TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2013. évi határozatairól"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület évi határozatairól 1/2013. (I. 21.) Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2/2013. (I. 21.) Leader piaccsarnok kialakítása végszámla megelőlegezése 3/2013. (I. 21.) Az enyingi belváros funkcióbővítő rehabilitációja támogatásról lemondás 4/2013. (I. 21.) Tulajdonosi hozzájárulás telephely bejegyzéshez Euromusic Kft. 5/2013. (I. 21.) Munkaügyi perből eredő fizetési kötelezettség részletének megelőlegezése zárt 6/2013. (I. 21.) S-FOOD Gastronomy Kft. számla részteljesítéséhez összeg megelőlegezése zárt 7/2013. (I. 21.) Orvosi ügyelet eszközbeszerzés, forrásbiztosítás zárt 8/2013. (I. 30.) Kovács Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatása 9/2013. (I. 30.) Földmérési munkákra megbízás AK-OSZT Bt. 10/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Polgármesteri Hivatal 11/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Egyesített Szociális Intézmény 12/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Szirombontogató Óvoda 13/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Városi Bölcsőde 14/2013. (I. 30.) Alapító okirat módosítása Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 15/2013. (I. 30.) Piaccsarnok átmeneti működtetése 16/2013. (I. 30.) Piaccsarnok üzemeltetésére pályázati dokumentáció készítése 17/2013. (I. 30.) Világításkorszerűsítés a rendőrőrs épületében 18/2013. (I. 30.) Közterület elnevezésére irányuló kérelem elutasítása Palkovics A. 19/2013. (I. 30.) Gördülő fejlesztési terv elkészítésére ajánlat elfogadása DRV Zrt. 20/2013. (I. 30.) Garázsbérleti kérelem támogatása Bogdándyné K.A. 21/2013. (I. 30.) Mezőföld Helyi Közösség Egyesület tagság fenntartása, tagdíjtartozás megfizetése 22/2013. (I. 30.) Római Katolikus Templom díszkivilágítása 23/2013. (I. 30.) Független könyvvizsgáló további alkalmazása 24/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ bevételeinek szociális segélyezés rendjének vizsgálata 25/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés ESZI pénzkezelési rendjének ellenőrzése 1/17

2 26/2013. (I. 30.) Belső ellenőrzési jelentés EVÖ feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjével kapcsolatos szabályok betartásáról 27/2013. (I. 30.) évi belső ellenőrzési terv 28/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása vagyonbiztosítási ajánlat 29/2013. (I. 30.) Vagyonbiztosítási ajánlat elfogadása Groupama Garancia Biztosító Zrt. 30/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Tornaterem használat heti óraszám 31/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása kapcsolattartó személye 32/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK tornaterem 33/2013. (I. 30.) Térítésmentes használati megállapodás kötése KIK Kossuth u /2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása állapotfelmérés elvégzése 35/2013. (I. 30.) Vagyonkezelési szerződés kötése KIK 36/2013. (I. 30.) AVE Zöldfok Zrt. szétválása kiválással tagság fenntartása az új vállalkozásokban 37/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás - Közbeszerzési eljárás indítása Vagyonértékelés zárt 38/2013. (I. 30.) Szennyvízberuházás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása - zárt 39/2013. (I. 30.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének javaslása tervezet szerint Gömöri Ügyvédi Iroda zárt 40/2013. (I. 30.) Korábbi megállapodás fenntartása Venturi Mérnöki Kft. zárt 41/2013. (I. 30.) Módosító javaslat elfogadása Zalka M. utcai ingatlanok - zárt 42/2013. (I. 30.) Versenytárgyalás kiírása Zalka M. utcai ingatlanok értékesítésére zárt 43/2013. (I. 30.) Szántó értékesítése 0118/4 hrsz - zárt 44/2013. (I. 30.) ESZI intézményvezető illetményének megállapítása Vargáné K. E. - zárt 45/2013. (II. 04.) Szennyvízberuházás Többlettámogatás igénylés 46/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Kivitelező kiválasztása - közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 47/2013. (II. 11.) Korábbi döntés megerősítése 45/2013. (II. 04.) 48/2013. (II. 11.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 1 49/2013. (II. 11.) Módosító javaslat elfogadása költségvetés ESZI dologi kiadás 50/2013. (II. 11.) évi költségvetés tervezése 1 Visszavonta a 107/2013. (IV. 24.) KT határozat. 2/17

3 51/2013. (II. 11.) Tulajdonosi hozzájárulás önkormányzati ingatlan használatához 0155 hrsz-ú út Tóth Gyula Zoltán 52/2013. (II. 20.) Adósságkonszolidáció igénybevétele 53/2013. (II. 27.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 54/2013. (II. 27.) Szerződéskötés foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására Ivády Ilona Orvosi Bt. 55/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Ságvári utca 56/2013. (II. 27.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Kenderföld utca 57/2013. (II. 27.) Béren kívüli juttatás szabályzat a polgármester részére 58/2013. (II. 27.) Korábbi döntés módosítása 10/2013. (I. 30.) Polg. Hiv. alap. okirat 59/2013. (II. 27.) Lakossági kérelem elutasítása Lengyel P. 60/2013. (II. 27.) I. számú gyermekorvosi körzet bevételmaradványának felhasználása 61/2013. (II. 27.) Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálata DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. 62/2013. (II. 27.) Korábbi döntés visszavonása 42/2013. (I. 30.) Önkormányzati ingatlan értékesítése 63/2013. (II. 27.) Bérleti kérelem elutasítása Farkas A. 64/2013. (II. 27.) Kérelem elutasítása Maczkó-T. N. 65/2013. (II. 27.) Szívességi használati szerződés kötése Fejér Megyei Kormányhivatal falugazdász ügyfélszolgálat 66/2013. (II. 27.) I. számú házi gyermekorvosi körzet - Feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása Dr. Taubert Márta 67/2013. (II. 27.) Foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése Dr. Rácz Géza és Társai Egészségügyi Kft. 68/2013. (II. 27.) Szirombontogató Óvoda vezetője illetményének megállapítása zárt 69/2013. (II. 27.) Átmeneti segély fellebbezés elbírálása Kiss T. - zárt 70/2013. (III. 13.) Ingatlan tulajdonjogának átruházása a Magyar Államra Járóbeteg Szakellátó megvalósításához 71/2013. (III. 13.) Tulajdonosi hozzájárulás EVSE TAO pályázatához 72/2013. (III. 13.) Támogatási szerződés kötése EVSE 73/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Képzés, továbbképzés, tréning Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 74/2013. (III. 20.) TÁMOP óvodapályázat Intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés - Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kht. 3/17

4 75/2013. (III. 27.) Enying Város Önkormányzatának évi összesített közbeszerzési terve 76/2013. (III. 27.) Tulajdonosi hozzájárulás integrált kormányzati ügyfélszolgálat kialakításához 77/2013. (III. 27.) Városunkért Közalapítvány évi beszámolója 78/2013. (III. 27.) Közös képviselő jelölése hulladékgazdálkodási képviseletre 79/2013. (III. 27.) Tornaterem parketta javítása FLOOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 80/2013. (III. 27.) Vis maior támogatás igénylése 81/2013. (III. 27.) Hitelátstrukturálás pénzügyi szolgáltatás beszerzése beszerzési szakértő megbízása Konzulens9000 Szolgáltató Kft. 82/2013. (III. 27.) Erdőrészlet újratelepítése (Marosi út) 83/2013. (III. 27.) Fejérvíz Zrt évi enyingi szennyvíz és vízműrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai 84/2013. (III. 27.) Vételi ajánlat elutasítása ifj. Stróbl J. 85/2013. (III. 27.) Energia audit jövő 86/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagság 87/2013. (III. 27.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagdíj 88/2013. (III. 27.) Balaton Volán Zrt. járatának megszüntetésére állásfoglalás 89/2013. (III. 27.) Intézkedési tervek elfogadása 90/2013. (III. 27.) Enyingi Rendőrőrs kérelmének támogatása belső udvar területrendezés 91/2013. (III. 27.) Szennyvízberuházás Tartalákráta csökkentése 92/2013. (III. 27.) Módosító javaslat elfogadása Vételi ajánlat (Vasánszki F.) 93/2013. (III. 27.) Földterületek értékesítésére versenytárgyalás kiírása 94/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció nem lényegi módosítások 95/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció lényegi módosítások 96/2013. (IV. 04.) Módosító javaslat elfogadása Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció határidő 97/2013. (IV. 04.) Szennyvízberuházás Kivitelezés közbeszerzési dokumentáció elfogadása 98/2013. (IV. 04.) Megállapodás energiafűz termesztésre 99/2013. (IV. 10.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás Ajánlatok értékelése, tárgyalások megkezdése 4/17

5 100/2013. (IV. 10.) TÁMOP óvodafejlesztési pályázat Pénzügyi lebonyolító megbízása ZEF Consult Kft. 101/2013. (IV. 10.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése ZEF Consult Kft. 102/2013. (IV. 10.) Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 5. függelékének kiegészítése 103/2013. (IV. 24.) Enying Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója 104/2013. (IV. 24.) Enying, Ady E. u. 2. szám alatti (volt Okmányiroda) karbantartása 105/2013. (IV. 24.) Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti fogyasztási hely teljesítménybővítéséhez 106/2013. (IV. 24.) KIK vasrács felszereléséhez tulajdonosi hozzájárulás 107/2013. (IV. 24.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés rendelkezésre álló összeg maximalizálása, forrás biztosítása 108/2013. (IV. 24.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény évi tevékenységéről beszámoló 109/2013. (IV. 24.) Zártkerti ingatlan értékesítése, hirdetmény közzététele 8313/2 hrsz 110/2013. (IV. 24.) Közterület elnevezésének megváltoztatása Hajnal utca 111/2013. (IV. 24.) Ki nem fizetett tiszteletdíjak kifizetési sorrendje 112/2013. (IV. 24.) Önkormányzat és intézményei tisztítószer-ellátása 113/2013. (IV. 24.) Közvilágítás-korszerűsítési ajánlat elvetése GREP Zrt. 114/2013. (IV. 29.) Szennyvízberuházás Vagyonértékelés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 115/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 28. szám alatti ingatlan helyreállítása 116/2013. (IV. 29.) Enying, Kossuth L. u. 22. szám alatti szociális iroda féltető kialakítása 117/2013. (IV. 29.) Módosító javaslat elfogadása Jegyzői megbízás peres ügyben képviseletre (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 118/2013. (IV. 29.) Peres ügyben alperesi nyilatkozat elfogadása (közbeszerzési szerződés érvénytelenségének megállapítása) 119/2013. (IV. 29.) Törzsrészvény-vásárlás elvetése AVE Zöldfok Zrt. 120/2013. (IV. 29.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat gyermekkoncert szolgáltatás Pinty Zene Bt. 121/2013. (V. 13.) Enying város óvodafejlesztése TÁMOP pályázat feliratozott felnőtt és gyermek pólók Apropo-Line Bt. 122/2013. (V. 13.) Bizottságok megszűnése és Bizottsági tagok megbízásának visszavonása 5/17

6 123/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása - Viplak Tibor 124/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Dr. Lelkes Ákos 125/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság alelnökének megválasztása Gebula Béla Ákos 126/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Buza Lajos 127/2013. (V. 13.) Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása Varga Gyula 128/2013. (V. 29.) Intézkedési terv elutasítása Állami Számvevőszék (visszavont határozat) 2 129/2013. (V. 29.) Szakápolási tevékenység végzésére vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 130/2013. (V. 29.) Enyingi Városi Bölcsőde évi nyári nyitva tartásának jóváhagyása 131/2013. (V. 29.) Az ALBA VOLÁN Zrt. által július 1. napjától tervezett menetrend módosításáról 132/2013. (V. 29.) Takarékbank Zrt. által folyósított folyószámlahitel, működési hitellé való átalakításáról 133/2013. (V. 29.) Búvároktató-központ és járulékos építményei megvalósításának támogatása, elvi hozzájárulás megadása Medusa Center Kft. 134/2013. (V. 29.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda alapító okiratának augusztus 31-i hatállyal való módosítása 135/2013. (V. 29.) A sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásával összefüggésben történő módosítására irányuló javaslat elutasítása Enyingi Szirombontogató Óvoda 136/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti udvari járda térkő burkolattal történő ellátására Rendőrörs udvari járdájának felújítása 137/2013. (V. 29.) Az Enying, Kossuth L. u. 26. szám alatti Polgármesteri Hivatal 7-es irodájának külső vakolással és hőszigeteléssel történő ellátása 138/2013. (V. 29.) Óvodai csoportlétszám és csoportlétszám túllépésének meghatározása Enyingi Szirombontogató Óvoda 139/2013. (V. 29.) Till Balázs részére történő ingatlan értékesítésére irányuló javaslat elutasítása 140/2013. (V. 29.) Vasánszki Ferenc részére történő ingatlanok csökkentett területű értékesítésére irányuló határozati javaslat elutasítása 2 Visszavonta a 144/2013 (V. 30.) KT határozat 6/17

7 141/2013. (V. 29.) Enying, Kossuth u. 46. szám alatti ingatlan (hrsz: 780/1) utólagos földgáz leágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 142/2013. (V. 29.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Enying zártkert ingatlanok értékesítéséről (8157/1 hrsz-ú, 8030 hrsz-ú, 8162 hrsz-ú, 8032/1 hrsz-ú, 8032/2 hrsz-ú ingatlanok) 143/2013. (V. 29.) A csatornaközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetési feltételei módosításának tudomásul vétele Viziközmű Társulat elnöke, Varga Gyula 144/2013. (V. 30.) Intézkedési terv elfogadása Állami Számvevőszék 145/2013. (V. 30.) A kimutatás szerinti kifizetetlen számlákról szóló tájékoztató tudomásul vétele 146/2013. (VI. 12.) A kistérségi startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében termesztett terményeket értékesítése 147/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Energia megtakarítást eredményező átalakítás közüzemek tekintetében (Az EVSE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének elfogadása Reiber Attila) 148/2013. (VI. 12.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Enyingi Sportpálya LEADER pályázat keretében történő felújítása 3 149/2013. (VI. 12.) Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilatkozat Bejelentőlap a közérdekű munkavégzésről - adatlapon 150/2013. (VI. 12.) Módosító javaslat elfogadása Települési értéktár létrehozására előterjesztés készítése Nemes Dia VGMHK által (A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás) 151/2013. (VI. 12.) A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó elhatározás 152/2013. (VI. 20.) Az OTP Bank Nyrt.-vel november 24. napján kötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezése 153/2013. (VI. 26.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása időszakra vonatkozóan 154/2013. (VI. 26.) Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megállapodás módosításának elfogadása 155/2013. (VI. 26.) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata módosításának elfogadása 4 156/2013. (VI. 26.) Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszűntetésének megállapítása december Módosította a 187/2013. (VII. 08.) határozat 4 Módosította a 186/2013. (VII. 08.) határozat 7/17

8 157/2013. (VI. 26.) A Szennyvízcsatorna beruházással érintett önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadása 158/2013. (VI. 26.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az OHÜ által kiadott minősítés meg nem szerzése esetén a közszolgáltatási szerződés felmondása AVE Zöldfok Zrt. 159/2013. (VI. 26.) Meghatalmazás a Székesfehérvári Járásbíróság előtt 9.P /2013 számú peres ügyben Kóródi-Juhász Zsolt 160/2013. (VI. 26.) évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 161/2013. (VI. 26.) Enying Városi Bölcsőde számára pótelőirányzat biztosítása ,- Ft 162/2013. (VI. 26.) Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelmének támogatása 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő intézményvezető-helyettes megbízása 163/2013. (VI. 26.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda évi teljesítményösztönző keret kifizetésének engedélyezése az intézményi költségvetésből 164/2013. (VI. 26.) Módosító javaslat elfogadása és ezt ünnepélyes formában kívánja kinyilvánítani szövegrésszel kiegészítve (Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme) 165/2013. (VI. 26.) A Rozmaring Nyugdíjas Klub 35. évfordulója alkalmából szervezendő születésnapi rendezvény erkölcsi támogatásának kinyilvánítása 166/2013. (VI. 26.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának vállalása július 1-től december 31-ig 167/2013. (VI. 26.) Csőhíd rekonstrukciós munkákhoz IPSZOLG MH 96 Kft. terve alapján tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying 258, 260 hrsz közterület, 262 hrsz árok igénybevételéhez 168/2013. (VI. 26.) DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. által készített statikai szakvélemény tudomásul vétele Enying Hunyadi utcai partfal 169/2013. (VI. 26.) A DRV Zrt. által benyújtott évi beruházási-felújítási és pótlási terv elutasítása 170/2013. (VI. 26.) Búza Péter lakos által tett bérleti ajánlat (77.000,- Ft/ha/év) elfogadása, határozott idejű (2018. december 31.) haszonbérleti szerződés kötésének meghatározása Enying külterület 0193/13 hrsz, 085 hrsz, belterület 7701/1 hrsz ingatlanok 171/2013. (VI. 26.) Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozásának elutasítása 172/2013. (VI. 26.) Ifj. Balogh István részletfizetési kérelmének elutasítása Enying belterület 2418 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 8/17

9 173/2013. (VI. 26.) Műfüves pálya és Sportpálya bérleti díjának meghatározása június 15. napjától kezdődően 174/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Városi Polgárőrség (képviselő: Reiber Attila) 175/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat Enyingi Városi Sportegyesület (képviselő: Reiber Attila) 176/2013. (VI. 26.) Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete kérelmének elutasítása anyagi lehetőség hiányában 177/2013. (VI. 26.) Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány számára tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Ady. E. u. 2. számú ingatlanra vonatkozóan 178/2013. (VI. 26.) Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (DBRHÖT), Társulási Megállapodás megismerése módosított és egységes szerkezetének elfogadása 179/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Sipos Brigitta lakos részére Enying zártkert 8157/1 hrsz, 8162 hrsz 180/2013. (VI. 26.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése Stróbl János lakos részére Enying zártkert 8032/1 hrsz, 8032/2 hrsz 181/2013. (VI. 26.) Együttműködési Megállapodás kötésre vonatkozó testületi határozat MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület (képviselő: Tóth Terézia) 182/2013. (VI. 26.) Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Szülői Munkaközösség (HBFGÁI Szülői Munkaközösség) kérelmének támogatása és tulajdonosi hozzájárulás megadása 183/2013. (VI. 26.) Az AK-OSZT Bt. megbízása a Szennyvízcsatorna beruházással érintett ingatlanra (Enying, 2685 hrsz) vonatkozó vázrajz és területkimutatás elkészítéséhez Telki szolgalmi joghoz 184/2013. (VI. 26.) Javaslattétel véleményezési joggal való élés alapján a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetői beosztásába zárt 185/2013. (VII. 08.) Alapító okirat módosítása Enyingi Polgármesteri Hivatal 186/2013. (VII. 08.) Határozat módosítása 155/2013. (VI. 26.) EESZI alapító okirata módosításának elfogadása 187/2013. (VII. 08.) Határozat kiegészítése 148/2013. (VI. 12.) EVSE részére tulajdonosi hozzájárulás megadása 188/2013. (VII. 08.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetségnél történő nevezéssel kapcsolatos eljáráshoz 9/17

10 189/2013. (VI. 26.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 5 190/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 191/2013. (VIII. 16.) Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozása zárt 192/2013. (VIII. 16.) Háziorvosi tevékenység szüneteltetéséhez való hozzájárulás, helyettesítő háziorvos személyének elismerése zárt 193/2013. (VIII. 28.) Fogászati röntgenberendezésre kapott ajánlatok megismerése, legmegfelelőbb ajánlat kiválasztása OM DENT Kft. 194/2013. (VIII. 28.) Az Enying város óvodafejlesztési pályázatban szereplő eszközbeszerzés szállítójának kiválasztása HOR Zrt., ACER Kft., Góbé Sport Kft., Kerti Játék Kft. 195/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata évi pénzmaradványának megállapítása és a felhasználásáról való rendelkezés megállapítása 196/2013. (VIII. 28.) Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és intézményei Éves ellenőrzési terv számú módosítása -nak jóváhagyása 197/2013. (VIII. 28.) Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Gyvt (2) bekezdésében foglalt étkezési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó - megkeresésének elutasítása 198/2013. (VIII. 28.) Megbízási szerződés kötése Optimális Biztosítási Portfolió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft. 199/2013. (VIII. 28.) Az Enyingi Központi orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatójának megállapítása Konzulens 9000 Kft. 200/2013. (VIII. 28.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás részére történő hozzájárulások mértékének megállapítása és felosztása a közösen ellátott szociális feladatokért, az önállóan ellátott bentlakásos szociális feladatokért, a munkaszervezeti feladatokért 201/2013. (VIII. 28.) A tételes július 31-én fennálló szállítók felé történő tartozásról, valamint a pénzforgalmi számlák egyenlegéről szóló tájékoztatás megismerése, tudomásul vétele 202/2013. (VIII. 28.) Az ügyeleti feladatellátás bevételei, kiadásai II. negyedévi teljesítési adatok alapján, valamint a I. félév mikrokörzeti feladatellátás elszámolása tárgyú tájékoztató tudomásul vétele 203/2013. (VIII. 28.) A KÖBE Egyesület által benyújtott kárigény és megtérítési igény elutasítása Kasza Viktor (szerz.sz: ) 204/2013. (VIII. 28.) A Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása AVE Zöldfok Zrt. 5 Hatályon kívül helyezte a 195/2013. (VIII. 28.) határozat 10/17

11 205/2013. (VIII. 28.) Enyingi Városi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása az EVSE lelátó és öltözők felújítása című LEADER projekt megvalósításához 206/2013. (VIII. 28.) Tulajdonosi, Közútkezelői hozzájárulás megadása az Enying 107 hrsz közterület igénybevételéhez Ács Attila kérelme gépkocsi behajtó létesítéséhez 207/2013. (VIII. 28.) A közútkezelői hozzájárulásban foglaltaknak a tudomásul vétele 01/3448-2/2013 ügyiratszám 208/2013. (VIII. 28.) A kivitelezési feladatok során kikerülő föld ideiglenes tárolására kijelölt területek meghatározása KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú projekttel összefüggésben 209/2013. (VIII. 28.) Elővásárlási jogról való lemondás 1474/45/A hrsz számú épület 210/2013. (VIII. 28.) Botos Sándor András kérelmének támogatása 211/2013. (VIII. 28.) A védőnői bérrendezéshez való hozzájárulás 212/2013. (VIII. 28.) Tóth Györgyi kérelmének támogatása 213/2013. (VIII. 28.) Együttműködési Megállapodás kötése Siófoki Állatvédő Alapítvány 214/2013. (VIII. 28.) A Gumi-ép Ker Kft. ajánlatának kiválasztása A Caterpillar 428 C rakodógép hátsó gumijának vásárlásához 215/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakításával, céljával, szellemiségével, értékrendjével való egyetértés az Engesztelő Kápolna megépítésének támogatása Budapest 216/2013. (IX. 25.) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozás éves tagdíj ellenében 217/2013. (IX. 25.) Az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezésének megismerése a Nemzet egységének megvalósításához egy marék föld adományozása 218/2013. (IX. 25.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 219/2013. (IX. 25.) A SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének (50%) átruházása a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra 220/2013. (IX. 25.) A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a SIÓKOM Kft. megbízása 221/2013. (IX. 25.) A jegyző rendelettervezet készítésére való felkérése HÉSZ rendelete 222/2013. (IX. 25.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítésének jóváhagyása 11/17

12 223/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása S-Food Gastronomy Kft., Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 6 224/2013. (IX. 25.) Közétkeztetési szerződés módosításának elfogadása Dég (Dég Község Önkormányzata), Lajoskomárom (GASZTRO-99 Kft.), Mezőszentgyörgy (Kötél Csaba e.v.), Szabadhídvég )Mezőhídvég Óvoda), Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 225/2013. (IX. 25.) A műfüves pálya nyitva tartásának meghatározása 226/2013. (IX. 25.) Elővásárlási jogról való lemondás 7767 hrsz, 8130 Enying, Juhász Gy. u /2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, Semmelweis u /2013. (IX. 25.) A Semmelweis u. 19. szám előtti járdaszakasz javításának meghatározása 229/2013. (IX. 25.) Módosító javaslat elfogadása A járdajavítás iránti kérelemre vonatkozóan, László K. u /2013. (IX. 25.) A László K. u. 15. szám előtti járdaszakasz javításának elutasítása 231/2013. (IX. 25.) A Miskolci Egyetem szakmai együttműködéssel kapcsolatos kérés elutasítása 232/2013. (IX. 25.) A polgármester felhatalmazása saját hatáskörben való elbírálásra Működtetési hozzájárulásokkal kapcsolatos megkeresések 233/2013. (IX. 25.) Lízingajánlat kiválasztása Merkantil Bank Zrt. 234/2013. (IX. 25.) Műfüves pálya karbantartására vonatkozó ajánlat kiválasztása Everling Kft /2013. (IX. 25.) Vasánszki Ferenc megkeresésének elutasítása 236/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan bérbe adásáról döntéshozatal Balcsi Part-Ner 2013 Kft. 237/2013. (IX. 25.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás indításáról döntés Konzulens 9000 Kft. 238/2013. (IX. 25.) Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer bevezetésére, használatára, jogszabálykövetésre, ügyfélszolgálati támogatásra érkezett ajánlat elfogadása Zalaszám Informatikai Kft. 239/2013. (IX. 25.) Pályázat benyújtásáról döntéshozatal helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának évi igénylésére 6 Hatályon kívül helyezte a 259/2013. (X. 30.) határozat 7 Hatályon kívül helyezte a 260/2013. (X. 30.) határozat 12/17

13 240/2013. (IX. 25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás 241/2013. (IX. 25.) Tolnai Zsuzsanna havi illetményének megállapítása szeptember 01-től zárt 242/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a versenytárgyaláson az induló licitár meghatározása zárt 243/2013. (IX. 25.) A 2815 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó licittárgyalásra bocsátásról döntéshozatal zárt 244/2013. (X. 03.) Módosító határozat elfogadása A Bíráló Bizottság tagjainak módosítása 245/2013. (X. 15.) Ivóvízszolgáltatás-támogatás igényléssel való élni kívánás Enying- Alsótekeres 246/2013. (X. 30.) Az egykori Erzsébet Ligeti Iskola épület közös tulajdon viszonyának megszűntetése 247/2013. (X. 30.) Az önkormányzat saját bevételei és fizetési kötelezettségei összegének meghatározása a költségvetési évet követő három évben 8, 9 248/2013. (X. 30.) Pályázat benyújtáshoz hozzájárulás megadása Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére, rendszerezésére, értéktárak létrehozására és fenntartására 249/2013. (X. 30.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása SIMO VILLAMOSSÁGI Kft. kérelmező részére Enying, Liszt Ferenc u. 3. (1526 hrsz) 250/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentés elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 251/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzésről készült jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 252/2013. (X. 30.) évben nyújtott támogatások ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 253/2013. (X. 30.) Átfogó pénzügyi ellenőrzéséről tárgyú jelentéshez készült intézkedési terv elfogadása Enyingi Városi Bölcsőde 254/2013. (X. 30.) évi ellenőrzési terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 255/2013. (X. 30.) évet érintő stratégiai terv elfogadása Enying Város Önkormányzata 256/2013. (X. 30.) Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása Enying Város Önkormányzata 8 Módosította a 278/2013. (XI. 21.) sz. határozat 9 Hatályon kívül helyezte a 100/2014. (III. 26.) sz. határozat 13/17

14 257/2013. (X. 30.) Az Enyingi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszerének elfogadása 258/2013. (X. 30.) Kockázatkezelési szabályzat elfogadása 259/2013. (X. 30.) Háromoldalú közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosító megállapodásának elfogadása S-Food Gastronomy Kft. 260/2013. (X. 30.) Műfüves pálya karbantartójának kiválasztása Everling Kft. 261/2013. (X. 30.) Forgóeszközhitel kiváltása Magyar Takarékbank Zrt. 262/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató Óvoda működési létszámának megemelése és 1 fő intézményvezető-heyettes státusz engedélyezése január 01-től 263/2013. (X. 30.) Az Enyingi Szirombontogató óvoda költségevetésének megemelése személyi juttatások és járulékai előirányzata, bevételi előirányzat 264/2013. (X. 30.) Testvérvárosi kapcsolatok ápolására létrehozandó egyesület megalapításának támogatása Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület 265/2013. (X. 30.) A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményi tanácsába delegált személyének meghatározása Kóródi-Juhász Zsolt 266/2013. (X. 30.) A Városi Polgárőrség Enying Egyesület által használt ingatlanrész állapotának felmérése 267/2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan értékesítése Kolorédi Zsolt, 8230 Balatonfüred, Balassi B. u /2013. (X. 30.) Az Enying 2815 hrsz-ú ingatlan határozott idejű bérbeadása Balcsi Part-Ner Kft. 269/2013. (X. 30.) Riasztó felszereléshez, karbantartásához hozzájárulás megadása Enying belterület 496/4 hrsz, 1240 hrsz ingatlan 270/2013. (X. 30.) Szeszfőzde előtti közterület (2210 hrsz) lebetonozásához tulajdonosi hozzájárulás megadása Sziládi Béla kérelme 271/2013. (XI. 13.) Módosító javaslat elutasítása I.-II. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje 272/2013. (XI. 13.) I.-II. sz. háziorvosi körzetek rendelési idejének módosításához való hozzájárulás Dr. László Judit 273/2013. (XI. 13.) Munkajogi szakjogász ügyvéd megbízása 2.M.354/2013. számú peres ügyben 274/2013. (XI. 13.) Enyingi Patrióták Egyesület megalapításának támogatása 275/2013. (XI. 18.) Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása Emergency Service.Kft. 14/17

15 276/2013. (XI. 21.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 277/2013. (XI. 21.) Haszonkölcsön szerződés megismerése és elfogadása Emergency Service Kft. 278/2013. (XI. 21.) Módosító határozat elfogadása Költségvetési táblázat módosítása 279/2013. (XI. 21.) A Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért Alapítvány által pályázat keretében beszerzendő mikrobusz szükségességének kijelentése 280/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves teljesítése 281/2013. (XI. 27.) Enying Város Önkormányzat évi koncepciójának elfogadása 282/2013. (XI. 27.) A Székely Nemzeti Tanács munkájával való egyetértés 283/2013. (XI. 27.) Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szerződésének módosítása Kisláng, Lepsény 284/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat évi beszámolójának vizsgálatáról készült jelentés elfogadása 285/2013. (XI. 27.) A Szirombontogató Óvoda átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 286/2013. (XI. 27.) Az Enying Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységéről készült jelentés elfogadása 287/2013. (XI. 27.) A Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséről készült jelentés elfogadása 288/2013. (XI. 27.) Művelődési Ház és Könyvtár átfogó ellenőrzéséhez készült intézkedési terv elfogadása 289/2013. (XI. 27.) Az Adó-Computer Kft. által elvégzett ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési terv elfogadása 290/2013. (XI. 27.) A Monitoring stratégia elfogadása 291/2013. (XI. 27.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás Andrássi Patrícia 292/2013. (XI. 27.) Kovács Andrásné kérelmének támogatása tégla biztosítása 293/2013. (XI. 27.) A teljesítmény ösztönző juttatás kifizetésének engedélye Enyingi Városi Bölcsőde és a többi intézmény 294/2013. (XI. 27.) Kiegészítő támogatás igénylésének elutasítása Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 295/2013. (XI. 27.) Kistraktor és tartozékai kiválasztása árajánlatok közül Kemper Bt. Kertészeti Kereskedelmi Áruház 296/2013. (XI. 27.) Földgáz leágazó vezeték építésének kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying-Balatonbozsok, Kertalja u /17

16 297/2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, István király u /2013. (XI. 27.) Villamos energia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása Enying, Munkácsy M. u /2013. (XI. 27.) Buza Lajos tiszteletdíjáról való lemondáshoz hozzájárulás - Enyingi Török Bálint Iskoláért Alapítvány 300/2013. (XI. 27.) Bérleti szerződés (0118/4 hrsz-ú területre) közös megegyezéssel való megszűntetése Miko Liane kérelme 301/2013. (XI. 27.) A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár többletbevételének elköltéséhez hozzájárulás székek, asztalok vásárlása 302/2013. (XII. 09.) Az Enying-Alsótekerespuszta viziközmű rendszerben fennálló tulajdonjog térítésmentes állami tulajdonba adásának szándéka 303/2013. (XII. 09.) Feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása Dr. Miljanovits György és Dr. László Judit 304/2013. (XII. 09.) Módosító határozat elfogadása Dr. László Judit helyettesítő orvos rendelési ideje 305/2013. (XII. 18.) Tóth Andrea elnök lemondása Városunkért Közalapítvány 306/2013. (XII. 18.) Sportpálya használatról szóló megállapodás elfogadása Enying Városi Sport Egyesület 307/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás sportpálya lelátó és öltöző felújításhoz Enying Városi Sport Egyesület 308/2013. (XII. 18.) Közszolgáltatási szerződés kötése Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal /DBHSZK/ 309/2013. (XII. 18.) Az Ezüstfenyő Élet- és Nyugdíjbiztosítási Szerződések felülvizsgálata Groupama Garancia Biztosító 310/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú haszonbérletek díja évre vonatkozóan 311/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú lakásbérleti díjak évre vonatkozóan 312/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú garázsbérleti díjak évre vonatkozóan 313/2013. (XII. 18.) Önkormányzati tulajdonú gyep művelési ágú ingatlanok bérleti díja évre vonatkozóan 314/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás vízmérő óra létesítéséhez Enying, Kinizsi u. 1 /410 hrsz/ 315/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Deák Ferenc u. 1. /1412 hrsz/ 316/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás távközlési kábellel történő ellátáshoz Enying, Fő u. 3. /189 hrsz/ 16/17

17 317/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Árpád u. 60. /2169 hrsz/ 318/2013. (XII. 18.) Tulajdonosi hozzájárulás villamos energiával történő ellátáshoz Enying, Rákóczi F. u. 27. /2261 hrsz/ 319/2013. (XII. 30.) Enying Város Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című projekt tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményének kinyilvánítása Enying 2013 Konzorcium /2013. (XII. 30.) Hitelszerződés futamidejének módosítása Takarékbank Zrt. 10 Módosította a 3/2014. (I. 20.) sz. határozat 17/17

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben