Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület szeptember 08-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Arany János u HRSZ alatt található ingatlan jelen előterjesztés 1.sz. melléklet szerinti helyszínrajz 2., 5., 6., 7., 8., , garázs helyiségeit kizárólagos használatra, a 1., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., közös használatra és a és a 2225/1 hrsz. beépítetlen területet, parkolót határozatlan időre, térítésmentesen használatba adja a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi ügyeleti szolgálat feladatainak ellátására, a melléklet szerinti ingatlanhasználati megállapodásban foglalt feltételekkel. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, a döntésről értesítse a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulást és az ingatlanhasználati megállapodást írja alá. Határidő: július 31. Az ingatlanhasználati megállapodás szerződésének megkötésére nem került sor, mivel a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Kistérségbe való átadása nem valósult meg. 227/2011.(V.26.)Kt.sz. Előterjesztés a Probitas Táncsport Egyesület kérelméről Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a július 9-én megrendezésre kerülő táncgála szervezését az alábbi feltételekkel: - a Képviselő-testület biztosítja a Városi Sportcsarnok használatát díjmentesen a próbák időtartamára arra az időtartamra, amikor a Sportcsarnok más előre már korábban lefoglalt rendezvényre nincs lekötve, - a Városi Sportcsarnok használatát 10 óra időtartamú bérleti díj megfizetése ellenében a gála időtartamára július 9. napjára - a Kollégium épületét díjmentesen, 35 főre június 27 és július 6. között

2 A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. a hangosítást, projektort nem tudja biztosítani, azt saját forrásból kell megoldani a rendezvény szervezőjének. Az Képviselő-testület felkéri a Lajtha Kft.-t, a Városi Diákotthon, a Városgazda Kft. vezetését és a Probitas Táncsport Egyesületet, hogy a gála megrendezésében működjenek együtt. A Képviselő-testület felhívja a rendezvény szervezője figyelmét, hogy a rendezvény idejére a sportcsarnokban életbe léptetett új biztonsági szabályokat maradéktalanul tartsa be. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: és a felkért vezetők A határozat végrehajtásra, a gála megrendezésre került a Lajtha Kft. a Városi Diákotthon, a Városgazda Kft. és a Probitas Táncsport Egyesület együttműködésével. 245/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Díszpolgára cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Díszpolgára címet adományoz KENDÉNÉ NAGYPÁL KLÁRA részére Indokolás:Jánoshalma, mint szülőföld szeretetéért végzett több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért, a Budapestre és környékére elszármazott jánoshalmiak Baráti Körében vállalt önzetlen tevékenységéért. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

3 246/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Díszpolgára Poszthumusz címet adományoz DR. ÖKRÉSZ ILLÉS néhai jánoshalmi lakosnak Indokolás: Példamutató közéleti tevékenységéért, Temerin és városunk jó kapcsolatának kialakításáért, ápolásáért. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 247/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa címet adományoz DR. CSÉPÁNYI NÉTUSZNÉ jánoshalmi lakosnak Indokolás: Több évtizedes lelkiismeretes, színvonalas pedagógiai tevékenységéért és kimagaslóan eredményes logopédiai munkásságáért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a pedagógusnapon átadásra került.

4 248/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Kultúrájáért cím adományozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kultúrájáért címet adományoz SERE MIHÁLY jánoshalmi lakosnak Indokolás: Jánoshalma közművelődésében és közéletében, az amatőr művészek támogatásában kifejtett több évtizedes munkássága elismeréseként. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 249/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Szociális Munkáért cím adományozása Jánoshalma Város Szociális Munkáért címet adományoz KECSKEMÉTI ZOLTÁNNÉ jánoshalmi lakosnak Indokolás: Magas szintű szakmai tudásáért, példamutató gondozói, nevelői munkájáért, gyermekszeretetéért, a gyermekek iránti elkötelezettségéért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

5 250/2011.(V.26.)Kt.sz. Jánoshalma Város Életmű díj cím adományozása Jánoshalma Város Életmű díj címet adományoz DÁGI JÓZSEF jánoshalmi lakosnak Indokolás: A nagy múltú Gazdakör újjáalakításáért, önzetlen, nagy szakértelmű vezetéséért, eredményes vezetői munkásságáért. Országos és délvidéki gazdakörökkel való aktív kapcsolattartásáért. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 251/2011.(V.26.)Kt.sz. Az év vállalkozója cím adományozása Az év vállalkozója címet adományoz RENNER TIBOR jánoshalmi lakosnak Indokolás: A Jánoshalmán megalapított vállalkozásának sikeres minőségi továbbfejlesztéséért, mellyel hozzájárul városunk hazai és külföldi hírnevéhez. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 20. A kitüntető cím a augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra került.

6 253/2011.(VI.30.)Kt.sz. Beszámoló a Bács Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében végzett tevékenységéről Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Bács Volán Zrt évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A döntésről a Bács Volán Zrt.-t értesítettük. 257/2011.(VI.30.)Kt.sz. Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A döntésről a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulást értesítettük. 258/2011.(VI.30.)Kt.sz. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: július 30. A döntésről a beszámoló készítőit értesítettük.

7 259/2011.(VI.30.)Kt.sz. Telek ingatlan megvásárlásra felajánlásáról A döntésről a kérelmezőt értesítettük. Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem vásárolja meg a Jánoshalma Orczy u. 35. sz. telket mivel a telekre az önkormányzatnak jelenleg nincsen szüksége, valamint a évi költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet telkek vásárlására. A képviselő-testület kéri a polgármestert, a döntésről a kérelmezőt értesítse. Határidő: július /2011.(VI.30.)Kt.sz. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának módosítását a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot értesítettük.

8 261/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási terve a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat számára a 2011/2012-es nevelési évre az alábbiak szerinti csoportok indítását és a csoportok maximális létszámát engedélyezi. Csoport fő létszám Radnóti utcai épület Méhecske csoport Napraforgó csoport Katica csoport Pillangó csoport Micimackó csoport Napocska csoport Petőfi utcai épület Bóbita csoport Katica csoport Batthyány utcai épület Pillangó csoport Katica csoport Maci csoport Jánoshalma összesen: Kéleshalom A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatot értesítettük.

9 262/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási tervéről a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium számára a 2011/2012-es tanévre az alábbiak szerinti napközisés kollégiumi csoportok és osztályok indítását és maximális létszámát engedélyezi: 1-8. évfolyam Tanulá sban Osztály Fő Létszám Osztály Fő akadál yozott tanuló Létszám k Fő Létszám Napközis, egész napos csoportok fő 1.A A a E 22 1.B B o b E 11 1.C 24 5.,G 24 kisgimi 26 1.c N 24 2.o A a E 26 2.B A o b E 10 2.C B c N 23 6.G kisgimi o Tanulószoba 5.,6. G * 22 3.A a E 22 3.B A 17 5.o b E 16 3.C B 25 3.c N 27 7.C 22 4.A D 23 6.o a E 29 4.B b E 28 8.A 20 8.B 21 7.o C 23 Kéleshalom 8.o o N 18 3 csopor t 1N Tan o.

10 9-14. évfolyam Kollégium osztály fő létszám csoport fő I N II. (ált.isk.) N Óvodás N N Tanulószoba o. ált.isk kisgimi 24 létszá m A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot értesítettük. 263/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma város közoktatási és beiskolázási terve a 2011/2012. évre Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhívja az intézmények igazgatóit a beiskolázási terv megvalósítására, továbbá kéri, hogy a szeptember 1- jén kezdődő tanévben törekedjenek arra, hogy a tanulói csoportot a törvényi előírásoknak megfelelően minél magasabb létszámmal töltsék fel, arról augusztus 26-ig a Polgármesteri Hivatal Oktatási ügyintézőjének részletes létszám kimutatást adjanak le. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumot valamint a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatot értesítettük.

11 264/2011.(VI.30.)Kt.sz. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyszeri költségvetési támogatást igényel a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő tanítói, 2 fő gyermekfelügyelői és 1 fő takarítónői álláshelyének megszüntetése miatti döntéséhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez. Jánoshalma város önkormányzat fenntartói körén belül, tehát költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett tanítói, gyermekfelügyelői és takarítónői álláshelyeken foglalkoztatott személyek jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 2 fő tanítói, 2 fő gyermekfelügyelői és 1 fő takarítónői álláshelyet az önkormányzat legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: július 12. A pályázat július 5-én benyújtásra került.

12 265/2011.(VI.30.)Kt.sz. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében meghatározta az önkormányzat intézményeinek létszámát, a költségvetési rendelet I. sz. módosításában felülvizsgálta és meghatározta a létszámok módosítását. Jánoshalma Város Képviselő-testülete felülvizsgálta az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai létszámhelyzetét, létszámokat a 168/2011.(IV.28.) Kt. sz. határozatban foglaltakon túl csökkenteni, módosítani nem kíván. A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium esetében a létszámcsökkentés a kollégium tanuló létszámának csökkenése és intézményi szintű takarékosság miatt indokolt. A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat esetében a jelenlegi létszám megfelel az ellátandó szakmai feladatoknak és üres álláshely nincs. A Polgármesteri Hivatal esetében a jelenlegi létszám megfelel az ellátandó szakmai feladatoknak és üres álláshely nincs. A Képviselő-testület és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva a következőket állapította meg: A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégiumban elhatározott létszámcsökkentés során nem lehetséges más intézményekbe a megszüntetett álláshelyek átcsoportosítása. az önkormányzat fenntartói körén belül, tehát költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Az elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok kiállításának dátum: 4 fő esetén: június 6. 1 fő esetén június 3. A fenti határozat a létszámcsökkentési pályázathoz volt szükséges. A pályázat július 5- én benyújtásra került.

13 266/2011.(VI.30.)Kt.sz. Lajtha Kft.- vel kötött Közművelődési megállapodás módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-vel kötött Közművelődési megállapodás évi I. sz. módosítását a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: Lajtha Kft.- vel kötött Közművelődési megállapodás módosítása aláírásra került. Nyitott kérdés maradt az új Imre Zoltán Művelődési Központ helyiségeit ingyenesen használók körének és a használat idő keretének szabályozása, amelyet a Képviselő-testület később kívánt meghatározni. A Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. később kezdeményezte a közoktatási megállapodás módosítását is, amely jelen ülésen kerül előterjesztésre. 267/2011.(VI.30.)Kt.sz. Városgazda Kft.-vel kötött szerződés módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 1-től ig terjedő időtartamra meghosszabbítja a Városgazda Kft.-vel én kötött vállalkozási szerződést, a melléklet szerint. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ne kérjen bérleti díjat a Városgazda Kft-től. A Képviselő-testület a december 31. napjáig biztosítja a fedezetet a szerződés 5. pontjában foglalt vállalkozói díj megfizetésére havi ,- Ft/hó + Áfa összegben. Fedezete: Ft értékben a költségvetés hiánya A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről értesítse a Városgazda Kft. ügyvezetőjét és a megállapodást írja alá. Határidő: május 15. A megállapodás aláírásra került.

14 268/2011.(VI.30.)Kt.sz. Az állati hullagyűjtő üzemeltetésével a Városgazda Kft. további megbízásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete június 30-ig az alábbi szerződés szerint meghosszabbítja a Városgazda Kft-vel június 30-án lejáró, az állati hullagyűjtő telep üzemeltetésére kötött szerződését. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. A megállapodás aláírásra került. 269/2011.(VI.30.)Kt.sz. Laktanyai pályázat újbóli kiírása Jánoshalma Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a volt laktanya területeinek értékesítésére az alábbiakban található pályázati kiírás szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat hirdetéséről gondoskodjon. Határidő: július 15. A pályázat meghirdetésre került.

15 270/2011.(VI.30.)Kt.sz. Új ivóvíz kút létesítéséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert és Juhász Zsoltot a Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy 3 árajánlatot kérjenek be a vízmű telepen Jánoshalma Bajai u. 66/d. sz. alatt létesítendő a város vízellátását biztosító mélyfúrású kút fúrásával kapcsolatban. Az árajánlatok alapján Kerüljön megvizsgálásra mennyibe kerülne egy új kút kivitelezése és mikorra készülhet el A kút kivitelezését meg lehet-e valósítani nyár folyamán illetve el lehet-e halasztani év első felére A Képviselő-testület a beérkezett dokumentumok alapján július végéig rendkívüli ülésen hozza meg döntését az ügyben. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: június 30. A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítettük, de az árajánlatok bekérésére nem került sor. 271/2011.(VI.30.)Kt.sz. Uszoda óradíjával kapcsolatos módosításról Jánoshalma Város Képviselő-testülete 515/2010.(XII.15) Kt. sz. határozatát, amelyben a tanuszodában érvényes díjakat állapította meg kiegészíti a következővel: Tanuszoda bérlet gyermek úszótanfolyam szervezőjének 6500 Ft/óra Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. A megállapított díjat június 15-től alkalmazhatja az üzemeltető. A Képviselő-testület felkéri Czeller Zoltán polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetőjét és a kérelmezőt értesítettük.

16 273/2011.(VI.30.)Kt.sz. EU önerő alap pályázat benyújtása szennyvíz csatorna projekthez Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011.(IV.22.) BM rendelet alapján az alábbiak szerint: Pályázó megnevezése: Tervezett fejlesztés: Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: A fejlesztés összköltsége: Jánoshalma Város Önkormányzata Szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt ,- Ft Pénzügyi ütemezés: Források megnevezése év év év Összesen EU alapokból igényelt forrás összege Ft Ft Ft Ft Pályázó saját forrásai Ft Ft Ft Ft Ebből: pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás Ft Ft Ft Ft összege A beruházás elszámolható nettó összköltsége Ft Ft Ft Ft Saját forrás biztosításának módja: ,- Ft Viziközmű Társulati hitel EU alapokból igényelt forrás biztosítása: Ft vissza nem térítendő támogatás A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: július 31. A pályázat augusztus 3-án benyújtásra került.

17 274/2011.(VI.30.) Kt.sz. EU önerő alap pályázat benyújtása szennyvíz csatorna projekthez a.) Jánoshalma Város Önkormányzata a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt megvalósításához szükséges munkaerőt részben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatás keretében veszi igénybe. A beruházás során alkalmazni kívánt közmunkások száma: 5 fő. Az alkalmazás tervezett időtartama: március október. b.) Jánoshalma Város Önkormányzata a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása c. projekt közbeszerzés köteles építési beruházásai során alkalmazni fogja a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény 57. (4) bek. f.) pontja szerinti értékelési szempontot. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az EU Önerő Alap támogatás igénylése során a jelen határozat szerinti tartalmú nyilatkozat megtételére. Határidő: július 31. A fenti határozat az EU Önerő Alap pályázathoz volt szükséges. A pályázat augusztus 3-án benyújtásra került. 275/2011.(VI.30.) Kt.sz. Terület bérlése parkolás céljára Jánoshalma Város Képviselő-testülete július december 31-ig bérbe veszi a PRACTICE CA Amerikai- Magyar Könyvvizsgáló és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló, Jánoshalma, Dózsa György 89. sz. alatti, helyrajzi számú beépítetlen területet parkoló céljából, a melléklet bérleti szerződés szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg, a megállapodást írja alá. Határidő: július 15.

18 A polgármester és a cég képviselője a megállapodást aláírta. 277/2011.(VI.30.) Kt.sz. Folyószámla hitel keret meghosszabbítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzat nevében folyószámla-hitelkerettel kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt. Vezetésével. Határidő: júliusi rendkívüli Képviselő-testületi ülésig A tárgyalás lefolytatását a polgármester nem tartotta szükségesnek. 278/2011.(VI.30.)Kt.sz. Napelemes rendszer telepítése Jánoshalma Város Általános Iskolában és Művelődési Központban A Közbeszerzési Bírálóbizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a KEOP A pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálása után, az eljárás eredményét állapítsa meg, és felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes ajánlattevőt hirdesse ki az Összegzés az eljárás elbírálásáról elkészítésével és az ajánlattevők felé történő megküldéssel. Egyben felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. A polgármester a szükséges intézkedést megtette, a szerződés megkötésére a pályázat elnyerése esetén kerülhet sor. 279/2011.(VI.30.)Kt.sz. Napelemes rendszer telepítése Jánoshalma Város Általános Iskolában és Művelődési Központban A jelen közbeszerzési eljárás kapcsán a Bizottság javasolja az Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének módosítását a jelen eljárással. Határidő: július 20. Komáromi Lajos alpolgármester, Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke A közbeszerzési terv módosítása megtörtént, a város honlapjára megküldésre került.

19 280/2011.(VI.30.)Kt.sz. A Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat Jánoshalma Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és egyet ért a Duna és Tisza Ölelésében Európai Területi Társulás alapításában való részvételi szándékkal. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat, hogy folytasson egyeztetéseket az ETT létrehozásáról szóló egyezménytervezetről és az alapszabály-tervezetről. Határidő: értelemszerűen A határozat végrehajtása ügyében Temerin és Szenttamás polgármestereivel egyeztetés történt annak érdekében, hogy a tartományi elnök és a megyei elnök további egyeztetéseket végezhessen szeptemberben. 282/2011.(VI.30.)Kt.sz. Jánoshalma Város Képviselő testületének 200/2010. (IV.29.) Kt.sz. határozatának visszavonása Jánoshalma Város Képviselő-testülete visszavonja a lakásfenntartási támogatás fellebbezése ügyében hozott 200/2010.(IV.29.) Kt. sz. határozatát. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről az ügyészséget és az érintetteket értesítettük.

20 bekezdése 283/2011.(VI.30.)Kt.sz. Farkas Tiborné kérelme Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ad helyt Farkas Tiborné kérelmének, az Önkormányzat az egységes bánásmód elvének érvényesítése érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 119. (3)645 alapján jár el, miszerint Maráczi Erzsébet szociális ellátást igénylő személy személyi térítési díjának meg nem fizetése esetén a térítési díjkülönbözetet a folyó évi hátralék erejéig bejegyezteti a Csorba u HRSZ ingatlanra. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A döntésről az érintettet értesítettük. 284/2011.(VI.30.)Kt.sz. Bács-Kiskun Megyei kitüntető címekre javaslattétel Jánoshalma Város Képviselő-testülete javasolja a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj kitüntető díjára: Vancsura Józsefné (sz.: Lisz Margit) Lakcíme: 6447 Felsőszentiván, Szent István u. 28/a Anyja neve: Somogyi Klára A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. A kitüntető cím javaslata továbbításra került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, döntés még nem született az ügyben.

21 285/2011.(VI.30.)Kt.sz. Magyar Vöröskereszt kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint egy mozgássérült gyermek nyári táboroztatását ,-Ft-tal segítené. Fedezet: Átmeneti segélykeret A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: július 30. A szerződés a Magyar Vöröskereszttel aláírásra került, a Pénzügyi Osztály a támogatást átutalta. 286/2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása című, KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2/A. -ban foglalt rendelkezése alapján, in-house beszerzés keretében a jánoshalmi Városgazda Kft-t bízza meg. A Képviselő-testület a csatolt megbízási szerződést jóváhagyja és felkéri a polgármestert, hogy kösse meg, azzal a feltétellel, hogy amennyiben kedvezőbb feltételek mutatkoznak, az kerüljön beépítésre a szerződésbe. Határidő: július 15. A szerződés aláírása sürgős lenne, de a Képviselő-testület által ismert okból nem került aláírásra.

22 287/2011.(VII.08.) Kt.sz. 146/2010.(III.25.) sz. határozat módosítása Jánoshalma Város Önkormányzata a KEOP pályázathoz (szennyvízcsatorna beruházáshoz) szükséges 146/2010.(III.25.) határozatban elfogadott ,- Ft saját forrás biztosítását módosítja Ft-ra. Határidő: július 15. A döntés végrehajtásra került. 288/2011.(VII.08.) Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, közreműködő személy: Ágoston István megválasztása A döntésről a megbízott értesült. Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a PME-ben közreműködő következő személyt: 1.) Ágoston István Határidő: július /2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, közreműködő személy: Kovács József megválasztása Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a PME-ben közreműködő következő személyt: 2.) Kovács József A döntésről a megbízott értesült. Határidő: július 15.

23 290/2011.(VII.08.)Kt.sz. Városgazda Kft-vel in house szerződés megkötése, döntés külső szakértő bevonásáról Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, hogy a Jánoshalma Város szennyvízcsatornázási és szennyvíz tisztítási beruházásának megvalósításához a projekt menedzsmentnek legyen lehetősége külső szakértő bevonására, a Szervezeti és Működési Szabályzat is ennek tudatában készüljön el. Határidő: Az SzMSz elfogadásra került, de a külső szakértő személye még nem került meghatározásra. 291/2011.(VII.08.)Kt.sz. Pelikán Kft. Szakmai Program módosításának jóváhagyása Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény Szakmai Programjának I. számú módosítását a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal A döntésről az érintett értesítése megtörtént a működési engedély iránti módosítási kérelem benyújtásra került. 293/2011.(VIII.04.)Kt.sz. Likvid hitelek igénybevétele Jánoshalma Város Önkormányzata jelenleg nem kezdeményezi az OTP Bank Nyrt.-nél augusztus 19- én lejáró folyószámlahitel szerződés meghosszabbítását. Az önkormányzat az év hátralévő részében a likvid hitelek közül csak a munkabérhitel igénybevételének lehetőségével él. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Pénzügyi Osztályt értesítse. Határidő: augusztus 10. A határozatról a Pénzügyi Osztály értesítést kapott.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f. 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben