TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól 1/2013. (I. 21.) Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2/2013. (I. 21.) Leader piaccsarnok kialakítása végszámla megelőlegezése 3/2013. (I. 21.) Az enyingi belváros funkcióbővítő rehabilitációja támogatásról lemondás 4/2013. (I. 21.) Tulajdonosi hozzájárulás telephely bejegyzéshez Euromusic Kft. 5/2013. (I. 21.) Munkaügyi perből eredő fizetési kötelezettség részletének megelőlegezése zárt 6/2013. (I. 21.) S-FOOD Gastronomy Kft. számla részteljesítéséhez összeg megelőlegezése zárt 7/2013. (I. 21.) Orvosi ügyelet eszközbeszerzés, forrásbiztosítás zárt 8/2013. (I. 30.) Kovács Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatása 9/2013. (I. 30.) Földmérési munkákra megbízás AK-OSZT Bt. 10/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Polgármesteri Hivatal 11/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Egyesített Szociális Intézmény 12/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Szirombontogató Óvoda 13/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Városi Bölcsőde 14/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 15/2013. (I. 30.) Piaccsarnok átmeneti működtetése 16/2013. (I. 30.) Piaccsarnok üzemeltetésére pályázati dokumentáció készítése 17/2013. (I. 30.) Világításkorszerűsítés a rendőrőrs épületében 18/2013. (I. 30.) Közterület elnevezésére irányuló kérelem elutasítása Palkovics A. 19/2013. (I. 30.) Gördülő fejlesztési terv elkészítésére ajánlat elfogadása DRV Zrt. 20/2013. (I. 30.) Garázsbérleti kérelem támogatása Bogdándyné K.A. 21/2013. (I. 30.) Mezőföld Helyi Közösség Egyesület tagság fenntartása, tagdíjtartozás megfizetése 22/2013. (I. 30.) Római Katolikus Templom díszkivilágítása 23/2013. (I. 30.) Független könyvvizsgáló további alkalmazása 24/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ bevételeinek szociális segélyezés rendjének vizsgálata 25/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés ESZI pénzkezelési rendjének ellenőrzése 1/17

2 26/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjével kapcsolatos szabályok betartásáról 27/2013. (I. 30.) évi belső ellenőrzési terv 28/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása vagyonbiztosítási ajánlat 29/2013. (I. 30.) Vagyonbiztosítási ajánlat elfogadása Groupama Garancia Biztosító Zrt. 30/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Tornaterem használat heti óraszám 31/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása kapcsolattartó személye 32/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK tornaterem 33/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK Kossuth u /2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása állapotfelmérés elvégzése 35/2013. (I. 30.) Vagyonkezelési szerződés kötése KIK 36/2013. (I. 30.) AVE Zöldfok Zrt. szétválása kiválással tagság fenntartása az új vállalkozásokban 37/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás - Közbeszerzési eljárás indítása Vagyonértékelés zárt 38/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása - zárt 39/2013. (I. 30.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének javaslása tervezet szerint Gömöri Ügyvédi Iroda zárt 40/2013. (I. 30.) Korábbi megállapodás fenntartása Venturi Mérnöki Kft. zárt 41/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Zalka M. utcai ingatlanok - zárt 42/2013. (I. 30.) Versenytárgyalás kiírása Zalka M. utcai ingatlanok értékesítésére zárt 43/2013. (I. 30.) Szántó értékesítése 0118/4 hrsz - zárt 44/2013. (I. 30.) ESZI intézményvezető illetményének megállapítása Vargáné K. E. - zárt 45/2013. (II. 04.) Szennyvízberuházás Többlettámogatás igénylés 46/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Kivitelező kiválasztása - közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 47/2013. (II. 11.) Korábbi döntés megerősítése 45/2013. (II. 04.) 48/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 1 49/2013. (II. 11.) Módosító javaslat elfogadása költségvetés ESZI dologi kiadás 50/2013. (II. 11.) évi költségvetés tervezése 1 Visszavonta a 107/2013. (IV. 24.) KT határozat. 2/17

3 51/2013. (II. 11.) Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati ingatlan használatához 0155 hrsz-ú út Tóth Gyula Zoltán 52/2013. (II. 20.) Adósságkonszolidáció igénybevétele 53/2013. (II. 27.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 54/2013. (II. 27.) Szerződéskötés foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására Ivády Ilona Orvosi Bt. 55/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Ságvári utca 56/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Kenderföld utca 57/2013. (II. 27.) Béren kívüli juttatás szabályzat a polgármester részére 58/2013. (II. 27.) Korábbi döntés módosítása 10/2013. (I. 30.) Polg. Hiv. alap. okirat 59/2013. (II. 27.) Lakossági kérelem elutasítása Lengyel P. 60/2013. (II. 27.) I. számú gyermekorvosi körzet bevételmaradványának felhasználása 61/2013. (II. 27.) Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálata DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. 62/2013. (II. 27.) Korábbi döntés visszavonása 42/2013. (I. 30.) Önkormányzati ingatlan értékesítése 63/2013. (II. 27.) Bérleti kérelem elutasítása Farkas A. 64/2013. (II. 27.) Kérelem elutasítása Maczkó-T. N. 65/2013. (II. 27.) Szívességi használati szerződés kötése Fejér Megyei Kormányhivatal falugazdász ügyfélszolgálat 66/2013. (II. 27.) I. számú házi gyermekorvosi körzet - Feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása Dr. Taubert Márta 67/2013. (II. 27.) Foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése Dr. Rácz Géza és Társai Egészségügyi Kft. 68/2013. (II. 27.) Szirombontogató Óvoda vezetője illetményének megállapítása zárt 69/2013. (II. 27.) Átmeneti segély fellebbezés elbírálása Kiss T. - zárt 70/2013. (III. 13.) Ingatlan tulajdonjogának átruházása a Magyar Államra Járóbeteg Szakellátó megvalósításához 71/2013. (III. 13.) Tulajdonosi hozzájárulás EVSE TAO pályázatához 72/2013. (III. 13.) Támogatási szerződés kötése EVSE 73/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Képzés, továbbképzés, tréning Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 74/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés - Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 3/17

4 75/2013. (III. 27.) Enying Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve 76/2013. (III. 27.) Tulajdonosi hozzájárulás integrált kormányzati ügyfélszolgálat kialakításához 77/2013. (III. 27.) Városunkért Közalapítvány évi beszámolója 78/2013. (III. 27.) Közös képviselő jelölése hulladékgazdálkodási képviseletre 79/2013. (III. 27.) Tornaterem parketta javítása FLOOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 80/2013. (III. 27.) Vis maior támogatás igénylése 81/2013. (III. 27.) Hitelátstrukturálás pénzügyi szolgáltatás beszerzése beszerzési szakértő megbízása Konzulens9000 Szolgáltató Kft. 82/2013. (III. 27.) Erdőrészlet újratelepítése (Marosi út) 83/2013. (III. 27.) Fejérvíz Zrt évi enyingi szennyvíz és vízműrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai 84/2013. (III. 27.) Vételi ajánlat elutasítása ifj. Stróbl J. 85/2013. (III. 27.) Energia audit jövő 86/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagság 87/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagdíj 88/2013. (III. 27.) Balaton Volán Zrt. járatának megszüntetésére állásfoglalás 89/2013. (III. 27.) Intézkedési tervek elfogadása 90/2013. (III. 27.) Enyingi Rendőrőrs kérelmének támogatása belső udvar területrendezés 91/2013. (III. 27.) Szennyvízberuházás Tartalákráta csökkentése 92/2013. (III. 27.) Módosító javaslat elfogadása Vételi ajánlat (Vasánszki F.) 93/2013. (III. 27.) Földterületek értékesítésére versenytárgyalás kiírása 94/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció nem lényegi módosítások 95/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció lényegi módosítások 96/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció határidő 97/2013. (IV. 04.) Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció elfogadása 98/2013. (IV. 04.) Megállapodás energiafűz termesztésre 99/2013. (IV. 10.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás Ajánlatok értékelése, tárgyalások megkezdése 4/17

5 100/2013. (IV. 10.) TÁMOP óvodafejlesztési pályázat Pénzügyi lebonyolító megbízása ZEF Consult Kft. 101/2013. (IV. 10.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése ZEF Consult Kft. 102/2013. (IV. 10.) Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 5. függelékének kiegészítése 103/2013. (IV. 24.) Enying Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 104/2013. (IV. 24.) Enying, Ady E. u. 2. szám alatti (volt Okmányiroda) karbantartása 105/2013. (IV. 24.) Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti fogyasztási hely teljesítménybővítéséhez 106/2013. (IV. 24.) KIK vasrács felszereléséhez tulajdonosi hozzájárulás 107/2013. (IV. 24.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 108/2013. (IV. 24.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény évi tevékenységéről beszámoló 109/2013. (IV. 24.) Zártkerti ingatlan értékesítése, hirdetmény közzététele 8313/2 hrsz 110/2013. (IV. 24.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Hajnal utca 111/2013. (IV. 24.) Ki nem fizetett tiszteletdíjak kifizetési sorrendje 112/2013. (IV. 24.) Önkormányzat és intézményei tisztítószer-ellátása 113/2013. (IV. 24.) Közvilágítás-korszerűsítési ajánlat elvetése GREP Zrt. 114/2013. (IV. 29.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 115/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 28. szám alatti ingatlan helyreállítása 116/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 22. szám alatti szociális iroda féltető kialakítása 117/2013. (IV. 29.) Módosító javaslat elfogadása Jegyzői megbízás peres ügyben képviseletre (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 118/2013. (IV. 29.) Peres ügyben alperesi nyilatkozat elfogadása (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 119/2013. (IV. 29.) Törzsrészvény-vásárlás elvetése AVE Zöldfok Zrt. 120/2013. (IV. 29.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat gyermekkoncert szolgáltatás Pinty Zene Bt. 121/2013. (V. 13.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat feliratozott felnőtt és gyermek pólók Apropo-Line Bt. 122/2013. (V. 13.) Bizottságok megszűnése és Bizottsági tagok megbízásának visszavonása 5/17

6 123/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása - Viplak Tibor 124/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Dr. Lelkes Ákos 125/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Gebula Béla Ákos 126/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Buza Lajos 127/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Varga Gyula 128/2013. (V. 29.) Intézkedési terv elutasítása Állami Számvevőszék (visszavont határozat) 2 129/2013. (V. 29.) Szakápolási tevékenység végzésére vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 130/2013. (V. 29.) Enyingi Városi Bölcsőde évi nyári nyitva tartásának jóváhagyása 131/2013. (V. 29.) Az ALBA VOLÁN Zrt. által július 1. napjától tervezett menetrend módosításáról 132/2013. (V. 29.) Takarékbank Zrt. által folyósított folyószámlahitel, működési hitellé való átalakításáról 133/2013. (V. 29.) Búvároktató-központ és járulékos építményei megvalósításának támogatása, elvi hozzájárulás megadása Medusa Center Kft. 134/2013. (V. 29.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda alapító okiratának augusztus 31-i hatállyal való módosítása 135/2013. (V. 29.) A sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásával összefüggésben történő módosítására irányuló javaslat elutasítása Enyingi Szirombontogató Óvoda 136/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti udvari járda térkő burkolattal történő ellátására Rendőrörs udvari járdájának felújítása 137/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti Polgármesteri Hivatal 7-es irodájának külső vakolással és hőszigeteléssel történő ellátása 138/2013. (V. 29.) Óvodai csoportlétszám és csoportlétszám túllépésének meghatározása Enyingi Szirombontogató Óvoda 139/2013. (V. 29.) Till Balázs részére történő ingatlan értékesítésére irányuló javaslat elutasítása 140/2013. (V. 29.) Vasánszki Ferenc részére történő ingatlanok csökkentett területű értékesítésére irányuló határozati javaslat elutasítása 2 Visszavonta a 144/2013 (V. 30.) KT határozat 6/17

7 141/2013. (V. 29.) Enying, Kossuth u. 46. szám alatti ingatlan (hrsz: 780/1) utólagos földgáz leágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 142/2013. (V. 29.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Enying zártkert ingatlanok értékesítéséről (8157/1 hrsz-ú, 8030 hrsz-ú, 8162 hrsz-ú, 8032/1 hrsz-ú, 8032/2 hrsz-ú ingatlanok) 143/2013. (V. 29.) A csatornaközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetési feltételei módosításának tudomásul vétele Viziközmű Társulat elnöke, Varga Gyula 144/2013. (V. 30.) Intézkedési terv elfogadása Állami Számvevőszék 145/2013. (V. 30.) A kimutatás szerinti kifizetetlen számlákról szóló tájékoztató tudomásul vétele 146/2013. (VI. 12.) A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében termesztett terményeket értékesítése 147/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Energia megtakarítást eredményező átalakítás közüzemek tekintetében (Az EVSE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elfogadása Reiber Attila) 148/2013. (VI. 12.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Enyingi Sportpálya LEADER pályázat keretében történő felújítása 3 149/2013. (VI. 12.) Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilatkozat Bejelentőlap a közérdekű munkavégzésről - adatlapon 150/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Települési értéktár létrehozására előterjesztés készítése Nemes Dia VGMHK által (A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás) 151/2013. (VI. 12.) A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás 152/2013. (VI. 20.) Az OTP Bank Nyrt.-vel november 24. napján kötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezése 153/2013. (VI. 26.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása időszakra vonatkozóan 154/2013. (VI. 26.) Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megállapodás módosításának elfogadása 155/2013. (VI. 26.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata módosításának elfogadása 4 156/2013. (VI. 26.) Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszűntetésének megállapítása december Módosította a 187/2013. (VII. 08.) határozat 4 Módosította a 186/2013. (VII. 08.) határozat 7/17

8 157/2013. (VI. 26.) A Szennyvízcsatorna beruházással érintett önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadása 158/2013. (VI. 26.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az OHÜ által kiadott minősítés meg nem szerzése esetén a közszolgáltatási szerződés felmondása AVE Zöldfok Zrt. 159/2013. (VI. 26.) Meghatalmazás a Székesfehérvári Járásbíróság előtt 9.P /2013 számú peres ügyben Kóródi-Juhász Zsolt 160/2013. (VI. 26.) évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 161/2013. (VI. 26.) Enying Városi Bölcsőde számára pótelőirányzat biztosítása ,- Ft 162/2013. (VI. 26.) Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelmének támogatása 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő intézményvezető-helyettes megbízása 163/2013. (VI. 26.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda évi teljesítményösztönző keret kifizetésének engedélyezése az intézményi költségvetésből 164/2013. (VI. 26.) Módosító javaslat elfogadása és ezt ünnepélyes formában kívánja kinyilvánítani szövegrésszel kiegészítve (Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme) 165/2013. (VI. 26.) A Rozmaring Nyugdíjas Klub 35. évfordulója alkalmából szervezendő születésnapi rendezvény erkölcsi támogatásának kinyilvánítása 166/2013. (VI. 26.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának vállalása július 1-től december 31-ig 167/2013. (VI. 26.) Csőhíd rekonstrukciós munkákhoz IPSZOLG MH 96 Kft. terve alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying 258, 260 hrsz közterület, 262 hrsz árok igénybevételéhez 168/2013. (VI. 26.) DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. által készített statikai szakvélemény tudomásul vétele Enying Hunyadi utcai partfal 169/2013. (VI. 26.) A DRV Zrt. által benyújtott évi beruházási-felújítási és pótlási terv elutasítása 170/2013. (VI. 26.) Búza Péter lakos által tett bérleti ajánlat (77.000,- Ft/ha/év) elfogadása, határozott idejű (2018. december 31.) haszonbérleti szerződés kötésének meghatározása Enying külterület 0193/13 hrsz, 085 hrsz, belterület 7701/1 hrsz ingatlanok 171/2013. (VI. 26.) Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozásának elutasítása 172/2013. (VI. 26.) Ifj. Balogh István részletfizetési kérelmének elutasítása Enying belterület 2418 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 8/17

9 173/2013. (VI. 26.) Műfüves pálya és Sportpálya bérleti díjának meghatározása június 15. napjától kezdődően 174/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Városi Polgárőrség (képviselő: Reiber Attila) 175/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Enyingi Városi Sportegyesület (képviselő: Reiber Attila) 176/2013. (VI. 26.) Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelmének elutasítása anyagi lehetőség hiányában 177/2013. (VI. 26.) Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány számára tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Ady. E. u. 2. számú ingatlanra vonatkozóan 178/2013. (VI. 26.) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (DBRHÖT), Társulási Megállapodás megismerése módosított és egységes szerkezetének elfogadása 179/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Sipos Brigitta lakos részére Enying zártkert 8157/1 hrsz, 8162 hrsz 180/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Stróbl János lakos részére Enying zártkert 8032/1 hrsz, 8032/2 hrsz 181/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület (képviselő: Tóth Terézia) 182/2013. (VI. 26.) Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Szülői Munkaközösség (HBFGÁI Szülői Munkaközösség) kérelmének támogatása és tulajdonosi hozzájárulás megadása 183/2013. (VI. 26.) Az AK-OSZT Bt. megbízása a Szennyvízcsatorna beruházással érintett ingatlanra (Enying, 2685 hrsz) vonatkozó vázrajz és területkimutatás elkészítéséhez Telki szolgalmi joghoz 184/2013. (VI. 26.) Javaslattétel véleményezési joggal való élés alapján a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetői beosztásába zárt 185/2013. (VII. 08.) Alapító okirat módosítása Enyingi Polgármesteri Hivatal 186/2013. (VII. 08.) Határozat módosítása 155/2013. (VI. 26.) EESZI alapító okirata módosításának elfogadása 187/2013. (VII. 08.) Határozat kiegészítése 148/2013. (VI. 12.) EVSE részére tulajdonosi hozzájárulás megadása 188/2013. (VII. 08.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetségnél történő nevezéssel kapcsolatos eljáráshoz 9/17

10 189/2013. (VI. 26.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 5 190/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 191/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 192/2013. (VIII. 16.) Háziorvosi tevékenység szüneteltetéséhez való hozzájárulás, helyettesítő háziorvos személyének elismerése zárt 193/2013. (VIII. 28.) Fogászati röntgenberendezésre kapott ajánlatok megismerése, legmegfelelőbb ajánlat kiválasztása OM DENT Kft. 194/2013. (VIII. 28.) Az Enying város óvodafejlesztési pályázatban szereplő eszközbeszerzés szállítójának kiválasztása HOR Zrt., ACER Kft., Góbé Sport Kft., Kerti Játék Kft. 195/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 196/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és intézményei Éves ellenőrzési terv számú módosítása -nak jóváhagyása 197/2013. (VIII. 28.) Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Gyvt (2) bekezdésében foglalt étkezési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó - megkeresésének elutasítása 198/2013. (VIII. 28.) Megbízási szerződés kötése Optimális Biztosítási Portfolió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft. 199/2013. (VIII. 28.) Az Enyingi Központi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatójának megállapítása Konzulens 9000 Kft. 200/2013. (VIII. 28.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás részére történő hozzájárulások mértékének megállapítása és felosztása a közösen ellátott szociális feladatokért, az önállóan ellátott bentlakásos szociális feladatokért, a munkaszervezeti feladatokért 201/2013. (VIII. 28.) A tételes július 31-én fennálló szállítók felé történő tartozásról, valamint a pénzforgalmi számlák egyenlegéről szóló tájékoztatás megismerése, tudomásul vétele 202/2013. (VIII. 28.) Az ügyeleti feladatellátás bevételei, kiadásai II. negyedévi teljesítési adatok alapján, valamint a I. félév mikrokörzeti feladatellátás elszámolása tárgyú tájékoztató tudomásul vétele 203/2013. (VIII. 28.) A KÖBE Egyesület által benyújtott kárigény és megtérítési igény elutasítása Kasza Viktor (szerz.sz: ) 204/2013. (VIII. 28.) A Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása AVE Zöldfok Zrt. 5 Hatályon kívül helyezte a 195/2013. (VIII. 28.) határozat 10/17

11 205/2013. (VIII. 28.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása az EVSE lelátó és öltözők felújítása című LEADER projekt megvalósításához 206/2013. (VIII. 28.) Tulajdonosi, Közútkezelői hozzájárulás megadása az Enying 107 hrsz közterület igénybevételéhez Ács Attila kérelme gépkocsi behajtó létesítéséhez 207/2013. (VIII. 28.) A közútkezelői hozzájárulásban foglaltaknak a tudomásul vétele 01/3448-2/2013 ügyiratszám 208/2013. (VIII. 28.) A kivitelezési feladatok során kikerülő föld ideiglenes tárolására kijelölt területek meghatározása KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekttel összefüggésben 209/2013. (VIII. 28.) Elővásárlási jogról való lemondás 1474/45/A hrsz számú épület 210/2013. (VIII. 28.) Botos Sándor András kérelmének támogatása 211/2013. (VIII. 28.) A védőnői bérrendezéshez való hozzájárulás 212/2013. (VIII. 28.) Tóth Györgyi kérelmének támogatása 213/2013. (VIII. 28.) Együttműködési Megállapodás kötése Siófoki Állatvédő Alapítvány 214/2013. (VIII. 28.) A Gumi-ép Ker Kft. ajánlatának kiválasztása A Caterpillar 428 C rakodógép hátsó gumijának vásárlásához 215/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakításával, céljával, szellemiségével, értékrendjével való egyetértés az Engesztelő Kápolna megépítésének támogatása Budapest 216/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozás éves tagdíj ellenében 217/2013. (IX. 25.) Az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezésének megismerése a Nemzet egységének megvalósításához egy marék föld adományozása 218/2013. (IX. 25.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 219/2013. (IX. 25.) A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének (50%) átruházása a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra 220/2013. (IX. 25.) A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a SIÓKOM Kft. megbízása 221/2013. (IX. 25.) A jegyző rendelettervezet készítésére való felkérése HÉSZ rendelete 222/2013. (IX. 25.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítésének jóváhagyása 11/17

12 223/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása S-Food Gastronomy Kft., Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 6 224/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása Dég (Dég Község Önkormányzata), Lajoskomárom (GASZTRO-99 Kft.), Mezőszentgyörgy (Kötél Csaba e.v.), Szabadhídvég )Mezőhídvég Óvoda), Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 225/2013. (IX. 25.) A műfüves pálya nyitva tartásának meghatározása 226/2013. (IX. 25.) Elővásárlási jogról való lemondás 7767 hrsz, 8130 Enying, Juhász Gy. u /2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, Semmelweis u /2013. (IX. 25.) A Semmelweis u. 19. szám előtti járdaszakasz javításának meghatározása 229/2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, László K. u /2013. (IX. 25.) A László K. u. 15. szám előtti járdaszakasz javításának elutasítása 231/2013. (IX. 25.) A Miskolci Egyetem szakmai együttműködéssel kapcsolatos kérés elutasítása 232/2013. (IX. 25.) A polgármester felhatalmazása saját hatáskörben való elbírálásra Működtetési hozzájárulásokkal kapcsolatos megkeresések 233/2013. (IX. 25.) Lízingajánlat kiválasztása Merkantil Bank Zrt. 234/2013. (IX. 25.) Műfüves pálya karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása Everling Kft /2013. (IX. 25.) Vasánszki Ferenc megkeresésének elutasítása 236/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan bérbe adásáról döntéshozatal Balcsi Part-Ner 2013 Kft. 237/2013. (IX. 25.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás indításáról döntés Konzulens 9000 Kft. 238/2013. (IX. 25.) Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer bevezetésére, használatára, jogszabálykövetésre, ügyfélszolgálati támogatásra érkezett ajánlat elfogadása Zalaszám Informatikai Kft. 239/2013. (IX. 25.) Pályázat benyújtásáról döntéshozatal helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának évi igénylésére 6 Hatályon kívül helyezte a 259/2013. (X. 30.) határozat 7 Hatályon kívül helyezte a 260/2013. (X. 30.) határozat 12/17

13 240/2013. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás 241/2013. (IX. 25.) Tolnai Zsuzsanna havi illetményének megállapítása szeptember 01-től zárt 242/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a versenytárgyaláson az induló licitár meghatározása zárt 243/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó licittárgyalásra bocsátásról döntéshozatal zárt 244/2013. (X. 03.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 245/2013. (X. 15.) Ivóvízszolgáltatás-támogatás igényléssel való élni kívánás Enying- Alsótekeres 246/2013. (X. 30.) Az egykori Erzsébet Ligeti Iskola épület közös tulajdon viszonyának megszűntetése 247/2013. (X. 30.) Az önkormányzat saját bevételei és fizetési kötelezettségei összegének meghatározása a költségvetési évet követő három évben 8, 9 248/2013. (X. 30.) Pályázat benyújtáshoz hozzájárulás megadása Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére, rendszerezésére, értéktárak létrehozására és fenntartására 249/2013. (X. 30.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása SIMO VILLAMOSSÁGI Kft. kérelmező részére Enying, Liszt Ferenc u. 3. (1526 hrsz) 250/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentés elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 251/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 252/2013. (X. 30.) évben nyújtott támogatások ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 253/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Városi Bölcsőde 254/2013. (X. 30.) évi ellenőrzési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 255/2013. (X. 30.) évet érintő stratégiai terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 256/2013. (X. 30.) Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása Enying Város Önkormányzata 8 Módosította a 278/2013. (XI. 21.) sz. határozat 9 Hatályon kívül helyezte a 100/2014. (III. 26.) sz. határozat 13/17

14 257/2013. (X. 30.) Az Enyingi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszerének elfogadása 258/2013. (X. 30.) Kockázatkezelési szabályzat elfogadása 259/2013. (X. 30.) Háromoldalú közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosító megállapodásának elfogadása S-Food Gastronomy Kft. 260/2013. (X. 30.) Műfüves pálya karbantartójának kiválasztása Everling Kft. 261/2013. (X. 30.) Forgóeszközhitel kiváltása Magyar Takarékbank Zrt. 262/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda működési létszámának megemelése és 1 fő intézményvezető-heyettes státusz engedélyezése január 01-től 263/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató óvoda költségevetésének megemelése személyi juttatások és járulékai előirányzata, bevételi előirányzat 264/2013. (X. 30.) Testvérvárosi kapcsolatok ápolására létrehozandó egyesület megalapításának támogatása Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület 265/2013. (X. 30.) A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményi tanácsába delegált személyének meghatározása Kóródi-Juhász Zsolt 266/2013. (X. 30.) A Városi Polgárőrség Enying Egyesület által használt ingatlanrész állapotának felmérése 267/2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan értékesítése Kolorédi Zsolt, 8230 Balatonfüred, Balassi B. u /2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan határozott idejű bérbeadása Balcsi Part-Ner Kft. 269/2013. (X. 30.) Riasztó felszereléshez, karbantartásához hozzájárulás megadása Enying belterület 496/4 hrsz, 1240 hrsz ingatlan 270/2013. (X. 30.) Szeszfőzde előtti közterület (2210 hrsz) lebetonozásához tulajdonosi hozzájárulás megadása Sziládi Béla kérelme 271/2013. (XI. 13.) Módosító javaslat elutasítása I.-II. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje 272/2013. (XI. 13.) I.-II. sz. háziorvosi körzetek rendelési idejének módosításához való hozzájárulás Dr. László Judit 273/2013. (XI. 13.) Munkajogi szakjogász ügyvéd megbízása 2.M.354/2013. számú peres ügyben 274/2013. (XI. 13.) Enyingi Patrióták Egyesület megalapításának támogatása 275/2013. (XI. 18.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása Emergency Service.Kft. 14/17

15 276/2013. (XI. 21.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 277/2013. (XI. 21.) Haszonkölcsön szerződés megismerése és elfogadása Emergency Service Kft. 278/2013. (XI. 21.) Módosító határozat elfogadása Költségvetési táblázat módosítása 279/2013. (XI. 21.) A Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért Alapítvány által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 280/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítése 281/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat évi koncepciójának elfogadása 282/2013. (XI. 27.) A Székely Nemzeti Tanács munkájával való egyetértés 283/2013. (XI. 27.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szerződésének módosítása Kisláng, Lepsény 284/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat évi beszámolójának vizsgálatáról készült jelentés elfogadása 285/2013. (XI. 27.) A Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 286/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéről készült jelentés elfogadása 287/2013. (XI. 27.) A Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 288/2013. (XI. 27.) Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadása 289/2013. (XI. 27.) Az Adó-Computer Kft. által elvégzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési terv elfogadása 290/2013. (XI. 27.) A Monitoring stratégia elfogadása 291/2013. (XI. 27.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás Andrássi Patrícia 292/2013. (XI. 27.) Kovács Andrásné kérelmének támogatása tégla biztosítása 293/2013. (XI. 27.) A teljesítmény ösztönző juttatás kifizetésének engedélye Enyingi Városi Bölcsőde és a többi intézmény 294/2013. (XI. 27.) Kiegészítő támogatás igénylésének elutasítása Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 295/2013. (XI. 27.) Kistraktor és tartozékai kiválasztása árajánlatok közül Kemper Bt. Kertészeti Kereskedelmi Áruház 296/2013. (XI. 27.) Földgáz leágazó vezeték építésének kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying-Balatonbozsok, Kertalja u /17

16 297/2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, István király u /2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Munkácsy M. u /2013. (XI. 27.) Buza Lajos tiszteletdíjáról való lemondáshoz hozzájárulás - Enyingi Török Bálint Iskoláért Alapítvány 300/2013. (XI. 27.) Bérleti szerződés (0118/4 hrsz-ú területre) közös megegyezéssel való megszűntetése Miko Liane kérelme 301/2013. (XI. 27.) A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár többletbevételének elköltéséhez hozzájárulás székek, asztalok vásárlása 302/2013. (XII. 09.) Az Enying-Alsótekerespuszta viziközmű rendszerben fennálló tulajdonjog térítésmentes állami tulajdonba adásának szándéka 303/2013. (XII. 09.) Feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása Dr. Miljanovits György és Dr. László Judit 304/2013. (XII. 09.) Módosító határozat elfogadása Dr. László Judit helyettesítő orvos rendelési ideje 305/2013. (XII. 18.) Tóth Andrea elnök lemondása Városunkért Közalapítvány 306/2013. (XII. 18.) Sportpálya használatról szóló megállapodás elfogadása Enying Városi Sport Egyesület 307/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás sportpálya lelátó és öltöző felújításhoz Enying Városi Sport Egyesület 308/2013. (XII. 18.) Közszolgáltatási szerződés kötése Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal /DBHSZK/ 309/2013. (XII. 18.) Az Ezüstfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítási Szerződések felülvizsgálata Groupama Garancia Biztosító 310/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú haszonbérletek díja évre vonatkozóan 311/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú lakásbérleti díjak évre vonatkozóan 312/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú garázsbérleti díjak évre vonatkozóan 313/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú gyep művelési ágú ingatlanok bérleti díja évre vonatkozóan 314/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás vízmérő óra létesítéséhez Enying, Kinizsi u. 1 /410 hrsz/ 315/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Deák Ferenc u. 1. /1412 hrsz/ 316/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Fő u. 3. /189 hrsz/ 16/17

17 317/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Árpád u. 60. /2169 hrsz/ 318/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Rákóczi F. u. 27. /2261 hrsz/ 319/2013. (XII. 30.) Enying Város Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című projekt tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményének kinyilvánítása Enying 2013 Konzorcium /2013. (XII. 30.) Hitelszerződés futamidejének módosítása Takarékbank Zrt. 10 Módosította a 3/2014. (I. 20.) sz. határozat 17/17

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2016. évi határozatairól 1/2016. (I. 18.) Hitelesítők elfogadása 2016. január 18-i rendkívüli nyílt ülésen 2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása 2016. január 18. nyílt

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 1/2012. (I. 18.) Szívességi használati szerződés - EUROUT Kft. 2/2012. (I. 18.) Államháztartási jogszabályok változásából eredő banki ügyintézésre

Részletesebben

A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére

A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére A Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései a Képviselő-testület 2011. február 23-i nyílt ülésére 1.) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó árajánlatok megvitatása

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án /csütörtökön/ 9:00 órai kezdettel megtartandó ülésére Az ülés helye: Zuglói Városgazdálkodási

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 2. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól. 2/2015. (I. 19.) Napirend elfogadása 2015. január 19. nyílt ülés

TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól. 2/2015. (I. 19.) Napirend elfogadása 2015. január 19. nyílt ülés TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2015. évi határozatairól 1/2015. (I. 19.) Hitelesítők elfogadása 2015. január 19-i rendkívüli nyílt ülésen Gebula Béla Ákos, Nyikos István 2/2015. (I. 19.) Napirend

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 1 Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségi állapotáról 3. számú előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: 1) Tanyagondnoki rendelet felülvizsgálata 142/2016. (12.01.) számú

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben