Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület szeptember 08-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Arany János u HRSZ alatt található ingatlan jelen előterjesztés 1.sz. melléklet szerinti helyszínrajz 2., 5., 6., 7., 8., , garázs helyiségeit kizárólagos használatra, a 1., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., közös használatra és a és a 2225/1 hrsz. beépítetlen területet, parkolót határozatlan időre, térítésmentesen használatba adja a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi ügyeleti szolgálat feladatainak ellátására, a melléklet szerinti ingatlanhasználati megállapodásban foglalt feltételekkel. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, a döntésről értesítse a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulást és az ingatlanhasználati megállapodást írja alá. Határidő: július 31. Az ingatlanhasználati megállapodás szerződésének megkötésére nem került sor, mivel a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Kistérségbe való átadása nem valósult meg. 227/2011.(V.26.)Kt.sz. Előterjesztés a Probitas Táncsport Egyesület kérelméről Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a július 9-én megrendezésre kerülő táncgála szervezését az alábbi feltételekkel: - a Képviselő-testület biztosítja a Városi Sportcsarnok használatát díjmentesen a próbák időtartamára arra az időtartamra, amikor a Sportcsarnok más előre már korábban lefoglalt rendezvényre nincs lekötve, - a Városi Sportcsarnok használatát 10 óra időtartamú bérleti díj megfizetése ellenében a gála időtartamára július 9. napjára - a Kollégium épületét díjmentesen, 35 főre június 27 és július 6. között

2 A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. a hangosítást, projektort nem tudja biztosítani, azt saját forrásból kell megoldani a rendezvény szervezőjének. Az Képviselő-testület felkéri a Lajtha Kft.-t, a Városi Diákotthon, a Városgazda Kft. vezetését és a Probitas Táncsport Egyesületet, hogy a gála megrendezésében működjenek együtt. A Képviselő-testület felhívja a rendezvény szervezője figyelmét, hogy a rendezvény idejére a sportcsarnokban életbe léptetett új biztonsági szabályokat maradéktalanul tartsa be. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: és a felkért vezetők A határozat végrehajtásra, a gála megrendezésre került a Lajtha Kft. a Városi Diákotthon, a Városgazda Kft. és a Probitas Táncsport Egyesület együttműködésével. 245/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Díszpolgára cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Díszpolgára címet adományoz KENDÉNÉ NAGYPÁL KLÁRA részére Indokolás:Jánoshalma, mint szülőföld szeretetéért végzett több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért, a Budapestre és környékére elszármazott jánoshalmiak Baráti Körében vállalt önzetlen tevékenységéért. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

3 246/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Díszpolgára Poszthumusz címet adományoz DR. ÖKRÉSZ ILLÉS néhai jánoshalmi lakosnak Indokolás: Példamutató közéleti tevékenységéért, Temerin és városunk jó kapcsolatának kialakításáért, ápolásáért. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 247/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa címet adományoz DR. CSÉPÁNYI NÉTUSZNÉ jánoshalmi lakosnak Indokolás: Több évtizedes lelkiismeretes, színvonalas pedagógiai tevékenységéért és kimagaslóan eredményes logopédiai munkásságáért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a pedagógusnapon átadásra került.

4 248/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Kultúrájáért cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kultúrájáért címet adományoz SERE MIHÁLY jánoshalmi lakosnak Indokolás: Jánoshalma közművelődésében és közéletében, az amatőr művészek támogatásában kifejtett több évtizedes munkássága elismeréseként. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 249/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Szociális Munkáért cím adományozása Jánoshalma Város Szociális Munkáért címet adományoz KECSKEMÉTI ZOLTÁNNÉ jánoshalmi lakosnak Indokolás: Magas szintű szakmai tudásáért, példamutató gondozói, nevelői munkájáért, gyermekszeretetéért, a gyermekek iránti elkötelezettségéért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

5 250/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Életmű díj cím adományozása Jánoshalma Város Életmű díj címet adományoz DÁGI JÓZSEF jánoshalmi lakosnak Indokolás: A nagy múltú Gazdakör újjáalakításáért, önzetlen, nagy szakértelmű vezetéséért, eredményes vezetői munkásságáért. Országos és délvidéki gazdakörökkel való aktív kapcsolattartásáért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 251/2011.(V.26.)Kt.sz. Az év vállalkozója cím adományozása Az év vállalkozója címet adományoz RENNER TIBOR jánoshalmi lakosnak Indokolás: A Jánoshalmán megalapított vállalkozásának sikeres minőségi továbbfejlesztéséért, mellyel hozzájárul városunk hazai és külföldi hírnevéhez. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

6 253/2011.(VI.30.)Kt.sz. Beszámoló a Bács Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében végzett tevékenységéről Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Bács Volán Zrt évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A döntésről a Bács Volán Zrt.-t értesítettük. 257/2011.(VI.30.)Kt.sz. Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A döntésről a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulást értesítettük. 258/2011.(VI.30.)Kt.sz. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: július 30. A döntésről a beszámoló készítőit értesítettük.

7 259/2011.(VI.30.)Kt.sz. Telek ingatlan megvásárlásra felajánlásáról A döntésről a kérelmezőt értesítettük. Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem vásárolja meg a Jánoshalma Orczy u. 35. sz. telket mivel a telekre az önkormányzatnak jelenleg nincsen szüksége, valamint a évi költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet telkek vásárlására. A képviselő-testület kéri a polgármestert, a döntésről a kérelmezőt értesítse. Határidő: július /2011.(VI.30.)Kt.sz. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának módosítását a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot értesítettük.

8 261/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási terve a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat számára a 2011/2012-es nevelési évre az alábbiak szerinti csoportok indítását és a csoportok maximális létszámát engedélyezi. Csoport fő létszám Radnóti utcai épület Méhecske csoport Napraforgó csoport Katica csoport Pillangó csoport Micimackó csoport Napocska csoport Petőfi utcai épület Bóbita csoport Katica csoport Batthyány utcai épület Pillangó csoport Katica csoport Maci csoport Jánoshalma összesen: Kéleshalom A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatot értesítettük.

9 262/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási tervéről a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium számára a 2011/2012-es tanévre az alábbiak szerinti napközisés kollégiumi csoportok és osztályok indítását és maximális létszámát engedélyezi: 1-8. évfolyam Tanulá sban Osztály Fő Létszám Osztály Fő akadál yozott tanuló Létszám k Fő Létszám Napközis, egész napos csoportok fő 1.A A a E 22 1.B B o b E 11 1.C 24 5.,G 24 kisgimi 26 1.c N 24 2.o A a E 26 2.B A o b E 10 2.C B c N 23 6.G kisgimi o Tanulószoba 5.,6. G * 22 3.A a E 22 3.B A 17 5.o b E 16 3.C B 25 3.c N 27 7.C 22 4.A D 23 6.o a E 29 4.B b E 28 8.A 20 8.B 21 7.o C 23 Kéleshalom 8.o o N 18 3 csopor t 1N Tan o.

10 9-14. évfolyam Kollégium osztály fő létszám csoport fő I N II. (ált.isk.) N Óvodás N N Tanulószoba o. ált.isk kisgimi 24 létszá m A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot értesítettük. 263/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási terve a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhívja az intézmények igazgatóit a beiskolázási terv megvalósítására, továbbá kéri, hogy a szeptember 1- jén kezdődő tanévben törekedjenek arra, hogy a tanulói csoportot a törvényi előírásoknak megfelelően minél magasabb létszámmal töltsék fel, arról augusztus 26-ig a Polgármesteri Hivatal Oktatási ügyintézőjének részletes létszám kimutatást adjanak le. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot valamint a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatot értesítettük.

11 264/2011.(VI.30.)Kt.sz. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyszeri költségvetési támogatást igényel a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő tanítói, 2 fő gyermekfelügyelői és 1 fő takarítónői álláshelyének megszüntetése miatti döntéséhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez. Jánoshalma város önkormányzat fenntartói körén belül, tehát költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett tanítói, gyermekfelügyelői és takarítónői álláshelyeken foglalkoztatott személyek jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 2 fő tanítói, 2 fő gyermekfelügyelői és 1 fő takarítónői álláshelyet az önkormányzat legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: július 12. A pályázat július 5-én benyújtásra került.

12 265/2011.(VI.30.)Kt.sz. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében meghatározta az önkormányzat intézményeinek létszámát, a költségvetési rendelet I. sz. módosításában felülvizsgálta és meghatározta a létszámok módosítását. Jánoshalma Város Képviselő-testülete felülvizsgálta az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai létszámhelyzetét, létszámokat a 168/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozatban foglaltakon túl csökkenteni, módosítani nem kíván. A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium esetében a létszámcsökkentés a kollégium tanuló létszámának csökkenése és intézményi szintű takarékosság miatt indokolt. A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat esetében a jelenlegi létszám megfelel az ellátandó szakmai feladatoknak és üres álláshely nincs. A Polgármesteri Hivatal esetében a jelenlegi létszám megfelel az ellátandó szakmai feladatoknak és üres álláshely nincs. A Képviselő-testület és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva a következőket állapította meg: A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumban elhatározott létszámcsökkentés során nem lehetséges más intézményekbe a megszüntetett álláshelyek átcsoportosítása. az önkormányzat fenntartói körén belül, tehát költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Az elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok kiállításának dátum: 4 fő esetén: június 6. 1 fő esetén június 3. A fenti határozat a létszámcsökkentési pályázathoz volt szükséges. A pályázat július 5- én benyújtásra került.

13 266/2011.(VI.30.)Kt.sz. Lajtha Kft.- vel kötött Közművelődési megállapodás módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-vel kötött Közművelődési megállapodás évi I. sz. módosítását a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: Lajtha Kft.- vel kötött Közművelődési megállapodás módosítása aláírásra került. Nyitott kérdés maradt az új Imre Zoltán Művelődési Központ helyiségeit ingyenesen használók körének és a használat idő keretének szabályozása, amelyet a Képviselő-testület később kívánt meghatározni. A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. később kezdeményezte a közoktatási megállapodás módosítását is, amely jelen ülésen kerül előterjesztésre. 267/2011.(VI.30.)Kt.sz. Városgazda Kft.-vel kötött szerződés módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 1-től ig terjedő időtartamra meghosszabbítja a Városgazda Kft.-vel én kötött vállalkozási szerződést, a melléklet szerint. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ne kérjen bérleti díjat a Városgazda Kft-től. A Képviselő-testület a december 31. napjáig biztosítja a fedezetet a szerződés 5. pontjában foglalt vállalkozói díj megfizetésére havi ,- Ft/hó + Áfa összegben. Fedezete: Ft értékben a költségvetés hiánya A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről értesítse a Városgazda Kft. ügyvezetőjét és a megállapodást írja alá. Határidő: május 15. A megállapodás aláírásra került.

14 268/2011.(VI.30.)Kt.sz. Az állati hullagyűjtő üzemeltetésével a Városgazda Kft. további megbízásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete június 30-ig az alábbi szerződés szerint meghosszabbítja a Városgazda Kft-vel június 30-án lejáró, az állati hullagyűjtő telep üzemeltetésére kötött szerződését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. A megállapodás aláírásra került. 269/2011.(VI.30.)Kt.sz. Laktanyai pályázat újbóli kiírása Jánoshalma Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a volt laktanya területeinek értékesítésére az alábbiakban található pályázati kiírás szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat hirdetéséről gondoskodjon. Határidő: július 15. A pályázat meghirdetésre került.

15 270/2011.(VI.30.)Kt.sz. Új ivóvíz kút létesítéséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert és Juhász Zsoltot a Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy 3 árajánlatot kérjenek be a vízmű telepen Jánoshalma Bajai u. 66/d. sz. alatt létesítendő a város vízellátását biztosító mélyfúrású kút fúrásával kapcsolatban. Az árajánlatok alapján Kerüljön megvizsgálásra mennyibe kerülne egy új kút kivitelezése és mikorra készülhet el A kút kivitelezését meg lehet-e valósítani nyár folyamán illetve el lehet-e halasztani év első felére A Képviselő-testület a beérkezett dokumentumok alapján július végéig rendkívüli ülésen hozza meg döntését az ügyben. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: június 30. A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítettük, de az árajánlatok bekérésére nem került sor. 271/2011.(VI.30.)Kt.sz. Uszoda óradíjával kapcsolatos módosításról Jánoshalma Város Képviselő-testülete 515/2010.(XII.15) Kt. sz. határozatát, amelyben a tanuszodában érvényes díjakat állapította meg kiegészíti a következővel: Tanuszoda bérlet gyermek úszótanfolyam szervezőjének 6500 Ft/óra Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. A megállapított díjat június 15-től alkalmazhatja az üzemeltető. A Képviselő-testület felkéri Czeller Zoltán polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetőjét és a kérelmezőt értesítettük.

16 273/2011.(VI.30.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat benyújtása szennyvíz csatorna projekthez Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011.(IV.22.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Jánoshalma Város Önkormányzata Szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt ,- Ft Pénzügyi ütemezés: Források megnevezése év év év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Ft Ft Ft Ft Pályázó saját forrásai Ft Ft Ft Ft Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás Ft Ft Ft Ft összege A beruházás elszámolható nettó összköltsége Ft Ft Ft Ft Saját forrás biztosításának módja: ,- Ft Viziközmű Társulati hitel EU alapokból igényelt forrás biztosítása: Ft vissza nem térítendő támogatás A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: július 31. A pályázat augusztus 3-án benyújtásra került.

17 274/2011.(VI.30.) Kt.sz. EU önerő alap pályázat benyújtása szennyvíz csatorna projekthez a.) Jánoshalma Város Önkormányzata a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt megvalósításához szükséges munkaerőt részben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatás keretében veszi igénybe. A beruházás során alkalmazni kívánt közmunkások száma: 5 fő. Az alkalmazás tervezett időtartama: március október. b.) Jánoshalma Város Önkormányzata a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt közbeszerzés köteles építési beruházásai során alkalmazni fogja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény 57. (4) bek. f.) pontja szerinti értékelési szempontot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az EU Önerő Alap támogatás igénylése során a jelen határozat szerinti tartalmú nyilatkozat megtételére. Határidő: július 31. A fenti határozat az EU Önerő Alap pályázathoz volt szükséges. A pályázat augusztus 3-án benyújtásra került. 275/2011.(VI.30.) Kt.sz. Terület bérlése parkolás céljára Jánoshalma Város Képviselő-testülete július december 31-ig bérbe veszi a PRACTICE CA Amerikai- Magyar Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló, Jánoshalma, Dózsa György 89. sz. alatti, helyrajzi számú beépítetlen területet parkoló céljából, a melléklet bérleti szerződés szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg, a megállapodást írja alá. Határidő: július 15.

18 A polgármester és a cég képviselője a megállapodást aláírta. 277/2011.(VI.30.) Kt.sz. Folyószámla hitel keret meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzat nevében folyószámla-hitelkerettel kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt. Vezetésével. Határidő: júliusi rendkívüli Képviselő-testületi ülésig A tárgyalás lefolytatását a polgármester nem tartotta szükségesnek. 278/2011.(VI.30.)Kt.sz. Napelemes rendszer telepítése Jánoshalma Város Általános Iskolában és Művelődési Központban A Közbeszerzési Bírálóbizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a KEOP A pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálása után, az eljárás eredményét állapítsa meg, és felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes ajánlattevőt hirdesse ki az Összegzés az eljárás elbírálásáról elkészítésével és az ajánlattevők felé történő megküldéssel. Egyben felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. A polgármester a szükséges intézkedést megtette, a szerződés megkötésére a pályázat elnyerése esetén kerülhet sor. 279/2011.(VI.30.)Kt.sz. Napelemes rendszer telepítése Jánoshalma Város Általános Iskolában és Művelődési Központban A jelen közbeszerzési eljárás kapcsán a Bizottság javasolja az Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének módosítását a jelen eljárással. Határidő: július 20. Komáromi Lajos alpolgármester, Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke A közbeszerzési terv módosítása megtörtént, a város honlapjára megküldésre került.

19 280/2011.(VI.30.)Kt.sz. A Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat Jánoshalma Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és egyet ért a Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás alapításában való részvételi szándékkal. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat, hogy folytasson egyeztetéseket az ETT létrehozásáról szóló egyezménytervezetről és az alapszabály-tervezetről. Határidő: értelemszerűen A határozat végrehajtása ügyében Temerin és Szenttamás polgármestereivel egyeztetés történt annak érdekében, hogy a tartományi elnök és a megyei elnök további egyeztetéseket végezhessen szeptemberben. 282/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma Város Képviselő testületének 200/2010. (IV.29.) Kt.sz. határozatának visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a lakásfenntartási támogatás fellebbezése ügyében hozott 200/2010.(IV.29.) Kt. sz. határozatát. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről az ügyészséget és az érintetteket értesítettük.

20 bekezdése 283/2011.(VI.30.)Kt.sz. Farkas Tiborné kérelme Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ad helyt Farkas Tiborné kérelmének, az Önkormányzat az egységes bánásmód elvének érvényesítése érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 119. (3)645 alapján jár el, miszerint Maráczi Erzsébet szociális ellátást igénylő személy személyi térítési díjának meg nem fizetése esetén a térítési díjkülönbözetet a folyó évi hátralék erejéig bejegyezteti a Csorba u HRSZ ingatlanra. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről az érintettet értesítettük. 284/2011.(VI.30.)Kt.sz. Bács-Kiskun Megyei kitüntető címekre javaslattétel Jánoshalma Város Képviselő-testülete javasolja a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj kitüntető díjára: Vancsura Józsefné (sz.: Lisz Margit) Lakcíme: 6447 Felsőszentiván, Szent István u. 28/a Anyja neve: Somogyi Klára A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. A kitüntető cím javaslata továbbításra került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, döntés még nem született az ügyben.

21 285/2011.(VI.30.)Kt.sz. Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatását ,-Ft-tal segítené. Fedezet: Átmeneti segélykeret A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A szerződés a Magyar Vöröskereszttel aláírásra került, a Pénzügyi Osztály a támogatást átutalta. 286/2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása című, KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A. -ban foglalt rendelkezése alapján, in-house beszerzés keretében a jánoshalmi Városgazda Kft-t bízza meg. A Képviselő-testület a csatolt megbízási szerződést jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy kösse meg, azzal a feltétellel, hogy amennyiben kedvezőbb feltételek mutatkoznak, az kerüljön beépítésre a szerződésbe. Határidő: július 15. A szerződés aláírása sürgős lenne, de a Képviselő-testület által ismert okból nem került aláírásra.

22 287/2011.(VII.08.) Kt.sz. 146/2010.(III.25.) sz. határozat módosítása Jánoshalma Város Önkormányzata a KEOP pályázathoz (szennyvízcsatorna beruházáshoz) szükséges 146/2010.(III.25.) határozatban elfogadott ,- Ft saját forrás biztosítását módosítja Ft-ra. Határidő: július 15. A döntés végrehajtásra került. 288/2011.(VII.08.) Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, közreműködő személy: Ágoston István megválasztása A döntésről a megbízott értesült. Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a PME-ben közreműködő következő személyt: 1.) Ágoston István Határidő: július /2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, közreműködő személy: Kovács József megválasztása Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a PME-ben közreműködő következő személyt: 2.) Kovács József A döntésről a megbízott értesült. Határidő: július 15.

23 290/2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, döntés külső szakértő bevonásáról Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, hogy a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a projekt menedzsmentnek legyen lehetősége külső szakértő bevonására, a Szervezeti és Működési Szabályzat is ennek tudatában készüljön el. Határidő: Az SzMSz elfogadásra került, de a külső szakértő személye még nem került meghatározásra. 291/2011.(VII.08.)Kt.sz. Pelikán Kft. Szakmai Program módosításának jóváhagyása Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programjának I. számú módosítását a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről az érintett értesítése megtörtént a működési engedély iránti módosítási kérelem benyújtásra került. 293/2011.(VIII.04.)Kt.sz. Likvid hitelek igénybevétele Jánoshalma Város Önkormányzata jelenleg nem kezdeményezi az OTP Bank Nyrt.-nél augusztus 19- én lejáró folyószámlahitel szerződés meghosszabbítását. Az önkormányzat az év hátralévő részében a likvid hitelek közül csak a munkabérhitel igénybevételének lehetőségével él. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Pénzügyi Osztályt értesítse. Határidő: augusztus 10. A határozatról a Pénzügyi Osztály értesítést kapott.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 11 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 12. napján tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 48/2011. (V.12. ) képviselő-testületi határozat a KEOP 1.2.0/09-11-2011.-0004 kódszámú pályázat keretében szükséges önerő biztosításáról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére 338/2009.(XI.12.)Kt.sz. 2010. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű okról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére 336/2012.(XI.15.)Kt.sz. 2013. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete elfogadja

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. szeptember 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. szeptember 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. szeptember 13-i ülésére 89/2012.(III.29.)Kt.sz. Gimnáziumi osztályok átköltözésének gyakorlati megvalósítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére 447/2010.(XI.11.)Kt.sz. Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. október 18-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. október 18-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. október 18-i ülésére 65/2012.(III.26.)Kt.sz. Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetésének kiszervezése: a közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2012. (I. 25.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. január 25-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 6/2012.(I.26.)Kt.sz. Pályázat benyújtása Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

89/2007. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Területi Gondozási Központ munkájáról készült beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: - 90/2007. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben