Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai"

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Száger Gyula alpolgármestert, valamint Bakos András képviselőt választja meg. 6/2010. (II. 09.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok előtt: 1.) Tájékoztató a február 09-ei rendes Képviselő-testületi ülésre az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.) Beszámoló a december 10-ei rendes Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Napirendi pontok: 1.) Javaslat az OTP részvények értékesítésére 2.) Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására 3.) Javaslat a közterület használatának rendjéről szóló 14/2008 (VIII. 6.) rendelet hatályon kívül helyezésére 4.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 5.) Beszámolók az Önkormányzati fenntartású intézmények évi tevékenységeiről 6.) Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány évben végzett tevékenységéről 7.) Javaslat a Szociálpolitikai Alapítvány megszüntetésére 8.) Tájékoztató a Dunavarsányi Közbiztonsági és Közrendvédelmi Közalapítvány bírósági törléséről 9.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására 10.) Javaslat a Településszerkezeti Terv felülvizsgálati munkaközi egyeztetési dokumentációjának elfogadására 11.) Javaslat a évi Közbeszerzési Terv megalkotására 12.) Javaslat a köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező évi kiemelt célok meghatározására 13.) Javaslat a közfoglalkoztatási terv elfogadására 14.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában március 1-jétől indítható csoportok számának meghatározására

2 15.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 16.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 17.) Javaslat a Dunavarsány 786/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére 18.) Javaslat közvilágítás karbantartási ajánlat elfogadására A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 7/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) az Önkormányzat tulajdonában álló OTP törzsrészvények közül db-ot az értékesítés napján legmagasabb piaci áron de minimum 5240,- Ft/db árfolyamon - értékesít a Budapesti Értéktőzsdén. b) felhatalmazza a t a részvények értékesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 8/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 9/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja.

3 10/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 11/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 12/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Városi Könyvtár évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 13/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 14/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az 58/2009.(IV.14.) számú határozatában foglalt döntését megerősítve a.) az 1. Pk /191. számú, A-217 számon nyilvántartásba vett Szociálpolitikai Alapítvány -t február 28. napjával a Ptk. 74/E. (3) bekezdése alapján megszünteti. b.) felkéri a t, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat a hatóságoktól szerezze be.

4 c.) felkéri a polgármestert, hogy a Szociálpolitikai Alapítvány megszüntetését kezdeményezze a Pest Megyei Bíróságnál. 15/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervét. b.) elfogadja, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő munkák esetében a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft ben az elfogadott egységárakon nem változtat. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 16/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) saját részéről támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára tett javaslatokat. b) felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 17/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) saját részéről támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti településszerkezeti terv felülvizsgálatára tett javaslatokat, az alábbi kiegészítésekkel: 1. A Naprózsa lakópark és az Ipari Park között húzódó védőerdő terület teljes egészében gazdasági erdő besorolást kapjon, ütemezett hasznosítási, kitermelési lehetőséggel. 2. Az 51 es út mentén, Nagyvarsány beépített területének hosszában kialakítandó gazdasági terület kijelölésénél figyelembe legyen véve a szántók zavartalan megközelítési lehetősége és a föld alatt húzódó vezetékek elhelyezkedési is. 3. A közigazgatási határ és a vasút által közrezárt, a település déli részén elhelyezkedő és ki nem bányászott szántó területek (Dunavarsány II. homok, kavics tájrendező fázis) mezőgazdasági területi besorolást kapjanak 30 méteres védőerdő kijelölésével a lakóterületek felé. 4. Azon területeken, amelyek erdő besorolásból mezőgazdasági területi javaslatként szerepelnek, bármilyen építési lehetőséget csak a meglévő faállomány megtartásával (a be nem építhető részeken) lehessen végezni.

5 5. A szennyvízszikkasztó terület védőtávolságába eső, jelenleg tartalék terület közpark besorolást kapjon. 6. A terv vegye figyelembe az Ipari Park területére hatályos (Gip) településrendezési eszközöket. 7. A Dunapart mentén fekvő, már beépített hétvégi házas övezet esetén kapjon lakóterületi (vagy hétvégi házas különleges területi) besorolást, hogy lehetővé váljék az OTÉK szerinti lakóházépítés feltételével a pince+földszint+tetőtér beépítési lehetőség. 8. A Nyúltelep körüli mezőgazdasági területi besorolásnál megvizsgálni a kivett, fás terület lehetőségét (esetleg különleges területként), figyelembe véve a jelenlegi, valóságos területhasználatot. 9. A terv különös figyelmet fordítson a HÉSZ 17. (9) bekezdésében előírtakra, mely alapján Dunavarsány közigazgatási területén belül a Bányakapitányság által eddig (2001. X. 9.) engedélyezett bányaterületeken kívül újabb bánya nem létesíthető. b) felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. 18/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. pontja alapján a évi közbeszerzési tervet a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 19/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az alábbiak szerint határozza meg a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat: Kultúra, művelődés, szociális ellátás területén: - Helyi rendezvények lebonyolításában aktív segítségnyújtás a Szervezők részére. - Oktatási, nevelési intézmények munkájának elősegítése, a felügyelet hatékonyabbá tétele. - Oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együttműködésének koordinálása, erősítése. Térségi, nemzetközi kapcsolatok: - Testvérvárosi kapcsolatok erősítése. - Társulásban vállalt feladataink ellátása. Gazdálkodás területén: - A gazdasági stabilitás megtartása, az intézményműködtetés színvonalának biztosítása. - Ki kell használni a pályázattal elnyerhető források felhasználásában rejlő lehetőségeket, minél több pályázat benyújtásával. - Városszépítési és tisztasági, virágosítás és lomtalanítási akció elősegítése. - Helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával tovább növelni az önkormányzat bevételeit. - A víz- és csatornahálózatra való rákötések további ellenőrzése.

6 - A közbeszerzések jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése, a tervezett beruházások lebonyolítása a hivatali osztályok szakmai segítségével. Testületek működésével kapcsolatban: - Képviselő-testület és bizottságai részére biztosítani kell a törvényes működés alapfeltételeit. Az előterjesztések és más döntéshez szükséges anyagok időben történő előkészítésével, pontos megküldésével. - A testületi és bizottsági határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a testület tájékoztatása a végrehajtásról. - A Dunavarsányban élők pontos, naprakész tájékoztatása az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről (újság, honlap). - Dunavarsány Város Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. i Hivatal működésével kapcsolatban: - Választások előkészítése, lebonyolítása. - A jogszabályok, az önkormányzat képviselő-testülete, illetve a hivatal vezetője által meghatározott normák betartása, különös figyelemmel - minden köztisztviselő vonatkozásában - az ügyiratkezelés szabályainak, valamint az ügyiratok ügyintézési határidejének betartására, az eljárások egyszerűsítésére. - Ügyfelekkel való kapcsolat javítása, tájékoztatás, felvilágosítás eredményesebbé tétele. - A hivatal hatékony munkavégzése érdekében a köztisztviselők irányított képzésének, továbbképzésének biztosítása. és folyamatos A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 20/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat - a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 21/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. úgy dönt, hogy a Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 11 csoportot indíthat a 2009/2010. nevelési évben március 1-jétől. 2. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A. (11) bekezdése alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 3. a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg.

7 A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 22/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okirata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. b) felhatalmazza a t az a) pont szerinti dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 23/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. b) felhatalmazza a t az a) pont szerinti dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 24/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 25/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat d) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Alapító Okirata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. e) felhatalmazza a t a dokumentum aláírására.

8 f) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 26/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. b) felhatalmazza a t a dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 27/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozat 3. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 28/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a tulajdonában lévő, egyéb forgalomképes vagyon besorolású, 786/3 helyrajzi számon 2336 Dunavarsány, Epres köz 11. számon nyilvántartott kivett beépítetlen 842 m 2 -es ingatlant a Zsi-Li Golden Építőipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 77., képviseli: Szabó Zsigmond cégjegyzék száma: , adószáma: ) részére bruttó ,- Ft vételáron értékesíti. 2. a vételár két egyenlő részletben történő kifizetését elfogadja. Az első részlet bruttó kettő millió forint kifizetését legkésőbb május 31. napjáig, a második részlet bruttó kettő millió forint kifizetését legkésőbb július 31. napjáig jóváhagyja. 3. a vételár teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. 4. az ivóvíz-közmű hozzájárulást egy lakóegység erejéig a vételárral megfizetettnek tekinti.

9 5. felkéri a t, hogy tájékoztassa a Vevőt, hogy az elidegenítéshez szükséges intézkedéseket akkor teszi meg, ha a Kérelmező előzetesen nyilatkozik arról, hogy az ingatlan tulajdonjogi átruházásból eredő valamennyi költséget viseli. 6. felhatalmazza a t az ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés aláírására. A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 29/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a közvilágítás karbantartására az Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 110.) ajánlatát fogadja el határozatlan időre szóló szerződéssel, 2 hónap felmondási idővel a január 29. napján kelt hivatalos árajánlata alapján. 2. felhatalmazza a t a közvilágítási karbantartási szerződés aláírására február 28. Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 25-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 30/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bakos András, valamint Csobolyó Miklós képviselőt választja meg. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 31/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok: 1.) Javaslat a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak előirányzatának átcsoportosítására 2.) Javaslat az Önkormányzat 1/2009. (II.11.) költségvetési rendeletének módosítására 3.) Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi állami támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

10 4.) Javaslat a Dunavarsány Város i Hivatal épületének felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv elfogadására 5.) Javaslat az útburkolatok felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadására 6.) Javaslat a Ráckevei Rendőrkapitányság állományába tartozó körzeti megbízott lakhatásának biztosítására 7.) Javaslat a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi számú ingatlan jogi helyzetének végleges rendezésére 8.) Javaslat a Dunavarsány 0132/22 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére 9.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására Zárt ülés: 10.) Javaslat a Dunavarsány Városi Könyvtár Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Házba való beolvadására 11.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Együttműködési Megállapodásának módosítására 32/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat évi költségvetésén belül az állományba nem tartozók tiszteletdíj költséghelyről ,- Ft-ot, zárol tartalékba és a tartalékból ,- Ft-ot átcsoportosít a támogatások költséghelyre. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. 33/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat évi 32/2010. (II.25.) számú határozatában tartalékba helyezett eft-ot az alábbi szervezetek, illetve alapítványok támogatására használja fel: Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány 180 eft Isten Szolg. Ref. Misszió Alapítvány 270 eft Katolikus Templom Felújítása Alapítvány 960 eft ÖSSZESEN: 1410 eft A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére.

11 34/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet-tervezet alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. 2. kötelezettséget vállal arra, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás tekintetében a támogatással csökkentett termelői díj és a lakos által fizetendő díj közötti különbséget a szolgáltatónak megtéríti. 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű eszközhasználati díjként meghatározott összeget a tárgyi eszközök fenntartására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. 4. kijelenti, hogy e határozata a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet jelen előterjesztés idejében ismert tervezetével megegyező tartalommal történő hatályba lépését követően hatályosul. és folyamatos A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 35/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1. a 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. szám (hrsz.:112) alatti Dunavarsány Város Önkormányzat i Hivatal épület felújításának megvalósíthatósági tanulmánytervét elfogadja az alábbi módosító javaslatokkal - a díszterem alapterületének 110m 2 -re való növelésével - az épület kb. 2m-rel való eltolásával a hátsó front felé - az épület homlokzatának megjelenése kerüljön átgondolásra az építési engedélyezési tervdokumentációban 2. felhatalmazza a t a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére., illetve december 31. A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 36/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az eljárás megindítására.

12 A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 37/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításával, valamint a műszaki dokumentáció összeállításával és a műszaki ellenőrzés elvégzésével a Keviterv Akva Kft-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízza meg bruttó ,- Ft összegben a évi költségvetés útburkolat-felújítás költséghely terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szerződés aláírására. 38/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat c) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti szerződés felmondást, és felhatalmazza a t a felmondás aláírására. d) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti albérleti szerződés felmondást, és felhatalmazza a t a felmondás aláírására. e) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti bérleti szerződést, amely Oláh Krisztiánnal kerül megkötésre, és felhatalmazza a t a szerződés aláírására. f) felhatalmazza a t az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 39/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a 139/2009. (IX.08.) számú határozatát visszavonja.

13 40/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a) meg kívánja vásárolni a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan 2/8 tulajdoni hányadát Illinger Istvántól Ft, 2/8 tulajdoni hányadát Wágner Mátyástól Ft, 2/8 tulajdoni hányadát Kálnai Attila Istvánnétól Ft, míg 1/8 tulajdoni hányadát Illinger Anikótól Ft, összesen Ft, azaz Hatmillió-négyszázezer forint vételárért. b) az a) pont szerinti vételár fedezetét a évi költségvetése földterület vásárlás előirányzata és a többletbevételek terhére biztosítja. c) felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 41/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a) az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott külterületi ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/8 tulajdoni hányadát intézményi fejlesztés felhasználási célra, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében. b) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. c) felhatalmazza a t, hogy az a) pont szerinti állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt nyújtsa be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. 42/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a.) az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Magyar Állam tulajdonában lévő külterületi ingatlant közpark kialakítása felhasználási célra, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt közösségi tér biztosítása és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében. b.) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve az ingatlan esetleges környezetvédelmi, tűzszerészeti szennyeződéstől való mentesítésének, illetve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését.

14 c.) felhatalmazza a t, hogy az a) pont szerinti állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt nyújtsa be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. 43/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 1. Vörös Istvánné Szabadkai u Végh Istvánné Hősök u.21/a 3. Józsa Vilmosné Honvéd u Mártonyi Gyuláné Honvéd u Lakatos Lászlóné Sport u Juhászné Vörös Éva Petőfi ltp Szabó Józsefné Bethlen u Perényi Jánosné Árpád u Bajzáth Béláné Kolozsvári u Herczeg Dezsőné Széchenyi u Dávid Mihályné Erkel u Végh Ildikó Nagyvarsányi u Papp Gáborné Rákóczi u Pongrácz Istvánné Petőfi u Lang Miklósné Petőfi ltp Vargáné Budafoki Katalin Kossuth u Knul Zsuzsanna Kolozsvári u Józsa Erzsébet Iskola u Budafoki Sándorné Kossuth u Gyurasics Gáborné Bokréta u. 1 póttagokként 21. Bódog Istvánné Arany u Rovó Jánosné Dózsa u Budafoki Ildikó Bartók u Pajerich Ildikó Kolozsvári u Sólymosi Erika Vasút sor Szabóné Pál Orsolya Kolozsvári u. 42 szám alatti lakosokat választja. meg. HVI vezetője Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 53/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat

15 az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Herczeg Mariann, valamint Csobolyó Miklós képviselőt választja meg. A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 54/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontot az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pont: 1.) Javaslat az Ipari Park Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adására a 038/1, 073, 076/9, 084/2, 084/4, hrsz-ú területekre vonatkozóan 55/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat, mint a 038/1 hrsz-ú, 073 hrsz-ú, 076/9 hrsz-ú, 084/2 hrsz-ú és 084/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa ezúton nyilatkozik afelől, hogy hozzájárul a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. által benyújtott KMOP-1.5.3/D kódszámú pályázatában bemutatott pályázati projektjavaslat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft általi aktiválásához, továbbá nyilatkozik afelől, hogy az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak. 56/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 1. saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szennyvízvezeték megépítését követően szolgalmi jog alapításáról szóló ingyenes megállapodás jöhessen létre, amely a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. vel kerül megkötésre, és felhatalmazza a t annak aláírására az alábbi feltételek teljesülését követően: a. földmérő mérnök által elkészített átjárási és út szolgalmi jog alapításához, és annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez készült változási vázrajz megléte és benyújtása,

16 b. a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. részére szóló, a Jegyző által aláírt közútkezelői hozzájárulás megléte esetén, c. a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. által benyújtandó nyilatkozat megléte esetén, melyben Kérelmező vállalja a szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás megkötéséhez és az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges összes költséget, és vállalja, hogy a megvalósuló vezetékre való rákötést az Önkormányzat részére mindenkoron ingyenesen biztosítja. 2. felhatalmazza a t az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 15-ei rendes nyílt ülésének határozatai 57/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde, valamint Mekler Andrea képviselőt választja meg. 58/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok előtt: 1.) Tájékoztató a április 15-ei rendes Képviselő-testületi ülésre az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.) Beszámoló a február 09-ei rendes Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 4.) Tájékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról Napirendi pontok: 1.) Javaslat az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletének megalkotására 2.) Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyására 3.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi beszámolójának elfogadására 4.) Javaslat Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím alapítására 5.) Javaslat pályázat kiírására Dunavarsány Város Önkormányzatának a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján

17 6.) Javaslat a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 7.) Javaslat az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 8.) Javaslat járműsebesség-mérés dunavarsányi bevezetésére 9.) Javaslat Dunavarsány Város Ivóvízminőség-javítási KEOP pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elfogadására 10.) Javaslat a Dunavarsányi 0138/76, 0138/77, 0138/78 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonására, valamint a Dunavarsány 3816 hrsz. alatti út térítésmentes átvételére 11.) Javaslat a Dunavarsány 0138/79 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonására, valamint a Dunavarsány 3818 hrsz-ú út térítésmentes átvételére 12.) Javaslat utca elnevezéséről Zárt ülés 13.) Javaslat kitüntető cím adományozására 14.) Javaslat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás elbírálására A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 59/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Iskola a Gyermekekért Alapítvány részére ,-Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 60/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat évi költségvetésének pénzmaradványát eft összegben hagyja jóvá. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 61/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évre vonatkozó jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja.

18 A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 62/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII.1.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi felhívással: F E L H Í V Á S a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei: Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is) 1.) aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást, 2.) aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig, 3.) aki első diplomát szerzőnek tekinthető, 4.) akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább jó (3.51 feletti) volt (kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet), 5.) és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, ha a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követően legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt. 6.) A pályázati adatlapon a kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez jogszabály (pl. Foglalkoztatási törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékű ún. diák-szociális juttatásban, vagy kedvezményben (pl. más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés, ill. az ezt kiváltó lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a kérelmezőnek a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabálynak a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai szerint kell igazolni, s azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni. 7.) Csatolni kell továbbá a hallgató felsőoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát, valamint az intézmény nyilatkozatát, (igazolását) a kérelmező hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról. A pályázat elbírálása: 1.) A formailag hibásan, tartalmilag hiányosan benyújtott pályázatok esetében javításra, hiánypótlásra a benyújtást követően legfeljebb egy esetben az Igazgatási Osztály erre irányuló írásbeli felhívása kézhezvételét követő 8 napon belül van lehetősége a pályázónak. Az ezt követően is hibás, hiányos, valamint az elkésetten benyújtott pályázatokat előminősítés keretében az érdemi elbírálásból a Bizottság egyedi döntéssel zárja ki és a pályázót erről írásban értesíti. 2.) Az ösztöndíj odaítéléséről a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján érdemben a Képviselő-testület határoz. 3.) A pályázatok elbírálása során a felsorolásnak megfelelő sorrendben előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki

19 a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az Önkormányzatnál a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.. (5) pontja szerint értendő reális foglalkoztatási igény, b) az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt, c) szociálisan rászorultabb. Az ösztöndíj megállapítása: Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén és azok szerint az ösztöndíjat a Képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható. 1.) Az ösztöndíj hallgatónkénti összege évben havonta Ft. A évi támogatás összegéről a Képviselő-testület a évi költségvetés megalkotásakor dönt. 2.) A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes az önkormányzati rendelet szerint szabályozott esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak. 3.) A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát mely évente legfeljebb kettő lehet a költségvetési rendeletben jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel a Képviselő-testület állapítja meg. 4.) Az ösztöndíj lemondása, vagy adott évi fel nem használása esetén az ösztöndíj-maradvány odaítéléséről a Képviselő-testület a következő évi pályázat elbírálása során dönt. Az ösztöndíj folyósítása 1.) A pályázat nyertesei a Képviselő-testület által meghatározott ideig tartó és mértékű pénzbeli támogatásban részesülnek, melyet a i Hivatal Gazdasági Osztálya folyósít. Az ösztöndíj a Képviselő-testület döntése alapján egy tanítási félévre, egy összegben is biztosítható. 2.) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert hallgató és az Önkormányzat között az önkormányzat rendeletének 1. számú függeléke szerinti Tanulmányi szerződés jöjjön létre. 3.) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt, ill. a hallgatói jogviszony megszűnése, továbbá a jogosultság elvesztése esetén ösztöndíjat az arra okot adó időponttól a pályázatot elnyert hallgató részére nem lehet folyósítani. 4.) Amennyiben a megállapított jogosultsági feltételekben olyan változás következett be, hogy azáltal a hallgató elvesztette az ösztöndíjra való jogosultságát, úgy azt a hallgatónak a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie. 5.) A pályázatokat elbíráló szerv a meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével adományozott a.) még folyósításra nem került ösztöndíjat visszavonja, b.) a már folyósított ösztöndíj esetében pedig a Szociális igazgatásról szóló évi III. tv bekezdéseiben meghatározottak szerint elrendelheti az ösztöndíj visszafizetését. A pályázat benyújtási határideje: május 25. (kedd) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselőtestületi ülés. A pályázatot (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város i Hivatala Szervezési és Önkormányzati Osztályánál (2336. Dunavarsány, Kossuth u. 18.) a 24/ es telefonszámon.

20 b) felkéri a t, hogy az a) pont szerinti pályázati felhívást, valamint a pályázati adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában jelentesse meg. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 63/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évre vonatkozó jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 64/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 65/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat járműsebesség-mérés dunavarsányi bevezetésére című napirendi pontot leveszi napirendjéről azzal, hogy később több információval rendelkezve ismételten megtárgyalják. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 66/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a) a szolgáltatott vízben található egészségkárosító anyagok 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt határértékek alá csökkentése érdekében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) ivóvízminőség javítás kétfordulós pályázati konstrukció (kódszám: ) keretében a második fordulóra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához benyújtja.

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben