J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba körjegyző, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol van: Mühlbert Kornél képviselő Dicső László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. A képviselőtestület az írásban kiküldött napirendeket elfogadja. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 2.) Szüreti Fesztivál programja 3.) Mocsolád Civilház Nonprofit Kft. változásai 4.) Szerződés kötése a Tolnatáj Televízióval 5.) Együttműködési megállapodás A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságával, vállalkozási szerződés kötése a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel. 6.) Tájékoztatás Kábel televízió díjairól, kábel televízió szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokról 7.) Alsómocsolád község csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtása 8.) EU Önerő Alap igénylésre pályázat benyújtása 9.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozás 10.) Az Alsómocsolád 0131/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése 11.) Folyószámla hitel összegének módosíta 12.) Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 13.) Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság perbe lépése 14.) Gáz kazán vásárlása az Őszi Fény Idősek Otthonába 15.) Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 16.) Szolgálati lakásba berendezés vásárlása 17.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) Napirendek tárgyalása: 1. Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1

2 Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést kézhez kapták, a két ülés között eltelt időszak eseményeiről az alábbiakat mondja el. - Egyetemisták felmérték a településen a lakások energetikai felhasználását. - Az erdei iskola tananyagára kiírt közbeszerzési eljárás lezajlott, pécsi vállalkozó nyerte el annak kidolgozását - A köztisztviselők július án kirándulni voltak Villányban, valamint megtekintették az EKF által szervezett rendezvényeket Pécsett. - Július 22-én Böszörményi Gyula vezetett Álomfogó tábor volt Alsómocsoládon - A Natur park ügyében kiegészítő szerződés szükséges még, az összes egyeztetés megvan, a minisztériummal megtörtént az egyeztetés, és valószínűleg megkapjuk a Natur park minősítést. - Az ISEC program keretében két külföldi diáklány jön Alsómocsoládra; egy lengyel és egy grúz lány. A grúz lány feladata az lesz, hogy a Körjegyzőség településein élő külföldiekkel kell felvennie a kapcsolatot, megkérdezni őket elképzeléseikről, javaslataikról. A lengyel lány feladata az lesz, hogy nézze meg hogyan lehet Alsómocsoládot megjeleníteni az Európa park keretein belül, és erre tegyen javaslatot. - A Mágocsi ÁMK-val egyeztetés történt óvoda ügyen. A polgármester asszony levelet írt, hogy az óvodai finanszírozás tekintetében nem tudnak összeget csökkenteni. Az alsómocsoládi szülőkkel is egyeztetés volt. Négy gyermek fog szeptembertől Bikalra járni óvodába, Mágocsra pedig 5 gyermek. Kéri a beszámoló elfogadását. 136/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata A két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató és a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2. Napirendi pont: Szüreti fesztivál programja Dicső László polgármester ismerteti a szüreti fesztivál programját, továbbá elmondja még, hogy a költségeit a Német Kisebbségi Önkormányzat fedezi. Az időpont szeptember 4. Kéri a program elfogadását. 2

3 137/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Szüreti fesztivál programjának elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szeptember 4-én megrendezésre kerülő szüreti fesztivál programját az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: szeptember Napirendi pont: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. változásai Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy a Mocsolád-Civilház Kft. üzletrész értékesítése megtörtént, Alsómocsolád Község Önkormányzata egyszemélyes tulajdonosa lett a Kft-nek. A társasági szerződésben foglaltak csak minimálisan változtak. A cégbírósághoz be kell nyújtani az Alapító Okiratot, melyhez kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 138/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata A Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. A Kft. ügyvezetője határozatlan időre Balogh Anikó. A Kft. felügyelő bizottságának tagjai Mühlbert Józsefné sz.: Himpl Márta Mária, Ginzer János an.: Schumann Anna, Ginzer Jánosné sz.: Piszer Rózsa, Dicső László an.: Kohl Mária, Veréb Zoltánné sz.: Staub Éva. A kft. könyvvizsgálója a D-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 7342 Mágocs, Szabadság u. 21. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert az Alapító Okirat aláírására. Határidő: augusztus 15. 3

4 4. Napirendi pont: Szerződés kötése a Tolnatáj televízióval Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy a Tolnatáj televízió ajánlatot tett arra, hogy évente 12 alkalommal az önkormányzat által megjelölt eseményről, rendezvényről híradó tudósítást, magazin anyagot készít és az elkészített anyagokat adásába szerkeszti. A szolgáltatás havi díja Ft. Kéri a képviselőtestület jóváhagyását a szerződés megkötésére. 139/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Vállalkozási szerződés kötése a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy vállalkozási szerződés köt a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel ( 7100 Szekszárd, Tartsay utca 10. ) helyi események, rendezvények híradó tudosítására, magazin anyagok készítésére. A szolgáltatás díja Ft/hó. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: szeptember Napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, Vállalkozási szerződés a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel Dicső László polgármester elmondja, hogy a Hét Patak Gyöngye Egyesület Alsómocsolád, mint a natúrpark kezelő és működtető szervezete együttműködési megállapodást kíván kötni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósával a natúrpark céljai megvalósulása érdekében. A célok a természeti erőforrások védelme, a térség turisztikai ágazatának fejlesztése, a turizmus fejlesztésén keresztül helyi munkahelyek létrehozása, a tájegység összehangolt fejlesztése, környezeti nevelés, képzés, kulturális örökség megóvása, fenntarthatósági kísérleti projektek megvalósítása. A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Szakmai anyagának kiegészítése vált szükségessé Ág község adataival. A kiegészítéshez vállakozási szerződés kötése kell a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel. Kéri az együttműködési megállapodás megkötésének és a vállalkozási szerződés megkötésének a jóváhagyását. 4

5 140/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Együttműködési megállapodás kötéséről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, vállalkozói szerződés kötése a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel 1.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával a Natúrpark céljai megvalósulása érdekében. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 2.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy vállalkozási szerződést köt a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel ( 9022 Győr, Árpád u. 51. ) a Hét Patak Gyöngye Natúrpark szakmai anyagának kiegészítésére Ág község adataival. A vállalkozói díj összegét Ft+ÁFA összegben állapítja meg. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Határidő: augusztus Napirendi pont: Tájékoztatás kábel televízió díjairól, kábel televízió szolgáltatásaira vonatkozó ajánlat Dicső László polgármester elmondja, hogy a Tarr Kft. az önkormányzat megrendelésére ajánlatot küldött az Őszi Fény Idősek Otthona, a Kölyök fészek Erdei Iskola, a Vendégház, a DAGYIÖK Dühöngő, a Faluház és a Szolgáltatóház Klubhelységébe bekötendő kábeltelevízió díjára vonatkozóan. Ismerteti a díjakat és javaslatot tesz annak elfogadására. 141/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Kábeltelevízó szolgáltatás havi díjára vonatkozó ajánlat elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Tarr Kft. ( 7100 Szekszárd, Táncsics u. 2. ) 5

6 ajánlatát a kábeltelevízió szolgáltatás havi díjára vonatkozóan az alábbiak szerint elfogadja: Vételi hely Igényelt szolgáltatás darab ÁSZF havi 1 év hűség akció Díj br. Ár br. - Őszi Fény Idősek Otthona Alap csomag 17 db Extra csomag 2 db Kölyök Fészek Erdei Iskola Extra csomag 1 db Vendégház Extra csomag 1 db DAGYIÖK Dühöngő Alap csomag 1 db Faluház Alap csomag 1 db Szolgáltatóház klub helysége Alap csomag 1 db db Az összes havi díj akciós és mennyiségi kedvezményekkel 12 hónap hűség esetén bruttó Ft. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a megadott árajánlat alapján a bekötéseket rendelje meg. Határidő: augusztus Napirendi pont: Alsómocsolád Község csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatot elutasították, de most ismételten lehetőség van új pályázat beadására. A műszaki tartalommal kapcsolatos egyeztetések megtörténtek. A kérdés az, hogy ki írja meg a pályázatot, két ajánlat van, az egyik pályázatíró Ft+ÁFA+ 5% sikerdíjért készítené el, míg a régi pályázatíró Ft+ÁFA, valamint a műszaki költségek összegért vállalja a pályázat elkészítését. Javaslatot tesz arra, hogy a pályázat ismételten kerüljön benyújtásra és a régi pályázatot íróval kössön az önkormányzat szerződést. Kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 142/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy ismételten pályázatot nyújt be Alsómocsolád község bel- és külterületi vízrendezésével kapcsolatosan. A pályázat megírásával megbízza a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Holding Zrt-t. A pályázat írás költségét Ft+ÁFA + a műszaki költség összegben állapítja meg. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítőjével kösse meg a szerződést. 6

7 Határidő: augusztus Napirendi pont: DDOP Alsómocsolád Települési bel- és külterületi vízrendezés EU Önerő Alap igénylésére pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy a bel- és külterületi vízrendezésre benyújtott DDOP pályázathoz Alsómocsolád Község Önkormányzata az EU Önerő Alapból elnyerhető támogatásra kíván pályázatot benyújtani az önkormányzatot terhelő saját erő csökkentésére. Kéri a képviselőtestület hozzájárulását. 143/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata DDOP Települési bel- és külterületi vízrendezés EU Önerő Alap Igénylésére benyújtandó pályázatról 1.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az általa tervezett LHH kistérségi program / DDOP Települési bel- és külterületi vízrendezés I. ütem tárgyú fejlesztés megvalósításához, évi költségvetésében rendelt saját forrást az EU Önerő Alapból elnyerhető támogatással egészíti ki, és ennek érdekében pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázó neve: Alsómocsolád Község Önkormányzat A pályázó címe: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon/fax: 72/ ) A tervezett fejlesztés főbb paraméterei a következők: A projekt során az Alsómocsolád belterületén meglévő útárkok rendezését burkolását tervezi. 3.) A finanszírozás pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint valósul meg: A pályázat két ütemben, két elszámolással valósul meg. 4.) A fejlesztés teljes bekerülési költsége: Ft, melynek összetétele és éves ütemezése az alábbi: évben Ft EU alapokból igényelt forrás évben Ft Hazai társfinanszírozás évben Ft EU Önerő Alap évben Ft Alsómocsolád Község Önkormányzat költségvetése. 7

8 5.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrást, évi költségvetésében a fejlesztés teljes időtartama alatt biztosítja. Határidő: szeptember Napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozás Dicső László polgármester tájékoztatásul elmondja, amennyiben az önkormányzat ismételten támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, csatlakozási nyilatkozatot kell beküldeni az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához, melyben részvételi szándékát fejezi ki az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban való részvételre. Elmondja még, hogy Alsómocsoládon ez a program már évek óta működik, és nagyon sok felsőoktatásban tanuló helyi diákot segített az önkormányzat tanulmányai költségeinek fedezésében. Kéri a képviselőtestületet, hogy az idei évben is járuljon hozzá a programhoz történő csatlakozáshoz. 144/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozásról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2010/2011-es tanévben is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és juttassa el az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósához, valamint gondoskodjon arról, hogy a pályázati kiírás kerüljön meghírdetésre. Határidő: A csatlakozási nyilatkozat elküldésére: A pályázat kiírására: október 1., 10. Napirendi pont: A z Alsómocsolád 0131/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítése Dicső László polgármester elmondja,hogy az önkormányzat tulajdonában van az Alsómocsolád 035/5 helyrajzi számú ingatlan, melyhez az önkormányzat licitálás útján jutott hozzá. Ezt az ingatlant 8

9 szeretné megvásárolni a szomszédos ingatlan tulajdonosa. Az önkormányzatnak kb Ft költsége keletkezett az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, javasolja, hogy ezért az összegért értékesítse az önkormányzat. Kéri a képviselőtestület véleményét. 145/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Alsómocsolád 0131/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alsómocsolád 0131/5 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant értékesíti Ft-os vételáron. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a vételi szándékát bejelentővel vegye fel a kapcsolatot és az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: október Napirendi pont: Folyószámla hitel összegének módosításáról Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület július 6-án megtartott ülésén döntött a folyószámla hitel felvételéről, javasolja, hogy a hozott határozat kerüljön módosításra és a folyószámla hitel összegét 7 millió forintban állapítsa meg a képviselőtestület. Kéri az előterjesztés jóváhagyását. 146/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Folyószámla hitel összegének módosításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a 124/2010. ( VII. 06. ) számú határozatával jóváhagyott 5 millió forint folyószámla hitel összege 7 millió forintra módosuljon. A folyószámla hitelt az önkormányzat a számlavezető pénzintézetétől: az OTP Bank NyRt-től kívánja felvenni. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla hitel felvételéről szóló szerződést írja alá. Határidő: augusztus 18. 9

10 12. Napirendi pont: Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utca végén a vízelvezetés nem megoldott, ezért az utca végén lévő 76 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat értékbecslővel felmérette, aki a jelzett ingatlant Ft-ra értékelte fel. Javasolja, amennyiben az ingatlan tulajdonosai hozzájárulnak az értékesítéshez, úgy az önkormányzat vásárolja meg a területet, ezáltal a vízelvezetés kérdése megoldásra kerülne. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 147/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy megvásárolja az Alsómocsolád 76 hrsz-on nyilvántartott belterületi beépítetlen terület megnevezésű, 1092 m2 nagyságú ingatlant Ft-os vételáron. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal és jelezze az önkormányzat vételi szándékát. Határidő: október Napirendi pont: Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság által indított folyamatba levő perbe történő beavatkozásról Dicső László polgármester elmondja, hogy az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság perben áll a Baranya Megyei Földhivatallal földhasználati nyilvántartásba vételt elrendelő határozata végett, melyet nem tart jogszerűnek. Javasolja, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata a per nyertességének elősegítése érdekében avatkozzon be a perbe. 10

11 148/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság által indított 7.K /2010 szám alatt folyamatba levő perbe történő beavatkozásról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság felperes által, a Baranya Megyei Földhivatal alperes ellen a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt a Baranya Megyei Bíróság előtt 7. K /2010 szám alatt folyamatba levő perbe a felperes pernyertességének elősegítése érdekében beavatkozik. Felhatalmazza Dicső László polgármestert, hogy a jogi képviselettel Dr. Illés Judit jogtanácsost bízza meg. Határidő: azonnal 14. Napirendi pont: Gáz kazán vásárlása az Őszi Fény Idősek Otthonába Dicső László polgármester elmondja, hogy az Őszi Fény Idősek Otthonába gáz kazánra két ajánlat érkezett. Az egyik ajánlat SAVIO 624 SH kazánra érkezett 3 év garanciával Ft összegben, a másik ajánlat Immerga Eolo Mini 24 kw-os gáz kazán Ft-ért., 5 év jótállással. A polgármester javaslatot tesz 1 db SAVIO kazán megrendelésére. 149/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Gáz kazán vásárlásáról az Őszi Fény Idősek Otthonába Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Őszi Fény Idősek Otthonába 1 darab SAVIO 624 SH kazánt rendelt bruttó Ft ért. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert, hogy gondoskodjon a gáz kazán megrendeléséről. Határidő: azonnal 11

12 15. Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előadó: Kárpáti Csaba körjegyző Kárpáti Csaba körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizottság tagjait az önkormányzati választás kiírását követően, a választás előtt legalább 42 nappal kell megválasztani. A megbízatásuk a következő önkormányzati választások előtt megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. A bizottság egy szavazókörös településen 5 választott tagból áll. A bizottság biztonságos működéséhez szükséges póttagokat is választani. Javasolja a testületnek Novák Lászlóné és Feuerstein Anett lakosokat póttagnak megválasztani. A képviselőtestület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 150/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: Helyi Választási Bizottság Alsómocsolád: Elnök: Kása Lajos 7345 Alsómocsolád,Rákóczi u.42 Tagok: Bandiné Orbán Irén 7345 Alsómocsolád, Petőfi u.91 Bódog Antalné 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.97 Dénes Dániel 7345 Alsómocsolád,Rákócz u.66 Szigeti János 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.40 Póttag: Novák Lászlóné 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.137 Feuerstein Anett 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.115 Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság Alsómocsolád: Elnök: Bódog Antal 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.97 Tagok: Pandur Istvánné 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.108/1 Laczkó Antalné 7345 Alsómocsolád,Rákóczi u.60 Dicső Martina 7345 Alsómocsolád,Széchenyi u.1 Vetró Imréné 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.8. Póttag: Smodics Lászlóné 7345 Alsómocsolád, Kossuth u.116 Dicső Lászlóné 7345 Alsómocsolád,Széchenyi u.1. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a bizottságok tagjainak eskütétele után a megbízóleveleket adja át. Határidő: augusztus

13 16. Napirendi pont: Szolgálati lakásba bútor vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utca 18. szám alatt lévő Szolgáltatóházban üresen áll a szolgálati lakás, javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat vásároljon bútort az üresen álló lakásba. Kéri a képviselőtestület véleményét. Hozzászólások: Ginzer János alpolgármester nem javasolja a bútor vásárlását, mivel az összeállított lista alapján az több százezer forintba kerülne. Véleménye szerint pillanatnyilat nincs rá szükség. Javasolja, hogy a bútor vásárlásra kérdésére akkor térjen vissza az önkormányzat, ha valakinek ki lesz adva a lakás szolgálati lakásként. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 1 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 151/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Szolgálati lakásba történő bútorvásárlás elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alsómocsolád, Rákóczi utca 18. szám alatt lévő szolgálati lakásba nem vásárol bútort és berendezést. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dicső László Polgármester Kárpáti Csaba körjegyző 13

14 14

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba mb. körjegyző,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. június 8-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel ő,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének augusztus 3-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének augusztus 3-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. augusztus 3-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes képvisel ő, Körtési Károly

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 4-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 4-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. november 4-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 28-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 28-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. február 28-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes képvisel ő, Körtési Károly

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 27- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én tartott nyílt üléséről. 103/2014.(VIII.07.) sz. határozat 104/2014.(VIII.07.)

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben