) a megyei önkormányzat költségvetési összes kiadását ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban hagyja jóvá. c) az elıre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot E Ft-ban hagyja jóvá. d) a 4. sz. mellékletben meghatározott célokra szolgáló céltartalékot évi költségvetésében E Ft-ban hagyja jóvá. (2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek, valamint az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a évi költségvetési hiány összege E Ft. (3) A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) a 3. (2) bekezdésében megállapított hiány fedezetére a) E Ft összegő felhalmozási célú b) E Ft összegő mőködési célú hitel felvételét engedélyezi. 4. oldal

6 3. A R. 5. -ában hivatkozott 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 21/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló - a 13/2005. (V. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 5/2005. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) módosításáról és kiegészítésérıl Az ÖR címe a következıképpen módosul: 1. Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei önkormányzat és a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról 2. Az ÖR a következı új IV-V. fejezettel, illetve sal egészül ki, ezzel egyidejőleg a korábbi IV- V. fejezetek számozása VI-VII.- re, a korábbi oké pedig 8-9.-re változik: 5. oldal

7 IV. Komárom-Esztergom megye millenniumi emlékzászlójának használata 6. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya által évben adományozott millenniumi emlékzászló (a továbbiakban: millenniumi zászló) kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. (2) A millenniumi zászlót: - a Megyeháza tanácskozó termében állandó jelleggel, - kihelyezett ülés esetén - ha lehetıség van rá - a közgyőlés helyszínéül szolgáló tanácskozó teremben el kell helyezni. (3) A millenniumi zászló további használatáról a megyei közgyőlés elnöke dönt. V. Komárom és Esztergom város címeres zászlójának megyei vonatkozású használata 7. (1) Komárom és Esztergom városnak, a megye két névadó vármegyéje egykori központjának címeres zászlója - megyei vonatkozásban - kizárólag díszítı és utaló jelképként használható. (2) A két zászlót: - a közgyőlés üléseinek napján a Megyeháza épületére, - kihelyezett ülés esetén - ha lehetıség van rá - a közgyőlés elhelyezésére szolgáló épületre ki kell tőzni. 3. Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 6. oldal

8 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdése, valamint az évi LXXVII. törvény 27. -a alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. a következı XIII/A fejezettel egészül ki: XIII/A. Területi kisebbségi önkormányzatok 92. (1) Komárom-Esztergom megyében cigány, német és szlovák területi kisebbségi önkormányzat mőködik. A területi kisebbségi önkormányzati képviselık jegyzékét a rendelet 6. számú függeléke tartalmazza. (2) A Megyei Önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosítja a Komárom-Esztergom megyei cigány kisebbség, német kisebbség és szlovák kisebbség területi önkormányzatai testületi mőködésének feltételeit a következı módon: a) a kisebbségi önkormányzat választása szerint vagy természetbeni szolgáltatás nyújtásával, vagy a természetbeni szolgáltatás becsült értékével megegyezı összegő költségtérítéssel biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi mőködésének feltételeit. A támogatási forma megváltoztatásának joga a kisebbségi önkormányzatot minden évben a megyei önkormányzat költségvetésének elfogadásától számított 15. napig illeti meg. b) A költségtérítés összegét a megyei közgyőlés évente, a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg. c) A területi kisebbségi önkormányzatok részére ingyenesen juttatott vagyontárgyak körét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. d) A területi kisebbségi önkormányzatokat kisebbségi közfeladataik ellátásában a megyei fıjegyzı által kijelölt nemzetiségi referens megnevezéső munkakörben foglalkoztatott köztisztviselı segíti. Az a) pontban foglaltak részletes meghatározására a Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok által kötendı megállapodásban kerül sor. 93. (1) A területi kisebbségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott - alszámlán köteles bonyolítani, más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithat. (2) A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal látja el a megyei önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint. 7. oldal

9 A területi kisebbségi önkormányzat mőködését szolgáló állami támogatás az önkormányzat számlájára történı beérkezését követıen haladéktalanul, egy összegben továbbutalásra kerül a területi kisebbségi önkormányzat alszámlájára. Az állami támogatás összege felett rendelkezni kizárólag a kisebbségi önkormányzat jogosult. A 92. számozása 94. -ra változik és helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét a területi kisebbségi önkormányzatnak véleményezésre meg kell küldeni. (2) A megyei önkormányzat éves költségvetésérıl a közgyőlés rendeletet alkot. (3) A közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat gazdálkodásának idıszakos helyzetérıl tájékoztatja a közgyőlést. (4) A közgyőlés a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek tartalmaznia kell a megyei önkormányzat vagyoni állapotát is. (5) A területi kisebbségi önkormányzatnak a költségvetési (zárszámadási) határozatát a megyei önkormányzat költségvetési (zárszámadási) rendelet-tervezetének elkészítéséhez legkésıbb a megyei önkormányzat munkatervében annak tárgyalására megjelölt ülésnapnál rögzített törvényességi határidıig kell megküldenie. A számozása ra változik. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Tatabánya, október 15. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke Melléklet A 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 9. számú melléklete A területi kisebbségi önkormányzatok részére térítésmentes használatra átadott vagyontárgyak köre I. Ingatlan A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı Tatabánya, Fı tér 4. szám alatti ingatlan III. emeleti tárgyalója (berendezési tárgyakkal együtt: zárható szekrény és az irodabútorok) a kisebbségi önkormányzat képviselıtestületi és bizottsági üléseihez igazodóan 8. oldal

10 II. Ingóságok A területi cigány kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja a következı ingó vagyontárgyakat: 1 db 10 részes irattartó szekrény 1 db számítógép asztal 1 db számítógép konfiguráció ( számítógép+ billentyőzet + egér) 1 db /a LG monitor 1 db HP 940 nyomtató 1 db szünetmentes tápegység 1 db íróasztal 1 db lemezszekrény 1 db villanyszámológép 1 db Canon IR 1210 fénymásoló 1 db tárgyalóasztal 10 db párnázott szék 1 db Sanyo diktafon 1 db forgószék Függelék A 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. számú függeléke A Komárom-Esztergom Megyében megalakult területi kisebbségi önkormányzati képviselık jegyzéke 1. Kozák Oszkár 2. Rácz István 3. Zsolnai Béla 4. Bihari József 5. Vörös István 6. Sztojka Attila 7. Kissné Oláh Anita 8. Danó Ibolya 9. Sütı Miklós CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZLOVÁK TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Nagy Mária 2. Crnecski Ivánné 3. Keveházi István 4. Gaálné Kara Valéria 5. Huberné Kisgyıri Katalin 6. Szabó Istvánné 7. Hévizi Pál 8. Minczér Kálmán 9. Urbanics Vilmos 9. oldal

11 NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. Mercz Gáspár 2. Hárs Gyuláné 3. Frank György 4. Gáspár Tibor 5. Fülöp István 6. Menoniné Pillmann Teréz 7. Waldmann-né Baudentisztl Éva 8. Bıhmné Krüpl Etelka 9. Zavarkó Balázs Jánosné 23/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 86. alapján hozott és a 21/2005. (IX. 29.) számú, valamint a 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelettel módosított 12/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az ÖR. 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. E rendelet november 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 16/2007. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül kerül. Tatabánya, október 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 10. oldal

12 HATÁROZATOK 256/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a sürgısségi indítványokat elfogadva napirendre tőzi a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására és a Javaslat a bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú elıterjesztést. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 257/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV. 26.) 237/2007. (IX. 27.) 213/2007. (VI. 28.) 242/2007. (IX. 27.) 226/2007. (IX. 27.) 243/2007. (IX. 27.) 231/2007. (IX. 27.) 244/2007. (IX. 27.) 234/2007. (IX. 27.) 246/2007. (IX. 27.) 235/2007. (IX. 27.) 255/2007. (IX. 27.) /2007. (IX. 27.) 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19-ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 258/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 259/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elrendeli igénybejelentés benyújtását a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 11. oldal

13 260/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat az OTP Bank Nyrt-vel szembeni bankváltásból adódó kötelezettségek teljesítése forrásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az új számlavezetı ERSTE Bank Nyrt-vel a munkabérhitel szerzıdés és a folyószámlahitel szerzıdés október 30-ával megkötésre kerüljenek, és a hitel(ek) igénybevétele azonnal megtörténjen. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 261/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat mőködési adósságállományának csökkentésére és a évi fejlesztési feladataihoz szükséges források biztosítására elhatározza: 1. a gazdasági programjában foglalt célkitőzéseket és elveket is figyelembe véve az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az ERSTE BANK NYRT. számlavezetı bank, továbbá a hosszú lejáratú mőködési hitelt nyújtó OTP BANK NYRT. vezetıivel a tárgyalásokat kezdje meg és a (a 2006-ban felvett 500 M Ft-ra és a 2007-ben felvett 700 M Ft-ra vonatkozó megállapodás szerinti) 1,2 Mrd Ft hosszú lejáratú mőködési hitelszerzıdést mondja fel, mellyel egy idıben a számlavezetı bankhoz vezettesse át az aktuális, folyó mőködési folyószámlahitel összegét, a szerzıdés, illetve jelen határozat 2. pontja szerint módosított változata szerinti folyószámlahitel keret terhére, e határozat melléklete alapján. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a számlavezetı bankkal november 1-jétıl hatályba lépı új finanszírozási megállapodást, az esetlegesen költségvetési kiadás csökkentést megfogalmazó módosítással év végéig nem kompenzálható illetékbevétel elmaradás pótlása érdekében 400 M Ft rövid lejáratú, likvidhitel összeggel, a hatályos közbeszerzési elıírások figyelembevétele mellett egészítse ki. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy írjon ki legfeljebb 4 Mrd Ft összegő, zárt forgalmazású, az ajánlattevıt terhelı azonnali kötvényfelvásárlási kötelezettséggel CHF LIBOR kamatbázisú, 5+15 év futamidejő kötvény kibocsátásra szóló versenyfelhívást úgy, hogy még a Közgyőlés novemberi ülésén a döntés elıkészítı elıterjesztés tárgyalható legyen. 4. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a változásokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás elıterjesztésben szerepeltesse. Határidı: tıl, ig Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A 261/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat melléklete Jelenlegi mőködési célú hitelállomány költségei és jellemzıi: 1. Rövid lejáratú folyószámlahitel: (OTP-nél lejáró, ERSTE Banknál tıl megnyíló hitelkeret) E Ft-os összegő (amely az elmúlt években nem került felhasználásra, mert a hosszú lejáratú hitel lett helyette igénybe véve!) BUBOR + 0,15%, 7,55% kamatot jelent. 12. oldal

14 2. Hosszú lejáratú mőködési hitel: E Ft-os összege közel E Ft összeggel van kihasználva BUBOR + 0,2 ill. 0,3%, 7,65 ill. 7,75% kamattal, ami éves szinten, az eddig igénybe vett összegre vetítve 7,7%-os kamattal számolva E Ft-ot jelentett félévig, plusz 50 M Ft tıketörlesztéssel járt 2007-ben az 500 M Ft évi igénybevétele miatt. A megszüntetésben érintett hosszú lejáratú hitelszerzıdések: 2006.évi: E Ft/OTP Ebbıl felhasználva: E Ft 2007.évi: E Ft/OTP Ebbıl igénybe véve: E Ft Összesen: E Ft Ebbıl 2007-ben visszafizetve: E Ft Maradvány: E Ft Kötvénybıl visszafizetésre kijelölt, évrıl áthúzódó köt.: E Ft Erste Bank által megnyitott folyószámla terhére kifizetendı: E Ft 262/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. A jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. A közmővelıdési feladatellátáshoz az intézmény költségvetésében évi 3 millió forintot biztosít, ebbıl évben az idıarányos rész áll rendelkezésre. 3. Hatályon kívül helyezi az 50/2007. (III. 1.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 263/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 2. Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Székhelye: 2890 Tata, Néppark 4. Postacíme: 2892 Tata, Pf Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács 6. Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény 10. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 13. oldal

15 11. Alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Illetékességi területén - A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, - A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, - Régészeti feltárások végzése. - Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és egyéb mővészeti kiállítás). - Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). - Mőemlékvédelem. - Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). - Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). - Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (történettudományi, régészeti, néprajzi, múzeológiai és mővészeti kutatás). Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok 12. Alaptevékenységét szolgáló kiegészítı tevékenységei: - Mőtárgymásolatok készítése, árusítása 13. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). (TEÁOR szám 52.63) 14. Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó illetıleg a tulajdonos vagyonrendeletében foglaltak szerint. 15. A vezetı kinevezési rendje, idıtartama: A megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét a miniszter véleményének kikérésével a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, nyilvános pályázat útján nevezi ki legfeljebb öt év idıtartamra. 16. Tagintézményei: Megyei Múzeum: 16/1.: Kuny Domokos Megyei Múzeum Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1.; Tulajdonos: Magyar Állam Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, képzı- és iparmővészet, természettudomány. Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Német Nemzetiségi Múzeum 2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jászai Mari Emlékház Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: Tata, Néppark (Kiskastély) Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam 14. oldal

16 Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi múzeum: 16/2. Tatabányai Múzeum Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Helyrajzi szám: 11204/22.; Tulajdonos: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Győjtıköre: természettudomány, régészet, történet, numizmatika, néprajz, képzımővészet, ipar-, technikatörténet Győjtıterülete: Gyermely, Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Vértesszılıs települések közigazgatási területe. Ipar-, technikatörténet vonatkozásában Komárom-Esztergom megye egész területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen Tatabánya, Vágóhíd u.; Helyrajzi szám: 0970, 0967/6.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tematikus Múzeum 16/3. Klapka György Múzeum Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Győjtıköre: régészet Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Római kori kıtár, lapidárium Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; Tulajdonos: Magyar Állam DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Czibor Zoltán emlékszoba Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Hatálybalépés idıpontja: november /2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat 1. Jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évekre szóló - melléklet szerinti - közoktatási intézkedési tervét. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 2. Megbízza a közgyőlés alelnökét, hogy a 2007-ben áttekintésre kerülı Komárom-Esztergom megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervébe önálló fejezetként építtesse azt be. Határidı: november Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke (A határozat melléklete a Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 4. különszámában található.) 15. oldal

17 265/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl készített tájékoztatóban foglaltakat és köszönetet mond annak összeállításáért. 266/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkatervét az 1-2. számú mellékletnek megfelelıen. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat 1-2. számú melléklete a közlöny végén található.) 267/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tervét a melléklet szerint. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı (A határozat melléklete a közlöny végén található.) 268/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat elfogadja a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl adott beszámolót, egyben megerısíti a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Intézkedési Javaslatokról szóló 184/2005 (XI. 29.) számú közgyőlési határozatát, és kéri a végrehajtás folytatását. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 269/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat 1. Értékesíti a tulajdonában lévı Tatabánya, Népház u. 3. szám alatt található 2150/11/A-3 és 2150/11/A-1 helyrajzi számú társasházi ingatlanokat (ez utóbbiból a tulajdonában lévı ½ tulajdoni hányadot) a Magyar Állam (képviseli: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ) javára, bruttó 40 millió Ft vételáron. Határidı: adásvételi szerzıdés megkötésére az elıvásárlásra jogosult nyilatkozatának beérkezését, illetve a határidı leteltét követı 5 naptári napon belül Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. Biztosítja természetbeni sporttámogatásként - a Komárom Esztergom Megyei Sportszövetségek és ezek Szövetsége számára telekkönyvön kívül a térítésmentes ingatlanhasználatot Tatabánya, Fı tér 4. szám alatt lévı irodaházában. A térítésmentes 16. oldal

18 használat december 1-jétıl kezdıdıen határozatlan idıre szól. Feljogosítja a megyei közgyőlés elnökét, hogy az évi XXXIII. törvényben foglalt tartammal a térítésmentes ingatlanhasználatról az állami szervekkel kötött szerzıdésekkel azonos tartamú megállapodást kössön. Határidı: szerzıdéskötésre legkésıbb november 30. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 270/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. Kezdeményezi a gyermekvédelmi szakellátás megfelelı színvonalon történı ellátása érdekében a szociális és munkaügyi miniszternél annak képviseletét, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény azon rendelkezésének - amely kötelezıvé teszi a megyei jogú városok részére a gyermekjóléti alapellátás mellett illetékességi területükön a gyermekvédelmi szakellátás keretén belül az otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás biztosítását január 1-jétıl történı hatályba lépése ne kerülhessen ismételten elhalasztásra. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a felterjesztésnek a megszövegezésére, és a szociális és munkaügyi miniszterhez történı megküldésére. Határidı: november 15. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 271/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat 1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata), a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága (Tatabánya) alapító okiratának módosítását azzal a feltétellel, hogy a fenti iskolák a módosítás miatt több osztályt nem indíthatnak és a fenntartónak emiatt többletkiadása nem lehet. 2. Hatályon kívül helyezi a következı közgyőlési határozatokat: - 193/2007. (VI. 28.) sz. KH - 240/2007. (IX. 27.) sz. KH - 275/2006. (XII. 21.) sz. KH Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 272/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Rövidített név: Eötvös József Gimnázium Tata 17. oldal

19 Székhelye: 2890 Tata, Tanoda tér 5. Alapító szerve: Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, gimnázium, szakközépiskola és kollégium Alaptevékenysége, feladatai: Négy és öt évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, érettségire épülı szakképzés, közoktatási típusú sportiskolai képzés, felnıttképzés, kollégiumi ellátás, szálláshely szabad kapacitás útján történı hasznosítása. Az oktatáshoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás, egyéb oktatást kiegészítı tevékenység, iskolai intézményi étkeztetés, diáksportköri tevékenység. Évfolyamok száma, tagozat: Gimnázium nappali tagozat Két tanítási nyelvő tagozat Hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Érettségi utáni szakképzés, szakközépiskola I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - ügyintézı titkár idegenforgalmi ügyintézı Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Gimnázium nappali tagozata: 910 fı Érettségi utáni szakképzés: 40 fı Kollégium: 180 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó vagyon a megyei közgyőlés tulajdona, az intézmény által használt ingatlanokat (Tata, Tanoda tér 5.) illetıen ingyenes használati jog jogosultja a megyei közgyőlés; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: november /2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája (Komárom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. Alapító szerve: Komárom Városi Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér oldal

20 Mőködési területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe Típusa: közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; intézményi vagyon mőködtetése; diáksportköri tevékenység; nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Évfolyamok száma: nyelvi elıkészítı évfolyam, 5. évfolyam (szakközépiskola) 6. évfolyam: emeltszintő szakképesítés Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: ügyviteli szakmacsoport: - ügyintézı titkár (középfok) ügyintézı titkár (felsıfok) szerkesztıségi ügyintézı titkár gyors és idegen nyelvő gépíró kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: - külkereskedelmi üzletkötı külkereskedelmi ügyintézı európai üzleti asszisztens informatikai szakmacsoport: - CAD-CAM tervezı, dokumentációkezelı információrendszer-szervezı informatikus számítástechnikai szoftverüzemeltetı A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: Ügyvitel szakmacsoport: ügyviteli titkár (alapképzés) idegen nyelvi titkár (elágazás) iskolatitkár (elágazás) ügyintézıtitkár (elágazás) hatósági és közigazgatási ügyintézı (alapképzés) migrációs ügyintézı II. (elágazás) nyilvántartási és okmányügyintézı (elágazás) településfejlesztési szakelıadó (elágazás) irodai asszisztens (alapképzés) beszédleíró-gyorsíró (ráépülés) jegyzıkönyvvezetı (ráépülés) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelmi ügyintézı (alapképzés) külgazdasági ügyintézı (ráépülés) logisztikai ügyintézı (alapképzés) nemzetközi szállítmányozási ügyintézı (ráépülés) marketing- és reklámügyintézı (alapképzés) Informatika szakmacsoport: informatikai alkalmazásfejlesztı (alapképzés) internetes alkalmazásfejlesztı (elágazás) informatikai rendszergazda (alapképzés) számítógéprendszer-karbantartó (elágazás) webmester (elágazás) informatikus (alapképzés) térinformatikus (elágazás) Sportedzı (alapképzés): fitness-welness asszisztens (elágazás) sportedzı (ritmikus sportgimnasztika, torna, labdarúgás, floorball, kézilabda)(elágazás) rekreációs mozgásprogram-vezetı (ráépülés) Emeltszintő oktatás: idegen nyelv 19. oldal

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Csermák Vilmos, megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor Pál fıtanácsos

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben