22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora a hazai agrárkutatás és -fejlesztés jelenlegi állapotát. Az állami rendelések és természetesen az azokhoz kapcsolódó támogatások a gazdasági világválság miatt visszaszorulnak, de a korábban a közös fejlesztésekbe viszonylag bôkezûen beszálló magáncégek is jóval óvatosabbak, mint korábban. Pedig és lényegében ezt szögezi le az összes, a témában született tanulmány, elemzés, sôt politikai állásfoglalás is a hazai agrárágazat lehetôségeit csakis folyamatos innovációval lehet érdemben kiaknázni. Ez többek között szervezett és tudatos termelési és termékinnovációt jelent, a piaci szereplôk (fogyasztók, termelôk, feldolgozók és kereskedôk), valamint a többi érintett (kutatás és fejlesztés, államigazgatás, oktatás, szakmai érdekképviseletek) összehangolt munkájának eredményeként. Magyarországon az innováció (ami gyakran a hagyományokra, mint pl. mangalica vagy békebeli ízek stb. korlátozódik) még jellemzôen szervezetlen, sokszor véletlenszerû, egyedi vagy eseti. Nem vált a szervezeti kultúra integráns részévé az élelmiszer-ipari vállalatok többségénél; ahol pedig megvalósul, ott többnyire egyegy innovatív vezetônek köszönhetô. Ezt mondják tehát a szakemberek, akik közül (és ez sem túl jó hír) most már nagyon sokan külföldi álláspályázatokat böngésznek, nagy cégekkel építenek szakmai kapcsolatokat természetesen jól felfogott személyes érdekek is munkálnak e törekvésekben. Ám az vesse az elsô követ az esetleg külföldre szerzôdô magyar kutatókra, aki maga biztosan ellenállna egy magas színvonalú kutatóhelyet és nem mellesleg többszörös fizetést kínáló ajánlatnak. Ezt a folyamatot azonban inkább csak tudomásul venni szabad, elfogadni nem. Hazánk jó kétszáz éve Európa meghatározó agrárkutató nagyhatalmának számít. Világcégek telepítették ide fejlesztôbázisaikat most beszéltünk olyan nagy tekintélyû szakemberrel, akinek a cége a kedvezôtlen hazai gazdasági klíma miatt Romániába költözik, és bizony a fizetéséért neki is csomagolnia kell. Talán nem kellene hagyni, hogy ez a folyamat drámaivá érjen. Tamás Gábor Kamara 4 Szinte napi kapcsolatban Agrárgazdaság 5 Jól teljesített a mezôgazdaság Agrártámogatások milliárd agrárfejlesztésre Európai Unió 8 Legyünk az új KAP nyertesei! Agrárfinanszírozás 12 Az agrárhitelezés ellentmondásai 15 Válság? Lehetne rosszabb is! 18 Hitellehetôségek az ban tartalom Együttmûködô partnereink: Tartalom Vetômag melléklet 22 Tavaszi vetésekrôl gazdálkodói szemmel 26 Fagyos napok után 30 Kukoricát vagy napraforgót? 33 A napraforgó gyomirtása 36 A beforgatott jövô 37 Amit a vetésforgóról tudni kell 40 Mi van veled, csillagfürt? Borászat 51 Az öreg tôkék kadarkája Baromfi 53 Még egyszer a tojóketrecekrôl Agrárenergetika 58 Mi mindenre képes egy biogázboci? Kaleidoszkóp 51 3

4 4 Kamara Szinte napi kapcsolatban Segít a kamarai tanácsadó! Kókai Szabó István azt csinálja, mint majdnem mindenki a Bács-Kiskun megyei Szentkirályon: a viszonylag gyengébb minôségû homoktalajokon szántóföldi zöldségeket és szôlôt termeszt. Abban sem tér el legtöbb gazdálkodótársától, hogy az uniós támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez a helyi kamarai tanácsadó, Mák Sándorné közremûködését kéri. Amivel mégis kirí a helyi termelôk közül, hogy a fenntartható fejlôdés elkötelezettjeként az ökológiai gazdálkodás mellett tette le a voksát. A Támogatás juhok és kecskék jelöléséhez A Tenyészet Információs Rendszerben szereplô juh- és kecsketartók február 1. és 28. között igényelhetnek támogatást az egyedek elektronikus jelölésére szolgáló eszközök beszerzéséhez, illetve a költségek részbeni, utólagos megtérítéséhez. A támogatás kizárólag az MgSzH által engedélyezett, még a kérelembenyújtási idôszak elôtt, de legkorábban az azt megelôzô naptári évben megrendelt és legyártott, eddig nem támogatott elektronikus egyedi jelölôeszköz után kérhetô. Azonban csak akkor, ha a jelölôeszközök az ENAR-ban az ENAR-szám alapján a kérelmezô tenyészetéhez vannak rendelve. A támogatás a 79/2011. (VIII.3.) VM rendelet alapján igényelhetô, amely normatív jellegû és fokozatosan csökken a legfeljebb ötéves jogosultság alatt. A tavaly gyártott elektronikus egyedi jelölôeszköz után 0,82, az ideiek után pedig 0,61 eurónak megfelelô forintösszeg kérhetô. A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványt egy példányban kell postázni az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minôsül. Kókai Szabó István: nem boldogulnék az adminisztrációval Mák Sándorné segítsége nélkül mikor Kókai Szabó István a szüleitôl megörökölt területeken gazdálkodni kezdett, két dolgot határozott el: eladható és egészséges termékeket akar termeszteni. Ezért a biogazdálkodást választotta. A hároméves átállási idô leteltével 2007-ben kapta meg a Biokontroll Hungária Kft.-tôl a biogazda tanúsítványt. A 12 hektár szántón kizárólag szerzôdéssel, feldolgozóipari célra termeszt biozöldségeket, emellett 3,5 hektár borszôlôt mûvel. Minôsített biotermelôként nem okoz gondot betartani az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) program ökológiai szántóföldi, illetve integrált szôlôtermesztési célprogramjainak az elôírásait. A nyilvántartási kötelezettségekkel viszont meggyûlne a bajom a kamarai tanácsadó szakmai útmutatása nélkül. Mák Sándorné figyelmeztet a kérelmek, adatszolgáltatások beadási határidejére, a jelentési kötelezettségekre, de rendszeresen egyeztetek vele a gazdálkodási napló vezetésérôl is. ben szinte napi kapcsolatot tartunk, heti egyszer pedig a településen mûködtetett ügyfélszolgálati irodában is felkereshetjük. Segítségén kívül legalább ilyen jól esik, hogy végtelen türelemmel és pozitív hozzáállással viszonyul hozzánk, gazdálkodókhoz. Kisgazdaságként nem dúskálhatunk a fejlesztési pályázatokban, igyekszünk ezért megragadni minden adandó lehetôséget, amibôl elôbbre tudnánk lépni. Így a géppark korszerûsítése céljából gondolkodom az Agrár Széchenyi Kártya igénylésén, de túlzottan eladósodni semmiképpen sem szeretnék. Ezért kérem ki ez ügyben is a tanácsadó véleményét mondta a gazdálkodó. Kókai Szabó István agrár-környezetgazdálkodóként és szôlôtelepítési támogatásban részesülôként is kötelezett a monitoring adatszolgáltatásra, melynek a támogatott beruházások, célkitûzések elôrehaladásának, hatékonyságának és eredményességének a feltérképezése a célja. Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthetô, 13. és március 12. között emelte ki Mák Sándorné. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Agrárgazdaság 5 Jól teljesített a mezôgazdaság Sokakat meglepett kissé a hír, hogy a mezôgazdaságnak döntô szerepe volt abban, hogy a vártnál nagyobb mértékben, 1,4 százalékkal nôtt a hazai GDP IV. negyedévében. A magyar gazdaság teljesítménye 2011-ben 1,7 százalékkal bôvült, nagyobb arányban, mint az Európai Unió 1,6 százalékos vagy az eurózóna 1,5 százalékos átlaga. T Büntetett az EU avaly jó évet zárt a magyar mezôgazdaság: az elôzetes adatok alapján az ágazat teljes kibocsátása 29%-kal nôtt. Az agrártárca hivatalos tájékoztatása szerint a bruttó hozzáadott érték 48%-kal, a mezôgazdasági tevékenységbôl származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 75%-kal volt magasabb, mint 2010-ben. A magyar mezôgazdaság hagyományosan a nemzetgazdasági GDP 3 4%-át állítja elô ez az uniós átlag kétszerese. A teljes agrobiznisz ide tartoznak a gazdálkodókat kiszolgáló, a mezôgazdaság számára alapanyagokat elôállító iparágak és a termelô javait fogadó, azok feldolgozásával foglalkozó ágazatok pedig a hazai gazdaság 15%-át teszi ki. Élénk forgalom jellemezte a mezôgazdasági termékek kereskedelmét. Az uniós csatlakozás óta tavaly volt a legnagyobb az agrárexportunk, 6,2 milliárd eurós kivitelt sikerült elérni a 3,8 milliárdos behozatallal szemben. Az export 17,5%-kal, az import 15,5%-kal nôtt az elôzô évihez képest. Agrár-külkereskedelmi mérlegünk az export növekedésének köszönhetôen 21%-os javulást mutat, amely a nemzetgazdaság egészén belül az export 35%-át jelenti. Új piacok nyíltak meg a magyar mezôgazdaság elôtt: elsôként említendô Oroszország, ahová az elôzô évinél 21%-kal több terméket elsôsorban gyümölcsöt, zöldséget, élelmiszer-ipari készítményeket exportáltunk. A magyar agrárdiplomácia kiemelkedô sikere, hogy sikerült elérni, hogy 126 magyar húsüzem és három tejfeldolgozó kapott orosz piacokra érvényes exportengedélyt. Az Algériába, Kazahsztánba, Kínába és Szaúd-Arábiába irányuló mezôgazdasági kivitelünk is erôteljes növekedésnek indult. Bôvülô foglalkoztatás Az új mezôgazdasági gépek vásárlására fordított összeg 2011-ben 83%-kal nôtt a 2010-hez képest. Tavaly a mezôgazdasági gépberuházások értéke meghaladta a 78 milliárd forintot. Alkatrészekre ugyanezen idôszakban 34,8 milliárd forintot költöttek a gazdálkodók, ez 19%-kal több az elôzô évinél. 5 millió eurót, azaz nagyjából 1,5 milliárd forint értékû büntetést kell Magyarországnak fizetnie a területalapú támogatásoknál tapasztalt hiányosságok miatt. Összesen 115,2 millió eurónyi büntetést szabott ki tagországaira a közösség kormánya, a Bizottság. Hazánkat azért sújtották e tétellel, mert között alkalmazott területalapú támogatások elszámolási és ellenôrzési rendszere, az úgynevezett MePAR nem valós adatokkal mûködött. Emiatt ez lényegében korrekciót jelent az úgynevezett adminisztratív keresztellenôrzésekhez és a helyszíni ellenôrzésekhez kapcsolódó hiányosságok miatt. A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint az uniós döntés alapja, hogy nagy volt a jogosulatlan kifizetések kockázata. Az elôzô agrárvezetés ideje alatt ugyanis nem volt biztosított a hiteles mezôgazdasági parcella azonosító rendszer (MePAR). Az MVH az elmúlt évben a kérelmek pontosabb kitöltése érdekében bevezette a minôségi monitoring rendszert, és a nagyobb felbontású ortofotót. Az intézkedések eredményeként a brüsszeli Bizottság auditja is rendben találta a rendszert a évi igényléseknél. A gazdasági teljesítményen túl a mezôgazdaság komoly szerepet tölt be a foglalkoztatásban is. A tavaly nyáron életbe lépett, új, egyszerûsített szabályoknak köszönhetôen egy év alatt duplájára bôvült az e körben foglalkoztatottak száma. Míg például 2010 júliusában 254 ezer idénymunkást jelentettek be a mezôgazdasági és idegenforgalmi vállalkozások, addig a múlt évben ennek a dupláját, 512 ezret. A Nemzeti Vidékstratégiának és végrehajtási programjának, a Darányi Ignác Tervnek köszönhetôen idén további eredményekre számíthatunk a növénytermesztés állattenyésztés egyensúlyának javításában. Ennek biztató elôjele, hogy növekedésnek indult a szarvasmarha állomány, elkészült a sertésstratégia és különleges támogatási rendszer segíti a juh- és kecsketartókat. Ami a makrogazdasági összefüggéseket illeti, a tavalyi utolsó negyedévben 1,4%-kal növekedett a GDP az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva. Az adatokat szezonálisan kiigazítva ez 1,5%-ot jelent. A növekedést elsôsorban a mezôgazdaság, másodsorban az ipar teljesítménye hajtotta. Az év egészében összesen 1,7%-kal növekedett a bruttó hozzáadott értéket mérô volumenindex. Az idei év korábbi adataiból már látszott, hogy az masszív támaszt jelent a növekedésnek, végig 20 30% között teljesített. Az elemzôk azonban némi aggódással jegyzik meg, hogy ha csak ez áll az adatok mögött, az nem jelent túl sok jót 2012-re nézve. Ritka alacsony bázis katasztrofális eredményeket hozó 2010-es esztendô mellett érte el ugyanis a mezôgazdaság a kimutatott növekedést és a köztudottan idôjárásfüggô tényezôktôl erôsen függô ágazat idei teljesítményét nem lehet elôrejelezni. T. G.

6 6 Agrártámogatások 300 milliárd agrárfejlesztésre A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) széles körû társadalmi vita után véglegesítette a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiát. Január közepén Orbán Viktor miniszterelnök és a tárca vezetôi elindították a stratégia végrehajtásának keretprogramját, a mezôgazdaság és a vidékfejlesztés minden területére kiterjedô Darányi Ignác Tervet. A végrehajtáshoz szükséges forrást a nemzeti költségvetés és az Európai Unió támogatásai biztosítják, 2013 végéig mintegy 300 milliárd forintból. A Vidékfejlesztési Minisztérium a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területrôl: az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésrôl, az élelmiszer-gazdaságról, valamint a környezet védelmérôl határoz meg tennivalókat a Darányi Ignác Tervben. A tárca célja, hogy Magyarországon úgy állítsanak elô értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védjék az ország természeti erôforrásait, a talajokat, ivóvízbázisokat, az élôvilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Kiemelt feladat a vidéki munkahelyteremtés növelése és a foglalkoztatottság bôvítése is. A Darányi Ignác Terv tartalmazza azokat az intézkedéseket és eszközöket, amelyekkel megvalósítható a Nemzeti Vidékstratégia. Ennek szerves része a jogszabályi környezet megújítása, egyszerûsítése, a szemléletformálás, illetve az ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása. Áttörést kell elérni az eljárásrendek egyszerûsítésében és a szaktanácsadás megújításában is, melynek a decemberben alakult Országos Szaktanácsadási Bizottság lehet a biztosítéka. A Darányi Ignác Terv forrásainak jelentôs részét az európai uniós támogatások biztosítják ig, amíg el nem indul az EU újabb 7 éves pénzügyi idôszaka, a le nem kötött közösségi források képezik a terv uniós keretét. A területalapú támogatások (SAPS) második felének kifizetését Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter januárban indította el, mintegy 142 milliárd forintot hektáronként átlagosan 56 ezer 911 forintot kaptak a termelôk. Az elsô félév pályázatai 2012 elsô felében több népszerû uniós pályázat nyílik meg. Ilyen például a fiatal gazdák induló támogatása, melynek célja, hogy az ifjú gazdálkodóknak a munka elkezdéséhez jövedelempótló vagy fejlesztési segítséget adjon. A 4 milliárdos keretbôl a év közötti, szakirányú végzettségû agrárszakemberek igényelhetnek forrást. Ugyancsak az elsô félévben várható a mezôgazdasági termékek értéknövelése, amely a mezôgazdasági és élelmiszer-ipari vállalkozások versenyképességének megerôsítéséhez, valamint a foglalkoztatás növeléséhez járulhat hozzá. Támogatást a mezôgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozó vállalkozások kérhetnek az ötmilliárd forintos keretbôl. Egy pályázó legfeljebb 100 millió forintot kaphat. A forrást az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás ésszerûsítésére, az üzemirányítás korszerûsítésére, illetve vágópont kialakítására lehet felhasználni. Szintén az év elsô felében lehet támogatásra pályázni nem mezôgazdasági tevékenység kialakításához, melynek célja, hogy egyéb jövedelemtermelô, szolgáltató tevékenységekre ösztönözze a mezôgazdaságból élô háztartásokat. A helyben elôállított termékek piacra vitelét is ez a jogcím segíti. Azok a termelôk pályázhatnak, akik teljes árbevételük legalább 50%-át mezôgazdasági tevékenységbôl nyerik. A jogcím keretösszege 7 milliárd forint. Turisztikai tevékenységek ösztönzésére is a következô hónapokban lehet majd forrást igényelni. A tárca a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztéseket, beruházásokat támogatja a vidéki munkahelyek megôrzése, létrehozása érdekében. Pályázatot az 5000 fô alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fô/km 2 népsûrûségû településeken mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, magánszemélyek adhatnak be. A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetû területen 65%, egyéb területen 60%. A jogcím keretösszege várhatóan 4 milliárd forint lesz. Hasonló feltételekkel pályázhatnak majd a mikrovállalkozások az elôreláthatóan 7 milliárd forintos támogatásra. A kérelmek elbírálásánál fontos szempont lesz, hogy a támogatott vállalkozás munkahelyeket teremtsen. Az ôshonos állatokat tartó gazdák április 1-jétôl kérhetnek támogatást. A Vidékfejlesztési Minisztérium 35 állatfajta (például szarvasmarha- vagy mangalicafajták) nôivarú egyedei után ad a fajtától és a minôsítéstôl függôen kb ezer forint (8 248 euró) közötti összeget. A hozzájárulás célja az ôshonos és veszélyeztetett mezôgazdasági állatfajták genetikai állományának megôrzése az eredeti tartási körülmények között. Juhok és kecskék elektronikus jelölésére 800 millió forintos keretbôl lehet forrást igényelni februárban és augusztusban. A Vidékfejlesztési Minisztérium a hagyományos és a 2010-ben bevezetett, elektronikus egyedi azonosító eszközök költsége közötti árkülönbséget téríti meg. A zöldség-gyümölcs termelôi csoportoknak (TÉSZ) 1,4 milliárd forintot ad 2012-ben a vidékfejlesztési tárca a Darányi Ignác Tervbôl. A támogatást termelôi csoportok létrehozására és kezdeti mûködésére, illetve beruházásaik finanszírozására igényelhetik a TÉSZ-ek.

7 Agrártámogatások 7 A minisztérium egyik kiemelt célja, hogy növekedjen az erdôvel borított területek nagysága, így több jogcím indul az erdôgazdálkodók támogatására. Május 1. és június 30. között lehet forrást kérni mezôgazdasági területek erdôsítésére, hektáronként ezer forint ( euró) közötti összeget kaphatnak a jelentkezôk. Ugyancsak májusban és júniusban lehet majd pályázni agrár-erdészeti rendszerek létrehozására mezôgazdasági területeken, melynek célja a hagyományos, tájjellegû mezôgazdaság fenntartása és a mozaikos tájszerkezet kialakítása. Erre hektáronként ezer forintot ( euró) kaphatnak a pályázók. Fiatal erdôk állománynevelésére 2 milliárd forintot igényelhetnek hamarosan az erdészek. Idén elôször kérhetnek támogatást a Natura 2000 erdôterületeken gazdálkodók. A támogatás keretösszege több mint 10,5 milliárd forint (35,8 millió euró), amelyen a nyertes pályázók a terület mérete és a faállomány alapján osztoznak majd. Az errôl szóló rendelet szerint több mint 180 ezer hektár magántulajdonú, erdôtervvel rendelkezô Natura 2000 erdôterület támogatható. A gazdálkodók az egységes területalapú támogatás részeként, május 15-ig adhatják be pályázatukat, csakúgy mint a kedvezôtlen adottságú területeket mûvelô termelôk. Kedvezôtlen adottságúak azok a területek, ahol nehezen mûvelhetô a föld, alacsony a népsûrûség és a mezôgazdasági foglalkoztatottság, vagy elônytelen a talajszerkezet. A kompenzációs támogatás célja, hogy részben ellensúlyozza a gazdálkodást hátrányosan befolyásoló tényezôket. Második félév 2012 második fele is bôvelkedni fog uniós támogatásokban. Lehet majd forrásra pályázni többek között gazdaságátadáshoz, erdô-környezetvédelmi intézkedésekhez, erdészeti potenciál helyreállításához és nem termelô beruházásokhoz. Falumegújításra és -fejlesztésre, illetve vidéki örökség megôrzésére is a második félévben lehet beadni a kérelmeket. A pályázatok benyújtásának pontos idejérôl és az igényelhetô támogatás mértékérôl késôbb dönt a minisztérium. A nemzeti költségvetésbôl folyósítható kiegészítô (top-up) és csekély összegû (de 2012-ben megnyíló pályázatok Jogcím Tervezett keretösszeg I. félév Fiatal gazdák induló támogatása 4 mrd Ft Fiatal erdôk állományneveléséhez nyújtandó támogatás 2 mrd Ft Mezôgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások 5 mrd Ft Ôshonos és veszélyeztetett mezôgazdasági állatfajták genetikai állományának megôrzése euró (kb e Ft) egyedenként Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése várhatóan 7 mrd Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése várhatóan 4 mrd Ft Nem mezôgazdasági tevékenység kialakítása 7 mrd Ft Mezôgazdasági területek elsô erdôsítése euró (kb e Ft)/ha Agrár-erdészeti rendszerek elsô létrehozása euró (kb e Ft)/ha Kompenzációs támogatás Natura 2000 erdôterületeken gazdálkodóknak 10,5 mrd Ft Natura 2000 területek fenntartási terveinek kidolgozása 561 millió Ft Tanyafejlesztési Program 1,5 mrd Ft Zöldség-gyümölcs termelôi csoportok támogatása 1,4 mrd Ft Kertészet korszerûsítése 4 mrd Ft Mezôgazdasági utak korszerûsítése 3 mrd Ft Juhok és kecskék elektronikus jelölése 800 millió Ft II. félév Falumegújítás és -fejlesztés 4 mrd Ft Vidéki örökség megôrzése 3 mrd Ft Mezôgazdasági termelôk gazdaságátadási támogatása GAZDANet program LEADER Program Kompenzációs támogatás Natura 2000 területeken gazdálkodóknak Erdészetipotenciál-helyreállítás Erdô-környezetvédelmi intézkedések Nem termelô beruházások támogatása Termelôi csoportok támogatása minimis) támogatásokra idén 24 milliárd forintot különített el a vidékfejlesztési tárca. A kiegészítô hazai kifizetések nemcsak az Európai Unió régi tagországaival szembeni versenyhátrány kiegyenlítését szolgálják, hanem sok gazdálkodónál hozzájárulnak a mezôgazdasági termelés fenntartásához, ezáltal a vidék népességmegtartó erejének megôrzéséhez is. A gazdák a kiegészítô nemzeti támogatásokat a tárgyévet (2011-et) követô év június 30-ig kapják meg. Folytatódnak az olyan hazai finanszírozású programok is, mint a tanyaprogram, melynek célja a tanyarendszer korszerû megújítása, valamint az ott élôk helyzetének, gazdálkodásának támogatása. Idén a tavalyinál jóval több pénz jut a tanyás térségeknek, hiszen 1,5 milliárd forintra lehet majd pályázni. A forrás összesen 206 településen vehetô igénybe. A hozzájárulás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90%-a, a tanyagazdaságoknál 75%-a. Egy jelentkezô maximum 50 millió forintot kaphat. Több más nemzeti programon is dolgozik a minisztérium, így hamarosan elindulhat a demográfiai földprogram, az Egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe! program vagy a Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program is. Forrás: VM

8 8 Európai Unió Legyünk az új KAP nyertesei! Magyarország a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak tagállami elosztásakor a közvetlen támogatásokból nagyjából ugyanakkora forrásra számíthat, mint jelenleg. A mostani egységes területalapú kifizetéseket (SAPS) egy új támogatási forma váltja fel. Az új KAP-ról Dr. Vajda László, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU-koordinációs fôosztályának vezetôje beszélt lapunknak. Miért van szüksége egy újabb KAPreformra az Európai Unió tagállamainak? AZ EU tevékenységére bizonyos szakaszosság is jellemzô. A hétéves idôszakokra szóló pénzügyi keretekkel együtt most részben felülvizsgálják az ágazati szakpolitikákat is. Jelenleg az úgynevezett as pénzügyi idôszakban vagyunk, a következô ciklus 2014-tôl 2020-ig tart. Az Európai Bizottság 2011 nyarán közzétette a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatait, és a tervezetben megjelentek a számadatok a Közös Agrárpolitika finanszírozásáról is. A pénzügyi tervezéssel párhuzamosan azonban folyik a szakpolitikák, ezen belül a KAP felülvizsgálata is. A Bizottság azt javasolja, hogy a as idôszakban, tehát 2014-tôl kezdôdôen, legyen új Közös Agrárpolitika, amelyik folytatja mindazokat a jó hagyományokat, amelyek jelenleg érvényesek, de egyben választ ad azokra az új kihívásokra, amelyek az idô múlásával óhatatlanul jelentkeznek a nemzetközi és az EU-n belüli környezetben is. Ezt a megközelítést a tagállamok is elfogadják. Melyek ezek az új kihívások? Ilyen például a világ egyre növekvô lakosságának élelmiszer-ellátása vagy az élelmiszer-biztonság kérdése. Az érvényben lévô KAP nem igazán ad választ a mezôgazdasági piacok nagyfokú áringadozásaira, ezt a problémát pedig kezelni kell. További kihívás maga a gazdasági válság, ami már három éve jelen van az EU-ban, s ami szintén más eszközöket kíván, mint amilyeneket egy prosperáló gazdaság idején kialakított a KAP. A gazdasági mellett beszélünk környezeti kihívásokról is. Hogy csak kettôt említsek, a talajok kimerülése vagy a biodiverzitás fenntartása. Harmadrészt vannak úgynevezett területi kihívások, amelyek Magyarországon is jelentkeznek, ez leginkább a vidék életmegtartó képessége. A mezôgazdasági termelés és az ahhoz kapcsolódó életforma ne tûnjön el az egyes területekrôl, hanem valamilyen oda illô módon, de mindenhol biztosítva legyen a kiegyensúlyozott területi fejlôdés is. A tagállamok, köztük Magyarország hangsúlyosan megfogalmazott igénye az egyszerûsítés is. A Bizottság az új KAP-ra vonatkozó jogszabály-javaslatát október 12-én tette közzé. A gazdálkodók nyilván azon mérik meg majd az új KAP-ot, hogy 2014-tôl mekkora támogatáshoz juttatja ôket. Az agrárpolitikában a támogatás egy eszköz az agrárpolitika céljainak megvalósítására. Magyarországnak nemcsak az a célja, hogy minél több támogatást kapjon az EU-tól, hanem az, hogy az EU olyan KAP-ot alakítson ki, amelyik a leginkább biztosítja a magyar mezôgazdaságnak a fejlôdési lehetôséget. Nem megyünk sokra egy olyan modellel, amely például az olivaágazat fejlesztésére adna EU-s pénzt. Nekünk olyan uniós agrárpolitikára van szükségünk, amibe illeszkedve a magyar mezôgazdaság az adottságait, a hagyományait, szakembereinek a hozzáértését kihasználva a legdinamikusabban tud fejlôdni. Ehhez kell a támogatásoknak is igazodni. Tehát elôttünk áll egy kihívásrendszer, amelyre elkészült egy ezernél több oldalból álló bizottsági javaslatcsomag, négy alapvetô jogszabállyal, hatástanulmányokkal, rengeteg táblázattal, amelyek egyébként az Európai Bizottság honlapján bárki által megtekinthetôek és tanulmányozhatóak. A csomag vitája két fórumon is folyik. Egyrészt a Tanácsban, amely a 27 tagállam kormányának képviselôibôl áll, másrészt az Európai Parlamentben, ahol a tagállamok által választott képviselôk ülnek. A Tanácsban a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseli a magyar ot. Egyetértünk azzal, hogy ez a javaslat a kétpilléres közös agrárpolitika fenntartását javasolja. Vagyis azzal, hogy maradjon meg az elsô pillér is, amiben döntôen a közvetlen kifizetések vannak, és maradjon meg a második pillér, a vidékfejlesztés támogatása is. A két pillér javasolt arányát Magyarország megfelelônek tartja. Ami az egyes országokra vonatkozó javaslatot illeti, gyakorlatilag a 2013-as szintnek megfelelô közvetlen kifizetéseket javasol Magyarországnak a as idôszakra is. Ez mindenképpen több mint között az elsô pillérben volt. A következô idôszakban ezen az elérendô szinten fognak maradni a magyar közvetlen kifizetések. Ez tehát számunkra egy nagyon kedvezô része a javaslatnak. A jelenlegi 1,3 milliárd eurós nagyságrendû összeghez képest 20

9 Európai Unió 9 millióval jutna kevesebb Magyarországnak, de ezért a másfél százalékért is harcolunk. Milyen nóvumokkal szolgál a reform? Újdonság, hogy Bizottság a közvetlen kifizetések rendszerében átalakítást javasol. Vagyis azt, hogy legyen egy úgynevezett alaptámogatás, ami az adott ország, a gazdák összes támogatásának 60%-át tenné ki. A SAPS megszûnne, Magyarországon és a többi uniós tagállamban is bevezetnék a jogosultságok rendszerét, és jogosultsági alapon jár majd a 60%-os alaptámogatás. Egy további 30% az úgynevezett zöld elem lenne, amelyért a gazdáknak vállalniuk kell további zöldítési lépéseket, intézkedéseket tôl kezdôdôen összesen 7%-nyi erdôs, bokros, ligetes, vizes részt is beszámítanának a támogatható területbe, amivel a talaj és a környezeti állapot fenntartását segíthetnénk elô. A jogosultsági bázis évérôl is folynak az egyeztetések. Mire számíthatnak a fiatal farmerek és a néhány hektáron gazdálkodók? A bizottsági javaslat lehetôséget teremt arra, hogy a fiatal gazdálkodók többlettámogatást kapjanak, erre a közvetlen kifizetések 2%-át lehet fordítani. Van olyan lehetôség is, hogy a néhányhektáros kisgazdálkodóknak egyszerûsített gazdálkodási követelmény- és egyszerûsített ellenôrzési rendszernek kellene megfelelniük. A mostani javaslat szerint minden országnak ki kell alakítani ezt a rendszert, de a gazdálkodók döntik el az életbelépés idején, hogy be kívánnak-e lépni ebbe a rendszerbe vagy sem. Még mindig az elsô pillérnél maradva, további fontos új elem az aktív farmer fogalmának meghatározása. A tagállamok többsége úgy véli, hogy csak azok legyenek jogosultak mezôgazdasági támogatásra, akik aktív gazdálkodók. E témában negatív példaként szokták fölhozni a golfpályák, a magasfeszültségû oszlopokhoz tartozó kisebb-nagyobb földek tulajdonosait. A lefölözés, illetve a felsô határ meghatározása is szerepel a bizottsági javaslatban. Ez azt jelenti, hogy ha egy gazdaság 150 ezer eurónál több közvetlen támogatást kap az adott évben, akkor lefölözés lép életbe, majd további csökkentés 200 és 250 ezer euró felett, a 300 ezer euró feletti részt már teljesen elveszti. Az így fel nem használt pénz az adott tagállamban maradna, és a jelenlegi javaslat szerint a 2-es pillérben innovációs célokra használhatnák fel. Több tagállam, köztük az Egyesült Királyság, Németország semmiképp sem akarják a lefölözéses rendszer bevezetését. Magyarország még vizsgálja és nem utasítja el a szisztémát. A Bizottság még nem tett javaslatot arra, hogy a tagállamok milyen arányban részesülnek a második pillérbôl, amit vidékfejlesztésre költhetnek. A testület várhatóan felhatalmazást kap a pénz felosztására azzal a korlátozással, hogy a as összeghez képest, plusz-mínusz 10%-nál nem lehet nagyobb az eltérés. A vidékfejlesztésnél maradva, a jelenlegi háromtengelyes a LEADER-rel együtt négy szerkezet megszûnne, ehelyett hat prioritást tartalmaz a javaslat. Ezzel Magyarország alapvetôen egyetért. Van azonban a javaslatnak egy olyan eleme, amit hazánk nem támogat. Azt nevezetesen, hogy a tagállamok a teljes támogatásuk 5%-át helyezzék tartalékba egy elég bonyolult rendszer keretei között. Támogatjuk viszont a Bizottságnak azt javaslatát, hogy a második pillérben létrehozzanak egy új, úgynevezett kockázatkezelési eszközt, vagyis intézkedést az idôjárási, piaci, egészségügyi rizikó csökkentésére. Némi aggályt kelt viszont a Vidékfejlesztési Minisztériumban a bizottsági javaslatnak az a része, hogy az új vidékfejlesztési idôszakban a vidékfejlesztési összegeket együtt kell tervezni egy úgynevezett stratégiai terv keretében a kohéziós alappal és a strukturális alapokkal, tehát a regionális és a halászati alap forrásaival. Az aggályunk arra vonatkozik, hogy mind EU-szinten, mind tagállami szinten biztosítható lesz-e, hogy a vidékfejlesztési célkitûzések megfelelôen érvényre jussanak a koordináció során. Holt tart most a reform-elôkészítô munka? A viták valószínûleg a második félévben a ciprusi elnökség alatt fognak részben kiélezôdni, másrészt a megoldás irányába elôrehaladni, és az EP-vel való egyeztetés akkor fog kemény követelményként megjelenni. Összegezve: a Bizottság a as idôszakra az agrárköltségvetésre 435 és fél milliárd eurót javasol, amiben vannak fix összegek, és van egy olyan támogatási rész, amit 17,1 milliárdig állapít meg. Tehát az elsô pillérre 317,2 milliárd, a második pillére, vidékfejlesztésre 101 milliárd euró jutna. Az elsô és második pillér összesen 418,4 milliárd, és ehhez jönnek még az egyéb tételek 17,1 milliárdig. Az egyéb tételek között szerepel az élelmiszer-biztonságra két és fél milliárd, céltartalékként mezôgazdasági válság esetére 3,9 milliárd, európai globalizációs alapra 7,8 milliárd euró. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt az öszszeget megkapja az a közös költségvetésbôl, akkor ez egy olyan summa a válság idôszakára, a nagy tagállamok, a befizetôk befizetési hajlamának a gyengülésére és esetleges csökkenése dacára, amellyel a Közös Agrárpolitika céljai, ezen belül Magyarországéi is elérhetôk. Mennyi jut ebbôl a Magyarországnak? Az elsô pillérre jutó a 317-bôl évi 1,3 milliárd euró, vagyis kb. 400 milliárd forint évente. A második pillér öszszegét még nem ismerjük. A vidékfejlesztés pénzei bô 100 milliárd forint körül alakulhatnak. Az nagyon fontos, hogy olyan Közös Agrárpolitikát sikerüljön kialakítani, ami maximális fejlôdési lehetôséget biztosít a magyar agárpolitikának. A pénzek is olyan feltételekkel érkezzenek, hogy azokat viszonylag egyszerûen és hatékonyan jó helyre tudjuk fordítani. Az EU-támogatások segítenek abban, hogy kilábaljunk a válságból. A mezôgazdaság termelése nem esett vissza. Biztató, hogy Európa is úgy tekint a mezôgazdaságra, mint a válságból való kilábalás fontos eszközére. Valkó Béla

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

2012. november 15-16.

2012. november 15-16. Az agrár és vidékpolitika aktualitása dr. Gombos Zoltán Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető 2012. november 15-16. A MAGYAR VIDÉK ALKOTMÁNYA (NVS) együttműködésre és a közös értékekre alapozva

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 19. szám 2008. szeptember 9. Tartalomjegyzék Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye (ÚMVP)... 2 Fiatal gazdák

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói től hatályos

Aktív üzletág kondíciói től hatályos Ikt: Aktív üzletág kondíciói 2016.04.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti kamatfizetés

Részletesebben

aktualitások az agrár szektor részére Takarékszövetkezetnél

aktualitások az agrár szektor részére Takarékszövetkezetnél Hitelfelvételi lehetőségek, aktualitások az agrár szektor részére a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél Kerecsényi Péter 2017. február 15-16. ügyvezető 30/633-7311 Mikben tudunk segíteni? - beruházási

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési tól Kókai Miklós hitel menedzser 1 A Mikrohitel Programok célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2015.12.15. Jogszabályi szint Kormányrendeleti szintű szabályozás (272/2014. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére

Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére Személyre szabott finanszírozási lehetőségek vállalkozások és agrárvállalkozások részére MKB Bank Zrt. 2011.05. Amiről ma szó lesz o Hogyan használjuk ki az Európai Unió által nyújtott támogatásokban rejlő

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Érvényes: 0.0.0-től Forgalmazható hitelek Kezelési költség Beruházási célú hitel 00.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 00.07.0-től havi BUBOR + kamatfelár ügyfélminősítés alapján kerül Rulírozó jellegű forgóeszközhitel

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6.

Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben. Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. Finanszírozási formák az új támogatási rendszerben Előadó: Bencsik Győző és Hollósi Melinda Dátum: Fertőszentmiklós, 2015. március 6. MIT KÍNÁL AZ OTP BANK? 2 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben