Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/ MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/472-079 MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére"

Átírás

1 Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/ MEGHÍVÓ Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére Az ülés ideje: kezdete: helye: óra Polgármesteri Hivatal Boda, Petőfi u. 28 Javaslat a napirendre: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról Előterjesztő: Kovács Győző polgármester 2. Javaslat A szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 9/2009. (II.02.) k.t.sz. rendeletének módosítására a BPJ tükrében Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző 3. Javaslat Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2011. (III.29.) k.t.sz. rendeletre Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző 4. Javaslat a Helyi önszerveződő civil közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatások rendjéről szóló 7/2011. (III.29) k.t.sz. rendeletre Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző 5. Beszámoló a vízszolgáltatással kapcsolatos jogi háttér alakulásáról Előterjesztő: Kovács Győző polgármester 6. Bejelentések kérdések, interpellációk Boda, Kovács Győző Polgármester

2 1. Napirendi ponthoz: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról: Boda Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1) 1/2011 (I.19.) kt. sz. határozata: üzemeltetési szerződést kötött a település víziközmű közszolgáltatásának a biztosítására. 2) 2/2011 (I.19.) kt. sz. határozata: törzsrészvényt vásárol a Tettye Forrásház Zrt. törzsrészvényeiből. A határozat a Pécsi PMH és a Tettye Forrásház részére is el lett küldve. A Tettye újból kérte az expediálást, mert nem találta a határozatot. Tudomásunk szerint a részvényjegyzés még nem történt meg. Ami bizonyos, hogy hivatalosan ez ügyben még nem kerestek meg bennünket. 3) 3/2011 (I.19.) kt. sz. határozata: Pécsi Vízmű Zrt.-vel kötött szerződés felmondása esetén történő vagyonvesztésről és kártérítésről eredő károkért felelősséget nem vállalt. 4) 4/2011 (I.19.) kt. sz. határozata: A Közalapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött 5) 5/2011 (I.19.) kt. sz. határozata: A Falugondnoki Szolgálat ügyeiben döntött. 6) 6/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: a tulajdonában lévő Boda külterület 2656m2-es 032. hrsz. és zártkert 688m2-es 400. hrsz. és belterület 8790m2-es 171/2 hrsz.-ok tekintetében bányaszolgalmi jogot biztosított a Radioaktív Hulladékot kezelő Közhasznú Nonprofit Kft (2040, Budaőrs, Puskás Tivadar u 11.) jogosult részére, az alábbiak szerint: A terhelt területek nagysága: 032. hrsz-ú kivett árok: 65m hrsz-ú kivett vízmű 100m2 171/2. hrszú- kivett játszótér, ép. és sportc. 4m2 7) 7/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Nyugat-mecseki TIT és a Zöldvölgy kistérségi Társulás 2010.évi szakmai beszámolóját és évi költségvetését jóváhagyta. 8) 8/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Szentlőrinci Kistérségi Társulás Gyermekjóléti szolgáltatás és Családsegítés, a Házi segítségnyújtás 2010.évi szakmai beszámolóját és a 2011.évi költségvetését jóváhagyta. 9) 9/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Bicsérd-Boda Zók Általános Iskola SZONEK Társulás évi szakmai beszámolóját jóváhagyja. Bicsérd-Boda Zók Általános Iskola SZONEK Társulás évi költségvetését 7,5M.- ft. támogatással jóváhagyta. 10) 10/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: könyvtárellátási szerződést kötött a Pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtárral, január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra. 11) 11-16/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Boda Könyvtár, Mezőőr, Boda Házi Segítségnyújtó, Boda Települési Menedzser, Falugondnok, Polgármesteri Hivatal 2010.évi beszámolóját elfogadta. 2

3 12) 17-21/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Bodai Nyugdíjas Klub, Bodai SE, Mecsekalja Horgászegyesület, Bodai Polgárőr Egyesület, Boda Községért Közalapítvány 2010.évi beszámolóját elfogadta, évi költségvetését elfogadta, programját megtekintette és a szervezettel a 2011.évi megállapodást megkötötte. 13) 22/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény értelmében az egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 2011 esztendőre vonatkozóan döntött, a hivatal vezetése a köztisztviselőknek a célokat kitűzte. 14) 23/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó folyamatos összevont ügyeleti szolgálat 2010.évi költségvetési beszámolóját jóváhagyta, 2011.évi költségvetését 93.-ft/fő összegű települési támogatással jóváhagyta. 15) 24/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége, Szigetvár részére ft támogatást nyújtott a évi tevékenységéhez. 16) 25/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: Szeretné megvizsgálni egy iskolabusz esetleges beállítását az iskolás és óvodás korú gyermekek szállítására a Bicsérdi nevelési intézményekbe a hét minden munkanapján, valamint rendezvényekre, egyéb elfoglaltságokra a hétvégi és hét közbeni gyermekszállításra, megegyezés szerint. Felkérte a polgármestert, hogy gyűjtse össze a jelenlegi, ilyen jellegű szállítással járó költségeket, valamint arra, hogy Romvári János személyszállító e.v. tól kérjen ugyanerre árajánlatot. 17) 26/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: a 65/2010. (VI.03.) k.t.sz határozata folytatásaként, a Bodáért Egyesület működését év folyamán folyamatosan, minden hónapban az Egyesületnek kiszámlázott telefonszámla erejéig támogatja. 18) 27/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: 120/2010. (XII.07.) k.t.sz határozatát módosítja annak számszaki részében, az alábbi, egységes szerkezetű formátumban: úgy rendelkezik, hogy a szennyvíz csatorna hálózat létesítésére felvett korábbi önkormányzati Vizi közmű hitelének törlesztése érdekében ,- Ft éven belüli rövid lejáratú hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 19) 28/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: áttekintette települése adóhelyzetét, megállapította, hogy az a várt eredményeket hozta, valamint azt, hogy adórendeleteit felülvizsgálta és módosítást jelenleg nem kíván eszközölni. 20) 29/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: áttekintette és felülvizsgálta Hulladékgazdálkodási tervét, és módosítást jelenleg nem kíván eszközölni. 21) 30/2011 (II.15.) kt. sz. határozata: elfogadta 2011.évi munkatervét Boda, Kovács Győző sk. Polgármester 3

4 Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011 (III.29.) sz. határozatától 53/2011 (III.29.) sz. határozatáig Jegyzőkönyv Készült Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 29 - én tartott nyílt üléséről. Az ülésen hozott rendelet száma és címe: Boda Község Önkormányzata 5/2011. (III.29.) kt. sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (III.02.) kt. sz rendelete módosításáról Boda Község Önkormányzata 6/2011. (III.29.) k.t.sz. rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékére Boda Község Önkormányzata 7/2011. (III.29.) k.t.sz. rendelete a helyi önszerveződő civil közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatások rendjéről 4

5 Jegyzőkönyv Készült: Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 29 - én tartott testületi üléséről. Jelen lévő testületi tagok: Távollévő testületi tagok: Kovács Győző polgármester Kotánczi Ibolya alpolgármester Dömötörné Csapó Tünde képviselő Kasza József képviselő Schlégl József képviselő Dr. Schindler Andrea jegyző Gergulás Imre helybéli lakos Kövy Lászlóné gazdálkodó Varga Mária szoc. ea. Kovács Győző polgármester üdvözli a megjelenteket és az ülést kor megnyitja. A polgármester megállapítja az ülés határozatképességét: A bodai 5 fős testületből 4 fő jelen van. Jelen vannak továbbá: NAPIRENDI TERVEZET: A csatolt meghívó tartalmazza. A bodai testület 4 igen szavazattal a tervezetet jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról: Előterjesztő: Kovács Győző polgármester Kovács Győző: A tájékoztatóban a testületi döntésekről utóéletéről, a döntések alapján történt intézkedésekről írtak rövid ismertetőt. Kiemeli a 8. pontot, ahol a SZSZK évi költségvetéséről is szó esik. A hivatal minden évben telefonon is megkeresi az érintett társulásokat, hogy költségvetéseiket a megfelelő időben adják le, hogy az a települési önkormányzati költségvetésbe betervezhető legyen. Dr.Schindler Andrea: Az Aht. 71. (1) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészíttetett rendelet tervezetet alapesetben a polgármester aktuális év február 15-ig nyújtsa be a képviselő-testületnek. Azt is előírja a 69. (4) 5

6 bekezdésben, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv. szerinti társulásban ellátott feladatok ellátására működtetett költségvetési szerv költségvetése a székhely települési önkormányzat költségvetésében szerepel. A u.e jogszabályhely 8. (3) bek alapján mindegyik testület egyetértése szükséges bármilyen költségvetést érintő ügyben, az évi költségvetési támogatást, az évközi költségvetési módosításokat, a települési önkormányzat a megfelelő előirányzaton szerepelteti. A szentlőrinci költségvetési szervek rendszeresen a törvényes határidőn túl küldik az írásos költségvetésüket, így sokszor szóban, vagy írásban, de utólag kell előterjeszteni. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban idén telefonos bemondás alapján tudták a költségvetésbe tervezni a díjakat. Szerencsére az írásos előterjesztésük a tervezett előirányzatot megerősíti. Az SzSzk esetében azonban nem így történt. Boda a múlt évi szinten elfogadta a évi költségvetést, hiszen eddig nem volt hozzájárulási kötelezettség. Az SzSzk viszont a március 28-án érkezett adatlapok szerint idén kevesebb normatívát kap és több soron előlépések miatti bérkifizetést eszközöl. A hiányuk 10M,-ft, amiből 5 M,-ft-ot Szentlőrinci Kistérség áll. A hiánynak Bodára eső része: 2*99.e,-ft. Javasolja, hogy az SZSZK felé írjanak egy tájékoztató levelet arról, hogy mind az éves költségvetés, mind annak módosítása és beszámolója esetében a törvényes határidőket tartsák be. A testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal elfogadja. 2.) Javaslat a szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 9/2009. (II.02.) k.t.sz. rendeletének módosítására a BPJ tükrében Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző Dr. Schindler Andrea:Elmondja, hogy a rendelet két ok miatt kellett felülvizsgálni. Az egyik az aktív korúak ellátásában történt törvényi módosítások sora, ezen belül a környezettanulmány készítésének lehetősége. A másik ok a házi gondozásban bevezetésre kerülő gondozási díjnak a rendeletben való megállapításának szüksége. Varga Mária: A rendelet tervezetben jól látható a módosító javaslat a kiemelt betűvel hozott sorokon. Ezen belül a környezettanulmány, a lakókörnyezet rendben tartása feltétele lehet bizonyos ellátásnak. A testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Boda Község Önkormányzata 5/2011. (III.29.) kt. sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009 (III.02.) kt. sz rendelete módosításáról (a rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 3.) Javaslat Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2011. (III.29.) k.t.sz. rendeletre Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző 6

7 Dr. Schindler Andrea:Ezt a tervezet csak azért ajánlja, mert ugyan a rendelet alkotása nem kötelező, és az igénybe vétel is díjmentes, azonban ezt talán célszerű írásba foglalni. Továbbá az egyéb körülmények, mint pld. a rendezvény tartásának időpont határai, az esetleges kivonulás feltételei, az anyakönyvvezető ellentételezése, így deklarálva lennének. A testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Boda Község Önkormányzata 6/2011. (III.29.) k.t.sz. rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékére (a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 4.) Javaslat a Helyi önszerveződő civil közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatások rendjéről szóló 7/2011. (III.29) k.t.sz. rendeletre Előterjesztő: dr. Schindler Andrea jegyző Dr. Schindler Andrea: Elmondja, hogy a bodai szerveződésekkel évek óta kitűnő és eredményes együttműködése van az önkormányzatnak. Az évi programkészítés és beszámolók a költségvetéssel évente napirendre kerültek, hiszen a felajánlott munkák mellett a szerveződések támogatási kérelmüket is ekkor nyújtották be. A támogatást minden évben megállapodásban rögzítették. Mindez a belső ellenőrzés szerint kiváló, azonban nem elég, ezért a tárgykörben rendelet tervezet benyújtását javasolta. A testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Boda Község Önkormányzata 7/2011. (III.29.) k.t.sz. rendelete a helyi önszerveződő civil közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatások rendjéről (a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 5.)Beszámoló a vízszolgáltatással kapcsolatos jogi háttér alakulásáról Előterjesztő: Kovács Győző polgármester Kovács Győző: A Pécsi Vízmű közgyűlésén a kis önkormányzatok kérték a francia felet arra, engedje ki őket a cégből, hiszen vétlenek és a Tettye forrásházzal szemben a beígért vízkorlátozással nem tudtak mit kezdeni. A Franciák azt mondták, ezt nem tehetik, mert a közgyűlés nem határozat képes. Ezután eltávoztak a kis tagtelepülések polgármesterei a helyszínről. Másnap az újságból értesültek arról, hogy a közgyűlés megválasztotta a tisztségviselőt, sőt Kovács Győzőt a felügyelő Bizottságba is beválasztották. Természetesen ezt nem fogadhatja el. Az eseményt nem tudja kommentálni.. 7

8 Elmondja, hogy a víz-szennyvíz díjak rendeletbe foglalása és kihirdetése óta a hivatalhoz érkezett a Szentlőrinci PA-SA bt értesítője arról az árváltozásról, amit a Tettye Forrásház Zrt. eszközölt a pellérdi befogadó telepen január 01-től. A PA-SA bt. ezt az emelést úgy követi, hogy a rendeletbe foglalt szállítási díj változatlan marad. Jövőre azonban emelés biztosan várható. 6.)Bejelentések kérdések, interpellációk Kovács Győző: Az alábbi témákban ad tájékoztatást és kér döntést: a Baranya Megyei rendőr a. Adományozási szerződést javasol kötni idén is kapitánysággal b. Szerződést szükséges kötni a törvények betartása miatt a NYMTIT operatív feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatallal. c. Bírósági ülnök választásra nem tud javaslatot tenni. d. Belső ellenőrzés: a 2010.évi költségvetés és a 2010.évi normatíva igénylés vizsgálata jelentéseinek elfogadását javasolja. e. Telefonszámla támogatások határozatba foglalását kéri. f. Az SZSZK a 2010.évi költségvetési beszámolóját és 2011.évi költségvetését a napokban küldte meg. g. Fundamenta szerződések megszüntetései zajlanak. h. Falunap rendezésében segítséget kér. A Demjén koncert és a tűzijáték már körvonalazódik. A parkolási díjat a rendelet szerint javasolja. i. A 171/6 és a 108/1 hrsz. adatváltozás bejelentése a Földhivatalhoz j. Mecsek-Dráva ÖK Társulás Hulladékgazdálkodási programját kéri elfogadni. k. A Házi segítségnyújtó térítési díját a rendeletben meghatározták, az összeg kihirdetésre került, a gondozottak nyilatkoztak a további gondozásról. l. A 032 és 031 hrsz.-ok kitűzése eredményéről beszámol. Későbbi időpontban javasol a témára visszatérni. m. A , a és a szakfeladatoknak az alapító okiratba való beemelése és a nyilvántartásokon való átvezetése n. A finnek megküldték a szauna faház építési terveit. A terveket most engedélyeztetésre kell majd beadni. Az építkezés előtt szükséges egy szakmai értekezés finnországban, ahol erre a célra a finnek már pályázatot nyertek, csupán a repülőjegy árát kellene finanszírozni. o. Átbeszélik a Hirmondóban is megjelent éves falu programot. a. Boda Község 34/2011 (III.) kt. sz. határozata: Adományozási szerződés a Baranya Megyei rendőr- kapitánysággal Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságot adományozási szerződés keretében havi azaz ötezer forinttal támogatja napjától december 31 napjáig abból a célból, hogy a Szigetvári rendőrkapitányság Szentlőrinci rendőrőrs Boda körzeti megbízott saját tulajdonú személygépkocsijának üzemeltetéséhez hozzájáruljon. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kézjegyével lássa el, valamint arra, hogy a megjelölt összeget a költségvetésbe tervezze be, és havi bontásban utaltassa a Baranya Megyei RFK számlájára. 8

9 Határidő: folyamatos b. Boda Község 35/2011 (III.) kt. sz. határozata NYMTIT-PMH szerződés operatív feladatok ellátására: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy saját Polgármesteri Hivatalán keresztül engedélyezi azt, hogy a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzített módon a társulás pénzügyi,- gazdasági,- operatív feladatait ellássa. Felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat ellátásról szóló szerződést kézjegyével ellássa. Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos e. Boda Község 36/2011 (III.) kt. sz. határozata Kmb-s telefonszámlájának a támogatása: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetvári rendőrkapitányság Szentlőrinci rendőrőrs Boda körzeti megbízottja, Sánta Istvánnak a telefonszámláját napjától egész évben támogatja havi rendszerességgel, 2500,-ft/hó értékig,. Felkéri a polgármestert, a megjelölt összeggel módosított költségvetést terjessze be. Határidő: folyamatos e. Boda Község 37/2011 (III.) kt. sz. határozata: Mezőőr telefonszámlájának a támogatása: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dömötör Ferenc mezőőr telefonszámláját napjától egész évben havi rendszerességgel támogatja 2500,ft/hó értékig. Felkéri a polgármestert, a megjelölt összeggel módosított költségvetést terjessze be. Határidő: folyamatos f. Boda Község 38 /2011 (III.29.) kt. sz. határozata SZSZK Költségvetéséről: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentlőrinci Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgáltatás és Családsegítés, a Házi segítségnyújtás 2010.évi költségvetési beszámolójához és a 2011.évi költségvetéséhez az alábbi észrevételt fűzi: Az SzSzK írásos éves költségvetése nem a törvényben előírt határidőben érkezett. A települési önkormányzat az éves költségvetését az Aht. 71. (1) bek szerint benyújtotta és el is fogadta. Ebben a költségvetésben a 2010.évi szintű támogatást tervezte be 8/2011 (II.15.) kt. sz. határozatában az SZSZK írásos, ettől eltérő javaslata hiányában, az SZSZK részére. 9

10 Felkéri az SZSZK-t arra, hogy a társult tagönkormányzatok részére a törvényes benyújtási határidőn belül küldje meg az éves költségvetési javaslatát, hogy az a települési költségvetésbe tervezhető és beépíthető legyen., Határidő: folyamatos m. Boda Község 39/2011 (III.29.) kt. sz. határozata A Pmh Alapító okiratának Közfoglalkoztatással kapcsolatos szakfeladattal való kiegészítése: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalának Alapító okiratát az alábbi, közfoglalkoztatással kapcsolatos szakfeladattal egészíti ki: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Felkéri a jegyzőt, hogy a szakfeladatokkal módosított Alapító okiratot a MÁK törzskönyvi nyilvántartásának és a bérgazdálkodási adattárnak küldje meg. Az alapító okirat módosított szövege jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi., jegyző Határidő: azonnal, MÁK bejegyzés napjától A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Boda Község Önkormányzata 40 /2011 (III.29.) határozata Folyószámla hitel felvételéről az OTP Bank Nyrt.-től, a DDOP /b jelű, a közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása NyMTIT pályázat kapcsán: Boda Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezességet vállal folyószámlahitel keret felvételhez a Nyugat-mecseki TIT részéről az OTP Bank Nyrt.-től, a DDOP /b jelű, a közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása NyMTIT pályázat kapcsán: ,-ft/ tagönkormányzati rész, valamint a hitel felvételéhez kapcsolódó hitelbírálati díj és a kapcsolódó járulékok erejéig. Felkéri a polgármestert arra, hogy az ügyben eljárjon, OTP információs adatlapot kitöltse, a települési 2011.évi költségvetést, a 2010.évi zárszámadást és a 2011.évi 16,25,43,80-as, 2010.évi 1,16,25,80-as, 2009.évi 1,-es űrlapot csatolja a hitelbírálathoz. Határidő: azonnal és folyamatos, Felelős:polgármester i. Boda Község 41/2011 (III.29.) kt. sz. határozata A 171/6 és a 108/1 hrsz.-on adatváltozás bejelentése a Földhivatalhoz ügyben: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/6 és a 108/1 hrsz.-on történő adatváltozás Földhivatali bejelentéséhez és átvezetéséhez szükséges épületfeltüntetési vázrajz és épületbontási vázrajz elkészítésére, az ügymenetben való eljárásra felkéri Csongrádi Zsolt ing.rend földmérő mérnököt ( Kővágószőlős, Árpád u 1.) Felkéri a polgármestert, hogy a munkálatokhoz szükséges 10

11 2* ,- Ft munkadíjat, valamint 2*6600,-ft igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetésen vezesse át, és a módosított költségvetést terjessze be. Határidő: azonnal és folyamatos, Felelős:polgármester Boda Község 42/2011 (III.29.) kt. sz. határozata A Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás Hulladékgazdálkodási programja: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás Hulladékgazdálkodási programját. A program jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi. Határidő: azonnal és folyamatos, Felelős:polgármester d. Boda Község 43/2011. (III.29.) kt. sz. határozata a Szentlőrinci Kistérségi Társulás Belső ellenőreinek az önkormányzat költségvetése 2010 évről készített éves ellenőrzési jelentése és a rá tett intézkedési terv elfogadása: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentlőrinci Kistérségi Társulás Belső ellenőreinek az önkormányzat költségvetése 2010 évről készített éves ellenőrzési jelentését, valamint a jelentésre tett intézkedési tervét. Az intézkedési terv jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi. Felelős: jegyző, polgármester d. Boda Község 44/2011. (III.29.) kt. sz. határozata a Szentlőrinci Kistérségi Társulás Belső ellenőreinek település 2010.évi normatíva igénylés vizsgálata: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szentlőrinci Kistérségi Társulás Belső ellenőreinek az önkormányzat 2010 évi normatíváinak igényléséről készített ellenőrzési jelentését. A jelentés a vizsgálat során a tevékenységet MEGBÍZHATÓNAK minősítette. Hibát nem talált, ezért intézkedési terv készítése nem szükséges. Felelős: jegyző, polgármester Kovács Győző: Az Eon gyengeáramú szolgáltatási szerződést most már aláírhatják, a z üzemeltető közel azonos értékben írt alá szerződést, így nullára futtatták. A B-Aranykorona Kft ajánlatott tett munkára: az önkormányzat szervezésében lehetne répát kapálni. 11

12 Kotánczi Ibolya: Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat hivatala munkaüggyé változhatna. Kasza József: Mutassanak három embert, aki megbízhatóan dolgozik. A földes utakon pedig a tárcsát le kell engedni. Kovács Győző: Az önkormányzati falubejáráson megállapított munkálatok most indulnak, az időjárás miatt. Külön köszöni Kasza József segítségét, aki a temető térkövezését megcsinálta. Boda Község 45/2011. (III.29.) kt. sz. határozata a Mecsekalja Horgászegyesület munkáját támogatja: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsekalja Horgászegyesület munkáját ,-ft-al támogatja: Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét a költségvetésen vezesse át és a módosított költségvetést terjessze be. Boda Község 46/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Finn szauna szakmai út: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Finn szauna faház felépítését megelőző szakmai utat maximum ,-ft repülőjeggyel támogatja: Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét a költségvetésen vezesse át és a módosított költségvetést terjessze be. h. Boda Község 47/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Falunapi parkolási díj: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy 2011.évben megrendezésre kerülő falunapon a saját önkormányzati rendeletében megállapított 200.ft/alkalom parkolási díjat nem alkalmazza. Felkéri a polgármestert, hogy a befolyt bevétel összegét a költségvetésen vezesse át és a módosított költségvetést terjessze be. Boda Község 48/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Székely út: 12

13 Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy áprilisi székely út megrendezésére az üzemanyag költségét biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kiadás összegét a költségvetésen vezesse át és a módosított költségvetést terjessze be. Boda Község 49/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Répa kapálás: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy rendelkezik, A B-Aranykorona Kft ajánlatát, miszerint a települési önkormányzat szervezésében és munkáltatásában répa kapálási munkaviszonyt lehetne létesíteni, munkavállalói érdeklődés hiányában elutasítja. Boda Község 50/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Posta ellenőrzés: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a Posta hivatalának ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet. Boda Község 51/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Postai díjak: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a Posta hivatalában alkalmazott díjak változtatását a mellékletben szerepeltetett módon. A táblázat jelen határozat elidegeníthetetlen részét képezi. Boda Község 52/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Temetői járda ellenőrzése és folyókája a LEKI pályázatból 13

14 Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testület a LEKI pályázatból eredő L számú Támogatási szerződés alapján felújított temetői járda beton folyókáját a terepviszonyok alkalmatlansága miatt nem állt módjában megépíteni. Ezért a beruházási költségvetés 5. során a folyókakészítés betonból, földkiemeléssel, 8cm kavicsággyal címen hozott ,-ft+áfa munkadíjat és ,-ft +áfa anyagdíjat a költségvetés egyéb sorain hozott kiadásain került beszámításra. Mivel a terepviszony nagy százalékban lejtős, ezért a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében és az időjárás viszontagságait figyelembe véve ez kiadásokat a járda megerősítésére fordította. Boda Község 53/2011. (III.29.) kt. sz. határozata Fekvőrendőr sebesség-korlátozás telepítése: Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közlekedés biztonságának fokozása miatt Brezovics Tímea és Feitscher Gyula 7672 Boda, 68.hrsz-ú Rákóczi u.70.sz alatti lakosok kérelmében foglaltakat az alábbiak szerint teljesíti, módosítva a 86/2009. (X.22.) kt.sz. határozatot: A kérelem a Boda belterületi 69. hrsz.-ú úton való fekvőrendőr kialakítására irányul, a forgalom szabályozása, sebesség csökkentése céljából. A helyszín egy vápás betonút, mely úgy lett kialakítva, hogy az a vízelvezetést biztosítsa, mely az út létesítéskor az engedélyes szempont. Ezért a fekvőrendőr elhelyezését vízelvezetés figyelembe vételével rendeli el. Továbbá a testület a közlekedést korlátozó, szabályozó táblák szükségességét fenntartja: Behajtani csak 3,5t alatti gépjárművekkel, az ezen felüliek részére külön engedély szükséges, valamint haladni gépjárművel csak 30km/h sebességkorlátozással lehet. Felkéri a polgármestert, hogy a fekvőrendőr elhelyezése iránt intézkedjen, valamint arra, hogy a körzeti megbízott felé a korlátozásokat jelezni szíveskedjen, hogy a annak betartását megfelelően ellenőrizhesse. Határidő: azonnal Kérdés hozzászólás, bejelentés nem történt. Kovács Győző polgármester az ülést kor berekeszti. K.m.f. Kovács Győző polgármester Dr.Schindler Andrea jegyző 14

15 Boda Község Önkormányzata 40 /2011 (III.29.) határozata Folyószámla hitel felvételéről az OTP Bank Nyrt.-től, a DDOP /b jelű, a közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása NyMTIT pályázat kapcsán: Boda Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezességet vállal folyószámlahitel keret felvételhez a Nyugat-mecseki TIT részéről az OTP Bank Nyrt.-től, a DDOP /b jelű, a közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása NyMTIT pályázat kapcsán: ,-ft/ tagönkormányzati rész, valamint a hitel felvételéhez kapcsolódó hitelbírálati díj és a kapcsolódó járulékok erejéig. Felkéri a polgármestert arra, hogy az ügyben eljárjon, OTP információs adatlapot kitöltse, a települési 2011.évi költségvetést, a 2010.évi zárszámadást és a 2011.évi 16,25,43,80-as, 2010.évi 1,16,25,80-as, 2009.évi 1,-es űrlapot csatolja a hitelbírálathoz. Határidő: azonnal és folyamatos, Felelős:polgármester : 15

16 16

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/ MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére

Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/ MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/472-079 MEGHÍVÓ Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére Az ülés ideje: kezdete: helye: 2011. 02. 15. 17.00. óra Polgármesteri

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3200/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. december 11. napján 15.00 órakor, az Ászári Közösségi Házban

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület január 31.-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2013. január 31.-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: A helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 14/2004. (XII.31.)

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv ének 2015. június 25-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Nagy Attila polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/472-079 MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére

Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/472-079 MEGHÍVÓ. Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére Boda Község Polgármestere 7672 Boda, Petőfi u. 28. sz. Tel. fax: 73/472-079 MEGHÍVÓ Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésére A rendkívüli ülés ideje: kezdete: helye: 2010. december. 07.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben