ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testületi ülés Az előterjesztést készítette: Melisek Szilvia, gazdasági vezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi CXCV. törvény 23. -a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány-rendelet alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerv június 30-ai fordulónappal a gazdálkodásról féléves költségvetési beszámolót köteles készíteni és azt a központi költségvetés felé továbbítani. Önkormányzatunk az egyeztetett határidőre elkészítette a beszámolót a KGRrendszerben, amelyet a számszaki ellenőrzés és az egyeztetések után a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának a KGR-rendszerben feladott és a kért időpontban postai úton megküldött. Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét az 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján évre a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg. Jelen tájékoztató a Képviselő-testület részére a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve az előző évekhez és ezen év költségvetéséhez hasonló formában és tartalommal készült. Az Önkormányzat beszámolóját alátámasztó részletes bevételi és kiadási teljesítések a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál háttéranyagként betekintésre rendelkezésre áll. 1. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, amelyek a következők (intézmény neve után a évi költségvetési rendelet létszámadata látható): 1. Polgármesteri Hivatal 35,0 fő 1/a. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola és Konyha 57,5 fő 1/b. Napköziotthonos Óvoda 32,0 fő 1/c. Gondozási Központ 11,0 fő 1/d. Művelődési Ház és Könyvtár 4,0 fő 1/e. Mosoly Térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 5,0 fő 1/f. Pedagógiai Szakszolgálat 4,0 fő Összesen 147,5 fő Oldal: 1 / 15

2 A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból adódóan külön címet alkotnak. Az önkormányzat első félévben teljesített kiadási főösszege: eft, bevételi főösszege: eft. A kiadások vonatkozásában ez 53,3%-os teljesítést mutat, ami összességében az időarányos teljesítéstől 3,3%-kal több. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 55,8 %. A bevételek teljesítései az időarányostól nagyobb mértékben valósultak meg. Az ingatlan értékesítés bevétele eddig elmaradt. Az önkormányzat az elmaradt felhalmozási bevételt hitel felvételével pótolja amely azonban a jelentős kamatfizetési kötelezettség miatt nagy pénzügyi kockázatot hordoz magában. Fontos lenne, hogy a felhalmozási kiadásainkat saját bevételekből tudjuk finanszírozni. Az új önkormányzati törvény értelmében év végén az önkormányzatnak nem lehet likvid hitele, ezért az OTP Bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződéseket úgy kötötte meg az önkormányzattal, hogy mind a két likvidhitel december 21-én lejár évben két alkalommal volt szükség -módosításra Az alábbi részletezésből megállapítható, hogy az eredeti összességében eft-tal lett megemelve (adatok ezer forintban értendők): S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti Első módosítás Második módosítás Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése A bevételek 55,8%-ban teljesültek, amelyeket kiemelt onként a táblázatban mutatok be A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: I. Eredeti Módosított félévi teljesítés %-a megoszlása Saját bevételek ,8% 27,8% Állami támogatások ,4% 50,2% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,1% Támogatási kölcsönök visszatérülése - 0,0% Hitelek ,4% 12,9% Pénzforgalom nélküli bevételek - 0,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,8% A teljesített bevételek nagyságrendje A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (50,8%-ot) az állami támogatás jogcím jelenti, melynek összege e Ft. A saját bevételek alakulása összességében az időarányosnak megfelelő, köszönhetően a helyi adóbevételek első félévi befizetéseinek. A bevételek között további jelentős arányt képvisel a hitelfelvétel. Oldal: 2 / 15

3 A bevételek időarányossága Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében alulteljesítés tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Hitelek 11,6% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 49,9% Az alulteljesítés okai: a) az önkormányzat működését az első félévben a saját bevételekből realizált bevétel finanszírozta, ezért működési hitel felvételére (az adóbevételek teljesítése miatt), a munkabérhitelen kívül nem volt szükség, b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek a betervezett ingatlan értékesítések elmaradása miatt nem valósult meg.. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében (a hiteleken és a felhalmozási bevételeken kívül) jelentős-,, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó mértékű alulteljesítés nem található. Jelentős mértékű - a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében túlteljesítés összességében csak a saját bevételeknél tapasztalható, részleteiben azonban az állami támogatások között is előfordul a lenti táblázatnak megfelelően: Önkormányzatok sajátos bevételei Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a Építményadó ,1% Telekadó ,3% Idegenforgalmi adó ,6% Iparűzési adó ,0% Pótlékok bírságok ,0% Jövedelemkülönbség mérséklése ,3% Gépjárműadó ,3% Termőföld bérbeadásából származó SZJA Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött ,3% Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött ,3% Központosított ok ,0% ÖNHIKI ,0% Továbbszámlázott szolgáltatások ,3% Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,3% Vis Maior ,0% Szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás ,0% Oldal: 3 / 15

4 A túlteljesítés okai: a) a helyi adók túlteljesítéseinek oka a jó fizetési morál, illetve a sikeres adófelderítések (építményadó vonatkozásában). Említésre méltó továbbá a nagy számban engedélyezett fizetési könnyítés (részletfizetés biztosítása), melynek köszönhetően a nagyobb összegű adóteher is ugyan részletekben, de folyamatosan realizálódik az önkormányzat számlájára. b) a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások, a jövedelemkülönbség mérséklés és a személyi jövedelemadó helyben maradó része esetében az havi nettó finanszírozás pénzügyi teljesítése 7 hónapra vonatkozik (tehát összesen hét havi állami támogatás szerepel a könyveinkben.)van lekönyvelve), c) a szociális feladatoknál a normatíva igénylés lépcsőzetessége, d) az egyéb állami támogatások jogcímen az egyszeri támogatások számlára történő beérkezése okoz túlteljesítést. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű (a fenti táblázaton kívül jelölt bevételi jogcímeken kívül), illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található A bevételek alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Bevételek címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,8% 68,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,5% 8,1% Napköziotthonos Óvoda ,6% 6,2% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,5% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,0% 0,8% Gondozási Központ ,1% 2,8% Pedagógiai Szakszolgálat ,3% 1,5% Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ,8% 0,9% Összesen ,8% A pontban felsoroltak közül összegszerűen a legtöbb bevételt az Önkormányzat bevételei jelentik, melynek összege eft, és az összes bevételnek 68,2%-át teszi ki. Ennek oka a következő: a mutatószámokra leigényelt normatívákat, a helyi adókat, hiteleket, minden egyéb állami támogatást az Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolások és a finanszírozási szakfeladatain kell nyilvántartanunk Az intézményi szintű alulteljesítések okai: a) Gondozási Központ térítési díj bevételei év elején még az Önkormányzathoz kerültek befizetésre, b) Pedagógiai Szakszolgálatnál a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése későbbi időpontban realizálódott,, c) Művelődési Ház és Könyvtár intézményünknél a könyvtári szolgáltatások bevétele és a terembérleti díjak a vártnál kisebb mértékben teljesültek, valamint a bevételek az év elején szintén az Önkormányzati számlánk képeztek bevételt, Oldal: 4 / 15

5 d) Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat esetében a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése a vártnál későbbi időpontban történtek, e) az Önkormányzatnál nem valósult meg ingatlanértékesítés, ezért ezen a jogcímen bevételkiesés következett be, valamint a projektek finanszírozása az időarányosnál kisebb mértékben valósult meg. 3. Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése A kiemelt kiadások teljesítését a táblázatban mutatom be. A működési kiadások teljesítése 49,2%, amely teljesítés az időarányosnál kisebb mértékű. A felhalmozási kiadások teljesítése 10,0%, amely szinkronban van a pályázatok ütemtervével. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.232,6%, amely a munkabérhitel és a folyószámla hitelkeret vártnál nagyobb mértékű törlesztését foglalja magába. Oldal: 5 / 15

6 3.1. Működési és felhalmozási kiadások A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,8% 26,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% 7,0% Dologi kiadások ,3% 11,7% Egyéb folyó kiadások ,6% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,2% 80,2% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,5% Összesen ,3% A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt (33,3%-ot) a támogatások jogcím jelenti, melynek összege eft. E kiadás alakulása összességében időarányos A működési és felhalmozási kiadások időarányossága Az időarányos szinthez képest a kiadások kiemelt ai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés a következő jogcímeknél tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Felhalmozási kiadások 40,0% Dologi kiadások 18,7% Az alulteljesítések okai: a) a dologi kiadások jogcímen a készletbeszerzések és az egyéb dologi kiadások kisebb mértékben teljesültek, ezen felül jelentős a szállítói tartozások állománya, b) a felhalmozási kiadásoknál a tervezett szintnél kisebb mértékű megvalósulást a projektek későbbi ütemezése indokolja A kiemelt kiadási jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés (a finanszírozási kiadásokon felül) nem tapasztalható. Oldal: 6 / 15

7 3.2. A felhalmozási kiadások alakulása első félévében az alábbi felhalmozási jellegű kiadások teljesültek Kiadások tételesen Megoszlás Bruttó százaléka összeg fűnyíró 1,8% 115 lombszívó 2,0% 128 fűnyíró 3,3% 215 Fehérhegy csapadékvíz 48,7% 3151 Városközpont 5,9% 381 Árvízi védvonal 21,6% 1397 Forrás SQL 16,7% 1080 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100,0% A kiadások alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Kiadások címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,3% 65,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,4% 8,0% Napköziotthonos Óvoda ,4% 5,5% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,2% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8% 0,8% Gondozási Központ ,2% 2,4% Pedagógiai Szakszolgálat ,8% 1,5% Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti ,1% 0,9% és Családsegítő Szolgálat Összesen ,3% A pontban felsoroltak közül a legtöbb kiadást az Önkormányzat kiadásai jelentik, melynek összege eft, ez az összes kiadásnak 54,3%-át teszi ki. Az időarányostól jelentősen eltér a teljesítés, (62,2%). Ennek oka a felhalmozási kiadások projektekhez igazodó kiadásai, illetve a hitellehívásoknak megfelelő pénzügyi teljesítés. Oldal: 7 / 15

8 4. A tartalék és a költségvetési hiány alakulása A gazdálkodás során a költségvetési hiány ellensúlyozására a likviditási hitelkeret igénybevételére volt szükség. Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. Az önkormányzat záró pénzkészlete ezer Ft volt a fordulónapon, amely a következő tételekből állt: pénztár záró egyenlege 948 eft, Fő-tér jóteljesítési garancia összege eft, Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 353 eft, Fehérhegy csapadékvíz eft, Városközpont projekt alszámla - OTP eft, Városközpont projekt alszámla ERSTE 0 eft, Óvoda TÁMOP projekt alszámla eft, Mosoly projekt 1 eft, Árvízi védvonal kiépítése projekt számla eft, Telekadó beszedési számla 357 eft, Családtámogatási számla 150 eft, Talajterhelési díj alszámla eft, Gesztenyés-pályázatra elkülönített pénzeszköz eft, Polgármesteri Hivatal 494 eft, Napközi Otthonos Óvoda 21 eft, Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola eft, Városi Könyvtár és Művelődési ház 52 eft, Gondozási Központ eft, Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 104 eft, Pedagógiai Szakszolgálat 16 eft, MINDÖSSZESEN: eft A likviditási hitelkeret kihasználtsága eft volt a fordulónapon, mindemellett eft munkabérhitel felvételére is kényszerültünk. Az illetékbeszedési alszámla egyenlege június 30-án 101 eft volt, mely összeg a hatályos jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár részére átutalásra került. Oldal: 8 / 15

9 5. Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekről és kiadásokról 5.1. Bevételek Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Saját bevételek ,7% 38,8% Állami támogatások ,7% 29,4% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,4% 19,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,8% Összesen ,8% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,0% 97,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,5% Napköziotthonos Óvoda Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 99,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,6% Oldal: 9 / 15

10 Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Saját bevételek ,7% 7,3% Önkormányzati, Állami támogatások ,5% 92,7% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Saját bevételek ,2% 0,7% Önkormányzati, Állami támogatások ,2% 99,1% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,2% Összesen ,0% Gondozási Központ Saját bevételek ,8% 18,2% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 81,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,1% Pedagógiai Szakszolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,3% Oldal: 10 / 15

11 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,8% 5.2. Kiadások Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Személyi jellegű kiadások ,3% 2,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 0,8% Dologi kiadások ,3% 10,2% Egyéb folyó kiadások ,8% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 48,6% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,4% Összesen ,3% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Személyi jellegű kiadások ,6% 6,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 1,5% Dologi kiadások ,5% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,1% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% Működési kiadások ,3% 8,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Oldal: 11 / 15

12 Napköziotthonos Óvoda Személyi jellegű kiadások ,6% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,1% Dologi kiadások ,0% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 1,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Személyi jellegű kiadások ,4% 8,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 2,4% Dologi kiadások ,9% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,3% 11,7% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások ,7% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,2% Dologi kiadások ,1% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ########## 0,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Oldal: 12 / 15

13 Gondozási Központ Személyi jellegű kiadások ,8% 1,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,5% Dologi kiadások ,9% 0,1% Egyéb folyó kiadások ,6% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 2,5% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Pedagógiai Szakszolgálat Személyi jellegű kiadások ,8% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,3% Dologi kiadások ,8% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,7% 1,6% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,5% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% 0,2% Dologi kiadások ,4% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,1% Oldal: 13 / 15

14 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése A első félévi teljesítéseket áttekintve az önkormányzat gazdálkodásáról elmondható, hogy a költségvetési szervek támogatási szükségleteinek finanszírozása az időarányosnak megfelelően realizálódott. A költségvetési szervek támogatását tekintve félév végére az i összegek csak a ténylegesen szükséges működtetés erejéig kerülhettek felhasználásra, vagy a szükséges szint alatt. Az intézmények tekintetében 55%-on felüli kiadási teljesítés nem tapasztalható. Mindent összegezve likviditási szempontból újra egy nagyon nehéz féléven vagyunk túl - annak ellenére, hogy az adóbevételek elfogadható mértékben folytak be az önkormányzathoz. Az első félévben beadtuk igénylésünket az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (amit a Magyar Államkincstár már továbbított a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak), amelyen eft-ot nyertünk. A Magyar Államkincstár felé minden adatszolgáltatást megfelelő tartalommal, határidőre teljesítettünk. A szállítói tartozások összegének csökkentésére érdekében szeptember 12-ig (a Magyar Államkincstár által közölt határidőig) második körben is benyújtottuk az ÖNHIKI igényünket. Továbbra is fontosnak tartom az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedését, a feladataink racionalizálását, a költséghatékony gazdálkodás megvalósítását és természetesen a bevételeink minél nagyobb arányú beszedését. Továbbra is fel szeretném hívni a figyelmet a következő években a fejlesztési hitelek következtében egyre nagyobb mértéket öltő kamatkiadásaink kockázatára, amely nagyban befolyásolhatja az önkormányzat likviditási helyzetét. Ezért nagyon fontos a tervezett ingatlan értékesítési bevételek lehető legnagyobb mértékű beszedése (ez természetesen nem kizárólag a mi szándékunkon múlik), amelynek köszönhetően a jelenleg fennálló hiteleinket előtörleszthetnénk, esetlegesen a projektjeink hitelből fedezett önrészét is kiválthatjuk. Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítéseket a vagyonrendeletünknek megfelelően minél előbb meg kell valósítani ahhoz, hogy az Önkormányzat működését ne fenyegesse veszély. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemben foglaltak megtárgyalására, valamint az A. határozati javaslat elfogadására. Nagymaros, szeptember 14-én Melisek Szilvia gazdasági vezető 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁ- SÁNAK ÁLLÁSA 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről. 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi C. törvény a számvitelről, évi CLXXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről, 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás végrehajtásáról. 4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE, JAVASLATOK - 5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülése után kerül csatolásra. Oldal: 14 / 15

15 6. HATÁROZATI JAVASLATOK A. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. B. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja. Kiegészítések: ( ) Kelt: Nagymaros, szeptember 14. előterjesztést készítette előterjesztő ellenjegyző gazdasági vezető polgármester jegyző Oldal: 15 / 15

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015.05.21.,26. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015.05.21.,26. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS 8. (GVB -3.) Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015.05.21.,26.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2013. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK 1 1. számú melléklet BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az Államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben