J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba körjegyző, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezető Igazoltan távol van: Mühlbert Kornél képviselő Dicső László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. A képviselőtestület az írásban kiküldött napirendeket elfogadja. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 2.) Szüreti Fesztivál programja 3.) Mocsolád Civilház Nonprofit Kft. változásai 4.) Szerződés kötése a Tolnatáj Televízióval 5.) Együttműködési megállapodás A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságával, vállalkozási szerződés kötése a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel. 6.) Tájékoztatás Kábel televízió díjairól, kábel televízió szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokról 7.) Alsómocsolád község csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtása 8.) EU Önerő Alap igénylésre pályázat benyújtása 9.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozás 10.) Az Alsómocsolád 0131/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése 11.) Folyószámla hitel összegének módosíta 12.) Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 13.) Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság perbe lépése 14.) Gáz kazán vásárlása az Őszi Fény Idősek Otthonába 15.) Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 16.) Szolgálati lakásba berendezés vásárlása 17.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) Napirendek tárgyalása: 1. Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1

2 Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület tagjai a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést kézhez kapták, a két ülés között eltelt időszak eseményeiről az alábbiakat mondja el. - Egyetemisták felmérték a településen a lakások energetikai felhasználását. - Az erdei iskola tananyagára kiírt közbeszerzési eljárás lezajlott, pécsi vállalkozó nyerte el annak kidolgozását - A köztisztviselők július án kirándulni voltak Villányban, valamint megtekintették az EKF által szervezett rendezvényeket Pécsett. - Július 22-én Böszörményi Gyula vezetett Álomfogó tábor volt Alsómocsoládon - A Natur park ügyében kiegészítő szerződés szükséges még, az összes egyeztetés megvan, a minisztériummal megtörtént az egyeztetés, és valószínűleg megkapjuk a Natur park minősítést. - Az ISEC program keretében két külföldi diáklány jön Alsómocsoládra; egy lengyel és egy grúz lány. A grúz lány feladata az lesz, hogy a Körjegyzőség településein élő külföldiekkel kell felvennie a kapcsolatot, megkérdezni őket elképzeléseikről, javaslataikról. A lengyel lány feladata az lesz, hogy nézze meg hogyan lehet Alsómocsoládot megjeleníteni az Európa park keretein belül, és erre tegyen javaslatot. - A Mágocsi ÁMK-val egyeztetés történt óvoda ügyen. A polgármester asszony levelet írt, hogy az óvodai finanszírozás tekintetében nem tudnak összeget csökkenteni. Az alsómocsoládi szülőkkel is egyeztetés volt. Négy gyermek fog szeptembertől Bikalra járni óvodába, Mágocsra pedig 5 gyermek. Kéri a beszámoló elfogadását. 136/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata A két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató és a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2. Napirendi pont: Szüreti fesztivál programja Dicső László polgármester ismerteti a szüreti fesztivál programját, továbbá elmondja még, hogy a költségeit a Német Kisebbségi Önkormányzat fedezi. Az időpont szeptember 4. Kéri a program elfogadását. 2

3 137/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Szüreti fesztivál programjának elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szeptember 4-én megrendezésre kerülő szüreti fesztivál programját az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: szeptember Napirendi pont: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. változásai Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy a Mocsolád-Civilház Kft. üzletrész értékesítése megtörtént, Alsómocsolád Község Önkormányzata egyszemélyes tulajdonosa lett a Kft-nek. A társasági szerződésben foglaltak csak minimálisan változtak. A cégbírósághoz be kell nyújtani az Alapító Okiratot, melyhez kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 138/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata A Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. A Kft. ügyvezetője határozatlan időre Balogh Anikó. A Kft. felügyelő bizottságának tagjai Mühlbert Józsefné sz.: Himpl Márta Mária, Ginzer János an.: Schumann Anna, Ginzer Jánosné sz.: Piszer Rózsa, Dicső László an.: Kohl Mária, Veréb Zoltánné sz.: Staub Éva. A kft. könyvvizsgálója a D-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 7342 Mágocs, Szabadság u. 21. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert az Alapító Okirat aláírására. Határidő: augusztus 15. 3

4 4. Napirendi pont: Szerződés kötése a Tolnatáj televízióval Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy a Tolnatáj televízió ajánlatot tett arra, hogy évente 12 alkalommal az önkormányzat által megjelölt eseményről, rendezvényről híradó tudósítást, magazin anyagot készít és az elkészített anyagokat adásába szerkeszti. A szolgáltatás havi díja Ft. Kéri a képviselőtestület jóváhagyását a szerződés megkötésére. 139/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Vállalkozási szerződés kötése a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy vállalkozási szerződés köt a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel ( 7100 Szekszárd, Tartsay utca 10. ) helyi események, rendezvények híradó tudosítására, magazin anyagok készítésére. A szolgáltatás díja Ft/hó. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: szeptember Napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, Vállalkozási szerződés a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel Dicső László polgármester elmondja, hogy a Hét Patak Gyöngye Egyesület Alsómocsolád, mint a natúrpark kezelő és működtető szervezete együttműködési megállapodást kíván kötni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósával a natúrpark céljai megvalósulása érdekében. A célok a természeti erőforrások védelme, a térség turisztikai ágazatának fejlesztése, a turizmus fejlesztésén keresztül helyi munkahelyek létrehozása, a tájegység összehangolt fejlesztése, környezeti nevelés, képzés, kulturális örökség megóvása, fenntarthatósági kísérleti projektek megvalósítása. A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Szakmai anyagának kiegészítése vált szükségessé Ág község adataival. A kiegészítéshez vállakozási szerződés kötése kell a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel. Kéri az együttműködési megállapodás megkötésének és a vállalkozási szerződés megkötésének a jóváhagyását. 4

5 140/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Együttműködési megállapodás kötéséről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával, vállalkozói szerződés kötése a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel 1.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával a Natúrpark céljai megvalósulása érdekében. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 2.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy vállalkozási szerződést köt a Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft-vel ( 9022 Győr, Árpád u. 51. ) a Hét Patak Gyöngye Natúrpark szakmai anyagának kiegészítésére Ág község adataival. A vállalkozói díj összegét Ft+ÁFA összegben állapítja meg. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Határidő: augusztus Napirendi pont: Tájékoztatás kábel televízió díjairól, kábel televízió szolgáltatásaira vonatkozó ajánlat Dicső László polgármester elmondja, hogy a Tarr Kft. az önkormányzat megrendelésére ajánlatot küldött az Őszi Fény Idősek Otthona, a Kölyök fészek Erdei Iskola, a Vendégház, a DAGYIÖK Dühöngő, a Faluház és a Szolgáltatóház Klubhelységébe bekötendő kábeltelevízió díjára vonatkozóan. Ismerteti a díjakat és javaslatot tesz annak elfogadására. 141/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Kábeltelevízó szolgáltatás havi díjára vonatkozó ajánlat elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Tarr Kft. ( 7100 Szekszárd, Táncsics u. 2. ) 5

6 ajánlatát a kábeltelevízió szolgáltatás havi díjára vonatkozóan az alábbiak szerint elfogadja: Vételi hely Igényelt szolgáltatás darab ÁSZF havi 1 év hűség akció Díj br. Ár br. - Őszi Fény Idősek Otthona Alap csomag 17 db Extra csomag 2 db Kölyök Fészek Erdei Iskola Extra csomag 1 db Vendégház Extra csomag 1 db DAGYIÖK Dühöngő Alap csomag 1 db Faluház Alap csomag 1 db Szolgáltatóház klub helysége Alap csomag 1 db db Az összes havi díj akciós és mennyiségi kedvezményekkel 12 hónap hűség esetén bruttó Ft. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a megadott árajánlat alapján a bekötéseket rendelje meg. Határidő: augusztus Napirendi pont: Alsómocsolád Község csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatot elutasították, de most ismételten lehetőség van új pályázat beadására. A műszaki tartalommal kapcsolatos egyeztetések megtörténtek. A kérdés az, hogy ki írja meg a pályázatot, két ajánlat van, az egyik pályázatíró Ft+ÁFA+ 5% sikerdíjért készítené el, míg a régi pályázatíró Ft+ÁFA, valamint a műszaki költségek összegért vállalja a pályázat elkészítését. Javaslatot tesz arra, hogy a pályázat ismételten kerüljön benyújtásra és a régi pályázatot íróval kössön az önkormányzat szerződést. Kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 142/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Csapadékvíz elvezetésére pályázat benyújtásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy ismételten pályázatot nyújt be Alsómocsolád község bel- és külterületi vízrendezésével kapcsolatosan. A pályázat megírásával megbízza a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Holding Zrt-t. A pályázat írás költségét Ft+ÁFA + a műszaki költség összegben állapítja meg. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítőjével kösse meg a szerződést. 6

7 Határidő: augusztus Napirendi pont: DDOP Alsómocsolád Települési bel- és külterületi vízrendezés EU Önerő Alap igénylésére pályázat benyújtása Dicső László polgármester elmondja, hogy a bel- és külterületi vízrendezésre benyújtott DDOP pályázathoz Alsómocsolád Község Önkormányzata az EU Önerő Alapból elnyerhető támogatásra kíván pályázatot benyújtani az önkormányzatot terhelő saját erő csökkentésére. Kéri a képviselőtestület hozzájárulását. 143/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata DDOP Települési bel- és külterületi vízrendezés EU Önerő Alap Igénylésére benyújtandó pályázatról 1.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az általa tervezett LHH kistérségi program / DDOP Települési bel- és külterületi vízrendezés I. ütem tárgyú fejlesztés megvalósításához, évi költségvetésében rendelt saját forrást az EU Önerő Alapból elnyerhető támogatással egészíti ki, és ennek érdekében pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázó neve: Alsómocsolád Község Önkormányzat A pályázó címe: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon/fax: 72/ ) A tervezett fejlesztés főbb paraméterei a következők: A projekt során az Alsómocsolád belterületén meglévő útárkok rendezését burkolását tervezi. 3.) A finanszírozás pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint valósul meg: A pályázat két ütemben, két elszámolással valósul meg. 4.) A fejlesztés teljes bekerülési költsége: Ft, melynek összetétele és éves ütemezése az alábbi: évben Ft EU alapokból igényelt forrás évben Ft Hazai társfinanszírozás évben Ft EU Önerő Alap évben Ft Alsómocsolád Község Önkormányzat költségvetése. 7

8 5.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrást, évi költségvetésében a fejlesztés teljes időtartama alatt biztosítja. Határidő: szeptember Napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozás Dicső László polgármester tájékoztatásul elmondja, amennyiben az önkormányzat ismételten támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló fiatalokat, csatlakozási nyilatkozatot kell beküldeni az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához, melyben részvételi szándékát fejezi ki az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban való részvételre. Elmondja még, hogy Alsómocsoládon ez a program már évek óta működik, és nagyon sok felsőoktatásban tanuló helyi diákot segített az önkormányzat tanulmányai költségeinek fedezésében. Kéri a képviselőtestületet, hogy az idei évben is járuljon hozzá a programhoz történő csatlakozáshoz. 144/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz történő csatlakozásról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2010/2011-es tanévben is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programhoz A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és juttassa el az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósához, valamint gondoskodjon arról, hogy a pályázati kiírás kerüljön meghírdetésre. Határidő: A csatlakozási nyilatkozat elküldésére: A pályázat kiírására: október 1., 10. Napirendi pont: A z Alsómocsolád 0131/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítése Dicső László polgármester elmondja,hogy az önkormányzat tulajdonában van az Alsómocsolád 035/5 helyrajzi számú ingatlan, melyhez az önkormányzat licitálás útján jutott hozzá. Ezt az ingatlant 8

9 szeretné megvásárolni a szomszédos ingatlan tulajdonosa. Az önkormányzatnak kb Ft költsége keletkezett az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, javasolja, hogy ezért az összegért értékesítse az önkormányzat. Kéri a képviselőtestület véleményét. 145/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Alsómocsolád 0131/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alsómocsolád 0131/5 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant értékesíti Ft-os vételáron. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a vételi szándékát bejelentővel vegye fel a kapcsolatot és az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: október Napirendi pont: Folyószámla hitel összegének módosításáról Dicső László polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület július 6-án megtartott ülésén döntött a folyószámla hitel felvételéről, javasolja, hogy a hozott határozat kerüljön módosításra és a folyószámla hitel összegét 7 millió forintban állapítsa meg a képviselőtestület. Kéri az előterjesztés jóváhagyását. 146/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Folyószámla hitel összegének módosításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a 124/2010. ( VII. 06. ) számú határozatával jóváhagyott 5 millió forint folyószámla hitel összege 7 millió forintra módosuljon. A folyószámla hitelt az önkormányzat a számlavezető pénzintézetétől: az OTP Bank NyRt-től kívánja felvenni. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámla hitel felvételéről szóló szerződést írja alá. Határidő: augusztus 18. 9

10 12. Napirendi pont: Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utca végén a vízelvezetés nem megoldott, ezért az utca végén lévő 76 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat értékbecslővel felmérette, aki a jelzett ingatlant Ft-ra értékelte fel. Javasolja, amennyiben az ingatlan tulajdonosai hozzájárulnak az értékesítéshez, úgy az önkormányzat vásárolja meg a területet, ezáltal a vízelvezetés kérdése megoldásra kerülne. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 147/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Alsómocsolád 76 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy megvásárolja az Alsómocsolád 76 hrsz-on nyilvántartott belterületi beépítetlen terület megnevezésű, 1092 m2 nagyságú ingatlant Ft-os vételáron. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal és jelezze az önkormányzat vételi szándékát. Határidő: október Napirendi pont: Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság által indított folyamatba levő perbe történő beavatkozásról Dicső László polgármester elmondja, hogy az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság perben áll a Baranya Megyei Földhivatallal földhasználati nyilvántartásba vételt elrendelő határozata végett, melyet nem tart jogszerűnek. Javasolja, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata a per nyertességének elősegítése érdekében avatkozzon be a perbe. 10

11 148/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság által indított 7.K /2010 szám alatt folyamatba levő perbe történő beavatkozásról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestület úgy dönt, hogy az Alsómocsoládi Helyi Birtokhasznosítási Bizottság felperes által, a Baranya Megyei Földhivatal alperes ellen a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt a Baranya Megyei Bíróság előtt 7. K /2010 szám alatt folyamatba levő perbe a felperes pernyertességének elősegítése érdekében beavatkozik. Felhatalmazza Dicső László polgármestert, hogy a jogi képviselettel Dr. Illés Judit jogtanácsost bízza meg. Határidő: azonnal 14. Napirendi pont: Gáz kazán vásárlása az Őszi Fény Idősek Otthonába Dicső László polgármester elmondja, hogy az Őszi Fény Idősek Otthonába gáz kazánra két ajánlat érkezett. Az egyik ajánlat SAVIO 624 SH kazánra érkezett 3 év garanciával Ft összegben, a másik ajánlat Immerga Eolo Mini 24 kw-os gáz kazán Ft-ért., 5 év jótállással. A polgármester javaslatot tesz 1 db SAVIO kazán megrendelésére. 149/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Gáz kazán vásárlásáról az Őszi Fény Idősek Otthonába Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Őszi Fény Idősek Otthonába 1 darab SAVIO 624 SH kazánt rendelt bruttó Ft ért. A képviselőtestület megbízza Dicső László polgármestert, hogy gondoskodjon a gáz kazán megrendeléséről. Határidő: azonnal 11

12 15. Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Előadó: Kárpáti Csaba körjegyző Kárpáti Csaba körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizottság tagjait az önkormányzati választás kiírását követően, a választás előtt legalább 42 nappal kell megválasztani. A megbízatásuk a következő önkormányzati választások előtt megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. A bizottság egy szavazókörös településen 5 választott tagból áll. A bizottság biztonságos működéséhez szükséges póttagokat is választani. Javasolja a testületnek Novák Lászlóné és Feuerstein Anett lakosokat póttagnak megválasztani. A képviselőtestület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 150/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: Helyi Választási Bizottság Alsómocsolád: Elnök: Kása Lajos 7345 Alsómocsolád,Rákóczi u.42 Tagok: Bandiné Orbán Irén 7345 Alsómocsolád, Petőfi u.91 Bódog Antalné 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.97 Dénes Dániel 7345 Alsómocsolád,Rákócz u.66 Szigeti János 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.40 Póttag: Novák Lászlóné 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.137 Feuerstein Anett 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.115 Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság Alsómocsolád: Elnök: Bódog Antal 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.97 Tagok: Pandur Istvánné 7345 Alsómocsolád,Petőfi u.108/1 Laczkó Antalné 7345 Alsómocsolád,Rákóczi u.60 Dicső Martina 7345 Alsómocsolád,Széchenyi u.1 Vetró Imréné 7345 Alsómocsolád,Kossuth u.8. Póttag: Smodics Lászlóné 7345 Alsómocsolád, Kossuth u.116 Dicső Lászlóné 7345 Alsómocsolád,Széchenyi u.1. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a bizottságok tagjainak eskütétele után a megbízóleveleket adja át. Határidő: augusztus

13 16. Napirendi pont: Szolgálati lakásba bútor vásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utca 18. szám alatt lévő Szolgáltatóházban üresen áll a szolgálati lakás, javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat vásároljon bútort az üresen álló lakásba. Kéri a képviselőtestület véleményét. Hozzászólások: Ginzer János alpolgármester nem javasolja a bútor vásárlását, mivel az összeállított lista alapján az több százezer forintba kerülne. Véleménye szerint pillanatnyilat nincs rá szükség. Javasolja, hogy a bútor vásárlásra kérdésére akkor térjen vissza az önkormányzat, ha valakinek ki lesz adva a lakás szolgálati lakásként. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 1 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 151/2010. ( VIII. 12. ) számú határozata Szolgálati lakásba történő bútorvásárlás elutasításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alsómocsolád, Rákóczi utca 18. szám alatt lévő szolgálati lakásba nem vásárol bútort és berendezést. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dicső László Polgármester Kárpáti Csaba körjegyző 13

14 14

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben