Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb események történtek: Jegyző A jelentés a május 11-től június 12-ig terjedő időszakot öleli fel. Az említett időszakban a legjelentősebb feladatot az EP választás előkészítése és lebonyolítása jelentette. Ez alatt az idő alatt május június időpontokban zajlott le a szavazatszámláló bizottságok felkészítése. Ebben az időpontokban 4 alkalommal történt meg a jegyzőkönyvvezetők, az átvevők és számszaki ellenőrzök felkészítése is. A jegyző május 14-én, 22-én és június 5-én tartott egyeztető megbeszélést a Helyi Választási Iroda tagjaival. A választási próbák, illetve főpróbák május 26-én, 28-án zajlottak le. Május 27-én a főjegyző tartott értekezletet a Helyi Választási Iroda vezetői és az informatikusok számára. Június 2-án a posta vezetőjével történt egyeztető megbeszélés, 3-án a rendőrség és polgárőrség illetékeseivel történt meg a választásnapi feladatok megvitatása. Május 21-én igazgatói értekezleten adtunk tájékoztatást az iskolák, óvodák, és intézmények vezetőinek a választásnapi feladatokról, ahol szavazókörök működtek. Június 6-án póteskü kivétele történt meg és ezen a napon vették át a szavazatszámláló bizottságok elnökei a választási anyagokat. Megtörtént a szavazókörök ellenőrzése mind a HVI, mind a rendőrség, mind az SZSZB elnökök részéről. Június 7-én vasárnap a választás reggel 6 órakor rendben megkezdődött és 19 órakor befejeződött. A napközben felmerülő problémákat a Helyi Választási Iroda vezetője és tagjai kontrollálták, azt megoldották. A nap folyamán az irodához 2 írásbeli bejelentés érkezett a választási kampánycsend megsértéséről, amelyet illetékességből azonnal továbbítottunk a Területi Választási Bizottsághoz. A választás végeredménye éjjel negyed 1-re elkészült. Június 8-án a jegyzőkönyveket hiánytalanul továbbítottuk a Területi Választási Irodához, ahonnan június 11-éig kifogás nem érkezett. Miután kifogás a választás eredményével kapcsolatban fent említett időig nem történt, ezért a választásban használt urnákat szeptember 8-áig tárolásra félre raktuk. Június 8-ától 12-éig a választás pénzügyi feladatainak ellenőrzését végeztük. A kerületünk választási eredményeit a melléklet tartalmazza. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A fentieken kívül a jegyző május 11-én részt vett a vezetői értekezleten. Május 12-én aljegyző asszonnyal és a közbeszerzési referenssel az aktuális feladatokat beszélte meg. 13-án részt vett a Fővárosi Jegyzők Egyesületének értekezletén. 15-étől 21-éig az Országos Jogász Szövetség által szervezett drezdai szakmai úton vett részt. Az útról készült úti beszámoló megtekinthető a Jegyzői Kabinet Irodán, illetve a személyzeti referensnél. Május 25-én a hivatalban tartott véradáson vett részt, valamint vezetői értekezleten. Fogadónapján 14-en jelentek meg. 26-án irodavezetői értekezletet tartott, majd Bojta Jánossal az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt vezetőjével tartott megbeszélést. 28-án Vinczek György alpolgármester úrral az OTP Hungaro-Project Kft meghívására Sikeres projektekkel az élhetőbb településekért konferencián vettek részt. A késő délutáni órákban az aznapi bejárás feladatait koordinálta. Június 3-án a júniusi bejárás feladatait egyeztette a kerület és a hivatal illetékes munkatársaival, valamint a hivatalban működő ügyvédek feladatairól tartott megbeszélést. Június 9-én fogadta Érd jegyzőjét és munkatársait Szűcsné T. Erzsébet irodavezetővel, hogy szakmai segítséget adjanak a város építéshatósági ügyeihez. Ugyanezen a napon Nagy Péter igazgatóval és dr. Béja Julianna irodavezetővel a évi CLXXXI. törvény alkalmazásának kérdéseit vitatta meg Mihály András bizottsági elnök úr kérésére. 10-én 6 fő részére adott át jubileumi jutalmat. 11-én a júniusi első bejárás feladatait koordinálta. 12-én a Kispesti Városháza tárlat megnyitóján mondott köszöntőt, majd részt vett a KMO-ban tartott ünnepi ülésen. A beszámolás időszakában 90 főszámos és 182 alszámos iktatás történt a jegyző részére. Jegyzői intézkedések: A bizottsági titkárok részére jutalom számfejtése A június 8-ai munkarendről a évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásról szóló /2008. sz. jegyzői intézkedés kiegészítéséről Aljegyző A május 19-i testületi ülést követően aláírta a testület által meghozott határozatokat, elfogadott rendeleteket. Ezt követően ellenőrizte és jóváhagyta a képviselő-testület nyílt, illetve zárt ülésének jegyzőkönyveit. Május a között a Jogi Iroda vezetőjével Sopronban jogi továbbképzésen vett részt. Május 26-án részt vett a polgármester úrnál a Wekerle, ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázattal kapcsolatban kötelezően létrehozandó városfejlesztési társasággal összefüggő megbeszélésen. Ezt követően részt vett a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság rendkívüli ülésén, ahol a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által ellátottak étkeztetésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást, a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésével kapcsolatos ajánlattételi felhívást, valamint a Wekerle, ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázat megvalósításához kapcsolódó előzetes tájékoztató szerepelt a napirenden. Részt vett az irodavezetői értekezleten. Ezt követően Szeifert Ferencnével a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetőjével tárgyalt a szociális kerek asztalról szóló rendelet-tervezetéről. Május 27-én Kaposi György kollegával együtt az Európai Parlamenti választásokhoz kötődően tartott felkészítést a jegyzőkönyvvezetők részére. Ezt követően a Városfejlesztési Kft ügyében tartott megbeszélést az érintett kollégákkal, illetve dr. Tallos Erzsébettel, aki ügyvédként működik közre a Kft alapításában. Május 28-án részt vett az önkormányzat által igénybe veendő folyószámla hitelre beérkezett ajánlatok bontásán.

3 3 Ezt követően a Közpark Kft ügyvezetőjével tárgyalt a Kft és az önkormányzat között létrehozandó szerződések tekintetében. 28-án előkészítette a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához, illetve a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz megküldendő levelet és az ahhoz kapcsolódó 35 db alapító okiratot és azt megküldtük az érintetteknek. Május 29-én részt vett a jegyzőkönyvezetők ismételt felkészítésén. Folyamatosan ellenőrizte a részére megküldött szerződéseket. Részt vett a városfejlesztési kft-vel kapcsolatos anyagok kidolgozásában. Június 2-án részt vett a folyószámlahitellel kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt-vel folytatott közbeszerzési tárgyaláson, illetve az ajánlat értékelésein. Ugyanezen a napon részt vett a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság aktuális ülésén. Június 3-án részt vett a folyószámla hitellel összefüggő közbeszerzési eljárás eredményhirdetésén. Június 4-én tovább folytatták a jegyzőkönyvvezetők felkészítését. Június 5-én részt vett a HVI soros ülésén. Június 7-én részt vett az Európai Parlamenti választás napján a munkavégzésben. Folyamatosan részt vett a Vállalkozásba Adási Munkacsoport munkájában. Ellenőrizte a Tulajdonosi Bizottság június 15-én megtartandó rendkívüli ülésére előkészített írásos anyagokat. Előkészítette a Közpark Nonprofit Kft könyvvizsgálójnak megválasztására a javaslatot. Előkészítette a városfejlesztési társaság megalakítására vonatkozó előterjesztést. Június 10-én a Kispesti Egészségügyi Intézet vezetőivel, illetve a korábbi nyertes ajánlattevővel megbeszélést tartott az ún. PACS és ehhez kötődő bérleti szerződés részteljesítéséről szóló hirdetmény kidolgozásáról. Június 11-én a főépítésszel és a jogi iroda vezetőjével megbeszélést tartott a wekerlei ablakcserék támogatása tárgyában kiírandó pályázatról és az ehhez kötődő támogatási szerződés kimunkálásáról. Június 12-én Vinczek alpolgármester úrral és Ritter János úrral a Közpark Nonprofit Kft FEB elnökével tárgyalt a Kft és önkormányzatunk között létrehozandó szerződésekről. Ezt követően részt vett a HVI soros ülésén. Részt vett a városházi tárlat megnyitóján. Ellenőrizte a részére megküldött, a képviselő-testület júniusi ülésére előkészített rendeleteket, egyéb előterjesztéseket. Részt vett a rendeletek kimunkálásában is. Ellenőrizte a hivatal szervezetfejlesztése tárgyú teljeskörű ajánlati dokumentációt, amelyet a független közbeszerzési tanácsadó dr. Kónya Ügyvédi Iroda készített elő. A dokumentációval kapcsolatban írásos észrevételeket tett, melyeket az ügyvédi iroda átvezetett a tervezeten. Előkészítette a polgármester és jegyző úr által részére megküldött levelekre a válasz-tervezeteket. Előkészített egy polgármesteri-jegyzői közös intézkedésre vonatkozó módosítást, amely a nem lakáscélú helyiségek tekintetében a VAMÜSZ feladatait tartalmazza. Többször egyeztetett a VAMÜSZ igazgatójával, illetve az Eötvös utcai Általános Iskola igazgatójával az ott megvalósítandó műfüves pálya építése tárgyában. Építéshatósági iroda Hozott határozatok száma: 55 db Építési engedélyek száma: 8 db Használatbavételi engedélyek száma: 4 db Közterület foglalási engedélyek száma: 58 db A Tervtanács munkájában folyamatosan részt veszünk. Az ÁFA módosítás miatt folyamatosan készítjük elő a pavilonok esetében a közterület-használati engedélyek módosításait.

4 4 Főépítész A főépítész folyamatosan tájékoztatja az érdeklődő ügyfeleket a beépítési lehetőségekről, az építéshatósági iroda részére véleményezést ad a tervezett beépítések helyes építészeti kialakításáról. A KVSZ 15. számú mellékletének módosítása az ÉTV 9. (3) bekezdés szerint folyamatban van, az egyeztető tárgyalást megtartottuk, az állami főépítészi véleményt megkaptuk, a tervet 1 hónapra közzétettük. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő közbeszerzési pályázat keretében folyamatosan koordináljuk a kiviteli tervek elkészítését. A Kós tér kiviteli terveit többször egyeztettük. A Petur u. 7. Gyermekház, a Szent József templom terveit koordináljuk. A Gondozási Központ közbeszerzési pályázat nyertes tervezőjével a Családsegítő Központ képviselőivel, Kispesti Egészségügyi Intézet vezetőjével, és a kertésztervezővel folyamatos kapcsolatban vagyunk. A tervet az április eleji rendkívüli Tervtanács elfogadta, a tervet építési engedélyezésre benyújtottuk, a Tervezőt folyamatosan segítjük az engedélyezési eljárás során. A Határ úti P+R parkoló telekalakítása, üzemeltetésével kapcsolatban tárgyaltunk a tulajdonossal, az üzemetetővel. Felvettük a kapcsolatot az RVI-vel is a telekalakítás ügyében. Folyamatosan egyeztettünk a Puskás Ferenc Általános Iskola melletti tornacsarnok építési engedélyezési tervében. Megkaptuk a telekalakításhoz szükséges térrajzot. Pályázatot írtunk ki a városüzemeltetési és közbiztonsági irodával közösen a kerületi kerékpárút kialakítására. A tervek egyeztetése folyik. Az Irányi Dániel u. 2. szám alatti ingatlan telekosztása ügyében földmérőt bíztunk meg a geodéziai vázrajz elkészítésére, a térrajzot benyújtottuk engedélyezésre. A kijelölt építési hatóság az eljárást az EU- választások miatt felfüggesztette. Újra felvesszük a kapcsolatot az illetékes irodával. Beadtuk a Zrínyi u. 2. bontási engedélytervét a XVIII. kerület Építésügyi Csoportjának. Az építéshatósági iroda részére folyamatosan adjuk ki a közműfejlesztések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulásokat. Önkormányzati tulajdonú, eladásra szánt telkek iránti érdeklődőket tájékoztatjuk az ingatlanok paramétereiről, beépítési lehetőségeiről. A várospolitikai és fejlesztési bizottság működésével kapcsolatos technikai és titkári feladatokat ellátjuk. A Tervtanács két hetente tartja ülését. Az alábbi tervek felülvizsgálata történt meg: Cím Elf.terv benyújtható engedélyezés-re Módosítás után benyújtható engedélyezésre Mód. után ism. tervtan. elé benyújt. Nem javasolja engedélyezésre Május 12. Karton u. 49. * Vak B. u. 92. * Murányi u. 6. * Szendrő köz 6. * Zoltán u. 23. * Esze T. u. 73. * Május 26. Rögös u. 17/a * Szabadka u. 22. * Nagyenyed u. 45. * Pannónia u. 20. * Június 9. Baross u. 46. * Báthory u. 170/a * Kis köz 3. * József A. u * Kisviola u. 49. * Álmos u. 38. * Szabadka u. 22. * A feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük.

5 5 Gyámhivatal május hónapban 6 bírósági tárgyaláson vettünk részt május napokon részt vettem Balatonvilágoson a gyámhivatalok 11. konferenciáján, ahol kiemelt témaként szerepeltek a várható jogszabályi változások május 21. napon részt vettem az 1 napos KET képzésen. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény október 1. napjától módosul. A képzésen kapott könyv paragrafusonként részletezi a változásokat május 21. napon részt vettünk a Nevelési Tanácsadóban rendezett ünnepségen május 26. napján a Fővárosi TEGYESZ-ben az adatvédelmi biztos irodájának képviselője tartott előadást a gyermekvédelmet érintő kérdésekről június 2. napján részt vettünk a havonta megrendezett jelzőrendszeri tanácskozáson a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központban. A Legfőbb Ügyészség által elrendelt vizsgálatra a statisztikai adatszolgáltatás megtörtént. A gyámhivatalban a munka a szakmai jogszabályoknak és az ISO szabályainak megfelelően folyik. Hatósági iroda A hatósági iroda tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom. Vállalkozás igazgatás: Kiadott működési engedély: 5 Módosított működési engedély: 3 Megszűnés: 7 Vállig. szám változás miatti csere: 8 Telepengedélyezés: Új bejelentés/kérelem: 5 Megszűnt telepengedély: 6 Módosított engedély: 4 Regisztrált bejelentés köteles tev. 126 telepengedély köteles: 20 A oldalon az eddig regisztrált tevékenységek láthatóak. Panasz: 2 Egyéb: 8 Mezőgazdaság, állattartás: Ebtartás miatti intézkedés: 11 (határozat: 1) Egyéb állattartás ( macska, méh): 4 Állattetem elszállítása tárgyában 5 esetben intézkedtünk. Növényvédelem: 85 esetben történt ellenőrzés és 24 esetben küldtünk felszólítást a gyommentesítés elvégzésére. Permetezési napló ell.: 4 Hatósági ellenőrzések: Általános ellenőrzés (üzlet): 3 Nyitás előtti szemle: 4 Hagyatéki helyszín: 3 Ebtartás ellenőrzés: 2 Telepengedélyek adatainak ell. 23 Homlokzati tábla ell.: 1 A hatósági ellenőrök május 21-én és 28-án részt vettek a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen tartott ellenőrzéseken. Ügyfélszolgálat: Beadvány: 100 Tulajdoni lap igény: 32 Talált tárgy: 6 Kompenzációs beadvány: 37 Hagyaték: Leltár: 51 Alszámra érkezett irat: 199

6 6 Humánszolgáltatási iroda Folytatódtak a normatíva igénylést megalapozó ellenőrzések Erkel Ferenc Általános Iskolában, Eötvös József Általános Iskolában. Irodánk részt vett a kerületi jelzőrendszeri megbeszélésén. Május 6-25 között irodánk lebonyolította az érettségi tételek folyamatos átvételét és kiadását. Irodánk elvégezte a nyári szociális étkezés előkészítését, felmérését és a támogatás igénylését és a 2009/2010-es tanév óraszámainak és a pedagógus álláshelyek egyeztetésének előkészítését és egyeztetését az intézményekkel. Előkészítésre került az első osztályosok létszámainak alapján OKÉV és bizottsági engedélyezési eljárása. Elkészítette irodánk és a képviselő-testület elfogadta a nevelési, oktatási intézmények és a közművelődési intézmények alapító okirat módosítását. A KOSIE bizottság jóváhagyta a 2009/2010-es tanévben indítható első osztályok számát. Továbbképzést szervezett irodánk szakértő előadásával a teljesítmény motivációs pályázat megírásának segítésére. Május 15.-én benyújtásra került két óvodai és egy iskolai teljesítmény motivációs pályázata május 4-8-ig megtörtént a kerületi óvodai beiratkozás. Az eredményeket kerületi egyeztető értekezleten véglegesítette az iroda. A beiratkozás eredménye: Arany Óvoda-40 fő, Árnyas Óvoda Corvin krt.-30 fő, Esze T.-22 fő, Vonás u.-29 fő, Bóbita Óvoda-53 fő, Gyöngykagyló Óvoda-62 fő, Hársfa Óvoda-56 fő, Mese Vár Óvoda Zrínyi u.-46 fő, Nádasdy u.-22 fő, Mézeskalács Óvoda Kelet u.-6 fő, Beszterce u.-24 fő, Napraforgó Óvoda-37 fő, Százszorszép Óvoda-50 fő, Szivárvány Óvoda-24 fő, Tarka-barka Óvoda Dobó u.-21 fő, Zoltán u.-18 fő, Zöld Ágacska Óvoda-48 fő. Összesen felvételt nyert új óvodások: 588 fő. A férőhelyszámot meghaladó létszámra az OKÉV engedélyt megkérte irodánk szeptember 1-jén várhatóan 1979 fő lesz a kerületi óvodai összlétszám. Kerületi továbbképzést szervezett az iroda az óvodavezetők és iskolaigazgatók részére. Részt vett irodánk a Bóbita Óvoda rendezvényén, a Kós Károly téren a kerületi óvodák által szervezett és rendezett Föld napi ünnepségen és a Napraforgó Óvoda által óvodás gyermekeknek szervezett kerületi néptánc találkozón. Az intézmények igényei alapján elkészítette irodánk a nyári üdültetés elfogadott és támogatott táborainak költségigényét. Erről írásban értesítést küldött irodánk az intézményeknek. Az egészségmegőrző és betegségmegelőző pályázaton 47 pályázó között Ft-ot osztott szét a bizottság. Megtörtént dr. Lukács Zsuzsanna praxisátadása, illetve dr. Földényi Frigyes praxishosszabbítása folyamatban van. A KOSIE bizottság döntött a évi közművelődési pályázatokról. A pályázók kiértesítése, a támogatási szerződések aláírása és a pénztári kifizetés folyamatban van. A képviselő-testület döntött a közművelődési intézmények vezetői kinevezéséről. A KIFŐ megszervezte és május 9-én lebonyolította irodánk a már hagyománnyá vált Uszodabulit. Az idei jó hangulatú rendezvényen kb. 170 tanuló vett részt. A 2008/2009-es tanévben meghirdetett kerületi vetélkedő díjkiosztó ünnepségét május 18-án rendezte irodánk. A verseny 1. fordulójára 11 iskolából 73, a 2. fordulóján 33 csapat munkáját javította és értékelte irodánk. A vetélkedők sikeresek voltak. A KIFŐ segítette a kerületi mezei futóverseny és a tavaszi atlétikai versenyek lebonyolítását. A diákolimpiai versenysorozat keretein belül a IV. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulóit bonyolította le irodánk. A Népligetben megrendezte irodánk a kerülő mezei futóversenyt, melyen 185 versenyző állt rajthoz. Május elején indult el a Kispest Open strandröplabda bajnokság amatőr és nyílt kategóriákban egyaránt. A versenysorozat iránti érdeklődés még a tavalyi nevezéseket is felülmúlja. Jelenleg a 4. forduló előkészületei zajlanak. Május elején kezdődött a hagyományos meghívásos műfüves foci bajnokság. Elkezdődtek az előkészületek a fővárosi középiskolás strandröplabda verseny valamint a kerületi sportnap lebonyolításával kapcsolatosan. A káptalanfüredi tábor turnusaira való jelentkezésekkel kapcsolatos ügyintézések folyamatosak.

7 7 Jegyzői kabinet iroda Védelmi referens: A polgármesteri hivatal honvédelmi feladatai béke illetőleg minősített időszaki ellátásához felállított nyilvántartás egyeztetése, adatok pontosítása. Riasztási rendszer átdolgozása. BFVB által kért -a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére -védelem gazdasági alapterv összeállításához szükséges adatok kérése a gazdálkodó szervezetektől. A beérkezett adatok alapján a táblázat kitöltése megtörtént, a Fővárosi Védelmi Bizottság részére megküldésre került. Revizor: Éves ellenőrzési terv alapján a VAMÜSZ pénzügyi-gazdasági ellenőrzés folytatása Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézkedési tervének nyomon követése (teljesítési jelentés véleményezés) Továbbképzés ( ) Személyzeti és munkaügyi terület: Az aktuális Magyar Államkincstár részére történő - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Az áprilisban kiírt pályázatok elbírálása lezárult. A szabálysértési ügyintéző álláshely, az építéshatósági ügyintézői munkakör és az egészségügyi referensi munkakör betöltésre került. Az elmúlt időszakban előkészítettük 3 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetését, 3 fő átsorolását és 1 fő jubileumi jutalmát. Pályázatot írtunk ki a jogi szakreferens munkakörre, a benyújtási határidő május 25., a gyámügyi ügyintéző munkakörre a benyújtási határidő június 10. volt. A pályázatok elbírálása folyamatban van májusáig 2 fő sikeres közigazgatási vizsgát tett. ISO Továbbra is folyamatban van a Minőségügyi Dokumentáció módosítása. A tavalyi auditálás utóellenőrzése, valamint az idei belső auditálás időszaka várhatóan június-július hónapban lesz. Jogi Iroda május hónapban a bírósági eljárások közül jelentősnek tekinthető a LAKÉV Kft. által az Önkormányzat ellen vállalkozási díj és járulékai iránt indított bírósági eljárás (Méta utcai lakótelephez kapcsolódó csapadékvíz csatorna kiépítése tárgyában). A május 17. napján tartott tárgyalás elhalasztásra került; az ügy lezárása érdekében egyeztetünk a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodával. A Józsa Tamásné által kártérítés (birtokvédelem), Berta Józsefné által kártérítés (gyámhivatali eljárás), a Peron Grill Kft. által közigazgatási határozat megtámadása, valamint a KunCar Kft. által kártérítés (gépkocsikár) iránt indított eljárásokban a tárgyalások elhalasztásra kerültek, illetőleg érdemi előrelépés az ügyekben nem történt. A végrehajtási és gépkocsi kárigényes ügyek tárgyalásos (hagyatéki) és írásbeli vitele folyamatos. Az iroda továbbra is közreműködik a Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda által előkészített adásvételi, bérleti és egyéb szerződések véglegesítésében és megkötésében, valamint az iroda egyéb jogi ügyintézést igénylő ügyeinek ellátásában. A részben általunk előkészített szerződések közül Önkormányzatunk részéről aláírásra került az Europark bővítésével kapcsolatos telekalakításhoz kapcsolódó megállapodás; a többi fél által aláírt okirat még nem érkezett vissza Önkormányzatunkhoz. A birtokvédelmi ügyek ellátása folyamatos (2 tárgyalás, 1 helyszíni szemle, 1 helyt adó, 1 részben helyt adó határozat); emellett az iroda birtokvédelmi referense más jellegű feladatok elintézésében is részt vesz. Az Iroda közbeszerzési referense által adott beszámoló alapján az általa végzett tevékenységről a következő tájékoztatást adom. Befejeződött közbeszerzési eljárás Wekerle ahol értéket őriz az idő című pályázat keretében a Budapest, XIX. Ker. Petúr utca hrsz. alatti ingatlanon a Wekerlei Gyermekház meglévő földszint + magastetős épületének átalakítására, tetőtér beépítésének további tervezési munkáira az új gyorsított eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés május 21-én megtörtént. A évi közbeszerzésekről az éves statisztikai összegezés készítése a Kbt. 16. alapján a Közbeszerzési Tanácsnak megküldésre került.

8 8 Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások: külső tanácsadó által készített Vállalkozási szerződés, tárgya Budapest, XIX. kerület Kispest területén a kijelölt helyszínek átépítése, parkosítása tárgyú közbeszerzési eljárás; folyószámlahitel-keret évi közbeszerzési eljárása; kereskedelmi utalványok beszerzése; Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózati élelmezés melegkonyhai étkeztetése; külső tanácsadó általi bonyolításban a Megbízási szerződés a Kispest című lap kiadói tevékenységének ellátására tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás; független közbeszerzési tanácsadó bonyolításában a Vállalkozási szerződés megkötése az Állam Reform Operatív Program keretén belül az ÁROP-3.A/1/B szám alatt a Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás; Wekerle ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan a kiviteli tervek alapján elvégzendő kivitelezői munkák tárgyában előzetes összesített tájékoztató elkészítése. Feladásra került a KÉ-ben történő megjelentetésre a Budapest XIX. kerület Petúr utca hrsz. alatti ingatlanon a Wekerlei Gyermekház meglévő földszint + magastetős épületének átalakítására, tetőtér beépítésének további tervezési munkáira a hirdetmény nélküli (gyorsított) közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató. Folyamatban van a KÉ-ben történő megjelentetésre a Wekerle ahol értéket őriz az idő című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan a kiviteli tervek alapján elvégzendő kivitelezői munkák tárgyában előzetes összesített tájékoztató; Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményhálózati élelmezés melegkonyhai étkeztetése; külső tanácsadó általi bonyolításban a Megbízási szerződés a Kispest című lap kiadói tevékenységének ellátására tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás; A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 5 telephelyén lévő 6 intézményének hálózati élelmezése melegkonyhai étkeztetésre és szállításra tárgyban a közbeszerzési eljárás eredményeképpen február 18-án megkötött szerződés I. számú módosításának tájékoztatója; az 1 db PACS és foszforlemezes rendszer telepítése általános radiológiai és mammográfiás alkalmazással a meglévő intézményi informatikai rendszeréhez történő integrációval, a szükséges eszközökkel és szoftverekkel tárgyban megkötött szerződés részteljesítéséről tájékoztató. Okmányiroda Április 28-án a KEK KH Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály munkatársai teljes körű okmányellenőrzést tartottak, az irodán mindent rendben találtak évi Európai Parlamenti választás előkészületi munkálatait ebben a hónapban az alábbiakban foglalom össze: folyamatosan végezzük a névjegyzék továbbkezelését; fogadtuk és feldolgoztuk az EU-s állampolgárok kérelmét; igazolásokat adtunk ki lakóhelyüktől eltérő helyen szavazóknak, fogadtuk és folyamatosan feldolgoztuk a külképviseleten szavazó állampolgárok kérelmeit május közötti időszakban az okmányirodán intézett nem iktatott ügyek száma a következőképpen alakult: vezetői engedély adatfelvételezés: 369 db ideiglenes vezetői engedély kiadás: 4 db nemzetközi vezetői engedély kiadás: 5 db állandó személyazonosító igazolvány kiadás: 435 db ideiglenes személyazonosító igazolvány: 100 db útlevél adatfelvételezés: 363 db JÁROK rendszerben elindított ügyek db

9 9 törzskönyvkiadás: forgalmi engedély kiadás: lakcímkártya kiadás: egyéni vállalkozói igazolványkiadás: ügyfélkapu mozgásában korlátozott parkolási igazolvány 441 db 363 db 658 db 54 db 104 db 12 db Pénzügyi és gazdasági iroda június 5-ig db kifizetési utalvány pénzügyi kiegyenlítése történt meg bankon ill. pénztáron keresztül, valamint db számla került kiállításra. Az Alapító Okiratokat a képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján az adatbejelentő űrlapokkal együtt beküldtük a Magyar Államkincstár részére. A választásokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolások előkészítése folyamatban van. Hosszúlejáratú fejlesztési hitelállomány: M Ft. Folyószámla állomány: 30 M Ft A gondnoksági területen a napi üzemeltetési feladatokon felül rendezvények előkészítésében vettünk részt. A helyi adóbevételek alakulása január 1. és május 31. között a következő: Adónem Előirányzat Teljesítés Telj. %-a Építményadó Telekadó Gépjármű adó Késedelmi pótlék, bírság Összesen Bérlakás elidegenítés - előirányzat E Ft - teljesítés E Ft - teljesítés aránya a tervezetthez képest 36 % Polgármesteri kabinet iroda Május 8-án ünnepélyes keretek között került átadásra a megújult, átalakított Bárczy István tér. Május 12-én átadták a Deák Ferenc Gimnázium új, jelentős önkormányzati támogatással kialakított, számítástechnikai előadóját. A fővárosi költségvetésben szereplő, közel 450 millió Ft. összegű előirányzat elfogadásával, lehetővé vált a Nagykőrösi úti zajvédelmi beruházás elindítása. Május án rendezték meg, immáron hetedik alkalommal, a nagysikerű Wekerlei Székelykapunapokat. Közel 1200 résztvevője volt a KAC sporttelepén, május 24-én megrendezett Sportnapnak. Május 24-én a Városházán rendezett véradást (134 véradóval) a Kispesti Véradók Egyesülete. Május 25-én a Kispesti Ipartestületben került megrendezésre, az önkormányzat részvételével, az IPOSZ által szervezett Közép-Magyarországi Regionális Szakképzési Fórum. Május 27-én a Városházán köszöntötték a Pódo-Híd Roma-magyar Diák Kulturális Fesztiválon sikeresen szereplő közel harminc kispesti diákot, és felkészítő tanáraikat. Május 31-én, a Templom téren került sor a Hősök Napja alkalmából rendezett, az Emlékmű Alapítvány által szervezett megemlékezésre. Május 31-én a Kispesti Uszodában került megrendezésre a kerületi gyermeknap. Június 10-én átadták a hajléktalanok foglalkoztatását biztosító, a Vöröskereszt által üzemeltetett, önkormányzati támogatással létrehozott szolgáltatóházat (műhelyt) az Üllői úton. Június 12-én nyitották meg a hivatal munkatársainak az alkotásaiból rendezett kiállítást a Városháza aulájában.

10 10 Szabálysértési iroda Szabálysértési ügykörben május 07. és június 10. között 155 db ügyirat került főszámos iktatásra, ebből az új feljelentések száma 128 darab volt. Továbbra is a tulajdon elleni cselekmények elkövetői ellen érkezett be a legtöbb feljelentés, ezen belül is olyan lopási és szándékos rongálási cselekmények miatt, melyeknek az elkövetői nem ismertek. A közterület-felügyelet május hónapban a feljelentések többségét az engedély nélküli árusok, valamint a taxik számára kijelölt helyen parkoló személyautók vezetői ellen kezdeményezte. Utóbbiak ellen azért került megküldésre a feljelentés, mert a helyszíni bírságról nem vettek tudomást, vagy annak összegét sérelmezték. Természetesen továbbra is érkezik feljelentés a zöldfelületen parkoló autósok ellen. Az engedély nélküli árusok tettenérését követően több esetben előállításra is sor került. A köztisztasági szabálysértések elkövetői ellen a Zöldprogram Irodától, valamint a társhatóságok közterületfelügyeleti csoportjaitól érkeztek feljelentések. Minden évben, május-június hónapban emelkedik a tankötelezettségre vonatkozó szabályok megszegése miatt kezdeményezett feljelentések száma. A vizsgált időszakban 21 személy ellen indult eljárás e szabálysértési tényállás elkövetésének gyanúja miatt. Az iroda május hónapban is folyamatosan tett eleget a jogszabályokban foglalt kötelezettségének, mely a szabálysértési eljárások lefolytatásán túl a társhatóságok, rendőrségek megkeresésére történő adatszolgáltatást és tanúi meghallgatásokat is magában foglalja. A vizsgált időszakban, e tárgykörben, 23 esetben érkezett megkeresés irodánkra. Szociális és gyermekvédelmi iroda Elmozdulás következett be az elmúlt két hónapban az aktív korúak ellátására jogosult személyek létszámát tekintve május 31-i állapot szerint Kispesten 167 ellátott volt. Ebből aktív korú állástalanként rendelkezésre állási támogatásban 108 fő, rendszeres szociális segélyben 27 fő részesült. Az egészségkárosodottként rendszeres segélyben részesülők száma 32 volt. Közcélú munka keretében május 31-én 64 személyt foglalkoztatott a Közpark Nonprofit Kft, és június 9-éig újabb 6 fő létesített munkaviszonyt a közcélú foglalkoztatás keretében. A rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek száma március 31-én volt a legmagasabb (121), melyhez viszonyítva a csökkenés 10,7 %-os. Közgyógyellátásra 474 személy szerzett jogosultságot (297 méltányossági, 177 alanyi) és 449 kérelmező esetében (327 méltányossági, 122 alanyi) kezdeményeztük a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál a jogosultság megállapításához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadását. Folyamatosan érkeznek a beadványok lakásfenntartási támogatás ügykörben. Jelenleg Kispesten 795 háztartás részére nyújtunk segítséget a lakáskiadások költségeinek megfizetéséhez. A jogosultak létszáma a január 31-i (687) adathoz viszonyítva 15,7 %-os emelkedést mutat. A szociális és lakásügyi bizottság ezen ellátás kapcsán 112 fellebbezést véleményezett, melyből 103 fellebbezést már a képviselő-testület elé terjesztett másodfokú döntésre. Jelentős az átmeneti segélyt (hátralék-kiegyenlítő támogatást), valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (beiskolázási segély, erdei tábor) kérelmezők száma is. Az elmúlt öt hónapban összesen 1258 esetben intézkedtünk az említett ellátások valamelyikére való jogosultság megállapításáról. Ez évben lassú, de folyamatos emelkedés figyelhető meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számában: január 31-én 461 család (824 gyermek) volt jogosult e kedvezményre, május 31-én már 506 család (891 gyermek). Az emelkedés mértéke 9,8 %-os. Szociális rászorultsági alapon 82 fő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapítottuk meg. A szociális rászorultságot a kérelmező és családja jövedelmi és vagyoni helyzete alapozza meg. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek ez évre vonatkozóan április 30-áig nyújthatták be igényüket gépkocsi-szerzési-, gépkocsi-átalakítási-, valamint közlekedési támogatásra. Az elmúlt hónapban hozott döntéseket is figyelembe véve 5 személy gépkocsi-szerzési-, valamint 88 személy közlekedési támogatásra való jogosultságát állapítottuk meg. A házi segítségnyújtást igénylő személyek gondozási szükségletének vizsgálata céljából létrehozott Szakértői Bizottság ez évben hét alkalommal tartott ülést és az előadó szakértő által készített értékelés

11 11 alapján együttesen 71 személy napi gondozási szükségletének időtartamáról adott ki szakvéleményt. A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat által biztosítandó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 364 személy kérelmére végeztünk jövedelemvizsgálatot és adtunk ki az egy főre jutó havi jövedelem összegéről tárgyévre szóló érvényességgel igazolást. Folyamatban van együttműködési megállapodás megkötése a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korúak ellátására jogosult személyekkel kapcsolatos szakmai feladatok minél hatékonyabb végrehajtása tárgyában. Az általuk készített megállapodás tervezetet némi pontosítás, és kiegészítés után részükre elektronikus úton május 11-én eljuttattam, azonban az aláírandó dokumentumot hivatalunkhoz még nem juttatták el. A Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötendő két keret-megállapodás az adósságkezelési szolgáltatással, valamint a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos vár még aláírásra. Fontos lenne ennek mielőbbi végrehajtása tekintettel arra, hogy a megállapodások hiányában nem tudjuk alkalmazni azt a jogszabályi rendelkezést, mely a gázdíj-tartozás esetében is lehetővé tenné az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítását a rászorulók számára. Az adósságkezelési témakörben általuk készített megállapodás tervezetét pontosítás, kiegészítés, illetőleg kisebb módosítás után a cég részére elektronikus úton Vinczek György alpolgármester úr eljuttatta. Egyidejűleg megküldte a lakásfenntartási támogatás átutalásához szükséges megállapodás tervezetét is, azonban visszajelzés részükről a mai napig nem érkezett. A szociális és lakásügyi bizottság egyetértett a keret-megállapodásokban foglaltakkal és felkérte a polgármestert azok aláírására. A Szociális és Lakásügyi Bizottság május 28-án ülésezett és az alábbi napirendi pontokról tárgyalt: 1.) Rendelet-tervezet a Kispesti Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 12/2004.(III.16.) rendelet módosításáról 2.) A Fővárosi Gázművek Zrt-vel kötendő keret-megállapodások véleményezése 3.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések véleményezése A bizottság következő ülése várhatóan június 25-én lesz. Társadalmi kapcsolatok irodája Pályázatok: Pályázatokat nyújtottunk be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a CÉDE című kiírásra. Az egyik pályázat célja a Napraforgó Óvoda udvari játszószereinek cseréje, a másik pályázat célja a Puskás Iskola fejlesztő eszközeinek cseréje, bővítése. Uniós pályázaton közel 45 millió Ft-ot nyertünk (TÁMOP Lépésről lépésre foglalkoztatási projekt), jelenleg folyamatban van a szerződéskötés az ESZA Kht-val. A TÁMOP korrepetálós pályázat a Családsegítő Központ szakmai vezetésével beindult. A Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. pályázat első mérföldöves dokumentumait benyújtottuk a Pro Régióhoz. A második mérföldkő benyújtási határideje június 15. A Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság jóváhagyta, hogy előzetes összesített tájékoztatást jelentessünk meg a kivitelezésre vonatkozóan. A Dobó K. u. 18. sz. alatt létesítendő forrásház gondozási központ engedélyezési terveit benyújtottuk a kijelölt hatósághoz engedélyezésre. A VÁTI Kht-hoz a második mérföldköves dokumentumokat június 30-ig kell benyújtanunk, jelenleg a dokumentumok elkészítésén dolgozunk. Az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat kapcsán közbeszerzési felhívást jelentettünk meg. Egyéb: Szervezés alatt van a lengyel testvérvárosi megállapodás ünnepélyes aláírása. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda I. Vagyongazdálkodás a.) Vagyongazdálkodás vagyonnyilvántartás területén: A Kossuth tér számú ingatlan értékesítését a testület jóváhagyta. A május 15-ig hirdetett pályázaton jelentkező nem volt, ezt követően a testület döntése értelmében az albetétek egyenkénti licitálásos pályázaton kerülnek értékesítésre. A licitre sem jelentkezett senki, ezért a rendelet alapján a lakásokat forgalmi értéken történő értékesítésre meghirdettük, melyre folyamatosan lehet jelentkezni. Érdeklődés folyamatosan van, de jelentkező nem, ezért a ház hasznosításával kapcsolatban ismételt előterjesztést készítünk a testületnek.

12 12 6 db lakást és 1 db üzlethelyiséget február 18-án eladásra hirdettünk meg, a pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni, eddig kettő, a Kossuth L.u. 5.sz. és Klapka u. 28. sz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat, az adás-vételi szerződés előkészítése folyamatban van. A főváros és a kerület a tulajdonában lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos tárgyalásokat folytatjuk, a testület döntése alapján az Ady E. út fővárosnak történő átadását előkészítettük, a többi rendezetlen ingatlannal kapcsolatban is folyamatosan folytatjuk az egyeztetéseket, a szerződés-tervezet elkészült a tervezetet a Fővárosnak megküldtük június 10-én tárgyalást tartottunk a szerződéssel kapcsolatban a Fővárosnál, a tervezetet nem fogadták el, új szerződés-tervezetet készít a Főváros, amit várhatóan egy hónapon belül megküldenek. A kerületi szanálási terv készítéséhez a testület hozzájárult, a munkát megkezdtük, a területen lévő bérlőkkel és tulajdonosokkal a tárgyalásokat lefolytattuk., a terv testületi jóváhagyása céljából, valamint az eddig végzett munkáról előterjesztést készítünk. A Vak Bottyán utca útszélesítése miatt folytattunk tárgyalásokat és három ingatlan megvételére tettünk javaslatot a bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek. A javaslatot a testület elfogadta, a szerződéseket megkötöttük, az ingatlanokat birtokba vettük, megrendeltünk a bontási dokumentációkat. A területen lévő többi ingatlan ( Vak B. u. 83, Simonyi Zs. u. 68.,70..) megvétele céljából a tulajdonosokkal a tárgyalásokat lefolytattuk, új értékbecslést rendeltünk meg. Az új értékbecslést követően a Simonyi Zs.u. 68.sz.alatti tulajdonossal tárgyaltunk, a lakás megvételére az előterjesztést elkészítettük, az ügyben a testület a júniusi ülésén tud döntést hozni. Az értékbecslések megérkezését kővetően ismételten tárgyalunk a területen lévő további három tulajdonossal. A hetente egyszeri földhivatali ügyintézés a rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatban megtörtént. Az ingatlanokban történt változások a kataszterben átvezetésre kerültek. Tulajdoni lapok és helyszínrajzok rendelése folyamatosan történik Kerületi felújítások támogatásai valamint a panel elszámolások folyamatosan történnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az üzlethelyiségek bérleti díjfizetésének teljesítését, a három hónapot elérő hátralékosok részére a felszólítást kiadjuk. Amennyiben nem fizetnek, a szerződést felmondjuk. Májusban nem volt szükség felszólítás kiadására. A képviselő-testület áprilisi testületi ülésen döntött az Esztergom, Árok u. 44. sz.alatti telek pályázati kiírásáról, a pályázatot kihirdettük, a versenytárgyalás június 16-án lesz. A lakóközösségi pályázat meghirdetéséről a bizottság a márciusi ülésen döntött, a pályázat március 4-től április 3-ig tartott. A pályázat elbírálásra került, a szerződések megkötése folyamatban van, aláírásukra május 28-án került sor. A támogatások kifizetésére a beérkezett számlák alapján folyamatosan intézkedünk. A bizottság döntése alapján licitálásos pályázatra került meghirdetésre a Bp. XIX. Attila u. 2. sz. alatti nem lakás céljára szóló helyiség, a licit május 21-én megtörtént, a helyiség elkelt, a szerződés előkészítése folyamatban van. Május 25-én bérbeadásra meghirdetésre került két korlátozottan fogalomképes nem lakás céljára szolgáló helység, a Bp. XIX. Fő u. 38. alatti volt helytörténeti múzeum és a Kisfaludy u. 56.sz.alatti volt zeneiskola. A leadási határidő június 5-e volt, a licit időpontja június 9-e. A pályázaton egy jelentkező volt a Fő u. 38. sz. helyiségre, a bérbeadás előkészítése folyamatban van. b.) Lakáselidegenítés Az előző években előszerződéssel megkötött adásvételi szerződések véglegesítései folyamatban vannak. Tovább folytatódik a részletre megvásárolt lakások hátralékban lévő tulajdonosainak felszólítása, adott esetben jogi lépéseket teszünk a behajtásra. A részletfizetéssel megvásárolt lakások teljes összegének kifizetése esetén, a VAMÜSZ értesítései alapján a Földhivataltól 17 esetben kértük a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 5 db értékbecslést rendeltünk meg lakásvásárlási kérelmek, illetve bérlakás visszaadás ügyintézése miatt. 4 db árajánlatot küldtünk ki a bent lakó bérlő részére, lakásvásárlási kérelem alapján. II. Lakásgazdálkodás: Önkormányzati lakások bérleti jogviszonyával kapcsolatban polgármesteri hatáskörben 12 db ügyben született döntés (2 db bérbeadás, 4 db szerződéshosszabbítás, 2 db szerződésmódosítás, 1db bérlői

13 13 felmondás elfogadása, 1 db bérlőtársi szerződés, 1 db cseréhez hozzájárulás, 1 befogadáshoz hozzájárulás) Helyi támogatás: Kölcsön visszafizetését követően kiadott jelzálog törlések száma 2 db volt. Lakbértartozások Április folyamán 3 bérlőt szólítottunk fel hátraléka megfizetésére 8 napos határidővel (összesen , Ft tartozásra ) azzal, hogy ha nem fizetnek, a szerződést felmondjuk., mivel fizetés nem történt, mindhárom esetben sor került a felmondásra. 20 bérlő részére adtunk ki figyelmeztető felszólítást a hátralék rendezésére, összesen ,- Ft tartozásra. A folyamatban lévő lakáskiürítési perekben öt új ítélet született első fokon kiürítésre kötelezést kimondva, jogerő még nincs. Kettő korábban hozott elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett, az ítélet alapján a felszólításokat kiadtuk. Életjáradéki rendszer: A rendszer jelenleg már csak 13 életjáradéki szerződéssel működik, egy járadékos március végén elhunyt. A képviselő-testület márciusi ülésén a program megszüntetéséről döntött. Az állam által nyújtandó lakásépítési/vásárlási kedvezmény és kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez kiadott jegyzői igazolások száma 22 db volt. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Lakossági bejelentések Az alábbi karbantartási intézkedést igénylő kérések érkeztek (írásban, telefonon vagy személyesen), melyekről írásos dokumentumot készítettünk: 9 db úthibával kapcsolatban 10 db egyéb útüzemeltetési feladattal kapcsolatban 2 db közvilágítással kapcsolatos 24 db járdahibával összefüggésben 16 db forgalomtechnikai eszközre, változtatásra 7 db üzemképtelen gépjárműre vonatkozóan 8 db csapadékvíz-elvezetésre, szikkasztókra vonatkozóan 18 db egyéb városüzemeltetési témakörökben A bejelentések rögzítése, nyilvántartása, illetve az írásban érkező kérésekre vonatkozóan az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik. A zöldfelületi problémákkal (park, fasor, játszótér, köztisztaság, környezetvédelem, stb.) kapcsolatban irodánkra érkező kéréseket, bejelentéseket továbbítjuk a zöldprogram iroda felé. Utak, járdák: Út-, járdaépítés, -felújítás: Munkaterület átadás-átvételt tartottunk a következő szakaszok járdaépítésére, -felújítására, melyek határidőre elkészültek: a Bárczy István tér Gutenberg krt. oldalán térkő burkolatú járda építése, a Mészáros L. u. páros oldalán (Dobó K. u. - Bercsényi u.), a Dobó K. u. 82., Bercsényi u. 45. sz. előtti járdák felújítása térkő burkolattal, valamint a Kossuth tér melletti járda felújítása, aszfalt burkolattal. Műszaki átadás-átvételi eljárást tartottunk a Bárczy István téri és a Gyöngyszem Bölcsőde előtti járda építésénél. Szerződés-módosítást készítettünk elő az Esze Tamás utca Thököly utcai csomópont útépítési és útvíztelenítési munkáinak kivitelezési idejére (2009. augusztus szeptember 05.) a további zöldterület-rendezési munkákhoz igazodva május 28-án részt vettünk a Méta utca Ipacsfa utcai csomópont fővárosi felújításának garanciális bejárásán (a kerület részéről vízmegállásokat jeleztünk). Útüzemeltetés: 3 esetben továbbítottunk sérült közlekedési táblával kapcsolatos hibát az FKF Zrt. felé. 3 alkalommal kértük az FCSM Zrt-től víznyelő-tisztítást, illetve 3 alkalommal tartottunk közös helyszíni szemlét FCSM-szerelvénnyel kapcsolatos burkolathiba miatt.

14 14 1 esetben továbbítottunk bejelentést a BKV Zrt. felé és kértünk intézkedést a 42-es villamosviszonylat pályahibája miatt. 1 esetben kértük a T-Com Zrt.-től oszlopgyám elszállítását. 20 db üzemzavar-elhárítás miatti burkolatbontás (14 db Főv. Vízművek, 3 db Főv. Gázművek, 1 db Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1 db ELMÜ, 1 db Hírközléstechnika) történt a vonatkozó időszakban kerületünkben, melyek határidőre történő helyreállítását ellenőrizzük. Árajánlatkérést követően megrendeltük a Temesvár utcai saját kezelésű víznyelők tisztítását. Közös helyszíni bejárást tartottunk az ELMŰ-vel egy sérült villanyoszlop, illetve egy transzformátorállomás felülvizsgálata érdekében. Út-, járdakarbantartás: 23 helyszínen rendeltünk meg kátyúzási munkálatokat, 14 helyszínen pedig járdajavítási munkálatokat. 49 helyszínen a korábbi megrendelések alapján műszaki átadás-átvétel történt az úttestjavítási, kátyúzási munkálatokra, 9 helyszínen pedig járdajavítási munkálatokra. Megrendeltük a Széchenyi u számmal szemközti parkoló bővítési munkáit, mely határidőre elkészült. Megrendeltük és műszaki átadás-átvételt tartottunk a Gutenberg krt. 6. sz. előtt (Kispesti Deák Ferenc Gimnázium) a padka murvaterítéssel történő rendezésének munkáira. Közvilágítás: 3 esetben továbbítottunk közvilágítás-meghibásodást a BDK Kft. felé. Továbbra is folytatódnak a kerületben a kandeláber-átépítési munkálatok, várható befejezési idő: június 30. Díszvilágítás: Levélben fordultunk a kerületi rendőrkapitány úrhoz, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz és a BFFH Energetikai Ügyosztályához a Rendőrség épületének tervezett díszvilágításával kapcsolatban. Közlekedés és forgalomtechnika: Műszaki átadás-átvételt bonyolítottunk le a 16 új helyszínen elkészült forgalomcsillapító küszöbre. Megrendeltük 3 db virágdézsa, a forgalomjelző táblák és 4 db parkolást gátló oszlop kihelyezését a Templom tér Kisfaludy utca kereszteződésének lezárásához. A munkálatok határidőre elkészültek. Megrendeltük 4 helyszínen gyalogátkelőhelyek felfestését, melyek el is készültek (Üllői szervizút a Táncsics utcánál és a Csokonai utcánál, a Kossuth téren és a József Attila utcában a Fő utcánál). Megrendeltük a Zrínyi utcai óvodánál lévő sérült kőbaba cseréjét és a Zrínyi utca 23. sz. előtt hiányzó kőhasáb pótlását, mely határidőre megtörtént. Megrendeltük a Pannónia Általános Iskola Corvin körúti oldalán lévő gyephézagos parkoló átépítését, útvíztelenítési kiviteli terv készítését. A kiviteli terv határidőre elkészült. Az alábbi engedélyeket, hozzájárulásokat adtuk ki: 4 db tulajdonosi hozzájárulás nyomvonalas közműbővítésekre, 5 db munkakezdési közútkezelői hozzájárulás közműbekötéshez 3 db közútkezelői állásfoglalás építéshatósági eljárásokhoz 5 db közútkezelői állásfoglalást adtunk ki közterület-használati kérelemhez Egyéb feladatok, egyeztetések: Előkészítettük a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság június 15-i ülését és több témakörben szakmai előterjesztést készítettünk: évre tervezett sebességkijelző készülékek javasolt helyszínei évre tervezett térfigyelő-kamerák javasolt telepítési helyszínei évi parkolóépítés műszaki terve évi járdaépítés, -felújítás műszaki terve Több témában tájékoztatás a Bizottság korábbi felvetéseire Május 08-án a Kós Károly téri helyszíni bejáráson és egyeztetésen vettünk részt a tér-rekonstrukció EU-s pályázatával kapcsolatban. Május 11-én helyszíni szemle keretében egyeztettük a Jáhn Ferenc utcai Rehabilitációs Intézet vezetőségével a parkolás rendezésére vonatkozó igényüket. Május 13-án lakossági fórumon vettünk részt a Nagykőrösi úton tervezett zajvédő fal témájában.

15 15 A kerékpárút-építés terveinek elkészítésével kapcsolatos egyeztetésen vettünk részt. Pályázati felhívást készítettük az Irányi D. u. - Móricz Zs. u. kereszteződésében tervezett skate-pálya (görpark) engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére. Benyújtási határidő: június 19., teljesítési határidő augusztus 30. (engedélyeztetés: november 30.). Szakmai anyagot készítettünk a Tulajdonos Bizottság részére a kártalanítás ügyében a UPC Magyarország Kft. részéről a XIX. kerület területén tervezett optikai hálózat fejlesztés közterület igénybevételéhez. Árajánlatkéréses felhívást készítettünk az ún. Méta lakópark zárt csapadékvíz-elvezetési hálózatának kamerás vizsgálatára. Beadási határidő: június 27., teljesítési határidő: július 17. Zöldprogram iroda I./ A: A Zöldprogram Iroda létrehozásával, működésével kapcsolatos feladatok ellátása: Üzemszerűen, folyamatosan működik a Közpark Kft. közreműködésével az Ipolyság u. mentén a növényi hulladékok darálása. I./B: Hatósági témakörben megvalósult feladatok: Figyelemmel kísértük a KÖZPARK Kft. köztisztasági munkálatait; végrehajtottuk a szükséges ellenőrzéseket/bejárásokat/visszaellenőrzéseket. Észrevételeinket rögzítettük, szükséges intézkedéseket megtettük. Végrehajtottuk a KÖZPARK Kft. által április hónapban végzett üzemeltetői feladatok ellenőrzését, a tapasztaltakat emlékeztetőben rögzítettük, a május hónapban elvégzendő feladataikat meghatároztuk. Részt vettünk 2 db akciónapi bejáráson (05.21-én ig; án ig). A beérkezett lakossági panaszbejelentéseket / észrevételeket kezeltük. Bejelentések: 39 db; Kivizsgált: 39 db; Hivatalból indított: 5 db; Helyszíni szemle és jegyzőkönyv: 50 db. Intézkedések: Tájékoztatás: 42 db. Felszólítás: 15 db., Lezárt akta: 6 db.; Intézkedés kérése: ÁNTSZ-től: 2 db; FKF Zrt.-től: 1 db; Jogi Irodától: 2 db; XX. Kerületi Polgármesteri hivataltól: 1 db; adatkérés Okmányirodától: 1 db; tulajdoni lap igénylés: 1 db; Feljelentés szabálysértésre: 2 db. Folyamatosan végezzük a korábbi fakivágási engedélyekben előírt pótlások ellenőrzését. 2 db fakivágást engedélyező határozatot adtunk ki, előírt pótlási kötelezettség: 19 db. 2 db zöldterület-kezelői véleményt adtunk ki. II./ Fasorfenntartási feladatok: Közterületi fákkal kapcsolatban 88 helyszínről, mintegy 390 db fát érintően érkezett lakossági jelzés, faápolási munkákat igényelve. A jelzett helyszínek felmérésre kerültek: a fák szükséges mértékű ápolási munkái szempontjából. (indokoltság, sürgősség, várható költségek) 25 esetben (pl.: letört ágak miatt) adtunk ki ápolási munkákra megrendelést soron kívül azonnali teljesítésre balesetveszély elhárítás- ingatlan kár megelőzés miatt. Soron kívül rendeltünk meg további 3 helyszínen (6 db fa) rovarkártevők ellenni védekezést. Egy esetben a lakókörnyezetre is veszélyes vadméhek ellenni permetezést kellett elrendelnünk egyedi ajánlatkérés alapján. Más szervhez továbbítottunk 15 esetben (helyszín) közterületi fákkal kapcsolatos intézkedés kérést (BFFH, ELMÜ, T-Com, VAMÜSZ, stb.) Megrendelést (áprilisi teljesítésre) készítettünk elő ütemezett módon korábbi jelzések alapján 46 munkahelyszínre 180 közterületi fa ápolási munkáira június 20-ai teljesítési határidőre. Teljesültek az ütemezetten megrendelt, május 10-ei határidejű 39 munkahelyszínt felölelő faápolási munkák. Megrendelést készítettünk elő ütemezett módon további 103 db fa ápolási munkáira: járda-, ill. útűrszelvény kitisztítás céljából. Munkahelyszínek: József A. u., Kossuth L. u., Tóth Á u., Karton u szakasza. Teljesítési határidő: Folyamatosan végeztetjük heti két alkalommal- tekintettel a már mostani, rendkívül korai aszályos időjárásra való tekintettel- 37 munkahelyszínen, 689 db, az elmúlt 2 évben telepített fiatal facsemete öntözési munkáit(lajt kocsival), köztük az idei ültetésekét is (284 db). III./ Parkfenntartási feladatok: III./1. Növényápolási feladatok: Megrendeltük, és június elejére ( ) teljesültek is lakótelepi, és egyéb öntözetlen parkjaink idei 2. alkalommal történő kaszálási munkái. Több esetben főútvonalaink elfogadható látképe miatt (Ady Endre út-, és Üllői út) irodánk kénytelen volt a BFFH-tól is átvállalni kaszálási feladatokat.

16 16 Öntözött gyepfelületeinken ez idáig 3 alkalommal történtek meg a kaszálások, míg a korszerű (automata) öntözőrendszerrel felszerelt Városház téren, és Templom téren 6 alkalommal. Megrendeltük, és meg is kezdődtek parkjainkban a sövény-, és cserje felületek nyári un. zöld sövénynyírási munkái. Eddig kiemelt parkjainkban, az Üllői út mentén a Hungária úton, a Zalaegerszeg utcai lakótelepen, és a Nádasdy u. végén fejeződtek be a munkák. A virágágyak ültetése a héten befejeződik. Összesen a tavalyihoz képest 262 m²-el több a virágfelületek mennyisége. Összesen 1333 m² virágágy kerül beültetésre db egynyárival. Nagykockakővel szegélyezett kiemelt virágagyak létesültek a kerület több pontján: Üllői úti zöldsávban 3 db, Üllői út- Batthyány u. sarkon, Simonyi u.-bem u. sarkon, Hungária út-gutenberg krt. sarok, Csokonai u.-ban a K&H Bank mentén. A kiemelt virágágyak létesítésével párhuzamosan cserje és évelőtelepítésre is sor került a Simonyi, Csokonai és Üllői út-batthyány utcai helyszíneken. A Templom téri kiemelt parkokban a június 14.-ei Városünnepre való előkészületek során a kaszálási munkákat, cserjék metszését és a cserjefoltok kapálását megrendeltük. A kandeláberekre és a Városháza erkélyére a muskátlik kihelyezése megtörtént, az Ady Endre úton a Rendőrségtől a Határ útig bővítettük a kihelyezett muskátlik számát. III./2. Játszóterek, parki berendezési tárgyak, szakipari fenntartási feladatok: Befejeződtek a munkák a Dobó K. u. 21.-Arany J. u. 28. közti közterületi teniszpálya felújítási (kerítés, padok) munkái esetében. Padfelújítási munkákat végeztettünk el a Kosárfonó u. 18. előtti parkban, a Simonyi Zs. u.- Csokonai u.-k között és a Kazinczy utcában. Újrafestettük az Élmunkás lakótelepi játszótéren az elhasználódott padléceket. Folyamatosan rendelünk meg (5 helyszín) a Közpark Kft-től kisebb locsolóhálózat- csapjavítási munkákat lakossági igények/ jelzések alapján. IV./ Parkfelújítás, fasor és játszóterek rekonstrukciós munkálatai: Közbeszerzési eljárás van folyamatban a Nagysándor J. u.-petőfi u. közötti központi játszótér kiviteli munkáira, valamint az Esze T. u.-thököly u. kereszteződésében lévő tér környezetrendezési kiviteli munkáira. Ajánlattételi határidő: július 7. Meghívásos pályázatot írtunk ki az Élmunkás ltp. süllyesztett játszótérre játszóvár beszerzésére és telepítésére a 4-14 éves korosztály számára, valamint a szükséges ütéscsillapító burkolat létesítésére. Pályázat eredményesen lezajlott. A kiviteli munkákra a Bankó Kft-vel kötöttünk szerződést június 25.-ei teljesítési határidővel. A vállalkozó az előkészítő munkálatokat megkezdte. V./ Főbb szakmai egyeztetések: május 28-án és június 4-én részt vettünk a Wekerle, ahol értéket őriz az idő pályázattal kapcsolatban tartott tervezői egyeztetéseken. Fogadj örökbe egy közterületet program keretében eddig összesen 12 megkeresés érkezett, abból 10 megállapodás aláírásra került, további 2 megállapodás készítése/aláírása folyamatban van. VI. környezetvédelem: A Környezetvédelmi Bizottság május 14-én rendkívüli ülést tartott, amin megvitatásra került a játszótereken való dohányzást tiltó rendelet tervezete. Május 26-án tartotta rendes ülését a Környezetvédelmi Bizottság, napirendi témák voltak: 1.) A szemetelő tulajdonságú közterületi fák kivágásának tilalma; 2.) A Pannon Park Forest Kft. - mint kerületi parkfenntartó szakcég tevékenységének bemutatása; 3.) Az intézkedési terv megtárgyalása a parlagfű elleni védekezésről ben; 4.) Tájékoztató a környezetvédelmi pályázatra és a környezetvédelmi vetélkedőre beérkezett jelentkezésekről. Folyamatban van a kerületben további szelektív hulladékgyűjtő-szigetek kijelölése. Lakossági panaszbejelentés környezetvédelmi témában egy volt, az ügyet továbbítottuk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. VII. Egyéb: A feladatainkat és az ügyiratok kezelését az ISO folyamatoknak megfelelően végezzük. Budapest, június 15. Gajda Péter

17 17 HATÁROZATI JAVASLAT A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18 18 Ügyiratforgalom május hó 2. sz. melléklet Sáv Megnevezés Főszámra Alszámra Összesen I. Társadalmi kapcsolatok irodája II. Polgármesteri kabinet iroda XXVIII. Polgármesteri kabinet iroda Informatika III. Pénzügyi és gazdasági iroda XII. Pénzügyi és gazdasági iroda Adóügyi csoport IV. Humánszolgáltatási iroda V. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda VI. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda Lakásügy XVIII. Vagyongazdálkodási és hasznosítási iroda XXVII. Jogi iroda közbeszerzés VIII. Építéshatósági iroda XIII. Alpolgármesterek XIV. Kisebbségi önkormányzatok XV. Jegyző XXIV. Aljegyző VII. Jogi Iroda Peres-ügyek XXV. Jegyzői kabinet iroda Ügyviteli csoport XIX. Jegyzői kabinet iroda Személyzeti ügyek XVI. Szabálysértési iroda XVII. Szociális és gyermekvédelmi iroda X. Szociális és gyermekvédelmi iroda Megvált. eü állapotúak XI. Szociális és gyermekvédelmi iroda Gyermekvédelem XX. Főépítész XXI. Hatósági iroda Ipar-kereskedelem IX. Hatósági iroda Hagyatéki, ügyfélszolgálati ügyek XXIX. Hatósági iroda Ebek nyilvántartása XXII. Gyámhivatal XXIII. Okmányiroda XXV. Zöldprogram iroda Összesen: Érkeztetett küldemények: Kipostázott tértivevényes küldemény: Kipostázott sima küldemény: Ismeretlenül visszaérkezett tv. küldemény: Futárposta útján kézbesített küldemény: levél levél levél 635 levél levél

19 19 3. sz. melléklet MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSOK május M á s o d f o k o n Az eljárást lefolytatta Helybenhagyva Megváltoztatva Megszüntetve Új eljárás Hatályon kívül helyezve Részben megváltoztatva Megsemmisítve Felfüggesztve Összesen Építéshatóság Hatósági iroda Szociális és gyermekvédelmi iroda Összesen: június 9.

20 20 4. sz. melléklet T Á J É K O Z T A T Ó a két testületi ülés közötti bizottsági ülésekről május 26. Környezetvédelmi bizottság május 26. május 28. június 2. június 3. június 15. június 22. Költségvetési és közbeszerzési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság együttes ülés Szociális és lakásügyi bizottság Költségvetési és közbeszerzési bizottság, valamint a pénzügyi bizottság együttes ülés Várospolitikai és fejlesztési bizottság Tulajdonosi bizottság, valamint Várospolitikai és fejlesztési bizottság együttes ülése Ügyrendi bizottság

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2009. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési terve Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Polgármesteri Hivatal részére

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének III. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének III. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Előzetes részvételi felhívás. HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 1/5 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 123-179224 ELŐZETES ÖSSZESĺTETT HIRDETMÉNY Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XIX. kerület Kispest

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér ) évi közbeszerzési tervének II. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2008. évi i tervének II. módosítása A tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: A 2009/2010-es ben a pedagógus-álláshelyek változása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. március 17-ei nyílt üléséről 154/2011.(III.17.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért Lázár Tamás képviselő javaslatával és önálló képviselői indítványát a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 28-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület február 16-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2012. február 16-ai nyílt üléséről 67/2012.(II,16.) Ökt. h. A képviselő-testület hozzászólási lehetőséget biztosít Rácz Gábor az LMP X-XVIII-XIX. kerületi szervezete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. Polgármesteri Hivatalának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete ának alapító okirata Egységes szerkezetű alapító okirat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként.

A 1129/2009. (VI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal a Képviselő-testület az ADITUS-RVI Konzorciumot hirdette ki az eljárás nyerteseként. ív i - V,-erüief Kőbányai " ^ * i^eló'-testülct ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET bucmpesr, Tárgy: Tájékoztató a KMOP-2009-5.1.1/A jelű,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 26/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben