Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai"

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Száger Gyula alpolgármestert, valamint Bakos András képviselőt választja meg. 6/2010. (II. 09.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok előtt: 1.) Tájékoztató a február 09-ei rendes Képviselő-testületi ülésre az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.) Beszámoló a december 10-ei rendes Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Napirendi pontok: 1.) Javaslat az OTP részvények értékesítésére 2.) Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására 3.) Javaslat a közterület használatának rendjéről szóló 14/2008 (VIII. 6.) rendelet hatályon kívül helyezésére 4.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 5.) Beszámolók az Önkormányzati fenntartású intézmények évi tevékenységeiről 6.) Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány évben végzett tevékenységéről 7.) Javaslat a Szociálpolitikai Alapítvány megszüntetésére 8.) Tájékoztató a Dunavarsányi Közbiztonsági és Közrendvédelmi Közalapítvány bírósági törléséről 9.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására 10.) Javaslat a Településszerkezeti Terv felülvizsgálati munkaközi egyeztetési dokumentációjának elfogadására 11.) Javaslat a évi Közbeszerzési Terv megalkotására 12.) Javaslat a köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező évi kiemelt célok meghatározására 13.) Javaslat a közfoglalkoztatási terv elfogadására 14.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvodában március 1-jétől indítható csoportok számának meghatározására

2 15.) Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 16.) Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 17.) Javaslat a Dunavarsány 786/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére 18.) Javaslat közvilágítás karbantartási ajánlat elfogadására A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 7/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) az Önkormányzat tulajdonában álló OTP törzsrészvények közül db-ot az értékesítés napján legmagasabb piaci áron de minimum 5240,- Ft/db árfolyamon - értékesít a Budapesti Értéktőzsdén. b) felhatalmazza a t a részvények értékesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 8/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Árpád Fejedelem Általános Iskola évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 9/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja.

3 10/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 11/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 12/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Városi Könyvtár évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 13/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Művelődési, Oktatási és Sport Közalapítvány évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 14/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az 58/2009.(IV.14.) számú határozatában foglalt döntését megerősítve a.) az 1. Pk /191. számú, A-217 számon nyilvántartásba vett Szociálpolitikai Alapítvány -t február 28. napjával a Ptk. 74/E. (3) bekezdése alapján megszünteti. b.) felkéri a t, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat a hatóságoktól szerezze be.

4 c.) felkéri a polgármestert, hogy a Szociálpolitikai Alapítvány megszüntetését kezdeményezze a Pest Megyei Bíróságnál. 15/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervét. b.) elfogadja, hogy Dunavarsány Város Önkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő munkák esetében a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft ben az elfogadott egységárakon nem változtat. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 16/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) saját részéről támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára tett javaslatokat. b) felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 17/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) saját részéről támogatja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti településszerkezeti terv felülvizsgálatára tett javaslatokat, az alábbi kiegészítésekkel: 1. A Naprózsa lakópark és az Ipari Park között húzódó védőerdő terület teljes egészében gazdasági erdő besorolást kapjon, ütemezett hasznosítási, kitermelési lehetőséggel. 2. Az 51 es út mentén, Nagyvarsány beépített területének hosszában kialakítandó gazdasági terület kijelölésénél figyelembe legyen véve a szántók zavartalan megközelítési lehetősége és a föld alatt húzódó vezetékek elhelyezkedési is. 3. A közigazgatási határ és a vasút által közrezárt, a település déli részén elhelyezkedő és ki nem bányászott szántó területek (Dunavarsány II. homok, kavics tájrendező fázis) mezőgazdasági területi besorolást kapjanak 30 méteres védőerdő kijelölésével a lakóterületek felé. 4. Azon területeken, amelyek erdő besorolásból mezőgazdasági területi javaslatként szerepelnek, bármilyen építési lehetőséget csak a meglévő faállomány megtartásával (a be nem építhető részeken) lehessen végezni.

5 5. A szennyvízszikkasztó terület védőtávolságába eső, jelenleg tartalék terület közpark besorolást kapjon. 6. A terv vegye figyelembe az Ipari Park területére hatályos (Gip) településrendezési eszközöket. 7. A Dunapart mentén fekvő, már beépített hétvégi házas övezet esetén kapjon lakóterületi (vagy hétvégi házas különleges területi) besorolást, hogy lehetővé váljék az OTÉK szerinti lakóházépítés feltételével a pince+földszint+tetőtér beépítési lehetőség. 8. A Nyúltelep körüli mezőgazdasági területi besorolásnál megvizsgálni a kivett, fás terület lehetőségét (esetleg különleges területként), figyelembe véve a jelenlegi, valóságos területhasználatot. 9. A terv különös figyelmet fordítson a HÉSZ 17. (9) bekezdésében előírtakra, mely alapján Dunavarsány közigazgatási területén belül a Bányakapitányság által eddig (2001. X. 9.) engedélyezett bányaterületeken kívül újabb bánya nem létesíthető. b) felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. 18/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. pontja alapján a évi közbeszerzési tervet a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 19/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az alábbiak szerint határozza meg a évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokat: Kultúra, művelődés, szociális ellátás területén: - Helyi rendezvények lebonyolításában aktív segítségnyújtás a Szervezők részére. - Oktatási, nevelési intézmények munkájának elősegítése, a felügyelet hatékonyabbá tétele. - Oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együttműködésének koordinálása, erősítése. Térségi, nemzetközi kapcsolatok: - Testvérvárosi kapcsolatok erősítése. - Társulásban vállalt feladataink ellátása. Gazdálkodás területén: - A gazdasági stabilitás megtartása, az intézményműködtetés színvonalának biztosítása. - Ki kell használni a pályázattal elnyerhető források felhasználásában rejlő lehetőségeket, minél több pályázat benyújtásával. - Városszépítési és tisztasági, virágosítás és lomtalanítási akció elősegítése. - Helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával tovább növelni az önkormányzat bevételeit. - A víz- és csatornahálózatra való rákötések további ellenőrzése.

6 - A közbeszerzések jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése, a tervezett beruházások lebonyolítása a hivatali osztályok szakmai segítségével. Testületek működésével kapcsolatban: - Képviselő-testület és bizottságai részére biztosítani kell a törvényes működés alapfeltételeit. Az előterjesztések és más döntéshez szükséges anyagok időben történő előkészítésével, pontos megküldésével. - A testületi és bizottsági határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a testület tájékoztatása a végrehajtásról. - A Dunavarsányban élők pontos, naprakész tájékoztatása az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről (újság, honlap). - Dunavarsány Város Önkormányzata rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. i Hivatal működésével kapcsolatban: - Választások előkészítése, lebonyolítása. - A jogszabályok, az önkormányzat képviselő-testülete, illetve a hivatal vezetője által meghatározott normák betartása, különös figyelemmel - minden köztisztviselő vonatkozásában - az ügyiratkezelés szabályainak, valamint az ügyiratok ügyintézési határidejének betartására, az eljárások egyszerűsítésére. - Ügyfelekkel való kapcsolat javítása, tájékoztatás, felvilágosítás eredményesebbé tétele. - A hivatal hatékony munkavégzése érdekében a köztisztviselők irányított képzésének, továbbképzésének biztosítása. és folyamatos A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 20/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat - a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 21/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. úgy dönt, hogy a Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) 11 csoportot indíthat a 2009/2010. nevelési évben március 1-jétől. 2. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A. (11) bekezdése alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 3. a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg.

7 A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 22/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Alapító Okirata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. b) felhatalmazza a t az a) pont szerinti dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 23/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. b) felhatalmazza a t az a) pont szerinti dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 24/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 25/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat d) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Alapító Okirata jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. e) felhatalmazza a t a dokumentum aláírására.

8 f) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 26/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat a) jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. b) felhatalmazza a t a dokumentum aláírására. c) felhatalmazza a t, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 27/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat jóváhagyja Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének i Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozat 3. számú melléklete szerinti 1. számú módosítását. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 28/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a tulajdonában lévő, egyéb forgalomképes vagyon besorolású, 786/3 helyrajzi számon 2336 Dunavarsány, Epres köz 11. számon nyilvántartott kivett beépítetlen 842 m 2 -es ingatlant a Zsi-Li Golden Építőipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 77., képviseli: Szabó Zsigmond cégjegyzék száma: , adószáma: ) részére bruttó ,- Ft vételáron értékesíti. 2. a vételár két egyenlő részletben történő kifizetését elfogadja. Az első részlet bruttó kettő millió forint kifizetését legkésőbb május 31. napjáig, a második részlet bruttó kettő millió forint kifizetését legkésőbb július 31. napjáig jóváhagyja. 3. a vételár teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. 4. az ivóvíz-közmű hozzájárulást egy lakóegység erejéig a vételárral megfizetettnek tekinti.

9 5. felkéri a t, hogy tájékoztassa a Vevőt, hogy az elidegenítéshez szükséges intézkedéseket akkor teszi meg, ha a Kérelmező előzetesen nyilatkozik arról, hogy az ingatlan tulajdonjogi átruházásból eredő valamennyi költséget viseli. 6. felhatalmazza a t az ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés aláírására. A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 29/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a közvilágítás karbantartására az Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 110.) ajánlatát fogadja el határozatlan időre szóló szerződéssel, 2 hónap felmondási idővel a január 29. napján kelt hivatalos árajánlata alapján. 2. felhatalmazza a t a közvilágítási karbantartási szerződés aláírására február 28. Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 25-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 30/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bakos András, valamint Csobolyó Miklós képviselőt választja meg. A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 31/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok: 1.) Javaslat a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak előirányzatának átcsoportosítására 2.) Javaslat az Önkormányzat 1/2009. (II.11.) költségvetési rendeletének módosítására 3.) Javaslat a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi állami támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

10 4.) Javaslat a Dunavarsány Város i Hivatal épületének felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv elfogadására 5.) Javaslat az útburkolatok felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadására 6.) Javaslat a Ráckevei Rendőrkapitányság állományába tartozó körzeti megbízott lakhatásának biztosítására 7.) Javaslat a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi számú ingatlan jogi helyzetének végleges rendezésére 8.) Javaslat a Dunavarsány 0132/22 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére 9.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására Zárt ülés: 10.) Javaslat a Dunavarsány Városi Könyvtár Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Házba való beolvadására 11.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. Együttműködési Megállapodásának módosítására 32/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat évi költségvetésén belül az állományba nem tartozók tiszteletdíj költséghelyről ,- Ft-ot, zárol tartalékba és a tartalékból ,- Ft-ot átcsoportosít a támogatások költséghelyre. A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére. 33/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat évi 32/2010. (II.25.) számú határozatában tartalékba helyezett eft-ot az alábbi szervezetek, illetve alapítványok támogatására használja fel: Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány 180 eft Isten Szolg. Ref. Misszió Alapítvány 270 eft Katolikus Templom Felújítása Alapítvány 960 eft ÖSSZESEN: 1410 eft A Képviselő-testület felkéri a t a szükséges intézkedések megtételére.

11 34/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 1. a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet-tervezet alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. 2. kötelezettséget vállal arra, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás tekintetében a támogatással csökkentett termelői díj és a lakos által fizetendő díj közötti különbséget a szolgáltatónak megtéríti. 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű eszközhasználati díjként meghatározott összeget a tárgyi eszközök fenntartására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja. 4. kijelenti, hogy e határozata a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló rendelet jelen előterjesztés idejében ismert tervezetével megegyező tartalommal történő hatályba lépését követően hatályosul. és folyamatos A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 35/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1. a 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. szám (hrsz.:112) alatti Dunavarsány Város Önkormányzat i Hivatal épület felújításának megvalósíthatósági tanulmánytervét elfogadja az alábbi módosító javaslatokkal - a díszterem alapterületének 110m 2 -re való növelésével - az épület kb. 2m-rel való eltolásával a hátsó front felé - az épület homlokzatának megjelenése kerüljön átgondolásra az építési engedélyezési tervdokumentációban 2. felhatalmazza a t a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére., illetve december 31. A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 36/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az eljárás megindítására.

12 A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 37/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításával, valamint a műszaki dokumentáció összeállításával és a műszaki ellenőrzés elvégzésével a Keviterv Akva Kft-t (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) bízza meg bruttó ,- Ft összegben a évi költségvetés útburkolat-felújítás költséghely terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szerződés aláírására. 38/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat c) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti szerződés felmondást, és felhatalmazza a t a felmondás aláírására. d) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti albérleti szerződés felmondást, és felhatalmazza a t a felmondás aláírására. e) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti bérleti szerződést, amely Oláh Krisztiánnal kerül megkötésre, és felhatalmazza a t a szerződés aláírására. f) felhatalmazza a t az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 39/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a 139/2009. (IX.08.) számú határozatát visszavonja.

13 40/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a) meg kívánja vásárolni a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan 2/8 tulajdoni hányadát Illinger Istvántól Ft, 2/8 tulajdoni hányadát Wágner Mátyástól Ft, 2/8 tulajdoni hányadát Kálnai Attila Istvánnétól Ft, míg 1/8 tulajdoni hányadát Illinger Anikótól Ft, összesen Ft, azaz Hatmillió-négyszázezer forint vételárért. b) az a) pont szerinti vételár fedezetét a évi költségvetése földterület vásárlás előirányzata és a többletbevételek terhére biztosítja. c) felhatalmazza a t az adásvételi szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 41/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a) az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott külterületi ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/8 tulajdoni hányadát intézményi fejlesztés felhasználási célra, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében. b) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. c) felhatalmazza a t, hogy az a) pont szerinti állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt nyújtsa be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. 42/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a.) az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a Dunavarsány 0132/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Magyar Állam tulajdonában lévő külterületi ingatlant közpark kialakítása felhasználási célra, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt közösségi tér biztosítása és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében. b.) vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve az ingatlan esetleges környezetvédelmi, tűzszerészeti szennyeződéstől való mentesítésének, illetve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését.

14 c.) felhatalmazza a t, hogy az a) pont szerinti állami tulajdon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt nyújtsa be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. 43/2010. (II. 25.) számú Képviselő-testületi határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 1. Vörös Istvánné Szabadkai u Végh Istvánné Hősök u.21/a 3. Józsa Vilmosné Honvéd u Mártonyi Gyuláné Honvéd u Lakatos Lászlóné Sport u Juhászné Vörös Éva Petőfi ltp Szabó Józsefné Bethlen u Perényi Jánosné Árpád u Bajzáth Béláné Kolozsvári u Herczeg Dezsőné Széchenyi u Dávid Mihályné Erkel u Végh Ildikó Nagyvarsányi u Papp Gáborné Rákóczi u Pongrácz Istvánné Petőfi u Lang Miklósné Petőfi ltp Vargáné Budafoki Katalin Kossuth u Knul Zsuzsanna Kolozsvári u Józsa Erzsébet Iskola u Budafoki Sándorné Kossuth u Gyurasics Gáborné Bokréta u. 1 póttagokként 21. Bódog Istvánné Arany u Rovó Jánosné Dózsa u Budafoki Ildikó Bartók u Pajerich Ildikó Kolozsvári u Sólymosi Erika Vasút sor Szabóné Pál Orsolya Kolozsvári u. 42 szám alatti lakosokat választja. meg. HVI vezetője Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 53/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat

15 az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Herczeg Mariann, valamint Csobolyó Miklós képviselőt választja meg. A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 54/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontot az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pont: 1.) Javaslat az Ipari Park Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adására a 038/1, 073, 076/9, 084/2, 084/4, hrsz-ú területekre vonatkozóan 55/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat, mint a 038/1 hrsz-ú, 073 hrsz-ú, 076/9 hrsz-ú, 084/2 hrsz-ú és 084/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa ezúton nyilatkozik afelől, hogy hozzájárul a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. által benyújtott KMOP-1.5.3/D kódszámú pályázatában bemutatott pályázati projektjavaslat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft általi aktiválásához, továbbá nyilatkozik afelől, hogy az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak. 56/2010. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 1. saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szennyvízvezeték megépítését követően szolgalmi jog alapításáról szóló ingyenes megállapodás jöhessen létre, amely a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. vel kerül megkötésre, és felhatalmazza a t annak aláírására az alábbi feltételek teljesülését követően: a. földmérő mérnök által elkészített átjárási és út szolgalmi jog alapításához, és annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez készült változási vázrajz megléte és benyújtása,

16 b. a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. részére szóló, a Jegyző által aláírt közútkezelői hozzájárulás megléte esetén, c. a Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft. által benyújtandó nyilatkozat megléte esetén, melyben Kérelmező vállalja a szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás megkötéséhez és az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges összes költséget, és vállalja, hogy a megvalósuló vezetékre való rákötést az Önkormányzat részére mindenkoron ingyenesen biztosítja. 2. felhatalmazza a t az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 15-ei rendes nyílt ülésének határozatai 57/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde, valamint Mekler Andrea képviselőt választja meg. 58/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok előtt: 1.) Tájékoztató a április 15-ei rendes Képviselő-testületi ülésre az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.) Beszámoló a február 09-ei rendes Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 4.) Tájékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról Napirendi pontok: 1.) Javaslat az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletének megalkotására 2.) Javaslat a évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyására 3.) Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évi beszámolójának elfogadására 4.) Javaslat Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntető cím alapítására 5.) Javaslat pályázat kiírására Dunavarsány Város Önkormányzatának a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján

17 6.) Javaslat a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 7.) Javaslat az önkormányzat évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 8.) Javaslat járműsebesség-mérés dunavarsányi bevezetésére 9.) Javaslat Dunavarsány Város Ivóvízminőség-javítási KEOP pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elfogadására 10.) Javaslat a Dunavarsányi 0138/76, 0138/77, 0138/78 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonására, valamint a Dunavarsány 3816 hrsz. alatti út térítésmentes átvételére 11.) Javaslat a Dunavarsány 0138/79 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonására, valamint a Dunavarsány 3818 hrsz-ú út térítésmentes átvételére 12.) Javaslat utca elnevezéséről Zárt ülés 13.) Javaslat kitüntető cím adományozására 14.) Javaslat a évi útalap, útburkolat és járda felújítás tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás elbírálására A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 59/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Iskola a Gyermekekért Alapítvány részére ,-Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 60/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat évi költségvetésének pénzmaradványát eft összegben hagyja jóvá. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 61/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft évre vonatkozó jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja.

18 A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 62/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII.1.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi felhívással: F E L H Í V Á S a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) rendelete alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei: Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is) 1.) aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást, 2.) aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig, 3.) aki első diplomát szerzőnek tekinthető, 4.) akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább jó (3.51 feletti) volt (kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet), 5.) és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, ha a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követően legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt. 6.) A pályázati adatlapon a kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez jogszabály (pl. Foglalkoztatási törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékű ún. diák-szociális juttatásban, vagy kedvezményben (pl. más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés, ill. az ezt kiváltó lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a kérelmezőnek a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabálynak a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai szerint kell igazolni, s azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni. 7.) Csatolni kell továbbá a hallgató felsőoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát, valamint az intézmény nyilatkozatát, (igazolását) a kérelmező hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról. A pályázat elbírálása: 1.) A formailag hibásan, tartalmilag hiányosan benyújtott pályázatok esetében javításra, hiánypótlásra a benyújtást követően legfeljebb egy esetben az Igazgatási Osztály erre irányuló írásbeli felhívása kézhezvételét követő 8 napon belül van lehetősége a pályázónak. Az ezt követően is hibás, hiányos, valamint az elkésetten benyújtott pályázatokat előminősítés keretében az érdemi elbírálásból a Bizottság egyedi döntéssel zárja ki és a pályázót erről írásban értesíti. 2.) Az ösztöndíj odaítéléséről a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján érdemben a Képviselő-testület határoz. 3.) A pályázatok elbírálása során a felsorolásnak megfelelő sorrendben előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki

19 a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az Önkormányzatnál a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.. (5) pontja szerint értendő reális foglalkoztatási igény, b) az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt, c) szociálisan rászorultabb. Az ösztöndíj megállapítása: Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén és azok szerint az ösztöndíjat a Képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható. 1.) Az ösztöndíj hallgatónkénti összege évben havonta Ft. A évi támogatás összegéről a Képviselő-testület a évi költségvetés megalkotásakor dönt. 2.) A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes az önkormányzati rendelet szerint szabályozott esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak. 3.) A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát mely évente legfeljebb kettő lehet a költségvetési rendeletben jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel a Képviselő-testület állapítja meg. 4.) Az ösztöndíj lemondása, vagy adott évi fel nem használása esetén az ösztöndíj-maradvány odaítéléséről a Képviselő-testület a következő évi pályázat elbírálása során dönt. Az ösztöndíj folyósítása 1.) A pályázat nyertesei a Képviselő-testület által meghatározott ideig tartó és mértékű pénzbeli támogatásban részesülnek, melyet a i Hivatal Gazdasági Osztálya folyósít. Az ösztöndíj a Képviselő-testület döntése alapján egy tanítási félévre, egy összegben is biztosítható. 2.) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert hallgató és az Önkormányzat között az önkormányzat rendeletének 1. számú függeléke szerinti Tanulmányi szerződés jöjjön létre. 3.) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt, ill. a hallgatói jogviszony megszűnése, továbbá a jogosultság elvesztése esetén ösztöndíjat az arra okot adó időponttól a pályázatot elnyert hallgató részére nem lehet folyósítani. 4.) Amennyiben a megállapított jogosultsági feltételekben olyan változás következett be, hogy azáltal a hallgató elvesztette az ösztöndíjra való jogosultságát, úgy azt a hallgatónak a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie. 5.) A pályázatokat elbíráló szerv a meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével adományozott a.) még folyósításra nem került ösztöndíjat visszavonja, b.) a már folyósított ösztöndíj esetében pedig a Szociális igazgatásról szóló évi III. tv bekezdéseiben meghatározottak szerint elrendelheti az ösztöndíj visszafizetését. A pályázat benyújtási határideje: május 25. (kedd) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselőtestületi ülés. A pályázatot (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá: Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város i Hivatala Szervezési és Önkormányzati Osztályánál (2336. Dunavarsány, Kossuth u. 18.) a 24/ es telefonszámon.

20 b) felkéri a t, hogy az a) pont szerinti pályázati felhívást, valamint a pályázati adatlapot a Dunavarsányi Napló következő számában jelentesse meg. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 63/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évre vonatkozó jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 64/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 65/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat járműsebesség-mérés dunavarsányi bevezetésére című napirendi pontot leveszi napirendjéről azzal, hogy később több információval rendelkezve ismételten megtárgyalják. A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 66/2010. (IV. 15.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a) a szolgáltatott vízben található egészségkárosító anyagok 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt határértékek alá csökkentése érdekében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) ivóvízminőség javítás kétfordulós pályázati konstrukció (kódszám: ) keretében a második fordulóra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához benyújtja.

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Gergőné Varga Tünde elnök, Szabó Ilona bizottsági tag, Szántó Judit bizottsági tag, Jóriné Bándli Barbara jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Gergőné Varga Tünde elnök, Szabó Ilona bizottsági tag, Szántó Judit bizottsági tag, Jóriné Bándli Barbara jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010. február 03-án 17 30 órakor Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági ülésén a Polgármesteri Hivatal helyiségében. Jelen vannak:,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai

2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai 2014.december 9-ei ülés Képviselő-testületi határozatai 187/2014. (XII. 09.) Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Békássy Szabolcs, Kun László 188/2014. (XII. 09.) Napirendi pontok elfogadása 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 80/2010. (VI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

JEGYZŐKÖNYV. 80/2010. (VI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről 2010. június 10-én 17 00 órakor, a i Hivatal nagytermében. Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző, Bihari

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben