TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól 1/2013. (I. 21.) Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2/2013. (I. 21.) Leader piaccsarnok kialakítása végszámla megelőlegezése 3/2013. (I. 21.) Az enyingi belváros funkcióbővítő rehabilitációja támogatásról lemondás 4/2013. (I. 21.) Tulajdonosi hozzájárulás telephely bejegyzéshez Euromusic Kft. 5/2013. (I. 21.) Munkaügyi perből eredő fizetési kötelezettség részletének megelőlegezése zárt 6/2013. (I. 21.) S-FOOD Gastronomy Kft. számla részteljesítéséhez összeg megelőlegezése zárt 7/2013. (I. 21.) Orvosi ügyelet eszközbeszerzés, forrásbiztosítás zárt 8/2013. (I. 30.) Kovács Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatása 9/2013. (I. 30.) Földmérési munkákra megbízás AK-OSZT Bt. 10/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Polgármesteri Hivatal 11/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Egyesített Szociális Intézmény 12/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Szirombontogató Óvoda 13/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Városi Bölcsőde 14/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 15/2013. (I. 30.) Piaccsarnok átmeneti működtetése 16/2013. (I. 30.) Piaccsarnok üzemeltetésére pályázati dokumentáció készítése 17/2013. (I. 30.) Világításkorszerűsítés a rendőrőrs épületében 18/2013. (I. 30.) Közterület elnevezésére irányuló kérelem elutasítása Palkovics A. 19/2013. (I. 30.) Gördülő fejlesztési terv elkészítésére ajánlat elfogadása DRV Zrt. 20/2013. (I. 30.) Garázsbérleti kérelem támogatása Bogdándyné K.A. 21/2013. (I. 30.) Mezőföld Helyi Közösség Egyesület tagság fenntartása, tagdíjtartozás megfizetése 22/2013. (I. 30.) Római Katolikus Templom díszkivilágítása 23/2013. (I. 30.) Független könyvvizsgáló további alkalmazása 24/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ bevételeinek szociális segélyezés rendjének vizsgálata 25/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés ESZI pénzkezelési rendjének ellenőrzése 1/17

2 26/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjével kapcsolatos szabályok betartásáról 27/2013. (I. 30.) évi belső ellenőrzési terv 28/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása vagyonbiztosítási ajánlat 29/2013. (I. 30.) Vagyonbiztosítási ajánlat elfogadása Groupama Garancia Biztosító Zrt. 30/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Tornaterem használat heti óraszám 31/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása kapcsolattartó személye 32/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK tornaterem 33/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK Kossuth u /2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása állapotfelmérés elvégzése 35/2013. (I. 30.) Vagyonkezelési szerződés kötése KIK 36/2013. (I. 30.) AVE Zöldfok Zrt. szétválása kiválással tagság fenntartása az új vállalkozásokban 37/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás - Közbeszerzési eljárás indítása Vagyonértékelés zárt 38/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása - zárt 39/2013. (I. 30.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének javaslása tervezet szerint Gömöri Ügyvédi Iroda zárt 40/2013. (I. 30.) Korábbi megállapodás fenntartása Venturi Mérnöki Kft. zárt 41/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Zalka M. utcai ingatlanok - zárt 42/2013. (I. 30.) Versenytárgyalás kiírása Zalka M. utcai ingatlanok értékesítésére zárt 43/2013. (I. 30.) Szántó értékesítése 0118/4 hrsz - zárt 44/2013. (I. 30.) ESZI intézményvezető illetményének megállapítása Vargáné K. E. - zárt 45/2013. (II. 04.) Szennyvízberuházás Többlettámogatás igénylés 46/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Kivitelező kiválasztása - közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 47/2013. (II. 11.) Korábbi döntés megerősítése 45/2013. (II. 04.) 48/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 1 49/2013. (II. 11.) Módosító javaslat elfogadása költségvetés ESZI dologi kiadás 50/2013. (II. 11.) évi költségvetés tervezése 1 Visszavonta a 107/2013. (IV. 24.) KT határozat. 2/17

3 51/2013. (II. 11.) Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati ingatlan használatához 0155 hrsz-ú út Tóth Gyula Zoltán 52/2013. (II. 20.) Adósságkonszolidáció igénybevétele 53/2013. (II. 27.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 54/2013. (II. 27.) Szerződéskötés foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására Ivády Ilona Orvosi Bt. 55/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Ságvári utca 56/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Kenderföld utca 57/2013. (II. 27.) Béren kívüli juttatás szabályzat a polgármester részére 58/2013. (II. 27.) Korábbi döntés módosítása 10/2013. (I. 30.) Polg. Hiv. alap. okirat 59/2013. (II. 27.) Lakossági kérelem elutasítása Lengyel P. 60/2013. (II. 27.) I. számú gyermekorvosi körzet bevételmaradványának felhasználása 61/2013. (II. 27.) Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálata DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. 62/2013. (II. 27.) Korábbi döntés visszavonása 42/2013. (I. 30.) Önkormányzati ingatlan értékesítése 63/2013. (II. 27.) Bérleti kérelem elutasítása Farkas A. 64/2013. (II. 27.) Kérelem elutasítása Maczkó-T. N. 65/2013. (II. 27.) Szívességi használati szerződés kötése Fejér Megyei Kormányhivatal falugazdász ügyfélszolgálat 66/2013. (II. 27.) I. számú házi gyermekorvosi körzet - Feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása Dr. Taubert Márta 67/2013. (II. 27.) Foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése Dr. Rácz Géza és Társai Egészségügyi Kft. 68/2013. (II. 27.) Szirombontogató Óvoda vezetője illetményének megállapítása zárt 69/2013. (II. 27.) Átmeneti segély fellebbezés elbírálása Kiss T. - zárt 70/2013. (III. 13.) Ingatlan tulajdonjogának átruházása a Magyar Államra Járóbeteg Szakellátó megvalósításához 71/2013. (III. 13.) Tulajdonosi hozzájárulás EVSE TAO pályázatához 72/2013. (III. 13.) Támogatási szerződés kötése EVSE 73/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Képzés, továbbképzés, tréning Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 74/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés - Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 3/17

4 75/2013. (III. 27.) Enying Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve 76/2013. (III. 27.) Tulajdonosi hozzájárulás integrált kormányzati ügyfélszolgálat kialakításához 77/2013. (III. 27.) Városunkért Közalapítvány évi beszámolója 78/2013. (III. 27.) Közös képviselő jelölése hulladékgazdálkodási képviseletre 79/2013. (III. 27.) Tornaterem parketta javítása FLOOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 80/2013. (III. 27.) Vis maior támogatás igénylése 81/2013. (III. 27.) Hitelátstrukturálás pénzügyi szolgáltatás beszerzése beszerzési szakértő megbízása Konzulens9000 Szolgáltató Kft. 82/2013. (III. 27.) Erdőrészlet újratelepítése (Marosi út) 83/2013. (III. 27.) Fejérvíz Zrt évi enyingi szennyvíz és vízműrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai 84/2013. (III. 27.) Vételi ajánlat elutasítása ifj. Stróbl J. 85/2013. (III. 27.) Energia audit jövő 86/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagság 87/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagdíj 88/2013. (III. 27.) Balaton Volán Zrt. járatának megszüntetésére állásfoglalás 89/2013. (III. 27.) Intézkedési tervek elfogadása 90/2013. (III. 27.) Enyingi Rendőrőrs kérelmének támogatása belső udvar területrendezés 91/2013. (III. 27.) Szennyvízberuházás Tartalákráta csökkentése 92/2013. (III. 27.) Módosító javaslat elfogadása Vételi ajánlat (Vasánszki F.) 93/2013. (III. 27.) Földterületek értékesítésére versenytárgyalás kiírása 94/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció nem lényegi módosítások 95/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció lényegi módosítások 96/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció határidő 97/2013. (IV. 04.) Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció elfogadása 98/2013. (IV. 04.) Megállapodás energiafűz termesztésre 99/2013. (IV. 10.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás Ajánlatok értékelése, tárgyalások megkezdése 4/17

5 100/2013. (IV. 10.) TÁMOP óvodafejlesztési pályázat Pénzügyi lebonyolító megbízása ZEF Consult Kft. 101/2013. (IV. 10.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése ZEF Consult Kft. 102/2013. (IV. 10.) Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 5. függelékének kiegészítése 103/2013. (IV. 24.) Enying Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 104/2013. (IV. 24.) Enying, Ady E. u. 2. szám alatti (volt Okmányiroda) karbantartása 105/2013. (IV. 24.) Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti fogyasztási hely teljesítménybővítéséhez 106/2013. (IV. 24.) KIK vasrács felszereléséhez tulajdonosi hozzájárulás 107/2013. (IV. 24.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 108/2013. (IV. 24.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény évi tevékenységéről beszámoló 109/2013. (IV. 24.) Zártkerti ingatlan értékesítése, hirdetmény közzététele 8313/2 hrsz 110/2013. (IV. 24.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Hajnal utca 111/2013. (IV. 24.) Ki nem fizetett tiszteletdíjak kifizetési sorrendje 112/2013. (IV. 24.) Önkormányzat és intézményei tisztítószer-ellátása 113/2013. (IV. 24.) Közvilágítás-korszerűsítési ajánlat elvetése GREP Zrt. 114/2013. (IV. 29.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 115/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 28. szám alatti ingatlan helyreállítása 116/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 22. szám alatti szociális iroda féltető kialakítása 117/2013. (IV. 29.) Módosító javaslat elfogadása Jegyzői megbízás peres ügyben képviseletre (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 118/2013. (IV. 29.) Peres ügyben alperesi nyilatkozat elfogadása (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 119/2013. (IV. 29.) Törzsrészvény-vásárlás elvetése AVE Zöldfok Zrt. 120/2013. (IV. 29.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat gyermekkoncert szolgáltatás Pinty Zene Bt. 121/2013. (V. 13.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat feliratozott felnőtt és gyermek pólók Apropo-Line Bt. 122/2013. (V. 13.) Bizottságok megszűnése és Bizottsági tagok megbízásának visszavonása 5/17

6 123/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása - Viplak Tibor 124/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Dr. Lelkes Ákos 125/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Gebula Béla Ákos 126/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Buza Lajos 127/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Varga Gyula 128/2013. (V. 29.) Intézkedési terv elutasítása Állami Számvevőszék (visszavont határozat) 2 129/2013. (V. 29.) Szakápolási tevékenység végzésére vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 130/2013. (V. 29.) Enyingi Városi Bölcsőde évi nyári nyitva tartásának jóváhagyása 131/2013. (V. 29.) Az ALBA VOLÁN Zrt. által július 1. napjától tervezett menetrend módosításáról 132/2013. (V. 29.) Takarékbank Zrt. által folyósított folyószámlahitel, működési hitellé való átalakításáról 133/2013. (V. 29.) Búvároktató-központ és járulékos építményei megvalósításának támogatása, elvi hozzájárulás megadása Medusa Center Kft. 134/2013. (V. 29.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda alapító okiratának augusztus 31-i hatállyal való módosítása 135/2013. (V. 29.) A sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásával összefüggésben történő módosítására irányuló javaslat elutasítása Enyingi Szirombontogató Óvoda 136/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti udvari járda térkő burkolattal történő ellátására Rendőrörs udvari járdájának felújítása 137/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti Polgármesteri Hivatal 7-es irodájának külső vakolással és hőszigeteléssel történő ellátása 138/2013. (V. 29.) Óvodai csoportlétszám és csoportlétszám túllépésének meghatározása Enyingi Szirombontogató Óvoda 139/2013. (V. 29.) Till Balázs részére történő ingatlan értékesítésére irányuló javaslat elutasítása 140/2013. (V. 29.) Vasánszki Ferenc részére történő ingatlanok csökkentett területű értékesítésére irányuló határozati javaslat elutasítása 2 Visszavonta a 144/2013 (V. 30.) KT határozat 6/17

7 141/2013. (V. 29.) Enying, Kossuth u. 46. szám alatti ingatlan (hrsz: 780/1) utólagos földgáz leágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 142/2013. (V. 29.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Enying zártkert ingatlanok értékesítéséről (8157/1 hrsz-ú, 8030 hrsz-ú, 8162 hrsz-ú, 8032/1 hrsz-ú, 8032/2 hrsz-ú ingatlanok) 143/2013. (V. 29.) A csatornaközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetési feltételei módosításának tudomásul vétele Viziközmű Társulat elnöke, Varga Gyula 144/2013. (V. 30.) Intézkedési terv elfogadása Állami Számvevőszék 145/2013. (V. 30.) A kimutatás szerinti kifizetetlen számlákról szóló tájékoztató tudomásul vétele 146/2013. (VI. 12.) A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében termesztett terményeket értékesítése 147/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Energia megtakarítást eredményező átalakítás közüzemek tekintetében (Az EVSE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elfogadása Reiber Attila) 148/2013. (VI. 12.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Enyingi Sportpálya LEADER pályázat keretében történő felújítása 3 149/2013. (VI. 12.) Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilatkozat Bejelentőlap a közérdekű munkavégzésről - adatlapon 150/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Települési értéktár létrehozására előterjesztés készítése Nemes Dia VGMHK által (A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás) 151/2013. (VI. 12.) A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás 152/2013. (VI. 20.) Az OTP Bank Nyrt.-vel november 24. napján kötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezése 153/2013. (VI. 26.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása időszakra vonatkozóan 154/2013. (VI. 26.) Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megállapodás módosításának elfogadása 155/2013. (VI. 26.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata módosításának elfogadása 4 156/2013. (VI. 26.) Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszűntetésének megállapítása december Módosította a 187/2013. (VII. 08.) határozat 4 Módosította a 186/2013. (VII. 08.) határozat 7/17

8 157/2013. (VI. 26.) A Szennyvízcsatorna beruházással érintett önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadása 158/2013. (VI. 26.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az OHÜ által kiadott minősítés meg nem szerzése esetén a közszolgáltatási szerződés felmondása AVE Zöldfok Zrt. 159/2013. (VI. 26.) Meghatalmazás a Székesfehérvári Járásbíróság előtt 9.P /2013 számú peres ügyben Kóródi-Juhász Zsolt 160/2013. (VI. 26.) évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 161/2013. (VI. 26.) Enying Városi Bölcsőde számára pótelőirányzat biztosítása ,- Ft 162/2013. (VI. 26.) Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelmének támogatása 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő intézményvezető-helyettes megbízása 163/2013. (VI. 26.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda évi teljesítményösztönző keret kifizetésének engedélyezése az intézményi költségvetésből 164/2013. (VI. 26.) Módosító javaslat elfogadása és ezt ünnepélyes formában kívánja kinyilvánítani szövegrésszel kiegészítve (Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme) 165/2013. (VI. 26.) A Rozmaring Nyugdíjas Klub 35. évfordulója alkalmából szervezendő születésnapi rendezvény erkölcsi támogatásának kinyilvánítása 166/2013. (VI. 26.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának vállalása július 1-től december 31-ig 167/2013. (VI. 26.) Csőhíd rekonstrukciós munkákhoz IPSZOLG MH 96 Kft. terve alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying 258, 260 hrsz közterület, 262 hrsz árok igénybevételéhez 168/2013. (VI. 26.) DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. által készített statikai szakvélemény tudomásul vétele Enying Hunyadi utcai partfal 169/2013. (VI. 26.) A DRV Zrt. által benyújtott évi beruházási-felújítási és pótlási terv elutasítása 170/2013. (VI. 26.) Búza Péter lakos által tett bérleti ajánlat (77.000,- Ft/ha/év) elfogadása, határozott idejű (2018. december 31.) haszonbérleti szerződés kötésének meghatározása Enying külterület 0193/13 hrsz, 085 hrsz, belterület 7701/1 hrsz ingatlanok 171/2013. (VI. 26.) Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozásának elutasítása 172/2013. (VI. 26.) Ifj. Balogh István részletfizetési kérelmének elutasítása Enying belterület 2418 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 8/17

9 173/2013. (VI. 26.) Műfüves pálya és Sportpálya bérleti díjának meghatározása június 15. napjától kezdődően 174/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Városi Polgárőrség (képviselő: Reiber Attila) 175/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Enyingi Városi Sportegyesület (képviselő: Reiber Attila) 176/2013. (VI. 26.) Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelmének elutasítása anyagi lehetőség hiányában 177/2013. (VI. 26.) Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány számára tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Ady. E. u. 2. számú ingatlanra vonatkozóan 178/2013. (VI. 26.) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (DBRHÖT), Társulási Megállapodás megismerése módosított és egységes szerkezetének elfogadása 179/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Sipos Brigitta lakos részére Enying zártkert 8157/1 hrsz, 8162 hrsz 180/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Stróbl János lakos részére Enying zártkert 8032/1 hrsz, 8032/2 hrsz 181/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület (képviselő: Tóth Terézia) 182/2013. (VI. 26.) Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Szülői Munkaközösség (HBFGÁI Szülői Munkaközösség) kérelmének támogatása és tulajdonosi hozzájárulás megadása 183/2013. (VI. 26.) Az AK-OSZT Bt. megbízása a Szennyvízcsatorna beruházással érintett ingatlanra (Enying, 2685 hrsz) vonatkozó vázrajz és területkimutatás elkészítéséhez Telki szolgalmi joghoz 184/2013. (VI. 26.) Javaslattétel véleményezési joggal való élés alapján a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetői beosztásába zárt 185/2013. (VII. 08.) Alapító okirat módosítása Enyingi Polgármesteri Hivatal 186/2013. (VII. 08.) Határozat módosítása 155/2013. (VI. 26.) EESZI alapító okirata módosításának elfogadása 187/2013. (VII. 08.) Határozat kiegészítése 148/2013. (VI. 12.) EVSE részére tulajdonosi hozzájárulás megadása 188/2013. (VII. 08.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetségnél történő nevezéssel kapcsolatos eljáráshoz 9/17

10 189/2013. (VI. 26.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 5 190/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 191/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 192/2013. (VIII. 16.) Háziorvosi tevékenység szüneteltetéséhez való hozzájárulás, helyettesítő háziorvos személyének elismerése zárt 193/2013. (VIII. 28.) Fogászati röntgenberendezésre kapott ajánlatok megismerése, legmegfelelőbb ajánlat kiválasztása OM DENT Kft. 194/2013. (VIII. 28.) Az Enying város óvodafejlesztési pályázatban szereplő eszközbeszerzés szállítójának kiválasztása HOR Zrt., ACER Kft., Góbé Sport Kft., Kerti Játék Kft. 195/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 196/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és intézményei Éves ellenőrzési terv számú módosítása -nak jóváhagyása 197/2013. (VIII. 28.) Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Gyvt (2) bekezdésében foglalt étkezési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó - megkeresésének elutasítása 198/2013. (VIII. 28.) Megbízási szerződés kötése Optimális Biztosítási Portfolió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft. 199/2013. (VIII. 28.) Az Enyingi Központi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatójának megállapítása Konzulens 9000 Kft. 200/2013. (VIII. 28.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás részére történő hozzájárulások mértékének megállapítása és felosztása a közösen ellátott szociális feladatokért, az önállóan ellátott bentlakásos szociális feladatokért, a munkaszervezeti feladatokért 201/2013. (VIII. 28.) A tételes július 31-én fennálló szállítók felé történő tartozásról, valamint a pénzforgalmi számlák egyenlegéről szóló tájékoztatás megismerése, tudomásul vétele 202/2013. (VIII. 28.) Az ügyeleti feladatellátás bevételei, kiadásai II. negyedévi teljesítési adatok alapján, valamint a I. félév mikrokörzeti feladatellátás elszámolása tárgyú tájékoztató tudomásul vétele 203/2013. (VIII. 28.) A KÖBE Egyesület által benyújtott kárigény és megtérítési igény elutasítása Kasza Viktor (szerz.sz: ) 204/2013. (VIII. 28.) A Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása AVE Zöldfok Zrt. 5 Hatályon kívül helyezte a 195/2013. (VIII. 28.) határozat 10/17

11 205/2013. (VIII. 28.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása az EVSE lelátó és öltözők felújítása című LEADER projekt megvalósításához 206/2013. (VIII. 28.) Tulajdonosi, Közútkezelői hozzájárulás megadása az Enying 107 hrsz közterület igénybevételéhez Ács Attila kérelme gépkocsi behajtó létesítéséhez 207/2013. (VIII. 28.) A közútkezelői hozzájárulásban foglaltaknak a tudomásul vétele 01/3448-2/2013 ügyiratszám 208/2013. (VIII. 28.) A kivitelezési feladatok során kikerülő föld ideiglenes tárolására kijelölt területek meghatározása KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekttel összefüggésben 209/2013. (VIII. 28.) Elővásárlási jogról való lemondás 1474/45/A hrsz számú épület 210/2013. (VIII. 28.) Botos Sándor András kérelmének támogatása 211/2013. (VIII. 28.) A védőnői bérrendezéshez való hozzájárulás 212/2013. (VIII. 28.) Tóth Györgyi kérelmének támogatása 213/2013. (VIII. 28.) Együttműködési Megállapodás kötése Siófoki Állatvédő Alapítvány 214/2013. (VIII. 28.) A Gumi-ép Ker Kft. ajánlatának kiválasztása A Caterpillar 428 C rakodógép hátsó gumijának vásárlásához 215/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakításával, céljával, szellemiségével, értékrendjével való egyetértés az Engesztelő Kápolna megépítésének támogatása Budapest 216/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozás éves tagdíj ellenében 217/2013. (IX. 25.) Az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezésének megismerése a Nemzet egységének megvalósításához egy marék föld adományozása 218/2013. (IX. 25.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 219/2013. (IX. 25.) A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének (50%) átruházása a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra 220/2013. (IX. 25.) A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a SIÓKOM Kft. megbízása 221/2013. (IX. 25.) A jegyző rendelettervezet készítésére való felkérése HÉSZ rendelete 222/2013. (IX. 25.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítésének jóváhagyása 11/17

12 223/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása S-Food Gastronomy Kft., Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 6 224/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása Dég (Dég Község Önkormányzata), Lajoskomárom (GASZTRO-99 Kft.), Mezőszentgyörgy (Kötél Csaba e.v.), Szabadhídvég )Mezőhídvég Óvoda), Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 225/2013. (IX. 25.) A műfüves pálya nyitva tartásának meghatározása 226/2013. (IX. 25.) Elővásárlási jogról való lemondás 7767 hrsz, 8130 Enying, Juhász Gy. u /2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, Semmelweis u /2013. (IX. 25.) A Semmelweis u. 19. szám előtti járdaszakasz javításának meghatározása 229/2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, László K. u /2013. (IX. 25.) A László K. u. 15. szám előtti járdaszakasz javításának elutasítása 231/2013. (IX. 25.) A Miskolci Egyetem szakmai együttműködéssel kapcsolatos kérés elutasítása 232/2013. (IX. 25.) A polgármester felhatalmazása saját hatáskörben való elbírálásra Működtetési hozzájárulásokkal kapcsolatos megkeresések 233/2013. (IX. 25.) Lízingajánlat kiválasztása Merkantil Bank Zrt. 234/2013. (IX. 25.) Műfüves pálya karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása Everling Kft /2013. (IX. 25.) Vasánszki Ferenc megkeresésének elutasítása 236/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan bérbe adásáról döntéshozatal Balcsi Part-Ner 2013 Kft. 237/2013. (IX. 25.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás indításáról döntés Konzulens 9000 Kft. 238/2013. (IX. 25.) Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer bevezetésére, használatára, jogszabálykövetésre, ügyfélszolgálati támogatásra érkezett ajánlat elfogadása Zalaszám Informatikai Kft. 239/2013. (IX. 25.) Pályázat benyújtásáról döntéshozatal helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának évi igénylésére 6 Hatályon kívül helyezte a 259/2013. (X. 30.) határozat 7 Hatályon kívül helyezte a 260/2013. (X. 30.) határozat 12/17

13 240/2013. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás 241/2013. (IX. 25.) Tolnai Zsuzsanna havi illetményének megállapítása szeptember 01-től zárt 242/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a versenytárgyaláson az induló licitár meghatározása zárt 243/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó licittárgyalásra bocsátásról döntéshozatal zárt 244/2013. (X. 03.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 245/2013. (X. 15.) Ivóvízszolgáltatás-támogatás igényléssel való élni kívánás Enying- Alsótekeres 246/2013. (X. 30.) Az egykori Erzsébet Ligeti Iskola épület közös tulajdon viszonyának megszűntetése 247/2013. (X. 30.) Az önkormányzat saját bevételei és fizetési kötelezettségei összegének meghatározása a költségvetési évet követő három évben 8, 9 248/2013. (X. 30.) Pályázat benyújtáshoz hozzájárulás megadása Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére, rendszerezésére, értéktárak létrehozására és fenntartására 249/2013. (X. 30.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása SIMO VILLAMOSSÁGI Kft. kérelmező részére Enying, Liszt Ferenc u. 3. (1526 hrsz) 250/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentés elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 251/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 252/2013. (X. 30.) évben nyújtott támogatások ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 253/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Városi Bölcsőde 254/2013. (X. 30.) évi ellenőrzési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 255/2013. (X. 30.) évet érintő stratégiai terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 256/2013. (X. 30.) Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása Enying Város Önkormányzata 8 Módosította a 278/2013. (XI. 21.) sz. határozat 9 Hatályon kívül helyezte a 100/2014. (III. 26.) sz. határozat 13/17

14 257/2013. (X. 30.) Az Enyingi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszerének elfogadása 258/2013. (X. 30.) Kockázatkezelési szabályzat elfogadása 259/2013. (X. 30.) Háromoldalú közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosító megállapodásának elfogadása S-Food Gastronomy Kft. 260/2013. (X. 30.) Műfüves pálya karbantartójának kiválasztása Everling Kft. 261/2013. (X. 30.) Forgóeszközhitel kiváltása Magyar Takarékbank Zrt. 262/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda működési létszámának megemelése és 1 fő intézményvezető-heyettes státusz engedélyezése január 01-től 263/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató óvoda költségevetésének megemelése személyi juttatások és járulékai előirányzata, bevételi előirányzat 264/2013. (X. 30.) Testvérvárosi kapcsolatok ápolására létrehozandó egyesület megalapításának támogatása Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület 265/2013. (X. 30.) A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményi tanácsába delegált személyének meghatározása Kóródi-Juhász Zsolt 266/2013. (X. 30.) A Városi Polgárőrség Enying Egyesület által használt ingatlanrész állapotának felmérése 267/2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan értékesítése Kolorédi Zsolt, 8230 Balatonfüred, Balassi B. u /2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan határozott idejű bérbeadása Balcsi Part-Ner Kft. 269/2013. (X. 30.) Riasztó felszereléshez, karbantartásához hozzájárulás megadása Enying belterület 496/4 hrsz, 1240 hrsz ingatlan 270/2013. (X. 30.) Szeszfőzde előtti közterület (2210 hrsz) lebetonozásához tulajdonosi hozzájárulás megadása Sziládi Béla kérelme 271/2013. (XI. 13.) Módosító javaslat elutasítása I.-II. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje 272/2013. (XI. 13.) I.-II. sz. háziorvosi körzetek rendelési idejének módosításához való hozzájárulás Dr. László Judit 273/2013. (XI. 13.) Munkajogi szakjogász ügyvéd megbízása 2.M.354/2013. számú peres ügyben 274/2013. (XI. 13.) Enyingi Patrióták Egyesület megalapításának támogatása 275/2013. (XI. 18.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása Emergency Service.Kft. 14/17

15 276/2013. (XI. 21.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 277/2013. (XI. 21.) Haszonkölcsön szerződés megismerése és elfogadása Emergency Service Kft. 278/2013. (XI. 21.) Módosító határozat elfogadása Költségvetési táblázat módosítása 279/2013. (XI. 21.) A Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért Alapítvány által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 280/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítése 281/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat évi koncepciójának elfogadása 282/2013. (XI. 27.) A Székely Nemzeti Tanács munkájával való egyetértés 283/2013. (XI. 27.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szerződésének módosítása Kisláng, Lepsény 284/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat évi beszámolójának vizsgálatáról készült jelentés elfogadása 285/2013. (XI. 27.) A Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 286/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéről készült jelentés elfogadása 287/2013. (XI. 27.) A Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 288/2013. (XI. 27.) Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadása 289/2013. (XI. 27.) Az Adó-Computer Kft. által elvégzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési terv elfogadása 290/2013. (XI. 27.) A Monitoring stratégia elfogadása 291/2013. (XI. 27.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás Andrássi Patrícia 292/2013. (XI. 27.) Kovács Andrásné kérelmének támogatása tégla biztosítása 293/2013. (XI. 27.) A teljesítmény ösztönző juttatás kifizetésének engedélye Enyingi Városi Bölcsőde és a többi intézmény 294/2013. (XI. 27.) Kiegészítő támogatás igénylésének elutasítása Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 295/2013. (XI. 27.) Kistraktor és tartozékai kiválasztása árajánlatok közül Kemper Bt. Kertészeti Kereskedelmi Áruház 296/2013. (XI. 27.) Földgáz leágazó vezeték építésének kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying-Balatonbozsok, Kertalja u /17

16 297/2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, István király u /2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Munkácsy M. u /2013. (XI. 27.) Buza Lajos tiszteletdíjáról való lemondáshoz hozzájárulás - Enyingi Török Bálint Iskoláért Alapítvány 300/2013. (XI. 27.) Bérleti szerződés (0118/4 hrsz-ú területre) közös megegyezéssel való megszűntetése Miko Liane kérelme 301/2013. (XI. 27.) A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár többletbevételének elköltéséhez hozzájárulás székek, asztalok vásárlása 302/2013. (XII. 09.) Az Enying-Alsótekerespuszta viziközmű rendszerben fennálló tulajdonjog térítésmentes állami tulajdonba adásának szándéka 303/2013. (XII. 09.) Feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása Dr. Miljanovits György és Dr. László Judit 304/2013. (XII. 09.) Módosító határozat elfogadása Dr. László Judit helyettesítő orvos rendelési ideje 305/2013. (XII. 18.) Tóth Andrea elnök lemondása Városunkért Közalapítvány 306/2013. (XII. 18.) Sportpálya használatról szóló megállapodás elfogadása Enying Városi Sport Egyesület 307/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás sportpálya lelátó és öltöző felújításhoz Enying Városi Sport Egyesület 308/2013. (XII. 18.) Közszolgáltatási szerződés kötése Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal /DBHSZK/ 309/2013. (XII. 18.) Az Ezüstfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítási Szerződések felülvizsgálata Groupama Garancia Biztosító 310/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú haszonbérletek díja évre vonatkozóan 311/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú lakásbérleti díjak évre vonatkozóan 312/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú garázsbérleti díjak évre vonatkozóan 313/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú gyep művelési ágú ingatlanok bérleti díja évre vonatkozóan 314/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás vízmérő óra létesítéséhez Enying, Kinizsi u. 1 /410 hrsz/ 315/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Deák Ferenc u. 1. /1412 hrsz/ 316/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Fő u. 3. /189 hrsz/ 16/17

17 317/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Árpád u. 60. /2169 hrsz/ 318/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Rákóczi F. u. 27. /2261 hrsz/ 319/2013. (XII. 30.) Enying Város Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című projekt tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményének kinyilvánítása Enying 2013 Konzorcium /2013. (XII. 30.) Hitelszerződés futamidejének módosítása Takarékbank Zrt. 10 Módosította a 3/2014. (I. 20.) sz. határozat 17/17

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2016. évi határozatairól 1/2016. (I. 18.) Hitelesítők elfogadása 2016. január 18-i rendkívüli nyílt ülésen 2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása 2016. január 18. nyílt

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 1/2012. (I. 18.) Szívességi használati szerződés - EUROUT Kft. 2/2012. (I. 18.) Államháztartási jogszabályok változásából eredő banki ügyintézésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére

A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére 1.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó árajánlatok megvitatása

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án /csütörtökön/ 9:00 órai kezdettel megtartandó ülésére Az ülés helye: Zuglói Városgazdálkodási

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól. 2/2015. (I. 19.) Napirend elfogadása 2015. január 19. nyílt ülés

TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól. 2/2015. (I. 19.) Napirend elfogadása 2015. január 19. nyílt ülés TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól 1/2015. (I. 19.) Hitelesítők elfogadása 2015. január 19-i rendkívüli nyílt ülésen Gebula Béla Ákos, Nyikos István 2/2015. (I. 19.) Napirend

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 2. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 1 Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségi állapotáról 3. számú előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Távolmaradt: Távolmaradását bejelentette: Farkas

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben