ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testületi ülés Az előterjesztést készítette: Melisek Szilvia, gazdasági vezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi CXCV. törvény 23. -a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány-rendelet alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerv június 30-ai fordulónappal a gazdálkodásról féléves költségvetési beszámolót köteles készíteni és azt a központi költségvetés felé továbbítani. Önkormányzatunk az egyeztetett határidőre elkészítette a beszámolót a KGRrendszerben, amelyet a számszaki ellenőrzés és az egyeztetések után a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának a KGR-rendszerben feladott és a kért időpontban postai úton megküldött. Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét az 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján évre a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg. Jelen tájékoztató a Képviselő-testület részére a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve az előző évekhez és ezen év költségvetéséhez hasonló formában és tartalommal készült. Az Önkormányzat beszámolóját alátámasztó részletes bevételi és kiadási teljesítések a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál háttéranyagként betekintésre rendelkezésre áll. 1. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, amelyek a következők (intézmény neve után a évi költségvetési rendelet létszámadata látható): 1. Polgármesteri Hivatal 35,0 fő 1/a. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola és Konyha 57,5 fő 1/b. Napköziotthonos Óvoda 32,0 fő 1/c. Gondozási Központ 11,0 fő 1/d. Művelődési Ház és Könyvtár 4,0 fő 1/e. Mosoly Térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 5,0 fő 1/f. Pedagógiai Szakszolgálat 4,0 fő Összesen 147,5 fő Oldal: 1 / 15

2 A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból adódóan külön címet alkotnak. Az önkormányzat első félévben teljesített kiadási főösszege: eft, bevételi főösszege: eft. A kiadások vonatkozásában ez 53,3%-os teljesítést mutat, ami összességében az időarányos teljesítéstől 3,3%-kal több. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 55,8 %. A bevételek teljesítései az időarányostól nagyobb mértékben valósultak meg. Az ingatlan értékesítés bevétele eddig elmaradt. Az önkormányzat az elmaradt felhalmozási bevételt hitel felvételével pótolja amely azonban a jelentős kamatfizetési kötelezettség miatt nagy pénzügyi kockázatot hordoz magában. Fontos lenne, hogy a felhalmozási kiadásainkat saját bevételekből tudjuk finanszírozni. Az új önkormányzati törvény értelmében év végén az önkormányzatnak nem lehet likvid hitele, ezért az OTP Bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződéseket úgy kötötte meg az önkormányzattal, hogy mind a két likvidhitel december 21-én lejár évben két alkalommal volt szükség -módosításra Az alábbi részletezésből megállapítható, hogy az eredeti összességében eft-tal lett megemelve (adatok ezer forintban értendők): S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti Első módosítás Második módosítás Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése A bevételek 55,8%-ban teljesültek, amelyeket kiemelt onként a táblázatban mutatok be A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: I. Eredeti Módosított félévi teljesítés %-a megoszlása Saját bevételek ,8% 27,8% Állami támogatások ,4% 50,2% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,1% Támogatási kölcsönök visszatérülése - 0,0% Hitelek ,4% 12,9% Pénzforgalom nélküli bevételek - 0,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,8% A teljesített bevételek nagyságrendje A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (50,8%-ot) az állami támogatás jogcím jelenti, melynek összege e Ft. A saját bevételek alakulása összességében az időarányosnak megfelelő, köszönhetően a helyi adóbevételek első félévi befizetéseinek. A bevételek között további jelentős arányt képvisel a hitelfelvétel. Oldal: 2 / 15

3 A bevételek időarányossága Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében alulteljesítés tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Hitelek 11,6% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 49,9% Az alulteljesítés okai: a) az önkormányzat működését az első félévben a saját bevételekből realizált bevétel finanszírozta, ezért működési hitel felvételére (az adóbevételek teljesítése miatt), a munkabérhitelen kívül nem volt szükség, b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek a betervezett ingatlan értékesítések elmaradása miatt nem valósult meg.. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében (a hiteleken és a felhalmozási bevételeken kívül) jelentős-,, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó mértékű alulteljesítés nem található. Jelentős mértékű - a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében túlteljesítés összességében csak a saját bevételeknél tapasztalható, részleteiben azonban az állami támogatások között is előfordul a lenti táblázatnak megfelelően: Önkormányzatok sajátos bevételei Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a Építményadó ,1% Telekadó ,3% Idegenforgalmi adó ,6% Iparűzési adó ,0% Pótlékok bírságok ,0% Jövedelemkülönbség mérséklése ,3% Gépjárműadó ,3% Termőföld bérbeadásából származó SZJA Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött ,3% Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött ,3% Központosított ok ,0% ÖNHIKI ,0% Továbbszámlázott szolgáltatások ,3% Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,3% Vis Maior ,0% Szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás ,0% Oldal: 3 / 15

4 A túlteljesítés okai: a) a helyi adók túlteljesítéseinek oka a jó fizetési morál, illetve a sikeres adófelderítések (építményadó vonatkozásában). Említésre méltó továbbá a nagy számban engedélyezett fizetési könnyítés (részletfizetés biztosítása), melynek köszönhetően a nagyobb összegű adóteher is ugyan részletekben, de folyamatosan realizálódik az önkormányzat számlájára. b) a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások, a jövedelemkülönbség mérséklés és a személyi jövedelemadó helyben maradó része esetében az havi nettó finanszírozás pénzügyi teljesítése 7 hónapra vonatkozik (tehát összesen hét havi állami támogatás szerepel a könyveinkben.)van lekönyvelve), c) a szociális feladatoknál a normatíva igénylés lépcsőzetessége, d) az egyéb állami támogatások jogcímen az egyszeri támogatások számlára történő beérkezése okoz túlteljesítést. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű (a fenti táblázaton kívül jelölt bevételi jogcímeken kívül), illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található A bevételek alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Bevételek címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,8% 68,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,5% 8,1% Napköziotthonos Óvoda ,6% 6,2% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,5% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,0% 0,8% Gondozási Központ ,1% 2,8% Pedagógiai Szakszolgálat ,3% 1,5% Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ,8% 0,9% Összesen ,8% A pontban felsoroltak közül összegszerűen a legtöbb bevételt az Önkormányzat bevételei jelentik, melynek összege eft, és az összes bevételnek 68,2%-át teszi ki. Ennek oka a következő: a mutatószámokra leigényelt normatívákat, a helyi adókat, hiteleket, minden egyéb állami támogatást az Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolások és a finanszírozási szakfeladatain kell nyilvántartanunk Az intézményi szintű alulteljesítések okai: a) Gondozási Központ térítési díj bevételei év elején még az Önkormányzathoz kerültek befizetésre, b) Pedagógiai Szakszolgálatnál a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése későbbi időpontban realizálódott,, c) Művelődési Ház és Könyvtár intézményünknél a könyvtári szolgáltatások bevétele és a terembérleti díjak a vártnál kisebb mértékben teljesültek, valamint a bevételek az év elején szintén az Önkormányzati számlánk képeztek bevételt, Oldal: 4 / 15

5 d) Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat esetében a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése a vártnál későbbi időpontban történtek, e) az Önkormányzatnál nem valósult meg ingatlanértékesítés, ezért ezen a jogcímen bevételkiesés következett be, valamint a projektek finanszírozása az időarányosnál kisebb mértékben valósult meg. 3. Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése A kiemelt kiadások teljesítését a táblázatban mutatom be. A működési kiadások teljesítése 49,2%, amely teljesítés az időarányosnál kisebb mértékű. A felhalmozási kiadások teljesítése 10,0%, amely szinkronban van a pályázatok ütemtervével. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.232,6%, amely a munkabérhitel és a folyószámla hitelkeret vártnál nagyobb mértékű törlesztését foglalja magába. Oldal: 5 / 15

6 3.1. Működési és felhalmozási kiadások A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,8% 26,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% 7,0% Dologi kiadások ,3% 11,7% Egyéb folyó kiadások ,6% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,2% 80,2% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,5% Összesen ,3% A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt (33,3%-ot) a támogatások jogcím jelenti, melynek összege eft. E kiadás alakulása összességében időarányos A működési és felhalmozási kiadások időarányossága Az időarányos szinthez képest a kiadások kiemelt ai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés a következő jogcímeknél tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Felhalmozási kiadások 40,0% Dologi kiadások 18,7% Az alulteljesítések okai: a) a dologi kiadások jogcímen a készletbeszerzések és az egyéb dologi kiadások kisebb mértékben teljesültek, ezen felül jelentős a szállítói tartozások állománya, b) a felhalmozási kiadásoknál a tervezett szintnél kisebb mértékű megvalósulást a projektek későbbi ütemezése indokolja A kiemelt kiadási jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés (a finanszírozási kiadásokon felül) nem tapasztalható. Oldal: 6 / 15

7 3.2. A felhalmozási kiadások alakulása első félévében az alábbi felhalmozási jellegű kiadások teljesültek Kiadások tételesen Megoszlás Bruttó százaléka összeg fűnyíró 1,8% 115 lombszívó 2,0% 128 fűnyíró 3,3% 215 Fehérhegy csapadékvíz 48,7% 3151 Városközpont 5,9% 381 Árvízi védvonal 21,6% 1397 Forrás SQL 16,7% 1080 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100,0% A kiadások alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Kiadások címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,3% 65,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,4% 8,0% Napköziotthonos Óvoda ,4% 5,5% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,2% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8% 0,8% Gondozási Központ ,2% 2,4% Pedagógiai Szakszolgálat ,8% 1,5% Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti ,1% 0,9% és Családsegítő Szolgálat Összesen ,3% A pontban felsoroltak közül a legtöbb kiadást az Önkormányzat kiadásai jelentik, melynek összege eft, ez az összes kiadásnak 54,3%-át teszi ki. Az időarányostól jelentősen eltér a teljesítés, (62,2%). Ennek oka a felhalmozási kiadások projektekhez igazodó kiadásai, illetve a hitellehívásoknak megfelelő pénzügyi teljesítés. Oldal: 7 / 15

8 4. A tartalék és a költségvetési hiány alakulása A gazdálkodás során a költségvetési hiány ellensúlyozására a likviditási hitelkeret igénybevételére volt szükség. Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. Az önkormányzat záró pénzkészlete ezer Ft volt a fordulónapon, amely a következő tételekből állt: pénztár záró egyenlege 948 eft, Fő-tér jóteljesítési garancia összege eft, Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 353 eft, Fehérhegy csapadékvíz eft, Városközpont projekt alszámla - OTP eft, Városközpont projekt alszámla ERSTE 0 eft, Óvoda TÁMOP projekt alszámla eft, Mosoly projekt 1 eft, Árvízi védvonal kiépítése projekt számla eft, Telekadó beszedési számla 357 eft, Családtámogatási számla 150 eft, Talajterhelési díj alszámla eft, Gesztenyés-pályázatra elkülönített pénzeszköz eft, Polgármesteri Hivatal 494 eft, Napközi Otthonos Óvoda 21 eft, Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola eft, Városi Könyvtár és Művelődési ház 52 eft, Gondozási Központ eft, Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 104 eft, Pedagógiai Szakszolgálat 16 eft, MINDÖSSZESEN: eft A likviditási hitelkeret kihasználtsága eft volt a fordulónapon, mindemellett eft munkabérhitel felvételére is kényszerültünk. Az illetékbeszedési alszámla egyenlege június 30-án 101 eft volt, mely összeg a hatályos jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár részére átutalásra került. Oldal: 8 / 15

9 5. Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekről és kiadásokról 5.1. Bevételek Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Saját bevételek ,7% 38,8% Állami támogatások ,7% 29,4% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,4% 19,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,8% Összesen ,8% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,0% 97,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,5% Napköziotthonos Óvoda Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 99,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,6% Oldal: 9 / 15

10 Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Saját bevételek ,7% 7,3% Önkormányzati, Állami támogatások ,5% 92,7% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Saját bevételek ,2% 0,7% Önkormányzati, Állami támogatások ,2% 99,1% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,2% Összesen ,0% Gondozási Központ Saját bevételek ,8% 18,2% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 81,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,1% Pedagógiai Szakszolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,3% Oldal: 10 / 15

11 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,8% 5.2. Kiadások Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Személyi jellegű kiadások ,3% 2,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 0,8% Dologi kiadások ,3% 10,2% Egyéb folyó kiadások ,8% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 48,6% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,4% Összesen ,3% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Személyi jellegű kiadások ,6% 6,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 1,5% Dologi kiadások ,5% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,1% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% Működési kiadások ,3% 8,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Oldal: 11 / 15

12 Napköziotthonos Óvoda Személyi jellegű kiadások ,6% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,1% Dologi kiadások ,0% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 1,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Személyi jellegű kiadások ,4% 8,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 2,4% Dologi kiadások ,9% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,3% 11,7% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások ,7% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,2% Dologi kiadások ,1% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ########## 0,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Oldal: 12 / 15

13 Gondozási Központ Személyi jellegű kiadások ,8% 1,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,5% Dologi kiadások ,9% 0,1% Egyéb folyó kiadások ,6% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 2,5% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Pedagógiai Szakszolgálat Személyi jellegű kiadások ,8% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,3% Dologi kiadások ,8% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,7% 1,6% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,5% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% 0,2% Dologi kiadások ,4% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,1% Oldal: 13 / 15

14 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése A első félévi teljesítéseket áttekintve az önkormányzat gazdálkodásáról elmondható, hogy a költségvetési szervek támogatási szükségleteinek finanszírozása az időarányosnak megfelelően realizálódott. A költségvetési szervek támogatását tekintve félév végére az i összegek csak a ténylegesen szükséges működtetés erejéig kerülhettek felhasználásra, vagy a szükséges szint alatt. Az intézmények tekintetében 55%-on felüli kiadási teljesítés nem tapasztalható. Mindent összegezve likviditási szempontból újra egy nagyon nehéz féléven vagyunk túl - annak ellenére, hogy az adóbevételek elfogadható mértékben folytak be az önkormányzathoz. Az első félévben beadtuk igénylésünket az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (amit a Magyar Államkincstár már továbbított a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak), amelyen eft-ot nyertünk. A Magyar Államkincstár felé minden adatszolgáltatást megfelelő tartalommal, határidőre teljesítettünk. A szállítói tartozások összegének csökkentésére érdekében szeptember 12-ig (a Magyar Államkincstár által közölt határidőig) második körben is benyújtottuk az ÖNHIKI igényünket. Továbbra is fontosnak tartom az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedését, a feladataink racionalizálását, a költséghatékony gazdálkodás megvalósítását és természetesen a bevételeink minél nagyobb arányú beszedését. Továbbra is fel szeretném hívni a figyelmet a következő években a fejlesztési hitelek következtében egyre nagyobb mértéket öltő kamatkiadásaink kockázatára, amely nagyban befolyásolhatja az önkormányzat likviditási helyzetét. Ezért nagyon fontos a tervezett ingatlan értékesítési bevételek lehető legnagyobb mértékű beszedése (ez természetesen nem kizárólag a mi szándékunkon múlik), amelynek köszönhetően a jelenleg fennálló hiteleinket előtörleszthetnénk, esetlegesen a projektjeink hitelből fedezett önrészét is kiválthatjuk. Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítéseket a vagyonrendeletünknek megfelelően minél előbb meg kell valósítani ahhoz, hogy az Önkormányzat működését ne fenyegesse veszély. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemben foglaltak megtárgyalására, valamint az A. határozati javaslat elfogadására. Nagymaros, szeptember 14-én Melisek Szilvia gazdasági vezető 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁ- SÁNAK ÁLLÁSA 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről. 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi C. törvény a számvitelről, évi CLXXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről, 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás végrehajtásáról. 4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE, JAVASLATOK - 5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülése után kerül csatolásra. Oldal: 14 / 15

15 6. HATÁROZATI JAVASLATOK A. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. B. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja. Kiegészítések: ( ) Kelt: Nagymaros, szeptember 14. előterjesztést készítette előterjesztő ellenjegyző gazdasági vezető polgármester jegyző Oldal: 15 / 15

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben